REHAU TEPELNÁ čerpadla CENÍK 2009 č /1 cz. Platný od Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REHAU TEPELNÁ čerpadla CENÍK 2009 č. 952.001/1 cz. Platný od 1.7. 2009 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl"

Transkript

1 REHAU TEPELNÁ čerpadla CENÍK 2009 č /1 cz platný od Platný od Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl

2 PROGRAM TEPELNÝCH ČERPADEL REHAU OBSAH 1... Program tepelných čerpadel REHAU... S Informace... S kroky k Vašemu řešení tepelného čerpadla... S Pokyny k projektování a dimenzování... S Tepelná čerpadla... S Tepelná čerpadla země / voda... S Kompaktní tepelné čerpadlo země / voda... S Tepelná čerpadla země / voda v základním provedení... S Příslušenství pro tepelná čerpadla země / voda... S Tepelná čerpadla voda / voda... S Kompaktní tepelné čerpadlo voda / voda... S Tepelná čerpadla voda / voda v základním provedení... S Příslušenství pro tepelná čerpadla voda / voda... S Tepelná čerpadla vzduch / voda... S Tepelná čerpadla vzduch / voda... S Příslušenství pro tepelná čerpadla vzduch / voda... S Ohřev pitné vody... S Systémový zásobník se stanicí pro ohřev čerstvé pitné vody... S Příslušenství pro ohřev pitné vody... S Přehled činností při uvedení do provozu... S.36 2

3 1 PROGRAM TEPELNÝCH ČERPADEL REHAU 1.1 INFORMACE Tento ceník programu tepelných čerpadel REHAU je platný od Platnost Tento ceník je platný pro Českou republiku. Všechny ceny jsou bez DPH a slouží pro nezávaznou orientaci při kalkulaci. Navigace Na začátku ceníku najdete podrobný obsah s názvy kapitol a odpovídajícími čísly stránek. Využívejte, prosím, k projektování a montáži vždy platné Technické informace a Návod k montáži. Obdržíte je u Vašeho velkoobchodu, zastoupení REHAU nebo je můžete stáhnout na Dodávka a vyúčtování se uskutečňují na základě Vámi známých Všeobecných dodacích a platebních podmínek REHAU. Tyto jsou k nahlédnutí na a platební podmínky nebo mohou být zaslány na požádání. Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, dotisku, odběru vyobrazení, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanickou nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat, zůstávají vyhrazena. Všechny rozměry a hmotnosti jsou orientační hodnoty. Omyly a změny vyhrazeny. Piktogramy a loga Bezpečnostní pokyn Právní pokyn Důležitá informace Vaše výhoda Informace na internetu Vytápění Teplá voda Chlazení 3

4 1 VŠEOBECNĚ KROky K ŘEŠENÍ vašeho TEPELNÉHO ČERPADLA Přesné dimenzování u tepelného čerpadla je obzvlášť důležité. Důsledkem příliš malého čerpadla jsou chybějící komfort a zvýšené náklady na vytápění. Příliš velká čerpadla jsou naopak často spojena s neúměrně vysokými pořizovacími náklady zařízení a taktováním kompresoru. Předimenzování a poddimenzování má být tudíž zabraňováno. Pro správné dimenzování zařízení jsou nutné následující údaje: 1 PROJEKTOVÁNÍ A DIMENZOVÁNÍ Celková potřeba výkonu - potřeba výkonu pro vytápění - potřeba výkonu pro přípravu teplé vody - potřeba výkonu pro speciální využití Přepínání vysokého a nízkého tarifu dodavatele elektrické energie Přívodní teplota do topného systému Výběr zdroje tepla Způsob provozování tepelného čerpadla Poté, co je zjištěna celková potřeba výkonu zařízení, může začít výběr typu tepelného čerpadla. Zde rozlišujeme: TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ/VODA (řada GEO) TEPELNÉ ČERPADLO VODA/VODA (řada AQUA) TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA (řada AERO) 2 VÝBĚR SPRÁVNÉHO TYPU ČERPADLA Rozhodnutí, jestli bude použit jako zdroj tepla země (plošný kolektor, vrt nebo Helix-sonda), vzduch nebo spodní voda, souvisí s následujícími faktory: - Investiční náklady: Vedle nákladů za tepelné čerpadlo a topný/chladicí systém jsou investiční náklady výrazně ovlivněny náklady na přípravu zdroje tepla. - Provozní náklady: Očekávaná roční doba provozu (COP-vytápění a EEH-chlazení) tepelného čerpadla mají rozhodující vliv na provozní náklady. Tyto jsou ovlivňovány na prvním místě typem tepelného čerpadla, průměrnou teplotu zdroje tepla a nutnou přívodní teplotou do topného systému. 4

5 Příslušenství k tepelným čerpadlům je pro lepší orientaci rozlišeno barevně následujícím způsobem: - TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ/VODA (řada GEO) - TEPELNÉ ČERPADLO VODA/VODA (řada AQUA) - TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA (řada AERO) 3 VÝBĚR PŘÍSLUŠENSTVÍ Dále je příslušenství rozděleno do následujících kategorií: - povinné příslušenství ( P ) - volitelné (doporučené) příslušenství ( V ) Odpovídající označení (P nebo V) najdete v prvním sloupci před číslem výrobku. Příklad: Připojovací sada pro primární okruh 5-15kW pro tepelná čerpadla země/voda je povinné příslušenství (P) Č.výrobku Popis P Příp.sada pro primár. okruh 5-15kW VŠEOBECNĚ 5

6 1 VŠEOBECNĚ 1.3 POKYNY K PROJEKTOVÁNÍ A DIMENZOVÁNÍ Tato zkrácená informace k projektování a dimenzování systému s tepelným čerpadlem nenahrazuje Technické informace, které obdržíte u Vašeho velkoobchodu, zastoupení REHAU nebo je můžete stáhnout na Správné dimenzování a navržení soustavy s tepelným čerpadlem jsou předpoklad pro dlouhodobý, úsporný a uspokojivý provoz. Zde je nutné, aby všechny komponenty byly správně mezi sebou sladěny. Toto se týká jak zdroje tepla, tepelného čerpadla, tak i topného systému (užívání tepla). Většina problémů související s tepelnými čerpadly jsou způsobeny nesprávným dimenzováním na straně zdroje tepla nebo na straně topného systému. Proto je nutné, aby nedocházelo k předimenzování nebo poddimenzování soustavy s tepelným čerpadlem. Tomuto může být však zabráněno správným dimenzováním. Projektování a dimenzování soustavy s tepelným čerpadlem se v zásadě skládá z následujících kroků: - Dimenzování výkonu tepelného čerpadla - Stanovení zdroje tepla - Dimenzování zdroje tepla Na následujících stránkách Vás provedeme těmito kroky. Dimenzování výkonu tepelného čerpadla: Topný výkon tepelného čerpadla se vypočítává z - tepelných ztrát budovy (výpočet dle ČSN EN 12831) - potřeby výkonu pro přípravu teplé vody (výpočet dle DIN 4708) - potřeby výkonu pro případná speciální využití (např. bazén) - jakož i z případného režimu přerušení odběru elektřiny Toto lze shrnout do následujícího vzorce: QWP=(QH+QTW+QS) x faktor přerušení odběru elektřiny celková potřeba výkonu tepelného čerpadla potřeba výkonu pro vytápění (tepelné ztráty) potřeba výkonu pro přípravu teplé vody potřeba výkonu pro speciální využití Tepelné ztráty budovy Následující tabulka udává přehled specifických tepelných ztrát v závislosti na standardech budovy běžných v České republice. Typ budovy Typ zateplení Specifické využití tepla na osobu a den Stará budova žádná tepelná izolace 120W/m² Budovy před r Rok výstavby cca 1995 Novostavba QWP QH QTW QS malá/jednoduchá tepelná izolace izolace podle ČSN platné do roku 2002 izolace podle ČSN platné po roku W/m² 50-60W/m² 40-60W/m² Pasivní dům vysoce izolovaná budova 10W/m² Potřeba výkonu pro přípravu teplé vody Potřeba energie pro přípravu teplé vody může být velmi odlišná v závislosti na individuálním komfortu, jak nám ukazuje následující tabulka. Spotřeba teplé vody (45 C) na osobu a den Specifické využití tepla na ososbu a den Nízká spotřeba l Wh Střední spotřeba l Wh Vysoká spotřeba l Wh 6

7 Jestli budeme vycházet ze středně velké spotřeby 50 litrů teplé vody na osobu a den dostaneme při době zahřátí 8 hodin dodatečnou potřebu výkonu ve výši 0,25 kw na osobu. Při těchto úvahách nejsou brány v potaz ztráty při případných cirkulačních vedeních. Tato potřeba se musí stanovit separátně. Potřeba výkonu pro speciální využití Speciální využití jako např. větrací zařízení nebo bazén mohou mít značný vliv na celkový výkon tepelného čerpadla. Přitom může mít i doba využití velký vliv, poněvadž např. u bazénu je velký rozdíl, jestli se provozuje celoročně nebo jenom mimo topnou sezonu. Dodatečná potřeba výkonu musí být stanovena příslušnou výpočetní metodou odpovídající jednotlivým využitím a se zohledněním způsobu použití (současně s vytápěním, přednostní spínání atd.). Příklad výpočtu: Podklad pro výpočet tvoří následující veličiny: - nově postavený rodinný domek - domácnost tvořená ze 4 osob a obytnou plochou 140 m² - středně velká spotřeba teplé vody - doba odstávky od elektrické rozvodné sítě 2 x 2 hodiny Z toho vyplývají následující hodnoty: Tepelné ztráty budovy: Q Topný výkon, budova Potřeba výkonu pro přípravu teplé vody: Q Teplá voda = 140m² 50 W/m² = 7000 W = 4 osoby 0,25 kw = 1000 W Režim přerušení odběru elektřiny V některých zemích dodavatel elektřiny poskytuje speciální tarify pro tepelná čerpadla. Tyto tarify jsou výhodnější než běžný tarif. Naproti tomu mohou dodavatelé elektřiny přes den na určitou dobu odstavit tepelná čerpadla od sítě., aby např. bylo zabráněno poledním odběrným špičkám v elektrické soustavě. Během tohoto přerušení tepelná čerpadla nemohou být provozována. Tepelná energie, která je po dobu té odstávky zapotřebí k vytápění budovy, je obvykle uložená v taktovacím zásobníku. Aby po dobu odstávky byl zajištěn dostatečný výkon musí být při dimenzování výkonu tepelného čerpadla zohledněn faktor odstávky (přerušení dodávání elektřiny). Tento faktor se vypočítává následujícím způsobem: Faktor odstávky f = 24h 24h - doba odstávky Zohledňuje se jestli potřeba výkonu pro přípravu teplé vody přesahuje 20% tepelných ztrát budovy. Příklad: 7000 W 100 % 1000 W ~14 % nezohledňuje se! Potřeba tepla pro speciální využití: 0 W (jelikož nejsou definována žádná speciální využití) Faktor odstávky: Faktor odstávky f = 24h 24h - 2 2h = 1,2 Celková potřeba výkonu tepelného čerpadla se tímto vypočítává: QWP = (7000 W + 0 W + 0 W) x 1, W = 8,4 kw Z toho vyplývá např. tepelné čerpadlo REHAU GEO 8 CC. Vysvětlení označení tepelných čerpadel: PROJEKTOVÁNÍ A DIMENZOVÁNÍ Následující tabulka udává přehled obvyklých faktorů odstávky: Přepínaní tarifů Faktor 1 x 2 h 1,1 2 x 2 h 1,2 3 x 2 h 1,33 Tep. čerpadlo REHAU GEO 8 C C 1 Zdroj tepla GEO země AQUA AERO voda vzduch 2 Zaokrouhlená hodnota topného výkonu v kw 3 Stavební provedení C kompaktní provedení (Compact) B základní provedení (Base) 4 Funkce chlazení C aktivní chlazení (Cooling) 7

8 2 tepelná čerpadla 2.1 Tepelné čerpadlo země / voda Kompaktní tepelné čerpadlo země / voda do 15 kw REHAU GEO 5-15 C VYTÁPĚNÍ Kompaktní tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev pitné vody s maximální teplotou 55 C, vybavené vysoce hodnotnými komponenty: Scroll kompresorem, výměníky z ušlechtilé oceli pro výparník a kondenzátor, termostatickým expanzním ventilem, kontrolním průhledítkem pro chladící směs, elektrickým propojením se všemi spínacími, regulačními a bezpečnostními zařízeními, dále čidly pro sledování vysokého a nízkého tlaku a integrovanou regulací REHAU s odděleným semigrafickým displejem a ovládáním. Tepelná a zvuková izolace včetně 4 flexibilních připojovacích hadic, snímač venkovní teploty, snímač teploty v zásobníku a snímač teploty na přívodu je také součástí dodávky tohoto zařízení. Naplněné a odzkoušené chladící směsí R 407 C, provozní napětí 3 x 400 V / 50 Hz. Náklady za uvedení do provozu musí být naúčtovány u každé objednávky. Vytápění Aktivní chlazení Integrované čerpadlo primárního okruhu Ohřev pitné vody Pasivní chlazení Integrované čerpadlo sekundárního okruhu Integrovaná regulace Plášť: moderní a stabilní celohliníkový plášť nastříkaný práškovou barvou : jednotlivě na paletě COP 3) Chladící Č. výrobku Popis Topný výkon [kw] 1) výkon [kw] 2) EER Rozměry chlazení (š x h x v) v mm Cena Kč/kus GEO 5 C 5,4 kw 4, x755x ks , GEO 7 C 6,8 kw 4, x755x ks , GEO 8 C 8,3 kw 4, x755x ks , GEO 10 C 9,6 kw 4, x755x ks , GEO 12 C 11,9 kw 4, x755x ks , GEO 15 C 14,8 kw 4, x755x ks , Uvedení do provozu tepelného čerpadla REHAU GEO C (netto) 5000,00 1) Topný výkon při S 0 C / W 35 C dle EN ) Chladící výkon při S 15 C / W18 C dle EN (jen pro typ GEO BC nebo CC) S Teplota zdroje tepla (soľanky) v C W Teplota topného média (vody) v C 3) COP a EER jsou mezinárodně normované výkonové ukazatele. COP (Coefficent of Performance) se týká výkonu při topení. EER (Energy Efficency Ratio) se vztahuje na výkon při chlazení. Výkonový ukazatel udává poměr mezi odevzdaným topným nebo chladícím výkonem a vynaloženou elektrickou energií. Čím vyšší COP resp. EER, tím vyšší kvalita tepelného čerpadla. 8

9 REHAU GEO 5-15 CC VYTÁPĚNÍ / AKTIV. CHLAZENÍ Reverzní kompaktní tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev pitné vody s maximální teplotou 55 C, vybavené vysoce hodnotnými komponenty: Scroll kompresorem, výměníky z ušlechtilé oceli pro výparník a kondenzátor, termostatickým expanzním ventilem, kontrolním průhledítkem pro chladící směs, elektrickým propojením se všemi spínacími, regulačními a bezpečnostními zařízeními, dále čidly pro sledování vysokého a nízkého tlaku a integrovanou regulací REHAU s odděleným semigrafickým displejem a ovládáním. Tepelná a zvuková izolace včetně 4 flexibilních připojovacích hadic, snímač venkovní teploty, snímač teploty v zásobníku a snímač teploty na přívodu je také součástí dodávky tohoto zařízení. Naplněné a odzkoušené chladící směsí R 407 C, provozní napětí 3 x 400 V / 50 Hz. Automatické přepínání mezi provozem vytápění a chlazení. Náklady za uvedení do provozu musí být naúčtovány u každé objednávky. Vytápění Aktivní chlazení Integrované čerpadlo primárního okruhu Ohřev pitné vody Pasivní chlazení Integrované čerpadlo sekundárního okruhu Integrovaná regulace Č.výrobku Popis Topný výkon [kw] 1) COP 3) Chladící výkon [kw] 2) EER Rozměry chlazení 3) (š x h x v) v mm Cena Kč/ks GEO 5 CC 5,4 kw 4,1 6,45 4,79 555x755x ks , GEO 7 CC 6,8 kw 4,1 8,40 4,88 555x755x ks , GEO 8 CC 8,3 kw 4,2 9,95 4,93 555x755x ks , GEO 10 CC 9,6 kw 4,1 11,70 4,91 555x755x ks , GEO 12 CC 11,9 kw 4,2 14,45 4,93 555x755x ks , GEO 15 CC 14,8 kw 4,3 18,00 4,90 555x755x ks , Uvedení do provozu tepelného čerpadla GEO CC (netto) 5000,00 KOMPAKTNÍ TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ / VODA 1) Topný výkon při S 0 C / W 35 C dle EN ) Chladící výkon při S 15 C / W18 C dle EN (jen pro typ GEO BC nebo CC) S Teplota zdroje tepla (soľanky) v C W Teplota topného média (vody) v C 3) COP a EER jsou mezinárodně normované výkonové ukazatele. COP (Coefficent of Performance) se týká výkonu při topení. EER (Energy Efficency Ratio) se vztahuje na výkon při chlazení. Výkonový ukazatel udává poměr mezi odevzdaným topným nebo chladícím výkonem a vynaloženou elektrickou energií. Čím vyšší COP resp. EER, tím vyšší kvalita tepelného čerpadla. 9

10 2.1.2 Tepelná čerpadla země /voda v základním provedení REHAU GEO 5-37 B VYTÁPĚNÍ Tepelné čerpadlo v základním provedení pro vytápění a ohřev pitné vody s maximální teplotou 55 C, vybavené vysoce hodnotnými komponenty: Scroll kompresorem, výměníky z ušlechtilé oceli pro výparník a kondenzátor, termostatickým expanzním ventilem, kontrolním průhledítkem pro chladící směs, elektrickým propojením se všemi spínacími, regulačními a bezpečnostními zařízeními, dále čidly pro sledování vysokého a nízkého tlaku a integrovanou regulací REHAU s odděleným semigrafickým displejem a ovládáním. Tepelná a zvuková izolace včetně 4 flexibilních připojovacích hadic, snímač venkovní teploty, snímač teploty v zásobníku a snímač teploty na přívodu je také součástí dodávky tohoto zařízení. Naplněné a odzkoušené chladící směsí R 407 C, provozní napětí 3 x 400 V / 50 Hz. Náklady za uvedení do provozu musí být naúčtovány u každé objednávky. Vytápění Aktivní chlazení Integrované čerpadlo primárního okruhu Ohřev pitné vody Pasivní chlazení Integrované čerpadlo sekundárního okruhu Integrovaná regulace Plášť: moderní a stabilní celohliníkový plášť nastříkaný práškovou barvou : jednotlivě na paletě Č.výrobku Popis Topný výkon [kw] 1) COP 3) Chladící výkon [kw] 2) EER Rozměry chlazení 3) (š x h x v v mm Cena Kč/ks GEO 5 B 5,4 kw 4, x755x ks , GEO 7 B 6,8 kw 4, x755x ks , GEO 8 B 8,3 kw 4, x755x ks , GEO 10 B 9,6 kw 4, x755x ks , GEO 12 B 11,9 kw 4, x755x ks , GEO 15 B 14,8 kw 4, x755x ks , GEO 17 B 17,1 kw 4, x755x ks , GEO 19 B 19,5 kw 4, x755x ks , GEO 22 B 22,0 kw 4, x1110x ks , GEO 26 B 24,2 kw 4, x1110x ks , GEO 30 B 27,8 kw 4, x1110x ks , GEO 37 B 34,7 kw 4, x1110x ks , Uvedení do provozu tepelného čerpadla GEO B (netto) 5 000,00 1) Topný výkon při S 0 C / W 35 C dle EN ) Chladící výkon při S 15 C / W18 C dle EN (jen pro typ GEO BC nebo CC) S Teplota zdroje tepla (soľanky) v C W Teplota topného média (vody) v C 3) COP a EER jsou mezinárodně normované výkonové ukazatele. COP (Coefficent of Performance) se týká výkonu při topení. EER (Energy Efficency Ratio) se vztahuje na výkon při chlazení. Výkonový ukazatel udává poměr mezi odevzdaným topným nebo chladícím výkonem a vynaloženou elektrickou energií. Čím vyšší COP resp. EER, tím vyšší kvalita tepelného čerpadla. 10

11 REHAU GEO 5-15 BC VYTÁPĚNÍ / AKTIV. CHLAZENÍ Reverzní tepelné čerpadlo v základním provedení pro vytápění a ohřev pitné vody s maximální teplotou 55 C, vybavené vysoce hodnotnými komponenty: Scroll kompresorem, výměníky z ušlechtilé oceli pro výparník a kondenzátor, termostatickým expanzním ventilem, kontrolním průhledítkem pro chladící směs, elektrickým propojením se všemi spínacími, regulačními a bezpečnostními zařízeními, dále čidly pro sledování vysokého a nízkého tlaku a integrovanou regulací REHAU s odděleným semigrafickým displejem a ovládáním. Tepelná a zvuková izolace včetně 4 flexibilních připojovacích hadic, snímač venkovní teploty, snímač teploty v zásobníku a snímač teploty na přívodu je také součástí dodávky tohoto zařízení. Naplněné a odzkoušené chladící směsí R 407 C, provozní napětí 3 x 400 V / 50 Hz. Automatické přepínání mezi provozem vytápění a chlazení. Náklady za uvedení do provozu musí být naúčtovány u každé objednávky. Vytápění Aktivní chlazení Integrované čerpadlo primárního okruhu Ohřev pitné vody Pasivní chlazení Integrované čerpadlo sekundárního okruhu Integrovaná regulace Plášť: moderní a stabilní celohliníkový plášť nastříkaný práškovou barvou : jednotlivě na paletě Č.výrobku Popis Topný výkon [kw] 1) COP 3) Chladící výkon [kw] 2) EER Rozměry chlazení 3) (š x h x v) v mm Cena Kč/ks GEO 5 BC 5,4 kw 4,1 6,45 kw 4,79 555x755x ks , GEO 7 BC 6,8 kw 4,1 8,40 kw 4,88 555x755x ks , GEO 8 BC 8,3 kw 4,2 9,95 kw 4,93 555x755x ks , GEO 10 BC 9,6 kw 4,1 11,70 kw 4,91 555x755x ks , GEO 12 BC 11,9 kw 4,2 14,45 kw 4,93 555x755x ks , GEO 15 BC 14,8 kw 4,3 18,00 kw 4,90 555x755x ks , GEO 17 BC 17,1 kw 4,4 21,4 kw 5,15 555x755x ks , GEO 19 BC 19,5 kw 4,4 23,9 kw 5,14 555x755x ks , GEO 22 BC 22,0 kw 4,2 27,2 kw 4,94 705x755x ks , GEO 26 BC 24,2 kw 4,0 32,5 kw 5,01 705x755x ks , GEO 30 BC 27,8 kw 4,0 37,5 kw 5,14 705x755x ks , GEO 37 BC 34,7 kw 4,1 46,0 kw 5,00 705x755x ks , Uvedení do provozu tepelného čerpadla GEO BC (netto) 5 000,00 TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ / VODA V ZÁKLADNÍM PROVEDENÍ 1) Topný výkon při S 0 C / W 35 C dle EN ) Chladící výkon při S 15 C / W18 C dle EN (jen pro typ GEO BC nebo CC) S Teplota zdroje tepla (soľanky) v C W Teplota topného média (vody) v C 3) COP a EER jsou mezinárodně normované výkonové ukazatele. COP (Coefficent of Performance) se týká výkonu při topení. EER (Energy Efficency Ratio) se vztahuje na výkon při chlazení. Výkonový ukazatel udává poměr mezi odevzdaným topným nebo chladícím výkonem a vynaloženou elektrickou energií. Čím vyšší COP resp. EER, tím vyšší kvalita tepelného čerpadla. 11

12 2.1.3 Příslušenství pro tepelná čerpadla země / voda Připojovací sada pro primární okruh Slouží na propojení mezi plošným kolektorem nebo sondami a tepelným čerpadlem REHAU GEO. Komponenty jsou částečně předmontované. Set obsahuje: - expanzní nádobu - bezpečnostní ventil - teploměr pro přívod i zpátečku - manometer - filtr - uzávěry - napouštěcí ventily - oběhové čerpadlo primár. okruhu (kromě sady pro 5-15 kw č. výrobku ) Č.výrobku Popis Vhodné pro REHAU tepelné čerpadlo Dimenze Objem exp. Oběhové čerpadlo Cena Kč/ks P Přip.sada pro primární okruh 5-15 kw GEO 5-15 C/CC 1 25 l ,00 P Přip.sada pro primární okruh 5-8 kw GEO 5-8 B/BC 1 25 l Grundfos UPS ,00 P Přip.sada pro primární okruh kw GEO B/BC 1 25 l Grundfos UPS ,00 P Přip.sada pro primární okruh kw GEO 17/19 1¼ 25 l Grundfos UPS ,00 P Přip.sada pro primární okruh 22 kw GEO 22 1½ 25 l Grundfos UPS ,00 P Přip.sada pro primární okruh kw GEO 26/30 1½ 25 l WILO TOP S 40/ ,00 P Přip.sada pro primární okruh 37 kw GEO l WILO TOP S 50/ ,00 Čerpadlový směšovací modul REHAU Předmontovaná čerpadlová sestava k zásobování směšovacího topného resp. chladícího okruhu. Obsahuje: - oběhové čerpadlo, 3 nastavitelné stupně - 3-cestný směšovací ventil, KVS = 8m³/h - teploměry na přívodním i vratném vedení - uzávěry. Č. výrobku Popis Oběhové čerpadlo Dimenze připojení Cena Kč/ ks V HK čerpadlový směšovací modul Typ 1 Grundfos UPS IG 8,70 1 ks ,00 V HK čerpadlový směšovací modul Typ 2 Grundfos UPS IG 9,85 1 ks ,00 12

13 Chlad.výměník REHAU Výměník z ušlechtilé oceli letovaný mědí (AISI 316) se připojí na primární straně přímo do primárního okruhu. Na sekundární straně se připojí přímo do topného / chladícího systému. Dodává se izolovaný s montážní deskou a upevňovacím materiálem. Č.výrobku Popis Dimenze připojení Cena Kč/ks Primární strana Sekundární strana V REHAU Chladící výměník GEO 6/AQUA 7,5 kw 1" AG 1¼" AG 8,1 1 ks ,00 V REHAU Chladící výměník GEO 8/AQUA 10 kw 1" AG 1¼" AG 10,4 1 ks ,00 V REHAU Chladící výměník GEO 11/AQUA 13 kw 1" AG 1¼" AG 12,7 1 ks ,00 V REHAU Chladící výměník GEO 15/AQUA 17 kw 1" AG 1¼" AG 14 1 ks ,00 V REHAU Chladící výměník GEO 18/AQUA 22 kw 1" AG 1¼" AG 15 1 ks ,00 V REHAU Chladící výměník GEO 22/AQUA 28 kw 1" AG 1¼" AG 21,7 1 ks ,00 V REHAU Chladící výměník GEO 35/AQUA 40 kw 2" AG 2" AG 26,8 1 ks ,00 3-cestný ventil REHAU Slouží na přepínání mezi provozem vytápění a chlazení, i na upřednostnění ohřevu zásobníku Obsahuje: - ventil z mosazi - servopohon - závitové přechody. PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ / VODA Č.výrobku Popis Dimenze připojení Cena Kč/ks V REHAU 3-cestný ventil 1 ¼" 1¼" AG 2,3 1 ks 5 700,00 V REHAU 3-cestný ventil 2" 2" AG 2,8 1 ks 6 500,00 Odkalovač nečistot REHAU Zařízení slouží na odstranění částí nečistot a kalů z topného systému. Na zabudování do vedení vratného potrubí tepelného čerpadla. Umožňuje čištění během provozu systému bez přerušení. Materiál: mosaz Max. provozní teplota 110 C Max. provozní tlak 10 bar Č.výrobku Popis Dimenze připojení Cena Kč/ks P REHAU Odkalovač nečistot 1" 1" 1,30 1 ks 2 700,00 P REHAU Odkalovač nečistot 1¼" 1¼" 1,45 1 ks 3 500,00 P REHAU Odkalovač nečistot 1½" 1½" 1,60 1 ks 4 200,00 P REHAU Odkalovač nečistot 2" 2" 3,74 1 ks ,00 13

14 Odlučovač vzduchu REHAU Zařízení slouží pro automatické odstraňování vzduchu z topného systému. Pro zabudování do přívodního potrubí tepelného čerpadla. Materiál: mosaz Max. provozní teplota 110 C Max. provozní tlak 10 bar Č.výrobku Popis Dimenze připojení Cena Kč/ks P REHAU Odlučovač vzduchu 1" 1" 1,30 1 ks 2 700,00 P REHAU Odlučovač vzduchu 1¼" 1¼" 1,45 1 ks 3 500,00 P REHAU Odlučovač vzduchu 1½" 1½" 1,60 1 ks 4 200,00 P REHAU Odlučovač vzduchu 2" 2" 3,74 1 ks ,00 Zařízení pro měkký start REHAU Slouží k redukci startovacího proudu tepelného čerpadla až o 50%. Možno zabudovat do tepelného čerpadla i dodatečně, upevní se na DIN lištu. Č.výrobku Popis Vhodné pro TČ REHAU Cena Kč/ks V REHAU Zařízení pro měkký start 1 GEO ,05 1 ks 9 800,00 V REHAU Zařízení pro měkký start 2 GEO ,15 1 ks ,00 V REHAU Zařízení pro měkký start 3 GEO 37 1,30 1 ks ,00 Nemrznoucí směs REHAU Koncentrát pro smíchání s vodou Chrání systém před korozí Biologicky odbouratelná tekutina Č.výrobku Popis Objem balení Cena Kč/ks V REHAU Propylenglykol 20 l 20,5 1 kanistr = 20l 200,00 14

15 Snímač teploty a relativní vlhkosti vzduchu HT-HC Nástěnný kombinovaný snímač od 0 do 50 C, vlhkost 10-90%rh Provozní napětí: VAC/DC Rozměry Š x V x H: 126 x 80 x 29 mm Č.výrobku Popis Cena Kč/ks V Snímač teploty a relativní vlhkosti vzduchu HT-HC 0,120 1 ks 4 200,00 Snímač teploty RT-HC Nástěnný snímač od 0 do 50 C Rozměry Š x V x H: 126 x 80 x 29 mm Č.výrobku Popis Cena Kč/ks V Snímač prostorové teploty RT-HC 0,150 1 ks 1 500,00 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ / VODA 15

16 2 TEPELNÁ ČERPADLA 2.2 TEPELNÁ ČERPADLA voda / voda Kompaktní tepelné čerpadlo do 19 kw REHAU AQUA 7-19 C VYTÁPĚNÍ Kompaktní tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev pitné vody s maximální teplotou 55 C, vybavené vysoce hodnotnými komponenty: Scroll kompresorem, výměníky z ušlechtilé oceli pro výparník a kondenzátor, termostatickým expanzním ventilem, kontrolním průhledítkem pro chladící směs, elektrickým propojením se všemi spínacími, regulačními a bezpečnostními zařízeními, dále čidly pro sledování vysokého a nízkého tlaku a integrovanou regulací REHAU s odděleným semigrafickým displejem a ovládáním. Tepelná a zvuková izolace včetně 4 flexibilních připojovacích hadic, snímač venkovní teploty, snímač teploty v zásobníku a snímač teploty na přívodu je také součástí dodávky tohoto zařízení. Naplněné a odzkoušené chladící směsí R 407 C, provozní napětí 3 x 400 V / 50 Hz. Čerpadlo pro čerpání podzemní vody je dodáváno ze strany stavby! Náklady za uvedení do provozu musí být naúčtovány u každé objednávky. Vytápění Aktivní chlazení Integrované čerpadlo primárního okruhu Ohřev pitné vody Pasivní chlazení (jen s příslušenstvím) Integrované čerpadlo sekundárního okruhu Plášť: moderní a stabilní celohliníkový plášť nastříkaný práškovou barvou : jednotlivě na paletě COP 3) Chladící Č.výrobku Popis Topný výkon [kw] 1) výkon [kw] 2) EER chlazení 3) Rozměry (š x h x v) v mm Cena Kč/ks AQUA 7 C 6,8 kw 5, x755x ks , AQUA 9 C 8,5 kw 5, x755x ks , AQUA 11 C 10,4 kw 5, x755x ks , AQUA 13 C 12,4 kw 5, x755x ks , AQUA 15 C 15,5 kw 5, x755x ks , AQUA 19 C 19,1 kw 5, x755x ks , Uvedení do provozu REHAU tepelného čerpadla AQUA C (netto) 5 000,00 1) Topný výkon při S 0 C / W 35 C dle EN ) Chladící výkon při S 15 C / W18 C dle EN (jen pro typ GEO BC nebo CC) S Teplota zdroje tepla (soľanky) v C W Teplota topného média (vody) v C 3) COP a EER jsou mezinárodně normované výkonové ukazatele. COP (Coefficent of Performance) se týká výkonu při topení. EER (Energy Efficency Ratio) se vztahuje na výkon při chlazení. Výkonový ukazatel udává poměr mezi odevzdaným topným nebo chladícím výkonem a vynaloženou elektrickou energií. Čím vyšší COP resp. EER, tím vyšší kvalita tepelného čerpadla. 16

17 REHAU AQUA 7-19 CC VYTÁPĚNÍ / AKTIV. CHLAZENÍ Reverzní kompaktní tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev pitné vody s maximální teplotou 55 C, vybavené vysoce hodnotnými komponenty: Scroll kompresorem, výměníky z ušlechtilé oceli pro výparník a kondenzátor, termostatickým expanzním ventilem, kontrolním průhledítkem pro chladící směs, elektrickým propojením se všemi spínacími, regulačními a bezpečnostními zařízeními, dále čidly pro sledování vysokého a nízkého tlaku a integrovanou regulací REHAU s odděleným semigrafickým displejem a ovládáním. Tepelná a zvuková izolace včetně 4 flexibilních připojovacích hadic, snímač venkovní teploty, snímač teploty v zásobníku a snímač teploty na přívodu je také součástí dodávky tohoto zařízení. Naplněné a odzkoušené chladící směsí R 407 C, provozní napětí 3 x 400 V / 50 Hz. Automatické přepínání mezi provozem vytápění a chlazení. Čerpadlo pro čerpání podzemní vody je dodáváno ze strany stavby! Náklady za uvedení do provozu musí být naúčtovány u každé objednávky. Vytápění Aktivní chlazení Integrované čerpadlo primárního okruhu Ohřev pitné vody Pasivní chlazení ( pouze s příslušenstvím ) Integrované čerpadlo sekundárního okruhu Plášť: moderní a stabilní celohliníkový plášť nastříkaný práškovou barvou : jednotlivě na paletě Č.výrobku Popis Topný výkon [kw] 1) COP 3) Chladící výkon [kw] 2) EER chlazení 3) Rozměry (š x h x v) v mm Cena Kč/ks AQUA 7 CC 6,8 kw 5,2 6,45 kw 4,79 555x755x ks , AQUA 9 CC 8,5 kw 5,3 8,40 kw 4,88 555x755x ks , AQUA 11 CC 10,4 kw 5,5 9,95 kw 4,93 555x755x ks , AQUA 13 CC 12,4 kw 5,4 11,70 kw 4,91 555x755x ks , AQUA 15 CC 15,5 kw 5,4 14,45 kw 4,93 555x755x ks , AQUA 19 CC 19,1 kw 5,3 18,00 kw 4,90 555x755x ks , Uvedení do provozu REHAU tepelného čerpadla AQUA CC (netto) 5 000,00 KOMPAKTNÍ TEPELNÁ ČERPADLA VODA / VODA 1) Topný výkon při S 0 C / W 35 C dle EN ) Chladící výkon při S 15 C / W18 C dle EN (jen pro typ GEO BC nebo CC) S Teplota zdroje tepla (soľanky) v C W Teplota topného média (vody) v C 3) COP a EER jsou mezinárodně normované výkonové ukazatele. COP (Coefficent of Performance) se týká výkonu při topení. EER (Energy Efficency Ratio) se vztahuje na výkon při chlazení. Výkonový ukazatel udává poměr mezi odevzdaným topným nebo chladícím výkonem a vynaloženou elektrickou energií. Čím vyšší COP resp. EER, tím vyšší kvalita tepelného čerpadla. 17

18 2.2.2 Tepelná čerpadla voda / voda v základním provedení REHAU AQUA 7-45 B VYTÁPĚNÍ Kompaktní tepelné čerpadlo pro vytápění a ohřev pitné vody s maximální teplotou 55 C, vybavené vysoce hodnotnými komponenty: Scroll kompresorem, výměníky z ušlechtilé oceli pro výparník a kondenzátor, termostatickým expanzním ventilem, kontrolním průhledítkem pro chladící směs, elektrickým propojením se všemi spínacími, regulačními a bezpečnostními zařízeními, dále čidly pro sledování vysokého a nízkého tlaku a integrovanou regulací REHAU s odděleným semigrafickým displejem a ovládáním. Tepelná a zvuková izolace včetně 4 flexibilních připojovacích hadic, snímač venkovní teploty, snímač teploty v zásobníku a snímač teploty na přívodu je také součástí dodávky tohoto zařízení. Naplněné a odzkoušené chladící směsí R 407 C, provozní napětí 3 x 400 V / 50 Hz. Čerpadlo pro čerpání podzemní vody je dodáváno ze strany stavby! Náklady za uvedení do provozu musí být naúčtovány u každé objednávky. Vytápění Aktivní chlazení Integrované čerpadlo primárního okruhu Ohřev pitné vody Pasivní chlazení (jen s slušenstvím) Integrované čerpadlo sekundárního okruhu Plášť: moderní a stabilní celohliníkový plášť nastříkaný práškovou barvou : jednotlivě na paletě Č.výrobku Popis Topný výkon [kw] 1) COP 3) Chladící výkon [kw] 2) EER chlazení 3) Rozměry (š x h x v) v mm Cena Kč/ks AQUA 7 B 6,8 kw 5, x755x ks , AQUA 9 B 8,5 kw 5, x755x ks , AQUA 11 B 10,4 kw 5, x755x ks , AQUA 13 B 12,4 kw 5, x755x ks , AQUA 15 B 15,5 kw 5, x755x ks , AQUA 19 B 19,1 kw 5, x755x ks , AQUA 21 B 21,3 kw 5, x755x ks , AQUA 25 B 25,0 kw 5, x755x ks , AQUA 28 B 27,6 kw 5, x755x ks , AQUA 34 B 32,2 kw 5, x755x ks , AQUA 39 B 37,0 kw 5, x755x ks , AQUA 45 B 45,9 kw 5, x755x ks , Uvedení do provozu REHAU tepelného čerpadla AQUA B (netto) 5 000,00 1) Topný výkon při S 0 C / W 35 C dle EN ) Chladící výkon při S 15 C / W18 C dle EN (jen pro typ GEO BC nebo CC) S Teplota zdroje tepla (soľanky) v C W Teplota topného média (vody) v C 3) COP a EER jsou mezinárodně normované výkonové ukazatele. COP (Coefficent of Performance) se týká výkonu při topení. EER (Energy Efficency Ratio) se vztahuje na výkon při chlazení. Výkonový ukazatel udává poměr mezi odevzdaným topným nebo chladícím výkonem a vynaloženou elektrickou energií. Čím vyšší COP resp. EER, tím vyšší kvalita tepelného čerpadla. 18

19 REHAU AQUA 7-45 BC VYTÁPĚNÍ / AKTIV. CHLAZENÍ Reverzní tepelné čerpadlo v základním provedení pro vytápění a ohřev pitné vody s maximální teplotou 55 C, vybavené vysoce hodnotnými komponenty: Scroll kompresorem, výměníky z ušlechtilé oceli pro výparník a kondenzátor, termostatickým expanzním ventilem, kontrolním průhledítkem pro chladící směs, elektrickým propojením se všemi spínacími, regulačními a bezpečnostními zařízeními, dále čidly pro sledování vysokého a nízkého tlaku a integrovanou regulací REHAU s odděleným semigrafickým displejem a ovládáním. Tepelná a zvuková izolace včetně 4 flexibilních připojovacích hadic, snímač venkovní teploty, snímač teploty v zásobníku a snímač teploty na přívodu je také součástí dodávky tohoto zařízení. Naplněné a odzkoušené chladící směsí R 407 C, provozní napětí 3 x 400 V / 50 Hz. Automatické přepínání mezi provozem vytápění a chlazení. Čerpadlo pro čerpání podzemní vody je dodáváno ze strany stavby! Náklady za uvedení do provozu musí být naúčtovány u každé objednávky. Vytápění Aktivní chlazení Integrované čerpadlo primárního okruhu Ohřev pitné vody Pasivní chlazení (pouze s příslušenstvím) Integroavné čerpadlo sekundárního okruhu Plášť: moderní a stabilní celohliníkový plášť nastříkaný práškovou barvou : jednotlivě na paletě Č.výrobku Popis Topný výkon [kw] 1) COP 3) Chladící výkon [kw] 2) EER chlazení 3) Rozměry (š x h x v) v mm Cena Kč/ks TEPELNÁ ČERPADLA VODA / VODA V ZÁKLÁDNÍM PROVEDENÍ AQUA 7 BC 6,8 kw 5,2 6,45 kw 4,79 555x755x ks , AQUA 9 BC 8,5 kw 5,3 8,40 kw 4,88 555x755x ks , AQUA 11 BC 10,4 kw 5,5 9,95 kw 4,93 555x755x ks , AQUA 13 BC 12,4 kw 5,4 11,70 kw 4,91 555x755x ks , AQUA 15 BC 15,5 kw 5,4 14,45 kw 4,93 555x755x ks , AQUA 19 BC 19,1 kw 5,3 18,00 kw 4,90 555x755x ks , AQUA 21 BC 21,3 kw 5,3 21,4 kw 5,15 555x755x ks , AQUA 25 BC 25,0 kw 5,3 23,9 kw 5,14 555x755x ks , AQUA 28 BC 27,6 kw 5,1 27,2 kw 4,94 705x755x ks , AQUA 34 BC 32,2 kw 5,2 32,5 kw 5,01 705x755x ks , AQUA 39 BC 37,0 kw 5,2 37,5 kw 5,14 705x755x ks , AQUA 45 BC 45,9 kw 5,1 46,0 kw 5,00 705x755x ks , Uvedení do provozu REHAU tepelného čerpadla AQUA BC (netto) 5 000,00 1) Topný výkon při S 0 C / W 35 C dle EN ) Chladící výkon při S 15 C / W18 C dle EN (jen pro typ GEO BC nebo CC) S Teplota zdroje tepla (soľanky) v C W Teplota topného média (vody) v C 3) COP a EER jsou mezinárodně normované výkonové ukazatele. COP (Coefficent of Performance) se týká výkonu při topení. EER (Energy Efficency Ratio) se vztahuje na výkon při chlazení. Výkonový ukazatel udává poměr mezi odevzdaným topným nebo chladícím výkonem a vynaloženou elektrickou energií. Čím vyšší COP resp. EER, tím vyšší kvalita tepelného čerpadla. 19

20 2.2.3 Příslušenství pro tepelná čerpadla voda / voda Set s bezpečnostním výměníkem REHAU Slouží pro hydraulické oddělení okruhu podzemní vody a primárního okruhu tepelného čerpadla AQUA. Zamezí poškození výparníku při nedostatečné kvalitě podzemní vody. Obsahuje: - oběhové čerpadlo - bezpečnostní ventil - manometer - expanzní nádobu - plnící a vypouštěcí kohout. Č.výrobku Popis Vhodné pro TČ REHAU Dimenze připojení V Set s bezpečnostním výměníkem 6,2 / 7,7 AQUA 7 / 9 (C) 1" AG 16,90 1 ks ,00 V Set s bezpečnostním výměníkem 9,4 AQUA 11 (C) 1" AG 19,20 1 ks ,00 V Set s bezpečnostním výměníkem 11,1 AQUA 13 (C) 1" AG 19,70 1 ks ,00 V Set s bezpečnostním výměníkem 13,9 AQUA 15 (C) 1" AG 22,90 1 ks ,00 V Set s bezpečnostním výměníkem 17,1 AQUA 19 (C) 1" AG 24,20 1 ks ,00 V Set s bezpečnostním výměníkem 19,4 AQUA 21 (C) 1 ¼" AG 26,00 1 ks ,00 V Set s bezpečnostním výměníkem 22,5 AQUA 25 (C) 1 ¼" AG 27,00 1 ks ,00 V Set s bezpečnostním výměníkem 25 AQUA 28 (C) 1 ½" AG 27,20 1 ks ,00 V Set s bezpečnostním výměníkem 28,8 AQUA 34 (C) 1 ½" AG 36,30 1 ks ,00 V Set s bezpečnostním výměníkem 33,2 AQUA 39 (C) 1 ½" AG 44,50 1 ks ,00 V Set s bezpečnostním výměníkem 40,6 AQUA 45 (C) 2" AG 45,00 1 ks ,00 Cena Kč/ks Tlakový spínač podzemní vody Spínač je určený pro připojení na vstupu podzemní vody do setu s bezpečnostním výměníkem, aby zamezil zamrznutí výparníku a eventuálním škodám na tepelném čerpadle. Obsahuje: - tlakový spínač - flexibilní připojovací hadice - filtr - montážní rám. Č.výrobku Popis Cena Kč/ks V Tlakový spínač podzemní vody 1,15 1 ks 4 200,00 20

21 REHAU Teploměr slouží k zobrazení teploty okruhu podzemní vody Rozsah teplot: C Průměr ukazatele: 80 mm Průměr snímače: 6 mm Délka: 45mm Č.výrobku Popis Rozsah hodnot Cena Kč/ks [ C] V Teploměr 80mm pro okruh podzemní vody -20 do +40 0,60 1 ks 999,00 Čerpadlový směšovací modul REHAU Předmontovaná čerpadlová skupina k zásobovaní směšovacího topného resp. chladícího okruhu. Obsahuje: - oběhové čerpadlo, 3 nastavitelné stupně - 3-cestný směšovací ventil, KVS = 8m³/h - teploměry na přívodním i vratném vedení - uzávěry. Č.výrobku Popis Oběhové čerpadlo Dimenze připojení Cena Kč/ks V HK čerpadlový směšovací modul Typ 1 Grundfos UPS IG 8,70 1 ks ,00 V HK čerpadlový směšovací modul Typ 2 Grundfos UPS IG 9,85 1 ks ,00 Chlad.výměník REHAU Výměník z ušlechtilé oceli letovaný mědí (AISI 316) se připojí na primární straně přímo do primárního okruhu. Na sekundární straně se připojí přímo do topného / chladícího systému. Dodáva se izolovaný s montážní deskou a upevňovacím materiálem. PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TEPELNÁ ČERPADLA VODA / VODA Č.výrobku Popis Výkon Dimenze připojení Primární strana Sekundární strana V REHAU Chlad.výměník 6 6 kw 1" AG 1¼" AG 8,1 1 ks ,00 V REHAU Chlad.výměník kw 1" AG 1¼" AG 10,4 1 ks ,00 V REHAU Chlad.výměník kw 1" AG 1¼" AG 12,7 1 ks ,00 V REHAU Chlad.výměník kw 1" AG 1¼" AG 14 1 ks ,00 V REHAU Chlad.výměník kw 1" AG 1¼" AG 15 1 ks ,00 V REHAU Chlad.výměník kw 1" AG 1¼" AG 21,7 1 ks ,00 V REHAU Chlad.výměník kw 2" AG 2" AG 26,8 1 ks ,00 Cena Kč/ks 21

22 3-cestný ventil REHAU Slouží na přepínání mezi provozem vytápění a chlazení, ale i pro upřednostnění ohřevu zásobníku. Obsahuje: - ventil z mosazi - servopohon - závitové přechody. Č.výrobku Popis Dimenze připojení Cena Kč/ks V REHAU 3-cestný venti 1 ¼" 1¼" AG 2,3 1 ks 5 700,00 V REHAU 3-cestný venti 2" 2" AG 2,8 1 ks 6 500,00 Odkalovač nečistot REHAU Zařízení slouží k odstranění častic nečistot a kalů z topného systému. Pro zabudování do vedení vratného potrubí tepelného čerpadla. Umožňuje čištění během provozu systému bez přerušení. Materiál: mosaz Max. provozní teplota 110 C Max. provozní tlak 10 bar Č.výrobku Popis Dimenze připojení Cena Kč/ks P REHAU Odkalovač nečistot 1" 1" 1,30 1 ks 2 700,00 P REHAU Odkalovač nečistot 1¼" 1¼" 1,45 1 ks 3 500,00 P REHAU Odkalovač nečistot 1½" 1½" 1,60 1 ks 4 200,00 P REHAU Odkalovač nečistot 2" 2" 3,74 1 ks ,00 Odlučovač vzduchu REHAU Zařízení slouží pro automatické odstraňování vzduchu z topného systému. Pro zabudování do přívodního potrubí tepelného čerpadla. Materiál: mosaz Max. provozní teplota 110 C Max. provozní tlak 10 bar Č.výrobku Popis Dimenze připojení Cena Kč/ks P REHAU Odlučovač vzduchu 1" 1" 1,30 1 ks 2 700,00 P REHAU Odlučovač vzduchu 1¼" 1¼" 1,45 1 ks 3 500,00 P REHAU Odlučovač vzduchu 1½" 1½" 1,60 1 ks 4 200,00 P REHAU Odlučovač vzduchu 2" 2" 3,74 1 ks ,00 22

23 Zařízení pro měkký start REHAU Slouží k redukci startovacího proudu tepelného čerpadla až o 50%. Možno zabudovat do tepelného čerpadla i dodatečně, upevní se na DIN lištu. Č.výrobku Popis Vhodné pro TČ Cena Kč/ks V REHAU Zařízení pro měkký start 1 AQUA ,05 1 ks 9 800,00 V REHAU Zařízení pro měkký start 2 AQUA ,15 1 ks ,00 V REHAU Zařízení pro měkký start 3 AQUA 37 1,30 1 ks ,00 Snímač teploty a relativní vlhkosti vzduchu HT-HC Nástěnný kombinovaný snímač od 0 do 50 C, vlhkost 10-90%rh Provozní napětí: VAC/DC Rozměry Š x V x H: 126 x 80 x 29 mm Č.výrobku Popis Cena Kč/ks V Snímač teploty a relativní vlhkosti vzduchu HT-HC 0,120 1 ks 4 200,00 Snímač teploty RT-HC Nástěnný snímač od 0 do 50 C Rozměry Š x V x H: 126 x 80 x 29 mm PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TEPELNÁ ČERPADLA VODA / VODA Č.výrobku Popis Cena Kč/ks V REHAU Snímač prostorové teploty RT-HC 0,150 1 ks 1 500,00 23

24 2 TEPELNÁ ČERPADLA 2.3 Tepelná čerpadla vzduch / voda Tepelná čerpadla vzduch / voda REHAU AERO 8-33 VYTÁPĚNÍ Tepelné čerpadlo v kompaktním provedení s integrovaným sekundárním oběhovým čerpadlem (u tepelných čerpadel do AERO 15 včetně) pro vytápění a ohřev pitné vody s maximální teplotou na přívodu 55 C. Vybavené vysoce hodnotnými komponenty: Scroll kompresorem, výměníkem z ušlechtilé oceli pro kondenzátor, trubico-lamelovým Al/Cu paketem pro výparník, radiálním ventilátorem s regulací otáček, omezovačem spouštěcího proudu, sběračema sušičem chladiva, termostatickým expanzním ventilem, kontrolním průhledítkem pro chladící směs, přepínacím ventilem pro odmražení, regulátorem odmražování, snímačem nasávaného vzduchu, termorelé pro ochranu kompresoru a čerpadla (u tep. čerpadel do AERO 15 včetně), presostatem pro nízky a vysoký tlak. Naplněné a odzkoušené chladící směsí R 407 C. Tepelně izolovaný rám a tepelnou a zvukovou izolovaným opláštěním. Vybavené elektrickým propojením se všemi spínacími, regulačními a bezpečnostními zařízeními, regulátor je zabudovaný v separátní spínací skřínce pro montáž na vnitřní stěnu. Provozní napětí 3 x 400 V / 50 Hz. Náklady za uvedení do provozu musí být naúčtovány u každé objednávky. Vytápění Aktivní chlazení Integrované čerpadlo primárního okruhu Ohřev pitné vody Pasivní chlazení (jen s příslušenstvím) Integrované čerpadlo sekundárního okruhu Integrovaná regulace Plášť: moderní a stabilní celohliníkový plášť nastříkaný práškovou barvou : jednotlivě na paletě Č.výrobku Popis Topný výkon [kw] 1) COP 2) Rozměry (š x h x v) v mm Cena Kč/ks REHAU AERO 8 8,6 kw 3,50 110x75x ks , REHAU AERO 10 10,4 kw 3,50 110x75x ks , REHAU AERO 12 12,5 kw 3,50 120x78x ks , REHAU AERO 15 15,2 kw 3,40 120x78x ks , REHAU AERO 22 20,9 kw 3,50 120x88x ks , REHAU AERO 27 26,4 kw 3,40 130x98x ks , REHAU AERO 33 32,6 kw 3,40 130x98x ks , Uvedení do provozu REHAU tepelného čerpadla AERO (netto) 5 000,00 1) při A2/W35dle EN A...Venkovní teplota v C W...Teplota topného média (vody) v C 2) Výkonový ukazatel udává poměr mezi odevzdaným topným nebo chladícím výkonem a vynaloženou elektrickou energií. Čím vyšší COP, tím vyšší kvalita tepelného čerpadla. 24

25 2.3.2 Příslušenství pro tepelná čerpadla vzduch / voda Venkovní umístění Střecha střecha Ochranná mřížka pro nasávání Boční kryt - výfuk Střecha Ochranná mřížka pro výfuk Kryt, izolovaný Boční kryt - nasávání Č.výrobku Popis Vhodné pro tepelné čerpadlo REHAU Cena Kč/ks P Ochranná mřížka pro nasávání, 8/10 AERO 8 / ks 9 200,00 P Ochranná mřížka pro nasávání, 12/15/22 AERO 12 / 15 / ks ,00 P Ochranná mřížka pro nasávání, 27/33 AERO 27 / ks ,00 P Ochranná mřížka pro výfuk, 8/10 AERO 8 / ks 6 200,00 P Ochranná mřížka pro výfuk, 12/15 AERO 12 / ks 6 800,00 P Ochranná mřížka pro výfuk, 22 AERO ks 7 500,00 P Ochranná mřížka pro výfuk, 27/33 AERO 27 / ks 8 200,00 P Střecha, 8/10 AERO 8 / ks 2 200,00 P Střecha, 12/15 AERO 12 / ks 2 500,00 P Střecha, 22 AERO ks 2 600,00 P Střecha, 27/33 AERO 27 / ks 2 900,00 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH / VODA P Vytápění krytu 8-15 AERO ,5 1 ks 2 100,00 P Vytápění krytu AERO ,5 1 ks 2 200,00 P Zámek dvířek, uzamykatelný AERO ,5 1 ks 1 700,00 P Kryt, izolovaný 8-15 kw AERO ks 2 300,00 P Kryt, izolovaný kw AERO ks 2 600,00 P Boční kryt, izolovaný, nasávání 8/10 1) AERO 8 / ks na vyžádání P Boční kryt, izolovaný, nasáván, ) AERO ks na vyžádání P Boční kryt, izolovaný, nasáván, 27/33 1) AERO 27 / ks na vyžádání P Boční kryt, izolovaný, výfuk, 8/10 1) AERO 8 / ks na vyžádání P Boční kryt, izolovaný, výfuk, 12/15 1) AERO 12 / ks na vyžádání P Boční kryt, izolovaný, výfuk, 22 1) AERO ks na vyžádání P Boční kryt, izolovaný, výfuk, 27/33 1) AERO 27 / ks na vyžádání 1) Při použití izolovaného bočního krytu není nutná ochranná mřížka. 25

26 Vnitřní umístění do rohu místnosti Č.výrobku Pozice Popis Vhodné pro TČ REHAU Cena Kč/ks P Stěnový připojovací element pro nasávání 8/10 AERO 8 / ks na vyžádání P Stěnový připojovací element pro nasávání 12/15/22 AERO 12 / 15 / ks na vyžádání P Stěnový připojovací element pro nasávání 27/33 AERO 27 / ks na vyžádání P Stěnový připojovací element pro výfuk 8/10 AERO 8 / ks na vyžádání P Stěnový připojovací element pro výfuk 12/15 AERO 12 / ks na vyžádání P Stěnový připojovací element pro výfuk 22 AERO ks na vyžádání P Stěnový připojovací element pro výfuk 27/33 AERO 27 / ks na vyžádání P Ochranná mřížka pro nasávání 8/10 AERO 8 / ks na vyžádání P Ochranná mřížka pro nasávání 12/15/22 AERO 12 / 15 / ks na vyžádání P Ochranná mřížka pro nasávání 27/33 AERO 27 / ks na vyžádání P Ochranná mřížka pro výfuk 8/10 AERO 8 / ks na vyžádání P Ochranná mřížka pro výfuk 12/15 AERO 12 / ks na vyžádání P Ochranná mřížka pro výfuk 22 AERO ks na vyžádání P Ochranná mřížka pro výfuk 27/33 AERO 27 / ks na vyžádání P Síťovaná mřížka pro nasávání 8/10 AERO 8 / ks na vyžádání P Síťovaná mřížka pro nasávání 12/15/22 AERO 12 / 15 / ks na vyžádání P Síťovaná mřížka pro nasávání 27/33 AERO 27 / ks na vyžádání P Síťovaná mřížka pro výfuk 8/10 AERO 8 / ks na vyžádání P Síťovaná mřížka pro výfuk 12/15 AERO 12 / ks na vyžádání P Síťovaná mřížka pro výfuk 22 AERO ks na vyžádání P Síťovaná mřížka pro výfuk 27/33 AERO 27 / ks na vyžádání 26

27 Vnitřní standardní umístění, připojení hranatým vzduchovým kanálem Č.výrobku Pozice Popis Vhodné pro TČ REHAU Cena Kč/ks P Stěnový připojovací element pro nasávání 8/10 AERO 8 / ks na vyžádání P Stěnový připojovací element pro nasávání 12/15/22 AERO 12 / 15 / ks na vyžádání P Stěnový připojovací element pro nasávání 27/33 AERO 27 / ks na vyžádání P Ochranná mřížka pro nasávání 8/10 AERO 8 / ks na vyžádání P Ochranná mřížka pro nasávání 12/15/22 AERO 12 / 15 / ks na vyžádání P Ochranná mřížka pro nasávání 27/33 AERO 27/ ks na vyžádání P Síťovaná mřížka pro nasávání 8/10 AERO 8 / ks na vyžádání P Síťovaná mřížka pro nasávání 12/15/22 AERO 12 / 15 / ks na vyžádání P Síťovaná mřížka pro nasávání 27/33 AERO 27 / ks na vyžádání P Výfukový panel pravý/ levý 8/10 AERO 8 / 10 0,5 1 ks na vyžádání P Výfukový panel pravý/ levý 12/15 AERO 12 / 15 0,5 1 ks na vyžádání P Výfukový kanál hranatý, mm, 8/10/12/15 AERO 8 / 10 / 12 / ks na vyžádání PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH / VODA P Výfukový kanál hranatý, mm, 8/10/12/15 AERO 8 / 10 / 12 / ks na vyžádání P Výfukový kanál, koleno 90, 8/10/12/15 AERO 8 / 10 / 12 / ks na vyžádání P Ochranná mříž pro výfuk, 8/10/12/15 AERO 8 / 10 / 12 / ks na vyžádání P Síťovaná mřížka pro výfuk, 8/10/12/15 AERO 8 / 10 / 12 / ks na vyžádání P Stěnová vsuvka, 8/10/12/15 AERO 8 / 10 / 12 / ks na vyžádání P Výfukový panel, horní, 8/10 AERO 8 / ks na vyžádání P Výfukový panel, horní, 12/15 AERO 12 / ks na vyžádání P Výfukový panel, horní, 22 AERO ks na vyžádání P Výfukový panel, horní, 27/33 AERO 27 / ks na vyžádání 27

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro Vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro Vaše úspory. sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou technologii

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory.

Vitocal: využijte naši špičkovou technologii tepelných čerpadel pro vaše úspory. Akční sestavy tepelných čerpadel Topné systémy skládající se z tepelného čerpadla v kombinaci se zásobníkovým ohřívačem teplé vody a dalším instalačním příslušenstvím. Vitocal: využijte naši špičkovou

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2009 / 3 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla C země / voda C je nejprodávanějším kompaktním tepelným čerpadlem

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

Základní technická dokumentace. Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda

Základní technická dokumentace. Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda Základní technická dokumentace Vysoce účinná tepelná čerpadla BWL-1-A, BWL-1-I vzduch/voda BWS-1 solanka-voda Wolf vysoce účinná tepelná čerpadla Vysoce účinná tepelná čerpadla Wolf získávají až 80 % tepelné

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Dimplex novinky 2011

Dimplex novinky 2011 Dimplex novinky 2011 Vysoce efektivní tepelné čerpadlo vzduch-voda LA 6TU pro venkovní instalaci vysoce efektivní tepelné čerpadlo pro nízkoenergetické domy přirozeně tiché díky využití bionického EC ventilátoru

Více

Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel a solárních systémů

Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel a solárních systémů Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel a solárních systémů Platnost: od 1. dubna do 31. prosince 2014. Úvod/Obsah 2/3 Úsporným a zodpovědným využíváním fosilních zdrojů energie, ale zejména použitím inovativní

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

Úvod/obsah 2/3. Modernizace se vyplatí

Úvod/obsah 2/3. Modernizace se vyplatí Akční sestavy 2012 Topné systémy skládající se z plynových kotlů, slunečních kolektorů a tepelných čerpadel. Nabídka platná od 10. dubna do 30. června 2012. Úvod/obsah 2/3 Modernizace se vyplatí Na období

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort

Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort NOVINKA Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda IP inside Light Comfort Efektivní využití obnovitelných zdrojů pro Váš maximální komfort Teplo je náš živel Nová generace tepelných čerpadel vzduch/voda Nová

Více

Akční sestavy Vitosol 100-F

Akční sestavy Vitosol 100-F Akční sestavy Vitosol 100-F Platný od 1. února do 30. června 2011 Akční sestavy Vitosol 100-F 2/3 Nečekejte na zelenou, ušetřete již dnes! Moderní a úsporné vytápění to je více než jen úsporný kotel.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel a solárních systémů

Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel a solárních systémů Zvýhodněné sestavy tepelných čerpadel a solárních systémů Platnost: od 6. října do 31. prosince 2014. Úvod/Obsah 2/3 Úsporným a zodpovědným využíváním fosilních zdrojů energie, ale zejména použitím inovativní

Více

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS. Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Tepelná čerpadla vzduch / voda Komplety Ecodan a individuální systémová řešení PRODUKTOVÉ INFORMACE 20/2011 Tento katalog Mitsubishi Electric Europe B.V. se ustále snaží o další

Více

Obnovitelné zdroje. Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře. Modul: Tepelná čerpadla

Obnovitelné zdroje. Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře. Modul: Tepelná čerpadla Ekologie a hospodárnost v dokonalé souhře V Evropě se v současné době využívají přibližně tři čtvrtiny veškeré soukromé spotřeby energie na výrobu tepla a na ohřev teplé vody. Energie se přitom získává

Více

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro vnitřní instalaci

Tepelná čerpadla vzduch/voda. pro vnitřní instalaci Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní instalaci 4 Wärme pumpen Natur bewahren Centrála domácí techniky KHZ LW KHZ-LW 60 vytápění chlazení vzduchový výměník připojení na solární systém Na první pohled:

Více

Spolupráce s RWE 2010

Spolupráce s RWE 2010 Spolupráce s RWE 2010 Velká modernizační kampaň RWE a Viessmann Ceník akčních sestav Platný od 1. dubna 2010 ZÁRUKA 5 LET Úvod/obsah 2/3 Viessmann ve spolupráci s RWE připravil na období od 1. dubna 2010

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE

TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE TACOTHERM DUAL PIKO MODULÁRNÍ VYSOCE FLEXIBILNÍ BYTOVÁ PŘEDÁVACÍ STANICE KOMBINUJTE SVOU INDIVIDUÁLNÍ STANICI Bytová předávací stanice TacoTherm Dual Piko je dokonale přizpůsobená místním podmínkám. Sestavit

Více

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter

www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA Vzduch - Voda 2010 www.hokkaido.cz TnG Air Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie vysoké provozní úspory

Více

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka

TnG-Air. Tepelná čerpadla vzduch/voda. Záruka TnG-ir Tepelná čerpadla vzduch/voda TnG-ir Technologie pro budoucnost Záruka 7 let TnG-ir Naše technologie jsou v souladu s přírodou Vysoká variabilita Velmi levný provoz Zdroj tepla Neustálý zdroj energie

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2014 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S

Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Tepelná čerpadla MATOUŠ FOREJTEK 1.S Úvod Stroj který čerpá teplo z jednoho místa na druhé pomocí vnější práce. Princip tepelného čerpadla je znám už velmi dlouho. Tato technologie je v mnoha zařízeních.

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2013 / 08 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu 2015/1 www.cerpadla-ivt.eu Proč si pořídit tepelné čerpadlo značky IVT? IVT je největším dodavatelem tepelných čerpadel země / voda na našem trhu Specializace

Více

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy

ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy ECO TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA Pro novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy OCHSNER ELW - ECO VZDUCH/VODA Tepelná čerpadla pro vytápění Ideální systém pro každé použití Tepelné čerpadlo OCHSNER ELW

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA. vytápění ohřev vody řízené větrání Š V É D S K Á TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Vzduch je všude kolem nás a je nejsnáze dostupným zdrojem energie.

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 200 G. Tepelné čerpadlo země/voda 6,1 až 9,7 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 200 G. Tepelné čerpadlo země/voda 6,1 až 9,7 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 200 G Tepelné čerpadlo země/voda 6,1 až 9,7 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 16 VITOCAL 200 G Typ BWP výstupní teplota až 60

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. geotherm VWS země/voda geotherm VWL S vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. geotherm VWS země/voda geotherm VWL S vzduch/voda Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. geotherm VWS země/voda geotherm VWL S vzduch/voda Tepelné čerpadlo geotherm až 75 % tepelné energie zdarma Tepelná energie získaná z venkovního

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci.

I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. I Vy můžete snížit své náklady na vytápění. Využijte atraktivní letní akci. Od 12. července do 12. září 2010 2 Velká letní akce Ti, kteří se v letním období rozhodnou zmodernizovat svůj topný systém instalací

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda

tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země-voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association Jsme ryze českým výrobcem, který svou výrobní

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300. tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOCAL 300 tepelné čerpadlo vzduch/voda 7,2 až 14,6 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ AW do výstupní teploty 55

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy CZ verze 1.0 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny CS TSV Regulus 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny CS TSV Regulus

Více

Systémy země-voda HPBW model PT

Systémy země-voda HPBW model PT tepelná čerpadla Systémy země-voda HPBW model PT Technické informace projektový podklad 04. 2010 verze 1.10 PZP KOMPLET a.s, Semechnice 132, 518 01 Dobruška Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Přehled sortimentu a ceník 2013 / 02 www.cerpadla-ivt.cz 10 let záruka 5 let celé tepelné čerpadlo 10 let kompresor Švédská tepelná čerpadla Proč si pořídit tepelné čerpadlo? Buďte méně závislí na monopolních

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

ETL-Ekotherm a.s. ZÁKLADNÍ INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE TEPELNÁ ČERPADLA - PŘEHLED. ETT 26 240 kw t GH (země - voda)

ETL-Ekotherm a.s. ZÁKLADNÍ INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE TEPELNÁ ČERPADLA - PŘEHLED. ETT 26 240 kw t GH (země - voda) ETL-Ekotherm a.s. ZÁKLADNÍ INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE TEPELNÁ ČERPADLA - PŘEHLED Platí pro typy: ETT 30 360 kw t AH (vzduch-voda) ETT 35 330 kw t HH ( voda - voda) ETT 26 240 kw t GH (země - voda)

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Tepelné čerpadlo vzduch. voda

Tepelné čerpadlo vzduch. voda Tepelné čerpadlo vzduch voda Tepelné čerpadlo Váš krok správným směrem! Budoucnost patří ekologickému vytápění a chlazení! Tepelné čerpadlo získává teplo ze svého okolí v tomto případě ze vzduchu a transportuje

Více

Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ Ceník 2008 TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ Platnost cen od 1.7. 2008 Ceník MasterTherm Obsah Obsah TEPELNÁ ČERPADLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA BoxAir... 2-3 EasyMaster... 4-5 AirMaster...

Více

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl 9 RAUPIANO LIGHT ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE

Více

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek. Pracuje při teplotách až do -25 C

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek. Pracuje při teplotách až do -25 C Výhoda kvality ExoAir Polaris ZelenáEnergie Tepelné čerpadlo vzduch/voda Do extrémních podmínek Pracuje při teplotách až do -25 C Vyrobeno kompletně z nerezové oceli Velký výparník a kondenzátor poskytují

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PROGRAM TEPELNÝCH ČERPADEL 952002 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PROGRAM TEPELNÝCH ČERPADEL 952002 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PROGRAM TEPELNÝCH ČERPADEL 952002 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: Duben 2009 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE PROGRAM TEPELNÝCH

Více

Tepelné čerpadlo země/voda

Tepelné čerpadlo země/voda možnost AlphaWebu Ovládejte svoje tepelné čerpadlo jednoduše prostřednictvím počítače! INOVATIVNÍ TEPELNÁ CENTRÁLA WZ S Tepelné čerpadlo země/voda TEPELNÁ ČERPADLA Specialista na tepelná čerpadla Kompetentní

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel

tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda Český výrobce tepelných čerpadel Český výrobce tepelných čerpadel tepelná čerpadla vzduch-voda země - voda voda-voda VYROBENO U NÁS registrované test centrum EHPA european heat pump association HOTJET ONE vzduch/voda TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Získávání energie z venkovního vzduchu

Získávání energie z venkovního vzduchu OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ Získávání energie z venkovního vzduchu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA 08 2014 Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron? TRADICE 40 letý vývoj a výroba tepelných

Více

TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN 4,7 31 kw CENÍK 2015

TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN 4,7 31 kw CENÍK 2015 novelan.cz TEPELNÁ ČERPADLA 4,7 31 kw CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od května 2015 Přehled výrobků LAD 5 až LAD 9 strany 3 a 5 LA 10.1 strany 8 a10 LA 12.1 strany 8/10 LA 14, LA 18 strana 10 LA

Více

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl Stavební připravenost Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl CZ verze 1.1 Obsah A. Slovník použitých zkratek... 3 B. Popis otopného

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

VITOCAL. Tepelná čerpadla

VITOCAL. Tepelná čerpadla VITOCAL Tepelná čerpadla 2 Všechna tepelná čerpadla firmy Viessmann jsou označena značkou kvality Bezplatný zdroj energie přímo před vašimi dveřmi Energie stále zdražuje. Kvůli politické nestabilitě, stagnujícímu

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

LT INDUSTRIAL COOLING AND HEATING

LT INDUSTRIAL COOLING AND HEATING Řada LT INDUSTRIAL COOLING AND HEATING Řada LT Tato modelová řada byla vyvinuta a dále zlepšována na základě rozsáhlého výzkumu a dlouholeté zkušenosti firmy DELTATHERM v praxi. Řadou opatření se podařilo

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla země voda

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla země voda OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ Tepelná čerpadla země voda 08 2014 Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron? TRADICE 40 letý vývoj a výroba tepelných čerpadel KVALITA vývoj a výroba v jednom

Více