VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH"

Transkript

1 VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/23

2 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01 Zpravodajské jednotky: všechny subjekty provádějící VaV na území ČR Předmět šetření: Pracující ve VaV ve fyzických (HC) a přepočtených (FTE) osobách podle: pohlaví pracovní činnosti (výzkumníci, technici,ostatní), vzdělání (doktorské, vysokoškolské, ostatní) věku a státní příslušnosti (v r a pouze za výzkumníky) Výdaje na VaV podle: druhu nákladů (mzdové, ostatní běžné, investiční), zdrojů financování (soukromé, veřejné, zahraniční), typu VaV činnosti (základní výzkum, aplikovaný výzkum, vývoj) Hlavní třídění zjišťovaných charakteristik podle: sektoru provádění VaV (podnikatelský, vládní, vysokoškolský a s. neziskový) převažující vědní oblasti (přírodní, technické, lékařské, zeměď., sociál. a human.) kraje (CZ-NUTS 3) ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 2/23

3 Kolik je v Česku pracovišť, kde se provádí výzkum a vývoj? podle sektorů provádění VaV; 2011 Podnikatelský Vládní Vysokoškolský Soukromý neziskový % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% podle počtu VaV zaměstnanců (FTE); ; 5% 123; 4% podle výdajů na VaV (mil. Kč); ; 5% 393; 14% 342; 13% 466; 17% 1 391; 51% méně než 5 5-9, , ,9 100 a více 539; 20% 606; 22% 1 320; 49% méně než 1 1-9, , ,9 100 a více ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 3/23

4 Kolik lidí pracuje v Česku ve výzkumu a vývoji? - od r vzrostl počet osob ve VaV (FTE) v Česku o 28 % (o 12 tis.) - na tomto nárůstu se podílel především sektor podnikatelský (o cca. 8 tis. osob) a sektor vysokoškolský (o 4 tis. osob) 51,9 tis. fyzick. osob (HC) k HC - na zaměstna. v ČR celkem 10,5 65,4 13,1 8,7 69,2 tis. přepočt. osob (FTE) 73,1 74,5 75,8 77,9 13,6 14,0 14,1 14,5 FTE - na zaměstn. v ČR celkem 15,0 9,4 9,4 9,6 9,7 10,1 82,3 15,8 10,7 43,4 47,7 49,2 50,8 51,0 52,3 55, Údaje za rok 2011 v FTE podle pracovní činnosti: 55 % výzkumní pracovníci 31 % techničtí pracovníci 14 % ostatní pracovníci podle pohlaví: 70 % muži 30 % ženy podle dokončeného vzdělání: 24 % doktorské 48 % vysokoškolské 28 % ostatní podle sektoru zaměstnání: 53% podnikatelský 2 vysokoškolský 20% vládní 1% soukromý neziskový ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 4/23

5 A jak si stojíme v porovnání se světem? Zaměstnanci VaV (FTE) jako % zaměstnaných celkem Finsko Dánsko Švédsko Francie Rakousko Lucembursko Německo Slovinsko Belgie Španělsko Nizozemsko EU27 1,1% Irsko Portugalsko ČR UK Estonsko Itálie Litva Slovensko Maďarsko Řecko Lotyšsko Bulharsko Polsko 2010* 2000 Rumunsko Korea Japonsko Švýcarsko Rusko Čína 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% a) absolutně (mil. přepočtených osob) - EU27 v r. 2010: 2,5 mil. přepočtených osob; - Německo, Francie a Velká Brit. = 50 % EU27; - ČR = 2,1 % EU27: stejně jako Fin. nebo Dán., ale 3krát více než SR a 1,6krát než Maďarsko - Čína jako EU v r. 2010, ale jen 50 % v r b) nárůst v posledních 10 letech - absolutně - EU27 celkem o 492 tis. přepočtených osob z toho Španělsko o 100 tis.; Francie, Německo a Itálie každá o cca 65 tis. - Čína o 1,6 mil. osob; Korea o 200 tis. - Rusko pokles o 168 tis. osob; Japon. o 20 tis. * Nebo poslední dostupný rok Zdroj: ČSÚ podle údajů OECD a EUROSTATu ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 5/23

6 Kolik je v Česku výzkumníků, kde pracují a kolik jim je let? tis. fyzických osob (HC) tis. přepočtených osob (FTE) FTE - na zaměstnaných v ČR Podle sektorů zaměstnání 37,5 4,8 24,2 45,9 5,9 30,7 Fyzické osoby (HC) Přepočtené osoby (FTE) 3 45% 18% 20% 45% 34% podnikatelský vládní vysokoškolský soukromý neziskový Podle věku, fyzické osoby (HC) k do 34 let let let let 65 a více vysokoškolský 28% 25% 18% 18% 10% vládní 30% 25% 18% 17% 10% podnikatelský 40% 29% 17% 11% 3% celkem 33% 2 18% 15% 8% ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 6/23

7 Kolik peněz se v Česku ročně utratí za výzkum a vývoj? - od roku 2001 do roku 2007 kontinuální nárůst; v roce 2008 pokles - v posledních dvou letech výrazný nárůst, v r o 11,7 mld. Kč (20%) - od roku 2005 bylo utraceno za v Česku provedený VaV 385 mld. Kč mld. Kč v běžných cenách podíl na HDP 1,8 1,5 1,49% 1,48% 1,48% 1,35% 1,41% 1,1 70,7 49,9 54,3 54,1 55,3 59,0 42,2 28, Druh nákladů: 38 % mzdové 45 % ostatní běžné 17 % investiční Typ VaV aktivity: 26 % základní výzkum 32 % aplikovaný výzkum 42 % experiment. vývoj Zdroj financování: 47 % podnikatelské tuzemské 37 % veřejné (SR ČR) 7 % zahraniční soukromé 9 % zahraniční veřejné Sektor provádění: 60 % podnikatelský 18 % vládní 22 % vysokoškolský ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 7/23

8 Jak rostly/klesaly výdaje na VaV v Česku v posledních 20 letech? 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% Meziroční reálné nárůsty výdajů na VaV (%) Meziroční nominální nárůsty výdajů na VaV (mld. Kč) Index nárůstu reálných výdajů na VaV (1991 = 100) Poznámka: Pro výpočet výdajů na VaV ve stálých cenách, jež eliminují inflační znehodnocení, byl z důvodu neexistence speciálního cenového indexu pro VaV použit deflátor HDP. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 8/23

9 A jak si stojíme v porovnání se světem? Finsko Švédsko Dánsko Německo Rakousko Francie Slovinsko Belgie EU27 Nizozemsko Irsko UK Lucembursko Estonsko Portugalsko ČR Španělsko Itálie Maďarsko Litva Polsko Slovensko Řecko Lotyšsko Bulharsko Rumunsko Korea Japonsko Švýcarsko US Čína Rusko Celkové výdaje na VaV jako % HDP 1,9% 2010* ,9% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% a) absolutně v r. 2010* (v mld. EUR) - EU27: 235 mld. EUR z toho 30 % Německo a 20 % Francie - ČR 1% EU27, tj. téměř stejně jako Polsko, cca 2krát více než Maďarsko, 5krát než Slovensko a 10krát než Bulharsko - ale ČR cca 3krát méně než Dán. a Fin.; 3,5 krát než Rakousko a 5krát než Niz., Švédsko a Švýcarsko - Spojené státy: 290 mld. EUR, tj. 123 % EU27 - Japonsko: 135 mld. EUR; Čína: 104 mld. b) na 1 obyvatele v PPP US$ - ČR společně se Slovinskem nejvíce z nových členských zemí EU (např. 2,7krát více než v Polsku nebo 1,7krát více než v Maďarsku) - ale 3,7krát méně než ve Finsku nebo 2,7krát méně než v Rakousku * Nebo poslední dostupný rok Zdroj: ČSÚ podle údajů OECD a EUROSTATu ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 9/23

10 Kdo financuje výzkum a vývoj prováděný v Česku? - až do r podnikatelské zdroje vždy z více jak 50 %; 33 mld. Kč v r (15% meziroční nárůst) - v r z veřejných zdrojů téměř stejně jako z podnikatelských; - zahraničí zdroje: 3 mld. Kč v r. 2007; 6 mld. Kč v r. 2009; téměř 12 mld. Kč v r. 2011, tj. 1 GERD a) podle zdrojů financování b) nominální roční nárůst/pokles (mld. Kč) 3% 4% 8% 9% 7% veřejné zahr. 6 5 podnikatelské veřejné soukromé zahr. veřejné zahr. 41% 41% 44% 37% soukromé zahr veřejné % 53% 45% 47% podnikat ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 10/23

11 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kdo financuje výzkum a vývoj ve světě? (výdaje na VaV podle zdrojů financování, 2009*) 35% 31% ostatní zahraniční 53% 62% veřejné podnikatelské Finsko Německo Lucembursko Dánsko Švédsko Belgie Slovinsko EU27 Francie Irsko Rakousko Maďarsko Nizozemsko ČR UK Itálie Portugalsko Španělsko Estonsko Lotyšsko Slovensko Rumunsko Bulharsko Polsko Japonsko Čína Korea Švýcarsko US Rusko * Nebo poslední dostupný rok Zdroj: ČSÚ podle údajů OECD a EUROSTATu ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 11/23

12 Kde jsou v Česku výdaje na výzkum a vývoj spotřebovány? - v podnikatelském sektoru bylo utraceno od r vždy více jak 60 % výdajů na VaV; 43 mld. Kč v r v r poprvé výdaje za VaV ve vysokoškolském sektoru vyšší než v sektoru vládním (o cca 3 mld. Kč) - v r vzrostly výdaje za VaV v podnicích o 6 mld. Kč (17 %) a na VŠ o téměř 5 mld. Kč (40%) a) podle sektoru užití b) nominální roční nárůst (mld. Kč) 20% 1 21% 17% 22% 18% 18% 22% vysokoškolský podnikatelský vládní vysokoškolský vládní % 62% 60% 60% podnikat ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 12/23

13 Kde jsou výdaje na výzkum a vývoj spotřebovány ve světě? (výdaje na VaV podle sektorů užití/provádění, 2010*) 100% 90% 80% 70% 60% 24% 14% 14% 12% soukromý neziskový vysokoškolský 50% 40% 30% vládní 70% 61% 20% 10% podnikatelský 0% Polsko Řecko Litva Lotyšsko Rumunsko Slovensko Portugalsko Nizozemsko Bulharsko Estonsko Španělsko Itálie Maďarsko EU27 UK Francie ČR Belgie Irsko Německo Slovinsko Rakousko Dánsko Švédsko Finsko Lucembursko Rusko US Čína Švýcarsko Korea Japonsko * Nebo poslední dostupný rok Zdroj: ČSÚ podle údajů OECD a EUROSTATu ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 13/23

14 Kdo v Česku financuje VaV v jednotlivých sektorech provádění a jak jsou tyto peníze utraceny, 2011? a) podle zdrojů financování b) podle druhu nákladů ostatní 8% 13% 9% 10% 24% podnikatelský vládní 37% 41% 50% 39% 13% 20% veřejné zahr. vysokoškolský 39% 3 25% mzdové ostatní běžné investiční soukromé zahr. veřejné 7 78% 72% podnikatelský c) podle typu VaV činnosti 33% 65% vládní 74% 21% 5% podnikat. vysokoškolský 52% 37% 11% podnikatelský 3% vládní vysokoškolský základní výzkum aplikovaný výzkum experim. vývoj ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 14/23

15 Kolik peněz jde na výzkum a vývoj ze státního rozpočtu ČR a kam? mld. Kč podíl na HDP podíl na SR ČR 1,78% 1,87% 2,05% 2,08% 2,03% 22,4 17,2 24,3 23,5 2,27% 26, a) podle sektorů jejich užití podnikatelský vládní vysokoškolský 21% 37% 42% 20% 42% 37% 20% 42% 38% 12,4 0,50% 0,55% 0,61% 0,65% 0,62% 0,69% % 20% 40% 50% 37% 30% % 69% 22% b) podle vědních oblastí Přírodní Technické Lékařské Zemědělské Sociální Humanitní % 29% 12% 7% % 32% 13% 8% 7% ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 15/23

16 Kolik peněz jde na výzkum a vývoj z veřejných zdrojů ve světě? Bulharsko Polsko Rumunsko Litva Slovensko Estonsko Španělsko Řecko Portugalsko Lotyšsko ČR Itálie Maďarsko Nizozemsko Francie Slovinsko EU27 Rakousko UK Irsko Německo Dánsko Švédsko Belgie Lucembursko Finsko Rusko US Korea Čína Švýcarsko Japonsko a) jako % celkových výdajů 35% 2009* % Švédsko Rakousko Finsko Francie Dánsko Německo Nizozemsko Portugalsko Estonsko EU27 Slovinsko Španělsko ČR UK Irsko Itálie Belgie Maďarsko Litva Polsko Lucembursko Bulharsko Řecko Rumunsko Slovensko Lotyšsko Korea US Rusko Švýcarsko Japonsko Čína b) jako % HDP 2009* ,7% 0,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0,00% 0,25% 0,50% 0,75% 1,00% * Nebo poslední dostupný rok Zdroj: ČSÚ podle údajů OECD a EUROSTATu ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 16/23

17 Výzkum a vývoj podle druhu pracoviště Výzkumníci (tis. přepočtených osob) Celkové výdaje na VaV (mld. Kč) Vládní Vysokoškolský Veřejné a státní VŠ Fakultní nemocnice Soukromé VŠ Pracoviště AV ČR Resortní výzkumná pracoviště Knihovny, archívy, muzea 0,3 0,2 1,6 0,3 4,0 9,8 0,5 0,1 2,0 0,4 9,6 14,7 ostatní 0,3 0,4 Podnikatelský Podniky pod zahr. kontr. Soukromé podniky domácí Veřejné podniky 0,9 6,7 6, ,0 14,9 25, ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 17/23

18 Výzkum a vývoj podle krajů Celkový počet zaměstnaných ve VaV Celkové výdaje na VaV Praha 38% 21,2 Praha 33% 23,2 Jihomoravský 1 8,9 Jihomoravský 1 11,2 Středočeský 10% 5,4 Středočeský 20% 14,1 Moravskoslezský 7,1% 4,0 Moravskoslezský 7,0% 4,9 Pardubický 4,3% 2,4 Pardubický 3, 2,6 Olomoucký 4,1% 2,3 Olomoucký 3,0% 2,1 Plzeňský 3,9% 2,2 Plzeňský 4,4% 3,1 Jihočeský 3,8% 2,1 Jihočeský 3,1% 2,2 Zlínský 3,4% 1,9 Zlínský 3,0% 2,1 Královéhradecký 3,4% 1,9 Královéhradecký 2,4% 1,7 Liberecký 3,2% 1,8 Liberecký 2, 1,9 Ústecký Vysočina Karlovarský 1,5% 1,3% 0,2% 0,9 0,7 0,1 % z celku ČR v roce Ústecký Vysočina Karlovarský 1,1% 1,1% 0,2% 0,8 0,8 0,1 % z celku ČR v roce tis. přepočtených osob (FTE) mld. Kč (b.c.) ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 18/23

19 Výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru a) podle vlastnictví Výdaje na VaV 5% 35% 60% Zaměstnanci VaV (FTE) 49% 4 Veřejné Soukromé domácí Zahraniční afilace b) podle velikosti podniku Výdaje na VaV 12% 23% 64% Zaměstnanci VaV (FTE) 18% 33% 49% Malé Střední Velké ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 19/23

20 Výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru podle krajů Zaměstnanci VaV (tis. přepočtených osob) Výdaje na VaV (mld. Kč) Praha 24% 7,2 Praha 20% 8,5 Jihomoravský 15% 4,5 Jihomoravský 13% 5,4 Středočeský 15% 4,4 Středočeský 31% 13,0 Moravskoslezský 8% 2,3 Moravskoslezský 7% 3,0 Pardubický 7% 2,1 Pardubický 5% 2,2 Zlínský 1,7 Zlínský 4% 1,9 Královéhradecký 5% 1,5 Královéhradecký 3% 1,2 Plzeňský 4% 1,3 Plzeňský 2,4 Olomoucký 4% 1,2 Olomoucký 2% 1,1 Jihočeský 4% 1,0 Jihočeský 3% 1,3 Liberecký Vysočina Ústecký Karlovarský 3% 2% 2% 0% 0,1 0,7 0,6 1,0 % z celku ČR v roce Liberecký Vysočina Ústecký Karlovarský 3% 2% 1% 0% 0,6 0,1 1,2 0,8 % z celku ČR v roce ,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 20/23

21 VaV v podnikatelském sektoru podle odvětví Automobilový prům. Strojírenský prům. Elektrotechnický prům. Výr. lokomotiv a vozového parku Farmaceutický prům. Chemický prům. Výr. kovodělných výrobků Gumárenský a plastový prům. ICT průmysl Výr. vědeckých a lékařských přístr. Letecký prům. Textilní a obuvnický prům. Prům. skla a stavebních hmot Potravinářský prům. Metalurgický prům. Výzkum a vývoj IT činnosti Inžen. činn.; Techn. zk./analýzy Obchod Peněžnictví a pojišťovnictví Telekomunikační činn. 7,7% 3,8% 3,4% 2,5% 2,4% 1,8% 1, 1,4% 1,3% 1,2% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 4,5% 2,2% 1,1% 1,3% Výdaje na VaV (mld. Kč) 28,0% 0,4 0,4 0,3 0,3 11,8% 10,3% 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,8 1,1 1,0 0,9 1,6 1,5 1,9 11,9 3,3 % z celku v roce ,0 4, ,9% 1,3% 2,0% 2,8% 2,7% 2,3% 2,7% 2,1% 1,1% 0,9% 1,2% 0,7% 0,9% 6,4% 2,5% 1,4% 0, Zam. VaV (tis. přepočtených osob) 11,3% 10,3% 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 16,1% 13,3% 0,4 0,6 0,7 0,8 0,6 0,8 0,8 0,7 1,5 1,9 3,0 3,3 % z celku v roce , ,8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 21/23

22 Veřejný výzkum a vývoj podle vědních oblastí, 2011 a) výdaje na výzkum a vývoj vysokoškolský 29% 39% 14% 5% 7% vládní 64% 9% 8% celkem 45% 25% 11% 7% 7% Přírodní Technické Lékařské Zemědělské Sociální Humanitní b) výzkumní pracovníci (FTE) vysokoškolský 2 31% 15% 4% 1 9% vládní 53% 10% 7% 9% 8% 13% celkem 3 23% 12% 13% 10% Přírodní Technické Lékařské Zemědělské Sociální Humanitní ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 22/23

23 Děkuji za pozornost Ing. Martin Mana tel.: , Odbor statistik rozvoje společnosti ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 23/23

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha VÝZKUM A VÝVOJ Martin Mana Marek Štampach Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik lidí v Česku pracuje ve výzkumu a vývoji?

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

PODNIKOVÝ VÝZKUM A VÝVOJ

PODNIKOVÝ VÝZKUM A VÝVOJ PODNIKOVÝ VÝZKUM A VÝVOJ Seminář ČSÚ a TC: Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách 25. dubna 2018, Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81,

Více

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI 2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI Ve výzkumu a vývoji (dále jen VaV) bylo v eské republice k 31. 12. 213 zaměstnáno celkem 92 714 fyzických osob (HC Head Count). Šlo o 5,9% nárůst oproti předchozímu roku.

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

C Výzkum a vývoj v ICT

C Výzkum a vývoj v ICT Výzkum a vývoj (dále jen VaV) je systematická tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího poznání, včetně poznání člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi,

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

4. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

4. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ 4. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ Celkové výdaje na VaV zahrnují veškeré neinvestiční a investiční výdaje vynaložené ve sledovaném roce na VaV prováděný na území daného státu, a to bez ohledu na zdroj jejich

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH 2012 2014 Václav Sojka Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Praha 14. duben 2016 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz

Více

A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje

A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje Lucembursko Kypr Velká Briátnie EU28 Česko Chorvatsko Lucembursko Česko EU28 Velká Briátnie Chorvatsko Kypr A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje Obrázek 1: Zaměstnanci ve výzkumu a

Více

Možnosti financování výzkumu a vývoje. Prezentace pro seminář TAČR na téma. Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést?

Možnosti financování výzkumu a vývoje. Prezentace pro seminář TAČR na téma. Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést? Možnosti financování výzkumu a vývoje Prezentace pro seminář TAČR na téma Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést? 13.9.2012 PhDr.Mgr. Jana Chvalkovská Obsah 1. Zdroje financování VVaI v ČR 2. Mezinárodní

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

Vysokoškolský výzkum a vývoj

Vysokoškolský výzkum a vývoj Český statistický úřad Vysokoškolský výzkum a vývoj Obsah: Úvod 1 1. Celkové výdaje na výzkum a vývoj. 2 1.1 Základní ukazatele.. 2 1.2 Postavení vysokoškolského sektoru ve veřejném výzkumu a vývoji..

Více

KAPACITY A VÝSLEDKY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI AKTUALIZACE INOVAČNÍ STRATEGIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

KAPACITY A VÝSLEDKY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI AKTUALIZACE INOVAČNÍ STRATEGIE PLZEŇSKÉHO KRAJE KAPACITY A VÝSLEDKY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI AKTUALIZACE INOVAČNÍ STRATEGIE PLZEŇSKÉHO KRAJE CÍLE PROJEKTU SMART AKCELERÁTOR Zlepšit podmínky pro přípravu a realizaci podpůrných služeb,

Více

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace)

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace) ICT sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací elektronickou cestou,

Více

ČEŠI ON-LINE. Martin Mana Lenka Weichetová. Tisková konference, 19. listopadu 2018, ČSÚ Praha

ČEŠI ON-LINE. Martin Mana Lenka Weichetová. Tisková konference, 19. listopadu 2018, ČSÚ Praha ČEŠI ON-LINE Martin Mana Lenka Weichetová Tisková konference, 19. listopadu 2018, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik domácností v České republice má počítač

Více

ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL V OČÍCH STATISTIKY

ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL V OČÍCH STATISTIKY ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL V OČÍCH STATISTIKY Marek Rojíček Jednání valné hromady Elektrotechnické asociace ČR, 8. 11. 2018, Zaječí ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Elektrotechnický

Více

IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje

IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje Problematika statistického šetření internacionalizace VaV je rozvedena v manuálu OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators (2005) 1. Podle metodiky tohoto

Více

SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ

SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ A.1 Celkové výdaje na výzkum a vývoj Graf A1-1 Celkové výdaje na VaV, 1998 2008 Graf A1-2 Celkové výdaje na VaV podle sektorů užití, 2000 2008 Graf A1-3 Celkové

Více

Shrnutí základních údajů o výzkumu a vývoji za rok 2016

Shrnutí základních údajů o výzkumu a vývoji za rok 2016 Shrnutí základních údajů o výzkumu a vývoji za rok 2016 Celkové výdaje na výzkum a vývoj (VaV) v roce 2016 byly 80,1 mld. Kč. Po sedmiletém období, kdy výdaje na VaV meziročně rostly, došlo v roce 2016

Více

Ukazatele výzkumu a vývoje za rok Dostupný z

Ukazatele výzkumu a vývoje za rok Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 07.03.2017 Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2010 Český statistický úřad; odbor statistik rozvoje společnosti 2011

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. ANALYTICKÁ ČÁST Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat některou z ochran průmyslového vlastnictví (patenty,

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha ŽIVOT CIZ ZINCŮ V ČR Daniel Chyti l Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/17 CIZINCI PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ (31. 12. 2010) Počty

Více

Financování VVŠ v ČR

Financování VVŠ v ČR Financování VVŠ v ČR Počet studentů veřejných vysokých škol 400000,0 350000,0 300000,0 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0,0 prezenční studium distanční a kombinované studium počet studentů v roce

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

PŘÍLOHY. Příloha 7: Malé obce z hlediska kategorií a výskytu matričních a stavebních úřadů na území. Jihomoravského kraje.

PŘÍLOHY. Příloha 7: Malé obce z hlediska kategorií a výskytu matričních a stavebních úřadů na území. Jihomoravského kraje. PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1: Výskyt malých obcí ve vybraných zemích Evropy Příloha 2: Vývoj počtu malých obcí v ČR Příloha 3: Malé obce na území krajů ČR Příloha 4: Kategorie malých obcí podle počtu

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Financování VVŠ v ČR

Financování VVŠ v ČR Financování VVŠ v ČR Počet studentů veřejných vysokých škol 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 prezenční studium distanční a kombinované studium počet studentů v roce 2016

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku a jako toky (potenciální množství

Více

III.3 Ochrana průmyslových práv

III.3 Ochrana průmyslových práv III.3 Ochrana průmyslových práv Počty přihlášek vynálezů, resp. počty udělených patentů jsou tradičně považovány za jeden z ukazatelů úspěšnosti výzkumných, vývojových a inovačních činností. Patent je

Více

STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ

STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ Martin Mana Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 24. dubna 2014 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 22.5.2018 Obsah

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2014 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 284 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více

4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči

4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči 4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči V této části je prezentováno porovnání základních ukazatelů výdajů na zdravotní péči ve vybraných zemích Evropské unie (EU) a Evropského sdružení volného

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 24.4.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

E-government z pohledu statistiky

E-government z pohledu statistiky IDEME 2008, Bratislava 18.6.2008 E-government z pohledu statistiky Eva Skarlandtová Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Český statistický úřad Statistika využívání ICT ve veřejné

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány nejen jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku, ale také jako toky

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 29.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/16

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/16 PODNIK KY A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Eva Skarlandtová Tisková konference, 19. března 2013, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/16 ZDROJ DAT Výběrové šetření o využíváníí ICT v podnicích Pravidelné

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky

Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky 29.9.2017 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 1.2 Evropská databáze... 4

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky

Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky 16.2.2018 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze... 3

Více

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu.

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu. Data uvedená v této kapitole pocházejí z výsledků statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru

Více

Počítače a internet v českých domácnostech

Počítače a internet v českých domácnostech Počítače a internet v českých domácnostech Daniel Böhm, Lenka Weichetová Tisková konference, 21. listopadu 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz DOMÁCNOSTI S POČÍTAČEM

Více

Euro a Česká republika: je vhodná doba k přijetí jednotné evropské měny?

Euro a Česká republika: je vhodná doba k přijetí jednotné evropské měny? Česká spořitelna je členem Erste Group Euro a Česká republika: je vhodná doba k přijetí jednotné evropské měny? Ing. Tomáš Kozelský EU Office / Knowledge Centre Ekonomické a strategické analýzy Česká spořitelna

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 3. 6. 2011 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Pardubický

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ.

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ. Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

I.4 Investice do vyspělých (high-tech) technologií a nových znalostí

I.4 Investice do vyspělých (high-tech) technologií a nových znalostí I.4 Investice do vyspělých (high-tech) technologií a nových znalostí I.4.1 Investice v high-tech odvětvích Definice high-tech odvětví je založena na Mezinárodní klasifikaci ekonomických činností (ISIC

Více

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy Ceník přepravce BALIKSERVIS 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 70 100 150 200 300 400 500 700 1-1 1 55 550 596 685 716 974 1 236 1 565 1 893 2 469 2 993 SK SK 1 SK 5 90 179 180 190 211 232 239 255 272 304 349

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2016 COM(2016) 829 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Přizpůsobení stropu vlastních zdrojů a stropu prostředků na závazky v souvislosti

Více

ODPOČET NA VÝZKUM A VÝVOJ. Tomáš Uhlíř - Ayming Česká republika

ODPOČET NA VÝZKUM A VÝVOJ. Tomáš Uhlíř - Ayming Česká republika ODPOČET NA VÝZKUM A VÝVOJ Tomáš Uhlíř - Ayming Česká republika tuhlir@ayming.com www.ayming.cz 773 667 644 OBSAH Legislativa a rámec CZ Statistiky CZ Mezinárodní kontext Výzkumné organizace Case studies

Více

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací (2007-2013) v high-tech a medium high-tech odvětvích Miroslav Kostić, Technologické centrum AV ČR Úvod Operační program Podnikání a inovace (dále

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Seznam zemí, zkratky a barvy použité v grafech Dánsko-DK,

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16.10.2003 61 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002 Podkladem pro zpracování dat o čerpání zdravotní péče cizinci

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/20

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, Praha 10 czso.cz 1/20 ČEŠI A IN NTERNET VROCE 2012 Romana Malečková Tisková konference, 4.12.2012, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/20 ZDROJ DAT Výběrové šetření o využívání ICT zjišťuje se přístup a využívání

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

D Zahraniční obchod s ICT

D Zahraniční obchod s ICT Zboží a služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT zboží a služby) jsou definovány jako zboží nebo služby, jejichž hlavní funkcí je uskutečnění nebo umožnění komunikace nebo

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 3. 6. 2011 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 8 18. 10. 2010 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky přinášejí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou zemědělskou politikou (SZP), a to konkrétně: zemědělského

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 15. 5. 2013 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Libereckém kraji v roce 2012

Více

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 Výdaje na výzkum a vývoj Graf 1: Celkové výdaje na VaV v ČR; 1995-2005 (v mld. Kč v b.c. a jako % HDP) Graf 2: Meziroční procentní

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD ČEŠI A INTERNET Romana Malečková Tisková konference, 26.11. 2015, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Domácnosti a informační technologie (% domácností) počítač internet

Více

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009

Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PISA 2009 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí

Více

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tabulka č. 1.: Účast žen v rozhodovacím procesu v roce 2012 Tabulka č. 2.: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tabulka č. 3.: Volby do Senátu Parlamentu ČR Tabulka

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 3. 9. 2012 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Liberecký Region

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 8 18. 10. 2010 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Liberecký

Více

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016

STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 STATISTIKY CR NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO ROKU 2016 1.1 Vývoj cestovního ruchu v rámci ČR v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v ČR 2012 15 098 817 43 278 457 2011 / 2012 - - 2013 15 407 671

Více

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP)

IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) IV.3 Zahraniční obchod se službami a znalostmi v oblasti high-tech (TBP) Základní metodologie a koncepce statistiky technologické platební bilance (TBP) je založena na manuálu TBP (TBP Manual, OECD, 1990)

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

B Výdaje za ICT vybavení a služby

B Výdaje za ICT vybavení a služby Informační a komunikační technologie (dále jen ICT) jsou definovány jako zboží a/nebo služby, jejichž hlavní funkcí je uskutečnění nebo umožnění komunikace nebo zpracování informací, včetně jejich přenosu

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

LIDSKÉ ZDROJE PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V PLZEŇSKÉM KRAJI AKTUALIZACE INOVAČNÍ STRATEGIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

LIDSKÉ ZDROJE PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V PLZEŇSKÉM KRAJI AKTUALIZACE INOVAČNÍ STRATEGIE PLZEŇSKÉHO KRAJE LIDSKÉ ZDROJE PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V PLZEŇSKÉM KRAJI AKTUALIZACE INOVAČNÍ STRATEGIE PLZEŇSKÉHO KRAJE POLOŽENÉ OTÁZKY Máme a budeme mít v kraji dostatek vzdělaných obyvatel? O jaké VŠ a obory mají

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 2. 7. 2010 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Vysočina Region in 2009 Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHY - GRAFY 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 počet osob 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek -2 Zdroj

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 06.10.2016 Změny v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU - Český statistický

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více