MĚÚJIČÍN aris. VIZUÁLNÍ STYL MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN - aris GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚÚJIČÍN aris. VIZUÁLNÍ STYL MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN - aris GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ"

Transkript

1 MĚÚJIČÍN aris VIZUÁLNÍ STYL MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN - aris GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ AUTOR (PETRA NOVOTNÁ STRÁNSKÁ), SI PODMIŃUJE AUTORSKÉ KONZULTACE, ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VŮČI OBJEDNAVATELI (MĚSTO JIČÍN) S VYBRANOU DODAVATELSKOU FIRMOU POLEPŮ PRO MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN - ARIS MgA. PETRA NOVOTNÁ STRÁNSKÁ

2 VŠECHNY POLEPY NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI. PODMÍNKOU JE KONZULTACE S AUTOREM GRAFICKÉHO NÁVRHU ROZLOŽENÍ, VLEPOVÁNÍ A POKLÁDÁNÍ FÓLIIÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH BAREV, UPŘESNĚNÍ NEGATIVU A POZITIVU... MgA. PETRA NOVOTNÁ STRÁNSKÁ

3 0ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND

4 0. PATRO ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND INFORMAČNÍ PANEL: INFORMAČNÍ PANEL: 1300 mm X mění se podle informací a pater 3. patro

5 0. PATRO ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND INFORMAČNÍ PANEL: NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI 3. patro 0

6 0. PATRO ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND PŘÍČKA: VŠECHNY POLEPY VÝŠKA 760mm 1:10 dokument samostatně v PDF, dvě barvy ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - evidence obyvatel 05, 06

7 0. PATRO ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND POLEP - ARCHÍV, WC nutno zaměřit

8 0. PATRO PŘEPÁŽKY ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - občanské průkazy 01, 02 samostatná cedule 10x - transparentní 250x290mm polep barva PATRO PŘEPÁŽKY ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - cestovní doklady 03, 04 samostatná cedule 10x - transparentní 250x290mm polep barva 03 04

9 0. PATRO PŘEPÁŽKY ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - evidence obyvatel 05, 06 samostatná cedule 10x - transparentní 250x290mm polep barva 05 06

10 0. PATRO ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND PŘÍČKA: VŠECHNY POLEPY VÝŠKA 760mm 1:10 dokument samostatně v PDF, dvě barvy DVEŘE - matrika 07, DVEŘE ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND

11 0. PATRO ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND OZNAČENÍ WC, KUCHYNĚ 1:10 dokument samostatně v PDF, dvě barvy OZNAČENÍ WC - orient. tabule - samostatná polep DVEŘE - OZNAČENÍ WC výřez z plast. desky - 5mm tloušťka

12 0. PATRO ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND OZNAČENÍ WC, KUCHYNĚ 1:10 dokument samostatně v PDF DVEŘE - OZNAČENÍ WC interní výřez z plast. desky - 5mm tloušťka DVEŘE - OZNAČENÍ KUCHYNĚ interní výřez z plast. desky - 5mm tloušťka

13 0. PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - občanské průkazy 01 ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - občanské průkazy 02

14 0. PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - cestovní doklady 03 ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - cestovní doklady 04

15 0. PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - evidence obyvatel 05 ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - evidence obyvatel 06

16 0. PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - matrika 07 ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - matrika 08

17 1ODBOR DOPRAVY

18 1. PATRO ODBOR DOPRAVY INFORMAČNÍ PANEL: INFORMAČNÍ PANEL: 1300 mm X mění se podle informací a pater 2. patro

19 1. PATRO ODBOR DOPRAVY INFORMAČNÍ PANEL: obě strany panelu 1 2. patro 1

20 1. PATRO ODBOR DOPRAVY!POLEPY NEPRŮHLEDNÉ! PŘÍČKA: VŠECHNY POLEPY VÝŠKA 760mm 1:10 dokument samostatně v PDF, tři barvy - do výřezů vlepená červená, šedá, bílá (šedý tón) PŘÍČKA A PŘÍČKA B

21 1. PATRO ODBOR DOPRAVY!POLEPY NEPRŮHLEDNÉ! PŘÍČKA: VŠECHNY POLEPY VÝŠKA 760mm 1:10 dokument samostatně v PDF, tři barvy - do výřezů vlepená červená, šedá, bílá (šedý tón) PŘÍČKA C Ca Cb

22 1. PATRO ODBOR DOPRAVY!POLEPY NEPRŮHLEDNÉ! PŘÍČKA: VŠECHNY POLEPY VÝŠKA 760mm 1:10 dokument samostatně v PDF, tři barvy - do výřezů vlepená červená, šedá, bílá (šedý tón) PŘÍČKA D Da 2x dle zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, včetně státního odborného dozoru a udělování pokut dle tohoto z zejména evidence vozidel a vedení registru sil nič ních vozidel, schvalování vozidel do provozu, vy dávání paměťových karet, udělení a odnětí oprávn k provozování stanice měření emisí, vydávání osv ědčení k provozování stanice měření emisí dle zá k.č. 185/2001 Sb., o odpadech vedení agendy pop na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (viz ust. 37e ).dle zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborn způsobilosti k řízení mot orových vozidel a o změnách některých zákonů, včetně odborného dozoru a udělování pokut podle tohoto zákona, a to zejm výkon státní správy na úseku zkušebních komisařů : rozhodování o vydání registrace k provozování autoškoly, schvalování výcvikových vozidel, zařaz žadatelů o řidičské opráv nění ke zkouškám z odb orné způsobilosti a provádění zkoušek dle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunika o změnách některých zákonů, uděluje pokuty a ve de řízení ve věcech evidence řidičů motorových vozidel zejména udělování, podmiňování, omezová Db 2x

23 1. PATRO ODBOR DOPRAVY DVEŘE : VŠECHNY POLEPY VÝŠKA 760mm 1:1 dokument samostatně v PDF DVEŘE 2x 01 02

24 1. PATRO ODBOR DOPRAVY OZNAČENÍ WC - VEŘEJNÉ 1:1 dokument samostatně v PDF, dvě barvy OZNAČENÍ WC - VEŘEJNÉ výřez z plast. desky - 5mm tloušťka

25 1. PATRO ODBOR DOPRAVY OZNAČENÍ WC, KUCHYNĚ 1:10 dokument samostatně v PDF DVEŘE - OZNAČENÍ WC interní výřez z plast. desky - 5mm tloušťka DVEŘE - OZNAČENÍ KUCHYNĚ interní výřez z plast. desky - 5mm tloušťka

26 1 PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ODBOR DOPRAVY 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ODBOR DOPRAVY - dopravně správní agendy, vedoucí, 11 ODBOR DOPRAVY - přestupky 12

27 1 PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ODBOR DOPRAVY 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ODBOR DOPRAVY - přestupky 13 ODBOR DOPRAVY - přestupky 14

28 1 PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ODBOR DOPRAVY 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ODBOR DOPRAVY - bodový systém, zadrž. řidičské průkazy 09, 10

29 1 PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ODBOR DOPRAVY 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ODBOR DOPRAVY - regist vozidel 01, 02, 03, 04

30 1 PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ODBOR DOPRAVY 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ODBOR DOPRAVY - technická, komisaři autoškol 05, 06

31 1 PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ODBOR DOPRAVY 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ODBOR DOPRAVY - řidičské průkazy, registr řidičů 07, 08

32 1 PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ODBOR DOPRAVY 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ODBOR DOPRAVY - zkušební místnost autoškol

33 1. PATRO ODBOR DOPRAVY OZNAČENÍ PŘEPÁŽEK OZNAČENÍ POKLADNY 1:1 dokument samostatně v PDF, dvě barvy OZNAČENÍ PŘEPÁŽEK samostatná cedule 10x - transparentní 250x290mm polep barva umístění číslic v ploše podle umístění cedule v interiéru 10 OZNAČENÍ POKLADNY velikost - nutno odvodit od skutečnosti zaměřit výřez z plast. desky 5-15 mm

34 DOPRAVY 2ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

35 2. PATRO ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD ODBOR DOPRAVY INFORMAČNÍ PANEL: 1300 mm X mění se podle informací a pater

36 2. PATRO ODBOR ŠKOLSTVÍ PŘÍČKA: VŠECHNY POLEPY VÝŠKA 760mm 1:10 dokument samostatně v PDF PŘÍČKA A A

37 2. PATRO ODBOR DOPRAVY, ODBOR ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY PŘÍČKA: VŠECHNY POLEPY VÝŠKA 760mm 1:10 dokument samostatně v PDF, dvě barvy PŘÍČKA B1 B2 odbor dopravy, odbor školství B1 B2 B1 B2

38 2. PATRO OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD PŘÍČKA: VŠECHNY POLEPY VÝŠKA 760mm 1:10 dokument samostatně v PDF, dvě barvy PŘÍČKA B1 B2 obecní živnostenský úřad B1 2x B2 2x B2 1x

39 2. PATRO ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ODBOR DOPRAVY PŘÍČKA: VŠECHNY POLEPY VÝŠKA 760mm 1:10 dokument samostatně v PDF, dvě barvy PŘÍČKA C C 01 C 03 C 05, 06 C 07

40 2. PATRO OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD ODBOR DOPRAVY PŘÍČKA: VŠECHNY POLEPY VÝŠKA 760mm 1:10 dokument samostatně v PDF, dvě barvy PŘÍČKA C C 10 C 11 C 12, 13 C 14, 15

41 2. PATRO ZASEDAČKA PŘÍČKA: POLEPY NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI 1:10 dokument samostatně v PDF PŘÍČKA D 2 2

42 2. PATRO OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD ODBOR DOPRAVY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY DVEŘE: VŠECHNY POLEPY VÝŠKA 760mm 1:1 dokument samostatně v PDF 01

43 2. PATRO OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD ODBOR DOPRAVY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OZNAČENÍ WC, KUCHYNĚ 1:1 dokument samostatně v PDF DVEŘE - OZNAČENÍ WC interní výřez z plast. desky - 5mm tloušťka DVEŘE - OZNAČENÍ KUCHYNĚ interní výřez z plast. desky - 5mm tloušťka

44 2 PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ODBOR ŠKOLSTVÍ - vedoucí 05 ODBOR ŠKOLSTVÍ - zástupce vedoucího 01

45 2 PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ODBOR ŠKOLSTVÍ - rozpočty škol 03 ODBOR ŠKOLSTVÍ - rozpočty škol 15

46 2 PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - vedoucí 14 ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - registrace, POINT, ověřování 10

47 2 PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - kontrola 13 ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - registrace, POINT 11

48 2 PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD - registrace zem. pod., VHP, ověřování 12, czech POINT

49 2 PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ODBOR DOPRAVY 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ODBOR DOPRAVY - vedoucí 06 ODBOR DOPRAVY - zástupce vedoucího 07

50 SPRÁVNÍCH AGEND 3ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTNÍ

51 3. PATRO INFORMAČNÍ PANEL 02: 1300 mm X mění se podle informací a pater 08, 09

52 3. PATRO ZASEDAČKA PŘÍČKA: POLEPY NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI DO TŘETÍHO PATRA U ZASEDACÍ MÍSTNOSTI A VCHODOVÝCH DVEŘÍ K ODBORŮM PŘIDÁVÁME POLEP DOLNÍ ČÁSTI DVEŘÍ (DÁLE PODLE OSTATNÍCH PATER-NEGATIVNÍ ČÍSLICE U DVEŘÍ PATRA PŘÍČKA D Zasedací místnost 08, 09 3 Zasedací místnost 3

53 3. PATRO ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSŘEDÍ ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND DVEŘE: VŠECHNY POLEPY VÝŠKA 760mm 1:1 dokument samostatně v PDF

54 3 PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTNÍ 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ODBOR SOCIÁLNÍ - sociální prevence 00 ODBOR SOCIÁLNÍ - sociálně-právní ochrana dětí 00

55 3 PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - přestupky 09 ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - vedoucí 09

56 4 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTNÍ

57 4. PATRO ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTNÍ INFORMAČNÍ PANEL 02: 1300 mm X mění se podle informací a pater

58 4. PATRO ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTNÍ (BUDOUCÍ STAVEBNÍ) PŘÍČKA: VŠECHNY POLEPY VÝŠKA 760mm 1:10 dokument samostatně v PDF, dvě barvy PŘÍČKA A A ODBOR SOCIÁLNÍ BUDOUCÍ STAVEBNÍ - DEKOR

59 4. PATRO ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTNÍ (BUDOUCÍ STAVEBNÍ) PŘÍČKA: VŠECHNY POLEPY VÝŠKA 760mm 1:10 dokument samostatně v PDF, dvě barvy PŘÍČKA B ODBOR SOCIÁLNÍ BUDOUCÍ STAVEBNÍ PŘÍČKA B STAVEBNÍ - B1 02 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTNÍ B1 DEKOR 2x PŘÍČKA B STAVEBNÍ - B3 02 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTNÍ B2 DEKOR 4x PŘÍČKA B STAVEBNÍ - B3 02 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTNÍ B3 DEKOR 1x 07

60 4. PATRO ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTNÍ PŘÍČKA: VŠECHNY POLEPY VÝŠKA 760mm 1:10 dokument samostatně v PDF, dvě barvy PŘÍČKA C ODBOR SOCIÁLNÍ C 01 C 02 C 03 C 04

61 4. PATRO ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTNÍ PŘÍČKA: VŠECHNY POLEPY VÝŠKA 760mm 1:10 dokument samostatně v PDF, dvě barvy PŘÍČKA C ODBOR SOCIÁLNÍ C ARCHIV C 08 C 09 C 10

62 4. PATRO ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTNÍ ZASEDAČKA PŘÍČKA: POLEPY NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI 1:10 dokument samostatně v PDF PŘÍČKA D ZASEDAČKA 4 4

63 4. PATRO ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTNÍ DVEŘE: VŠECHNY POLEPY VÝŠKA 760mm, POLEPY NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI 1:1 dokument samostatně v PDF

64 4. PATRO ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTNÍ OZNAČENÍ WC, KUCHYNĚ 1:1 dokument samostatně v PDF DVEŘE - OZNAČENÍ WC interní výřez z plast. desky - 5mm tloušťka DVEŘE - OZNAČENÍ KUCHYNĚ interní výřez z plast. desky - 5mm tloušťka

65 4 PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - vedoucí 07 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - odd. soc. péče a služeb - vedoucí - 09

66 4 PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - odd. soc. zabezpečení - vedoucí 11 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - odd. soc. zabezpečení - vedoucí úseků 10

67 4 PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - soc. právní ochrana dětí 01 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - soc. právní ochrana dětí 02

68 4 PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - soc. právní ochrana dětí 03 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - soc. prevence 04

69 4 PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - soc. služby 06 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - soc. služby 08

70 5ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA ODDĚLENÍ INFORMATIKY

71 5. PATRO ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA ODDĚLENÍ INFORMATIKY INFORMAČNÍ PANEL 02: 1300 mm X mění se podle informací a pater

72 5. PATRO ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA PŘÍČKA: VŠECHNY POLEPY VÝŠKA 760mm 1:10 dokument samostatně v PDF, dvě barvy PŘÍČKA A

73 5. PATRO ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA ODDĚLENÍ INFORMATIKY OZNAČENÍ PATRA NUTNO ROZMÍSTIT A ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI 5 5. PATRO ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA ODDĚLENÍ INFORMATIKY DVEŘE - OZNAČENÍ PATRA NUTNO ROZMÍSTIT A ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI

74 5. PATRO ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA PŘÍČKA: VŠECHNY POLEPY VÝŠKA 760mm 1:10 dokument samostatně v PDF, dvě barvy PŘÍČKA B B

75 5. PATRO ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA PŘÍČKA: VŠECHNY POLEPY VÝŠKA 760mm 1:10 dokument samostatně v PDF, dvě barvy PŘÍČKA C C

76 5. PATRO ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA ZASEDAČKA PŘÍČKA: VŠECHNY POLEPY VÝŠKA 760mm 1:10 dokument samostatně v PDF PŘÍČKA G G

77 5. PATRO ODDĚLENÍ INFORMATIKY DVEŘE: VŠECHNY POLEPY VÝŠKA 760mm 1:1 dokument samostatně v PDF, dvě barvy 2x INFORMATICI 01, 02

78 5. PATRO ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA ODDĚLENÍ INFORMATIKY OZNAČENÍ WC, KUCHYNĚ 1:1 dokument samostatně v PDF DVEŘE - OZNAČENÍ WC interní výřez z plast. desky - 5mm tloušťka DVEŘE - OZNAČENÍ KUCHYNĚ interní výřez z plast. desky - 5mm tloušťka

79 5 PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA - vedoucí 03 ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA - zástupce vedoucího, GIS 04

80 5 PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE MĚSTA - referent 05

81 5 PATRO POPISKY KANCELÁŘÍ ODDĚLENÍ INFORMATIKY 148 x 210 všechna patra - barevnost podle jednotlivých pater barevný podklad - plast. deska, polep ODDĚLENÍ INFORMATIKY - vedoucí 01 ODDĚLENÍ INFORMATIKY - informatici 02

82 TECHNICKÉ MÍSTNOSTI

83 TECHNICKÉ MÍSTNOSTI OZNAČENÍ DVEŘÍ nutno zaměřit výřez z plast. desky - 5mm tloušťka PŘÍZEMÍ elektrorozvodna MEZIPATRO 2-3 telefonní ústředna MEZIPATRO 3-4 strojovna výtahu MEZIPATRO 4-5 datový rozvaděč

84 OBRAZY

85 MEZIPATRO PŘÍZEMÍ - 1. PATRO OBRAZY 2800 x 1200 plast. deska, polep

86 MEZIPATRO 1. PATRO - 2. PATRO OBRAZY 2800 x 1200 plast. deska, polep

87 MEZIPATRO 3. PATRO - 4. PATRO OBRAZY 2800 x 1200 plast. deska, polep

88 MEZIPATRO 4. PATRO - 5. PATRO OBRAZY 2800 x 1200 plast. deska, polep

89 VIZUÁLNÍ STYL MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN - aris MĚÚJIČÍN aris

deliktů v provozu na pozemních komunikacích

deliktů v provozu na pozemních komunikacích účinnost od 1.7.2015 PŘÍLOHA č. 2 OS č.4 /2015 Oprávněné úřední osoby dle zákona č. 500/2004, správní řád ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A DOPRAVY č.funkce název funkce svěřený úsek činnosti 3100 vedoucí odboru SŘ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství Působnost odboru dopravy a silničního hospodářství ve vztahu k občanům má charakter státní správy. Zajišťuje svoji činnost ve správním území obce Rýmařov, Břidličná,

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel

Odbor dopravy. 1) Registr vozidel Odbor dopravy 1) Registr vozidel a) evidence vedená výpočetní technikou, b) část pro vedení evidence písemná (spis vozidla), c) evidence technických průkazů silničních motorových vozidel a přípojných vozidel,

Více

Odbor dopravněsprávních činností

Odbor dopravněsprávních činností Odbor dopravněsprávních činností činnosti byly aktualizovány k 1. 2. 2018 na základě usnesení schůze RMB č. R7/152 (k 1. 4. 2018 přesun do Úseku hospodářsko-technického na základě usnesení RMB č. R7/162)

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Aktualizace k 1. 11. 2017 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 24 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO

Více

Odbor dopravy. Hlavní činnosti odboru dopravy Úseky:

Odbor dopravy. Hlavní činnosti odboru dopravy Úseky: Odbor dopravy Hlavní činnosti odboru dopravy Úseky: 1. Dopravně správní agendy Evidence řidičů a řidičských oprávnění Evidence vozidel Schvalování technické způsobilosti vozidel Zkušební komisaři žadatelů

Více

Přehled právních předpisů

Přehled právních předpisů Přehled právních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích právní stav k 8. 9. 2008 1. Provoz na pozemních komunikacích 2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích 3. Výcvik řidičů 4. Řidičské

Více

Odbor dopravních a správních agend

Odbor dopravních a správních agend Odbor dopravních a správních agend ODDĚLENÍ MATRIK, EVIDENCE OBYVATEL A OSOBNÍCH DOKLADŮ Vedení správního řízení Účel zpracování: Vedení správního řízení na úseku matrik, jména a příjmení, evidence obyvatel,

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail: PŘEHLED PŘEDPISŮ

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail:  PŘEHLED PŘEDPISŮ AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu účinného ke

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail: PŘEHLED PŘEDPISŮ

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail:  PŘEHLED PŘEDPISŮ AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 602 363 032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu účinného ke

Více

2. Zpracování osobních údajů za účelem agendy stanovení dopravního značení.

2. Zpracování osobních údajů za účelem agendy stanovení dopravního značení. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: dopravně správních agend 1. Zpracování osobních údajů za účelem úředních úkonů v rámci agendy vnitrostátní

Více

PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA Příloha č. 4 PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA I. Úseky MMB - Úsek tajemníka - Úsek 1. náměstka primátorky - Úsek 2. náměstka primátorky - Úsek 3. náměstka primátorky - Úsek 4. náměstka primátorky

Více

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009)

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) I. SILNIČNÍ PROVOZ 1. Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích zákona č. 168/1999 Sb.

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Příloha č. 3 Plán výkonu PŘENESENÉ působnosti městských obvodů města na rok 218 Kontrolovaný úsek státní Kontrolní orgán Předmět y Hmotně právní úprava správy Správní odbor Magistrátu města Odbor sociálních

Více

5800 Odbor dopravněsprávních činností

5800 Odbor dopravněsprávních činností 5800 Odbor dopravněsprávních činností v samostatné působnosti 1 - zajišťuje provoz příjmové pokladny pro odbor i ostatní útvary MMB dislokované v budově Kounicova 67 (vybírá správní, popř. i jiné poplatky,

Více

Organizační řád. Příloha č. 2

Organizační řád. Příloha č. 2 Organizační řád Příloha č. 2 název: Organizační struktura MěÚ Žamberk OBSAH: 1 STRUKTURA MĚÚ OD 01.10.2016 ZKRÁCENÉ NÁZVY PRACOVNÍCH MÍST... 2 2 NÁZVY PRACOVNÍCH MÍST... 3 Strana 1/5 1 Struktura MěÚ od

Více

Odbor dopravy. Úseky:

Odbor dopravy. Úseky: Odbor dopravy Úseky: 1. Dopravně správní agendy Evidence řidičů a řidičských oprávnění Evidence vozidel Schvalování technické způsobilosti vozidel Zkušební komisaři žadatelů o řidičská oprávnění Výkon

Více

Výpisy prostřednictvím systému Czech POINT

Výpisy prostřednictvím systému Czech POINT Výpisy prostřednictvím systému Czech POINT výpis z živnostenského první strana rejstříku 50,- další strana výpis z rejstříku za trestů výpis výpis z obchodního první strana rejstříku 50,- další strana

Více

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: , mobil: e mail:

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: , mobil: e mail: AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, 110 00 Praha 1 tel.: 224212123, mobil: 602 363032 e mail: spicka@autoklub.cz, www.autoklub.cz PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH SILNIČNÍ PROVOZ V ČR podle právního stavu

Více

PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA Příloha č. 4 I. Úseky MMB PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA - Úsek organizační - Úsek školství a prorodinné politiky - Úsek hospodářsko-technický - Úsek sociálně-kulturní a dopravy - Úsek

Více

Sídlo odboru: Jiráskova 179, Vysoké Mýto. Kristýna Šťastná. vedoucí odboru. Kontakty: {jumi [contacts.php][137]}

Sídlo odboru: Jiráskova 179, Vysoké Mýto. Kristýna Šťastná. vedoucí odboru. Kontakty: {jumi [contacts.php][137]} Sídlo odboru: Jiráskova 179, Vysoké Mýto vedoucí odboru Kristýna Šťastná Kontakty: {jumi [contacts.php][137]} ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 1 / 6 Registr motorových vozidel 1. vykonává agendu

Více

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí 1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí POLOLETÍ: 2/2015 PLÁN plánovaný termín kontroly kontrolovaná osoba druh kontrolované osoby/kat. obce předmět (oblast) kontroly 8. 9. 2015

Více

Organizační řád. Příloha č. 2

Organizační řád. Příloha č. 2 Organizační řád Příloha č. 2 název: Organizační struktura MěÚ Žamberk OBSAH: 1 STRUKTURA MĚÚ OD 01.12.2018 ZKRÁCENÉ NÁZVY PRACOVNÍCH MÍST... 2 2 NÁZVY PRACOVNÍCH MÍST... 3 Strana 1/5 1 Struktura MěÚ od

Více

Informace o výsledcích kontrol provedených Magistrátem města Jablonec nad Nisou v roce 2017:

Informace o výsledcích kontrol provedených Magistrátem města Jablonec nad Nisou v roce 2017: Informace o výsledcích kontrol provedených Magistrátem města Jablonec nad Nisou v roce 207: Odbor kancelář primátora Oddělení interního auditu a stížností: Dodržování zákona č. 320/200 Sb. o finanční kontrole

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2052 Sbírka zákonů č. 199 / 2017 199 ZÁKON ze dne 7. června 2017, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

Více

VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ - ZVL. ČÁST - OBLAST SPRÁVNÍHO ROZHODOVÁNÍ NA ÚSEKU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ - ZVL. ČÁST - OBLAST SPRÁVNÍHO ROZHODOVÁNÍ NA ÚSEKU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ - ZVL. ČÁST - OBLAST SPRÁVNÍHO ROZHODOVÁNÍ NA ÚSEKU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Informace ke studiu Správní rozhodování a dozorová

Více

Informace o výsledcích kontrol provedených Magistrátem města Jablonec nad Nisou v roce 2016:

Informace o výsledcích kontrol provedených Magistrátem města Jablonec nad Nisou v roce 2016: Informace o výsledcích kontrol provedených Magistrátem města Jablonec nad Nisou v roce 206: Odbor kancelář primátora Oddělení interního auditu a stížností: Dodržování zákona č. 320/200 Sb. o finanční kontrole

Více

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj.

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj. Městský úřad 1. místostarosta Starosta města 2. místostarosta 3. místostarosta Oddělení útvar kontroly a int. auditu Oddělení obrany a krizového řízení Interní auditor Interní auditor Kontrola Vedoucí

Více

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství 1. Kategorie osobních Evidence učitelů výuky a výcviku v souladu se zákonem č. držitelé profesního po dobu 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné osvědčení držení způsobilosti k řízení motorových

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v pracovní době v budově městského úřadu na odboru vnitřních věcí. PŘEDPIS ČÍSLO NÁZEV 200/1990 106/1999

Více

Městský úřad Velké Meziříčí

Městský úřad Velké Meziříčí Městský úřad Velké Plán kontrol Městského úřadu Velké na rok 2019 Kontrolu provede odbor/samostatné oddělení MěÚ Odbor dopravy a silničního Odbor dopravy a silničního Odbor dopravy a silničního Odbor dopravy

Více

Doplňující podklady pro schválení účetní závěrky

Doplňující podklady pro schválení účetní závěrky Doplňující podklady pro schválení účetní závěrky Zpráva o výsledku všech správních, daňových a veřejnoprávních kontrol (město Č.Krumlov jako kontrolovaná osoba) Monitorovací období: 1.1.2016-31.12.2016

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2016

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2016 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2016 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 2 Porušení některých

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2016

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2016 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2016 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 3 Porušení některých

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Příloha č. 1 Prostory a výměra pro úklid se stanovenou četností prací.

Příloha č. 1 Prostory a výměra pro úklid se stanovenou četností prací. Příloha č. 1 Prostory a výměra pro úklid se stanovenou četností prací. Karlovo nám. 78 Radnice - hlavní budova m 2 Týdenní četnost schodiště 11,00 5 chodba 7,80 5 0.12 WC 3,20 5 chodba 8,60 5 kancelář

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

Informace o výsledcích kontrol provedených Magistrátem města Jablonec nad Nisou v roce 2014:

Informace o výsledcích kontrol provedených Magistrátem města Jablonec nad Nisou v roce 2014: Informace o výsledcích kontrol provedených Magistrátem města Jablonec nad Nisou v roce 2014: Odbor kancelář primátora Oddělení interního auditu a stížností: Dodržování zákona č. 320/2001 Sb. o finanční

Více

Informace o výsledcích vykonaných kontrol Městského úřadu Třebíč za rok 2014

Informace o výsledcích vykonaných kontrol Městského úřadu Třebíč za rok 2014 Informace o výsledcích vykonaných kontrol Městského úřadu Třebíč za rok 2014 Zpráva je vydána v souladu s ustanovením 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), které ukládá povinnost pravidelně,

Více

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí 1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí POLOLETÍ: 2/2017 PLÁN plánovaný předmět (oblast) 12. 9. 2017 Hodslavice OÚ/I. 12. 9. 2017 Hostašovice OÚ/I. 12. 9. 2017 Karviná MM/III.

Více

Zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ)

Zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) Zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) Informace pro úředníky územních samosprávných celků Aktualizováno 20. 10. 2014 Právní úprava ZOZ zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Více

Odbor výstavby. STAVEBNÍ ŘÍZENÍ SPECIÁLNÍ PRO STAVBY SILNIC, KOMUNIKACÍ Účel zpracování: vedení stavebního řízení

Odbor výstavby. STAVEBNÍ ŘÍZENÍ SPECIÁLNÍ PRO STAVBY SILNIC, KOMUNIKACÍ Účel zpracování: vedení stavebního řízení Informace dle čl. 13 a čl. 14 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice

Více

o činnosti Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti poskytování informací za rok 2011 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

o činnosti Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti poskytování informací za rok 2011 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti poskytování informací za rok 2011 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Výroční

Více

Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč)

Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč) Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč) Kapitola č. 1 - Ekonomický odbor 1111 Daň z příjmů fyzických osob 27 753,00 ze závislé činnosti a funkčních požitků - daň sdílená 1112 Daň z příjmů fyzických osob 7 320,00

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zák. č. 189/1999

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

Položka 16 Název poplatku Částka (v Kč)

Položka 16 Název poplatku Částka (v Kč) Položka 16 Vydání Dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad,

Více

A) MINISTERSTVO DOPRAVY

A) MINISTERSTVO DOPRAVY A) MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999, zákona č. 23/2000, zákona č. 71/2000, zákona č. 132/2000, zákona č. 77/2002, nálezu Ústavního soudu uveřejněného

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 194/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 183 ze dne 27.03.2013 Schválení pravidel mobilní telefonie Městské části Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zák. č. 189/1999

Více

Informace o výsledcích vykonaných kontrol, kontrolní činnosti Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou za rok 2018.

Informace o výsledcích vykonaných kontrol, kontrolní činnosti Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou za rok 2018. Informace o výsledcích vykonaných kontrol, kontrolní činnosti Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou za rok 2018. Zpráva je vydána v souladu s ustanovením 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy

MINISTERSTVO DOPRAVY. I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY I. Drážní doprava II. Silniční doprava III. Vodní doprava IV. Letecká doprava V. Předpisy společné pro různé druhy dopravy I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zák. č. 189/1999,

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2018 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí Kontrolu provede odbor/ samostatné oddělení KrÚ Předmět

Více

3. Pojmenování, název životní situace - Řidičské oprávnění vrácení po zákazu řízení motorových vozidel

3. Pojmenování, název životní situace - Řidičské oprávnění vrácení po zákazu řízení motorových vozidel 3. Pojmenování, název životní situace - Řidičské oprávnění vrácení po zákazu řízení motorových vozidel 4. Základní informace Po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových

Více

136 Správní poplatky Ověřování Rybářské lístky Příjmy matrika-úřad c e l k e m

136 Správní poplatky Ověřování Rybářské lístky Příjmy matrika-úřad c e l k e m položkaparag. ORG Odbor vnitřní správy ORJ 11 - pracoviště Brandýs 136 Správní poplatky 1361 1101 Ověřování 300 000 1361 1102 Rybářské lístky 300 000 1361 1120 Příjmy matrika-úřad 1 800 000 c e l k e m

Více

Správce: Pověřenec: Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce.

Správce: Pověřenec: Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; zpracování je oprávněným zájmem správce. Výkon státní zprávy na úseku občanských průkazů zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákon

Více

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn

Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn Úplné znění části II. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST II Položka 26 a) Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele

Více

6. Souhlas k užívání taxistanoviště je vydáván pro řidiče na základě žádosti podané žadatelem, jejíž součástí je

6. Souhlas k užívání taxistanoviště je vydáván pro řidiče na základě žádosti podané žadatelem, jejíž součástí je Kontrolní otázky podle obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 Sb. HMP, kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního

Více

k č. 266/1994 Sb. Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.

k č. 266/1994 Sb. Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. Právní předpisy a směrnice vydané v působnosti Ministerstva dopravy MINISTERSTVO DOPRAVY k 31. 12. 2008 I. Drážní doprava Zákon o dráhách, ve znění zákona 189/1999 Sb., zákona 23/2000 Sb., zákona 71/2000

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm ODBOR DOPRAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm ODBOR DOPRAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm ODBOR DOPRAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Obsah: stránka 1. Úvod 2 2. Registr vozidel, technická způsobilost, stanice měření emisí, činnost a personální obsazení 2 2.1. vyhodnocení

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Téma: Rovnocennost vzdělání

Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Téma: Rovnocennost vzdělání Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Téma: Rovnocennost vzdělání Mgr. Jan Roneš dne 2. března 2016 1 Vybrané legislativní předpisy Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných

Více

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ Výčet nejdůležitějších správních poplatků, které jsou vybírány v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 2 V případě

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

Stránka 1 z 9. ORJ Odbor kancelář tajemníka. ORG výpis z katastru nemovitostí

Stránka 1 z 9. ORJ Odbor kancelář tajemníka. ORG výpis z katastru nemovitostí Stránka 1 z 9 ORJ 0001 - Odbor kancelář tajemníka ORG 0000000115 - výpis z katastru nemovitostí ---- 1361 Správní poplatky 20 000,00 ---- Nezadaná hodnota ODPA 20 000,00 CELKEM ZA ORG 0000000115 - výpis

Více

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Správní odbor a obecní živnostenský úřad Správní odbor a obecní živnostenský úřad Vedoucí odboru Oddělení matriky Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vedoucí oddělení Oddělení přestupkové Oddělení obecní živnostenský

Více

Nejdůležitější předpisy, jimiž se Městský úřad Mimoň řídí :

Nejdůležitější předpisy, jimiž se Městský úřad Mimoň řídí : Nejdůležitější předpisy, jimiž se Městský úřad Mimoň řídí : Základní principy územní samosprávy jsou zakotveny v hlavě sedmé Ústavy, podle níž se Česká republika dělí na obce (základní územní samosprávné

Více

Pracovník dopravně správních agend v ÚSC

Pracovník dopravně správních agend v ÚSC Pracovník dopravně správních agend v ÚSC Pracovník dopravně správních agend v ÚSC posuzuje technickou způsobilost motorových vozidel a zajišťuje agendu na úseku registru vozidel a registru řidičů, včetně

Více

Registr vozidel a evidence stanic měření emisí. fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, statutární orgán právnické osoby

Registr vozidel a evidence stanic měření emisí. fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, statutární orgán právnické osoby Správce osobních Správce osobních Městský úřad Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1 278 01 Kralupy nad Vltavou (MÚ) Zástupce správce osobních Ing. Jaroslav Zdich tajemník Městského úřadu Kralupy nad Vltavou

Více

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Kapitola 10. ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Odbor dopravy a silničního hospodářství se člení na: oddělení silniční dopravy oddělení veřejné dopravy oddělení silničního hospodářství Samostatná

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2017 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí 2017 na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Plán kontrol Krajského úřadu Kraje Vysočina na 2. pololetí na úseku výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí Kontrolu provede odbor/ samostatné oddělení KrÚ Předmět

Více

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice

Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice. Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Příloha D Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice 1. Odbor vedení úřadu (VÚ) Oblast řízení úřadu a právního servisu - zajišťuje řízení odborů městského

Více

Technické změny dovozy vozidel

Technické změny dovozy vozidel Technické změny dovozy vozidel 1. Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla... 2 2. Výměna motoru... 3 3. Výměna karoserie, podvozku... 4 4. Duplikát technického průkazu za ztracený,

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2015

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2015 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2015 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 3 Porušení některých

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (

Zákony pro lidi - Monitor změn ( Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění V. ČÁST PRVNÍ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY

Více

7. Souhlas k užívání taxistanoviště je vydáván pro řidiče na základě žádosti podané žadatelem, jejíž a) výpis z evidenční karty řidiče, který nesmí bý

7. Souhlas k užívání taxistanoviště je vydáván pro řidiče na základě žádosti podané žadatelem, jejíž a) výpis z evidenční karty řidiče, který nesmí bý Kontrolní otázky podle obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 Sb. HMP, kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního

Více

Konec platnosti akreditace programu. Číslo akreditace programu AK/PV-43/ AK/PV-82/ AKI./PV-41/

Konec platnosti akreditace programu. Číslo akreditace programu AK/PV-43/ AK/PV-82/ AKI./PV-41/ Název vzdělávací instituce 1. VOX, a.s. Agentura SVS, a.s. Andrýsková Eva Andrýsková Eva Andrýsková Eva Název vzdělávacího programu Aktuální právní problematika v dopravě Dopravní přestupky v návaznosti

Více

Opatření obce č. 7. Pravidla pro zpracování osobních údajů fyzických osob. článek 1 Účel opatření

Opatření obce č. 7. Pravidla pro zpracování osobních údajů fyzických osob. článek 1 Účel opatření Opatření obce č. 7 Pravidla pro zpracování osobních údajů fyzických osob Přílohy: nejsou článek 1 Účel opatření Toto opatření upravuje práva a povinnosti správce a zpracovatele při zpracování osobních

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2017

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2017 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2017 Odbor analýz a podpory řízení 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti 1 -

Více

Příloha 3 Přehled nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů)

Příloha 3 Přehled nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů) Příloha 3 Přehled nejdůležitějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů) Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb.,

Více

USNESENÍ Z 1. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 1. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE USNESENÍ Z 1. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 13. 1. 2015 USNESENÍ Č. 16/2015 Schválení zástupce statutárního města Liberec do řídícího výboru projektu "Modernizace Krajské nemocnice Liberec"

Více

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ ANOTACE Zákon o ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI Školicí střediska řidičů 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období tvorby leden 2013 3. Obor

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2018

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2018 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2018 Odbor analýz a podpory řízení 0 ne 0 Odbor dopravy a silničního hospodářství 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, statutární orgán právnické osoby

fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, statutární orgán právnické osoby Správce Správce osobních Městský úřad Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1 278 01 Kralupy nad Vltavou (MÚ) Zástupce správce Ing. Jaroslav Zdich tajemník Městského úřadu Kralupy nad Vltavou jaroslav.zdich@mestokralupy.cz

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních Přehled účelů zpracování osobních na jednotlivých odborech Městského úřadu Náměšť nad Oslavou V souladu s ustanovením 18 odst. 2

Více

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2017

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2017 Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2017 Odbor analýz a podpory řízení 0 ne 0 provedené mimořádné kontroly 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina

Více

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ANOTACE Obsah zákona ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI 1. Autor Vladimír Žalman 2. Období

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA OBECNÍCH A MĚSTSKÝCH ÚŘADECH V I. POLOLETÍ ROKU 2015 Kontrolovaný

Více