Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015"

Transkript

1 Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015

2 Testovanie Riadny termín 15. apríl 2015 Náhradný termín 21. apríl 2015

3 Administrované testy Test z matematiky Test zo slovenského jazyka a literatúry Test z maďarského jazyka a literatúry Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry Test z ukrajinského jazyka a literatúry

4 Testovanie Školy Spolu zapojených ZŠ, z toho: s vyučovacím jazykom slovenským, 125 s vyučovacím jazykom maďarským, 12 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 2 s vyučovacím jazykom ukrajinským.

5 Testovanie Žiaci Spolu testovaných žiakov, z toho: s vyučovacím jazykom slovenským, s vyučovacím jazykom maďarským, 17 s vyučovacím jazykom ukrajinským.

6 Testovanie Žiaci so zdravotným znevýhodnením Testovania sa zúčastnilo: intaktných žiakov, žiakov so zdravotným znevýhodnením. 93,2 % intaktní žiaci 6,8 % žiaci so ZZ

7 E-TESTOVANIE Spolu 111 zapojených ZŠ, z toho: 105 s vyučovacím jazykom slovenským, 6 s vyučovacím jazykom maďarským. Spolu testovaných žiakov, z toho: s vyučovacím jazykom slovenským, 137 s vyučovacím jazykom maďarským.

8 TESTOVANIE Počet žiakov Test z matematiky žiakov ( PF EF) Test zo slovenského jazyka a literatúry žiakov ( PF EF) Test z maďarského jazyka a literatúry žiakov (2 548 PF EF) Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry žiakov (2 548 PF EF) PF papierová forma EF elektronická forma

9 Matematika obsahové zameranie testu 20 % 30 % 25 % 25 % Čísla, premenná, počtové výkony s číslami Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy Geometria a meranie Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika + logika, dôvodenie, dôkazy

10 Matematika Počet testovaných žiakov: Priemerná úspešnosť: 52,7 %

11 Priemerná úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa kontextu ,9 49,7 56,9 54, Matematický kontext Reálny kontext chlapci dievčatá

12 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa známky Známka N N v % , , , , ,3 spolu * 100, počet žiakov, ktorí uviedli známku z MAT ,1 63,1 44,2 27,5 19, Známka z matematiky Korelačný koeficient r = 0,719 naznačuje silný vzťah medzi dosiahnutou úspešnosťou a známkou.

13 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa kraja Rozdiely medzi výsledkom žiakov podľa kraja neboli vecne významné ,1 52,5 55,7 50,8 54,1 48,6 53,7 50,4 0 BA TT TN NR ZA BB PO KE Kraj Rozdiely medzi výsledkom žiakov z jednotlivých krajov oproti národnému priemeru neboli vecne významné.

14 Uspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa zriaďovateľa 100 Zriaďovateľ N N v % Štátne školy , Súkromné školy 295 0,7 Cirkevné školy ,3 Spolu ,5 55,5 56,3 Štátne školy Súkromné školy Zriaďovateľ Cirkevné školy Rozdiely medzi výsledkom žiakov podľa zriaďovateľa oproti národnému priemeru neboli vecne významné.

15 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa pohlavia 100 Pohlavie N N v % chlapci , dievčatá , ,4 51,9 Spolu chlapci Pohlavie dievčatá Rozdiely medzi pohlaviami neboli vecne významné.

16 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa vyučovacieho jazyka 60 Vyučovací jazyk N N v % slovenský ,5 maďarský ,5 Spolu ,1 46,4 0 slovenský maďarský Vyučovací jazyk Výsledok horší ako národný priemer dosiahli žiaci s vyučujúcim jazykom maďarským (rozdiel bol mierne vecne významný). Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa vyučovacieho jazyka neboli vecne významné.

17 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa typu sídla 100 Typ sídla N N v % vidiecke , mestské ,3 Spolu ,0 54,9 0 Vidiecke školy Typ sídla Mestské školy Rozdiely podľa typu sídla neboli vecne významné.

18 Uspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa veľkosti sídla Veľkosť sídla N N v % do obyv , obyv , obyv. nad obyv. (BA,KE) , ,3 spolu , ,8 50,5 56,2 57,2 do 3000 obyv obyv obyv. veľkosť sídla nad obyv. (BA,KE) Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa veľkosti sídla oproti národnému priemeru neboli vecne významné. Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa veľkosti sídla neboli vecne významné.

19 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa počtu žiakov 9. ročníka Počet žiakov v 9. roč. ZŠ N N v % do , , , , ,7 50,4 54,8 55,3 58,3 82 a viac ,3 20 spolu ,0 0 do a viac Počet žiakov 9. ročníka ZŠ Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa počtu žiakov 9. ročníka neboli vecne významné. Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa počtu žiakov 9. ročníka oproti národnému priemeru neboli vecne významné.

20 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa sociálneho prostredia Sociálne prostredie N N v % bez znevýhodnenia ,2 so znevýhodnením ,8 spolu Rozdiely podľa sociálneho prostredia neboli vecne významné. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia dosiahli výsledok horší ako národný priemer na úrovni strednej vecnej významnosti ,5 41,9 0 bez znevýhodnenia so znevýhodnením Sociálne prostredie

21 Matematika úspešnosť podľa okresov Výsledok horší ako národný priemer na úrovni: silnej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresov Rimavská Sobota a Rožňava, strednej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresov Gelnica, Poltár, Veľký Krtíš, Trebišov, Medzilaborce, Lučenec, Banská Štiavnica, Košice okolie.

22 Matematika úspešnosť podľa okresov Výsledok lepší ako národný priemer na úrovni strednej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresu Bratislava I. Výsledok lepší ako národný priemer na úrovni silnej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresu Stropkov. Rozdiel medzi výsledkom žiakov z okresu Rimavská Sobota a Stropkov bol 31,9 %.

23 Matematika úspešnosť škôl v okresoch RS a SP

24 Úspešnosť žiakov v MAT a SJL podľa okresov

25 Slovenský jazyk a literatúra obsahové zameranie testu 33,3 % 37,5 % 29,2 % Jazyková zložka Literárna zložka Čítanie s porozumením

26 Slovenský jazyk a literatúra Počet testovaných žiakov: Priemerná úspešnosť: 62,6 %

27 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa pohlavia 100 Pohlavie N N v % chlapci ,6 dievčatá , ,8 65,5 Spolu chlapci Pohlavie dievčatá Rozdiely podľa pohlavia neboli vecne významné.

28 Slovenský jazyk a literatúra výsledky žiakov Zložky úspešnosť Jazyk a komunikácia 56,4 % Literatúra 61,4 % Čítanie s porozumením 70,6 % Úlohy zamerané na čítanie s porozumením. Pohlavie počet úspešnosť chlapci ,7 % dievčatá ,5 %

29 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa známky známka N N v % , , , , ,8 spolu * 100, počet žiakov, ktorí uviedli známku zo SJL ,2 69,3 56,1 44,1 36, Známka zo slovenského jazyka a literatúry Korelačný koeficient r = 0,659 naznačuje silný vzťah medzi dosiahnutou úspešnosťou a známkou.

30 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa kraja Rozdiely medzi výsledkom žiakov podľa kraja neboli vecne významné ,1 62,9 63,7 62,0 62,9 60,1 63,4 61, BA TT TN NR ZA BB PO KE Kraj Rozdiely medzi výsledkom žiakov z jednotlivých krajov oproti národnému priemeru neboli vecne významné.

31 Uspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa zriaďovateľa 100 Zriaďovateľ N N v % Štátne školy , Súkromné školy 295 0,8 Cirkevné školy ,3 Spolu ,4 63,6 66,4 Štátne školy Súkromné školy Cirkevné školy Zriaďovateľ Rozdiely podľa zriaďovateľa neboli vecne významné.

32 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa veľkosti sídla Veľkosť sídla N N v % do obyv , obyv , obyv ,5 nad obyv. (BA, KE) ,8 Spolu ,0 Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa veľkosti sídla oproti národnému priemeru neboli vecne významné. Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa veľkosti sídla neboli vecne významné ,2 61,0 64,9 64, do obyv obyv. Veľkosť sídla obyv. nad obyv. (BA,KE)

33 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa počtu žiakov 9. ročníka Počet žiakov V 9. roč. ZŠ N N% 100 do , , , ,3 82 a viac , ,2 61,4 63,7 64,0 65,9 Spolu ,0 0 do a viac Počet žiakov 9. ročníka ZŠ Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa veľkosti 9. ročníka neboli vecne významné. Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa veľkosti 9. ročníka oproti národnému priemeru neboli vecne významné.

34 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa typu sídla 100 Typ sídla N N v % vidiecke ,7 mestské ,3 Spolu ,1 64,0 0 Vidiecke školy Mestské školy Typ sídla Rozdiely podľa typu sídla neboli vecne významné.

35 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa sociálneho prostredia Sociálne prostredie N N v % bez znevýhodnenia ,4 so znevýhodnením ,6 Spolu Rozdiely podľa prostredia neboli vecne významné. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia dosiahli výsledok horší ako národný priemer na úrovni strednej vecnej významnosti ,0 56,3 0 bez znevýhodnenia so znevýhodnením Sociálne prostredie

36 Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa okresov Výsledok horší ako národný priemer na úrovni: silnej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresov Gelnica a Revúca, strednej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresov Rožňava, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Trebišov, Banská Štiavnica.

37 Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa okresov Výsledok lepší ako národný priemer na úrovni strednej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresov Stropkov, Sobrance, Snina, Bratislava I. Rozdiel medzi výsledkom žiakov z okresu Gelnica a Stropkov bol 21,4 %.

38 Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť škôl v okresoch SP a GL

39 Maďarský jazyk a literatúra Počet testovaných žiakov: Priemerná úspešnosť: 63,8 %

40 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa kraja Výsledok lepší ako národný priemer dosiahli žiaci: Trnavského kraja (rozdiel bol mierne vecne významný). Výsledok horší ako národný priemer dosiahli žiaci: Košického kraja (rozdiel bol stredne vecne významný). Kraj N N v % Bratislavský 65 2,4 Trnavský ,9 Nitriansky ,2 Banskobystrický ,9 Košický ,6 Spolu ,2 68,8 62,3 59,9 58,1 BA TT NR BB KE Kraj

41 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa zriaďovateľa Rozdiel medzi výsledkom žiakov podľa zriaďovateľa školy nebol vecne významný. Zriaďovateľ N N v % Štátne školy ,4 Cirkevné školy 151 5,6 Spolu ,6 66,5 0 Štátne školy Cirkevné školy Zriaďovateľ Rozdiely podľa zriaďovateľa neboli vecne významné.

42 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa pohlavia Pohlavie N N v % chlapci , dievčatá , ,1 66,7 Spolu chlapci Pohlavie dievčatá Rozdiely podľa pohlavia neboli vecne významné.

43 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa typu sídla 100 Typ sídla N N v % 80 vidiecke ,7 mestské ,3 Spolu ,6 65,0 Vidiecke školy Mestské školy Typ sídla Rozdiely podľa typu sídla neboli vecne významné.

44 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa veľkosti sídla Veľkosť sídla N N v % do obyv , obyv , obyv ,6 nad obyv. (BA,KE) 43 1,6 Spolu , ,1 63,2 66,6 74,0 0 do 3000 obyv obyv obyv. Úspešnosť žiakov podľa veľkosti sídla nad obyv. (BA,KE)

45 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa počtu žiakov 9. ročníka Počet žiakov v 9. ročníku ZŠ N N v % do , , , ,9 63,0 62,5 70,0 70, , a viac 92 3,4 Spolu , do a viac Počet žiakov 9. ročníka ZŠ Výsledok lepší ako národný priemer dosiahli žiaci zo skupiny: žiakov (rozdiel bol stredne vecne významný).

46 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa sociálneho prostredia Sociálne prostredie N N v % bez znevýhodnenia ,8 so znevýhodnením ,2 Spolu ,0 Výsledok horší ako národný priemer dosiahli žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (rozdiel bol stredne vecne významný). Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa sociálne znevýhodneného prostredia neboli vecne významné ,6 56,4 0 bez znevýhodnenia so znevýhodnením Sociálne prostredie

47 Úspešnosť žiakov s VJM v MJL a SJSL

48 Úspešnosť žiakov v MAT a MJL podľa okresov

49 Slovenský jazyk a slovenská literatúra Počet testovaných žiakov: Priemerná úspešnosť: 68,0 %

50 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa kraja Výsledok lepší ako národný priemer dosiahli žiaci: Trnavského kraja (rozdiel bol stredne vecne významný). 100 Kraj N N v % Bratislavský 65 2,4 Trnavský ,9 Nitriansky ,2 Banskobystrický , ,3 74,4 64,0 63,3 65,6 Košický ,6 20 Spolu BA TT NR BB KE Kraj

51 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa zriaďovateľa Rozdiely medzi výsledkom žiakov podľa zriaďovateľa školy neboli vecne významné. 100 Zriaďovateľ N N v % Štátne školy , Cirkevné školy 151 5, ,1 67,0 Spolu Štátne školy Cirkevné školy Zriaďovateľ Rozdiely podľa zriaďovateľa neboli vecne významné.

52 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa pohlavia 100 Pohlavie N N v % chlapci , dievčatá , ,7 71,7 Spolu chlapci Pohlavie dievčatá Rozdiely podľa pohlavia neboli vecne významné.

53 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa typu sídla 100 Typ sídla N N v % 80 vidiecke ,7 mestské ,3 Spolu ,7 71, Vidiecke školy Mestské školy Typ sídla Rozdiely podľa typu sídla neboli vecne významné.

54 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa veľkosti sídla Veľkosť sídla N N v % do ob , ob , ob ,6 nad ob. (BA,KE) 43 1,6 Spolu ,9 67,6 73,8 87,3 0 do 3000 obyv obyv obyv. nad obyv. (BA,KE) Výsledok lepší ako národný priemer dosiahli žiaci zo skupiny: (rozdiel bol mierne vecne významný). Rozdiely medzi výsledkami žiakov z miest do a až obyvateľov boli mierne vecne významné.

55 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa počtu žiakov 9. ročníka Počet žiakov v 9. ročníku ZŠ N N v % 100 do , , , , ,5 65,4 69,6 76,2 71,7 82 a viac 92 3,4 20 Spolu ,0 0 do a viac Počet žiakov 9. ročníka ZŠ Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa počtu žiakov 9. ročníka neboli vecne významné. Výsledok lepší ako národný priemer dosiahli žiaci zo skupiny: žiakov (rozdiel bol stredne vecne významný)

56 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa sociálneho prostredia Sociálne prostredie N N v % bez znevýhodnenia ,8 so znevýhodnením ,2 Spolu ,0 Výsledok horší ako národný priemer dosiahli žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (rozdiel bol stredne vecne významný). Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa prostredia neboli vecne významné ,9 60,0 0 bez znevýhodnenia so znevýhodnením Sociálne prostredie

57 Ukrajinský jazyk a literatúra Počet testovaných žiakov: 17 Priemerná úspešnosť: 53,8 %

58 Vzťah medzi nezamestnanosťou v okrese a výsledkom žiakov v MAT a v SJL Vyššia miera nezamestnanosti vo vybranom okrese sa spája s nižšou priemernou úspešnosťou žiakov Testovania 9 daného okresu. Výnimka: Prešovský kraj

59 Vzťah medzi nezamestnanosťou v okrese a výsledkom žiakov v MJL a v SJSL Najvyššia korelácia medzi nezamestnanosťou a úspešnosťou žiakov v T9 je v predmetoch MJL a SJSL, kde úspešnosť žiakov v T9 strmo klesá až po nezamestnanosť % a potom sa drží na rovnakej úrovni.

60 Žiaci s úspešnosťou 90 % a viac MAT SJL MJL žiakov žiakov 180 žiakov 11,8 % 6,3 % 6,7 %

61 Žiaci s úspešnosťou 90 % a viac 44,0% 56,0% chlapci dievčatá Pritom rozdelenie žiakov podľa pohlavia v celom súbore bolo 51,6 % chlapcov a 48,4% dievčat.

62 Percentuálny podiel žiakov Podiel žiakov s úspešnosťou 90 % a viac Celkový podiel žiakov s úspešnosťou 90 % a viac 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 3,4% 3,4% 3,4% 2,5% 2,8% 2,9% 3,3% 3,8% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% BA/111 TT/143 TN/166 NR/136 ZA/184 BB/132 PO/229 KE/204 Kraj/počet žiakov

63 Percentuálny podiel žiakov Podiel žiakov s úspešnosťou 90 % a viac Podiel žiakov s úspešnosťou 90 % a viac s vyučovacím jazykom slovenským 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 3,4% 4,1% 3,0% 3,4% 3,0% 3,3% 2,8% 2,7% BA/108 TT/99 TN/166 NR/131 ZA/184 BB/113 PO/229 KE/203 Kraj/počet žiakov

64 Percentuálny podiel žiakov Podiel žiakov s úspešnosťou 90 % a viac Podiel žiakov s úspešnosťou 90 % a viac s vyučovacím jazykom maďarským 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 4,6% 5,0% 4,4% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,5% 0,3% 0,0% BA/3 TT/44 NR/5 BB/19 KE/1 Kraj/počet žiakov

65 Žiaci s úspešnosťou 90 % a viac Testy Počet žiakov, ktorí písali testy Žiaci s úspešnosťou 90 % a viac Test z matematiky Test zo slovenského jazyka a literatúry Test z matematiky Test z maďarského jazyka a literatúry Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry Test z matematiky Test zo slovenského jazyka a literatúry Test z ukrajinského jazyka a literatúry Počet Počet v % ,2 % ,7 % ,0 % Celkom ,2 %

66 Priemerná úspešnosť v % Porovnanie T9 & E-T ,6 62,4 66,9 62, ,2 52, MAT SJL PF-T9 E-T9 Celá populácia

67 Priemerná úspešnosť v % Porovnanie T9 & E-T , ,5 69,8 63,8 67, MJL SJSL PF-T9 E-T9 Celá populácia

68 Výsledky škôl v Testovaní sú zverejnené na portáli

ž ú Ď ň ň ú Á É ž Ý Ě É ň Ě É É ž Ť Ť Ť ú Ň ŤŤ Ť ó Á ú ú Ť ň ú ň ž É Š Š ž ó ó Ť É Ť Ě Ť ň Ťň Ť ž ňž Ť Ó Ť ú ž Ť ú ž Ť ó ž ž Ť Ť ž Ě Š ú ž ž ň Č ž ž ž ž Ť Ť Ť Č Ň Á Ť Ý ú Ť ž ň ž Ť Ý Ť Ť ž ň Ťň Š ž ú ž

Více

Import poptávek. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011. Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Import poptávek specifikace Strana 1/8

Import poptávek. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011. Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Import poptávek specifikace Strana 1/8 Import poptávek Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011 Import poptávek specifikace Strana 1/8 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 1.1 O NÁS... 3 1.2 HOTOVÁ ŘEŠENÍ...

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Ť ť É ťť ť ť ď ť ť ú ť Ť ď Ř ť ť ť ť ď É ž Ž š š š š Ž š Ž ž Ž š ď š Ž Ž š š š š Ž ť Ž š ň ť Č Č Č Č Č Č Č Č Č Č Č Č Č Č Č Č Č Č Č Č Č Ď Ď Ď Ď š Š š ž šť ž š š ó š š ú ž Ú Ž ž Ž Ž š Ú ó Ž ň ň Ú Ž ž Ď ó

Více

Webový export. Specifikace pro online zobrazování zakázek na webových stránkách realitní kanceláře. Verze 5.1.1 ze dne 27.6.2011

Webový export. Specifikace pro online zobrazování zakázek na webových stránkách realitní kanceláře. Verze 5.1.1 ze dne 27.6.2011 Webový export Specifikace pro online zobrazování zakázek na webových stránkách realitní kanceláře. Verze 5.1.1 ze dne 27.6.2011 Webový export specifikace Strana 1/20 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 1.1 O

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Import nabídek. Verze 6.0.1 ze dne 12. 2. 2013

Import nabídek. Verze 6.0.1 ze dne 12. 2. 2013 Import nabídek Specifikace pro import nabídek z realitního softwaru / serveru či webu realitní kanceláře do softwaru Lojza s inzercí na Nemovitosti.cz Verze 6.0.1 ze dne 12. 2. 2013 Import nabídek - specifikace

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Zápis z jednání poroty

Zápis z jednání poroty Kategorie: K1 Seminární práce Doc. RNDr. Ivan Trenčanský, CSc. PhDr. Jana Cachová, PhD. Mgr. Derek Pilous Martina Babinská: Súčasný stav a možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na všetkých typoch

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Serverový export. Verze 6.1.0 ze dne 12.02.2013. Specifikace pro export zakázek na realitní servery. Serverový export specifikace Strana 1/18

Serverový export. Verze 6.1.0 ze dne 12.02.2013. Specifikace pro export zakázek na realitní servery. Serverový export specifikace Strana 1/18 Serverový export Specifikace pro export zakázek na realitní servery. Verze 6.1.0 ze dne 12.02.2013 Serverový export specifikace Strana 1/18 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 1.1 O NÁS... 3 1.2 PODMÍNKY... 3

Více

Katarína Svetlíková extra_ordinary

Katarína Svetlíková extra_ordinary KATARÍNA SVETLÍKOVÁ KATARÍNA SVETLÍKOVÁ Katarína Svetlíková extra_ordinary Často míváme pocit, že naše životy jsou zcela definovány takzvanými velkými událostmi, jež pak zabírají (zbytečně?) místo v našich

Více

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov Zoznam bibliografických odkazov BALEKA, J. 1997. Výtvarné umění. Výkladový slovník malířství, sochařství, grafika. Praha : ACADEMIA, 1997. 429 s. ISBN 80-200-0609-5. BANAŠ, J. 1989. Didaktika výtvarnej

Více

Ú Ř Š Ř Ě Ý Ý Ř Č Ý Ř Á É Š Í Ě Ř Ě Š Á Á Í Í Í Á É Ř É Í Á Á Ž Í Ž Í Á Á Á Í Í Í Š Í Á ť ž ó Í š š ú ž ž ó ó ů Ž ť š Ž Ž ť Ž Ž Ž ú ů Ž ž Í ť ž Ý ě š ž ě š Ů ň Í ó ú ú ž É Ř É Ř ó Ž ž Í Ú ť Ú ť š ů ě š

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

ú ú ó Č ř Á ř ž ú ó ř Ú ř ř ř ř ř ř ř ó É ú É É Ž É ř ř ť ď Á š ř ů ú Ž ř ú ř ř ď ž ň ď ž Ž ř ř Ú ž ř ů Ž ř Ú ž ř ď ž š ř ů ú ď ú ž ď ž Ý ž ř ř ř ž ř Ť ř ů Č ů Č ř Ú š Č Ú ř Ť ř ů ř ž š šš ů ř ú ř ř ó

Více

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM EBMNEWS02 Aktuální dění ve skupině společností EBM Úvodní slovo Vážení priatelia, znovu sa pripomíname s našim newsletterom, aby sme vás v krátkosti informovali o dianí v našich spoločnostiach EBM-Expert

Více

Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS. Únor 2012

Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS. Únor 2012 Praktické zkušenosti s řízením programů / projektů a doporučení pro ČMSS Únor 2012 Agenda 1. Úvod 2. Pojmy a klíčové principy 3. Vazby PM/PgM/PfM na strategii 4. Úroveň zralosti organizace v oblasti PM

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního.

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX: V roce 1988 dokončili MNV, v pozadí mateřská škola. Název Luník je označení pro okrsky

Více

Proč právě cyklostezky?

Proč právě cyklostezky? Náš záměr: vybudovat kvalitní cyklistické propojení mezi jednotlivými obcemi a regiony Valašska, Zlínska, Luhačovického zálesí a Slovenskou republikou Zlepšit podmínky pro každodenní přepravu obyvatel

Více

ň š Ý É Č Í Š Ž Č Á Ě ŘÍ ň ň ď ň ů ň ň ň Á Á ň Á ň ú ů ů ú ů Ťť ň š Ť Ť Ž ú ů ů ú ů š Č ů ů Ě Í Í Í Á Í ů š š Š ň š š ů ů ů Ž Š Á ů ď Ť Ú ď ú š ů Í ú ů Í Í ú š š Ž ů ů ů ů ů ů Ž Í Ž ů ú ů ď š š š ď š Ž

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hor002 Vypracoval(a),

Více

OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO KONCE II. REPUBLIKY - 9. duben 2014 Česká republika Jihočeský kraj. Jihomoravský kraj

OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO KONCE II. REPUBLIKY - 9. duben 2014 Česká republika Jihočeský kraj. Jihomoravský kraj OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO KONCE II. REPUBLIKY - 9. duben 2014 Česká republika Jihočeský kraj GYMNÁZIUM ADRESA 1. kolo 2. kolo 3. kolo počet bodů pořadí Strakonice 386 48, Máchova 174 33 36 42 111 1.

Více

VPLYV KULTÚRY NA STRATÉGIE ZVLÁDANIA V KONTEXTE PREMENNÝCH RODINY V RANEJ ADOLESCENCII 1 ĽUBA MEDVEĎOVÁ TATIANA TORDAJI-ZIMA

VPLYV KULTÚRY NA STRATÉGIE ZVLÁDANIA V KONTEXTE PREMENNÝCH RODINY V RANEJ ADOLESCENCII 1 ĽUBA MEDVEĎOVÁ TATIANA TORDAJI-ZIMA 291 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 40, 2005, č. 4, s. 291 308. VPLYV KULTÚRY NA STRATÉGIE ZVLÁDANIA V KONTEXTE PREMENNÝCH RODINY V RANEJ ADOLESCENCII 1 ĽUBA MEDVEĎOVÁ TATIANA TORDAJI-ZIMA Výskumný

Více

WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA

WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Palestra, s.r.o. WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA Sborník sdělení z mezinárodní konference Wellness, zdraví a kvalita života konané 17. 18. 10. 2013 Editoři: prof.

Více

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html Reportáže a články týkající se odtržení Ž elech ov i c nad D ř ev ni cí od Z lína (č e r v e n é o d k a z y j s o u n o v i n k y ) 1. bř e z n a 2 0 0 9 http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra. I. ročník

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra. I. ročník ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra I. ročník NITRA 15. 17. října 2013 OBSAH 1. Struktura vystavovatelů...3 2. Organizační zajištění veletrhu...3

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Adresa on-line časopisu: http://epedagog.upol.cz Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou správnost odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

5/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

5/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 5/08 Praha, květen 2008 Roč. 54 (96) Číslo 5 str. 81 100 Cena Kč 24, Sk 27, GEODETICKÝ

Více

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY SAMOSTATÁ STUDETSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY Váha studentů Kučerová Eliška, Pazdeříková Jana septima červen 005 Zadání: My dvě studentky jsme si vylosovaly zjistit statistickým šetřením v celém ročníku septim

Více

OPERACE S KOMBINAČNÍMI ČÍSLY A S FAKTORIÁLY, KOMBINACE

OPERACE S KOMBINAČNÍMI ČÍSLY A S FAKTORIÁLY, KOMBINACE Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol OPERACE

Více

Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH

Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH Opakování: Mějme náhodné veličiny X a Y uspořádané do kontingenční tabulky. Řekli jsme, že nulovou hypotézu H 0 : veličiny X, Y jsou nezávislé zamítneme, když

Více

XVI. KONGRES. Souhrny referátů. HAVltOV 1979

XVI. KONGRES. Souhrny referátů. HAVltOV 1979 XVI. KONGRES PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ Souhrny referátů HAVltOV 1979 KHS Ostrava Automatizace a mechanizace, k. ú. p., OKR, k. p., Ostrava Zajištěni hygienické ochrany pracovníků dolů OKR při využiti nukleární

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Ť á á á á Á Č Č ý ť ť á ň ý š ů Á Í ť á Í Ťť ý á á É ú á á á á á á á á ž á á á á Ž á á á á á Í á á ý á ů ú ú á ž š Ž ů á á ý á á ý Ž á Í ý á á Ž ů ť á á ý ů á á á Ž ý Í ý á ú Ž Š ýš á ž ý ž á á Čú Ž á

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Závislost náhodných veličin Úvod Předchozí přednášky: - statistické charakteristiky jednoho výběrového nebo základního souboru - vztahy mezi výběrovým a základním souborem - vztahy statistických charakteristik

Více

Projekt ALERT: Parametrická dokumentace onkologického pacienta

Projekt ALERT: Parametrická dokumentace onkologického pacienta Prjekt ALERT: Parametrická dkumentace nklgickéh pacienta I. Záznamy d rku 2003... 2 Základní údaje... 2 Diagnóza... 3 Cytgenetika... 3 Úmrtí... 4 Přehled léčby... 4 Transplantace (tabulka)... 4 Přehled

Více

www.anthropology.cz Česká antropologie 63/1, Olomouc, 2013 Elektronická forma na adrese Electronic form available on adress

www.anthropology.cz Česká antropologie 63/1, Olomouc, 2013 Elektronická forma na adrese Electronic form available on adress Elektronická forma na adrese Electronic form available on adress www.anthropology.cz Časopis České společnosti antropologické Česká antropologie je nezávislým celostátním časopisem s dlouhou tradicí. Vychází

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Základy statistiky, kombinační úsudek v úlohách Klíčová slova: tabulky, grafy, diagramy Autor: Mlynářová 1 Základy statistiky Statistika je vědní obor, který se zabývá

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

NOVÉ TRENDY 2012. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference

NOVÉ TRENDY 2012. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo NOVÉ TRENDY 2012 Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Pod záštitou společnosti Ammann Czech Republic, a.s. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

výška (cm) počet žáků

výška (cm) počet žáků Statistika 1) Ve školním roce 1997/119 bylo v Brně 3 základních škol, ve kterých bylo celkem 1 tříd. Tyto školy navštěvovalo 11 5 žáků. Určete a) kolik tříd průměrně měla jedna ZŠ, b) kolik žáků průměrně

Více

cardmag #4.2013 zima 2014 cardmag no 1.2014 1 březen 2014

cardmag #4.2013 zima 2014 cardmag no 1.2014 1 březen 2014 cardmag TM #4.2013 zima 2014 magazín magazín nejen nejen o kartách kartách cardmag no 1.2014 1 březen 2014 cardmag no 1.2014 2 březen 2014 cardmag no 1.2014 3 březen 2014 cardmag no 1.2014 4 březen 2014

Více

Z vízií tvoríme hodnoty. Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s.

Z vízií tvoríme hodnoty. Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s. Z vízií tvoríme hodnoty Výročná správa 2014 HOCHTIEF CZ a. s. Broumov Revitalizácia kláštora Broumov vzdelávacie a kultúrne centrum výkony 5 099 zisk pred zdanením 87 čistý zisk 64 aktíva celkovo 3 804

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Slovenští maturanti se opět chystají do ČR

Slovenští maturanti se opět chystají do ČR Slovenští maturanti se opět chystají do ČR Obsah Shrnutí hlavních poznatků - Slováci mířící do ČR... 1 Testování a dotazníkové šetření na Slovensku... 2 Charakteristika testu OSP... 2 Národní srovnávací

Více

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK Kartotéky Skříně Šatníky Dílenský nábytek Školní nábytek Trezory Regály Stolové kontejnery Kancelářský nábytek Žebříky a schůdky Manipulační technika Odpadové hospodářství a další ke každému nákupu nad

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? 6. ročník mezinárodní konference konané Vysokou školou Karla Engliše, a.s., v Brně pod záštitou Dipl. Ing. Karla Engliše EUR Ing. vnuka prof. JUDr. Karla Engliše

Více

Česká a slovenská knihovnická periodika. Mgr. Renáta Salátová

Česká a slovenská knihovnická periodika. Mgr. Renáta Salátová Česká a slovenská knihovnická periodika Mgr. Renáta Salátová Charakteristik a časopisu Odborný časopis Vědecký časopis Impaktovaný časopis Otevřený časopis (open access journal) Vydavatelé oborových periodik

Více

Ť ť Ú Ť ň Ú úč ň Á Úč úč úč úč Ú Í Ú ť ď ů ů ů úý ň č ú úč ů č ú ů úč Č ů úč úč č Ú ů Ú Í ú č Í ň Á Á ú č Č ú ů ů Á Á Á ď Í Ú Ú Í Ú ň ó Á ď ň Ú ů ť č č č úč Ý č ú úč Ó Ú ů ó ď ď Í Ť č ú č ú ť úč Úč ů č

Více

Á Á Í Á Í ř ú Č ř řů Č ř ů Č Č ú Ň ř Ť Č Č Á Ř ř ř ř Š ř ř ň ř Ý ř ů ú ř ú ř ů ř ř ú ř ů ň ř ň ú ř ů ú ř ř ů Č Á Í ů ú ř ř ř ř ř ř ř ř ů ů Ý ř ů ň ř ř Í Í ú Í Ř Á Á ů ř ř ř ú ú ú Č Ď Á ř ř ř ď ř ř ú ů

Více

PREJAVY HYPERAKTIVITY U NADANÝCH DETÍ JOLANA LAZNIBATOVÁ JANA JURÁŠKOVÁ

PREJAVY HYPERAKTIVITY U NADANÝCH DETÍ JOLANA LAZNIBATOVÁ JANA JURÁŠKOVÁ 195 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 40, 2005, č. 3, s.195 212. PREJAVY HYPERAKTIVITY U NADANÝCH DETÍ JOLANA LAZNIBATOVÁ JANA JURÁŠKOVÁ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava MANIFESTATIONS

Více

mimořádné vydání Media4u Magazine

mimořádné vydání Media4u Magazine 7. ročník X2/2010 mimořádné vydání Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován

Více

DIDAKTICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

DIDAKTICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ DIDAKTICKÁ SLOŽKA STANDARDU UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Miloslav Rotport Kostelec nad Černými lesy 27. listopadu 2007 Struktura vystoupení 1. Složky standardu učitele odborných předmětů 2. Didaktická kompetence

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč

STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI. Pavel Praks, Zdeněk Boháč STUDIJNÍ OPORY S PŘEVAŽUJÍCÍMI DISTANČNÍMI PRVKY PRO VÝUKU STATISTIKY PRVNÍ ZKUŠENOSTI Pavel Praks, Zdeněk Boháč Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. listopadu

Více

Psychologie sportu v praxi 2012

Psychologie sportu v praxi 2012 2012 Psychologie sportu v praxi 2012 aneb Nedílná součást přípravy sportovce Marie Blahutková, Viktor Pacholík (editoři) Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií Asociace psychologů sportu České

Více

průměrný percentil za části testu odchylka skóre analytická verbální směrodatná

průměrný percentil za části testu odchylka skóre analytická verbální směrodatná ZŠ Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu za dovednosti v testu třída počet žáků skupinový čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická

Více

Ň Ú ř ř ř Č ř ř š ž Č ř š ž š š š ž š ř ú ř ž š ř ú Š ú ú ú š š ú ú ú ú ť ř š š ř ř ř š š ř ř ž ř ř ř š ř š ó Č ť š š š ř ť ř žš š ž ť ž ž š ř ž ř ť ž ř ř ú Ť ó Č Č šř š žš ř ž ř š ř ř ž Č ř ř ť ř š š

Více

1/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

1/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ obzor obzor Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 1/2014 Praha, leden 2014 Roč. 60 (102) o Číslo 1 o str. 1 24 www.egako.eu

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

Á Č ŘÍ ň Í ň ý ě ň ý ň ň ů Í Í ý Í ů Í ě š ě š ě ů š ě Ě Ě Í Í ý š ě Í ý Í ý Í ý š ě š ě Ž ě ý ý ů Ř Í Á Ž ý ó š ý ě š ě š ě š ě š ě ý š ě š ě ě š ě ú ů š ě š ě Í ú ú ě Á Á Í Ě Í Í ÁŘ Í ě ý š ě š ě Ý ý

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

ř Š ř Ú Ž ý ř ý Ž ř š Ž š Š ý ř š ř Ž Ž Ž ý Š ý š ů ř ý ý ů ř Ž ř ř ů ý ůž Í Ž Í ř Š Ž ý Ž Í ř Ž Ž ý š ž Ž ů ý Ž š Ž ř Ž ř š š Ž ř ř ž Ž ř ř ý Ž Ž Š š ů Í Ž ř ř Ú š ř Ž Ž Ž Ó Ž Ž ř š Ž ů Ž ř ú Ž ř Ž ý

Více

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43

Příručka integrovaného systému řízení verze 07.09Strana 1/43 Důvěrnost: Číslo výtisku: Veřejná EVAD Verze: 07.09 Autor (jméno, datum, podpis): Ing. Jiří Lövy, 15.6.2009 Schválil (jméno, datum, podpis): David Mencl, 20.6.2009 Platnost od: 1. 7. 2009 Jiné informace:

Více

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole)

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) OBČANSKÁ NAUKA PŘÍRODOPIS INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) Nižší stupeň šestiletého gymnázia 1. A 4 4. A 4 4. cizí jazyk () () 1 4 1 4 1 1 1 1 ŽH

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13 Příklad 1 Máme k dispozici výsledky prvního a druhého testu deseti sportovců. Na hladině významnosti 0,05 prověřte, zda jsou výsledky testů kladně korelované. 1.test : 7, 8, 10, 4, 14, 9, 6, 2, 13, 5 2.test

Více

STONOŽKA 2014/15 6. ROČNÍKY modul KEA

STONOŽKA 2014/15 6. ROČNÍKY modul KEA Škola: Název: Obec: ADHN ADHN Církevní základní škola, Česká Církevní 4787 základní škola, Česká 4787 Zlín Zlín STONOŽKA 14/15 6. ROČNÍKY modul KEA ČESKÝ JAZYK Výsledky Vaší školy v českém jazyce jsou

Více

Č Č Ž Č Š Ž ó Č Š ž Š ž Č Č ž ž ž Č ž ú Ž ž ž ó ó ž Ž Ž ď É ú ú Č Č ú ž Ž ž ž ú ó Č ž Ú Č ž ž ž Ž Ú Ž Ž Ž Ú Č ž Ú Ú ž ú Ř Š Á Ž Ý Č Ó Ú Á ú Ť Ž Ž Š Ú Ú Ó ú ž ú Š Ž Ž Ť Ž ž ž ď Ž ú ď Š Ú ú ú Á Č Ů Ú Ť Č

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení 2 MŠMT vyhlásilo 30.

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

Jitka Kloudová a kolektiv. Kreativní ekonomika. vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty

Jitka Kloudová a kolektiv. Kreativní ekonomika. vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty Jitka Kloudová a kolektiv Kreativní ekonomika vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty Bratislava 2010 Kreativní ekonomika vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační

Více

Č Č Č Č ř ř ď ěř ř ú ě ě ů ú ě ů ů ř ň ř ř ř ř ř ú š ě Č ň Č ě Č ěř ě Č É Ě Ř Ě Ý ě ú ě ěř ř ú ě ť Č Č Í ř ÚČ ř ě ř ěž Í ě ÚČ Í Č ť ě ř ú ě ě ú ú ě ú ě ú ř ť ť ě Š ť ě ú ě Ó ů ň ÚČ ě ř ěř ú ě šú ě ÚČ ě

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 11. března 2015 Č. j.: MSMT-6626/2015-1 SDĚLENÍ V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ PROPAGACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ZE SEMINÁŘE

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ PROPAGACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ZE SEMINÁŘE TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ PROPAGACE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ZE SEMINÁŘE TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2013 VE ZLÍNSKÉM KRAJI Sborník vybraných příspěvků z česko-slovenského

Více

Slovo generálního ředitele

Slovo generálního ředitele Výroční zpráva 2004 2 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 4 Z historie holdingu TTC 6 Komentář k ekonomickým výsledkům 8 Konsolidační celek 11 TTC TELEKOMUNIKACE 14 TTC MARCONI 16 TTC TELSYS 20 TTT

Více

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PISA 1 ŠKOLNÍ ZPRÁVA SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha Kód vaší školy: M Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení 2 MŠMT vyhlásilo 30.

Více

1(issue) Universitas Bohemiae Meridionalis Budvicensis Facultas Pedagogica. Studia Kinanthropologica Studia Kinanthropologica

1(issue) Universitas Bohemiae Meridionalis Budvicensis Facultas Pedagogica. Studia Kinanthropologica Studia Kinanthropologica Universitas Bohemiae Meridionalis Budvicensis Facultas Pedagogica Studia Kinanthropologica Studia Kinanthropologica 1(issue) Volume 12. České Budějovice Czech republic 2011 ISSN 1213-2101 Studia Kinanthropologica

Více