MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Prosinec.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Prosinec."

Transkript

1 12 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Prosinec

2 Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v plynárenské soustavě ČR Tabulka č. 1 a Vyhodnocení dodávek zemního plynu v plynárenské soustavě v ČR Tabulka č. 2 a Vyhodnocení měsíčních spotřeb zemního plynu podle kategorií zákazníků v ČR Tabulka č. 3 a Vyhodnocení měsíčních spotřeb zemního plynu podle kategorií zákazníků a regionálních distribučních soustav v ČR Tabulka č. 4 a Vyhodnocení spotřeb zemního plynu podle distribučních soustav a přepravní soustavy v ČR Tabulka č. 5 a Vyhodnocení měsíčních spotřeb zemního plynu podle kategorií zákazníků a jednotlivých krajů v ČR Tabulka č. 6 a Vyhodnocení spotřeb zemního plynu podle jednotlivých krajů v ČR Tabulka č. 7 a Vyhodnocení denních spotřeb zemního plynu v ČR Tabulka č. 8 a Vyhodnocení spotřeby zemního plynu v ČR Tabulka č. 9 a Vyhodnocení spotřeby zemního plynu podle kategorií zákazníků v ČR Tabulka č. 10 a Skutečná bilance plynárenské soustavy v ČR Tabulka č. 11 a Počet změn dodavatele plynu v ČR na odběrné místo Tabulka č. 12 a Prognóza spotřeby zemního plynu v ČR Tabulka č. 13 a Porovnání denní spotřeby zemního plynu v ČR mezi roky 2012 a 2013 Tabulka č. 14 a Vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky v ČR Tabulka č. 15 a Bezpečnostní standard dodávky v ČR

3 Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v plynárenské soustavě ČR za prosinec 2013 Vyhodnocení dodávek a spotřeb zemního plynu se provádí na základě energetického zákona 1 a vyhlášky č. 325/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu. Dodávky zemního plynu v prosinci 2013 probíhaly plynule podle požadavků zákazníků, stále podle základního odběrového stupně (vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu). Celková měsíční spotřeba zemního plynu v České republice byla vyhodnocena na 1 026,1 mil. m 3 (10 956,5 GWh), což představuje pokles skutečné spotřeby o 9,9 % proti stejnému období roku Průměrná teplota v prosinci byla 1,4 C, což je o 1,8 C nad dlouhodobým teplotním normálem. Přepočtená spotřeba na teplotní podmínky dlouhodobého normálu za pomoci teplotního gradientu spotřeby byla 1 101,5 mil. m 3 (11 761,3 GWh) s nárůstem proti prosinci 2012 o 0,2 % (tabulka č. 8). Denní spotřeby plynu (tabulka č. 7) se v prosinci pohybovaly v rozsahu tis. m 3 ( MWh). Maximální denní spotřeba zemního plynu byla naměřena v úterý 3. prosince ve výši tis. m 3 ( MWh) při průměrné denní teplotě -1,7 C. Z pohledu krajů došlo v porovnání prosinec 2013/prosinec 2012 k poklesu spotřeby zemního plynu téměř u všech krajů. K nárůstu došlo pouze v Ústeckém kraji, kde na zvýšený odběr plynu má velký vliv plynová elektrárna v Počeradech. Největší pokles nastal v Pardubickém kraji a Královéhradeckém kraji (tabulka č. 6). Z porovnání spotřeb v regionálních distribučních soustavách zaznamenaly pokles všechny distribuční společnosti. Největší pokles byl dosažen u společnosti VČP Net, s.r.o. a JMP Net, s.r.o., naopak nejmenší pokles dosáhla společnost RWE GasNet, s.r.o. a E.ON Distribuce a.s. (tabulka č. 4). Dovoz zemního plynu pro ČR byl uskutečněn ze zahraničí ve výši 587,4 mil. m 3 (6 266,9 GWh). Dovoz byl doplněn dodávkami z vnitrostátních zdrojů, které zahrnují povrchovou degazaci a vlastní těžbu zemního plynu. Celkové tuzemské dodávky činily 14,6 mil. m 3 (158,7 GWh). V tomto měsíci proběhla těžba ze zásobníků plynu v celkové výši 444 mil. m 3 (4 741,8 GWh). Vtláčení do zásobníků činilo 20,5 mil. m 3 (219,1 GWh). Stav provozních zásob na konci měsíce představoval u tuzemských zásobníků plynu hodnotu 2 168,1 mil. m 3 ( GWh). Vývoz zemního plynu z ČR byl uskutečněn do Polska a Slovenska ve výši 0,2 mil. m 3 (2 GWh). V prosinci změnil dodavatele plynu 1 velkoodběratel (VO), 40 středních odběratelů (SO), maloodběratelů (MO) a domácností (DOM). Celkem proběhlo změn dodavatele plynu podle odběrných míst (tabulka č. 11). Součástí měsíční zprávy jsou tabulky č. 12 a č. 13, které uvádějí prognózu spotřeby zemního plynu v ČR do konce roku, předpokládané teploty a spotřeby na základě aktuálních denních hodnot a porovnání denní spotřeby mezi roky 2012 a Bezpečnostní standard dodávky (BSD) byl zajištěn podle údajů obchodníků s plynem a výrobců plynu na měsíc prosinec podle 73a energetického zákona 1 v denní výši tis. m 3 ( MWh), v měsíční výši tis. m 3 ( MWh) a v případě narušení plynárenské infastruktury ve výši tis. m 3 ( MWh). BSD byl zajištěn v prosinci minimálně z 20 % uskladněním plynu v zásobnících plynu na území České republiky a ostatních států Evropské unie. Podrobnější informace jsou uvedeny v tabulkách č. 14 a Zákon č. 458/2000 Sb., v platném znění

4 množství plynu (tis. m 3 ) Tabulka č. 1 Vyhodnocení dodávek zemního plynu v plynárenské soustavě v ČR Prosinec tis. m 3 MWh 2013 Vstup Výstup Vstup Výstup Množství plynu na HPS pro zahraničí a ČR přes PS pro zahraničí přes PS přes PS Množství plynu na HPS a PPL pro ČR přes RDS Celkem (dovoz pro ČR/vývoz z ČR) RWE Gas Storage Zásobníky plynu pro potřeby ČR MND Gas Storage Celkem (težba ZP/vtláčení ZP) do RDS Výroba plynu v ČR do LDS, která není zahrnuta v RDS Celkem (tuzemská těžba) v PS Spotřeba plynu v ČR v RDS v LDS, která není zahrnuta v RDS Celkem Celkem (pro potřeby ČR) Bilanční rozdíl Dovoz 985 pro ČR Vývoz z ČR Těžba ZP Vtláčení -20 ZP Tuzemská těžba Bilanční rozdíl 718 Spotřeba plynu v ČR Dovoz pro ČR Vývoz z ČR Těžba ZP Vtláčení ZP Tuzemská těžba Bilanční rozdíl Spotřeba plynu v ČR Použité zkratky: PS - Přepravní soustava, RDS - Regionální distribuční soustava, LDS - Lokální distribuční soustava, ZP - Zásobník plynu, HPS - Hraniční předávací stanice, PPL - Přeshraniční plynovod

5 Tabulka č. 2 Vyhodnocení měsíčních spotřeb zemního plynu podle kategorií zákazníků v ČR Prosinec 2013 počet zákazníků tis. m 3 MWh Vysvětlivky VO VO - SO SO - MO MO - DOM DOM - Ostatní plyn Ostatní plyn - Celkem ČR Poznámka: Česká republika Velkoodběratelé Střední odběratelé Maloodběratelé Domácnosti Vlastní spotřeba, ztráty, akumulace Zákazníci LDS Green Gas DPB, a.s. (GG) a PPS NET4GAS, s.r.o. (N4G) jsou rozděleny do příslušných kategorií odběru. DOM 36,3% Ostatní plyn 0,6% VO SO MO DOM Ostatní plyn VO 36,1% MO 17,2% SO 9,8% Tabulka č. 3 Vyhodnocení měsíčních spotřeb zemního plynu podle kategorií zákazníků a regionálních distribučních soustav v ČR počet zákazníků tis. m 3 MWh počet zákazníků tis. m 3 MWh Pražská plynárenská Distribuce, a.s. JMP Net, s.r.o. VO SO MO DOM Ostatní plyn Celkem RWE GasNet, s.r.o. SMP Net, s.r.o. VO SO MO DOM Ostatní plyn Celkem VČP Net, s.r.o. E.ON Distribuce, a.s. VO SO MO DOM Ostatní plyn Celkem

6 Tabulka č. 4 Plynárenská soustava Vyhodnocení spotřeb zemního plynu podle distribučních soustav a přepravní soustavy v ČR Prosinec spotřeba plynu 2013 Prosinec 2012 teplota spotřeba plynu teplota tis. m 3 MWh C tis. m 3 MWh C meziroční změna PP Distribuce , ,9-11,5% RWE GasNet , ,6-8,0% VČP Net , ,8-15,3% JMP Net , ,7-13,8% SMP Net , ,7-12,4% E.ON Distribuce , ,8-8,4% NET4GAS + Green Gas DPB , ,2 501,9% Celkem ČR , ,2-9,9% Spotřeba plynu v plynárenské soustavě ČR (tis. m 3 ) PP Distribuce RWE GasNet VČP Net JMP Net SMP Net E.ON Distribuce NET4GAS + Green Gas DPB Podíl jednotlivých soustav na celkové spotřebě plynu v ČR SMP Net 16,3% E.ON Distribuce 3,9% NET4GAS + Green Gas DPB 1,9% PP Distribuce 13,0% JMP Net 23,5% RWE GasNet 31,3% VČP Net 10,0%

7 Tabulka č. 5 Vyhodnocení měsíčních spotřeb zemního plynu podle kategorií zákazníků a jednotlivých krajů v ČR Prosinec 2013 počet zákazníků tis. m 3 MWh počet zákazníků tis. m 3 MWh Jihočeský kraj Pardubický kraj VO SO MO DOM Celkem Jihomoravský kraj Plzeňský kraj VO SO MO DOM Celkem Karlovarský kraj Praha VO SO MO DOM Celkem Královéhradecký kraj Středočeský kraj VO SO MO DOM Celkem Liberecký kraj Ústecký kraj VO SO MO DOM Celkem Moravskoslezský kraj Kraj Vysočina VO SO MO DOM Celkem Olomoucký kraj Zlínský kraj VO SO MO DOM Celkem

8 Tabulka č. 6 Vyhodnocení spotřeb zemního plynu podle jednotlivých krajů v ČR Kraje Prosinec spotřeba plynu 2013 Prosinec 2012 teplota spotřeba plynu teplota tis. m 3 MWh C tis. m 3 MWh C meziroční změna Jihočeský , ,6-8,7% Jihomoravský , ,4-13,0% Karlovarský , ,5-8,3% Královehradecký , ,8-15,7% Liberecký , ,4-12,3% Moravskoslezský , ,3-13,9% Olomoucký , ,1-13,5% Pardubický , ,8-17,5% Plzeňský , ,3-9,2% Praha , ,9-11,4% Středočeský , ,3-8,1% Ústecký , ,9 16,7% Vysočina , ,9-12,2% Zlínský , ,9-10,7% Celkem , ,2-9,8% Ostatní plyn , ,2-33,4% Celkem ČR , ,2-9,9% Spotřeba plynu v jednotlivých krajích (tis. m 3 ) Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královehradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Praha Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský

9 Dodávka plynu (tis. m 3 ) Průměrná teplota v obráceném pořadí ( C) Prosinec 2013 Spotřeba zemního plynu Průměrná teplota Vyhodnocení denních spotřeb zemního plynu v ČR datum tis. m 3 MWh C Dodávka Teplota -4, neděle , , pondělí , , úterý , ,7-3, středa , , čtvrtek , ,2-2, pátek , , sobota , ,1-1, neděle , , pondělí , , úterý , ,9 0, středa , , čtvrtek , ,1 1, pátek , , sobota , ,1 2, neděle , , pondělí , , úterý , ,1 3, středa , , čtvrtek , ,0 4, pátek , , sobota , ,7 5, neděle , , pondělí , , úterý , ,1 6, středa , , čtvrtek , ,4 7, pátek , , sobota , ,7 8, neděle , , pondělí , , , úterý , , Celkem ,4 Maximum při teplotě ,7 Den Minimum při teplotě ,4 Denní průměr ,4 Tabulka č. 7

10 2013 průměr odchylka normál meziroční C C C mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh změna mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh leden -1,6 0,4-2, , , , ,1 6,0% 1 230, , , ,9 1,1% únor -1,0-0,3-0, , , , ,9-21,7% 1 050, , , ,4-10,3% březen -0,1-3,4 3, , ,9 818, ,7 33,0% 954, ,7 909, ,1 5,0% duben 8,6 1,0 7,6 651, ,0 627, ,1 3,8% 696, ,3 664, ,8 4,9% květen 12,4-0,6 13,0 406, ,7 349, ,3 16,2% 396, ,2 370, ,3 7,1% červen 16,2 0,4 15,8 330, ,6 302, ,6 9,1% 336, ,3 309, ,7 8,8% červenec 19,8 2,3 17,5 285, ,2 279, ,5 2,0% 292, ,7 283, ,1 3,2% srpen 18,2 1,0 17,2 287, ,3 279, ,9 2,6% 293, ,1 282, ,1 4,0% září 12,2-0,8 13,0 397, ,9 340, ,7 16,6% 386, ,8 383, ,2 0,6% říjen 9,2 1,2 8,0 640, ,8 675, ,2-5,2% 660, ,9 665, ,1-0,8% listopad 4,3 1,7 2,6 888, ,4 843, ,5 5,3% 968, ,2 899, ,2 7,7% prosinec 1,4 1,8-0, , , , ,2-9,9% 1 101, , , ,3 0,2% I.čtvtletí -0,9-1,1 0, , , , ,7 1,3% 3 235, , , ,4-1,8% II.čtvtletí 12,4 0,2 12, , , , ,0 8,5% 1 429, , , ,7 6,4% III.čtvtletí 16,7 0,8 15,9 969, ,5 899, ,2 7,7% 971, ,6 949, ,4 2,4% IV.čtvtletí 5,0 1,6 3, , , , ,9-3,9% 2 729, , , ,6 2,5% I.pololetí 5,7-0,4 6, , , , ,7 3,3% 4 664, , , ,1 0,5% II.pololetí 10,9 1,2 9, , , , ,1-1,0% 3 701, , , ,0 2,5% rok 8,3 0,4 7, , , , ,8 1,5% 8 366, , , ,1 1,4% 2013 Denní teplotní Denní modelová spotřeba zemního plynu Vyhodnocení spotřeby zemního plynu v ČR Teplota ovzduší v ČR Skutečná spotřeba zemního plynu v ČR Přepočtená spotřeba zemního plynu v ČR Denní teplota Denní skutečná spotřeba zemního plynu Denní skutečná spotřeba zemního plynu gradient při 0 C při -12 C maximální minimální maximální při teplotě minimální při teplotě maximální při teplotě minimální při teplotě mil. m 3 mil. m 3 mil. m 3 C C mil. m 3 C mil. m 3 C mil. m 3 C mil. m 3 C leden 1,075 38,829 51,735 7,0-9,7 47,333-8,6 28,424 5,0 50,882-8,9 30,257 3,3 únor 1,051 37,600 50,209 3,7-5,8 43,474-4,0 31,529 1,8 61,645-14,1 27,769 5,1 březen 1,306 36,285 51,955 6,7-4,8 43,322-4,4 26,168 5,5 37,319 0,5 16,690 9,2 duben 1,519 36,096 54,322 18,4-1,7 37,490-0,6 10,430 15,6 27,889 5,7 9,088 21,6 květen 0,507 X X 17,8 7,6 18,750 8,5 9,388 16,5 17,400 6,3 8,787 15,0 červen 0,260 X X 26,2 9,0 17,667 9,0 7,746 20,0 12,751 9,7 7,624 25,7 červenec 0,129 X X 27,5 14,8 10,735 14,8 7,082 27,5 10,692 14,7 7,112 23,2 srpen 0,199 X X 26,3 13,8 11,891 13,9 6,288 21,9 10,322 16,8 6,995 20,4 září 0,826 X X 17,7 6,8 20,600 7,5 8,302 16,6 14,292 14,0 8,382 14,6 říjen 0,659 27,543 35,455 14,7 3,5 25,982 4,5 14,959 13,4 34,704-0,6 12,113 16,5 listopad 1,337 36,224 52,264 11,3-3,5 41,513-0,4 20,950 9,4 32,632 1,8 23,025 9,0 prosinec 1,098 35,762 48,940 6,4-3,1 40,217-1,7 24,876 6,4 46,584-7,1 29,160 4,7 rok X X X 27,5-9,7 47,333-8,6 6,288 21,9 61,645-14,1 6,995 20,4 Tabulka č. 8 meziroční změna

11 Vyhodnocení spotřeby zemního plynu podle kategorií zákazníků v ČR Tabulka č Velkoodběratelé Střední odběratelé Maloodběratelé Domácnosti Ostatní plyn Celkem ČR počet zákazníků mil. m 3 GWh počet zákazníků mil. m 3 GWh počet zákazníků mil. m 3 GWh počet zákazníků mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh počet zákazníků mil. m 3 GWh leden , , , , , , , ,5 23,4 247, , ,8 únor , , , , , , , ,7 21,8 231, , ,6 březen , , , , , , , ,4 21,1 222, , ,9 duben , , ,4 682, ,2 943, , ,8 13,8 146, , ,0 květen , , ,3 385, ,6 462, ,1 787,7 8,8 92, , ,7 červen , , ,5 294, ,5 272, ,6 541,9 7,2 77, , ,6 červenec , , ,7 243, ,3 174, ,9 299,3 6,1 65, , ,2 srpen , , ,9 256, ,7 168, ,1 333,3 6,6 70, , ,3 září , , ,8 393, ,0 416, ,5 806,3 8,0 85, , ,9 říjen , , ,1 682, ,3 854, , ,1 13,2 140, , ,8 listopad , , ,2 969, , , , ,4 16,8 178, , ,4 prosinec , , , , , , , ,3 6,1 64, , ,5 1.Q , , , , , , , ,5 66,3 701, , ,2 2.Q , , , , , , , ,4 29,8 316, , ,3 3.Q , , ,4 893, ,0 759, , ,9 20,7 221, , ,5 4.Q , , , , , , , ,8 36,0 382, , ,7 1.pololetí , , , , , , , ,9 96, , , ,5 2.pololetí , , , , , , , ,7 56,7 604, , ,2 rok , , , , , , , ,6 152, , , ,7

12 Skutečná bilance plynárenské soustavy v ČR Tabulka č Dovoz pro ČR Vývoz z ČR Těžba ze zásobníků plynu Vtláčení do zásobníků plynu Tuzemská těžba Bilanční rozdíl Spotřeba plynu mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh leden 500, ,8-0,4-4,2 714, ,3-2,4-25,9 13,2 142,8-6,5-59, , ,8 únor 716, ,5-0,4-3,7 332, ,6-0,5-5,3 12,6 137,0-2,3-20, , ,7 březen 684, ,3-0,4-4,1 392, ,0-1,8-19,5 14,3 155,3-0,6 8, , ,9 duben 513, ,4-0,4-3,9 188, ,4-54,1-571,8 13,0 141,0-10,0-83,0 651, ,0 květen 522, ,7-0,4-4,0 7,1 75,3-131, ,3 12,8 139,6-4,1-38,7 406, ,7 červen 781, ,5-4,4-47,4 0,4 4,1-446, ,3 11,5 124,6-11,9-117,9 330, ,6 červenec 887, ,2-0,4-3,9 0,1 1,4-607, ,6 12,7 138,0-8,2-66,8 285, ,2 srpen 843, ,1-0,4-3,9 0,1 1,2-561, ,7 11,8 128,2-6,9-54,5 287, ,3 září 808, ,5-0,4-3,9 0,3 3,6-417, ,7 11,5 124,9-5,7-25,6 397, ,9 říjen 859, ,6-0,2-2,1 0,8 8,6-226, ,1 11,1 120,6-4,0-38,8 640, ,8 listopad 753, ,4-0,2-1,9 150, ,4-8,5-91,2 12,6 136,3-20,2-212,7 888, ,4 prosinec 587, ,9-0,2-2,0 444, ,8-20,5-219,1 14,6 158,7 0,7 10, , ,5 1.Q 1 901, ,6-1,1-12, , ,9-4,8-50,6 40,2 435,1-9,5-70, , ,3 2.Q 1 817, ,7-5,1-55,3 196, ,7-631, ,4 37,3 405,2-26,0-239, , ,3 3.Q 2 540, ,8-1,1-11,8 0,6 6, , ,0 36,0 391,1-20,9-146,9 969, ,5 4.Q 2 200, ,9-0,6-6,0 595, ,8-255, ,3 38,3 415,6-23,5-241, , ,7 1.pololetí 3 718, ,3-6,3-67, , ,7-636, ,0 77,5 840,3-35,5-310, , ,6 2.pololetí 4 740, ,7-1,7-17,7 596, , , ,3 74,4 806,7-44,3-388, , ,2 rok 8 459, ,9-7,9-85, , , , ,4 151, ,0-79,8-698, , ,7

13 2013 Počet změn dodavatele plynu v ČR na odběrné místo Tabulka č. 11 Počet Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem zákazníků Switching VO ,44% SO ,99% MO ,46% DOM ,99% Celkem ,40% Velkoodběratelé (VO) Střední odběratelé (SO) Maloodběratelé (MO) Domácnosti (DOM) Poznámka: Switching poměr mezi počtem změn dodavatelů plynu a celkovým počtem odběrných míst v uvedeném období.

14 2013 Prognóza spotřeby zemního plynu v ČR Tabulka č. 12 Teplota ovzduší v ČR Prognóza 1 Skutečnost Přepočet průměr odchylka normál Leden - Prosinec Leden - Prosinec Leden - Prosinec C C C mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh mil. m 3 GWh leden -1,6 0,4-2, , , , , , ,1 únor -1,0-0,3-0, , , , , , ,2 březen -0,1-3,4 3,3 910, , , ,9 954, ,7 duben 8,6 1,0 7,6 610, ,0 651, ,0 696, ,3 květen 12,4-0,6 13,0 390, ,0 406, ,7 396, ,2 červen 16,2 0,4 15,8 300, ,0 330, ,6 336, ,3 červenec 19,8 2,3 17,5 280, ,0 285, ,2 292, ,7 srpen 18,2 1,0 17,2 290, ,0 287, ,3 293, ,1 září 12,2-0,8 13,0 380, ,0 397, ,9 386, ,8 říjen 9,2 1,2 8,0 680, ,0 640, ,8 660, ,9 listopad 4,3 1,7 2,6 960, ,0 888, ,4 968, ,2 prosinec 1,4 1,8-0, , , , , , ,3 I.čtvtletí -0,9-1,1 0, , , , , , ,0 II.čtvtletí 12,4 0,3 12, , , , , , ,8 III.čtvtletí 16,7 0,8 15,9 950, ,0 969, ,5 971, ,6 IV.čtvtletí 5,0 1,6 3, , , , , , ,5 I.pololetí 5,7-0,4 6, , , , , , ,8 II.pololetí 10,9 1,2 9, , , , , , ,1 rok 8,3 0,4 7, , , , , , , Prognóza Skutečnost Přepočet leden 1 220, , ,3 únor 1 080, , , březen 910, ,4 954,8 duben 610,0 651,2 696,8 měsíční hodnoty v mil. m květen 390,0 406,5 396,3 červen 300,0 330,0 336,0 červenec 280,0 285,0 292,5 srpen 290,0 287,1 293,2 září 380,0 397,4 386,0 říjen 680,0 640,6 660,2 listopad 960,0 888,0 968,1 prosinec 1 210, , ,5 Přepočet Skutečnost Prognóza ) Prognóza zpracována v prosinci ) Předpokládaná teplota a spotřeba plynu na základě aktuálních denních hodnot

15 Spotřeba plynu (tis. m 3 ) Porovnání denní spotřeby zemního plynu v ČR mezi roky 2012 a 2013 Tabulka č Denní teplotní gradient Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec mil. m 3 / C/den 1,172 1,395 1,436 1,033 0,397 0,161 0,113 0,053 0,240 1,351 0,717 1,293 Gwh/ C/den 12,413 14,746 15,164 10,927 4,199 1,710 1,199 0,560 2,537 14,321 7,586 13,682 mil. m 3 / C/den 1,075 1,051 1,306 1,519 0,507 0,260 0,129 0,199 0,826 0,659 1,337 1,098 Gwh/ C/den 11,383 11,131 13,822 16,076 5,385 2,779 1,383 2,133 8,823 7,014 14,222 11,724

16 Vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky v ČR Prosinec 2013 Tabulka č. 14 tis. m 3 MWh Bezpečnostní standard dodávky max.den 30dnů N 1 max.den 30dnů N 1 Velikost zajištení BSD v ČR tis. m 3 MWh Dodávka CHZ a NECHZ DPD MSD DPD MSD Dodávka CHZ Dodávka NECHZ Dodávka CHZ + NECHZ Spotřeba plynu v ČR Den maximum tis. m 3 Měsíc skutečnost Měsíc přepočet Den maximum MWh Měsíc skutečnost Měsíc přepočet Spotřeba plynu Při teplotě ( C) -1,7 1,4-0,4-1,7 1,4-0,4 Historická spotřeba plynu v ČR Den maximum tis. m 3 Měsíc skutečnost Měsíc přepočet Den maximum Měsíc skutečnost Měsíc přepočet Maximální spotřeba plynu Při teplotě ( C) -9,4-3,4-0,2-9,4-3,4-0,2 Datum maximální spotřeby plynu / / / /2001 MWh 100% Podíl BSD na celkové dodávce zákazníkům v ČR 90% 80% 70% CHZ NECHZ BSD (30 dnů) 91,6% 8,4% 100% BSD (N-1) 69,9% 30,1% Celková skutečná dodávka 65,9% 34,1% 34,1% 60% 50% 91,6% 40% 30% 69,9% 65,9% 20% 10% 0% BSD (30 dnů) BSD (N-1) Celková skutečná dodávka CHZ NECHZ Ostatní dodávka Použité zkratky: BSD - Bezpečnostní standard dodávky, DPD - Denní průměrná dodávka, MSD - Měsíční skutečná dodávka, CHZ - Dodávka chráněným zákazníkům, NECHZ - Dodávka nechráněným zákazníkům

17 Bezpečnostní standard dodávky v ČR Tabulka č. 15 max.den 30dnů N 1 Říjen 2013 Listopad 2013 Prosinec 2013 Leden 2014 Únor 2014 Březen 2014 tis. m 3 MWh tis. m 3 MWh tis. m 3 MWh tis. m 3 MWh tis. m 3 MWh tis. m 3 MWh MSD DPD Měření typu C Koeficienty pro výpočet BSD Třída TDDn DOM1 DOM2 DOM3 DOM4 MO1 MO2 MO3 MO4 SO1 SO2 SO3 SO4 ad a) Kmax.den, TDDn 0,0077 0,0093 0,0085 0,0093 0,0078 0,0086 0,0082 0,0087 0,0046 0,0085 0,0078 0,0098 ad b) K30dnů, TDDn 0,2100 0,2232 0,2148 0,2267 0,1863 0,2054 0,2072 0,2191 0,1249 0,1988 0,2238 0,2163 ad c) KN-1, TDDn 0,1630 0,1697 0,1676 0,1719 0,1462 0,1586 0,1655 0,1746 0,1145 0,1548 0,1749 0,1659 Měření typu A, B ad a) Lmax.den 1,7350 ad b) L30dnů 1,5281 ad c) LN-1 1,0221 Koeficient M Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Koeficient M 1 0,9 0, ,4 0,7 0,9 Poznámka: BSD udáván obchodníky s plynem v MWh, na tis. m 3 přepočteno na zákládě průměrného spalného tepla v ČR. Zdroj (koeficienty): OTE, a.s.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červenec.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červenec. 7 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Červenec www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v plynárenské

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červen.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR. Červen. 6 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR Červen www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsah Komentář a Komentář k měsíční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v plynárenské

Více

Únor 2015

Únor 2015 1 2 Únor www.eru.cz Obsah Zkratky a jejich význam str. 2 Komentář k Měsíční zprávě o provozu plynárenské soustavy ČR str. 3 Měsíční bilance plynárenské soustavy ČR str. 4 Měsíční spotřeba zemního plynu

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR

ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR ROČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR www.eru.cz www.ote-cr.cz LEDEN - PROSINEC Obsah Komentář a Komentář k roční zprávě o dodávkách a spotřebách zemního plynu v

Více

Množství plynu ve vstupních a výstupních hraničních bodech přepravní soustavy ČR v letech

Množství plynu ve vstupních a výstupních hraničních bodech přepravní soustavy ČR v letech www.eru.cz Obsah Zkratky a jejich význam a str. 2 Komentář k Roční zprávě o provozu plynárenské soustavy ČR za rok a str. 3 Vyhodnocení spotřeby zemního plynu v ČR v roce a str. 5 Vývoj spotřeby zemního

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR 8 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsh Komentář Komentář k měsíční zprávě o dodávkách spotřebách zemního plynu v plynárenské soustvě

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR 10 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O DODÁVKÁCH A SPOTŘEBÁCH ZEMNÍHO PLYNU V PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVĚ ČR www.eru.cz www.ote-cr.cz Obsh Komentář Komentář k měsíční zprávě o dodávkách spotřebách zemního plynu v plynárenské soustvě

Více

Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2016

Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2016 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok Obsah Provoz plynárenské soustavy ČR v roce Zkratky a pojmy a str. 2 Komentář k Roční zprávě o provozu plynárenské

Více

Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2015

Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2015 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok Obsah Provoz plynárenské soustavy ČR v roce Zkratky a pojmy str. 2 Komentář k Roční zprávě o provozu plynárenské soustavy

Více

o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2017

o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2017 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok Obsah Provoz plynárenské soustavy ČR v roce Zkratky a pojmy str. 2 Symboly str. 3 Komentář k Roční zprávě o provozu

Více

o provozu plynárenské soustavy ČR za rok

o provozu plynárenské soustavy ČR za rok Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok Obsah Provoz plynárenské soustavy ČR v roce Zkratky a pojmy str. 3 Symboly str. 4 Komentář k Roční zprávě o provozu plynárenské soustavy ČR str. 5

Více

Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR

Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR 11/216 1 www.eru.cz Obsah Zkratky a jejich význam a str. 2 Komentář k bezpečnostnímu standardu dodávky plynu v ČR a str. 3 Počet

Více

Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR 1/2016

Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR 1/2016 Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR 1/216 1 6 6 8 6 1 www.eru.cz Obsah Zkratky a jejich význam a str. 2 Komentář k bezpečnostnímu standardu dodávky plynu v ČR a str.

Více

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech

Více

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2016 Sb. 1. Držitel licence na výrobu elektřiny Držitel licence na výrobu elektřiny využívající technologie podle 2 odst. 1 písm.

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR prosinec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 prosinec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR listopad 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 listopad 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

Strana 1 / /2010 Sb. VYHLÁKA. ze dne 15. ledna 2010 o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu

Strana 1 / /2010 Sb. VYHLÁKA. ze dne 15. ledna 2010 o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu 19/2010 Sb. VYHLÁKA ze dne 15. ledna 2010 o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu Změna: 325/2013 Sb. Změna: 216/2015 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červenec 214 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 červenec 214 Obsah: 1 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 3 2 Bilance výroby a spotřeby elektřiny

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 213 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 Komentář k Roční zprávě o provozu ES ČR 213 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává na základě 17, odst. 7, písm.

Více

Manuál pro obchodníky s plynem pro stanovení rozsahu bezpečnostního standardu dodávky plynu

Manuál pro obchodníky s plynem pro stanovení rozsahu bezpečnostního standardu dodávky plynu Manuál pro obchodníky s plynem pro stanovení rozsahu bezpečnostního standardu dodávky plynu 2015, OTE, a.s. Datum revize: 10. 9. 2015 Obsah Datum revize: 10. 9. 2015 1 Výchozí předpisy... 3 2 Vstupní údaje

Více

pohyb ceny za odebraný zemní plyn a ostatních služeb dodávky bez DPH pohyb ceny distribuce bez DPH pohyb celkové konečné ceny bez DPH

pohyb ceny za odebraný zemní plyn a ostatních služeb dodávky bez DPH pohyb ceny distribuce bez DPH pohyb celkové konečné ceny bez DPH pohyb ceny zemní zemního pevná pevná za za součet ch součet ch pevná pevná za pevná roční pevná roční za za Změny cen jsou platné pro konečné zákazníky v Domácí zóně RWE Energie, jejichž zařízení je připojeno

Více

Roční zpráva o provozu ES ČR

Roční zpráva o provozu ES ČR Roční zpráva o provozu ES ČR 217 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 218 217 Obsah Obecné informace a komentář 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Komentář k hodnocenému roku str.

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2006 ze dne 28. února 2006, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2006 ze dne 28. února 2006, o cenách plynů Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2006 ze dne 28. února 2006, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2006 ze dne 28. srpna 2006, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2006 ze dne 28. srpna 2006, o cenách plynů Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2006 ze dne 28. srpna 2006, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti

Více

Ceník za distribuci zemního plynu - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. - s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. - s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. - s účinností dnem 1. ledna 2009 I. Obecná ujednání Tento ceník obsahuje pevné ceny distribuce

Více

5 Dodávka zemního plynu

5 Dodávka zemního plynu 1 5 Dodávka zemního plynu 5.1 Množství distribuovaného zemního plynu v členění dle kategorie odběratele (VO+SO, MO, DOM) a sektoru spotřeby Distribuci zemního plynu na území Moravskoslezského kraje zajišťuje

Více

Roční zpráva o provozu ES ČR

Roční zpráva o provozu ES ČR Roční zpráva o provozu ES ČR 216 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 217 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 216 Obsah Obecné informace a komentář 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str.

Více

Tisková zpráva. k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014

Tisková zpráva. k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014 29. listopadu 2013 Tisková zpráva k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014 Energetický regulační úřad v souladu se

Více

Čistá výroba a čistá spotřeba elektřiny

Čistá výroba a čistá spotřeba elektřiny Čistá výroba a čistá spotřeba elektřiny 58 125 53 037 56 375 49 708 55 370 48 148 54 976 47 765 54 853 49 312 56 880 52 155 59 899 54 146 59 956 53 163 60 264 52 196 59 475 50 855 67 740 52 291 68 779

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2006 ze dne 28. listopadu 2006, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2006 ze dne 28. listopadu 2006, o cenách plynů Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2006 ze dne 28. listopadu 2006, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v

Více

Ceník č. 1/2010 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2010 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2010 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2010 E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci

Více

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy a.s. Společnost Europe Easy Energy a.s. se zabývá prodejem elektřiny a plynu firemním i koncovým zákazníkům na území celé České

Více

Ceník č. 1/2008 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2008 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2008 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 7. 2008 E.ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

Ceník č. 1/2011 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2011 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2011 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2011 E.ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2012

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2012 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2012 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence na obchod

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS)

Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Regionální provozovatelé distribučních soustav (RPDS) Vybrané údaje regionálních provozovatelů distribučních soustav Jednotka E.ON Distribuce PREdistribuce, a.s. ČEZ Distribuce Celkem Hlavní akcionáři

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Měsíční zpráva o provozu ES ČR září 2012 Obsah : Výsledky provozu v ES ČR Maximální

Více

Ceník č. 1/2009 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2009 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2009 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2009 E.ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

Vnitřní evropský energetický trh pohledem RWE

Vnitřní evropský energetický trh pohledem RWE Vnitřní evropský energetický trh pohledem RWE Martin Herrmann, CEO RWE Transgas Název společnosti STRANA 1 Od 7 k 17 společnostem: Důsledek překotného legislativního vývoje v energetice za 10 let 2002

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2017 Vydáno dne: 31. 1. 2017 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k metodice vyplňování výkazů podle vyhlášky č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2010

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2010 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2010 Tyto prodejní jsou platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě Pražské plynárenské Distribuce,

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2002 ze dne 27. listopadu 2001, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2002 ze dne 27. listopadu 2001, o cenách plynů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2002 ze dne 27. listopadu 2001, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších

Více

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 DB01 09:00 DB1 Zlínsky kraj - DB2 Jihočeský kraj B DB02 09:40 DB3 Liberecký kraj - DB4 Středočeský kraj B DB03 10:20 DB5 Ústecký kraj - DB6 Plzeňský

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2011

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2011 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2011 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence na obchod

Více

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010 Role zemního plynu v ekonomice ČR Ing. Jan Zaplatílek Praha 26.10. 2010 Celková roční spotřeba plynu Spotřeba v mil. м3 Spotřeba v GWh Meziroční změna v м3 Meziroční změna v % 1999 9 427 98 982 +37 +0.4

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2012

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2012 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2012 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence na obchod

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2008 ze dne 20. listopadu 2008, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2008 ze dne 20. listopadu 2008, o cenách plynů Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2008 ze dne 20. listopadu 2008, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v

Více

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2013 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

Ceník č. 1/2018 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2018 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2018 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2018 E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné

Více

Dopravní nehody

Dopravní nehody 1 Statistika nehodovosti rok 218 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2007

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2007 Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2007 Prodejní ceny konečných dodávek zemního plynu vycházejí z Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2006

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Energetický regulační úřad uvádí pravidelně na svých internetových stránkách (www.eru.cz) informace z oblasti energetiky. Základní údaje o provozu energetické

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2007 ze dne 26. listopadu 2007, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2007 ze dne 26. listopadu 2007, o cenách plynů Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2007 ze dne 26. listopadu 2007, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. listopadu 2011 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence

Více

Ceny za distribuci plynu

Ceny za distribuci plynu Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 Měsíční zpráva o provozu ES ČR červen 2011 Obsah : Výsledky provozu v ES ČR Maximální

Více

Ceny za distribuci plynu

Ceny za distribuci plynu Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. listopadu 2011 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. únor 2015 Měsíční zpráva o provozu ES ČR únor 215 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 215 únor 215 Obsah 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 4 3.1

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

Ceny za distribuci plynu

Ceny za distribuci plynu Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2013

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2013 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2013 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence na obchod

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2005 ze dne 27. května 2005, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2005 ze dne 27. května 2005, o cenách plynů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2005 ze dne 27. května 2005, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, platné od 13. června 2013

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, platné od 13. června 2013 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, né od 13. června 2013 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

s roční spotřebou nad 1,89 do 7,56 MWh s roční spotřebou nad 7,56 do 63 MWh s roční spotřebou nad 63 do 630 MWh 775 25

s roční spotřebou nad 1,89 do 7,56 MWh s roční spotřebou nad 7,56 do 63 MWh s roční spotřebou nad 63 do 630 MWh 775 25 Ceník u feelecoenergy@fosfa.cz zákaznická linka: 519 306 300 www.feelecoenergy.cz STANDARD (ceník u) cena za Kč/MWh měsíční poplatek VAŘENÍ s roční spotřebou do 1,89 MWh 861 OHŘEV VODY s roční spotřebou

Více

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006 Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství prosinec 27 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 26 Obsah: Úvod... 2 1. Přehled průměrných cen... 3 2. Porovnání cen a úrovní cen za rok

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015 č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,, platné od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou platné pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného

Více

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Statistika nehodovosti na území hl. m. Prahy v roce 214 Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V roce 214 šetřili policisté na území hlavního

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2009 ze dne 25. listopadu 2009, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2009 ze dne 25. listopadu 2009, o cenách plynů Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky voblasti

Více

Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky

Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky 16.2.2018 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze... 3

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 13/2004 ze dne 26. listopadu 2004, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 13/2004 ze dne 26. listopadu 2004, o cenách plynů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 13/2004 ze dne 26. listopadu 2004, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších

Více

Třídy typových diagramů dodávky

Třídy typových diagramů dodávky Třídy typových diagramů dodávky Příloha č. 12 k vyhlášce č. 349/2015 Sb. Třídy typových diagramů dodávky plynu pro kategorie domácnost, maloodběr a střední odběratel jsou přiřazeny provozovatelem distribuční

Více

Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 18 V JIHLAVĚ 22. 11. 2018 ČÁSTKA 9/2018 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2018 ze dne 20. listopadu

Více

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006

UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 Č ESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ODDĚ LENÍ EMISÍ A ZDROJŮ PRACOVIŠTĚ MILEVSKO UPRAVENÁ EMISNÍ BILANCE VYTÁPĚNÍ BYTŮ MALÝMI ZDROJI OD ROKU 2006 ING. PAVEL MACHÁLEK RNDR. JIŘÍ MACHART, CSC. Milevsko 2007

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2004 ze dne 24. srpna 2004, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2004 ze dne 24. srpna 2004, o cenách plynů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 8/2004 ze dne 24. srpna 2004, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších

Více

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 3. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

PLÁN PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ. nezbytných k odstranění nebo ke zmírnění. zjištěných rizik pro zajištění dodávek. zemního plynu v České republice

PLÁN PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ. nezbytných k odstranění nebo ke zmírnění. zjištěných rizik pro zajištění dodávek. zemního plynu v České republice PLÁN PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ nezbytných k odstranění nebo ke zmírnění zjištěných rizik pro zajištění dodávek zemního plynu v České republice Prosinec 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Nehody_1. pololetí 2019

Nehody_1. pololetí 2019 1 Statistika nehodovosti první pololetí 219 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR

Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých krajích ČR Přehled průběhu pozemních komunikací v jednotlivých ích ČR probíhá v ích Plzeňský Ústecký Zlínský Dálnice D1 X X X X X X X Dálnice D11 X X X X Dálnice D2 X Dálnice D3 X X Dálnice D5 X X Dálnice D8 X X

Více

Regulovaná složka ceny je tvořena:

Regulovaná složka ceny je tvořena: č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro Seniory od 65 let a držitele průkazu ZTP/P, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

344/2012 Sb. - o stavu nouze v plynárenství a o bezpeč. standardu dodávky plynu - poslední stav textu 344/2012 Sb. VYHLÁŠKA

344/2012 Sb. - o stavu nouze v plynárenství a o bezpeč. standardu dodávky plynu - poslední stav textu 344/2012 Sb. VYHLÁŠKA 344/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. října 2012 o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo ) stanoví podle

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

Pražská plynárenská, a. s.

Pražská plynárenská, a. s. č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro Seniory od 65 let a držitele průkazu ZTP/P, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Seznam regulačních výkazů

Seznam regulačních výkazů Příloha č. 1 k vyhlášce č. 262 /2015 Sb. 1. Držitel licence na distribuci elektřiny Seznam regulačních výkazů Držitel licence na činnost číslo 12 zasílá Energetickému regulačnímu úřadu výkazy v termínech

Více

Bilance rostlinných výrobků První polovina 2015

Bilance rostlinných výrobků První polovina 2015 Bilance rostlinných výrobků První polovina Metodické vysvětlivky Komentář Bilance rostlinných výrobků v seznam tabulek podle krajů obiloviny pšenice ječmen žito oves tritikale kukuřice na zrno hrách setý

Více

Ceník č. 1/2019 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2019 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2019 za distribuci zemního plynu E. ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního plynu pro konečné

Více