Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 3"

Transkript

1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 3 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2009

2 Publikace byla schválena ediční radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Holub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (MU Brno) Ing. David Prušvic, Ph.D. (MF ČR) Ing. Jan Mertl, Ph.D. (VŠFS Praha) doc. Ing. Miroslav Brdek, CSc. Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2009, 1. vydání, náklad 220 výtisků, počet stran 36 Tisk: VÚPSV, v.v.i. ISBN

3 Abstrakt Roční monitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA v oblastech nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního zabezpečení a jednotkových nákladů práce. Pro vystihnutí trendů se data týkají roku 2002, běžného a předchozího roku. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se vymezují jako zdroje aktuální (květen 2009) a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu, konkrétně statistika práce a národní účty, OECD, Statní závěrečný účet ČR a U.S. Departament of commerce, Bureau of Economic Analysis. Precizace či doplnění některých údajů se opírá o specifické metody renomovaných institucí v zahraničí a VÚPSV, v.v.i. Dvouleté zpoždění vyplývá z termínů zpracování vstupních údajů Eurostatem a ČSÚ. Klíčová slova: náklady práce, jednotkové náklady práce, zdanění mezd, sociální a zdravotní zabezpečení Abstract The annual monitoring of labour cost summarizes discrepancies in data of EU countries and data of USA in areas of labour costs, income taxation in connection to social and health security financing and unit labour costs. For capturing the trends the data refers to year 2002, common and last year. With regard to methodological discrepancies, Eurostat s labour force statistics, national accounts, OECD, state financial statement of the Czech Republic and U.S. Department of commerce, Bureau of Economic Analysis data are used. Data specification and completion draw from prestigious institutions practices abroad and RILSA. The annual delay results from the processing deadlines of entry data by Eurostat and ČSÚ. Key words: Labour Costs, Unit Labour Costs, Income Taxation, Social and Health Security

4

5 Obsah Úvod...7 A. Úplné náklady práce, zdanění a veřejné rozpočty Metodické poznámky...11 Úplné náklady práce v ČR Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na osobu v metodice ročních šetření ČSÚ Hodinové úplné náklady práce v ČR v Kč na osobu a placené hodiny za měsíc v metodice ročních šetření ČSÚ Struktura úplných nákladů práce v ČR v % v metodice ročních šetření ČSÚ Struktura úplných nákladů práce v ČR bez zemědělství, lesnictví a rybolovu v % v metodice ročních šetření ČSÚ Struktura nákladů práce v ČR v % v metodice Eurostatu...13 Náklady práce v EU Měsíční náklady práce v EU Hodinové náklady práce v EU Placené hodiny za měsíc v EU Struktura nákladů práce států EU v %...17 Příjmy a výdaje sociálního a zdravotního zabezpečení Sazby pojistného v ČR Struktura zdanění mezd v % Sociální zabezpečení a státní politika zaměstnanosti Systém veřejného zdravotního pojištění...24 B. Jednotkové náklady práce v EU a v USA Metodické poznámky...27 Jednotkové náklady práce v EU a v USA Úroveň a vývoj jednotkových nákladů práce v národní cenové hladině v EU a v USA Úroveň a vývoj jednotkových nákladů práce v paritě kupní síly (EU-25) v EU a v USA Relace jednotkových nákladů práce k průměru EU-25 v % v národní cenové hladině a v PPS Relace HDP na pracovníka k průměru EU-25 v % v národní cenové hladině a v PPS Relace průměrných náhrad zaměstnancům na osobu k průměru EU-25 v % v eurech dle směnného kurzu Úroveň a vývoj produktivity v EU a v USA v národní cenové hladině a v PPS Úroveň a vývoj náhrad zaměstnancům na osobu v EU a v USA v národní cenové hladině...35 Faktory změny JNP v ČR Faktory změny jednotkových nákladů práce v ČR v letech Vybrané charakteristiky a faktory pohybu jednotkových nákladů práce v paritě kupní síly v letech Vývoj kurzu národních měn k EUR (USA a země EU)

6

7 Úvod Úvod Z důvodu metodické roztříštěnosti sledování nákladů práce se výrazně zužuje okruh mezinárodně srovnatelných zdrojů. Za ČR poskytuje seriózní informace o úplných nákladech práce, o národních účtech (konkrétně: HDP, náhrady zaměstnancům, velikost a struktura zaměstnanosti) Český statistický úřad a o financování sociálního a zdravotního systému Ministerstvo financí (dále jen MF ) ve Státním závěrečném účtu. Metodika používaná ČSÚ vychází ze standardů Eurostatu. Rozšířením monitoringu o USA bylo umožněno srovnání jednotlivých dat se státy EU s jejím nejvýznamnějším konkurentem. Precizace či doplnění některých údajů se může opřít o specifické metody výpočtu a analýzy českých nebo zahraničních renomovaných institucí. Monitoring vychází v roční periodicitě s daty v časovém horizontu minulých 5 let (tj. v této publikaci léta 2002, běžný a předchozí rok). Struktura monitoringu: 1. úplné náklady práce (ÚNP) v ČR a v zemích EU a USA, zdanění, veřejné rozpočty v ČR, 2. jednotkové náklady práce (JNP). Monitoring nákladů práce a jejich místa v národohospodářských proporcích vychází z termínů publikace relevantních dat statistickými službami EU a ČR. státní závěrečný účet akce zdroj publikace dat Ministerstvo financí, Poslanecká sněmovna n + zhruba 5 měsíců n + zhruba 7 měsíců konec zpracování ve VÚPSV, v.v.i. výsledky výběrového šetření o úplných nákladech práce ČSÚ n + 11 měsíců náklady práce v EU Eurostat n + 11 měsíců zdanění mezd OECD n + 6 měsíců předběžné výstupy národních účtů a propočet HDP v paritě kupní síly a národní cenové hladině členských a kandidátských zemí EU za běžný Eurostat n + 11 měsíců rok konečné výstupy národních účtů a propočet HDP v národní cenové hladině a v paritě kupní síly členských a kandidátských zemí za předminulý Eurostat n + 23 měsíců rok analýza vývoje nákladů práce, příjmů a výdajů na sociální a zdravotní zabezpečení a mezinárodní srovnání - předběžné výsledky VÚPSV, v.v.i roku n + 2 jednotkových nákladů práce za hodnocený rok mezinárodní srovnání jednotkových nákladů práce - konečné výsledky za hodnocený rok VÚPSV, v.v.i roku n + 3 Poznámka: n = běžný rok 7

8

9 A. Úplné náklady práce, zdanění a veřejné rozpočty

10

11 A. Úplné náklady práce, zdanění a veřejné rozpočty Metodické poznámky V oddílu úplných nákladů práce se pro precizaci mezinárodního srovnání porovnávají výstupy pravidelného ročního šetření ČSÚ s daty statistiky práce Eurostatu. Data jsou získána buď z národních statistik, ze čtyřletých šetření Labour Costs Surveys (LCS collection), LCI (Labour Cost Index). Monitoring přináší data za měsíční a hodinové úplné náklady práce a stejně tak i strukturu úplných nákladů práce. Z důvodu srovnatelnosti je zde vypočtena i struktura úplných nákladů práce v ČR bez zemědělství, lesnictví a rybolovu (OKEČ C-O), neboť právě Eurostat sleduje náklady práce (Labour Costs) bez těchto odvětví. Údaje, které ČSÚ a Eurostat průběžně zveřejňují, vykazují rozdíly, ke kterým mezinárodní srovnání musí přihlížet: - ČSÚ zjišťuje úplné náklady práce za zaměstnance všech odvětví (OKEČ A až O) vč. zemědělství a rybolovu a uvádí je v ročním, měsíčním, popř. hodinovém (z hlediska obsahu a členění shodném) vyjádření. Eurostat zjišťuje Labour costs v členských státech za zaměstnance v odvětvích průmyslu a služeb (odvětví OKEČ C až K, tj. průmysl a služby, přičemž v některých státech neobsahují výstupy šetření všechna tato odvětví). - Český statistický úřad organizuje šetření a výsledky zveřejňuje na roční bázi. V rámci EU a kandidátských zemí obdobné šetření organizuje Eurostat po 4 letech; údaje v jednotlivých letech dopočítává indexováním výstupů posledního šetření metodou LCI na základě podkladů dodávaných národními statistickými službami. Výstupy Eurostatu vykazují přímé náklady vyšší v položce sociální požitky, tj. jsou o zhruba 2 % vyšší. Data poskytují srovnání nejen mezi jednotlivými státy, ale i v čase. Srovnání je provedeno v eurech a samotný pohyb kurzu tak mohl ovlivnit vývoj dat u zemí s vlastní národní měnou. Relativní údaje se očistí o vliv kurzu podle následujícího vzorce: kde: 1 + Δa ER I * 100 ER I index změny směnného kurzu Kč/EUR Δ a změna v %, Směnný kurz jednotlivých států s vlastní národní měnou udává tabulka Vývoj kurzu národních měn k EUR (USA a země EU). Další oddíl tabulek vychází ze struktury úplných nákladů práce a zdanění mezd veřejnými rozpočty, které financují sociální a zdravotní zabezpečení. Strukturu nákladů práce na bázi průměrné výše daně z příjmu průmyslového dělníka (pracovníka od roku 2005) a normativních právních přepisů o sociálním a zdravotním pojištění ročně sleduje OECD za své členské státy a zveřejňuje v ročně vydávaných statistických přehledech Taxing Wages. Základní údaje o finanční situaci sociálního a zdravotního systému dokumentují rozsah a potřebu zdanění mezd, tj. oblasti sazeb pojistného a příspěvku na politiku zaměstnanosti v ČR. 11

12 úplné1.2. A. Úplné náklady práce, zdanění a veřejné rozpočty Úplné náklady práce v ČR 1. Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na osobu v metodice ročních šetření ČSÚ položka úroveň v Kč přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2006 Přímé náklady (mzdy a náhrady) ,0 35,2 6,2 6,2 6,4 Nepřímé náklady celkem: ,8 35,1 5,5 6,2 9,1 sociální požitky ,9 61,1 7,8 10,0 19,4 sociální výdaje ,6 32,7 5,2 5,8 8,2 personální náklady ,7 54,1 9,5 9,0 7,3 daně a dotace ,8 81,5 21,1 12,7-15,5 Úplné náklady práce celkem ,1 35,1 6,0 6,2 7,2 Pramen: ČSÚ: Úplné náklady práce, ČSÚ 2003, 2007 a 2008, výpočty VÚPSV, v.v.i., KÓD: Poznámka: odvětví OKEČ A - O, sociální požitky - příspěvky na stravování a bydlení, příspěvky do sociálních fondů a odb. organizaci, služební vozy sloužící také k soukromým účelům, výrobky firmy poskytované zaměstnancům se slevou ap.; sociální výdaje - ze zákona povinné pojistné na nemoc. a důchod. pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (nezahrnují se částky odečtené ze mzdy zaměstnanců); personální náklady - Náklady na nábor zaměstnanců, na školení, pracovní oděv aj.; daně a dotace - dotace na pracovní sílu, daně související se zaměstnáváním lidí 2. Hodinové úplné náklady práce v ČR na osobu v Kč a placené hodiny za měsíc v metodice ročních šetření ČSÚ položka úroveň v Kč přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2006 Přímé náklady (mzdy a náhrady) ,7 35,9 6,1 6,3 7,3 Nepřímé náklady celkem: ,5 35,8 5,4 6,3 10,0 sociální požitky ,7 62,2 7,7 10,2 20,4 sociální výdaje ,3 33,4 5,2 5,9 9,1 personální náklady ,5 54,8 9,5 9,1 7,9 daně a dotace ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Úplné náklady práce celkem ,8 35,9 5,9 6,3 8,1 Odpracovaná doba v hod./měs ,2-0,6 0,1-0,1-0,8 Pramen: ČSÚ: Úplné náklady práce, ČSÚ 2003, 2007 a 2008, výpočty VÚPSV, v.v.i., KÓD: Poznámka: odvětví OKEČ A - O Od zákon č. 155/2000 Sb. do pracovní doby nezapočítává přestávku na jídlo 12

13 A. Úplné náklady práce, zdanění a veřejné rozpočty Struktura úplných nákladů práce v ČR v % v metodice ročních šetření ČSÚ položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b Přímé náklady (mzdy a náhrady) 70,44 70,97 70,45 0,53 0,01 0,13 0,00-0,52 Nepřímé náklady celkem: 29,56 29,03 29,55-0,53-0,01-0,13 0,00 0,52 sociální požitky 1,81 1,94 2,16 0,13 0,35 0,03 0,07 0,22 sociální výdaje 26,70 25,96 26,22-0,74-0,48-0,18-0,10 0,26 personální náklady 1,17 1,33 1,33 0,16 0,16 0,04 0,03 0,00 daně a dotace -0,12-0,20-0,16-0,08-0,04-0,02-0,01 0,04 Úplné náklady práce celkem 100,00 100,00 100, Pramen: ČSÚ: Vývoj úplných nákladů práce (1994 až 2007), ČSÚ 2008, výpočty VÚPSV, v.v.i., KÓD: Poznámka: odvětví OKEČ A - O 4. Struktura úplných nákladů práce v ČR bez zemědělství, lesnictví a rybolovu v % v metodice ročních šetření ČSÚ položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b Přímé náklady (mzdy a náhrady) 70,4 70,9 70,4 0,51-0,01 0,13 0,00-0,52 Nepřímé náklady celkem: 29,6 29,1 29,6-0,51 0,01-0,13 0,00 0,52 sociální výdaje a náklady zákonné 25,7 24,9 25,0-0,78-0,73-0,19-0,15 0,05 sociální výdaje a náklady ostatní 1,0 1,0 1,2 0,06 0,25 0,01 0,05 0,19 Úplné náklady práce celkem 100,0 100,0 100, Pramen: ČSÚ: Vývoj úplných nákladů práce (1994 až 2007), ČSÚ 2008, výpočty VÚPSV. v.v.i., KÓD: Poznámka: odvětví OKEČ C - O (bez zemědělství a rybolovu, OKEČ A - B) 5. Struktura úplných nákladů práce v ČR v % v metodice Eurostatu položka podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b Přímé náklady (mzdy a náhrady) 71,80 72,60 72,30 0,80 0,50 0,20 0,10-0,30 Nepřímé náklady celkem: 28,20 27,40 27,70-0,80-0,50-0,20-0,10 0,30 sociální výdaje 26,90 26,10 26,90-0,80 0,00-0,20 0,00 0,80 ostatní 1,30 1,30 0,80 0,00-0,50 0,00-0,10-0,50 Úplné náklady práce celkem Pramen: Eurostat: Population and social conditions - Labour market - Labour costs - Structure of labour costs, květen 2009, výpočty VÚPSV, v.v.i., dostupné na Poznámka: odvětví NACE C - O (bez zemědělství a rybolovu, NACE A - B) 13

14 A. Úplné náklady práce, zdanění a veřejné rozpočty Náklady práce v EU 1. Měsíční náklady práce v EU země úroveň v eurech přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2006 EU (27) 2 791, ,8 - -2,9 - -0,7 - - EU (25) 2 937, ,5 - -0,2 - -0,1 - - EU (15) 3 331, ,2-4,9-1,2 - - Belgie 3 841, ,8-5,4-1,3 - - Bulharsko 193,8 242,9 287,4 25,3 48,3 5,8 8,2 18,3 Česká republika 770, , ,2 33,4 46,2 7,5 7,9 9,6 Dánsko 3 921, ,1-14,3-3,4 - - Estonsko 562,4 840,2-49,4-10,6 - - Finsko 3 225, , ,0 14,2 14,5 3,4 2,7 0,3 Francie 3 921, ,0 - -1,6 - -0,4 - - Kypr 1 712, ,1-22,1-5,1 - - Litva 469,2 646,1 759,7 37,7 61,9 8,3 10,1 17,6 Lotyšsko 360,9 531,8 719,4 47,4 99,3 10,2 14,8 35,3 Lucembursko , , ,2 Maďarsko 730,7 947, ,3 29,6 51,1 6,7 8,6 16,6 Malta 1 288, ,9-12,1-2,9 - - Německo 3 591, ,0-7,7-1,9 - - Nizozemsko 3 598, Polsko 783,1 889,4 983,2 13,6 25,6 3,2 4,7 10,5 Portugalsko 1 330, ,9-21,6-5,0 - - Rakousko 3 497, , ,0 10,4 12,2 2,5 2,3 1,6 Rumunsko 250,4 413,8 549,1 65,3 119,3 13,4 17,0 32,7 Řecko 1 849, Slovensko 518,4 775,4 842,3 49,6 62,5 10,6 10,2 8,6 Slovinsko 1 440, , ,0 16,2 29,9 3,8 5,4 11,8 Španělsko 1 939, , ,8 13,6 17,7 3,2 3,3 3,7 Švédsko 4 072, , ,5 10,9 6,5 2,6 1,3-4,0 Velká Británie 3 891, Pramen: Eurostat - Population and social conditions - Labour market - Labour costs, květen 2009, výpočty VÚPSV, v.v.i., dostupné na Poznámka: odvětví NACE C - O (průmysl a služby bez zemědělství a rybolovu); tříděno dle české abecedy; data nebyla dostupná za Irsko a Itálii 14

15 A. Úplné náklady práce, zdanění a veřejné rozpočty Hodinové náklady práce v EU země úroveň v eurech přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2006 EU (27) 19,4 19,9-2,2-0,5 - - EU (25) 20,5 21,5-5,1-1,2 - - EU (15) 23,2 25,8-11,1-2,7 - - Belgie 29,2 31,6-8,3-2,0 - - Bulharsko 1,3 1,7 2,0 25,0 48,5 5,7 8,2 18,8 Česká republika 5,4 7,1 7,9 32,5 45,8 7,3 7,8 10,1 Dánsko 29,1 33,1-13,9-3,3 - - Estonsko 3,7 5,5-49,9-10,6 - - Finsko 23,8 29,4 28,8 23,5 20,7 5,4 3,8-2,2 Francie 27,0 30,3-11,9-2,8 - - Itálie 20, Kypr 9,9 12,0-20,9-4,9 - - Litva 2,9 4,2 5,1 45,2 74,5 9,8 11,8 20,2 Lotyšsko 2,4 3,4 4,7 42,7 95,8 9,3 14,4 37,2 Lucembursko 26,2 32,0 33,3 22,0 27,1-4,9 4,1 Maďarsko 4,9 6,3 7,4 29,1 50,5 6,6 8,5 16,6 Malta 7,6 8,7-14,5-3,4 - - Německo 26,2 27,7-5,7-1,4 - - Nizozemsko 25, Polsko 5,3 6,0 7,0 14,4 33,4 3,4 5,9 16,6 Portugalsko 9,1 11,0-20,5-4,8 - - Rakousko 24,1 27,0 27,5 11,7 14,0 2,8 2,6 2,0 Rumunsko 1,7 2,7 3,6 60,5 113,2 12,6 16,3 32,8 Řecko 12, Slovensko 3,6 5,3 6,2 48,5 71,3 10,4 11,4 15,4 Slovinsko 9,7 11,3 12,7 16,4 31,0 3,9 5,6 12,6 Španělsko 13,6 15,8 16,9 15,7 23,7 3,7 4,3 6,9 Švédsko 28,7 32,2 30,9 11,9 7,5 2,9 1,5-3,9 Velká Británie 25, Pramen: Eurostat - Population and social conditions - Labour market - Labour costs, květen 2009, výpočty VÚPSV, v.v.i., dostupné na Poznámka: odvětví NACE C - O (průmysl a služby bez zemědělství a rybolovu); tříděno dle české abecedy; data nebyla dostupná za Irsko 15

16 A. Úplné náklady práce, zdanění a veřejné rozpočty Placené hodiny za měsíc v EU země úroveň v eurech přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2006 EU (27) 143,7 136,6 - -4,9 - -1,3 - - EU (25) 143,6 136,4 - -5,0 - -1,3 - - EU (15) 143,5 135,6 - -5,5 - -1,4 - - Belgie 131,7 128,1 - -2,7 - -0,7 - - Bulharsko 146,8 147,2 146,6 0,3-0,1 0,1 0,0-0,4 Česká republika 142,9 143,9 143,3 0,7 0,2 0,2 0,0-0,4 Dánsko 135,0 135,4-0,3-0,1 - - Estonsko 153,2 152,8 - -0,3 - -0,1 - - Finsko 135,4 125,2 128,5-7,5-5,1-1,9-1,0 2,6 Francie 145,0 127, ,1 - -3,2 - - Kypr 172,8 174,5-1,0-0,2 - - Litva 161,8 153,5 150,1-5,1-7,2-1,3-1,5-2,2 Lotyšsko 151,0 156,0 153,7 3,3 1,8 0,8 0,4-1,4 Lucembursko - 144,6 144, ,0 Maďarsko 148,8 149,4 149,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,0 Malta 169,8 166,3 - -2,1 - -0,5 - - Německo 137,1 139,6-1,9-0,5 - - Nizozemsko 142, Polsko 148,6 147,5 139,9-0,7-5,9-0,2-1,2-5,2 Portugalsko 146,2 147,5-0,9-0,2 - - Rakousko 144,9 143,2 142,7-1,2-1,5-0,3-0,3-0,4 Rumunsko 149,9 154,4 154,2 3,0 2,9 0,7 0,6-0,1 Řecko 148, Slovensko 144,4 145,5 137,0 0,7-5,2 0,2-1,1-5,9 Slovinsko 148,5 148,2 147,2-0,2-0,8 0,0-0,2-0,7 Španělsko 142,3 139,7 135,5-1,8-4,8-0,5-1,0-3,0 Švédsko 141,7 140,5 140,4-0,9-0,9-0,2-0,2 0,0 Velká Británie 154, Pramen: Eurostat - Population and social conditions - Labour market - Labour costs, květen 2009, výpočty VÚPSV, v.v.i., dostupné na Poznámka: odvětví NACE C - O (průmysl a služby bez zemědělství a rybolovu); tříděno dle české abecedy; data nebyla dostupná za Irsko 16

17 4.. A. Úplné náklady práce, zdanění a veřejné rozpočty Struktura nákladů práce států EU v % země položka Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Estonsko Finsko Francie Kypr Litva podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b Přímé náklady (mzdy a náhrady) 67,2 69,2-2,0-0,5 - - Nepřímé náklady celkem: 31,7 30,8 - -0,9 - -0,2 - - sociální výdaje 30,6 30,3 - -0,3 - -0,1 - - ostatní 1,1 0,5 - -0,6 - -0,2 - - Přímé náklady (mzdy a náhrady) 73,0 78,5 80,0 5,5 7,0 1,4 1,4 1,5 Nepřímé náklady celkem: 27,1 21,6 20,0-5,5-7,1-1,4-1,4-1,6 sociální výdaje 25,8 20,9 19,9-4,9-5,9-1,2-1,2-1,0 ostatní 1,3 0,7 0,1-0,6-1,2-0,2-0,2-0,6 Přímé náklady (mzdy a náhrady) 71,8 72,6 72,3 0,8 0,5 0,2 0,1-0,3 Nepřímé náklady celkem: 28,2 27,4 27,7-0,8-0,5-0,2-0,1 0,3 sociální výdaje 26,9 26,1 26,9-0,8 0,0-0,2 0,0 0,8 ostatní 1,3 1,3 0,8 0,0-0,5 0,0-0,1-0,5 Přímé náklady (mzdy a náhrady) 87,4 85,8 - -1,6 - -0,4 - - Nepřímé náklady celkem: 12,6 14,2-1,6-0,4 - - sociální výdaje 10,0 11,6-1,6-0,4 - - ostatní 2,6 2,6-0,0-0,0 - - Přímé náklady (mzdy a náhrady) 72,7 73,7-1,0-0,2 - - Nepřímé náklady celkem: 27,3 26,3 - -1,0 - -0,3 - - sociální výdaje 25,8 25,0 - -0,8 - -0,2 - - ostatní 1,5 1,3 - -0,2 - -0,1 - - Přímé náklady (mzdy a náhrady) 77,4 78,0 78,2 0,6 0,8 0,1 0,2 0,2 Nepřímé náklady celkem: 22,6 21,9 21,8-0,7-0,8-0,2-0,2-0,1 sociální výdaje 21,1 20,7 20,6-0,4-0,5-0,1-0,1-0,1 ostatní 1,5 1,2 1,2-0,3-0,3-0,1-0,1 0,0 Přímé náklady (mzdy a náhrady) 67,0 67,2 67,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 Nepřímé náklady celkem: 33,0 32,8 32,8-0,2-0,2-0,1 0,0 0,0 sociální výdaje 28,5 28,5 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ostatní 4,5 4,3 4,3-0,2-0,2-0,1 0,0 0,0 Přímé náklady (mzdy a náhrady) 86,2 84,9 - -1,3 - -0,3 - - Nepřímé náklady celkem: 13,8 15,1-1,3-0,3 - - sociální výdaje 13,8 15,1-1,3-0,3 - - ostatní 0,0 0,0-0,0-0,0 - - Přímé náklady (mzdy a náhrady) 71,8 71,5 71,5-0,3-0,3-0,1-0,1 0,0 Nepřímé náklady celkem: 28,1 28,5 28,5 0,4 0,4 0,1 0,1 0,0 sociální výdaje 27,7 28,2 28,2 0,5 0,5 0,1 0,1 0,0 ostatní 0,4 0,3 0,3-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 17

18 A. Úplné náklady práce, zdanění a veřejné rozpočty pokračování podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b. země položka Přímé náklady (mzdy a náhrady) 77,9 78,7 78,9 0,8 1,0 0,2 0,2 0,2 Nepřímé náklady celkem: 22,1 21,4 21,2-0,7-0,9-0,2-0,2-0,2 Lotyšsko sociální výdaje 21,8 20,6 20,4-1,2-1,4-0,3-0,3-0,2 ostatní 0,3 0,8 0,8 0,5 0,5 0,1 0,1 0,0 Přímé náklady (mzdy a náhrady) 84,4 84,0 84,0-0,4-0,4-0,1-0,1 0,0 Nepřímé náklady celkem: 15,6 16,1 16,1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,0 Lucembursko sociální výdaje 14,1 15,2 15,2 1,1 1,1 0,3 0,2 0,0 ostatní 1,5 0,9 0,9-0,6-0,6-0,2-0,1 0,0 Přímé náklady (mzdy a náhrady) 68,5 69,1 71,1 0,6 2,6 0,1 0,5 2,0 Nepřímé náklady celkem: 31,4 30,9 28,9-0,5-2,5-0,1-0,5-2,0 Maďarsko sociální výdaje 28,5 26,9 26,1-1,6-2,4-0,4-0,5-0,8 ostatní 2,9 4,0 2,8 1,1-0,1 0,3 0,0-1,2 Malta Německo Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Přímé náklady (mzdy a náhrady) 91,9 93,1-1,2-0,3 - - Nepřímé náklady celkem: 8,1 6,9 - -1,2 - -0,3 - - sociální výdaje 8,1 6,9 - -1,2 - -0,3 - - ostatní 0,0 0,0-0,0-0,0 - - Přímé náklady (mzdy a náhrady) 76,2 76,2 76,7 0,0 0,5 0,0 0,1 0,5 Nepřímé náklady celkem: 23,8 23,7 23,4-0,1-0,4 0,0-0,1-0,3 sociální výdaje 23,3 23,3 23,0 0,0-0,3 0,0-0,1-0,3 ostatní 0,5 0,4 0,4-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 Přímé náklady (mzdy a náhrady) 78, Nepřímé náklady celkem: 21, sociální výdaje 20, ostatní 1, Přímé náklady (mzdy a náhrady) 76, Nepřímé náklady celkem: 23, sociální výdaje 15, ostatní 7, Přímé náklady (mzdy a náhrady) 78,7 77,5 - -1,2 - -0,3 - - Nepřímé náklady celkem: 21,3 22,5-1,2-0,3 - - sociální výdaje 20,3 21,2-0,9-0,2 - - ostatní 1,0 1,3-0,3-0,1 - - Přímé náklady (mzdy a náhrady) 69,0 72,0 73,5 3,0 4,5 0,8 0,9 1,5 Nepřímé náklady celkem: 30,9 27,9 26,5-3,0-4,4-0,7-0,9-1,4 sociální výdaje 25,8 26,1 24,9 0,3-0,9 0,1-0,2-1,2 ostatní 5,1 1,8 1,6-3,3-3,5-0,8-0,7-0,2 18

19 A. Úplné náklady práce, zdanění a veřejné rozpočty pokračování podíl v % změna v p.b. roční změna v p.b. země položka Přímé náklady (mzdy a náhrady) 73,6 75,0 74,9 1,4 1,3 0,4 0,3-0,1 Nepřímé náklady celkem: 26,4 24,9 25,1-1,5-1,3-0,4-0,3 0,2 Slovensko sociální výdaje 25,4 24,0 24,2-1,4-1,2-0,4-0,2 0,2 ostatní 1,0 0,9 0,9-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 Přímé náklady (mzdy a náhrady) 80,6 82,6 82,7 2,0 2,1 0,5 0,4 0,1 Nepřímé náklady celkem: 19,4 17,4 17,3-2,0-2,1-0,5-0,4-0,1 Slovinsko sociální výdaje 14,6 13,4 14,0-1,2-0,6-0,3-0,1 0,6 ostatní 4,8 4,0 3,3-0,8-1,5-0,2-0,3-0,7 Přímé náklady (mzdy a náhrady) 73,7 73,4 73,3-0,3-0,4-0,1-0,1-0,1 Nepřímé náklady celkem: 26,2 26,6 26,7 0,4 0,5 0,1 0,1 0,1 Španělsko sociální výdaje 25,0 24,9 25,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 ostatní 1,2 1,7 1,7 0,5 0,5 0,1 0,1 0,0 Přímé náklady (mzdy a náhrady) 66,5 66,2 66,2-0,3-0,3-0,1-0,1 0,0 Nepřímé náklady celkem: 33,5 33,9 33,9 0,4 0,4 0,1 0,1 0,0 Švédsko sociální výdaje 29,6 30,6 30,6 1,0 1,0 0,3 0,2 0,0 ostatní 3,9 3,3 3,3-0,6-0,6-0,2-0,1 0,0 Velká Británie Přímé náklady (mzdy a náhrady) 81, Nepřímé náklady celkem: 18, sociální výdaje 16, ostatní 2, Pramen: Eurostat: Population and social conditions - Labour market - Labour costs, květen 2009, výpočty VÚPSV, v.v.i., dostupné na Poznámka: odvětví NACE C - O (průmysl a služby bez zemědělství a rybolovu); tříděno dle české abecedy; data nebyla dostupná za Irsko, Itálii a Řecko 19

20 Příjmy 1. A. Úplné náklady práce, zdanění a veřejné rozpočty Příjmy a výdaje sociálního a zdravotního zabezpečení 1. Sazby pojistného v ČR pojistné zaměstnanců placené: ukazatel měrná jednotka rok nemocenské pojištění důchodové pojištění příspěvek na státní politiku zaměstnanosti zdravotní pojištění celkem zaměstnancem % z dosažené mzdy 1,1 6,5 0,4 4,5 12,5 zaměstnavatelem % ze zúčtovaných mezd ,3 19,5 3,2 9,0 35,0 celkem % ze mzdy 4,4 26,0 3,6 13,5 47,5 zaměstnancem % z dosažené mzdy 1,1 6,5 0,4 4,5 12,5 zaměstnavatelem % ze zúčtovaných mezd ,3 21,5 1,2 9,0 35,0 celkem % ze mzdy 4,4 28,0 1,6 13,5 47,5 zaměstnancem % z dosažené mzdy 0,0 6,5 0,0 4,5 11,0 zaměstnavatelem % ze zúčtovaných mezd 2009 (1.1.) 2,3 21,5 1,2 9,0 34,0 celkem % ze mzdy 2,3 28,0 1,2 13,5 45,0 Pramen: Bulletin No 23, Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů ČR , Česká správa sociálního zabezepečení, dostupné na 20

21 A. Úplné náklady práce, zdanění a veřejné rozpočty Struktura zdanění mezd v % podíl z nákladů práce v % 1 změna v p.b. roční změna v p.b. země položka Belgie Česká republika Dánsko Finsko Francie Irsko Itálie Lucembursko Maďarsko sociální zaměstnanec 11,0 10,7 10,7-0,3-0,3-0,06-0,05 0,00 zabezpečení: zaměstnavatel 24,0 23,3 23,3-0,7-0,7-0,14-0,12 0,00 daň z příjmu 21,0 21,3 21,5 0,3 0,5 0,06 0,08 0,20 celkem 55,0 55,4 55,5 0,4 0,5 0,08 0,08 0,10 sociální zaměstnanec 9,0 9,3 9,3 0,3 0,3 0,06 0,05 0,00 zabezpečení: zaměstnavatel 26,0 25,9 25,9-0,1-0,1-0,02-0,02 0,00 daň z příjmu 8,0 7,4 7,7-0,6-0,3-0,12-0,05 0,30 celkem 43,0 42,6 42,9-0,4-0,1-0,08-0,02 0,30 sociální zaměstnanec 11,0 10,6 10,6-0,4-0,4-0,08-0,07 0,00 zabezpečení: zaměstnavatel 1,0 0,6 0,6-0,4-0,4-0,08-0,07 0,00 daň z příjmu 32,0 30,1 30,2-1,9-1,8-0,38-0,30 0,10 celkem sociální zabezpečení: zaměstnavatel 43,0 41,3 41,3-1,7-1,7-0,34-0,28 0,00 zaměstnanec 5,0 5,5 5,4 0,5 0,4 0,10 0,07-0,10 20,0 19,4 19,4-0,6-0,6-0,12-0,10 0,00 daň z příjmu 20,0 19,3 18,9-0,7-1,1-0,14-0,18-0,40 celkem 45,0 44,1 43,7-0,9-1,3-0,18-0,22-0,40 sociální zaměstnanec 9,0 9,5 9,6 0,5 0,6 0,10 0,10 0,10 zabezpečení: zaměstnavatel 29,0 29,7 29,6 0,7 0,6 0,14 0,10-0,10 daň z příjmu 9,0 10,9 9,9 1,9 0,9 0,38 0,15-1,00 celkem 48,0 50,2 49,2 2,2 1,2 0,44 0,20-1,00 sociální zaměstnanec 4,0 4,6 4,7 0,6 0,7 0,12 0,12 0,10 zabezpečení: zaměstnavatel 10,0 9,7 9,7-0,3-0,3-0,06-0,05 0,00 daň z příjmu 10,0 8,8 7,9-1,2-2,1-0,24-0,35-0,90 celkem 24,0 23,1 22,3-0,9-1,7-0,18-0,28-0,80 sociální zaměstnanec 7,0 7,0 7,2 0,0 0,2 0,00 0,03 0,20 zabezpečení: zaměstnavatel 25,0 24,3 24,3-0,7-0,7-0,14-0,12 0,00 daň z příjmu 14,0 13,9 14,4-0,1 0,4-0,02 0,07 0,50 celkem 46,0 45,2 45,9-0,8-0,1-0,16-0,02 0,70 sociální zaměstnanec 12,0 12,3 12,6 0,3 0,6 0,06 0,10 0,30 zabezpečení: zaměstnavatel 12,0 11,9 11,9-0,1-0,1-0,02-0,02 0,00 daň z příjmu 7,0 12,3 13,0 5,3 6,0 1,06 1,00 0,70 celkem 32,0 36,5 37,5 4,5 5,5 0,90 0,92 1,00 sociální zaměstnanec 9,0 10,6 12,6 1,6 3,6 0,32 0,60 2,00 zabezpečení: zaměstnavatel 24,0 25,8 25,7 1,8 1,7 0,36 0,28-0,10 daň z příjmu 13,0 14,6 16,1 1,6 3,1 0,32 0,52 1,50 celkem 46,0 51,0 54,4 5,0 8,4 1,00 1,40 3,

22 A. Úplné náklady práce, zdanění a veřejné rozpočty pokračování podíl z nákladů práce v % 1 změna v p.b. roční změna v p.b. země položka sociální zaměstnanec 17,0 18,0 17,4 1,0 0,4 0,20 0,07-0,60 zabezpečení: zaměstnavatel 17,0 17,0 16,4 0,0-0,6 0,00-0,10-0,60 Německo daň z příjmu 17,0 17,5 18,4 0,5 1,4 0,10 0,23 0,90 celkem 51,0 52,5 52,2 1,5 1,2 0,30 0,20-0,30 Nizozemsko Polsko Portugalsko Rakousko Řecko Slovensko Španělsko Švédsko sociální zaměstnanec 19,0 19,7 18,6 0,7-0,4 0,14-0,07-1,10 zabezpečení: zaměstnavatel 10,0 13,0 13,3 3,0 3,3 0,60 0,55 0,30 daň z příjmu 6,0 11,7 12,1 5,7 6,1 1,14 1,02 0,40 celkem 36,0 44,4 44,0 8,4 8,0 1,68 1,33-0,40 zaměstnanec 21,0 21,4 20,5 0,4-0,5 0,08-0,08-0,90 sociální zabezpečení: zaměstnavatel 17,0 17,0 17,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 daň z příjmu 5,0 5,3 5,4 0,3 0,4 0,06 0,07 0,10 celkem 43,0 43,7 0,7-0,1 42,8 zaměstnanec 9,0 8,9 8,9 sociální zabezpečení: zaměstnavatel -0,2 0,14-0,03-0,90-0,1-0,02-0,02 0,00 19,0 19,2 19,2 0,2 0,2 0,04 0,03 0,00 daň z příjmu 4,0 8,2 9,3 4,2 5,3 0,84 0,88 1,10 celkem 32,0 36,3 4,3 0,0 37,4 zaměstnanec 14,0 14,0 14,0 sociální zabezpečení: zaměstnavatel 5,4 0,86 0,90 1,10 0,0 0,00 0,00 0,00 23,0 22,6 22,6-0,4-0,4-0,08-0,07 0,00 daň z příjmu 8,0 11,5 12,0 3,5 4,0 0,70 0,67 0,50 celkem 45,0 48,1 3,1 0,5 48,5 zaměstnanec 12,0 12,5 12,5 sociální zabezpečení: zaměstnavatel 3,5 0,62 0,58 0,40 0,5 0,10 0,08 0,00 22,0 21,9 21,9-0,1-0,1-0,02-0,02 0,00 daň z příjmu 0,0 6,8 7,9 6,8 7,9 1,36 1,32 1,10 celkem 35,0 41,2 6,2 1,6 42,3 zaměstnanec 9,0 10,6 10,6 sociální zabezpečení: zaměstnavatel sociální 7,3 1,24 1,22 1,10 1,6 0,32 0,27 0,00 28,0 20,8 20,8-7,2-7,2-1,44-1,20 0,00 daň z příjmu 5,0 7,1 7,1 2,1 2,1 0,42 0,35 0,00 celkem 42,0 38,5-3,5-0,1 38,5 zaměstnanec 5,0 4,9 4,9-3,5-0,70-0,58 0,00-0,1-0,02-0,02 0,00 zabezpečení: zaměstnavatel 23,0 23,4 23,2 0,4 0,2 0,08 0,03-0,20 daň z příjmu 10,0 10,8 10,8 0,8 0,8 0,16 0,13 0,00 celkem 38,0 39,1 38,9 1,1 0,9 0,22 0,15-0,20 zaměstnanec 5,0 5,3 5,3 0,3 0,3 0,06 0,05 0,00 sociální zabezpečení: zaměstnavatel 25,0 24,4 24,5-0,6-0,5-0,12-0,08 0,10 daň z příjmu 18,0 18,2 15,6 0,2-2,4 0,04-0,40-2,60 celkem 48,0 47,9 45,4-0,1-2,6-0,02-0,43-2,50 22

23 A. Úplné náklady práce, zdanění a veřejné rozpočty pokračování podíl z nákladů práce v % 1 změna v p.b. roční změna v p.b. země položka USA Velká Británie sociální zaměstnanec 7,0 7,1 7,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 zabezpečení: zaměstnavatel 7,0 7,3 7,2 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1 daň z příjmu 15,0 14,6 15,7-0,4 0,7-0,1 0,1 1,1 celkem 30,0 28,9 30,0-1,1 0,0-0,2 0,0 1,1 sociální zaměstnanec 7,0 8,3 8,4 1,3 1,4 0,26 0,23 0,10 zabezpečení: zaměstnavatel 8,0 9,7 9,7 1,7 1,7 0,34 0,28 0,00 daň z příjmu 14,0 15,9 16,0 1,9 2,0 0,38 0,33 0,10 celkem 30,0 33,5 34,1 3,5 4,1 0,70 0,68 0,60 Poznámka: 1 náklady práce se rovnají hrubé mzdě, dani z příjmu, sazbě zákonného sociálního a zdravotního pojištění svobodného a bezdětného dělníka v průmyslu; země EU, které jsou členy OECD, jsou seřazeny dle české abecedy; rozdíly v součtech mohou být způsobeny zaokrouhlováním. Pramen: OECD: Taxing wages , , , výpočty VÚPSV; v.v.i. 23

24 3. 4. A. Úplné náklady práce, zdanění a veřejné rozpočty Sociální zabezpečení a státní politika zaměstnanosti položka pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti mld. Kč přírůstek v % průměrný roční přírůstek v % / / / / / ,3 333,7 367,1 37,7 51,5 2,1 7,2 10,0 sociální dávky 273,3 354,4 386,4 29,7 41,4 2,0 5,9 9,0 saldo pojistného SZ a výdajů na sociální dávky -31,0-20,7-19,3-33,2-37,9-2,0-7,6-7,0 pojistné na důchodové pojištění 186,0 276,9 304,9 48,9 63,9 2,2 8,6 10,1 z toho výdaje na důchody a správu 204,5 272,9 289,9 33,4 41,8 2,0 6,0 6,2 důchody: saldo důchodů -18,5 4,0 15, Pramen: MF: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2001, 2006 a 2007, MF 2002, 2007 a 2008 Poznámky: údaje v metodice běžného roku 4. Systém veřejného zdravotního pojištění mld. Kč přírůstek v % průměrný roční přírůstek v % položka / / / / /2006 příjmy systému zdravotního pojištění 132,6 182,8 202,8 37,9 52,9 2,1 7,3 10,9 výdaje v systému zdravotního pojištění 131,2 180,0 185,6 37,2 41,5 2,1 6,0 3,1 saldo příjmů a výdajů 1,4 2,8 17, saldo závazků po lhůtě splatnosti a pohledávek ZP vůči ZZ k ,1 0,8 2, Pramen: MF: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2002, 2006 a 2007, MF 2003, 2007 a 2008 Poznámky: údaje v metodice běžného roku 24

25 B. Jednotkové náklady práce v EU a v USA

26

27 B. Jednotkové náklady práce v EU a v USA Metodické poznámky Jednotkové náklady práce jako náklady práce (náhrady zaměstnancům) na jednotku produktu (HDP) se opírají u údaje z národních účtů zemí EU a dále z U.S. Departament of commerce, Bureau of Economic Analysis. Úrovňový ukazatel JNP je podílem náhrad zaměstnancům na osobu a produktivity práce na pracovníka (propočet předpokládá v rámci národní ekonomiky stejnou produktivitu práce u zaměstnanců a u sebezaměstnaných). JNP se sledují jak v národní cenové hladině, tak i v paritě kupní síly k EU-25. Nově bylo přidáno i srovnání s USA. Faktory Nt N I N CPL JNP CPL I =. I 0 t PPS PRO = I PRO, t CPL 0 PRO0 kdy: JNP I = JNP t JNP 0 N N I = t N 0 PRO PRO I = t PRO 0 CPL CPL I = t, CPL 0 když: PPP CPL =, ER kde: JNP jednotkové náklady práce, I index JNP v cenové hladině v PPS EU-25, JNP PPS JNP I index JNP v národní cenové hladině, N I index průměrné náhrady zaměstnanci, PRO I index produktivity práce (HDP na pracovníka), CPL I index změny srovnatelné cenové hladiny k EU-25, 0 výchozí rok, t běžný rok, 27

28 B. Jednotkové náklady práce v EU a v USA N PRO CPL PPP ER PPS průměrné náhrady na zaměstnance = náhrady zaměstnancům (národní účty) /zaměstnanci (národní účty), produktivita práce na pracovníka = HDP (národní účty) / pracovníci (národní účty), relativní cenová hladina (Comparative Price Level) v PPS EU-25 parita kupní síly (Purchasing Power Parity) směnný kurz Kč/EUR standard kupní síly (Purchasing Power Standard), jednotka pro srovnání kupní síly měn zemí EU-25 Data poskytují srovnání nejen mezi jednotlivými státy, ale i v čase. Srovnání je provedeno v eurech a samotný pohyb kurzu tak mohl ovlivnit vývoj dat u zemí s vlastní národní měnou. Relativní údaje se očistí o vliv kurzu podle následujícího vzorce: 1 + Δa ER I * 100, kde: ER I index změny směnného kurzu Kč/EUR Δ a změna v % 28

29 B. Jednotkové náklady práce v EU a v USA Jednotkové náklady práce v EU a v USA 1. Úroveň a vývoj jednotkových nákladů práce v národní cenové hladině v EU a v USA země JNP přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2006 EU (27) 60,1 58,1 57,8-3,4-3,9-0,9-0,8-0,5 EU (25) 59,4 57,6 57,3-3,1-3,5-0,8-0,7-0,5 EU (15) 59,2 57,7 57,4-2,6-3,1-0,6-0,6-0,6 Belgie 61,8 58,7 58,9-5,1-4,7-1,3-1,0 0,4 Bulharsko 48,1 44,4 47,0-7,7-2,2-2,0-0,5 5,9 Česká republika 54,4 53,9 53,9-1,0-1,0-0,3-0,2 0,0 Dánsko 58,1 57,9 59,6-0,4 2,5-0,1 0,5 2,9 Estonsko 49,5 49,5 54,0 0,0 9,0 0,0 1,7 9,0 Finsko 53,8 54,6 53,8 1,5-0,1 0,4 0,0-1,6 Francie 57,6 56,8 56,6-1,4-1,7-0,3-0,3-0,4 Irsko 46,8 48,9 49,9 4,5 6,7 1,1 1,3 2,2 Itálie 54,5 55,1 54,8 1,0 0,6 0,3 0,1-0,4 Kypr 56,8 56,4 55,6-0,7-2,1-0,2-0,4-1,3 Litva 47,6 50,2 50,8 5,4 6,6 1,3 1,3 1,2 Lotyšsko 44,2 49,1 52,2 10,9 18,0 2,6 3,4 6,4 Lucembursko 81,6 76,0 79,3-6,8-2,8-1,8-0,6 4,3 Maďarsko 52,8 52,7 52,3-0,1-0,8 0,0-0,2-0,8 Malta 51,4 49,5 48,5-3,7-5,6-0,9-1,1-2,0 Německo 58,9 55,9 55,1-5,1-6,4-1,3-1,3-1,4 Nizozemsko 59,5 57,2 57,5-3,8-3,4-1,0-0,7 0,4 Polsko 59,1 43,2 46,4-26,9-21,5-7,5-4,7 7,4 Portugalsko 62,2 60,9 59,8-2,1-3,9-0,5-0,8-1,8 Rumunsko 61,4 54, ,9 - -2,8 - - Řecko 56,1 51,4 53,1-8,5-5,4-2,2-1,1 3,3 Slovensko 41,6 39,1 38,8-6,1-6,7-1,6-1,4-0,7 Slovinsko 62,6 61,1 60,2-2,4-3,8-0,6-0,8-1,4 Španělsko 57,6 55,1 55,0-4,4-4,6-1,1-0,9-0,2 Švédsko 60,0 56,9 57,9-5,1-3,5-1,3-0,7 1,7 Velká Británie 62,7 62,7 61,8 0,1-1,4 0,0-0,3-1,5 USA 65,5 64,5 64,8-1,5-1,1-0,4-0,2 0,5 Pramen: Eurostat: Economy and finance - National accounts, duben 2009, dostupné na eurostat; U.S. Departament of commerce, Bureau of Economic Analysis; dostupné na index.htm; výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: tříděno dle české abecedy 29

30 B. Jednotkové náklady práce v EU a v USA Úroveň a vývoj jednotkových nákladů práce v paritě kupní síly (EU-25) v EU a v USA země JNP v PPS přírůstek v % roční přírůstek v % / / / / /2006 EU (27) 59,4 57,4 57,1-3,4-3,9-0,9-0,8-0,9 EU (25) 59,4 57,6 57,3-3,1-3,5-0,8-0,7-0,8 EU (15) 61,7 60,1 59,7-2,6-3,4-0,7-0,7-0,7 Belgie 61,8 62,5 62,4 1,1 0,9 0,3 0,2-0,1 Bulharsko 15,9 16,7 18,8 5,0 18,4 1,2 3,4 12,8 Česká republika 29,2 32,1 32,8 9,9 12,3 2,4 2,3 2,2 Dánsko 75,1 79,1 81,8 5,3 8,9 1,3 1,7 3,4 Estonsko 27,3 30,9 35,9 13,1 31,3 3,1 5,6 16,1 Finsko 62,4 63,1 62,6 1,0 0,3 0,3 0,1-0,7 Francie 60,3 62,1 61,3 3,0 1,7 0,7 0,3-1,2 Irsko 54,3 57,8 57,7 6,4 6,3 1,6 1,2-0,2 Itálie 53,3 55,8 55,6 4,9 4,3 1,2 0,9-0,5 Kypr 48,3 49,6 48,6 2,6 0,6 0,7 0,1-2,0 Litva 22,6 26,7 28,5 18,1 26,2 4,3 4,8 6,8 Lotyšsko 22,0 27,4 33,2 24,7 51,2 5,7 8,6 21,3 Lucembursko 88,1 85,4 89,3-3,1 1,4-0,8 0,3 4,6 Maďarsko 28,8 31,0 33,4 7,4 15,7 1,8 3,0 7,7 Malta 35,4 33,9 33,0-4,3-6,7-1,1-1,4-2,6 Německo 64,1 56,9 56,1-11,2-12,5-2,9-2,6-1,4 Nizozemsko 62,0 60,4 60,3-2,7-2,8-0,7-0,6-0,1 Polsko 32,4 24,6 28,0-24,0-13,8-6,6-2,9 13,4 Portugalsko 50,9 49,0 48,0-3,8-5,9-1,0-1,2-2,1 Rumunsko 22,5 27,0-20,1-4,7 - - Řecko 42,8 43,6 45,3 1,9 5,7 0,5 1,1 3,7 Slovensko 17,9 21,2 23,4 18,6-4,4 - - Slovinsko 45,2 45,0 45,7-0,3 1,3-0,1 0,3 1,6 Španělsko 48,9 49,3 48,5 1,0-0,8 0,2-0,2-1,7 Švédsko 70,8 67,6 68,0-4,5-3,9-1,1-0,8 0,6 Velká Británie 72,3 69,8 69,4-3,6-4,0-0,9-0,8-0,5 USA 80,1 60,3 55,5-24,7-30,7-6,8-7,1-8,0 Pramen: Eurostat: Economy and finance - National accounts, duben 2009, dostupné na eurostat; U.S. Departament of commerce, Bureau of Economic Analysis; dostupné na index.htm; výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: tříděno dle české abecedy 30

31 3. B. Jednotkové náklady práce v EU a v USA Relace jednotkových nákladů práce k průměru EU-25 v % v národní cenové hladině a v PPS relace k EU-25 v % v národní cenové hladině relace k EU-25 v % v PPS země změna v procent. bodech změna v procent. bodech EU (27) 101,1 100,8 100,8-0,3-0,4 0,0 100,0 99,6 99,6-0,4-0,4 0,0 EU (25) 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 EU (15) 99,7 100,2 100,1 0,5 0,4-0,1 103,9 104,4 104,1 0,5 0,2-0,3 Belgie 104,0 101,8 102,7-2,2-1,3 0,9 104,0 108,5 108,9 4,4 4,8 0,4 Bulharsko 80,9 77,1 82,0-3,9 1,1 5,0 26,7 28,9 32,8 2,2 6,1 3,9 Česká republika 91,6 93,5 94,0 1,9 2,4 0,5 49,2 55,8 57,3 6,6 8,1 1,5 Dánsko 97,8 100,5 104,0 2,7 6,2 3,5 126,4 137,3 142,7 10,9 16,3 5,4 Estonsko 83,3 85,9 94,1 2,6 10,9 8,2 46,0 53,6 62,6 7,6 16,6 9,0 Finsko 90,6 94,9 93,8 4,3 3,3-1,0 105,1 109,5 109,3 4,4 4,2-0,2 Francie 97,0 98,7 98,8 1,7 1,8 0,1 101,5 107,8 107,0 6,3 5,6-0,8 Irsko 78,7 84,8 87,1 6,1 8,4 2,3 91,4 100,3 100,7 9,0 9,3 0,3 Itálie 91,7 95,6 95,7 3,9 4,0 0,1 89,6 96,9 96,9 7,3 7,3 0,0 Kypr 95,6 97,9 97,1 2,3 1,5-0,8 81,3 86,1 84,8 4,8 3,5-1,3 Litva 80,1 87,1 88,6 7,0 8,5 1,4 38,0 46,3 49,7 8,3 11,7 3,4 Lotyšsko 74,4 85,2 91,1 10,7 16,7 5,9 37,0 47,5 57,9 10,6 21,0 10,4 Lucembursko 137,2 131,9 138,3-5,3 1,1 6,4 148,3 148,2 155,8-0,1 7,6 7,6 Maďarsko 88,8 91,5 91,3 2,7 2,5-0,2 48,5 53,8 58,2 5,3 9,7 4,4 Malta 86,5 86,0 84,7-0,5-1,8-1,3 59,6 58,8 57,6-0,8-2,0-1,2 Německo 99,1 97,1 96,2-2,0-2,9-0,9 107,9 98,8 97,9-9,1-10,0-0,9 Nizozemsko 100,1 99,3 100,3-0,8 0,1 0,9 104,4 104,8 105,3 0,4 0,9 0,4 Polsko 99,5 75,0 81,0-24,5-18,5 5,9 54,6 42,8 48,8-11,8-5,8 6,0 Portugalsko 104,7 105,8 104,4 1,1-0,3-1,4 85,7 85,1 83,7-0,7-2,1-1,4 Rumunsko 103,3 94,9 - -8, ,8 46,9-9,0 - - Řecko 94,4 89,2 92,6-5,3-1,9 3,4 72,1 75,7 79,0 3,7 6,9 3,2 Slovensko 70,0 67,8 67,7-2,2-2,3-0,1 30,1 36,9 40,8 6,7 10,6 3,9 Slovinsko 105,3 106,1 105,1 0,8-0,3-1,0 76,0 78,2 79,8 2,2 3,8 1,6 Španělsko 97,0 95,6 95,9-1,3-1,0 0,3 82,2 85,6 84,6 3,4 2,3-1,1 Švédsko 101,0 98,8 101,0-2,1 0,0 2,1 119,2 117,4 118,7-1,8-0,5 1,3 Velká Británie 105,5 108,9 107,8 3,4 2,4-1,1 121,7 121,1 121,1-0,6-0,6 0,0 USA 110,2 112,0 113,0 1,7 2,8 1,1 134,7 104,8 96,9-29,9-37,8-7,9 Pramen: Eurostat: Economy and finance - National accounts, duben 2009, dostupné na U.S. Departament of commerce, Bureau of Economic Analysis; dostupné na výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: tříděno dle české abecedy 31

32 4. B. Jednotkové náklady práce v EU a v USA Relace HDP na pracovníka k průměru EU-25 v % v národní cenové hladině a v PPS relace k EU-25 v % v národní cenové hladině relace k EU-25 v % v PPS země změna v procent. bodech změna v procent. bodech EU (27) 94,6 95,1 95,3 0,5 0,7 0,2 95,7 96,3 96,5 0,6 0,7 0,2 EU (25) 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 EU (15) 111,6 110,8 110,6-0,8-1,0-0,3 107,1 106,4 106,4-0,7-0,7 0,0 Belgie 130,5 133,1 132,8 2,7 2,3-0,4 130,4 125,0 125,3-5,4-5,2 0,3 Bulharsko 10,4 12,5 13,5 2,1 3,0 0,9 31,6 33,4 33,7 1,8 2,1 0,3 Česká republika 32,4 40,1 42,2 7,7 9,9 2,1 60,2 67,3 69,3 7,0 9,0 2,0 Dánsko 133,9 138,8 135,3 4,8 1,3-3,5 103,7 101,6 98,6-2,1-5,1-3,1 Estonsko 26,0 35,8 39,8 9,8 13,8 4,0 47,1 57,4 59,9 10,3 12,8 2,4 Finsko 123,5 122,8 124,7-0,7 1,2 1,9 106,4 106,4 107,1-0,1 0,7 0,7 Francie 125,5 127,9 127,4 2,3 1,9-0,5 120,0 117,1 117,6-2,9-2,3 0,6 Irsko 147,8 155,7 155,9 7,9 8,1 0,2 127,4 131,7 134,9 4,3 7,6 3,2 Itálie 110,0 106,7 105,6-3,3-4,4-1,1 112,5 105,2 104,2-7,3-8,3-1,0 Kypr 68,8 70,6 70,4 1,8 1,6-0,2 80,9 80,2 80,6-0,7-0,3 0,4 Litva 21,8 28,9 32,5 7,1 10,7 3,5 45,9 54,4 57,8 8,5 11,9 3,4 Lotyšsko 20,4 26,8 32,8 6,4 12,4 6,0 41,1 48,0 51,6 6,9 10,5 3,6 Lucembursko 168,9 190,7 188,5 21,9 19,6-2,2 156,3 169,8 167,3 13,4 11,0-2,4 Maďarsko 37,0 41,3 44,9 4,4 7,9 3,5 67,6 70,3 70,3 2,7 2,7 0,0 Malta 60,4 59,4 59,3-1,0-1,2-0,1 87,8 86,9 87,2-0,9-0,6 0,3 Německo 110,7 106,5 105,4-4,2-5,3-1,1 101,7 104,6 103,5 2,9 1,8-1,1 Nizozemsko 112,9 115,2 113,9 2,4 1,0-1,3 108,3 109,2 108,5 0,9 0,2-0,7 Polsko 28,3 36,4 35,2 8,1 6,9-1,2 51,6 63,8 58,4 12,2 6,8-5,4 Portugalsko 53,1 54,4 55,1 1,3 2,0 0,7 64,9 67,6 68,7 2,8 3,8 1,1 Rakousko 116,0 116,1 115,8 0,2-0,1-0,3 112,0 111,1 111,0-0,8-1,0-0,2 Rumunsko 10,3 18,8 22,9 8,5 12,6 4,1 28,0 38,1 42,2 10,1 14,2 4,1 Řecko 72,6 82,4 84,0 9,8 11,3 1,6 95,2 97,0 98,4 1,8 3,3 1,4 Slovensko 25,7 37,5 43,6 11,7 17,8 6,1 59,8 68,9 72,4 9,1 12,6 3,5 Slovinsko 53,7 59,5 61,9 5,8 8,3 2,4 74,4 80,8 81,6 6,4 7,2 0,8 Španělsko 85,0 88,0 88,1 3,0 3,2 0,1 100,2 98,3 100,0-1,9-0,2 1,7 Švédsko 121,5 127,1 126,8 5,6 5,3-0,3 102,9 107,0 107,9 4,1 5,0 0,9 Velká Británie 123,7 119,8 121,3-3,9-2,4 1,5 107,2 107,8 108,0 0,5 0,8 0,3 USA 161,1 128,4 117,5-32,8-43,6-10,8 131,7 137,1 137,2 5,4 5,4 0,0 Pramen: Eurostat: Economy and finance - National accounts, duben 2009, dostupné na U.S. Departament of commerce, Bureau of Economic Analysis; dostupné na výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: tříděno dle české abecedy 32

33 B. Jednotkové náklady práce v EU a v USA Relace průměrných náhrad zaměstnancům na osobu k průměru EU-25 v % v eurech dle směnného kurzu relace k EU-25 v %v národní cenové země hladině změna v procent. bodech EU (27) 95,7 95,9 96,1 0,2 0,4 0,2 EU (25) 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 EU (15) 111,2 111,1 110,7-0,2-0,5-0,4 Eurozóna (13) 106,1 105,7 105,1-0,4-1,0-0,6 Eurozóna (12) 106,4 106,0 105,4-0,4-1,0-0,6 Belgie 135,7 135,6 136,4-0,1 0,7 0,8 Bulharsko 8,4 9,7 11,0 1,2 2,6 1,4 Česká republika 29,7 37,5 39,7 7,9 10,1 2,2 Dánsko 131,0 139,5 140,6 8,5 9,6 1,1 Estonsko 21,6 30,8 37,5 9,1 15,8 6,7 Finsko 111,8 116,5 117,0 4,6 5,2 0,5 Francie 121,7 126,2 125,9 4,4 4,2-0,3 Irsko 116,4 132,1 135,8 15,8 19,5 3,7 Itálie 100,8 102,0 101,0 1,1 0,2-1,0 Kypr 65,8 69,1 68,3 3,3 2,6-0,7 Litva 17,5 25,2 28,7 7,8 11,3 3,5 Lotyšsko 15,2 22,8 29,9 7,6 14,7 7,1 Lucembursko 231,7 251,6 260,7 19,8 29,0 9,1 Maďarsko 32,8 37,8 41,0 5,0 8,1 3,1 Malta 52,3 51,1 50,2-1,2-2,1-0,9 Německo 109,7 103,4 101,4-6,4-8,4-2,0 Nizozemsko 113,0 114,5 114,2 1,4 1,2-0,3 Polsko 28,2 27,3 28,5-0,9 0,3 1,2 Portugalsko 55,6 57,5 57,5 1,9 1,9-0,1 Rumunsko 10,6 17,8-7,2 - - Řecko 68,6 73,5 77,7 4,9 9,1 4,3 Slovensko 18,0 25,4 29,5 7,4 11,5 4,1 Slovinsko 56,5 63,1 65,1 6,6 8,5 2,0 Španělsko 82,4 84,1 84,5 1,8 2,2 0,4 Švédsko 122,7 125,6 128,1 2,9 5,4 2,5 Velká Británie 130,5 130,5 130,8 0,0 0,3 0,4 USA 177,6 143,7 132,8-33,9-44,8-10,9 Pramen: Eurostat: Economy and finance - National accounts, duben, dostupné na eurostat; U.S. Departament of commerce, Bureau of Economic Analysis; dostupné na index.htm; výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: tříděno dle české abecedy 33

34 6. B. Jednotkové náklady práce v EU a v USA Úroveň a vývoj produktivity v EU a v USA v národní cenové hladině a v PPS HDP na pracovníka (v eurech) 2006/ přírůstek v % 2007/ 2002 průměrný roční přírůstek v % 2006/ / / HDP v PPS na pracovníka 2006/ přírůstek v % 2007/ 2002 průměrný roční přírůstek v % EU (27) ,2 17,7 3,2 3,3 3, ,3 17,7 3,2 3,3-0,9 EU (25) ,6 16,7 3,0 3,1 3, ,6 16,7 3,0 3,1-0,8 EU (15) ,9 15,7 2,8 3,0 3, ,9 16,0 2,8 3,0-0,7 Belgie ,9 18,8 3,5 3,5 3, ,9 12,1 1,9 2,3 3,9 Bulharsko ,4 50,8 7,9 8,6 11, ,1 24,5 4,5 4,5 4,5 Česká republika ,6 52,3 8,7 8,8 9, ,7 34,3 5,9 6,1 6,8 Dánsko ,7 17,9 3,9 3,3 1, ,4 11,0 2,5 2,1 0,6 Estonsko ,3 78,8 11,6 12,3 15, ,3 48,4 8,3 8,2 8,1 Finsko ,0 17,9 2,9 3,4 5, ,5 17,5 3,0 3,3 4,4 Francie ,7 18,5 3,5 3,5 3, ,9 14,5 2,4 2,7 4,2 Irsko ,6 23,1 4,4 4,3 3, ,4 23,7 3,9 4,3 6,2 Itálie ,3 12,1 2,2 2,3 2, ,3 8,1 1,3 1,6 2,7 Kypr ,5 19,5 3,7 3,6 3, ,7 16,4 2,8 3,1 4,2 Litva ,6 73,9 10,6 11,7 16, ,5 47,0 7,5 8,0 10,1 Lotyšsko ,7 87,7 10,2 13,4 27, ,5 46,5 7,1 7,9 11,5 Lucembursko ,2 30,3 6,2 5,4 2, ,3 25,0 5,2 4,6 2,2 Maďarsko ,9 41,7 5,9 7,2 12, ,1 21,4 4,0 4,0 3,7 Malta ,7 14,5 2,6 2,7 3, ,4 15,9 2,7 3,0 4,0 Německo ,3 11,1 2,0 2,1 2, ,9 18,8 3,8 3,5 2,5 Nizozemsko ,0 17,8 3,5 3,3 2, ,6 17,0 3,2 3,2 3,0 Polsko ,7 45,2 9,7 7,7 0, ,1 32,1 8,6 5,7-5,0 Portugalsko ,3 21,1 3,6 3,9 5, ,4-4,1 - - Rakousko ,8 16,6 3,1 3,1 3, ,8 15,7 2,8 3,0 3,5 Rumunsko ,3 160,2 19,8 21,1 26, ,1 75,9 11,2 12,0 14,9 Řecko ,7 35,0 6,3 6,2 5, ,8 20,7 3,5 3,8 5,2 Slovensko ,0 97,7 13,2 14,6 20, ,8 41,4 6,7 7,2 8,9 Slovinsko ,8 34,7 5,7 6,1 7, ,3-5,2 - - Španělsko ,6 21,1 3,9 3,9 3, ,4 16,5 2,5 3,1 5,5 Švédsko ,8 21,9 4,2 4,0 3, ,0 22,4 4,0 4,1 4,6 Velká Británie ,0 14,5 2,2 2,7 5, ,2 17,6 3,1 3,3 3,9 USA ,3-14,8-2,7-3,2-5, ,2 21,6 4,1 4,0 3,7 2006/ / / 2006 Pramen: Eurostat: Economy and finance - National accounts, duben, dostupné na U.S. Departament of commerce, Bureau of Economic Analysis; dostupné na výpočty VÚPSV, v.v.i. Poznámka: tříděno dle české abecedy 34

35 7. B. Jednotkové náklady práce v EU a v USA Úroveň a vývoj náhrad zaměstnancům na osobu v EU a v USA v národní cenové hladině náhrady na 1 zaměstnance (v eurech) přírůstek v % průměrný roční přírůstek v % / / / / /2006 EU (27) , , ,1 9,4 13,0 2,3 2,5 3,3 EU (25) , , ,4 9,2 12,6 2,2 2,4 3,2 EU (15) , , ,2 9,0 12,1 2,2 2,3 2,8 Belgie , , ,6 9,1 13,2 2,2 2,5 3,8 Bulharsko 2 481, , ,4 25,0 47,4 5,7 8,1 17,9 Česká republika 8 723, , ,7 38,1 50,8 8,4 8,6 9,2 Dánsko , , ,7 16,2 20,9 3,8 3,9 4,0 Německo , , ,3 2,8 4,0 0,7 0,8 1,1 Estonsko 6 367, , ,5 55,3 94,9 11,6 14,3 25,5 Irsko , , ,8 23,9 31,4 5,5 5,6 6,0 Řecko , , ,1 16,9 27,6 4,0 5,0 9,1 Španělsko , , ,0 11,5 15,6 2,8 2,9 3,6 Francie , , ,9 13,2 16,5 3,1 3,1 2,9 Itálie , , ,3 10,4 12,8 2,5 2,4 2,2 Kypr , , ,1 14,7 17,0 3,5 3,2 2,1 Lotyšsko 4 472, , ,6 63,9 121,6 13,1 17,2 35,2 Litva 5 136, , ,8 57,7 85,4 12,1 13,1 17,6 Lucembursko , , ,9 18,5 26,7 4,3 4,8 6,9 Maďarsko 9 657, , ,3 25,8 40,5 5,9 7,0 11,6 Malta , , ,4 6,6 8,1 1,6 1,6 1,4 Nizozemsko , , ,1 10,6 13,8 2,5 2,6 2,9 Polsko 8 285, , ,0 5,8 13,9 1,4 2,6 7,7 Portugalsko , , ,3 12,9 16,4 3,1 3,1 3,0 Rumunsko 3 117, ,5-83,8-16,4 - - Slovinsko , , ,1 21,9 29,6 5,1 5,3 6,4 Slovensko 5 303, , ,8 53,9 84,4 11,4 13,0 19,8 Finsko , , ,4 13,7 17,8 3,3 3,3 3,6 Švédsko , , ,5 11,8 17,6 2,8 3,3 5,2 Velká Británie , , ,8 9,1 12,9 2,2 2,5 3,4 USA , , ,8-11,7-15,8-3,1-3,4-4,7 Pramen: Eurostat: Economy and finance - National accounts, duben 2009, výpočty VÚPSV, v.v.i.; dostupné na U.S. Departament of commerce, Bureau of Economic Analysis; dostupné na výpočty VÚPSV, v.v.i.; data nebyla dostupná za Rakousko Poznámka: tříděno dle české abecedy 35

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 2

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 2 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie 2001-2006 Bulletin No 2 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2004-2009 Bulletin No. 5 Tabulková část A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2004-2009 1. Měsíční úplné náklady práce

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2005-2010 Bulletin No. 6 A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2005-2010 1. Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

Bulletin No. 7 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech

Bulletin No. 7 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech Bulletin No. 7 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2006-2011 Jan Vlach Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení:

Více

Bulletin No. 9 Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech

Bulletin No. 9 Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech Bulletin No. 9 Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2008-2013 Vlastimil Beran Lenka Říhová VÚPSV, v.v.i. Praha 2015 Publikace byla schválena ediční vědeckou

Více

Bulletin No. 8 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2007-2012

Bulletin No. 8 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2007-2012 Bulletin No. 8 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2007-2012 Vlastimil Beran Július Szabo VÚPSV, v.v.i. Praha 2014 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve

Více

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.10.2004 59 Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Více

Monitoring nákladů práce (návrh, pilotní ověření) Tomáš Kozelský, David Prušvic, Jan Vlach

Monitoring nákladů práce (návrh, pilotní ověření) Tomáš Kozelský, David Prušvic, Jan Vlach Monitoring nákladů práce (návrh, pilotní ověření) Tomáš Kozelský, David Prušvic, Jan Vlach VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006,

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 7. 2010 39 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tabulka č. 1.: Účast žen v rozhodovacím procesu v roce 2012 Tabulka č. 2.: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tabulka č. 3.: Volby do Senátu Parlamentu ČR Tabulka

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ OBZOR

NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ OBZOR NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ OBZOR 3 2006 NÁKLADY PRÁCE V ČR Tomáš Kozelský, Jan Vlach Úvod Oblast utváření nákladů práce v ČR během transformačního období nepatřila mezi klíčové problémy. Výzkumné instituce se jí

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Bulletin No. 10 Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech

Bulletin No. 10 Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech Bulletin No. 10 Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2009-2014 Vlastimil Beran VÚPSV, v. v. i. Praha 2016 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2016 COM(2016) 829 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Přizpůsobení stropu vlastních zdrojů a stropu prostředků na závazky v souvislosti

Více

Euro a Česká republika: je vhodná doba k přijetí jednotné evropské měny?

Euro a Česká republika: je vhodná doba k přijetí jednotné evropské měny? Česká spořitelna je členem Erste Group Euro a Česká republika: je vhodná doba k přijetí jednotné evropské měny? Ing. Tomáš Kozelský EU Office / Knowledge Centre Ekonomické a strategické analýzy Česká spořitelna

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII Tabulky sestavili a textem doplnili: Dimitrij Choma, Ing., DrSc., emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze Josef Šenfeld, Ing., poslanec Parlamentu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 2007 37 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči

4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči 4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči V této části je prezentováno porovnání základních ukazatelů výdajů na zdravotní péči ve vybraných zemích Evropské unie (EU) a Evropského sdružení volného

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace)

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace) ICT sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací elektronickou cestou,

Více

Význam a vývoj automobilového průmyslu v Evropské unii

Význam a vývoj automobilového průmyslu v Evropské unii Význam a vývoj automobilového průmyslu v Evropské unii Ing. Tomáš Kozelský EU Office / Knowledge Centre Ekonomické a strategické analýzy Česká spořitelna a Katedra ekonomie a práva, ŠAVŠ Mladá Boleslav,

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

C Výzkum a vývoj v ICT

C Výzkum a vývoj v ICT Výzkum a vývoj (dále jen VaV) je systematická tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího poznání, včetně poznání člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi,

Více

Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik

Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik EUROZÓNA+ Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik za období od 1. 9. do 30. 9. 2018 Obsah: RŮST HDP (2. ČTVRTLETÍ 2018).. 3 NEZAMĚSTNANOST (SRPEN 2018)... 4 MÍRA INFLACE (SRPEN 2018)... 6 Eurozóna+

Více

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR DISKUSE 1 JEDNÁNÍ PRACOVNÍHO TÝMU RHSD ČR pro daně a pojištění dne 5. 1. 2017 na MF k materiálu Analýza odlivu zisků : Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy na opatření K diskusi postupuji srovnání vybraných

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Předmět: Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2015 -

Více

Mzdy v ČR. pohled ČNB. Vojtěch Benda. člen bankovní rady ČNB , Praha

Mzdy v ČR. pohled ČNB. Vojtěch Benda. člen bankovní rady ČNB , Praha Mzdy v ČR pohled ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB 13.6.2018, Praha Trh práce v ČR naráží na své kapacity 8 7 6 5 4 3 2 Ukazatele nezaměstnanosti (%, sezonně očištěno) I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 I/18

Více

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR

DISKUSE. ve výši podílu celkových ročních náhrad zaměstnancům v EUR DISKUSE JEDNÁNÍ PRACOVNÍHO TÝMU RHSD ČR pro daně a pojištění dne 5. 1. 2017 na MF k materiálu Analýza odlivu zisků : Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy na opatření K diskusi postupuji srovnání vybraných

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce po připojení ČR k EU. Tomáš Kozelský Jan Vlach

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce po připojení ČR k EU. Tomáš Kozelský Jan Vlach Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce po připojení ČR k EU Tomáš Kozelský Jan Vlach VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša,

Více

Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik

Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik EUROZÓNA+ Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik za období od 1. 12. do 31. 12. 2018 Obsah: ODHAD RŮSTU HDP (3. ČTVRTLETÍ 2018)... 3 NEZAMĚSTNANOST (LISTOPAD 2018)... 4 INFLACE (LISTOPAD 2018)...

Více

Financování VVŠ v ČR

Financování VVŠ v ČR Financování VVŠ v ČR Počet studentů veřejných vysokých škol 400000,0 350000,0 300000,0 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0,0 prezenční studium distanční a kombinované studium počet studentů v roce

Více

Bereme hodně nebo málo? Jak vysoká je průměrná čistá mzda ve světě?

Bereme hodně nebo málo? Jak vysoká je průměrná čistá mzda ve světě? https://www.finance.cz/510197- cista- mzda- oecd/ Bereme hodně nebo málo? Jak vysoká je průměrná čistá mzda ve světě? 04.06.2018 Petr Gola, Finance.cz Z hrubé mzdy je zaměstnanci jeho zaměstnavatelem sraženo

Více

Financování VVŠ v ČR

Financování VVŠ v ČR Financování VVŠ v ČR Počet studentů veřejných vysokých škol 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 prezenční studium distanční a kombinované studium počet studentů v roce 2016

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) 13015/16 FIN 631 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 7. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 660 final Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL V OČÍCH STATISTIKY

ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL V OČÍCH STATISTIKY ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL V OČÍCH STATISTIKY Marek Rojíček Jednání valné hromady Elektrotechnické asociace ČR, 8. 11. 2018, Zaječí ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Elektrotechnický

Více

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik

Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik EUROZÓNA+ Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik za období od 1. 4. do 30. 4. 2018 Obsah: RŮST HDP (1. ČTVRTLETÍ 2018)... 3 VÝVOJ ZADLUŽENÍ (4. ČTVRTLETÍ 2017)... 3 NEZAMĚSTNANOST (BŘEZEN 2018)..

Více

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Seminář MF ČR, Smilovice, 6. června 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový pohled

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

MLADÍ LIDÉ NA TRHU PRÁCE

MLADÍ LIDÉ NA TRHU PRÁCE MLADÍ LIDÉ NA TRHU PRÁCE Gabriela Strašilová Ondřej Nývlt Tisková konference, 27. listopadu 2014, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat, práce s daty

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha VÝZKUM A VÝVOJ Martin Mana Marek Štampach Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik lidí v Česku pracuje ve výzkumu a vývoji?

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik

Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik EUROZÓNA+ Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik za období od 1. 4. do 30. 4. 2017 Obsah: NEZAMĚSTNANOST (BŘEZEN 2017)... 3 ZAMĚSTNANOST V ROCE 2016... 6 MÍRA INFLACE (BŘEZEN 2017)... 7 ZADLUŽENÍ

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3 Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

INDIKÁTORY KVALITY ŽIVOTA V OBLASTI PŘÍJEM A BOHATSTVÍ

INDIKÁTORY KVALITY ŽIVOTA V OBLASTI PŘÍJEM A BOHATSTVÍ INDIKÁTORY KVALITY ŽIVOTA V OBLASTI PŘÍJEM A BOHATSTVÍ Závěrečná zpráva expertní skupiny pro identifikaci relevantních indikátorů kvality života v ČR v oblasti Příjem a bohatství Zpracoval PhDr. Jiří Malý,

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se s účinností k 1. červenci 2013 upravují opravné koeficienty použitelné na odměny a důchody (bývalých)

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018 Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2018 Náhrada jízdních výdajů Použije-li zaměstnanec (na žádost zaměstnavatele) soukromé motorové vozidlo, přísluší mu za každý 1 km jízdy základní

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

EKONOMICKÝ RŮST A REÁLNÁ KONVERGENCE V ZEMÍCH EU-5

EKONOMICKÝ RŮST A REÁLNÁ KONVERGENCE V ZEMÍCH EU-5 EKONOMICKÝ RŮST A REÁLNÁ KONVERGENCE V ZEMÍCH EU-5 Růžena Vintrová, Centrum ekonomických studií VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz www.cesvsem.cz Seminář odboru FP MF ČR Smilovice, 6. června 2007 OBSAH I. Ekonomický

Více

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize Tomáš Kozelský Jan Vlach VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc.

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy Ceník přepravce BALIKSERVIS 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 70 100 150 200 300 400 500 700 1-1 1 55 550 596 685 716 974 1 236 1 565 1 893 2 469 2 993 SK SK 1 SK 5 90 179 180 190 211 232 239 255 272 304 349

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

3. Ekonomické aspekty oblasti sportu

3. Ekonomické aspekty oblasti sportu 3. Ekonomické aspekty oblasti sportu V této kapitole jsou analyzovány ekonomické aspekty oblasti sportu. Ty jsou zachyceny na základě nejužšího možného vymezení tzv. statistické definice zahrnující pouze

Více

16707/14 ADD 13 kw/kno 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 kw/kno 1 DG G 2A Rada Evropské unie Brusel 11. prosince 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada

Více

CS Úřední věstník Evropské unie

CS Úřední věstník Evropské unie L 227/1 I (Legislativní akty) PŘIJETÍ (EU, Euratom) 2017/1487 opravného rozpočtu Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2017 s konečnou platností PŘEDSEDA EVROPSKÉHO PARLAMENTU, s ohledem na Smlouvu o fungování

Více

D Zahraniční obchod s ICT

D Zahraniční obchod s ICT Zboží a služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT zboží a služby) jsou definovány jako zboží nebo služby, jejichž hlavní funkcí je uskutečnění nebo umožnění komunikace nebo

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

F Vzdělávání a digitální dovednosti

F Vzdělávání a digitální dovednosti Údaje o počtu stolních počítačů, tabletů a notebooků celkem a s připojením k internetu přepočtených na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol, stejně tak jako monitoring vybavení škol dalšími ICT (např.

Více

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky přinášejí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou zemědělskou politikou (SZP), a to konkrétně: zemědělského

Více

Bulletin No. 11 Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech

Bulletin No. 11 Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech Bulletin No. 11 Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010-2015 Vlastimil Beran VÚPSV, v. v. i. Praha 2017 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2019

Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2019 Jak správně určit cestovní náhrady při pracovní cestě v roce 2019 Náhrada jízdních výdajů Použije-li zaměstnanec (na žádost zaměstnavatele) soukromé osobní motorové vozidlo, přísluší mu za každý 1 km jízdy

Více

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH 2012 2014 Václav Sojka Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Praha 14. duben 2016 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více