Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015"

Transkript

1 Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015

2 Testovanie Riadny termín 15. apríl 2015 Náhradný termín 21. apríl 2015

3 Administrované testy Test z matematiky Test zo slovenského jazyka a literatúry Test z maďarského jazyka a literatúry Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry Test z ukrajinského jazyka a literatúry

4 Testovanie Školy Spolu zapojených ZŠ, z toho: s vyučovacím jazykom slovenským, 125 s vyučovacím jazykom maďarským, 12 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 2 s vyučovacím jazykom ukrajinským.

5 Testovanie Žiaci Spolu testovaných žiakov, z toho: s vyučovacím jazykom slovenským, s vyučovacím jazykom maďarským, 17 s vyučovacím jazykom ukrajinským.

6 Testovanie Žiaci so zdravotným znevýhodnením Testovania sa zúčastnilo: intaktných žiakov, žiakov so zdravotným znevýhodnením. 93,2 % intaktní žiaci 6,8 % žiaci so ZZ

7 E-TESTOVANIE Spolu 111 zapojených ZŠ, z toho: 105 s vyučovacím jazykom slovenským, 6 s vyučovacím jazykom maďarským. Spolu testovaných žiakov, z toho: s vyučovacím jazykom slovenským, 137 s vyučovacím jazykom maďarským.

8 TESTOVANIE Počet žiakov Test z matematiky žiakov ( PF EF) Test zo slovenského jazyka a literatúry žiakov ( PF EF) Test z maďarského jazyka a literatúry žiakov (2 548 PF EF) Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry žiakov (2 548 PF EF) PF papierová forma EF elektronická forma

9 Matematika obsahové zameranie testu 20 % 30 % 25 % 25 % Čísla, premenná, počtové výkony s číslami Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy Geometria a meranie Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika + logika, dôvodenie, dôkazy

10 Matematika Počet testovaných žiakov: Priemerná úspešnosť: 52,7 %

11 Priemerná úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa kontextu ,9 49,7 56,9 54, Matematický kontext Reálny kontext chlapci dievčatá

12 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa známky Známka N N v % , , , , ,3 spolu * 100, počet žiakov, ktorí uviedli známku z MAT ,1 63,1 44,2 27,5 19, Známka z matematiky Korelačný koeficient r = 0,719 naznačuje silný vzťah medzi dosiahnutou úspešnosťou a známkou.

13 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa kraja Rozdiely medzi výsledkom žiakov podľa kraja neboli vecne významné ,1 52,5 55,7 50,8 54,1 48,6 53,7 50,4 0 BA TT TN NR ZA BB PO KE Kraj Rozdiely medzi výsledkom žiakov z jednotlivých krajov oproti národnému priemeru neboli vecne významné.

14 Uspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa zriaďovateľa 100 Zriaďovateľ N N v % Štátne školy , Súkromné školy 295 0,7 Cirkevné školy ,3 Spolu ,5 55,5 56,3 Štátne školy Súkromné školy Zriaďovateľ Cirkevné školy Rozdiely medzi výsledkom žiakov podľa zriaďovateľa oproti národnému priemeru neboli vecne významné.

15 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa pohlavia 100 Pohlavie N N v % chlapci , dievčatá , ,4 51,9 Spolu chlapci Pohlavie dievčatá Rozdiely medzi pohlaviami neboli vecne významné.

16 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa vyučovacieho jazyka 60 Vyučovací jazyk N N v % slovenský ,5 maďarský ,5 Spolu ,1 46,4 0 slovenský maďarský Vyučovací jazyk Výsledok horší ako národný priemer dosiahli žiaci s vyučujúcim jazykom maďarským (rozdiel bol mierne vecne významný). Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa vyučovacieho jazyka neboli vecne významné.

17 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa typu sídla 100 Typ sídla N N v % vidiecke , mestské ,3 Spolu ,0 54,9 0 Vidiecke školy Typ sídla Mestské školy Rozdiely podľa typu sídla neboli vecne významné.

18 Uspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa veľkosti sídla Veľkosť sídla N N v % do obyv , obyv , obyv. nad obyv. (BA,KE) , ,3 spolu , ,8 50,5 56,2 57,2 do 3000 obyv obyv obyv. veľkosť sídla nad obyv. (BA,KE) Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa veľkosti sídla oproti národnému priemeru neboli vecne významné. Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa veľkosti sídla neboli vecne významné.

19 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa počtu žiakov 9. ročníka Počet žiakov v 9. roč. ZŠ N N v % do , , , , ,7 50,4 54,8 55,3 58,3 82 a viac ,3 20 spolu ,0 0 do a viac Počet žiakov 9. ročníka ZŠ Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa počtu žiakov 9. ročníka neboli vecne významné. Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa počtu žiakov 9. ročníka oproti národnému priemeru neboli vecne významné.

20 Úspešnosť v % Matematika úspešnosť podľa sociálneho prostredia Sociálne prostredie N N v % bez znevýhodnenia ,2 so znevýhodnením ,8 spolu Rozdiely podľa sociálneho prostredia neboli vecne významné. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia dosiahli výsledok horší ako národný priemer na úrovni strednej vecnej významnosti ,5 41,9 0 bez znevýhodnenia so znevýhodnením Sociálne prostredie

21 Matematika úspešnosť podľa okresov Výsledok horší ako národný priemer na úrovni: silnej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresov Rimavská Sobota a Rožňava, strednej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresov Gelnica, Poltár, Veľký Krtíš, Trebišov, Medzilaborce, Lučenec, Banská Štiavnica, Košice okolie.

22 Matematika úspešnosť podľa okresov Výsledok lepší ako národný priemer na úrovni strednej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresu Bratislava I. Výsledok lepší ako národný priemer na úrovni silnej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresu Stropkov. Rozdiel medzi výsledkom žiakov z okresu Rimavská Sobota a Stropkov bol 31,9 %.

23 Matematika úspešnosť škôl v okresoch RS a SP

24 Úspešnosť žiakov v MAT a SJL podľa okresov

25 Slovenský jazyk a literatúra obsahové zameranie testu 33,3 % 37,5 % 29,2 % Jazyková zložka Literárna zložka Čítanie s porozumením

26 Slovenský jazyk a literatúra Počet testovaných žiakov: Priemerná úspešnosť: 62,6 %

27 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa pohlavia 100 Pohlavie N N v % chlapci ,6 dievčatá , ,8 65,5 Spolu chlapci Pohlavie dievčatá Rozdiely podľa pohlavia neboli vecne významné.

28 Slovenský jazyk a literatúra výsledky žiakov Zložky úspešnosť Jazyk a komunikácia 56,4 % Literatúra 61,4 % Čítanie s porozumením 70,6 % Úlohy zamerané na čítanie s porozumením. Pohlavie počet úspešnosť chlapci ,7 % dievčatá ,5 %

29 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa známky známka N N v % , , , , ,8 spolu * 100, počet žiakov, ktorí uviedli známku zo SJL ,2 69,3 56,1 44,1 36, Známka zo slovenského jazyka a literatúry Korelačný koeficient r = 0,659 naznačuje silný vzťah medzi dosiahnutou úspešnosťou a známkou.

30 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa kraja Rozdiely medzi výsledkom žiakov podľa kraja neboli vecne významné ,1 62,9 63,7 62,0 62,9 60,1 63,4 61, BA TT TN NR ZA BB PO KE Kraj Rozdiely medzi výsledkom žiakov z jednotlivých krajov oproti národnému priemeru neboli vecne významné.

31 Uspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa zriaďovateľa 100 Zriaďovateľ N N v % Štátne školy , Súkromné školy 295 0,8 Cirkevné školy ,3 Spolu ,4 63,6 66,4 Štátne školy Súkromné školy Cirkevné školy Zriaďovateľ Rozdiely podľa zriaďovateľa neboli vecne významné.

32 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa veľkosti sídla Veľkosť sídla N N v % do obyv , obyv , obyv ,5 nad obyv. (BA, KE) ,8 Spolu ,0 Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa veľkosti sídla oproti národnému priemeru neboli vecne významné. Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa veľkosti sídla neboli vecne významné ,2 61,0 64,9 64, do obyv obyv. Veľkosť sídla obyv. nad obyv. (BA,KE)

33 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa počtu žiakov 9. ročníka Počet žiakov V 9. roč. ZŠ N N% 100 do , , , ,3 82 a viac , ,2 61,4 63,7 64,0 65,9 Spolu ,0 0 do a viac Počet žiakov 9. ročníka ZŠ Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa veľkosti 9. ročníka neboli vecne významné. Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa veľkosti 9. ročníka oproti národnému priemeru neboli vecne významné.

34 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa typu sídla 100 Typ sídla N N v % vidiecke ,7 mestské ,3 Spolu ,1 64,0 0 Vidiecke školy Mestské školy Typ sídla Rozdiely podľa typu sídla neboli vecne významné.

35 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa sociálneho prostredia Sociálne prostredie N N v % bez znevýhodnenia ,4 so znevýhodnením ,6 Spolu Rozdiely podľa prostredia neboli vecne významné. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia dosiahli výsledok horší ako národný priemer na úrovni strednej vecnej významnosti ,0 56,3 0 bez znevýhodnenia so znevýhodnením Sociálne prostredie

36 Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa okresov Výsledok horší ako národný priemer na úrovni: silnej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresov Gelnica a Revúca, strednej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresov Rožňava, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Trebišov, Banská Štiavnica.

37 Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť podľa okresov Výsledok lepší ako národný priemer na úrovni strednej vecnej významnosti dosiahli žiaci z okresov Stropkov, Sobrance, Snina, Bratislava I. Rozdiel medzi výsledkom žiakov z okresu Gelnica a Stropkov bol 21,4 %.

38 Slovenský jazyk a literatúra úspešnosť škôl v okresoch SP a GL

39 Maďarský jazyk a literatúra Počet testovaných žiakov: Priemerná úspešnosť: 63,8 %

40 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa kraja Výsledok lepší ako národný priemer dosiahli žiaci: Trnavského kraja (rozdiel bol mierne vecne významný). Výsledok horší ako národný priemer dosiahli žiaci: Košického kraja (rozdiel bol stredne vecne významný). Kraj N N v % Bratislavský 65 2,4 Trnavský ,9 Nitriansky ,2 Banskobystrický ,9 Košický ,6 Spolu ,2 68,8 62,3 59,9 58,1 BA TT NR BB KE Kraj

41 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa zriaďovateľa Rozdiel medzi výsledkom žiakov podľa zriaďovateľa školy nebol vecne významný. Zriaďovateľ N N v % Štátne školy ,4 Cirkevné školy 151 5,6 Spolu ,6 66,5 0 Štátne školy Cirkevné školy Zriaďovateľ Rozdiely podľa zriaďovateľa neboli vecne významné.

42 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa pohlavia Pohlavie N N v % chlapci , dievčatá , ,1 66,7 Spolu chlapci Pohlavie dievčatá Rozdiely podľa pohlavia neboli vecne významné.

43 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa typu sídla 100 Typ sídla N N v % 80 vidiecke ,7 mestské ,3 Spolu ,6 65,0 Vidiecke školy Mestské školy Typ sídla Rozdiely podľa typu sídla neboli vecne významné.

44 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa veľkosti sídla Veľkosť sídla N N v % do obyv , obyv , obyv ,6 nad obyv. (BA,KE) 43 1,6 Spolu , ,1 63,2 66,6 74,0 0 do 3000 obyv obyv obyv. Úspešnosť žiakov podľa veľkosti sídla nad obyv. (BA,KE)

45 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa počtu žiakov 9. ročníka Počet žiakov v 9. ročníku ZŠ N N v % do , , , ,9 63,0 62,5 70,0 70, , a viac 92 3,4 Spolu , do a viac Počet žiakov 9. ročníka ZŠ Výsledok lepší ako národný priemer dosiahli žiaci zo skupiny: žiakov (rozdiel bol stredne vecne významný).

46 Úspešnosť v % Maďarský jazyk a literatúra úspešnosť podľa sociálneho prostredia Sociálne prostredie N N v % bez znevýhodnenia ,8 so znevýhodnením ,2 Spolu ,0 Výsledok horší ako národný priemer dosiahli žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (rozdiel bol stredne vecne významný). Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa sociálne znevýhodneného prostredia neboli vecne významné ,6 56,4 0 bez znevýhodnenia so znevýhodnením Sociálne prostredie

47 Úspešnosť žiakov s VJM v MJL a SJSL

48 Úspešnosť žiakov v MAT a MJL podľa okresov

49 Slovenský jazyk a slovenská literatúra Počet testovaných žiakov: Priemerná úspešnosť: 68,0 %

50 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa kraja Výsledok lepší ako národný priemer dosiahli žiaci: Trnavského kraja (rozdiel bol stredne vecne významný). 100 Kraj N N v % Bratislavský 65 2,4 Trnavský ,9 Nitriansky ,2 Banskobystrický , ,3 74,4 64,0 63,3 65,6 Košický ,6 20 Spolu BA TT NR BB KE Kraj

51 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa zriaďovateľa Rozdiely medzi výsledkom žiakov podľa zriaďovateľa školy neboli vecne významné. 100 Zriaďovateľ N N v % Štátne školy , Cirkevné školy 151 5, ,1 67,0 Spolu Štátne školy Cirkevné školy Zriaďovateľ Rozdiely podľa zriaďovateľa neboli vecne významné.

52 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa pohlavia 100 Pohlavie N N v % chlapci , dievčatá , ,7 71,7 Spolu chlapci Pohlavie dievčatá Rozdiely podľa pohlavia neboli vecne významné.

53 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa typu sídla 100 Typ sídla N N v % 80 vidiecke ,7 mestské ,3 Spolu ,7 71, Vidiecke školy Mestské školy Typ sídla Rozdiely podľa typu sídla neboli vecne významné.

54 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa veľkosti sídla Veľkosť sídla N N v % do ob , ob , ob ,6 nad ob. (BA,KE) 43 1,6 Spolu ,9 67,6 73,8 87,3 0 do 3000 obyv obyv obyv. nad obyv. (BA,KE) Výsledok lepší ako národný priemer dosiahli žiaci zo skupiny: (rozdiel bol mierne vecne významný). Rozdiely medzi výsledkami žiakov z miest do a až obyvateľov boli mierne vecne významné.

55 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa počtu žiakov 9. ročníka Počet žiakov v 9. ročníku ZŠ N N v % 100 do , , , , ,5 65,4 69,6 76,2 71,7 82 a viac 92 3,4 20 Spolu ,0 0 do a viac Počet žiakov 9. ročníka ZŠ Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa počtu žiakov 9. ročníka neboli vecne významné. Výsledok lepší ako národný priemer dosiahli žiaci zo skupiny: žiakov (rozdiel bol stredne vecne významný)

56 Úspešnosť v % Slovenský jazyk a slovenská literatúra úspešnosť podľa sociálneho prostredia Sociálne prostredie N N v % bez znevýhodnenia ,8 so znevýhodnením ,2 Spolu ,0 Výsledok horší ako národný priemer dosiahli žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (rozdiel bol stredne vecne významný). Rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa prostredia neboli vecne významné ,9 60,0 0 bez znevýhodnenia so znevýhodnením Sociálne prostredie

57 Ukrajinský jazyk a literatúra Počet testovaných žiakov: 17 Priemerná úspešnosť: 53,8 %

58 Vzťah medzi nezamestnanosťou v okrese a výsledkom žiakov v MAT a v SJL Vyššia miera nezamestnanosti vo vybranom okrese sa spája s nižšou priemernou úspešnosťou žiakov Testovania 9 daného okresu. Výnimka: Prešovský kraj

59 Vzťah medzi nezamestnanosťou v okrese a výsledkom žiakov v MJL a v SJSL Najvyššia korelácia medzi nezamestnanosťou a úspešnosťou žiakov v T9 je v predmetoch MJL a SJSL, kde úspešnosť žiakov v T9 strmo klesá až po nezamestnanosť % a potom sa drží na rovnakej úrovni.

60 Žiaci s úspešnosťou 90 % a viac MAT SJL MJL žiakov žiakov 180 žiakov 11,8 % 6,3 % 6,7 %

61 Žiaci s úspešnosťou 90 % a viac 44,0% 56,0% chlapci dievčatá Pritom rozdelenie žiakov podľa pohlavia v celom súbore bolo 51,6 % chlapcov a 48,4% dievčat.

62 Percentuálny podiel žiakov Podiel žiakov s úspešnosťou 90 % a viac Celkový podiel žiakov s úspešnosťou 90 % a viac 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 3,4% 3,4% 3,4% 2,5% 2,8% 2,9% 3,3% 3,8% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% BA/111 TT/143 TN/166 NR/136 ZA/184 BB/132 PO/229 KE/204 Kraj/počet žiakov

63 Percentuálny podiel žiakov Podiel žiakov s úspešnosťou 90 % a viac Podiel žiakov s úspešnosťou 90 % a viac s vyučovacím jazykom slovenským 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 3,4% 4,1% 3,0% 3,4% 3,0% 3,3% 2,8% 2,7% BA/108 TT/99 TN/166 NR/131 ZA/184 BB/113 PO/229 KE/203 Kraj/počet žiakov

64 Percentuálny podiel žiakov Podiel žiakov s úspešnosťou 90 % a viac Podiel žiakov s úspešnosťou 90 % a viac s vyučovacím jazykom maďarským 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 4,6% 5,0% 4,4% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,5% 0,3% 0,0% BA/3 TT/44 NR/5 BB/19 KE/1 Kraj/počet žiakov

65 Žiaci s úspešnosťou 90 % a viac Testy Počet žiakov, ktorí písali testy Žiaci s úspešnosťou 90 % a viac Test z matematiky Test zo slovenského jazyka a literatúry Test z matematiky Test z maďarského jazyka a literatúry Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry Test z matematiky Test zo slovenského jazyka a literatúry Test z ukrajinského jazyka a literatúry Počet Počet v % ,2 % ,7 % ,0 % Celkom ,2 %

66 Priemerná úspešnosť v % Porovnanie T9 & E-T ,6 62,4 66,9 62, ,2 52, MAT SJL PF-T9 E-T9 Celá populácia

67 Priemerná úspešnosť v % Porovnanie T9 & E-T , ,5 69,8 63,8 67, MJL SJSL PF-T9 E-T9 Celá populácia

68 Výsledky škôl v Testovaní sú zverejnené na portáli

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2016/2017

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2016/2017 Testovanie 9-2017 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2016/2017 Testovanie 9-2017 Riadny termín 05. apríl 2017 Náhradný termín 20. apríl 2017 Administrované testy Test z matematiky

Více

E-TESTOVANIE T9-2015

E-TESTOVANIE T9-2015 E-TESTOVANIE T9-2015 Mgr. Tatiana Košinárová (MAT) Mgr. Božena Mizerová (SJL) Mgr. Liliana Bolemant, PhD. (MJL, SJSL) Mgr. Tomáš Ficek Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Testovanie 9 v školskom roku 2008/09. Tlačová konferencia 28. apríl

Testovanie 9 v školskom roku 2008/09. Tlačová konferencia 28. apríl Testovanie 9 v školskom roku 2008/09 Tlačová konferencia 28. apríl 2009 1 Testovanie 9 - Ide o celoslovenské certifikačné testovanie ţiakov 9. ročníka ZŠ. - V školskom roku 2008/09 sa uskutočnilo 11. marca

Více

MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky

MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky Celkovo 46 583 maturantov sa zúčastnilo na riadnom i náhradnom termíne externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom

Více

MATURITA 2018 Výsledky externej časti maturitnej skúšky

MATURITA 2018 Výsledky externej časti maturitnej skúšky MATURITA 2018 Výsledky externej časti maturitnej skúšky Celkovo 42 483 žiakov sa zúčastnilo na riadnom a náhradnom termíne externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018. V dňoch 13. 16. marca

Více

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2010/2011. Apríl 2011

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2010/2011. Apríl 2011 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2010/2011 Apríl 2011 Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ Aký je cieľ Testovania 9? Porovnať výkony žiakov v testoch ranking. Získať

Více

Výsledky žiakov podľa stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania

Výsledky žiakov podľa stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania Externá časť maturitnej skúšky školský rok 2014/2015 Výsledky žiakov podľa stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania Spracovali: oddelenie hodnotenia výsledkov meraní Kostolanská Jana, Ringlerová Viera

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť

Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí. I. časť Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí I. časť 2008 Bilancia pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike podľa obcí II. časť 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky Číslo: 600-0140/2009

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2016 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2016 September 2016 TESTOVANIE T5-2016 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

A. Materiál: B. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Ružomberok: C. Dôvodová správa: Materiál č.

A. Materiál: B. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Ružomberok: C. Dôvodová správa: Materiál č. A. Materiál: Bod rokovania Dátum rokovania MsZ 29.06.2016 Predložené poslancom MsZ Informácia o výsledkoch Testovania 5 a Testovania 9 v školskom roku 2015/16 Materiál č. 18 Predkladateľ Spravodajca Ing.

Více

PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy

PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy PREHĽAD STAVU CIEST I., II. a III. triedy stav na základe prehliadok vykonávaných správcom ciest STAV CIEST K: 6/2017 SSC BRATISLAVA SPRACOVATEĽ: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Ing. Daniela Čanigová Odbor technickej

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský 1. Úvodné ustanovenia V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 September 2017 TESTOVANIE T5-2017 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTOVANÉ PREDMETY TESTOVANÉ UČIVO

Více

Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov pre T Špecifikácia testov

Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov pre T Špecifikácia testov Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov pre T9-2017 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry z ukrajinského

Více

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení MATURITA 2012 Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 318/2008

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Bratislava jún 2017 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 9. ročníka

Více

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2012

Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2012 1. Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 212 2. Vyhodnotenie cieľov opatrení za rok 212 3. Úlohy pre službu dopravnej polície v dohľade nad cestnou premávkou pre rok 213 4. Vyhodnotenie efektivity

Více

Výsledky súťaže 7. ročníka celoslovenskej kampane Vyzvi srdce k pohybu v r. 2017

Výsledky súťaže 7. ročníka celoslovenskej kampane Vyzvi srdce k pohybu v r. 2017 Výsledky súťaže 7. ročníka celoslovenskej kampane Vyzvi srdce k pohybu v r. 2017 Od 20.marca do 11.júna 2017 prebiehal 7. ročník kampane Vyzvi srdce k pohybu. V roku 2017 sme dostali účastnícke listy od

Více

Špecifikácia testu. zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry

Špecifikácia testu. zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2018/2019 Bratislava 2018 Testy z vyučovacích

Více

Príloha 2. Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2013/2014.

Príloha 2. Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2013/2014. Príloha 2 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2013/2014 Bratislava Jún 2013 Test z matematiky celoslovenského testovania je určený žiakom 9.

Více

CERTIFIKAČNÉ ELEKTRONICKÉ TESTOVANIA - PERSPEKTÍVA

CERTIFIKAČNÉ ELEKTRONICKÉ TESTOVANIA - PERSPEKTÍVA CERTIFIKAČNÉ ELEKTRONICKÉ TESTOVANIA - PERSPEKTÍVA RNDr. Miroslav Repovský miroslav.repovsky@nucem.sk Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ CERTIFIKAČNÉ

Více

Kritériá na prijímacie pohovory do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018

Kritériá na prijímacie pohovory do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018 Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava t.č.: 02/49 20 35 10, email: riaditel@sosmis.sk, www.sosmis.sk Kritériá na prijímacie pohovory do prvého ročníka

Více

ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI

ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI ANALÝZA KAPACITY CESTNÝCH DOPRAVCOV V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE V KOŠICKOM KRAJI Jozef Gnap 1, Miloš Poliak 2 1. Analýza priemerného veku autobusov v SR Prímestská autobusová doprava je zabezpečovaná

Více

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44 Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ

Více

Kritéria prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017 Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, Giraltovce Kritéria prijímacieho konania pre žiakov 9. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017 Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy v Giraltovciach podľa

Více

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva Prihlášky na štúdium v tomto študijnom odbore treba doručiť do 20. 4. 2017 Prijímacie skúšky budú v

Více

TESTOVANIE PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY

TESTOVANIE PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY TESTOVANIE 9-212 PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY September 212 Spracovali: Testovanie T9-212 priebeh, výsledky a analýzy Matematika: Mgr. Tatiana Košinárová PaedDr. Janka Kurajová Stopková, PhD. Slovenský

Více

KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY prijatia na štúdium na školský rok 2018/2019

KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY prijatia na štúdium na školský rok 2018/2019 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava www.szsbaza.sk KRITÉRIÁ A OSTATNÉ PODMIENKY prijatia na štúdium na školský rok 2018/2019 V súlade s 64, 65 a 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove

Více

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh Studentove t-testy Metódy riešenia matematických úloh www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Jednovýberový t-test z prednášky Máme náhodný výber z normálneho rozdelenia s neznámymi parametrami Chceme

Více

VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY 2015

VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY 2015 VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY 2015 Externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015 Na externej časti maturitnej skúšky sa zúčastnilo: 726 stredných škôl Testy externej časti maturitnej skúšky písalo

Více

Gymnázium P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín Hviezdoslavovo nám. č. 18, Dolný Kubín

Gymnázium P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín Hviezdoslavovo nám. č. 18, Dolný Kubín Gymnázium P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín Hviezdoslavovo nám. č. 18, 026 24 Dolný Kubín Kritériá pre prijatie do prvého ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2016/2017 Podľa zákona č.245/2008 Z.z. o

Více

Základné informácie. o testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2010/2011. November

Základné informácie. o testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2010/2011. November Základné informácie o testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2010/2011 November 2010 1 Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2011 Riadny termín: Komu je testovanie určené: Ciele testovania:

Více

Regionálne rozdiely medzi školami v SR

Regionálne rozdiely medzi školami v SR Regionálne rozdiely medzi školami v SR Matej Tunega Autor spolupracuje s inštitútom INEKO september 2014 Upozornenie (pridané 30.9.2014): Hodnotenia škôl uvedené v tejto analýze nemusia odrážať ich kvalitu,

Více

Statistiky produktu ISTAV Slovensko za rok 2015

Statistiky produktu ISTAV Slovensko za rok 2015 informacný servis v stavebníctve Statistiky produktu ISTAV Slovensko za ISTAV (www.istav.sk) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a ďalšie subjekty, ktoré podnikajú

Více

ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k (III.Q)

ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k (III.Q) P.č. ZZ v pôsobnosti N.o., VÚC, súkromných zriaďovateľov k 30.09.2013 (III.Q) Názov organizácie práv na form Sieť IČO Poznámka 1. Všeobecná NsP Levoča a.s. Agel 36594849 2 NspP Levoča p.o. 00610542 zrušená

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ČLENENIE: / Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2017 BRATISLAVA, 2017 OBSAH Obsah...1 Legenda / zoznam správcov

Více

Baráková, A., Národné centrum zdravotníckych informácií. Dudová,M., Kuchtová, Z., Pederová,E., Spáčová,D. Workshop

Baráková, A., Národné centrum zdravotníckych informácií. Dudová,M., Kuchtová, Z., Pederová,E., Spáčová,D. Workshop Baráková, A., Dudová,M., Kuchtová, Z., Pederová,E., Spáčová,D. Workshop 12.11.21, MZ SR Národné centrum zdravotníckych informácií P.Smolík, demograf 1976 Rok CHOS I-I99 ICHS I2-I25 z toho/ I21-I22 z toho

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL DO GYMNÁZIA IVANA KRASKA V RIMAVSKEJ SOBOTE

KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL DO GYMNÁZIA IVANA KRASKA V RIMAVSKEJ SOBOTE KRITÉRIÁ PRIJATIA ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL DO GYMNÁZIA IVANA KRASKA V RIMAVSKEJ SOBOTE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 Typ štúdia: 4 ročné 79025 J - gymnázium V zmysle 65 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.

Více

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Dagmar Kopčanová VÚDPaP Bratislava kopcanova@vudpap.sk V prvej polovici roka 2008

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

E-TESTOVANIE v ŠKOLÁCH

E-TESTOVANIE v ŠKOLÁCH E-TESTOVANIE v ŠKOLÁCH Celoslovenské zasadanie pléna Združenia samosprávnych škôl Slovenska Horný Smokovec, 5. 7. máj 2015 Ivana Pichaničová Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách

Více

Analýza platu na pozícii Office manager. Administratíva COPYRIGHT 2018 PROFESIA

Analýza platu na pozícii Office manager. Administratíva COPYRIGHT 2018 PROFESIA Analýza platu na pozícii Office manager Administratíva COPYRIGHT 2018 PROFESIA Celkový hrubý plat 50% zamestnancov zarába viac ako uvedená hodnota (medián). 1 016 EUR Región: Žilinský kraj Prax: : Middle

Více

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru

Více

MATURITA Pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti. maturitnej skúšky

MATURITA Pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti. maturitnej skúšky MATURITA 2013 Pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky slovenský jazyk a literatúra maďarský jazyk a literatúra ukrajinský jazyk a literatúra slovenský jazyk a slovenská literatúra

Více

Predajnosť jazdených áut bola na úrovni 52,3 %

Predajnosť jazdených áut bola na úrovni 52,3 % Žilina, 20. December 2011 Predajnosť jazdených áut bola na úrovni 52,3 % (štatistické údaje za 9 11/2011, zdroj: Autobazar.sk) Podľa portálu Autobazar.sk sa v mesiacoch september november 2011 predalo

Více

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE Štatistiky produktu ISTAV - SLOVENSKO za III. štvrťrok roku 2014 ISTAV (www.istav.cz) je služba, vďaka ktorej stavebné firmy, výrobcovia stavebných materiálov a

Více

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A

Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru

Více

Správa o priebehu a výsledkoch externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012

Správa o priebehu a výsledkoch externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 Júl 2012 Autori: Mgr. Katarína Brestovská Ing. Jarmila Danková PhDr. Eva Gábrišová Mgr. Zuzana Juščáková, PhD.

Více

Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín. Kód školy: KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín. Kód školy: KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín Kód školy: 631 502 KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018 - zdravotnícky asistent 5356 M - 1 trieda - 28 žiakov - zdravotnícky

Více

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY

INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY INTENZITA CESTNEJ DOPRAVY Základným kritériom rozvoja cestnej siete je rast prepravných požiadaviek vo sfére cestnej dopravy, vyplývajúci z celospoločenských požiadaviek prepravy osôb a nákladov, vyjadrený

Více

Ostrovského 1, Košice

Ostrovského 1, Košice S T R E D N Á O D B O R N Á Š K O L A Ostrovského 1, Košice Kritériá a ostatné podmienky prijímacieho konania pre prijatie žiakov 9. ročníka ZŠ na denné štúdium do prvého ročníka na SOŠ, Ostrovského 1,

Více

Demografia - analytická časť - PHSR mesta Šaľa Demografia

Demografia - analytická časť - PHSR mesta Šaľa Demografia Demografia Podľa údajov evidencie obyvateľov MsÚ v Šali malo mesto Šaľa ku koncu roka 2014 celkom 22 863 obyvateľov. Z toho mužov 11 129 (48,68%) a žien 11 734 (51,32%). Počas roka 2014 sa do mesta prisťahovalo

Více

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory Stredná odborná škola obchodu a služieb Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 pre učebné odbory a) Riaditeľ školy prijíma bez vykonania skúšky do učebného odboru žiakov podľa priemeru

Více

Verifikácia a falzifikácia

Verifikácia a falzifikácia Hypotézy Hypotézy - výskumný predpoklad Prečo musí mať výskum hypotézu? Hypotéza obsahuje vlastnosti, ktoré výskumná otázka nemá. Je operatívnejšia, núti výskumníka odpovedať priamo: áno, alebo nie. V

Více

PRIESKUM NÁZOROV VEREJNOSTI NA PODNIKANIE

PRIESKUM NÁZOROV VEREJNOSTI NA PODNIKANIE Agentúra MVK Prieskum trhu, médií a verejnej mienky PRIESKUM NÁZOROV VEREJNOSTI NA PODNIKANIE výsledky kvantitatívneho výskumu Bratislava, december 2008 Identifika né údaje Klient: Národná agentúra pre

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 18. 11. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 18.11.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 304 ROZHODNUTIE predsedu Národnej rady Slovenskej

Více

Štatistické ukazovatele za kvartál 2017

Štatistické ukazovatele za kvartál 2017 Štatistické ukazovatele za 1.-3. kvartál 2017 Súhrnné štatistiky Celkovo za 1.-3.Q 2017 Priemerný počet (%) nárast/pokles počtu 1.-3.Q 2017/ 1.- 3.Q 2016 (%) nárast/pokles počtu 1.-3.Q 2017/ 1.- 3.Q 2016

Více

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra energetickej techniky Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie Ing. Martin Vantúch, PhD. Odborný seminár: 17.09.2014 Žilina PRODUKCIA

Více

Hodnotenie vplyvu používania prípravkov na ochranu rastlín na kvalitu podzemných vôd v SR

Hodnotenie vplyvu používania prípravkov na ochranu rastlín na kvalitu podzemných vôd v SR , Bratislava Hodnotenie vplyvu používania prípravkov na ochranu rastlín na kvalitu podzemných vôd v SR patschova@vuvh.sk, siska@vuvh.sk Autori: RNDr. Anna Patschová, PhD., Mgr. Milan Siska, Ing. Katarína

Více

Celoslovenské výsledky (výber)

Celoslovenské výsledky (výber) MONITOR 2004 Celoslovenské výsledky (výber) Bratislava jún 2004 Výsledky pilotného testovania maturantov MONITOR 2004 pre Štátny pedagogický ústav spracovala firma exam Vranovská 6, P. O. Box 215, 854

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

KLÍMA PEDAGOGICKÉHO ZBORU A INTERAKČNÝ ŠTÝL RIADITEĽA

KLÍMA PEDAGOGICKÉHO ZBORU A INTERAKČNÝ ŠTÝL RIADITEĽA KLÍMA PEDAGOGICKÉHO ZBORU A INTERAKČNÝ ŠTÝL RIADITEĽA Mgr. Ivana Barqawi, PhD. Mgr. Soňa Vašíčková Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ VÝSKUM KLÍMA PEDAGOGICKÉHO

Více

DEŇ ZODPOVEDNOSTI. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Trnavská cesta Bratislava. Vyhodnotenie zdravotno výchovnej kampane

DEŇ ZODPOVEDNOSTI. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Trnavská cesta Bratislava. Vyhodnotenie zdravotno výchovnej kampane Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Trnavská cesta 52 826 45 Bratislava DEŇ ZODPOVEDNOSTI Vyhodnotenie zdravotno výchovnej kampane Odbor podpory zdravia doc. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH

Více

23. november 2016 (streda) matematika slovenský jazyk a literatúra maďarský jazyk a literatúra. 60 minút matematika 60 minút vyučovací jazyk

23. november 2016 (streda) matematika slovenský jazyk a literatúra maďarský jazyk a literatúra. 60 minút matematika 60 minút vyučovací jazyk Prílohy Príloha č. 1 Základné informácie o testovaní T5-2016 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY 23. november 2016 (streda) žiakom 5. ročníka ZŠ

Více

Celonárodné meranie vzdelávania v Slovenskej republike Testovanie 9, Maturita

Celonárodné meranie vzdelávania v Slovenskej republike Testovanie 9, Maturita Celonárodné meranie vzdelávania v Slovenskej republike Testovanie 9, Maturita Ivana Pichaničová Meranie vedomostí ako súčasť zvyšovania kvality vzdelávania Trnava, 22. - 23. september 2011 Východiská a

Více

Základy štatistiky. Charakteristiky štatistického znaku

Základy štatistiky. Charakteristiky štatistického znaku Základy štatistiky Základy štatistiky Úvod Základné pojmy Popisná štatistika Triedenie Tabuľky rozdelenia početností Grafické znázornenie Charakteristiky štatistického znaku charakteristiky polohy (priemer,

Více

Zoznam nepodporených projektov Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2016

Zoznam nepodporených projektov Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2016 Zoznam nepodporených projektov Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2016 číslo poradie škola názov projektu 1. BB2 poradenstva a prevencie ako súčasť ZŠI pre žiakov so SP internátnej V. Gaňu,

Více

Odbor cestnej databanky CESTNÉ OBJEKTY. - Tabuľkové prehľady - Grafické znázornenie podľa stavebného stavu

Odbor cestnej databanky CESTNÉ OBJEKTY. - Tabuľkové prehľady - Grafické znázornenie podľa stavebného stavu Odbor cestnej databanky - 21 CESTNÉ OBJEKTY - Tabuľkové prehľady - Grafické znázornenie podľa stavebného stavu Stav siete cestných komunikácií k 1.1.218 BRATISLAVA, 218 OBSAH Strana Základné údaje o cestných

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ÚZEMNÉ ČLENENIE: SR - E Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2013 BRATISLAVA, 2013 OBSAH Strana Legenda... 2 Vysvetlivky

Více

Register katétrových ablácií. Slovenská republika 2014

Register katétrových ablácií. Slovenská republika 2014 Register katétrových ablácií Slovenská republika 2014 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava, NÚSCH Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Banská Bystrica, SÚSCCH Východoslovenský

Více

Školský učebný plán. Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím. jazykom slovenským ISCED 1, ISCED 2:

Školský učebný plán. Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím. jazykom slovenským ISCED 1, ISCED 2: IV. Školský učebný plán V tejto časti ŠkVP nasledujú rámcové plány, podľa ktorých zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie na našej škole v súlade so školskou reformou. Rámcový učebný plán pre základné školy

Více

Prečo sa na Slovensku organizuje kampaň Vyzvi srdce k pohybu?

Prečo sa na Slovensku organizuje kampaň Vyzvi srdce k pohybu? Prečo sa na Slovensku organizuje kampaň Vyzvi srdce k pohybu? Na výzvu WHO stredoeurópskym a východoeurópskym krajinám sa zároveň s programom CINDI uskutočňuje od roku 2005 na Slovensku vždy v nepárnom

Více

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V ý s l e d k y

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V ý s l e d k y Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky V ý s l e d k y štatistického zisťovania o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch v školstve rok 2015 Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Více

Tab. 1 Vývoj počtu obyvateľov SR sčítanie 2011, 2001, 1991, 1980, 1970 Bývajúce obyvateľstvo (podľa TP)

Tab. 1 Vývoj počtu obyvateľov SR sčítanie 2011, 2001, 1991, 1980, 1970 Bývajúce obyvateľstvo (podľa TP) Tab. 1 Vývoj počtu obyvateľov SR sčítanie 2011, 2001, 1991, 1980, 1970 Územie Bývajúce obyvateľstvo (podľa TP) 2011 2001 1991 1980 1970 Slovenská republika 5 397 036 5 379 455 5 274 335 4 991 168 4 537

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

Dispenzárna starostlivosť v kardiologických ambulanciách v SR 2003

Dispenzárna starostlivosť v kardiologických ambulanciách v SR 2003 Dispenzárna starostlivosť v kardiologických ambulanciách v SR 2003 BRATISLAVA ÚZIŠ SLOVAKIA Zdravotnícka štatistika 2005 Dispenzárna starostlivosť v kardiologických ambulanciách v SR 2003 Zdravotnícka

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR

VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR Odbor cestnej databanky - 2100 VYBRANÉ ÚDAJE O OBJEKTOCH NA SIETI CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ SR ÚZEMNÉ ČLENENIE: SR - E Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2012 BRATISLAVA, 2012 OBSAH Legenda... 2 Vysvetlivky

Více

Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja.

Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja. Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja. 1 Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., 2 Ing. František Bujňák

Více

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY BANSKÁ ŠTIAVNICA ODDELENIE INFORMATIKY A ŠTATISTIKY A. T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY BANSKÁ ŠTIAVNICA ODDELENIE INFORMATIKY A ŠTATISTIKY A. T. Sytnianskeho 1180, Banská Štiavnica ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY BANSKÁ ŠTIAVNICA ODDELENIE INFORMATIKY A ŠTATISTIKY A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica Informácia o vývoji nezamestnanosti na území okresu a mesta Žiar

Více

Štatistické ukazovatele za rok 2017

Štatistické ukazovatele za rok 2017 Štatistické ukazovatele za rok 2017 Celkovo za 2017 Počet návštevníkov Počet Priemerný (%) Nárast/pokles počtu návštevníkov 2017/ 2016 (%) Nárast/pokles počtu 2017/ 2016 Slovenská republika 419 692 1 198

Více

Telesný vývoj detí a mládeže v SR Výsledky VII. celoštátneho prieskumu v roku 2011

Telesný vývoj detí a mládeže v SR Výsledky VII. celoštátneho prieskumu v roku 2011 Telesný vývoj detí a mládeže v SR Výsledky VII. celoštátneho prieskumu v roku 2011 Základným znakom každého živého organizmu je jeho telesný rast a vývin. Telesný rast je definovaný ako rast organizmu

Více

TESTOVANIE PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY

TESTOVANIE PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY TESTOVANIE 9-211 PRIEBEH, VÝSLEDKY A ANALÝZY Júl 211 Spracovali: Testovanie T9-211 priebeh, výsledky a analýzy. Matematika: Mgr. Tatiana Košinárová PaedDr. Janka Kurajová Stopková Slovenský jazyk a literatúra:

Více

Tuberkulóza ako choroba z povolania. Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

Tuberkulóza ako choroba z povolania. Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. Tuberkulóza ako choroba z povolania Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. 32% svetovej populácie je infikovaných tuberkulózou = 1,86 miliardy ľudí V roku 2009 bolo hlásených 9,4 mil. nových prípadov TBC - t.j.

Více

Správa o priebehu a výsledkoch externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2010/2011

Správa o priebehu a výsledkoch externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2010/2011 externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2010/2011 júl 2011 Autori: Mgr. Katarína Brestovská Ing. Jarmila Danková PhDr. Eva Gábrišová Mgr. Zuzana Juščáková, PhD.

Více

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách poznámka: PISA je program pre medzinárodné hodnotenie študentov a označuje najväčšiu medzinárodnú štúdiu, zisťujúcu a porovnávajúcu

Více

Spojená škola, Hattalova 471, Nižná Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka na študijné a učebné odbory pre školský rok 2010/2011

Spojená škola, Hattalova 471, Nižná Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka na študijné a učebné odbory pre školský rok 2010/2011 Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka na študijné a učebné odbory pre školský rok 2010/2011 Termín: 22.06.2010 2. kolo prijímacích skúšok Kritériá prijímania

Více

Stredná odborná škola v Košiciach Gemerská 1, K o š i c e

Stredná odborná škola v Košiciach Gemerská 1, K o š i c e Stredná odborná škola v Košiciach Gemerská 1, 040 11 K o š i c e Grafické systémy & Elearning alebo Inovatívne formy výchovno-vzdelávacieho procesu s využitím grafických systémov a elearningovej formy

Více

Cech predajcov a autoservisov SR

Cech predajcov a autoservisov SR Poznáme najlepších autoopravárov junior na Slovensku Prednedávnom sme úspešne ukončili už 16. ročník súťaže Autoopravár Junior Castrol 2015. Do tohto ročníka sa opäť zapojil rekordný počet žiakov v počte

Více

Ambulantná dermatovenerologická starostlivos v SR 2003

Ambulantná dermatovenerologická starostlivos v SR 2003 Ambulantná dermatovenerologická starostlivos v SR 3 BRATISLAVA ÚZI SLOVAKIA Zdravotnícka tatistika 4 Ambulantná dermatovenerologická starostlivos v SR 3 Zdravotnícka štatistika Ročník 4, ZŠ-3/4 Ústav zdravotníckych

Více

MATURITA Pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti. maturitnej skúšky

MATURITA Pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti. maturitnej skúšky MATURITA 2015 Pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky slovenský jazyk a literatúra maďarský jazyk a literatúra ukrajinský jazyk a literatúra slovenský jazyk a slovenská literatúra

Více

Maturitná skúška z matematiky súčasnosť a možnosti jej zmien

Maturitná skúška z matematiky súčasnosť a možnosti jej zmien Maturitná skúška z matematiky súčasnosť a možnosti jej zmien Odborný seminár Matematické vzdelávanie v kontexte STEM vzdelávania a potrieb praxe 9. február 2016, Žilina Úvod - vysvetlenie 1. Prezentácia

Více

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Informácia z výkonu mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kontrolu ubytovacích zariadení,

Více

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY ELEKTRONICKÉHO TESTOVANIA ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5. ROČNÍKA ZŠ Zvyšovanie kvality vzdelávania

Více