Safe water management

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Safe water management"

Transkript

1 ACO Katalog Safe water management ACO DRAIN Liniové odvodňovací systémy ACO Drenážní systémy Kanalizační systémy Vsakování a retence Kabelové chráničky DRAIN KATALOG 2011 profesionální venkovní odvodnění (platný od ) Číslo aktualizace: 2 U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena výtisku 8,- Kč

2 ACO DRAIN Definice tříd zatížení podle ČSN EN 1433 Třída A 15 Třída B 125 Třída C 250 Třída D 400 Třída E 00 Třída F 900 Třída A 15 dopravní plochy, které jsou výhradně využívány chodci a cyklisty a dále podobné plochy, např. trávníky nebo domácí příjezdové cesty Definice spádových druhů Třída B 125 chodníky a pěší zóny a podobné plochy, parkoviště pro osobní automobily a parkovací domy 1. žlabové linie bez spádu Třída C 250 chodníky a postranní pásy silnic, pěší zóny, profesionální parkoviště pro osobní vozy Třída D 400 jízdní pruhy ulic, parkoviště a podobně využívané plochy 2. žlabové linie s umělým spádem 0,5% Třída E 00 neveřejné dopravní plochy s mimořádným zatěžováním, např. cesty v průmyslových organizacích Třída F 900 zvláštní plochy, např. letištní plochy 3. žlabové linie se stupňovitým spádem po 2,5 nebo 5

3 Obsah Bodové a liniové odvodnění - vysvětlení 5 Odvodňovací systém XtraDrain X 100 C / X 100 S XtraDrain X150C /X150S XtraDrain X 200 C / X 200 S odvodňovací systém N100 MultiDrain - technické parametry žlabu MultiDrain V 100, V 100 S / V 100 G MultiDrain V 150, V 150 S / V 150 G MultiDrain V 200, V 200 S / V 200G MultiDrain V 300, V 300 S / V 300 G MultiDrain V 400 G MultiDrain V 500 G PowerDrain V 75 P PowerDrain V 125 P PowerDrain V 175 P S 100 K Powerlock S 150 K Powerlock S 200 K Powerlock S 300 K K Powerlock S400 / S500 10,0 15,0 20,0 10,0 10,0 15,0 20,0 30,0 40,0 7,5 12,5 17,5 10,0 15,0 20,0 30,0 40,0 / A-D A-D A-D A-C A-F A-F A-F A-F A-E A-E D-F D-F D-F D-F D-F D-F D-F A-D Příčný odvodňovací systém PD 100 C PD 200 C RD 100 V RD 150 V RD 200 V RD ,0 20,0 10,0 15,0 20,0 30,0 A-C A-C D-F D-F D-F D-F Obrubníkové odvodnění - ACO KerbDrain ACO KerbDrain StropnídílDN100znerezovéoceli 10,0 - A-D Kombinační možnosti jednotlivých částí vpustí ACO DRAIN - A-F 75 Systémové příslušenství vpusti pro linie žlabů bodové odvodnění příslušenství pro utěsnění a čištění žlabové linie používané typy nátrubků Tabulka chemické odolnosti polymerického betonu Systém ACO Qmax 00 Systém ACO Qmax ,0 90,0 A-F A-F - - A-F A-F DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ, KANALIZACE, OCHRANA KABELŮ drenážní systémy / příslušenství drenážování budov víceúčelovédrenážnísystémy vsakovací systémy - hospodaření s dešťovou vodou dešťová a splašková kanalizace ochranakabelůpřipokládcedozemě dodatek FF-Drän, Kokofil, Multi-fil Systém Opti-drän Strasil, Strabusil, Strabu-Control, Systém Sicku-pipe, Muri-pipe, Rigo-fill Systém Aqua-pipe, Systém Aqua-dock Kabuflex S, Kabuflex R, Furowel Technické hodnoty, suroviny, poznámky

4 ACO DRAIN

5 Bodové odvodnění versus liniové odvodnění Vysvětlení BODOVÉ ODVODNĚNÍ LINIOVÉ ODVODNĚNÍ Povrchové odvodnění Odtok pouze přímo na vpusti velké vzdálenosti k odtoku, tvorba kaluží, velká vrstva vody na ploše, možnost obtečení vpustí bez zachycení povrchové vody. Instalace Výkop pro potrubí by měl být minimálně o hloubce 1,0 m, v extrémních případech, u velkých ploch, ale může být na odtoku z důvodu spádování vedení až 5,0 m. V těchto případech je již například nutno používat pažení výkopu. Přesuny zeminy a případné skládkování je též velice finančně náročné. Velké množství podkladního a obsypového materiálu pro potrubí Více potrubí a kanalizačních šachet, velké množství bodů pro následné čištění Komplexní závěrečné vyspádování zpevněné plochy k vpustem, potřebné k zajištění účinného odtoku povrchových vod. Každá vpust vytváří samostatný trychtýř, kde je nutno plochu spádovat čtyřmi směry. Estetický vzhled, bezpečnost a komfort Méně komfortní vlnitý povrch, nebezpečný například při manipulaci břemen pomocí vysokozdvižných vozíků. Hrozba sedání výkopů pro kanalizaci a následné znehodnocení odvodnění i samotné zpevněné plochy. Povrchové odvodnění Vysoký výkon při zachycování povrchových vod v celé délce žlabu, méně vody na ploše díky rychlejšímu odtoku, menší pravděpodobnost přetečení nebo obtoku žlabu, vyšší hydraulická kapacita než u potrubí podobného průměru. Instalace Potřeba betonu pro podklad a případné obetonování žlabů (v závislosti na typu žlabu, povrchu zpevněné plochy a požadované třídě zatížení) Není potřeba štěrkový nebo pískový obsyp nebo podklad Výkop je zřídkakdy hlubší než 0,5 m pod úroveň finální zpevněné plochy. Minimální riziko střetu se stávajícími inženýrskými sítěmi z důvodu mělkého výkopu a zabudování Bez nutnosti pažení výkopů Minimální přesuny zeminy a případné skládkování Snadné dosažení požadovaného spádování zpevněné plochy pouze jedním směrem ke žlabu Žlaby vedou vodu až k odtoku bez nutnosti realizace kanalizačního potrubí po celé zpevněné ploše Snazší čištění celého systému díky přístupnosti z povrchu zpevněné plochy Estetický vzhled, bezpečnost a komfort Rovná, dopravně bezpečná a komfortní plocha, vysoká užitná i estetická hodnota celého díla

6 ACO DRAIN Kompozitní liniový odvoňovací systém ACO XtraDrain X100C a X100S, dle normy ČSN EN 1433 s rošty s aretací Drainlock, s kompozitní hranou nebo pozinkovanou ochranou hran. s příčným řezem ve tvaru písmene V, světlá šířka 10,0, třídy zatížení A15, B125, C250 a D400 (pouze u X100S), dle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso X100 z kompozitu, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku X100C kompozitní hrana (A15 až C250) X100S 2 mm ochranná hrana z pozink. oceli (A15 až D400) kg typ délka šířka výška / Kč Kč C/S /pal. / / ,8 15 1,9/3, plochý žlab ,8 7,5 1,1/2, plochý žlab ,8 10 1,3/2, Kombinovaná čelní stěna z kompozitu, pro začátek a konec žlabu, pro žlaby X100C a X100S 0.0 0,1 200 ploché žlaby výšky 7,5 a 10 0, Čelní stěna pro konec žlabu z kompozitu, s odtokem DN110, pro žlaby X100C a X100S 0.0 0, Adaptér pro napojení svislého odtoku DN110 nebo DN10 z kompozitu, pro žlaby X100C a X100S 0.0 a ploché žlaby DN110 0, a ploché žlaby DN10 0, Odtoková sada - vpust z kompozitu, otočná 30, s možností napojení DN110 a DN10, s adaptérem pro napojení na žlab, s košem na hrubé nečistoty a s možností vytvoření pachového uzávěru, pro žlaby X100C a X100S typ výška kg Kč / / vpust DN110/DN10 51, Pachový uzávěr pro vpust typ kg Kč / /pal. / DN110/DN110 1, DN110/DN10 1,

7 Krycí rošty pro liniový odvodňovací systém ACO XtraDrain X100C a X100S s Drainlock světlá šířka 10,0 třídy zatížení A15, B125, C250 a D400 (pouze u X100S) dle normy ČSN EN 1433 Krycí rošty s Drainlock pro žlaby X100C a X100S průřez délka šířka vtoku kg/ / 2/m pal. Třída zatížení A 15 můstkový SW 10 mm design SK, pozink. ocel 12,3 12, ,2 1, Třída zatížení B 125 můstkový kompozitní rošt SW 8 mm, design SK mřížkový rošt MW 30 x 15 mm pozinkovaná ocel 12,3 12,3 12, ,75 2,8 1, Krycí rošty X100C Třída zatížení C 250 NOVINKA: můstkový kompozitní rošt SW 8 mm, design SK můstkový SW 12 mm design SK, tvárná litina rošt z tvárné litiny, s podél-- nými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 17 mm můstkový SW 10 mm design SK, pozink. ocel mřížkový rošt MW 25 x 12,5 mm pozinkovaná ocel 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12, ,0 3,3 3,5 4,3 2,2 3,1 1, Můstkový rošt Děrovaný rošt Mřížkový rošt Třída zatížení D 400 můstkový SW 12 mm design SK, tvárná litina rošt z tvárné litiny, s podél-- nými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 17 mm mřížkový rošt MW 25 x 12,5 mm pozinkovaná ocel 12,3 12,3 12,3 12, ,0 4,7 5,2 2, Rošt s podélnými pruty Štěrbinové nástavce z pozink. nebo nerez. oceli, s Drainlock, pro třídy zatížení A15, B125, C250 dle ČSN EN 1433 štěrbinový nástavec z pozink. oceli revizní díl pozink ocel průřez délka šířka výška vtoku kg/ / 2 /m pal. č. 13,0 13,0 12,4 10,5 10,5 10, ,7 2,4 4, Štěrbinový nástavec z pozinkované oceli

8 ACO DRAIN Kompozitní liniový odvoňovací systém ACO XtraDrain X150C a X150S, dle normy ČSN EN 1433 s rošty s aretací Drainlock, s kompozitní hranou nebo pozinkovanou ochranou hran. s příčným řezem ve tvaru písmene V, světlá šířka 15,0, třídy zatížení A15, B125, C250 a D400 (pouze u X150S), dle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso X150 z kompozitu, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku X150C kompozitní hrana (A15 až C250) X150S 2 mm ochranná hrana z pozink. oceli (A15 až D400) kg typ délka šířka výška / Kč Kč C/S /pal. / / ,8 21 3,38/4, Kombinovaná čelní stěna z kompozitu, pro začátek a konec žlabu, pro žlaby X150C a X150S 0.0 0, Čelní stěna pro konec žlabu z kompozitu, s odtokem DN10, pro žlaby X150C a X150S 0.0 0, Adaptér pro napojení svislého odtoku DN10 z kompozitu, pro žlaby X150C a X150S 0.0 DN10 0, Odtoková sada - vpust z kompozitu, otočná 30, s možností napojení DN110 a DN10, s adaptérem pro napojení na žlab, s košem na hrubé nečistoty a s možností vytvoření pachového uzávěru, pro žlaby X150C a X150S typ kg / C/S Kč / vpust DN110/DN10 3, Pachový uzávěr pro vpust typ kg / Kč C/S /pal. / DN110/DN110 1, DN110/DN10 1,

9 ACO DRAIN Krycí rošty pro liniový odvodňovací systém ACO XtraDrain X150C a X150S s Drainlock světlá šířka 15,0 třídy zatížení A15, B125, C250 a D400 (pouze u X150S) dle normy ČSN EN 1433 Krycí rošty s Drainlock pro žlaby X150C a X150S průřez délka šířka vtoku kg/ / 2 /m pal. Třída zatížení C 250 můstkový SW 12 mm z litiny rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 18 mm mřížkový rošt MW 20 x 25 mm pozinkovaná ocel mřížkový rošt MW 20 x 25 mm korozivzdorná ocel ,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17, ,0 5,3 7,4 3,7 7,4 3, Poznámka: štěrbinové krycí nástavby z pozinkované nebo nerezové oceli, pro třídy zatížení A15 až C250 informace na dotaz Krycí rošty X150 Můstkový rošt Třída zatížení D 400 můstkový SW 12 mm z litiny 50 17, , rošt z tvárné litiny, s podélnými 50 17, , pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 18 mm mřížkový rošt , , MW 20 x 25 mm 50 17, , pozinkovaná ocel mřížkový rošt , , MW 20 x 25 mm 50 17, , korozivzdorná ocel Poznámka: štěrbinové krycí nástavby z pozinkované nebo nerezové oceli, pro třídu zatížení D400 - informace na dotaz Rošt s podélnými pruty Mřížkový rošt

10 ACO DRAIN Kompozitní liniový odvoňovací systém ACO XtraDrain X200C a X200S, dle normy ČSN EN 1433 s rošty s aretací Drainlock, s kompozitní hranou nebo pozinkovanou ochranou hran. s příčným řezem ve tvaru písmene V, světlá šířka 20,0, třídy zatížení A15, B125, C250 a D400 (pouze u X200S), dle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso X200 z kompozitu, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku X200C kompozitní hrana (A15 až C250) X200S 2 mm ochranná hrana z pozink. oceli (A15 až D400) kg typ délka šířka výška / Kč Kč C/S /pal. / / ,8 2,5 3,4/4, Kombinovaná čelní stěna z kompozitu, pro začátek a konec žlabu, pro žlaby X200C a X200S 0.0 0, Čelní stěna pro konec žlabu z kompozitu, s odtokem DN200, pro žlaby X200C a X200S 0.0 0, Adaptér pro napojení svislého odtoku DN200 z kompozitu, pro žlaby X200C a X200S 0.0 DN200 0, Odtoková sada - vpust z kompozitu, otočná 30, s možností napojení DN110, DN10 a DN200, s adaptérem pro napojení na žlab, s košem na hrubé nečistoty a s možností vytvoření pachového uzávěru, pro žlaby X150C a X150S typ kg / Kč C/S /pal. / vpust DN110/DN10/DN200 4, Pachový uzávěr pro vpust typ kg / Kč C/S /pal. / DN110/DN10 1,

11 ACO DRAIN Krycí rošty pro liniový odvodňovací systém ACO XtraDrain X200C a X200S s Drainlock světlá šířka 20,0 třídy zatížení A15, B125, C250 a D400 (pouze u X200S) dle normy ČSN EN 1433 Krycí rošty s Drainlock pro žlaby X200C a X200S délka šířka průřez vtoku 2 /m kg/ / pal. Třída zatížení C 250 Krycí rošty X200 můstkový SW 12 mm z litiny rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 19 mm mřížkový rošt MW 20 x 25 mm pozinkovaná ocel mřížkový rošt MW 20 x 25 mm korozivzdorná ocel ,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22, , 7,5 12,0,0 12,0, Můstkový rošt Třída zatížení D 400 můstkový SW 12 mm z litiny rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 19 mm mřížkový rošt MW 20 x 25 mm pozinkovaná ocel mřížkový rošt MW 20 x 25 mm korozivzdorná ocel ,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22, ,4 11, 19,0 9,5 19,0 9, Rošt s podélnými pruty Mřížkový rošt

12 ACO DRAIN ACO DRAIN N100 Liniový odvodňovací systém N100 s integrovaným spádem dna 0,5%, bez ochranné hrany Světlá šířka 100 mm, třída zatížení A 15, B 125, C 250 dle ČSN EN 1433 ACO N100 - žlaby z polymerického betonu typ výška délka šířka začátek konec typ kg/ sklonu ) 0.0** ) ) 0.1* ** ) 5** ) 5.0** ) ) 5.1* ** ) 10** ) 10.0** ) ) 10.1* ** ) 15** ) 20** ) 20.0** ) ) 20.1* ** ,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 14,0 14,5 15,0 15,5 15,5 15,5 1,0 1,5 17,0 17,5 18,0 18,0 18,0 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,0 13,0 13,0 14,0 14,5 15,0 15,5 15,5 15,5 1,0 1,5 17,0 17,5 18,0 18,0 18,0 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,0 23,0 1/3 1/ /3 1/ /3 1/ /3 1/3 11,80 8,00 12,00 12,30 12,70 13,10 13,40 13,0 8,20 13,80 14,20 14,0 15,00 15,40 15,0 9,30 15,70 1,10 1,50 1,80 17,20 17,0 18,00 18,40 18,80 19,20 19,40 11, Žlab N100 z polymerického betonu Žlab N100 s litinovým roštem Rozměry žlabu N100 ) * předtvarování pro boční napojení žlabu pod úhlem 90 ) ** předtvarování pro svislý odtok DN 100 ACO N100 - žlabová vpust dlouhý tvar, pro typ 0-20 pro typy délka šířka výška kg/ č ,0 5,5 23, ACO N100 - žlabová vpust krátký tvar, pro typ 0-10 pro typy délka šířka výška / pal. kg/ č ,0 35,

13 ACO DRAIN ACO N100 - čelo plné na začátek a konec žlabu pro typ kg/ č pro všechny stavební výšky 1, ACO N100 - čelo výtokové DN100 (PVC trubka) pro typ kg/ č. Příslušenství liniového odvodnění - systém N , 0.1 5, 5.0, , 10.0, , 20.0, ,0 0,70 0,90 1, ACO N100 - krycí rošty a aretace Třída zatížení A 15 délka šířka průřez vtoku 2 /m kg/ / pal. kg/ pal. č. můstkový rošt, pozinkovaná ocel aretace, pozinkovaná ocel můstkový rošt, nerez děrovaný rošt, nerez aretace, nerez 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13, ,15 1,1 0,2 2,15 1,1 3,3 1,3 0, Můstkový rošt pozinkovaný Třída zatížení B 125 Mřížkový rošt pozinkovaný mřížkový rošt MW 30x20, pozinkovaná ocel aretace, pozinkovaná ocel 12,7 12, ,25 1,7 0, Třída zatížení C 250 Můstkový rošt, grafitová tvárná litina můstkový rošt, grafitová tvárná litina aretace, pozinkovaná ocel 12, ,9 0,

14 ACO DRAIN Přehled systému ACO DRAIN MultiDrain V EK LF 0-20 EK LF 0-20 EK KF 0-10 EK KF 0-10 Vpust umožňuje připojení veškerých stavebních výšek.

15 Liniové odvodnění Žlab 1 m, volitelně s břitovým labyrintovým těsněním DN 100 pro svislý odtok Žlab 1 m s 0,5% spádem Žlab 0,5 m s předtvarováním pro rohové spojení, T-spojení a křížové spojení s vyrážecím předtvarováním pro svislý odtok Žlab 0,5 m s předtvarováním pro rohové spojení, T-spojení a křížové spojení s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním Vpust pro připojení veškerých stavebních výšek Přechodka 2,5 s vystřihovací připojovací šablonou a nově vyvinutýmbřitovýmlabyrintovým těsněním pro vodotěsné připojení základního vedení. Přechodka 5,0 Vpust krátké provedení délka 0,5 m s plynulým připojením výšek 0 10 a předtvarováním pro rohové spojení, T-spojení a křížové spojení v připojovacích výškách0510avodorovným odtokem DN 100 nebo DN 150 s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním Vpust dlouhé provedení délka 0,5 m s plynulým připojením výšek 0 20 a předtvarováním pro rohovou spojku, T-spojení a křížové spojení v připojovacích výškách avodorovným odtokem DN 100 nebo DN 150 s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním

16 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém MultiDrain V 100 ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran 5) dle normy s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 10,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso V 100 s Drainlock z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku typ délka šířka začátek konec kg/ / pal. V 100 G hrana z tvárné litiny 5 mm V 100 S hrana z pozink. oceli 4 mm hrana z korozivzdorné oceli 4 mm ) ) 4) 1) 3) ) ) 4) 1) 3) ) ) 4) 1) 3) ) ) 4) 1) 3) ) ) 4) 1) 3) 15,0 1,0 15,0 1,0 15,0 15,5 1,0 1,5 17,0 17,5 17,5 17,5 18,0 19,0 19,5 20,0 21,0 20,0 21,0 22,5 22,5 25,0 2,0 25,0 2,0 15,0 1,0 15,0 1,0 15,5 1,0 1,5 17,0 17,5 17,5 17,5 18,0 19,0 19,5 20,0 20,0 21,0 20,0 21,0 22,5 22,5 25,0 2,0 25,0 2,0 1,5 1,7 9,1 9,0 1,5 1,5 17,0 17, 18,0 19,0 18,7 9,7 9,4 19,0 19,3 19,7 20,0 21,0 20,1 11,3 11,0 23,0 22,0 13,3 13,0 25,0 24,4 13, Žlabové těleso V 100 z polymerického betonu s integrovanou ochranou hran

17 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 100 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 10,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433 Ploché žlaby MultiDrain V 100 z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, stavební výška,0 / 8,0 / 10,0, třída zatížení A 15 E 00 typ délka šířka výška začátek konec kg/ / pal. V 100 G hrana z tvárné litiny 5 mm V 100 S hrana z pozink. oceli 4 mm hrana z korozivzdorné oceli 4 mm žlabové těleso žlabové těleso žlabové těleso žlabové těleso s integrovaným těsněním DN 100 žlabové těleso s integrovaným těsněním DN 100 žlabové těleso s integrovaným těsněním DN ,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0,0 8,0 10,0 7,0 9,0 11,0,0 8,0 10,0 7,0 9,0 11,0 8,2 9,0 9,0 10,7 12,0 12, nedodává se nedodává se Rozměry žlabového tělesa V 100, 1 m Rozměry žlabového tělesa V 100, 0,5 m Rozměry žlabového tělesa V 100, 0,5 m 1) 3) 4) 5) 7) S integrovaným břitovým labyrintovým těsněním pro vodotěsné připojení k základnímu vedení. Žlabové těleso s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje. S předtvarováním pro svislý odtok DN 100. Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. Neplatí pro ploché žlaby. Rozměry plochého žlabu V 100, stavební výška 8/10

18 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 100 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 10,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433 Vpust V 100 krátké provedení/dlouhé provedení s Drainlock, z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s lapačem nečistot, s vystřihovatelnou připojovací šablonou až do stavební výšky 10./20., s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním DN 100 nebo DN 150 hrana z tvárné litiny hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli typ délka šířka výška kg/ / pal. 5 mm 4 mm 4 mm vpust DN 100 vpust DN 100 vpust DN 150 vpust DN ,0 0,0 45,0 0,0 25,3 30,0 25,3 30, Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro začátek a konec žlabu typ , Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro ploché žlaby, 8 a 10 pro začátek a konec žlabu pro pro8 pro10 0,4 0, 0, nedodává se ACO DRAIN stropní díl DN 100, nerez, s úchytným límcem pro izolaci pro MultiDrain *) kg/ 5, Čelní stěna pro konec žlabu z polymerického betonu, s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním, s ochranou hran, pro přípojku DN 100 pro stavební výšku 0. pro stavební výšku 5. pro stavební výšku 10. pro stavební výšku 15. pro stavební výšku 20. 0,7 0,8 0,9 1,1 1, ) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.

19 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 100 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 10,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433 Vpust V 100 Rozměry vpusti V 100, krátké provedení Rozměry vpusti V 100, dlouhé provedení Přechodka pro přechod 5 Čelní stěna s hranou, s břitovým labyrintovým těsněním Adaptér pro změnu směru toku Přechodka pro přechod 2,5 Hák na rošty ACO DRAIN

20 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 100 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 10,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433 Přechodka pro přemostění výškových rozdílů při pokládce ve stupňovitém spádu hrana z tvárné litiny hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli typ délka šířka výška kg/ / pal. 5 mm 4 mm 4 mm přechodka vhodná pro přechod z 0. na 5. přechod z 5. na 10. přechod z 10. na 15. přechod z 15. na 20. 0, přechodka vhodná pro přechod z 0. na 10. přechod z 10. na 20. 0, Adaptér pro změnu směru toku z polymerického betonu s ochranou hran vhodný pro typ 0. vhodný pro typ 5. vhodný pro typ 10. vhodný pro typ 15. vhodný pro typ 20. 0,7 0,8 0,9 1,0 1, Pachový uzávěr pro vpust DN 100 pachový uzávěr, polypropylen, jednodílný pachový uzávěr, PVC, dvoudílný Hák na rošty pro krycí rošty s Drainlock hák pro zdvihání krycích roštů 0, ) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.

21 Příslušenství pro napojení střešního svodu na ploché žlaby ACO MultiDrain V100 a obrubníkové vyústění. Speciální řešení pro případy, kde odvodnění ze střešních okapových svodů musí překonat chodník před vyústěním na komunikaci. Ploché žlaby ACO MultiDrain V100, hloubky 7,5 a 10 jemožnopomocítohotopíslušenstvípoužítprobezbariérové ř překonání chodníku. Prvky se skládají z napojovacího dílu střešního svodu a obrubníkových chrličů dvou variant. Obrubníkovévýtokovédílyjemožnopoužít pro aplikace s třídou zatížení až D400. Technická data Prvky pro napojení střešních svodů na ploché žlaby ACO MultiDrain V100 délka šířka hloubka kg/ konektor pro žlab hloubky 7,5 konektor pro žlab hloubky 10 15,0 15,0 7,5 10,0 2, mm 135mm 85mm 75mm 135mm 100mm 100mm 225mm 100mm 135mm 125mm 135mm 125mm 42mm 42mm 8mm 225mm 90mm 75mm 150mm 85mm 75mm konektor pro žlab hloubky 7,5 konektor pro žlab hloubky 10,0 Obrubníkové výtokové díly pro napojení plochých žlabů ACO MultiDrain V100 délka šířka hloubka kg/ chrlič - šikmý obrubník chrlič - rovný obrubník 12,5 12,5 22,5 22,5,7, chrlič - šikmý obrubník chrlič - rovný obrubník

22 ACO DRAIN Krycí rošty pro liniové odvodňovací systémy MultiDrain 5) 5) V 100 S / V 100 G s Drainlock, s ochranou hran, z pozinkované oceli, korozivzdorné oceli a tvárné litiny světlá šířka 10,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433 Krycí rošty s Drainlock V 100 S / V 100 G Třída zatížení A 15 pro žlaby a vpusti délka šířka průřez vtoku 2 /m kg/ / pal. můstkový SW 10 mm design SK, pozink. ocel můstkový SW 10 mm design SK, korozivzdorná ocel děrovaný rošt z korozivzdorné oceli 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12, ,2 1,0 2,2 1,0 2,9 1, Krycí rošty V 100 S / V 100 G Třída zatížení B 125 Můstkový rošt NOVINKA můstkový kompozitní rošt SW 8 mm, design SK mřížkový rošt MW 30 x 15 mm pozinkovaná ocel mřížkový rošt MW 30 x 15 mm korozivzdorná ocel V2A 12,3 12,3 12,3 12,3 12, ,75 2,8 1,5 2,8 1, Děrovaný rošt Třída zatížení C 250 Mřížkový rošt NOVINKA: můstkový kompozitní rošt SW 8 mm, design SK můstkový SW 12 mm design SK, tvárná litina rošt z tvárné litiny, s podél-- nými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 17 mm můstkový SW 10 mm design SK, pozink. ocel můstkový SW 10 mm design SK, korozivzdorná ocel mřížkový rošt MW 25 x 12,5 mm pozinkovaná ocel mřížkový rošt MW 25 x 12,5 mm korozivzdorná ocel 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12, ,0 3,3 3,5 4,3 2,2 4,3 2,2 3,1 1,5 3,1 1, Rošt s podélnými pruty 5) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.

23 Krycí rošty pro liniové odvodňovací systémy MultiDrain 5) 5) V 100 S / V 100 G s Drainlock, s ochranou hran, z pozinkované oceli, korozivzdorné oceli a tvárné litiny světlá šířka 10,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433 Krycí rošt s Drainlock V 100 S / V 100 G Třída zatížení D 400 pro žlaby a vpusti délka šířka průřez vtoku 2 /m kg/ / pal. můstkový SW 12 mm design SK, tvárná litina rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 17 mm mřížkový rošt MW 25 x 12,5 mm pozinkovaná ocel mřížkový rošt MW 25 x 12,5 mm korozivzdorná ocel 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12, ,0 4,7 5,2 2,8 5,2 2, Krycí rošty V 100 S / V 100 G Můstkový rošt Třída zatížení E 00 Rošt s podélnými pruty můstkový SW 12 mm design SK, tvárná litina rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 17 mm krycí rošt z tvárné litiny 12,3 12,3 12, ,0 4,7 5, Mřížkový rošt Třída zatížení F 900 Pro zatížitelnost celého systému F 900 je nutná kombinace roštu F 900 se žlabem V 100 G (žlab s litinovou ochrannou hranou) můstkový SW 12 mm design SK, tvárná litina 12, , Krycí rošt Štěrbinové nástavce z pozink. nebo nerez. oceli, s Drainlock, pro třídy zatížení A15, B125, C250 dle ČSN EN 1433 průřez délka šířka výška vtoku kg/ / 2 /m pal. č. štěrbinový nástavec 13,0 10, , z pozink. oceli 13,0 10, , štěrbinový nástavec 13,0 10, , z nerez. oceli 13,0 10, , revizní díl pozink ocel 12,4 10, , revizní díl nerez ocel 12,4 10, , Pozn.: štěrbinové nástavce z pozink.oceli nebo nerez.oceli pro třídu zatížení D400 na vyžádání 5) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem V 100 Štěrbinový nástavec z pozink. oceli

24 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 150 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 15,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 150 G) dle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso V 150 s Drainlock z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku typ délka šířka výška začátek konec kg/ / pal. V 150 G hrana z tvárné litiny 5 mm V 150 S hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli 8) 4 mm 4 mm ) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 21,0 22,0 21,0 22,0 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 24,5 24,5 24,0 24,5 25,0 25,5 2,0 27,0 2,0 27,0 28,5 29,5 28,5 29,5 31,0 32,0 31,0 32,0 21,0 22,0 21,0 22,0 21,5 22,0 22,5 23,0 24,5 24,5 24,0 24,5 25,0 25,5 2,0 2,0 27,0 2,0 27,0 28,5 29,5 28,5 29,5 31,0 32,0 31,0 32,0 27,8 31,2 17,3 17,1 27,9 28,9 29,4 30,1 30,5 30,4 35,8 19,8 19,5 31,2 31,9 31,8 33,2 34,1 32,7 3,5 20,2 20,0 35,1 38,4 21,3 21,1 3,1 40,9 22,7 22, Plochý žlab MultiDrain V 150 s Drainlock z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku žlabové těleso s ochranou hran žlabové těleso s integrovaným těsněním DN ,0 12,0 1, ,0 12,0 1,

25 Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 150 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 15,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 150 G) dle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso V 150 z polymerického betonu s integrovanou ochranou hran Rozměry žlabového tělesa V 150, 1 m Rozměry žlabového tělesa V 150, 0,5 m Rozměry žlabového tělesa V 150, 0,5 m Rozměry plochého žlabu V 150, stavební výška 12 1) 3) 4) 5) 8) S integrovaným břitovým labyrintovým těsněním pro vodotěsné připojení k základnímu vedení. Žlabové těleso s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje. S předtvarováním pro svislý odtok DN 150. Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. Dodací lhůta na vyžádání.

26 Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 150 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 15,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 150 G) dle normy ČSN EN 1433 Vpust, jednodílná V 150 s Drainlock, z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, lapač nečistot, s vystřihovatelnou připojovací šablonou až do stavební výšky 20., s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním DN 150 nebo DN 200 hrana z tvárné litiny hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli 8) typ délka šířka výška kg/ / pal. 5 mm 4 mm 4 mm vpust DN 150 vpust DN 200 1,0 1,0 3,4 3, Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro začátek a konec žlabu typ , Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro ploché žlaby, pro začátek a konec žlabu 1, Čelní stěna pro konec žlabu z polymerického betonu, s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním, s ochranou hran, pro připojení DN 150 pro stavební výšku 0. pro stavební výšku 5. pro stavební výšku 10. pro stavební výšku 15. pro stavební výšku 20. 2,3 2,7 3,0 3, 4, ACO DRAIN stropní díl DN 100, nerez, s úchytným límcem pro izolaci pro MultiDrain kg/ 5, ) 8) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. Dodací lhůta na vyžádání.

27 Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 150 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 15,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 150 G) dle normy ČSN EN 1433 Vpust V 150 Rozměry vpusti V 150 Čelní stěna s ochranou hran, s břitovým labyrintovým těsněním Přechodka pro přechod 5 Přechodka pro přechod 2,5 Adaptér pro změnu směru toku Hák na rošty ACO DRAIN

28 Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 150 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 15,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 150 G) dle normy ČSN EN 1433 Přechodka pro přemostění výškových rozdílů při pokládce ve stupňovitém spádu hrana z tvárné litiny hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli 8) typ délka šířka výška kg/ / pal. 5 mm 4 mm 4 mm přechodka vhodná pro přechod z 0. na 5. přechod z 5. na 10. přechod z 10. na 15. přechod z 15. na 20. 0, přechodka vhodná pro přechod z 0. na 10. přechod z 10. na 20. 1, Adaptér pro změnu směru toku z polymerického betonu s ochranou hran vhodný pro typ 0. vhodný pro typ 5. vhodný pro typ 10. vhodný pro typ 15. vhodný pro typ 20. 1,2 1,4 1,7 1,9 2, Pachový uzávěr (PVC) pro vpust DN 150 pachový uzávěr Hák na rošty pro krycí rošty s Drainlock hák pro zdvihání krycích roštů 0, ) 8) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. Dodací lhůta na vyžádání.

29 Krycí rošty pro liniové odvodňovací systémy 5) 5) MultiDrain V 150 S / V 150 G s Drainlock, ochranou hran, z pozinkované oceli, korozivzdorné oceli a tvárné litiny světlá šířka 15,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 150 G) dle normy ČSN EN 1433 Krycí rošt s Drainlock pro žlaby a vpusti V 150 S / V 150 G Třída zatížení C 250 délka šířka průřez vtoku 2 /m kg/ / pal. můstkový SW 12 mm z litiny rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 18 mm mřížkový rošt MW 20 x 25 mm pozinkovaná ocel mřížkový rošt MW 20 x 25 mm korozivzdorná ocel ,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17, ,0 5,3 7,4 3,7 7,4 3, Poznámka: štěrbinové krycí nástavby z pozinkované nebo nerezové oceli, pro třídy zatížení A15 až C250 informace na dotaz Krycí rošty V 150 S / V 150 G Můstkový rošt Třída zatížení D 400 můstkový SW 12 mm z litiny rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 18 mm mřížkový rošt MW 20 x 25 mm pozinkovaná ocel mřížkový rošt MW 20 x 25 mm korozivzdorná ocel ,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17, ,8 8,2 9,2 4, 5,2 2, Poznámka: štěrbinové krycí nástavby z pozinkované nebo nerezové oceli, pro třídu zatížení D400 - informace na dotaz Rošt s podélnými pruty Mřížkový rošt Třída zatížení E 00 můstkový SW 12 mm z litiny rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 18 mm krycí rošt z tvárné litiny 50 17,3 9, Třída zatížení F ,3 17, ,8 8,2 Pro zatížitelnost celého systému F 900 je nutná kombinace roštu F 900 se žlabem V 150 G (žlab s litinovou ochrannou hranou) Krycí rošt můstkový SW 12 mm z litiny 50 17, , ) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.

30 ACO DRAIN 5) Liniový odvodňovací systém MultiDrain V 200 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 20,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 200 G) dle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso V 200 s Drainlock z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku typ délka šířka výška začátek konec kg/ / pal. V 200 G hrana z tvárné litiny 5 mm V 200 S hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli 8) 4 mm 4 mm ) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 2,5 27,5 2,5 27,5 2,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 30,0 29,0 30,0 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5 32,5 31,5 32,5 34,0 35,0 34,0 35,0 3,5 37,5 3,5 37,5 2,5 27,5 2,5 27,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,0 30,0 29,0 30,0 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5 31,5 32,5 31,5 32,5 34,0 35,0 34,0 35,0 3,5 37,5 3,5 37,5 41,9 45,7 22, 22,5 42,0 43,1 43, 43,9 44,0 44,1 47,2 2,1 25,9 45,2 45,9 4,5 47,0 47,4 47,5 49,8 27, 27,3 49,2 52,1 28,8 28,5 51,7 54,0 30,0 29, Plochý žlab MultiDrain V 200 s Drainlock z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku žlabové těleso s ochranou hran žlabové těleso s integrovaným těsněním DN ,0 12,0 12,0 12,0 18,

31 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 200 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 20,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 200 G) dle normy ČSN EN 1433 Vpust V 200 z polymerického betonu s integrovanou ochranou hran, pozinkovaná ocel Rozměry žlabového tělesa V 200, 1 m Rozměry žlabového tělesa V 200, 0,5 m Rozměry žlabového tělesa V 200, 0,5 m Rozměry plochého žlabu V 200 1) 3) 4) 5) 8) S integrovaným břitovým labyrintovým těsněním pro vodotěsné připojení k základnímu vedení. Žlabové těleso s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje. S předtvarováním pro svislý odtok DN 200. Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. Dodací lhůta na vyžádání.

32 Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 200 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 20,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 200 G) dle normy ČSN EN 1433 Vpust, jednodílná, V 200 s Drainlock, z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, lapač nečistot, s vystřihovatelnou připojovací šablonou až do stavební výšky 20., s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním DN 150 nebo DN 200 hrana z tvárné litiny hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli 8) typ délka šířka výška kg/ / pal. 5 mm 4 mm 4 mm vpust DN 150 vpust DN 200 7,0 7,0 41,4 41, Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro začátek a konec žlabu typ , Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro ploché žlaby, pro začátek a konec žlabu 2, Čelní stěna pro konec žlabu z polymerického betonu, s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním, s ochranou hran, pro přípojku DN 200 pro stavební výšku 0. pro stavební výšku 5. pro stavební výšku 10. pro stavební výšku 15. pro stavební výšku 20. 4,1 4,9 5,3 5,, ACO DRAIN stropní díl DN 100, nerez, s úchytným límcem pro izolaci pro MultiDrain kg/ 5, ) 8) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. Dodací lhůta na vyžádání.

33 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 200 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 20,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 200 G) dle normy ČSN EN 1433 Vpust V 200 Rozměry vpusti V 200 Čelní stěna s ochranou hran, s břitovým labyrintovým těsněním Přechodka pro přechod 5 Přechodka pro přechod 2,5 Adaptér pro změnu směru toku Hák na rošty ACO DRAIN

34 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 200 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 20,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 200 G) dle normy ČSN EN 1433 Přechodka pro přemostění výškových rozdílů při pokládce ve stupňovitém spádu hrana z tvárné litiny hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli 8) typ délka šířka výška kg/ / pal. 5 mm 4 mm 4 mm přechodka vhodná pro přechod z 0. na 5. přechod z 5. na 10. přechod z 10. na 15. přechod z 15. na 20. 1, přechodka vhodná pro přechod z 0. na 10. přechod z 10. na 20. 2, Adaptér pro změnu směru toku z polymerického betonu s ochranou hran vhodný pro typ 0. vhodný pro typ 5. vhodný pro typ 10. vhodný pro typ 15. vhodný pro typ 20. 1,8 2,1 2, 3,0 3, Pachový uzávěr (PVC) pro vpust DN 150 pachový uzávěr Hák na rošty pro krycí rošty s Drainlock hák na zdvihání krycích roštů 0, ) 8) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. Dodací lhůta na vyžádání.

35 Krycí rošty pro liniové odvodňovací systémy 5) 5) MultiDrain V 200 S / V 200 G s Drainlock, ochranou hran, z pozinkované oceli, korozivzdorné oceli a tvárné litiny světlá šířka 20,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 200 G) dle normy ČSN EN 1433 Krycí rošt s Drainlock pro žlaby a vpusti V 200 S / V 200 G Třída zatížení C 250 délka šířka průřez vtoku 2 /m kg/ / pal. můstkový SW 12 mm z litiny rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 19 mm mřížkový rošt MW 20 x 25 mm pozinkovaná ocel mřížkový rošt MW 20 x 25 mm korozivzdorná ocel ,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22, , 7,5 12,0,0 12,0, Krycí rošty V 200 S / V 200 Můstkový rošt Třída zatížení D 400 můstkový SW 12 mm z litiny rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 19 mm mřížkový rošt MW 20 x 25 mm pozinkovaná ocel mřížkový rošt MW 20 x 25 mm korozivzdorná ocel ,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22, ,4 11, 19,0 9,5 19,0 9, Rošt s podélnými pruty Třída zatížení E 00 můstkový SW 12 mm z litiny rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 19 mm krycí rošt z tvárné litiny ,3 22,3 22, ,4 11, 12, Mřížkový rošt Třída zatížení F 900 Pro zatížitelnost celého systému F 900 je nutná kombinace roštu F 900 se žlabem V 200 G (žlab s litinovou ochrannou hranou) Krycí rošt můstkový SW 12 mm z litiny 50 22, , ) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.

36 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 300 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 30,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 300 G) dle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso V 300 s Drainlock z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku typ délka šířka výška začátek konec kg/ / pal. V 300 G hrana z tvárné litiny 5 mm V 300 S hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli 8) 4 mm 4 mm ) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 38,5 39,5 38,5 39,5 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 42,0 41,0 42,0 41,0 41,5 42,0 42,5 43,0 43,5 44,5 43,5 44,5 4,0 47,0 4,0 47,0 48,5 49,5 48,5 49,5 38,5 39,5 38,5 39,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 41,0 42,0 41,0 42,0 41,5 42,0 42,5 43,0 43,5 43,5 44,5 43,5 44,5 4,0 47,0 4,0 47,0 48,5 49,5 48,5 49,5 3,9 70,3 38,8 38,2 4,3 4,7 5,1 5,7 5,9,7 73,4 40,5 39,5 7,2 7, 7,9 8,2 8,8 9,2 7,1 42,2 41,7 72,1 77,4 43,1 42,8 75, 82,5 45,5 44, Plochý žlab MultiDrain V 300 s Drainlock z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku žlabové těleso s ochranou hran žlabové těleso s integrovaným těsněním DN ,0 12,0 12,0 25, ,0 12,0 12,0 25,

Profesionální venkovní odvodnění

Profesionální venkovní odvodnění ACO Katalog Profesionální venkovní odvodnění ACO. Budoucnost odvodnění. ACO DRAIN Liniové odvodňovací systémy ACO Combipoint Bodové odvodňovací systémy ACO Drenážní systémy Vsakování a retence Kabelové

Více

XtraDrain. collect: sbírat a pojmout

XtraDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout XtraDrain 72 XtraDrain Odvodňovací žlaby z kompozitu XtraDrain Žlaby s ochrannou kompozitní hranou Žlaby s ochrannou pozinkovanou hranou Žlaby a vpusti 76 Ploché žlaby a příslušenství

Více

www.aco.cz Katalog 2007 Divize odvodnění zpevněných ploch ACO SELF ACO DRAIN ACO MARKANT FRÄNKISCHE OSTATNÍ Systém pro dûm a zahradu

www.aco.cz Katalog 2007 Divize odvodnění zpevněných ploch ACO SELF ACO DRAIN ACO MARKANT FRÄNKISCHE OSTATNÍ Systém pro dûm a zahradu Divize odvodnění zpevněných ploch Systém pro dûm a zahradu odvodňovací žlaby vpusti rohožky Liniové odvodàovací systémy standardní žlaby žlaby pro extrémní zatížení speciální žlaby sklepní okna okna OS

Více

PowerDrain. collect: sbírat a pojmout

PowerDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout PowerDrain 94 PowerDrain vysokozátěžové žlaby z polymerbetonu PowerDrain V 7 P 98 PowerDrain V 12 P 104 PowerDrain V 17 P 108 PowerDrain V 27 P 114 9 PowerDrain Informace k plánování

Více

N 100. collect: sbírat a pojmout

N 100. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout N 00 0 N00 Odvodňovací žlaby z polymerbetonu N 00 Žlaby, vpusti a příslušenství Rošty pro odvodňovací žlaby a vpusti Žlaby bez spádu dna 4 Žlaby se spádem dna 0,5 % 5 Vpusti a

Více

S 100 K až S 300 K. collect: sbírat a pojmout

S 100 K až S 300 K. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout S 100 K až S 300 K 7 ACO Drain S 100 K až S 300 K vysokozátěžové žlaby z polymerbetonu S 100 K Powerlock 78 S 150 K Powerlock 82 S 200 K Powerlock 86 S 300 K Powerlock 90 75 S

Více

PowerDrain. collect: sbírat a pojmout

PowerDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout PowerDrain 120 PowerDrain vysokozátěžové žlaby z polymerbetonu PowerDrain V 75 P 124 PowerDrain V 125 P 130 PowerDrain V 175 P 134 PowerDrain V 275 P 140 Prohlášení o vlastnostech

Více

XtraDrain. collect: sbírat a pojmout

XtraDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout 64 Odvodňovací žlaby z kompozitu Žlaby s ochrannou kompozitní hranou Žlaby s ochrannou pozinkovanou hranou Žlaby a vpusti 68 Ploché žlaby a příslušenství 69 Žlaby a vpusti 70

Více

Divize odvodnûní zpevnûn ch ploch

Divize odvodnûní zpevnûn ch ploch Divize odvodnûní zpevnûn ch ploch A C O K a t a l o g Systém pro dûm a zahradu Liniové odvodàovací systémy ACO LITINA OSTATNÍ K A T A L O G 2 0 0 9 (platný od 1. 2. 2009) Číslo aktualizace: 2 U ve ker

Více

S 100 K až S 300 K. collect: sbírat a pojmout

S 100 K až S 300 K. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout S 100 K až S 300 K 100 ACO Drain S 100 K až S 300 K vysokozátěžové žlaby z polymerbetonu S 100 K Powerlock 104 S 10 K Powerlock 108 S 200 K Powerlock 112 S 300 K Powerlock 116

Více

ACO DRAIN. Odvodňovací žlaby. Profesionální odvodnění venkovních ploch z kompozitu ACO XtraDrain X100C / X100S X150C / X150S X200C / X200S

ACO DRAIN. Odvodňovací žlaby. Profesionální odvodnění venkovních ploch z kompozitu ACO XtraDrain X100C / X100S X150C / X150S X200C / X200S ACO DRAIN Odvodňovací žlaby Profesionální odvodnění venkovních ploch z kompozitu ACO XtraDrain X100C / X100S X150C / X150S X200C / X200S ACO XtraDrain profesionální systém kompozitních žlabů Systém ACO

Více

Významné ocenění roštu s podélnými U-profily na mnoha soutěžích designu. Více informací naleznete na MultiDrain. collect: sbírat a pojmout

Významné ocenění roštu s podélnými U-profily na mnoha soutěžích designu. Více informací naleznete na   MultiDrain. collect: sbírat a pojmout Významné ocenění roštu s podélnými U-profily na mnoha soutěžích designu Více informací naleznete na www.aco.cz collect: sbírat a pojmout MultiDrain 0 MultiDrain Odvodňovací žlaby z polymerbetonu Žlaby

Více

collect: Monoblock sbírat a pojmout

collect: Monoblock sbírat a pojmout collect: Monoblock sbírat a pojmout 128 Monoblock PD a RD monolitické odvodnění z polymerbetonu Monoblock PD 100 V monolitické odvodňovací žlaby, přírodní a antracitově černé 132 Monoblock PD 150 V monolitické

Více

collect: Monoblock RD sbírat a pojmout

collect: Monoblock RD sbírat a pojmout collect: Monoblock RD sbírat a pojmout 156 Monoblock RD monolitické odvodnění z polymerbetonu Monoblock RD 100 V monolitické odvodňovací žlaby, přírodní a antracitově černé 160 Monoblock RD 150 V monolitické

Více

D14. ACO Profesionální venkovní odvodnění. ACO. Budoucnost odvodnění. Ceník platný od

D14. ACO Profesionální venkovní odvodnění. ACO. Budoucnost odvodnění. Ceník platný od ACO Profesionální venkovní odvodnění D14 ACO. Budoucnost odvodnění. Ceník platný od 01.02.2014 U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou uvedeny bez DPH. ACO. Budoucnost

Více

collect: Monoblock PD sbírat a pojmout

collect: Monoblock PD sbírat a pojmout collect: Monoblock PD sbírat a pojmout 144 Monoblock PD monolitické odvodnění z polymerbetonu Monoblock PD 100 V 148 Monoblock PD 150 V 150 Monoblock PD 200 V 152 Prohlášení o vlastnostech naleznete na:

Více

Multiline. collect: sbírat a pojmout

Multiline. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Multiline 6 Multiline Odvodňovací žlaby z polymerbetonu Multiline V 100 Multiline V 150 Multiline V 200 Multiline V 00 Multiline V 400 Multiline V 500 Prohlášení o vlastnostech

Více

ACO XtraDrain X100C Liniové odvodňovací žlaby s můstkovými rošty

ACO XtraDrain X100C Liniové odvodňovací žlaby s můstkovými rošty ACO Drain www.aco.cz ACO XtraDrain X100C Liniové odvodňovací žlaby s můstkovými rošty Profesionální liniové odvodnění zpevněných ploch a jiných prostranství u veřejných i neveřejných občanských staveb

Více

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Bodové odvodnění 44 Bodové odvodnění Dvorní i ACO Self Vpusti a příslušenství 47 ACO GalaPoint Vpusti a příslušenství 49 ACO XtraPoint Vpusti a příslušenství 51 Bodové odvodnění

Více

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Bodové odvodnění 166 Bodové odvodnění Dvorní vpusti Uliční vpusti ACO Self 170 ACO Gala 171 ACO Combipoint PP 172 ACO DRAIN 174 167 Dvorní vpusti Informace k plánování Dvorní

Více

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Bodové odvodnění 40 Bodové odvodnění Dvorní i ACO Self Vpusti a příslušenství 4 ACO Gala Vpusti a příslušenství 45 Bodové odvodnění Online informace 4 Dvorní i Informace k plánování

Více

A C O D R A I N ACO DRAIN

A C O D R A I N ACO DRAIN A C O D R A I N ACO DRAIN ACO DRAIN N 100 K odvodňovací systémy s aretací Quicklock ACO DRAIN N 100 K je univerzální generace liniového odvodňovacího systému. Díky kvalitě, možnosti zatížení od A 15 až

Více

N N 100. Systém liniového odvodnění ACO N 100 je určen pro:

N N 100. Systém liniového odvodnění ACO N 100 je určen pro: N 1 0 0 N 100 Odvodňovací systém se širokým rozsahem použití N 100 Systém liniového odvodnění ACO N 100 je určen pro: oblast bytové a obãanské v stavby chodníky a cesty pro pû í garáïe a parkovi tû osobních

Více

ACO Rezidenční výstavba

ACO Rezidenční výstavba ACO Rezidenční výstavba A C O K a t a l o g ACO SELF odvodňovací systémy rohožky zatravňovací panely ACO MARKANT sklepní světlíky a okna ACO střešní desky sprchové žlaby výplňové poklopy drenážní a vsakovací

Více

Liniové odvodnění. collect: sbírat a pojmout

Liniové odvodnění. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Liniové odvodnění 4 Liniovové odvodnění EuroSelf Žlaby z polymerbetonu včetně roštů 2 HexaSelf Žlaby z polypropylenu včetně roštů 4 Self Platforma Žlaby, vpusti a příslušenství

Více

Rezidenční výstavba. ACO. Budoucnost odvodnění. ACO Katalog. KATALOG MARKANT 2012 Výrobky pro rezidenční výstavbu (platný od 1. 4.

Rezidenční výstavba. ACO. Budoucnost odvodnění. ACO Katalog. KATALOG MARKANT 2012 Výrobky pro rezidenční výstavbu (platný od 1. 4. Rezidenční výstavba ACO Katalog ACO. Budoucnost odvodnění. ACO SELF odvodňovací systémy rohožky zatravňovací panely ACO MARKANT sklepní světlíky a okna ACO střešní desky sprchové žlaby výplňové poklopy

Více

Rezidenãní v stavba. S o r t i m e n t A C O. ACO Ceník Rezidenãní v stavba 2009. Číslo aktualizace: 1

Rezidenãní v stavba. S o r t i m e n t A C O. ACO Ceník Rezidenãní v stavba 2009. Číslo aktualizace: 1 S o r t i m e n t A C O Rezidenãní v stavba ACO Ceník Rezidenãní v stavba 2009 (platný od 1. 4. 2009) Číslo aktualizace: 1 U ve ker ch cenov ch údajû se jedná o nezávazná cenová doporuãení. Ceny jsou uvedeny

Více

KerbDrain. collect: sbírat a pojmout

KerbDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout KerbDrain 180 KerbDrain monolitické obrubníkové odvodnění z polymerbetonu KerbDrain KD255 monolitické obrubníkové odvodnění, šedé zbarvení, stavební výška 255 mm 184 KerbDrain

Více

SELF 100 - nespádované žlaby z polyesterového betonu pro lehké zatížení (garáže u RD, chodníky, pochůzné provozy, autoservisy, sportoviště atd.

SELF 100 - nespádované žlaby z polyesterového betonu pro lehké zatížení (garáže u RD, chodníky, pochůzné provozy, autoservisy, sportoviště atd. Stránka 1 autorizovaný dovozce ANRIN Lanžhotská 3448/2 Tel./fax: ++420 519 325187, 323168 690 02 Břeclav Tel. ++420 519 322440, 325741 ČR E-mail: info@rexcom.cz CENÍK ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ Z POLYMERICKÉHO

Více

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Bodové odvodnění 188 Bodové odvodnění Dvorní vpusti Uliční vpusti ACO Self 12 ACO Gala 13 ACO 14 ACO DRAIN 18 Bodové odvodnění Online informace 18 Dvorní vpusti Informace k plánování

Více

Liniové odvodnění. collect: sbírat a pojmout

Liniové odvodnění. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Liniové odvodnění 4 Liniovové odvodnění EuroSelf Žlaby z polymerbetonu včetně roštů 2 HexaSelf Žlaby z polypropylenu včetně roštů 4 Self Platforma Žlaby, vpusti a příslušenství

Více

ACO Rezidenční výstavba M14. ACO. Budoucnost odvodnění.

ACO Rezidenční výstavba M14. ACO. Budoucnost odvodnění. ACO Rezidenční výstavba ACO. Budoucnost odvodnění. Katalog / ceník platný od 0.02.204 ACO. Budoucnost odvodnění. Společnost ACO poskytuje systémový řetězec odvodnění pro kvalitní životní prostředí zítřka

Více

HD DRAIN. collect: sbírat a pojmout

HD DRAIN. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout HD DRAIN 156 HD Drain - žlaby typu I z kompozitního betonu HD Drain CC Žlaby, příslušenství a vpusti 160 HD Drain G Žlaby, příslušenství a vpusti 162 157 HD Drain Informace k

Více

MultiDrain. collect: sbírat a pojmout

MultiDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout MultiDrain 16 MultiDrain Odvodňovací žlaby z polymerbetonu Žlaby Žlaby s nízkou stavební výškou 3 MultiDrain V 100 Rošty pro odvodňovací žlaby a vpusti Vpusti a příslušenství

Více

KerbDrain. collect: sbírat a pojmout

KerbDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout 162 monolitické obrubníkové odvodnění z polymerbetonu Žlaby, vpusti a příslušenství 166 Prohlášení o vlastnostech naleznete na: www.aco.cz/ke stažení ACO Online informace 163

Více

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Bodové odvodnění 228 Bodové odvodnění Dvorní vpusti Uliční vpusti ACO Self Xtrapoint 232 ACO GalaPoint 233 ACO 234 ACO DrainPoint 240 Bodové odvodnění Online informace 229 Dvorní

Více

ACO Drain. ACO Drain. Nepropust-nost, vysoká chemická a mechanická

ACO Drain. ACO Drain. Nepropust-nost, vysoká chemická a mechanická ACO Drain ACO Drain ACO DRAIN S 100 K / S 150 K / S 200 K / S 300 K liniové odvodňovací systémy pro extrémní zatížení a nejnáročnější aplikace s aretací Powerlock a bezpečnostní SF drážkou Liniové odvodnění

Více

A C O S e l f. Od března 2013 v novém stavebnicovém řešení. Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu

A C O S e l f. Od března 2013 v novém stavebnicovém řešení. Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu A C O S e l f Od března 203 v novém stavebnicovém řešení Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu Pozinkovaný rošt obj. č. 00 cm: 386 obj. č. 0 cm: 387 Nerezový rošt leštěný obj.

Více

ACO Rezidenční výstavba M18. ACO. Budoucnost odvodnění.

ACO Rezidenční výstavba M18. ACO. Budoucnost odvodnění. ACO Rezidenční výstavba ACO. Budoucnost odvodnění. Katalog / ceník platný od 0.0.208 ACO. Budoucnost odvodnění. Společnost ACO poskytuje systémový řetězec odvodnění pro kvalitní životní prostředí zítřka

Více

ACO Rezidenční výstavba M17. ACO. Budoucnost odvodnění.

ACO Rezidenční výstavba M17. ACO. Budoucnost odvodnění. ACO Rezidenční výstavba ACO. Budoucnost odvodnění. Katalog / ceník platný od 5.03.207 ACO. Budoucnost odvodnění. Společnost ACO poskytuje systémový řetězec odvodnění pro kvalitní životní prostředí zítřka

Více

CENÍK 2010 PLATNÝ OD 1. BŘEZNA 2010

CENÍK 2010 PLATNÝ OD 1. BŘEZNA 2010 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORTOVNÍ STAVBY CENÍK 2010 PLATNÝ OD 1. BŘEZNA 2010 Ceník 2010 Navštivte nás na www.hauraton.com Certifikát kvality DIN EN ISO 9001 / certifikace dle EN Jako jedna

Více

ACO Rezidenční výstavba M18. ACO. The future of drainage.

ACO Rezidenční výstavba M18. ACO. The future of drainage. ACO Rezidenční výstavba ACO. The future of drainage. Katalog / cenník platný od 0.0.208 ACO. Budoucnost odvodnění. Společnost ACO poskytuje systémový řetězec odvodnění pro kvalitní životní prostředí zítřka

Více

Multiline Seal in. collect: sbírat a pojmout

Multiline Seal in. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Multiline Seal in 0 Multiline Seal in Odvodňovací žlaby z polymerbetonu Žlaby, vpusti a příslušenství Žlaby 6 Vpusti a příslušenství 8 Multiline V 100 Rošty pro odvodňovací žlaby

Více

ACO Dom a záhrada M17. ACO. The future of drainage.

ACO Dom a záhrada M17. ACO. The future of drainage. ACO Dom a záhrada ACO. The future of drainage. Katalog / cenník platný od 0. 04. 207 ACO. The future of drainage. Systémový reťazec ACO poskytuje riešenia odvodnenia pre kvalitné životné prostredie zajtrajška.

Více

Nerezové modulární žlaby

Nerezové modulární žlaby collect: Zachytit a odvést Nerezové modulární žlaby 8 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek iniové odvodnění Úvod Přehled systému Základní informace a výhody Schéma modulárních žlabů

Více

ceník 2009 platný od 1. března 2009

ceník 2009 platný od 1. března 2009 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORTOVNÍ STAVBY ceník 2009 platný od 1. března 2009 Ceník 2009 Navštivte nás na www.hauraton.com Certifikát kvality DIN EN ISO 9001 / certifikace dle EN Jako jedna

Více

www.ronn.cz Odvodňovací systémy z vysokopevnostního PE-HD Liniové odvodňovací systémy Ceník 1/2010 RONN DRAIN

www.ronn.cz Odvodňovací systémy z vysokopevnostního PE-HD Liniové odvodňovací systémy Ceník 1/2010 RONN DRAIN Odvodňovací systémy z vysokopevnostního PE-HD www.ronn.cz Ceník 1/2010 Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN Obsah Odvodňovací systém FLAT Vhodné pro instalace s požadavkem na nízkou stavební výšku jako

Více

Perfektní program pro dům a zahradu

Perfektní program pro dům a zahradu A C O S E L F ACO S E L F 3 typy žlabů: ACO SELF EuroSelf ACO SELF mini ACO SELF maxi ACO SELF Perfektní program pro dům a zahradu Určen pro odvodnění: domovních vchodû vjezdû garáïí teras kde zajišťuje

Více

Liniové odvodnûní ACO DRAIN

Liniové odvodnûní ACO DRAIN Liniové odvodnûní ACO DRAIN ACO MultiDrain (Multiline ) Technicky dokonalé systémové řešení: ACO DRAIN MultiDrain dle âsn EN 1433 pro tfiídy zatíïení A 15 aï F 900 v dimenzích 100, 150, 200, 300, 400 a

Více

ACO Self Odvodňovací systémy pro dům a zahradu ACO Self - odvodàovací Ïlaby - dvorní vpusti

ACO Self   Odvodňovací systémy pro dům a zahradu ACO Self - odvodàovací Ïlaby - dvorní vpusti ACO Self www.aco.cz Odvodňovací systémy pro dům a zahradu ACO Self - odvodàovací Ïlaby - dvorní vpusti ACO Self odvodàovací systém pro dûm a zahradu 2 Odvodňovací systémy ACO Self byly vyvinuty speciálně

Více

Nerezové modulární žlaby

Nerezové modulární žlaby collect: Zachytit a odvést Nerezové modulární žlaby 98 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek iniové odvodnění Úvod Přehled systému Základní informace a výhody Schéma modulárních žlabů

Více

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA RECYFIX STANDARD. Ekologické, jednoduché a spolehlivé odvodnění Pro odvodnění pěších zón, domu a zahrady

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA RECYFIX STANDARD. Ekologické, jednoduché a spolehlivé odvodnění Pro odvodnění pěších zón, domu a zahrady INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT Ekologické, jednoduché a spolehlivé odvodnění Pro odvodnění pěších zón, domu a zahrady Ve zkratce Jednoduchá a rychlá montáž Pro aplikaci do třídy zatížení

Více

N 100. collect: sbírat a pojmout

N 100. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout N 00 6 N00 Odvodňovací žlaby z polymerbetonu N 00 Žlaby, vpusti a příslušenství Rošty pro odvodňovací žlaby a vpusti Žlaby bez spádu dna 0 Žlaby se spádem dna 0,5 % Vpusti a příslušenství

Více

ACO Self. collect: sbírat a pojmout

ACO Self. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout ACO Self 204 ACO Self EuroSelf Žlaby z polymerbetonu včetně roštů 208 ACO Self EuroSelf/HexaSelf HexaSelf Žlaby z polypropylenu včetně roštů 210 Základní žlabové prvky 211 Self

Více

FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC. Konstruované se značným hydraulickým výkonem Pro velkokapacitní odvodnění mimořádně zatěžovaných ploch

FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC. Konstruované se značným hydraulickým výkonem Pro velkokapacitní odvodnění mimořádně zatěžovaných ploch INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC Konstruované se značným hydraulickým výkonem Pro velkokapacitní odvodnění mimořádně zatěžovaných ploch Ve zkratce Vysoká vtoková kapacita

Více

Plastový odvodňovací systém s pozinkovaným ocelovým rámem

Plastový odvodňovací systém s pozinkovaným ocelovým rámem RECYFIX PLUS 100 Plastový odvodňovací systém s m ocelovým rámem Pohled a příčný řez pro žlab typ 01 Pohled a příčný řez pro žlab typ 010 Kryty do tř. zatížení C 250 Pohled a příčný řez pro žlab typ 60

Více

Liniové odvodnûní. Technicky dokonalé systémové řešení: ACO DRAIN Multiline dle âsn EN 1433 pro tfiídy zatíïení A 15 do E 600

Liniové odvodnûní. Technicky dokonalé systémové řešení: ACO DRAIN Multiline dle âsn EN 1433 pro tfiídy zatíïení A 15 do E 600 Liniové odvodnûní Technicky dokonalé systémové řešení: ACO DRAIN Multiline dle âsn EN 1433 pro tfiídy zatíïení A 15 do E 600 ACO DRAIN Systém pro kompletní odvodnûní: V echna tfii provedení hran ve ãtyfiech

Více

Nerezové modulární žlaby

Nerezové modulární žlaby collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat Nerezové modulární žlaby 68 iniové odvodnění Štěrbinové žlaby CO Modular 20 Žlabové díly Odtokové díly s rozměrem rámu 200x200mm (průměr výtoku D=110mm) Odtokové

Více

75 P / V 125 P / V 175 P / V 275 P

75 P / V 125 P / V 175 P / V 275 P ACODrain Odvodňovací žlaby Štíhlý, tichý a extrémně účinný Žlab pro inženýrské stavitelství s integrovaným tlumením V 75 P / V 125 P / V 175 P / V 275 P ACO PowerDrain Jak již název říká Kdo, když ne ACO,

Více

odvodňovací systémy BIRCO

odvodňovací systémy BIRCO Katalog - liniové odvodnění ODVODNĚNÍ S KVALITOU odvodňovací systémy BIRCO Údaje v tomto katalogu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech

Více

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA RECYFIX PLUS. Funkční odvodnění S ochranou hrany stěn a atraktivním designem

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA RECYFIX PLUS. Funkční odvodnění S ochranou hrany stěn a atraktivním designem INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT PLUS Funkční odvodnění S ochranou hrany stěn a atraktivním designem Ve zkratce Pro komerční prostory do třídy zatížení C 250 ve smyslu normy EN 1433 Rám z pozinkované

Více

OBČaNSKÉ STAVBY. recyfix pro recyfix plus recyfix standard ŠTĚRBINOVÉ KRYTY faserfix standard recyfix point. faserfix point dachfix.

OBČaNSKÉ STAVBY. recyfix pro recyfix plus recyfix standard ŠTĚRBINOVÉ KRYTY faserfix standard recyfix point. faserfix point dachfix. INŽEN Ý R SK É STAV BY OBČANSKÉ STAVBY aqua SPORTOVNÍ STAVBY OBČaNSKÉ STAVBY recyfix pro recyfix plus recyfix standard ŠTĚRBINOVÉ KRYTY faserfix standard recyfix point faserfix point dachfix recyfix green

Více

Stavební výrobek určený pro sběr, shromáždění a lineární odvodnění vod z okolních zpevněných ploch.

Stavební výrobek určený pro sběr, shromáždění a lineární odvodnění vod z okolních zpevněných ploch. VLASTNOSTI MATERIÁLU SKLOLAMINÁTOVÝ KOMPOZIT skleným vláknem vystužený polyester, minerální plnivo, aditiva (UP-GF) PEVNOST V TAHU 5 N/mm² (ISO 527) PEVNOST V OHYBU 120 N/mm² (ISO 14125) MODUL PRUŽNOSTI

Více

TECHNICAL-typ SE SE600 SF900. Odvodňovací žlaby z polyesterového betonu s 4mm ochrannou hranou. Dodávaný sortiment řady -TECHNICAL:

TECHNICAL-typ SE SE600 SF900. Odvodňovací žlaby z polyesterového betonu s 4mm ochrannou hranou. Dodávaný sortiment řady -TECHNICAL: -typ SE SA15 SB125 SC250 SD400 SE600 SF900 Odvodňovací žlaby z polyesterového betonu s 4mm ochrannou hranou Díky nízké hmotnosti, velké pevnosti, vysoké chemické odolnosti a integrované ochranné hraně

Více

www.ronn.cz Dům a zahrada Profi systémy pro dům a zahradu

www.ronn.cz Dům a zahrada Profi systémy pro dům a zahradu www.ronn.cz odvodnění RONN DRAIN zatravňovací tvárnice anglické dvorky bodové vpustě litinové poklopy sklepní okna Ceník 1/2012 Profi systémy pro dům a zahradu Dům a zahrada EKO DRAIN RONN SELF ECO Žlab

Více

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA FASERFIX STANDARD. Žlaby z betonu vyztužené skelným vláknem Vhodné pro pěší a obytné zóny

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA FASERFIX STANDARD. Žlaby z betonu vyztužené skelným vláknem Vhodné pro pěší a obytné zóny INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT FASERFIX Žlaby z betonu vyztužené skelným vláknem Vhodné pro pěší a obytné zóny Ve zkratce Žlaby FASERFIX E 100 ve shodě s EN 1433 Jednoduchá a rychlá montáž

Více

Palazzo Lombardia, Mailand, Italie. Katalog výrobků. pro rok Odvodňovací žlaby pro všechny- Technologie pro odvodnění

Palazzo Lombardia, Mailand, Italie. Katalog výrobků. pro rok Odvodňovací žlaby pro všechny- Technologie pro odvodnění Palazzo Lombardia, Mailand, Italie Katalog výrobků pro rok 2016 Odvodňovací žlaby pro všechny- Technologie pro odvodnění OBSAH Kontaktní osoby................. 04-05 Oblasti použití.........................

Více

RECYFIX HICAP. Efektivní odvodnění modulová instalace Odvodňovací a retenční systém pro rozsáhlé plochy

RECYFIX HICAP. Efektivní odvodnění modulová instalace Odvodňovací a retenční systém pro rozsáhlé plochy INŽENÝRSKÉ STVBY OBČNSKÉ STVBY QU SPORT RECYFIX HICP Efektivní odvodnění modulová instalace Odvodňovací a retenční systém pro rozsáhlé plochy 124 Ve zkratce Vysokokapacitní odvodňovací systém Vhodný pro

Více

Garantovaná ochrana spodní stavby

Garantovaná ochrana spodní stavby Garantovaná ochrana spodní stavby... pomocí systému opti-drän Sklepní prostory již dávno neslouží jen jako skladiště a úložiště věcí, rádi je vyžíváme také jinak. Pro sport, volný čas a rekreaci! Předpokladem

Více

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Liniové odvodňovací systémy drain RONN NEREZ Nerezový odvodňovací program 3 7 Podlahové vpustě 8 15 Nerezový odvodňovací program Odvodnění firmy

Více

PARKING-typ SC SC250 SD400 SE600 SF900

PARKING-typ SC SC250 SD400 SE600 SF900 -typ SC SA15 SB125 SC250 SD400 SE600 SF900 Odvodňovací žlaby z polyesterového betonu s 2mm ochrannou hranou Díky nízké hmotnosti, velké pevnosti, vysoké chemické odolnosti a integrované ochranné hraně

Více

Odvodňování komunikací / víceúčelové drenážní systémy

Odvodňování komunikací / víceúčelové drenážní systémy Strabusil drenážní trubka SN 4 Částečně perforované, celoperforované vsakovací a víceúčelové trubky z PE-HD dle DIN 4262-1, typ R2, plocha perforace 50 cm²/m pro LP, TP, MP, šířka štěrbin 1,2 mm ± 0,4

Více

POLYMERBETONOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLABY.

POLYMERBETONOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLABY. POYMERETONOVÉ OVOŇOVACÍ ŽAY www.stora.cz Produktová řada TORA-RAIN POYPROPYENOVÉ OVOŇOVACÍ ŽAY TORA-RAIN IGT Třída A15 strana 3 POYMERETONOVÉ OVOŇOVACÍ ŽAY TORA-RAIN OME Třída A15 strana 5 TORA-RAIN EF

Více

ACO DRAIN. Odvodňovací žlaby. ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / 150 V / 200 V / 300

ACO DRAIN. Odvodňovací žlaby. ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / 150 V / 200 V / 300 ACO DRAIN Odvodňovací žlaby ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / 1 V / 200 V / 300 - liniové odvodnění pro extrémní statické i dynamické namáhání - v třídách zatížení D400 a F900 dle ČSN EN 1433 - přímo určené

Více

RONN DRAIN COMPLET. Odvodňovací žlaby. Anglické dvorky. Rohožky. Bodové vpustě. Bazénové rošty. Zatravňovací tvárnice. Sklepní okna.

RONN DRAIN COMPLET. Odvodňovací žlaby. Anglické dvorky. Rohožky. Bodové vpustě. Bazénové rošty. Zatravňovací tvárnice. Sklepní okna. Profi Odvodňovací žlaby Anglické dvorky Rohožky Bodové vpustě Bazénové rošty Zatravňovací tvárnice Sklepní okna Litinové poklopy Podzemní nádrže RONN DRAIN COMPLET Odvodňovací žlaby pro všestranné použití.

Více

ACO DRAIN HD 200 CC ACO DRAIN HD 150, 200, 300 G

ACO DRAIN HD 200 CC ACO DRAIN HD 150, 200, 300 G ACO H D D R A I N O d v o d ň o v a c í ž l a b y Žlaby typu I pro odvodnění nejen dálnic ACO DRAIN HD 200 CC ACO DRAIN HD 150, 200, 300 G - třída zatížení F900kN, typ I, dle ČSN EN 1433 ACO HD DRAIN systém

Více

www.ronn.cz Štěrbinový odvodňovací systém Funnel Zatížení D400 E600 F900 Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN

www.ronn.cz Štěrbinový odvodňovací systém Funnel Zatížení D400 E600 F900 Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN www.ronn.cz RONN DRAIN Liniové odvodňovací systémy Šťěrbinový odvodňovací systém Funnel Štěrbinový odvodňovací systém Funnel Zatížení D400 E600 F900 Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN Odvodnění FUNNEL

Více

ACO Rezidenční výstavba M16. ACO. Budoucnost odvodnění.

ACO Rezidenční výstavba M16. ACO. Budoucnost odvodnění. ACO Rezidenční výstavba ACO. Budoucnost odvodnění. Katalog / ceník platný od 0.04.206 ACO. Budoucnost odvodnění. Společnost ACO poskytuje systémový řetězec odvodnění pro kvalitní životní prostředí zítřka

Více

RONN Channel Nová řada Liniové odvodňovací systémy Dle normy EN 1433 Třída zatíženi D400 - E600 kn 100% garance proti rozbití

RONN Channel Nová řada Liniové odvodňovací systémy Dle normy EN 1433 Třída zatíženi D400 - E600 kn 100% garance proti rozbití Nová řada Vysoká pevnost a odolnost proti nárazu Lehké od 9 do 19 kg Dle normy EN 1433 Třída zatíženi D400 - E600 kn 100% garance proti rozbití www.ronn.cz Kompozitní odvodňovací žlaby RONN Channel Liniové

Více

inženýřské sítě Inženýrské sítě

inženýřské sítě Inženýrské sítě 114 Inženýrské sítě PIPELIFE - Kanalizační trubky z PVC... 116-120 GLYNWED - Vnitřní odpadní plastové trubní systémy z PP...121-128 ACO - odvodňovací žlaby...130-133 ACO - drenážní trubní systémy plastové...134

Více

A C O K a t a l o g K A T A L O G 2 0 0 9. U ve ker ch cenov ch údajû se jedná o nezávazná cenová doporuãení.

A C O K a t a l o g K A T A L O G 2 0 0 9. U ve ker ch cenov ch údajû se jedná o nezávazná cenová doporuãení. Divize odvodnûní zpevnûn ch ploch A C O K a t a l o g Systém pro dûm a zahradu ACO DRAIN Liniové odvodàovací systémy ACO LITINA FRÄNKISCHE OSTATNÍ K A T A L O G 2 0 0 9 (platný od 1. 2. 2009) Číslo aktualizace:

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

MEARIN Plus Délka (mm)

MEARIN Plus Délka (mm) MEARIN Plus 300 300 Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433 C250 D400** Světlá šířka 300 mm, celková šířka 336 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy

Více

CENÍK ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY Benefit stavební prvky s.r.o.

CENÍK ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY Benefit stavební prvky s.r.o. Stránka 1/5 TOP X TOP X, kombiartikl žlab s krytem, A 15 speciální ceny při nákupu celé palety žlabů jednoho typu (90 ks) odvodňovací žlab s krytem pozinkovaným štěrbinovým SW 9, černý žlab 1000 119 89

Více

ÚČEL POUŽITÍ Stavební výrobek určený pro sběr, shromáždění a lineární odvodnění vod z okolních zpevněních

ÚČEL POUŽITÍ Stavební výrobek určený pro sběr, shromáždění a lineární odvodnění vod z okolních zpevněních VLASTNOSTI MATERIÁLU SKLOLAMINÁTOVÝ KOMPOZIT skleným vláknem vystužený polyester, minerální plniva, aditiva (UP-GF) PEVNOST V TAHU 65 N/mm² (ISO 527) PEVNOST V OHYBU 120 N/mm² (ISO 14125) MODUL PRUŽNOSTI

Více

SIDE-LOCK bezešroubová aretace

SIDE-LOCK bezešroubová aretace RECYFIX SUPER Vlastnosti: SIDE-LOCK bezešroubová aretace patentovaný torsní efekt pro připevnění krytů ke žlabům zcela bez šroubů, rozpěrek, tyček apod. s rámy z pozinkované nebo nerezové oceli vertikální

Více

MEARIN Plus Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433 C250 D400**

MEARIN Plus Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433 C250 D400** MEARIN Plus 300 300 Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433 Světlá šířka 300, celková šířka 336. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy C250 D400 kn podle

Více

ACO Rezidenãní v stavba

ACO Rezidenãní v stavba A C O K a t a l o g ACO Rezidenãní v stavba odvodàovací systémy rohoïky zatravàovací panely sklepní svûtlíky a okna ACO stfie ní desky sprchové Ïlaby drenáïní a vsakovací systémy kabelové chrániãky KATALOG

Více

RECYFIX Standard Plus X

RECYFIX Standard Plus X RECYFIX Standard Plus X Žlaby RECYFIX - Standard Plus X Možnosti využití silnice terasy, zápraží dlážděné plochy zahrady parkoviště chodníky pěší zóny cesty Výhody s přídavným ocelovým rámem do třídy zatížení

Více

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH Zpětné klapky a základní tělesa Dvojitá zpětná klapka s jištěním Staufix z plastu Dvě klapky, které se samočinně uzavírají, jedna slouží i jako ručně uzavíratelný nouzový uzávěr. Není vhodná pro odpadní

Více

Plastové a Nerezové sanitární vpusti

Plastové a Nerezové sanitární vpusti collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat Plastové a Nerezové sanitární vpusti 4 Bodové odvodnění Úvod Základní informace 6 Plastové podlahové vpusti Kompletní vpusti DN 50 a DN 70/DN 00 Kompletní vpusti

Více

KANALIZAČNÍ VPUSTI 60

KANALIZAČNÍ VPUSTI 60 KANALIZAČNÍ VPUSTI 60 Venkovní kanalizační vpusti Lapače střešních splavenin slouží k odvádění dešťových vod do kanalizace nebo pro zachycení nečistot splavených dešťovou vodou ze střech objektů. K tomuto

Více

fasdrain HOBYLINE fasdrain fastrade

fasdrain HOBYLINE fasdrain fastrade fasdrain HOBYLINE POPIS VÝROBKU: Odvodňovací žlab fasdrain HOBYLINE je vyroben z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD). Představuje praktickou a hospodárnou alternativu k tradičním způsobům liniového odvodnění.

Více

ACO systém. ACO systém. ACO systémová řešení Dopravní infrastruktura a inïen rské sítû

ACO systém. ACO systém. ACO systémová řešení Dopravní infrastruktura a inïen rské sítû ACO systém ACO systém ACO systémová řešení Dopravní infrastruktura a inïen rské sítû LINIOVÉ ODVOD OVACÍ SYSTÉMY PRO NEJ IR Í POUÎITÍ Liniové odvodnûní dle âsn EN 1433, vhodné: pro všechny typy zpevněných

Více

www.ronn.cz Sportovní program Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN

www.ronn.cz Sportovní program Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN www.ronn.cz Sportovní program Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN 125 Odvodňovací systém pro běžecké dráhy a rozhraní s travnatým hřištěm na straně 4-5 RONN SPORT 125 Štěrbinové žlaby pro běžecké dráhy

Více

VSAKOVÁNÍ. Vsakovací systémy hospodaření s dešťovou vodou. příslušenství. Vsakování, retence nebo zadržování dešťových vod

VSAKOVÁNÍ. Vsakovací systémy hospodaření s dešťovou vodou. příslušenství. Vsakování, retence nebo zadržování dešťových vod Retenční blok z polypropylenu; barva zelená. S podílem dutin 95 % a s průběžným inspekčním tunelem. Objem bloku 950 l na m3. Rozšířitelné do všech stran a kombinovatelné do libovolně velkých zařízení.

Více

RECYFIX SUPER KS RECYFIX SUPER. Kompletní odvodnění lehké a pevné Vysoká stabilita pro průmyslové a veřejné plochy

RECYFIX SUPER KS RECYFIX SUPER. Kompletní odvodnění lehké a pevné Vysoká stabilita pro průmyslové a veřejné plochy RECYFIX KS RECYFIX Kompletní odvodnění lehké a pevné Vysoká stabilita pro průmyslové a veřejné plochy 90 Ve zkratce Lehký a pevný Rychlá a jednoduchá montáž Do třídy zatížení F 900 v souladu s normou EN

Více

Hygienické nerezové vpusti

Hygienické nerezové vpusti collect: Zachytit a odvést Hygienické nerezové vpusti 6 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek Bodové odvodnění Úvod Přehled systému Hygienický design Příklady instalací ACO Protipožární

Více

F.4. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 ZTI A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

F.4. RODINNÝ DŮM BUČOVICKÁ 493, SLAVKOV U BRNA - ZMĚNA STAVBY č.2 ZTI A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ING. MILAN STRACHOŇ ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: VYPRACOVAL: SLAVKOV U BRNA - č.2 F.4 ZAKÁZKA: SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE - F.4 TECHNICKÁ ZPRÁVA - 01 PŘÍPOJKA - PODÉLNÝ PROFIL - 02 REVIZNÍ ŠACHTA - 03 ULOŽENÍ POTRUBÍ - 04 PŮDORYS LEŽATÉ KANALIZACE - 05 SCHEMA SPLAŠKOVÉ

Více

Hygienické nerezové vpusti

Hygienické nerezové vpusti collect: Zachytit a odvést Hygienické nerezové vpusti 6 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek Bodové odvodnění Úvod Přehled systému Hygienický design Příklady instalací ACO Protipožární

Více