Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie"

Transkript

1 Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) 13015/16 FIN 631 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 7. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 660 final Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Předmět: Návrh opravného rozpočtu č. 5 souhrnného rozpočtu na rok 2016 Provádění rozhodnutí 2014/335/EU po ukončení procesu ratifikace a jeho vstupu v platnost dne 1. října 2016 Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 660 final. Příloha: COM(2016) 660 final 13015/16 rk DG G 2A CS

2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2016) 660 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 5 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU na rok 2016 Provádění rozhodnutí 2014/335/EU po ukončení procesu ratifikace a jehovstupu v platnost dne 1. října 2016 CS CS

3 S ohledem na: Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 1, a zejména na článek 41 uvedeného nařízení, souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 přijatý dne 25. listopadu , opravný rozpočet č. 1/ přijatý dne 14. dubna 2016, opravný rozpočet č. 2/ přijatý dne 6. července 2016, návrh opravného rozpočtu č. 3/ přijatý dne 30. června 2016, návrh opravného rozpočtu č. 4/ přijatý dne 30. září Evropská komise tímto předkládá Evropskému parlamentu a Radě návrh opravného rozpočtu č. 5 k rozpočtu na rok ZMĚNY VE VÝKAZU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V ČLENĚNÍ PODLE ODDÍLŮ Změny ve výkazu příjmů a výdajů v členění podle oddílů jsou k dispozici v databázi EUR- Lex ( Anglické znění změn tohoto výkazu je pro informaci připojeno jako příloha rozpočtu Úř. věst. L 298, , s. 1. Úř. věst. L 48, , s. 1. Úř. věst. L 143, , s. 1. Úř. věst. L 248, , s. 1. COM(2016) 227 final, COM(2016) 623 final,

4 OBSAH 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ ROK 2014: ZPĚTNÝ ÚČINEK RVZ Z ROKU SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA VÝBĚR TRADIČNÍCH VLASTNÍCH ZDROJŮ (TVZ) SAZBA PRO VÝPOČET VLASTNÍCH ZDROJŮ ZALOŽENÝCH NA DPH HRUBÉ SNÍŽENÍ ROČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ ZALOŽENÝCH NA HND PRO DÁNSKO, NIZOZEMSKO, ŠVÉDSKO A RAKOUSKO VÝPOČET OPRAVNÉHO MECHANISMU VE PROSPĚCH SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ (OPRAVA PRO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) ÚČINEK NA PŘÍSPĚVEK VLASTNÍHO ZDROJE Z HND NA ROK SOUHRN FINANČNÍHO DOPADU PROVÁDĚNÍ RVZ Z ROKU 2014 NA ROK ROZPOČTOVÝ ROK 2015: ZPĚTNÝ ÚČINEK RVZ Z ROKU SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA VÝBĚR TRADIČNÍCH VLASTNÍCH ZDROJŮ (TVZ) SAZBA PRO VÝPOČET VLASTNÍCH ZDROJŮ ZALOŽENÝCH NA DPH HRUBÉ SNÍŽENÍ ROČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ ZALOŽENÝCH NA HND PRO DÁNSKO, NIZOZEMSKO, ŠVÉDSKO A RAKOUSKO VÝPOČET OPRAVNÉHO MECHANISMU VE PROSPĚCH SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ (OPRAVA PRO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) ÚČINEK NA PŘÍSPĚVEK VLASTNÍHO ZDROJE Z HND NA ROK SOUHRN FINANČNÍHO DOPADU PROVÁDĚNÍ RVZ Z ROKU 2014 NA ROK ROZPOČTOVÝ ROK 2016: ZPĚTNÝ ÚČINEK RVZ Z ROKU SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA VÝBĚR TRADIČNÍCH VLASTNÍCH ZDROJŮ (TVZ) SAZBA PRO VÝPOČET VLASTNÍCH ZDROJŮ ZALOŽENÝCH NA DPH HRUBÉ SNÍŽENÍ ROČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ ZALOŽENÝCH NA HND PRO DÁNSKO, NIZOZEMSKO, ŠVÉDSKO A RAKOUSKO VÝPOČET OPRAVNÉHO MECHANISMU VE PROSPĚCH SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ (OPRAVA PRO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) ÚČINEK NA PŘÍSPĚVEK VLASTNÍHO ZDROJE Z HND NA ROK SOUHRN FINANČNÍHO DOPADU PROVÁDĚNÍ RVZ Z ROKU 2014 NA ROK DALŠÍ ZMĚNY SOUVISEJÍCÍ S PROVÁDĚNÍM RVZ Z ROKU ZMĚNA NÁKLADŮ NA VÝBĚR TRADIČNÍCH VLASTNÍCH ZDROJŮ NA ROK TECHNICKÉ ZMĚNY SOUVISEJÍCÍ S PROVÁDĚNÍM RVZ Z ROKU SOUHRN FINANCOVÁNÍ SOUHRNNÉHO ROZPOČTU

5 1. ÚVOD Tento návrh opravného rozpočtu č. 5 k rozpočtu na rok 2016 (NOR 5/2016) se týká provádění nového rozhodnutí o vlastních zdrojích 2014/335/EU, Euratom (dále jen RVZ z roku 2014 ) po dokončení procesu ratifikace a po vstupu RVZ z roku 2014 v platnost dne 1. října NOR 5/2016 zohledňuje zpětný účinek RVZ z roku 2014 týkající se období od 1. ledna 2014, a proto obsahuje změny na rozpočtové roky 2014, 2015 a 2016, které souvisejí s novými pravidly zapracovanými do RVZ z roku ROZPOČTOVÝ ROK 2014: ZPĚTNÝ ÚČINEK RVZ Z ROKU 2014 Tento zpětný účinek je vypočítán na základě srovnání částek, které podle RVZ z roku 2014 měly členské státy uvolnit pro rok 2014, a částek, které již byly uvolněny pro daný rok na základě rozhodnutí o vlastních zdrojích 2007/436/ES, Euratom (dále jen RVZ z roku 2007 ). Proto se výpočet zpětného účinku zakládá na posledních dostupných skutečných údajích pro každý druh vlastního zdroje. 2.1 Snížení nákladů na výběr tradičních (TVZ) Na základě RVZ z roku 2014 se snižují náklady na výběr tradičních (TVZ) z 25 % na 20 % u částek, které měly členské státy uvolnit po 1. březnu Údaje týkající se TVZ obsažené v opravném rozpočtu (OR) č. 7/2014 byly prognózy. Během uvedeného roku však členské státy uvolnily skutečně vybrané částky. Proto se výpočet zpětného účinku zakládá na skutečně vybraných TVZ. Následující tabulka poskytuje přehled účinku snížených nákladů na výběr: Členský stát Skutečná výše vybraných dávek z cukru ve výši 25 % Rozpočtový rok 2014 (v EUR) Skutečná výše Skutečná výše vybraných vybraného cla dávek z cukru ve výši 25 % ve výši 20 % Skutečná výše vybraného cla ve výši 20 % Rozdíl nákladů na výběr (1) (2) (3) (4) (5) = (3+4) - (1+2) Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta

6 Členský stát Skutečná výše vybraných dávek z cukru ve výši 25 % Skutečná výše vybraného cla ve výši 25 % Skutečná výše vybraných dávek z cukru ve výši 20 % Skutečná výše vybraného cla ve výši 20 % Rozdíl nákladů na výběr (1) (2) (3) (4) (5) = (3+4) - (1+2) Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovenská republika Finsko Švédsko Spojené království Celkem Sazba pro výpočet založených na DPH RVZ z roku 2007 upravovalo použití jednotné sazby ve výši 0,30 % platné pro všechny členské státy na harmonizovaný vyměřovací základ daně z přidané hodnoty (DPH), který se určoval podle pravidel Unie. Některé členské státy využívaly snížené sazby, jež se však uplatňovaly pouze v období 2007 až Podle RVZ z roku 2014 je od 1. ledna 2014 jednotná sazba pro výpočet založených na DPH stanovena na 0,30 %. Nicméně pro období 2014 až 2020 je sazba pro výpočet vlastních zdrojů založených na DPH v případě Německa, Nizozemska a Švédska stanovena na 0,15 %. Účinek nového RVZ byl vypočten na základě konečného rozpočtu pro rok 2014 (OR č. 7/2014) aktualizovaného podle nejnovějších dostupných údajů týkajících se základu DPH. Tyto údaje odpovídají částkám na rok 2014 zohledněným v případě ročních zůstatků DPH vypočteným na podzim roku 2015 a uvolněným dne 1. prosince V následující tabulce jsou uvedeny revidované příspěvky založených na DPH, které zohledňují nové sazby a skutečné základy DPH: Členský stát 1 % z omezeného základu DPH použitého u zůstatků DPH (aktualizace OR č. 7/2014) Rozpočtový rok 2014 (v EUR) 1 % z omezeného Jednotná sazba základu DPH pro výpočet použitého u zůstatků DPH založených na (omezení HND DPH (v %) podle ESA 2010) RVZ z roku Jednotná sazba pro výpočet založených na DPH (v %) podle RVZ z roku 2014 Rozdíl v příspěvcích založených na DPH podle RVZ z roku 2014 (1) (2) (3) (4) (5) = (2 x 4) - (1 x 3) Belgie ,30 0,30 0 Bulharsko ,30 0,30 0 Česká republika ,30 0,30 0 Dánsko ,30 0,30 0 Německo ,30 0, Estonsko ,30 0,30 0 Irsko ,30 0,30 0 Řecko ,30 0,30 0 Španělsko ,30 0,30 0 Francie ,30 0,30 0 Chorvatsko ,30 0,

7 Členský stát 1 % z omezeného základu DPH použitého u zůstatků DPH (aktualizace OR č. 7/2014) 1 % z omezeného základu DPH použitého u zůstatků DPH (omezení HND ESA 2010) Jednotná sazba pro výpočet založených na DPH (v %) podle RVZ z roku 2007 Jednotná sazba pro výpočet založených na DPH (v %) podle RVZ z roku 2014 Rozdíl v příspěvcích založených na DPH podle RVZ z roku 2014 (1) (2) (3) (4) (5) = (2 x 4) - (1 x 3) Itálie ,30 0,30 0 Kypr ,30 0, Lotyšsko ,30 0,30 0 Litva ,30 0,30 0 Lucembursko ,30 0, Maďarsko ,30 0,30 0 Malta ,30 0, Nizozemsko ,30 0, Rakousko ,30 0,30 0 Polsko ,30 0,30 0 Portugalsko ,30 0,30 0 Rumunsko ,30 0,30 0 Slovinsko ,30 0,30 0 Slovenská republika ,30 0,30 0 Finsko ,30 0,30 0 Švédsko ,30 0, Spojené království ,30 0,30 0 Celkem Hrubé snížení ročních příspěvků založených na HND pro Dánsko, Nizozemsko, Švédsko a Rakousko Podle RVZ z roku 2014 mají Dánsko, Nizozemsko, Švédsko a Rakousko pro období nárok na hrubé snížení ročních příspěvků z hrubého národního důchodu (HND). RVZ z roku 2014 stanoví částku tohoto snížení (která musí být upravena na běžné ceny) a uvádí, že toto snížení je přiznáno po financování opravného mechanismu ve prospěch Spojeného království (oprava pro Spojené království), jež je financováno všemi členskými státy. Hrubé snížení pro Dánsko, Nizozemsko, Švédsko a Rakousko, které činí v uvedeném pořadí zemí 130 milionů EUR, 695 milionů EUR, 185 milionů EUR a 30 milionů EUR v cenách roku 2011, je upraveno na běžné ceny použitím deflátoru HDP pro EU vyjádřeného v eurech. Následující tabulka uvádí přehled hrubých snížení a jejich financování: Členský stát Hrubé snížení Rozpočtový rok 2014 (v EUR) Procentní podíl základu pro HND 6 Klíč HND použitý na hrubé snížení Financování snížení ve prospěch Dánska, Nizozemska, Rakouska a Švédska (1) (2) (3) (4) = (1 + 3) Belgie 2,92 % Bulharsko 0,31 % Česká republika 1,03 % Dánsko ,90 % Německo 21,47 % Estonsko 0,14 % Irsko 1,18 % Řecko 1,27 %

8 Členský stát Hrubé snížení Procentní podíl základu pro HND Klíč HND použitý na hrubé snížení Financování snížení ve prospěch Dánska, Nizozemska, Rakouska a Švédska (1) (2) (3) (4) = (1 + 3) Španělsko 7,45 % Francie 15,63 % Chorvatsko 0,30 % Itálie 11,57 % Kypr 0,12 % Lotyšsko 0,17 % Litva 0,26 % Lucembursko 0,24 % Maďarsko 0,74 % Malta 0,05 % Nizozemsko ,82 % Rakousko ,35 % Polsko 2,87 % Portugalsko 1,23 % Rumunsko 1,05 % Slovinsko 0,27 % Slovenská republika 0,53 % Finsko 1,47 % Švédsko ,29 % Spojené království 15,36 % Celkem ,00 % Cenový deflátor HDP pro EU, v eurech (ekonomická prognóza z jara 2013): a) 2011 EU27 = 107,5085 / b) 2013 EU27 = 111,0906 c) 2013 EU28 = 111,1304 / d) 2014 EU28 = 112,9234 Paušální částka pro Nizozemsko: v cenách z roku 2014: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Paušální částka pro Švédsko: v cenách z roku 2014: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Paušální částka pro Dánsko: v cenách z roku 2014: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Paušální částka pro Rakousko: v cenách z roku 2014: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR 2.4 Výpočet opravného mechanismu ve prospěch Spojeného království (oprava pro Spojené království) RVZ z roku 2014 nemění ustanovení týkající se výpočtu opravy pro Spojené království. Různé změny základů pro vlastní zdroje (změna nákladů na výběr TVZ, snížené sazby DPH pro některé členské státy a zavedení ESA 2010 pro zdroj z HND) mají vliv na částku oprav pro Spojené království od opravy za rok 2014 (poprvé zahrnuté do rozpočtu v roce 2015). Rozpočet na 2014 (OR č. 7/2014) obsahoval zahrnutí opravy za rok 2013 do rozpočtu, aktualizaci opravy za rok 2011 a konečné částky opravy za rok Všechny tyto opravy jsou vypočteny na základě pravidel RVZ z roku 2007, a částky se tudíž nemění. Oprava pro Spojené království za rok 2013 však byla zahrnuta do rozpočtu na rok 2014 a financování částky 27 členskými státy se vypočítá na základě údajů o HND za rok 2014 použitých pro výpočet financování rozpočtu na rok Zatímco se tedy částka opravy za rok 2013 zahrnutá do rozpočtu na rok 2014 ( EUR) nemění, klíč k jejímu financování se v důsledku změny HND použitého pro financování rozpočtu EU (tj. HND podle ESA 2010 místo ESA 95) mění. Revidované financování opravy pro Spojené království za rok 2013 je uvedeno v následující tabulce: 7

9 Členský stát Oprava pro Spojené království za rok 2013 (1. aktualizace) financování v NOR č. 7/2014 Oprava pro Spojené království za rok 2013 (1. aktualizace) financování na základě nejnovějších dostupných údajů HND za rok 2014 podle ESA 2010 (1. aktualizace) financování na základě nejnovějších dostupných údajů HND za rok 2014 podle ESA 2010 Rozdíl ve financování 1. aktualizace opravy za rok 2013 (1) (2) (3) = (2) - (1) Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovenská republika Finsko Švédsko Spojené království Celkem Účinek na příspěvek vlastního zdroje z HND na rok 2014 Účinek nového RVZ bude vypočten na základě konečného rozpočtu pro rok 2014 (OR č. 7/2014) aktualizovaného podle nejnovějších dostupných údajů Eurostatu týkajících základu pro HND. Tyto 8

10 údaje odpovídají částkám na rok 2014 podle ESA 95 zohledněným v případě ročních zůstatků HND vypočtených na podzim roku 2015 a uvolněných dne 1. prosince Vzhledem k tomu, že podle RVZ z roku 2014 by měl být příspěvek členských států z HND vypočítán od 1. ledna 2014 na základě údajů podle ESA 2010 místo ESA 95, byly částky v zájmu zohlednění tohoto účinku opětovně aktualizovány. V důsledku provádění nových pravidel pro novou sazbu nákladů na výběr, snížené sazby DPH pro některé členské státy a používání ESA 2010 místo ESA 95 pro základy pro vlastní zdroje z HND se částka jiných než z HND snížila o Aby byla dodržena zásada vyrovnanosti, která se vztahuje na rozpočet Evropské unie, je zapotřebí přepočítat jednotnou sazbu, jež se uplatní na částku HND všech členských států, a zohlednit přitom všechny ostatní příjmy. Přepočítaná jednotná sazba pro vlastní zdroj z HND se stanoví takto: Jednotná sazba, která se uplatní na 1 % HND = (celkové výdaje ostatní příjmy celková čistá částka TVZ příspěvky do systému založené na DPH / 1 % HND Jednotná sazba: = ) / = 0, % Revidované příspěvky do systému založené na HND, které zohledňují nové jednotné sazby, jsou uvedeny v následující tabulce: Členský stát 1 % ze základu HND použitého u zůstatků HND (skutečné aktualizované údaje HND podle ESA 95) Rozpočtový rok 2014 (v EUR) Jednotná sazba příspěvků do systému založených na HND (v %) podle RVZ z roku 2007 (aktualizované skutečné údaje) 9 1 % ze základu HND (HND podle ESA 2010) Jednotná sazba příspěvků do systému založených na HND (v %) podle RVZ z roku 2014 (aktualizované skutečné údaje) Rozdíly v HND (1) (2) (3) (4) (5) = (3 x 4) - (1 x 2) Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie , , Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko

11 Členský stát 1 % ze základu HND použitého u zůstatků HND (skutečné aktualizované údaje HND podle ESA 95) Jednotná sazba příspěvků do systému založených na HND (v %) podle RVZ z roku 2007 (aktualizované skutečné údaje) 1 % ze základu HND (HND podle ESA 2010) Jednotná sazba příspěvků do systému založených na HND (v %) podle RVZ z roku 2014 (aktualizované skutečné údaje) Rozdíly v HND (1) (2) (3) (4) (5) = (3 x 4) - (1 x 2) Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovenská republika Finsko Švédsko Spojené království Celkem Souhrn finančního dopadu provádění RVZ z roku 2014 na rok 2014 Následující souhrnná tabulka uvádí celkový dopad provádění RVZ z roku 2014 na rok Celkový dopad představuje výslednou částku změn souvisejících s novou sazbou nákladů na výběr, sníženou sazbou DPH pro některé členské státy, využitím údajů ESA 2010 pro HND, hrubým snížením ročních příspěvků z HND pro Dánsko, Nizozemsko, Rakousko a Švédsko a revidovaným financováním opravy pro Spojené království za rok

12 Členské státy (částky v EUR) Hrubý účinek snížení nákladů na výběr TVZ z 25 na 20 % Zpětný účinek nového RVZ pro rozpočet na rok 2014 (OR č. 7/2014) Hrubý účinek snížení sazby uplatňované na DPH pro Německo, Nizozemsko a Švédsko + aktualizace omezení (HND podle ESA 2010) Snížení HND ve prospěch Nizozemska, Švédska, Dánska a Rakouska (čistý účinek) Účinek změn v HND na financování opravy pro Spojené království za rok 2013 Čistý účinek veškerých změn na zdroj z HND (nižší náklady na výběr TVZ, snížené sazby DPH, ESA 2010) Účinek zavedení nového RVZ na vlastní zdroje na rok 2014 celkem (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1 to 5) Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovenská republika Finsko Švédsko Spojené království Celkem

13 3. ROZPOČTOVÝ ROK 2015: ZPĚTNÝ ÚČINEK RVZ Z ROKU 2014 Tento zpětný účinek se vypočítá podle stejné metodiky jako v případě roku 2014, jež vychází z nejnovějších dostupných údajů pro každý druh vlastního zdroje. 3.1 Snížení nákladů na výběr tradičních (TVZ) Údaje týkající se TVZ obsažené v OR č. 8/2015 byly prognózy zohledňující náklady na výběr ve výši 25 %. Během uvedeného roku však členské státy uvolnily skutečně vybrané částky. Proto se výpočet zpětného účinku zakládá na skutečně vybraných TVZ aktualizovaných pro náklady na výběr ve výši 20 %. Následující tabulka poskytuje přehled účinku snížených nákladů na výběr: Členský stát Skutečná výše vybraných dávek z cukru ve výši 25 % Rozpočtový rok 2015 (v EUR) Skutečná výše Skutečná výše vybraných vybraného cla dávek z cukru ve výši 25 % ve výši 20 % Skutečná výše vybraného cla ve výši 20 % Rozdíl nákladů na výběr (1) (2) (3) (4) (5) = (3+4) - (1+2) Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovenská republika Finsko Švédsko Spojené království Celkem

14 3.2 Sazba pro výpočet založených na DPH Podle RVZ z roku 2014 je od 1. ledna 2014 jednotná sazba pro výpočet založených na DPH stanovena na 0,30 %. Nicméně pro období 2014 až 2020 je sazba pro výpočet vlastních zdrojů založených na DPH v případě Německa, Nizozemska a Švédska stanovena na 0,15 %. Účinek nového RVZ byl vypočten na základě předpovědí obsažených v konečném rozpočtu na rok 2015 (OR č. 8/2015), což odpovídá částkám, jež byly přijaty na 163. zasedání Poradního výboru pro vlastní zdroje dne 19. května Jedná se o poslední dostupné údaje pro základ DPH na rok V následující tabulce jsou uvedeny revidované příspěvky založených na DPH, které zohledňují nové sazby: Členský stát 1 % z omezeného základu pro DPH (OR č. 8/2015) Rozpočtový rok 2015 (v EUR) Jednotná sazba 1 % z omezeného pro výpočet základu pro DPH (omezení HND založených na podle ESA 2010) DPH (v %) podle RVZ z roku 2007 Jednotná sazba pro výpočet založených na DPH (v %) podle RVZ z roku 2014 Rozdíl v příspěvcích založených na DPH podle RVZ z roku 2014 (1) (2) (3) (4) (5) = (2 x 4) - (1 x 3) Belgie ,30 0,30 0 Bulharsko ,30 0,30 0 Česká republika ,30 0,30 0 Dánsko ,30 0,30 0 Německo ,30 0, Estonsko ,30 0,30 0 Irsko ,30 0,30 0 Řecko ,30 0,30 0 Španělsko ,30 0,30 0 Francie ,30 0,30 0 Chorvatsko ,30 0, Itálie ,30 0,30 0 Kypr ,30 0, Lotyšsko ,30 0,30 0 Litva ,30 0,30 0 Lucembursko ,30 0, Maďarsko ,30 0,30 0 Malta ,30 0, Nizozemsko ,30 0, Rakousko ,30 0,30 0 Polsko ,30 0,30 0 Portugalsko ,30 0,30 0 Rumunsko ,30 0,30 0 Slovinsko ,30 0, Slovenská republika ,30 0,30 0 Finsko ,30 0,30 0 Švédsko ,30 0, Spojené království ,30 0,30 0 Celkem

15 3.3 Hrubé snížení ročních příspěvků založených na HND pro Dánsko, Nizozemsko, Švédsko a Rakousko Podle RVZ z roku 2014 mají Dánsko, Nizozemsko, Švédsko a Rakousko nárok na hrubé snížení ročních příspěvků založených na HND, které činí v uvedeném pořadí zemí 130 milionů EUR, 695 milionů EUR, 185 milionů EUR a 20 milionů EUR v cenách roku 2011 a jež je upraveno na běžné ceny použitím deflátoru HDP pro EU vyjádřeného v eurech. Následující tabulka uvádí přehled hrubých snížení a jejich financování. Členský stát Hrubé snížení Rozpočtový rok 2015 (v EUR): Procentní podíl základu pro HND Klíč HND použitý na hrubé snížení Financování snížení ve prospěch Dánska, Nizozemska, Rakouska a Švédska (1) (2) (3) (4) = (1 + 3) Belgie 2,89 % Bulharsko 0,29 % Česká republika 1,04 % Dánsko ,89 % Německo 21,43 % Estonsko 0,14 % Irsko 1,18 % Řecko 1,24 % Španělsko 7,57 % Francie 15,46 % Chorvatsko 0,29 % Itálie 11,36 % Kypr 0,12 % Lotyšsko 0,17 % Litva 0,25 % Lucembursko 0,21 % Maďarsko 0,73 % Malta 0,06 % Nizozemsko ,67 % Rakousko ,33 % Polsko 2,82 % Portugalsko 1,22 % Rumunsko 1,06 % Slovinsko 0,26 % Slovenská republika 0,52 % Finsko 1,44 % Švédsko ,12 % Spojené království 16,27 % Celkem ,00 % Cenový deflátor HDP pro EU, v eurech (ekonomická prognóza z jara 2014): a) 2011 EU27 = 107,6804 / b) 2013 EU27 = 111,0466 c) 2013 EU28 = 111,0822 / d) 2015 EU28 = 114,4090 Paušální částka pro Nizozemsko: v cenách z roku 2015: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Paušální částka pro Švédsko: v cenách z roku 2015: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Paušální částka pro Dánsko: v cenách z roku 2015: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Paušální částka pro Rakousko: v cenách z roku 2015: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR 14

16 3.4 Výpočet opravného mechanismu ve prospěch Spojeného království (oprava pro Spojené království) Do rozpočtu na rok 2015 (OR č. 6/2015) byla zahrnuta oprava za rok 2014, aktualizace opravy za roky 2013 a 2012 a konečná částka opravy za rok Vstup RVZ z roku 2014 v platnost nemá vliv na výpočet či financování roků 2012 a Má vliv na financování opravy za rok 2013 (jak je vysvětleno v oddíle 2.4 této důvodové zprávy) a na částku opravy za rok 2014 a její financování Aktualizované financování opravy za rok 2013 Druhá aktualizace opravy pro Spojené království za rok 2013 zahrnuté do OR č. 6/2015 činila EUR, což odpovídalo zvýšení o EUR oproti první aktualizaci opravy za rok 2013 zahrnuté do rozpočtu na rok Tento rozdíl byl zahrnut do kapitoly 36 rozpočtu na rok Jak je vysvětleno výše v oddíle 2.4, výpočet částky se nemění, ale klíč k financování je aktualizován na základě HND za rok 2014 podle ESA Revidované financování rozdílu mezi druhou a první aktualizací opravy za rok 2013 zahrnuté do rozpočtu v OR č. 6/2015 je uvedeno v následující tabulce: Členský stát Oprava pro Spojené království za rok 2013 (2. aktualizace) financování v OR č. 6/2015 Oprava pro Spojené království za rok 2013 (2. aktualizace) financování na základě nejnovějších dostupných údajů HND za rok 2014 podle ESA Rozdíl ve financování 2. aktualizace opravy za rok 2013 (1) (2) (3) = (2) - (1) Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko

17 Členský stát Oprava pro Spojené království za rok 2013 (2. aktualizace) financování v OR č. 6/2015 Oprava pro Spojené království za rok 2013 (2. aktualizace) financování na základě nejnovějších dostupných údajů HND za rok 2014 podle ESA 2010 Rozdíl ve financování 2. aktualizace opravy za rok 2013 (1) (2) (3) = (2) - (1) Slovenská republika Finsko Švédsko Spojené království Celkem Aktualizace částky opravy za rok 2014 a její financování RVZ z roku 2014 nemění pravidla pro výpočet opravy pro Spojené království. Zpětný účinek změn pro různé druhy má však vliv na částku vypočtenou následujícím způsobem: snížení nákladů na výběr tradičních z 25 na 20 %: tato změna je vyvážena výpočtem neočekávaných zisků z TVZ, snížené sazby DPH (0,15 % místo 0,30 %) pro Německo, Nizozemsko a Švédsko, jakož i dopad používání ESA 2010 na zdroj z HND jsou vyváženy výhodou pro Spojené království. Částka opravy pro Spojené království za rok 2014 musí být přepočítána tak, aby tyto změny zohledňovala. Níže uvedená tabulka znázorňuje výpočet první aktualizace opravy za rok 2014 obsažené v OR č. 6/2015 a jeho aktualizaci na základě pravidel RVZ z roku 2014: Oprava pro Spojené království za rok 2014 Oprava pro Spojené království za rok aktualizace RVZ z roku 2007 OR č. 6/2015 Oprava pro Spojené království za rok aktualizace RVZ z roku 2014 NOR č. 5/2016 Rozdíl (1) Podíl Spojeného království na neomezeném základu DPH; 17,7333 % 17,7333 % % (2) podíl Spojeného království na celkových přidělených výdajích upravených v návaznosti na 7,3956 % 7,3956 % % rozšíření (3) = (1) - (2) 10,3377 % 10,3377 % % (4) Celkové přidělené výdaje (5) Výdaje související s rozšířením (6) Celkové přidělené výdaje upravené v návaznosti na rozšíření = (4) (5) (7) Původní částka opravy pro Spojené království = (3) x (6) x 0, (8) Výhoda pro Spojené království (9) Základní oprava pro Spojené království = (7) (8) (10) Neočekávané zisky z TVZ (11) Oprava pro Spojené království = (9) - (10)

18 Aktualizovaná částka opravy za rok 2014 se financuje prostřednictvím využití HND za rok 2015 podle ESA 2010 na financování rozpočtu na rok Níže uvedená tabulka uvádí rozdíl mezi financováním první aktualizace opravy pro Spojené království za rok 2014 uvedené v kapitole 15 OR č. 6/2015 a jeho revizí podle pravidel RVZ z roku 2014 a HND za rok 2015 podle ESA 2010: 17

19 Členský stát Oprava pro Spojené království za rok 2014 (1. aktualizace) financování v OR č. 6/2015 (1. aktualizace) financování v OR č. 6/2015 Revidovaná oprava pro Spojené království za rok 2014 (1. aktualizace) financování na základě nejnovějších dostupných údajů HND za rok 2015 podle ESA 2010 (1. aktualizace) financování na základě nejnovějších dostupných údajů HND za rok 2015 podle ESA 2010 Rozdíl ve financování 1. aktualizace opravy za rok 2014 (1) (2) (3) = (2) - (1) Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovenská republika Finsko Švédsko Spojené království Celkem Účinek na příspěvek vlastního zdroje z HND na rok 2015 Účinek nového RVZ bude vypočten na základě předpovědí obsažených v konečném rozpočtu na rok 2015 (OR č. 8/2015), což odpovídá částkám za rok 2015 podle ESA 95, jež byly přijaty na

20 zasedání Poradního výboru pro vlastní zdroje dne 19. května Jedná se o poslední dostupné údaje pro základ HND na rok Vzhledem k tomu, že podle RVZ z roku 2014 by měl být příspěvek členských států z HND vypočítán od 1. ledna 2014 na základě údajů podle ESA 2010 místo ESA 95, byly částky v zájmu zohlednění tohoto účinku aktualizovány. V důsledku provádění nových pravidel pro novou sazbu nákladů na výběr, snížené sazby DPH pro některé členské státy a používání ESA 2010 místo ESA 95 pro základ pro vlastní zdroje z HND se částka jiných než z HND snížila o EUR. Aby byla dodržena zásada vyrovnanosti, která se vztahuje na rozpočet Evropské unie, je zapotřebí přepočítat jednotnou sazbu, jež se uplatní na částku HND všech členských států, a zohlednit přitom všechny ostatní příjmy. Přepočítaná jednotná sazba pro vlastní zdroj z HND se stanoví takto: Jednotná sazba, která se uplatní na 1 % HND = (celkové výdaje ostatní příjmy celková čistá částka TVZ příspěvky do systému založené na DPH / 1 % HND Jednotná sazba: = ) / = 0, % Revidované příspěvky do systému založené na HND, které zohledňují nové jednotné sazby, jsou uvedeny v následující tabulce: Členský stát 1 % ze základu HND (v OR č. 8/2015 HND podle ESA 95) Rozpočtový rok 2015 (v EUR): Jednotná sazba příspěvků do systému založených na HND (v %) podle RVZ z roku % ze základu HND (HND podle ESA 2010) Jednotná sazba příspěvků do systému založených na HND (v %) podle RVZ z roku 2014 (aktualizované skutečné údaje) Rozdíly v HND (1) (2) (3) (4) (5) = (3 x 4) - (1 x 2) Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie , , Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko

21 Členský stát 1 % ze základu HND (v OR č. 8/2015 HND podle ESA 95) Jednotná sazba příspěvků do systému založených na HND (v %) podle RVZ z roku % ze základu HND (HND podle ESA 2010) Jednotná sazba příspěvků do systému založených na HND (v %) podle RVZ z roku 2014 (aktualizované skutečné údaje) Rozdíly v HND (1) (2) (3) (4) (5) = (3 x 4) - (1 x 2) Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovenská republika Finsko Švédsko Spojené království Celkem Souhrn finančního dopadu provádění RVZ z roku 2014 na rok 2015 Následující souhrnná tabulka uvádí celkový dopad provádění RVZ z roku 2015 na rok Celkový dopad představuje výslednou částku změn souvisejících s novou sazbou nákladů na výběr, sníženou sazbou DPH pro některé členské státy, využitím údajů ESA 2010 pro HND, hrubým snížením ročních příspěvků z HND pro Dánsko, Nizozemsko, Rakousko a Švédsko a revidovaným financováním podruhé aktualizované opravy pro Spojené království za rok 2013 a revidovanou částkou a financováním poprvé aktualizované opravy pro Spojené království za rok

22 Zpětný účinek nového RVZ pro rozpočet na rok 2015 (OR č. 8/2015) Členské státy (částky v EUR) Hrubý účinek snížení nákladů na výběr TVZ z 25 na 20 % Hrubý účinek snížení sazby uplatňované na DPH pro Německo, Nizozemsko a Švédsko Snížení HND ve prospěch Nizozemska, Švédska, Dánska a Rakouska (čistý účinek) 21 Účinek změn HND na financování aktualizované částky opravy pro Spojené království za rok 2013 a revidované částky a financování opravy pro Spojené království za rok 2014 Čistý účinek veškerých změn na zdroj z HND (nižší náklady na výběr TVZ, snížené sazby DPH, ESA 2010) Účinek zavedení nového RVZ pro vlastní zdroje na rok 2015 celkem (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (1 to 5) Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovenská republika Finsko Švédsko Spojené království Celkem

23 4. ROZPOČTOVÝ ROK 2016: ZPĚTNÝ ÚČINEK RVZ Z ROKU 2014 Tento zpětný účinek se vypočítá podle stejné metodiky jako v případě roku 2014, jež vychází z nejnovějších dostupných údajů pro každý druh vlastního zdroje. 4.1 Snížení nákladů na výběr tradičních (TVZ) Údaje týkající se TVZ obsažené v NOR č. 4/2016 byly prognózy zohledňující náklady na výběr ve výši 25 % a odpovídají částkám, jež byly přijaty na 166. zasedání Poradního výboru pro vlastní zdroje dne 18. května Při výpočtu zpětného účinku byly tyto částky aktualizovány na základě nákladů na výběr ve výši 20 %. Následující tabulka poskytuje přehled účinku snížených nákladů na výběr: Členský stát Prognóza Poradního výboru pro vlastní zdroje (ACOR) z května 2016 týkající se částky vybraných dávek z cukru ve výši 25 % Rozpočtový rok 2016 (v EUR): Prognóza Poradního Prognóza výboru pro Poradního výboru vlastní zdroje pro vlastní zdroje (ACOR) z (ACOR) z května května týkající se týkající se částky vybraného částky cla ve výši 25 % vybraných dávek z cukru ve výši 20 % 22 Prognóza Poradního výboru pro vlastní zdroje (ACOR) z května 2016 týkající se částky vybraného cla ve výši 20 % Rozdíl nákladů na výběr (1) (2) (3) (4) (5) = (3+4) - (1+2) Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Francie Chorvatsko Itálie Kypr Lotyšsko Litva Lucembursko Maďarsko Malta Nizozemsko Rakousko Polsko Portugalsko Rumunsko Slovinsko Slovenská republika Finsko Švédsko

24 Spojené království Celkem Sazba pro výpočet založených na DPH Podle RVZ z roku 2014 je od 1. ledna 2014 jednotná sazba pro výpočet založených na DPH stanovena na 0,30 %. Nicméně pro období 2014 až 2020 je sazba pro výpočet vlastních zdrojů založených na DPH v případě Německa, Nizozemska a Švédska stanovena na 0,15 %. Účinek nového RVZ byl vypočten na základě předpovědí obsažených v NOR č. 4/2016, což odpovídá částkám na rok 2016, jež byly přijaty na 166. zasedání Poradního výboru pro vlastní zdroje dne 18. května Jedná se o poslední dostupné údaje pro základ DPH na rok V následující tabulce jsou uvedeny revidované příspěvky založených na DPH, které zohledňují nové sazby: Členský stát 1 % z omezeného základu pro DPH (podle prognózy ACOR z května 2016) Rozpočtový rok 2016 (v EUR): Jednotná sazba pro výpočet 1 % z omezeného vlastních základu pro DPH zdrojů (omezení HND založených ESA 2010) na DPH (v %) podle RVZ z roku Jednotná sazba pro výpočet založených na DPH (v %) podle RVZ z roku 2014 Rozdíl v příspěvcích založených na DPH podle RVZ z roku 2014 (1) (2) (3) (4) (5) = (2 x 4) - (1 x 3) Belgie ,30 0,30 0 Bulharsko ,30 0,30 0 Česká republika ,30 0,30 0 Dánsko ,30 0,30 0 Německo ,30 0, Estonsko ,30 0, Irsko ,30 0,30 0 Řecko ,30 0,30 0 Španělsko ,30 0,30 0 Francie ,30 0,30 0 Chorvatsko ,30 0, Itálie ,30 0,30 0 Kypr ,30 0, Lotyšsko ,30 0,30 0 Litva ,30 0,30 0 Lucembursko ,30 0, Maďarsko ,30 0,30 0 Malta ,30 0, Nizozemsko ,30 0, Rakousko ,30 0,30 0 Polsko ,30 0,30 0 Portugalsko ,30 0,30 0 Rumunsko ,30 0,30 0 Slovinsko ,30 0,30 0 Slovenská republika ,30 0,30 0 Finsko ,30 0,30 0

Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Předmět: Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2015 -

Více

16707/14 ADD 13 kw/kno 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 kw/kno 1 DG G 2A Rada Evropské unie Brusel 11. prosince 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada

Více

CS Úřední věstník Evropské unie

CS Úřední věstník Evropské unie L 227/1 I (Legislativní akty) PŘIJETÍ (EU, Euratom) 2017/1487 opravného rozpočtu Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2017 s konečnou platností PŘEDSEDA EVROPSKÉHO PARLAMENTU, s ohledem na Smlouvu o fungování

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 20. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 20. července 2015 (OR. en) 10933/15 FIN 523 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 15. července 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. listopadu 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 8. listopadu 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 8. listopadu 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Předmět: Návrh opravného rozpočtu č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016: aktualizace prostředků s cílem zohlednit

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2016 (OR. en) 15387/16 ADD 3 JAI 1073 ASIM 165 CO EUR-PREP 50 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. prosince 2016 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2016 COM(2016) 829 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Přizpůsobení stropu vlastních zdrojů a stropu prostředků na závazky v souvislosti

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. května 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 17. května 2017 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské

Více

Přijetí (EU, Euratom) 2018/1577 opravného rozpočtu Evropské unie č. 4 na rozpočtový rok 2018 s konečnou platností... 1

Přijetí (EU, Euratom) 2018/1577 opravného rozpočtu Evropské unie č. 4 na rozpočtový rok 2018 s konečnou platností... 1 Úřední věstník Evropské unie L 266 České vydání Právní předpisy Ročník 61 24. října 2018 Obsah I Legislativní akty Přijetí (EU, Euratom) 2018/1577 opravného rozpočtu Evropské unie č. 4 na rozpočtový rok

Více

V Bruselu dne COM(2017) 622 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

V Bruselu dne COM(2017) 622 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2017 COM(2017) 622 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ Evropský rozvojový fond (EDF): prognózy závazků, plateb a příspěvků členských států na období let 2017, 2018, 2019 a nezávazné

Více

V Bruselu dne XXX [ ](2013) XXX draft SDĚLENÍ KOMISE

V Bruselu dne XXX [ ](2013) XXX draft SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2013) XXX draft SDĚLENÍ KOMISE Uplatňování článku 260 Smlouvy o fungování Evropské unie. Aktualizace údajů pro výpočet paušálních částek a penále, které Komise navrhuje

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 6 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 VÝKAZ PŘÍJMŮ PODLE ODDÍLŮ

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 6 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 VÝKAZ PŘÍJMŮ PODLE ODDÍLŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.7.2013 COM(2013) 518 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 6 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 VÝKAZ PŘÍJMŮ PODLE ODDÍLŮ CS CS NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 6 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 6 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2018

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 6 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2018 COM(2018) 704 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 6 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2018 Snížení prostředků na platby a na závazky v souladu s aktualizovanými prognózami

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 2. srpna 2013 Č. dok. Komise: COM(2013)

Více

Rada Evropské unie Brusel 31. května 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 31. května 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 31. května 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. května 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 288 final Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ. Finanční informace o Evropském rozvojovém fondu. Evropský rozvojový fond (ERF): prognózy závazků, plateb a příspěvků

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ. Finanční informace o Evropském rozvojovém fondu. Evropský rozvojový fond (ERF): prognózy závazků, plateb a příspěvků EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.6.2017 COM(2017) 299 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ Finanční informace o Evropském rozvojovém fondu Evropský rozvojový fond (ERF): prognózy závazků, plateb a příspěvků CS CS

Více

Úřední věstník Evropské unie L 165 I. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Ročník července České vydání.

Úřední věstník Evropské unie L 165 I. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Ročník července České vydání. Úřední věstník Evropské unie L 165 I České vydání Právní předpisy Ročník 61 2. července 2018 Obsah II Nelegislativní akty ROZHODNUTÍ Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2018/937 ze dne 28. června 2018, kterým

Více

PGI 2. Evropská rada Brusel 19. června 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Evropská rada Brusel 19. června 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Evropská rada Brusel 19. června 2018 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 PRÁVNÍ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY, kterým

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 7 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ. SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 7 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ. SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise EUROPEAN COMMISSION Brussels, 25.7.2013 COM(2013) 557 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 7 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise CS

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 4 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2012 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 4 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2012 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.6.2012 COM(2012) 340 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 4 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2012 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise CS CS NÁVRH

Více

ANNEX PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

ANNEX PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států a prozatímním provádění třetího dodatkového protokolu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se s účinností k 1. červenci 2013 upravují opravné koeficienty použitelné na odměny a důchody (bývalých)

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final. Rada Evropské unie Brusel 3. února 2017 (OR. en) 5908/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 1. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 37 final Předmět: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 31. května 2013 (OR. en)

EVROPSKÁ RADA Brusel 31. května 2013 (OR. en) EVROPSKÁ RADA Brusel 31. května 2013 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 PRÁVNÍ AKTY Předmět: NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY, kterým se stanoví složení

Více

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 2. prosince (OR. en) 14910/15 FIN 873 STAT 17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 2. prosince Příjemce: Č. dok. Komise: COM() 597 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. července 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 14. července 2011 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. března 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 17. března 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 17. března 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU)

Více

Rada Evropské unie Brusel 21. dubna 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 21. dubna 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 21. dubna 2017 (OR. en) 8372/17 ADD 1 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 20. dubna 2017 Příjemce: AGRI 210 AGRIFIN 41 AGRIORG 41 DELACT 77 Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

PŘÍLOHA. návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který má být přijat jménem Evropské unie ohledně návrhu rozhodnutí č. 1/2016 smíšeného výboru

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2009 K(2009) 5453 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23.7.2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí

Více

Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 19. prosince 2016 (OR. en) 15678/16 EF 391 ECOFIN 1197 DELACT 258 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 8410 final Předmět:

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 479 final ANNEXES 1 to 6.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 479 final ANNEXES 1 to 6. Rada Evropské unie Brusel 26. července 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0230 (COD) 11494/16 ADD 1 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 22. července 2016 Příjemce: CLIMA 93 ENV 512 AGRI 434 FORETS

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 8. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 293 final

Více

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) 10161/16 ADD 1 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 10. června 2016 Příjemce: AGRI 327 AGRIFIN 67 AGRIORG 50 DELACT 113 Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Rada Evropské unie Brusel 12. září 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 12. září 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 2. září 206 (OR. en) 900/6 BUDGET 23 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Předmět: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 207: postoj Rady ze dne 2. září 206 %[ ]MD:DocNr%%MD:FirstRevNr%/%MD:Y

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2016 (OR. en) 13965/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 31. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 6906 final Předmět: FSTR 75 FC 69 REGIO 96 SOC

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. srpna 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 18. srpna 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 18. srpna 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 11. srpna 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 426 final

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU Dne 3. května

Více

Úřední věstník Evropské unie L 172. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Ročník července České vydání.

Úřední věstník Evropské unie L 172. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Ročník července České vydání. Úřední věstník Evropské unie L 172 České vydání Právní předpisy Ročník 61 9. července 2018 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/963 ze dne 6. července 2018, kterým

Více

ROZHODNUTÍ RADA. ROZHODNUTÍ RADY ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (2007/436/ES, Euratom)

ROZHODNUTÍ RADA. ROZHODNUTÍ RADY ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (2007/436/ES, Euratom) 23.6.2007 Úřední věstník Evropské unie L 163/17 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné) ROZHODNUTÍ RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 7. června 2007 o systému

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly obsahující

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.2.2019 L 51 I/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/316 ze dne 21. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské

Více

17196/09 eh/id/hh 1 DQPG

17196/09 eh/id/hh 1 DQPG RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. prosince 2009 (07.12) (OR. fr, es) 17196/09 POLGEN 232 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Coreper/Rada Předmět: Revize Smluv - přechodná opatření

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uplatňování ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačního systému v Chorvatské republice

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uplatňování ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačního systému v Chorvatské republice EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uplatňování ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačního systému v Chorvatské

Více

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky přinášejí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou zemědělskou politikou (SZP), a to konkrétně: zemědělského

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 29. června 2016 (OR. en) 10747/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 28. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 414 final Předmět: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC

Více

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy Ceník přepravce BALIKSERVIS 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 70 100 150 200 300 400 500 700 1-1 1 55 550 596 685 716 974 1 236 1 565 1 893 2 469 2 993 SK SK 1 SK 5 90 179 180 190 211 232 239 255 272 304 349

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 5 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2005 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 5 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2005 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 6.6.2005 SEK(2005) 758 v konecném znení PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 5 PRO SOUHRNNÝ ROZPOČET NA ROK 2005 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ CS CS PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

INFORMACE. Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech. Alžběta Vazačová. Úvod

INFORMACE. Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech. Alžběta Vazačová. Úvod Alžběta Vazačová INFORMACE Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech Úvod Členství v EU a Evropském hospodářském prostoru (EHP) s sebou nese povinnost zachovávat volný vnitřní trh bez překážek

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.12.24 KOM(24) 837 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Technická úprava finančního výhledu pro rok 26 podle vývoje hrubého

Více

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 23. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0135 (NLE) 10655/17 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 22. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 332 final Předmět:

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

PŘIJATÉ TEXTY. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. února 2018 o složení Evropského parlamentu (2017/2054(INL) 2017/0900(NLE))

PŘIJATÉ TEXTY. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. února 2018 o složení Evropského parlamentu (2017/2054(INL) 2017/0900(NLE)) Evropský parlament 2014-2019 PŘIJATÉ TEXTY P8_TA(2018)0029 Složení Evropského parlamentu Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. února 2018 o složení Evropského parlamentu (2017/2054(INL) 2017/0900(NLE))

Více

Rada Evropské unie Brusel 14. října 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 14. října 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 14. října 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 13041/15 AVIATION 121 USA 30 RELEX 821 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 13. října 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 242/10 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1613 ze dne 8. září 2016, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

10329/17 eh/in/rk 1 DRI

10329/17 eh/in/rk 1 DRI Rada Evropské unie Brusel 20. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0186 (COD) 10329/17 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) 6102/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 8395 final Předmět: CLIMA 29 ENV 114 ENT 31 DELACT 26 Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Na zasedání dne 26. května 2015 přijala Rada závěry Rady uvedené v příloze této poznámky.

Na zasedání dne 26. května 2015 přijala Rada závěry Rady uvedené v příloze této poznámky. Rada Evropské unie Brusel 26. května 2015 (OR. en) 9144/15 DEVGEN 78 RELEX 415 ACP 82 FIN 377 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Výroční zpráva pro Evropskou radu

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. září 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. září 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. září 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0229 (NLE) 12039/17 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 11. září 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 499 final Předmět:

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. září 2008 (OR. en) 11425/08 ACP 115 FIN 263 PTOM 22 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2018) 491 final ANNEXES 1 to 3.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2018) 491 final ANNEXES 1 to 3. Rada Evropské unie Brusel 26. října 2018 (OR. en) 13542/18 ADD 1 INST 409 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 24. října 2018 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0299 (NLE) 15437/15 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2015) 656 final

Více

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

15. REGIONÁLNÍ POLITIKA A KOORDINACE STRUKTURÁLNÍCH NÁSTROJŮ

15. REGIONÁLNÍ POLITIKA A KOORDINACE STRUKTURÁLNÍCH NÁSTROJŮ 15. REGIONÁLNÍ POLITIKA A KOORDINACE STRUKTURÁLNÍCH NÁSTROJŮ 1. 31994 R 1164: Nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu soudržnosti (Úř. věst. L 130, 25. 5. 1994, s. 1), ve znění:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 3270. zasedání Rady. Hospodářské a finanční věci. Rozpočet. Brusel 11. listopadu 2013. Algimantas RIMKŪAS Náměstek ministra financí

TISKOVÁ ZPRÁVA. 3270. zasedání Rady. Hospodářské a finanční věci. Rozpočet. Brusel 11. listopadu 2013. Algimantas RIMKŪAS Náměstek ministra financí RADA EVROPSKÉ UIE 15906/13 (OR. en) TISKOVÁ ZPRÁVA 3270. zasedání Rady PRESSE 465 PR CO 55 Hospodářské a finanční věci Rozpočet Brusel 11. listopadu 2013 Předseda Algimantas RIMKŪAS Náměstek ministra financí

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Ujednání mezi Evropskou unií a Norským královstvím

Více

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. 16.10.2015 L 271/25 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1853 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. března 2018 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 1. března 2018 (OR. en) Conseil UE Rada Evropské unie Brusel 1. března 2018 (OR. en) 6393/18 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: LIMITE PUBLIC CORLX 98 CFSP/PESC 169 CSDP/PSDC 83 FIN 145 ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví seznam

Více

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o evropské občanské iniciativě. {SWD(2017) 294 final}

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o evropské občanské iniciativě. {SWD(2017) 294 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 PŘÍLOHY návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě {SWD(2017) 294 final} CS CS PŘÍLOHY PŘÍLOHA

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 6. dubna 2016 (OR. en) 7604/16 UD 69 DELACT 58 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 5. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 1934 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 20. června 2017 (OR. en) 2016/0186 (COD) PE-CONS 25/17 CULT 69 AELE 49 EEE 27 CODEC 867 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

A8-0061/19 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise

A8-0061/19 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise 8.6.2017 A8-0061/19 Pozměňovací návrh 19 Petra Kammerevert za Výbor pro kulturu a vzdělávání Zpráva Santiago Fisas Ayxelà Evropská hlavní města kultury pro roky 2020 až 2033 COM(2016)0400 C8-0223/2016

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 4 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2014 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 4 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2014 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.7.2014 COM(2014) 461 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 4 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2014 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ VÝKAZ VÝDAJŮ V ČLENĚNÍ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise Oddíl

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 7. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 7. června 2017 (OR. en) 10024/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 2. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2017) 3492 final Předmět: CLIMA 172 ENV 585 ENT 146 DELACT

Více

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme.

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 2/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0249/139. Pozměňovací návrh. Jens Gieseke za skupinu PPE Jens Rohde a další

CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0249/139. Pozměňovací návrh. Jens Gieseke za skupinu PPE Jens Rohde a další 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde a další Čl. 4 odst. 1 1. Členské státy omezí své roční antropogenní emise oxidu siřičitého (SO 2 ), oxidů dusíku (NO X ), nemethanických těkavých organických látek

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

(96. týden) N 118 / 10

(96. týden) N 118 / 10 N 118 / 10 10. funkční období N 118 / 10 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 (96. týden) 2016 Rada Evropské

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technické úpravy finančního rámce pro rok 2015 podle vývoje HND

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Technické úpravy finančního rámce pro rok 2015 podle vývoje HND EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.5.2014 COM(2014) 307 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Technické úpravy finančního rámce pro rok 2015 podle vývoje HND (Článek 6 nařízení Rady č. 1311/2013,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 20. listopadu 2008 (OR. en) 15177/1/08 REV 1. Interinstitucionální spis: 2008/0089 (CNS) FIN 440 RESPR 3 CADREFIN 13

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 20. listopadu 2008 (OR. en) 15177/1/08 REV 1. Interinstitucionální spis: 2008/0089 (CNS) FIN 440 RESPR 3 CADREFIN 13 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. listopadu 2008 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2008/0089 (CNS) 15177/1/08 REV 1 FIN 440 RESPR 3 CADREFIN 13 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY, kterým

Více

A. BELGIE - Neuplatňuje se. B. ČESKÁ REPUBLIKA - Neuplatňuje se. C. DÁNSKO - Neuplatňuje se. D. NĚMECKO- Neuplatňuje se. E. ESTONSKO - Neuplatňuje se.

A. BELGIE - Neuplatňuje se. B. ČESKÁ REPUBLIKA - Neuplatňuje se. C. DÁNSKO - Neuplatňuje se. D. NĚMECKO- Neuplatňuje se. E. ESTONSKO - Neuplatňuje se. PŘÍLOHA II (Článek 1 (j) a (u) Nařízení) I. Zvláštní soustavy pro samostatně výdělečně činné osoby vyňaté z rozsahu působnosti Nařízení podle čtvrtého pododstavce článku 1 (j) A. BELGIE - Neuplatňuje se.

Více