Systém sociálních dávek a rodičovských příspěvků přináší rodičům v letošním roce řadu změn. Zde je jejich kompletní přehled:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém sociálních dávek a rodičovských příspěvků přináší rodičům v letošním roce řadu změn. Zde je jejich kompletní přehled:"

Transkript

1 Systém sociálních dávek a rodičovských příspěvků přináší rodičům v letošním roce řadu změn. Zde je jejich kompletní přehled: PORODNÉ Jednorázová dávka, která činí Kč na každé narozené dítě. Nárok na tuto dávku má žena, která porodila dítě. Otec dítěte má nárok na porodné pouze v případě, že žena, která dítě porodila, zemřela. Dále má nárok na porodné osoba, které bylo svěřeno dítě do jednoho roku věku do trvalé péče nahrazující péči rodičů. RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Je vyplácen ve třech výměrách, a to: Zvýšená výměra Kč měsíčně - 2 roky Podmínka pro tuto volbu čerpání RP je denní výše PPM nad 380 Kč. Volbu této varianty čerpání musí rodič podat příslušné SSP nejdéle do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dítě dosáhlo 22 (u vícerčat 31) týdnů věku (př. dítě dovrší 22 týdnů / 5

2 2009, žádost o dvouletou variantu čerpání RP je nutno podat do ). Klasická výměra Kč měsíčně - 3 roky Podmínkou pro tuto volbu čerpání RP je nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství (PPM) nebo nemocenských dávek v souvislosti s porodem (ND) bez ohledu na denní výši. Žádost o tuto volbu rodič podat nejdéle do 21. měsíce věku dítěte. Pomalá výměra Kč měsíčně do 21 měsíců dítěte a dále pak Kč měsíčně do 4 let věku dítěte Tuto výměru RP čerpají rodiče bez nároku na PPM nebo ND, tj. uchazečky o zaměstnání vedené na ÚP déle než 180 dnů, ženy v domácnosti, OSVČ, které si neplatily nemocenské pojištění a nemají tudíž na výše uvedené dávky nárok. Dále též tato varianta čerpání RP platí pro rodiče, kteří nepodali včas žádost o jinou volbu čerpání RP. Vybraná volba čerpání RP je u jednoho dítěte neměnitelná, a to ani při změně žadatele (střídání rodičů). U dětí dlouhodobě zdravotně postižených a dlouhodobě těžce zdravotně postižených náleží RP do 7 let věku, popř. 10 let věku. V případě, že tomuto dítěti nenáleží příspěvek na péči, je výše RP Kč měsíčně. Pokud tomuto dítěti náleží příspěvek na péči, pak je RP Kč měsíčně. RP rodiči náleží i pokud: - dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo MŠ v maximálním rozsahu 5 kalendářních dnů v měsíci - dítě starší 3 let navštěvuje MŠ nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo 5 kalendářních dnů v měsíci - dítě navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, MŠ pro zdravotně postižené děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně - příjem rodiče není testován, rodič může být výdělečně činný, aniž by ztratil nárok na pobírání RP, avšak musí být zajištěna péče o dítě jinou zletilou osobou (druhý rodič, babička, chůva...) PŘÍDAVEK NA DÍTĚ 2 / 5

3 Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě nejdéle do 26 let, které žije v rodině (SPO) s příjmem nižším než je 2,4násobek životního minima (ŽMR) této rodiny. Rozhodný příjem je vždy za předchozí kalendářní rok. Dítě nad 15 let dokládá nezaopatřenost potvrzením o studiu (i v případě, že se jedná o ZŠ). Výše přídavku na dítě je stanovena dle věku: do 6 let 500 Kč 6-15 let 610 Kč let 700 Kč ŽIVOTNÍ MINIMUM (ŽM) ŽM rodiny je součet všech částek ŽM jednotlivých členů domácnosti. Výše je dána zákonem. ŽM jednotlivec Kč 1. dospělá osoba v domácnosti Kč 2. a další osoba v domácnosti Kč nezaopatřené dítě do 6 let Kč 6-15 let Kč let Kč Příklad: oba rodiče a 2 děti let ŽMR = = 9040 pro PND je to tedy příjem do 2,4 x = Kč pro SocP je to příjem do 2 x = Kč SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK 3 / 5

4 Nárok má rodič, který se stará alespoň o jedno nezaopatřené dítě, pokud rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje dvojnásobek životního minima rodiny. Pro výpočet dávky se posuzuje příjem rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí. Do příjmu se započítává i přijaté výživné na dítě, rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Sociální příplatek se zvyšuje v případě, kdy je dítě dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Zohledněna je též osamělost nebo zdravotní postižení rodiče. Vyšší sociální příplatek se poskytuje i rodinám, kde se narodilo více dětí současně (do 3 let věku), nebo rodinám, kde dítě studuje střední nebo vysokou školu v denní formě studia. PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ Nárok na příspěvek na bydlení má nájemce, družstevník nebo vlastník bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu v případě, že 30 % (v Praze 35 %) příjmů všech členů domácnosti (trvale hlášených) nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň je těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. Výše příspěvku se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a 0,3 (0,35) násobkem rozhodného příjmu rodiny. Rozhodný příjem se stanoví za předchozí kalendářní čtvrtletí. Rovněž tak i náklady na bydlení. Do nákladů se započítává u nájemců nájemné se službami, elektřina a plyn a u družstevníků a vlastníků pak elektřina, plyn, vodné a stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění. DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE 4 / 5

5 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Nárok má nezletilé dítě (nezaopatřené nejdéle do 26 let), které bylo svěřené do pěstounské péče nahrazující péči rodičů. Výše příspěvku činí u nezaopatřeného dítěte 2,3 násobek ŽM, u zaopatřeného dítěte 1,4 násobek ŽM. Násobek ŽM se zvyšuje u dítěte zdravotně postiženého dle stupně postižení na 2,35; 2,9 a 3,1 násobek ŽM. Odměna pěstouna Nárok má osoba, které bylo svěřeno dítě do pěstounské péče. Výše odměny pěstouna je ve výši Kč měsíčně na jedno dítě. Příspěvek při převzetí dítěte Nárok na jednorázovou dávku má pěstoun, který převzal dítě do péče. Výše je stanovena zákonem dle věku dítěte do 6 let 8000 Kč 6-15 let Kč let Kč POHŘEBNÉ Nárok má osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte. Podmínkou je trvalý pobyt zemřelé osoby na území ČR ke dni úmrtí. Výše pohřebného je Kč jednorázově. Autor: Marcela Vyvadilová Zdroj: 5 / 5

Zdravotní pojištění, sociální pojištění, systém státních sociálních podpor

Zdravotní pojištění, sociální pojištění, systém státních sociálních podpor Zdravotní pojištění, sociální pojištění, systém státních sociálních podpor Zdravotní pojištění: Právní úprava: Zákon o veřejném ZP obsahuje podmínky, rozsah pojištění, poskytování zdravotní péče. Zákon

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Aktualizace pro rok 2014 bakalářské obory JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Pojem, právní úprava jeden ze tří pilířů sociálního zabezpečení v ČR založen na zabezpečovacím principu systém

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Dávky státní sociální podpory struktura a vývoj State social support benefits - structure and development Adéla Mezerová Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v květnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v květnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v květnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace 1 Základní škola a Mateřská škola Nová Říše Vnitřní předpis Úplata za předškolní vzdělávání Číslo dokumentu: 3 Účinnost: 1. 9. 2016 Spisový/Skartační znak: 1.1.3 / A10 Schválil: Mgr. Vojtěch Vrána, ředitel

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Obor Finance a řízení. Dávky sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Obor Finance a řízení. Dávky sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Obor Finance a řízení Dávky sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi bakalářská práce Autor: Lucie Fidlerová Vedoucí práce: Ing. Irena Fatrová Jihlava 2013 Anotace

Více

3 osoba, která není v hmotné nouzi

3 osoba, která není v hmotné nouzi 3 osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné nouzi není osoba, která a) není v pracovním nebo obdobném vztahu ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není

Více

Příloha č. 5 - Seznam ukazatelů

Příloha č. 5 - Seznam ukazatelů Popis ukazatele Název šetření Organizace poskytovatele Nejmenší územní jendotka Způsob předání dat Periodicita předávání dat Členení dat Od jakého roku budou data předávána počet obyvatel v obcích nad

Více

Státní podpora rodin

Státní podpora rodin Vysoká škola polytechnická Jihlava Obor Finance a řízení Státní podpora rodin bakalářská práce Autor: Blanka Fábry Vedoucí práce: Ing. Věra Nečadová Jihlava, 2013 Anotace Bakalářská práce se zabývá problematikou

Více

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Berušky Benešov, Táborská 350 SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 29 /2015 A.1. A10 Vypracoval: ředitelka školy Schválil: ředitelka školy Pedagogická

Více

Zásady přidělování finančních prostředků na podporu dětí ze sociálně slabých rodin

Zásady přidělování finančních prostředků na podporu dětí ze sociálně slabých rodin Zásady přidělování finančních prostředků na podporu dětí ze sociálně slabých rodin Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2015 Schváleno Radou města Hodonína dne 22.4.2015 Zásady nabyly účinnosti dnem schválení

Více

Rodinné právo. Výživné 10. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz LS 2013/2014

Rodinné právo. Výživné 10. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 10. Výživné CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Osnova semináře výživné obecně vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi vyživovací povinnost mezi manželi /

Více

VÝVOJ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU V ČR A JEHO VLIV NA EKONOMICKÉ POSTAVENÍ DOMÁCNOSTÍ

VÝVOJ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU V ČR A JEHO VLIV NA EKONOMICKÉ POSTAVENÍ DOMÁCNOSTÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa VÝVOJ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU V ČR A JEHO VLIV NA EKONOMICKÉ POSTAVENÍ DOMÁCNOSTÍ Parental benefit evolution and

Více

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12 Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice Úplata za předškolní vzdělávání Číslo: VP 12 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává: Zdeňka Krišková,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2012 MĚSTO VODŇANY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Vodňany se

Více

Příspěvek na péči v působnosti Úřadu práce ČR

Příspěvek na péči v působnosti Úřadu práce ČR Příspěvek na péči v působnosti Úřadu práce ČR Seminář Zdravotně postižení - příspěvek na péči. Jak dál? 17. 4. 2015 Poslanecká sněmovna parlamentu ČR Sekce pro sociální věci, GŘ ÚP ČR Obsah prezentace

Více

Veřejná služba. 1 Zákon č.111/2006 Sb - 18a, 12. 2 BECK, P. Veřejná služba - jak redukovat náklady spojené s její realizací.

Veřejná služba. 1 Zákon č.111/2006 Sb - 18a, 12. 2 BECK, P. Veřejná služba - jak redukovat náklady spojené s její realizací. Veřejná služba Institut veřejné služby je novinka zákona pomoci v hmotné nouzi (z.č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon či ZPHN). Veřejná služba je dle novely zákona v účinnosti

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015. Návrh OZV č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015. Návrh OZV č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Jana Nehybová

Více

Dů chodové pojiš té ní

Dů chodové pojiš té ní Dů chodové pojiš té ní 4. 3. 2016 MP_03_2016_03_15 Materiál k tomuto článku je z prezentace Mgr. Lady Šupčíkové, který byl prezentován na Odborné konferenci ke mzdové problematice 2016, kterou pořádal

Více

Bytový odbor Magistrát města Brna

Bytový odbor Magistrát města Brna Bytový odbor Magistrát města Brna Integrovaný plán rozvoje města Brna v problémové obytné zóně 2008-2015 Konference využití Evropských strukturálních a investičních fondů pro podporu sociálního bydlení

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2016, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2016, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Čl. V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2016, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon

Více

o životním a existenčním minimu

o životním a existenčním minimu ZÁKON č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 06/2008 Sb. zákona č. 85/2010 Sb.,

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni 1. 1. 2016

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni 1. 1. 2016 www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni 1. 1. 2016 (dále Přehled ) Všechny poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi Čl. I Příloha III N á v r h ZÁKO ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších

Více

Stipendia, poplatky, finance

Stipendia, poplatky, finance Stipendia, poplatky, finance Mgr. Markéta Havrlantová Mgr. Pavel Buriánek ORIENTAČNÍ TÝDEN PRO STUDENT Y PRVNÍCH ROČNÍKŮ Univerzita Karlova v Praze STUDIUM NA UK zdarma? Studium v českém jazyce a ve standardní

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník 04. Srážky ze mzdy, sociální, zdravotní pojištění Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

ZÁKON ze dne.. 2005, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne.. 2005, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č. 88 5. funkční období ZÁKON ze dne.. 2005, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník domácnosti Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

Období projektu: 05/2012 04/2014 Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Mezinárodníspolupráce: - l Institut d É

Období projektu: 05/2012 04/2014 Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Mezinárodníspolupráce: - l Institut d É Novéformy dennípéče o děti v Českérepublice inspirace z Francie CZ.1.04/5.1.01/77.00038 Jana Paloncyová Období projektu: 05/2012 04/2014 Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního

Více

Démonia DIS 11/2009. 4/ ZMĚNY V ZÁKONU 187/2006 Sb. O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ

Démonia DIS 11/2009. 4/ ZMĚNY V ZÁKONU 187/2006 Sb. O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ O B S A H: 1/ ZMĚNY V ZÁKONU O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 2/ ZMĚNY V ZÁKONU 589/92 Sb. O POJISTNÉM NA SZ 3 ZMĚNY V ZÁKONU 592/92 Sb. O POJISTNÉM NA VZP 4/ ZMĚNY V ZÁKONU 187/2006 Sb. O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ 5/ ZMĚNY

Více

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PŘÍRUČKA OSVČ

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PŘÍRUČKA OSVČ ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2009 Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, plánujete zahájit své podnikání nebo jste podnikatelem,

Více

Město Moravský Beroun

Město Moravský Beroun Město Moravský Beroun Zastupitelstvo města Moravský Beroun Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

SYSTÉM FINANČNÍ PODPORY SPORTU MĚSTA MĚLNÍK

SYSTÉM FINANČNÍ PODPORY SPORTU MĚSTA MĚLNÍK SYSTÉM FINANČNÍ PODPORY SPORTU MĚSTA MĚLNÍK Systém finanční podpory je jedním z hlavních nástrojů města, kterým podporuje rozvoj sportu a tělovýchovy na svém území. Hlavním zdrojem je rozpočet města, který

Více

ZÁKON ze dne.2006 o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne.2006 o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne.2006 o nemocenském pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah působnosti (1) Tento zákon upravuje nemocenské pojištění (dále jen pojištění

Více

(2) Tento zákon dále upravuje způsob posouzení, zda příjmy osob dosahují částek životního minima nebo existenčního minima. (3) Životní minimum ani

(2) Tento zákon dále upravuje způsob posouzení, zda příjmy osob dosahují částek životního minima nebo existenčního minima. (3) Životní minimum ani 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA PRO DĚTI, ŽÁKY A STUDENTY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V SOUKROMÝCH A CÍRKEVNÍCH ŠKOLÁCH NA ROK 2010 Č. j.: 24 525/2009-61 V Praze dne 17. prosince

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

Důsledky pozdního splnění oznamovací povinnosti státní pojištěnci

Důsledky pozdního splnění oznamovací povinnosti státní pojištěnci Důsledky pozdního splnění oznamovací povinnosti státní pojištěnci Mgr. Petra Hadwigerová, Kancelář veřejného ochránce práv, 19. 10. 2015 Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 OBEC SULKOVEC Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Sulkovec se

Více

PŘÍRUČKA OSVČ Pro oblast sociálního zabezpečení 2016

PŘÍRUČKA OSVČ Pro oblast sociálního zabezpečení 2016 PŘÍRUČKA OSVČ Pro oblast sociálního zabezpečení 2016 Vážení klienti, pro všechny osoby samostatně výdělečně činné shrnula Česká správa sociálního zabezpečení důležité a potřebné informace z oblasti sociálního

Více

PŘÍLOHA PRO FINANČNÍ ÚŘAD A SPRÁVU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

PŘÍLOHA PRO FINANČNÍ ÚŘAD A SPRÁVU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ PŘÍLOHA PRO FINANČNÍ ÚŘAD A SPRÁVU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Identifikační část podnikatele a) jméno a příjmení / obchodní firma / název podací razítko b) Identifikační číslo / datum narození ČÁST A - PŘIHLÁŠKA

Více

Zákon o sociálních službách v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2015)

Zákon o sociálních službách v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2015) Zákon o sociálních službách v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2015) 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 41A 127/2014-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kubenovou v právní věci žalobkyně: Mgr. R. P., narozená, bytem, proti

Více

1. Ceny PHM a sazby stravného v tuzemsku od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

1. Ceny PHM a sazby stravného v tuzemsku od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 1. Ceny PHM a sazby stravného v tuzemsku od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Vyhláška č. 328 - platná od 1. 1. 2015 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení

Více

1 PŘEDMLUVA NEJEN PRO MAMINKY 1 2 JAK SE V KNIZE ORIENTOVAT, KDE HLEDAT NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE A JAK JEDNAT S ÚŘADY 3

1 PŘEDMLUVA NEJEN PRO MAMINKY 1 2 JAK SE V KNIZE ORIENTOVAT, KDE HLEDAT NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE A JAK JEDNAT S ÚŘADY 3 OBSAH 1 PŘEDMLUVA NEJEN PRO MAMINKY 1 2 JAK SE V KNIZE ORIENTOVAT, KDE HLEDAT NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE A JAK JEDNAT S ÚŘADY 3 2.1 Orientace v knize 3 2.2 Aktuálnost informací 3 2.3 Seznam zkratek používaných

Více

S o u b ě h d ů c h o d u s p ř í j m e m z v ý d ě l e č n é č i n n o s t i

S o u b ě h d ů c h o d u s p ř í j m e m z v ý d ě l e č n é č i n n o s t i S o u b ě h d ů c h o d u s p ř í j m e m z v ý d ě l e č n é č i n n o s t i Starobní důchod Zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění umožněn souběh, pokud výdělek nepřesáhl polovinu průměrného ročního

Více

POUČENÍ K PŘEHLEDU pro individuálního plátce pojistného za rok 2008

POUČENÍ K PŘEHLEDU pro individuálního plátce pojistného za rok 2008 POUČENÍ K PŘEHLEDU pro individuálního plátce pojistného za rok 2008 1. PŘEHLED je povinna předložit osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové

Více

(zahrnuje obory: 23-51-H/001 Zámečník, 23-51-H/003 Strojní mechanik stroje a zařízení)

(zahrnuje obory: 23-51-H/001 Zámečník, 23-51-H/003 Strojní mechanik stroje a zařízení) Metodický pokyn pro vyplácení finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem v oborech strojírenských, elektrotechnických a stavebních ve školním roce 2011/2012

Více

SMLOUVA mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SMLOUVA mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení SMLOUVA mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení Česká republika a Slovenská republika v duchu dobré sousedské spolupráce, s přihlédnutím k dosavadnímu společnému vývoji,

Více

Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j 120/2015 Vypracovala: Mgr. Hana Máchalová, učitelka pověřená vedením Schválila: Mgr. Jana Žalkovičová,

Více

Postavení pečujících osob v důchodovém systému ČR

Postavení pečujících osob v důchodovém systému ČR Postavení pečujících osob v důchodovém systému ČR Helena Trnková oddělení důchodového pojištění Ministerstvo práce a sociálních věcí 31. 3. 2016 Obsah I. Postavení pečujících osob před 1. 1. 1996 II. Postavení

Více

skarty Základní informace

skarty Základní informace skarty Základní informace Kdo kartu obdrží? Všichni příjemci nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti: rodičovského příspěvku, přídavku na dítě, příspěvku na bydlení,

Více

Metodický pokyn č. 7/2008

Metodický pokyn č. 7/2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2008/78622/21 V Praze dne 1. prosince 2008 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 7/2008 k novele

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 129/2008 Sb., 274/2008 Sb.

Více

IV. Příloha - přehled poplatků

IV. Příloha - přehled poplatků IV. Příloha - přehled poplatků Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou odkupného Provedení redukce pojistné doby nebo pojistné částky Zpracování výpovědi pojištění

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn IV. 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

MŠ MOTÝL s. r. o. PŘIHLÁŠKA

MŠ MOTÝL s. r. o. PŘIHLÁŠKA MŠ MOTÝL s. r. o. PŘIHLÁŠKA ÚDAJE O DÍTĚTI Jméno a příjmení:... Přezdívka:... Pohlaví: chlapec / děvče Datum narození:... Národnost:... Mateřský jazyk:... Další jazyk:... ÚDAJE O RODIČÍCH Matka Jméno a

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í C V I Č E N Í 3 Hodnocení přírodních zdrojů v okolí bydliště za obec Téma jednotlivec zpracování ke zkoušce jak jsou využívány zdroje (vodní

Více

b) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

b) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, Obecně závazná vyhláška 16/2015 Obecně závazná vyhláška č. 16/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Vláda rozpočtové odpovědnosti Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až únor 2011

Vláda rozpočtové odpovědnosti Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až únor 2011 Vláda rozpočtové odpovědnosti Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až únor 2011 1. března 2011 Státní rozpočet na rok 2011 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 433/2010

Více

Systémy nemocenského pojištění v České republice. a ve vybraném státě Evropské unie

Systémy nemocenského pojištění v České republice. a ve vybraném státě Evropské unie MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav financí Systémy nemocenského pojištění v České republice a ve vybraném státě Evropské unie Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

ČÁST I. IDENTIFIKACE ŽADATELE: Vyplňte, popř. proškrtněte

ČÁST I. IDENTIFIKACE ŽADATELE: Vyplňte, popř. proškrtněte Žádost o dofinancování sociální služby pro r. 2016 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu

Více

2006/108 Sb. Zákon o sociálních službách

2006/108 Sb. Zákon o sociálních službách 2006/108 Sb. Zákon o sociálních službách 108/2006 ve znění 420/2011 a 375/2011 Zákon o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PŘEVODU OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM A PRÁVNÍM NÁSTUPCŮM PODLE ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PŘEVODU OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM A PRÁVNÍM NÁSTUPCŮM PODLE ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PŘEVODU OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM A PRÁVNÍM NÁSTUPCŮM PODLE ZÁKONA č. 229/1991 Sb., V ÚPLNÉM ZNĚNÍ (ZÁKON O PŮDĚ), UVEŘEJNĚNÁ STÁTNÍM POZEMKOVÝM ÚŘADEM DNE 19. 9. 2016 1) Oprávněné

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 2. 2014 V souladu se zákonem

Více

OBEC TVRDONICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC TVRDONICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC TVRDONICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Tvrdonice

Více

227/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009,

227/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, 227/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST STO SEDMDESÁTÁ Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní

Více

Příspěvek na péči. Mgr. Květoslava Horáková Andrea Hábová

Příspěvek na péči. Mgr. Květoslava Horáková Andrea Hábová Příspěvek na péči Mgr. Květoslava Horáková Andrea Hábová Podmínky nároku na příspěvek na péči osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci osoby, které z důvodu dlouhodobě

Více

Grantový program na podporu obecně prospěšných činností pro organizace působící v městyse Vladislav na rok 2015

Grantový program na podporu obecně prospěšných činností pro organizace působící v městyse Vladislav na rok 2015 Grantový program na podporu obecně prospěšných činností pro organizace působící v městyse Vladislav na rok 2015 Cíle programu Grantový program podporuje činnost a chod sportovních,kulturních a ostatních

Více

Výpočet úhrad v Domově pro osoby se zdravotním postižením Nováček v IS Cygnus

Výpočet úhrad v Domově pro osoby se zdravotním postižením Nováček v IS Cygnus Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí 301 00 Plzeň VNITŘNÍ PRAVIDLA Výpočet úhrad v Domově pro osoby se zdravotním postižením Nováček v IS Cygnus Evidenční číslo: VP 4X2 DOZP Nováček Jméno

Více

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona 195 9. funkční období 195 Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 2013 Parlament

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra genderových studií Genderová studia Bc. Pavla Katzerová Otcové na rodičovské dovolené v České republice Diplomová práce Vedoucí práce: Ing.

Více

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK. Informace o rodičovském příspěvku včetně aktuální právní úpravy a úpravy do 31. 12. 2011.

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK. Informace o rodičovském příspěvku včetně aktuální právní úpravy a úpravy do 31. 12. 2011. RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK Infrmace rdičvském příspěvku včetně aktuální právní úpravy a úpravy d 31. 12. 2011. Nárk na rdičvský příspěvek má rdič, který p celý kalendářní měsíc sbně, celdenně a řádně pečuje

Více

ZÁKLADNÍ UKAZATELE Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ UKAZATELE Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ UKAZATELE Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V ČESKÉ REPUBLICE VE VÝVOJOVÝCH ŘADÁCH A GRAFECH 2007 Praha 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008 ISBN 978-80-86878-84-3 O b s a h

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 25.09.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

464/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

464/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 464/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. listopadu 2001 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu

Více

zákona o sociálním bydlení a o změně některých zákonů (zákon o sociálním bydlení)

zákona o sociálním bydlení a o změně některých zákonů (zákon o sociálním bydlení) PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 V. volební období návrh poslanců... na vydání zákona o sociálním bydlení a o změně některých zákonů (zákon o sociálním bydlení) ZÁKON ze dne.2009 o sociálním

Více

FO 17_Název materiálu: Návrh obecně závazné vyhlášky města Turnov - o místním poplatku za komunální odpad

FO 17_Název materiálu: Návrh obecně závazné vyhlášky města Turnov - o místním poplatku za komunální odpad Podklady na zasedání ZM dne: 26.11.2015 FO 17_Název materiálu: Návrh obecně závazné vyhlášky města Turnov - o místním poplatku za komunální odpad Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Jana Chodaničová

Více

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K BURZOVNÍM PRAVIDLŮM

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K BURZOVNÍM PRAVIDLŮM PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS K BURZOVNÍM PRAVIDLŮM STANOVENÍ PARAMETRŮ OBCHODOVÁNÍ TVŮRCŮ TRHU Článek 1 Počet tvůrců trhu (dále jen TT ), kritéria a kategorie Burzovní komora stanovuje v následující tabulce č. 1:

Více

POSDOKTORSKÉ PROJEKTY 2012

POSDOKTORSKÉ PROJEKTY 2012 POSDOKTORSKÉ PROJEKTY 2012 Mezi osobní náklady hrazené z dotace lze zařadit náklady na: Mzdu nebo plat (dále jen mzdy) včetně pohyblivých složek, náhrad za dovolenou na zotavenou a náhrad za dočasnou pracovní

Více

Přehledy a sazebníky administrativních poplatků a limitů pro životní pojištění

Přehledy a sazebníky administrativních poplatků a limitů pro životní pojištění Přehledy a sazebníky administrativních poplatků a limitů pro životní pojištění Obsah: 1. Přehledy administrativních poplatků a limitů pro životní pojištění 1.1 Přehled administrativních poplatků a limitů

Více

Zaměstnanec má dvě možnosti, jak je za tuto práci přesčas odměněn - práce přesčas je buď proplacena, nebo za práci přesčas čerpá náhradní volno.

Zaměstnanec má dvě možnosti, jak je za tuto práci přesčas odměněn - práce přesčas je buď proplacena, nebo za práci přesčas čerpá náhradní volno. Práce přesčas Zaměstnanec může pracovat přesčas buď ve všední den, nebo v sobotu a v neděli, výjimečně může nastat nejsložitější varianta, kdy pracuje přesčas ve svátek. Zákon č. 262/2006 Sb. upravuje,

Více

Obec Trnov 517 33 Trnov čp. 32 IČO: 00275433

Obec Trnov 517 33 Trnov čp. 32 IČO: 00275433 Obec Trnov 517 33 Trnov čp. 32 IČO: 00275433 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů sběru, přepravy,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou

PŘEHLED POPLATKŮ. Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou PŘEHLED POPLATKŮ Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou odkupného Provedení redukce pojistné doby

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 352/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 309 ze dne 11.05.2016 Uzavření Smlouvy o zajištění péče o děti mezi Městskou částí Praha 3 a organizací NOVÁ TROJKA, z. s. Rada

Více

Zásady č. 2/2009. pro poskytování podpor a dalších plnění členům OS UNIOS

Zásady č. 2/2009. pro poskytování podpor a dalších plnění členům OS UNIOS Zásady č. 2/2009 pro poskytování podpor a dalších plnění členům OS UNIOS Výkonný výbor Odborového svazu UNIOS (dále jen výkonný výbor" a svaz" nebo OS UNIOS ) vydává podle čl. 26 odst. 2 písm. n) stanov

Více

Postavení a podpora pečujících na trhu práce a v systému pojistných a nepojistných dávek

Postavení a podpora pečujících na trhu práce a v systému pojistných a nepojistných dávek Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE Vás srdečně zve na seminář Postavení a podpora pečujících na trhu práce a v systému pojistných a nepojistných dávek úterý 15. prosince 2015 Dům národnostních menšin,

Více

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2015

STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 2015 STATISTIKY HELPALE TERÉNNÍ PROGRAMY ZA ROK 215 Počet klientů, intervencí, kontaktů a nerealizovaných kontaktů za rok 215 18 16 14 1622 1575 12 1 8 6 192 938 Klienti Intervence 4 2 368 7 19 6 I. popoletí

Více

O B S A H: Démonia DIS 5/2016

O B S A H: Démonia DIS 5/2016 O B S A H: 1/ VYPLÁCENÍ PODPORY V NEZAMĚSTNANOSTI U UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ, KTEŘÍ SPLNILI PODMÍNKU DOBY PŘEDCHOZÍHO ZAMĚSTNÁNÍ ZAPOČTENÍM TZV. NÁHRADNÍCH DOB POJIŠTĚNÍ 2/ SLUŽEBNÍ POMĚR VE STÁTNÍ SLUŽBĚ

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016. ze dne 23. 6.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016. ze dne 23. 6. Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování

Více

Žádost o pronájem jiného bytu větší za menší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu větší za menší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu větší za menší podle usnesení RHMP č.0989

Více

Důchodové pojištění. www.mesto-most.cz. Magistrát města Mostu Odbor sociálních věcí Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094

Důchodové pojištění. www.mesto-most.cz. Magistrát města Mostu Odbor sociálních věcí Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 Důchodové pojištění Magistrát města Mostu Odbor sociálních věcí Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 www.mesto-most.cz Základní právní předpis Základním předpisem, upravujícím nároky na

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Příloha C - Účtování a placení

Příloha C - Účtování a placení Příloha C - Účtování a placení 2 Obsah 1 Úvod... 3 2 Postup vyúčtování a platební podmínky... 3 3 Ručení... 4 3 1 Úvod 1.1. Tato Příloha popisuje shromažďování údajů, postup vyúčtování a placení cen za

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989

Více