Profesionální venkovní odvodnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesionální venkovní odvodnění"

Transkript

1 ACO Katalog Profesionální venkovní odvodnění ACO. Budoucnost odvodnění. ACO DRAIN Liniové odvodňovací systémy ACO Combipoint Bodové odvodňovací systémy ACO Drenážní systémy Vsakování a retence Kabelové chráničky PP KATALOG DRAIN 2012 profesionální venkovní odvodnění (platný od ) Číslo aktualizace: 1

2

3 ACO. Budoucnost odvodnění. Společnost ACO poskytuje systémový řetězec odvodnění pro kvalitní životní prostředí zítřka a budoucnosti. Stále více extrémních klimatických jevů vyžaduje složitější odvodňovací systémy. Za tímto účelem ACO poskytuje chytrá, oboustranně výhodná řešení spolupráce: Lidé jsou chráněni před vodou a naopak příroda před člověkem. ACO konstruuje své výrobky v rámci systémového řetězce tak, aby bylo možné vodu v budoucnu dále rozumně ekologicky a ekonomicky využívat. Uvnitř skupiny ACO je systémový řetězec odvodnění podporován především pro jeho trvale udržitelná a spolehlivá řešení nakládání s vodou v rámci dopravní infrastruktury. collect: shromažďovat, pojmout a zachycovat clean: předčistit, čistit a upravovat hold: pozdržet a zadržovat release: čerpat, odvádět a opětovně využít

4 ACO DRAIN Definice tříd zatížení podle ČSN EN 1433 Třída A 15 Třída B 125 Třída C 250 Třída D 400 Třída E 00 Třída F 900 Třída A 15 dopravní plochy, které jsou výhradně využívány chodci a cyklisty a dále podobné plochy, např. trávníky nebo domácí příjezdové cesty Definice spádových druhů Třída B 125 chodníky a pěší zóny a podobné plochy, parkoviště pro osobní automobily a parkovací domy 1. žlabové linie bez spádu Třída C 250 chodníky a postranní pásy silnic, pěší zóny, profesionální parkoviště pro osobní vozy Třída D 400 jízdní pruhy ulic, parkoviště a podobně využívané plochy 2. žlabové linie s umělým spádem 0,5% Třída E 00 neveřejné dopravní plochy s mimořádným zatěžováním, např. cesty v průmyslových organizacích Třída F 900 zvláštní plochy, např. letištní plochy 3. žlabové linie se stupňovitým spádem po 2,5 nebo 5 Poznámka: Detailní informace o třídách zatížení a volbě ideálního systému naleznete v ACO SERVIS 1.0, který je ke stažení na webových stránkách

5 Obsah Bodové a liniové odvodnění - vysvětlení 5 Liniový odvodňovací systém XtraDrain X 100 C / X 100 S XtraDrain X150C /X150S XtraDrain X 200 C / X 200 S odvodňovací systém N100 MultiDrain - technické parametry žlabu MultiDrain V 100, V 100 S / V 100 G MultiDrain V 150, V 150 S / V 150 G MultiDrain V 200, V 200 S / V 200G MultiDrain V 300, V 300 S / V 300 G MultiDrain V 400 G MultiDrain V 500 G PowerDrain V 75 P PowerDrain V 125 P PowerDrain V 175 P S 100 K Powerlock S 150 K Powerlock S 200 K Powerlock S 300 K K Powerlock S400 / S500 10,0 15,0 20,0 10,0 10,0 15,0 20,0 30,0 40,0 7,5 12,5 17,5 10,0 15,0 20,0 30,0 40,0 / A-D A-D A-D A-C A-F A-F A-F A-F A-E A-E D-F D-F D-F D-F D-F D-F D-F A-D Příčné odvodňovací systémy ACO DRAIN PD 100 C PD 200 C RD 100 V RD 150 V RD 200 V RD ,0 20,0 10,0 15,0 20,0 30,0 A-C A-C D-F D-F D-F D-F Obrubníkové odvodnění ACO KerbDrain ACO KerbDrain StropnídílDN100znerezovéoceli 10,0 A-D Bodové odvodňovací systémy - Vpusti ACO DRAIN A-F 77 Systémové příslušenství vpusti pro linie žlabů bodové odvodnění A-F A-F Bodové odvodňovací systémy - vpusti Combipoint PP Jednotlivé díly vpustí Combipoint PP C-D příslušenství pro utěsnění a čištění žlabové linie používané typy nátrubků Tabulka chemické odolnosti polymerického betonu DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ, KANALIZACE, OCHRANA KABELŮ drenážní systémy / příslušenství drenážování budov víceúčelové drenážní a kanalizační systémy vsakovací systémy - hospodaření s dešťovou vodou ochranakabelůpřipokládcedozemě FF-Drän, Kokofil, Multi-fil Systém Opti-drän auni-control Strasil, Strabusil, Strabu-control, Aqua-traffic control, Aqua-flex Systém Rigo-fill Systém Kabuflex S, Kabuflex R Technické hodnoty, suroviny, poznámky 11

6 ACO DRAIN

7 Bodové odvodnění versus liniové odvodnění Vysvětlení BODOVÉ ODVODNĚNÍ LINIOVÉ ODVODNĚNÍ Povrchové odvodnění Odtok pouze přímo na vpusti velké vzdálenosti k odtoku, tvorba kaluží, velká vrstva vody na ploše, možnost obtečení vpustí bez zachycení povrchové vody. Instalace Výkop pro potrubí by měl být minimálně o hloubce 1,0 m, v extrémních případech, u velkých ploch, ale může být na odtoku z důvodu spádování vedení až 5,0 m. V těchto případech je již například nutno používat pažení výkopu. Přesuny zeminy a případné skládkování je též velice finančně náročné. Velké množství podkladního a obsypového materiálu pro potrubí. Více potrubí a kanalizačních šachet, velké množství bodů pro následné čištění. Komplexní závěrečné vyspádování zpevněné plochy k vpustem, potřebné k zajištění účinného odtoku povrchových vod. Každá vpust vytváří samostatný trychtýř, kde je nutno plochu spádovat čtyřmi směry. Estetický vzhled, bezpečnost a komfort Méně komfortní vlnitý povrch, nebezpečný například při manipulaci břemen pomocí vysokozdvižných vozíků. Hrozba sedání výkopů pro kanalizaci a následné znehodnocení odvodnění i samotné zpevněné plochy. Povrchové odvodnění Vysoký výkon při zachycování povrchových vod v celé délce žlabu, méně vody na ploše díky rychlejšímu odtoku, menší pravděpodobnost přetečení nebo obtoku žlabu, vyšší hydraulická kapacita než u potrubí podobného průměru. Instalace Potřeba betonu pro podklad a případné obetonování žlabů (v závislosti na typu žlabu, povrchu zpevněné plochy a požadované třídě zatížení). Není potřeba štěrkový nebo pískový obsyp nebo podklad. Výkop je zřídkakdy hlubší než 0,5 m pod úroveň finální zpevněné plochy. Minimální riziko střetu se stávajícími inženýrskými sítěmi z důvodu mělkého výkopu a zabudování. Bez nutnosti pažení výkopů. Minimální přesuny zeminy a případné skládkování. Snadné dosažení požadovaného spádování zpevněné plochy pouze jedním směrem ke žlabu. Žlaby vedou vodu až k odtoku bez nutnosti realizace kanalizačního potrubí po celé zpevněné ploše. Snazší čištění celého systému díky přístupnosti z povrchu zpevněné plochy. Estetický vzhled, bezpečnost a komfort Rovná, dopravně bezpečná a komfortní plocha, vysoká užitná i estetická hodnota celého díla.

8 ACO DRAIN Kompozitní liniový odvoňovací systém ACO XtraDrain X100C a X100S, dle normy ČSN EN 1433 s rošty s aretací Drainlock, s kompozitní hranou nebo pozinkovanou ochranou hran, s příčným řezem ve tvaru písmene V, světlá šířka 10,0, třídy zatížení A15, B125, C250 a D400 (pouze u X100S), dle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso X100 z kompozitu, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku X100C kompozitní hrana (A15 až C250) X100S 2 mm ochranná hrana z pozink. oceli (A15 až D400) kg typ délka šířka výška / Kč Kč C/S /pal. / / ,8 15 1,9/3, plochý žlab ,8 7,5 1,1/2, plochý žlab ,8 10 1,3/2, Kombinovaná čelní stěna z kompozitu, pro začátek a konec žlabu, pro žlaby X100C a X100S 0.0 0,1 200 ploché žlaby výšky 7,5 a 10 0, Čelní stěna pro konec žlabu z kompozitu, s odtokem DN110, pro žlaby X100C a X100S 0.0 0, Adaptér pro napojení svislého odtoku DN110 nebo DN10 z kompozitu, pro žlaby X100C a X100S 0.0 a ploché žlaby DN110 0, a ploché žlaby DN10 0, Odtoková sada - vpust z kompozitu, otočná 30, s možností napojení DN110 a DN10, s adaptérem pro napojení na žlab, s košem na hrubé nečistoty a s možností vytvoření pachového uzávěru, pro žlaby X100C a X100S typ výška kg Kč / / vpust DN110/DN10 51, Pachový uzávěr pro vpust typ kg Kč / /pal. / DN110/DN110 1, DN110/DN10 1,

9 Krycí rošty pro liniový odvodňovací systém ACO XtraDrain X100C a X100S s Drainlock světlá šířka 10,0 třídy zatížení A15, B125, C250 a D400 (pouze u X100S) dle normy ČSN EN 1433 Krycí rošty s Drainlock pro žlaby X100C a X100S průřez délka šířka vtoku kg/ / 2/m pal. Třída zatížení A 15 můstkový SW 10 mm design SK, pozink. ocel 12,3 12, ,2 1, Třída zatížení B 125 můstkový kompozitní rošt SW 8 mm, design SK mřížkový rošt MW 30 x 15 mm pozinkovaná ocel 12,3 12,3 12, ,75 2,8 1, Krycí rošty X100C Třída zatížení C 250 NOVINKA: můstkový kompozitní rošt SW 8 mm, design SK můstkový SW 12 mm design SK, tvárná litina rošt z tvárné litiny, s podél-- nými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 17 mm můstkový SW 10 mm design SK, pozink. ocel mřížkový rošt MW 25 x 12,5 mm pozinkovaná ocel 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12, ,0 3,3 3,5 4,3 2,2 3,1 1, Můstkový rošt Děrovaný rošt Mřížkový rošt Třída zatížení D 400 můstkový SW 12 mm design SK, tvárná litina rošt z tvárné litiny, s podél-- nými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 17 mm mřížkový rošt MW 25 x 12,5 mm pozinkovaná ocel 12,3 12,3 12,3 12, ,0 4,7 5,2 2, Rošt s podélnými pruty Štěrbinové nástavce z pozink. nebo nerez. oceli, s Drainlock, pro třídy zatížení A15, B125, C250 dle ČSN EN 1433 štěrbinový nástavec z pozink. oceli revizní díl pozink ocel průřez délka šířka výška vtoku kg/ / 2 /m pal. č. 13,0 13,0 12,4 10,5 10,5 10, ,7 2,4 4, Štěrbinový nástavec z pozinkované oceli

10 ACO DRAIN Kompozitní liniový odvoňovací systém ACO XtraDrain X150C a X150S, dle normy ČSN EN 1433 s rošty s aretací Drainlock, s kompozitní hranou nebo pozinkovanou ochranou hran, s příčným řezem ve tvaru písmene V, světlá šířka 15,0, třídy zatížení A15, B125, C250 a D400 (pouze u X150S), dle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso X150 z kompozitu, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku X150C kompozitní hrana (A15 až C250) X150S 2 mm ochranná hrana z pozink. oceli (A15 až D400) kg typ délka šířka výška / Kč Kč C/S /pal. / / ,8 21 3,38/4, Kombinovaná čelní stěna z kompozitu, pro začátek a konec žlabu, pro žlaby X150C a X150S 0.0 0, Čelní stěna pro konec žlabu z kompozitu, s odtokem DN10, pro žlaby X150C a X150S 0.0 0, Adaptér pro napojení svislého odtoku DN10 z kompozitu, pro žlaby X150C a X150S 0.0 DN10 0, Odtoková sada - vpust z kompozitu, otočná 30, s možností napojení DN110 a DN10, s adaptérem pro napojení na žlab, s košem na hrubé nečistoty a s možností vytvoření pachového uzávěru, pro žlaby X150C a X150S typ kg / C/S Kč / vpust DN110/DN10 3, Pachový uzávěr pro vpust typ kg / Kč C/S /pal. / DN110/DN110 1, DN110/DN10 1,

11 ACO DRAIN Krycí rošty pro liniový odvodňovací systém ACO XtraDrain X150C a X150S s Drainlock světlá šířka 15,0 třídy zatížení A15, B125, C250 a D400 (pouze u X150S) dle normy ČSN EN 1433 Krycí rošty s Drainlock pro žlaby X150C a X150S průřez délka šířka vtoku kg/ / 2 /m pal. Třída zatížení C 250 můstkový SW 12 mm z litiny rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 18 mm mřížkový rošt MW 20 x 25 mm pozinkovaná ocel mřížkový rošt MW 20 x 25 mm korozivzdorná ocel ,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17, ,0 5,3 7,4 3,7 7,4 3, Poznámka: štěrbinové krycí nástavby z pozinkované nebo nerezové oceli, pro třídy zatížení A15 až C250 informace na dotaz Krycí rošty X150 Můstkový rošt Třída zatížení D 400 můstkový SW 12 mm z litiny 50 17, , rošt z tvárné litiny, s podélnými 50 17, , pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 18 mm mřížkový rošt , , MW 20 x 25 mm 50 17, , pozinkovaná ocel mřížkový rošt , , MW 20 x 25 mm 50 17, , korozivzdorná ocel Poznámka: štěrbinové krycí nástavby z pozinkované nebo nerezové oceli, pro třídu zatížení D400 - informace na dotaz Rošt s podélnými pruty Mřížkový rošt

12 ACO DRAIN Kompozitní liniový odvoňovací systém ACO XtraDrain X200C a X200S, dle normy ČSN EN 1433 s rošty s aretací Drainlock, s kompozitní hranou nebo pozinkovanou ochranou hran, s příčným řezem ve tvaru písmene V, světlá šířka 20,0, třídy zatížení A15, B125, C250 a D400 (pouze u X200S), dle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso X200 z kompozitu, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku X200C kompozitní hrana (A15 až C250) X200S 2 mm ochranná hrana z pozink. oceli (A15 až D400) kg typ délka šířka výška / Kč Kč C/S /pal. / / ,8 2,5 3,4/4, Kombinovaná čelní stěna z kompozitu, pro začátek a konec žlabu, pro žlaby X200C a X200S 0.0 0, Čelní stěna pro konec žlabu z kompozitu, s odtokem DN200, pro žlaby X200C a X200S 0.0 0, Adaptér pro napojení svislého odtoku DN200 z kompozitu, pro žlaby X200C a X200S 0.0 DN200 0, Odtoková sada - vpust z kompozitu, otočná 30, s možností napojení DN110, DN10 a DN200, s adaptérem pro napojení na žlab, s košem na hrubé nečistoty a s možností vytvoření pachového uzávěru, pro žlaby X150C a X150S typ kg / Kč C/S /pal. / vpust DN110/DN10/DN200 4, Pachový uzávěr pro vpust typ kg / Kč C/S /pal. / DN110/DN10 1,

13 ACO DRAIN Krycí rošty pro liniový odvodňovací systém ACO XtraDrain X200C a X200S s Drainlock světlá šířka 20,0 třídy zatížení A15, B125, C250 a D400 (pouze u X200S) dle normy ČSN EN 1433 Krycí rošty s Drainlock pro žlaby X200C a X200S délka šířka průřez vtoku 2 /m kg/ / pal. Třída zatížení C 250 Krycí rošty X200 můstkový SW 12 mm z litiny rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 19 mm mřížkový rošt MW 20 x 25 mm pozinkovaná ocel mřížkový rošt MW 20 x 25 mm korozivzdorná ocel ,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22, , 7,5 12,0,0 12,0, Můstkový rošt Třída zatížení D 400 můstkový SW 12 mm z litiny rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 19 mm mřížkový rošt MW 20 x 25 mm pozinkovaná ocel mřížkový rošt MW 20 x 25 mm korozivzdorná ocel ,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22, ,4 11, 19,0 9,5 19,0 9, Rošt s podélnými pruty Mřížkový rošt

14 ACO DRAIN ACO DRAIN N100 Liniový odvodňovací systém N100 s integrovaným spádem dna 0,5%, bez ochranné hrany Světlá šířka 100 mm, třída zatížení A 15, B 125, C 250 dle ČSN EN **) 0.1*)**) **) 5.0**) 5.1*)**) **) 10.0**) 10.1*)**) **) **) 20.0*)**) 20.1*)**) *) předtvarování pro boční napojení žlabu pod úhlem 90 **) předtvarování pro svislý odtok DN 100 výška délka šířka začátek konec typ kg sklonu / ,0 13,0 13,0 1/3 11, ,0 13,0 13,0 1/3 8, ,0 13,0 2 12, ,0 14,0 2 12, ,0 14,0 14,5 2 12, ,0 14,5 15,0 2 13, ,0 15,0 15,5 2 13, ,0 15,5 15,5 1/3 13, ,0 15,5 15,5 1/3 8, ,0 15,5 1,0 2 13, ,0 1,0 1,5 2 14, ,0 1,5 17,0 2 14, ,0 17,0 17,5 2 15, ,0 17,5 18, , ,0 18,0 18,0 1/3 15, ,0 18,0 18,0 1/3 9, ,0 18,0 2 15, ,0 19,0 2 1, ,0 19,0 19,5 2 1, ,0 19,5 20,0 2 1, ,0 20,0 20,5 2 17, ,0 20,5 21,0 2 17, ,0 21,0 21,5 2 18, ,0 21,5 22,0 2 18, ,0 22,0 22,5 2 18, ,0 22,5 23,0 2 19, ,0 23,0 23,0 1/3 19, ,0 23,0 23,0 1/3 11,20 č. Kč / Žlab N100 z polymerického betonu Rozměry žlabu N100 ACO N100 - žlabová vpust dlouhý tvar, pro typ 0-20 typ 1-20 délka šířka výška kg / 13,0 5,5 23,0 č. Kč / ACO N100 - žlabová vpust krátký tvar, pro typ 0-10 typ 1-10 délka šířka výška kg /pal. / 13,0 35, č. Kč / Rozměry vpusti N100 - dlouhý tvar Příslušenství č. Kč / sifon pro vpust nátrubek DN

15 ACO DRAIN ACO N100 - čelo plné na začátek a konec žlabu pro typ kg/ č pro všechny stavební výšky 1, ACO N100 - čelo výtokové DN100 (PVC trubka) pro typ kg/ č. 0.0, 0.1 0,0 5, 5.0, 5.1 0,70 10, 10.0, ,90 20, 20.0, ,10 ACO N100 - krycí rošty a aretace Třída zatížení A 15 průřez délka šířka vtoku kg kg 2 /m / /pal. /pal. můstkový rošt, 13, , pozinkovaná ocel 13, , aretace k roštům 0303 a ,2 můstkový rošt 13, , nerez 13, , aretace k roštům 0318 a 0319 děrovaný rošt 13, , nerez 13, , aretace k roštům a ,2, Třída zatížení B 125 průřez délka šířka vtoku kg kg 2 /m / /pal. /pal. mřížkový rošt MW 30x20 12,7 87 3, pozinkovaná ocel 12,7 87 1, aretace, pozinkovaná ocel 0, č. Kč / č. Kč / Příslušenství liniového odvodnění - systém N 100 Můstkový rošt pozinkovaný Mřížkový rošt pozinkovaný Třída zatížení C 250 průřez délka šířka vtoku kg kg 2 /m / /pal. /pal. můstkový rošt, tvárná litina 12, , aretace, pozinkovaná ocel 0, č. Kč / Můstkový rošt tvárná litina Štěrbinový kryt Briclot, třída zatížení B 125 délka Briclot kryt pozinkovaná ocel Briclot kryt 100 Briclot kryt 50 Čistící kus 50 Briclot kryt nerezová ocel Briclot kryt 100 Briclot kryt 50 Čistící kus šířka výška 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 průřez vtoku 2 /m kg / 5,5 2,8 4,3 5,5 2,8 4,3 č Kč / Ilustrační rozložení děrovaného roštu Štěrbinový kryt Briclot Štěrbinový kryt Briclot, třída zatížení C 250 délka Briclot kryt pozinkovaná ocel Briclot kryt 100 Briclot kryt 50 Čistící kus 50 Briclot kryt nerezová ocel Briclot kryt 100 Briclot kryt 50 Čistící kus šířka výška 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 průřez vtoku 2 /m kg / 7 3,5 5, 7 3,5 5, č Kč / Ukázka zabudovaného žlabu s nástavcem Briclot

16 ACO DRAIN Přehled systému ACO DRAIN MultiDrain V EK LF 0-20 EK LF 0-20 EK KF 0-10 EK KF 0-10 Vpust umožňuje připojení veškerých stavebních výšek.

17 Liniové odvodnění Žlab 1 m, volitelně s břitovým labyrintovým těsněním DN 100 pro svislý odtok Žlab 1 m s 0,5% spádem Žlab 0,5 m s předtvarováním pro rohové spojení, T-spojení a křížové spojení s vyrážecím předtvarováním pro svislý odtok Žlab 0,5 m s předtvarováním pro rohové spojení, T-spojení a křížové spojení s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním Vpust pro připojení veškerých stavebních výšek Přechodka 2,5 s vystřihovací připojovací šablonou a nově vyvinutýmbřitovýmlabyrintovým těsněním pro vodotěsné připojení základního vedení. Přechodka 5,0 Vpust krátké provedení délka 0,5 m s plynulým připojením výšek 0 10 a předtvarováním pro rohové spojení, T-spojení a křížové spojení v připojovacích výškách0510avodorovným odtokem DN 100 nebo DN 150 s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním Vpust dlouhé provedení délka 0,5 m s plynulým připojením výšek 0 20 a předtvarováním pro rohovou spojku, T-spojení a křížové spojení v připojovacích výškách avodorovným odtokem DN 100 nebo DN 150 s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním

18 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém MultiDrain V 100 ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran 5) dle normy s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 10,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso V 100 s Drainlock z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku typ délka šířka začátek konec kg/ / pal. V 100 G hrana z tvárné litiny 5 mm V 100 S hrana z pozink. oceli 4 mm hrana z korozivzdorné oceli 4 mm ) ) 4) 1) 3) ) ) 4) 1) 3) ) ) 4) 1) 3) ) ) 4) 1) 3) ) ) 4) 1) 3) 15,0 1,0 15,0 1,0 15,0 15,5 1,0 1,5 17,0 17,5 17,5 17,5 18,0 19,0 19,5 20,0 21,0 20,0 21,0 22,5 22,5 25,0 2,0 25,0 2,0 15,0 1,0 15,0 1,0 15,5 1,0 1,5 17,0 17,5 17,5 17,5 18,0 19,0 19,5 20,0 20,0 21,0 20,0 21,0 22,5 22,5 25,0 2,0 25,0 2,0 1,5 1,7 9,1 9,0 1,5 1,5 17,0 17, 18,0 19,0 18,7 9,7 9,4 19,0 19,3 19,7 20,0 21,0 20,1 11,3 11,0 23,0 22,0 13,3 13,0 25,0 24,4 13, Žlabové těleso V 100 z polymerického betonu s integrovanou ochranou hran

19 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 100 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 10,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433 Ploché žlaby MultiDrain V 100 z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, stavební výška,0 / 8,0 / 10,0, třída zatížení A 15 E 00 typ délka šířka výška začátek konec kg/ / pal. V 100 G hrana z tvárné litiny 5 mm V 100 S hrana z pozink. oceli 4 mm hrana z korozivzdorné oceli 4 mm žlabové těleso žlabové těleso žlabové těleso žlabové těleso s integrovaným těsněním DN 100 žlabové těleso s integrovaným těsněním DN 100 žlabové těleso s integrovaným těsněním DN ,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0,0 8,0 10,0 7,0 9,0 11,0,0 8,0 10,0 7,0 9,0 11,0 8,2 9,0 9,0 10,7 12,0 12, nedodává se nedodává se Rozměry žlabového tělesa V 100, 1 m Rozměry žlabového tělesa V 100, 0,5 m Rozměry žlabového tělesa V 100, 0,5 m 1) 3) 4) 5) 7) S integrovaným břitovým labyrintovým těsněním pro vodotěsné připojení k základnímu vedení. Žlabové těleso s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje. S předtvarováním pro svislý odtok DN 100. Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. Neplatí pro ploché žlaby. Rozměry plochého žlabu V 100, stavební výška 8/10

20 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 100 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 10,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433 Vpust V 100 krátké provedení/dlouhé provedení s Drainlock, z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s lapačem nečistot, s vystřihovatelnou připojovací šablonou až do stavební výšky 10./20., s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním DN 100 nebo DN 150 hrana z tvárné litiny hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli typ délka šířka výška kg/ / pal. 5 mm 4 mm 4 mm vpust DN 100 vpust DN 100 vpust DN 150 vpust DN ,0 0,0 45,0 0,0 25,3 30,0 25,3 30, Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro začátek a konec žlabu typ , Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro ploché žlaby, 8 a 10 pro začátek a konec žlabu pro pro8 pro10 0,4 0, 0, nedodává se ACO DRAIN stropní díl DN 100, nerez, s úchytným límcem pro izolaci pro MultiDrain *) kg/ 5, Čelní stěna pro konec žlabu z polymerického betonu, s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním, s ochranou hran, pro přípojku DN 100 pro stavební výšku 0. pro stavební výšku 5. pro stavební výšku 10. pro stavební výšku 15. pro stavební výšku 20. 0,7 0,8 0,9 1,1 1, ) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.

21 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 100 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 10,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433 Vpust V 100 Rozměry vpusti V 100, krátké provedení Rozměry vpusti V 100, dlouhé provedení Přechodka pro přechod 5 Čelní stěna s hranou, s břitovým labyrintovým těsněním Adaptér pro změnu směru toku Přechodka pro přechod 2,5 Hák na rošty ACO DRAIN

22 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 100 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 10,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433 Přechodka pro přemostění výškových rozdílů při pokládce ve stupňovitém spádu hrana z tvárné litiny hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli typ délka šířka výška kg/ / pal. 5 mm 4 mm 4 mm přechodka vhodná pro přechod z 0. na 5. přechod z 5. na 10. přechod z 10. na 15. přechod z 15. na 20. 0, přechodka vhodná pro přechod z 0. na 10. přechod z 10. na 20. 0, Adaptér pro změnu směru toku z polymerického betonu s ochranou hran vhodný pro typ 0. vhodný pro typ 5. vhodný pro typ 10. vhodný pro typ 15. vhodný pro typ 20. 0,7 0,8 0,9 1,0 1, Pachový uzávěr pro vpust DN 100 pachový uzávěr, polypropylen, jednodílný pachový uzávěr, PVC, dvoudílný Hák na rošty pro krycí rošty s Drainlock hák pro zdvihání krycích roštů 0, ) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.

23 Příslušenství pro napojení střešního svodu na ploché žlaby ACO MultiDrain V100 a obrubníkové vyústění. Speciální řešení pro případy, kde odvodnění ze střešních okapových svodů musí překonat chodník před vyústěním na komunikaci. Ploché žlaby ACO MultiDrain V100, hloubky 7,5 a 10 jemožnopomocítohotopíslušenstvípoužítprobezbariérové ř překonání chodníku. Prvky se skládají z napojovacího dílu střešního svodu a obrubníkových chrličů dvou variant. Obrubníkovévýtokovédílyjemožnopoužít pro aplikace s třídou zatížení až D400. Technická data Prvky pro napojení střešních svodů na ploché žlaby ACO MultiDrain V100 délka šířka hloubka kg/ konektor pro žlab hloubky 7,5 konektor pro žlab hloubky 10 15,0 15,0 7,5 10,0 2, mm 135mm 85mm 75mm 135mm 100mm 100mm 225mm 100mm 135mm 125mm 135mm 125mm 42mm 42mm 8mm 225mm 90mm 75mm 150mm 85mm 75mm konektor pro žlab hloubky 7,5 konektor pro žlab hloubky 10,0 Obrubníkové výtokové díly pro napojení plochých žlabů ACO MultiDrain V100 délka šířka hloubka kg/ chrlič - šikmý obrubník chrlič - rovný obrubník 12,5 12,5 22,5 22,5,7, chrlič - šikmý obrubník chrlič - rovný obrubník

24 ACO DRAIN Krycí rošty pro liniové odvodňovací systémy MultiDrain 5) 5) V 100 S / V 100 G s Drainlock, s ochranou hran, z pozinkované oceli, korozivzdorné oceli a tvárné litiny světlá šířka 10,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433 Krycí rošty s Drainlock V 100 S / V 100 G Třída zatížení A 15 pro žlaby a vpusti délka šířka průřez vtoku 2 /m kg/ / pal. můstkový SW 10 mm design SK, pozink. ocel můstkový SW 10 mm design SK, korozivzdorná ocel děrovaný rošt z korozivzdorné oceli 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12, ,2 1,0 2,2 1,0 2,9 1, Krycí rošty V 100 S / V 100 G Třída zatížení B 125 Můstkový rošt NOVINKA můstkový kompozitní rošt SW 8 mm, design SK mřížkový rošt MW 30 x 15 mm pozinkovaná ocel mřížkový rošt MW 30 x 15 mm korozivzdorná ocel V2A 12,3 12,3 12,3 12,3 12, ,75 2,8 1,5 2,8 1, Děrovaný rošt Třída zatížení C 250 Mřížkový rošt NOVINKA: můstkový kompozitní rošt SW 8 mm, design SK můstkový SW 12 mm design SK, tvárná litina rošt z tvárné litiny, s podél-- nými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 17 mm můstkový SW 10 mm design SK, pozink. ocel můstkový SW 10 mm design SK, korozivzdorná ocel mřížkový rošt MW 25 x 12,5 mm pozinkovaná ocel mřížkový rošt MW 25 x 12,5 mm korozivzdorná ocel 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12, ,0 3,3 3,5 4,3 2,2 4,3 2,2 3,1 1,5 3,1 1, Rošt s podélnými pruty 5) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.

25 Krycí rošty pro liniové odvodňovací systémy MultiDrain 5) 5) V 100 S / V 100 G s Drainlock, s ochranou hran, z pozinkované oceli, korozivzdorné oceli a tvárné litiny světlá šířka 10,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 100 G) dle normy ČSN EN 1433 Krycí rošt s Drainlock V 100 S / V 100 G Třída zatížení D 400 pro žlaby a vpusti délka šířka průřez vtoku 2 /m kg/ / pal. můstkový SW 12 mm design SK, tvárná litina rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 17 mm mřížkový rošt MW 25 x 12,5 mm pozinkovaná ocel mřížkový rošt MW 25 x 12,5 mm korozivzdorná ocel 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3 12, ,0 4,7 5,2 2,8 5,2 2, Krycí rošty V 100 S / V 100 G Můstkový rošt Třída zatížení E 00 Rošt s podélnými pruty můstkový SW 12 mm design SK, tvárná litina rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 17 mm krycí rošt z tvárné litiny 12,3 12,3 12, ,0 4,7 5, Mřížkový rošt Třída zatížení F 900 Pro zatížitelnost celého systému F 900 je nutná kombinace roštu F 900 se žlabem V 100 G (žlab s litinovou ochrannou hranou) můstkový SW 12 mm design SK, tvárná litina 12, , Krycí rošt Štěrbinové nástavce z pozink. nebo nerez. oceli, s Drainlock, pro třídy zatížení A15, B125, C250 dle ČSN EN 1433 průřez délka šířka výška vtoku kg/ / 2 /m pal. č. štěrbinový nástavec 13,0 10, , z pozink. oceli 13,0 10, , štěrbinový nástavec 13,0 10, , z nerez. oceli 13,0 10, , revizní díl pozink ocel 12,4 10, , revizní díl nerez ocel 12,4 10, , Pozn.: štěrbinové nástavce z pozink. oceli nebo nerez. oceli pro třídu zatížení D400 na vyžádání 5) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem V 100 Štěrbinový nástavec z pozink. oceli

26 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 150 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 15,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 150 G) dle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso V 150 s Drainlock z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku typ délka šířka výška začátek konec kg/ / pal. V 150 G hrana z tvárné litiny 5 mm V 150 S hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli 8) 4 mm 4 mm ) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 21,0 22,0 21,0 22,0 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 24,5 24,5 24,0 24,5 25,0 25,5 2,0 27,0 2,0 27,0 28,5 29,5 28,5 29,5 31,0 32,0 31,0 32,0 21,0 22,0 21,0 22,0 21,5 22,0 22,5 23,0 24,5 24,5 24,0 24,5 25,0 25,5 2,0 2,0 27,0 2,0 27,0 28,5 29,5 28,5 29,5 31,0 32,0 31,0 32,0 27,8 31,2 17,3 17,1 27,9 28,9 29,4 30,1 30,5 30,4 35,8 19,8 19,5 31,2 31,9 31,8 33,2 34,1 32,7 3,5 20,2 20,0 35,1 38,4 21,3 21,1 3,1 40,9 22,7 22, Plochý žlab MultiDrain V 150 s Drainlock z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku žlabové těleso s ochranou hran žlabové těleso s integrovaným těsněním DN ,0 12,0 1, ,0 12,0 1,

27 Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 150 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 15,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 150 G) dle normy ČSN EN H Žlabové těleso V 150 z polymerického betonu s integrovanou ochranou hran Rozměry žlabového tělesa V 150, 1 m Rozměry žlabového tělesa V 150, 0,5 m Rozměry žlabového tělesa V 150, 0,5 m Rozměry plochého žlabu V 150, stavební výška 12 1) 3) 4) 5) 8) S integrovaným břitovým labyrintovým těsněním pro vodotěsné připojení k základnímu vedení. Žlabové těleso s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje. S předtvarováním pro svislý odtok DN 150. Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. Dodací lhůta na vyžádání.

28 Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 150 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 15,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 150 G) dle normy ČSN EN 1433 Vpust, jednodílná V 150 s Drainlock, z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, lapač nečistot, s vystřihovatelnou připojovací šablonou až do stavební výšky 20., s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním DN 150 nebo DN 200 hrana z tvárné litiny hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli 8) typ délka šířka výška kg/ / pal. 5 mm 4 mm 4 mm vpust DN 150 vpust DN 200 1,0 1,0 3,4 3, Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro začátek a konec žlabu typ , Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro ploché žlaby, pro začátek a konec žlabu 1, Čelní stěna pro konec žlabu z polymerického betonu, s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním, s ochranou hran, pro připojení DN 150 pro stavební výšku 0. pro stavební výšku 5. pro stavební výšku 10. pro stavební výšku 15. pro stavební výšku 20. 2,3 2,7 3,0 3, 4, ACO DRAIN stropní díl DN 100, nerez, s úchytným límcem pro izolaci pro MultiDrain kg/ 5, ) 8) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. Dodací lhůta na vyžádání.

29 Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 150 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 15,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 150 G) dle normy ČSN EN 1433 Vpust V 150 Rozměry vpusti V 150 Čelní stěna s ochranou hran, s břitovým labyrintovým těsněním Přechodka pro přechod 5 Přechodka pro přechod 2,5 Adaptér pro změnu směru toku Hák na rošty ACO DRAIN

30 Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 150 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 15,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 150 G) dle normy ČSN EN 1433 Přechodka pro přemostění výškových rozdílů při pokládce ve stupňovitém spádu hrana z tvárné litiny hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli 8) typ délka šířka výška kg/ / pal. 5 mm 4 mm 4 mm přechodka vhodná pro přechod z 0. na 5. přechod z 5. na 10. přechod z 10. na 15. přechod z 15. na 20. 0, přechodka vhodná pro přechod z 0. na 10. přechod z 10. na 20. 1, Adaptér pro změnu směru toku z polymerického betonu s ochranou hran vhodný pro typ 0. vhodný pro typ 5. vhodný pro typ 10. vhodný pro typ 15. vhodný pro typ 20. 1,2 1,4 1,7 1,9 2, Pachový uzávěr (PVC) pro vpust DN 150 pachový uzávěr Hák na rošty pro krycí rošty s Drainlock hák pro zdvihání krycích roštů 0, ) 8) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. Dodací lhůta na vyžádání.

31 Krycí rošty pro liniové odvodňovací systémy 5) 5) MultiDrain V 150 S / V 150 G s Drainlock, ochranou hran, z pozinkované oceli, korozivzdorné oceli a tvárné litiny světlá šířka 15,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 150 G) dle normy ČSN EN 1433 Krycí rošt s Drainlock pro žlaby a vpusti V 150 S / V 150 G Třída zatížení C 250 délka šířka průřez vtoku 2 /m kg/ / pal. můstkový SW 12 mm z litiny rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 18 mm mřížkový rošt MW 20 x 25 mm pozinkovaná ocel mřížkový rošt MW 20 x 25 mm korozivzdorná ocel ,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17, ,0 5,3 7,4 3,7 7,4 3, Poznámka: štěrbinové krycí nástavby z pozinkované nebo nerezové oceli, pro třídy zatížení A15 až C250 informace na dotaz Krycí rošty V 150 S / V 150 G Můstkový rošt Třída zatížení D 400 můstkový SW 12 mm z litiny rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 18 mm mřížkový rošt MW 20 x 25 mm pozinkovaná ocel mřížkový rošt MW 20 x 25 mm korozivzdorná ocel ,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17, ,8 8,2 9,2 4, 5,2 2, Poznámka: štěrbinové krycí nástavby z pozinkované nebo nerezové oceli, pro třídu zatížení D400 - informace na dotaz Rošt s podélnými pruty Mřížkový rošt Třída zatížení E 00 můstkový SW 12 mm z litiny rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 18 mm krycí rošt z tvárné litiny 50 17,3 9, Třída zatížení F ,3 17, ,8 8,2 Pro zatížitelnost celého systému F 900 je nutná kombinace roštu F 900 se žlabem V 150 G (žlab s litinovou ochrannou hranou) Krycí rošt můstkový SW 12 mm z litiny 50 17, , ) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.

32 ACO DRAIN 5) Liniový odvodňovací systém MultiDrain V 200 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 20,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 200 G) dle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso V 200 s Drainlock z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku typ délka šířka výška začátek konec kg/ / pal. V 200 G hrana z tvárné litiny 5 mm V 200 S hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli 8) 4 mm 4 mm ) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 2,5 27,5 2,5 27,5 2,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 30,0 29,0 30,0 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5 32,5 31,5 32,5 34,0 35,0 34,0 35,0 3,5 37,5 3,5 37,5 2,5 27,5 2,5 27,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,0 30,0 29,0 30,0 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5 31,5 32,5 31,5 32,5 34,0 35,0 34,0 35,0 3,5 37,5 3,5 37,5 41,9 45,7 22, 22,5 42,0 43,1 43, 43,9 44,0 44,1 47,2 2,1 25,9 45,2 45,9 4,5 47,0 47,4 47,5 49,8 27, 27,3 49,2 52,1 28,8 28,5 51,7 54,0 30,0 29, Plochý žlab MultiDrain V 200 s Drainlock z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku žlabové těleso s ochranou hran žlabové těleso s integrovaným těsněním DN ,0 12,0 12,0 12,0 18,

33 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 200 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 20,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 200 G) dle normy ČSN EN 1433 Vpust V 200 z polymerického betonu s integrovanou ochranou hran, pozinkovaná ocel Rozměry žlabového tělesa V 200, 1 m Rozměry žlabového tělesa V 200, 0,5 m Rozměry žlabového tělesa V 200, 0,5 m Rozměry plochého žlabu V 200 1) 3) 4) 5) 8) S integrovaným břitovým labyrintovým těsněním pro vodotěsné připojení k základnímu vedení. Žlabové těleso s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje. S předtvarováním pro svislý odtok DN 200. Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. Dodací lhůta na vyžádání.

34 Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 200 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 20,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 200 G) dle normy ČSN EN 1433 Vpust, jednodílná, V 200 s Drainlock, z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, lapač nečistot, s vystřihovatelnou připojovací šablonou až do stavební výšky 20., s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním DN 150 nebo DN 200 hrana z tvárné litiny hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli 8) typ délka šířka výška kg/ / pal. 5 mm 4 mm 4 mm vpust DN 150 vpust DN 200 7,0 7,0 41,4 41, Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro začátek a konec žlabu typ , Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro ploché žlaby, pro začátek a konec žlabu 2, Čelní stěna pro konec žlabu z polymerického betonu, s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním, s ochranou hran, pro přípojku DN 200 pro stavební výšku 0. pro stavební výšku 5. pro stavební výšku 10. pro stavební výšku 15. pro stavební výšku 20. 4,1 4,9 5,3 5,, ACO DRAIN stropní díl DN 100, nerez, s úchytným límcem pro izolaci pro MultiDrain kg/ 5, ) 8) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. Dodací lhůta na vyžádání.

35 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 200 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 20,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 200 G) dle normy ČSN EN 1433 Vpust V 200 Rozměry vpusti V 200 Čelní stěna s ochranou hran, s břitovým labyrintovým těsněním Přechodka pro přechod 5 Přechodka pro přechod 2,5 Adaptér pro změnu směru toku Hák na rošty ACO DRAIN

36 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 200 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 20,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 200 G) dle normy ČSN EN 1433 Přechodka pro přemostění výškových rozdílů při pokládce ve stupňovitém spádu hrana z tvárné litiny hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli 8) typ délka šířka výška kg/ / pal. 5 mm 4 mm 4 mm přechodka vhodná pro přechod z 0. na 5. přechod z 5. na 10. přechod z 10. na 15. přechod z 15. na 20. 1, přechodka vhodná pro přechod z 0. na 10. přechod z 10. na 20. 2, Adaptér pro změnu směru toku z polymerického betonu s ochranou hran vhodný pro typ 0. vhodný pro typ 5. vhodný pro typ 10. vhodný pro typ 15. vhodný pro typ 20. 1,8 2,1 2, 3,0 3, Pachový uzávěr (PVC) pro vpust DN 150 pachový uzávěr Hák na rošty pro krycí rošty s Drainlock hák na zdvihání krycích roštů 0, ) 8) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. Dodací lhůta na vyžádání.

37 Krycí rošty pro liniové odvodňovací systémy 5) 5) MultiDrain V 200 S / V 200 G s Drainlock, ochranou hran, z pozinkované oceli, korozivzdorné oceli a tvárné litiny světlá šířka 20,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 200 G) dle normy ČSN EN 1433 Krycí rošt s Drainlock pro žlaby a vpusti V 200 S / V 200 G Třída zatížení C 250 délka šířka průřez vtoku 2 /m kg/ / pal. můstkový SW 12 mm z litiny rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 19 mm mřížkový rošt MW 20 x 25 mm pozinkovaná ocel mřížkový rošt MW 20 x 25 mm korozivzdorná ocel ,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22, , 7,5 12,0,0 12,0, Krycí rošty V 200 S / V 200 Můstkový rošt Třída zatížení D 400 můstkový SW 12 mm z litiny rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 19 mm mřížkový rošt MW 20 x 25 mm pozinkovaná ocel mřížkový rošt MW 20 x 25 mm korozivzdorná ocel ,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22, ,4 11, 19,0 9,5 19,0 9, Rošt s podélnými pruty Třída zatížení E 00 můstkový SW 12 mm z litiny rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 19 mm krycí rošt z tvárné litiny ,3 22,3 22, ,4 11, 12, Mřížkový rošt Třída zatížení F 900 Pro zatížitelnost celého systému F 900 je nutná kombinace roštu F 900 se žlabem V 200 G (žlab s litinovou ochrannou hranou) Krycí rošt můstkový SW 12 mm z litiny 50 22, , ) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem.

38 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 300 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 30,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 300 G) dle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso V 300 s Drainlock z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku typ délka šířka výška začátek konec kg/ / pal. V 300 G hrana z tvárné litiny 5 mm V 300 S hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli 8) 4 mm 4 mm ) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 38,5 39,5 38,5 39,5 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 42,0 41,0 42,0 41,0 41,5 42,0 42,5 43,0 43,5 44,5 43,5 44,5 4,0 47,0 4,0 47,0 48,5 49,5 48,5 49,5 38,5 39,5 38,5 39,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 41,0 42,0 41,0 42,0 41,5 42,0 42,5 43,0 43,5 43,5 44,5 43,5 44,5 4,0 47,0 4,0 47,0 48,5 49,5 48,5 49,5 3,9 70,3 38,8 38,2 4,3 4,7 5,1 5,7 5,9,7 73,4 40,5 39,5 7,2 7, 7,9 8,2 8,8 9,2 7,1 42,2 41,7 72,1 77,4 43,1 42,8 75, 82,5 45,5 44, Plochý žlab MultiDrain V 300 s Drainlock z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku žlabové těleso s ochranou hran žlabové těleso s integrovaným těsněním DN ,0 12,0 12,0 25, ,0 12,0 12,0 25,

39 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 300 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 30,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 300 G) dle normy ČSN EN 1433 Žlab V 300 z polymerického betonu s integrovanou ochranou hran, pozinkovaná ocel Rozměry žlabového tělesa V 300, 1 m Rozměry žlabového tělesa V 300, 0,5 m Rozměry žlabového tělesa V 300, 0,5 m s břitovým labyrintovým těsněním Rozměry plochého žlabu V 300 1) 3) 4) 5) 8) S integrovaným břitovým labyrintovým těsněním pro vodotěsné připojení k základnímu vedení. Žlabové těleso s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje. S předtvarováním pro svislý odtok DN 200. Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. Dodací lhůta na vyžádání.

40 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 300 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 30,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 300 G) dle normy ČSN EN 1433 Vpust jednodílná, V 300 s Drainlock, z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran, s lapačem nečistot, s vystřihovatelnou připojovací šablonou až do stavební výšky 20., s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním DN 150 nebo DN 200 hrana z tvárné litiny hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli 8) typ délka šířka výška kg/ / pal. 5 mm 4 mm 4 mm vpust DN 150 vpust DN ,0 35,0 8,0 8,0 4,2 3, Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro začátek a konec žlabu typ , Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran, pro ploché žlaby, pro začátek a konec žlabu 3, Čelní stěna pro konec žlabu z polymerického betonu, s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním, s ochranou hran, pro přípojku DN 200 pro stavební výšku 0. pro stavební výšku 5. pro stavební výšku 10. pro stavební výšku 15. pro stavební výšku 20.,8 7,1 7,3 7, 8, ACO DRAIN stropní díl DN 100, nerez, s úchytným límcem pro izolaci pro MultiDrain kg/ 5, ) 8) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. Dodací lhůta na vyžádání.

41 Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 300 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 30,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 300 G) dle normy ČSN EN 1433 Vpust V 300 Rozměry vpusti V 300 Čelní stěna s ochranou hran, s břitovým labyrintovým těsněním Přechodka pro přechod 5 Přechodka pro přechod 2,5 Adaptér pro změnu směru toku Hák na rošty ACO DRAIN

42 Liniový odvodňovací systém MultiDrain 5) V 300 dle normy ČSN EN 1433 s Drainlock, s ochranou hran s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 30,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 300 G) dle normy ČSN EN 1433 Přechodka pro přemostění výškových rozdílů při pokládce ve stupňovitém spádu hrana z tvárné litiny hrana z pozink. oceli hrana z korozivzdorné oceli 8) typ délka šířka výška kg/ / pal. 5 mm 4 mm 4 mm přechodka vhodná pro přechod z 0. na 5. přechod z 5. na 10. přechod z 10. na 15. přechod z 15. na 20. 1, přechodka vhodná pro přechod z 0. na 10. přechod z 10. na 20. 2, Adaptér pro změnu směru toku z polymerického betonu s ochranou hran vhodný pro typ 0. vhodný pro typ 5. vhodný pro typ 10. vhodný pro typ 15. vhodný pro typ 20. 2,0 2,2 2, 2,8 3, Pachový uzávěr (PVC) pro vpust DN 150 pachový uzávěr Hák na rošty pro krycí rošty s Drainlock hák pro zdvihání krycích roštů 0, ) 8) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. Dodací lhůta na vyžádání.

43 ACO DRAIN Krycí rošty pro liniové odvodňovací systémy MultiDrain 5) 5) V 300 S / V 300 G s Drainlock, ochranou hran, z pozinkované oceli, korozivzdorné oceli a tvárné litiny světlá šířka 20,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00, F 900 (pouze u V 300 G) dle normy ČSN EN 1433 Krycí rošt s Drainlock pro žlaby a vpusti V 300 S / V 300 G Třída zatížení C délka šířka průřez vtoku 2 /m kg/ / pal. můstkový SW 12 mm z litiny rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,4 x 23 mm mřížkový rošt MW 20 x 25 mm pozinkovaná ocel mřížkový rošt MW 20 x 25 mm korozivzdorná ocel ,8 33,8 33,8 33, ,3 13,0 14,9 14, Krycí rošty V 300 S / V 300 G Třída zatížení D 400 Můstkový rošt můstkový SW 12 mm z litiny rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,4 x 23 mm mřížkový rošt MW 20 x 25 mm pozinkovaná ocel mřížkový rošt MW 20 x 25 mm korozivzdorná ocel ,8 33,8 33,8 33, ,5 24,0 19, 19, Rošt s podélnými pruty Třída zatížení E 00 můstkový SW 12 mm z litiny rošt z tvárné litiny, s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,4 x 23 mm krycí rošt z tvárné litiny ,8 33,8 33, ,5 24,0 25, Mřížkový rošt Třída zatížení F 900 Pro zatížitelnost celého systému F 900 je nutná kombinace roštu F 900 se žlabem V 300 G (žlab s litinovou ochrannou hranou) můstkový SW 12 mm z litiny 50 33, , ) Výjimka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100/300. Žádáme Vás, abyste se spojili s naším bezplatným servisem. Krycí rošt

44 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém MultiDrain V 400 G s ochranou hran z litiny 5 mm a aretací Drainlock s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka 40,0 Třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00 podle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso V 400 G s Drainlock z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran z litiny 5 mm, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF) pro vodotěsnou pokládku typ - délka šířka výška začátek konec kg/ / pal ) 2) 45,0 45,0 45,0 48,0 48,0 55,0 48,0 48,0 55,0 109,5 141,3 147, Žlabové těleso V 400 G z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran z litiny 5 mm Vpust V 400 G s Drainlock, z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran z litiny 5 mm, s labyrintovým břitovým těsněním DN 400 horní část vpusti 1) dolní část vpusti 2) mezikus 45,0 adaptér pro uchycení kalového koše kalový koš 52,0 71,5 33,0 52,0 71,5 33,0 151,3 18,0 72,0 1,7, ) 2) Pro připojení křížení -T,L, s labyrintovým břitovým těsněním DN 400 Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran z litiny, na začátek a ukončení žlabu s hranou z litiny typ 0 22, Kombinace vtokové vpusti V 400 G Čelní stěna z polymerického betonu na ukončení žlabu, s labyrintovým břitovým těsněním, pro napojení na kanalizaci DN 300, s ochranou hran z litiny s hranou z litiny typ 0 9, Adaptér pro změnu směru toku, z polymerického betonu, s ochranou hran z litiny s hranou z litiny typ 0 10, V 400 G rošt E 00 Krycí rošt liniových odvodňovacích systémů V 400 G s aretací Drainlock, litina GGG typ - délka šířka průřez vtoku 2 /m kg/ / pal. můstkový rošt D 400/E 00 44, ,

45 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém MultiDrain V 500 G s ochranou hran z litiny 5 mm s aretací Drainlock s příčným řezem ve tvaru písmene V světlá šířka Třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00 podle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso V 500 G s Drainlock z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran z litiny 5 mm, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF) pro vodotěsnou pokládku typ - délka šířka výška začátek konec kg/ / pal ) 2) 55,0 55,0 55,0 59,0 3,0,5 59,0 3,0,5 15,3 190,1 21, Žlabové těleso V 500 G z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran z litiny 5 mm Vpust V 500 G s Drainlock, z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hran z litiny 5 mm, s labyrintovým břitovým těsněním DN 400 horní část vpusti 1) dolní část vpusti 2)3) mezikus adaptér pro uchycení kalového koše kalový koš 55,0 59,0 71,5 33,0 59,0 71,5 33,0 202,0 18,0 72,0 1,7, ) Pro připojení křížení T,L, 2) s labyrintovým břitovým těsněním DN 400 Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu, s ochranou hran z litiny, na začátek a ukončení žlabu s hranou z litiny typ 0 32, Čelní stěna z polymerického betonu na ukončení žlabu, s labyrintovým břitovým těsněním, pro napojení na kanalizaci DN 400, s ochranou hran z litiny Kombinace vpusti V 500 G s hranou z litiny typ 0 30, Adaptér pro změnu směru toku, z polymerického betonu, s ochranou hran z litiny s hranou z litiny typ 0 14, V 500 G rošt E 00 Krycí rošt liniových odvodňovacích systémů V 500 G s aretací Drainlock, litina GGG typ - délka šířka průřez vtoku 2 /m kg/ / pal. můstkový rošt D 400/E 00 54, ,

46 ACO DRAIN 5) ACO DRAIN PowerDrain V 75 P s Powerlock pro vysoké zatížení, světlá šířka 7,5 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00 a F 900 dle ČSN EN 1433 liniový odvodňovací systém dle ČSN EN 1433 s integrovanou ochrannou hranou z litiny, s tlumícími vložkami pro filtrování rázů mezi roštem a ochrannou hranou, s průřezem ve tvaru písmene V, s bezpečnostní drážkou (SF) a s můstkovými rošty z tvárné litiny s bezšroubovou aretací Powerlock Žlaby z polymerického betonu ACO DRAIN PowerDrain V 75 P s bezpečnostní drážkou (SF) pro vodotěsnou pokládku, s litinovou ochrannou hranou, s tlumícími vložkami a litinovými rošty s bezšroubovou aretací Powerlock typ - délka šířka výška zač. žl. kon. žl. hmot. kg / balení / pal ) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,5 1,0 1,5 17,0 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 18,0 19,0 19,5 20,0 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,5 1,0 1,5 17,0 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 18,0 19,0 19,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0 31,3 24,0 1,8 1,1 31,7 32,2 32, 33,1 33, 34,1 33,8 17,7 17,4 34,3 34, 34,8 35,0 35,3 35,5 37,0 19,4 18,7 41,5 43,0 22,0 21, Žlab V 75 P 0.0 a 20.0, 1,0 m Žlab V 75 P 20.0, 1,0 m 1) 3) 4) 5) S integrovaným břitovým labyrintovým těsněním DN 100 pro vodotěsné připojení k základnímu vedení. Žlabové těleso s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje. S předtvarováním pro svislý odtok DN 100 Vyjímka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100V, RD200V nebo RD 300.

47 ACO DRAIN ACO DRAIN PowerDrain V 75 P s Powerlock 5) pro vysoké zatížení, světlá šířka 7,5 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00 a F 900 dle ČSN EN 1433 liniový odvodňovací systém dle ČSN EN 1433 s integrovanou ochrannou hranou z litiny, s tlumícími vložkami pro filtrování rázů mezi roštem a ochrannou hranou, s průřezem ve tvaru písmene V, s bezpečnostní drážkou (SF) a s můstkovými rošty z tvárné litiny s bezšroubovou aretací Powerlock typ - délka šířka výška zač. žl. kon. žl. hmot. kg / balení / pal. Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu pro začátek a konec žlabu Protyp0až20 2,0 25,0 25,0 1, Čelní stěna s odtokem z polymerického betonu, s integrovaným lybyrintovým břitovým těsněním DN 100 Žlab V 75 P, 0.0 Typ 0.0 Typ 5.0 Typ 10.0 Typ ,0 4,0 4,0 4,0 15,0 17,5 20,0 25,0 15,0 17,5 20,0 25,0 1,4 1,71 2,01 2, Adaptér pro změnu směru toku z polymerického betonu Typ 0.0 Typ 5.0 Typ 10.0 Typ ,0 4,0 4,0 4,0 15,0 17,5 20,0 25,0 15,0 17,5 20,0 25,0 1,22 1,32 1,47 1, Jednodílná vpust V 75 P Přechodka pro přemostění výškových rozdílů při pokládce žlabů do kaskády Pro rozdíl 2,5 Pro rozdíl 5,0 0,15 0, Jednodílná vpust V 75 P s Powerlock z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hranou z litiny, s lapačem nečistot, s vystřihovatelnou připojovací šablonou pro stavební výšky 0 až 20, s integrovaným labyrintovým břitovým těsněním DN 100 nebo DN 150 Vpust s odtokem DN 100 Vpust s odtokem DN ,2 38, Plochý žlab ACO DRAIN PowerDrain V 75 P z polymerického betonu, s integrovanou ochrannou hranou z litiny, s roštem z tvárné litiny Plochý žlab Plochý žlab s odtokem Kombinovaná čelní stěna Čelo s odtokem DN 75 2,0 3,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 18,4 18,1 0,5 0, Plochý žlab V 75 P 5) Vyjímka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100V, RD 200V nebo RD 300.

48 ACO DRAIN 5) ACO DRAIN PowerDrain V 125 P s Powerlock pro vysoké zatížení, světlá šířka 12,5 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00 a F 900 dle ČSN EN 1433 liniový odvodňovací systém dle ČSN EN 1433 s integrovanou ochrannou hranou z litiny, s tlumícími vložkami pro filtrování rázů mezi roštem a ochrannou hranou, s průřezem ve tvaru písmene V, s bezpečnostní drážkou (SF) a s můstkovými rošty z tvárné litiny s bezšroubovou aretací Powerlock Žlaby z polymerického betonu ACO DRAIN PowerDrain V 125 P s bezpečnostní drážkou (SF) pro vodotěsnou pokládku, s litinovou ochrannou hranou, s tlumícími vložkami a litinovými rošty s bezšroubovou aretací Powerlock typ délka šířka výška zač. žl. kon. žl. hmot. kg / balení / pal ) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 23,0 24,0 24,5 25,0 25,0 25,0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 23,0 24,0 24,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 44,5 45,4 24,5 24,1 45,0 45,5 4,0 4, 47,2 47,7 48,9 2,3 25,7 49,0 49,2 49,5 49,8 50,3 50,2 27,2 2,8 5,8 5,7 30,5 30, Žlab V 125 P, 1,0 m 1) 3) 4) 5) S integrovaným břitovým labyrintovým těsněním DN 100 pro vodotěsné připojení k základnímu vedení. Žlabové těleso s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje. S předtvarováním pro svislý odtok DN 100 Vyjímka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100V, RD200V nebo RD 300.

49 ACO DRAIN PowerDrain V 125 P s Powerlock 5) pro vysoké zatížení, světlá šířka 12,5 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00 a F 900 dle ČSN EN 1433 liniový odvodňovací systém dle ČSN EN 1433 s integrovanou ochrannou hranou z litiny, s tlumícími vložkami pro filtrování rázů mezi roštem a ochrannou hranou, s průřezem ve tvaru písmene V, s bezpečnostní drážkou (SF) a s můstkovými rošty z tvárné litiny s bezšroubovou aretací Powerlock typ - délka šířka výška zač. žl. kon. žl. hmot. kg / balení / pal. Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu pro začátek a konec žlabu Protyp0až20 2,0 30,0 30,0 2, Čelní stěna s odtokem z polymerického betonu, s integrovaným lybyrintovým břitovým těsněním DN 100 Žlab V 125 P Typ 0.0 Typ 5.0 Typ 10.0 Typ ,0 4,0 4,0 4,0 20,0 22,5 25,0 30,0 20,0 22,5 25,0 30,0 2,35 2,88 3,35 4, Adaptér pro změnu směru toku z polymerického betonu Typ 0.0 Typ 5.0 Typ 10.0 Typ ,0 4,0 4,0 4,0 20,0 22,5 25,0 30,0 20,0 22,5 25,0 30,0 1,78 1,98 2,08 2, Jednodílná vpust V 125 P Přechodka pro přemostění výškových rozdílů při pokládce žlabů do kaskády Pro rozdíl 2,5 Pro rozdíl 5,0 0,2 0, Jednodílná vpust V 125 P s Powerlock z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hranou z litiny, s lapačem nečistot, s vystřihovatelnou připojovací šablonou pro stavební výšky 0 až 20, s integrovaným labyrintovým břitovým těsněním DN 100 nebo DN 150 Vpust s odtokem DN 100 Vpust s odtokem DN ,0 55,0 55,0 55,0 47, 4, Plochý žlab ACO DRAIN PowerDrain V 125 P z polymerického betonu, s integrovanou ochrannou hranou z litiny, s roštem z tvárné litiny Plochý žlab Plochý žlab s odtokem Kombinovaná čelní stěna Čelo s odtokem DN 75 2,0 3,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 21,0 20,5 0,9 0, ) Vyjímka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100V, RD 200V nebo RD 300. Plochý žlab V 125 P

50 ACO DRAIN 5) ACO DRAIN PowerDrain V 175 P s Powerlock pro vysoké zatížení, světlá šířka 17,5 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00 a F 900 dle ČSN EN 1433 liniový odvodňovací systém dle ČSN EN 1433 s integrovanou ochrannou hranou z litiny, s tlumícími vložkami pro filtrování rázů mezi roštem a ochrannou hranou, s průřezem ve tvaru písmene V, s bezpečnostní drážkou (SF) a s můstkovými rošty z tvárné litiny s bezšroubovou aretací Powerlock Žlaby z polymerického betonu ACO DRAIN PowerDrain V 175 P s bezpečnostní drážkou (SF) pro vodotěsnou pokládku, s litinovou ochrannou hranou, s tlumícími vložkami a litinovými rošty s bezšroubovou aretací Powerlock typ délka šířka výška zač. žl. kon. žl. hmot. kg / balení / pal ) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 1) 3) 4) 1) 3) 25,0 25,5 25,5 25,5 25,0 25,5 2,0 2,5 27,0 27,5 28,0 28,0 28,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 30,5 30,5 30,5 35,0 35,5 35,5 35,5 25,0 25,5 25,5 25,5 25,5 2,0 2,5 27,0 27,5 27,5 28,0 28,0 28,0 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 30,0 30,5 30,5 30,5 35,0 35,5 35,5 35,5 44,8 44,8 27,5 2,0 45,2 45,5 45,9 4,4 4,8 47,0 47,8 29,4 27,9 47,5 47,9 48,4 49,2 49, 50,1 50,8 31,2 29,7 5,5 57,2 34,9 33, Žlab V 175 P, 1,0 m 1) 3) 4) 5) S integrovaným břitovým labyrintovým těsněním DN 150 pro vodotěsné připojení k základnímu vedení. Žlabové těleso s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje. S předtvarováním pro svislý odtok DN 150 Vyjímka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100V, RD200V nebo RD 300.

51 ACO DRAIN ACO DRAIN PowerDrain V 175 P s Powerlock 5) pro vysoké zatížení, světlá šířka 17,5 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 00 a F 900 dle ČSN EN 1433 liniový odvodňovací systém dle ČSN EN 1433 s integrovanou ochrannou hranou z litiny, s tlumícími vložkami pro filtrování rázů mezi roštem a ochrannou hranou, s průřezem ve tvaru písmene V, s bezpečnostní drážkou (SF) a s můstkovými rošty z tvárné litiny s bezšroubovou aretací Powerlock typ - délka šířka výška zač. žl. kon. žl. hmot. kg / balení / pal. Kombinovaná čelní stěna z polymerického betonu pro začátek a konec žlabu Protyp0až20 2,0 35,0 35,0 3, Čelní stěna s odtokem z polymerického betonu, s integrovaným lybyrintovým břitovým těsněním DN 150 Žlab V 175 P Typ 0.0 Typ 5.0 Typ 10.0 Typ ,0 4,0 4,0 4,0 25,0 27,5 30,0 35,0 25,0 27,5 30,0 35,0 3, 4,1 4,7 5, Adaptér pro změnu směru toku z polymerického betonu Typ 0.0 Typ 5.0 Typ 10.0 Typ ,0 4,0 4,0 4,0 25,0 27,5 30,0 35,0 25,0 27,5 30,0 35,0 2,7 2,85 3,0 3, Jednodílná vpust V 175 P Přechodka pro přemostění výškových rozdílů při pokládce žlabů do kaskády Pro rozdíl 2,5 Pro rozdíl 5,0 0,3 0, Jednodílná vpust V 175 P s Powerlock z polymerického betonu, s integrovanou ochranou hranou z litiny, s lapačem nečistot, s vystřihovatelnou připojovací šablonou pro stavební výšky 0 až 20, s integrovaným labyrintovým břitovým těsněním DN 150 nebo DN 200 Vpust s odtokem DN 150 Vpust s odtokem DN 200 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 45, Plochý žlab ACO DRAIN PowerDrain V 175 P z polymerického betonu, s integrovanou ochrannou hranou z litiny, s roštem z tvárné litiny Plochý žlab Plochý žlab s odtokem Kombinovaná čelní stěna Čelo s odtokem DN 75 2,0 0,4 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 48,0 4, ) Vyjímka: příčné odvodnění na silně zatížených komunikacích / železničních přejezdech. Pro tyto oblasti použití doporučujeme ACO DRAIN Monoblock RD 100V, RD 200V nebo RD 300. Plochý žlab V 175 P je vyráběn a dodáván též v provedení V 275 P, čili v šířce 27,5. Bližší informace na vyžádání.

52 ACO DRAIN ACO DRAIN S 100 K: Systém s přehledem Žlabové řády s nulovým spádem ve třech stavebních výškách (1,5/21,5 a 2,5 ) Stupňovitý spád ve třech stavebních výškách (1,5/21,5 a 2,5 ) Spád dna je totožný s vlastním spádem dna žlabu (0,5%) Typ žlabu Čelní stěna s nátrubkem Adaptér pro změnu směru toku Kolmý odvod Přechodka Vpust Bezpečnostní klapka

53 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém S 100 K Powerlock pro vysoké zatížení, světlá šířka 10,0 třídy zatížení D 4001), E 00, F 900 podle ČSN EN 1433 Žlab S 100 K Powerlock z polymerického betonu s ACO DRAIN bezpečnostní drážkou (SF) na výtokové straně žlabu, s integrovanou litinovou hranou a můstkovým roštem z tvárné litiny Žlab S 100 K,, typ 0.0 délka šířka výška začátek konec průřez vtoku 2 /m typ sklonu (G) kg/ / pal. 0.0* 0.12) * 0.2/1 0.2/ * 10.0* 10.12) * 10.2/1 10.2/ * 20.0* 20.12) * 20.2/1 20.2/2 2)3)) 2)5)) 2)3)) 2)5)) 2)3)) 2)5)) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 20,5 20,5 1,5 17,0 17,5 18,0 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 21,5 25,5 25,5 21,5 22,0 22,5 23,0 24,0 24,5 25,0 25,5 2,0 2,5 2,5 30,5 30,5 1,5 1,5 22,5 24,0 17,0 17,5 18,0 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 21,5 21,5 27,5 29,0 22,0 22,5 23,0 24,0 24,5 25,0 25,5 2,0 2,5 2,5 2,5 32,5 34, /3 1/3 1/3 1/ /3 1/3 1/3 1/ /3 1/3 1/3 1/3 37, 20,7 22,5 24,0 38,0 38,4 39,3 39,8 40,8 40,9 41,3 40,0 42,1 43,0 40,3 25,0 24,0 43,2 43,5 41,8 44,1 45,0 45,0 45,0 44,7 45,4 47,4 43,7 2,0 27,5 24, Žlab S 100 K, 0,5 m, tyo 0.1 s postranním předtvarováním pro křížové, rohové a T-spoje Rozměry žlabu S 100 K, 1m Powerlock bezšroubový systém se speciální povrchovou úpravou, aretace z korozivzdorné oceli, vykonaná zkouška bezpečnosti 1) 2) 3) 5) ) G) * Výjimka: Příčné odvodnění dálnic a silnic. Pro tuto oblast doporučujeme ACO DRAIN RD 100/300. Žlab s postranním předtvarováním pro křížové, rohové a T-spoje. Žlab s vloženým NBR-O-kroužkem pro nátrubek PVC/PE-HD DN 100. Žlab s vloženou ACO DRAIN bezpečnostní klapkou z korozivzdorné oceli, DN 100. Žlab se dvěma přítokovými hranami. Definice druhů spádů - viz. str. 2. Žlab s předtvarováním pro svislý odtok DN 100, příslušenství pro těsnost žlabové linie není součástí balení.

54 Liniový odvodňovací systém S 100 K Powerlock pro vysoké zatížení, světlá šířka 10,0 třídy zatížení D 4001), E 00, F 900 podle ČSN EN ) Vpust S 100 K jednodílná, z polymerického betonu možnost utěsnění napojení (nepropouštějícího kapaliny), s integrovanou ochranou hran z tvárné litiny, s můstkovým roštem z tvárné litiny, s integrovanou kalovou jímkou z umělé hmoty, s certifikátem MPA pro tlakovou těsnost břitového labyrintového těsnění. - průřez délka šířka výška vtoku kg/ / 2 /m 2 /m pal. č. vpust s odtokem DN 100 1,0 52, , vpust s odtokem DN 150 1,0 52, , RozměryvpustiS100K Přechodka S 100 K pro přemostění výškových rozdílů k použití pro žlaby ve stupňovitém spádu přechodka 1, Adaptér S 100 K z polymerického betonu pro změnu směru toku s litinovou hranou Adaptér S 100 K z polymerického betonu vhodné pro typ 0. 1, vhodné pro typ 10. 1, vhodné pro typ 20. 1, Vpust S 100 K z polymerického betonu délka šířka výška kg/ typ č. vrchní díl pro výšku 1 2)) OT 1,0 1,5 18, vrchní díl pro výšku 2 2)) OT 1,0 21,5 20, vrchní díl pro výšku 3 2)) OT 1,0 2,5 23, spodní díl, krát. tvar. (také mezidíl) UT 1,0 24,0 13, spodní díl dlouhé provedení UT 1,0 20, RozměryvpustiS100K 1) 2) ) Výjimka: Příčné odvodnění dálnic a silnic. Pro tuto oblast doporučujeme ACO DRAIN RD 100/300. Žlab s postranním předtvarováním pro křížové, rohové a T-spoje. Žlab se dvěmi přítokovými stranami.

55 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém S 100 K Powerlock pro vysoké zatížení, světlá šířka 10,0 třídy zatížení D 4001), E 00, F 900 podle ČSN EN 1433 Kombinovaná čelní stěna S 100 K z polymerického betonu na začátek a konec žlabu s litinovou hranou Kombinovaná čelní stěna S 100 K / pal. kg/ kč/ vhodné pro typ , Čelní stěna S 100 K z polymerického betonu na konec žlabu s litinovou hranou, s NBR-O-kroužkem a nátrubkem PE-HD, DN 100 vhodné pro typ 0. vhodné pro typ 10 / 10. vhodné pro typ 20 / ,5 2,0 2, S 100 K čelní stěna s nátrubkem PE-HD, DN 100 Speciální příslušenství pro krycí rošty S 100 K / S 150 K / S 200 K / S 300 K hák na uvolňování roštů 0, ACO DRAIN hák na uvolňování roštů 1) Výjimka: Příčné odvodnění dálnic a silnic. Pro tuto oblast doporučujeme ACO DRAIN RD 100/300.

56 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém S 150 K Powerlock pro vysoké zatížení, světlá šířka 15,0 třídy zatížení D 4001), E 00, F 900 podle ČSN EN 1433 Žlab S 150 K Powerlock z polymerického betonu s ACO DRAIN bezpečnostní drážkou (SF) na výtokové straně žlabu, s integrovanou litinovou hranou a můstkovým roštem z tvárné litiny Žlab S 150 K, 1,0 m délka šířka výška začátek konec průřez vtoku 2 /m typ sklonu (G) kg/ / pal. 0.0* 0.12) * 0.2/1 10.0* 10.12) * 10.2/1 20.0* 20.12) * 20.2/1 2)3)) 2)3)) 2)3)) 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 22,0 22,0 2,0 27,0 27,0 31,0 32,0 32,0 3,0 22,0 22,0 2,0 27,0 27,0 31,0 32,0 32,0 3, /3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 55,1 29,2 33,2 0,8 31,9 3,2 5,8 33,9 38, Rozměry žlabů S 150 K, 1,0 m Přechodka S 150 K pro přemostění výškových rozdílů, k použití pro žlaby ve stupňovitém spádu přechodka 1, Rozměry žlabů S 150 K, 0,5 m Adaptér S 150 K z polymerického betonu pro změnu směru toku s litinovou hranou vhodné pro typ 0. vhodné pro typ 10. vhodné pro typ 20. 1,4 1,4 1, ) 2) 3) 5) ) G) * Výjimka: Příčné odvodnění dálnic a silnic. Pro tuto oblast doporučujeme ACO DRAIN RD 100/300. Žlab s postranním předtvarováním pro křížové, rohové a T-spoje. Žlab s vloženým NBR-O-kroužkem pro nátrubek PVC/PE-HD DN 150. Žlab s vloženou ACO DRAIN bezpečnostní klapkou z nerezové oceli, DN 150. Žlab se dvěma přítokovými stranami. Definice druhů spádů - viz. str. 2. Žlab s předtvarováním pro svislý odtok DN 150, příslušenství pro těsnost žlabové linie není součástí balení. Rozměry žlabů S 150 K, 0,5 m se svislým odtokem DN 150

57 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém S 150 K pro vysoké zatížení, světlá šířka 15,0 třídy zatížení D 4001), E 00, F 900 podle ČSN EN 1433 Vpust S 150 K 1) jednodílná, z polymerického betonu průřez délka šířka výška vtoku kg/ / 2 /m 2 /m pal. č. vpust s odtokem DN ,0 2, , vpust s odtokem DN ,0 2, , Vpust S 150 K z polymerického betonu délka šířka výška kg/ Rozměry vpusti S 150 K typ vrchní díl pro výšku 1 2)) OT 21,0 25,0 31, vrchní díl pro výšku 2 2)) OT 21,0 30,0 3, vrchní díl pro výšku 3 2)) OT 21,0 35,0 41, spodní díl, krátký tvar UT 32,2 3,5 28, spodní díl, dlouhý tvar UT 32,2 71,5 49, mezidíl ZT 32,2 30,0 20, kalová jímka LW 150 2, Kombinovaná čelní stěna S 150 K z polymerického betonu na začátek a konec žlabu s litinovou hranou vhodná pro typ 0. /10. / 20. 3, Čelní stěna S 150 K z polymerického betonu na konec žlabu s litinovou hranou, s NBR-O-kroužkem a nátrubkem PE-HD, DN 150 vhodné pro typ 0. 2, vhodné pro typ 10. 3, vhodné pro typ 20. 3, Lepidlo pro slepení čelních stěn a vpustí (nutné pro utěsnění žlabové linie) Rozměry vpusti S 150 K polyesterová lepící hmota, 0,5 kg balení 0, Speciální příslušenství pro krycí rošty S 100 K / S 150 K / S 200 K / S 300 K hák na uvolňování roštů 0, ) 2) ) Výjimka: Příčné odvodnění dálnic a silnic. Pro tuto oblast doporučujeme. ACO DRAIN RD 100/300. Žlab s postranním předtvarováním pro křížové, rohové a T-spoje. Žlab se dvěma přítokovými stranami.

58 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém S 200 K Powerlock pro vysoké zatížení, světlá šířka 20,0 třídy zatížení D 4001), E 00, F 900 podle ČSN EN 1433 Žlab S 200 K Powerlock z polymerického betonu s ACO DRAIN bezpečnostní drážkou (SF) na výtokové straně žlabu, s integrovanou litinovou hranou a můstkovým roštem z tvárné litiny Žlab S 200 K, 1,0 m délka šířka výška začátek konec průřez vtoku 2 /m typ sklonu (G) kg/ / pal. 0.0* 0.12) * 0.2/1 10.0* 10.12) * 10.2/1 20.0* 20.12) * 20.2/1 2)3)) 2)3)) 2)3)) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 29,0 29,0 32,0 34,0 34,0 37,0 39,0 39,0 42,0 29,0 29,0 33,0 34,0 34,0 38,0 39,0 39,0 43, /3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 87,0 45,2 4,3 92, 48,0 49,3 95,8 50, 51, Rozměry žlabů S 200 K, 1,0 m Přechodka S 200 K pro přemostění výškových rozdílů, k použití pro žlaby ve stupňovitém spádu přechodka 1, Rozměry žlabů S 200 K, 0,5 m Adaptér S 200 K z polymerického betonu pro změnu směru toku s litinovou hranou vhodné pro typ 0. vhodné pro typ 10. vhodné pro typ 20. 1,9 1,9 1, ) 2) 3) 5) ) G) * Výjimka: Příčné odvodnění dálnic a silnic. Pro tuto oblast doporučujeme ACO DRAIN RD 100/300. Žlab s postranním předtvarováním pro křížové, rohové a T-spoje. Žlab s vloženým NBR-O-kroužkem pro nátrubek PVC/PE-HD DN 200. Žlab s vloženou ACO DRAIN bezpečnostní klapkou z korozivzdorné oceli, DN 100. Žlab se dvěma přítokovými stranami. Definice druhů spádů - viz. str. 2. Žlab s předtvarováním pro svislý odtok DN 200, příslušenství pro těsnost žlabové linie není součástí balení. Rozměry žlabů S 200K, 0,5 m se svislým odtokem DN 200

59 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém S 200 K Powerlock pro vysoké zatížení, světlá šířka 20,0 třídy zatížení D 4001), E 00, F 900 podle ČSN EN 1433 Vpust S 200 K jednodílná z polymerického betonu délka šířka průřez výška vtoku kg/ / 2 /m 2 /m pal. č. vpust s odtokem DN 150 vpust s odtokem DN 200 2,0 2,0 70,0 70, ,5 73, Vpust S 200 K z polymerického betonu typ délka šířka výška kg/ vrchní díl pro výšku 1 vrchní díl pro výšku 2 vrchní díl pro výšku 3 spodní díl, krátký tvar spodní díl, dlouhý tvar mezidíl kalová jímka LW 150 2)) 2)) 2)) OT OT OT UT UT ZT 2,0 2,0 2,0 32,2 32,2 32,2 32,0 37,0 42,0 3,5 71,5 30,0 43,5 4,5 48,5 28,5 49,9 20,7 2, Rozměry jednodílné vpusti, jednodílné, S 200 K Kombinovaná čelní stěna S 200 K z polymerického betonu na začátek a konec žlabu s litinovou hranou vhodná pro typ 0. /10. / 20. 4, Čelní stěna S 200 K z polymerického betonu na konec žlabu s litinovou hranou, s NBR-O-kroužkem a nátrubkem PE-HD, DN 200 vhodné pro typ 0. vhodné pro typ 10. vhodné pro typ 20. 3,7 4,5 5, Speciální příslušenství pro krycí rošty S 100 K / S 150 K / S 200 K / S 300 K hák na uvolňování roštů 0, Rozměry vpusti S 200 K 1) 2) ) Výjimka: Příčné odvodnění dálnic a silnic. Pro tuto oblast doporučujeme ACO DRAIN RD 100/300. Žlab s postranním předtvarováním pro křížové, rohové a T-spoje. Žlab se dvěma přítokovými stranami.

60 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém S 300 K Powerlock pro vysoké zatížení, světlá šířka 30,0 třídy zatížení D 4001), E 00, F 900 podle ČSN EN 1433 Žlab S 300 K Powerlock z polymerického betonu s ACO DRAIN bezpečnostní drážkou (SF) na výtokové straně žlabu, s integrovanou litinovou hranou a můstkovým roštem z tvárné litiny Žlab S 300 K, 1,0 m délka šířka výška začátek konec průřez vtoku 2 /m typ sklonu (G) kg/ / pal. 0.0* 0.12) * 0.2/1 0.2/2 2)3)) 2)5)) 3,0 3,0 3,0 3,0 40,0 40,0 44,0 44,0 40,0 40,0 44,0 45, ,4 8,0, 9, Rozměry žlabů S 300 K, 1,0 m Adaptér S 300 K z polymerického betonu pro změnu směru toku s litinovou hranou vhodné pro typ 0. 2, Rozměry žlabů S 300 K, 0,5 m 1) 2) 3) 5) ) G) * Výjimka: Příčné odvodnění dálnic a silnic. Pro tuto oblast doporučujeme ACO DRAIN RD 100/300. Žlab s postranním předtvarováním pro křížové, rohové a T-spoje. Žlab s vloženým NBR-O-kroužkem pro nátrubek PVC/PE-HD DN 200. Žlab s vloženou ACO DRAIN bezpečnostní klapkou z korozivzdorné oceli, DN 200. Žlab se dvěma přítokovými stranami. Definice druhů spádů - viz. str. 2. Žlab s předtvarováním pro svislý odtok DN 200, příslušenství pro těsnost žlabové linie není součástí balení. Rozměry žlabů S 300 K, 0,5 m se svislým odtokem DN 200

61 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém S 300 K Powerlock pro vysoké zatížení, světlá šířka 30,0 třídy zatížení D 4001), E 00, F 900 podle ČSN EN 1433 Vpust S 300 K z polymerického betonu typ délka šířka výška kg/ vrchní díl pro výšku 1 spodní díl, krátký tvar spodní díl, dlouhý tvar mezidíl kalová jímka, krátký tvar kalová jímka, dlouhý tvar OT UT UT ZT 3,0 32,2 32,2 32,2 43,0 3,5 71,5 30,0 3,1 28,5 49,9 20,7 4,7, Kombinovaná čelní stěna S 300 K z polymerického betonu na začátek a konec žlabu s litinovou hranou vhodná pro typ 0. 8, Čelní stěna S 300 K z polymerického betonu na konec žlabu s litinovou hranou, s NBR-O-kroužkem a nátrubkem PE-HD, DN 200 Rozměry vpusti S 300 K vhodná pro typ 0. 8, Speciální příslušenství pro krycí rošty S 100 K / S 150 K / S 200 K / S 300 K hák na uvolňování roštů 0, ACO DRAIN hák na uvolňování roštů Liniový odvodňovací systém S 400 / S 500 pro vysoké zatížení, světlá šířka 40,0 / třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400 1) podle ČSN EN 1433 Žlab S 400 z polymerického betonu, s ochranou hran z litiny a litinovým roštem délka šířka výška průt. průřez 2 /m typ kg/ sklonu (G) / pal ,0 4, Žlab S 500 z polymerického betonu, s ochranou hran z litiny a litinovým roštem 0.0 5,0 5, , ) G) Výjimka: Příčné odvodnění dálnic a silnic. Pro tuto oblast doporučujeme ACO DRAIN RD 100 / 200 Definice druhů spádu - viz str. 2

62 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN Monoblock PD 100 C s monolitickou konstrukcí, barva antracitově černá pro oblast zahradních a krajinných staveb a dopravní plochy, světlá šířka 10,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, ČSN EN 1433 Žlabové těleso Monoblock PD 100 C z polymerického betonu, barva antracitově černá délka šířka výška průřez vtoku 2 /m druh spádu (G) kg/ / pal. č ,0 20, , Žlabové těleso Monoblock PD 100 C z polymerického betonu, barva antracitově černá s revizním otvorem, s krycím roštem z tvárné litiny s ochranou hran z tvárné litiny, třída zatížení C 250 s předtvarováním DN 100 Žlabové těleso Monoblock PD 100 C, 1,0, šířka drážek 8 mm ,0 20, , Vpust jednodílná, Monoblock PD 100 C z polymerického betonu, barva antracitově černá s krycím roštem z tvárné litiny, s ochranou hran z tvárné litiny, kalová jímka, třída zatížení C 250 vpust 15,0 44, , Žlab s revizním otvorem Čelní stěna Monoblock PD 100 C z polymerického betonu, barva antracitově černá kg/ / pal. č. čelní stěna 1, Čelní stěna Monoblock PD 100 C z polymerického betonu, s nátrubkem DN 100 kg/ / pal. č. čelní stěna s nátrubkem DN 100 1, Vpust G) Definice druhů spádu viz strana 2.

63 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN Monoblock PD 200 C s monolitickou konstrukcí, barva antracitově černá pro oblast zahradních a krajinných staveb a dopravní plochy, světlá šířka 20,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, ČSN EN 1433 Žlabové těleso Monoblock PD 200 C z polymerického betonu, barva antracitově černá průřez délka šířka výška vtoku druh kg/ / typ spádu (G) pal ,0 32, , Žlabové těleso Monoblock PD 200 C, 1,0 m, šířka drážek 24 mm, antracitově černé Žlabové těleso Monoblock PD 200 C z polymerického betonu, barva antracitově černá s revizním otvorem, s krycím roštem z tvárné litiny s ochranou hran z tvárné litiny, třída zatížení C 250 s předtvarováním DN ,0 33, , Čelní stěna z polymerického betonu, barva antracitově černá Rozměry žlabu PD 200 C, 1 m čelní stěna na začátek žlabu 4, čelní stěna na konec žlabu 4, Čelní stěna z polymerického betonu, barva antracitově černá, na konec žlabu s nátrubkem PE-HD DN 200 čelní stěna 4, Adaptér pro změnu směru toku, barva antracitově černá Revizní prvek PD 200 C, 0,5 m adaptér 2, G) Definice druhů spádu viz strana 2.

64 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN Monoblock PD 200 C s monolitickou konstrukcí, barva přírodní pro oblast zahradních a krajinných staveb a dopravní plochy, světlá šířka 20,0 třídy zatížení A 15, B 125, C 250, ČSN EN 1433 Žlabové těleso Monoblock PD 200 C z polymerického betonu, barva přírodní délka šířka výška průřez vtoku 2 /m druh spádu (G) kg/ / pal. č ,0 32, , Žlabové těleso Monoblock PD 200 C z polymerického betonu, přírodní, s revizním otvorem, s krycím roštem z tvárné litiny, s ochranou hran z tvárné litiny, třída zatížení C 250 s předtvarováním DN 200 Žlabové těleso Monoblock PD 200 C, 1,0 m, šířka drážek 24 mm, přírodní 0.1 2,0 33, , Vpust jednodílná, Monoblock PD 200 C z polymerického betonu, přírodní, s krycím roštem z tvárné litiny, s ochranou hran z tvárné litiny, kalová jímka, třída zatížení C 250 Rozměry žlabu PD 200 C, 1 m odtok DN 150 DN 200 2,0 2,0 5,0 5, ,0 8, Čelní stěna z polymerického betonu, přírodní čelní stěna na začátek žlabu čelní stěna na konec žlabu 4,9 4, Revizní prvek PD 200 C Čelní stěna z polymerického betonu, přírodní, na konec žlabu s nátrubkem PE-HD DN 200 čelní stěna 4, Adaptér pro změnu směru toku, přírodní adaptér 2, G) Definice druhů spádu viz strana 2. Vpust jednodílná s kalovou jímkou

65 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN s monolitickou konstrukcí, barva přírodní Monoblock RD 100 V použití: dálnice, rychlostní silnice, silně frekventované dopravní plochy, pro oblasti s vysokým dynamickým zatížením. světlá šířka 10,0 třída zatížení D 400 a F 900 dle ČSN EN 1433 Žlabové těleso Monoblock RD 100 V z polymerického betonu, monolitické, barva přírodní délka šířka výška průřez vtoku druh kg/ / Typ D 400/F ,0 2,5 2 /m 308 spádu (G) 1 pal. 20 č Žlabové těleso Monoblock RD 100 V z polymerického betonu, přírodní, s revizním otvorem, s krycím roštem z tvárné litiny, s ochranou hran z tvárné litiny, třída zatížení F 900 s předtvarováním DN 100 Žlabové těleso Monoblock RD 100 V, 1,0 m, barva přírodní D 400 revizní díl 0.2 revizní díl 0.1 1)3) 3)4) 1,0 27, ,0 10 1,0 27, , Čelní stěna z polymerického betonu, přírodní čelní stěna na začátek žlabu 2,2 1,0 27,5 1,9 10 na konec žlabu 4,0 1,0 27,5 3, Čelní stěna s nátrubkem DN 100 z polymerického betonu, barva přírodní, na konec žlabu čelní stěna s nátrubkem 40,0 1,0 27,5 2, RozměryžlabuRD100V,1m Adaptér pro změnu směru toku z polymerického betonu, barva přírodní adaptér 0,0 1,0 27,5 3, Vpust jednodílná, Monoblock RD 100 V z polymerického betonu, přírodní, s krycím roštem z tvárné litiny, s ochranou hran z tvárné litiny, kalová jímka, třída zatížení F 900 RevizníprvekRD100V vpust DN 100 1,0 52, ,5 10 DN 150 1,0 52, , G) 1) 3) 4) Definice druhů spádu viz strana 2. S integrovaným břitovým labyrintovým těsněním pro vodotěsné připojení k základnímu vedení. Žlabové těleso s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje. S předtvarováním pro svislý odtok DN 100. Vpust jednodílná s kalovou jímkou

66 Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN Monoblock RD 150 V s monolitickou konstrukcí, s průřezem ve tvaru V, barva přírodní použití: dálnice, rychlostní silnice, silně frekventované dopravní plochy, pro oblasti s vysokým dynamickým zatížením. světlá šířka 15,0 třída zatížení D 400 až F 900 dle ČSN EN 1433 Provedení pro aplikace bez nutnosti tmelení bezpečnostní SF drážky po instalaci žlabové linie (bez otvoru pro tmelící pistoli). V případě nutnosti tmelení bezpečnostní SF drážky po instalaci žlabové linie nás kontaktujte pro bližší informace o produktu. Žlabové těleso Monoblock RD 150 V z polymerického betonu, monolitické, barva přírodní typ délka šířka výška průřez vtoku 2 /m kg/ D400 / F ,0 28,0 33, ,0 38, , ,0 48, , Žlab RD 150 V, typ 0.0 Čelní stěna plná z polymerického betonu, pro začátek a konec žlabové linie , , , Žlab RD 150 V, typ 10.0 Čelní stěna s odtokem DN10 z polymerického betonu, s otvorem DN10 a vloženým břitovým těsněním, pro horizontální odtok ze žlabu , , , Žlab RD 150 V, typ 20.0 Čelnístěna plná Čelní stěna s odtokem 4

67 Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN Monoblock RD 150 V s monolitickou konstrukcí, s průřezem ve tvaru V, barva přírodní použití: dálnice, rychlostní silnice, silně frekventované dopravní plochy, pro oblasti s vysokým dynamickým zatížením. světlá šířka 15,0 třída zatížení D 400 až F 900 dle ČSN EN 1433 Provedení pro aplikace bez nutnosti tmelení bezpečnostní SF drážky po instalaci žlabové linie (bez otvoru pro tmelící pistoli). V případě nutnosti tmelení bezpečnostní SF drážky po instalaci žlabové linie nás kontaktujte pro bližší informace o produktu. Rozměry žlabu RD 150 V typ 0.0 Rozměry čelní stěny plné - RD 150 V Rozměry žlabu RD 150 V typ 10.0 Rozměry čelní stěny s odtokem - RD 150 V Rozměry žlabu RD 150 V typ

68 Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN Monoblock RD 150 V s monolitickou konstrukcí, s průřezem ve tvaru V, barva přírodní použití: dálnice, rychlostní silnice, silně frekventované dopravní plochy, pro oblasti s vysokým dynamickým zatížením. světlá šířka 15,0 třída zatížení D 400 až F 900 dle ČSN EN 1433 Provedení pro aplikace bez nutnosti tmelení bezpečnostní SF drážky po instalaci žlabové linie (bez otvoru pro tmelící pistoli). V případě nutnosti tmelení bezpečnostní SF drážky po instalaci žlabové linie nás kontaktujte pro bližší informace o produktu. Revizní díl Monoblock RD 150 V z polymerického betonu, barva přírodní, s krycím roštem z tvárné litiny třídy zatížení F 900 a bezpečnostní SF drážkou typ délka šířka výška průřez vtoku 2 /m kg/ 0.1 1) ) 1),0,0,0 21,0 28,0 44, ,0 38,0 51, ,0 48,0 59, Revizní díl RD 150 V Revizní díl Monoblock RD 150 V z polymerického betonu, barva přírodní, s revizním otvorem, s krycím roštem z tvárné litiny třídy zatížení F 900, bezpečnostní SF drážkou a možností spodního odtoku DN ) 2) 1) 2) 1) 2),0,0,0 21,0 28,0 21,0 38,0 21,0 48,0 43, , , Revizní díl RD 150 V, s vertikálním odtokem Vpust vícedílná, Monoblock RD 150 V z polymerického betonu, s krycím roštem z tvárné litiny, s ochranou hran z litiny, třída zatížení F 900 a bezpečnostní SF drážkou Vrchní díl typ 0.0 Vrchní díl typ 10.0 Vrchní díl typ 20.0 Spodní díl odtok DN150 Spodní díl odtok DN200 Kalový koš,0,0,0 21,0 21,0 21,0 23,0 23,0 33,0 43,0 53,0 3, 3, ,0 53,0 5,0 2,5 2, Systémová odvodňovací vpust RD 150 V 1) 2) Žlab s předtvarováním pro boční napojení žlabů, pro T spoje, L spoje nebo křížové spoje Žlab s otvorem DN 110 a vloženým břitovým těsněním, pro vertikální napojení na odtoková potrubí

69 Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN Monoblock RD 150 V s monolitickou konstrukcí, s průřezem ve tvaru V, barva přírodní použití: dálnice, rychlostní silnice, silně frekventované dopravní plochy, pro oblasti s vysokým dynamickým zatížením. světlá šířka 15,0 třída zatížení D 400 až F 900 dle ČSN EN 1433 Provedení pro aplikace bez nutnosti tmelení bezpečnostní SF drážky po instalaci žlabové linie (bez otvoru pro tmelící pistoli). V případě nutnosti tmelení bezpečnostní SF drážky po instalaci žlabové linie nás kontaktujte pro bližší informace o produktu. rozměry revizního dílu RD 150 V rozměry systémové vpusti RD 150 V, typ 0.0 rozměry revizního dílu RD 150 V s vertikálním odtokem rozměry systémové vpusti RD 150 V, typ 10.0 rozměry systémové vpusti RD 150 V, typ

70 Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN Monoblock RD 200 V s monolitickou konstrukcí, s průřezem ve tvaru V, barva přírodní použití: dálnice, rychlostní silnice, silně frekventované dopravní plochy, pro oblasti s vysokým dynamickým zatížením. světlá šířka 20,0 třída zatížení D 400 až F 900 dle ČSN EN 1433 Provedení pro aplikace bez nutnosti tmelení bezpečnostní SF drážky po instalaci žlabové linie (bez otvoru pro tmelící pistoli). V případě nutnosti tmelení bezpečnostní SF drážky po instalaci žlabové linie použijte žlaby s otvorem pro tmelící pistoli viz strany 70 a 71 tohoto katalogu. Žlabové těleso Monoblock RD 200 V z polymerického betonu, monolitické, barva přírodní typ délka šířka výška průřez vtoku 2 /m kg/ / pal. D400 / F ,0 2,0 33, , ,0 53, , ,0 53, , Žlab RD 200 V, typ 0.0 Čelní stěna plná z polymerického betonu, barva přírodní pro začátek žlabu pro konec žlabu ,4 8,4 7,0 7,0 2,0 2,0 2,0 2,0 33,0 53,0 33,0 53,0 9,0 12,0 8,8 13, Rozměry RD 200 V Čelní stěna s odtokem DN150, s vloženým břitovým těsněním z polymerického betonu, barva přírodní, pro konec žlabu ,0 7,0 2,0 2,0 33,0 53,0 7,4 12, Adaptér pro změnu směru toku z polymerického betonu, barva přírodní ,0 11,0 2,0 2,0 33,0 53,0 7, 9, NOVÉ! ACO Drain Monoblock RD 200 V, bez velkého otvoru na spoji žlabů (otvoru pro následné tmelení bezpečnostní SF drážky) 8

71 Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN Monoblock RD 200 V s monolitickou konstrukcí, s průřezem ve tvaru V, barva přírodní použití: dálnice, rychlostní silnice, silně frekventované dopravní plochy, pro oblasti s vysokým dynamickým zatížením. světlá šířka 20,0 třída zatížení D 400 až F 900 dle ČSN EN 1433 Provedení pro aplikace bez nutnosti tmelení bezpečnostní SF drážky po instalaci žlabové linie (bez otvoru pro tmelící pistoli). V případě nutnosti tmelení bezpečnostní SF drážky po instalaci žlabové linie použijte žlaby s otvorem pro tmelící pistoli viz strany 70 a 71 tohoto katalogu. Revizní díl Monoblock RD 200 V z polymerického betonu, barva přírodní, s krycím roštem z tvárné litiny třídy zatížení F 900 a bezpečnostní SF drážkou typ délka šířka výška průřez vtoku 2 /m kg/ ) 4) 1)3) )3),0,0,0,0 2,0 33, , ,0 2,0 2,0 53,0 33,0 53, , 51,0 7, Rozměry revizního dílu RD 200 V Adaptér pro napojení revizního kusu jako odtokového dílu, adaptér pro boční napojení 0, ,0 7,0 2,0 2,0 33,0 53,0 7,2 9, Vpust vícedílná, Monoblock RD200 V z polymerického betonu, s krycím roštem z tvárné litiny, s ochranou hran z litiny, třída zatížení F 900 a bezpečnostní SF drážkou Vrchní díl 0.0 Vrchní díl 20.0 Spodní díl odtok DN150 Spodní díl odtok DN200 Kalový koš z PP 5) 5),0,0 2,0 2,0 23,0 23,0 3,0 5,0 3,5 3, ,0 5,0 2,5 2, Rozměry systémové vpusti RD 200 V 1) 3) 4) 5) s odtokem DN150, s integrovaným břitovým těsněním žlab s předtvarováním pro boční napojení, pro T spoje, L spoje a křížové spoje s předtvarováním pro svislý odtok DN150 komplet včetně vlepené přechodové desky (10933) 9

72 Speciální program Liniový odvodňovací systím ACO DRAIN Monoblock RD 200 V s monoblokovou konstrukcí, barva přírodní použití: dálnice, rychlostní silnice, silně frekventované dopravní plochy, pro oblasti s vysokým dynamickým zatížením. světlá šířka 20,0 třída zatížení D 400 a F 900 dle ČSN EN 1433 Provedení pro aplikace s možností tmelení bezpečnostní SF drážky po instalaci žlabové linie (s otvorem pro tmelící pistoli). Upozornění! Tyto žlaby nejsou z důvodu velkého otvoru na spoji žlabůvhodné pro aplikace na veřejněpřístupných plochách s možností pěšího provozu. Pro tyto plochy zvolte žlaby ze strany 8a 9tohoto katalogu. Žlabove těleso Monoblock RD 200 V z polymerického betonu, monolitické, přírodní průřez délka šířka výška vtoku druh kg/ Ks/ Typ 2 /m spádu *. pal. č. D 400/F ,0 33, , ,0 53, , Žlabové těleso Monoblock RD 200 V, 1,0 m, přírodní Čelní stěna z polymerického betonu, přírodní 20 čelní stěna na začátek žlabu 0,0 8,4 2,0 33,0 8, ,0 8,4 2,0 53,0 12, čelní stěna na konec žlabu 0,0 7,0 2,0 33,0 8, ,0 7,0 2,0 53,0 13, H Čelní stěna s nátrubkem DN 150 z polymerického betonu, přírodní, na konec žlabu 5 47 čelní stěna s nátrubkem 0,0 7,0 2,0 33,0 7, ,0 7,0 2,0 53,0 12, Rozměry žlabu Monoblock RD 200 V, 1,0 m Adaptér pro změnu směru toku z polymerického betonu 0,0 11,0 2,0 33,0 7, ,0 11,0 2,0 53,0 9,

73 Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN Monoblock RD 200 V s monolitickou konstrukcí, bez spáry pro lepení použití: dálnice, rychlostní silnice, silně frekventované dopravní plochy, pro oblasti s vysokým dynamickým zatížením. světlá šířka 20,0 třída zatížení D 400 a F 900 dle ČSN EN 1433 ACO DRAIN Speciální program Provedení pro aplikace s možností tmelení bezpečnostní SF drážky po instalaci žlabové linie (s otvorem pro tmelící pistoli). Upozornění! Tyto žlaby nejsou z důvodu velkého otvoru na spoji žlabů vhodné pro aplikace na veřejněpřístupných plochách s možností pěšího provozu. Pro tyto plochy zvolte žlaby ze strany 8a 9tohoto katalogu. Žlabové těleso Monoblock RD 200 V z polymerického betonu, přírodní, s revizním otvorem, s krycím roštem z tvárné litiny třídy zatížení F 900, bezpečnostní SF drážkou a možností spodního odtoku DN 150 průřez délka šířka výška vtoku druh kg/ Ks/ Typ 2 /m spádu (G). pal. č ),0 2,0 33, , ),0 2,0 53, , )3),0 2,0 33, , )3),0 2,0 53, , Žlabové těleso RD 200 V s revizním otvorem Adaptér pro napojení revizního kusu jako odtokového dílu, adaptér pro boční napojení H 30 0,0 7,0 2,0 33,0 7, ,0 7,0 2,0 53,0 9, Vpust vícedílná, Monoblock RD 200 V z polymerického betonu, s krycím roštem z tvárné litiny, s ochranou hran z litiny, třída zatížení F 900, kompletní s kalovou jímkou Rozměry žlabového tělesa RD 200 V vrchní díl vpusti 0.0,0 2,0 33, , ,0 2,0 53, , spodní díl vpusti s odtokem DN ,0 3,5 2, DN ,0 3,5 2, kalový koš z PP ) S integrovaným břitovým labyrintovým těsněním pro vodotěsné připojení k základnímu vedení. 3) Žlabové těleso s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje. 4) S předtvarováním pro svislý odtok DN 100. vpust dvoudílná s kalovou jímkou Ø10 Ø H Rozměry vpusti RD 200 V 71

74 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN Monoblock RD 300 podle ČSN EN 1433 v monolitickém provedení Použití: dálnice, rychlostní komunikace, letiště, silně frekventované dopravní plochy, pro oblasti použití s vysokým dynamickým zatížením s příčným profilem ve tvaru písmene V světlá šířka 30,0 Třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, F 900 dle ČSN EN 1433 Žlabové těleso Monoblock RD 300 z polymerického betonu, barva přírodní, s ACO DRAIN bezpečnostní drážkou (SF) pro vodotěsnou pokládku typ délka šířka výška průřez vtoku 2 /m kg/ / pal. žlab D ,0 40,0 59,5 800* 484, žlab F ,0 40,0 59,5 800* 484, * Průtokový průřez Žlabové těleso Monoblock RD 300, 2,0 m, přírodní Žlabové těleso Monoblock RD 300 z polymerického betonu, barva přírodní, jako revizní prvek s litinovým roštem GGG, třída F 900, s bezšroubovou aretací, s předtvarováním DN300 pro spodní odtok, s ACO DRAIN bezpečnostní drážkou (SF) pro vodotěsnou pokládku ,0 40,0 4,5 219, Adaptér revizního prvku adaptér 40,0 59,5 29, Čelní stěna z polymerického betonu na začátek a ukončení žlabu čelo začátku žlabu 40,0 59,5 31,2 4 čelo ukončení žlabu 40,0 59,5 38, Čelní stěna z polymerického betonu na ukončení žlabu, s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním DN 300 ukončovací čelo žlabu 40,0 59,5 29, s těsněním pro napojení na kanalizaci DN 300 Adaptér z polymerického betonu pro změnu směru toku adaptér 40,0 59,5 34,

75 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN Monoblock RD 300 dle ČSN EN 1433 v monolitickém provedení Použití: dálnice, rychlostní komunikace, letiště, silně frekventované dopravní plochy, pro oblasti použití s vysokým dynamickým zatížením s příčným profilem ve tvaru písmene V světlá šířka 30,0 Třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, F 900 podle ČSN EN 1433 S obecným stavebně technickým schválením Z pro použití v zařízeních LAU. Informace o dodací lhůtě a ceně na vyžádání. Kombinace vtokové vpusti* Monoblock RD 300 z polymerického betonu, barva přírodní, s litinovým roštem GGG, třída F 900, s bezšroubovou aretací, s ACO DRAIN bezpečnostní drážkou (SF) pro vodotěsnou pokládku, s břitovým labyrintovým těsněním DN 400 typ délka šířka výška průřez vtoku 2 /m kg/ / pal. vrchní díl mezikus spodní díl s těsněním DN ,0 40,0 adaptér pro uchycení kalového koše kalový koš * Na žádost lze dodat i kompletně slepené. 4,0 33,0 71,5 214,0 72,0 18,0 1,7, Vpust RD

76 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN Kerb Drain, jednodílný Světlá šířka 10,0 Třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, v souladu s ČSN EN 1433, DIN V Tělo žlabu ACO DRAIN Kerb Drain z polymerbetonu systém KD 305 délka šířka výška kg/ / pal. č. KD ,0 30,5 28, Kerb Drain prvky 305 a 480 Tělo žlabu ACO DRAIN Kerb Drain z polymerbetonu systém KD 305 s revizním otvorem KD 305 A 15,0 30,5 29, Tělo žlabu ACO DRAIN Kerb Drain z polymerbetonu systém KD 305 jako zešikmený díl a střední díl pro vjezd na pozemek KD 305 levý prostřední díl KD 05 pravý 91,5 91,5 91,5 15,0 15,0 15,0 30,5 20,5 20,5 30,5 20,5 48,5 43,5 48, Základní prvek Čelní stěna pro začátek a konec žlabu systém KD 305 čelní stěna A/E 2, Čelní stena s nátrubkem DN 100 systém KD 305 Prvek s revizním otvorem čelní stěna na straně vtoku čelní stěna na straně výtoku 3, , Zešikmený blok pro vjezd na pozemek Prostřední díl mezi zešikmenými bloky 74

77 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN Kerb Drain, jednodílný Světlá šířka 10,0 Třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, v souladu s ČSN EN 1433, DIN V Tělo žlabu ACO DRAIN Kerb Drain z polymerbetonu systém KD 480 délka šířka výška kg/ / pal. č. KD ,0 48,0 28, Kerb Drain prvky 305 a 480 Tělo žlabu ACO DRAIN Kerb Drain z polymerbetonu systém KD 480 s revizním otvorem KD 480 A 15,0 48,0 29, Tělo žlabu ACO DRAIN Kerb Drain z polymerbetonu systém KD 480 jako zešikmený blok a prostřední díl pro vjezd na pozemek KD 480 levý prostřední díl KD 480 pravý 91,5 91,5 91,5 15,0 15,0 15,0 48,0 37,5 37,0 48,5 37,5 48,5 59,5 48, Čelní stěna pro začátek a konec žlabu systém KD 480 čelní stěna A/E 2, Základní prvek Čelní stena s nátrubkem DN 150 systém KD 480 čelní stěna na straně vtoku čelní stěna na straně výtoku 3,9 3, Zešikmený blok pro vjezd na pozemek Prostřední díl mezi zešikmenými bloky 75

78 ACO DRAIN Liniový odvodňovací systém ACO DRAIN Kerb Drain, jednodílný Světlá šířka 10,0 Třídy zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, v souladu s ČSN EN 1433, DIN V Vpust KD 305 a KD 480 s krytem z litiny délka šířka výška kg/ / pal. č. horní díl vpusti pro KD 305 a KD 480 s litinovou deskou dolní díl vpusti krátká verze DN 150 DN 200 dolní díl vpusti dlouhá verze DN 150 DN 200 kalový koš, pozinkovaná ocel, pro vpust krátká verze kalový koš, pozinkovaná ocel, pro vpust dlouhá verze 39,0 32,2 32,2 32,2 32,2 50,5 3,5 3,5 71,5 71,5 28,0 28,5 27,0 49,9 49,9 4,7, Horní díl vpusti, se spodním dílem v krátké verzi pro KD 305 s KD 480 Spodní díl vpusti dlouhá verze ACO DRAIN stropní díl DN 100, nerez s úchytným límcem pro izolaci stropní díl pro odtok DN 100 5, Příklad vestavby s napojením na folii ACO DRAIN stropní díl DN 100 7

79 ACO DRAIN ACO DRAIN vpusti Kombinační možnosti jednotlivých částí vpustí ACO DRAIN S 300 K adaptér pro napojení 1 žlabové linie adaptér pro napojení 2 žlabových linií vrchní díl adaptér pro napojení 1 žlabové linie koš - dlouhý tvar mezidíl adaptér pro napojení 2 žlabových linií vrchní díl spodní díl -dlouhýtvar koš - krátký tvar mezidíl odtok DN 150 spodní díl - krátký tvar pachová uzávěra pachová uzávěra odtok DN

80 ACO DRAIN ACO DRAIN vpusti pro žlabovou linii třídy zatížení A - F podle ČSN EN 1433, DIN V Kombinovaná vpust z polymerického betonu, vrchní díl s integrovanou vícefunkční hranou z tvárné litiny, můstkový rošt z tvárné litiny, s bezšroubovou aretací Powerlock Vrchní díl vpusti typ délka šířka výška kg/ / pal. č. vpust - vrchní díl OT mezidíl na nastavení ZT stavební výšky vpust - spodní díl, krátký tvar (KT), napojení DN 150/DN 200 UT KF vpust - spodní díl, dlouhý tvar (DT), napojení DN 150/DN 200 UT KF kalový koš, pozinkovaná ocel pro vpust KT kalový koš, pozinkovaná ocel pro vpust DT 5,0 3,0 32,2 32,2 32,2 43,0 30,0 3,5 71,5 78,8 20,7 28,5 49,9 4,7, Mezidíl vpusti Spodní díl vpusti - krátký tvar (KT) Kombinovaná čelní stěna plná z polymerického betonu pro vrchní díl vpusti, litinová hrana vhodné pro typ 0. 8, Adaptér z polymerického betonu pro napojení žlabové linie na vpust pro jednu linii S 100 K typ 20/20., střed. pro dvě linie S 100 K typ 20/20., Filtr Spodní díl vpusti - dlouhý tvar (DT) filtr - krátký tvar, vhodný pro koš DT filtr - dlouhý tvar, vhodný pro koš DT

81 ACO DRAIN ACO DRAIN bodové odvodnění třídy zatížení C 250, D 400, E 00, F 900, ČSN EN 124 ACO DRAIN bodová vpust C-F z polymerického betonu, vrchní díl s inegrovanou vícefunkční hranou z tvárné litiny můstkový rošt z tvárné litiny, s bezšroubovou aretací Powerlock typ délka šířka výška kg/ / pal. č. Vrchní díl vpusti C - F vpust - vrchní díl mezidíl na nastavení stavební výšky vpust - spodní díl, krátký tvar, napojení DN 150 pachová uzávěra DN 150 vpust - spodní díl, dlouhý tvar, napojení DN 150/DN 200 pachová uzávěra DN 150 koš, pozinkovaná ocel pro vpust KF koš, pozinkovaná ocel pro vpust LF OT ZT UT LF UT LF 5,0 3,0 32,2 32,2 32,2 43,0 30,0 3,5 71,5 78,8 20,7 28,5 49,9 4,7, Mezidíl vpusti Filtr filtr - krátký tvar, vhodný pro koš KT filtr - dlouhý tvar, vhodný pro koš DT Spodní díl vpusti - krátký tvar Spodní díl vpusti - dlouhý tvar 79

82 ACO DRAIN ACO DRAIN s filtrem vpust C - F Kombinační možnosti jednotlivých částí vpustí ACO DRAIN vrchní díl koš - dlouhý tvar vrchní díl filtr - dlouhý tvar koš - krátký tvar mezidíl filtr - krátký tvar mezidíl spodní díl dlouhý tvar spodní díl dlouhý tvar pachová uzávěra pachová uzávěra odtok DN 150 odtok DN

83 ACO DRAIN Combipoint PP, systém uličních vpustí z polypropylenu Bodové vpusti pro zatížení D400 dle ČSN EN 124. Jednotlivé díly vpusti - modulární prvky pro skladbu. výška kg/ / typ pal. č. Combipoint PP - spodní díl vpusti 1a, s odtokem DA 10 35,0 2, Combipoint PP 1a Combipoint PP - spodní díl vpusti 2a, bez odtoku 35,0 2, Combipoint PP 2a Combipoint PP - kónus 11, s těsněním EPDM, vodotěsnost spoje do 0,5 bar dle DIN 400, s možností naklonění jednotlivých dílů do 10% v jejich spoji, včetně EPS-Combi bednění 35,0 2, Combipoint PP 11 Combipoint PP - střední díl 5b / vrchní díl a, s těsněním EPDM, vodotěsnost spoje do 0,5 bar dle DIN 400, s možností naklonění jednotlivých dílů do 10% v jejich spoji, včetně EPS-Combi bednění 35,0 2, Combipoint PP 5c/a Combipoint PP - střední díl 3, s odtokem DA 10, s těsněním EPDM, vodotěsnost spoje do 0,5 bar dle DIN 400, s možností naklonění jednotlivých dílů do 10% v jejich spoji, včetně EPS-Combi bednění 35,0 2, Možnosti jednotlivých skladeb vpusti - ukázka Combipoint PP x500 krátká forma x500 krátká forma x500 dlouhá forma x500 dlouhá forma 81

84 ACO DRAIN Combipoint PP, systém uličních vpustí z z polypropylenu Bodové vpusti pro zatížení D400 dle ČSN EN 124. typ kg/ / pal. č. Combipoint PP vtoková mříž, třída zatížení C 250, 300 x x 524, GG/GGG, pultové provedení, s dvojitým pantem, s tlumicími vložkami Pewepren, šířka štěrbin 24 mm, stavební výška 100 mm 35, x 524, GG/GGG, žlabové provedení, s dvojitým pantem, s tlumicími vložkami Pewepren, šířka štěrbin mm, stavební výška 125 mm 42, Combipoint PP vtoková mříž, třída zatížení C 250, 500 x 500 Combipoint vtoková mříž 300x500 PF 500 x 524, BEGU/GGG, pultové provedení, s dvojitým pantem, s tlumicími vložkami Pewepren, šířka štěrbin 24 mm, stavební výška 150 mm 74, x 524, BEGU/GGG, žlabové provedení, s dvojitým pantem, s tlumicími vložkami Pewepren, šířka štěrbin mm, stavební výška 175 mm 79, Combipoint PP vtoková mříž, třída zatížení D 400, 300 x x 524, GG/GGG, pultové provedení, s dvojitým pantem, s tlumicími vložkami Pewepren, šířka štěrbin 24 mm, stavební výška 100 mm 40, Combipoint vtoková mříž 500x500 PF 300 x 524, GG/GGG, žlabové provedení, s dvojitým pantem, s tlumicími vložkami Pewepren, šířka štěrbin mm, stavební výška 125 mm 42, Combipoint PP vtoková mříž, třída zatížení D 400, 500 x x 524, BEGU/GGG, pultové provedení, s dvojitým pantem, s tlumicími vložkami Pewepren, šířka štěrbin 24 mm, stavební výška 150 mm 80, x 524, BEGU/GGG, žlabové provedení, s dvojitým pantem, s tlumicími vložkami Pewepren, šířka štěrbin mm, stavební výška 175 mm 83, Combipoint PP koše na hrubé nečistoty ACO Combipoint PP, Kalový koš pro mříž 300 x 500, krátký ACO Combipoint PP, Kalový koš pro mříž 300 x 500, dlouhý ACO Combipoint PP, 82 Kalový koš pro mříž 500 x 500, dlouhý

85 ACO DRAIN Příslušenství pro utěsnění žlabové linie Pro trvalé a elastické těsnění bezpečnostní drážky (SF) u žlabových systémů ACO WATER SEAL ACO Water Seal 300 ml vysoce elastický neutrální tmel ACO WATER SEAL ACO Water Seal Popis produktu & použití: ACO Water Seal je neutrální, vysoce elastická, jednosložková spárovací hmota šedé barvy. Tvrdne reakcí se vzdušnou vlhkostí a tvoří elastickou spáru, která může snášet pohyby až do 25%. ACO Water Seal obsahuje fungicidy (látky hubící houby), což snižuje riziko růstu bakterií a plísňových hub na spárách a je rovněž velmi odolný vůči obvyklé dešťové vodě a obecně používaným čistícím prostředkům. ACO Water Seal se používá v případě požadavku na těsnost spojů žlabové linie k tmelení bezpečnostní SF drážky u liniových odvodňovacích systémů ACO, stejně jako k dotěsnění spoje světlíků ACO při jejich montáži na svislé obvodové konstrukce. Návod k použití: Příprava materiálů: Strany spár musí být čisté, suché, bez antiadhézních prostředků, mastných látek, prachu a volných částic. ACO Water Seal lze obvykle používat bez základu. Teplota použití: Lze nanášet při teplotách mezi 5 a 40 C. Nanášení: Vrchol závitu pouzdra se odřízne ostrým nožem, po čemž se spárovací špička seřízne šikmým řezem, který je trochu menší než šířka spáry. Spárovací hmota se nanáší ruční nebo pneumatickou pistolí. Tmel se vytlačí na místo (spáry nebo spoje) a v případě tmelení spáry se pečlivě vyhladí pomocí spárovací stěrky navlhčené mýdlovou vodou. Čištění: Vyčistit nářadí a odstranit spárovací hmotu lze např. pomocí acetonu. Vytvrzená spárovací hmota se dá odstranit pouze mechanicky. Ruce a pokožku umýt vodou a mýdlem. ACO DVOUSLOŽKOVÝ TMEL kg/ č. ACO těsnící hmota Primer zpracovatelská sada 3 - dílná dvousložková těsnící hmota, 450 ml kartuše 1,0 l balení tmelící pistole / míchací stojan míchadlo 1, , , spotřeba: světlá šířka 100 světlá šířka 150 světlá šířka 200 světlá šířka 300 světlá šířka 400 světlá šířka kartuše pro 1 nádoba Primer pro cca. 9 SF cca. 100 SF cca. 8 SF cca SF cca. 5 SF cca SF cca. 4 SF cca SF cca. 3 SF cca. 50 SF cca. 2 SF cca. 40 SF Zpracovatelská sada s těsnící hmotou / Primer Systém A SF - bezpečnostní drážka pro utěsnění systému. Návod na tmelení Technologický postup při tmelení ACO SF drážky 1. Při tmelení bezpečnostní drážky (SF) se používá 3-dílná souprava, která obsahuje tmelicí pistoli, míchací stojan a míchací šroub. 2. Před tmelením je třeba drážku pečlivě vyčistit ocelovým kartáčem a hadrem od všech nečistot. 3. Poté se do drážky pomocí štětce nanese tenká vrstva ACO Primer systému A (plechovka). 4. Vloží se náplň do 2-dílného míchacího stojanu. Odejme se zátka. Do vrtačky se vsadí míchací šroub a náplň se promíchá (max 400 ot./min) dokud nedostane jednotnou barvu. 5. Z pistole se vyšroubuje černý tlačný talíř (pokud tam je).. Rozmíchaná náplň se vloží do míchací pistole. 7. Vyplní se drážka 8. Nakonec tmel dohladit špachtlí. Obrázek řezu napojení žlabů s vytmelenou bezpečnostní drážkou (SF) Žlab je funkční po 24 hodinách při 20 C. 83

86 ACO DRAIN Používané typy nátrubků PVC DN 100 PVC DN 150 PVC DN 200 PVC PU DN 100 PVC PU DN 150 síto na zachycení listí DN 100 stropní mezidíl DN 100 č. délka V100 V 100, vpust LF V150 V 150, nízký žlab se spodním odtokem DN 100 V 150, vpust V 200 V 200, nízký žlab se spodním odtokem DN 100 V 200, vpust V 300 V 300, nízký žlab se spodním odtokem DN 100 V 300, vpust S100K S150K S 200 K S 300 K PD 100 C PD 200 C RD 100 V RD 200 V vpust pro linii žlabů bodová vpust C - F 84

87 ACO DRAIN Tabulka odolnosti ACO polymerického betonu vůči chemikáliím ACO polymerický beton je tvořený pevně vázanou pryskyřicí obohacenou plnidly na bázi křemene (velikost zrn až do 8 mm). Tabulka odolnosti je vytvořená pro výše uvedený materiál v čisté podobě při udání koncentrace při pokojové teplotě (23 C). Při rozdílné teplotě je nutné další upřesnění. Tabulka je založena na výzkumu Polymerinstitutu Flörsheim, který je akreditovaný jako výzkumný ústav pro stavební prvky. ACO lepidlo/primer podle KIWA Brl-K781/01. médium (čisté, nemíchané) max % koncentrace 1) min. čas zatížení 4) ACO polymerický beton P 3) ACO tmel / Primer systém A max. čas zatížení 5) ACO polymerický beton P 3) ACO tmel / Primer systém A médium (čisté, nemíchané) max % koncentrace 1) min. čas zatížení 4) ACO polymerický beton P 3) ACO tmel / Primer systém A max. čas zatížení 5) ACO polymerický beton P 3) ACO tmel / Primer systém A DIBtNr.1:Ottobenzín DIBtNr.2.1:Leteckýbenzín 50 % Isooktan 50 % Toluon DIBtNr.2.3:TryskovýbenzínJet-A1 Nato-Code F-34/F-35 DIBt Nr. 3: Zkušební směs A 20/NP II DIBtNr.4:10%Metylnaftalin 0 % Toluol 30 % Xylol DIBt Nr. 4a: 30 % Benzol 10 % Metylnaftalin 30 % Toluol 30 % Xylol DIBt Nr. 4b podle TRbF 401/2, ods DIBtNr.5:48%Isopropanol 48 % Metanol 4 % Voda DIBt Nr. 5a: Metanol DIBt Nr. : Trichloretylen DIBt Nr. b: Monochlorbenzol DIBt Nr. 7: 50 % Etylacetát 50 % Metylisobutyliceton DIBt Nr. 7a: 50 % Aceton 50 % Kyselina salicylmetyl DIBtNr.8:Formaldehyd 35% DIBt Nr. 9 Kyselina octová 10 % DIBt Nr. 9a 50 % Kyselina octová 50 % Kyselina propionová DIBt Nr. 10: Kyselina sírová 20 % DIBt Nr. 11: Sodný louh 20 % DIBt Nr. 12: Natriumchlorid 20 % DIBt Nr. 13: 30 % Butylamin 35 % Dimetylanilin 35 % Trietanolamilin DIBt.Nr.14.1:2%Martofen 3%Protectol 95 % Voda DIBt Nr. 14.2: 2 % Marlipal 013/80 3 % Texapon N40 95 % Voda Aceton Kyselina mravenčí 10 % Amoniak 10 % Anilin gwl Anilin 10 % () () () - - () () - - Benzol Kyselina bórová gwl Hydroxid vápenatý gwl Chevron Hy-Jet Chlorbenzotrifluorid Kyselina chlorová Kyselina chromová Kyselina chromová Disel benzín Kyselina octová Etanol Etylacetát Etylendiamin FAM - zkušební tekutina A FAM - zkušební tekutina B Kyselina fluorovodíková Topný olej Kyselina nezanfluorkřemičitá n-heptan n-hexan Hydraulický olej Donax TM Isooktan Kaliumhydroxid p-kresol gwl Metylamin Metyletylketon Kyselina mléčná Minerální olej SAE 5 W 50 Shell Kyselina Natriumkarbonát Natriumhypochlorid n-nonan Otto benzín OZ Kyselina ozalová gwl Fenol gwl Kyselina fosforová Ricínový olej Kyselina dusičná Kyselina solná Kyselina sírová Kyselina tetrafluorová Toluol Trichlortrifluoretan Tritylamin Xylol 5% 5% 10 % 20 % 30 % 5% 10 % 20 % 10 % 10 % 20 % 5% 20 % 10 % 10 % 40 % 20 % - () - () - - () () () () () () () - - 1) Pokud je rozdílná koncentrace, je nutné další upřesnění. 5) Dlouhodobé působení 42 dní podle stavebních a zkušebních zákonů. 3) ACO polymerický beton P = polymerický beton s (polyester) gwl Nasycený vodní roztok. pryskyřicíjakovazbou.provedenís(vynilester)pryskyřicíjakovazbouse Odolný. používá při obzvlášť agresivních médiích - dodání na požádání. () Podmíněně odolný - je nutné další upřesnění. 4) Přechodné působení, odstranění do 72 hodín. - Neodolný - je nutné další upřesnění. Přesto, že se naše doporučení zakládají na nejlepší vůli a vědomostech, i vzhledem na možnou ochranu práv třetích osob, je nutné zkoumat podmínky konkrétního použití. Použití, upotřebení a zpracování těchto produktů jsou mimo možnosti naší kontroly, a proto jsou výlučně na Vaší zodpovědnosti. Případná náhrada škod je možná jen do výše hodnoty dodaného zboží. Výbornou kvalitu dodaného zboží podle podmínek vlastních norem a stanovených zákonných předpisů zaručujeme. 85

88 DRENÁŽE Drenážní systémy FF-Drän Ohebná drenážní trubka z PVC-U; žlutá. Standardní šířka drážek 1,2 mm. Lze ji dodat také v provedení s pláštěm z geotextilie nebo punčochového filtru a také v neděrovaném provedení. Použití: V mnoha oblastech drenáží, jako např. u inženýrských sítí, při výstavbě sportovních areálů, v zahradnictví a při úpravách krajiny, na hřbitovech, při výstavbě letišť, u drenáží v zemědělské výrobě atd. Obj. Výrobek Technická data Balení m FF-Drän DN 50 50m-role FF-Drän DN 5 50m-role FF-Drän DN 80 50m-role FF-Drän DN m-role FF-Drän DN m-role FF-Drän DN 10 50m-role FF-Drän DN m-role FF-Drän velká role DN m-role FF-Drän velká role DN 5 150m-role FF-Drän velká role DN m-role FF-Drän velká role DN m-role 35 Kokofil Drenážní potrubí s perforovanou stěnou s filtrem z kokosových vláken. Filtr umožňuje stabilní filtraci a usnadňuje vstup vody. Skládá se z trubky FF-Drän a vrstvy kokosových vláken pevně spojených umělým vláknem. Příslušenství viz strany Použití: V mnoha oblastech drenáží, především v zahradnictví a při úpravách krajiny, pro drenáže v zemědělské výrobě atd. Obj. Výrobek Technická data Balení m Kokofil DN 50 50m-role Kokofil DN 5 50m-role Kokofil DN 80 50m-role Kokofil DN m-role Kokofil DN m-role Kokofil DN 10 25m-role Kokofil DN m-role 380 8

89 DRENÁŽE Drenážní systémy / příslušenství Drenážní potrubí s perforovanou stěnou, s filtrem z kokosových a polypropylenových vláken; 75 % polypropylenu, 25 % kokosových vláken. Tento směsný filtr nabízí vysoký hydraulický výkon a dlouhodobou kvalitu. Filtr je možné dodat také v provedení bez kokosových vláken popř. s pláštěm z geotextilie nebo punčochového filtru. Ceny na vyžádání. Použití: Pro zvláště náročná místa jak v zahradnictví a při úpravách krajiny, tak i pro drenáže v zemědělské výrobě atd. Obj. Výrobek Technická data Balení Cena m Multi-fil DN m-role Multi-fil DN 5 50 m-role Multi-fil DN m-role Multi-fil DN m-role Multi-fil DN m-role Multi-fil DN m-role Multi-fil DN m-role Drenážní trubky příslušenství Z PVC-U pro vytvoření pevných spojů v tahu. Vhodné pro FF-Drän, Kokofil, Multi-fil, opti-drän a Verriwell. Obj. Výrobek Technická data Balení kus spojovací nátrubek DN spojovací nátrubek DN spojovací nátrubek DN spojovací nátrubek DN spojovací nátrubek DN spojovací nátrubek DN spojovací nátrubek DN uzavírací ucpávka DN kusů uzavírací ucpávka DN 5 50 kusů uzavírací ucpávka DN kusů uzavírací ucpávka DN kusů uzavírací ucpávka DN kusů uzavírací ucpávka DN uzavírací ucpávka DN

90 DRENÁŽE Drenážní systémy / příslušenství Drenážní trubky příslušenství Z PVC-U pro vytvoření pevných spojů v tahu. Vhodné pro FF-Drän, Kokofil, Multi-fil, opti-drän a Verriwell. Obj. Výrobek Technická data Balení kus koleno 90 DN kusů koleno 90 DN kusů koleno 90 DN kusy koleno 90 DN koleno 90 DN T-kus DN kusů T-kus DN 5 20 kusů T-kus DN kusů T-kus DN kusů T-kus DN kusy T-kus DN T-kus DN šikmý kus 45 DN kusů šikmý kus 45 DN 5 10 kusů šikmý kus 45 DN kusů šikmý kus 45 DN kusů šikmý kus 45 DN kusy šikmý kus 45 DN šikmý kus 45 DN přechod na FF-Drän/KG DN provzdušňovač DN redukční spojka DN 50 0 kusů redukční spojka DN 5 20 kusů redukční spojka DN kusů redukční spojka DN kusů redukční spojka DN kusy redukční spojka DN vtokový oblouk 90 DN 50* 100 kusů vtokový oblouk 90 DN 5* 50 kusů vtokový oblouk 90 DN 80* 20 kusů vtokový oblouk 90 DN 100* *pouze ve spojení s připojovacím kusem 17 88

91 DRENÁŽE Drenážní systémy / příslušenství Drenážní trubky příslušenství Z PVC-U pro vytvoření pevných spojů v tahu. Vhodné pro FF-Drän, Kokofil, Multi-fil, opti-drän a Verriwell. Obj. Výrobek Technická data Balení kus připojovací kus DN 5/DN kusů připojovací kus DN /DN kusů připojovací kus DN /DN 5 50 kusů připojovací kus DN 125/DN kusů připojovací kus DN 125/DN 5 25 kusů připojovací kus DN /DN kusů připojovací kus DN 10/DN připojovací kus DN 10/DN připojovací kus DN 10/DN připojovací kus DN /DN kusů připojovací kus DN /DN Připojovací kus pouze ve spojení se vtokovým kolenem pro připojení odsávání seshora připojovací kus L DN 5/DN kusů připojovací kus L DN /DN kusů připojovací kus L DN /DN 5 25 kusů připojovací kus L DN 125/DN kusů připojovací kus L DN 125/DN 5 10 kusů připojovací kus L DN /DN kusů připojovací kus L DN 10/DN připojovací kus L DN 10/DN připojovací kus L DN 10/DN připojovací kus L DN /DN kusů připojovací kus L DN /DN Připojovací kus L s prodlouženým hrdlem pro přímé boční připojení odsávání s menší jmenovitou šířkou výtokový díl s odvodňovací klapkou výtokový díl s odvodňovací klapkou výtokový díl s odvodňovací klapkou výtokový díl s odvodňovací klapkou výtokový díl s odvodňovací klapkou výtokový díl s odvodňovací klapkou výtokový díl s odvodňovací klapkou DN 50; délka 1 m DN 5; délka 1 m DN 80; délka 1 m DN 100; délka 1 m DN 125; délka 1 m DN 10; délka 1 m DN 200; délka 1 m Lze dodat výtokové prvky pro KG 150, 200, 250 a 300. Další tvarovky na vyžádání. 25 kusů 10 kusů 10 kusů 5 kusů 5 kusů 5 kusů 3 kusy

92 DRENÁŽE Systém pro drenážování budov Ve spojení s izolací poskytuje trvalou ochranu před provlhnutím stavebních dílů, které jsou v kontaktu s půdou. Odděluje vodu působící svým hydrostatickým tlakem od vnějších stěn a izolace a tím zabraňuje podmáčení budovy. Komplexní systém, zaručuje 100% funkčnost a bezpečnost. šachta Proplachovací, kontrolní a sběrná šachta z PVC-U. S lapačem písku nebo bez lapače písku. Se třemi vtoky DN 200. Včetně jedné ucpávky a poklopu šachty s aretací. Barva oranžová. Použití: První stavebnicový prvek k systému opti-drän; pro proplachování a kontrolu drenáže budov. s lapačem písku bez lapače písku opticontrol opticontrol poklop s aretací spádová šachta 45 užitná výška užitná výška 5 80 spodní díl dna ucpávka spodní díl dna upínací objímka upínací objímka Obj. Výrobek Technická data Balení kus Kč s DPH/kus opti-control DN 315; s lapačem písku; 12 kusů/ konstrukční délka 80, užitná délka 35 paleta opti-control DN 315; bez lapače písku 12 kusů/ konstrukční délka 80, užitná délka 5 paleta opti-control DN 315; spádišťová šachta; včetně oboustranné spojky; pro doplnění systému opti-control slapačem písku, pop ř. bez lapače písku Písek, štěrk nebo beton, pro zvýšení hmotnosti šachty, pro větší stabilitu při následném zasypávání výkopu a jeho postupném hutnění 90

93 poklop zpolypropylenu opticontrol opticontrol DBGM opti control B 125 EN 124 DRENÁŽE Systém pro drenážování budov příslušenství k šachtám nástavná trubka Obj. Výrobek Technická data Balení Kč /kus nástavná trubka k šachtě DN 315; PVC-U; konstrukční délka 105, užitná délka 80 2 kusy 1 kusů/paleta spojovací DN 315; PVC-U; 33 nátrubek ke spojení odřezků a nástavné trubky záslepka DN redukce DN 200/DN 100 Drän redukce DN 200/DN 100KG redukce DN 200/DN 125 Drän/KG redukce DN 200/DN 10 Drän/KG redukce DN 200/Strasil DN redukce DN 200/Strasil DN redukce DN 200/Strabusil DN redukce DN 200/Strabusil DN adaptér Strasil DN adaptér Strabusil DN ucpávka redukce poklop z hliníku 32, poklop šachty polypropylen; s aretací poklop šachty hliník; s aretací poklop šachty hliník; bez aretace poklop šachty litina; třída B poklop šachty beton; 50 x 50 x poklop z litiny poklop zbetonu uni - šachta z PE Obj. Výrobek Technická data Balení Kč /kus uni-control šachta DN300 s lapačem písku, v 80, užit.v 5 12 kusů/paleta uni příslušenství k šachtám Obj. Výrobek Technická data Balení Kč /kus nástavná trubka spojka poklop poklop záslepka DN 300, konstrukční délka 80 DN 300, ke spojení odřezků a nástavné trubky plast s aretací litina, třída B125 s bet. rámem DN redukce DN 200/DN 100 Drän redukce DN 200/DN 100 KG redukce DN 200/DN 125 Drän/KG redukce DN 200/DN 10 Drän/KG redukce 200/Strasil DN redukce 200/Strasil DN redukce 200/Strabusil DN redukce 200/Strabusil DN adaptér Strasil DN adaptér Strabusil DN Litina třída B s bet. rámem 3 plastový poklop s aretací nástavná trubka

94 DRENÁŽE Systém pro drenážování budov trubka Tyčová drenážní trubka z PVC-U, délka 2,5m, s jednostranně nasazenou spojkou. Barva oranžová. Příslušenství viz. předchozí stránky (společné nap ř. s FF-Drän). Použití: Druhý stavebnicový prvek systému opti-drän; pro veškeré oblasti drenáže budov. Obj. Výrobek Technická data Balení Kč /m opti-drän perforovaná DN 100; délka 2,5m 330m/paleta 12,5m/svazek opti-drän perforovaná DN 125; délka 2,5m 202,5m/paleta 12,5m/svazek opti-drän perforovaná DN 10; délka 2,5m 115m/paleta 12,5m/svazek opti-drän perforovaná DN 200; délka 2,5m 75m/paleta 12,5m/svazek opti-drän bez perforace opti-drän bez perforace opti-drän bez perforace opti-drän bez perforace DN 100; délka 2,5m 12,5m/svazek 45 DN 125; délka 2,5m 12,5m/svazek 75 DN 10; délka 2,5m 12,5m/svazek 120 DN 200; délka 2,5m 12,5m/svazek opti-drän drenážní trubkový filtr z kokosových vláken*) *) Možnost dodávky na vyžádání. DN 100; délka 5m 25m/svazek 97 92

95 DRENÁŽE Víceúčelové drenážní systémy z PVC-U Drenážní trubky s otvorem v pouze horní stěně a víceúčelové trubky dle DIN 422-1, typ C1. Drenážní trubka příčně zvlněná, příčně perforovaná s otvory pouze v horní stěně z PVC-U. Průřez tunelového tvaru, s hladkým dnem a se spojkou. Barva modrá. Použití: Jako drenážní potrubí pro funkční odvodnění komunikací, letištních ploch a sportovních areálů, a dále také v těch případech, ve kterých jsou kladeny zvýšené požadavky na drenážní potrubí. Vysoká pevnost v tlaku. Tunelový tvar vlnovitého povrchu trubky zabezpečuje zachycení statického a dynamického zatížení. Dobrá schopnost ohybu při maximální pevnosti v rázu. Vysoký odtok vody díky hladkému dnu trubky. Obj. Výrobek Technická data Balení Cena m Strasil LP DN 100; délka m 00 m/paleta Strasil LP DN 150; délka m 27 m/paleta Strasil LP DN 200; délka m 150 m/paleta 20 Víceúčelová trubka z PVC-U. Vodotěsné spojení lze zajistit pomocí spojovacích nátrubků včetně profilovaných těsnících kroužků. Barva modrá. Obj. Výrobek Technická data Balení Cena m Strasil MP DN 200; délka m 150 m/paleta Strasil MP DN 250; délka m 9 m/paleta Strasil MP DN 350; délka m 54 m/paleta 51 - příslušenství z PVC-U. Obj. Výrobek Technická data Balení Cena kus spojovací nátrubek DN spojovací nátrubek DN spojovací nátrubek DN spojovací nátrubek DN spojovací nátrubek DN profilovaný těsnící DN kroužek profilovaný těsnící DN kroužek profilovaný těsnící DN kroužek 93

96 DRENÁŽE Víceúčelové drenážní systémy z PVC-U - příslušenství z PVC-U. Obj. Výrobek Technická data Balení Cena kus oblouk 45 DN oblouk 45 DN oblouk 45 DN oblouk 45 DN oblouk 45 DN oblouk 90 DN oblouk 90 DN oblouk 90 DN oblouk 90 DN oblouk 90 DN záslepka DN záslepka DN záslepka DN záslepka DN záslepka DN vnitřní vložka šachty DN vnitřní vložka šachty DN vnitřní vložka šachty DN vnitřní vložka šachty DN vnitřní vložka šachty DN výtokový díl DN 100; délka 1 m 892 se záklopkou výtokový díl DN 150; délka 1 m se záklopkou výtokový díl DN 200; délka 1 m 2 18 se záklopkou výtokový díl DN 250; délka 1 m se záklopkou výtokový díl DN 350; délka 1 m 8 00 se záklopkou 94

97 DRENÁŽE Víceúčelové drenážní systémy z PVC-U - příslušenství z PVC-U. Obj. Výrobek Technická data Balení Cena kus přechod na KG DN 100/DN 100 s ostrým zakončením KG přechod na KG DN 150/DN 150 s ostrým zakončením KG přechod na KG DN 200/DN 200 s ostrým zakončením KG přechod na KG DN 250/DN 250 s ostrým zakončením KG přechod na KG DN 100/DN 100 se spojkou KG přechod na KG DN 150/DN 150 se spojkou KG přechod na KG DN 200/DN 200 se spojkou KG přechod na KG DN 250/DN 250 se spojkou KG T-kus T-kus T-kus T-kus T-kus DN 100 DN 150 DN 200 DN 250 DN T-kus s redukcí T-kus s redukcí T-kus s redukcí T-kus s redukcí DN 150/DN 100 DN 200/DN 100 DN 250/DN 100 DN 350/DN T-kus s redukcí T-kus s redukcí T-kus s redukcí DN 200/DN 150 DN 250/DN 150 DN 350/DN T-kus s redukcí T-kus s redukcí DN 250/DN 200 DN 350/DN T-kus s redukcí DN 350/DN

98 DRENÁŽE Víceúčelové drenážní systémy z PVC-U - příslušenství z PVC-U. Obj. Výrobek Technická data Balení Cena kus odbočka 45 levá DN odbočka 45 levá DN odbočka 45 levá DN odbočka 45 levá DN odbočka 45 levá DN odbočka 45 pravá DN odbočka 45 pravá DN odbočka 45 pravá DN odbočka 45 pravá DN odbočka 45 pravá DN odbočka 45 DN 150/DN s redukcí levá odbočka 45 DN 200/DN s redukcí levá odbočka 45 DN 250/DN s redukcí levá odbočka 45 DN 350/DN s redukcí levá 9

99 DRENÁŽE Víceúčelové drenážní systémy z PVC-U - příslušenství z PVC-U. Obj. Výrobek Technická data Balení Cena kus odbočka 45 DN 150/DN s redukcí pravá odbočka 45 DN 200/DN s redukcí pravá odbočka 45 DN 250/DN s redukcí pravá odbočka 45 DN 350/DN s redukcí pravá odbočka 45 DN 200/DN s redukcí levá odbočka 45 DN 250/DN s redukcí levá odbočka 45 DN 350/DN s redukcí levá odbočka 45 DN 200/DN s redukcí pravá odbočka 45 DN 250/DN s redukcí pravá odbočka 45 DN 350/DN s redukcí pravá odbočka 45 DN 250/DN s redukcí levá odbočka 45 DN 350/DN s redukcí levá odbočka 45 DN 250/DN s redukcí pravá odbočka 45 DN 350/DN s redukcí pravá redukční spojka DN 150/DN redukční spojka DN 200/DN redukční spojka DN 250/DN redukční spojka DN 350/DN redukční spojka DN 200/DN redukční spojka DN 250/DN redukční spojka DN 350/DN redukční spojka DN 250/DN redukční spojka DN 350/DN redukční spojka DN 350/DN Další tvarovky na vyžádání. 97

100 DRENÁŽE / KANALIZACE Víceúčelové drenážní systémy z PE-HD Sendvičové, částečně drenážní trubky s otvory pouze v horní části, celodrenážní trubky perforované rovnoměrně po celém obvodu a víceúčelové trubky s 5 % průřezu bez perforace dle DIN 421-1, typ R2. Všechny druhy z kvalitního PE-HD zajišťují vysokou statickou pevnost, rázovou pevnost i pevnost v tlaku. Použití: Jako drenážní potrubí pro funkční odvodnění komunikací, letištních ploch a sportovních areálů, a dále také v těch případech, ve kterých jsou kladeny požadavky na zvýšené zatížení skládky, železnice. Částečně drenážní trubka s perforací 220 v horní části, z vysoce kvalitního PE-HD (vnější strana zvlněná, vnitřní strana hladká) se spojkou. Vnější barva černá a vnitřní šedá, barevné značení vrchní strany. Obj SN 8 (Storm-pipe ) SN 8 (Storm-pipe ) LP Výrobek Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) LP Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) LP Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) LP Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) LP Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) LP Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) LP Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) LP Technická data DN 100; délka m DN 150; délka m DN 200; délka m DN 250; délka m DN 300; délka m DN 350; délka m DN 400; délka m Balení 540 m/paleta 252 m/paleta 138 m/paleta 84 m/paleta 54 m/paleta 48 m/paleta 30 m/paleta Cena m Celoperforovaná drenážní trubka z vysoce kvalitního PE-HD (vnější strana zvlněná, vnitřní hladká) se spojkou. Vnější barva černá a vnitřní šedá. Obj SN 8 (Storm-pipe ) TP Výrobek Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) TP Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) TP Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) TP Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) TP Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) TP Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) TP Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) TP Technická data DN 100; délka m DN 150; délka m DN 200; délka m DN 250; délka m DN 300; délka m DN 350; délka m DN 400; délka m Balení 540 m/paleta 252 m/paleta 138 m/paleta 84 m/paleta 54 m/paleta 48 m/paleta 30 m/paleta Cena m SN 8 (Storm-pipe ) MP Víceúčelová drenážní trubka z PE-HD (vnější strana zvlněná, vnitřní hladká). Perforace 120 v horní části trubky. Vnější barva černá a vnitř ní šedá, barevné značení vrchní strany. Obj Výrobek Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) MP Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) MP Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) MP Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) MP Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) MP Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) MP Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) MP Technická data NN 100; délka m DN 150; délka m DN 200; délka m DN 250; délka m DN 300; délka m DN 350; délka m DN 400; délka m Balení 540 m/paleta 252 m/paleta 138 m/paleta 84 m/paleta 54 m/paleta 48 m/paleta 30 m/paleta Cena m Obj SN 8 (Storm-pipe ) bez perforace Výrobek Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) bez perf. Technická data NN 100; délka m Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) bez perf. DN 150; délka m Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) bez perf. DN 200; délka m Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) bez perf. DN 250; délka m Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) bez perf. DN 300; délka m Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) bez perf. DN 350; délka m Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) bez perf. DN 400; délka m Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) bez perf. DN 500; délka m Strabusil SN 8 (Storm-pipe ) bez perf. DN 00; délka m, možnost využití též jako kanalizační potrubí Balení 540 m/paleta 252 m/paleta 138 m/paleta 84 m/paleta 54 m/paleta 48 m/paleta 30 m/paleta po dohodě po dohodě Cena m

101 DRENÁŽE Víceúčelové drenážní systémy z PE-HD Strabusil SN4 pouze na objednání, dodací termíny na dotaz. (Standardně dodáván pouze Strabusil SN8 viz předchozí strana) Sendvičové částečně drenážní trubky s otvory pouze v horní části, celodrenážní trubky perforované rovnoměrně po celém obvodu a víceúčelové trubky s 5 % průřezu bez perforace dle DIN 421-1, typ R2. Všechny druhy z kvalitního PE-HD zajišťují vysokou statickou pevnost, rázovou pevnost i pevnost v tlaku. SN4 LP Použití: Jako drenážní potrubí pro funkční odvodnění komunikací, letištních ploch a sportovních areálů, a dále také v těch případech, ve kterých jsou kladeny požadavky na zvýšené zatížení skládky, železnice. Částečně drenážní trubka s perforací 220 v horní části, z vysoce kvalitního PE-HD (vnější strana zvlněná, vnitřní strana hladká) se spojkou. Barva černá, s barevným označením vrchní strany. Obj. Výrobek Technická data Balení Cena m Strabusil SN4 LP DN 100; délka m 540 m/paleta Strabusil SN4 LP DN 150; délka m 252 m/paleta Strabusil SN4 LP DN 200; délka m 138 m/paleta 281 Další jmenovité hodnoty na vyžádání. SN4 TP Celoperforovaná drenážní trubka z vysoce kvalitního PE-HD (vnější strana zvlněná, vnitřní strana hladká) se spojkou. Barva černá. Obj. Výrobek Technická data Balení Cena m Strabusil SN4 TP DN 100; délka m 540 m/paleta Strabusil SN4 TP DN 150; délka m 252 m/paleta Strabusil SN4 TP DN 200; délka m 138 m/paleta Strabusil SN4 TP DN 250; délka m 84 m/paleta Strabusil SN4 TP DN 300; délka m 54 m/paleta Strabusil SN4 TP DN 350; délka m 48 m/paleta Strabusil SN4 TP DN 400; délka m 30 m/paleta SN4 MP Víceúčelová drenážní trubka z PE-HD (vnější strana zvlněná, vnitř ní strana hladká). Perforace 120 v horní části trubky. Barva černá, barevné značení vrchní strany. Obj.. Výrobek Technická data Balení Cena m Strabusil SN4 MP DN 200; délka m 138 m/paleta Strabusil SN4 MP DN 250; délka m 84 m/paleta Strabusil SN4 MP DN 300; délka m 54 m/paleta Strabusil SN4 MP DN 350; délka m 48 m/paleta Strabusil SN4 MP DN 400; délka m 30 m/paleta

102 DRENÁŽE Víceúčelové drenážní systémy z PE-HD SN 8 (Storm-pipe ) a Obj. Výrobek Technická data Balení Cena kus spojovací nátrubek spojovací nátrubek spojovací nátrubek spojovací nátrubek spojovací nátrubek spojovací nátrubek spojovací nátrubek DN 100 DN 150 DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN profilový těsnící kroužek profilový těsnící kroužek profilový těsnící kroužek profilový těsnící kroužek profilový těsnící kroužek DN 200 DN 250 DN 300 DN 350 DN koleno 45 koleno 45 koleno 45 koleno 45 koleno 45 DN 100 DN 150 DN 200 DN 250 DN koleno 90 koleno 90 koleno 90 koleno 90 koleno 90 DN 100 DN 150 DN 200 DN 250 DN záslepka záslepka záslepka záslepka záslepka DN 100 DN 150 DN 200 DN 250 DN výtokový díl s odvodňovací klapkou DN 100; délka 1 m výtokový díl s odvodňovací klapkou DN 150; délka 1 m výtokový díl s odvodňovací klapkou DN 200; délka 1 m výtokový díl s odvodňovací klapkou DN 250; délka 1 m výtokový díl s odvodňovací klapkou DN 350; délka 1 m

103 DRENÁŽE Víceúčelové drenážní systémy z PE-HD SN 8 (Storm-pipe ) a Obj. Výrobek Technická data Balení Cena kus T-kus DN T-kus DN T-kus DN T-kus DN T-kus DN T-kus s redukcí DN 150/DN T-kus s redukcí DN 200/DN T-kus s redukcí DN 250/DN T-kus s redukcí DN 350/DN T-kus s redukcí DN 200/DN T-kus s redukcí DN 250/DN T-kus s redukcí DN 350/DN T-kus s redukcí DN 250/DN T-kus s redukcí DN 350/DN T-kus s redukcí DN 350/DN odbočka 45 DN odbočka 45 DN odbočka 45 DN odbočka 45 DN odbočka 45 DN odbočka 45 DN 150/DN s redukcí odbočka 45 DN 200/DN s redukcí odbočka 45 DN 250/DN s redukcí odbočka 45 DN 350/DN s redukcí odbočka 45 DN 200/DN s redukcí odbočka 45 DN 250/DN s redukcí odbočka 45 DN 350/DN s redukcí odbočka 45 DN 250/DN s redukcí odbočka 45 DN 350/DN s redukcí 101

104 DRENÁŽE Víceúčelové drenážní systémy z PE-HD SN 8 (Storm-pipe ) a Obj. Výrobek Technická data Balení Cena kus redukční spojka DN 150/DN redukční spojka DN 200/DN redukční spojka DN 250/DN redukční spojka DN 350/DN redukční spojka DN 200/DN redukční spojka DN 250/DN redukční spojka DN 350/DN redukční spojka DN 250/DN redukční spojka DN 350/DN redukční spojka DN 350/DN přechod na KG DN 100/DN s ostrým zakončením KG (nasaditelná spojka KG) přechod na KG DN 150/DN s ostrým zakončením KG (nasaditelná spojka KG) přechod na KG DN 200/DN s ostrým zakončením KG (nasaditelná spojka KG) přechod na KG DN 250/DN s ostrým zakončením KG (nasaditelná spojka KG) přechod na KG DN 100/DN se spojkou KG (nasunutelné ostré zakončení KG) přechod na KG DN 150/DN se spojkou KG (nasunutelné ostré zakončení KG) přechod na KG DN 200/DN se spojkou KG (nasunutelné ostré zakončení KG) přechod na KG DN 250/DN se spojkou KG (nasunutelné ostré zakončení KG) Další tvarovky na vyžádání. 102

105 DRENÁŽE Víceúčelové drenážní systémy z PE-HD Proplachovací a kontrolní šachta z polyethylenu, barva černá. Základní těleso vnitřní průměr > 500 mm. Odolná vůči UV záření; hmotnost cca. 11 kg. Odolná vůči kyselinám, louhům, olejům, tukům a cementu dle DIN Vodotěsná, tepelná odolnost od 40 C do 80 C. Vhodná k instalaci na pozemních komunikacích. Použití: Proplachovací a kontrolní šachta pro drenážní trubky Strabusil v kompletní oblasti dopravních staveb a inženýrských sítí. Přímé připojení trubek Strabusil lze provést také vodotěsně. Obj Výrobek Strabu-control 400 Strabu-control 400 Strabu-control 400 Strabu-control 400 Strabu-control 400 Technická data DN 400 2/ průchozí šachta; 1 vtok/1 odtok DN 250 DN 400 3/ odbočná šachta; 2 vtoky/1 odtok DN 250 DN 400 3/ odbočná šachta; 2 vtoky/1 odtok DN 350 DN 400 4/ křížová šachta; 3 vtoky/1 odtok DN 250 DN 400 4/ křížová šachta; 3 vtoky/1 odtok DN 350 Balení Cena kus na dotaz na dotaz 103

106 DRENÁŽE Víceúčelové drenážní systémy z PE-HD Obj. Výrobek Technická data Balení Cena kus nástavná trubka D = 400; konstrukční délka 3 m A šachty profilový těsnící pro redukci DN kroužek profilový těsnící kroužek profilový těsnící kroužek záslepka záslepka pro redukci DN 350 pro nástavnou trubku D = 400 DN 250 DN 350 A nástavná trubka D = 400 mm A D = 350 mm I profilový těsnící kroužek pro nástavnou trubku Strabu-control 3m vtok/odtok profilový těsnící kroužek pro redukci redukce redukce DN 250/DN 200 DN 250/DN koncová ucpávka profilový těsnící kroužek redukční prvek redukce DN 250/DN redukce DN 350/DN Další tvarovky na vyžádání krytka šachty plast; třída A 15; s aretací krytka šachty nerez; třída A 15; s aretací krytka pro stavební polyethylen; pro šachtovou trubici 381 fázi D = 400; A Krytka pro stavební fázi poklop šachty litina; třída A poklop šachty zakrytí z litiny s uzávěrkou; bez větracích otvorů litina; třída B 125 poklop z litiny, litinový rám, betonový podkladní 500 Litinový poklop třída A (bez větracích otvorů) s aretací prstenec; bez větracích otvorů poklop šachty litina; třída D poklop šachty poklop z litiny, litinový rám, betonový podkladní prstenec; bez větracích otvorů litina; třída B Litinový poklop třída B a D s nebo bez větracích otvorů betonový podkladní prstenec poklop z litiny, litinový rám, betonový podkladní prstenec; s větracími otvory poklop šachty litina; třída D poklop z litiny, litinový rám, betonový podkladní prstenec; s větracími otvory vtokový rošt litina; třída B Vtokový rošt třida B a D vtokový rošt, litinový rám, betonový podkladní prstenec 10 Betonový podkladní prstenec vtokový rošt litina; třída D vtokový rošt, litinový rám, betonový podkladní prstenec lapač nečistot pro vtokové rošty Další tvarovky na vyžádání. 104

107 KANALIZACE Systémy pro kanalizace Aqua-trafic-control Základní těleso o průměru > = 900 mm Proplachovací a kontrolní šachta z polyethylenu (PE), barva černá. Odolná vůči UV záření, hmotnost > = 40 kg, extrémně robustní. Houževnatá - rázuvzdorná při teplotách od -20 do 80 C. Odolná vůči látkám ropného původu. Vhodná pro použití na pozemních komunikacích například ve spojení s trubním systémem Aqua-pipe. Vícevrstvé uspořádání Pro použití jedné kontrolní a proplachovací šachty pro dešťovou kanalizaci Aqua-pipe DN 300 až DN 00 současně pro drenážní potrubí Strabusil DN 150. Čistá rozteč činí 20. Příklad průtočné šachty 180 s vícevrstvým uspořádáním (2 x DN 300, 2 x DN 150) Obj. Výrobek Technické údaje Cena kus Aqua-traffic control DN 2/300 na dotaz průtočná šachta 180 DN 2/400 na dotaz DN 2/500 na dotaz DN 2/00 na dotaz Aqua-traffic control DN 2/300, 2/150 na dotaz kombinovaná DN 2/400, 2/150 na dotaz šachta 180 DN 2/500, 2/150 na dotaz DN 2/00, 2/150 na dotaz Aqua-traffic control DN 1/300 na dotaz koncová šachta 180 DN 1/400 na dotaz DN 1/500 na dotaz DN 1/00 na dotaz Obj Výrobek Aqua-traffic control nástavec šachty DN 500 Technické údaje délka 1 m délka 2 m délka 3 m Cena kus na dotaz na dotaz na dotaz stavební výška 1045 užitečná výška 70 DN Aqua-traffic control těsnící kroužek pro nástavec DN 500 DN 500 na dotaz DOM dotěsňovací k dotěsnění přechodu mezi nástavcem na dotaz kroužek šachty a betonovým vyrovnávacím prstencem 105

108 KANALIZACE Systémy pro kanalizace Ohebná trubka z polyethylenu (vnější strana zvlněná, s vnitřní trubkou). Z vnějšku černá, uvnitř modrá. Extrémně zatížitelná (SN 8 ČSN EN ISO 999). Díky ohebnosti této trubky lze upustit od tvarových součástí jako jsou kolena a oblouky. Použití: Jako připojovací potrubí mezi silničním odtokem a šachtovým popř. sběrným vedením. Obj. Výrobek Technická data Balení Cena m Aqua-flex DN 150 role 25 m Aqua-flex DN 200 role 25 m 350 Obj Výrobek šachtová spojka přechod přechod připojovací sada z betonových trubek odbočka 45 odbočka 45 Technická data DN 150 (pro odtok ze silnice) na KG DN 150; včetně těsnícího kroužku; (nasaditelný na spojku KG) přechod na KG DN 200; včetně těsnícího kroužku; (nasaditelný na spojku KG) na kameninu DN 150; včetně těsnícího kroužku; (nasouvací do kameninové spojky L) DN 150; třídílná (nutné jádrové vrtání o průměru 18 mm) DN 150/150; včetně těsnícího kroužku DN 200/150; včetnětěsnícího kroužku Balení 1 sada Cena kus přechod připojovací sada DN 200 na beton odbočka 45 DN 200/ 200; včetně těsnícího kroužku spojka DN 150; včetně těsnícího kroužku spojka profilový těsnící kroužek profilový těsnící kroužek DN 200; včetně těsnícího kroužku DN DN

109 VSAKOVÁNÍ Vsakovací systémy hospodaření s dešťovou vodou Vsakování, retence nebo zadržování dešťových vod Retenční blok z polypropylenu; barva zelená. S podílem dutin 95 % a s průběžným inspekčním tunelem. Objem bloku 950 l na m3. Rozšířitelné do všech stran a kombinovatelné do libovolně velkých zařízení. Lze instalovat pod dopravními plochami. Pomocí kontrolní šachty lze projíždět kamerou a provádět vyplachování. Použití: Vsakovací, retenční bloky nebo šachtové nádrže. Obj. Výrobek Technická data Balení Kč /kus blok Rigo-fi ll-inspect Š x H x V = 80 x 80 x objem brutto 422l objem zásobníku 400 l 4 kusy blok Rigo-fi ll-inspect Š x H x V = 80 x 80 x 35 objem brutto 224l objem zásobníku 211l Pokyn pro pokládku: Při pokládce Rigo-fi ll inspect je nutné zohlednit náš návod pro pokládku! 8 kusy 1 00 příslušenství Obj. Výrobek Technická data Balení Kč /kus koncová deska 800 x 330 x 20mm adaptér DN 150 KG 800 x 330 x 20mm adaptér DN 200 KG 800 x 330 x 20mm Rigo-fill inspect připojení 20 DN Rigo-fill inspect připojení DN 200 1kus 330 Koncová deska Adaptér DN 150 KG spojka bloků v jedné vrstvě spojka bloků ve více vrstvách 2 vrstvy 1 /blok 3 vrstvy 1,3 /blok 4 vrstvy 1,5 /blok 100 kusů 100 kusů Adaptér DN 200 KG spojka bloků v jedné vrstvě spojka bloků ve více vrstvách 107

110 VSAKOVÁNÍ Vsakovací systémy hospodaření s dešťovou vodou Vsakování, retence nebo zadržování dešťových vod Quadro-control Systémová šachta pro retenční bloky Rigo-fill inspect z PE. Díky svým půdorysným rozměrům 80 x 80 pasuje přímo do retenční galerie Rigo-fill inspect. Skládá se z těla šachty a šachtového nástavce. Každá šachta má možnost jednoho vtoku a tří výstupů ve formě tunelů (ve tvaru inspekčních tunelů Rigo-fill bloků pro jejich čištění a inspekci). Barva je černá. Obj. Výrobek Technická data Kč /kus FRAENKISCHE Quadro-control 1/2 80x80x FRAENKISCHE Quadro-control 1 80x80x FRAENKISCHE Quadro-control 11/2 80x80x FRAENKISCHE Quadro-control 2 80x80x FRAENKISCHE Quadro-control 21/2 80x80x FRAENKISCHE Quadro-control 3 80x80x FRAENKISCHE Quadro-control 31/2 80x80x235 na vyžádání FRAENKISCHE Quadro-control Objektová šachta na vyžádání Příslušenství Quadro-control Obj. Výrobek Technická data Kč /kus FRAENKISCHE Quadro-control šacht. nástavec, DN00/200, l=1m FRAENKISCHE Quadro-control šacht. nástavec, DN00/200, l=2m FRAENKISCHE Quadro-control šacht. nástavec, DN00/200, l=3m FRAENKISCHE Quadro-control šacht. nástavec, DN00/200, objekt. na vyžádání FRAENKISCHE Quadro-control šacht. nástavec, DN00, l=1m FRAENKISCHE Quadro-control šacht. nástavec, DN00 objektová na vyžádání FRAENKISCHE Quadro-control šacht. nástavec, DN00, l=3m FRAENKISCHE Quadro-control šacht. nástavec, DN00, l=2m FRAENKISCHE Quadro-control šacht. těsnící kroužek D FRAENKISCHE Quadro-control filtr na jemné nečistoty Poklop CityTop s rámem lift s odv., zatížení D400, BEGU rám, litinový poklop Poklop CityTop s rámem lift bez odv., zatížení D400, BEGU rám, litinový poklop Poklop ClassicTop lift s odv., zatížení D400, BEGU rám, BEGU poklop Poklop ClassicTop lift bez odv., zatížení D400, BEGU rám, BEGU poklop, Poklop LW 00 s odv., zatížení B 125, BEGU rám, BEGU poklop Poklop LW 00 bez odv., zatížení B 125, BEGU rám, BEGU poklop

111 VSAKOVÁNÍ Vsakovací systémy hospodaření s dešťovou vodou Vsakování, retence nebo zadržování dešťových vod Příslušenství vsakovacích systémů Geotextilie filtrační tkanina z PP s nezvyklou kombinací vysoké propustnosti vody, vysoké hustoty a optimální 4 m šířky rozevření; zajišťuje dlouhodobé zachování filtrační funkce. Třída robustnosti geotextilie 3. CE-certifikace dle ČSN EN Použití: Speciální textilie pro vsakovací systémy. Obj. Výrobek Technická data Balení Kč /m Rigo-flor šířka 4m; 200g/m 50m = 200 m Rigo-flor Rigo-flor šířka 4m; 200g/m šířka 4m; 200g/m 25m = 100 m m = 40 m Hradicí deska Z PE; velikost dle objednávky; s napojovací trubkou a těsněními. Použití: Utěsnění Rigo-fillu na odtoku. Čelní odtoková deska. Obj. Výrobek Technická data Balení Kč /m hradicí deska DN 200 na dotaz 109

112 VSAKOVÁNÍ Vsakovací systémy hospodaření s dešťovou vodou Z PE; barva zelená; D A = 400. Výška šachty 1,25 m. Skládá se ze základního prvku s dílem dna a otočného přítokového dílu DN 200 (Drén/KG). Základní prvek má volitelně 1 až 4 výstupy DN 300. Použití: Jako proplachovací, kontrolní, přetoková a sběrná šachta pro instalaci drenážního zařízení Sicku-pipe a Muri-pipe DN 300. Obj. Výrobek Technická data Balení Cena kus Sicku-control 1 x DN Sicku-control 2 x DN 300 (180 ) Sicku-control 2 x DN 300 (90 ) Sicku-control 3 x DN 300 (T-tvar) Sicku-control 4 x DN 300 (křížový tvar) Sicku-control objektová šachta na dotaz Z PE; barva zelená; D A = 400. Výška šachty 1,25 m. Se dnem s integrovaným usazovacím prostorem. Muri-control je koncipován vždy speciálně pro podmínky vestavění. Pomocí odtoků v různé výšce lze vyrovnávat terénní rozdíly. Použití: Jako proplachovací, kontrolní a přetokové šachty pro instalaci drenážního zařízení DN 200. Obj. Výrobek Technická data Baiení Cena kus Muri-control 1 x DN Muri-control 2 x DN 200 (180 ) Muri-control 2 x DN 200 (90 ) na dotaz Muri-control 3 x DN 200 (T-tvar) Muri-control objektová šachta na dotaz 110

113 VSAKOVÁNÍ Vsakovací systémy hospodaření s dešťovou vodou Vsakování, retence nebo zadržování dešťových vod Z PE; barva zelená; DA = 400. Integrovaný usazovací prostor a otočný přítokový díl DN 200, resp. spodní přítok. Včetně desek adaptéru a 2 spojovacích trubek DN 200. Pomocí Rigo-control se připojují přítok a odvzdušnění retenčního bloku Rigo-fill inspect. Rigo-control umožňuje projíždění kamery a použití techniky na proplachování kanalizace. Záslepka Redukce 0,50 m DN 200/100 DN 200/125 DN 200/10 D A = 400 mm D I = 350 mm cca. 1,25 m otočný Použití: Jako proplachovací a kontrolní šachta pro vestavění do retenčního bloku Rigo-fill inspect. Obrázek: Rigo-control s dolním přítokem pro jednovrstvá zařízení Rigo-fill inspect Záslepka cca. 1,25 m D A = 400 mm D I = 350 mm Obrázek: Rigo-control 1 pro jednovrstvá zařízení Rigo-fill inspect DN 200 DN 200 cca. 27 Redukce DN 200/100 DN 200/125 DN 200/10 (Drén/KG 150) dolní přítok DN 200 DN 200 cca. 27 Obj. Výrobek Technická data Balení Kč /kus Rigo-control 1 pro jednovrstvá zařízení Rigo-fill inspect Rigo-control 1/uZ pro jednovrstvá zařízení Rigo-fill inspect se spodním přítokem Rigo-control 2 pro dvouvrstvá zařízení Rigo-fill inspect Rigo-control 2/uZ pro dvouvrstvá zařízení Rigo-fill inspect s dolním přítokem Rigo-control 3 pro třívrstvá zařízení Rigo-fill inspect Rigo-control objektová šachta na dotaz Z PE; zelená barva. Rigo-limit obsahuje škrtící zařízení (ARO 200 S) s definovanou charakteristikou a volitelným průtokem. ARO 200 S slouží ke kontrole a definovanému vypouštění srážkové vody. Použití: Jako škrtící šachta pro vsakovací zařízení Sicku-pipe, Muri-pipe a Rigo-fill inspect s omezením odtoku. D A = 400 mm D I = 350 mm Odtok DN 200 Přítok DN 200 Výšky vzdutí 0,30-1,0 m k zakoupení v krocích po 10 (další výška na dotázání) Redukce DN 300/200 Obj. Výrobek Technická data Balení Kč /kus Rigo-limit 20 objektová šachta: 0-17 l/s na dotaz Rigo-limit 40 objektová šachta: 0-37 l/s na dotaz 111

114 VSAKOVÁNÍ Vsakovací systémy hospodaření s dešťovou vodou Vsakování, retence nebo zadržování dešťových vod Příslušenství šachet Obj. Výrobek Technická data Balení Kč /kus nástavná trubka šachty PE; DA = 400; délka 2 m (včetně spojovacího nátrubku) spojovací nátrubek pro zbývající délky nástavné trubky 40 Nástavná trubka 2 m krytka pro stavební fázi z PE; pro šachtovou trubku D A= Dvojitá spojka poklop šachty litina; třída A 15; s aretací 1 00 s větráním poklop šachty litina; třída B 125*) litinový poklop, litinový rám, betonový podkladní prstenec bez větracích otvorů poklop šachty litina; třída D 400*) 700 litinový poklop, litinový rám, betonový podkladní prstenec bez větracích otvorů poklop šachty litina; třída B 125*) litinový poklop, litinový rám, betonový podkladní prstenec, s větracími otvory Krytka pro stavební fázi Litinový poklop třída A (bez větracích otvorů) s aretací Litinový poklop třída B a D s nebo bez větracích otvorů betonový podkladní prstenec poklop šachty litina; třída D 400*) 800 litinový poklop, litinový rám, betonový podkladní prstenec, s větracími otvory vtokový rošt litina; třída B 125; vtokový rošt, litinový rám, betonový podkladní prstenec vtokový rošt litina; třída D 400; vtokový rošt, litinový rám, betonový podkladní prstenec Vtokový rošt třída B a D Betonový podkladní prstenec *) Na přání a za příplatek lze dodat s aretací (dodací lhůta cca týdnů) poklop šachty beton; 72 x 72 x 12. mimo dopravní zátěž; bez větracích otvorů Betonový poklop filtrační sada velká velký lapač nečistot a velký filtrační sáček 1 sada velká údržbová sada 3 kusy velkých filtračních sáčků 1 sada malá údržbová sada 3 kusy malých filtračních sáčků 1 sada sběrač pevných nečistot - plochý pro veškeré šachty s ARO zvedací hák pro malou filtrační sadu; délka redukce DN 200/DN 100 Drén redukce DN 200/DN 100 KG redukce DN 200/DN 125 Drén/KG redukce DN 200/DN 10 Drén/150 KG záslepka DN 200 pro otočný přítok koncovka pro odtok DN 300 Sicku-control 335 Další tvarovky na dotázání. 0,90 m Zvedací hák Filtrační sada velká Sběrač pevných látek plochý 112

115 Ochrana kabelů při pokládce do země Ochranná trubka z polyethylenu PE-HD (dvouplášťová, z vnějšku zvlněná, uvnitř hladká) dle ČSN EN se spojkou. Barva černá. Vysoká odolnost proti vrcholovému tlaku, dynamická pevnost a vysoká odolnost vůči UV záření. Oboustranné spojky pro spoje těsné vůči písku (SD). Ve spojení s profilovými těsnícími kroužky vodotěsné spoje (WD). Použití: Jako ochranná trubka, např. pod komunikacemi, náměstími, pří výstavbě kolejových těles a tunelů atd. Obj. Výrobek Technická data Balení Kč /m Kabuflex S DN 75; délka m; D = 75; D = 3 A I 120m/paleta Kabuflex S DN 110; délka m; D = 110; D = 94 A I 00m/paleta Kabuflex S DN 120; délka m; D = 117; D = 99 A I 540m/paleta Kabuflex S DN 125; délka m; D = 125; D = 108 A I 42m/paleta Kabuflex S DN 145; délka m; D = 145; D = 125 A I 30m/paleta Kabuflex S DN 10; délka m; D = 10; D = 137 A I 27m/paleta Kabuflex S DN 175; délka m; D = 173; D = 149 A I 252m/paleta 13 Ochranná trubka z polyethylenu PE-HD (dvouplášťová, z vnějšku zvlněná, uvnitř hladká) dle ČSN EN se spojkou. Ohebná, v rolích, s lankem na protažení lanovodu. Barva černá. Vysoká odolnost proti vrcholovému tlaku, dynamická pevnost a vysoká odolnost vůči UV záření. Oboustranné spojky pro spoje těsné vůči písku (SD). Ve spojení s profilovými těsnícími kroužky vodotěsná spojení (WD). Použití: Jako ochranná trubka, např. pod komunikacemi, náměstími, pří výstavbě kolejových těles a tunelů atd. Obj. Výrobek Technická data Balení Kč /m Kabuflex R DN 40; D = 40; D = 32 A I 50m-role Kabuflex R DN 50; D = 50; D = 40 A I 50m-role Kabuflex R DN 3; D = 4; D = 53 A I 50m-role Kabuflex R DN 75; D = 75; D = 3 A I 50m-role Kabuflex R DN 90; D = 90; D = 7 A I 50m-role Kabuflex R DN 110; D = 110; D = 94 A I 50m-role Kabuflex R DN 120; D = 117; D = 99 A I 25m-role Kabuflex R DN 125; D = 125; D = 108 A I 25m-role Kabuflex R DN 10; D = 10; D = 137 A I 25m-role

116 a - příslušenství Pro ochranné trubky dodávané v tyčích nebo v rolích Obj. Výrobek Technická data Balení Kč /kus oboustranná spojka SD DN oboustranná spojka SD DN oboustranná spojka SD DN oboustranná spojka SD DN oboustranná spojka SD DN oboustranná spojka SD DN oboustranná spojka SD DN oboustranná spojka SD DN oboustranná spojka SD DN oboustranná spojka SD DN oboustranná spojka SD DN oblouk 90 SD DN oblouk 90 SD DN oblouk 90 SD DN oblouk 90 SD DN oblouk 90 SD DN oblouk 90 SD DN oblouk 90 SD DN oblouk 45 SD DN oblouk 45 SD DN oblouk 45 SD DN oblouk 45 SD DN oblouk 45 SD DN oblouk 45 SD DN oblouk 45 SD DN profilový těsnící kroužek DN profilový těsnící kroužek DN profilový těsnící kroužek DN profilový těsnící kroužek DN profilový těsnící kroužek DN profilový těsnící kroužek DN profilový těsnící kroužek DN profilový těsnící kroužek DN profilový těsnící kroužek DN profilový těsnící kroužek DN profilový těsnící kroužek DN , , ,50 45, ,0 48,0 51,40 114

117 Ochrana kabelů při pokládce do země Pro ochranné trubky dodávané v tyčích a v rolích Obj Výrobek koncová ucpávka SD koncová ucpávka SD koncová ucpávka SD koncová ucpávka SD koncová ucpávka SD koncová ucpávka SD koncová ucpávka SD koncová ucpávka SD koncová ucpávka SD koncová ucpávka SD koncová ucpávka SD Technická data DN 40 DN 50 DN 3 DN 75 DN 90 DN 110 DN 120 DN 125 DN 145 DN 10 DN 175 Balení Na vyžádání lze dodat koncové ucpávky rovněž ve vodotěsném provedení. Cena kus 2,10 28,70 29, distanční držák, osmidílný distanční držák, osmidílný distanční držák, osmidílný distanční držák, osmidílný DN 75 DN 110 DN 120 DN 10 Distanční držáky lze dodat také ve dvou-, čtyř- a šestidílném provedení , průchodka zdí průchodka zdí DN 110; 1-násobná DN 110; 4-násobná Ohebné oblouky, přechody z ochranných trubek z PVC na Kabuflex a další příslušenství na vyžádání. 115

118 Technické hodnoty Fyzikální hodnoty Vlastnost Zkušební metoda Jednotka PVC-U (polyvinylchlorid) PE (polyethylen) PP (polypropylen) Hustota DIN g/ 3 1,3 1,40 0,94 0,9 0,91 Napětí na mezi kluzu DIN N/mm Prodloužení při přetržení DIN % Modul pružnosti DIN N/mm do 100 Rázová tuhost DIN mj/mm 2 bez zlomení bez zlomení bez zlomení Vrubová rázová tuhost DIN mj/mm 2 4 bez zlomení bez zlomení Max. krátkodobá provozní teplota C Max. konstantní provozní teplota C Koeficient délkové roztažnosti DIN K , 0,9 1,3 2,0 2 Součinitel tepelné vodivosti DIN 5212 W/mK 0, Chemické vlastnosti Protékající Podíl PVC-U (polyvinylchlorid) PE (polyethylen) PP (polypropylen) látka Koncentrace DIN 801 příloha 1 DIN 8075 příloha 1 DIN 8078 příloha 1 Anilin TR Benzín H o Benzol TR o o Borax (čtyřboritan dvojsodný) GL Čpavek, kapalný TR o Čpavek, plynný TR Draselný louh (roztok hydroxidu draselného) 0% Ethylenglykol TR Fotografické vývojky H Glycerin (Glycerol) TR Hexafluorokřemičitá kyselina 32% Hnojivové soli GL Chlór, plynný, suchý TR o - Chlorid vápenatý GL Chlorid zinečnatý GL Chlórová voda GL o o o Kyselina boritá GL Kyselina citrónová GL Kyselina dusičná 25% o Kyselina fluorovodíková (roztok hydrofluoridu) 40% Kyselina křemičitá jakýkoliv Kyselina mléčná 90% Kyselina mravenčí TR Kyselina sírová 80% Kyselina solná 30% Kyselina uhličitá (kysličník uhličitý) GL Kyselina vinná GL Louh sodný (roztok hydroxidu sodného) 0% Lůj (oleje a tuky) H Mastné kyseliny R Minerální oleje (bez aromátů) H Moč H Močovina, vodnatá 33% Mořská voda H Nafta H Oleje a tuky, rostlinné a živočišné H Ovocné kyseliny a ovocné nápoje H Petrolej TR Pivo H Prací prostředky VL údaje nejsou k dispozici Síran zinečnatý GL Spaliny s obsahem soli, kyseliny sírové jakýkoliv Terpentýnový olej TR o o Voda (odpadní voda se stopami fenolu/butanolu) H Vodík, plynný TR Poznámka: Výše uvedené údaje platí pro 20 C. U speciálního použití je nutné u protékajících látek uvádět vždy koncentraci (%) a teplotu. = odolné o = podmínečně odolné = neodolné VL = vodnatý roztok, podíl > = 10% GL = vodnatý, nasycený roztok TR = minimálně technicky čisté H = obvyklé složení

119 Poznámky 117

120 ACO. Budoucnost odvodnění. Doplňující poznámky Veškeré údaje jsou nezávazné. Odchylky jsou možné. Vyhrazujeme si právo na provádění technických změn ve výrobě a na další konstrukční vývoj bez předchozího ohlášení. Veškeré údaje o normách, ochranných právech, zkušebních značkách a obchodních známkách odpovídají stavu v okamžiku tisku. ACO Stavební prvky spol. s r. o. Pávov Jihlava telefon: fax: Praha Jihlava Změny vyhrazeny. 1100/ACO /CZ/2012/04 Další informace o produktech a kontaktní údaje na regionální zástupce naleznete na webových stránkách společnosti ACO.

Safe water management

Safe water management ACO Katalog Safe water management ACO DRAIN Liniové odvodňovací systémy ACO Drenážní systémy Kanalizační systémy Vsakování a retence Kabelové chráničky DRAIN KATALOG 2011 profesionální venkovní odvodnění

Více

D14. ACO Profesionální venkovní odvodnění. ACO. Budoucnost odvodnění. Ceník platný od

D14. ACO Profesionální venkovní odvodnění. ACO. Budoucnost odvodnění. Ceník platný od ACO Profesionální venkovní odvodnění D14 ACO. Budoucnost odvodnění. Ceník platný od 01.02.2014 U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou uvedeny bez DPH. ACO. Budoucnost

Více

XtraDrain. collect: sbírat a pojmout

XtraDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout XtraDrain 72 XtraDrain Odvodňovací žlaby z kompozitu XtraDrain Žlaby s ochrannou kompozitní hranou Žlaby s ochrannou pozinkovanou hranou Žlaby a vpusti 76 Ploché žlaby a příslušenství

Více

N 100. collect: sbírat a pojmout

N 100. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout N 00 0 N00 Odvodňovací žlaby z polymerbetonu N 00 Žlaby, vpusti a příslušenství Rošty pro odvodňovací žlaby a vpusti Žlaby bez spádu dna 4 Žlaby se spádem dna 0,5 % 5 Vpusti a

Více

PowerDrain. collect: sbírat a pojmout

PowerDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout PowerDrain 94 PowerDrain vysokozátěžové žlaby z polymerbetonu PowerDrain V 7 P 98 PowerDrain V 12 P 104 PowerDrain V 17 P 108 PowerDrain V 27 P 114 9 PowerDrain Informace k plánování

Více

S 100 K až S 300 K. collect: sbírat a pojmout

S 100 K až S 300 K. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout S 100 K až S 300 K 7 ACO Drain S 100 K až S 300 K vysokozátěžové žlaby z polymerbetonu S 100 K Powerlock 78 S 150 K Powerlock 82 S 200 K Powerlock 86 S 300 K Powerlock 90 75 S

Více

PowerDrain. collect: sbírat a pojmout

PowerDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout PowerDrain 120 PowerDrain vysokozátěžové žlaby z polymerbetonu PowerDrain V 75 P 124 PowerDrain V 125 P 130 PowerDrain V 175 P 134 PowerDrain V 275 P 140 Prohlášení o vlastnostech

Více

XtraDrain. collect: sbírat a pojmout

XtraDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout 64 Odvodňovací žlaby z kompozitu Žlaby s ochrannou kompozitní hranou Žlaby s ochrannou pozinkovanou hranou Žlaby a vpusti 68 Ploché žlaby a příslušenství 69 Žlaby a vpusti 70

Více

S 100 K až S 300 K. collect: sbírat a pojmout

S 100 K až S 300 K. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout S 100 K až S 300 K 100 ACO Drain S 100 K až S 300 K vysokozátěžové žlaby z polymerbetonu S 100 K Powerlock 104 S 10 K Powerlock 108 S 200 K Powerlock 112 S 300 K Powerlock 116

Více

ACO DRAIN. Odvodňovací žlaby. Profesionální odvodnění venkovních ploch z kompozitu ACO XtraDrain X100C / X100S X150C / X150S X200C / X200S

ACO DRAIN. Odvodňovací žlaby. Profesionální odvodnění venkovních ploch z kompozitu ACO XtraDrain X100C / X100S X150C / X150S X200C / X200S ACO DRAIN Odvodňovací žlaby Profesionální odvodnění venkovních ploch z kompozitu ACO XtraDrain X100C / X100S X150C / X150S X200C / X200S ACO XtraDrain profesionální systém kompozitních žlabů Systém ACO

Více

www.aco.cz Katalog 2007 Divize odvodnění zpevněných ploch ACO SELF ACO DRAIN ACO MARKANT FRÄNKISCHE OSTATNÍ Systém pro dûm a zahradu

www.aco.cz Katalog 2007 Divize odvodnění zpevněných ploch ACO SELF ACO DRAIN ACO MARKANT FRÄNKISCHE OSTATNÍ Systém pro dûm a zahradu Divize odvodnění zpevněných ploch Systém pro dûm a zahradu odvodňovací žlaby vpusti rohožky Liniové odvodàovací systémy standardní žlaby žlaby pro extrémní zatížení speciální žlaby sklepní okna okna OS

Více

Významné ocenění roštu s podélnými U-profily na mnoha soutěžích designu. Více informací naleznete na MultiDrain. collect: sbírat a pojmout

Významné ocenění roštu s podélnými U-profily na mnoha soutěžích designu. Více informací naleznete na   MultiDrain. collect: sbírat a pojmout Významné ocenění roštu s podélnými U-profily na mnoha soutěžích designu Více informací naleznete na www.aco.cz collect: sbírat a pojmout MultiDrain 0 MultiDrain Odvodňovací žlaby z polymerbetonu Žlaby

Více

collect: Monoblock RD sbírat a pojmout

collect: Monoblock RD sbírat a pojmout collect: Monoblock RD sbírat a pojmout 156 Monoblock RD monolitické odvodnění z polymerbetonu Monoblock RD 100 V monolitické odvodňovací žlaby, přírodní a antracitově černé 160 Monoblock RD 150 V monolitické

Více

collect: Monoblock PD sbírat a pojmout

collect: Monoblock PD sbírat a pojmout collect: Monoblock PD sbírat a pojmout 144 Monoblock PD monolitické odvodnění z polymerbetonu Monoblock PD 100 V 148 Monoblock PD 150 V 150 Monoblock PD 200 V 152 Prohlášení o vlastnostech naleznete na:

Více

collect: Monoblock sbírat a pojmout

collect: Monoblock sbírat a pojmout collect: Monoblock sbírat a pojmout 128 Monoblock PD a RD monolitické odvodnění z polymerbetonu Monoblock PD 100 V monolitické odvodňovací žlaby, přírodní a antracitově černé 132 Monoblock PD 150 V monolitické

Více

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Bodové odvodnění 166 Bodové odvodnění Dvorní vpusti Uliční vpusti ACO Self 170 ACO Gala 171 ACO Combipoint PP 172 ACO DRAIN 174 167 Dvorní vpusti Informace k plánování Dvorní

Více

Multiline. collect: sbírat a pojmout

Multiline. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Multiline 6 Multiline Odvodňovací žlaby z polymerbetonu Multiline V 100 Multiline V 150 Multiline V 200 Multiline V 00 Multiline V 400 Multiline V 500 Prohlášení o vlastnostech

Více

ACO XtraDrain X100C Liniové odvodňovací žlaby s můstkovými rošty

ACO XtraDrain X100C Liniové odvodňovací žlaby s můstkovými rošty ACO Drain www.aco.cz ACO XtraDrain X100C Liniové odvodňovací žlaby s můstkovými rošty Profesionální liniové odvodnění zpevněných ploch a jiných prostranství u veřejných i neveřejných občanských staveb

Více

Divize odvodnûní zpevnûn ch ploch

Divize odvodnûní zpevnûn ch ploch Divize odvodnûní zpevnûn ch ploch A C O K a t a l o g Systém pro dûm a zahradu Liniové odvodàovací systémy ACO LITINA OSTATNÍ K A T A L O G 2 0 0 9 (platný od 1. 2. 2009) Číslo aktualizace: 2 U ve ker

Více

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Bodové odvodnění 44 Bodové odvodnění Dvorní i ACO Self Vpusti a příslušenství 47 ACO GalaPoint Vpusti a příslušenství 49 ACO XtraPoint Vpusti a příslušenství 51 Bodové odvodnění

Více

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Bodové odvodnění 40 Bodové odvodnění Dvorní i ACO Self Vpusti a příslušenství 4 ACO Gala Vpusti a příslušenství 45 Bodové odvodnění Online informace 4 Dvorní i Informace k plánování

Více

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Bodové odvodnění 188 Bodové odvodnění Dvorní vpusti Uliční vpusti ACO Self 12 ACO Gala 13 ACO 14 ACO DRAIN 18 Bodové odvodnění Online informace 18 Dvorní vpusti Informace k plánování

Více

A C O D R A I N ACO DRAIN

A C O D R A I N ACO DRAIN A C O D R A I N ACO DRAIN ACO DRAIN N 100 K odvodňovací systémy s aretací Quicklock ACO DRAIN N 100 K je univerzální generace liniového odvodňovacího systému. Díky kvalitě, možnosti zatížení od A 15 až

Více

N N 100. Systém liniového odvodnění ACO N 100 je určen pro:

N N 100. Systém liniového odvodnění ACO N 100 je určen pro: N 1 0 0 N 100 Odvodňovací systém se širokým rozsahem použití N 100 Systém liniového odvodnění ACO N 100 je určen pro: oblast bytové a obãanské v stavby chodníky a cesty pro pû í garáïe a parkovi tû osobních

Více

Liniové odvodnění. collect: sbírat a pojmout

Liniové odvodnění. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Liniové odvodnění 4 Liniovové odvodnění EuroSelf Žlaby z polymerbetonu včetně roštů 2 HexaSelf Žlaby z polypropylenu včetně roštů 4 Self Platforma Žlaby, vpusti a příslušenství

Více

KerbDrain. collect: sbírat a pojmout

KerbDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout KerbDrain 180 KerbDrain monolitické obrubníkové odvodnění z polymerbetonu KerbDrain KD255 monolitické obrubníkové odvodnění, šedé zbarvení, stavební výška 255 mm 184 KerbDrain

Více

Rezidenční výstavba. ACO. Budoucnost odvodnění. ACO Katalog. KATALOG MARKANT 2012 Výrobky pro rezidenční výstavbu (platný od 1. 4.

Rezidenční výstavba. ACO. Budoucnost odvodnění. ACO Katalog. KATALOG MARKANT 2012 Výrobky pro rezidenční výstavbu (platný od 1. 4. Rezidenční výstavba ACO Katalog ACO. Budoucnost odvodnění. ACO SELF odvodňovací systémy rohožky zatravňovací panely ACO MARKANT sklepní světlíky a okna ACO střešní desky sprchové žlaby výplňové poklopy

Více

KerbDrain. collect: sbírat a pojmout

KerbDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout 162 monolitické obrubníkové odvodnění z polymerbetonu Žlaby, vpusti a příslušenství 166 Prohlášení o vlastnostech naleznete na: www.aco.cz/ke stažení ACO Online informace 163

Více

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout

Bodové odvodnění. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Bodové odvodnění 228 Bodové odvodnění Dvorní vpusti Uliční vpusti ACO Self Xtrapoint 232 ACO GalaPoint 233 ACO 234 ACO DrainPoint 240 Bodové odvodnění Online informace 229 Dvorní

Více

Liniové odvodnění. collect: sbírat a pojmout

Liniové odvodnění. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Liniové odvodnění 4 Liniovové odvodnění EuroSelf Žlaby z polymerbetonu včetně roštů 2 HexaSelf Žlaby z polypropylenu včetně roštů 4 Self Platforma Žlaby, vpusti a příslušenství

Více

ACO Rezidenční výstavba

ACO Rezidenční výstavba ACO Rezidenční výstavba A C O K a t a l o g ACO SELF odvodňovací systémy rohožky zatravňovací panely ACO MARKANT sklepní světlíky a okna ACO střešní desky sprchové žlaby výplňové poklopy drenážní a vsakovací

Více

SELF 100 - nespádované žlaby z polyesterového betonu pro lehké zatížení (garáže u RD, chodníky, pochůzné provozy, autoservisy, sportoviště atd.

SELF 100 - nespádované žlaby z polyesterového betonu pro lehké zatížení (garáže u RD, chodníky, pochůzné provozy, autoservisy, sportoviště atd. Stránka 1 autorizovaný dovozce ANRIN Lanžhotská 3448/2 Tel./fax: ++420 519 325187, 323168 690 02 Břeclav Tel. ++420 519 322440, 325741 ČR E-mail: info@rexcom.cz CENÍK ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ Z POLYMERICKÉHO

Více

HD DRAIN. collect: sbírat a pojmout

HD DRAIN. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout HD DRAIN 156 HD Drain - žlaby typu I z kompozitního betonu HD Drain CC Žlaby, příslušenství a vpusti 160 HD Drain G Žlaby, příslušenství a vpusti 162 157 HD Drain Informace k

Více

MultiDrain. collect: sbírat a pojmout

MultiDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout MultiDrain 16 MultiDrain Odvodňovací žlaby z polymerbetonu Žlaby Žlaby s nízkou stavební výškou 3 MultiDrain V 100 Rošty pro odvodňovací žlaby a vpusti Vpusti a příslušenství

Více

A C O S e l f. Od března 2013 v novém stavebnicovém řešení. Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu

A C O S e l f. Od března 2013 v novém stavebnicovém řešení. Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu A C O S e l f Od března 203 v novém stavebnicovém řešení Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu Pozinkovaný rošt obj. č. 00 cm: 386 obj. č. 0 cm: 387 Nerezový rošt leštěný obj.

Více

ACO Self. collect: sbírat a pojmout

ACO Self. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout ACO Self 204 ACO Self EuroSelf Žlaby z polymerbetonu včetně roštů 208 ACO Self EuroSelf/HexaSelf HexaSelf Žlaby z polypropylenu včetně roštů 210 Základní žlabové prvky 211 Self

Více

ACO Rezidenční výstavba M14. ACO. Budoucnost odvodnění.

ACO Rezidenční výstavba M14. ACO. Budoucnost odvodnění. ACO Rezidenční výstavba ACO. Budoucnost odvodnění. Katalog / ceník platný od 0.02.204 ACO. Budoucnost odvodnění. Společnost ACO poskytuje systémový řetězec odvodnění pro kvalitní životní prostředí zítřka

Více

Multiline Seal in. collect: sbírat a pojmout

Multiline Seal in. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Multiline Seal in 0 Multiline Seal in Odvodňovací žlaby z polymerbetonu Žlaby, vpusti a příslušenství Žlaby 6 Vpusti a příslušenství 8 Multiline V 100 Rošty pro odvodňovací žlaby

Více

Nerezové modulární žlaby

Nerezové modulární žlaby collect: Zachytit a odvést Nerezové modulární žlaby 8 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek iniové odvodnění Úvod Přehled systému Základní informace a výhody Schéma modulárních žlabů

Více

ACO Rezidenční výstavba M18. ACO. Budoucnost odvodnění.

ACO Rezidenční výstavba M18. ACO. Budoucnost odvodnění. ACO Rezidenční výstavba ACO. Budoucnost odvodnění. Katalog / ceník platný od 0.0.208 ACO. Budoucnost odvodnění. Společnost ACO poskytuje systémový řetězec odvodnění pro kvalitní životní prostředí zítřka

Více

ACO Rezidenční výstavba M17. ACO. Budoucnost odvodnění.

ACO Rezidenční výstavba M17. ACO. Budoucnost odvodnění. ACO Rezidenční výstavba ACO. Budoucnost odvodnění. Katalog / ceník platný od 5.03.207 ACO. Budoucnost odvodnění. Společnost ACO poskytuje systémový řetězec odvodnění pro kvalitní životní prostředí zítřka

Více

ACO Rezidenční výstavba M18. ACO. The future of drainage.

ACO Rezidenční výstavba M18. ACO. The future of drainage. ACO Rezidenční výstavba ACO. The future of drainage. Katalog / cenník platný od 0.0.208 ACO. Budoucnost odvodnění. Společnost ACO poskytuje systémový řetězec odvodnění pro kvalitní životní prostředí zítřka

Více

Nerezové modulární žlaby

Nerezové modulární žlaby collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat Nerezové modulární žlaby 68 iniové odvodnění Štěrbinové žlaby CO Modular 20 Žlabové díly Odtokové díly s rozměrem rámu 200x200mm (průměr výtoku D=110mm) Odtokové

Více

Rezidenãní v stavba. S o r t i m e n t A C O. ACO Ceník Rezidenãní v stavba 2009. Číslo aktualizace: 1

Rezidenãní v stavba. S o r t i m e n t A C O. ACO Ceník Rezidenãní v stavba 2009. Číslo aktualizace: 1 S o r t i m e n t A C O Rezidenãní v stavba ACO Ceník Rezidenãní v stavba 2009 (platný od 1. 4. 2009) Číslo aktualizace: 1 U ve ker ch cenov ch údajû se jedná o nezávazná cenová doporuãení. Ceny jsou uvedeny

Více

CENÍK 2010 PLATNÝ OD 1. BŘEZNA 2010

CENÍK 2010 PLATNÝ OD 1. BŘEZNA 2010 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORTOVNÍ STAVBY CENÍK 2010 PLATNÝ OD 1. BŘEZNA 2010 Ceník 2010 Navštivte nás na www.hauraton.com Certifikát kvality DIN EN ISO 9001 / certifikace dle EN Jako jedna

Více

ACO Drain. ACO Drain. Nepropust-nost, vysoká chemická a mechanická

ACO Drain. ACO Drain. Nepropust-nost, vysoká chemická a mechanická ACO Drain ACO Drain ACO DRAIN S 100 K / S 150 K / S 200 K / S 300 K liniové odvodňovací systémy pro extrémní zatížení a nejnáročnější aplikace s aretací Powerlock a bezpečnostní SF drážkou Liniové odvodnění

Více

Nerezové modulární žlaby

Nerezové modulární žlaby collect: Zachytit a odvést Nerezové modulární žlaby 98 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek iniové odvodnění Úvod Přehled systému Základní informace a výhody Schéma modulárních žlabů

Více

ACO Rezidenční výstavba M16. ACO. Budoucnost odvodnění.

ACO Rezidenční výstavba M16. ACO. Budoucnost odvodnění. ACO Rezidenční výstavba ACO. Budoucnost odvodnění. Katalog / ceník platný od 0.04.206 ACO. Budoucnost odvodnění. Společnost ACO poskytuje systémový řetězec odvodnění pro kvalitní životní prostředí zítřka

Více

N 100. collect: sbírat a pojmout

N 100. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout N 00 6 N00 Odvodňovací žlaby z polymerbetonu N 00 Žlaby, vpusti a příslušenství Rošty pro odvodňovací žlaby a vpusti Žlaby bez spádu dna 0 Žlaby se spádem dna 0,5 % Vpusti a příslušenství

Více

ceník 2009 platný od 1. března 2009

ceník 2009 platný od 1. března 2009 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORTOVNÍ STAVBY ceník 2009 platný od 1. března 2009 Ceník 2009 Navštivte nás na www.hauraton.com Certifikát kvality DIN EN ISO 9001 / certifikace dle EN Jako jedna

Více

ACO Dom a záhrada M17. ACO. The future of drainage.

ACO Dom a záhrada M17. ACO. The future of drainage. ACO Dom a záhrada ACO. The future of drainage. Katalog / cenník platný od 0. 04. 207 ACO. The future of drainage. Systémový reťazec ACO poskytuje riešenia odvodnenia pre kvalitné životné prostredie zajtrajška.

Více

FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC. Konstruované se značným hydraulickým výkonem Pro velkokapacitní odvodnění mimořádně zatěžovaných ploch

FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC. Konstruované se značným hydraulickým výkonem Pro velkokapacitní odvodnění mimořádně zatěžovaných ploch INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC Konstruované se značným hydraulickým výkonem Pro velkokapacitní odvodnění mimořádně zatěžovaných ploch Ve zkratce Vysoká vtoková kapacita

Více

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA RECYFIX STANDARD. Ekologické, jednoduché a spolehlivé odvodnění Pro odvodnění pěších zón, domu a zahrady

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA RECYFIX STANDARD. Ekologické, jednoduché a spolehlivé odvodnění Pro odvodnění pěších zón, domu a zahrady INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT Ekologické, jednoduché a spolehlivé odvodnění Pro odvodnění pěších zón, domu a zahrady Ve zkratce Jednoduchá a rychlá montáž Pro aplikaci do třídy zatížení

Více

Liniové odvodnûní ACO DRAIN

Liniové odvodnûní ACO DRAIN Liniové odvodnûní ACO DRAIN ACO MultiDrain (Multiline ) Technicky dokonalé systémové řešení: ACO DRAIN MultiDrain dle âsn EN 1433 pro tfiídy zatíïení A 15 aï F 900 v dimenzích 100, 150, 200, 300, 400 a

Více

ACO Self Odvodňovací systémy pro dům a zahradu ACO Self - odvodàovací Ïlaby - dvorní vpusti

ACO Self   Odvodňovací systémy pro dům a zahradu ACO Self - odvodàovací Ïlaby - dvorní vpusti ACO Self www.aco.cz Odvodňovací systémy pro dům a zahradu ACO Self - odvodàovací Ïlaby - dvorní vpusti ACO Self odvodàovací systém pro dûm a zahradu 2 Odvodňovací systémy ACO Self byly vyvinuty speciálně

Více

Perfektní program pro dům a zahradu

Perfektní program pro dům a zahradu A C O S E L F ACO S E L F 3 typy žlabů: ACO SELF EuroSelf ACO SELF mini ACO SELF maxi ACO SELF Perfektní program pro dům a zahradu Určen pro odvodnění: domovních vchodû vjezdû garáïí teras kde zajišťuje

Více

Liniové odvodnûní. Technicky dokonalé systémové řešení: ACO DRAIN Multiline dle âsn EN 1433 pro tfiídy zatíïení A 15 do E 600

Liniové odvodnûní. Technicky dokonalé systémové řešení: ACO DRAIN Multiline dle âsn EN 1433 pro tfiídy zatíïení A 15 do E 600 Liniové odvodnûní Technicky dokonalé systémové řešení: ACO DRAIN Multiline dle âsn EN 1433 pro tfiídy zatíïení A 15 do E 600 ACO DRAIN Systém pro kompletní odvodnûní: V echna tfii provedení hran ve ãtyfiech

Více

www.ronn.cz Odvodňovací systémy z vysokopevnostního PE-HD Liniové odvodňovací systémy Ceník 1/2010 RONN DRAIN

www.ronn.cz Odvodňovací systémy z vysokopevnostního PE-HD Liniové odvodňovací systémy Ceník 1/2010 RONN DRAIN Odvodňovací systémy z vysokopevnostního PE-HD www.ronn.cz Ceník 1/2010 Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN Obsah Odvodňovací systém FLAT Vhodné pro instalace s požadavkem na nízkou stavební výšku jako

Více

OBČaNSKÉ STAVBY. recyfix pro recyfix plus recyfix standard ŠTĚRBINOVÉ KRYTY faserfix standard recyfix point. faserfix point dachfix.

OBČaNSKÉ STAVBY. recyfix pro recyfix plus recyfix standard ŠTĚRBINOVÉ KRYTY faserfix standard recyfix point. faserfix point dachfix. INŽEN Ý R SK É STAV BY OBČANSKÉ STAVBY aqua SPORTOVNÍ STAVBY OBČaNSKÉ STAVBY recyfix pro recyfix plus recyfix standard ŠTĚRBINOVÉ KRYTY faserfix standard recyfix point faserfix point dachfix recyfix green

Více

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA RECYFIX PLUS. Funkční odvodnění S ochranou hrany stěn a atraktivním designem

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA RECYFIX PLUS. Funkční odvodnění S ochranou hrany stěn a atraktivním designem INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT PLUS Funkční odvodnění S ochranou hrany stěn a atraktivním designem Ve zkratce Pro komerční prostory do třídy zatížení C 250 ve smyslu normy EN 1433 Rám z pozinkované

Více

Plastový odvodňovací systém s pozinkovaným ocelovým rámem

Plastový odvodňovací systém s pozinkovaným ocelovým rámem RECYFIX PLUS 100 Plastový odvodňovací systém s m ocelovým rámem Pohled a příčný řez pro žlab typ 01 Pohled a příčný řez pro žlab typ 010 Kryty do tř. zatížení C 250 Pohled a příčný řez pro žlab typ 60

Více

Garantovaná ochrana spodní stavby

Garantovaná ochrana spodní stavby Garantovaná ochrana spodní stavby... pomocí systému opti-drän Sklepní prostory již dávno neslouží jen jako skladiště a úložiště věcí, rádi je vyžíváme také jinak. Pro sport, volný čas a rekreaci! Předpokladem

Více

inženýřské sítě Inženýrské sítě

inženýřské sítě Inženýrské sítě 114 Inženýrské sítě PIPELIFE - Kanalizační trubky z PVC... 116-120 GLYNWED - Vnitřní odpadní plastové trubní systémy z PP...121-128 ACO - odvodňovací žlaby...130-133 ACO - drenážní trubní systémy plastové...134

Více

Odvodňování komunikací / víceúčelové drenážní systémy

Odvodňování komunikací / víceúčelové drenážní systémy Strabusil drenážní trubka SN 4 Částečně perforované, celoperforované vsakovací a víceúčelové trubky z PE-HD dle DIN 4262-1, typ R2, plocha perforace 50 cm²/m pro LP, TP, MP, šířka štěrbin 1,2 mm ± 0,4

Více

Plastové a Nerezové sanitární vpusti

Plastové a Nerezové sanitární vpusti collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat Plastové a Nerezové sanitární vpusti 4 Bodové odvodnění Úvod Základní informace 6 Plastové podlahové vpusti Kompletní vpusti DN 50 a DN 70/DN 00 Kompletní vpusti

Více

RECYFIX HICAP. Efektivní odvodnění modulová instalace Odvodňovací a retenční systém pro rozsáhlé plochy

RECYFIX HICAP. Efektivní odvodnění modulová instalace Odvodňovací a retenční systém pro rozsáhlé plochy INŽENÝRSKÉ STVBY OBČNSKÉ STVBY QU SPORT RECYFIX HICP Efektivní odvodnění modulová instalace Odvodňovací a retenční systém pro rozsáhlé plochy 124 Ve zkratce Vysokokapacitní odvodňovací systém Vhodný pro

Více

Vsakovací a retenční systémy

Vsakovací a retenční systémy hold: pozdržet a zadržovat release: čerpat, odvádět a opětovně využít Vsakovací a retenční systémy 196 Vsakovací a retenční systémy ACO Stormbrixx Základní prvky 200 Příslušenství 201 197 Vsakovací a retenční

Více

TECHNICAL-typ SE SE600 SF900. Odvodňovací žlaby z polyesterového betonu s 4mm ochrannou hranou. Dodávaný sortiment řady -TECHNICAL:

TECHNICAL-typ SE SE600 SF900. Odvodňovací žlaby z polyesterového betonu s 4mm ochrannou hranou. Dodávaný sortiment řady -TECHNICAL: -typ SE SA15 SB125 SC250 SD400 SE600 SF900 Odvodňovací žlaby z polyesterového betonu s 4mm ochrannou hranou Díky nízké hmotnosti, velké pevnosti, vysoké chemické odolnosti a integrované ochranné hraně

Více

PARKING-typ SC SC250 SD400 SE600 SF900

PARKING-typ SC SC250 SD400 SE600 SF900 -typ SC SA15 SB125 SC250 SD400 SE600 SF900 Odvodňovací žlaby z polyesterového betonu s 2mm ochrannou hranou Díky nízké hmotnosti, velké pevnosti, vysoké chemické odolnosti a integrované ochranné hraně

Více

75 P / V 125 P / V 175 P / V 275 P

75 P / V 125 P / V 175 P / V 275 P ACODrain Odvodňovací žlaby Štíhlý, tichý a extrémně účinný Žlab pro inženýrské stavitelství s integrovaným tlumením V 75 P / V 125 P / V 175 P / V 275 P ACO PowerDrain Jak již název říká Kdo, když ne ACO,

Více

RONN DRAIN COMPLET. Odvodňovací žlaby. Anglické dvorky. Rohožky. Bodové vpustě. Bazénové rošty. Zatravňovací tvárnice. Sklepní okna.

RONN DRAIN COMPLET. Odvodňovací žlaby. Anglické dvorky. Rohožky. Bodové vpustě. Bazénové rošty. Zatravňovací tvárnice. Sklepní okna. Profi Odvodňovací žlaby Anglické dvorky Rohožky Bodové vpustě Bazénové rošty Zatravňovací tvárnice Sklepní okna Litinové poklopy Podzemní nádrže RONN DRAIN COMPLET Odvodňovací žlaby pro všestranné použití.

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA FASERFIX STANDARD. Žlaby z betonu vyztužené skelným vláknem Vhodné pro pěší a obytné zóny

INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA FASERFIX STANDARD. Žlaby z betonu vyztužené skelným vláknem Vhodné pro pěší a obytné zóny INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT FASERFIX Žlaby z betonu vyztužené skelným vláknem Vhodné pro pěší a obytné zóny Ve zkratce Žlaby FASERFIX E 100 ve shodě s EN 1433 Jednoduchá a rychlá montáž

Více

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Liniové odvodňovací systémy drain RONN NEREZ Nerezový odvodňovací program 3 7 Podlahové vpustě 8 15 Nerezový odvodňovací program Odvodnění firmy

Více

Sport. ACO Sport prvky pro sportoviště. ACO. Budoucnost odvodnění. Ceník platný od

Sport. ACO Sport prvky pro sportoviště. ACO. Budoucnost odvodnění. Ceník platný od ACO prvky pro sportoviště ACO. Budoucnost odvodnění. Ceník platný od 01.09.2013 U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Systémy pro sportoviště SPORT

Více

odvodňovací systémy BIRCO

odvodňovací systémy BIRCO Katalog - liniové odvodnění ODVODNĚNÍ S KVALITOU odvodňovací systémy BIRCO Údaje v tomto katalogu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a možnostech

Více

ACO DRAIN. Odvodňovací žlaby. ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / 150 V / 200 V / 300

ACO DRAIN. Odvodňovací žlaby. ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / 150 V / 200 V / 300 ACO DRAIN Odvodňovací žlaby ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / 1 V / 200 V / 300 - liniové odvodnění pro extrémní statické i dynamické namáhání - v třídách zatížení D400 a F900 dle ČSN EN 1433 - přímo určené

Více

MEARIN Plus Délka (mm)

MEARIN Plus Délka (mm) MEARIN Plus 300 300 Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433 C250 D400** Světlá šířka 300 mm, celková šířka 336 mm. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy

Více

Odvodnění koupelen. collect: sbírat a pojmout

Odvodnění koupelen. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout Odvodnění koupelen 46 Odvodněná koupelen Bodové vpusti Easyflow Plastové podlahové vpusti 48 Liniové odvodnění Hobbyline Koupelnové žlaby 50 Selfline Koupelnové žlaby 51 Odvodnění

Více

Drenážní a kabelové systémy

Drenážní a kabelové systémy hold: pozdržet a zadržovat release: čerpat, odvádět a opětovně využít Drenážní a kabelové systémy 8 Drenážní a kabelové systémy Drenážní trubky PE PVC Trubky v návinech z PE a PVC 80 Drenážní trubky PE

Více

www.ronn.cz Dům a zahrada Profi systémy pro dům a zahradu

www.ronn.cz Dům a zahrada Profi systémy pro dům a zahradu www.ronn.cz odvodnění RONN DRAIN zatravňovací tvárnice anglické dvorky bodové vpustě litinové poklopy sklepní okna Ceník 1/2012 Profi systémy pro dům a zahradu Dům a zahrada EKO DRAIN RONN SELF ECO Žlab

Více

Drenážní a kabelové systémy

Drenážní a kabelové systémy hold: pozdržet a zadržovat release: čerpat, odvádět a opětovně využít Drenážní a kabelové systémy 4 Drenážní a kabelové systémy Drenážní trubky PE PVC Trubky v návinech z PE a PVC 6 Flex Drenážní šachty

Více

RONN Channel Nová řada Liniové odvodňovací systémy Dle normy EN 1433 Třída zatíženi D400 - E600 kn 100% garance proti rozbití

RONN Channel Nová řada Liniové odvodňovací systémy Dle normy EN 1433 Třída zatíženi D400 - E600 kn 100% garance proti rozbití Nová řada Vysoká pevnost a odolnost proti nárazu Lehké od 9 do 19 kg Dle normy EN 1433 Třída zatíženi D400 - E600 kn 100% garance proti rozbití www.ronn.cz Kompozitní odvodňovací žlaby RONN Channel Liniové

Více

RECYFIX PLUS X. Stabilní odvodnění S ochranou hran a atraktivním designem

RECYFIX PLUS X. Stabilní odvodnění S ochranou hran a atraktivním designem INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORT Stabilní odvodnění S ochranou hran a atraktivním designem 110 Ve zkratce Třída zatížení D 400, v souladu s EN 1433 Světlá šířka 100 až 300 Lehký a pevný Jednoduchá

Více

www.ronn.cz Štěrbinový odvodňovací systém Funnel Zatížení D400 E600 F900 Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN

www.ronn.cz Štěrbinový odvodňovací systém Funnel Zatížení D400 E600 F900 Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN www.ronn.cz RONN DRAIN Liniové odvodňovací systémy Šťěrbinový odvodňovací systém Funnel Štěrbinový odvodňovací systém Funnel Zatížení D400 E600 F900 Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN Odvodnění FUNNEL

Více

MEARIN Plus Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433 C250 D400**

MEARIN Plus Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433 C250 D400** MEARIN Plus 300 300 Žlaby z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou dle ČSN EN 1433 Světlá šířka 300, celková šířka 336. Bez spádu dna. Pro zátěžové třídy C250 D400 kn podle

Více

Stavební výrobek určený pro sběr, shromáždění a lineární odvodnění vod z okolních zpevněných ploch.

Stavební výrobek určený pro sběr, shromáždění a lineární odvodnění vod z okolních zpevněných ploch. VLASTNOSTI MATERIÁLU SKLOLAMINÁTOVÝ KOMPOZIT skleným vláknem vystužený polyester, minerální plnivo, aditiva (UP-GF) PEVNOST V TAHU 5 N/mm² (ISO 527) PEVNOST V OHYBU 120 N/mm² (ISO 14125) MODUL PRUŽNOSTI

Více

ACO Rezidenãní v stavba

ACO Rezidenãní v stavba A C O K a t a l o g ACO Rezidenãní v stavba odvodàovací systémy rohoïky zatravàovací panely sklepní svûtlíky a okna ACO stfie ní desky sprchové Ïlaby drenáïní a vsakovací systémy kabelové chrániãky KATALOG

Více

ACO DRAIN HD 200 CC ACO DRAIN HD 150, 200, 300 G

ACO DRAIN HD 200 CC ACO DRAIN HD 150, 200, 300 G ACO H D D R A I N O d v o d ň o v a c í ž l a b y Žlaby typu I pro odvodnění nejen dálnic ACO DRAIN HD 200 CC ACO DRAIN HD 150, 200, 300 G - třída zatížení F900kN, typ I, dle ČSN EN 1433 ACO HD DRAIN systém

Více

POLYMERBETONOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLABY.

POLYMERBETONOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLABY. POYMERETONOVÉ OVOŇOVACÍ ŽAY www.stora.cz Produktová řada TORA-RAIN POYPROPYENOVÉ OVOŇOVACÍ ŽAY TORA-RAIN IGT Třída A15 strana 3 POYMERETONOVÉ OVOŇOVACÍ ŽAY TORA-RAIN OME Třída A15 strana 5 TORA-RAIN EF

Více

Palazzo Lombardia, Mailand, Italie. Katalog výrobků. pro rok Odvodňovací žlaby pro všechny- Technologie pro odvodnění

Palazzo Lombardia, Mailand, Italie. Katalog výrobků. pro rok Odvodňovací žlaby pro všechny- Technologie pro odvodnění Palazzo Lombardia, Mailand, Italie Katalog výrobků pro rok 2016 Odvodňovací žlaby pro všechny- Technologie pro odvodnění OBSAH Kontaktní osoby................. 04-05 Oblasti použití.........................

Více

KANALIZAČNÍ VPUSTI 60

KANALIZAČNÍ VPUSTI 60 KANALIZAČNÍ VPUSTI 60 Venkovní kanalizační vpusti Lapače střešních splavenin slouží k odvádění dešťových vod do kanalizace nebo pro zachycení nečistot splavených dešťovou vodou ze střech objektů. K tomuto

Více

collect: sbírat a pojmout Qmax hold: pozdržet a zadržovat

collect: sbírat a pojmout Qmax hold: pozdržet a zadržovat collect: sbírat a pojmout Qmax hold: pozdržet a zadržovat 2 ACO Qmax - vysokokapacitní odvodňovací systém Qmax 225 Žlaby a příslušenství Vysokokapacitní odvodňovací systém 24 Qmax 350 Žlaby a příslušenství

Více

www.ronn.cz Sportovní program Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN

www.ronn.cz Sportovní program Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN www.ronn.cz Sportovní program Liniové odvodňovací systémy RONN DRAIN 125 Odvodňovací systém pro běžecké dráhy a rozhraní s travnatým hřištěm na straně 4-5 RONN SPORT 125 Štěrbinové žlaby pro běžecké dráhy

Více

KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu

KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu Kanálová šachta je vyrobena z polypropylenu v následujících ech: 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 550 x 550 mm. Je přizpůsobena

Více

RECYFIX SUPER KS RECYFIX SUPER. Kompletní odvodnění lehké a pevné Vysoká stabilita pro průmyslové a veřejné plochy

RECYFIX SUPER KS RECYFIX SUPER. Kompletní odvodnění lehké a pevné Vysoká stabilita pro průmyslové a veřejné plochy RECYFIX KS RECYFIX Kompletní odvodnění lehké a pevné Vysoká stabilita pro průmyslové a veřejné plochy 90 Ve zkratce Lehký a pevný Rychlá a jednoduchá montáž Do třídy zatížení F 900 v souladu s normou EN

Více

CENÍK ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY Benefit stavební prvky s.r.o.

CENÍK ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY Benefit stavební prvky s.r.o. Stránka 1/5 TOP X TOP X, kombiartikl žlab s krytem, A 15 speciální ceny při nákupu celé palety žlabů jednoho typu (90 ks) odvodňovací žlab s krytem pozinkovaným štěrbinovým SW 9, černý žlab 1000 119 89

Více

KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu

KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu Kanálová šachta je vyrobena z polypropylenu v následujících ech: 200 x 200 mm, 300 x KANÁLOVÁ ŠACHTA 300 mm, 400 x 400 mm, 550 x 550

Více

Plastové a Nerezové sanitární vpusti

Plastové a Nerezové sanitární vpusti collect: Zachytit a odvést Plastové a Nerezové sanitární vpusti 2 Kliknutím na stránky se přesunete na požadovaný výrobek Bodové odvodnění Úvod Základní informace 4 Plastové podlahové vpusti Kompletní

Více

collect: sbírat a pojmout hold: pozdržet a zadržovat Qmax

collect: sbírat a pojmout hold: pozdržet a zadržovat Qmax collect: sbírat a pojmout hold: pozdržet a zadržovat Qmax 56 ACO Qmax - vysokokapacitní odvodňovací systém Qmax 225 Žlaby a příslušenství Vysokokapacitní odvodňovací systém 60 Qmax 350 Žlaby a příslušenství

Více