Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10"

Transkript

1 Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10 OBSAH 1. Technické parametry Užití nabíječe a základní popis Nabíjecí charakteristika Nabíjení Signalizační prvky Instalace nabíječe Údržba a opravy Skladování Poruchy a jejich odstranění...4 Výrobce Eprona a.s. tel , 174, Rokytnice nad Jizerou Czech Republic fax RTK /00a 1/5

2 1. Technické parametry. Vstupní napětí 230V +/- 10% 50Hz Maximální odběr ze sítě 0.8A Výstupní jmenovité napětí 12V ss Plynovací napětí 14.4V +/- 1% Výstupní jmenovitý proud 10A ss Výstupní efektivní proud 15A Typ nabíjených akumulátorů Pb start. od 35 do 75Ah Nabíjecí charakteristika Wu Ochrana proti zkratu výstupu elektronická přetížení napětí min. 7.5V a tepelnou pojistkou. nabíječ nabíjí i zcela vybité baterie (s 0V). přepólování elektronicky Rozsah pracovních teplot -5 až +40 st.c viz. AB4 Odrušení stupeň B (ČSN EN 55011) Stupeň krytí IPxxB Kategorie přepětí (instalace) II Účinnost 87% Účiník 0.86 Chlazení přirozené Rozměry ( š x v x h) 180 x 89 x 166 mm Hmotnost 2.7 kg Nabíječ je zdrojem bezpečného napětí ve smyslu ČSN Nabíječ je konstruován dle normy ČSN EN dopl. 2 Předpokládaná životnost nabíječe : 10let Označení modelu NB10 automatic E230G 12/10 Br - F4Tn/p Kompletní dodávka obsahuje: - nabíječ 1 - návod k obsluze 1 - náhradní pojistka T1.6A 1 2. Užití nabíječe a základní popis. Nabíječ NB10 je určen pro nabíjení Pb startovacích baterií s kapacitou 35 až 70Ah. Konstrukcí je určen především pro použití v dílnách motoristů, pro zimní údržbu baterií. Výhodou je dvojitá izolace přístroje, trvalá odolnost proti přepólování stejně jako trvalá odolnost vůči zkratu na výstupu, proti přehřátí je nabíječ chráněn teplotní pojistkou na transformátoru s hodnotou 120 st.c. Ta zabezpečuje odpojení nabíječe při jeho poruše nebo je-li vadná baterie (jeden nebo více článků je zkratovaných). Nabíječ NB10 je elektronicky řízený, čímž dosahuje vyšší účinnosti proti obdobným přístrojům. Mimo to přesně stabilizuje plynovací napětí baterie, takže může být trvale připojen k nabíjené baterii a zapnutý, pracuje potom v režimu konzervace s minimálním odběrem cca 10W, přitom nehrozí nežádoucí přebíjení baterie. Nabíječ NB10 je konstruován s ohledem na minimální obsluhu a prakticky nulovou údržbu. Nabíječ NB10 může nabíjet baterie trvale zapojené v obvodech vozidla bez nebezpečí poškození jakékoliv výbavy vozu. Nabíječ NB10 je vhodný i pro nabíjení Pb - bezúdržbových baterií (GEL). 3. Nabíjecí charakteristika. Nabíjecí charakteristika je typu "WU". Význam jednotlivých fází nabíjecí charakteristiky: "W": Nabíjení postupně klesajícím proudem v závislosti na velikosti napětí nabíjené baterie viz. obr. 1 proudem 5-10A až do dosažení plynovacího napětí nabíjené baterie. "U" Nabíjení konstatním napětím, po dosažení plynovacího napětí (2.40V/čl.) Nabíjecí proud postupně klesá až se ustálí na určité malé hodnotě (tzv. konzervační proud), odpovídající stavu, kapacitě a stáří baterie. V tomto okamžiku lze považovat baterii za plně nabitou. RTK /00a 2/5

3 4. Nabíjení. Před připojením nabíjené baterie musí být nabíječ vypnutý vytažením vidlice přívodní šňůry ze zásuvky. Potom připojíte bateriové skřipce se správnou polaritou na vývody baterie. Nyní nabíječ můžete zapnout zasunutím vidlice přívodní šňůry do zásuvky. Zásuvka musí být umístěna tak, aby byla obsluze kdykoliv dobře přístupná. Baterie při nabíjení musí být umístěna v prostoru s dostatečnou obměnou vzduchu, aby bylo zamezeno vzniku výbušné koncentrace plynů vznikajících při nabíjení. V blízkosti baterie se nesmí manipulovat s otevřeným ohněm nebo zařízením jehož činností vzniká jiskření. Nabíječ musí být umístěn co nejdále od nabíjené baterie. Budete-li nabíjet baterii mimo vozidlo odpojte, při její demontáži z vozu, nejdříve pól spojený s kostrou vozu, zpravidla záporný pól. Při její montáži připojte pól spojený s kostrou jako poslední. Odpojení nabíjené baterie se smí provádět pouze tehdy je-li nabíječ vypnutý vytažením vidlice přívodní šňůry ze zásuvky. Před nabíjením si prostudujte návod a doporučení výrobce baterie. Je zakázáno nabíjet baterie, které nejsou určeny k nabíjení. Obr Signalizační prvky. SIŤ - informace o přítomnosti síťového napětí. KONEC - dosažení plynovacího napětí 2.40V/čl. Po připojení baterie nebude svítit žádná kontrolka. Po zapnutí nabíječe viz. výše rozsvítí zelená kontrolka "SIŤ" a je-li vše v pořádku bude nabíjecí proud cca 10A (max 12A), pro zcela vybitou baterii. Velikost nabíjecího proudu může být po zapnutí i nižší, v případě částečně nabité baterie. Jeho velikost můžete průběžně odečítat na ampérmetru. Nabíjení ve fázi "W", nesvítí kontrolka "KONEC", může trvat až 8 hodin pro baterie s kapacitou 70-75Ah. Po určité době, dané kapacitou a stupněm vybití baterie, začne svítít červená kontrolka "KONEC", měřidlo bude indikovat proud nižší než 5A. V tomto okamžiku je baterie nabita z cca 80-85%. Nabíjení je možné již přerušit a baterii instalovat do vozidla. Je rovněž možné pokračovat v nabíjení až do stavu kdy nabíjecí proud klesne na 1A a méně, pro dosažení vyššího stupně nabití. 5. Instalace nabíječe. Nabíječ je určen pro provoz v obyčejném prostředí bez vlivu agresivních korosivních kapalin a plynů. Nesmí být provozován v prostorách výbušných a snadno zápalných látek. Nabíječ s nabíjenou baterií by měl být umístěn v dobře větraném prostoru. Na nabíječi nebo v jeho těsné blízkosti se nesmí skladovat ani ukládat snadno zápalné a hořlavé látky. Těsnou blízkostí se rozumí prostor kolem nabíječe cca. 1m z jakékoliv strany. Nabíječ nesmí být umisťován na sedačku auta, došlo by tak k omezení ventilace přístroje a možnému přehřátí výkonových prvku, s možností jejích destrukce. Nabíječ nesmí být umisťován nad nabíjenou baterii nebo přímo pod ní. RTK /00a 3/5

4 Pracovní teplota by se měla pohybovat v rozmezí -5 až +40st.C, kde je zaručován spolehlivý a bezchybný provoz. Relativní vlhkost by neměla překročit 95%, krákodobě. Nabíječ je dodáván se vstupní flexošňůrou a výstupními kabely. Připojit jej můžete do standardní jednofázové zásuvky 16A. Žádná část nabíječe nesmí být spojována s ochranným vodičem. 6. Údržba a opravy. Nabíječ je konstruován tak, aby nevyžadoval žádnou údržbu po dobu životnosti. Pokud ovšem pracuje v extrémně prašných prostorech je nutné občas provézt jeho vyčištění. Především pak větracích otvorů a chladiče usměrňovače. Vstupní flexošňůra smí být vyměněna pouze ze shodný nebo proudově odpovídající typ, pověřeným servisem, viz. příloha. Nabíječ nesmí být provozován s poškozenou přívodní flexošňůrou. Vstup nabíječe je jištěn pomalou trubičkovou pojistkou T1.6A. Vyměněna smí být pouze za shodný typ a hodnotu. Veškerou údržbu a opravy, kdy je nutné sejmout kryt nabíječe v zapnutém stavu, smí provádět pouze osoba znalá dle vyhlášky č 50/1978 Sb. 7. Skladování. Nabíječ smí být skladován v prostorech s teplotou mezi -25 až 70st.C a relativní vlhkosti do 95% za předpokladu uložení v originálním balení. 8. Poruchy a jejich odstranění. ZÁVADA PŘÍČINA ODSTRANĚNÍ Po zapnutí nabíječe Vadná pojistka T1.0A Osadit novou. Přeruší-li se je nutná nesvítí zelená oprava nabíječe. kontrolka "siť". Přerušená přívodní Servis. flexošňura. Není napětí v zásuvce. Zkontrolovat jištění zásuvky. Jiná závada nabíječe. Servis. Po zapnutí nabíječe Baterie je sulfatovaná Nechat dlouhodobě nabíjet tzv. fáze neukazuje měřidlo žádný (svítí kontrolka KONEC ) formování. nabíjecí proud nebo velmi malý Velký přechodový odpor Prohlédnout a očistit vývody skřipců. baterie a skřipce Přerušené výstupní vodiče. Servis. výměna za nové. Baterie má nižší nap ětí než Počkat až napětí na baterii vystoupá 7.5V z důvodu hlubokého nad 7.5V (testovacími pulsy nabíječe). vybití. (nesvítí kont. "KONEC"). Baterie je připojena s nesprávnou Zaměnit skřipce (+/-). polaritou I po dlouhodobém Baterie má vadný článek nebo Nová baterie. nabíjení nerozsvítí články. kontrolka "KONEC". ( t > 10 hodin ). Elektrolyt obsahuje malý podíl Zkontrolovat hustotu a upravit jí kyseliny dolitím kyseliny. Vysoká teplota baterie Přerušit nabíjení. nad 45 st.c. Chyba elektroniky nabíječe Servisní kontrola. Po krátkém nabíjení Baterie je nabita. rozsvítí kontrolka "KONEC". Baterie je poškozená Nová baterie (malá kapacita)=(malá plocha desek) Málo elektrolytu Doplnit elektrolyt nad separátor RTK /00a 4/5

5 INSTRUKČNÍ LIST umístěte u nabíječe 1. Před použitím nabíječe si prostudujte návod k nabíječi baterii a výrobku, který nabíjenou baterii používá! 2. Nabíjejte pouze baterie, pro které je nabíječ určen. Nenabíjejte suché články nebo jiné nedobíjitelné baterie. Hrozí zde nebezpečí poškození takové baterie! 3. Nabíječ nevystavujte dešti nebo sněžení! 4. Použití jiné zástrčky než je výrobcem doporučená nebo dodaná může způsobit nebezpečí požáru případně elektrický úraz. 5. Ujistěte se, že přívodní kabel je umístěn tak, že nebude zbytečně namáhán přejížděním apod. 6. Prodlužovací přívodní kabel nepoužívejte, není-li to nutné. Maximální délka je 10m. Vždy dbejte aby byl správně zapojen a byl odpovídající konstrukce z hlediska proudového namáhání. 7. Neprovozujte nabíječ je-li poškozen přívodní kabel nebo zástrčka - okamžitě je vyměňte. 8. Před drobnou údržbou nebo čištěním odpojte nabíječ od elektrického rozvodu. 9. Nenabíjejte zmrzlé baterie. Hrozí zde nebezpečí výbuchu. 10. Nabíječ umístěte co nejdále od baterie (co umožňují přívodní kabely). 11. Výstupní kabely připojujte k baterii pouze je-li nabíječ vypnut. 12. Baterii připojujte se správnou polaritou. Kladný pól má obvykle větší průměr. Připojte kladný přívod (rudý kabel nebo + na nabíječi. Záporný pól (černý kabel nebo - na nabíječi). 13. Odpojení od baterie provádějte pouze tehdy, když je nabíječ vypnut! 14. Nenabíjejte baterie ve špatně větraném nebo uzavřeném prostoru. 15. Zabezpečte,aby na nabitou baterii nespadly kovové nástroje, které by mohly způsobit zkrat baterie nebo její části a tím způsobit explozi baterie. 16. Nesnímejte kryty v době, kdy je nabíječ připojen do elektrické sítě. 17. Nezakrývejte ventilačními otvory a ani jimi nestrkejte žádné cizí předměty do nabíječe. 18. Zabezpečte, aby na nabíječi a na baterii či v jejich těsné blízkosti nebyly lehce hořlavé látky, a aby se ani na ně nemohly vylít nebo spadnout. RTK /00a 5/5

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel CZ Návod k obsluze Nabíječka akumulátoroů 42,0410,1280 012005 NĚMČINA VÁŽENÝ

Více

Acctiva 12-20 Acctiva 24-10 Acctiva 12/24-20

Acctiva 12-20 Acctiva 24-10 Acctiva 12/24-20 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Acctiva 12-20 Acctiva 24-10 Acctiva 12/24-20 CS Návod k použití k nabíječce baterií 42,0410,1175 002-29032012 Obr. 1 Nabíječka baterií

Více

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 20 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního a velmi všestranného nabíječe SHARK 20. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou, tak výkony

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 MS9/20PIU-6 MS9/26PIU-6 13 kontakt EMP-Centauri s.r.o. 5.

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

delta-peak pro NiCd a NiMH akumulátorymezní napětí pro Li-ion/Li- -poly a olověné akumulátory Nabíjení/vybíjení nebo vybíjení/nabíjení, max.

delta-peak pro NiCd a NiMH akumulátorymezní napětí pro Li-ion/Li- -poly a olověné akumulátory Nabíjení/vybíjení nebo vybíjení/nabíjení, max. Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního a velmi všestranného nabíječe SHARK 10. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou, tak výkony nabíječe. 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Druţstevní závody Draţice strojírna s.r.o. Draţice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

Původní návod k obsluze

Původní návod k obsluze Původní návod k obsluze Obsah 1. Účel použití 5 Vzhled přístrojové desky 6 2. Technické požadavky na kotel a údaje o hořáku ATMOS A25 7 Legenda k nákresům kotlů 8 ákresy kotlů 9 3. Palivo - dřevo 10 Základní

Více