Obsluha přijímače GPS cvičení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsluha přijímače GPS cvičení"

Transkript

1 Písemná příprava na zaměstnání Navigace Obsluha přijímače GPS cvičení Zpracovala: o. z. Ing. Ivana Kulczycká Pracoviště: ORGGZ

2 GPSmap 60CS Tento přístroj je vhodný pro praktickou ukázku práce s GPS přístrojem pro jeho jednoduché ovládání, mnoho praktických funkcí a široké uplatnění v AČR. Patří do skupiny navigačních přístrojů určených pro pozemní aplikace a neautorizované uživatele.

3 zapnutí přístroje Stiskněte a pusťte klávesu POWER. Přístroj se zapne. Objeví se uvítací stránka a pak stránka Satelity. Dokud GPS přijímač načítá satelity, zobrazuje se na displeji, v horní části stránky, informace Acquiring Satellites (Hledání družic). Vnější kružnice představuje horizont, střed je Váš nadhlavník. Každá družice má své číslo, kvalita a síla signálu je zobrazena ve spodní části displeje. Pokud má přijímač signál nejméně ze tří satelitů, v horním okraji displeje se zobrazí informace o přesnoti navigace a souřadnice. stránka tá Satelity

4 nastavení českého prostředí Stiskněte dvakrát po sobě rychle tlačítko MENU. Kurzorovou klávesou se přesuňte na ikonu Setup a stiskněte klávesu ENTER. Kurzorovou klávesou označte ikonu System a opět stiskněte ENTER. Kurzorovou klávesou se přesuňte na pole Text Language a stiskněte ENTER. Kurzorovou klávesou nalistujte položku Cesky a stiskněte ENTER.

5 zobrazení a nastavení orientace mapy Opakovaně tiskněte klávesu PAGE až nalistujete stránku Mapa. Pro zobrazení voleb stiskněte klávesu MENU. Kurzorovou klávesou vyberte volbu nastaveni mapy. Klávesou ENTER volbu potvrďte. Na stránce Mapa nahoře se objeví 6 ikon pro nastavení dalších parametrů zobrazení dle Vašich požadavků. Volba kompas: Orientace orientace mapy k severu nebo čelem. Auto meritko zapnutí/vypnutí automatického přepínání měřítka při jízdě (závisí na rychlosti). Detail počet č zobrazených prvků. ů

6 nastavení datových polí stránky Mapa Nad stránkou Mapa stiskněte tlačítko MENU. Kurzorovou klávesou se přesuňte na volbu Datova pole... a stiskněte klávesu ENTER. V nabídce s výběrem různého počtu datových polí vyberte požadovaný počet. Pro zrušení datových polí použijte volbu Jen mapa. Potvrďte klávesou ENTER. Změna typu zobrazovaných polí se provádí podobným způsobem. V menu stránky Mapa vyberte volbu Zmeda dat. poli a potvrďte ji klávesou ENTER. Objeví se šipka u názvů datových polí. Stiskem klávesy ENTER rozbalíte příslušné menu. Výběr proveďte kurzorovou klávesou a potvrďte volbu stiskem klávesy ENTER.

7 druhy datových polí stránky Mapa Bod v cíli trasy poslední bod trasy; Bod v příštím cíli další bod na trase; Dílčí trasa celková trasa od posledního vynulování trasového počítače; Do kurzu směr pohybu zpět na trasu; Kurz požadovaná trasa z aktuálního bodu k cíli; Od kurzu vzdálenost odchýlení od kurzu; Zbývající vzdálenost zbývající vzdálenost trasy do cíle. seznam datových polí

8 měření vzdálenosti Nad stránkou Mapa stiskněte tlačítko MENU. Kurzorovou klávesou se přesuňte na volbu Mereni vzdalenosti a stikněte klávesu ENTER. Tímto způsobem ů aktivujete t funkci měření vzdálenosti. změřená vzdálenost Přesuňte se na první bod, od kterého chcete začít měřit vzdálenost kurzorovou klávesou a stiskněte ENTER. Pak se přesuňte do druhého bodu. Vzdálenost se bude zobrazovat v pravém horním rohu displeje. Pro ukončení měření stiskněte klávesu QUIT. aktivovaná funkce měření vzdálenosti

9 zapínání/vypínání kladu listů Nad stránkou Mapa stiskněte tlačítko MENU. Kurzorovou klávesou se přesuňte na volbu Vypnout oznaceni listu a stiskněte ě klávesu ENTER. Tímto způsobem odstraníte popisy na mapě, které Vám bá brání ve snadnější čitelnosti mapy. Zapnutí kladu listu se provádí stejným způsobem jako vypnutí. vypnutý klad listů zapnutý klad listů

10 zobrazení/vypnutí map Zobrazení nebo skrytí uložených map je určeno pro lepší orientaci v mapě. Pro zobrazení voleb stiskněte ě klávesu MENU. Kurzorovou klávesou vyberte volbu nastaveni mapy. Klávesou ENTER volbu potvrďte. Kurzorovou klávesou se přesuňte na předposlední ikonu Informace. mapové informace Kurzorovou klávesou se nastavte na požadovanou mapu a klávesou ENTER označte/odznačte požadovanou mapu. Klávesou QUIT se vrátíte na stránku Mapa.

11 Nastavení: elektronický kompas Stiskněte a delší dobu (2-3 vteřiny) podržte klávesu PAGE. Kompas se tímto způsobem zapne nebo vypne. V případě vypnutí el. kompasu jsou využívána data z družic. Zapnutí el. kompasu výrazně snižuje životnost baterií. Přístroj je třeba držet vodorovně pro co nejlepší přesnost. Pokud tomu tak není, nebo pokud není přístroj správně kalibrován, zobrazuje se pod kompasem nápis Drz Vodor. stránka Kompas ukazatel kurzu indikuje směr pohybu a vzdálenost, okterouse uživatel odchýlil od trasy

12 nastavení rychlosti a času pro zapnutí/ vypnutí kompasu V Hlavním menu se přesuňte na ikonu Setup a stiskněte klávesu ENTER. Kurzorovou klávesou označte ikonu Smer pohybu a opět stiskněte ENTER. Kurzorovou klávesou se přesuňte na pole Pouzit el. kompas pokud bude nizsi a stiskněte ENTER. Na numerické klávesnici zadejte hodnotu rychlosti. Pro nastavení časové odezvy kurzorovou klávesou nalistujte položku pro vice nez a stiskněte ENTER. Vyberte požadovaný čas a potvrďte klávesou ENTER. nastavení a aktivace kompasu nastavení rychlosti

13 kalibrace elektronického kompasu Kalibrace by se neměla provádět ve vnitřních prostorách a je vhodné přístroj kalibrovat i po vložení nových baterií. Přesnost kalibrace je snížena pokud: nedržíte přístroj vodorovně, jsou poblíž objekty generující magnetické pole (např.: :auta či budovy). Kalibrace elektronického kompasu: nad stránkou Kompas stiskněte tlačítko MENU. Kurzorovou klávesou zvýrazněte položku kalibrace kompasu a stiskněte ENTER. Dále postupujte p podle instrukcí na displeji přístroje. Pro návrat na stránku Kompas stiskněte ENTER.

14 použití elektronického kompasu Volby navigace pomocí kompasu: Ukazatel směru zobrazuje směr k Vašemu cíli, Ukazatel ate kurzu u zobrazuje odchylku Vašeho směru od směru, kterým se k cíli dostanete. Tyto volby jsou přepínatelné v nabídce Menu stránky Kompas. směrový kurzor vždy ukazuje směr k cíli z aktuální pozice Měřítko ukazatel kurzu indikuje směr pohybu a vzdálenost, o kterou jste odchýleni od trasy

15 použití elektronického e o kompasu nad stránkou Kompas stiskněte tlačítko MENU. Kurzorovou klávesou zvýrazněte položku Zadej smer a jdi a stiskněte ENTER. Zaměřte přístroj na cílový bod a dejte jej j do jedné roviny s Vaším okem a šipkou na přístroji. Stiskněte ENTER pro aktivaci funkce Uzamkni smer. Zvolte Nastav kurz stiskněte klávesu ENTER pro návrat na stránku Kompas. Můžete se navigovat podle šipky, která Vám ukazuje směr nebo: Místo volby Nastav kurz zvolte Projektovani bodu. Tato volba umožňuje posunout Vaši pozici o určitou vzdálenost a navigovat se k tomuto virtuálnímu bodu, který je odrazem Vaší aktuální pozice posunuté o zadaný azimut. Volbou Navig se zobrazí stránka Mapa a spustí se navigace k tomuto projektovanému bodu.

16 Tato stránka se skládá z: stránka Výškoměr datového pole jsou volně uživatelsky nastavitelná a mohou zobrazovat aktuální nebo již zaznamenaná data; rozsah měřítka sítě nastavitelná datová pole pole s profilem může zobrazovat buď výšku nebo okolní tlak; pole s výškou výškový profil vykreslený ve vztahu na vzdálenost stavové lišty zobrazuje aktuální nadmořskou výšku a aktuální změnu nastoupané/ sestoupané výšky a další. relativní výstup/ sestup stránka Výškoměr aktuální výška

17 kalibrace Výškoměru GPSmap 60CS využívá barometrického tlaku pro určení nadmořské výšky bodu. Tlak se v každém místě průběžně mění, je tedy nutné Výškoměr ě kalibrovat pro dosažení vyšší přesnosti. Ruční č kalibrace výškoměru: ě Nad stránkou Výškoměr klávesou MENU zobrazte volby. Kurzorovou klávesou vyberte funkci Kalibrace vyskomeru a stisknete ENTER. A dále postupujte podle instrukcí na displeji. Vybrané volby potvrďte klávesou ENTER. V případě, že neznáte požadované hodnoty tlaku a výšky použijte hodnotu výšky z GPS. kalibrace pomocí výšky kalibrace pomocí tlaku

18 kalibrace Výškoměru pomocí GPS Na stránce Hlavní menu se kurzorovou klávesou se přesuňte na ikonu Nastaveni a stikněte klávesu MENU. Kurzorovou klávesou označte ikonu Vyskomer a opět stiskněte ENTER. Zvýrazněte pole Autokalibrace a stiskněte ENTER. Volba Zap. znamená, že výška je korigovaná přes signál GPS. Požadovanou volbu potvrďte stiskem klávesy ENTER. Pole Mod barometru má volby: Promenna vyska používá se, jetliže se pohybujete. Konstant. vyska používá se, pokud se nalézáte stále na jednom místě a výškoměr pak funguje jako klasický barometr. Výšková data v tomto režimu nejsou zaznamenávána. Zpět se vrátíte pomocí klávesy QUIT. stránka nastavení výškoměru

19 stránka Uložit bod Pro uložení aktuální pozice do bodu z jakékoliv stránky: Stiskněte a podržte klávesu MARK zobrazí se stránka Uložit bod. Pro přiřazení jiného symbolu se kurzorovou klávesou přesuňte na pole vlevo od názvu bodu. Kurzorovou klávesou se přesuňte na název bodu a stiskněte ENTER. Zobrazí se Vám on- screen klávesnice. Pomocí kurzorové klávesy a klávesy ENTER napište jméno nového bodu. Pro potvrzení opět stiskněte ENTER. tabulka symbolů pro body Stiskem klávesy ENTER vyvoláte nabídku ikon. Zvolte nový symbol a potvrďte klávesou ENTER. Pro uložení bodu zvolte tlačítko OK OK jinak stiskněte klávesu QUIT. stránka zaznamenání bodu

20 další možnosti uložení bodu Vytvoření bodu při procházení mapy Nad stránkou Mapa se kurzorem přesuňte na požadovaný bod mapy, který chcete uložit. Pro zobrazení informací o bodu stiskněte ENTER. Na zobrazené stránce se přesuňte na tlačítko Uloz a stiskněte ENTER. Pokud k bodu nebude žádná dostupná mapová informace, zobrazí se zpráva Zde nejsou dostupne mapove informace. Chcete zde vytvorit bod?. Zvolením Ano a stiskem ENTER se přesunete na stránku s uložením bodu. Zprůměrování ů pozice bodu během delšího časového úseku Na stránce Uložit bod zvolte položku Prum.. Průměrování bude automaticky spuštěno. Pro ukončení stiskněte ENTER.

21 editace bodu Editace bodu: Stiskněte klávesu FIND pro vyhledání příslušného bodu. Vyberte ikonu Body a potvrďte klávesou ENTER. Pomocí on-screen klávesnice proveďte požadované změny. Stiskem klávesy QUIT stránku opustíte a data uložíte.

22 posun bodu Stiskněte klávesu FIND pro vyhledání příslušného bodu. Vyberte ikonu Body a potvrďte klávesou ENTER. Zvýrazněte volbu Mapa Mapa potvrďte klávesou ENTER. Přesunete se na stránku Mapa. Stiskněte opět ENTER. U bodu se objeví nápis Move. Kurzorovou klávesou přesuňte ř bod na jiné místo a potvrďte je klávesou ENTER. nová pozice posouvání bodu původní pozice

23 menu Vyhledávání Nabídka klávesy FIND umožňuje vyhledávat podle témat: Body, Mesta, Sjezdy Sjezdy nejbližší exit na dálnici, Posledni nalezene posledních 50 hledaných bodů, Nemocnice, Vse POI (Point Of Interest) body zájmu (restaurace, ubytování atd.), další podle nahraných dat. Pro snadnější vyhledávání jsou zde tyto fce: najdi podle jmena pro body, najdi nejblizsi pro body, vyber symbol pro body, zmena pocatku posunutí kurzoru na jinou mapu, od které začne vyhledávat, nejblizsi obsahujici nález musí obsahovat zadané slovo, uzsi hledani např.: pro skupiny Ubytování, Jídlo&Pití atd.

24 používání prošlých tras Prošlá trasa vytváří nad mapou elektronický záznam tak, jak se pohybujete, tzv. tracklog. Ten obsahuje informace o bodech trasy včetně času, pozice, výšky a hloubky. zaplnění paměti Zaznamenává pohyb v čase a ukládá jej. Měří území, kterým jste trasu obešli. Dokáže Vás vést zpět po trase, tak jak jste ji prošli. stránka Prošlé trasy s uloženým tracklogem

25 vytvoření tracklogu Stiskněte dvakrát po sobě tlačítko MENU. Zobrazí se Hlavní menu. Kurzorovou klávesou se přesuňte na ikonu Prosle trasy a stikněte klávesu ENTER. Vyberte tlačítko Nastaveni a stiskněte ENTER. Volba Prepis pri plne určuje, zda se mají při plné paměti začít přepisovat stará data novějšími či nikoliv. Zvýrazněte volbu Zpusob zaznamu a stiskněte ENTER. Touto volbou určíte způsob zaznamenávání bodů z hlediska času, vzdálenosti nebo automaticky. Podle zvolené možnosti ve volbě Zpusob zaznamu zvolte v následující volbě příslušný interval hustoty záznamu. Po nastavení záznamu trasy stiskněte tlačítko QUIT. nastavení tracklogu

26 uložení prošlé trasy Na stránce Prošlé trasy se přesuňte na tlačítko Ulož a stikněte ENTER. Objeví se zpráva Chcete uložit cely zaznam?. Volbou Ano se trasa uloží. Po odmítnutí tlačítkem Ne se zobrazí Mapa s trasou a zprávou zadejte pocatek pro ulozeni prosle trasy. Kurzorovou klávesou se přesuňte do bodu na trase, od kterého ji chcete uložit a stiskněte ENTER. Podle instrukcí zadejte koncový bod pro uložení prošlé trasy a stiskněte ENTER. Objeví se okno Uklada pr.tr., po kterém se objeví stránka Uloz. prosla trasa. zobrazení tracklogu na Mapě uložení tracklogu

27 profil prošlé trasy Na stránce s uloženou prošlou trasou stiskněte MENU. Zobrazí se volba Vyskovy profil. Stiskněte ENTER pro potvrzení volby. Začátek a konec trasy je označen praporkem. Pravou stranou kurzorové klávesy se lze pohybovat po jednotlivých bodech. V jakémkoliv bodě po stisku klávesy ENTER se bod zobrazí nad Mapou. Pokud stisknete MENU nabídnou se Vám další volby: Meritk. rozsah a Skryj symboly. stránka profilu trasy

28 navigace zpět po trase Na stránce s uloženou prošlou trasou se přesuňte na tlačítko Naviguj zpet a stiskněte ENTER. Zobrazí se sránka Naviguj zpet. Trasa se stránkou Mapa, nad kterou bude tracklog vykreslen. Budete dotázáni na bod, ke kterému se chcete vrátit. Vyberte příslušný bod a stiskněte ENTER. Zvolte metodu navigace: Sleduj silnici pro využití existujících silnic, Sleduj trasu pro návrat po Vaší trase. Po potvrzení zvolené navigace klávesou ENTER aktivujete navigaci. Vh horní íčásti obrazovky se zobrazí informace o příští odbočce. Pro ukončení zpětné navigace stiskněte MENU a zvolte Ukonci navigaci. stránka TrackBack

29 vytvoření Trasy V Hlavním menu zvolte ikonu Trasy. Objeví se stránka Trasy s volbami Nova, Aktivni a seznam uložených tras. Kurzorovou klávesou zvýrazněte tlačítko Nova a stiskněte ENTER. Zobrazí se prázdná stránka s aktivním polem <Pristi bod>. Stiskněte ENTER pro aktivaci funkce Vyhledávání. Použijte menu vyhledávání pro nalezení vhodného bodu, zobrazte jeho stránku a aktivujte tlačítko Použij a stiskněte ENTER. Bod se zapíše do seznamu odboček trasy. Obdobným způsobem doplňte ostatní body trasy. Sti k QUIT k čít l žít t d b Stiskem QUIT ukončíte a uložíte trasu do seznamu nebo zvýrazněte tlačítko Naviguj a stiskněte ENTER pro spuštění navigace.

30 metody navigace do cíle Přímá navigace ze zvoleného bodu k aktuální pozici. přímá navigační linie Ruční výpočet podle bodů zadaných vyhledávací funkcí. navigace z bodu na bod Autorouting využití silniční sítě. přímá navigace ruční č výpočet č navigace s využitím existujících silnic autorouting

31 navigace po trase Na stránce Trasy vyberte jednu trasu ze seznamu a stiskněte klávesu ENTER. Zvýrazněte funkci Naviguj a stiskněte ENTER pro spuštění navigace. Trasa se objeví na stránce Mapa. Pro zobrazení seznamu odboček použijte funkci Aktivni zobrazení stránky Aktivní trasa. Pro procházení odboček použijte kurzorovou klávesu a tlačítko ENTER. Stránka zobrazuje odbočku, doprovodný navigační text a v dolní části displeje číslo,, které udává, kolikátá je to odbočka z celkového počtu všech odboček trasy. Pro posun seznamem odboček použijte kurzorovou klávesu a pro opuštění stránky klávesu QUIT. Navigaci ukončíte funkcí Ukonci navigaci na stránce Mapa nebo Kompas. náhled na tvar příští odbočky seznam odboček aktivní trasy

32 Děkuji Vám za pozornost

Řada GPSMAP 62 stručný návod k obsluze. Pro použití s přístroji GPSMAP 62, 62s a 62st

Řada GPSMAP 62 stručný návod k obsluze. Pro použití s přístroji GPSMAP 62, 62s a 62st Řada GPSMAP 62 stručný návod k obsluze Pro použití s přístroji GPSMAP 62, 62s a 62st Začínáme varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem.

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Využití GPS v GIS KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Využití GPS v GIS KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Využití GPS v GIS KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Environmentální vzdělávání

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

mapový navigační přístroj uživatelská příručka

mapový navigační přístroj uživatelská příručka etrex Legend mapový navigační přístroj uživatelská příručka Seznam vybraného příslušenství Držák na kolo Datový kabel + upgrade na mapu TOPO 50 Kniha GPS od A do Z UPOZORNĚNÍ: Přístroj obsahuje předehranou

Více

-1- Loc GPS. (program pro navigaci pomocí GPS modulu) OVLÁDANÍ PROGRAMU. Menu. Po spuštění programu se zobrazí hlavní menu s následující strukturou:

-1- Loc GPS. (program pro navigaci pomocí GPS modulu) OVLÁDANÍ PROGRAMU. Menu. Po spuštění programu se zobrazí hlavní menu s následující strukturou: -1- Loc GPS (program pro navigaci pomocí GPS modulu) Program LocGPS slouží k navigaci mezi zadanými orientačními body. Je určen především pro pěší turistiku, čemuž je přizpůsobeno zobrazení a ovládání

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30

etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30 etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30 Začínáme Přehled zařízení varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem obsahující

Více

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl.

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. GPS Manuál Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. Obsah Co je to GPS... 3 Jak to funguje GPS... 4 HOLUX FunTrek 132... 6 Základní ovládání... 6 Jak vyhledat GPS bod... 7 Hledání uložené kešky...

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

MioMap Uživatelská příručka

MioMap Uživatelská příručka MioMap Uživatelská příručka Revize: R00 (2009/06) Zřeknutí se práv Technické údaje a dokumentace mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny. Společnost Mio Technology neručí za případné chyby

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku PRÁCE S GPS PaedDr. František Smrčka 2008 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, Mgr. Hana Vojáčková Za jazykovou a věcnou správnost obsahu díla

Více

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) 2. úpravu pořadí programů 1. Naladění programů z nového transpondéru Z důvodu rozšiřování

Více

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka Sygic GPS Navigation v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. I. Začínáme...2 Zadávání adresy...4 Turn by Turn navigace...8 Vyhledávání GPS pozice...9 II. Plánování trasy...

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Jakodemknouta nahrát námořní mapy. Do navigace Garmin?

Jakodemknouta nahrát námořní mapy. Do navigace Garmin? Jakodemknouta nahrát námořní mapy BlueChartAtlantic Do navigace Garmin? Nejprve je potřeba vytvořit uživatelský účet a zaregistrovat vaši navigaci. 1. Na internetu otevřete stránku: my.garmin.com 2. Zvolte:

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Dynavix Tau Dynavix Manager Evidence jízd manuál softwaru Dynavix 8

Dynavix Tau  Dynavix Manager Evidence jízd  manuál softwaru Dynavix 8 Děkujeme, že jste si zakoupil zařízení Dynavix Tau. Dynavix Tau je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů a prohlížení obrázků) určené primárně

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8.

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Dynavix Delta II je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Manuál pro navigační software a použití mapy k GPS navigaci X-SITE XSN-350

Manuál pro navigační software a použití mapy k GPS navigaci X-SITE XSN-350 Manuál pro navigační software a použití mapy k GPS navigaci X-SITE XSN-350-1 - Obsah: ÚVOD... 3 Hlavní funkce...3 RYCHLÝ START... 3 Startovní obrazovka...3 Volba cíle...4 Režim Pomocí šipek...5 DETAILNÍ

Více

JRm verze 2.0.0. Aplikace. Instalace. Ovládání

JRm verze 2.0.0. Aplikace. Instalace. Ovládání 1 JRm verze 2.0.0 Aplikace JRm (Jízdní řády pro mobilní telefony) je aplikace pro vyhledávání spojení a zobrazování jízdních řádů MHD. Je určena pro telefony podporující Javu 2.0. MIDP 2.0 a zpracování

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP (Tato aplikace byla vyhotovena za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

O-SYNCE MOBILNÍ MANUAL S COACHSMARTEM V.1.3

O-SYNCE MOBILNÍ MANUAL S COACHSMARTEM V.1.3 O-SYNCE MOBILNÍ MANUAL S COACHSMARTEM V.1.3 1 35 OBSAH 1 COACHSMART 2 O-SYNCE MOBIL 3 DALŠÍ UŽIVATELSKÉ MOŽNOSTI 1.1 ÚVOD 2.1 INSTALACE APLIKACE 3.1 POUŽITÍ COACHSMARTU S JINÝMI ZAŘÍZENÍMI 1.2 ZOBRAZENÍ

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Nabídka vyhledávačů mapy Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Nabídka vyhledávačů mapy Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Návod k obsluze Navigace Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Blaupunkt Navigation. Začněte používat systém Blaupunkt Navigation

Více

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Návod k obsluze Navigace Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Blaupunkt Navigation. Začněte používat systém Blaupunkt

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Základní informace Adresy CR v1 je novým mapovým produktem zahrnujícím databázi adresných

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

Nápověda aplikace ForesterGPS

Nápověda aplikace ForesterGPS Nápověda aplikace ForesterGPS Copyright IterSoft s.r.o. Choceň Začínáme Spodní lišta Menu Mapy Přepínání mezi režimy Režim zákresů Jak vytvořit zákres mapy Další práce se zákresy Režim prohlížení Měření

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

GPSport 245+ Uživatelská příručka

GPSport 245+ Uživatelská příručka GPSport 245+ Uživatelská příručka Bezpečnostní upozornění Používejte pouze síťový adaptér, který je součástí balení. Použitím jiných typů adaptérů může dojít k poškození přístroje nebo úrazu elektrickým

Více

Uživatelský manuál Čeština

Uživatelský manuál Čeština Verze 1.0 Uživatelský manuál Čeština Děkujeme, že jste si vybrali výrobek od a-rival. Velmi dobrá volba! Doufáme, že si Váši novou sportovní navigaci užijete a budete s ní plně spokojeni. V případě jakýchkoliv

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál

Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál Manuál detailně popisuje všechny kroky, které je nutné provést pro plnohodnotnou funkcionalitu čtečky a aktivaci všech BONUSŮ (kredit na

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

stručný návod k obsluze

stručný návod k obsluze řada montana 600 stručný návod k obsluze k modelům 600, 650, 650t Stručný návod k obsluze k přístrojům řady Montana 600 1 Začínáme varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

SIM Card Recovery Stick

SIM Card Recovery Stick SIM Card Recovery Stick Návod k použití Hlavní výhody produktu: Jednoduché ovládání Recovery software Obnoví i smazané SMS, které se nacházejí na SIM kartě Možno použít také pro kompletní management vaší

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Smart Grid GIS. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Beta. Created with Dr.Explain Unregistered version

Smart Grid GIS. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Beta. Created with Dr.Explain Unregistered version Smart Grid GIS Uživatelský manuál Verze 1.0 Beta Obsah Hlavní mapa...3 Bytový dům...6 Bytová jednotka...8 Cesta k bodu...9 Cesty z bodu...10 Další tipy...11 Vlastnosti...12 Minimapa...14 Mapové podklady...15

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

etrex 10 stručný návod k obsluze

etrex 10 stručný návod k obsluze etrex 10 stručný návod k obsluze Začínáme warning Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem obsahující varování a další důležité informace. Při

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Poděkování: Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Zde jsou provozní pokyny pro rychlé a pohodlné ovládání, před použitím si přečtěte pozorně návod. Obsah: 1.

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku O tomto průvodcia Vítejte v programu ZoomText Express ZoomText Express je dostupný a snadno použitelný zvětšovací počítačový program.

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

AGE MONITOR Manuál OBSAH:

AGE MONITOR Manuál OBSAH: AGE s.r.o. České Meziříčí 51771 tel: 494661237 AGE MONITOR Manuál OBSAH: 1. Informační panel... 2 2. Systémová nastavení... 3 3. Správa uživatelů... 4 4. Globální náhled jednotek a kamer... 5 5. Správa

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů

Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Desktopová aplikace pro tvorbu kartografických výstupů Manuál na tvorbu kartografického výstupu 1. Aplikace po startu 2. Přiblížení na zájmovou oblast www.omapy.cz 3. Přepnutí mód aplikace na editaci www.omapy.cz

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více