SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL"

Transkript

1 SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL cz REV /2004

2 2

3 Obsah 1. Bezpečnostní opatření Obecná bezpečnostní opatření Bezpečnostní opatření u zdrojů řady SPS Technické specifikace zdrojů řady SPS Technické parametry Úvod Přední a zadní panel Přední panel Zadní panel Základy ovládání Uvedení do provozu Použití funkce Remote Sensing Vzdálené nastavování výstupního napětí - Remote Sensing

4 1. Obecná bezpečnostní opatření 1.1 Obecná bezpečnostní opatření Následující přehled opatření slouží ke snížení nebezpečí úrazu nebo zničení popisovaného přístroje či jiného připojeného zařízení. Aby se předešlo úrazům, používejte přístroj podle pokynů v této příručce. Servis přístroje smí vykovávat pouze kvalifikovaná osoba. Používejte vhodnou síťovou šňůru. Používejte pouze síťovou šňůru doporučenou výrobcem a schválenou podle příslušných norem. Chraňte síťovou šňůru před poškozením. Používejte pouze nepoškozenou síťovou šňůru schválenou podle příslušných norem. Připojujte a odpojujte správně. Nepřipojujte ani neodpojujte sondy nebo přívodní kabely, pokud jsou připojeny ke zdroji elektrického napětí. Zemnění přístroje. Přístroj je zemněn ochranným vodičem v síťové šňůře. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, musí být ochranný vodič připojen k ochrannému kolíku v zásuvce elektrické sítě. Před připojením vstupních nebo výstupních kabelů se přesvědčete, zda je přístroj správně uzemněn. Nepřekračujete povolené hodnoty vstupních a výstupních konektorů. Dodržujte všechny limity dle technické specifikace a označení na přístroji, snížíte nebezpečí úrazu nebo požáru. Před jakýmkoliv připojením přístroje nejprve zkontrolujte technické podmínky připojení, uvedené v této příručce. Nepoužívejte přístroj bez krytů. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru, nepoužívejte přístroj, který má sejmuté kryty. Používejte správné pojistky. Používejte pouze pojistky, jejichž typ a jmenovitý proud odpovídá tomuto přístroji. Vyvarujte se nechráněných obvodů. Pokud je přístroj zapnutý, nedotýkejte se nechráněných spojů a součástek. Nepoužívejte přístroj, nepracuje-li správně. Jestliže máte dojem, že přístroj nepracuje správně, nechte jej zkontrolovat kvalifikovaným servisním pracovníkem. Umožněte dostatečnou ventilaci. Dodržujete podmínky pro instalaci přístroje, aby bylo zajištěno správné větrání přístroje při provozu. Nezakrývejte žádné větrací otvory přístroje. Neumisťujte přístroj blízko zdrojů tepla. Nepoužívejte přístroj v mokrém nebo vlhkém prostředí. Nepoužívejte přístroj ve výbušném prostředí. 4

5 Udržujete povrch přístroje čistý a suchý. K čištění používejte pouze suchý hadřík. 1.2 Bezpečnostní opatření u zdrojů řady SPS Následující přehled opatření slouží k zajištění pokud možno bezporuchového provozu zdroje. Zdroje musí být používány tak, aby nebyl překročen žádný z mezních parametrů danných výrobcem. Povolené hodnoty vstupního napětí najdete na zadním štítku přístroje. Před zapojením zdroje do sítě, zkontrolujte, zda je zdroj možno k ní připojit. Používejte POUZE doplňky dodávané nebo schválené výrobcem. Servis přístroje svěřte odborné opravně. Nikdy neopravujte zdoj sami. Jednak otevřením přístroje ztrácíte záruku, jednak můžete přístroj více poškodit. 5

6 2. Technické specifikace síťových zdrojů řady SPS 2.1 Technické parametry Parametr SPS-9600 SPS-9602 Výstupní napětí 1V 15V DC 1V 30V DC Výstupní proud (hlavní+pomocný výstup) 0A 60A 0A 30A Výstupní proud (pomocný výstup) 0A 5A 0A 3A Zvlnění a šum 40mV PP 40mV PP Stabilita při změně zátěže 0,1%+5mV 0,1%+5mV Stabilita při změně síťového napájení 0,03%+3mV Povolený rozsah síťového napětí 230V / 50Hz Indikace výstupních hodnot 3místný LED Ampermetr a Voltmetr Přesnost indikace výstupních hodnot ±1% + 1digit Chlazení ventilátor s termostatem (nucený oběh) Ochrany O.V.P. proudové omezení proti přehřátí Certifikáty CE EMC-EN 55022, CE LVD-EN Rozměry (šířka x výška x hloubka) 220x110x360 (mm) Hmotnost 5,8kg Zvláštní funkce Dálkové ovládání a dálkové měření výstupního napětí (korekce úbytku napětí na vodičích) Účinost >85% s optimální zátěží Poznámky PFC > 0,97 s optimální zátěží 6

7 3. Úvod Zdroje série SPS jsou spínané zdroje moderní koncepce s vysokým výstupním proudem. Zdroje při proudovém přetížení přejdou z režimu konstantního výstupního napětí do režimu konstantního výstupního proudu. Zdroje disponují možností korekce výstupního napětí v případě dlouhých vodičů díky funkci Remote Sense. Díky této funkci je úbytek na výstupních vodičích (vodiče mezi zdrojem a aplikací) zahrnuty do regulační smyčky zdroje. Výsledkem je fakt, že výstupní napětí je na konci vodičů udržováno na konstantní hodnotě bez ohledu na úbytek na vodičích. Zdroje disponují možností vzdáleného nastavování výstupního napětí. Zvláštností zdrojů je vestavěný korektor účiníku (Active Power Factor Corrector) Uschovejte tento manuál na bezpečném místě a v případě speciálních požadavků kontaktujte distributora těchto zdrojů. 7

8 4. Přední a zadní panel 4.1 Přední panel 1. LED displej indikace výstupního napětí a výstupního proudu 2. LED indikace prodového přetížení zdroje a zkratu na výstupu 3. Potenciometr pro nastavení výstupního napětí 4. Síťový vypínač 5. Indikátor zapnutí zdroje 6. Výstupní svorky (pomocné, max. výstupní 5A u SPS-9600 a 3A u SPS-9602) 4.2 Zadní panel 7. Výstupní svorky (hlavní) 8. Svorky pro Remote Sensing 9. Konektor pro vzdálené ovládání (nastavování) výstupního napětí 10. Spínač vzdáleného ovládání 11. Krycí mřížka chladícího ventilátoru 12. Konektor síťového přívodu 8

9 5. Základy ovládání Tato kapitola obsahuje nejdůležitější informace o základech ovládání zdrojů série SPS Uvedení do provozu Zdroje řady SPS-9600 se vyrábí ve dvou verzích: - SPS V 15V, max.60a - SPS V 30V, max.30a Před připojením zdroje k síťovému napětí se ujistěte, že zdroj je vyroben pro síťové napětí, na které jej chcete připojit. Zkontrolujte síťový přívodní kabel a připojte zdroj k síťovému napětí. Před zapnutím zdroje se ujistěte, že výstupy zdroje jsou odpojeny od zátěží. Zapněte zdroj. 5.2 Použití funkce Remote Sensing Zdroje řady SPS-9600 jsou vybaveny funkcí Remote Sensing, která umožňuje jednoduše kompenzovat úbytek napětí na přívodních vodičích k aplikaci (vodiče mezi zdrojem a zařízení, které je zdrojem napájeno). Při využívání této funkce postupujte následovně: Připojování: - připojte aplikaci ke zdroji pomocí správně dimenzovaných vodičů - zkontrolujte toto připojení, že je v pořádku - propojte svorky Remote Sensing (svorky na zadním panelu označené číslem 8 na straně 8) se vstupními svorkami aplikace. Správné propojení bude vypadat následovně: Odpojování: - nejdříve odpojte vodiče Remote Sensing - odpojte silové vodiče Upozornění - Nikdy nezkratovávejte svorky Remote Sensing - Průřez vodičů Remote Sensing by měl být minimálně 0,5mm 2 9

10 5.3 Vzdálené nastavování výstupního napětí - Remote Control Zdroje řady SPS-9600 jsou vybaveny funkcí Remote Control, která umožňuje nastavovat výstupní napětí zdroje pomocí externího ovládacího prvku potenciometru (viz str.8, zadní panel, prvek 9). Jako konektor by měl být použit konektor (viz obrázek vlevo) s převlečnou maticí, která umožňuje zajištění konektoru před rozpojením. Vzdálené ovládání výstupního napětí zdroje je možné dvojím způsobem. První způsob používá vnitřního referenčního zdroje. V tomto případě je potenciometr připojen mezi piny 1, 2 a 3 konektoru podle obrázku vpravo. Pro ovládání zdroje je možné použít ještě druhou variantu zapojení kdy je jako řidící napětí použito externí napětí v rozsahu 0-5V. Rozsahu řídicího napětí 0-5V odpovídá plný rozsah výstupního zdroje buď 1-15V či 1-30V (podle typu zdroje). V tomto případě je záporný pól externího napětí (řidicího zdroje) spojen s pinem 3 a kladný pól je propojen s pinem 2 konektoru (viz obr. vpravo). Na konektoru Remote Control je přiveden ještě jeden signál, který je možné využít v mnoha případech. Piny 7 a 8 totiž slouží k ovládání výstupu zdroje. Pokud jsou tyto piny rozpojené, je výstup zdroje aktivní. Pokud tyto piny zkratujeme, dojde k okamžitému odpojení výstupu zdroje. 10

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10

Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10 Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10 OBSAH 1. Technické parametry...2 2. Užití nabíječe a základní popis....2 3. Nabíjecí charakteristika...2 4. Nabíjení...3 4.1. Signalizační prvky....3 5. Instalace

Více

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm)

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Digitální regulátor teploty - základní typ /E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Nové základní regulátory teploty s rozšířenými funkcemi a zvýšeným výkonem o rozměrech 96 96 mm a 48 96 mm Přesnější indikace a vylepšená

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 MS9/20PIU-6 MS9/26PIU-6 13 kontakt EMP-Centauri s.r.o. 5.

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 3 Použití.. 3 Instrukční příručka. 3 Kvalifikace uživatele..

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ!

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ! Stručná Příručka 2 VACON Doc: DPD00566B3, Vydáno:23.8.2011 BEZPEČNOST Tato stručná příručka obsahuje základní kroky pro snadnou instalaci a nastavení frekvenčního měniče 10. Před uvedením jednotky do provozu

Více

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel

Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel Acctiva 12-8 Acctiva 12-8 Gel Acctiva 12-10 Acctiva 12-10 Gel Acctiva 24-5 Acctiva 24-5 Gel Acctiva Classic Acctiva Classic Gel CZ Návod k obsluze Nabíječka akumulátoroů 42,0410,1280 012005 NĚMČINA VÁŽENÝ

Více

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více