Informace o řízení ke jmenování profesorem. Katedra sociologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni, docent

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o řízení ke jmenování profesorem. Katedra sociologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni, docent"

Transkript

1 Informace o řízení ke jmenování profesorem V oboru: Uchazeč: Pracoviště, funkce: Sociologie doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. Katedra sociologie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni, docent Vzdělání: 2001 Mgr., Masarykova Univerzita v Brně, Filozofická fakulta 2003 PhDr., Masarykova Univerzita v Brně, Filozofická fakulta 2007 Ph.D., Masarykova Univerzita v Brně, Filozofická fakulta 2013 doc., Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií Název habilitační práce: Komunita jako nová naděje? Náboženské neinstitucionalizované komunity optikou sociologie náboženství. obhájena (rok, univerzita, fakulta): 2013, Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií Hodnotící komise Podle 74, odst. 3 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., o řízení ke jmenování profesorem, a se souhlasem Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 5. května 2021 byla jmenována komise v tomto složení: předseda: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. FSS MU Brno členové: prof. Miloš Havelka, CSc. FHS UK Praha prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. SÚ SAV, Bratislava prof. PhDr. Dana Hamplová, PhD. SÚ AV ČR prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. FSV UK Praha Podle 74, odst. 5 výše uvedeného zákona hodnotící komise posoudí kvalifikaci uchazeče a tajným hlasováním se usnese na návrhu, zda má být uchazeč jmenován profesorem. Seznam prací Monografie (odborná kniha) 1. Váně, Jan, František Kalvas Homelessness: Probes to Excluded Environments. Plzeň: Západočeská univerzita, 397 s. ISBN (80%) 2. Váně, Jan, Dušan Lužný, František Kalvas, Martina Štípková, Veronika Hásová Continuity and Discontinuities of Religious Memory in the Czech Republic. Brno: Barrister&Principal, 254 s. ISBN (48%) 3. Váně, Jan Komunita jako nová naděje? Náboženské neinstitucionalizované komunity optikou sociologie náboženství. Plzeň: Západočeská univerzita, 187 s. ISBN (100%) 1/32

2 4. Váně, Jan Proměny spravedlnosti, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 174 s. ISBN (100%) Kapitola v monografii (odborné knize) 1. Dirga L., Váně J Czech Republic: Religion and Prison The History of an Ambivalent Partnership. Pp , In: Martínez-Ariño J., Zwilling AL. (eds) Religion and Prison: An Overview of Contemporary Europe. Boundaries of Religious Freedom: Regulating Religion in Diverse Societies. Cham: Springer. ISSN (Scopus) (60%) 2. Hásová, Veronika, Jan Váně Metodologické přístupy při zkoumání islámu, in: Přemysl Rosůlek a kol. Sondy do studia (o) islámu v období migrační krize, Praha: Dokořán, ISBN (50%) 3. Dirga, Lukáš, Jan Váně Postpenitenciární péče z perspektivy nábožensky založených organizací, in: Vratislava Černíková, Jana Firstová a kol. Postpenitenciární péče. Aktuální otázky. Hodonín: Evropský ústav práva a soudního inženýrství, ISBN (50%) 4. Váně, Jan Sociologie náboženství: Soudobé trendy, in: Jiří Šubrt at al. Soudobá sociologie VI. Oblasti a specializace. Praha: Karolinum, ISBN (100%) 5. Váně, Jan, Dušan Lužný, Martina Štípková Traditional and Alternative Religiosity in Contemporary Czech Republic: A Comparison of Age Groups, in: Karl Baier, Franz Winter. Altern in den Religionen/Ageing in Religion, Münster: LIT, ISBN (45%) 6. Váně, Jan Late Modernity and the Transformations of the Ways of Life: Rethinking Community, in: Helena Kubátová at al. The Ways of Life in the Late Modernity. Olomouc: Olomouc, ISBN (100%) 7. Váně, Jan The Influence of the Catholic Church in the Border Regions: Comparing Silesia and Western Bohemia, in: Ursula Swadźba, Daniel Topinka. Changes in social awareness on both sides of a border Poland Czech Republic. Sociological reflections. Katowice: Uniwersyta Śląskie, ISBN (100%) 8. Váně, Jan Výzkumy věnující se podobám religiozity v České republice po roce 1989, in: Krejčí, Jindřich. Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Slon, ISBN (100%) 9. Váně, Jan Sociologie náboženství nejen v době postmoderní, in: Lužný, Dušan, David Václavík a kol., Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. Brno: Malvern, s ISBN (100%) 10. Váně, Jan Neinstitucionalizované náboženské komunity a jejich adaptační strategie, in: Kardis, Kamil Kardis, Mária (eds.), Nové naboženské hnutia, sekty a alternatívna spiritualita v kontexte postmoderny, Prešov: GTF PU, s ISBN (100%) 2/32

3 11. Váně, Jan Která témata soudobá sociologie náboženství chápe jako (ne)aktuální?, in: Šubrt, Jiří, Soudobá sociologie IV. Praha: Karolinum 2010, s ISBN (100%) 12. Kalvas, František, Jan Váně Církevní restituce a české veřejné mínění, in: Kardis, Kamil Kardis, Mária (eds.), Nové naboženské hnutia, sekty a alternatívna spiritualita v kontexte postmoderny, Prešov: GTF PU Prešov, s ISBN (50%) 13. Váně, Jan Teorie spravedlnosti jako myšlenkový experiment aneb reflexe kritiky konceptu spravedlnosti Johna Rawlse u Otfrieda Höffeho a Jürgena Habermase, in: Strnadová, Lenka, Přemek Rosůleka kol., Politická filozofie. Významné osobnosti a témata, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s ISBN (100%) 14. Váně, Jan Postmoderna předsudky, pomluvy, nedorozumění aneb pokus o typologii, in: Šubrt, Jiří a kol., Soudobá sociologie III.: Diagnózy soudobých společností, Praha: Karolinum, s ISBN (100%) 15. Váně, Jan Soudobé podoby spravedlnosti, in: Rosůlek, Přemysl a kol., Politická filozofie. Aktuální problémy, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s ISBN (100%) Práce publikované v zahraničních recenzovaných nebo impaktovaných vědeckých časopisech 1. Váně, Jan, František Kalvas, Josef Basl Engineering companies and their readiness for Industry 4.0. Case study from the Pilsen Region of the Czech Republic. International Journal of Productivity and Performance Management. (Scopus Q1) (40%) in print, ISSN Váně, Jan, Lukáš Dirga Religious Freedom in Prisons. A Case study from the Czech Republic. In: Annual Review of the Sociology of Religion, edited by Olga Breskaya, Roger Finke, and Giuseppe Giordan. (Scopus Q1) (80%) in print, ISSN Váně, Jan Merit versus Necessity: Housing First and its Forms in Practice. European Journal of Homelessness 14 (1): ISSN (Jrec) (100%) 4. Váně, Jan, Lukáš Dirga The prison chaplain as a part of penitentiary care? Transformation of the Czech prison system after the fall of communism, Archiwum Kryminologii 42 (1): ISSN (Jrec) (50%) 5. Váně, Jan The Relationship between the Catholic Church and the Civil Society in the Czech Republic. Europolis, 7 (1): ISSN (Jrec) (100%) 6. Váně, Jan Non-institutionalised Lay Religious Communities in the Czech Republic and the Care for the Ill Strategy. International Journal of Social Science Studies, (1): ISSN (Jrec) (100%) Práce publikované v tuzemských recenzovaných nebo impaktovaných vědeckých časopisech 3/32

4 1. Váně, Jan Homelessness case studies from Pilsen, E-Rhizom 3 (1): (in Print) ISSN X. (Jrec) (100%) 2. Kalvas, František, Jan Váně, Josef Basl Postoj vedení strojírenských podniků v Plzeňském kraji k pracovní síle v kontextu zavádění Průmyslu 4.0. Fórum sociální politiky. 14 (4): ISSN (Erih+) (40%) 3. Marie Fritzová, Jan Váně, František Kalvas Výzkum rozvoje klíčových kompetencí souvisejících s požadavky čtvrté průmyslové revoluce u vysokoškolských studentů na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Aula 28 (1-2): (Jrec) (30%) 4. Hásová, Veronika, Jan Váně, Jiří Vinopal, Dušan Lužný Náboženská víra a vztah k historii analýza existence vzájemného propojení, Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 11 (1): ISSN (Erih+) (30%) 5. Lužný, Dušan, Jan Váně Koncept kolektivní paměti základní východiska a závěry. Historický časopis 65 (4): ISSN (WOS/Scopus) (50%) 6. Stočes, Jiří, Jan Váně Proměny katolické religiozity tachovského okresu v uplynulých sto letech. Historická sociologie 9 (2): ISSN (Scopus) (50%) 7. Kalvas, František, Jan Váně Zvyšuje religiozitu vyšší míra deprivace? Případová studie Plzeňských bezdomovců, Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 9 (3): ISSN (Erih+) (50%) 8. Váně, Jan, Veronika Hásová Jaká je spolehlivost odhadu přenosu náboženství mezi rodiči a dětmi?. Naše společnost 15 (1): ISSN X. (Jrec) (75%) 9. Váně, Jan, Lukáš Dirga The Religiosity Behind Bars: Forms of Inmate's Religiosity in the Czech Prison Systém. Sociológia. 48 (6): ISSN (Wos/Scopus) (60%) 10. Váně, Jan, Jiří Stočes The Tachov Region and its Religious Memory: New Sudetenland or a Home of Failure?. Pantheon 11 (1): ISSN (Jrec) (80%) 11. Váně, Jan, František Kalvas Obsahová analýza použití pojmů hidžáb, burka a nikáb v českém denním tisku v letech Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 8 (1): ISSN (Erih+) (50%) 12. Váně, Jan Jak/co jim říci, aby naslouchali? Aneb nastolování témat ve veřejném prostoru českou katolickou církví. Studia Theologica, 17 (3): ISSN (Wos/Scopus) (100%) 13. Váně Jan, Martina Štípková The National Religious Environment and the Orthodoxy of Christian Beliefs: A Comparison of Austria, the Czech Republic and Slovakia Sociologický časopis/czech Sociological Review, 49 (3): ISSN (Wos/Scopus) (65%) 14. Váně, Jan, František Kalvas Agenda-Setting Effect of Focusing Events: Case Study of Church Restitutions Issue Sociólogia,45 (3): ISSN (Wos/Scopus) (50%) 4/32

5 15. Vido, Roman, Jan Váně Od sekularizace k sekularitě. Sociální studia 10 (3): -10. ISSN X. (Scopus) (50%) 16. Kalvas, František, Jan Váně, Martina Štípková, Martin Kreidl Rámcování a nastolování agendy: Dva paralelní procesy v interakci Sociologický časopis/czech Sociological Review, 48 (1): ISSN (Wos/Scopus) (25%) 17. Váně, Jan Where is the Sociology of Religion Heading? Some Comments to Three European Sociologies of Religion. Sociologický časopis/czech sociological review 44 (3): ISSN (Wos/Scopus) (100%) 18. Váně, Jan V tomto znamení zvítězíš? Pojetí humanity u Hanse Künga a legitimnost jeho konceptu světového étosu Religio. Revue pro religionistika 12 (2): ISSN (Erih) (100%) 19. Váně, Jan Religious Socialization in the Tachov Micro-region and Related Difficulties. Czech and Slovac Journal of Humanities. Anthropologia Culturalis 3/2015: ISSN (Jrec) (100%) 20. Váně, Jan, Veronika Hásová Jak se v České republice vlastně měří náboženství? Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 3/2014: ISSN (Erih+) (75%) 21. Hásová, Veronika, Jan Váně Pojetí džihádu v Lidových novinách a Právu v letech Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 3/2013: ISSN (Erih+) (50%) 22. Váně, Jan, František Kalvas The Czech Catholic Church and Problem Legitimation: From Inspiration to Personal Effort. Central European Journal of Public Policy, 5 (2): ISSN (Erih+) (50%) 23. Kalvas, František, Jan Váně Nastolování politické agendy: strategie Římskokatolické církve v ČR. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 1/2011: ISSN (Erih+) (50%) 24. Váně, Jan Religionistika jako profylaxe možných náboženských antipatií nebo jako nástroj preevangelizace? Případová studie ze střední školy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Sociologica Andragogica, 6 (1): ISSN (Jrec) (100%) 25. Váně, Jan Jaké postoje zaujímají neinstitucionalizované náboženské komunity k procesu individualizace? Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 1/2010: ISSN (Erih+) (100%) 26. Kalvas, František, Martin Kreidl, Jan Váně, Martina Štípková Modelování panelových dat s dichotomickou závisle proměnou: obecné principy a ilustrace v programu STATA. Data a výzkum SDA Info, 3 (1): ISSN (Jrec) (25%) 5/32

6 27. Váně, Jan, František Kalvas Nástin strategií uplatňovaných Katolickou církví v ČR při nastolování veřejné agendy, in: Zábrodská, Kateřina, Ivo Čermák (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IX. Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu. Brno: Psychologický ústav AV ČR, s ISBN (50%) (Wos) 28. Váně, Jan Vábení reiterativního univerzalismu. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 5/2008: ISSN (Jrec) (100%) 29. Váně, Jan Koncept světového étosu jako nová pastýřská hůl? Pantheon 3 (2): ISSN (Jrec) (100%) 30. Váně, Jan Ekologické prvky v náboženských komunitách aneb ekologie jako nástroj k znovuzískávání ztraceného sakrálního prostoru. Sakra aneb rukověť religionisty 5 (1): ISSN (Jrec) (100%) 31. Váně, Jan Teorie spravedlnosti a její možné typologie. Pro-fil. (An Internet Journal of Philosophy) 7 (1): on-line časopis. ISSN: (Jrec) (100%) 32. Váně, Jan Chvála deskripce aneb její možnosti v morální filozofii Pro-fil. (An Internet Journal of Philosophy) 4 (1): on-line časopis, ISSN: (Jrec) (100%) 33. Váně, Jan Spravedlnost jako nedostačující společenský integrační prvek aneb hledání ontologického základu pro sociální pouto Profil 3 (1): on-line časopis, ISSN: (Jrec) 34. Váně, Jan, Martin Kreidl Přehled výzkumů mapujících religiozitu v ČR po r. 1989, SDA Sociologický datový archiv 3 (3-4): s.1 5. ISSN X. (Jrec) (50%) Sborníky v recenzním řízení 1. Kalvas, František, Jan Váně Katolická církev v ČR a nastolování veřejné agendy: Strategie přitažlivé osobnosti, in: Bednárik, Rastislav, Hynek Jeřábek, Lucie Smékalová, Lucie (eds.), Aktuální otázky české a slovenské společnosti I: Sborník k 45. výročí založení Československé sociologické společnosti: Sociologie vybraných oblastí. Praha: Tribun EU s.r.o., s (50%) Výzkumné zprávy 1. Váně, Jan, František Kalvas Fenomén bezdomovectví. Zadavatel: statutární město Plzeň, Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Plzeň: Západočeská univerzita, 72 s. (65%) 2. Váně, Jan, František Kalvas Latentní bezdomovectví. Zadavatel: statutární město Plzeň, Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Plzeň: Západočeská univerzita, 56 s. (65%) 3. Váně, Jan, František Kalvas Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje, v oblasti sociálních služeb. Zadavatel: statutární město Plzeň, Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Plzeň: Západočeská univerzita, 67 s. (65%) 4. Váně, Jan, František Kalvas Analýza dlouhodobého dopadu projektu EHMK Výzkumná zpráva, Zadavatel: EHMK2015 o.p.s., 112 s. (50%) 6/32

7 5. Váně, Jan Městská tržnice. Výzkumná zpráva. Zadavatel: statutární město Plzeň, Útvar koordinace Evropských projektů Města Plzně Plzeň: Západočeská univerzita, 98 s. (100%) 6. Váně, Jan Definování potřeb sociálních služeb u cílových skupin. (senioři, zdravotně postižení, rodiny s malými dětmi, děti a mladiství - ohrožená mládež, osoby ohrožené vyloučením, cizinci). Výzkumná zpráva. Zadavatel: statutární město Plzeň, Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Plzeň: Západočeská univerzita, 63 s. (100%) 7. Váně, Jan Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni. Výzkumná zpráva pro Magistrát města Plzně, Plzeň: Západočeská univerzita, 57 s. (100%) 8. Váně, Jan, Martina Štípková, František Kalvas Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje, v oblasti sociálních služeb v Plzni Výzkumná zpráva. Zadavatel: statutární město Plzeň, Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Plzeň: Západočeská univerzita, 56 s. (45%) 9. Váně, Jan, Štípková, Martina Nová Hospoda senioři: spokojenost a poptávka po sociálních službách. Výzkumná zpráva. Zadavatel: statutární město Plzeň, Oddělení sociální práce a dostupného bydlení, Plzeň: Západočeská univerzita, 52 s. (50%) Recenze, zprávy 1. Váně, Jan, Pål Veiden Masaryk, Weber, and the Czech Situation from the Norwegian perspective. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 12 (1): ISSN (50%) 2. Dirga, Lukáš, Jan Váně Střípky ze současných výzkumů náboženství za mřížemi českých věznic. Sociologický bulletin ISBN: (50%) 3. Váně, Jan, Dušan Lužný Jsme více naplněni rezignací než imaginací. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 8 (2): ISSN (50%) 4. Váně, Jan Social Relations in Turbulent Times: Desátá konference Evropské sociologické asociace. Religio. Revue pro Religionistiku 19 (2): ISSN (100%) 5. Váně, Jan Pavel Dufek: Úrovně spravedlnosti: Liberalismus, kosmopolitismus a lidská práva. Sociologický časopis/czech Sociological Review, 47 (5): ISSN (100%) 6. Váně, Jan Sekce sociologie náboženství a její semináře v roce Sociologický časopis/czech Sociological Review, 47 (1): ISSN (100%) 7. Váně, Jan Kevin, J., Christiano, William H. Swatos Jr., Peter Kivisto: Sociology of Religion: Contemporary Developments. Religio. Revue pro religionistiku 16 (2): ISSN (100%) 8. Váně, Jan Zdeněk Nešpor, Dušan Lužný: Sociologie náboženství. Religio. Revue pro religionistiku 15 (2): ISSN (100%) 7/32

8 9. Váně, Jan Andrew Wheatcroft: Nevěřící Sakra aneb rukověť religionisty 5 (1): ISSN (100%) 10. Váně, Jan Ubaldo Nicola: Obrazové dějiny filozofie. Filosofický časopis 55 (1): ISSN (100%) 11. Váně, Jan Budoucnost očima skeptika Odo Marquard: Zukunft braucht Herkunft. Filosofický časopis 52 (2): ISSN (100%) 12. Váně, Jan Láska jako jeden z kódů komunikace a etika jako hlídací pes morálky Niklas Luhman, Láska jako vášeň. Paradigm lost Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 6 (1): ISSN (100%) 13. Váně, Jan Globalizace jako nástroj spravedlnosti a světové republiky Otfried Höffe: Gerechtigkeit. Eine philosophische Einführung. Pro-fil 4 (1): on-line časopis. ISSN: (100%) 14. Váně, Jan Niklas Luhman: Láska jako vášeň. Paradigm lost. Filosofický časopis 50 (5): ISSN (100%) 15. Váně, Jan Radim Brázda: Srovnávací etika. Religio. Revue pro religionistiku 10 (2): ISSN (100%) 16. Váně, Jan Antony Kenny: Stručné dějiny západní filozofie. Pro-fil 3 (1): on-line časopis. ISSN: (100%) 17. Váně, Jan Světová rada lidí - Svědomí světa? Jeho Svatost dalajláma: Etika pro nové milénium Sedmá generace 8/2001, s , ISSN (100%) 18. Váně, Jan Hans Küng: Světový étos pro politiku a hospodářství. Aluze. Revue pro literaturu, filosofii a jiné 3 (2): ISSN (100%) 19. Váně, Jan Hans Waldenfels: Fenomén křesťanství. Religio. Revue pro religionistiku 8 (1): s ISSN (100%) Drobnější texty, popularizační texty/činnost Ke kořenům. Tyranie, rozhovor pro Český rozhlas rádio Vltava; Ke kořenům. Venkov, rozhovor pro Český rozhlas rádio Vltava; Ke kořenům. Argumentační klamy, rozhovor pro Český rozhlas rádio Vltava; ?fbclid=IwAR2jynV7p00lshuifK3tLv314J7SWwJ61WdSxTWjd7zj0OHTIGTcrjW6kxQ ZČU bije na poplach: Generace Z nechce na vysokou, Radiožurnál 8/32

9 Absolventi bez praxe? Změnu přinesou stáže a výzkumy, Plzeňský deník, , s Filozofická fakulta láká na prestižní praxe i stáže, Právo, s Sondy do studia (o) islámu v období migrační krize, Mladá Fronta dnes, s Sondy do studia (o) islámu v období?migrační krize?, Plzeňský deník html Ke kořenům. Klerikalismus, rozhovor pro Český rozhlas rádio Vltava Češi a víra rozhovor pro ČT 24 o výzkumu zaměřeném na náboženskou paměť, Stále více seniorů potřebuje péči kvůli nemoci. A také finanční pomoc. Mladá Fronta DNES, Autorka: Jitka Šrámková Populace města Plzně je a bude silně zatížena starostí o seniory, ukázala studie? Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje v oblasti sociálních služeb v Plzni, Počty studentů univerzity zvýší až děti Husákových dětí. Plzeňský deník, html Bezdomovců přibude, bojí se v Plzni Mladá Fronta Dnes, s Plzeň má analýzu skrytého bezdomovectví Plzeň v kostce Reportáž Počet bezdomovců se může zvýšit Právo, s Na ubytovnách jsou hlavně Slováci Plzeňský deník, str Plzeň má analýzu skrytého bezdomovectví, bude podkladem pro nastavení služeb Plzeň.eu/Aktuality Polovina matek v kraji je svobodných Plzeňský deníkm str. 1, Autor: Miroslava Tolarová Sociologové sčítali bezdomovce. Výsledek v Plzni je vyděsil? MF Dnes, Kraj Plzeňský, str V Plzni roste počet bezdomovců, situace se má ještě zhoršovat? Plzeňský deník.cz, autor: ČTK Bezdomovci. Čím dál větší problém? Právo, str Bezdomovců v Plzni přibývá. Většina jich je na ulici přes pět let?. idnes.cz/plzeňský kraj, 9/32

10 Na území města Plzně se pohybuje 241 lidí bez domova, zjistila výzkumná studie? plzeň.eu V Plzni roste počet bezdomovců, situace se má ještě zhoršovat? Zpravodajství ČTK Bezdomovců v Plzni přibývá.? Právo, str V Plzni proběhlo sčítání bezdomovců? Klatovský deník Bezdomovce vyzpovídají tazatelé. Mají zjistit, které služby jim chybí? idnes.cz/plzeňský kraj, autorka: Barbora Němcová S dotazníky mezi bezdomovce: Stojíte o služby a pomoc?? Mladá fronta DNES, str. 2, 31. Petrželka, Josef a Jan Váně Filosofie a divadlo. Studia Philosophica, 58 (1): 3-7. ISSN Váně, Jan a Josef Petrželka Abélard a Heloisa. Studia Philosophica, 58 (1): ISSN Váně, Jan a Josef Petrželka Jan Hus a Stanislav ze Znoyma. Studia Philosophica, 58 (1): ISSN Téma senátní kampaně: cizinci.? Mladá fronta DNES Ediční a redakční činnost 1. Vido, Roman, Jan Váně (eds.) Sekularita. Sociální studia 10 (3), 143 s. ISSN X. Recenzní činnost: Časopisy: Sociologický časopis, Data a výzkum, Politologický časopis, Naše společnost, Sociální studia, Český lid, EuroEthos, Historická sociologie, Religio. Revue pro religionistiku. Instituce a grantové agentury: GAČR, FF UK, FSV UK, FF MU, FSS MU, nakladatelství: SLON, Malvern, Karolinum. Citace publikací Seznam citací/ohlasů a recenzí, bez uchazečových autocitací. Citace / z toho zahraniční 86/37; z toho WOS 12; Scopus 23, Váně, Jan Proměny spravedlnosti. Pokus o typologii. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. 1) Zapletalová D.: Váně, Jan, Proměny spravedlnosti. Pokus o typologii. Časopis pro právní vědu a praxi, 2008, 2, s ) Bayer I., Šafr J.: Sociologická pojetí distributivní spravedlnosti. In: Šubrt, Jiří, Soudobá sociologie IV., Karolinum, Praha, 2010, s ) Dufek P.: Úrovně spravedlnosti, MuniPress, Brno, 2010, s. 12, 40, 41, 42, /32

11 4) Tannenbergerová, Monika "Inkluze v prostředí základních škol a možnosti jejího měření", In: Miroslav Barge, Emília Janigová, Ewa Jarosz, Miloslav Jůzl. Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka, Brno: Institut mezioborových studií Brno, s , s ) Rosůlek, P.: Politický secesionismus a etické teorie. Barrister & Principal, Brno, 2014, s , 95. 6) Koudelka, Josef.: The Role of Political Philosophy in the Process Creating Immigration Policies. Politický časopis/czech Journal of Political Science, 2014, 1. 7) Sekerák, Marián "Rawlsův model demokracie založené na vlastnictví jako alternativak sociálnímu státu?", Politická revue 2, s , s ) Sekerák, Marián: Neutralizace nejistoty a vyrovnávání štěstí: k principům kompenzace (ne)šťastné náhody, In: Politické vedy, 2015, 1, s. 12. Váně, Jan Komunita jako nová naděje? Náboženské (ne)institucionalizované komunity z pohledu sociologie náboženství, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 9) Rosůlek P.: The Ideology of normalization in Czechoslovakia and foundation of Charta 77. The communist daily Rudé právo and anti-charta propaganda. In: Farysej, Joanna - Lisiak, Henryk - Siemaszko, Karol (eds.): Poczucie bezpieczeństwa obywateli państw Europy Środkowej w latach Zbiór studiów / The feeling of safety among the citizens of Central European countries in the years Collection of studies. Vydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa/Publisher Higher School of Safety, Poznan, 2012, s ) Lužný D.: Jan Váně. Komunita jako nová naděje? Náboženské (ne)institucionalizované komunity z pohledu sociologie náboženství. Sociólogia, 2012, 4, s ) Lužný D.: Hodnoty ve výzkumu náboženských menšin. In: Masaryk, Radomír, Magda Petrjánošová, Barbara Lášticová. Diverzita v společenských vedách. Human Communication Studies 2012, s ) Lužný, D.: The Study of Religious Diversity in The Czech Lands-Diversity in Academic Studies of Religions. Human Affairs, 2012, s ) Kaše, V.: Jan Váně. Komunita jako nová naděje? Náboženské (ne)institucionalizované komunity z pohledu sociologie náboženství. Religio. Revue pro religionistiku, 2012, 2, s ) Lužný, D.: Religion as a Framework for Shaping Lifestyle in (Post) Modern Society. In: Helena Kubátová (eds). The Ways of Life in the Late Modernity. Olomouc, Olomouc, 2013, s ) Havlíček, J., Lužný, D.: Religion and Politics in the Czech Republic: The Roman Catholic Church and the State. International Journal of Social Science Studies, 2013, 2, s ) Poslt, Jiří: Jan Váně. Komunita jako nová naděje? Náboženské (ne)institucionalizované komunity z pohledu sociologie náboženství. Sociologický časopis/czech sociological review, 2013, 49 (4): ) Rosůlek, P.: Politický secesionismus a etické teorie. Barrister & Principal, Brno, 2014, s ) Podolinská, Tatiana - Krivý, Vladimír - Bahna, Miloslav: RELIGIOZITA: SLOVENSKO A JEHO SUSEDIA. In: Vladimír Krivý (ed.): Ako sa mení slovenská spoločnosť, Sociologický ústav SAV, Bratislava 2013, ISBN , s , s. 191 a ) Librová, Hana Věrní a rozumní. Brno: Munipress. ISBN , s. 57. Váně, Jan, Dušan Lužný, František Kalvas, Martina Štípková, Veronika Hásová Continuity and Discontinuities of Religious Memory in the Czech Republic. Brno: Barrister&Principal. 20) Václavík, David (Recenze knihy): in: Religio. Revue pro religionistiku. 28 (2): /32

12 Váně J.: Soudobé podoby spravedlnosti. In: Rosůlek, Přemysl a kol., Politická filozofie. Aktuální problémy, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2007, s ) Baroš J.: Rosůlek, Přemysl. a kol., Politická filozofie. Aktuální problémy. In: Středoevropské politické studie, 2008, 2-3, s Váně J.: Která témata soudobá sociologie náboženství chápe jako (ne)aktuální? In: Šubrt, Jiří, Soudobá sociologie IV. Aktuální a každodenní, Karolinum, Praha, 2010, s ) Ondrejkovič P.: Jiří Šubrt a kolektiv: Soudobá sociologie IV. Praha: Karolinum In: Sociológia, 2011, 1, s. 94. Váně J.: Sociologie náboženství nejen v době postmoderní. In: Lužný, Dušan, David Václavík a kol., Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. Malvern, Brno, 2010, ) Vido R.: Konec velkého vyprávění? Sekularizace v sociologické perspektivě. Centrum pro studium demokracie, Brno, 2011, s ) Opatrný M.: Teologická reflexe praxe. Ke vztahu praktické teologie a sociologie náboženství. In: Studia Theologica, 2012, 2, s ) Ryšavý D.: Dušan Lužný David Václavík a kol., Individualizace náboženství a identita: Poznámky k současné sociologii náboženství. In: Religio. Revue pro Religionistiku 1/ , ) Lužný, D.: Vytváření sociologické teorie náboženství. In: Sociální studia, 2012, 1, s ) Lužný, D.: Religion in Czech Silesia: An attemp to explain Czech irreligiosity. In: Ursula Swadźba, Daniel Topinka, Changes in social awareness on both sides of a border Poland Czech Republic. Sociological reflections. Uniwersyta Śląskie, Katowice, 2013, s ) Malý, V., Dufek, P.: Náboženské racionále v liberální demokracii. In: Sociální studia 3/2013 s ) Mišovič, Ján "Jiří ŠUBRT a kol., Soudobá sociologie VI (Oblasti a specializace), Praha: Karolinum, 2014, in: Caritas et Veritás, 5, s , s ) Vašek, Martin Ulrich Beck na hranici sociológie náboženstva a filozofie náboženstva. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (2): , s. 265 Váně, J.: Výzkumy věnující se podobám religiozity v České republice po roce In: Jindřich Krejčí, Yana Leontiyeva (eds.), Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice, Slon, Praha, 2012, ) Nešpor, Z.: Padesát let české sociologie náboženství na stránkách Sociologického časopisu. In: Sociologický časopis/czech Sociological Review, 2014, 5, s ) Nešpor, Z.: Dějiny České sociologie. Praha: Academia. 33) Václavík, David, Dana Hamplová, Zdeněk Nešpor Religious Situation in Contemporary Czech Society. Central European Journal of Contemporary Religion, 2018, č. 2 (99-122), s ) Vido, Roman Jak (ne)vysvětlit českou bezbožnost? Analytická sociologie jako inspirace pro sociologii náboženství. Sociológia 51 (4): , s /32

13 35) Tížik, Miro "Na východ od Česka alebo ako porovnávaťnáboženstvo v Česku a na Slovensku". Sociologický časopis/czech Sociological Review 57 (1): , s Váně J., Lužný D., Štípková M.: Traditional and Alternative Religiosity in Contemporary Czech Republic: A Comparison of Age Groups. In: Karl Baier, Franz Winter (eds.). Altern in den Religionen, LIT Verlag, Berlin Wien, 2013, ) Havlíček, J., Lužný, D.: Religion and Politics in the Czech Republic: The Roman Catholic Church and the State. International Journal of Social Science Studies, 2013, 2, s ) Paleček, A., Vido, R.: Náboženské vyznání v České republice z perspektivy inter- a intragenerační transmise. In: Naše společnost, 2014, 2, s ) Lužný, D Invented religions and the conceptualization of religion in a highly secular society: The Jedi religion and the Church of Beer in the Czech context. EUROPEAN JOURNAL OF CULTURAL STUDIES Online First ( Váně, J.: Late Modernity and the Transformations of the Ways of Life: Rethinking Community. In: Helena Kubátová at al. The Ways of Life in the Late Modernity. Olomouc, Olomouc, 2013, ) Bártová, Zuzana. The Diamond Way in the age of globalization: a study of transnational Buddhist community formation. In: Religio: revue pro religionistiku. 2014, vol. 22, iss. 2, s. 134 (pp ). 40) Kubátová, Helena. Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku, Praha: Slon 2015, s. 157, 158, ) Kubátová, Helena. Collective Memory and Collective Identity of Hlučín Region Inhabitants in the 20th Century. In: Historická sociologie, 2016, 1, s. 28 (11-32). Váně J.: Sociologie náboženství: Soudobé trendy. In: Jiří Šubrt a kol. Soudobá sociologie VI: Oblasti a specializace. Karolinum, Praha, s ) Vašek, Martin Ulrich Beck na hranici sociológie náboženstva a filozofie náboženstva. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (2): , s Dirga, Lukáš, Jan Váně Postpenitenciární péče z perspektivy nábožensky založených organizací, in: Vratislava Černíková, Jana Firstová a kol. Postpenitenciární péče. Aktuální otázky. Hodonín: Evropský ústav práva a soudního inženýrství, ) Beláňová, Andrea, Tereza Trejbalová "Prvních deset let jsem si spersonálem netykal. Pozice kap-lana včeské věznici". Sociológia,52 (1): 5-23, s Hásová, Veronika, Jan Váně Metodologické přístupy při zkoumání islámu, in: Přemysl Rosůlek a kol. Sondy do studia (o) islámu v období migrační krize, Praha: Dokořán, /32

14 44) Rosůlek, Přemek: Islamophobia on Facebook: The Current Migration Crisis and the Songs of the Czech Singers Critical of Islam, Muslims and Refugees in: EEGA Leibniz ScienceCampus. Special Issue No.1. Understanding and Explaining Islamophobia in Eastern Europe, s. 70. Váně J., Kreidl M.: Přehled výzkumů mapujících religiozitu v ČR po r In: SDA Sociologický datový archiv, 2001, 3-4, s ) Leontiyva Y.: Výzkumy hodnot v ČR: World Values Surveys a Europen Values Study. In: SDAInfo 2002, 1-2, s ) Nešpor Z., Lužný D.: Sociologie náboženství, Portál, Praha, 2007, s ) Nešpor Z.: Výzkum detradicionalizace a individualizace současné české religiozity. In: Socioweb, 2007, 5 on-line. 48) Nešpor Z.: Vývoj sociologie náboženství. In: Nešpor Z., Václavík D. a kol., Příručka sociologie náboženství, Slon, Praha, 2008, s ) Hamplová D.: Kvantitativní sociologické výzkumy náboženství. In: Nešpor Z., Václavík D. a kol., Příručka sociologie náboženství, Slon, Praha, 2008, s ) Nešpor Z.: Český Kendal. In: Lužný, Dušan Nešpor, Zdeněk a kol., Náboženství v menšině, Malvern, Praha 2008 s ) Vávra M.: Jak zjišťovat návštěvnost bohoslužeb? Problémy s měřením náboženského fenoménu. In: Naše společnost, 2009, 1, s ) Nešpor Z.: Příliš slábi ve víře, Kalich, Praha, 2010, s ) Nešpor, Z.: Padesát let české sociologie náboženství na stránkách Sociologického časopisu. In: Sociologický časopis/czech Sociological Review, 2014, 5, s ) Růžičková, M.,2017. "Religious Belief of the Czech Population in the Census"., Central European Journal for Contemporary Religion 1 (2): Váně J.: V tomto znamení zvítězíš? Pojetí humanity u Hanse Künga a legitimnost jeho konceptu světového étosu. In: Religio. Revue pro religionistiku, 2004, 2, ) Rigel, Michal: Světový étos a interkulturní dialog: staronové nástroje k prevenci konfliktů v soudobém světě. In: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2015, (7): 3, s. 28 Váně J.: Teorie spravedlnosti a její možné typologie. In: Profil, 2006, 1, on-line časopis, 15s. 56) Rovenská, Denisa "Vývoj konceptu procedurálnej spravedlnosti a jej súčasné postavenie v sociálnej psychológii". Československá Psychologie 61 (2): , s.? 57) Rovenská, Denisa, Pavol Joef Šafárik "Handling Injjustice - Are Women Too sensitive?" Journal of Women s Entrpreneurship and Education No. 3-3, 3-22, s. 5 Váně J.: Vábení reiterativního univerzalismu. In: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2008, 5, ) Dufek P Úrovně spravedlnosti, MuniPress, Brno, 2010, s /32

15 Váně J.: Where is the Sociology of Religion Heading? Some Comments to Three European Sociologies of Religion. In: Sociologický časopis/czech sociological review, 2008, 3, ) Nešpor, Z Padesát let české sociologie náboženství na stránkách Sociologického časopisu. Sociologický časopis/czech Sociological Review, (5):, s ) Özay, M. (2020). Din, sekülerleşme ve laiklik. K. Canatan, M. Tekin (Ed.), Din Sosyolojisi içinde ( ), s Váně J.: Jaké postoje zaujímají neinstitucionalizované náboženské komunity k procesu individualizace? In: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, 1, ) Fujda M., Lužný D.: Oddaní Kršny. Hnutí Haré kršna v pohledu sociálních věd, Západočeská univerzita, Plzeň, 2010, s Váně J.: Religionistika jako profylaxe možných náboženských antipatií nebo jako nástroj preevangelizace? Případová studie ze střední školy. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Sociologica Andragogica, 2010, 1, ) Lužný D.: Hledání nové sociologie náboženství: Na okraj diskuze o redukci a redukcionismu v dosavadní sociologii náboženství. In: Biograf (54), s ) Nešpor, Zdeněk: Paradox opia lidu. Náboženství a (ne)spokojenost v současné české společnosti. In: Český lid, 2013, 100 (4), s. 419 Váně J., Kalvas F.: The Czech Catholic Church and Problem Legitimation: From Inspiration to Personal Effort. In: Central European Journal of Public Policy, 2011, 2, ) Dobrotić, Ivana. Dejavniki politik usklajevanja plačanega dela in družinskih obveznosti v posocialističnih državah ( Determinants of work-family policies in postcommunist countries ), Univerza v Ljubljani: Fakulteta za druřbene vede, 2012, s. 152 Kalvas F., Váně J., Štípková M., Kreidl M.: Rámcování a nastolování agendy: Dva paralelní procesy v interakci. In: Sociologický časopis/czech Sociological Review, 2012, 1, ) Hynek Jeřábek, Jan Rössler, Pavel Sklenařík: Mediální obraz Karla Schwarzenberga v tištěných denících před prezidentskými volbami 2013, In: Naše společnost, 2013, 2, s ) Koubek, Martin Zápas o uvozovky: interpretační rámce a repertoár jednání pro-romského hnutí v letech Brno: Munipres, s ) Nešpor, Z.: Padesát let české sociologie náboženství na stránkách Sociologického časopisu. In: Sociologický časopis/czech Sociological Review, 2014, 5, s ) Svobodová, Jindřiška: Diskriminační a manipulativní strategie ve vybraném politickém blogu. Didaktické studie, 2015, 7 (2): s /32

16 69) Mustapha, L.K., A. S. Owolabo, I. Y. Abubakar. "Consequence of 2015 Presidential Election Issues and Attributes Media Coverage on Voiting Decision among Nigerians." Interntional Journal of Information and Communication 6 (2): , s (citovaný text je ale anglická verze PPT pro Wapor) 70) Riegel, Michal: Za které životy netruchlíme? Uražení a ponížení v díle Judith Butler. Filosofie dnes, 2016, 8 (1): s ) Svobodová, Jindřiška Manipulace a argumentace v politickém a mediálním diskurzu. Olomouc: UPOL, 214s. 72) Jirák, Jan, Barbara Köpplová Zur Entwicklung der Kommunikationsforschung in der tschechischen Universität und Gesellschaft. In: Kommunikationswissenschaft im internationalen Vergleich. Edit by Stefanie Averbeck-Lietz. Springer VS. ( ). 73) Hurtíková, Hana Mediální framing: teoretické ametodologické vymezení vprocesu politické komunikac, Mediální studia 2/2017 ( ), s Váně J.: Non-institutionalised Lay Religious Communities in the Czech Republic and the Care for the Ill Strategy In: International Journal of Social Science Studies, 2013, 1, ) Havlíček, J., Lužný, D.: Religion and Politics in the Czech Republic: The Roman Catholic Church and the State. International Journal of Social Science Studies, 2013, 2, S Váně J., Štípková, M.: The National Religious Environment and the Orthodoxy of Christian Beliefs: A Comparison of Austria, the Czech Republic and Slovakia In: Sociologický časopis/czech Sociological Review, 2013, 3, ( ). 75) Kreidl, M., Moravcová, L.: Které hodnoty ovlivňují vstup do manželství?. Sociální studia, 2014, 2, s ) Nešpor, Z.: Padesát let české sociologie náboženství na stránkách Sociologického časopisu. In: Sociologický časopis/czech Sociological Review, 2014, 5, s ) Scholtz, Hanno: Rational Choice Theory in Comparative Sociology Comparative Sociology; 15 (4): , s ) Vido, Roman, David Václavík, Antoním Paleček: Czech Republic: The Promised Land for Atheists? In: Annual Review of the Sociology of Religion, 2016, 7, s. 202 (s ) 79) Pabián, Petr. CZECH CHRISTIANITY IN A POST-CHRISTIAN SOCIETY. In: COMMUNIO VIATORUM, 2015, 57 (1): ) Tížik, Miro, Slovakia: Secularization of public life and desecularization of the state, In: Nelis, J., Sägesser, C., Schreiber, J.-P. Religion and secularism in the European union: State of affairs and current debates, 2017, ) Beláňová, Andrea, Být kaplanem v Česku: Zdroje nejistoty a nacházení opory In: Český lid, 2018, 105 (1): s. 28 (25-43) 82) Václavík, David, Dana Hamplová, Zdeněk Nešpor Religious Situation in Contemporary Czech Society. Central European Journal of Contemporary Religion, 2018, č. 2 (99-122), s DOI: / ) Paleček, Antonín Spojeni vírou? Význam náboženství pro výběr partnera v Česku a na Slovensku. Naše společnost (2): 29-51, s /32

17 84) Fialová, K., Zdeněk Nešpor Nevěřící, apatheisté nebo skrytí věřící? Charakteristika osob, které se v rámci sčítání lidu nepřihlásily k žádné denominaci. Religio. Revue pro religionistiku 26 (2): , s ) Kobes, Tomáš Panenko skákavá: módy existence paměti. Červený Kostelec/Plzeň: MervartZČU, s ) Tížik, Miro "Podoby ne/náboženskosti a náboženskosť cirkevne veriacich. Podobnosti a rozdiely za štvrťstoročie. In: Rabušic, L., Z.Kusá (eds.). Odděleně spolu?. Bratislava: Slovart, s , s ) Vido, Roman Jak (ne)vysvětlit českou bezbožnost? Analytická sociologie jako inspirace pro sociologii náboženství. Sociológia 51 (4): , s ) Beláňová, Andrea Anti-abortion activism in the Czech Republic and Slovakia: 'nationalizing' the strategies." Journal of Contemporary Religion 35 (3): , DOI: / ) Beláňová, Andrea, Tomáš Havlíček, Kamila Klingorová, Zdeněk Vojtíšek "Building the Church and Missionizing in a Religiously Indifferent Country: Korean Protestant Churches in Czechia". Journal of Religion in Europe 12 (3): , s.? / ) Kostelecká, Yvona, Andrea Beláňová, David Hána, Irena Kašparová, Jakub Pivarč, Zuzana Svobodová "Náboženství a domácí vzdělávání v Česku: Dvojitá jinakost", In: Domácí vzdělávání. Univerzita Karlova: Praha, s.148, s ) Furstová, Jana, Klara Malináková, Dagmar Sigmundová, Peter Tavel "Czech Out the Atheists: A Representative Study of Religiosity in the Czech Republic". The International Journal of the Psychology of Religion. 92) Tížik, Miro "Na východ od Česka alebo ako porovnávaťnáboženstvo v Česku a na Slovensku". Sociologický časopis/czech Sociological Review 57 (1): , s Váně, J., Kalvas, F.: Agenda-Setting Effect of Focusing Events: Case Study of Church Restitutions Issue. Sociólogia, 2013, 3 ( ). 93) Tomlinson, Isobel The discovery of ash dieback in the UK: the making of a focusing event. Enviromental Politics 25 (4): , s ) Lindholm, Jenny. The Three We Heard Fall. Analyzing the Societal Processes Following Focusing Events. Åbo Akademi University Press, Åbo, 2016, s. 13, ) Schott, Gareth Violent Games. Rules, Realism, and Efect. Bloomsbury. New York-London- Oxford-Sydeny, s ) Havlíček, Jakub Církev online. Římskokatolická církev a sociální média v České republice In: Caritas at veritas 8 (2): , s ) Colten Meisner & Amorette Hinderaker (2020). Reframed Crisis Narratives:Localized Agenda Setting, Product Loyalty, and Pre-existing Organizational Narratives in the 2015Blue Bell Creameries Listeriosis Crisis. Western Journal of Communication, 84 (2): , s. 190 دور التلفزيون في ترتيب أولويات القضايا السياسية لدى الجمهور البحريني (98 Váně, J., Hásová, V.: Jak se vlastně měří náboženství? Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 3/2014: /32

18 99) Havlíček, Jakub Religious Memory and Transmission of Knowledge on Religions Through Education. The Case of Education System in the Czech Republic. Pantheon. Journal for the Study of Religions. 11 (1): ) Paleček, Antonín Transformace kategorické proměnné na proměnnou kontinuální na příkladu návštěvnosti bohoslužeb. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (4): , (s. 594). 101) Havlíček, Jakub "Měřítko vytváří jev": K pojetí obsahů a funkcí náboženství ve výzkumech religiozity v současné české společnosti". Religio: revue pro religionistiku 27 (1): , s Váně. J.: Jak/co jim říci, aby naslouchali? Aneb nastolování témat ve veřejném prostoru českou katolickou církví. Studia Theologica, 17 (3): ) Beláňová, Andrea, Být kaplanem v Česku: Zdroje nejistoty a nacházení opory In: Český lid, 105 (1): s. 40 (25-43) 103) Havlíček, Jakub Církev online. Římskokatolická církev a sociální média v České republice In: Caritas at veritas 8 (2): , s Váně, Jan, Lukáš Dirga The Religiosity Behind Bars: Forms of Inmate's Religiosity in the Czech Prison System. Sociológia. 48 (6): ) Dirga, Lukáš: Body as a Project: The Relationship Czech Prisoners Have to Their Bodies, Sociológia 49 (6), s ) Gia Z, G. Ilagan, Karen A., D. Quidilla, Diana A. Elkanah and Rona B.,S. Saban Social and Spiritual Determinants of Mental Health a mong Persons Deprived of Liberty: A Basis for Program Development". Human Behavior, Development and Society, 20 (1): 18-29, s ) Bahnaru, Aurel, Remus Runcan, Patricia Runcan "RELIGIOUS EDUCATION FOR PRISONERS IN ROMANIA". Scientific Annals of the Alexandru Ioan Cuza University, Iaşi. New Series SOCIOLOGY AND SOCIAL WORK Section, 12 (2). 107) Beláňová, Andrea, Tereza Trejbalová "Prvních deset let jsem si s personálem netykal. Pozice kaplana v české věznici". Sociológia,52 (1): 5-23, s. 11,12, ) Beláňová, Andrea "Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně", Revue pro sociální poitiku a výzkum s. 5. ( Váně, Jan, Veronika Hásová Jaká je spolehlivost odhadu přenosu náboženství mezi rodiči a dětmi?. Naše společnost 15 (1): ) Nešpor, Z., Česká s Slovenská religiozita po rozpadu společného státu. Praha: Karolinum, s Lužný, Dušan, Jan Váně Koncept kolektivní paměti základní východiska a závěry. Historický časopis 65 (4): /32

19 110) Kobes, Tomáš O sociologické imaginaci, Sociální studia 16 (1): , s ) Bubík, Tomáš "Tell a Story of the Nation: Image of Religion and Non-religion in the Czech National Museum", Historiská Sociologie (2): 11-33, s. 15 Stočes, Jiří, Jan Váně Proměny katolické religiozity tachovského okresu v uplynulých sto letech. Historická sociologie 9 (2): ) Vaishar, Antonín, Nosková, Helena "Cultural population structure of the czech borderland 70 years after resettlement A case study: Tachov". Člověk a společnost 23 (3): 34-47, s Váně, Jan, Lukáš Dirga The prison chaplain as a part of penitentiary care? Transformation of the Czech prison system after the fall of communism, Archiwum Kryminologii 42 (1): ) Beláňová, Andrea, Tereza Trejbalová "Prvních deset let jsem si s personálem netykal. Pozice kap-lana včeské věznici". Sociológia,52 (1): 5-23, s. 11,12,20 Váně, J., František Kalvas Fenomén bezdomovectví. Výzkumná zpráva pro Magistrát města Plzně. Plzeň: Západočeská univerzita. 114) Lux, Martin "Milestones in the Development and Implementation of a Governmental Strategy on Homelessness in the Czech Republic. European Journal of Homelessness 8 (2): , s ) Sosna, Daniel, Lenka Brunclíková Odpad pohledem společenských věd. Plzeň: Západočeská univerzita, s ) Šimon, Martin, Petr Vašát, Markéta Poláková, Patr Gibas, Hana Danková Activity spaces of homeless men and women measured by GPS tracking data: A comparative analysis of Prague and Pilsen. Cities 86 (3): , s ) Daňková, Hana, Josef Bernard, Petr Vašát Využití metody Respondent-Driven Sampling u populace lidí bez domova: základní principy, aplikace a praktická doporučení. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 55 (2): , s ) Vašát, Petr, Petr Gibas Žít (mezi) místy. Geografie lidí bez domova. In: Robert Osman, Lucie Pospíšilová (eds.). Geografie Okrajem. Každodenní časoprostorové zkušenosti. Praha: Karolinum, s ) Nešporová, Olga, Holpuch Petr, Kristýna Janurová, Věra Kučerová SČÍTÁNÍ OSOB BEZ DOMOVA V ČESKÉ REPUBLICE Praha: Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., s ) Nešporová, Olga, Holpuch Petr POPULACE OSOB BEZ DOMOVAVČESKÉ REPUBLICE. Osoby přespávající venku, v noclehárnách, v azylových domech a v obecních ubytovnách Praha: Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., s /32

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY Tř. Svobody 26, 772 00 Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY Tř. Svobody 26, 772 00 Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY Tř. Svobody 26, 772 00 Olomouc Publikační činnost doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr. Monografie Fujda, Milan - Lužný, Dušan.

Více

ROLE TEORIE V SOCIOLOGICKÉM STUDIU SEKULARIZACE ČESKÉ SPOLEČNOSTI

ROLE TEORIE V SOCIOLOGICKÉM STUDIU SEKULARIZACE ČESKÉ SPOLEČNOSTI ROLE TEORIE V SOCIOLOGICKÉM STUDIU SEKULARIZACE ČESKÉ SPOLEČNOSTI ROMAN VIDO Katedra sociologie, FSS MU (vido@fss.muni.cz) Otázka Možného Jakou českou sociologickou knížku z poslední doby jste, pane kolego,

Více

Jan Váně (1976) Participation in international conferences (selected)

Jan Váně (1976) Participation in international conferences (selected) Jan Váně (1976) Education: - 2013: Doc.; Sociology, Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno - 2007: PhD.; Philosophy, Faculty of Art, Masaryk University, Brno - 2003: PhDr.; Philosophy, Faculty

Více

Česká společnost 25 let po listopadu 1989

Česká společnost 25 let po listopadu 1989 Česká společnost 25 let po listopadu 1989 23. a 24. 10. 2014 Místo konání konference: Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci tř. Svobody

Více

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. Vedoucí pracoviště Odborné zaměření: historická sociologie, kolektivní paměť, historické vědomí, soudobá sociologie Kontakty a konzultační hodiny: viz SIS Vyučované předměty:

Více

Koncept pragmatické víry v kontextu českého vězeňství

Koncept pragmatické víry v kontextu českého vězeňství Koncept pragmatické víry v kontextu českého vězeňství Mgr. Lukáš Dirga Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzita Palackého v Olomouci doc.phdr. Jan Váně, Ph.D. Katedra sociologie,

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, které se konalo ve středu 11. října 2017.

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, které se konalo ve středu 11. října 2017. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, které se konalo ve středu 11. října 2017. Příští (slavnostní) zasedání Vědecké rady FSV UK se bude konat ve středu 8. listopadu

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA A ŽURNALISTIKA

MEDIÁLNÍ STUDIA A ŽURNALISTIKA Příloha 2 k 6. VR: Zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky MEDIÁLNÍ STUDIA A ŽURNALISTIKA Doc. PhDr. Jiří Pavelka, CSc. Mgr. Jaromír Volek Mgr. Svatava Navrátilová PhDr. Jiřina Salaquardová Doc. PhDr.

Více

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. Director of the department Contacts and office hours: see SIS Courses: see SIS Higher education 1977-1983 Faculty of Arts of Charles University Prague

Více

Recenze Hana Hlaváčková REDAKČNÍ RADA ACT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Recenze Hana Hlaváčková REDAKČNÍ RADA ACT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Recenze Hana Hlaváčková 246 247 a zajímavé vyprávění o původu slovinského státu a jeho významných osobností v kontextu evropských událostí. Nebylo by objektivní zde hodnotit reálný význam zmiňovaných diplomatů.

Více

Význam periodika AUC Philosophica et Historica Studia Sociologica v dějinách české sociologie

Význam periodika AUC Philosophica et Historica Studia Sociologica v dějinách české sociologie Význam periodika AUC Philosophica et Historica Studia Sociologica v dějinách české sociologie Konference Sociologické Kateřina Holubová, Adéla Javůrková, rozhledy, rozvahy, rozpravy Renáta Topinková, Praha,

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

ČSR Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arna Nováka 1, 602 00 Brno

ČSR Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arna Nováka 1, 602 00 Brno Zápis z desátého valného shromáždění České společnosti pro religionistiku (Brno, 9. 2. 2015) Přijetí programu 1. Přivítání účastníků a slovo předsedy 2. Zpráva tajemníka za léta 2011-2014 3. Zpráva hospodáře

Více

Mišovič, J a kol. 1997. Public Opinion in the Czech Republic concerning the European Union, Projekt CZ 9304-01-01 MZV ČR, EK

Mišovič, J a kol. 1997. Public Opinion in the Czech Republic concerning the European Union, Projekt CZ 9304-01-01 MZV ČR, EK Přehled publikační činnosti : Dokončené projekty: Mišovič, J. a kol. 1991. Attitudes to God, the Church and the Bible, Czechoslovakia for The British and Foreign Bible Society Mišovič, J a kol. 1997. Public

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce navazujícího magisterského studijního programu Specializace v pedagogice o b o r S o c i á l n í p e d a g o g i k a pro akademický rok 2015/2016 (kombinované

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, které se konalo ve středu 8. února 2017.

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, které se konalo ve středu 8. února 2017. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, které se konalo ve středu 8. února 2017. Příští zasedání vědecké rady FSV UK se bude konat ve středu 8. března 2017 od 13:00 hodin,

Více

Časopis Sociální pedagogika Social Education

Časopis Sociální pedagogika Social Education Časopis Sociální pedagogika Social Education ročník 4, číslo 1, rok 2016 / volume 4, number 1, year 2016 ISSN 1805-8825 Časopis pro sociální pedagogiku The journal for socio-educational theory and research

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

olomoucká sociologická podzimní konference Genius loci a Hodnoty a normy v pozdně moderní společnosti Program konference

olomoucká sociologická podzimní konference Genius loci a Hodnoty a normy v pozdně moderní společnosti Program konference olomoucká sociologická podzimní konference 22. a 23. 10. 2015 Hodnoty a normy v pozdně moderní společnosti Genius loci... Program konference Pořadatelé: Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, které se konalo ve středu 9. května 2018.

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, které se konalo ve středu 9. května 2018. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, které se konalo ve středu 9. května 2018. Přítomni: A. N. Tejkalová, M. Černý, M. Dohalská, Z. Drábek, J. Karlas, M. Kejak, T.

Více

Redakční kruh ACT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Šéfredaktor: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.

Redakční kruh ACT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Šéfredaktor: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. REDAKČNÍ RADA ACT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Šéfredaktor: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. (budil@khv.zcu.cz) Členové redakční rady: Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. (Katedra

Více

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA KATEDRA POLITOLOGIE A HUMANITNÍCH STUDIÍ, CENTRUM PRO STUDIUM MEDIÁLNÍ KULTURY, KATEDRA MEDIÁLNÍCH STUDIÍ MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU budova

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více

VIII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ Přílohy č. 2 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZE DNE 20. ČERVNA 2014

VIII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ Přílohy č. 2 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZE DNE 20. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

Sociálněvědní datové služby Výzkumný program ISSP

Sociálněvědní datové služby Výzkumný program ISSP Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Informační den - zdroje dat a datové služby 6. 12. 2011, AKC Praha

Více

Směrnice č. 55/2010 děkana Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Směrnice č. 55/2010 děkana Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Směrnice č. 55/2010 děkana Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné O STANOVENÍ PODMÍNEK POSKYTOVÁNÍ ODMĚN AUTORŮM PUBLIKACÍ A PROJEKTŮ, A O PUBLIKAČNÍ SOUTĚŽI KATEDER SLEZSKÉ

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

Šéfredaktor: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. (Katedra historických věd, FF ZČU,

Šéfredaktor: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. (Katedra historických věd, FF ZČU, REDAKČNÍ RADA ACT FAKULTY FILOZOFICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Šéfredaktor: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. (, budil@khv.zcu.cz) Členové redakční rady : Doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. (Katedra

Více

doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS

doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS Osobní data Trvalý pobyt: Datum a místo narození: Stav: ilona.gillernova@ff.cuni.cz Olešovice, Opuková 454, 251 68 p. Kamenice 23. března 1955 v Praze vdaná,

Více

Pedagogická fakulta UP v Olomouci. 27. dubna Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Pedagogická fakulta UP v Olomouci. 27. dubna Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá V. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd Pedagogická

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM. PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna

KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM. PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna KONFERENCE ŠKOLA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ 2016 - PROGRAM PLÉNUM - moderátoři I. Gillernová, L. Krejčová - Modrá posluchárna 9.00-9.15 Zahájení konference + křest knih - Ilona Gillernová (vedoucí Katedry psychologie

Více

Pedagogická fakulta UP v Olomouci 26. dubna 2017

Pedagogická fakulta UP v Olomouci 26. dubna 2017 Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá VI. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd na téma

Více

Zelený produkt automobilek a jeho vnímání různými generacemi českých spotřebitelů EVA JADERNÁ, MARTIN MLÁZOVSKÝ

Zelený produkt automobilek a jeho vnímání různými generacemi českých spotřebitelů EVA JADERNÁ, MARTIN MLÁZOVSKÝ Zelený produkt automobilek a jeho vnímání různými generacemi českých spotřebitelů EVA JADERNÁ, MARTIN MLÁZOVSKÝ Řešitelský tým Vedoucí projektu: Ing. Eva Jaderná, Ph.D., Katedra marketingu a managementu

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

RELIGIONISTIKA představení oboru RELIGIONISTIKA JAKO VĚDA, NÁBOŽENSTVÍ JAKO JEJÍ PŘEDMĚT, STUDIJNÍ LITERATURA

RELIGIONISTIKA představení oboru RELIGIONISTIKA JAKO VĚDA, NÁBOŽENSTVÍ JAKO JEJÍ PŘEDMĚT, STUDIJNÍ LITERATURA RELIGIONISTIKA představení oboru RELIGIONISTIKA JAKO VĚDA, NÁBOŽENSTVÍ JAKO JEJÍ PŘEDMĚT, STUDIJNÍ LITERATURA Představení oboru Religionistika, dříve srovnávací věda náboženská Teologie vědecké promyšlení

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium

Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium 1. Základní rozdíly mezi klasickou a integrovanou marketingovou komunikací. Úrovně a bariéry integrované marketingové komunikace.

Více

Časopis Sociální pedagogika Social Education

Časopis Sociální pedagogika Social Education Časopis Sociální pedagogika Social Education ročník 6, číslo 1, rok 2018 / volume 6, number 1, year 2018 ISSN 1805-8825 Časopis pro sociální pedagogiku The journal for socio-educational theory and research

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Setkání koordinátorů e-learningu na UK

Setkání koordinátorů e-learningu na UK Setkání koordinátorů e-learningu na UK 2. 5. 2019 Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce Registrační číslo ESF projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: SD/03/2018 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Rámcová kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Publikace. Kateřina Legnerová, Marie Dohnalová. Marie Dohnalová, Lenka Deverová, Kateřina Legnerová, Marie Dohnalová Tereza Pospíšilová

Publikace. Kateřina Legnerová, Marie Dohnalová. Marie Dohnalová, Lenka Deverová, Kateřina Legnerová, Marie Dohnalová Tereza Pospíšilová Publikace STUDIE KE STAŽENÍ Kateřina Legnerová, Marie Dohnalová Tereza Pospíšilová Společensky odpovědné podnikání Středoevropská univerzita v Praze (2018) a česká sociologie, Studie Praha: Wolters Kluwer

Více

PŘEHLED PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI

PŘEHLED PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI RNDr. Eva Janská, Ph.D. PŘEHLED PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI 1. PEDAGOGICKÁ ČINNOST Globální studia, Iberoamerikanistika Iberoamerikanistika Iberoamerikanistika 1 9 Iberoamerikanistika Iberoamerikanistika 2. DALŠÍ

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. Katedra filozofie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. Katedra filozofie, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni 2016 / 1 2 KUDĚJ Časopis pro kulturní dějiny, roč. 17 (2016), č. 1 2 Vydává Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofie. Registrační značka MK ČR E 8073. Od roku 2015 je časopis

Více

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Smetanovo nábřeží 995/1, 110 01 Praha 1 bakalářské studium: telefon 222 112 260, fax 222 112 219 bakalářské studium

Více

GMO POHLED SOCIÁLNÍCH VĚD

GMO POHLED SOCIÁLNÍCH VĚD GMO POHLED SOCIÁLNÍCH VĚD Adéla Seidlová Na prahu jednadvacátého století se z vědy stává stále více věc veřejná. Doba, kdy vědci bádali nezávisle na společenské poptávce, skončila již v polovině minulého

Více

Roman Míčka strukturovaný životopis

Roman Míčka strukturovaný životopis Roman Míčka strukturovaný životopis Data narození: 1. 5. 1976 PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D. Rodinný stav: ženatý (2002), manželka Eva (1980), 4 děti (2003 Anna, 2005 Alena, 2008 Roman, 2012 Pavel) Telefon:

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Program. Pondělí 24. 1. 2011. Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ. Kinosál VARIA. Časy: 8:00 9:30 Registrace účastníků

Program. Pondělí 24. 1. 2011. Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ. Kinosál VARIA. Časy: 8:00 9:30 Registrace účastníků Časy: Program Pondělí 24. 1. 2011 Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ Kinosál VARIA 8:00 9:30 Registrace účastníků 9:30 10:00 Slavnostní zahájení konference 10:00 10:45 Zvaná přednáška:

Více

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015

Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015 Součást FF UK Číslo projektu Název Hlavní řešitel Rozhodnutí ÚVES FF_15_TO1_041 Nová Paradigmatika spisovné ruštiny

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

KONFERENCE Univerzita a republika,

KONFERENCE Univerzita a republika, KONFERENCE Univerzita a republika, 1918-2018 23. října 2018 PROGRAM 9:30-10:00 registrace 10:00-10:30 zahájení konference Vlastenecký sál Karolina 10:30-11:30 úvodní přednáška prof. PhDr. Zdeněk Beneš,

Více

Aktéři a instituce. Čtvrtá lekce kursu Veřejná politika. Martin Potůček

Aktéři a instituce. Čtvrtá lekce kursu Veřejná politika. Martin Potůček Aktéři a instituce Čtvrtá lekce kursu Veřejná politika Martin Potůček Aktéři Instituce O čem bude tato přednáška? Vztah aktérů a institucí Stát jako instituce a aktér Teorie institucionalismu zaměřeného

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

Recenze Lucie Divišová. Šéfredaktor: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. budil@khv.zcu.cz. Výkonný redaktor: PhDr. Vladimír Naxera vnaxera@kap.zcu.

Recenze Lucie Divišová. Šéfredaktor: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. budil@khv.zcu.cz. Výkonný redaktor: PhDr. Vladimír Naxera vnaxera@kap.zcu. Recenze Lucie Divišová francouzštiny ve výukovém centru Cavilam a ze vzniklého uceleného souboru výukového materiálu lze čerpat i při přípravě školních zahraničních výměnných pobytů nebo projektů v rámci

Více

62. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity dne 11. června 2018

62. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity dne 11. června 2018 62. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity dne 11. června 2018 Číslo jednací: MU-IS/76457/2018/717426/FSS-1 Přítomni: dle prezenční listiny Program: Habilitační

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Časopis Sociální pedagogika Social Education

Časopis Sociální pedagogika Social Education Časopis Sociální pedagogika Social Education ročník 5, číslo 1, rok 2017 / volume 5, number 1, year 2017 ISSN 1805-8825 Časopis pro sociální pedagogiku The journal for socio-educational theory and research

Více

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy

Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Aplikace výsledků European Social Survey a Schwartzových hodnotových orientací v oblasti reklamy Ing. Ludmila Navrátilová Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká

Více

Doktorský studijní obor Didaktika literatury. 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury

Doktorský studijní obor Didaktika literatury. 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury Obsah 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury... 1 1.1 Shrnutí požadovaných studijních aktivit včetně jejich kreditového ohodnocení... 2 1.2 Charakteristika a kreditové ohodnocení

Více

Habilitační řízení zahájená v letech

Habilitační řízení zahájená v letech Habilitační řízení zahájená v letech 2014-2018 Habilitační řízení zahájená v letech 2014-2018 Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D. Univerzita Pardubice, Filozofická, Katedra filozofie Název habilitační práce: Nepolitická

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

VOLEBNÍ VÝSLEDKY DO VÝKONNÉHO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE ČESKÉ ASOCIACE ORÁLNÍ HISTORIE

VOLEBNÍ VÝSLEDKY DO VÝKONNÉHO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE ČESKÉ ASOCIACE ORÁLNÍ HISTORIE VOLEBNÍ VÝSLEDKY DO VÝKONNÉHO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE ČESKÉ ASOCIACE ORÁLNÍ HISTORIE (od roku 2007) 1 Valné shromáždění (2. 3. 2018, Praha) Mgr. et Mgr. Marie Barešová Národní filmový archiv (49 hlasů)

Více

Psychologie literatury

Psychologie literatury Psychologie literatury Vyučující: Mgr. Martin Švanda Tel.: 532290382 E-mail: svanda@psu.cas.cz Syllabus, jarní semestr 2005 Charakteristika kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

Publikace STUDIE KE STAŽENÍ

Publikace STUDIE KE STAŽENÍ Publikace STUDIE KE STAŽENÍ Kateřina Legnerová Generační obměna ve vedení podniků (2016) Praha: Wolters Kluwer Marie Dohnalová, Lenka Deverová, Kateřina Legnerová, Tereza Pospíšilová Lidské zdroje v sociálních

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FHS UK ZE DNE 14. ČERVNA 2018

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FHS UK ZE DNE 14. ČERVNA 2018 Praha, 18. 6. 2018 č.j.: UKFHS/57666/2018-2 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY FHS UK ZE DNE 14. ČERVNA 2018 Projednané body programu: 1. Schválení programu zasedání Vědecké rady FHS UK dne 14. června 2018

Více

Mediální reflexe hospodářského života v krajských městech

Mediální reflexe hospodářského života v krajských městech Mediální reflexe hospodářského života v krajských městech Media Reflection of Economic Life in Regional Capitals Tereza Beníšková, Jaroslav Urminský VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, Ekonomická

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 24. 3. 2016 Článek1 Obecná ustanovení [1] Habilitační řízení se na Ekonomické fakultě

Více

Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života

Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života Přístupy ke zkoumání slaďování osobního a pracovního života Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 23. 10. - 24. 10. 2014 v Brně Konference Slaďování soukromého a pracovního

Více

OBSAH ÚVOD... 8 VÝZNAM GAUDIUM ET SPES... 11

OBSAH ÚVOD... 8 VÝZNAM GAUDIUM ET SPES... 11 OBSAH 409 OBSAH PŘEDMLUVA... 5 ÚVOD... 8 1. HISTORICKÝ A PASTORÁLNĚTEOLOGICKÝ VÝZNAM GAUDIUM ET SPES... 11 1.1 O poselství(ch) koncilní konstituce Gaudium et spes... 12 1.1.1 Oslovit spásně svět... 12

Více

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výzkumné a vzdělávací projekty řešené na katedře občanského práva a pracovního práva A. Výzkum s veřejnou podporou Grantové projekty UP s podporou Grantové

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

ČSR Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arna Nováka 1, 602 00 Brno

ČSR Česká společnost pro religionistiku, o.s., Arna Nováka 1, 602 00 Brno Zápis z 9. valného shromáždění České společnosti pro religionistiku, o.s. (Brno, 17. 5. 2011) Přijetí programu 1. Slovo předsedy a plán činnosti v nadcházejících letech 2. Zpráva tajemníka za léta 2008-2010

Více

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703

Studijní obor Sociologie a sociální antropologie B6703 Studijní obor Sociologie a sociální B6703 Cíle a charakteristika studijního oboru Studijní kombinace sociologie sociální a kulturní je chybějícím článkem při přípravě studentů na celou řadu povolání, v

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Funkce: prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek, koordinátor v oblasti vědy a výzkumu Vzdělání: 2011 absolutorium postgraduální doktorandské studium, PdF UP Olomouc

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Předání dekretů 97 profesorům českých vysokých škol

Předání dekretů 97 profesorům českých vysokých škol Předání dekretů 97 profesorům českých vysokých škol Předání dekretů 97 profesorům českých vysokých škol jmenovaným s účinností od 1. května 2003 Velká aula Karolina čtvrtek dne 5. června 2003 v 9:00 a

Více

2

2 2 3 4 5 Fakulta sociálních studií samosprávné orgány fakultní pracoviště děkfakulta akademický sociálních senátstudií samosprávné orgány fakultní pracoviště akademický senát děkan vědecká rada disciplinární

Více

PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ SMSJM VŠE > PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ Obsah Úvod 3 Mgr. Ing. Petra Cibulková 4 Ing. Tomáš Doležal 5 doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. 6 Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. 7 doc. PhDr. Jan Eichler,

Více

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA

STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA Univerzita Palackého volomouci INOVACE STUDIJNÍHO PROGRAMU ŽURNALISTIKA s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální sféry a rozvoj mediální gramotnosti Katedra žurnalistiky

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Sociologie

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Sociologie Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Sociologie 1. Plurality I Sociální rozměr lidské existence. Podoby sociálních seskupení. Sociální kategorie. Sociální agregáty náhodné, shluky,

Více

Témata bakalářských prací pro prezenční studium

Témata bakalářských prací pro prezenční studium Témata bakalářských prací pro prezenční studium Témata jsou řazena dle učitelů, u každé práce je uvedeno, v rámci kterého oboru je téma zadáváno. Témata, která jsou již zadána, zde nejsou zveřejněna, příslušní

Více