1. ÚSCHOVNÉ OBJEKTY A JEJICH ZÁMKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ÚSCHOVNÉ OBJEKTY A JEJICH ZÁMKY"

Transkript

1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 528/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 454/2011 Sb. 1. ÚSCHOVNÉ OBJEKTY A JEJICH ZÁMKY 1.1. ÚSCHOVNÉ OBJEKTY Úschovný objekt typ 4: SS1 = 4 body Úschovný objekt typu 4 je certifikovaný Národním bezpečnostním úřadem (dále jen Úřad ) a splňuje požadavky bezpečnostní třídy II nebo vyšší podle ČSN EN A1 Bezpečnostní úschovné objekty Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře a komorové trezory. V souladu s ČSN EN A1 musí být úschovný objekt typu 4 osazen zámkem minimálně třídy A podle ČSN EN 1300+A1 Bezpečnostní úschovné objekty Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření (zámek typu 2, bod přílohy). V případě, že je v úschovném objektu typu 4 uložen kryptografický materiál, musí být tento úschovný objekt vybaven kombinačním mechanickým zámkem, minimálně třípolohovým Úschovný objekt typ 3: SS1 = 3 body Úschovný objekt typu 3 je certifikovaný Úřadem a splňuje požadavky bezpečnostní třídy I podle ČSN EN A1. V souladu s ČSN EN A1 musí být úschovný objekt typu 3 osazen zámkem minimálně třídy A podle ČSN EN 1300+A1 (zámek typu 2, bod přílohy). V případě, že je v úschovném objektu typu 3 uložen kryptografický materiál, musí být tento úschovný objekt vybaven kombinačním mechanickým zámkem, minimálně třípolohovým Úschovný objekt typ 2: SS1 = 2 body Úschovný objekt typu 2 je certifikovaný Úřadem a splňuje požadavky bezpečnostní třídy 0 podle ČSN EN A1. V souladu s ČSN EN A1 musí být úschovný objekt typu 2 osazen zámkem minimálně třídy A podle ČSN EN 1300+A1 (zámek typu 2, bod přílohy) Úschovný objekt typ 1: S1 = 1 bod Úschovným objektem typu 1 je nerozebíratelná ocelová skříň pevné konstrukce, její dveřní uzávěr je opatřen třístranným rozvorovým mechanismem a uzamykán. Dveřní uzávěr je samosvorný v uzavřeném stavu. Úschovný objekt typu 1 není certifikovaný Úřadem. Shodu vlastností těchto úschovných objektů s výše uvedenými požadavky posuzuje odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba. Zápis o posouzení shody se stává součástí projektu fyzické bezpečnosti.

2 Úschovný objekt typ 1A: S1 = 1 bod Úschovný objekt typu 1A je certifikovaný Úřadem a splňuje, včetně uzamykacího systému, požadavky bezpečnostní třídy Z1 podle ČSN Bezpečnostní úschovné objekty Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání Trezory se základní bezpečností Úschovný objekt typ 1B: S1 = 2 body Úschovný objekt typu 1B je certifikovaný Úřadem a splňuje, včetně uzamykacího systému, požadavky bezpečnostní třídy Z2 podle ČSN Úschovný objekt typ 1C: S1 = 3 body Úschovný objekt typu 1C je certifikovaný Úřadem a splňuje, včetně uzamykacího systému, požadavky bezpečnostní třídy Z3 podle ČSN Úschovný objekt typ 0: S1 =nehodnoceno (N) Úschovný objekt typu 0 je pevné konstrukce (např. schránka, kancelářský nábytek) a je opatřen zámkem, který je uzamykán. Nesmí vykazovat takové znaky poškození nebo opotřebení, které by znemožnily identifikovat pokusy o neoprávněný vstup. Úschovný objekt typu 0 není certifikovaný Úřadem. Shodu vlastností těchto úschovných objektů s výše uvedenými požadavky odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba v projektu fyzické bezpečnosti ZÁMKY ÚSCHOVNÝCH OBJEKTŮ Zámek typ 4: SS2 = 4 body Zámek typu 4 je certifikovaný Úřadem v rámci certifikace úschovného objektu a splňuje požadavky bezpečnostní třídy C podle ČSN EN 1300+A Zámek typ 3: SS2 = 3 body Zámek typu 3 je certifikovaný Úřadem v rámci certifikace úschovného objektu a splňuje požadavky bezpečnostní třídy B podle ČSN EN 1300+A Zámek typ 2: SS2 = 2 body Zámek typu 2 je certifikovaný Úřadem v rámci certifikace úschovného objektu a splňuje požadavky bezpečnostní třídy A podle ČSN EN 1300+A1.

3 Poznámka k bodu 1.: Převodní tabulka bodové hodnocení úschovného objektu Typ úschovného objektu Stupeň utajení pro který byla schválena způsobilost je vypsán slovy do Bodová hodnota SS1 Bodová hodnota SS2 Typ 4 PŘÍSNĚ TAJNÉ 4 body 2 body Typ 3 TAJNÉ 3 body 2 body Typ 2 DŮVĚRNÉ 2 body 2 body 2. ZABEZPEČENÉ OBLASTI A JEJICH UZAMYKACÍ SYSTÉMY Mechanickými zábrannými prostředky se v této kapitole rozumí zejména zámky, dveře, mříže, folie, skla a další bezpečnostní konstrukční a stavební prvky s výjimkou úschovných objektů (bod 1. přílohy). Mechanickými zábrannými prostředky se zabezpečují průlezné otvory, které dovolí průchod šablony o níže uvedených rozměrech: Průlezný otvor obdélník elipsa kruh Rozměr 400mm x 250mm 400mm x 300mm Průměr 350 mm Pokud je průlezný otvor zabezpečen mechanickým zábranným prostředkem s jedním nebo více otvory (např. mříž), nesmí tyto otvory dovolit průchod šablony ve tvaru elipsy o rozměrech 250 mm x 150 mm a tloušťky 20 mm ZABEZPEČENÉ OBLASTI Určení typu zabezpečené oblasti je dáno nejméně odolným prvkem její hranice Zabezpečená oblast typ 4: SS3 = 4 body Stěny, podlahy a stropy musí mít následující stavební konstrukci: a) zděnou (cihelné nebo vápenocementové bloky, pórobetonové tvárnice) tloušťky větší než 300 mm, nebo b) z vyztuženého betonu tloušťky větší než 150 mm. Bodové hodnocení ostatních mechanických zábranných prostředků musí splňovat hodnotu SS3 = 4. Mechanické zábranné prostředky nesmí vykazovat takové znaky poškození nebo opotřebení, které by znemožnily identifikovat pokusy o neoprávněný vstup. Okna, dveře a další uzávěry musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy RC 4 nebo třídy RC 5 podle ČSN EN 1627 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Požadavky a klasifikace.

4 Zabezpečená oblast typ 3: SS3 = 3 body Stěny, podlahy a stropy musí mít následující stavební konstrukci: a) zděnou (cihelné nebo vápenocementové bloky, pórobetonové tvárnice) tloušťky větší než 150 mm, nebo b) z vyztuženého betonu tloušťky větší než 100 mm. Bodové hodnocení ostatních mechanických zábranných prostředků musí splňovat minimálně hodnotu SS3 = 3. Mechanické zábranné prostředky nesmí vykazovat takové znaky poškození nebo opotřebení, které by znemožnily identifikovat pokusy o neoprávněný vstup. Okna, dveře a uzávěry musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy RC 3 podle ČSN EN Zabezpečená oblast typ 2: SS3 = 2 body Stěny, podlahy a stropy musí mít následující stavební konstrukci: a) zděnou (cihelné nebo vápenocementové bloky, pórobetonové tvárnice) tloušťky 100 až 150 mm, nebo b) z vyztuženého betonu tloušťky do 100 mm. Podlahy a stropy mohou být i z jiného materiálu tloušťky větší než 150 mm (např. dřevěná sendvičová trámová konstrukce). Bodové hodnocení ostatních mechanických zábranných prostředků musí splňovat minimálně hodnotu SS3 = 2. Okna, dveře a uzávěry musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy RC 2 podle ČSN EN Průlezné otvory nemusí být zabezpečeny certifikovanými mechanickými zábrannými prostředky, pokud spodní okraj průlezného otvoru splňuje následující požadavky: a) nachází se alespoň 5,5 m nad terénem, b) nelze k němu jednoduše proniknout ze střechy nebo za pomoci hromosvodů, okapů, parapetů, jiných stavebních prvků, terénních nerovností, stromů či jiných staveb. Mechanické zábranné prostředky nesmí vykazovat takové znaky poškození nebo opotřebení, které by znemožnily identifikovat pokusy o neoprávněný vstup Zabezpečená oblast typ 1: SS3 = 1 bod Stěny, podlahy a stropy jsou lehké stavební konstrukce z materiálů jako například: - sádrokartónu, - lehké zděné stavební konstrukce, - dřeva, dřevotřískových desek, - plastických tvrzených hmot, - profilovaného nebo vlnitého plechu, - skla. Průlezné otvory musí být zabezpečeny mechanickými zábrannými prostředky, které poskytují stejný stupeň odolnosti jako zbývající části hranice zabezpečené oblasti typu 1, nebo jsou chráněny certifikovanými zařízeními elektrické zabezpečovací signalizace (EZS), jejichž instalace odpovídá minimálně hodnotě SS92 = 3.

5 Průlezné otvory nemusí být zabezpečeny těmito mechanickými zábrannými prostředky, pokud spodní okraj průlezného otvoru splňuje následující požadavky: a) nachází se alespoň 5,5 m nad terénem, b) nelze k němu jednoduše proniknout ze střechy nebo za pomoci hromosvodů, okapů, parapetů, jiných stavebních prvků, terénních nerovností, stromů či jiných staveb. Mechanické zábranné prostředky musí být pevné konstrukce a nesmí vykazovat takové znaky poškození nebo opotřebení, které by znemožnily identifikovat pokusy o neoprávněný vstup a shodu s těmito požadavky posuzuje odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba. Zápis o posouzení shody se stává součástí projektu fyzické bezpečnosti Zabezpečená oblast typ 0: SS3 = nehodnoceno (N) Zabezpečení průlezných otvorů musí umožňovat kontrolu pohybu osob a vozidel. Mechanické zábranné prostředky nesmí vykazovat takové znaky poškození nebo opotřebení, které by znemožnily identifikovat pokusy o neoprávněný vstup. Shodu s výše uvedenými požadavky potvrzuje odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba v projektu fyzické bezpečnosti UZAMYKACÍ SYSTÉMY URČENÉ K UZAMYKÁNÍ ZABEZPEČENÝCH OBLASTÍ Uzamykací systém typ 4: SS4 = 4 body Uzamykací systém typu 4 je certifikovaný Úřadem. Uzamykací systém a jeho komponenty musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy RC 5 podle ČSN EN Uzamykací systém typ 3: SS4 = 3 body Uzamykací systém typu 3 je certifikovaný Úřadem. Uzamykací systém a jeho komponenty musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy RC 4 podle ČSN EN Uzamykací systém typ 2: SS4 = 2 body Uzamykací systém typu 2 je certifikovaný Úřadem. Uzamykací systém a jeho komponenty musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy RC 3 podle ČSN EN Uzamykací systém typ 1: SS4 = 1 bod Uzamykací systém typu 1 je certifikovaný Úřadem.

6 Uzamykací systém a jeho komponenty musí splňovat požadavky bezpečnostní třídy RC 2 podle ČSN EN Uzamykací systém typ 0: SS4 = nehodnoceno (N) Uzamykací systém typu 0 není certifikovaný Úřadem. Poznámka k bodu 2.: Pokud zabezpečenou oblast tvoří komorový trezor, nesmí být vstup do komorového trezoru v té části hranice zabezpečené oblasti, která je současně hranicí objektu. Bodové ohodnocení S2 je v tomto případě rovno HRANICE OBJEKTU Při určení typu objektu je rozhodující ta část hranice objektu, která má nejnižší odolnost. V případě, že hranice objektu je v celé své délce shodná s hranicí zabezpečené oblasti, hodnotí se pouze zabezpečená oblast a bodové hodnocení objektu (S3 = 0); režim návštěv v objektu se v tomto případě nehodnotí (SS7 = N). Zvláštním případem hranice objektu je perimetr (plot atd.) na jehož celé hranici a přístupových bodech je realizována ostrahou typu 5. V tomto případě lze hodnotu S3 nahradit součinem bodových hodnocení SS10 (fyzická bariéra typu 2 a výše) a SS11. Body z položek SS10 a SS11, které byly využity v hodnotě S3, se již nezapočítávají do výpočtu hodnoty S6, ale uvádí se v tabulce bodového ohodnocení pro informaci. Zvláštním případem je hranice objektu vymezená hranicí perimetru (plot atd.). V tomto případě se jako hranice objektu posuzuje navíc i plášť budovy a započte se do hodnoty S Objekt typ 4: S3 = 4 body Stěny, podlahy a stropy musí mít zvýšenou nebo zvlášť pevnou stavební konstrukci (např. železobetonová konstrukce). Objekt typu 4 má minimální počet dveří, oken a ostatních průlezných otvorů, které musí být zabezpečeny mechanickými zábrannými prostředky a poskytují stejný stupeň odolnosti proti narušiteli jako ostatní části hranice objektu typu Objekt typ 3: S3 = 3 body Stěny, podlahy a stropy musí mít pevnou stavební konstrukci z cihel nebo tvárnic, případně je použita stavební technologie využívající prefabrikovaných a montovaných panelů apod. Průlezné otvory musí být zabezpečeny mechanickými zábrannými prostředky, které poskytují stejný stupeň odolnosti proti narušiteli jako ostatní části hranice objektu typu 3. Průlezné otvory nemusí být zabezpečeny těmito mechanickými zábrannými prostředky, pokud spodní okraj průlezného otvoru splňuje následující požadavky:

7 a) nachází se alespoň 5,5 m nad terénem, b) nelze k němu jednoduše proniknout ze střechy nebo za pomoci hromosvodů, okapů, parapetů, jiných stavebních prvků, terénních nerovností, stromů či jiných staveb Objekt typ 2: S3 = 2 body Objekt je lehké stavební konstrukce. Průlezné otvory musí být zabezpečeny mechanickými zábrannými prostředky nebo technickými prostředky EZS minimálně s instalací SS92=1. Tato podmínka neplatí, pokud spodní okraj průlezného otvoru splňuje následující požadavky: a) nachází se alespoň 5,5 m nad terénem, b) nelze k němu jednoduše proniknout ze střechy nebo za pomoci hromosvodů, okapů, parapetů, jiných stavebních prvků, terénních nerovností, stromů či jiných staveb Objekt typ 1: S3 = 1 bod Objekt je vylehčená prefabrikovaná konstrukce, která chrání osoby, materiál a zařízení před povětrnostními vlivy Objekt typ 0: S3 = nehodnoceno (N) Objekt má viditelně vymezenou hranici, v jejímž rámci existuje možnost kontroly jednotlivých osob a vozidel. Hranici objektu stanoví odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba v projektu fyzické bezpečnosti. 4. SYSTÉM KONTROLY VSTUPU DO ZABEZPEČENÉ OBLASTI NEBO OBJEKTU A REŢIM NÁVŠTĚV 4.1. SYSTÉM KONTROLY VSTUPU DO ZABEZPEČENÉ OBLASTI NEBO OBJEKTU Systém kontroly vstupu je hodnocen za předpokladu jeho realizace na všech vstupech do objektu nebo zabezpečené oblasti Systém kontroly vstupu typ 4: SS6 = 4 body Systém kontroly vstupu typu 4 musí být certifikovaný Úřadem a splňuje požadavky podle ČSN EN Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky pro třídu přístupu B a třídu identifikace 3 a) identifikační prvek a PIN, b) biometrie a PIN, nebo c) identifikační prvek a biometrie.

8 Systém kontroly vstupu typu 4 musí být doplněn přístupovou bariérou, znemožňující opakovaný přístup a zabezpečující režim jedna transakce - jeden průchod. Kontrola vstupu je realizována na všech vstupech do objektu nebo zabezpečené oblasti. Hlášení ze systému kontroly vstupu typu 4 musí být vyvedeno na stálé stanoviště ostrahy Systém kontroly vstupu typ 3: SS6 = 3 body Systém kontroly vstupu typu 3 musí být certifikovaný Úřadem a splňuje požadavky podle ČSN EN Poplachové systémy Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích Část 1: Systémové požadavky pro třídu přístupu B a třídu identifikace 3 a) identifikační prvek a PIN, b) biometrie a PIN, nebo c) identifikační prvek a biometrie. Kontrola vstupu je realizována na všech vstupech do objektu nebo zabezpečené oblasti. Hlášení ze systému kontroly vstupu typu 3 musí být vyvedeno na stálé stanoviště ostrahy Systém kontroly vstupu typ 2: SS6 = 2 body Systém kontroly vstupu typu 2 musí být certifikovaný Úřadem a splňuje požadavky podle ČSN EN Poplachové systémy Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích Část 1: Systémové požadavky pro třídu přístupu B a třídu identifikace 2 a) identifikační prvek, b) PIN, nebo c) biometrie. Kontrola vstupu je realizována na všech vstupech do objektu nebo zabezpečené oblasti. Hlášení ze systému kontroly vstupu typu 2 musí být vyvedeno na stálé stanoviště ostrahy. Systém kontroly vstupu typu 2, lze nahradit kontrolou vstupu, kterou nepřetržitě provádí ostraha příslušníků ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů, a to na všech vstupech do objektu nebo zabezpečené oblasti Systém kontroly vstupu typ 1: SS6 = 1 bod Systém kontroly vstupu typu 1 tvoří uzamykatelná mechanická zábrana na vstupu. Kontrola vstupu je realizována na všech vstupech do objektu nebo na všech vstupech do zabezpečené oblasti. Poznámka k bodu 4.1.: Systém kontroly vstupu typu 1 lze použít pouze na vstupu do zabezpečené oblasti kategorie Důvěrné nebo Vyhrazené.

9 Při kontrole vstupu do objektu nebo zabezpečené oblasti kategorie Přísně tajné se používají zařízení sloužící k vyhledávání nebezpečných látek nebo předmětů. Systém kontroly vstupu, podle bodu ČSN EN Poplachové systémy Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích Část 1: Systémové požadavky pro třídu přístupu B, musí hlásit neoprávněný pokus nebo samotné otevření místa přístupu nebo uplynutí povolené doby po oprávněném otevření místa přístupu. Hlášení musí proběhnout do 10 sekund NAMÁTKOVÉ VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ PROHLÍDKY Namátkové prohlídky SS12 = 1 bod Namátkové prohlídky zabezpečuje orgán státu, právnická nebo podnikající fyzická osoba a jsou prováděny náhodně při vstupu, vjezdu, výstupu a výjezdu z objektu. Namátkové prohlídky jsou určeny jako odstrašující prvek proti porušení ochrany utajovaných informací REŢIM NÁVŠTĚV V OBJEKTU Návštěvy s doprovodem: SS7 = 3 body Návštěvy musí být doprovázeny po celou dobu pobytu v objektu. Musí být vedena evidence údajů o návštěvách, která obsahuje osobní identifikační údaje návštěv, doprovázejících osob a časové údaje o tom, kdy byla návštěva vykonána Návštěvy bez doprovodu: SS7 = 1 bod Návštěvy, které mají povolen vstup bez doprovodu, musí být viditelně označeny. V tomto případě musí být viditelně označeni i všichni vlastní zaměstnanci. Musí být vedena evidence údajů o návštěvách, která obsahuje osobní identifikační údaje návštěv a časové údaje o tom, kdy byla návštěva vykonána Návštěvy bez kontroly: SS7 = nehodnoceno (N) Návštěvy vstupují bez kontroly a doprovodu. 5. OSTRAHA A ZAŘÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE (EZS) 5.1. OSTRAHA Ostraha typ 5: SS8 = 5 bodů

10 Ostrahu typu 5 zabezpečují pouze příslušníci ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů a je vykonávaná způsobem nepravidelných obchůzek. Ostraha provádí obchůzky po náhodně vybraných trasách v náhodných intervalech ne větších než 2 hodiny. V průběhu výkonu ostrahy, včetně doby obchůzky, musí být na stanovišti stálé ostrahy neustále přítomna nejméně jedna osoba určená pro výkon ostrahy Ostraha typ 4: SS8 = 4 body Ostrahu typu 4 zabezpečují pouze příslušníci ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů a je vykonávaná způsobem nepravidelných obchůzek. Ostraha provádí obchůzky v intervalu ne větším než 6 hodin. V noci a v mimopracovní době se četnost obchůzek zvyšuje. V průběhu výkonu ostrahy, včetně doby obchůzky, musí být na stanovišti stálé ostrahy neustále přítomna nejméně jedna osoba určená pro výkon ostrahy Ostraha typ 3: SS8 = 3 body Ostrahu typu 3 zabezpečují zaměstnanci orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, o jejichž objekt jde, příslušníci ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů anebo zaměstnanci bezpečnostní ochranné služby. Intervaly obchůzek jsou závislé na vnitřním provozu a míře předpokládaného rizika. V průběhu výkonu ostrahy, včetně doby obchůzky, musí být na stanovišti stálé ostrahy neustále přítomna nejméně jedna osoba určená pro výkon ostrahy Ostraha typ 2: SS8 = 2 body Ostrahu typu 2 zabezpečují zaměstnanci orgánu státu, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, o jejichž objekt jde, příslušníci ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů anebo zaměstnanci bezpečnostní ochranné služby. U ostrahy typu 2 nejsou vyžadovány obchůzky Ostraha typ 1: SS8 = 1 bod Ostraha typu 1 odpovídá střežení objektu napojením na dohledové a poplachové přijímací centrum umožňující rychlý zásah. Poznámka k bodu 5.1.: Pravidla pro výkon ostrahy je nutné v případě objektu, ve kterém se nachází zabezpečená oblast kategorie Důvěrné, Tajné anebo Přísně tajné nebo jednací oblast, stanovit v písemné formě. Ostraha zabezpečených oblastí, ve kterých se ukládají utajované informace Evropské unie stupně utajení Důvěrné a vyšší, se zabezpečuje ostrahou typu 2 a vyšší, s tím že

11 frekvence obchůzek musí být stanovena v intervalech ne větších než 2 hodiny. První obchůzka ostrahy se provede ihned po skončení pracovní doby. Stanoviště stálé ostrahy je umístěno od zabezpečené oblasti kategorie Přísně tajné a Tajné nejdále 500 m nebo pokud je vzdálenost stanoviště stálé ostrahy větší než 500 m musí být zásah ostrahy proveden do 5 minut od přijetí poplašného nebo nouzového signálu z objektu, zabezpečené oblasti nebo jednací oblasti. Ostrahu typu 1 lze použít jen pro objekty kategorie Důvěrné nebo Vyhrazené. Ostraha musí být vybavena při obchůzce prostředky umožňujícími spojení se stanovištěm pro stálý výkon ostrahy. Doba reakce ostrahy na poplašný nebo nouzový signál musí být ověřována odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou ZAŘÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typ 4: SS91 = 4 body Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typu 4 musí být certifikováno Úřadem a splňuje požadavky podle ČSN EN ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - pro stupeň zabezpečení 4 - vysoké riziko. Tísňový systém splňuje dále požadavky ČSN EN Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typ 3: SS91 = 3 body Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typu 3 musí být certifikováno Úřadem a splňuje požadavky podle ČSN EN ed. 2 pro stupeň zabezpečení 3 - střední až vysoké riziko. Tísňový systém splňuje dále požadavky ČSN EN Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typ 2: SS91 = 2 body Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typu 2 musí být certifikováno Úřadem a splňuje požadavky podle ČSN EN ed. 2 pro stupeň zabezpečení 2 - nízké až střední riziko. Tísňový systém splňuje dále požadavky ČSN EN Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typ 1: SS91 = 1 bod Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typu 1 nejsou certifikovaná Úřadem. Poznámka k bodu 5.2.: Předmětem certifikace zařízení elektrické zabezpečovací signalizace jsou: a) ústředny elektrické zabezpečovací signalizace, b) detektory elektrické zabezpečovací signalizace, c) perimetrické detekční systémy, d) tísňové systémy. Tabulka přiřazení kategorií k typům technických prostředků EZS

12 Stupeň utajení pro který byla schválena způsobilost je vypsán slovy nebo vypsaná zkratkou do od Typ 4 - PT 4 body Typ 3 PŘÍSNĚ TAJNÉ T 3 body Typ 2 DŮVĚRNÉ D 2 body Typ technického prostředku EZS Instalace zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typ 4: SS92 = 4 body Bodová hodnota Instalace typu 4 je realizovaná v zabezpečené oblasti v rozsahu: a) prostorová ochrana, b) plášťová ochrana, c) tísňový systém, d) otřesové detektory nebo speciální televizní systém snímající nepřetržitě průlezné otvory zabezpečené oblasti Instalace zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typ 3 SS92 = 3 body Instalace typu 3 je realizovaná v zabezpečené oblasti v rozsahu: a) prostorová ochrana, b) plášťová ochrana, c) tísňový systém nebo speciální televizní systém snímající nepřetržitě průlezné otvory zabezpečené oblasti Instalace zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typ 2 SS92 = 2 body Instalace typu 2 je realizovaná v zabezpečené oblasti v rozsahu: a) prostorová ochrana, b) plášťová ochrana. Průlezné otvory v hranici zabezpečené oblasti v případě instalace zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typu 2 nemusí být chráněny prvky plášťové ochrany, pokud jejich spodní okraj splňuje následující podmínky: a) nachází se alespoň 5,5 m nad terénem, b) nelze k němu jednoduše proniknout ze střechy nebo za pomoci hromosvodů, okapů, parapetů, jiných stavebních prvků, terénních nerovností, stromů či jiných staveb Instalace zařízení elektrické zabezpečovací signalizace typ 1 SS92 = 1 bod Instalace typu 1 je realizovaná v rozsahu prostorové ochrany zabezpečené oblasti. Poznámka k až : Instalace zařízení elektrické zabezpečovací signalizace musí splňovat požadavky podle norem řady ČSN EN (CLC/TS) Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. Výstupní hlášení zařízení elektrické zabezpečovací signalizace a speciálního televizního systému musí být vyvedena na stanoviště určené pro stálý výkon ostrahy.

13 Ovládání zařízení elektrické zabezpečovací signalizace v zabezpečené oblasti musí být nezávislé na ovládání zařízení elektrické zabezpečovací signalizace v ostatních zabezpečených oblastech nebo jiných prostorech. Instalace zařízení elektrické zabezpečovací signalizace musí být ověřena funkční zkouškou podle TNI Rozsah funkčních zkoušek je stanoven nejméně každých 12 měsíců v tabulce A1 (stupeň 1). Funkční zkouška musí být zaznamenána v provozní knize nebo protokolem o zkoušce, který se ukládá u odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby Výpočet SS9 podle bodového hodnocení SS91 a SS92 SS9 = (SS91 + SS 92)/2 x SS92/OBL Hodnota SS9 se matematicky zaokrouhluje na celé číslo. Maximální hodnota SS9 může být 4. OBL je bodová hodnota určená kategorií zabezpečené oblasti: Kategorie zabezpečené oblasti Bodová hodnota OBL Přísně tajné 4 body Tajné 3 body Důvěrné 2 body Vyhrazené 1 bod Je-li v zabezpečené oblasti zajištěna trvalá přítomnost nejméně 1 osoby, není nutno instalovat zařízení elektrické zabezpečovací signalizace; v tomto případě je hodnota SS9 = 4. Výsledné bodové ohodnocení úrovně zařízení elektrické zabezpečovací signalizace je dáno bodovým ohodnocením použitého technického prostředku nejnižšího typu SPECIÁLNÍ TELEVIZNÍ SYSTÉMY Speciální televizní systémy slouží pro snímání, přenos a zobrazování pohybu osob a dopravních prostředků. Speciální televizní systémy nejsou certifikované Úřadem. Instalace speciálních televizních systémů musí splňovat požadavky norem řady ČSN EN Poplachové přenosové systémy a zařízení CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích. 6. OCHRANA PERIMETRU Hranice perimetru je tvořena po celém obvodu fyzickou bariérou FYZICKÉ BARIÉRY Fyzické bariéry jsou vyžadovány po celém obvodu hranice objektu tam, kde to umožňuje její charakter. Konstrukce přístupových bodů (vstupních bran) musí být na stejné bezpečnostní úrovni jako konstrukce fyzické bariéry (oplocení). Na všech přístupových bodech musí být zajištěn stejný standard kontroly vstupu Fyzická bariéra typ 4: SS10 = 4 body

14 Fyzická bariéra typu 4 umožňuje pozorování přilehlého terénu. Je-li to možné, musí být ponechán kolem chráněného objektu 25 metrový volný prostor. Minimální výška vertikální části bariéry je 2,15 metru. Musí být navržena a zkonstruována tak, aby poskytovala co největší překážku proti průniku průlomem. Horní část bariéry musí zajišťovat ochranu proti překonání lezením - oboustranné šikmé vzpěry vyčnívající ven i dovnitř pod úhlem 45 o minimální délce 40 cm, na nichž je po celé délce připevněn ostnatý drát. Fyzická bariéra typu 4 musí být doplněna perimetrickým detekčním systémem Fyzická bariéra typ 3: SS10 = 3 body Fyzická bariéra typu 3 umožňuje pozorování přilehlého terénu. Je-li to možné, musí být ponechán kolem chráněného objektu 25 metrový volný prostor. Minimální výška vertikální části bariéry je 2,15 metru. Musí být navržena a zkonstruována tak, aby poskytovala co největší překážku proti průniku průlomem. Horní část bariéry musí zajišťovat ochranu proti překonání lezením - jednostranné šikmé vzpěry vyčnívající ven pod úhlem 45 o minimální délce 40 cm, na nichž je po celé délce připevněn ostnatý drát Fyzická bariéra typ 2: SS10 = 2 body Fyzická bariéra typu 2 musí poskytovat překážku proti pokusu o překonání lezením a proti průniku průlomem. Minimální výška vertikální části bariéry je 2,15 metru Fyzická bariéra typ 1: SS10 = 1 bod Fyzické bariéře typu 1 odpovídá oplocení bez speciálních bezpečnostních požadavků. Účelem tohoto oplocení je vyznačit hranice a zajistit minimální úroveň odrazení nebo odolnosti. Fyzická bariéra typu 1 může být tvořena jakýmkoliv typem materiálu Kontrola vstupu ve všech přístupových bodech perimetru SS11 = 1 bod 6.3. Perimetrický detekční systém (PDS) Perimetrický detekční systém (PDS) - certifikovaný: SS13 = 2 body Perimetrický detekční systém je certifikovaný Úřadem a vztahují se na něj požadavky uvedené v bodě 5.2. přílohy Perimetrický detekční systém (PDS) - necertifikovaný: SS13 = 1 bod Perimetrický detekční systém není certifikovaný Úřadem a vztahují se na něj požadavky uvedené v bodě 5.2. přílohy.

15 6.4. Bezpečnostní osvětlení perimetru: SS14 = 2 body Požadavky na instalaci bezpečnostního osvětlení vyplývají například z požadavků speciálního televizního systému na perimetru Speciální televizní systém na perimetru: SS15 = 2 body Speciální televizní systém není certifikovaný Úřadem. Instalace speciálního televizního systému musí splňovat požadavky norem řady ČSN EN Poplachové přenosové systémy a zařízení CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích. 7. ZAŘÍZENÍ ELEKTRICKÉ POŢÁRNÍ SIGNALIZACE Požární hlásiče musí být zapojeny do ústředny elektrické požární signalizace, nebo do ústředny elektrické zabezpečovací signalizace. V obou případech musí být signál poplachu vyveden na stanoviště určené pro stálý výkon ostrahy. Zařízení elektrické požární signalizace musí splňovat požadavky norem řady ČSN EN 54 Elektrická požární signalizace. Zařízení elektrické požární signalizace nejsou certifikovaná Úřadem. 8. ZAŘÍZENÍ SLOUŢÍCÍ K VYHLEDÁVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBO PŘEDMĚTŮ Zařízení sloužící k vyhledávání nebezpečných látek nebo předmětů jsou používána na vstupu do objektu nebo do zabezpečené oblasti kategorie Přísně tajné anebo jednací oblasti, ve které se pravidelně projednávají utajované informace stupně utajení Přísně tajné. Zařízení sloužící k vyhledávání nebezpečných látek nebo předmětů nejsou certifikovaná Úřadem. Použije se sestava v rozsahu: 1. Průchozí detektor kovových předmětů, případně doplněný ručním detektorem kovových předmětů. 2. Rentgenový přístroj pro kontrolu zavazadel, doložený kladným Rozhodnutím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o typovém schválení zdroje ionizujícího záření podle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 9. ZAŘÍZENÍ FYZICKÉHO NIČENÍ NOSIČŮ INFORMACÍ NEBO DAT 9.1. Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typ 4: bez bodového ohodnocení

16 Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typu 4 jsou určena pro ničení utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo nižší. Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat je certifikováno Úřadem. Nosič informací nebo dat papír, film z polyesteru s uložením informace v originální velikosti, kov, umělá hmota, identifikační karty, magnetické pásky, pevné disky, diskety, kompaktní disky a obdobné nosiče; Velikost odpadních částic šířka částic 0,8 mm délka částic 13,0 mm film z polyesteru s uložením informace ve zmenšené velikosti jako mikrofilm, čipové karty, paměťové čipy a obdobné nosiče; plocha částic 0,2 mm 2 Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typu 4 jsou určena také pro ničení utajovaných informací cizí moci stupně utajení Přísně tajné nebo nižší Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typ 3: bez bodového ohodnocení Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typu 3 jsou určena pro ničení utajovaných informací stupně utajení Tajné nebo nižšího. Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat je certifikováno Úřadem. Nosič informací nebo dat papír, film z polyesteru s uložením informace v originální velikosti, kov, umělá hmota, identifikační karty, diskety, kompaktní disky a obdobné nosiče; film z polyesteru s uložením informace ve zmenšené velikosti jako mikrofilm, čipové karty a obdobné nosiče Velikost odpadních částic šířka částic 2,0 mm délka částic 15,0 mm plocha částic 0,5 mm 2 Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typu 3 jsou určena také pro ničení utajovaných informací cizí moci stupně utajení Přísně tajné nebo nižší pouze tehdy, je-li šířka odpadních částic maximálně 1,5 mm Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typ 2: bez bodového hodnocení Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typu 2 jsou určena pro ničení utajovaných informací stupně utajení Důvěrné nebo nižšího. Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat je certifikováno Úřadem. Nosič informací nebo dat papír, film z polyesteru s uložením informace v originální velikosti, kov, diskety, kompaktní disky a obdobné nosiče; křížový řez přímý řez Velikost odpadních částic šířka částic délka částic šířka pruhu délka pruhu 4,0 mm 80,0 mm 2,0 mm 297,0 mm

17 umělá hmota, např. identifikační karty film z polyesteru s uložením informace ve zmenšené velikosti jako mikrofilm, čipové karty a obdobné nosiče plocha částic* 320,0 mm 2 šířka částic 4,0 mm délka částic 80,0 mm plocha částic 1,0 mm 2 Poznámka: * Platí pouze pro velkokapacitní zařízení s výkonem 500 kg/h Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typu 2 jsou určena také pro ničení utajovaných informací cizí moci stupně utajení Důvěrné a nižší pouze tehdy, je-li šířka odpadních částic maximálně 3 mm a délka maximálně 25 mm. Plocha odpadních částic nesmí přesáhnout 60 mm 2 s výjimkou nosičů informací nebo dat, kde je stanovena plocha částic 1,0 mm Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typ 1: bez bodového hodnocení Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typu 1 jsou určena pro ničení utajovaných informací stupně utajení Vyhrazené. Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat je certifikováno Úřadem. Nosič informací nebo dat papír, film z polyesteru s uložením informace v originální velikosti, kov, diskety, kompaktní disky a obdobné nosiče; přímý řez Velikost odpadních částic šířka pruhu délka pruhu 6,0 mm neomezena plocha částic* 320,0 mm 2 Poznámka: * Platí pouze pro velkokapacitní zařízení s výkonem 500 kg/h Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typ 0: bez bodového hodnocení Zařízení fyzického ničení nosičů informací nebo dat typu 0 jsou určena pro ničení utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo nižší. K ničení se používá spálení nebo roztavení, přičemž teplota, které budou vystaveny, a doba jejího působení musí vést k jejich úplnému zničení. Odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba, která provádí vyřazování utajované informace, zajistí, že použitím metody spálení nebo roztavení, dojde k úplnému zničení nosiče a nemožnosti obnovení utajované informace. 10. ZAŘÍZENÍ PROTI PASIVNÍMU A AKTIVNÍMU ODPOSLECHU UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

18 Jednací oblast pro pravidelné projednávání utajovaných informací stupňů utajení Tajné a Přísně tajné je zabezpečena technickými prostředky proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu utajované informace. Tato zařízení Úřad necertifikuje. Požadavky na zajištění jednací oblasti proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu: a) proti pasivnímu odposlechu musí být jednací oblast zajištěna dostatečně zvukotěsnými stěnami, dveřmi, podlahou a stropem, b) okna, větrací otvory nebo prostupy klimatizace musí být chráněny technickými prostředky certifikovanými Úřadem. Jednací oblast musí být chráněna proti odezírání z míst nacházejících se vně jednací oblasti, c) do jednací oblasti nesmí být umístěn jakýkoliv nábytek nebo jakékoliv zařízení, pokud neprošly kontrolou, zda v jednací oblasti nedochází k nedovolenému použití technických prostředků určených k získávání informací (dále jen obranná prohlídka ). Nábytek a zařízení jednací oblasti musí být evidováno (včetně typu, případně sériového a inventárního čísla), včetně historie pohybu, d) umísťovat telefonní přístroje v jednací oblasti není žádoucí. Pokud je jejich instalace bezpodmínečně nutná, musí být vybaveny odpojovačem nebo odpojovány ručně před jednáním, e) do jednací oblasti nelze vnášet mobilní telefony, jakákoliv nahrávací zařízení, vysílací zařízení, jakákoliv testovací, měřící a diagnostická zařízení a další elektronická zařízení (toto neplatí v případě, že jde o zařízení používané v rámci prováděné obranné prohlídky s vědomím odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby), f) pro jednací oblast musí být zpracována pravidla pro evidenci a pohyb osob a zařízení. Podle 26 odst. 1 zákona je odpovědná osoba povinna požádat Úřad o provedení obranné prohlídky. Při obranné prohlídce bude ověřeno nasazení technických prostředků proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu utajované informace. Obranné prohlídky jednacích oblastí se provádějí ve lhůtách podle 10 odst. 1 této vyhlášky a dále je nutno provádět obrannou prohlídku vždy po neautorizovaném vstupu či podezření na něj a po odchodu pracovníků provádějících údržbu nebo úpravy v jednací oblasti. Žádost o provedení obranné prohlídky obsahuje: a) obchodní firmu, názvem popřípadě jménem a příjmením pokud je žadatel podnikatel nebo název orgánu státu včetně identifikačního čísla, pokud bylo přiděleno, b) adresu umístění jednací oblasti, c) výměru podlahové plochy a výška stropů, d) dobu předpokládaného provádění obranné prohlídky, e) důvod provádění obrané prohlídky (např. z důvodu doplnění nábytku nebo podezření na neautorizovaný vstup), f) jméno a příjmení kontaktního pracovníka a kontaktní spojení, g) podpis odpovědné osoby. Požadavky na provádění obranných prohlídek: a) fyzická osoba provádějící obranné prohlídky musí být držitelem platného osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení Tajné nebo vyšší,

19 b) o průběhu obranné prohlídky musí být vypracována zpráva obsahující: 1. údaje o orgánu státu, který provádí obrannou prohlídku, 2. název firmy pokud je žadatel podnikatel nebo název orgánu státu včetně identifikačního čísla, pokud bylo přiděleno, který využívá uvedenou jednací oblast, 3. adresu umístění jednací oblasti, 4. datum a čas provedení obranné prohlídky, 5. popis jednací oblasti (kontrolovaného prostoru) včetně fotodokumentace, 6. provedené úkony, 7. použité kontrolní, měřící a zkušební zařízení, 8. výsledky měření, 9. výsledek (hodnocení) obranné prohlídky. Zpráva o průběhu obranné prohlídky musí být přiložena k projektu fyzické bezpečnosti. 11. PODMÍNKY POUŢÍVÁNÍ CERTIFIKOVANÝCH TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PO UPLYNUTÍ DOBY PLATNOSTI JEJICH CERTIFIKÁTŮ Technický prostředek pro ochranu utajovaných informací musí být nově pořízen v době platnosti jeho certifikátu. Po uplynutí doby platnosti certifikátu může být technický prostředek pro ochranu utajovaných informací používán nebo nasazen za podmínky, že je plně funkční. Toto musí být ověřeno funkční zkouškou. Časové intervaly jsou stanoveny v 10 této vyhlášky. U mechanických zábranných prostředků a zařízení fyzického ničení nosičů informací a dat se funkční zkouška doloží zápisem podepsaným odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou. U ostatních technických prostředků se funkční zkouška doloží protokolem o zkoušce (např. revizí, záznamem v provozní knize). Výsledek funkční zkoušky se ukládá u odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby. 12. BODOVÉ HODNOTY NEJNIŢŠÍ MÍRY ZABEZPEČENÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI TABULKA BODOVÝCH HODNOT NEJNIŢŠÍ MÍRY ZABEZPEČENÍ ZABEZPEČENÉ OBLASTI ZABEZPEČENÁ OBLAST KATEGORIE Míra rizika Přísně Tajné malá střední velká Povinné : (S1) + (S2) + (S3) Povinné : (S4) + (S5) * Nepovinné : (S6) Celkový výsledek

20 ZABEZPEČENÁ OBLAST KATEGORIE Míra rizika Tajné malá střední velká Povinné : (S1) + (S2) + (S3) Povinné : (S4) + (S5) ** Nepovinné : (S6) Celkový výsledek ZABEZPEČENÁ OBLAST KATEGORIE Míra rizika Důvěrné malá střední velká Povinné : (S1) + (S2) + (S3) Povinné : (S4) + (S5) Nepovinné : (S6) Celkový výsledek ZABEZPEČENÁ OBLAST KATEGORIE Vyhrazené sloužící k ukládání utajované informace v komponentách informačního systému nebo kryptografickém prostředku nebo která vyžaduje zvláštní režim nakládání Povinné : (S1) + (S2) + (S3) 2 Nepovinné : (S4) + (S5) + (S6) 1 Celkový výsledek 3 Poznámka: * - Hodnota (S5) musí dosáhnout alespoň 5 bodů. ** - Hodnota (S5) musí dosáhnout alespoň 4 bodů. Pouze jedna z hodnot (S1), (S2) nebo (S3) může být rovna 0. Stanovený objekt, zabezpečenou oblast může využívat k činnosti související s ochranou utajovaných informací pouze jeden orgán státu, právnická nebo podnikající fyzická osoba. Tabulku bodových hodnot pro zabezpečenou oblast kategorie Vyhrazené, nesloužící k ukládání utajované informace v komponentách informačního systému nebo v kryptografickém prostředku nebo nevyžadující zvláštní režim nakládání, není nutno zpracovávat. V tomto případě pouze jedna z hodnot (S1), (S2) nebo (S3) nemusí být realizována. U zabezpečené oblasti kategorie Vyhrazené, sloužící k ukládání utajovaných informací v komponentách informačního systému, je bodová hodnota nejnižší míry zabezpečení stanovena jako minimální. Bodové hodnocení může být navýšeno na základě certifikační zprávy informačního systému umístěného v této zabezpečené oblasti TABULKA BODOVÝCH HODNOT NEJNIŢŠÍ MÍRY ZABEZPEČENÍ JEDNACÍ OBLASTI JEDNACÍ OBLAST Míra rizika

21 pro pravidelné projednávání utajovaných informací stupňů malá střední velká utajení Přísně Tajné Povinné : (S2) + (S3) Povinné : (S4) + (S5) * Nepovinné : (S6) Celkový výsledek JEDNACÍ OBLAST pro pravidelné projednávání utajovaných informací stupňů utajení Tajné Míra rizika malá střední velká Povinné : (S2) + (S3) Povinné : (S4) + (S5) ** Nepovinné : (S6) Celkový výsledek Poznámka : * - Hodnota (S5) musí dosáhnout alespoň 5 bodů. ** - Hodnota (S5) musí dosáhnout alespoň 4 bodů. Hodnota (S2) nesmí být rovna 0. Stanovenou jednací oblast může využívat k činnosti související s ochranou utajovaných informací pouze jeden orgán státu, právnická nebo podnikající fyzická osoba. 13. FYZICKÁ BEZPEČNOST INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (IS) Pokud se v zabezpečené oblasti nebo objektu vyskytuje taková část informačního systému, která může obsahovat utajované informace, nahlíží se na tuto část informačního systému jako na bezpečnostní ekvivalent úschovného objektu (SS1). Identifikace spolu s autentizací uživatele tvoří bezpečnostní ekvivalent zámku úschovného objektu (SS2). Hodnoty SS1 a SS2 lze použít do tabulky bodových hodnot nejnižší míry zabezpečení zabezpečené a jednací oblasti (bod 12. přílohy). V odůvodněných případech, kdy nelze dosáhnout požadovaný minimální součet hodnot S1, S2 a S3, musí být komponenty informačního systému zabezpečeny certifikovanými zařízeními elektrické zabezpečovací signalizace, jejichž instalace odpovídá typu 4 v souladu s bodem Informační systémy používané pouze pro zobrazování, zpracovávání nebo přenos utajovaných informací do stupně utajení Tajné mohou být umístěny uvnitř objektu mimo zabezpečenou oblast nebo uvnitř objektu bez zabezpečené nebo jednací oblasti. 14. STRUKTURA PROJEKTU FYZICKÉ BEZPEČNOSTI OBJEKTU KATEGORIE DŮVĚRNÉ A VYŠŠÍ Obsahová náplň projektu fyzické bezpečnosti se stanovuje v závislosti na kategorii objektu nebo oblasti v rozsahu staveném v 32 zákona v odst. 1, 3 nebo VYHODNOCENÍ RIZIK

22 Vyhodnocení rizik obsahuje: a) specifikace aktiv - předpokládané množství utajovaných informací podle stupňů utajení, b) stanovení jednotlivých hrozeb a zranitelnosti a jejich vyhodnocení, c) stanovení celkové míry rizika jako malé, střední nebo velké URČENÍ KATEGORIÍ OBJEKTU, ZABEZPEČENÝCH OBLASTÍ A JEDNACÍCH OBLASTÍ VČETNĚ JEJICH HRANIC A URČENÍ TŘÍD ZABEZPEČENÝCH OBLASTÍ 1. Obecný úvod (adresa), popis areálu/budovy (popis hranice, počet budov/počet podlaží, vstupy, případně zabezpečení), okolí (především objekty, které by mohly mít vliv na bezpečnost), cizí subjekty v areálu/budově (počet, případně název a zaměření činnosti), schéma. 2. Stanovení objektu a jeho typu. 3. Stanovení hranic objektu (umístění v areálu/budově, síla zdí, vstupy, výška oken, stálé stanoviště ostrahy). 4. Popis zabezpečení objektu. 5. Hranici objektu zakreslit do výkresové části Technické dokumentace fyzické bezpečnosti (bod přílohy). 6. Stanovení zabezpečených oblastí, které se v objektu nacházejí, jejich typ, kategorie a třídu. Je nutné rozlišit, jestli se jedná o úložny utajovaných informací, pracoviště s informační systémem, oblasti s trvalou přítomností zde pracujících osob, jednací místnosti nebo kombinace těchto typů. 7. Stanovení hranic zabezpečených a jednacích oblastí (umístění v objektu, síla zdí, podlah a stropů, vstupy, výška spodního okraje průlezných otvorů nad okolním terénem) a jejich zakreslení do výkresové části Technické dokumentace fyzické bezpečnosti (bod přílohy). 8. Pro každou zabezpečenou a jednací oblast zpracovat Tabulku bodového ohodnocení opatření fyzické bezpečnosti ZPŮSOB POUŢITÍ OPATŘENÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI TABULKA BODOVÉHO OHODNOCENÍ OPATŘENÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI V ZABEZPEČENÉ A JEDNACÍ OBLASTI Záhlaví tabulky obsahuje tyto údaje: a) název zabezpečené (jednací) oblasti, b) kategorii a třídu zabezpečené oblasti, c) druh jednací oblasti v závislosti na utajovaných informacích, které jsou v ní pravidelně projednávány, d) účel, k němuž má zabezpečená oblast sloužit. BODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ TYP OHODNOCENÍ Úschovné objekty T. 4 4 body SS1=

23 T. 3 3 body T. 2 2 body Zámky úschovných objektů T. 4 4 body T. 3 3 body SS2= T. 2 2 body Úschovný objekt včetně uzamykacího T. 1 1 bod systému, T. 1A 1 bod S1= T. 1B 2 body T. 1C 3 body Celkové hodnocení úschovného objektu S1 = SS1 x SS2 S1= a jeho zámku Zabezpečené oblasti T. 4 4 body T. 3 3 body SS3= T. 2 2 body T. 1 1 bod Uzamykací systém zabezpečené oblasti T. 4 4 body T. 3 3 body T. 2 2 body SS4= T. 1 1 bod Celkové ohodnocení zabezpečené oblasti a S2 = SS3 x SS4 S2= jejího uzamykacího systému Objekt T. 4 4 body T. 3 3 body S3= T. 2 2 body T. 1 1 bod Systém kontroly vstupu T. 4 4 body T. 3 3 body T. 2 2 body SS6= T. 1 1 bod Režim návštěv v objektu a) Návštěvy s doprovodem ad a) 3 bod b) Návštěvy bez doprovodu ad b) 1 bod SS7= c) Návštěvy bez kontroly ad c) nehodnoceno Celkové hodnocení kontroly vstupu S4 = SS6 + SS7 S4= Ostraha T. 5 5bodů T. 4 4 body T. 3 3 body SS8= T. 2 2 body T. 1 1 bod Zařízení elektrické zabezpečovací T. 4 4 body signalizace T. 3 3 body T. 2 2 body SS91= T. 1 1 bod Instalace zařízení elektrické zabezpečovací T. 4 4 body SS92= T. 1 1 bod Mezivýsledek (SS 9) SS9= Celkové hodnocení ostrahy S5 = SS8 + SS9 S5= signalizace T. 3 3 body T. 2 2 body

24 a systému EZS Fyzické bariéry T. 4 4 body T. 3 3 body T. 2 2 body T. 1 1 bodů Kontrola vstupu v přístupových bodech perimetru a) Kontrola je realizována b) Kontrola není realizována Namátkové vstupní a výstupní prohlídky a) Prohlídky jsou prováděny ad a) 1 bod ad b) 0 bodů b) Prohlídky nejsou prováděny ad a) 1 bod ad b) 0 bodů SS10= SS11= SS12= Perimetrický detekční systém (PDS) - certifikovaný Úřadem - necertifikovaný Úřadem Bezpečnostní osvětlení perimetru Speciální televizní systém na perimetru 2 body 1 bod SS13= 2 body SS14= 2 body Celkové hodnocení ochrany perimetru S6 = (SS10 x SS11) + SS12 + SS13 + SS14 + SS15 SS15= Hodnoty proměnných S1 až S6 získané vyplněním tabulky bodového ohodnocení opatření fyzické bezpečnosti v zabezpečené oblasti je nutné porovnat s tabulkou bodových hodnot nejnižší míry zabezpečení zabezpečené a jednací oblasti podle bodu 12. přílohy Na základě tohoto porovnání je nutné stanovit, zda přijatá opatření fyzické bezpečnosti jsou pro danou míru rizika a kategorii zabezpečené oblasti dostatečná. Na základě tohoto porovnání je nutné stanovit, zda přijatá opatření fyzické bezpečnosti jsou pro danou míru rizika a dále na stupni utajovaných informací pravidelně projednávaných v jednací oblasti dostatečná. Ověření, zda jednotlivá použitá opatření fyzické bezpečnosti a vyhodnocení rizik odpovídají projektu fyzické bezpečnosti a právním předpisům v oblasti ochrany utajovaných informací, provádí odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba. Funkční zkoušky pro elektrické zabezpečovací systémy se provádí podle TNI Rozsah a časový interval funkčních zkoušek je stanoven v tabulce A1 (stupeň 1). Podmínky funkčních zkoušek u ostatních technických zařízení stanoví odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba. Zápis o provedení funkční zkoušky u technických prostředků uvedených v 30 odst. 1 zákona se ukládají u odpovědné osoby nebo jí pověřené osoby TECHNICKÁ DOKUMENTACE FYZICKÉ BEZPEČNOSTI Tato dokumentace se člení do těchto částí: a) Výkresová dokumentace, která obsahuje zejména vyznačení hranice objektu, hranic jednotlivých zabezpečených a jednacích oblastí a rozmístění technických S6=

25 prostředků určených k ochraně utajovaných informací v objektu a zabezpečených a jednacích oblastech, b) Dokumentace technických prostředků, která obsahuje zejména 1. výčet (název, počet a v případě více typů jednoho druhu technického prostředku i umístění), 2. kopie certifikátu a přílohy z doby instalace, 3. zápisy o posouzení shody z doby instalace (uvést specifikaci a způsob použití) PROVOZNÍ ŘÁD Provozní řád obsahuje: 1. pravidla pro režim pohybu osob (včetně návštěv) a dopravních prostředků v areálu /budově, 2. pravidla pro režim pohybu osob (včetně návštěv) a dopravních prostředků v objektu a zabezpečených oblastech, 3. pravidla pro režim pohybu utajovaných informací v objektu, 4. pravidla pro zacházení s provozní dokumentací k technickým prostředkům obsahující pokyny pro používání technických prostředků, datum instalace a stanovení pravidelných kontrol funkčnosti technických prostředků (např. provozní knihy, návody k obsluze EZS, speciální televizní systém, EKV, EPS a zařízení proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu apod.), 5. pravidla pro manipulaci s klíči a identifikačními prostředky od vstupů do objektu a zabezpečených oblastí a s klíči od úschovných objektů. Tato pravidla musí řešit zejména systém a způsob označování, přidělování a odevzdávání těchto klíčů a identifikačních prostředků, jejich úschovu a evidenci, postup při ztrátě, uložení duplikátů a pravidla pro jejich použití. V případě, že odpovědná osoba nebo jí pověřená osoba rozhodla o uložení klíčů nebo identifikačních prostředků mimo objekt musí o této skutečnosti vést záznamy a dále musí zajistit kontrolu dodržování pravidel manipulace s klíči nebo identifikačními prostředky mimo objekt. Obdobná pravidla je třeba stanovit i pro zacházení s kombinacemi znaků, používaných jako hesla zjednávající přístup do objektů, zabezpečených oblastí nebo úschovných objektů, 6. popis režimových opatření pro ochranu jednacích oblastí, 7. pravidla pro výkon ostrahy stanovující počet členů ostrahy, způsob výkonu ostrahy, zejména způsob kontroly osob a dopravních prostředků při vstupu a výstupu, způsob provádění obchůzek a způsob reakce ostrahy na poplachové výstupní hlášení technických prostředků; v případě, že ostraha je vykonávána na základě smluvního vztahu, je nutné přiložit kopii smlouvy PLÁN ZEBEZPEČENÍ OBJEKTU, ZABEZPEČENÝCH OBLASTÍ A JEDNACÍ OBLASTI V KRIZOVÝCH SITUACÍCH Popis opatření k minimalizaci hrozeb a zranitelností popsaných v kapitole vyhodnocení rizik. Pokyny pro ochranu utajovaných informací v případě vzniku mimořádné situace. 15. STRUKTURA PROJEKTU FYZICKÉ BEZPEČNOSTI OBJEKTU KATEGORIE VYHRAZENÉ Obsahová náplň projektu fyzické bezpečnosti je stanovena v rozsahu uvedeném v 32 odst. 2 a 4 zákona.

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 239/2013 Sb. ČÁST PRVNÍ

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 239/2013 Sb. ČÁST PRVNÍ Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění V. Zákon č. 239/2013 Sb. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. I Zákon č. 56/2001 Sb., o

Více

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích související zákony

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích související zákony 121 9 121 Návrh zákona, kterým o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích o související zákony 717 z 6 uplyne 17. 2013 2013 ZÁKON ze dne.. 2013, kterým se m ní zákon. 56/2001 Sb., o podmínkách

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

Část 1. Část 2. Projektová dokumentace staveb. Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby:

Část 1. Část 2. Projektová dokumentace staveb. Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: Část 1 Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: Podává se žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby, která obsahuje zejména (pokud tyto údaje nejsou jasně a zřetelně

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Horní Bříza Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Horní Bříza se na svém

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb Ze dne 29.01.2008 Částka 10/2008 Účinnost od 01.07.2008 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-23 Znění 27.09.2011

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í S t r á n k a 1 Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 06 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Mgr. Martinem Machem, ředitelem

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.7 EPS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 Systém ASPI - stav k 4.8.2011 do částky 82/2011 Sb. a 40/2011 Sb.m.s. Obsah a text 23/2008 Sb. - poslední stav textu Změna: 268/2011 Sb. 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách

Více

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 1 Základní pojmy Obsluha elektrických zařízení Pracovní úkony spojené s provozem zařízení jako jsou spínání, ovládání, regulování,

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383416151 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004sddh* MUBLX004SDDH Petr Chvátal Autodoprava Blatná Chlumská 1355 388

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

I. Základní pojmy a zkratky. - provedení koordinační funkční zkoušky EPS a navazujících zařízení,

I. Základní pojmy a zkratky. - provedení koordinační funkční zkoušky EPS a navazujících zařízení, TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY pro připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany operačního střediska Hasičského záchranného sboru

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003HKGJ* MUHTX003HKGJ SPIS.ZN.: OVÚP/5887/2012/Kö Č.J.: MUHT 7391/2012 VYŘIZUJE: Ing.

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů Strana 2290 Sbírka zákonů č. 200 / 2014 Částka 84 200 VYHLÁŠKA ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Město Vamberk. Část první. Článek I. Úvodní ustanovení

Město Vamberk. Část první. Článek I. Úvodní ustanovení Město Vamberk Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 19. veřejném

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek NÁJEM SKLADOVÝCH A MANIPULAČNÍCH PROSTOR A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek NÁJEM SKLADOVÝCH A MANIPULAČNÍCH PROSTOR A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 00 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Ing. Pavlem Zeleným, ředitelem Z A D Á V

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS , Roudnice nad Labem IČ: 49 10 13 58 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: : Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS Stupeň PD: PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Investor: ÚP ČR krajská pobočka

Více

SKARTAČNÍ ŘÁD VČETNĚ SKARTAČNÍHO PLÁNU

SKARTAČNÍ ŘÁD VČETNĚ SKARTAČNÍHO PLÁNU Město Městský úřad Česká Třebová SKARTAČNÍ ŘÁD VČETNĚ SKARTAČNÍHO PLÁNU Městského úřadu Česká Třebová vydaný v souladu s 110 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Správa identit druh zadávacího řízení: otevřené

Více

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-0771/2014 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 22.4.2014 Písemná výzva

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení

5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení 5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-elektrickazarizeni Podmínky k zajištění

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy IČ: 00226912, DIČ: CZ00226912 krevního obrazu, a výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systému pro provedení automatizované analýzy Dodávku diagnostik Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky Stiážovská

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 56335/2016 V Jeseníku dne 2. června 2016 Sp.Zn: KÚOK/54969/2016/ODSH-SH/7745 Vyřizuje:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E k výzvě k podání nabídek Č. j. C231/B/2010/SEKOM Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 00 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Ing. Pavlem Zeleným,

Více

Dodávka srubových staveb pro chov zvířat, dřevěného oplocení a návštěvnického inventáře. Předmět zakázky:

Dodávka srubových staveb pro chov zvířat, dřevěného oplocení a návštěvnického inventáře. Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek v rámci VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel postupuje v souladu s Vnitřní

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: KOUTEX 2014 (recyklace textilního odpadu) - zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 939/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 972 ze dne 14.12.2015 Směrnice rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013 Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. 1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. G. Technické normy a technická hlediska provozu

OSOBNÍ DOPRAVA. G. Technické normy a technická hlediska provozu OSOBNÍ DOPRAVA G. Technické normy a technická hlediska provozu 1. Druhy silničních vozidel stanovuje: a) zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích b) zákon č. 361/2000

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Na Příhonech 405, 798 52 Konice SPIS. ZN.: STU.179/2013/HMR Č.J.: KON 9147/2015 VYŘIZUJE: Petr Hamerka TEL.:

Více

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku malého komunálního vozidla s hákovým nosičem

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s.

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s. Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. SÚ/328/1638/2010/Ku č.j. SÚ/330/1639/2010/Ku vyřizuje: Mária Kudelová e-mail:kudelova@brusperk-mesto.cz datum: 6.10.2010 R O Z H O

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky: Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2016-2017

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky: Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2016-2017 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), mimo režim tohoto zákona

Více

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA 371/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů ve znění vyhlášky č. 632/2004

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD. ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou

MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou VNITŘNÍ SMĚRNICE MĚSTA č. 1/2015 SYSTÉM NÁLEŽITÉ PÉČE o majetek města Kamenice nad Lipou, jako hospodářského subjektu uvádějícího

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu P íloha. 1 Výzvy Strana 1 (Celkem 5) Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu Název ve ejné zakázky: SPRÁVA, ÚDR BA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH PO ÍTA, SERVER A DATOVÝCH ROZVOD, KONFIGURACE

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 16 9. funkční období 16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb.,

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

zadávanou v souladu s 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávanou v souladu s 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU zadávanou v souladu s 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 1. Název veřejné zakázky Projektová dokumentace

Více

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA Obsah a text 499/2004 Sb. - stav k 31.12.2013 Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna:

Více

227/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS

227/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS 227/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) Změna: 226/2002 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 440/2004 Sb. Změna: 635/2004

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX002XUZN* MUHTX002XUZN SPIS.ZN.: OVÚP/10200/2011/Šp Č.J.: MUHT 11975/2011 VYŘIZUJE: Václav

Více

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: Letní stadion Chotěboř rekonstrukce běžecké

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ

Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ Platná legislativa pro certifikaci kabelových rozvodů pro napájení PBZ Ing. Jana Buchtová PAVUS, a.s. Prosecká 412/74, 190 00 Praha - Prosek Interpretační dokument č. 2 - Požární bezpečnost Tento interpretační

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12 Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil : 606 905 005 e-mail : j.projekt@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce : ZŠ Novolíšeňská 10 stavební úpravy, rekonstrukce

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 27.1.2009 VÚP 328.3-2360/3150/08 Ka-38 Pavel Kavlík

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí 5.6.16. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi Bezpečnost pro stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Více

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. Jungmannova 968, 664 34 Kuřim

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. Jungmannova 968, 664 34 Kuřim VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na zakázku Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. dle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č.1/2009/rm o veřejných zakázkách Města Předmět (název) zakázky: Dodávka kancelářských kontejnerů

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 SPIS. ZN.: 10849/2012/VÝST/Dy,

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 6 /2006 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění (Úplné znění ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.5.2010, dodatku č. 2 ze dne 21.12.2011 a dodatku

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002 50 805

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Podrobné podmínky zadávací dokumentace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Podrobné podmínky zadávací dokumentace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Svoz papíru ALBA WASTE sběrné nádoby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) pro zadání nabídky

Více