Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.compaq.com www.compaq.com"

Transkript

1

2 Příručka k operačnímu systému Microsoft Windows Millennium Edition pro notebooky Presario První vydání (duben 2001) Číslo Compaq Computer Corporation

3 Upozornění 2001 Compaq Computer Corporation. Microsoft, Windows a Windows Millenium Edition jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Intel a Pentium jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation. COMPAQ a logo společnosti Compaq jsou registrovány Americkým úřadem pro patenty a ochranné známky. Všechny ostatní názvy produktů zmíněné v této příručce mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností. Společnost Compaq není odpovědná za technické či redakční chyby nebo opomenutí obsažené v této příručce. Informace v této příručce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Informace v této publikaci mohou být změněny bez předchozího upozornění a jsou poskytovány JAK JSOU BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. VEŠKERÁ RIZIKA PLYNOUCÍ Z POUŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ JSOU NA UŽIVATELI. SPOLEČNOST COMPAQ NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA PŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ČI JINÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ŠKOD ZE ZTRÁTY NA OBCHODNÍM ZISKU, ŠKOD Z PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ ČI ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ), A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. PŘEDCHOZÍ USTANOVENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA ZAVINĚNÍ ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ NEBO JINOU CHYBOU KTERÉKOLI ZE STRAN A BEZ OHLEDU NA TO, JE-LI TATO ZODPOVĚDNOST ZAKOTVENA VE SMLOUVĚ POJMY JAKO NEDBALOST, DELIKT NEBO JINÝMI POJMY PRÁVNÍ ZODPOVĚDNOSTI, A BEZ OHLEDU NA SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉKOLI NÁPRAVY. Omezené záruky na produkty společnosti Compaq jsou výlučně dále stanoveny v dokumentaci ke každému příslušnému produktu. Nic, co je zde uvedeno, nemůže být vykládáno jako ustanovení o dalších zárukách. Systém zotavení pevného disku je poskytován pouze pro obnovení nebo přeinstalování softwaru na pevném disku určených uživatelských systémů. Příručka k operačnímu systému Microsoft Windows Millennium Edition První vydání (duben 2001) Číslo

4 OBSAH Chapter 1 Operační systém notebooku Plocha systému Windows Přizpůsobení plochy systému Windows Seřazení ikon Výběr pozadí Přidání spořiče obrazovky Nápověda systému Windows Vyhledání nápovědy Prohlídka systému Windows Millennium Edition Hledání souborů Hledání souborů nebo složek Složky Vytváření nových složek Odstraňování souborů a složek Zástupci Vytváření zástupců Tlačítka zóny Internetu Přeprogramování tlačítek zóny Internetu Příslušenství systému Windows Použití příslušenství systému Windows Příručka k operačnímu systému Windows Me Obsah-I

5 Chapter 2 Konfigurace Notebooku Ovládací panely Přidávání nových hardwarových součástí Přidávání nebo odstraňování softwarových součástí a programů systému Windows Používání ikony Přidat nebo odebrat programy Nastavení modemu Výběr země pro modemy Compaq Zvuková indikace během vytáčení modemu Zařízení Zoom Video Řízení spotřeby Změny nastavení řízení spotřeby Změny nastavení hlavního vypínače Změny nastavení nízkého napětí baterií Změny nastavení kritického stavu baterií Sít'ové připojení pro interní hardware Ethernet Porozumění problémům sít'ového připojení Vytváření hardwarového profilu v systému Windows Me Konfigurace profilu Bez Ethernetu Testování profilu Bez Ethernetu Odstranění hardwarového profilu ze systému Windows Chapter 3 Nástroj Compaq QuickRestore Přístup k funkcím QuickRestore Popis funkcí QuickRestore (Rychlé obnovení) Funkce nástroje QuickRestore (Rychlé obnovení). 3-3 Obsah-II Příručka k operačnímu systému Windows Me

6 Použití nástroje QuickRestore Možnosti nástroje QuickRestore Selektivní obnovení Uživatelské zálohování Uživatelské obnovení Vytvoření záchranné opravné diskety nástroje QuickRestore Disk CD pro obnovení (Recovery CD) Obnovení z výroby Speciální vlastnosti notebooku Zvětšení místa na pevném disku Přístup ke složkám uživatelské zálohy (User Backup) Odstranění souborů ze složky Data Postup odstranění souborů ze složky Data Použití disku QuickRestore CD Příručka k operačnímu systému Windows Me Obsah-III

7 Obsah-IV Příručka k operačnímu systému Windows Me

8 Operační systém notebooku 1 V této kapitole Plocha systému Windows, 1-2 Nápověda systému Windows, 1-5 Hledání souborů, 1-6 Složky, 1-7 Zástupci, 1-8 Tlačítka zóny Internetu, 1-9 Příslušenství systému Windows, 1-10 Operační systém Microsoft Windows Millennium Edition (dále nazývaný Windows nebo Windows Me) umožňuje provádět úkoly klepnutím na položky nabídek a malé obrázky nazývané ikony. Systém Windows také umožňuje spouštění několika programů současně sdílení dat mezi programy. Při prvním otevření notebooku vás systém požádá o informace o uživateli. Práci s notebookem nejlépe zahájíte tím, že se budete řídit pokyny na obrazovce, zaregistrujete svůj notebook a seznámíte se s licenčními smlouvami programů a s nastavením notebooku. Instalace systému Windows Me začne automaticky. Další informace o používání notebooku a systému Windows Me naleznete v příručce Windows Millennium Edition Quick Start Guide, dále v příručce Beyond Setup Guide a vdokumentaci k různým specifickým rozšířením dodávaným s notebookem. Příručka k operačnímu systému Windows Me Operační systém notebooku 1-1

9 Plocha systému Windows Přizpůsobení plochy systému Windows Plocha systému Windows je obrazovka, která se zobrazí po spuštění systému Windows. Plochu lze upravit podle svých požadavků. Podrobné informace o přizpůsobení pracovní plochy v nápovědě systému Windows Další informace o používání systému Windows Me na notebooku uvedené v příručce Windows Millennium Edition Quick Start Guide Číslo Popis 1 Ikony reprezentují soubory, složky, programy a jiné objekty, které používáte. 2 Plocha systému Windows je základní pracovní oblastí systému. 3 Tlačítko Start zobrazuje nabídku příkazů pro spouštění programů, změnu systémových nastavení, hledání souborů, aktualizaci systému a spuštění nápovědy. 4 Hlavní panel systému Windows umožňuje uspořádat programy a soubory a přepínat mezi nimi. 1-2 Operační systém notebooku Příručka k operačnímu systému Windows Me

10 Seřazení ikon Ikony lze také vyrovnat do řad klepnutím pravým tlačítkem myši na plochu systému Windows a klepnutím na příkaz Vyrovnat ikony v místní nabídce. Seřazení ikon na pracovní ploše umožňuje rychlý a snadný přístup k často používaným objektům. Ikony seřadíte pomocí následujících kroků: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši kdekoli na ploše systému Windows. 2. V místní nabídce klepněte na příkaz Seřadit ikony. 3. Zvolte metodu, pomocí které chcete ikony seřadit. Ikony lze seřadit následujícími způsoby: Podle názvu (podle abecedy) Podle typu (přípona souboru) Podle velikosti (velikost souboru) Podle data (kdy byl soubor vytvořen nebo upraven) Automaticky uspořádat (automatické uspořádání ikon) Výběr pozadí Přestane-li se vám líbit pozadí, můžete jeho nastavení na ploše kdykoli změnit. Buď si můžete sami nainstalovat nějakou sadu tapet nebo můžete použít výchozí tapetu obsaženou v systému Windows Me. Pozadí na ploše změníte pomocí následujících kroků: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu systému Windows a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti. 2. Klepněte na kartu Pozadí. 3. Vyberte požadovanou tapetu. 4. Klepnutím na tlačítko OK změnu pozadí potvrdíte. Příručka k operačnímu systému Windows Me Operační systém notebooku 1-3

11 Přidání spořiče obrazovky Nové spořiče obrazovky lze stáhnout z Internetu nebo je můžete koupit od místního prodejce počítačů. Veškeré spořiče obrazovky a jiná média stažená z Internetu zabírají místo na pevném disku. Spořiče obrazovky můžete změnit nebo je na obrazovku notebooku kdykoli přidat. Pomocí spořiče obrazovky lze měnit scény na obrazovce, pokud je notebook v nečinnosti déle než zadaný časový interval. Chcete-li přidat spořič obrazovky, postupujte podle následujících kroků: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na plochu systému Windows a na příkaz Vlastnosti v místní nabídce. 2. Klepněte na kartu Spořič obrazovky. 3. Z rozbalovacího seznamu Spořič obrazovky vyberte variantu, které dáváte přednost. 4. Klepnutím na tlačítko Nastavení zvolte možnosti pro spořič obrazovky. 5. Klepnutím na tlačítko Náhled si můžete spořič obrazovky prohlédnout. Můžete nastavit délku intervalu, po který má být počítač v nečinnosti před spuštěním spořiče obrazovky. 6. Do pole Vyčkat: zadejte, jak dlouho má notebook čekat, než se spustí spořič obrazovky. 7. Jakmile vyberete spořič obrazovky a požadované nastavení, musíte klepnutím na tlačítko OK změny přijmout. Zároveň tím dialogové okno uzavřete. 1-4 Operační systém notebooku Příručka k operačnímu systému Windows Me

12 Nápověda systému Windows Některé notebooky obsahují odkaz na Compaq Knowledge Centre. Další podrobnosti naleznete v dokumentaci k notebooku. Vyhledání nápovědy Nápověda systému Windows je cenný nástroj, který poskytuje odpovědi na řadu otázek, týkajících se systému Windows. Přejete-li si vyhledat informace v nápovědě systému Windows, dodržujte následující postup: 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Nápověda. 2. Nápovědu získáte klepnutím na kartu Obsah, Rejstřík, Vyhledávat nebo Oblíbené položky. (Některé modely obsahují odkaz na Compaq Knowledge Centre). Prohlídka systému Windows Millennium Edition Prohlídka poskytuje začátečníkům základní informace o používání systému Windows Me a zdůrazňuje některé nové rysy systému Windows Me. Naleznete ji klepnutím na tlačítko Start, dále na příkaz Nápověda potom na tlačítko Prohlídky v okně Nápověda a odborná pomoc. Příručka k operačnímu systému Windows Me Operační systém notebooku 1-5

13 Hledání souborů Hledání souborů nebo složek V systému Windows je možné vyhledávat soubory nebo složky zadáním úplného nebo částečného názvu, data vytvoření souboru nebo typu či velikosti souboru. Při hledání souboru nebo složky postupujte podle následujících kroků: 1. Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start. 2. Vyberte položku Najít a klepněte na příkaz Soubory či složky. Na kartě Datum v okně Najít všechny soubory můžete zadat časový interval, ve kterém byl soubor vytvořen nebo upraven a tím usnadnit nalezení hledaného souboru nebo složky. Na kartě Upřesnit můžete určit typ nebo velikost hledaného dokumentu. 3. V dialogovém okně Hledat soubory či složky zadejte název souboru nebo složky nebo alespoň tu část názvu, kterou si pamatujete. 4. Zadejte jednotku a klepněte na tlačítko Najít. 5. Zaškrtněte políčko Včetně podsložek. 6. Klepněte na tlačítko Najít. Notebook prohledá jednotku a vybrané podsložky a zobrazí seznam souborů nebo složek, které vyhovují zadaným podmínkám hledání. 1-6 Operační systém notebooku Příručka k operačnímu systému Windows Me

14 Složky Vytváření nových složek Systém Windows umožňuje vytvářet složky určené pro lepší uspořádání souborů. Je například možné vytvořit složku a pojmenovat ji Rozpočet2000. Do této složky potom můžete ukládat veškeré soubory týkající se výdajů, zisků, daní atd. Chcete-li vytvořit složku, postupujte podle následujících kroků: 1. Spust'te program Průzkumník Windows klepnutím pravým tlačítkem myši na tlačítko Start a na příkaz Prozkoumat v místní nabídce. 2. V programu Průzkumník klepnutím vyberte jednotku, na které chcete novou složku vytvořit. 3. Klepněte pravým tlačítkem myši v programu Průzkumník a zadejte příkaz Nový objekt v místní nabídce. 4. Klepněte na příkaz Složka. 5. Zadejte název nové složky a stiskněte klávesu Enter. Odstraněné soubory a složky jsou dočasně umístěny na pevném disku. Chcete-li je z disku trvale odstranit, musíte pravidelně vyprazdňovat koš. Koš vyprázdníte klepnutím pravého tlačítka myši na ikonu Koš K a na příkaz Vysypat koš. Odstraňování souborů a složek Chcete-li odstranit soubor nebo složku, postupujte podle následujících kroků: 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na odstraňovaný soubor či složku a v místní nabídce klepněte na příkaz Odstranit. Zobrazí se dialogové okno Potvrdit odstranění souboru. 2. Klepněte na tlačítko Ano, pokud chcete odstranit soubor nebo složku. Pokud soubor nebo složku nechcete odstranit, klepněte na tlačítko Ne nebo Storno. Příručka k operačnímu systému Windows Me Operační systém notebooku 1-7

15 Zástupci Vytváření zástupců Zástupci se používají k otvírání souborů a spouštění programů, aniž by bylo nutné je otvírat či spouštět z nabídky Start nebo z jejich stálého umístění na pevném disku. Pokud často používáte určitý soubor nebo složku, můžete k nim získat rychlý přístup pomocí jejich zástupce umístěného na ploše jako ikona nebo v nabídce Start. Chcete-li vytvořit zástupce souboru nebo složky, postupujte podle následujících kroků: 1. Pravým tlačítkem myši klepněte na tlačítko Start a klepnutím na příkaz Prozkoumat v místní nabídce spust'te program Průzkumník Windows. 2. V programu Průzkumník Windows nalezněte soubor nebo složku, jejichž zástupce chcete vytvořit. 3. Soubor nebo složku vyberte klepnutím. 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný soubor nebo složku a zadejte z místní nabídky příkaz Vytvořit zástupce. Chcete-li vytvořit nového zástupce, poklepejte na ikonu Vytvořit zástupce. 5. Klepněte pravým tlačítkem myši a přetáhněte zástupce na plochu systému Windows nebo do určité složky. 6. Jakmile systém Windows zobrazí místní nabídku, klepněte na příkaz Vytvořit zde zástupce. 1-8 Operační systém notebooku Příručka k operačnímu systému Windows Me

16 Tlačítka zóny Internetu Tlačítka zóny Internetu, umístěná nad klávesnicí notebooku, vás automaticky připojí k Internetu. Tato tlačítka vám umožní přístup k vašim nejčastějším činnostem v síti Internet pomocí jediného stisku. Přeprogramování tlačítek zóny Internetu Tlačítka zóny Internetu můžete přeprogramovat podle svých osobních potřeb. Chcete-li přeprogramovat tlačítka zóny Internetu, postupujte podle následujících kroků: 1. Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nastavení a potom klepněte na položku Ovládací panely. 2. Poklepejte na ikonu Easy Access Buttons ÿ. 3. Chcete-li tlačítka přeprogramovat, postupujte podle pokynů uvedených v dialogovém okně. Poznámka: Programovatelnost tlačítek zóny Internetu se bude lišit. Některá mohou být přeprogramována na adresu URL nebo na aplikaci umístěnou ve vašem počítači. Jiná tlačítka zóny Internetu mohou být přeprogramována pouze na adresu URL nebo jsou předem nastavena. Další podrobnosti o tlačítcích zóny Internetu na vašem notebooku naleznete v příručce Beyond Setup Guide. Příručka k operačnímu systému Windows Me Operační systém notebooku 1-9

17 Příslušenství systému Windows Použití příslušenství systému Windows Systém Windows je vybaven rozsáhlým příslušenstvím. Následuje stručný popis některých součástí příslušenství, které jsou k dispozici: Komunikace nabízí následující funkce: Telefonické připojení sítě umožňuje připojení k jinému počítači nebo k síti. Průvodce domácí sítí umožňujevytvořit vlastní osobní sít' propojených počítačů. Program Hyperterminál umožňuje propojení se vzdáleným počítačem, odesílání a přijímání souborů a připojení ke službám BBS nebo k podobným informačním službám. Program Telefon umožňuje vytáčení telefonických čísel pomocí počítače. Také ukládá seznam vašich hovorů pro pozdější kontrolu. Složka Zábava nabízí následující funkce: Program Windows Media Player umožňuje přehrávat multimediální soubory (audio a video) uložené například v těchto formátech:.wav,.mid,.rmi,.avi a.mpg. Je také možné přehrávat CD audio nebo běžné CD disky. Záznam zvuku umožňuje na vašem notebooku nahrávat zvuky. Ke svému notebooku můžete připojit mikrofon a nahrávat zvuky pomocí programu Záznam zvuku. Ovládání hlasitosti umožňuje ovládání zvuku systému Windows. Je možné ovládat rovnováhu mezi levým a pravým reproduktorem, měnit hlasitost a vypnout určitá zařízení. Systémové nástroje nabízejí různé systémové nástroje jako jsou Prohlížeč schránky, Vyčištění disku, Defragmentace disku a ScanDisk. Program Kalkulačka je prostředek k počítání jednoduchých i složitých výpočtů Operační systém notebooku Příručka k operačnímu systému Windows Me

18 Program Imaging umožňuje prohlížení, zvětšování, otáčení a tisk náhledu obrazových dokumentů. Poznámkový blok nabízí prostředky pro práci s neformátovaným textem. Program Malování umožňuje vytvářet a upravovat obrázky. Program WordPad poskytuje základní funkce textového editoru. Chcete-li použít kterýkoli program z příslušenství, postupujte podle následujících kroků: 1. V hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start a potom vyberte položku Programy. 2. Klepněte na položku Příslušenství a vyberte funkci, kterou chcete použít. Příručka k operačnímu systému Windows Me Operační systém notebooku 1-11

19 1-12 Operační systém notebooku Příručka k operačnímu systému Windows Me

20 Konfigurace Notebooku 2 V této kapitole Ovládací panely, 2-2 Nastavení modemu, 2-5 Řízení spotřeby, 2-8 Tato kapitola usnadňuje konfiguraci notebooku Presario po instalaci operačního systému Microsoft Windows Millennium Edition (dále uváděného pod názvy Windows nebo Windows Me). Tato příručka obsahuje další informace doplňující příručku Microsoft Millennium Edition, která je dodávána spolu se softwarem systému Windows Millennium Edition. Sít'ové připojení pro interní hardware Ethernet, 2-14 Příručka k operačnímu systému Windows Me Konfigurace Notebooku 2-1

21 Ovládací panely Tato část se týká: Přidávání nových hardwarových součástí Přidávání nebo odstraňování softwarových součástí a programů systému Windows Používání ikony Přidat nebo odebrat programy Přidávání nových hardwarových součástí Většina hardwarových zařízení podporuje technologii plug and play. Systém Windows nalezne správný ovladač zařízení nebo vás vyzve ke vložení média, dodaného výrobcem hardwaru. Postupujte podle pokynů na obrazovce a použijte diskety nebo CD poskytnuté výrobcem hardwaru či softwaru. Pokud žádnou takovou disketu nebo CD nemáte, pokuste se nalézt ovladače v následujících adresářích: C:\Windows\Options\Cabs nebo C:\Windows\Options\Install. Když vás systém vyzve, abyste použili instalační disky CD systému Windows Me, přejděte do následujícího adresáře na pevném disku: C:\Windows\Options\Cabs nebo C:\Windows\Options\Install 2-2 Konfigurace Notebooku Příručka k operačnímu systému Windows Me

22 Přidávání nebo odstraňování softwarových součástí a programů systému Windows Funkce Přidat nebo odebrat programy je rozdělena do tří sekcí: Instalovat či odinstalovat umožňuje přidávat nebo odebírat programy. Instalace Windows umožňuje do systému Windows přidávat nebo z něj odebírat softwarové součásti. Spouštěcí disketa vytvoří speciální disketu, který lze použít pro spuštění notebooku tehdy, nelze-li spustit počítač z pevného disku. Ä Ä Ä Ä Upozornění: Programy byste z notebooku nikdy neměli odstraňovat pouhým odstraněním souborů a složek programu vprůzkumníku. Upozornění: Programy přidané do vašeho notebooku spolupracují s již nainstalovaným softwarem. Nesprávné odstraňování programů může poškodit software, který chcete v notebooku ponechat. Upozornění: Po klepnutí na tlačítko Přidat či odebrat se může stát, že vás systém nevyzve k potvrzení odstranění. Než klepnete na tlačítko Přidat nebo odstranit, dobře si rozmyslete, zda chcete opravdu program odstranit. Upozornění: Při výběru programového vybavení pro svůj notebook Presario se přesvědčte, zda je na obalu programu jasně vyznačeno, že je kompatibilní s operačním systémem Windows. Příručka k operačnímu systému Windows Me Konfigurace Notebooku 2-3

23 Používání ikony Přidat nebo odebrat programy Chcete-li do svého notebooku přidat nebo z něj odebrat softwarové součásti a programy systému Windows, řiďte se následujícími kroky: 1. Klepněte na tlačítko Start, vyberte položku Nastavení a potom klepněte na příkaz Ovládací panely. 2. Poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy. 3. Dialogové okno Přidat nebo odebrat programy se zobrazí se třemi kartami: Instalovat či odinstalovat Instalace Windows Spouštěcí disketa 4. Klepnutím na jednu z karet zobrazíte její dialogové okno. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce. 2-4 Konfigurace Notebooku Příručka k operačnímu systému Windows Me

24 Nastavení modemu Tato část obsahuje témata: Výběr země pro modemy Compaq Zvuková indikace během vytáčení modemu Zařízení Zoom Video Výběr země pro modemy Compaq (k dispozici jen pro vybrané modely) Modem ve svém notebooku musíte nastavit na zemi, ve které se nacházíte. Pokud je modem nastaven na jinou zemi, mohl by být nakonfigurován chybně a nesprávně pracovat. Nesprávné nastavení by navíc mohlo porušit telekomunikační předpisy a zákony vaší země. Chcete-li změnit zemi pro modem, postupujte podle následujících kroků: 1. Klepněte na tlačítko Start, vyberte položku Nastavenía potom klepněte na příkaz Ovládací panely. 2. Poklepejte na ikonu Možnosti telefonu. Objeví se dialogové okno Pravidla vytáčení. 3. V dialogovém okně Pravidla vytáčení klepněte na tlačítko Nové. Příručka k operačnímu systému Windows Me Konfigurace Notebooku 2-5

25 4. Objeví se nový název umístění. Dále zvolte zemi či oblast z rozbalovacího seznamu Země, v případě potřeby zadejte směrové číslo oblasti a vyberte tónovou nebo pulsní volbu. 5. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Pravidla vytáčení. Zvuková indikace během vytáčení modemu Pokud chcete, aby se během vytáčení pomocí modemu ozývaly zvuky vytáčení, změňte výchozí nastavení pomocí následujících kroků: 1. V pravém rohu hlavního panelu poklepejte na ikonu Hlasitost. Tím otevřete panel Ovládání hlasitosti. 2. Klepněte na nabídku Možnosti a potom klepnutím na příkaz Vlastnosti otevřete dialogové okno Vlastnosti. 3. Zaškrtněte políčko Telefon a potom klepněte na tlačítko OK. Na panelu Ovládání hlasitosti bude zobrazena část Telefon 4. V části Telefon se přesvědčte, že políčko sousedící s nápisem Ztlumit není zaškrtnuté. 5. Klepnutím na x v pravém horním rohu dialogového okna zavřete panel Ovládání hlasitosti. 2-6 Konfigurace Notebooku Příručka k operačnímu systému Windows Me

26 Zařízení Zoom Video (k dispozici jen pro vybrané modely) Používáte-li kartu Zoom Video, jsou ve výchozím stavu zvukové funkce ztlumené. Chcete-li zvuk zapnout, postupujte podle následujících kroků: 1. V pravém rohu hlavního panelu poklepejte na ikonu Hlasitost. Tím otevřete panel Ovládání hlasitosti. 2. Klepněte na nabídku Možnosti a klepnutím na příkaz Vlastnosti otevřete dialogové okno Vlastnosti. 3. Přesvědčte se, zda je políčko vedle možnosti ZVAudio zaškrtnuté a klepnutím na tlačítko OK volbu potvrďte. Na panelu Ovládání hlasitosti se zobrazí část ZVAudio. 4. V části ZVAudio zkontrolujte, zda není políčko vedle nápisu Ztlumit zaškrtnuto. 5. Uzavřete panel Ovládání hlasitosti. Příručka k operačnímu systému Windows Me Konfigurace Notebooku 2-7

27 Řízení spotřeby Tato část obsahuje témata: Změny nastavení řízení spotřeby Změny nastavení hlavního vypínače Změny nastavení kritického stavu baterií Změny nastavení řízení spotřeby Pokud chcete změnit nastavení řízení spotřeby, proveďte následující kroky: Ä Upozornění: Změna libovolného z těchto nastavení může způsobit změnu chování vašeho notebooku. Společnost Compaq doporučuje ponechat tato nastavení na původních výchozích hodnotách tak, jak jsou popsány v tomto dokumentu. 1. Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start, vyberte položku Nastavení a potom klepněte na příkaz Ovládací panely. 2. V okně Ovládací panely poklepejte na ikonu Možnosti napájení :. Zobrazí se dialogové okno Možnosti napájení - vlastnosti. 3. Klepněte na kartu Schémata nastavení napájení. 4. Pomocí rozbalovacích seznamů upravte nastavení podle potřeby. Klepněte na tlačítko Použít, jinak se změny neprovedou. 5. Klepnutím na tlačítko OK přijmete změny a uzavřete dialogové okno. 2-8 Konfigurace Notebooku Příručka k operačnímu systému Windows Me

28 Změny nastavení hlavního vypínače Pokud chcete změnit nastavení hlavního vypínače vašeho notebooku na režim spánku, proveďte tyto kroky: Ä Upozornění: Změníte-li funkci tlačítka Napájení na cokoli jiného než na režim spánku, může dojít ke ztrátě dat při nízkém-napětí baterie. 1. Klepněte na tlačítko Start, vyberte položku Nastavení a klepněte na příkaz Ovládací panely. 2. Poklepáním na ikonu Možnosti napájení A otevřete dialogové okno Možnosti napájení - vlastnosti, potom klepněte na kartu Upřesnit. Společnost Compaq doporučuje, aby tlačítko napájení zůstalo nastaveno na režim spánku. Jakékoli jiné nastavení by mohlo způsobit ztrátu dat při poklesu napětí v baterii. Volbu Kryt můžete nastavit na libovolnou dostupnou možnost (na vybraných modelech). 3. V rámečku Tlačítka napájení vyberte z rozbalovacího seznamu následující možnost: Při stisknutí tlačítka napájení: Režim spánku a potom uzavřete dialogové okno klepnutím na tlačítko OK. Příručka k operačnímu systému Windows Me Konfigurace Notebooku 2-9

29 Změny nastavení nízkého napětí baterií Nastavení vašeho notebooku na kartě Nastavení upozornění jsou vyladěna na optimální výkon. Ä Upozornění: Změna kteréhokoli z těchto nastavení by mohla způsobit změnu chování vašeho notebooku. Společnost Compaq je doporučuje zachovat na původních výchozích hodnotách tak, jak jsou popsány v tomto dokumentu. Následující pokyny jsou určeny pouze kvůli upozornění na jejich výchozí hodnoty. Pokud chcete znovu nastavit upozornění na nízké napětí baterie, proveďte následující kroky: 1. V dialogovém okně Řízení spotřeby - vlastnosti klepněte na kartu Nastavení upozornění. 2. V sekci Upozornění při nízkém stavu baterie zaškrtněte políčko vedle nápisu Vyvolat upozornění, dosáhne-li úroveň nabití Konfigurace Notebooku Příručka k operačnímu systému Windows Me

30 3. Pod nadpisem Upozornění při nízkém stavu baterie klepněte na posuvník a přetáhněte jej na hodnotu 10 %. Toto nastavení způsobí, že notebook vydá zvukové upozornění v okamžiku, kdy stav baterie klesne pod deset procent. 4. Klepnutím na tlačítko Akce při upozornění otevřete dialogové okno Low Battery Alarm Actions. 5. V rámečku Upozornění zaškrtněte políčko vedle nápisu Zvukový signál. Toto nastavení způsobí, že notebook vydá zvukové upozornění v okamžiku, kdy bude stav baterie nízký. 6. Přesvědčte se, že žádné další políčko není zaškrtnuté. 7. Klepnutím na tlačítko OK uzavřete dialogové okno Low Battery Alarm Actions. Příručka k operačnímu systému Windows Me Konfigurace Notebooku 2-11

31 Změny nastavení kritického stavu baterií Chcete-li se pojistit proti ztrátě dat v okamžiku, kdy se notebook vypne z důvodu nízkého stavu baterie, změňte nastavení Kritický-stav baterie na notebooku na Režim spánku prostřednictvím následujících kroků: Ä Upozornění: Změna kteréhokoli z těchto nastavení by mohla způsobit změnu chování vašeho notebooku. Společnost Compaq je doporučuje zachovat na původních výchozích hodnotách tak, jak jsou popsány v tomto dokumentu. Poznámka: Následující pokyny jsou určeny pouze pro vracení upozornění na jejich výchozí hodnoty. 1. Klepněte na tlačítko Start, vyberte položku Nastavení a potom klepněte na příkaz Ovládací panely. 2. Poklepáním na ikonu Možnosti napájení A otevřete dialogové okno Možnosti napájení - vlastnosti Konfigurace Notebooku Příručka k operačnímu systému Windows Me

32 3. Klepněte na kartu Nastavení upozornění. 4. V rámečku Upozornění při kritickém stavu baterie zaškrtněte políčko vedle nápisu Vyvolat upozornění, dosáhne-li úroveň nabití. 5. Posunutím doleva nastavte posuvník Upozornění při kritickém stavu baterie na 0 procent. Ä Upozornění: Pokud je Upozornění při kritickém stavu baterie nastaveno na jakoukoli jinou hodnotu než 0 %, nezkalibruje se měřidlo baterie a může tedy pracovat nesprávně. 6. Pod nadpisem Upozornění při kritickém stavu baterie klepnutím na tlačítko Akce při upozornění otevřete dialogové okno Akce při kritickém stavu baterie. 7. Vyberte Po upozornění počítač provede: a vyberte Režim spánku. Ä Upozornění: Pokud tento výběr změníte na cokoli jiného než Režim spánku, může dojít ke ztrátě dat. 8. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte výběr a potom klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Možnosti napájení - vlastnosti. Příručka k operačnímu systému Windows Me Konfigurace Notebooku 2-13

33 Sít'ové připojení pro interní hardware Ethernet Tato část se týká následujících témat: Porozumění problémům sít'ového připojení Vytváření hardwarového profilu v systému Windows Me Konfigurace profilu Bez Ethernetu Testování profilu Bez Ethernetu Odstranění hardwarového profilu ze systému Windows Porozumění problémům sít'ového připojení Je-li váš notebook nakonfigurován s interní kartou sítě Ethernet a pokud jste kartu nakonfigurovali ve Windows, můžete se dostat do jedné z následujících situací: Není-li váš notebook připojen k síti (sít'ový kabel není fyzicky připojen k notebooku), pak při spouštění systému Windows nebo při použití určitých programů pracujících v síti (například programu Microsoft Outlook nebo jiného programu elektronické pošty) dochází ke zdržení. Notebook používáte doma i v kanceláři připojený k síti přímo sít'ovou kartou nebo prostřednictvím modemu. V situaci, kdy jste přihlášeni do sítě pomocí modemu, nebudete schopni připojit sít'ové jednotky nebo využívat jiné funkce sítě, které jsou obvykle k dispozici při připojení notebooku pomocí sít'ové karty v kanceláři. Tyto problémy jsou spojeny s vlastnostmi systému Windows. Pokud je v notebooku nakonfigurován hardware sítě Ethernet, pokusí se systém Windows připojit k síti prostřednictvím tohoto hardwaru. Pokud připojení neexistuje, zpozdí se spuštění systému nebo se může objevit ztráta funkčnosti. Jednou z cest, jak se vyhnout těmto potížím, je použití hardwarovéhoprofilu systému Windows. Tato funkce umožňuje vytvořit dva odlišné hardwarové profily, které je možné zvolit v okamžiku spuštění systému: jeden se zapnutým hardwarem sítě Ethernet a druhý s vypnutým hardwarem sítě Ethernet. Další informace specifické pro váš notebook naleznete v jeho sít'ové dokumentaci Konfigurace Notebooku Příručka k operačnímu systému Windows Me

34 Vytváření hardwarového profilu v systému Windows Me Hardwarový profil můžete v systému Windows vytvořit prostřednictvím následujících kroků: 1. Spust'te systém Windows s povoleným veškerým hardwarem. Pokud vás systém vyzve k přihlášení do sítě nebo do Windows, stiskněte klávesu Escape. Tím se vyhnete přihlašovací obrazovce. 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač na pracovní ploše systému Windows a potom klepnutím na příkaz Vlastnosti otevřete dialogové okno Vlastnosti systému. 3. Klepněte na kartu Hardwarové profily. 4. Vyberte Originální konfigurace a klepněte na tlačítko Kopírovat. 5. Zadejte Bez Ethernetu jako název nového profilu a klepněte na tlačítko OK. Poznámka: Název profilu Bez Ethernetu by se měl zobrazit s názvem Originální konfigurace na kartě Hardwarové profily. Příručka k operačnímu systému Windows Me Konfigurace Notebooku 2-15

35 Konfigurace profilu Bez Ethernetu Nyní existují dva hardwarové profily: Originální konfigurace a Bez Ethernetu. V dalším kroku je třeba restartovat systém Windows a nakonfigurovat profil Bez Ethernetu s vypnutým hardwarem sítě Ethernet. Profil Bez Ethernetu nakonfigurujete pomocí následujících kroků: 1. Restartujte notebook klepnutím na tlačítko Start, příkaz Vypnout a možnost Restartovat. 2. Na výzvu, požadující volbu hardwarové konfigurace, klepněte na název Bez Ethernetu, čímž se název zvýrazní. Potom klepněte na tlačítko OK. 3. Pokud vás systém vyzve k přihlášení k síti nebo do systému Windows, stiskněte klávesu Escape. Tím se vyhnete přihlašovací obrazovce. 4. Po spuštění systému Windows klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač na ploše systému Windows a klepnutím na příkaz Vlastnosti otevřete dialogové okno Vlastnosti systému. 5. Klepněte na kartu Správce zařízení. 6. Klepnutím na značku vedle nápisu Sít'ové adaptéry tuto položku rozbalíte. 7. Klepněte pravým tlačítkem myši na adaptér Ethernet a klepnutím na tlačítko Vlastnosti otevřete dialogové okno Vlastnosti pro řadič Ethernet. Poznámka: Název adaptéru Ethernet se může lišit systém od systému. 8. Klepněte na kartu Obecné. V rámečku Použití zařízení zaškrtněte políčko Zakázat v tomto hardwarovém profilu. 9. Klepnutím na tlačítko OK uzavřete dialogové okno Vlastnosti pro řadič Ethernet. Poznámka: V okně Správce zařízení se u ikony adaptéru sítě Ethernet zobrazí znak X. 10. Klepnutím na tlačítko Zavřít zavřete dialogové okno Vlastnosti systému Konfigurace Notebooku Příručka k operačnímu systému Windows Me

36 Testování profilu Bez Ethernetu Oba hardwarové profily jsou nyní nakonfigurovány následujícím způsobem: Originální konfigurace obsahuje veškerý hardware přítomný v notebooku. Měli byste ho používat pro přímý přístup k síti přes vestavěný adaptér sítě Ethernet. Konfigurace Bez Ethernetu má vestavěný hardware sítě Ethernet zakázán. Tento profil používejte, pokud není adaptér sítě Ethernet připojen k síti. Pomocí následujících kroků restartujte systém Windows a vyzkoušejte profil Bez Ethernetu. 1. Restartujte notebook klepnutím na tlačítko Start, na příkaz Vypnout a možnost Restartovat. 2. Na výzvu, požadující volbu hardwarové konfigurace, klepněte na název Bez Ethernetu, čímž se název zvýrazní. Potom klepněte na tlačítko OK. 3. Na výzvu systému zadejte své přihlašovací heslo. Testování je dokončeno, jakmile je systém Windows spuštěn a vaše sít'ové programy pracují správně. Příručka k operačnímu systému Windows Me Konfigurace Notebooku 2-17

37 Odstranění hardwarového profilu ze systému Windows Kdykoli budete chtít odstranit hardwarový profil Bez Ethernetu, postupujte podle těchto kroků: 1. Spust'te svůj notebook pomocí hardwarového profilu Originální konfigurace. Pokud vás systém vyzve kpřihlášení k síti nebo do systému Windows, stiskněte klávesu Escape. Tím se vyhnete přihlášení. 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač g na ploše systému Windows a klepnutím na příkaz Vlastnosti otevřete dialogové okno Vlastnosti systému. 3. V dialogovém okně Vlastnosti systému klepněte na kartu Hardwarové profily. 4. Vyberte profil Bez Ethernetu a klepněte na tlačítko Odstranit. 5. Klepnutím na tlačítko Ano hardwarový profil odstraníte. 6. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti systému. 7. Restartujte notebook klepnutím na tlačítko Start, na příkaz Vypnout a klepnutím na možnost Restartovat. Po restartování notebooku vás již systém Windows nebude vyzývat k výběru hardwarové konfigurace Konfigurace Notebooku Příručka k operačnímu systému Windows Me

38 Nástroj Compaq QuickRestore 3 V této kapitole Popis funkcí QuickRestore (Rychlé obnovení), 3-3 Použití nástroje QuickRestore, 3-4 Speciální vlastnosti notebooku, 3-14 Společnost Compaq poskytuje uživatelům schopnost obnovit přenosný počítač (notebook) do provozního stavu, přidávat ovladače a zálohovat data do samostatného oddílu pevného disku - to vše pomocí nástroje QuickRestore. Tato kapitola popisuje možnosti nástroje QuickRestore. Příručka k operačnímu systému Windows Me Nástroj Compaq QuickRestore 3-1

39 Přístup k funkcím QuickRestore Existují dva způsoby přístupu k funkcím QuickRestore. Zvolte jeden z těchto způsobů podle modelu notebooku. Než začnete provádět jakékoli úkoly obnovení nebo uživatelského zálohování, společnost Compaq důrazně doporučuje, abyste vytvořili záchrannou disketu. Není-li notebook vybaven disketovou jednotkou, určitě si zapište sériové číslo a číslo modelu a uložte tyto informace na bezpečném místě.. Při použití řady možností nástroje Quick Restore jsou požadovány disky CD Compaq pro obnovení (Recovery CD). Zkontrolujte, zda dodané balení přenosného počítače obsahuje disk Recovery CD, a uložte tento disk na bezpečné místo. Přístup k funkcím Quick Restore pomocí Compaq Knowledge Centre 1. Poklepejte na ikonu Compaq Knowledge Centre na ploše systému Windows. 2. Zobrazí se obrazovka Compaq Knowledge Centre. Klepněte na Restore My Presario a vyberte možnost Compaq QuickRestore (Rychlé obnovení Compaq). Zobrazí se hlavní nabídka Compaq Knowledge Centre QuickRestore (Rychlé obnovení Compaq). Přístup k funkcím QuickRestore pomocí Compaq Support 1. Poklepejte na ikonu Compaq Support na ploše systému Windows. 2. Klepněte na QuickRestore (Rychlé obnovení). Zobrazí se hlavní nabídka funkce QuickRestore (Rychlé obnovení). 3-2 Nástroj Compaq QuickRestore Příručka k operačnímu systému Windows Me

40 Popis funkcí QuickRestore (Rychlé obnovení) V této části se seznámíte sněkterými výkonnými speciálními funkcemi, kterými společnost Compaq vybavila notebook. Funkce nástroje QuickRestore (Rychlé obnovení) Notebook je vybaven výkonným softwarem umožňujícím uživatelské zálohování a selektivní obnovení. Software je nainstalován na pevném disku. Díky tomu je usnadněno ukládání osobních souborů a informací a zajištěna jejich ochrana proti poškození nebo zničení. Uživatelské zálohování (User Backup) umožňuje pohodlné zálohování veškerých informací uložených na diskové jednotce C:\ (hlavní části jednotky pevného disku) přibližně během 10 minut. Funkce uživatelského obnovení (User Restore) potom umožňuje rychlé obnovení dat v případě jakýchkoli problémů sdaty na jednotce C:\. Při uživatelském zálohování (User Backup) jsou informace a soubory z jednotky C:\ uloženy na diskový oddíl (D:\). Celkovou velikost pevného disku určíte sečtením velikosti jednotek C a D. Selektivní obnovení (Selective Restore) umožňuje nahrazení jednotlivých aplikací a ovladačů v případě jejich poškození. Tyto soubory lze také aktualizovat pomocí funkce Compaq Service Connection a tím zajistit, že v systému bude nainstalován vždy nejaktuálnější software. Funkce Factory Restore (Obnovení z výroby) obnoví konfiguraci jednotky pevného disku, kterou měl notebook při zakoupení. Veškeré datové soubory a nainstalované aplikace budou přepsány. Před provedením obnovení z výroby (Factory Restore) zálohujte datové soubory. Tato kapitola obsahuje další informace o těchto možnostech a o podmínkách a způsobech jejich použití. Příručka k operačnímu systému Windows Me Nástroj Compaq QuickRestore 3-3

41 Použití nástroje QuickRestore Tato část může pomoci při provádění následujících úkolů: Možnosti nástroje QuickRestore Selektivní obnovení Uživatelské zálohování Uživatelské obnovení Vytvoření záchranné opravné diskety nástroje QuickRestore Disk CD pro obnovení (Recovery CD) Obnovení z výroby Možnosti nástroje QuickRestore Společnost Compaq nabízí nástroj QuickRestore, který umožňuje obnovení systému v případě selhání systému. Nástroj QuickRestore nabízí různé možnosti obnovení: Selektivní obnovení (Selective Restore) umožňuje vybrat určité ovladače nebo aplikace od společnosti Compaq a znovu je nainstalovat bez nového formátování pevného disku. Uživatelské zálohování (User Backup) umožňuje zálohovat všechny informace a soubory oddílu C:\ disku a uložit je v samostatném oddílu disku. Je vyžadován disk CD pro obnovení (Recovery CD)). Uživatelské obnovení (User Restore) obnoví oddíl C:\ disku z poslední uživatelské zálohy (provedené pomocí uživatelského zálohování - User Backup). (Je vyžadován disk CD pro obnovení (Recovery CD)). Obnovení z výroby (Factory Restore) obnoví v notebooku původní stav softwaru nainstalovaného při jeho výrobě. (Je vyžadován disk Recovery CD). Možnost Vytvořit záchrannou opravnou disketu (Make Emergency Diskette) vytvoří disketu obsahující specifické informace o konfiguraci notebooku. (Je vyžadován disk Recovery CD). Ä Upozornění: Společnost Compaq doporučuje vytvoření záchranné opravné diskety. Postup je podrobně popsán dále v této kapitole. Poznámka: Nenechávejte během probíhajícího rychlého obnovení (QuickRestore) notebook bez obsluhy. Bude totiž potřeba opakovaně zadávat informace. Pokud nezadáte požadované informace, nebude proces QuickRestore na notebooku pravděpodobně možné dokončit. 3-4 Nástroj Compaq QuickRestore Příručka k operačnímu systému Windows Me

42 Selektivní obnovení Selektivní obnovení (Selective Restore) umožňuje vybrat určité ovladače nebo aplikace od společnosti Compaq a znovu je nainstalovat bez nového formátování pevného disku. Provedení selektivního obnovení (Selective Restore) v notebooku: Zobrazte nabídku nástroje QuickRestore způsobem odpovídajícím modelu notebooku. Přečtěte si podrobnosti v části 3-2 a pak proveďte následující kroky. 1. Přesuňte ukazatel myši nad položku Selective Restore. Pokud se zobrazí zpráva, že nebyly nalezeny žádné aplikace, pravděpodobně nebyly nalezeny některé soubory nebo jsou poškozeny a s řešením problému se budete muset obrátit na Odbornou pomoc společnosti Compaq. Jinak pokračujte dalším krokem. 2. Zobrazí se nabídka Selective Restore. V této nabídce můžete vybírat z různých ovladačů a aplikací. Klepněte na ikonu představující aplikaci nebo ovladač, které chcete znovu nainstalovat. 3. Budete dotázání, zda chcete obnovit software. Pokračujte klepnutím na tlačítko Ano. 4. Budete vyzváni k restartování počítače. Uložte všechny otevřené soubory, ukončete všechny aplikace a restartujte počítač. 5. Tento postup opakujte, dokud nenainstalujete všechny potřebné ovladače a aplikace. Příručka k operačnímu systému Windows Me Nástroj Compaq QuickRestore 3-5

43 Uživatelské zálohování Společnost Compaq poskytuje zálohovací nástroj (User Backup), který umožňuje uložení dat a aplikací na oddíl umístěný na pevném disku. Celkovou velikost pevného disku určíte sečtením velikosti jednotek C a D. Uživatelské zálohování (User Backup) umožňuje zálohovat všechny informace a soubory oddílu C:\ disku a uložit je do samostatného oddílu disku. Zobrazte nabídku QuickRestore způsobem odpovídajícím modelu notebooku. Přečtěte si podrobnosti v části 3-2 a pak pomocí následujících kroků proveďte uživatelské zálohování souborů. Pokud by došlo ke kritické chybě pevného disku, vyhledejte v záručním listu telefonní číslo zákaznického servisu společnosti Compaq. 1. Přesuňte ukazatel myši nad položku User Backup. Pokud se zobrazí zpráva, že v tomto počítači nelze provést uživatelské zálohování, zavolejte na číslo odborné pomoci uvedené na záručním listu. Jinak pokračujte dalším krokem. 2. Zobrazí se zpráva, abyste spustili počítač z disku pro obnovení Compaq (Recovery CD). Po restartování z disku Recovery CD vyberte možnost číslo Budete dotázáni, zda chcete kopírovat data na jednotku D:. Pokračujte klepnutím na tlačítko Ano. DŮLEŽITÉ: Může se stát, že budete upozorněni na nedostatek místa na zálohovacím zařízení pro provedení uživatelského zálohování. Pokud není pevný disk zcela zaplněn, je možné zvětšit velikost oddílu. 3-6 Nástroj Compaq QuickRestore Příručka k operačnímu systému Windows Me

44 Ukončení uživatelského zálohování bude oznámeno. Poznámka: Jestliže spustíte uživatelské zálohování a velikost oddílu pro uživatelskou zálohu není dostatečná, bude zobrazena následující zpráva: QuickRestore has detected that drive D: may not have enough space for the User Backup Image file. Choose one of the options below to save your system or press Cancel to return to the QuickRestore menu. (Aplikace QuickRestore zjistila, že na jednotce D: není pravděpodobně dostatek místa pro soubor bitové kopie uživatelské zálohy. Zvolte některou z níže uvedených možností k uložení systému nebo stiskněte tlačítko Storno a vrat'te se do nabídky nástroje QuickRestore). Pokud se zobrazí tato zpráva, vyberte možnost Resize User Backup a postupujte podle pokynů. Ä Upozornění: Zvětšení velikosti oddílu disku D:\ bude pravděpodobně trvat určitou dobu. Během zvětšování velikosti oddílu nevypínejte notebook. Pokud v průběhu zvětšování oddílu restartujete notebook, může dojít ke ztrátě nebo poškození důležitých souborů. Ä Upozornění: Zvětšíte-li velikost oddílu pro uživatelskou zálohu (User Backup), zmenší se tím velikost jednotky C:\. Příručka k operačnímu systému Windows Me Nástroj Compaq QuickRestore 3-7

45 Uživatelské obnovení Společnost Compaq poskytuje zálohovací nástroj (User Backup), který umožňuje uložení dat a aplikací do oddílu umístěného na pevném disku. Celkovou velikost pevného disku určíte sečtením velikosti jednotek C a D. Uživatelské obnovení (User Restore) umožňuje obnovení systému pomocí poslední uživatelské zálohy (User Backup). Zobrazte nabídku nástroje QuickRestore způsobem odpovídajícím modelu notebooku. Přečtěte si podrobnosti v části 3-1 a pak pomocí následujících kroků proveďte uživatelské obnovení. DŮLEŽITÉ: Abyste mohli tuto možnost použít, musí již být provedeno alespoň jednou uživatelské zálohování. 1. Přesuňte ukazatel myši nad položku User Restore. Pokud se zobrazí zpráva, že nebyly nalezeny žádné záložní soubory, proveďte uživatelské zálohování. Jinak pokračujte dalším krokem. 2. Zobrazí se výzva, abyste spustili počítač z disku pro obnovení Compaq (Recovery CD). Po restartování z disku Recovery CD vyberte možnost číslo Nástroj Compaq QuickRestore Příručka k operačnímu systému Windows Me

46 3. Budete dotázáni, zda chcete provést obnovení. Pokračujte klepnutím na tlačítko Ano. Ä Upozornění: Po stisknutí klávesy ENTER budou smazány všechny soubory, programy a údaje nainstalované nebo vytvořené po posledním provedeném uživatelském zálohování. 4. Počítač zobrazí výzvu s upozorněním, že budete-li pokračovat, budou odstraněny veškeré informace a data na pevném disku počítače. Pokud chcete pokračovat, stiskněte klávesu ENTER. Počítač začne obnovovat soubory z oddílu SystemSave. Po dokončení uživatelského obnovení bude systém automaticky restartován. Příručka k operačnímu systému Windows Me Nástroj Compaq QuickRestore 3-9

47 Vytvoření záchranné opravné diskety nástroje QuickRestore Nástroj QuickRestore je nainstalován na pevném disku. Je však třeba, abyste vytvořili záchrannou opravnou disketu nástroje QuickRestore, na které budou zaznamenány a uchovány důležité informace o konfiguraci notebooku. Zobrazte nabídku QuickRestore způsobem odpovídajícím modelu notebooku. Přečtěte si podrobnosti v části 3-1 a pak pomocí následujících kroků vytvořte záchrannou opravnou disketu nástroje QuickRestore. Než začnete provádět jakékoli úkoly obnovení nebo zálohování, vytvořte záchrannou opravnou disketu. Tato disketa obsahuje informace o daném notebooku. Ze záchranné opravné diskety nelze spustit počítač, můžete však být požádáni o její vložení při použití nástroje QuickRestore a disků CD nástroje QuickRestore. 1. Vložte do jednotky CD nebo DVD disk CD pro obnovení (Recovery CD). 2. Vypněte notebook hlavním vypínačem. 3. Zapněte notebook hlavním vypínačem. 4. Vyberte možnost číslo Klepněte na tlačítko Pokračovat. Budete vyzváni, abyste si připravili naformátovanou, prázdnou disketu. 6. Budete vyzváni, abyste tuto disketu vložili do disketové jednotky. Vložte disketu a klepněte na tlačítko OK. Poznámka: Pokud daný počítač není vybaven disketovou jednotkou, připojte k němu volitelnou vnější disketovou jednotku a proveďte příslušné pokyny. Pokud není disketová jednotka k dispozici, zapište si sériové číslo a číslo modelu a uložte tyto informace na bezpečném místě. 7. Zobrazí se informace, že disketa pro zotavení byla úspěšně vytvořena. Klepněte na tlačítko OK. 8. Po vytvoření záchranné diskety nástrojem QuickRestore, uložte disketu na bezpečném místě, aby byla v případě nouze k dispozici Nástroj Compaq QuickRestore Příručka k operačnímu systému Windows Me

48 Disk CD pro obnovení (Recovery CD) Pokud dojde k selhání systému, při kterém se po spuštění počítače nespustí systém Windows, můžete pomocí disku pro obnovení (Recovery CD) uvést systém zpět do provozního stavu. Při spouštění disku Recovery CD postupujte takto: 1. Vložte do jednotky CD nebo DVD disk CD pro obnovení (Recovery CD). Poznámka: Pokud není notebook zapnut, zapněte jej, abyste mohli vložit disk Recovery CD do jednotky. 2. Vypněte notebook hlavním vypínačem. 3. Zapněte notebook hlavním vypínačem. 4. Pokud jste provedli uživatelské zálohování (User Backup), můžete se pokusit o uživatelské obnovení (User Restore). Chcete-li provést uživatelské obnovení, vyberte možnost číslo 3. Ä Upozornění: Veškerá data přidaná po posledním provedeném uživatelském zálohování budou ztracena. Pokud jste dosud nikdy neprovedli uživatelské zálohování, nebudete moci provést ani uživatelské obnovení. 5. Jestliže jste zatím neprovedli uživatelské zálohování, můžete se pokusit provést obnovení z výroby (Factory Restore). Chcete-li provést obnovení z výroby, vyberte možnost číslo 4. Ä Upozornění: Při obnovení z výroby (Factory Restore) bude znovu naformátován pevný disk a bude obnovena jeho původní konfigurace z výroby. Veškerá data, která nebyla zálohována, budou ztracena. 6. Vysuňte disk CD z jednotky CD nebo DVD. 7. Restartujte notebook. Poznámka: Pokud se nezdaří přístup k funkcím nástroje QuickRestore pomocí Compaq Knowledge Centre, pomocí Compaq Support ani pomocí disku Recovery CD, použijte disk CD nástroje Compaq QuickRestore. Příručka k operačnímu systému Windows Me Nástroj Compaq QuickRestore 3-11

49 Obnovení z výroby Při obnovení z výroby (Factory Restore) budou odstraněny veškeré informace a data uložená na pevném disku počítače. Všechny přidané osobní soubory, software a další údaje budou ztraceny. Než začnete provádět obnovení z výroby, zkopírujte data na diskety nebo je uložte na vnější zařízení; zabráníte tím trvalé ztrátě dat. Obnovení z výroby (Factory Restore) obnoví v notebooku původní stav softwaru nainstalovaného při jeho výrobě. Bude znovu naformátován pevný disk a z notebooku budou odstraněna veškerá data. Přistupte k nabídce nástroje QuickRestore způsobem odpovídajícím modelu notebooku. Přečtěte si podrobnosti v části 3-2 a pak pomocí následujících kroků proveďte na notebooku obnovení z výroby (Factory Restore). Ä Upozornění: Při obnovení z výroby budou odstraněny veškeré informace na pevném disku. Dříve než budete pokračovat, uložte na diskety nebo na jiné vnější pamět'ové zařízení všechny osobní soubory, software adata. 1. Přesuňte ukazatel myši nad tlačítko Factory Restore. Pokud se zobrazí zpráva, že nebyla nalezena bitová kopie z výroby (factory image), zatelefonujte na číslo Odborné pomoci společnosti Compaq (je uvedeno na záručním listu). Jinak pokračujte dalším krokem Nástroj Compaq QuickRestore Příručka k operačnímu systému Windows Me

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Miix 2 8 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním produktu si musíte přečíst Příručka s bezpečnostními

Více

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Připojení (3.1) 2. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (3.2) 3. Instalace v systému Windows (3.3) 4. Kontrola (3.4) 5. Testování (3.5)! 1 Úvod Tento

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile

Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile Úvodní příručka k aplikaci Novell Messenger 3.0.1 Mobile Květen 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 a novější je k dispozici pro podporovaná mobilní zařízení ios, Android BlackBerry. Protože k systému

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Chat 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

WD Passport TM. Přenosný PEVNÝ DISK. Příručka pro rychlou instalaci

WD Passport TM. Přenosný PEVNÝ DISK. Příručka pro rychlou instalaci WD Passport TM Přenosný PEVNÝ DISK Příručka pro rychlou instalaci OBSAH SADY Přenosný pevný disk WD Passport Certifikovaný kabel USB 2.0 o délce 56 cm Příručka pro rychlou instalaci KOMPATIBILITA Windows

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 Obsah 1 Rychlá ešení Počítač nelze spustit............................. 1 2 Obrazovka počítače je prázdná.................... 1 3 Software nepracuje

Více

HP Scanjet N6350. Uživatelská příručka

HP Scanjet N6350. Uživatelská příručka HP Scanjet N6350 Uživatelská příručka Obsah 1 Používání skeneru Přehled softwaru pro skenování HP...4 Přehled ovládání a příslušenství skeneru...5 Ovládací panel skeneru...6 Automatický podavač dokumentů

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz)

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu

Více

P íručka pro rychlou instalaci a p íručka Začínáme Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230

P íručka pro rychlou instalaci a p íručka Začínáme Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 P íručka pro rychlou instalaci a p íručka Začínáme Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 Číslo dokumentace: 326325-222 Červen 2003 Tato příručka obsahuje základní informace o

Více

Testovací aplikace Matematika není věda

Testovací aplikace Matematika není věda Testovací aplikace Matematika není věda Příručka k http://matematika.komenacek.cz/ Příručka k portálu http://matematika.komenacek.cz/ 2 Uživatelská příručka k portálu 202 BrusTech s.r.o. Všechna práva

Více

Nastavení telefonu LG GD510 Pop

Nastavení telefonu LG GD510 Pop Nastavení telefonu LG GD510 Pop Telefon LG GD510 Pop, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Návod k obsluze NW-E55/75 2004 Sony Corporation WALKMAN je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation představující produkty skupiny Headphone

Více

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000 Návod je určen pro systémy Windows 2000, XP, Vista a 7 32-bit, kde postačí SQL server MSDE 2000. Postup instalace pro 64-bitové systémy naleznete v jiném příslušném návodu. Náhledy pro tento návod byly

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Nastavení telefonu LG KB770

Nastavení telefonu LG KB770 Nastavení telefonu LG KB770 Telefon LG KB770, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

TRUST 302KS SILVERLINE WIRELESS DESKSET. Návod k prvnímu použití zařízení

TRUST 302KS SILVERLINE WIRELESS DESKSET. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (4.1) 2. Vložení baterií (4.2) 3. Připojení (4.3) 4. Navázání bezdrátového spojení (4.4) 5. Instalace v systému Windows

Více

Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad

Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad Návod pro ovládání systému Fibaro z aplikace pro ipad Obsah 1. První spuštění... 2 1.1 Hlavní (výchozí) stránka ovládací aplikace... 5 1.2 Světla... 8 1.3 - Přehled teplot (Climate)... 9 1.4 Scény (hromadné

Více

téma: Formuláře v MS Access

téma: Formuláře v MS Access DUM 06 téma: Formuláře v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/17 Obsah: 1. Všeobecné informace... 3 2. Způsoby přihlášení do Internetbankingu

Více

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps českém LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční Obsah Český Obsah balení Začínáme Popis zařízení Vložení SIM a Micro SD karty 4G a Wi-Fi připojení Rozhraní operačního systému Android ARCHOS Fusion Storage Seznamování se systémem Android Odstraňování

Více

Squeezebox Radio průvodce funkcemi 14.10.2009. Průvodce funkcemi

Squeezebox Radio průvodce funkcemi 14.10.2009. Průvodce funkcemi Průvodce funkcemi 0 Obsah Poděkování... 4 Uživatelské příručky... 4 Získání nápovědy... 4 Nápověda online... 4 Kontakt... 4 Squeezebox Radio stručný přehled... 5 Tlačítka a funkce... 6 Displej... 7 Záhlaví...

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3 Instalační příručka Kingston DataTraveler Locker+ G3 Obsah O této instalační příručce... 4 Systémové požadavky... 4 PC platforma... 4 Mac platforma... 4 Doporučení... 4 Nastavení (prostředí Windows)...

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a

Více

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Stručná uživatelská příručka 604P19533

Xerox ColorQube 9201/9202/9203 Stručná uživatelská příručka 604P19533 Xerox ColorQube 9201/9202/9203 604P19533 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva vyhrazena podle zákonů Spojených států amerických na ochranu autorských práv. Obsah této publikace

Více

Stručný obsah. 7 Aplikace dodávané jako příslušenství Windows 140. 8 Multimediální aplikace 187

Stručný obsah. 7 Aplikace dodávané jako příslušenství Windows 140. 8 Multimediální aplikace 187 Stručný obsah 1 Úvod do systému 35 2 Nabídka Start a úvodní obrazovka, spouštění aplikací 45 3 Pracovní plocha a hlavní panel 59 4 Okna 86 5 Windows 10 v dotykovém režimu 103 6 Aplikace systému Windows

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware 4.21 Vydání 1, 6/2011 Obsah Přední a zadní panel... 1 Úvod...

Více

APLIKACE IMATION LINK NÁVOD PRO PŘÍSTROJE SE SYSTÉMEM ios

APLIKACE IMATION LINK NÁVOD PRO PŘÍSTROJE SE SYSTÉMEM ios APLIKACE IMATION LINK NÁVOD PRO PŘÍSTROJE SE SYSTÉMEM ios OBSAH PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 FUNKCE... 3 INSTALOVÁNÍ APLIKACE IMATION LINK... 3 PŘECHOD Z APLIKACE IMATION POWER DRIVE... 3 SPUŠTĚNÍ

Více

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze

IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze IP kamerový systém - uživatelský návod k obsluze _ Připoj se k nám! Obsah Úvod 2 Přístup do systému 2 Počítač s Windows 2 Prvotní instalace 2 Ovládání kamerového systému na počítači 3 Živý náhled...................................................

Více

Úprava tabulek v MS Word. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava tabulek v MS Word. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava tabulek v MS Word Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Jestli-že chcete uspořádat informace do pravidelných řádků a

Více

Lenovo IdeaPad Yoga11

Lenovo IdeaPad Yoga11 Lenovo IdeaPad Yoga11 Uživatelská příručka V1.0 Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Zřízení datové schránky Právnické osobě, která není zapsána v obchodním rejstříku, zřídí ministerstvo datovou schránku právnické

Více

Určeno k použití s aplikacemi podporujícími skener / čtečku kódů QR.

Určeno k použití s aplikacemi podporujícími skener / čtečku kódů QR. Aplikace Xerox QR Code Příručka pro rychlé spuštění 702P03999 Určeno k použití s aplikacemi podporujícími skener / čtečku kódů QR. Aplikaci QR (Quick Response) Code můžete použít s těmito aplikacemi: aplikace

Více

Uživatelé kabelu USB: Kabel USB p ipojte až v kroku A2, ne d íve. Odstra te všechny pásky a zdvihn te displej

Uživatelé kabelu USB: Kabel USB p ipojte až v kroku A2, ne d íve. Odstra te všechny pásky a zdvihn te displej Začínáme 1 D ležité informace o nastavení Uživatelé bezdrátových a pevných sítí: Chcete-li úsp šn p idat za ízení HP All-in-One do sít, i te se pokyny uvedenými v této instalační p íručce. Uživatelé kabelu

Více

1. Mohu nainstalovat aplikaci Autodesk Revit, Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit MEP, Autodesk Revit Structure nebo Autodesk Revit LT

1. Mohu nainstalovat aplikaci Autodesk Revit, Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit MEP, Autodesk Revit Structure nebo Autodesk Revit LT Autodesk Revit Autodesk Revit Architecture Autodesk Revit MEP Autodesk Revit Structure Autodesk Revit LT Otázky a odpovědi Tento dokument obsahuje otázky a odpovědi týkající se používání aplikací Autodesk

Více

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Průvodce administrátora Start Klepněte na tlačítko "Start". Ochranná známka Zaregistrována v roce 2003 společností Sharp Corporation. Všechna

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X

Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Příručka pro uživatele ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online s čipovou kartou v operačním systému Mac OS X Obsah 1 Úvod podmínky pro úspěšné přihlášení do služby... 2 2 Instalace SecureStore

Více

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU

Zákaznická linka: +420 585 496 211. Uživatelský manuál mobilní aplikace. Patriot EU Zákaznická linka: +420 585 496 211 Uživatelský manuál mobilní aplikace Patriot EU 1.4.2016 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. APLIKACE PATRIOT EU... 3 2.1 Stažení a instalaci aplikace... 3 2.2 Přidání vozidel do

Více

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399

EMC2399. Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 EMC2399 Programové vybavení pro řízení, sběr a zpracování dat pro EMC měření spektrálním analyzátorem Aeroflex řady 2399 Uživatelská příručka EMPOS spol. s r.o. 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Určení programového

Více

MyQ samoobslužný tisk

MyQ samoobslužný tisk MyQ samoobslužný tisk Uživatelský manuál Obsah 1. Co je MyQ... 1 2. Webové rozhraní... 1 2.1. Přihlášení do systému... 1 2.2. Uživatelské rozhraní aplikace... 1 2.3. Moje nastavení... 1 2.4. Upload souborů

Více

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

GroupWise 6.5 for Linux

GroupWise 6.5 for Linux GroupWise 6.5 for Linux 29. března 2004 1.0 Základní informace 2.0 Pokyny k instalaci 3.0 Známé potíže 3.1 Potíže se správou 3.1.1 Systém NFS není podporován. 3.1.2 Nedostupné funkce 3.1.3 Aktualizovaný

Více

Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici

Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Strana 1/17 Obsah 1) Založení nového návrhu změny... 3

Více

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Bezdrátový přístupový bod/klient/router Popis zařízení WA-6212-V2 je WiFi router s podporou přenosových rychlostí až 300 Mbps při 802.11n. Dále podporuje IPv6, je vybaven

Více

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka 1 Pohled zepředu: Světelný senzor Pohled zboku: MicroSD karta Napájení Host USB Port OTG USB Port Mini Sluchátka HDMI port USB host se používá především k připojení

Více

Set-top box Motorola VIP-1003

Set-top box Motorola VIP-1003 Set-top box Motorola VIP-1003 1 Set-top box Motorola VIP-1003 Obsah Příprava k využívání služeb IPTV... 4 Set-top box Motorola VIP-1003... 4 Co najdete uvnitř balení... 4 Popis set-top boxu... 5 Zapojení

Více

Talos. Návod k obsluze

Talos. Návod k obsluze Talos Návod k obsluze Před prvním použitím Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Ainol, přečtěte si prosím před použitím

Více

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE

WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE WEBDISPEČINK NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH PŘÍRUČKA PRO WD MOBILE Úvodem WD je mobilní verze klasického WEBDISPEČINKU, která je určena pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy ios a Android,

Více

Ukazovací za ízení aklávesnice

Ukazovací za ízení aklávesnice Ukazovací za ízení aklávesnice Číslo dokumentu: 419467-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce ukazovacích zařízení a klávesnice. Obsah 1 Ukazovací za ízení Popis ukazovacích zařízení.......................

Více

Portable Hard Drive FireWire Uživatelská příručka

Portable Hard Drive FireWire Uživatelská příručka Portable Hard Drive FireWire Uživatelská příručka Česky Přenosný pevný disk FireWire Uživatelská příručka česky Obsah Úvod 3 Použití přenosného pevného disku se systémem Mac OS 4 Připojení přenosného pevného

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

vismo Edituj, co vidíš.

vismo Edituj, co vidíš. WEBHOUSE Pojdte dál. Online vismo Edituj, co vidíš. První kroky s WEBHOUSE vismo Online 5.2 Děkujeme za zájem o systém WEBHOUSE vismo Online moderní redakční systém určený pro správu obsahu webových stránek.

Více

2N NetSpeaker. IP Audio Systém. Manuál 1.4

2N NetSpeaker. IP Audio Systém. Manuál 1.4 2N NetSpeaker IP Audio Systém Manuál Verze 1.4 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří

Více

Uživatelská příručka notebooku

Uživatelská příručka notebooku Uživatelská příručka notebooku Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Stručný průvodce instalací

Stručný průvodce instalací BR - 6104K Stručný průvodce instalací Začínáme Následuje postup pro zahájení používání routeru a připojení k Internetu. 1. Připravte si síťové prostředí podle následujícího obrázku. Síťový adaptér ADSL

Více

Vrchem plněná pračka CTG 125. Návod na obsluhu

Vrchem plněná pračka CTG 125. Návod na obsluhu Vrchem plněná pračka CTG 125 Návod na obsluhu PRAČKA CTG 125 A B1 B2 C1 C2 G H p S V VOLIČ PROGRAMU/TEPLOTY VOLIČ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ TLAČÍTKO ODLOŽENÉHO STARTU & ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN TLAČÍTKO AQUAPLUS

Více

1001 tipů a triků pro Microsoft Windows 10

1001 tipů a triků pro Microsoft Windows 10 1001 tipů a triků pro Microsoft Windows 10 Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.computerpress.cz www.albatrosmedia.cz Josef Pecinovský 1001 tipů a triků pro Microsoft Windows 10 e-kniha Copyright

Více

DigiTape DT-01. Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung )

DigiTape DT-01. Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung ) Technaxx Úvod DigiTape DT-01 Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung ) Objevujte znovu staré písničky se zařízením

Více

Desetiminutový úklid 4 Třicetiminutový úklid 4 Hodinový úklid: 4 Úklid ve třech hodinách 5 Půldenní úklid 5

Desetiminutový úklid 4 Třicetiminutový úklid 4 Hodinový úklid: 4 Úklid ve třech hodinách 5 Půldenní úklid 5 Tabulka rychlého vyčištění! 3 Program úklidu ve 12 krocích 3 Úklid při nedostatku času 3 Desetiminutový úklid 4 Třicetiminutový úklid 4 Hodinový úklid: 4 Úklid ve třech hodinách 5 Půldenní úklid 5 Příležitostný

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

PRIV. Verze:: 6.0. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 6.0. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2016-05-19 SWD-20160519163749325 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

Z-E2026 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Z-E2026 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ Z-E2026 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ CZ OBSAH PŘEHLED O TÉTO PŘÍRUČCE...S. 02 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...S. 02 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...S. 02 PŘEHLED ZAŘÍZENÍ ZENEC SYSTEM...S. 03 MULTIFUNKČNÍ VOLANT...S. 04

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více