TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA"

Transkript

1 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA STŘECHY FASÁDY SOLAR

2 OBSAH TVARY STŘECH TVARY VIKÝŘŮ/STŘEŠNÍ SKLONY SKLADBY STŘECH PODKLADNÍ VRSTVY A SPODNÍ KONSTRUKCE 7 DOPORUČENÉ KONSTRUKCE/S OBYTNÝM PODSTŘEŠÍM A NEOBYTNÝM PODSTŘEŠÍM 8 PŘEHLED VÝROBKŮ/STŘEŠNÍ SYSTÉMY 9 POUŽITÍ FALCOVANÉ TAŠKY PREFA 0 SNĚHOVÉ HÁKY PREFA/SNĚHOLAMY PREFA BEZPEČNOSTNÍ HÁKY PREFA/STOUPACÍ PLOŠINY PREFA STŘEŠNÍ OKNO VÝLEZOVÉ POUŽITÍ FALCOVANÉHO ŠINDELE PREFA ŘEŠENÍ NÁROŽÍ ÚŽLABÍ PREFA/SNÍŽENÉ ÚŽLABÍ BOČNÍ LEMOVÁNÍ/STŘEŠNÍ OKNO S NÁBĚHOVÝM KLÍNEM 7 POUŽITÍ FALCOVANÉ ŠABLONY PREFA 8 PROVEDENÍ HŘEBENE 9 UKONČENÍ PULTOVÉ STŘECHY/OPLECHOVÁNÍ ATIKY (S NAPOJENÍM) 0 OKAPNÍ HRANA SE ŽLABOVÝMI HÁKY/OKAPNÍ HRANA S PŘETOČENÝMI ZPEVNĚNÝMI HÁKY POUŽITÍ SVITKOVÉHO PLECHU PREFALZ UKONČENÍ PULTOVÉ STŘECHY/OPLECHOVÁNÍ PODOKAPNÍ ŘÍMSY OPLECHOVÁNÍ DILATAČNÍHO SCHODU PŘEHLED VÝROBKŮ OKAPOVÉHO SYSTÉMU POUŽITÍ OKAPOVÉHO SYSTÉMU OKAPNÍ HRANA S PŮLKULATÝMI ŽLABY/OKAPNÍ HRANA S HRANATÝMI ŽLABY 7 OKAPNÍ HRANA SE ZPEVNĚNÝMI HÁKY 7 OKAPNÍ HRANA S NÁSTŘEŠNÍMI ŽLABY 8 PŘEHLED VÝROBKŮ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU PREFA 9 ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENÁ NA SÍŤ/OSTROVNÍ SYSTÉMY 0 PŘEDPOKLADY PRO FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM/PODMÍNKY PODPORY KONTAKT 0 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

3 TVARY STŘECH 7 8 Sedlová střecha Sedlová střecha s rozdílnou délkou střešních ploch Valbová střecha Pultová střecha Stanová střecha Polovalbová střecha 7 Válcová střecha 8 Mansardová střecha 9 Mansardová střecha valbová 0 Mansardová střecha polovalbová Pilová střecha Sedlová střecha do kříže 9 0 Jehlanová střecha Kuželová střecha Strmá valbová střecha Střešní báň ve tvaru cibule Kopule STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK! 0

4 TVARY VIKÝŘŮ Sedlový vikýř Valbový vikýř Pultový vikýř Volské oko Stanový vikýř Válcový vikýř 7 Trapézový vikýř 8 Napoleonský klobouk 7 8 STŘEŠNÍ SKLONY Minimální sklon střechy: od od Prefalz * 00 % 90 % 80 % 70 % = 00 % Falcovaná taška délka krokve < 7 m Falcovaná taška délka krokve 7- m Falcovaná taška délka krokve > m Falcovaná šablona/ Falcovaný šindel 0 % * Poznámka: doporučený minimální sklon střechy je 0 % =, % 0 % 0 % 0 % 0 % = 8,7 % =,9 % =, % = 8,7 % 90 0 % 0 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

5 SKLADBY STŘECH DOPORUČUJEME MONTÁŽ HLINÍKOVÝCH STŘECH PREFA NA ODVĚTRÁVANOU STŘEŠNÍ KONSTRUKCI. Střešní krytina a tepelně izolační vrstva je vzájemně oddělena provětrávanou vzduchovou mezerou. To má výhodu, že vzniklá zkondenzovaná vlhkost je odvětrávaná zpět do venkovního prostoru. Výsledkem bude provětrávaný střešní plášť (viz obr.). Je ale možné i řešení s odvětráním střešní konstrukce skrz podstřeší (viz obr.). OBR. Odvětrání vzduchu Varianta odvětrání vzduchu podstřeším OBR. Chladno Chladno Nasávání vzduchu Teplo Chladno Nasávání vzduchu Teplo PODSTŘEŠÍ BUDE VYUŽITO K OBYTNÝM ÚČELŮM (OBR.) Ve dvouplášťové střeše bude proti jednoplášťové doplněna vzduchová mezera, tvořená kontralatěmi. Toto řešení umožňuje zateplení mezi krokvemi. Dvouplášťová střešní konstrukce má při možném využití podkroví jako obytného prostoru přednost před jednoplášťovou(obr.) PODSTŘEŠÍ NEBUDE VYUŽITO K OBYTNÝM ÚČELŮM (OBR.) Při této skladbě střechy musí být tepelně izolována podlaha (dodatečná půdní vestavba je možná jen se zvýšenými náklady)! PŘI NÁVRHU SKLADBY STŘECHY JE NUTNÉ SE ŘÍDIT ZÁSADAMI STAVEBNÍ FYZIKY. STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK! 0

6 PODKLADNÍ VRSTVY A SPODNÍ KONSTRUKCE STŘEŠNÍ KONSTRUKCE Pro hliníkovou střešní krytinu by měla být plánována odvětrávaná střešní konstrukce. Nevětranou střešní konstrukci lze brát jako mimořádné řešení. Skladbu střešního pláště je třeba navrhnout z hlediska zásad stavební fyziky (tepel.izolace, proudění vzduchu). Je důležité zohlednit sklon střechy pro navrhovaný produkt. DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE STŘEŠNÍ LATĚ Pod falcované střešní tašky PREFA je nutný minimální rozměr latí 0x0 mm. Fixní vzdálenost latí je 9 mm, a aby byly falcované tašky pochozí, montuje se mezi latě ještě jedna dodatečná mezilať. BEDNĚNÍ Prkna pro plné bednění musí splňovat následující požadavky, aby se zabránilo dodatečným deformacím:. šířka prkna min. 80 mm a max. 0 mm tloušťka min. mm vlhkost dřeva max. 0 % OSB DESKY při použití OSB desek jako podkladu pod hliníkovou krytinu PREFA je nutno odsouhlasit jejich tloušťku, způsob připevnění krytiny na OSB desky jakož i účel použití střechy (riziko hlučnosti) při použití OSB desek jako bednění musí být položena separační vrstva již při projektu je nutno zohlednit konstrukce typu odskoků, vnitřní žlaby, utopené úžlabí nebo provedení nároží latě kontralatě spodní konstrukce bednění krokve SEPARAČNÍ VRSTVY Folie resp. separační vrstvy mají následující funkce: chránit kov na lícové straně proti případným škodlivým alkalickým vlivům i proti případnému působení prostředků použitých na ochranu dřeva vylepšit kluznost při tepelné roztažnosti kovu po dobu stavebních prací chránit konstrukci krovu a bednění před vlhkostí vylepšit ochranu proti hluku eliminace drobných nerovností bednění folie s drenážním efektem (tzv. strukturované rohože) nejsou s ohledem na nerezivost hliníku nutné všeobecně doporučujeme použití separační vrstvy separační vrstva bednění kontralatě spodní konstrukce bednění krokve 0 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

7 DOPORUČENÉ KONSTRUKCE STŘECHY BEZ VYBUDOVANÉHO PODSTŘEŠÍ PROVEDENÍ PŘI SKLONU STŘECHY POD STŘECHY S VYBUDOVANÝM PODSTŘEŠÍM PROVEDENÍ PŘI SKLONU STŘECHY POD 7 střešní krytina PREFA separační vrstva (např. Bauder TOP UDS NSK položeno kolmo k okapní hraně) plné bednění min. mm krokev PROVEDENÍ PŘI SKLONU STŘECHY NAD zavěšená stropní konstrukce např. systém Knauf krytina PREFA separační vrstva (např. BauderTOP UDS NSK položeno kolmo k okapní hraně) pásek k utěsnění hřebíků kontralať difuzní folie (např. BauderTOP Difutex NSK nebo BauderTOP DIFUBIT NSK) plné bednění min mm 7 krokev PROVEDENÍ PŘI SKLONU STŘECHY NAD 7 střešní krytina PREFA separační vrstva (např. Bauder TOP TS 0 NSK) plné bednění min. mm krokev! PŘI NEZATEPLENÉM PODSTŘEŠÍ MUSÍ BÝT TEPELNĚ IZOLOVÁNA PODLAHA! DODATEČNÉ VYBUDOVÁNÍ ZATEPLENÉHO PODSTŘEŠÍ JE SPOJENO S VYSOKÝMI NÁKLADY Při aplikování výše uvedených konstrukčních doporučení je nutno dbát u jednotlivých produktů na omezení, související se sklonem střechy zavěšená stropní konstrukce např. systém Knauf krytina PREFA separační vrstva (např. BauderTOP TS 0 NSK nebo BauderTOP UDS, NK) pásek k utěsnění hřebíků kontralať podstřešní folie (např. BauderTOP Difutex NSK nebo BauderTOP DIFUBIT NSK) plné bednění min mm 7 krokev STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK! 07

8 PŘEHLED VÝROBKŮ STŘEŠNÍ SYSTÉMY FALCOVANÁ TAŠKA PREFA STRANA 09 FALCOVANÝ ŠINDEL PREFA STRANA ST H PREFA FALCOVANÁ ŠABLONA PREFA STRANA 7 PREFALZ STRANA 08 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

9 POUŽITÍ FALCOVANÉ TAŠKY PREFA FALCOVANÉ TAŠKY PREFA Materiál: hliník s povrchovou úpravou, 0,7 mm silný, dvouvrstvý vypalovaný lak Rozměry: 00 x 0 mm v položené ploše Hmotnost: m² = cca., kg = tašky Nosnost: max. 800 kg/m² (plošné zatížení při vzdálenosti kontralatí 800 mm a max. vzdálenosti latí 9 mm, s mezilatěmi max. 0 mm, nebo na bednění) Sklon střechy: od = cca. % (při délce krokví do 7 m) od = cca. % (při délce krokví 7- m) od = cca. 9% (při délce krokví přes m) Pokládka: na plné bednění o síle min. mm se separační vrstvou nebo na latě 0x0 s mezilatí Připevnění: ks hliníkové patentované příchytky na tašku = 8 ks na m cca. 00 ŘEZ: PŘIPEVNĚNÍ FALCOVANÉ TAŠKY PREFA POMOCÍ PATENTOVANÉ PŘÍCHYTKY cca. 0 cca. 00 STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK! 09

10 POUŽITÍ FALCOVANÉ TAŠKY PREFA SNĚHOVÝ HÁK PREFA PP falcovaná taška PREFA patentovaná příchytka PREFA sněhový hák PREFA typ PP střešní latě 0/0mm kontralatě (např 80/0mm) podstřešní folie 7 plné bednění (min.mm) 8 krokve 8 7 DRŽÁK TYČOVÉHO SNĚHOLAMU PREFA (PŘÍKLAD MONTÁŽE NA BEDNĚNÍ) falcovaná taška PREFA patentovaná příchytka PREFA držák tyčového sněholamu PREFA tyč sněholamu PREFA d = mm krytka držáku falcovací pásek 7 podstřešní folie 7 0 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

11 POUŽITÍ FALCOVANÉ TAŠKY PREFA BEZPEČNOSTNÍ HÁKY PREFA, DLE EN 79 A EN 7 B falcovaná taška PREFA patentovaná příchytka PREFA PREFA bezpečnostní hák dle EN 79 a EN 7 B upevňovací materiál bednění s podstřešní folií STOUPACÍ PLOŠINA PREFA falcovaná taška PREFA patentovaná příchytka PREFA PREFA držák stoupací plošiny stoupací plošina upevňovací materiál podložka 7 krytka 8 falcovací pásek 9 podstřešní folie STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK!

12 POUŽITÍ FALCOVANÉ TAŠKY PREFA STŘEŠNÍ OKNO VÝLEZOVÉ PŘI SKLONU POD oplechování Prefalz podstřešní folie 0 min. STŘEŠNÍ OKNO VÝLEZOVÉ PŘI SKLONU POD (POHLED VE SMĚRU KROKVÍ) oplechování Prefalz podstřešní folie TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

13 D POUŽITÍ FALCOVANÉHO ŠINDELE FALCOVANÝ ŠINDEL PREFA Materiál: hliník s povrchovou úpravou, 0,7 mm silný, dvouvrstvý vypalovaný lak Rozměry: 0 x 0 mm v položené ploše Hmotnost: m² = cca., kg = 0 falcovaných šindelů Nosnost: max. 800 kg/m (plošné zatížení při vzdálenosti kontralatí 800 mm a plném bednění) Sklon střechy: od = 7 % Pokládka: na bednění min. mm silné se separační vrstvou Připevnění: kus hliníkové patentované příchytky na šindel = 0 ks na m ST A-A H A ŘEZ: PŘIPEVNĚNÍ FALCOVANÉHO ŠINDELE PREFA POMOCÍ PATENTOVANÉ PŘÍCHYTKY A C-C C 87 C D D-D B PREFA B B-B 7 STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK!

14 POUŽITÍ FALCOVANÉHO ŠINDELE ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ SE ZAVĚTROVACÍ LIŠTOU PREFA falcovaný šindel zavětrovací lišta zatahovací pás podstřešní folie ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ UTOPENÉ falcovaný šindel utopený štít zatahovací pás stojatá drážka podstřešní folie TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

15 POUŽITÍ FALCOVANÉHO ŠINDELE ÚŽLABÍ PREFA falcovaný šindel vykryté úžlabí patentovaná příchytka podstřešní folie SNÍŽENÉ ÚŽLABÍ falcovaný šindel oplechování úžlabí se spádovým stupňem příchytka podstřešní folie STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK!

16 POUŽITÍ FALCOVANÉHO ŠINDELE BOČNÍ LEMOVÁNÍ falcovaný šindel PREFA lemování ke zdi (min. cm vysoké) stojatá drážka s příponkou podstřešní folie krycí lišta STŘEŠNÍ OKNO S NÁBĚHOVÝM KLÍNEM OD SKLONU (ŘEŠENÍ PRO SNĚHOVÉ OBLASTI) falcovaný šindel PREFA patentovaná příchytka PREFALZ oplechování náběhu podkladní pás PREFA náběhový klín podstřešní folie TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

17 POUŽITÍ FALCOVANÉ ŠABLONY PREFA FALCOVANÉ ŠABLONY PREFA Materiál: hliník s povrchovou úpravou, 0,7 mm silný, dvouvrstvý vypalovaný lak Velikost: 90x90 mm v položené ploše Hmotnost: m² = cca., kg = ks falcovaných šablon Nosnost: max. 800 kg/m (plošné zatížení při vzdálenosti kontralatí 800 mm a plném bednění) Sklon střechy: od = ca. 7 % Pokládka: na bednění min. mm silné se separační vrstvou Připevňování: patentovaná příchytka na falcovanou šablonu = ks na m Řez D-D D D A Řez A-A ŘEZ: PŘIPEVNĚNÍ FALCOVANÉ ŠABLONY PREFA POMOCÍ PATENTOVANÉ PŘÍCHYTKY A B B Řez B-B 9 C C 9 Řez C-C STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK! 7

18 POUŽITÍ FALCOVANÉ ŠABLONY PREFA PROVEDENÍ NEVĚTRANÉHO HŘEBENE POUŽITÍM MALÝCH HŘEBENÁČŮ PREFA falcované šablony PREFA hřebenové šablony PREFA patentované příchytky PREFA pro šablony hřebenáč PREFA malý podstřešní folie PROVEDENÍ VĚTRANÉHO HŘEBENE POUŽITÍM HŘEBENÁČE JETLÜFTER hřebenové šablony PREFA Jetlüfter spojovací materiál podstřešní folie kontralatě (větrací mezera) odvětrání cca. 80 mm odvětrání 8 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

19 POUŽITÍ FALCOVANÉ ŠABLONY PREFA UKONČENÍ PULTOVÉ STŘECHY falcované šablony PREFA hřebenové šablony PREFA patentované příchytky PREFA pro šablony závětrná lišta zatahovací pás (příponka) podstřešní folie odvětrání OPLECHOVÁNÍ ATIKY S NAPOJENÍM NA FALCOVANOU ŠABLONU PREFA falcované šablony PREFA příponka ve stojaté drážce lemování ke zdi zatahovací plech zatahovací a krycí plech oplechování atiky 7 podstřešní folie 7 min. spád STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK! 9

20 POUŽITÍ FALCOVANÉ ŠABLONY PREFA OKAPNÍ HRANA SE ŽLABOVÝMI HÁKY falcované šablony PREFA patentované příchytky pro šablony sněhový hák PREFA PP podkladní pás pro falcované šablony okapový plech děrovaný plech 7 podstřešní folie 8 žlab PREFA půlkulatý 9 žlabový hák PREFA 8 max. 80 mm min. 00 mm min. 00 mm min. 0 mm Odvětrání 0-0 mm OKAPNÍ HRANA S PŘETOČENÝMI ZPEVNĚNÝMI HÁKY falcované šablony PREFA patentované příchytky pro šablony sněhový hák PREFA PP podkladní pás pro falcované šablony okapový plech děrovaný plech 7 podstřešní folie 8 žlab PREFA půlkulatý 9 žlabový hák zpevněný přetočený 0 krycí ochranný plech pro krokev max. 80 mm min. 00 mm min. 00 mm Odvětrání 0-0 mm 0 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

21 POUŽITÍ SVITKOVÉHO PLECHU PREFALZ PREFA PREFALZ Rozměry: 0,70 x 00 mm (osová vzdálenost falců 0mm) 0,70 x 0 mm (osová vzdálenost falců 80mm) 0,70 x 000 mm (doplňková šíře) Legování: EN 7 Falcovací kvalita: EN 9 Standardní velikosti: šíře svitku 00 mm 0 kg (vnitřní Ø = 0 mm) cca bm 00 kg (vnitřní Ø = 00 mm) cca 9 bm šíře svitku 0 mm 0 kg (vnitřní Ø = 0 mm) cca 9 bm 00 kg (vnitřní Ø = 00 mm) cca 07 bm Pro pokrytí pultových střech v exponovaných polohách doporučujeme používat svitky PREFALZ šíře 00 mm. max DOPORUČENÍ: Čím nižší je sklon střechy, tím vyšší je nebezpečí, že dojde k průniku dešťové vody nebo sněhu skrze drážky do střešního pláště. cca mm Doporučujeme proto plánovat střešní konstrukci se sklonem > 7 (%). Při sklonech pod 7 jsou nutné utěsnění drážek (např. Falzgel, těsnící páska). STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK!

22 POUŽITÍ SVITKOVÉHO PLECHU PREFALZ UKONČENÍ PULTOVÉ STŘECHY PREFALZ spojení pomocí dvojité stojaté drážky zatahovací plech zatahovací a krycí plech děrovaný plech podstřešní folie OPLECHOVÁNÍ PODOKAPNÍ ŘÍMSY PREFALZ spojení pomocí dvojité stojaté drážky zatahovací plech zatahovací a krycí plech děrovaný plech podstřešní folie půlkulatý žlab PREFA 7 žlabové háky PREFA 7 Min. střešní sklon (9%) možnost odvětrání TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

23 POUŽITÍ SVITKOVÉHO PLECHU PREFALZ DILATAČNÍ SCHOD PREFALZ spojení pomocí podélného zatažení s podkladním pásem podkladní pás podstřešní folie Oblast dilatačního posunu min. 0 mm DILATAČNÍ SCHOD S NÁMĚTKEM, SKLON STŘECHY > 0 PREFALZ spojení pomocí podélného zatažení s podkladním pásem podkladní pás podstřešní folie Oblast dilatačního posunu min. 0 mm STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK!

24 PŘEHLED VÝROBKŮ OKAPOVÉHO SYSTÉMU PŮLKULATÉ ŽLABY PREFA STRANA HRANATÉ ŽLABY PREFA STRANA NÁSTŘEŠNÍ ŽLABY PREFA STRANA 7 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

25 POUŽITÍ OKAPOVÉHO SYSTÉMU d e PŮLKULATÉ ŽLABY Rozměry žlabů Výška přední strany žlabu a [mm] Výška zadní strany žlabu c [mm] Průměr žlabu e [mm] Průměr návalky d [mm] a c d HRANATÉ ŽLABY Rozměry žlabů Výška přední strany žlabu a [mm] Šířka žlabu b [mm] Výška zadní strany žlabu c [mm] Průměr návalky d [mm] a c b PŮLKULATÝ ŽLABOVÝ HÁK PREFA Žlab Žlabový hák délka c [mm] Žlabový hák přední strana a [mm] Žlabový hák průměr d [mm] Příčný řez x 7 mm 0 krátký x 7 mm d c x 7 mm 80 krátký x 7 mm a 80 dlouhý 8 8 x 7 mm x 7 mm krátký 77 8 x 7 mm dlouhý x 7 mm x 7 mm c HRANATÝ ŽLABOVÝ HÁK PREFA Žlab Délka žlabového háku c [mm] Žlabový hák přední strana a [mm] Pata žlabového háku b [mm] Příčný řez 0 8 x 7 mm a x 7 mm x 7 mm b STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK!

26 POUŽITÍ OKAPOVÉHO SYSTÉMU PROVEDENÍ OKAPNÍ HRANY S PŮLKULATÝM ŽLABEM střešní krytina PREFA patentovaná příponka PREFA podkladní pás PREFA okapní plech děrovaný plech podstřešní folie 7 půlkulatý žlab PREFA 8 žlabový hák PREFA 9 okapnice Odvětrání 0-0 mm PROVEDENÍ OKAPNÍ HRANY S HRANATÝM ŽLABEM střešní krytina PREFA patentovaná příponka PREFA podkladní pás PREFA okapní plech děrovaný plech podstřešní folie 7 hranatý žlab PREFA 8 žlabový hák pro hranaté žlaby PREFA 9 okapnice 7 max. 80 mm min.00 mm min. 00mm 9 8 min. 0mm Odvětrání 0-0 mm TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

27 POUŽITÍ OKAPOVÉHO SYSTÉMU PROVEDENÍ OKAPNÍ HRANY SE ZPEVNĚNÝM HÁKEM (BOČNÍ KOTVENÍ) střešní krytina PREFA patentovaná příponka PREFA podkladní pás PREFA okapní plech děrovaný plech podstřešní folie 7 půlkulatý žlab PREFA 8 žlabový hák PREFA zpevněný 9 okapnice 7 min. 00mm min. 00mm 9 8 Odvětrání PROVEDENÍ OKAPNÍ HRANY S NÁSTŘEŠNÍM ŽLABEM střešní krytina PREFA patentovaná příponka PREFA podkladní pás PREFA okapní plech podkladní pás žlabový hák pro nástřešní žlab PREFA 7 nástřešní žlab PREFA 8 hrdlo nástřešního žlabu PREFA 9 svod PREFA 0 podstřešní folie 7 8 cca 0 mm min.0mm cca 0 mm 0 cca mm 0 9 STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK! 7

28 PŘEHLED VÝROBKŮ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU PREFA SOLÁRNÍ TAŠKA PREFA Označení: Délka: Šířka: Tloušťka: SDP mono modul 00 mm 0 mm, mm (síla plechu 0,7 mm) Výkon/modul: 8,7 Wp (+/- 0%) Solární článek: monokrystalické články Zkoušky: IEC probíhají, třída ochrany II Podklad: falcované tašky z barevného hliníku Pokud se nacházejí na střeše překážky jako odvětrání, střešní okna, komíny atd., dá se solární taška namontovat okolo nich. Musí se ale zohlednit možné zastínění solární tašky. Na solární tašky nejde namontovat sněhovou zábranu, proto se proti sněhové zábrany v oblasti solárních tašek musí promyšleně naplánovat, resp. je zohlednit už při konceptu umístění solárních tašek. PREFALZ SOLAR Rozměry modulu Označení: PS.8 Délka:.89 mm Šířka: 9 mm Tloušťka:, mm Výkon/modul: 8 Wp Rozměry modulu Označení: PS. Délka:.8 mm Šířka: 9 mm Tloušťka:, mm Výkon/modul: Wp Solární článek: tenkovrstvé solární články Zkoušky: IEC,třída ochrany II Podklad: barevné hliníkové pásy PREFA, není možné pokládat na pozinkované nebo natírané plechy nebo jiné střešní krytiny. 8 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

29 FOTOVOLTAIKA JE PŘEMĚNA SLUNEČNÍ ENERGIE NA ELEKTRICKOU ENERGII Kde slouží jako zdroj energie slunce, mluvíme o solárním využití (solar=týká se slunce). Tento způsob výroby el. energie má dvě varianty využití. obr. I. ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENÁ NA SÍŤ (PŘEBYTKY-PLNÝ VÝKUP) Pro tyto instalace je dvojí možnost používání: A. PROVOZ PARALELNĚ SE SÍTÍ: Všechen vyrobený proud bude odváděn do sítě za stanovenou výkupní cenu.proud k vlastní spotřebě se nakoupí ze sítě. (obr. ) B. PROVOZ PARALELNĚ SE SÍTÍ S VLASTNÍ SPOTŘEBOU (ZELENÝ BONUS): V případě potřeby bude proud spotřebováván v domě, jen nespotřebované přebytky budou odváděny do sítě. (obr. ) svorkovnicová skříň skříň s odpojovačem DC a předpěťovou ochranou střídač spotřebič elektroměr vyrobené elektřiny elektroměr nakoupené elektřiny obr. svorkovnicová skříň skříň s odpojovačem DC a předpěťovou ochranou střídač spotřebič elektroměr vyrobené elektřiny II. OSTROVNÍ SYSTÉM Vyrobený proud je skladován v akumulátorech, odkud podle potřeby slouží k napájení spotřebičů. Velikost akumulátorů musí být dimenzována individuálně podle příkonu spotřebičů, výdrže a pod. (obr.) obr. svorkovnicová skříň skříň s odpojovačem DC a předpěťovou ochranou střídač spotřebič akumulátor STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK! 9

30 SOLÁRNÍ SYSTÉMY PREFA PŘEDPOKLADY PRO FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM GEOMETRIE STŘECHY A DALŠÍ OKOLNOSTI Před každou úvahou o solárním systému je nutno na místě zjistit, jestli je pro systém dostatek místa, které není zastíněné (okolní budovy,stromy,komíny atd.) POŽADAVKY NA PLOCHU PREFALZ Solar 00 šíře šáru cm --> střešní plocha 8m² PREFALZ Solar 0 šíře šáru 8cm --> střešní plocha m² PREFALZ Solar 00 šíře šáru cm --> střešní plocha m² Solární set PREFA pro výrobu, kwp = 80 solárních tašek --> střešní plocha 0m² NASMĚROVÁNÍ A OSTATNÍ PODMÍNKY Střecha by měla být pokud možno nasměrovaná na jih (JZ-JV), při sklonu střechy mezi st. až st. dosahuje systém největšího výkonu. Pro nejlepší odvod tepla by měla být střecha konstruovaná jako studená (dvouplášťová),díky tomu bude zajištěn nejlepší výkon. 0 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

31 PODMÍNKY PODPORY V České Republice v současnosti lze v některých městech získat komunální dotaci. Jinak je fotovoltaika podporovaná zvýhodněnými výkupními cenami a tzv. zeleným bonusem. Více informací včetně aktuálních cen je možno získat na Podstatné je řazení následujících komponentů: svorkovnicová krabice krabice s odpojovačem a předpěťovou ochranou střídač elektroměry Při plánování by mělo být zohledněno alespoň místo průniku střechou. V ideálním případě je dobře mít pohodlný přístup ke skříňkám s komponenty systému pro možnost ovládání a kontroly. Dalším podstatným bodem je vedení kabeláže. Především u rekonstrukcí by mělo být dbáno na dostatek místa pro kabeláž. ŘEŠENÍ PREFY PRO MONTÁŽE NADSTŘEŠNÍCH SOLÁRNÍCH MODULŮ - SOLÁRNÍ DRŽÁK PREFA SUNNY. Umožňuje bezpečné kotvení na falcovanou tašku, šablonu, šindel i PREFALZ. VÝKONY V zásadě řečeno obě technologie (tenkovrstvé i krystalické solární články) vzhledem k celkovému výkonu dosahují velice dobrých výsledků, něco kolem kwh za rok na instalovaný kwp v závislosti na geografické poloze. STŘECHA SILNÁ JAKO BÝK!

32 SKUPINA PREFA RAKOUSKO 8 Marktl/Lilienfeld T , E office@prefa.at NĚMECKO 98 Wasungen T , E office@prefa.de NĚMECKO 9 Bergisch Gladbach T , E dach@prefa.de ŠVÝCARSKO 90 Flawil T , E info@prefa.ch ITÁLIE 900 Bozen T , E info@prefa.com 0 DOBRÝCH DŮVODŮ PRO PREFU! ODOLNÁ PROTI BOUŘI! ODOLNÁ PROTI RZI! NEROZBITNÁ! LEHKÁ! HEZKÁ! BAREVNĚ STÁLÁ! OPTIMÁLNÍ PRO REKONSTRUKCE! KOMPLETNÍ SYSTÉM! EKOLOGICKÁ! 0 LET ZÁRUKA ČESKÁ REPUBLIKA 0 Praha T , E centrala@prefa.com MAĎARSKO, 00 Budapešť T+ 70, E kozpont@prefa.com POLSKO 0-9 Varšava T , E biuro@prefa.com SKUPINA PREFA JE ZASTOUPENA V NÁSLEDUJÍCÍCH ZEMÍCH: Rakousko, Německo, Švýcarsko, Itálie, Holandsko, Dánsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Rusko Technické a tiskové změny vyhrazeny. Barevné odchylky při tisku možné ,0 T AUT, GER, IT, CH KBO

HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ SYSTÉMY

HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ SYSTÉMY HLINÍKOVÉ STŘEŠNÍ SYSTÉMY STŘECHY fasády solar www.prefa.com ODOLNOST VICHŘICÍM protože každá hliníková falcovaná taška PREFA je připevněna patentovanou příchytkou Když se blíží bouřka, je třeba si pospíšit:

Více

Technická příručka STŘECHY FASÁDY SOLAR

Technická příručka STŘECHY FASÁDY SOLAR Technická příručka PRO FASÁDNÍ SYSTÉMY PREFA STŘECHY FASÁDY SOLAR www.prefa.com OBSAH Zavěšená provětrávaná fasáda nosný rošt obecně Hliníkový nosný rošt Dřevěný nosný rošt Přehled výrobků Sidings Reynobond

Více

hliníkové střešní systémy

hliníkové střešní systémy hliníkové střešní systémy STŘECHY fasády solar www.prefa.com odolnost vichřicím každá hliníková falcovaná taška je připevnĕna příchytkou Když se blíží bouřka, je třeba si pospíšit: zavřít okna, odstranit

Více

NECHTE VAŠÍ STŘECHU PRACOVAT PRO VÁS SOLÁRNÍ STŘECHA OD PREFY

NECHTE VAŠÍ STŘECHU PRACOVAT PRO VÁS SOLÁRNÍ STŘECHA OD PREFY NECHTE VAŠÍ STŘECHU PRACOVAT PRO VÁS SOLÁRNÍ STŘECHA OD PREFY střechy FASÁDY solar www.prefa.com NECHTE JI ZÁŘIT JAKO SLUNCE SAMOTNÉ. NAŠE SLUNCE MÁ PRO NÁS NESMÍRNÝ VÝZNAM. Je energetickým zdrojem, který

Více

Plochá střešní taška NIBRA F 7

Plochá střešní taška NIBRA F 7 Plochá střešní taška NIBRA F 7 Technická data Plochá střešní taška NIBRA F7 Výrobce Nelskamp (D) Celková délka ~ 57, cm Celková šířka ~ 5,7 cm Střed. krycí délka Střed. krycí šířka ~ 0, cm Spotřeba na

Více

4 5 6 7 8 BRAMAC Název Spotřeba Kč bez DPH Bramac MAX Taška základní 1/1 7,5 ks / m 2 36,30 Taška půlená 1/2 dle potřeby 36,30 Krajní taška levá, pravá 2,6 ks / 1 bm 143,50 Taška pultu základní 1/1 3 ks

Více

ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD

ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD Ekonomické řešení pro nové stavby i rekonstrukce Člen MONIER GROUP 1 ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD Alpská taška Classic Standard je charakteristická svým elegantním a symetrickým

Více

Střešní systém Bramac 7 Přehled a ceník prvků - 2008

Střešní systém Bramac 7 Přehled a ceník prvků - 2008 STŘECHA, TO JE Střešní systém Bramac 7 Přehled a ceník prvků - 2008 STŘECHA, TO JE 1 Střešní systém Bramac 7 Zásady pro navrhování střešního systému Bramac 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA FASÁDNÍ PANEL FX.12

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA FASÁDNÍ PANEL FX.12 MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA FASÁDNÍ PANEL FX.12 STŘECHY FASÁDY SOLAR www.prefa.com MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA FASÁDNÍ PANEL FX.12 OBSAH 1. Všeobecné pokyny 4 1.1 Pokyny pro zavěšené provětrávané fasády 4 1.2 Technické údaje

Více

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE A PRÁCE KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE A PRÁCE Kde se s nimi setkáme Vyskytují se převážně: - na střechách budov - na průčelí budov Kde se s nimi setkáme Střechy budov: - ţlaby - lemy střešních oken - sněhové zachytače

Více

Ceník pásek a podstřešních fólií

Ceník pásek a podstřešních fólií Difúzní fólie bez aplikační pásky Datum poslední úpravy: 11.6.2012 Ventia Bronze Ventia Gold Název Popis Rozměr Paleta Mj Ventia Titanium Ventia Platinium Ventia Metal** Vaxo XL Difúzní fólie s aplikační

Více

ČESKÝ VÝROBCE HLINÍKOVÝCH KRYTIN

ČESKÝ VÝROBCE HLINÍKOVÝCH KRYTIN ČESKÝ VÝROBCE HLINÍKOVÝCH KRYTIN KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ A OKAPOVÝCH SYSTÉMŮ Certifikovaná firma ISO: 9001:2016 WWW.KERAMET.CZ FALCOVANÁ KRYTINA STŘEŠNÍ KRYTINA VHODNÁ OD SKLONU 5 Falcovaná krytina KERAFalc

Více

Montážní návod střešní krytiny HALNY

Montážní návod střešní krytiny HALNY Montážní návod střešní krytiny HALNY MONTÁŽNÍ NÁVOD střešní krytiny HALNY ve formátu *.pdf naleznete zde. 1. VYPRACOVÁNÍ KLADEČSKÉHO PLÁNU Střešní krytina HALNY je vyráběna v délkách dle délkové specifikace

Více

Položkový soupis prací a dodávek

Položkový soupis prací a dodávek Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 4 095,00 1 900-001 Odstranění stávajícího potrubí odvětrání, pod střešním pláštěm m 23,40000 25,00 585,00 Vlastní 9*2,60 23,40000 2 900-002 D+M nové odvětrávací potrubí

Více

Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7

Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Střešní systém Bramac 7 Zásady pro navrhování střešního systému Bramac 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené betonové střešní tašce

Více

Krytinu GERARD doporučujeme pokládat v dvouplášťové odvětrávané střešní skladbě. Provádíme tedy pojistnou hydroizolaci, kontralatě a roznášecí latě.

Krytinu GERARD doporučujeme pokládat v dvouplášťové odvětrávané střešní skladbě. Provádíme tedy pojistnou hydroizolaci, kontralatě a roznášecí latě. 1. Laťování v ploše Krytinu GERARD doporučujeme pokládat v dvouplášťové odvětrávané střešní skladbě. Provádíme tedy pojistnou hydroizolaci, kontralatě a roznášecí latě. Výrobcem doporučený rozměr kontralatí

Více

ČESKÝ VÝROBCE HLINÍKOVÝCH KRYTIN

ČESKÝ VÝROBCE HLINÍKOVÝCH KRYTIN ČESKÝ VÝROBCE HLINÍKOVÝCH KRYTIN KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ A OKAPOVÝCH SYSTÉMŮ Certifikovaná firma ISO: 9001:2016 WWW.KERAMET.CZ KERAL STŘEŠNÍ KRYTINA VHODNÁ OD SKLONU 10 KERAL (velkoformátová alukrytová šablona)

Více

BRAMAC REVIVA - TECHNICKÉ PODKLADY

BRAMAC REVIVA - TECHNICKÉ PODKLADY BRAMAC REVIVA - TECHNICKÉ PODKLADY Klasický vzhled v moderním provedení Člen MONIER GROUP Velkoformátová krytina Bramac Reviva Povrchová úprava BRAMAC PROTECTOR REVIVA (RE) Velkoformátová betonová taška

Více

BORGA DOPLŇKY spojení plechů Kč/ks Spojovací šroub D14 4,8 x 19 mm 1,70

BORGA DOPLŇKY spojení plechů Kč/ks Spojovací šroub D14 4,8 x 19 mm 1,70 0% 0% trapezy Profilované plechy ELEGANT plech Kč/m 2 krycí šířka 1080 mm 0,45 mm P30 169,- délka vlny 350 mm 0,5 mm P30 189,- výška 26 mm 0,5 mm P30 MAT 214,- Tvarované těsnění Elegant (kč/ks) 34,- plech

Více

10. stavitelství. Úvod do pozemního. Střechy. Zakreslování střešních konstrukcí.

10. stavitelství. Úvod do pozemního. Střechy. Zakreslování střešních konstrukcí. Úvod do pozemního stavitelství 10. Střechy. Zakreslování střešních konstrukcí. Střechy - ploché (obdobněřešeny např. terasy) - šikmé - strmé Nosné konstrukce střech - krovy - vazníkové konstrukce - bezvazníkové

Více

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

Výkaz Výměr Objekt: Rekonstrukce střechy

Výkaz Výměr Objekt: Rekonstrukce střechy Stavba: CHVALŠINY ČP.37 Výkaz Výměr Objekt: Rekonstrukce střechy celkový rozpočet Pořadi Položka Množství Položka Množství Váha Suť Váha 712 POVLAKOVÉ KRYTINY 2 MTŽ S71269-1687 POVLAK.KRYT.STRECH SIKMYCH-PRIBITI

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 10. 2. 2018 Zadavatel: IČ: 00854662 Obec Levínská Olešnice č.p. 94 DIČ: CZ00854662 Uchazeč: IČ: DIČ:

Více

Děkujeme Vám, že jste si vybral na pokrytí svého objektu pálenou střešní krytinu Tondach. Na základě

Děkujeme Vám, že jste si vybral na pokrytí svého objektu pálenou střešní krytinu Tondach. Na základě Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral na pokrytí svého objektu pálenou střešní krytinu Tondach. Na základě Vámi zaslaných podkladů jsme pro Vás připravili detailní rozpis materiálů na dodávku

Více

Střešní systém Benders

Střešní systém Benders Střešní systém Benders Ceník platný od 1. 4. 2012 bendersdach.cz benders.cz 1 Příslušenství a bezpečnostní prvky Benders Hřebenáč rozdělovací křížový Oplechování střešního výlezu Hřebenáč pro snižující

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BENDERS

STŘEŠNÍ SYSTÉM BENDERS STŘEŠNÍ SYSTÉM BENDERS Střešní systém Benders Ceník Ceník Platný od 1. 4. 2014 bendersdach.cz benders.cz 1 Příslušenství a bezpečnostní prvky Benders Hřebenáč rozdělovací křížový Hřebenáč pro snižující

Více

CENÍK betonových tašek Betonová krytina

CENÍK betonových tašek Betonová krytina CENÍK betonových tašek 2017 Betonová krytina HEIDELBERG Povrch Duratop Pro** tmaně červená tmavě hnědá tmavě hnědá VERONA Povrch Duratop Pro** tmavě červená tmavě červená GÖTEBORG Povrch Duratop Pro**

Více

PRŮVODCE ŘEŠENÍM VAŠÍ STŘECHY

PRŮVODCE ŘEŠENÍM VAŠÍ STŘECHY PRŮVODCE ŘEŠENÍM VAŠÍ STŘECHY Člen MONIER GROUP INTELIGENTNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC BRAMAC TIP Pokud si před zakoupením střechy nejste jisti navrhovaným řešením či správností výběru střešních doplňků v

Více

Rádce Střešní plechy

Rádce Střešní plechy Rádce Střešní plechy 1 Okrajový plech bez vodní drážky postranní ukončení šikmých a plochých střech s použitím asfaltových šindelů vzdálenost okapnice/zeď min. 20 mm připevnění těsnícími šrouby A2/A2 Pomocí

Více

TileTech ROCCA. Royal Revoluce finské technologie. always on top.

TileTech ROCCA. Royal Revoluce finské technologie. always on top. Royal Revoluce finské technologie Střešní krytina Royal. Profil vyrobený finskou technologií, jedinečný ve svém tvaru, funkci a estetice. TileTech Výhody střešní krytiny Royal 6 1 2 1 2 3 3 Profil má výjimečnou

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Výpis vypočtených parametrů

Výpis vypočtených parametrů Výpis vypočtených parametrů Číslo výpočtu: RV0912115 Výrobní závod: Stod Název: RD Milenium 228 VÉ P TYP TAŠKY: Stodo 12 posuvná provedení režná (00), laťování: 350 mm plocha střechy 137,32 metrů čtverečních

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC VČETNĚ DOPLŇKŮ Přehled a ceník prvků - 2012 Platí od 1. března 2012 Člen MONIER GROUP Alpská taška Classic, červenohnědá + Solární kolektor Bramac BSK 10 2 OBSAH Inteligentní střešní

Více

ONDUSTEEL A ONDUTECH. lehká ocelová střešní krytina s minerálním granulátem. lehká ocelová střešní krytina s hladkým povrchem.

ONDUSTEEL A ONDUTECH. lehká ocelová střešní krytina s minerálním granulátem. lehká ocelová střešní krytina s hladkým povrchem. ONDUSTEEL A ONDUTECH lehká ocelová střešní krytina s minerálním granulátem terrakota břidlice hnědá černá červená zelená modrá lehká ocelová střešní krytina s hladkým povrchem terrakota břidlice hnědá

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET REKAPITULACE ROZPOČTU

NABÍDKOVÝ ROZPOČET REKAPITULACE ROZPOČTU NABÍDKOVÝ ROZPOČET Stavba: Objekt č.p. 200, ulice Slánská v obci Brandýsek - generální oprava střešního pláště Zadavatel: OÚ Brandýsek REKAPITULACE ROZPOČTU Kód Popis Cena celkem bez DPH DPH 21% Cena celkem

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

STŘECHA, TO JE. Záruka na funkčnost střešního systému Bramac

STŘECHA, TO JE. Záruka na funkčnost střešního systému Bramac STŘECHA, TO JE Záruka na funkčnost střešního systému Bramac Záruka na funkčnost střešního systému Bramac Nyní navíc 15 let klidu a jistoty Nutná podmínka! Možné detaily Vaší střechy a prvky, které Nutná

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 9999999999 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Ing. Petr Sojka Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 Snížená DPH 15 % 0,00 Základ pro základní DPH: 21

Více

DELTA -Střešní program

DELTA -Střešní program DELTA chrání hodnoty. Šetří energii. Zvyšuje komfort. Střešní program Jediný evropský systém pro každou šikmou střechu. Jedinečná ochrana tepelné izolace. Snižuje náklady za energii. Pojistné hyroizolacea

Více

FASÁDY Z HLINÍKU. střechy fasády solar. www.prefa.com

FASÁDY Z HLINÍKU. střechy fasády solar. www.prefa.com FASÁDY Z HLINÍKU střechy fasády solar www.prefa.com Příklad: Střešní a fasádní panel FX.12 Země: Rakousko 2 Architekti prefa obsah 4 sidings 6 reynobond 8 prefalz 10 maloformátové fasádní prvky 12 střešní

Více

PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Plechová střešní krytina SAFÍR, KRON, nebo nově RUBÍN PLUS je moderní střešní krytina s univerzálním použitím. Své příznivce si získává především díky výborným užitným vlastnostem

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK (ceny jsou bez DPH) PLATNOST OD 1.10.2006

MALOOBCHODNÍ CENÍK (ceny jsou bez DPH) PLATNOST OD 1.10.2006 Klempířské výrobky cena Kč bez Nákres výrobku Název Nákres výrobku Název DPH cena Kč bez DPH 1. Hřeben rovný 7. Krycí plech spoje 149,00 kč/mb A = 140 mm 179,00 kč/mb A = 190 mm 209,00 kč/mb 8. Nadedveřní

Více

PRŮVODCE VÝBĚREM STŘEŠNÍHO BALÍČKU

PRŮVODCE VÝBĚREM STŘEŠNÍHO BALÍČKU PRŮVODCE VÝBĚREM STŘEŠNÍHO BALÍČKU 1. Co by měla vaše nová střecha Bramac poskytnout? Klid a jistotu díky kompletní dodávce s kvalitou Bramac Ochranu před zatečením díky doplňkům vyvinutým a testovaným

Více

BALANCE. Velkoformátová posuvná taška

BALANCE. Velkoformátová posuvná taška BALANCE Velkoformátová posuvná taška BALANCE Velkoformátová keramická taška vyvážených proporcí vhodná jak pro velké, tak i menší střešní plochy. Technické údaje Rozměry cca 323 502 mm 100 % Barevná stálost

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ MODULOVÉ PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

NÁVOD NA MONTÁŽ MODULOVÉ PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY NÁVOD NA MONTÁŽ MODULOVÉ PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY 01 Montáž okapové hrany V případě prezentovaného řešení střešní konstrukce (po dřívějším přiříznutí okapové hrany), montujeme na délku odpovídající délce

Více

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Část: Betonové a keramické střešní tašky

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Část: Betonové a keramické střešní tašky TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Část: Betonové a keramické střešní tašky Platí od 1. prosince 2014 Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP Obsah Betonové střešní tašky Bramac..................... 3 26 Přehled barev.......................................

Více

CENÍK VÝROBKŮ FIRMY BITUWELL POLINEXT 2011 NÁKUPNÍ CENY PRO PRODEJCE. aktuální na stavbě

CENÍK VÝROBKŮ FIRMY BITUWELL POLINEXT 2011 NÁKUPNÍ CENY PRO PRODEJCE. aktuální na stavbě CENÍK VÝROBKŮ FIRMY BITUWELL POLINEXT 011 aktuální na stavbě NÁKUPNÍ CENY PRO PRODEJCE BITUWELL B&W - Dach+Wand s.r.o. Fučíkova 33 CZ - 67 01 Králův Dvůr IČO: 5045971 mob.: 603 891 801 mob.: 603 935 936

Více

balení číslo bez DPH/ks 1. Střešní tašky 1.1 Taška základní 1 ks 26,50 31,80 252 1.2 Taška půlená 1 ks 26,50 31,80 160

balení číslo bez DPH/ks 1. Střešní tašky 1.1 Taška základní 1 ks 26,50 31,80 252 1.2 Taška půlená 1 ks 26,50 31,80 160 KM BETA BRILIANT Kat. Název výrobku MJ BRILIANT BRILIANT vč. balení číslo bez DPH/ks DPH/ks ks/paleta 1. Střešní tašky 1.1 Taška základní 1 ks 26,50 31,80 252 1.2 Taška půlená 1 ks 26,50 31,80 160 1.3

Více

Název a nákres prvku Info r.š.

Název a nákres prvku Info r.š. vnitřní hřebenáč vystřihovaná lišta dle profilu panelu 46 Název a nákres prvku Info r.š. 110 110 34 121 vystřiženo podle tvaru střešního panelu Výrobní délka do 6 000 mm. Výrobní délka 1 000 mm. - počet

Více

LindabRoof systém pro přestřešení plochých střech

LindabRoof systém pro přestřešení plochých střech LindabRoof systém pro přestřešení plochých střech Problémy plochých střech... ...a naše řešení - chráněné užitným vzorem č.15151 ...představuje - komplexní systém šikmé střechy od jednoho dodavatele -

Více

STŘECHY PLOCHÉ. 08. Základní pojmy. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony

STŘECHY PLOCHÉ. 08. Základní pojmy. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony S třední škola stavební Jihlava STŘECHY PLOCHÉ 08. Základní pojmy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Šikmé střechy Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec; Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500, marek.novotny.izolace@email.cz www.izolace.cz; www.awal.cz 1 2 3 Historické řešení Původní historické

Více

NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP MASTER/MASTER J

NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP MASTER/MASTER J NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP MASTER/MASTER J Úvod Jednoduchá a správná pokládka živičných šindelů TEGOLA CANADESE vyžaduje spojitý, rovný, čistý a suchý podklad. Podklad je tvořen

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

POVRCHOVÁ MNOŽSTVÍ V bm příp. ks FASÁDA DO NÁM. J. PALACHA FASÁDA CDO UL. FASÁDA DO UL. KAPROVY FASÁDA DO UL VALENTINSKÉ ŠIROKÉ STÁVAJÍCÍ PATINOVANÝ

POVRCHOVÁ MNOŽSTVÍ V bm příp. ks FASÁDA DO NÁM. J. PALACHA FASÁDA CDO UL. FASÁDA DO UL. KAPROVY FASÁDA DO UL VALENTINSKÉ ŠIROKÉ STÁVAJÍCÍ PATINOVANÝ . K01 K02 Ø150 mm Cu PLECH TL. Ø150 mm Cu PLECH TL. * SVODY BUDOU OČIŠTĚNY, PROVEDE SE * LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN BUDOU VYMĚNĚNY ZA K03 Ø150 mm Cu PLECH TL. NOVÁ ROVNÁ ČÁST DÉLKY CCA 1m Ø150 mm Cu PLECH

Více

NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP PRESTIGE ELITE, ELITE ANTIQUE, ELITE GOLD, ELITE STAR

NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP PRESTIGE ELITE, ELITE ANTIQUE, ELITE GOLD, ELITE STAR NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP PRESTIGE ELITE, ELITE ANTIQUE, ELITE GOLD, ELITE STAR Úvod Jednoduchá a správná pokládka živičných šindelů TEGOLA CANADESE vyžaduje spojitý, rovný,

Více

Keramické tašky Bramac - přehled barev

Keramické tašky Bramac - přehled barev Keramické tašky Bramac - přehled barev GRANÁT 11 posuvná taška ENGOBA ENGOBA ENGOBA GLAZURA režná tmavočervená GRANÁT 13 posuvná taška ENGOBA ENGOBA GLAZURA GLAZURA GLAZURA GL. TOP LINE režná červenohnědá

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002756-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT OPRAVY STŘECHY Dokumentace pro provedení stavby Gymnázium Čakovice Náměstí 25.března 100, 196 00 Praha-Čakovice

Více

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Technická informace Asfaltový šindel tvar trojúhelník (21.10.2004) Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Pokládka živičných šindelů vyžaduje vždy čistý, rovný a suchý spojitý podklad. Ten může být tvořen

Více

Dřevěné domy a chaty - Standard

Dřevěné domy a chaty - Standard Stavebnice Stavebnice Stavebnice Dřevěné domy a chaty - Standard Dřevěné domy a chaty - Lux Roubenky Základový rám základový rám z tlakově impregnovaných KVH hranolů (smrk) Oplechování základového rámu

Více

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC Betonové střešní tašky Bramac jsou vyráběny z přírodních surovin a jsou plně recyklovatelné. Charakteristická je vysoká pevnost, která se v průběhu let zvyšuje. Pokládka je

Více

Zastřešení panelového domu plechovou střechou

Zastřešení panelového domu plechovou střechou Zastřešení panelového domu plechovou střechou Litoměřice Topolčianská 419 POPIS Revitalizace střešního pláště panelového domu v ul. Topolčianská v Litoměřicích řeší přeměnu jednoplášťové ploché střechy

Více

BALEXTHERM soft. www.balex.eu. Nadkrokevní izolace šikmé střechy. Montážní návod

BALEXTHERM soft. www.balex.eu. Nadkrokevní izolace šikmé střechy. Montážní návod BALEXTHERM soft Nadkrokevní izolace šikmé střechy Montážní návod BALEXTHERM soft Nadkrokevní izolace šikmé střechy Základní informace o výrobku Izolační materiál Obložení Celková šířka Krycí šířka Standardní

Více

NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP GOTHIK

NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP GOTHIK NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP GOTHIK Úvod Jednoduchá a správná pokládka živičných šindelů TEGOLA CANADESE vyžaduje spojitý, rovný, čistý a suchý podklad. Podklad je tvořen obvykle

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony. +,00 3 9 0 4 0 4 00 0 sousední objekt falcovaný plech s asfaltovou suspenzí hliníkové šablony +,00 +,0 +,00 +,00 +,0 +,0 +3,00 +, +,0 +,00 +3,00 zaslepený komín +3,0 +3,0 výlez na střechu výlez na střechu

Více

HLINÍK VYZNÁVÁ BAREVNOST

HLINÍK VYZNÁVÁ BAREVNOST perfektní řešení pro každou střechu Hliníkové okapové systémy PREFA STŘECHY FASÁDY SOLAR www.prefa.com OKAPOVÉ SYSTÉMY PREFA HLINÍK VYZNÁVÁ BAREVNOST Střešní žlaby mohou podobu budovy utvářet dvojím způsobem.

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Člen MONIER GROUP ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené betonové střešní tašce Bramac

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

LEHKÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

LEHKÉ STŘEŠNÍ KRYTINY LEHKÉ STŘEŠNÍ KRYTINY XENA Výška prolisu 350 mm 1100 mm 15/20/25 mm 39/44/49 mm 6000 mm 470 mm Min. sklon střechy 12 ROXANA Výška prolisu 1100 mm 15/20/25 mm 39/44/49 mm 6000 mm 520 mm Min. sklon střechy

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby OPRAVA STŘECHY (její nižší levé části) ZŠ DR.M.TYRŠE JKSO Název objektu Stavební práce EČO Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA IČO DIČ Objednatel Projektant Město

Více

Nové navrhování tříd těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev.

Nové navrhování tříd těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev. Nové navrhování tříd těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev. Spojování a těsnění podstřešních membrán. Jan Rypl, manažer aplikací, tel.: +420 602194045, rypl@juta.cz, www.juta.cz, oficiální člen Řemeslné

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené betonové střešní

Více

BORGA Elegant - montážní návod

BORGA Elegant - montážní návod BORGA Elegant - montážní návod BORGA s.r.o. Popůvky u Brna 203, 664 41 Troubsko tel.: 547 222 999 e-mail: info@borga.cz IČ: 26243521, DIČ: CZ26243521 fax: 547 211 431 www.borga.cz BORGA Elegant - montážní

Více

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Technická informace Asfaltový šindel tvar bobrovka (17.8.2006) Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Pokládka živičných šindelů vyžaduje vždy čistý, rovný a suchý spojitý podklad. Ten může být tvořen dřevěným

Více

OPRAVA STŘECHY DOMU K. H. BOROVSKÉHO 301, OSEK D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU. D1: SO Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

OPRAVA STŘECHY DOMU K. H. BOROVSKÉHO 301, OSEK D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU. D1: SO Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO OPRAVA STŘECHY

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Technická informace Asfaltový šindel tvar trapézový (SHADOW) (21.10.2004) Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Pokládka živičných šindelů vyžaduje vždy čistý, rovný a suchý spojitý podklad. Ten může být

Více

INVESTOR: Marek Pospíšil

INVESTOR: Marek Pospíšil AKÁKA RODINNÝ DŮM PRAHA RADOTÍN INVESTOR: Marek Pospíšil mr.pospisil@gmail.com 739 500 818 POPTÁVANÉ PROFESE ednické práce ateplovací práce Tesařské práce Klempířské práce Bezpečnostní systémy Rolety ADRESA

Více

Bezplatný servis zákazníkům Výpočet množství střešních tašek, příslušenství a nákladů

Bezplatný servis zákazníkům Výpočet množství střešních tašek, příslušenství a nákladů Bezplatný servis zákazníkům Výpočet množství střešních tašek, příslušenství a nákladů KM BETA a.s. Dolní Valy 2 695 01 Hodonín Tel/Fax.: (+420) 518 321 134, 518 340 938 Tel/Fax.: (+420) 518 321 138, 518

Více

CREATON. Zastřešíme vaši budoucnost. CENÍK vláknocementové krytiny Vláknocementová krytina DACORA a BALTIC

CREATON. Zastřešíme vaši budoucnost. CENÍK vláknocementové krytiny Vláknocementová krytina DACORA a BALTIC CREATON. Zastřešíme vaši budoucnost. CENÍK vláknocementové krytiny 2017 Vláknocementová krytina DACORA a BALTIC HLADKÝ POVRCH Spotřeba ks/m 2 (dle sklonu) kg/1 ks kg/paleta ks/balík ks/paleta modročerná

Více

Přednosti pálené tašky

Přednosti pálené tašky Technické informace Přednosti pálené tašky ODOLNOST Tašky jsou vysoce odolné proti mechanickému poškození. Střecha z pálených tašek je pevná (pro údržbu, případnou opravu či kontrolu). Pálené tašky TONDACH

Více

Isola Ceník Platný od 1. 4. 2012

Isola Ceník Platný od 1. 4. 2012 Isola Ceník Platný od 1. 4. 2012 Kvalita pro Vaši střechu Isola ceník Obsah Strana Isola asfaltové šindele 3 Doplňky pro asfaltové šindele 4 Větráky pro asfaltové šindele 5 TopSec bezpečnostní systém pro

Více

DOKONALÉ ŘEŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE STŘECHY A FASÁDY

DOKONALÉ ŘEŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE STŘECHY A FASÁDY DOKONALÉ ŘEŠENÍ TEPELNÉ IZOLACE STŘECHY A FASÁDY KVALITA RYCHLOST ÚSPORA ENERGIÍ SYSTÉMOVÁ SKLADBA PRO ŠIKMÉ STŘECHY S TAŠKOVOU KRYTINOU PRO STŘECHY S PLECHOVOU KRYTINOU PRO MODERNÍ ODVĚTRANÉ FASÁDY PRO

Více

INVESTOR: Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, Dolní Poustevna D TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV STAVBY:

INVESTOR: Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77, Dolní Poustevna D TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV STAVBY: Correct BC, s.r.o., E. Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ25028588 Bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s., Ústí n.l., č.ú.: 913 657 3001 / 5500 Tel./fax: 475 200 977 e-mail:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 6

Více

NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP TRADITIONAL

NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP TRADITIONAL NÁVOD K POKLÁDCE ŽIVIČNÉHO ŠINDELE TEGOLA CANADESE TYP TRADITIONAL Úvod Jednoduchá a správná pokládka živičných šindelů TEGOLA CANADESE vyžaduje spojitý, rovný, čistý a suchý podklad. Podklad je tvořen

Více

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/26 Sb. Stavba: 9999999999 Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % CZK Základ pro základní DPH: 21 % CZK

Více

Sada 1 Klempířská technologie

Sada 1 Klempířská technologie S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 1 Klempířská technologie 20. Závětrné lemování střech Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA FALCOVANÉ TAŠKY, FALCOVANÉ ŠINDELE, FALCOVANÉ ŠABLONY A ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA FALCOVANÉ TAŠKY, FALCOVANÉ ŠINDELE, FALCOVANÉ ŠABLONY A ODVODŇOVACÍ SYSTÉM MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA FALCOVANÉ TAŠKY, FALCOVANÉ ŠINDELE, FALCOVANÉ ŠABLONY A ODVODŇOVACÍ SYSTÉM STŘECHY FASÁDY SOLAR WWW.PREFA.COM OBSAH Nářadí pro pokládku střešních krytin Prefa 3 Všeobecné pokyny 4 Příprava

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

ČESKÁ REPUBLIKA CENÍK 2015 PROGRAM PRO SPECIALISTY STŘECHY & FASÁDY

ČESKÁ REPUBLIKA CENÍK 2015 PROGRAM PRO SPECIALISTY STŘECHY & FASÁDY ČESKÁ REPUBLIKA CENÍK 2015 PROGRAM PRO SPECIALISTY NA STŘECHY A FASÁDY STŘECHY & FASÁDY WWW.PREFA.COM KAŽDÝ OBJEKT SE STANE UNIKÁTEM S NOVÝM STŘEŠNÍM A FASÁDNÍM PANELELEM PREFA FX.12 PREFA fasádní panel

Více

Nové energie Ceník. Platný od 15. března 2013. Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken

Nové energie Ceník. Platný od 15. března 2013. Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken Nové energie Ceník Platný od 15. března 2013 Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken Ceník - Nové energie Vydání 01 03.2013 Platí pro Česko od 15.03.2013. Ceny jsou

Více

sleva % sleva % sleva %

sleva % sleva % sleva % CENÍK STŘEŠNÍ KRYTINY 1.2.-201 ŽIRAFA STAVEBNINY TEL: 312 68 342 E-MAIL: kladno@zirafa-stavebniny.cz www:zirafa-stavebniny.cz STŘEŠNÍ LATĚ Střešní lať impregnovaná 6x4cm 4m Střešní lať impregnovaná 6x4cm

Více

ŠIKMÁ STŘECHA TAŠKY. Místo

ŠIKMÁ STŘECHA TAŠKY. Místo ŠIKMÁ STŘECHA TAŠKY První instalace nových modulů Schott Perform Mono 255 v České republice. Instalace doplněna o komplexní monitorovací systém Solarmonitor včetně čidla osvitu. Zhotovena je i příprava

Více

ČESKÁ REPUBLIKA CENÍK 2014 PROGRAM PRO SPECIALISTY NA STŘECHY A FASÁDY

ČESKÁ REPUBLIKA CENÍK 2014 PROGRAM PRO SPECIALISTY NA STŘECHY A FASÁDY ČESKÁ REPUBLIKA CENÍK 2014 PROGRAM PRO SPECIALISTY NA STŘECHY A FASÁDY STŘECHY FASÁDY SOLAR WWW.PREFA.COM KVALITA S NADČASOVOU ELEGANCÍ MALOFORMÁTOVÉ STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ PRVKY Z HLINÍKU * PREFA Falcovaná

Více