APLIKACE IMATION LINK NÁVOD PRO PŘÍSTROJE SE SYSTÉMEM ios

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APLIKACE IMATION LINK NÁVOD PRO PŘÍSTROJE SE SYSTÉMEM ios"

Transkript

1 APLIKACE IMATION LINK NÁVOD PRO PŘÍSTROJE SE SYSTÉMEM ios

2 OBSAH PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 FUNKCE... 3 INSTALOVÁNÍ APLIKACE IMATION LINK... 3 PŘECHOD Z APLIKACE IMATION POWER DRIVE... 3 SPUŠTĚNÍ APLIKACE IMATION LINK... 4 HLAVNÍ NABÍDKA APLIKACE... 5 Vyhledání souborů...5 Fotografie...6 Video...7 Hudba...7 Složky...10 PŘESUNUTÍ NEBO KOPÍROVÁNÍ SOUBORŮ Fotografie, videa a hudba...11 ZÁLOHOVÁNÍ A IMPORT KONTAKTŮ Vytvoření zálohy...13 ZÁLOHOVÁNÍ CELÉ SBÍRKY FOTOGRAFIÍ ČI VIDEÍ Fotografie nebo videa...15 ŠIFROVÁNÍ SOUBORŮ ZASÍLÁNÍ SOUBORŮ EM A NA SOCIÁLNÍ MÉDIA NEBO K ULOŽENÍ DO CLOUDU ODSTRANĚNÍ SOUBORŮ ŘEŠENÍ POTÍŽÍ SPECIFIKACE KONTAKTNÍ INFORMACE

3 PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY ios 7.1 nebo novější FUNKCE Snadný přístup k informacím a jejich přenos, sdílení a zálohování. Rychlé a snadné uspořádání souborů. Ochrana souborů během přenosu pomocí zabezpečených složek. Přenos kontaktů z jednoho přístroje do jiného. INSTALOVÁNÍ APLIKACE IMATION LINK 1. Otevřete obchod Apple App Store a vyhledejte aplikaci Imation LINK nebo přejděte na adresu 2. Nainstalujte aplikaci podle pokynů na obrazovce. PŘECHÁZÍTE Z APLIKACE IMATION POWER DRIVE? Veškeré vaše soubory ve složce Místní jsme zachovali. Najdete je pomocí voleb Zařízení s ios Aplikace LINK Zobrazení složky. Další možnosti najdete v bodu Vyhledání souborů. 3

4 SPUŠTĚNÍ APLIKACE IMATION LINK 1. Klepněte na nebo připojte úložiště Imation LINK. Poznámka: Pokud při připojování úložiště není aplikace spuštěna, zobrazí se výzva. Vyberte možnost Povolit (Allow), abyste mohli s úložištěm pracovat. 4

5 HLAVNÍ NABÍDKA APLIKACE Hlavní nabídka zobrazuje místa, kam lze soubory zkopírovat a uložit. Přístroj se systémem ios Úložiště značky LINK Klepnutím rozbalíte možnosti pro soubory uložené v aplikaci LINK nebo ve složce Camera Roll v přístroji. Klepnutím rozbalíte možnosti pro soubory uložené v úložišti této značky. Nastavení Klepnutím rozbalíte informace o této aplikaci. POZOR: Pokud je aplikace Imation LINK z iphonu, ipadu nebo ipodu odinstalována, budou smazány i veškeré soubory (fotografie, videa a skladby) v ní uložené. Obsah složky Camera není ovlivněn. Tuto složku doporučujeme používat pouze k dočasnému uskladnění. VYHLEDÁNÍ SOUBORŮ Poznámka: Při prvním vyhledání pomocí aplikace Imation LINK může načtení chvíli trvat. Jakmile aplikace vygeneruje miniatury souborů, uloží si je do mezipaměti a načítání bude rychlejší. 5

6 FOTOGRAFIE 1. Pokud jsou vaše fotografie uloženy: v iphonu, ipadu nebo ipodu, klepněte na možnost Zařízení s ios, Camera Roll a pak na Všechny fotografie nebo na zařízení s ios, Aplikace LINK a pak Všechny fotografie v úložišti LINK, klepněte na příslušné úložiště a zvolte Všechny fotografie 2. Chcete-li najít některou fotografii: Klepněte na volbu (Prohlížet v seznamu), chcete-li si fotografie prohlížet ve formě seznamu. Klepněte na volbu (Pohled v rastru), chcete-li si fotografie prohlížet ve formě dlaždic (rastru). Klepněte na volbu jména nebo data., chcete-li fotografie seřadit podle Klepněte na a zadejte název souboru, chcete-li jej vyhledat v aktuálním zobrazení. 3. Klepněte na fotografii, kterou chcete zobrazit. 4. Chcete-li zobrazit všechny fotografie jako prezentaci, klepněte na volbu (Přehlídka diapozitivů), nastavte parametry prezentace a klepněte na volbu Spustit přehlídku diapozitivů. Po prohlédnutí prezentaci zastavte klepnutím na obrazovku. Poznámka:Prezentace se spustí od první fotografie nebo snímku aktuálně vybraného na celé obrazovce. 6

7 VIDEO 1. Pokud jsou vaše videa uložena: v iphonu, ipadu nebo ipodu, klepněte na možnost Zařízení s ios, Camera Roll a pak na Všechna videa nebo na zařízení s ios, Aplikace LINK a pak Všechna videa. v úložišti LINK klepněte na příslušné úložiště a pak na Všechna videa. 2. Chcete-li některé video vyhledat v aktuální složce, klepněte na volbu a zadejte název souboru. 3. Vyberte video k přehrání. Poznámka: Přehrávání zastavíte tlačítkem Hotovo. HUDBA 1. Pokud jsou vaše skladby uloženy: ve složce aplikace na iphonu, ipadu nebo ipodu, klepněte na možnost Zařízení s ios, Aplikace LINK a pak Všechna hudba. Poznámka: Apple neumožňuje aplikaci přístup ke skladbám v úložišti itunes telefonu. Přístupné budou pouze hudební soubory, které jsou v úložišti LINK nebo z něj byly zkopírovány do složky aplikace v telefonu. v úložišti LINK, klepněte na příslušné úložiště a zvolte Všechna hudba. 7

8 2. Chcete-li skladby seřadit podle některého parametru, klepněte na odpovídající volbu: Interpret Album Skladba Seznam skladeb Žánr 3. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát. 4. Ovládání přehrávání: Klepnutím na volbu spustíte přehrávání, volbou je pozastavíte. Klepnutím na volbu Klepnutím na volbu se vrátíte k předchozí skladbě. se posunete k příští skladbě. Hlasitost nastavíte pomocí ovládacích prvků smartphonu, tabletu nebo přehrávače. Tip: Přehrávání můžete také ovládat z hlavní nabídky aplikace. 8

9 5. Chcete-li vytvořit seznam stop, stiskněte volbu Seznam skladeb, dále, zadejte název seznamu, klikněte na Uložit, vyberte skladby a klepněte na Hotovo. 9

10 SLOŽKY 1. Otevření složek: v paměti iphonu, ipadu nebo ipodu klepněte na možnost Zařízení s ios, Aplikace LINK a pak Zobrazení složky. v úložišti LINK klepněte na příslušné úložiště a zvolte Zobrazení složky. 2. Hledání souboru nebo složky: Klepněte na volbu jména nebo data., chcete-li položky seřadit podle Klepněte na a zadejte název souboru, chcete-li jej vyhledat v souborech a složkách na obrazovce. Poznámka: Aplikace vyhledává pouze v aktuálně otevřené složce. Chcete-li hledat v konkrétní složce, musíte ji proto otevřít. 3. Chcete-li vytvořit novou složku, klepněte na ikonu, zadejte název a klepněte na OK. 10

11 PŘESUNUTÍ NEBO KOPÍROVÁNÍ SOUBORŮ FOTOGRAFIE, VIDEA A HUDBA 1. Vyhledejte přesouvaný soubor. Další informace najdete v bodu Vyhledání souborů. 2. Chcete-li některý soubor vybrat, stiskněte. Objeví se zaškrtávací pole. Klepnutím vyberte jednotlivé soubory. Poznámka: Jakmile se pole zobrazí pro fotografii, video nebo jiný soubor, v horní části obrazovky se objeví volba Vybrat vše. Klepněte na ni, chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu. Následně lze klepáním na jednotlivé soubory odebrat z výběru ty, které nechcete zkopírovat nebo přesunout. Můžete také klepnutím výběr všech souborů zrušit. 3. Klepněte na ikonu a potom buď na Kopírovat do (vytvoření kopie v novém umístění), nebo na Přesunout do (uložení souboru do nové složky a vymazání původního). 4. Vyhledejte nové umístění souboru a klepněte na tlačítko Kopírovat nebo Přesunout. 11

12 Poznámka: Další informace o sdílení souborů najdete v bodu Zasílání souborů em a na sociální média nebo k uložení do cloudu. Přístroj se systémem ios Úložiště značky LINK Uchovávání v aplikaci LINK v iphonu, ipadu nebo ipodu Externí disk značky Imation LINK. Zabezpečená složka Zašifrované soubory uložené na externím disku Imation LINK. 5. Po zkopírování nebo přesunutí souborů klepněte na tlačítko OK. 12

13 ZÁLOHOVÁNÍ A IMPORT KONTAKTŮ VYTVOŘENÍ ZÁLOHY Poznámka: Všechny kontakty jsou uloženy v jediném souboru VCF. Nelze je ukládat samostatně. 1. Klepněte na volbu Zařízení s ios a pak na Kontakty. 2. Vyberte možnost Exportovat. 3. Vyberte zařízení značky LINK. Poznámka: Pokud zvolíte jiné umístění, kopie kontaktů bude uložena do vnitřní paměti telefonu nebo tabletu a nebude zálohována na externí disk. 4. V případě potřeby vyhledejte složku k umístění kontaktů a klepněte na tlačítko Export. 5. Až se zobrazí zpráva, klepněte na OK. 6. Jakmile je export hotov, klepněte na OK. 13

14 Importování kontaktů Poznámka: Před importováním kontaktů je musíte exportovat z původního systému a vytvořit z nich záložní soubor. Pokyny najdete v bodu Vytvoření zálohy. 1. Klepněte na volbu Zařízení s ios a pak na Kontakty. 2. Vyberte možnost Import. 3. Vyberte stávající složku s kontakty a klepněte na soubor Contacts a na volbu Import. 4. Jakmile je import hotov, klepněte na OK. Poznámka: Všechny kontakty v záložním souboru budou importovány. Nelze je vybírat jednotlivě. 14

15 ZÁLOHOVÁNÍ CELÉ SBÍRKY FOTOGRAFIÍ ČI VIDEÍ Poznámka: Chcete-li zálohovat kontakty, pokyny najdete v bodu Zálohování a import kontaktů. FOTOGRAFIE NEBO VIDEA Poznámka: Před zálohováním fotografií a videí je k smartphonu nebo tabletu nutno připojit úložiště LINK. 1. Klepněte na možnost Zařízení s ios a dále na Zálohování složky Camera Roll. 2. Klepněte na vhodné úložiště značky LINK. 3. Klepněte na volbu Přeskočit existující soubory (pokud nechcete přepisovat fotografie a videa, které jste do úložiště uložili dříve) a klepněte na tlačítko Spustit zálohování nebo klepněte na volbu Přepsat existující soubory (čímž dříve uložené fotografie a videa přepíšete) a klepněte na tlačítko Spustit zálohování. 15

16 4. Jakmile je zálohování hotovo, klepněte na OK. Prohlédnout soubory si můžete ve složce Backup v Zobrazení složky. Další informace najdete v bodu Vyhledání souborů. 16

17 ŠIFROVÁNÍ SOUBORŮ Chcete-li soubory v úložišti LINK zašifrovat, uložte je do zabezpečené složky. Soubory v ní jsou zašifrovány algoritmem AES 128 a k otevření a úpravám je nutno je zkopírovat nebo přesunout mimo složku. POZOR: Soubory zašifrované pomocí aplikace Imation LINK lze dešifrovat pouze pomocí této aplikace, v počítači nebudou čitelné. UPOZORNĚNÍ: Pokud jste zapomněli heslo a odpověď na bezpečnostní otázku, zašifrované soubory nelze nijak získat. První ukládání zašifrovaných souborů 1. Vyhledejte soubor, který chcete bezpečně uložit. Další informace najdete v bodu Vyhledání souborů. 2. Chcete-li některý soubor vybrat, stiskněte. Objeví se zaškrtávací pole. Klepnutím vyberte jednotlivé soubory. Poznámka:Jakmile se pole zobrazí pro fotografii, video nebo jiný soubor, v horní části obrazovky se objeví volba Vybrat vše. Klepněte na ni, chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu. Následně lze klepáním na jednotlivé soubory odebrat z výběru ty, které nechcete zkopírovat nebo přesunout. Můžete také klepnutím na výběr všech souborů zrušit. 17

18 3. Klepněte na ikonu a pak na volbu Přesunout do nebo Kopírovat do. 4. Klepněte na zabezpečenou složku. 5. Pokud do této složky ukládáte poprvé, zadejte dvakrát heslo. 6. Ze seznamu vyberte vhodnou bezpečnostní otázku, zadejte odpověď a klepněte na Uložit. 7. V případě potřeby vyberte umístění v rámci zabezpečené složky a klepněte na Přesunout nebo Kopírovat. 18

19 8. Po zkopírování nebo přesunutí souborů klepněte na tlačítko OK. Šifrování dalších souborů 1. Vyhledejte přesouvaný soubor. Další informace najdete v bodu Vyhledání souborů. 2. Chcete-li některý soubor vybrat, stiskněte. Objeví se zaškrtávací pole. Klepnutím vyberte jednotlivé soubory. Poznámka:Jakmile se pole zobrazí pro fotografii, video nebo jiný soubor, v horní části obrazovky se objeví volba Vybrat vše. Klepněte na ni, chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu. Následně lze klepáním na jednotlivé soubory odebrat z výběru ty, které nechcete zkopírovat nebo přesunout. Můžete také klepnutím výběr všech souborů zrušit. 19

20 3. Klepněte na ikonu a pak na volbu Přesunout do nebo Kopírovat do. 4. Klepněte na zabezpečenou složku. 5. Zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK. Poznámka: Pokud jste heslo zapomněli, klepněte na volbu Obnovit heslo a zadejte odpověď na bezpečnostní otázku. Vaše heslo se zobrazí. 6. V případě potřeby vyberte umístění v rámci zabezpečené složky a klepněte na Přesunout nebo Kopírovat. 7. Po zkopírování nebo přesunutí souborů klepněte na tlačítko OK. Otevření zašifrovaných souborů Soubory si nelze prohlížet v zabezpečené složce; je nutno je zkopírovat nebo přesunout jinam. 1. Klepněte na vhodné úložiště značky LINK, zvolte Zobrazení složky a klepněte na zabezpečenou složku. 20

21 2. Zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK. Poznámka: Pokud jste heslo zapomněli, klepněte na volbu Obnovit heslo a zadejte odpověď na bezpečnostní otázku. Vaše heslo se zobrazí. 3. Chcete-li některý soubor vybrat, stiskněte. Objeví se zaškrtávací pole. Klepnutím vyberte jednotlivé soubory. Poznámka:Jakmile se pole zobrazí pro fotografii, video nebo jiný soubor, v horní části obrazovky se objeví volba Vybrat vše. Klepněte na ni, chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu. Následně lze klepáním na jednotlivé soubory odebrat z výběru ty, které nechcete zkopírovat nebo přesunout. Můžete také klepnutím výběr všech souborů zrušit. 4. Klepněte na ikonu a pak na volbu Přesunout do nebo Kopírovat do. 21

22 5. Vyhledejte nové umístění souboru a klepněte na tlačítko Přesunout nebo Kopírovat. 6. Po zkopírování nebo přesunutí souborů klepněte na tlačítko OK. 7. Vyhledejte a zobrazte uložený soubor. Další informace najdete v bodu Vyhledání souborů. Odstranění souborů ze zabezpečené složky 1. Vyhledejte nežádoucí soubor. Další informace najdete v bodu Otevření zašifrovaných souborů. 2. Chcete-li některý soubor vybrat, stiskněte. Objeví se zaškrtávací pole. Klepnutím vyberte jednotlivé soubory. Poznámka:Jakmile se pole zobrazí pro fotografii, video nebo jiný soubor, v horní části obrazovky se objeví volba Vybrat vše. Klepněte na ni, chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu. Následně lze klepáním na jednotlivé soubory odebrat z výběru ty, které nechcete odstranit nebo přesunout. Můžete také klepnutím výběr všech souborů zrušit. 22

23 3. Chcete-li soubor přesunout, klepněte na ikonu a na volbu Přesunout do, vyberte novou složku a klepněte na Přesunout. nebo Chcete-li soubor odstranit, klepněte na ikonu a pak na Vymazat. 4. Po smazání nebo přesunutí souboru klepněte na tlačítko OK. Změna hesla zabezpečené složky 1. Odstraňte všechny soubory ze zabezpečené složky. Pokyny najdete v bodu Šifrování souborů. 2. Přesuňte soubor zpět do zabezpečené složky. Budete vyzváni k zadání nového hesla a bezpečnostní otázky. Pokyny najdete v bodu První ukládání zašifrovaných souborů. 23

24 ZASÍLÁNÍ SOUBORŮ EM A NA SOCIÁLNÍ MÉDIA NEBO K ULOŽENÍ DO CLOUDU Poznámka: Chcete-li soubory zasílat na sociální média, musíte v nich být přihlášeni ve smartphonu nebo tabletu. 1. Vyhledejte odesílaný soubor. Další informace najdete v bodu Vyhledání souborů. 2. Chcete-li některý soubor vybrat, stiskněte. Objeví se zaškrtávací pole. Klepnutím vyberte jednotlivé soubory. Poznámka:Jakmile se pole zobrazí pro fotografii, video nebo jiný soubor, v horní části obrazovky se objeví volba Vybrat vše. Klepněte na ni, chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu. Následně lze klepáním na jednotlivé soubory odebrat z výběru ty, které nechcete zkopírovat nebo přesunout. Můžete také klepnutím výběr všech souborů zrušit. 3. Klepněte na ikonu a zvolte v seznamu možnost Pošta, vhodnou sociální síť nebo účet v cloudu. Z této nabídky můžete také kopírovat soubory do složky Camera Roll v telefonu nebo tabletu. 24

25 Poznámka: Na účtech sítě Facebook nebo Twitter nelze sdílet hudební skladby. 4. Odešlete soubor podle pokynů na obrazovce. 25

26 ODSTRANĚNÍ SOUBORŮ 1. Vyhledejte nežádoucí soubor. Další informace najdete v bodu Vyhledání souborů. 2. Chcete-li některý soubor vybrat, stiskněte. Objeví se zaškrtávací pole. Klepnutím vyberte jednotlivé soubory. Poznámka:Jakmile se pole zobrazí pro fotografii, video nebo jiný soubor, v horní části obrazovky se objeví volba Vybrat vše. Klepněte na ni, chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu. Následně lze klepáním na jednotlivé soubory odebrat z výběru ty, které nechcete zkopírovat nebo přesunout. Můžete také klepnutím výběr všech souborů zrušit. 3. Klepněte na ikonu a na Vymazat. 26

27 ŘEŠENÍ POTÍŽÍ Smartphone nebo tablet nerozpoznává úložiště LINK. Ukončete aplikaci, ukončete všechny běžící aplikace a spusťte ji znovu. Zkuste iphone, ipad nebo ipod restartovat. Zapomněl jsem heslo k zabezpečené složce. Zadejte odpověď na bezpečnostní otázku. Pokud zapomenete heslo i odpověď na bezpečnostní otázku, k zabezpečeným souborům nebude možné se dostat. Aplikace Imation LINK neustále padá. Zkontrolujte, zda je úložiště LINK bezpečně připojeno. Odinstalujte aplikaci a nainstalujte ji znovu. Poznámka: Tím vymažete všechny soubory uložené ve složce aplikace. Obsah složky Camera Roll nebude ovlivněn. Uložený soubor nelze přehrát nebo otevřít. Soubor může být poškozen. Pokud otevíráte právě zkopírovaný soubor, zkuste jej zkopírovat znovu. Soubor může být zašifrovaný. Další informace najdete v bodu Otevření zašifrovaných souborů. Možná není podporován formát daný formát souboru. Seznam podporovaných formátů naleznete na adrese support.imation.com. 27

28 SPECIFIKACE Požadavky na OS iphone, ipad nebo ipod: ios 7.1 nebo vyšší a konektor Lightning Požadavky na OS počítače: Microsoft Windows 8, 7, Vista, XP, Mac OS X 10.7 a vyšší 28

29 KONTAKTNÍ INFORMACE Technical Assistance / Assistance technique / Technische Hilfe / Technische assistentie / Assistenza tecnica / Asistencia técnica / Assistência técnica / Техническая помощь / Pomoc techniczna / Technická pomoc / / 고객지원센터 / 技 術 支 援 : USA Německo Rakousko Švýcarsko Francie Velká Británie a Irsko Itálie Španělsko Polsko Nizozemsko (0) Korea Hong Kong

30 KONTAKTNÍ INFORMACE Imation Enterprises Corp. 1 Imation Way, Oakdale, MN USA Imation Europe B.V. Planeetbaan HZ Hoofddorp Nizozemsko Imation Singapore Pte. Ltd. 51 Changi Business Park Central 2 #07-10 The Signature Singapore Imation ANZ Pty Ltd Level 3, 21 Solent Circuit, Baulkham Hills, NSW

31 Imation, logo Imation a LINK jsou ochranné známky společnosti Imation Corp. ipad, iphone a ipod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Lighting je ochranná známka společnosti Apple, Inc. Veškeré ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků A

Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile

Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile Květen 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 a novější je k dispozici pro podporovaná mobilní zařízení ios, Android BlackBerry. Protože k systému

Více

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této

Více

Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka

Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka Uživatelská příručka 1 ASUS Travelair AC CZ11182 Druhá edice V2 Leden 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Portable Hard Drive FireWire Uživatelská příručka

Portable Hard Drive FireWire Uživatelská příručka Portable Hard Drive FireWire Uživatelská příručka Česky Přenosný pevný disk FireWire Uživatelská příručka česky Obsah Úvod 3 Použití přenosného pevného disku se systémem Mac OS 4 Připojení přenosného pevného

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

WD Passport TM. Přenosný PEVNÝ DISK. Příručka pro rychlou instalaci

WD Passport TM. Přenosný PEVNÝ DISK. Příručka pro rychlou instalaci WD Passport TM Přenosný PEVNÝ DISK Příručka pro rychlou instalaci OBSAH SADY Přenosný pevný disk WD Passport Certifikovaný kabel USB 2.0 o délce 56 cm Příručka pro rychlou instalaci KOMPATIBILITA Windows

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

CN-GP50N. Provozní pokyny. Prohlížeč snímků Telefon (Handsfree) Česky. Přenosný navigační systém

CN-GP50N. Provozní pokyny. Prohlížeč snímků Telefon (Handsfree) Česky. Přenosný navigační systém Přenosný navigační systém CN-GP50N Provozní pokyny Prohlížeč snímků Telefon (Handsfree) Česky Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtěte Bezpečnostní informace v dokumentu Důležité informace. Copyright

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze _ Připoj se k nám! Obsah Úvod 2 Přístup do systému 2 Počítač s Windows 2 Prvotní instalace 2 Ovládání kamerového systému na počítači 3 Živý náhled...................................................

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Chat 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

Schnellstart-Anleitung BiSecur Gateway. Quick Start Instructions BiSecur Gateway. Guide de démarrage rapide BiSecur Gateway

Schnellstart-Anleitung BiSecur Gateway. Quick Start Instructions BiSecur Gateway. Guide de démarrage rapide BiSecur Gateway TR20N001-B DX / 07.2015 DE EN FR ES RU Schnellstart-Anleitung BiSecur Gateway Quick Start Instructions BiSecur Gateway Guide de démarrage rapide BiSecur Gateway Instrucciones de inicio rápido BiSecur Gateway

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Připojení (3.1) 2. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (3.2) 3. Instalace v systému Windows (3.3) 4. Kontrola (3.4) 5. Testování (3.5)! 1 Úvod Tento

Více

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3 Instalační příručka Kingston DataTraveler Locker+ G3 Obsah O této instalační příručce... 4 Systémové požadavky... 4 PC platforma... 4 Mac platforma... 4 Doporučení... 4 Nastavení (prostředí Windows)...

Více

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Návod k obsluze NW-E55/75 2004 Sony Corporation WALKMAN je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation představující produkty skupiny Headphone

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

Upgrade ze systému Windows Vista na systém Windows 7

Upgrade ze systému Windows Vista na systém Windows 7 Upgrade ze systému Windows Vista na systém V závislosti na hardwaru a stávající edici systému Windows Vista můžete během instalace systému použít možnost Upgrade a upgradovat tak ze systému Windows Vista

Více

Určeno k použití s aplikacemi podporujícími skener / čtečku kódů QR.

Určeno k použití s aplikacemi podporujícími skener / čtečku kódů QR. Aplikace Xerox QR Code Příručka pro rychlé spuštění 702P03999 Určeno k použití s aplikacemi podporujícími skener / čtečku kódů QR. Aplikaci QR (Quick Response) Code můžete použít s těmito aplikacemi: aplikace

Více

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční Obsah Český Obsah balení Začínáme Popis zařízení Vložení SIM a Micro SD karty 4G a Wi-Fi připojení Rozhraní operačního systému Android ARCHOS Fusion Storage Seznamování se systémem Android Odstraňování

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 2 2 Instalace SecureStore

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Řada nüvi 2300. stručný návod k obsluze. určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

Řada nüvi 2300. stručný návod k obsluze. určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Řada nüvi 2300 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku

Více

Vytvoření nebo odstranění makra Excel

Vytvoření nebo odstranění makra Excel Vytvoření nebo odstranění makra Excel Záznam makra Když zaznamenáváte makro, zaznamená program pro záznam makra všechny kroky nutné k provedení akcí, které má makro provést. Navigace na pásu karet není

Více

Chytré hodinky S3. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Chytré hodinky S3. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Chytré hodinky S3 Uživatelský manuál Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Upozornění: Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce (kromě

Více

Instalace modemu Axesstel MV110H na Mac OS X

Instalace modemu Axesstel MV110H na Mac OS X Instalace modemu Axesstel MV110H na Mac OS X Aby bylo možné se s modemem Axesstel MV110H připojit k internetu na počítači s operačním systémem Mac OS X, je potřeba nejdříve nainstalovat ovladač Axesstel

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

mi-mr01wifi CarPhone Smartphone Mirroring: Rozhraní pro připojení a zrcadlení displeje chytrého mobilního telefonu

mi-mr01wifi CarPhone Smartphone Mirroring: Rozhraní pro připojení a zrcadlení displeje chytrého mobilního telefonu mi-mr01wifi CarPhone Smartphone Mirroring: Rozhraní pro připojení a zrcadlení displeje chytrého mobilního telefonu Uživatelská příručka Obsah Funkce systému... 2 Technické specifikace... 2 Obsah balení...

Více

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz)

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu

Více

Connection and action overview. DC: Driver card MCR: Mobile Card Reader TIS: TIS-Compact

Connection and action overview. DC: Driver card MCR: Mobile Card Reader TIS: TIS-Compact Connection and action overview DC: Driver card MCR: Mobile Card Reader TIS: TIS-Compact 4 Tip: Před použitím zařízení TIS-Compact Portable Set, zkontrolujte nastavení přípustných odchylek a konfiguraci

Více

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a

Více

7. Podání PVPOJ. Podání PVPOJ

7. Podání PVPOJ. Podání PVPOJ 7. Podání PVPOJ Volba "Podání PVPOJ" slouží k elektronickému zasílání měsíčního výkazu Přehled o vyměřovacích základech a vyplacených dávkách. Při první volbě tohoto menu kontroluje uživatel předvyplněné

Více

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps českém LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Návod aktivace služby Mobito

Návod aktivace služby Mobito Návod aktivace služby Mobito 1. Aktivace služby Mobito začíná v internetovém bankovnictví SERVIS 24. 2. Pak pokračujte v aktivaci na stránkách Mobito, kde si nastavíte službu na svém telefonu. 3. Uskutečněte

Více

NOOK Color. Návod k použití

NOOK Color. Návod k použití NOOK Color Návod k použití Nabíjení čtečky NOOK 1 Před první použitím je nutné čtečku plně nabít. Zapojte čtečku do zásuvky pomocí přiloženého napájecího adaptéru a USB kabelu. Čtečku NOOK můžete používat,

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Mozilla Firefox

Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Mozilla Firefox Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Mozilla Firefox První certifikační autorita, a.s. 1.8.2011 Verze 7.07 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 4 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Česky. Funkce zařízení WideCam F100

Česky. Funkce zařízení WideCam F100 Obsah Funkce zařízení WideCam F100 1 Nastavení zařízení 2 Nastavení IPM (Mechanismu ochrany snímků) 3 Webcam Companion 4 (pro HD nahrávání) 4 Jak používat aplikaci Webcam Companion 4 5-12 Řešení problémů

Více

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0 Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz Verze 1.0 Obsah Základní nastavení stránek po vytvoření... 3 Prázdný web... 3 Přihlášení do administrace... 3 Rozložení

Více

TRANSFORMACE. Verze 4.0

TRANSFORMACE. Verze 4.0 TRANSFORMACE Verze 4.0 Obsah: 1. Instalace 1.1. Požadavky programu 1.2. Ochrana programu 1.3. Instalace 2. Rastr 2.1 Rastrové referenční výkresy 2.1.1 Menu Nástroje 3. Transformace rastru 3.1 Otevřít 3.2

Více

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU Zákaznická linka: +420 585 496 211 Uživatelský manuál mobilní aplikace Patriot EU 1.4.2016 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. APLIKACE PATRIOT EU... 3 2.1 Stažení a instalaci aplikace... 3 2.2 Přidání vozidel do

Více

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka 1 Pohled zepředu: Světelný senzor Pohled zboku: MicroSD karta Napájení Host USB Port OTG USB Port Mini Sluchátka HDMI port USB host se používá především k připojení

Více

GroupWise 6.5 for Linux

GroupWise 6.5 for Linux GroupWise 6.5 for Linux 29. března 2004 1.0 Základní informace 2.0 Pokyny k instalaci 3.0 Známé potíže 3.1 Potíže se správou 3.1.1 Systém NFS není podporován. 3.1.2 Nedostupné funkce 3.1.3 Aktualizovaný

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 7

Obsah. Obsah. Úvod... 7 Obsah Obsah Úvod... 7 1. Digitální fotografie... 10 1.1 Prohlížení obrázků pomocí Nero PhotoSnap Viewer... 10 1.1.1 Zobrazení na celou obrazovku...12 1.1.2 Jak zjednodušit přechod do jiné složky...13 1.1.3

Více

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000 Návod je určen pro systémy Windows 2000, XP, Vista a 7 32-bit, kde postačí SQL server MSDE 2000. Postup instalace pro 64-bitové systémy naleznete v jiném příslušném návodu. Náhledy pro tento návod byly

Více

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Průvodce administrátora Start Klepněte na tlačítko "Start". Ochranná známka Zaregistrována v roce 2003 společností Sharp Corporation. Všechna

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

WiFi IP kamera v malých digitálních hodinách

WiFi IP kamera v malých digitálních hodinách WiFi IP kamera v malých digitálních hodinách Návod k použití Hlavní výhody produktu: Vzhledem k výkonu malá velikost Wifi HD kvalita www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. USB konektor 2. Baterie

Více

EOS 6D (WG) Návod k použití funkce Wi-Fi ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ

EOS 6D (WG) Návod k použití funkce Wi-Fi ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ EOS 6D (WG) Návod k použití funkce Wi-Fi ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ Úvod Jaké možnosti nabízejí funkce bezdrátové sít LAN Funkce bezdrátové sít LAN tohoto fotoaparátu umož uje bezdrátové provád ní ady úloh,

Více

3portová PCI karta FireWire Sweex FB000011 4portová PCI karta FireWire Sweex FB000010

3portová PCI karta FireWire Sweex FB000011 4portová PCI karta FireWire Sweex FB000010 3portová PCI karta FireWire Sweex FB000011 4portová PCI karta FireWire Sweex FB000010 Úvod Děkujeme vám za zakoupení této PCI karty FireWire Sweex. Tato karta vám přináší řadu výhod: - Maximální rychlost

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Miix 2 8 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním produktu si musíte přečíst Příručka s bezpečnostními

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry.

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. DISCO 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. Můžete bezdrátově přehrávat hudbu z vašeho mobilního telefonu, tabletu,

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

WiFi IP videozvonek - 720p, P2P, PIR

WiFi IP videozvonek - 720p, P2P, PIR WiFi IP videozvonek - 720p, P2P, PIR Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Jednoduché nastavení a ovládání Aplikace pro Android i iphone Příznivý poměr výkon x cena www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Obsah

Více

www.compaq.com www.compaq.com

www.compaq.com www.compaq.com www.compaq.com www.compaq.com 181272-221 Příručka k operačnímu systému Microsoft Windows Millennium Edition pro notebooky Presario První vydání (duben 2001) Číslo 181272-221 Compaq Computer Corporation

Více

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Q uido USB 0/1 230 Katalogový list Vytvořen: 9.12.2010 Poslední

Více

Talos. Návod k obsluze

Talos. Návod k obsluze Talos Návod k obsluze Před prvním použitím Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Ainol, přečtěte si prosím před použitím

Více

Návod k obsluze TechniCast Adapter

Návod k obsluze TechniCast Adapter Návod k obsluze TechniCast Adapter 1 1 Obsah. 1 Obsah 2 2 Prosím, přečtěte si jako první Rozsah 3 2.1. Správné použití 3 2.2 Prohlášení o shodě 3 2.3 Důležité poznámky 3 2.3.1 Bezpečnost. 3 2.3.2 Likvidace

Více

INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE. Daikin Configurator v2.*.*

INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE. Daikin Configurator v2.*.* INSTALAČNÍ NÁVOD ANÁVODKOBSLUZE Instalační návod a Návod k obsluze Obsah Strana 1. Definice pojmů 1. Definice pojmů... 1 1.1. Význam varování a symbolů... 1 1.2. Význam použitých termínů... 1 2. Všeobecná

Více

2. Vložte 4 alkalické baterie. Dejte pozor na správnou polaritu. Správná polarita je zobrazena uvnitř skeneru.

2. Vložte 4 alkalické baterie. Dejte pozor na správnou polaritu. Správná polarita je zobrazena uvnitř skeneru. 1. Kontrola obsahu balení 2. Příprava skeneru Vložení baterií 1. Otevřete kryt baterie dle obrázku: 2. Vložte 4 alkalické baterie. Dejte pozor na správnou polaritu. Správná polarita je zobrazena uvnitř

Více

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Bezdrátový přístupový bod/klient/router Popis zařízení WA-6212-V2 je WiFi router s podporou přenosových rychlostí až 300 Mbps při 802.11n. Dále podporuje IPv6, je vybaven

Více

Squeezebox Radio průvodce funkcemi 14.10.2009. Průvodce funkcemi

Squeezebox Radio průvodce funkcemi 14.10.2009. Průvodce funkcemi Průvodce funkcemi 0 Obsah Poděkování... 4 Uživatelské příručky... 4 Získání nápovědy... 4 Nápověda online... 4 Kontakt... 4 Squeezebox Radio stručný přehled... 5 Tlačítka a funkce... 6 Displej... 7 Záhlaví...

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

Návod na připojení k e-mailové schránce Microsoft Outlook Express

Návod na připojení k e-mailové schránce Microsoft Outlook Express Návod na připojení k e-mailové schránce Microsoft Outlook Express Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní e-mailovou schránku. Uživatelé mohou pro e-mailovou komunikaci používat buď webového klienta

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad

Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad Obsah 1. První spuštění... 2 1.1 Hlavní (výchozí) stránka ovládací aplikace... 5 1.2 Světla... 8 1.3 - Přehled teplot (Climate)... 9 1.4 Scény (hromadné

Více

Témata pro doktorandské studium

Témata pro doktorandské studium Témata pro doktorandské studium Modul je určen k vypsání témat pro přijímací řízení do doktorandských studijních programů. Nápovědu k ostatním modulům naleznete v "Přehledu nápověd pro Apollo". 1. Spuštění

Více

DigiTape DT-01. Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung )

DigiTape DT-01. Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung ) Technaxx Úvod DigiTape DT-01 Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung ) Objevujte znovu staré písničky se zařízením

Více

CLOUDOVÁ ŘEŠENÍ OFFICE 365 PRO JEDNOTLIVCE

CLOUDOVÁ ŘEŠENÍ OFFICE 365 PRO JEDNOTLIVCE CLOUDOVÁ ŘEŠENÍ OFFICE 365 PRO JEDNOTLIVCE B2 CLOUDOVÁ ŘEŠENÍ OFFICE 365 PRO JEDNOTLIVCE Jakub Filip 21. 3. 2015-1 - OBSAH Přihlášení ke cloudovým službám Office 365................... 3 Vytvoření a správa

Více

RUČNÍ SCANNER. Uživatelský Manuál

RUČNÍ SCANNER. Uživatelský Manuál RUČNÍ SCANNER Uživatelský Manuál 1. Hlavní vlastnosti Barevné skenování do JPG/PDF Výběr rozlišení 900/600/300 dpi Ukládání souboru JPG/PDF přímo na paměťovou kartu mikrosd Podporované paměťové karty mikrosd

Více

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare C530/C315/CD50 Návod k obsluze

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare C530/C315/CD50 Návod k obsluze Digitální fotoaparát Kodak EasyShare C530/C315/CD50 Návod k obsluze www.kodak.com Interaktivní výukové programy jsou k dispozici na webové stránce www.kodak.com/go/howto Nápověda k fotoaparátu je k dispozici

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

ibike GPS - manuál ibike GPS U ivatelská p íru ka (ur eno pro iphone 5, iphone 4S a iphone 4)

ibike GPS - manuál ibike GPS U ivatelská p íru ka (ur eno pro iphone 5, iphone 4S a iphone 4) ibike GPS U ivatelská p íru ka (ur eno pro iphone 5, iphone 4S a iphone 4) 1 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Obsah balení... 3 2. Pr vodce montá í dr áku... 4 3. Zasunutí iphone 5/4S/4 do obalu ibike GPS (obrázkov

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops.

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops. Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu www.spyshops.cz stránka 1 1. Popis tlačítek A. Tlačítko on/off a pro pořízení záznamu, fotografie

Více

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini

Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini Telefon Samsung I9195 Galaxy S4 mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

Návod na použití televizního USB Tuneru Equinux Tube Stick

Návod na použití televizního USB Tuneru Equinux Tube Stick Návod na použití televizního USB Tuneru Equinux Tube Stick Děkujeme, že jste si vybrali produkt společnosti Equinux. Váš nový televizní tuner obsahuje ovládací software The Tube, jeden z nejlepších programů

Více