OPEL INSIGNIA. Infotainment System

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPEL INSIGNIA. Infotainment System"

Transkript

1 OPEL INSIGNIA Infotainment System

2

3 Obsah Touch R700 / Navi R300 Color / R400 Color

4

5 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce Rádio CD přehrávač Externí zařízení Navigace Rozpoznávání řeči Telefon Časté dotazy Rejstřík

6 6 Úvod Úvod Všeobecné informace... 6 Ochrana proti odcizení... 7 Přehled ovládacích prvků... 8 Používání Všeobecné informace Tento informační a zábavní systém Vám poskytuje nejmodernější informační a zábavní systém zabudovaný uvnitř vozidla. Pomocí funkcí rozhlasových pásem FM, AM a DAB můžete zaregistrovat velký počet stanic na různých stránkách oblíbených položek. Na stránkách oblíbených položek můžete zaregistrovat hudební skladby, telefonní čísla, cílové adresy nebo nastavení tónové volby. K informačnímu systému můžete pomocí kabelu nebo přes Bluetooth připojit jako další zdroje audia také externí paměťová zařízení, například ipod, USB zařízení nebo jiné zdroje audia. Navigační systém s dynamickým plánováním trasy vás spolehlivě navede do cíle, a pokud si to budete přát, automaticky se vyhne dopravním zácpám nebo jiným dopravním problémům. Dále je informační systém vybaven portálem umožňujícím pohodlné a bezpečné použití mobilního telefonu ve vozidle. Informační systém lze volitelně ovládat pomocí ovládacích prvků na volantu nebo pomocí dotykového panelu mezi předními sedadly nebo pomocí systému rozpoznávání hlasu. Důmyslný design ovládacích prvků, dotyková obrazovka a zřetelné displeje umožňují ovládat systém snadno a intuitivně. Tato příručka popisuje všechny možnosti a funkce, které jsou dostupné v různých informačních systémech. Některé popisy, včetně popisů funkcí displeje a nabídek, nemusí z důvodu varianty modelu, specifikací země, speciálního zařízení nebo příslušenství platit pro váš vůz.

7 Úvod 7 Důležité informace ohledně ovládání a bezpečnosti dopravního provozu 9 Varování Když používáte informační systém, vždy jezděte bezpečně. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, zastavte vozidlo a až potom ovládejte informační systém. 9 Varování Používání navigačního systému nezbavuje řidiče odpovědnosti za správné, obezřelé chování v dopravním provozu. Musí být vždy dodržovány související dopravní předpisy. Vkládání údajů (např. adresy) provádějte pouze, když vozidlo stojí. Pokud navigační pokyny odporují dopravním předpisům, vždy platí dopravní předpisy. 9 Varování V některých oblastech nejsou na mapě označeny jednosměrné ulice a jiné cesty a vjezdy (např. pěší zóny), do kterých Vám není dovoleno odbočit. V takových oblastech může informační systém vydat výstrahu, která musí být akceptována. Zde musíte věnovat zvláštní pozornost jednosměrným ulicím, cestám a vjezdům, do kterých nemáte povoleno vjet. Příjem rádia Příjem rádia může být přerušován atmosférickými poruchami, šumem, zkreslením nebo ztrátou příjmu z důvodů: změny vzdálenosti od vysílače, příjmu z několika směrů v důsledku odrazu, stínění. Ochrana proti odcizení K odrazení zlodějů je informační systém vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem. Informační a zábavní systém tudíž funguje pouze ve vašem vozidle a pro zloděje je bezcenný.

8 8 Úvod Přehled ovládacích prvků Vystředění displeje pomocí ovladačů

9 Úvod 9 1 X ovladač Je-li vypnuto: krátké stisknutí: vypnutí napájení Je-li zapnuto: krátké stisknutí: vypnutí zvuku systému; dlouhé stisknutí: vypnutí napájení Otočení: nastavení hlasitosti 2 Displej/dotyková obrazovka Úvodní obrazovka (konfigurovatelná) MENU ovladač Otočení: označení tlačítek na obrazovce nebo položek v nabídce; nastavení číselných hodnot Stisknutí: volba/aktivace označeného tlačítka nabídky nebo položky nabídky; potvrzení nastavené hodnoty; vypnutí odlišného nastavení možností; otevření specifické nabídky aplikace (je-li dostupné) 5 Tlačítko ; Stisknutí: zobrazení Úvodní obrazovky 6 Tlačítko BACK Stisknutí: návrat na předchozí obrazovku/nabídku 7 Tlačítko v Rádio: krátké stisknutí: přeskočení k následující stanici; dlouhé stisknutí: hledání směrem nahoru Přehrávač CD / externí zařízení: krátké stisknutí: přeskočení k následující skladbě; dlouhé stisknutí: rychle vpřed Tlačítko d (je-li ve výbavě přehrávač CD) Stisknutí: vysunutí disku Tlačítko TONE (není-li ve výbavě přehrávač CD) Stisknutí: nabídka nastavení tónů displeje... 42

10 10 Úvod 9 Tlačítko t Rádio: krátké stisknutí: přeskočení k předchozí stanici; dlouhé stisknutí: hledání směrem dolů Přehrávač CD / externí zařízení: krátké stisknutí: přeskočení k předchozí skladbě; dlouhé stisknutí: rychle vzad Tlačítko MEDIA Stisknutí: aktivace přehrávače CD nebo externího zařízení 11 Tlačítko RADIO Stisknutí: aktivace rádia nebo změna vlnového pásma 12 Otvor pro CD Dotykový panel 1 Dotyková oblast Aktivace nabídek středového displeje pomocí vícedotykových gest Tlačítko h Stisknutí: aktivace/ deaktivace rozpoznávání znaků Tlačítko BACK Stisknutí: návrat na předchozí obrazovku/nabídku Dlouhé stisknutí: návrat na Úvodní obrazovku

11 Úvod 11 Ovládací prvky na volantu, levostranné řízení nebo deaktivace rozpoznávání hlasu nebo aktivace/deaktivace funkce ztlumení zvuku Popis všech dalších ovládacích prvků viz uživatelská příručka. Ovládací prvky na volantu, pravostranné řízení 1 Tlačítko s Stisknutí: přijmutí telefonního hovoru nebo aktivace rozpoznávání hlasu nebo přerušení výzvy a přímý hovor Tlačítko n Stisk: ukončení/odmítnutí hovoru Pětisměrný ovladač Stisknutí tlačítek: aktivace nabídek v informačním centru řidiče (viz obrázky níže) Tlačítko N - zobrazení nabídky pro výběr aplikace; návrat k následující úrovní nabídky

12 12 Úvod Tlačítko j - zobrazení hlavní nabídky specifické pro aplikaci Tlačítko P / Q - výběr položky nabídky Tlačítko 9 - potvrzení výběru 2 Tlačítko! / # Stisknutí nahoru: zvýšení hlasitosti Stisknutí dolů: snížení hlasitosti 3 Tlačítka k / l Rádio: stisknutí a vybrání následující/předchozí oblíbené položky Média: stisknutí a vybrání následující/předchozí oblíbené skladby Informační centrum řidiče (vyšší třída) Informační centrum řidiče vyšší třídy umožňuje přepínat mezi dvěma různými režimy zobrazení (témata), Cestování a Sport. Obrázek výše zobrazuje téma Cestování (změna tématu displeje, viz uživatelská příručka). Nabídky v informačním centru řidiče se ovládají prostřednictvím pětisměrného ovladače na pravé straně volantu. Informační centrum řidiče je tvořeno třemi samostatnými zónami: Levá zóna - zobrazuje nabídku pro výběr aplikace Střední zóna - zobrazuje informace informačního systému a specifické informace o vozidle (viz uživatelská příručka) Pravá zóna - zobrazuje nabídky pro specifické aplikace. Informační centrum řidiče (střední třída)

13 Úvod 13 V informačním centru řidiče jsou zobrazeny informace a nabídky související se zábavním systémem. Nabídky v informačním centru řidiče se ovládají prostřednictvím pětisměrného ovladače na pravé straně volantu. Používání Zapínání/vypínání informačního systému Stiskněte krátce tlačítko X. Po zapnutí informačního systému bude aktivní naposledy zvolený zdroj. Automatické vypnutí Pokud je informační systém zapnutý pomocí tlačítka X, zatímco je vypnuté zapalování, vypne se znovu automaticky po 1 hodině. Nastavení hlasitosti Otočte ovladač X. Na displeji se zobrazí aktuální nastavení. Při zapnutí informačního systému se nastaví naposledy zvolená hlasitost, pokud je tato hlasitost menší než maximální hlasitost při spuštění Automatická hlasitost Pokud je aktivována funkce automatické hlasitosti 3 43, hlasitost se automaticky upravuje tak, aby nahradila ztrátu v důsledku hluku z vozovky a větru během jízdy. Funkce ztlumení zvuku Krátkým stisknutím ovladač X zcela ztlumíte zdroje zvuku. Chcete-li znovu vypnout deaktivaci zvuku: otočte ovladač X. Provozní režimy Rádio Opakovaným stisknutím tlačítka RADIO aktivujte režim rádia nebo přepněte se mezi různými vlnovými pásmy. Podrobný popis funkcí rádia, viz Přehrávač CD Stiskněte opakovaně tlačítko MEDIA a aktivujte přehrávač CD. Podrobný popis funkcí přehrávače CD, viz Externí zařízení Stiskněte opakovaně tlačítko MEDIA a aktivujte režim přehrávání pro připojení externí zařízení (například zařízení USB, ipod nebo smartphone). Vyhledejte podrobný popis pro připojení a ovládání externích zařízení Navigace Stisknutím tlačítka ; zobrazíte Úvodní obrazovku. Klepněte na ikonu NAV a zobrazte navigační mapu s oblastí okolo aktuálního umístění. Podrobný popis funkcí navigace, viz Telefon Stisknutím tlačítka ; zobrazíte Úvodní obrazovku.

14 14 Úvod Vyberte ikonu TELEFON. Pokud lze spojení se spárovaným mobilním telefonem navázat, zobrazí se hlavní nabídka režimu telefonu. Podrobný popis ovládání mobilního telefonu prostřednictvím informačního systému viz Pokud nelze spojení navázat, zobrazí se příslušná zpráva. Podrobný popis přípravy a navázání spojení prostřednictvím Bluetooth mezi informačním systémem a mobilním telefonem viz 3 91.

15 Základní funkce 15 Základní funkce Displeje Ovládací prvky Obsluha nabídky Klávesnice Oblíbené položky Kontakty Přehled dotykového ovládání Nastavení zvuku Nastavení hlasitosti Systémová nastavení Displeje Informace informačního systému jsou zobrazeny na dvou samostatných displejích. Střední displej Podrobný popis viz také kapitola "Přehled ovládacích prvků" 3 8 a "Ovládací prvky" Informační centrum řidiče Vyšší třída, téma Cestování: Střední displej je umístěn uprostřed přístrojové desky. Slouží jako hlavní informační a řídicí centrum informačního systému. Vstupy mohou být provedeny volitelně tlačítky na přístrojové desce, dotykové obrazovce nebo na dotykovém panelu. Vyšší třída, téma Sport:

16 16 Základní funkce Střední třída: Informační centrum řidiče je součástí sdruženého přístroje a zobrazuje informace o zábavě a také specifické informace o vozidle (viz uživatelská příručka). Informační centrum řidiče slouží jako dodatečné centrum informací a ovládání pro různé důležité funkce systému informací a zábavy. Vstupy jsou prováděny prostřednictvím pětisměrného ovladače na pravé straně volantu. Podrobné popisy naleznete v kapitole "Přehled ovládacích prvků" 3 8 a "Ovládací prvky" Ovládací prvky Přístrojová deska Vyhledejte přehled všech ovládacích prvků na přístrojové desce v kapitole "Přehled ovládacích prvků 3 8. Ovladač MENU Ovladač MENU je jeden z centrálních ovládacích prvků pro nabídky. Otočení: Výběr tlačítka na obrazovce nebo položky v nabídce. Procházení seznamem s položkami v nabídce.

17 Základní funkce 17 Změna nastavené hodnoty. Vybraná položka je zvýrazněna červeným polem. Stiskněte: Aktivace zvoleného tlačítka na obrazovce nebo položky v nabídce. Potvrzení změněné nastavené hodnoty. Přepnutí na jinou položku. Zobrazení podnabídky specifické pro danou aplikaci. Pokud nejste v aplikaci AUDIO a na obrazovce, kde otočení ovladače MENU neprovede funkci související s aplikací, ovladač MENU může být použit k nastavení frekvence (vlnové pásmo AM nebo FM) nebo k přeskočení k předchozí či následující stanici (vlnové pásmo DAB). Tlačítko Domů Stiskněte tlačítko ; na přístrojové desce a zpřístupněte Úvodní obrazovku. Tlačítko BACK Při ovládání nabídek se můžete stisknutím tlačítka BACK na obrazovce vrátit do nabídky vyšší úrovně. Dotyková obrazovka Střední displej má dotykový povrch umožňující přímou interakci s obrazovkou. Tlačítko m na obrazovce Chcete-li se vrátit do nabídky vyšší úrovně, vyberte tlačítko m. Tlačítko Konec Chcete-li opustit právě aktivní nabídku, vyberte tlačítko Zpět. Výběr nebo aktivace tlačítka na obrazovce nebo položky v nabídce Klepněte na tlačítko na obrazovce nebo na položku v nabídce. Aktivuje se příslušná funkce systému, zobrazí se zpráva nebo se zobrazí dílčí nabídka s dalšími možnostmi. V následujících kapitolách bude výběr a aktivace tlačítka na obrazovce nebo položky nabídky

18 18 Základní funkce pomocí dotykové obrazovky popisovány "...zvolte na obrazovce tlačítko..." nebo "...zvolte položku nabídky...". Přesunutí položek Klepněte na prvek, který chcete přesunout, a podržte jej, dokud se okolo ikon nezobrazí značky rámečku. Přesuňte prsty přes obrazovku. Prvek se zobraz jako šedý obrázek. Musí působit stálý tlak a prst se musí pohybovat stálou rychlostí. Položka dříve uložená na tomto místě a všechny další položky před nebo za ní se posunou vlevo nebo vpravo tak, aby vytvořily mezeru v místě, do kterého byla nová ikona přetažena. Uvolněte prvek v požadovaném umístění. Stiskněte jedno z tlačítek na přístrojové desce a ukončete režim úprav. V následujících kapitolách jsou kroky obsluhy při pohybu po prvcích obrazovky pomocí dotykové obrazovky popsány jako "...přetáhněte ikonu na.." nebo "... přetáhněte položku nabídky na...". Posouvání seznamu Pokud je na obrazovce více položek, než se na ni vejde, můžete se seznamem posouvat. Chcete-li se posouvat seznamem položek nabídky, můžete volitelně provést následující: Přesuňte prst kdekoliv na obrazovce a přesuňte jej nahoru nebo dolů. Musí působit stálý tlak a prst se musí pohybovat stálou rychlostí.

19 Základní funkce 19 Klepněte na tlačítka o nebo n na horním a dolním okraji posuvníku. Posuňte posuvník přetáčecí lišty pomocí prstu nahoru a dolů. V abecedně seřazeném seznamu klepněte na odpovídající písmeno ve svislé klávesnici. Seznam přejde na odpovídající umístění mezi položkami. Chcete-li se vrátit nahoru v seznamu, klepněte na název seznamu. V následujících kapitolách jsou kroky obsluhy při pohybu v seznamu pomocí dotykové obrazovky popsány jako "...přesuňte se... na položku seznamu...". Posouvání stránek Pokud jsou dostupné položky organizovány na jedné nebo několika stranách, například na Úvodní obrazovce, lze se mezi stránkami přesouvat. Stránky lze posouvat pouze v případě, že je nastavena více než jedna strana. Přesouvání mezi jednotlivými stránkami: Umístěte prst na libovolné místo na obrazovce a přesuňte jej vlevo, chcete-li se přemístit na předchozí stranu, nebo vpravo, chcete-li se přemístit na stranu následující. Musí působit stálý tlak a prst se musí pohybovat stálou rychlostí. Jsou-li dostupná, můžete klepnout na tlačítko q nebo p na levé nebo pravé straně obrazovky. V následujících kapitolách jsou kroky obsluhy přesunu stránek pomocí dotykové obrazovky popsány jako "...přesuňte se... na stránku...".

20 20 Základní funkce Dotykový panel Tlačítko h Stiskněte tlačítko h a aktivujte nebo ukončete funkci rozpoznávání Výběr tlačítka na obrazovce nebo položky v nabídce Dotykový panel má dotykově citlivý povrch, který umožňuje ovládat další funkce nabídky na středním displeji. Je umístěn za řadicí pákou. Dotykový panel poskytuje při obsluze hmatovou zpětnou vazbu. Tlačítko BACK Dalším stisknutím tlačítka BACK se vrátíte na předchozí obrazovku. Stiskněte a podržte tlačítko BACK pro návrat na Úvodní obrazovku. Umístěte prst na panel. Na obrazovce se objeví kursor se symbolem ruky. V závislosti na poloze prstu může systém vybrat nějaký prvek na obrazovce. Kurzor zmizí po uplynutí jisté doby. Přesuňte prst ve směru prvku, který chcete vybrat. Kursor se symbolem ruky se přesune z jednoho volitelného prvku k následujícímu. Když je vybraný prvek zvýrazněn, zastavte se. Stiskněte panel a vyberte odpovídající prvek. V následujících kapitolách bude výběr a aktivace tlačítka na obrazovce nebo položky nabídky pomocí dotykového panelu popisovány "...zvolte na obrazovce tlačítko..." nebo "...zvolte položku nabídky...".

21 Základní funkce 21 Posouvání seznamu Posouvání stránek Pokud jsou dostupné položky organizovány na jedné nebo několika stranách, například na Úvodní obrazovce, lze se mezi stránkami přesouvat. Stránky lze posouvat pouze v případě, že je nastavena více než jedna strana. Posouvání stránek Úvodní obrazovky Na dotykový panel položte dva prsty a současně je posuňte vlevo, chceteli se přemístit na stranu následující, nebo vpravo, chcete-li se přemístit na stranu předchozí. Pohyb stránkami oblíbených položek Pokud je na obrazovce více položek, než se na ni vejde, můžete se seznamem posouvat. Procházení seznamem s položkami v nabídce: Na dotykový panel položte dva prsty a současně je posuňte nahoru nebo dolů. V následujících kapitolách jsou kroky obsluhy při pohybu v seznamu pomocí dotykového panelu popsány jako "...přesuňte se... na položku seznamu...". Přesouvání mezi jednotlivými stránkami: Přesouvání mezi jednotlivými stránkami oblíbených položek: Na dotykový panel položte tři prsty a současně je posuňte vlevo, chceteli se přemístit na stránky následující, nebo vpravo, chcete-li se přemístit na stránky předchozí.

22 22 Základní funkce V následujících kapitolách jsou kroky obsluhy přesunu stránek pomocí dotykového panelu popsány jako "...přesuňte se... na stránku...". Ovládací prvky na volantu Vyhledejte přehled všech odpovídajících ovládacích prvků na volantu v kapitole "Přehled ovládacích prvků 3 8. Pětisměrný ovladač Pětisměrný ovladač se používá k obsluze nabídek v informačním centru řidiče. Pětisměrný ovladač se skládá ze čtyř směrových tlačítek a potvrzujícího tlačítka (9). Tlačítko i (zpět) Při ovládání podnabídek v informačním centru řidiče, slouží tlačítko i pro pohyb zpět. Stisknutím tlačítka i se vrátíte do nabídky o úroveň výše. Výběr aplikace Chcete-li zobrazit nabídku pro výběr aplikace, stiskněte tlačítko i. Opakovaně stiskněte tlačítko P nebo Q a vyberte položku nabídky. Stisknutím tlačítka 9 potvrďte výběr. Aktivuje se odpovídající aplikace. Výběr funkce specifické aplikace Chcete-li zobrazit hlavní nabídku právě aktivní aplikace, stiskněte tlačítko j. Opakovaně stiskněte tlačítko P nebo Q a vyberte položku nabídky. Stisknutím tlačítka 9 potvrďte výběr. Zobrazí se podnabídka dalších možností nebo vybraná funkce. Pokud máte požadavek na potvrzení funkce nebo zprávy v informačním centru řidiče, stiskněte tlačítko SEL (Volba) a pak stiskněte tlačítko 9. Systém rozpoznávání řeči V kapitole "Rozpoznávání řeči" 3 84 vyhledejte další informace o systému rozpoznávání řeči. Obsluha nabídky Úvodní obrazovka Úvodní obrazovka se zobrazuje na středním displeji.

23 Základní funkce 23 Z Úvodní obrazovky jsou přístupné všechny nainstalované aplikace. Úvodní obrazovka je tvořena až pěti stránkami až s osmi aplikacemi na stránku. Tlačítko Domů Stiskněte tlačítko ; na přístrojové desce a zpřístupněte Úvodní obrazovku. Pokud stisknete tlačítko ; na Úvodní obrazovce, vrátíte se na první stránku. Aktivace aplikace Vyberte odpovídající ikonu aplikace pro její spuštění a aktivaci hlavní nabídky aplikace. Funkce rádia a média jsou vybrané odpovídajícími tlačítky. Ikony nedostupných aplikací jsou zobrazeny šedě. Posouvání stránek Přesouvání mezi jednotlivými stránkami: Umístěte prst na libovolné místo na obrazovce a přesuňte jej vlevo, chcete-li se přemístit na předchozí stranu, nebo vpravo, chcete-li se přemístit na stranu následující. Klepněte na tlačítko p nebo q na levé nebo pravé straně obrazovky. Umístěte dva prsty na libovolné místo na dotykovém panelu a přesuňte je vlevo, chcete-li se přemístit na předchozí stranu, nebo vpravo, chcete-li se přemístit na stranu následující. Podrobný popis, viz V pravém dolním okraji obrazovky označují značky, kolik stránek na Úvodní obrazovce je přístupných a která strana je právě zobrazena. Přizpůsobení Úvodní obrazovky Aktivace režimu úprav Klepněte na ikonu aplikace a několik sekund ji podržte. Obrazovka se změní při aktivaci režimu úprav: Značky rámečku jsou zobrazeny okolo všech ikon aplikace a označují, že je možné je přesunout na jiné místo. Zobrazí se panel aplikace (viz níže). Při posunu se zobrazí prázdná obrazovka zcela vpravo a je možné zde uspořádat novou stránku.

24 24 Základní funkce Ukončení režimu úprav Systém automaticky ukončí režim úprav po několika sekundách nečinnosti. Chcete-li ukončit režim úprav ihned, stiskněte tlačítko ; na přístrojové desce. Přesun ikon Chcete-li aktivovat režim úprav, viz také "Aktivace režimu úprav" výše. Přetáhněte ikonu, kterou chcete přesunout, do nového umístění. Uvolněte ikonu a umístěte ji do příslušného místa. Panel aplikací Panel aplikací je umístěn v horní části obrazovky uprostřed a je přístupný ze všech hlavních nabídek. V panelu aplikací je možné uložit tři až pět ikon. Některé ikony aplikací se dynamicky přizpůsobují aktuální situaci, například signalizují, že jste zmeškali telefonát. Aktivace aplikace Vyberte odpovídající ikonu aplikace pro její spuštění a aktivaci hlavní nabídky aplikace. Ikony nedostupných aplikací jsou zobrazeny šedě. Přizpůsobení panelu aplikací Přidání ikon do panelu aplikací Chcete-li aktivovat režim úprav, viz také "Aktivace režimu úprav" výše. Přetáhněte ikonu požadované aplikace do panelu aplikací. Ikona Úvodní obrazovky se změní na malou ikonu panelu aplikací. Uvolněte ikonu a umístěte ji do příslušného místa. Pokud je v panelu aplikací již pět ikon a přidáte novou, jedna ze stávájících ikon je nahrazena. Přetáhněte novou ikonu do vybrané polohy stávající ikony, kterou chcete nahradit. Stávající ikona se zobrazí šedá a signalizuje, že byla odebrána. Uvolněte novou ikonu a uložte ji do příslušného místa.

25 Základní funkce 25 Vyjmutí ikony z panelu aplikace Chcete-li aktivovat režim úprav, viz také "Aktivace režimu úprav" výše. Přetáhněte odpovídající ikonu aplikace ven z panelu aplikací a uvolněte ji kdekoliv na obrazovce. Aplikace je z panelu odebrána. Volicí interaktivní panel Interaktivní panel je umístěn na dolním okraji obrazovky a je přístupný ze všech hlavních nabídek. Prostřednictvím interaktivního panelu můžete změnit různé pohledy v jedné aplikaci nebo provést operace pro aplikaci specifické, například spustit relaci rozpoznávání hlasu. Aktivace operace Vyberte odpovídající tlačítko na interaktivním panelu a přepněte se do jiného zobrazení, nebo proveďte akci. Pokud funkce není právě dostupná v nabídce, odpovídající ikona v interaktivním panelu bude šedá. Zobrazení interaktivního panelu Pokud používáte tlačítka na obrazovce zobrazení v hlavní nabídce, interaktivní panelu je často minimalizován. Chcete-li zobrazit interaktivní panel, zvolte tlačítko n na dolním okraji obrazovky. Zprávy V případě systémové události a před použitím systémové funkce, nebo v důsledku externí události, například příchozího telefonátu, může být zobrazena výzva. Vyberte jednu z dostupných možností. Pokud bude ignorována, je většina zpráv automaticky po jisté době odebrána z paměti. Upozornění, která z paměti nejsou odebrána automaticky, zůstávají na obrazovce až do doby, než jsou potvrzeny nebo je aktivace neplatná. Klávesnice Abecední klávesnice:

26 26 Základní funkce Symbolová klávesnice: V závislosti na aplikaci nebo právě aktivní funkci se bude nabídka klávesnice zobrazovat odlišně. Chcete-li přepnout na symbolovou klávesnici, zvolte tlačítko Sym. Chcete-li přepnout na abecední klávesnici, zvolte tlačítko ABC. Zadávání znaků Chcete-li zadat znak, klepněte na odpovídající tlačítko. Při uvolnění se znak zadá. Pokud náhodně klepnete na nesprávné tlačítko na obrazovce, posuňte se přes obrazovku k požadovanému znaku a uvolněte. Klepněte na tlačítko, podržte jej a zobrazte související písmena v místní nabídce. Přesuňte se k požadovanému písmenu a uvolněte. Chcete-li potvrdit zadání, vyberte odpovídající tlačítko potvrzení. Funkce automatického dokončování Pokud jste jednou zadali posloupnost znaků, uloží se do systému a může být vyvolána funkcí automatického dokončování. Jakmile zadáte jeden znak (písmeno nebo číslici), funkce automatického dokončování se aktivuje. Každý další zadaný znak je při procesu párování zvážen, čímž se redukuje seznam automaticky vybraných shod.

27 Základní funkce 27 Zvolte tlačítko o vedle zadaného znaku a zobrazte seznam všech automaticky dokončených shod. Nad tlačítkem o se zobrazí počet dostupných možností. Mění se podle počtu nalezených shod. Zvolte v seznamu odpovídajících položek. Klávesnice se znovu zobrazí se zobrazeným odpovídajícím záznamem ze seznamu do vstupního pole. Úprava textu Chcete-li změnit již zadaný text, klepněte na odpovídající místo v textu a umístěte kurzor. Zadejte změny. V závislosti na aplikaci vyberte tlačítko nebo r a odstraňte jeden zadaný znak. Klepněte a podržte tlačítko a r a odstraňte všechny znaky. Zvolte odpovídající tlačítko potvrzení a potvrďte zadání. Smíšené znaky (malé/velké) Ve většině případů je možné zadávat pouze velká písmena. Je-li k dispozici možnost zadávání smíšených znaků, zobrazí se další tlačítka Caps a Shift. Chcete-li aktivovat funkci Caps Lock a všechna písmena psát velká, zvolte tlačítko Caps. Chcete-li funkci Caps Lock deaktivovat, zvolte tlačítko Caps ještě jednou. Chcete-li aktivovat funkci Shift a napsat velké pouze jedno písmeno, zvolte tlačítko Shift. Funkce se po zadání jednoho písmena automaticky deaktivuje. Klávesnice Pokud musíte zadat pouze jedno číslo nebo kód PIN, zobrazí se klávesnice. V závislosti na aplikaci nebo právě aktivní funkci se bude nabídka klávesnice zobrazovat odlišně. Podrobný popis způsobu zadávání znaků a změny zadaného textu naleznete výše. Rozpoznávání znaků Aktivace rozpoznávání znaků Stiskněte tlačítko h na dotykovém panelu. Pokud se již nacházíte v nabídce klávesnice, vyberte tlačítko s.

28 28 Základní funkce Zadávání znaků Nakreslete požadovaný znak (číslice nebo velké písmeno) na dotykovém panelu. Zobrazí se v podokně rozpoznávání znaků. Systém se pokusí odhadnout, který znak chcete zadávat a zobrazí svůj odhad v seznamu, přičemž nejlepší volbu zobrazí jako první. Nejlepší volba je oznámena slyšitelně. Zvolte požadovaný znak. Chcete-li se posouvat seznamem (v případě potřeby), můžete volitelně provést následující: Na dotykový panel položte dva prsty a současně je posuňte nahoru nebo dolů. Na dotykové obrazovce klepněte na tlačítka o nebo n na horním a dolním okraji panelu posuvníku, přesuňte posuvník prsty nahoru nebo dolů, nebo umístěte prst na obrazovku a přesuňte jej nahoru nebo dolů. Vybraný znak je zadaný do pole úprav. Pokud byl nejlepší odhad systému správný, kresba nového znaku rovněž slouží jako potvrzení. Chcete-li uzavřít nabídku rozpoznávání znaků, přitiskněte na panel dva prsty. Modifikátory znaků Chcete-li nakreslit modifikátory znaků, použijte následující gesta. Tečka představuje počáteční bod pohybu. Mezera Přejeďte zleva doprava:

29 Základní funkce 29 Odstranit Přejeďte zprava doleva: Nabídka nastavení Klepněte na tlačítko t a zobrazte nabídku nastavení rozpoznávání znaků. V této nabídce můžete definovat rychlost rozpoznávání znaků (Rychlost zápisu a Rychlost výběru znaků). Nastavte odpovídající rychlost na Standard, Rychleji a Pomaleji. Nastavte Hlasové potvrzení na ZAP. nebo OFF. Oblíbené položky Jako oblíbené položky lze uložit celou řadu různých informací, například: Rozhlasové stanice Hudební skladby Alba nebo interpreti Telefonní čísla Cíle a trasy POIs (body zájmů) Kontaktní informace Nastavení zvuku Aplikace úvodní obrazovky K dispozici je 60 individuálních oblíbených umístění, zobrazených jako pět oblíbených položek na řádek. Mohou být zobrazeny formou zobrazení jednoho řádku nebo tří řádek. Pokud je umístění oblíbených položek obsazeno, tlačítko oblíbených položek zobrazí text jmenovky odpovídající položky. Je-li pozice oblíbené položky prázdná, je uvedeno číslo pozice oblíbené položky (1 až 60). Zobrazování oblíbených položek Seznam oblíbených položek je přístupný ze všech nabídek. Chcete-li zobrazit jednu řádku oblíbených položek, když je na obrazovce zobrazeno tlačítko n: Na obrazovce stiskněte tlačítko n.

30 30 Základní funkce Chcete-li tři řádky oblíbených položek, viz níže. Chcete-li zobrazit jednu řádku oblíbených položek, když je na obrazovce zobrazen interaktivní panel: Na dotykové obrazovce umístěte prst na interaktivní panel a přesuňte se nahoru, až bude viditelný jeden řádek oblíbených položek. Musí působit stálý tlak a prst se musí pohybovat stálou rychlostí. Na dotykovém panelu umístěte tři prsty na panel a přesuňte je nahoru, až bude viditelný jeden řádek oblíbených položek. Chcete-li zobrazit tři řádky oblíbených položek, použijte jeden prst (nebo tři prsty) a přetáhněte seznam oblíbených položek dále. Pohyb stránkami oblíbených položek Stránka oblíbených položek je viditelná v zobrazení jedné řádky nebo tří řádek. Chcete-li se posouvat seznamem oblíbených položek, můžete volitelně provést následující: Na dotykové obrazovce umístěte prst kdekoliv na oblíbenou stránku a přesuňte vlevo nebo vpravo. Zobrazí se následující nebo předchozí stránka oblíbených položek. Musí působit stálý tlak a prst se musí pohybovat stálou rychlostí. Na dotykový panel položte tři prsty a posuňte je vlevo nebo vpravo. Zobrazí se následující nebo předchozí stránka oblíbených položek. Jakmile se dostanete na začátek nebo konec stránky oblíbených položek, celý seznam se sbalí. Na dolním okraji obrazovky označují značky, kolik stránek oblíbených položek je přístupných a která strana je právě zobrazena. Počet značek se mění podle vybraného zobrazení (více stránek v jednořádkovém zobrazení, méně stránek v třířádkovém zobrazení).

31 Základní funkce 31 Ukládání oblíbených položek Oblíbené položky mohou být uloženy z Úvodní obrazovky, aplikace zvuku, aplikace navigace nebo aplikace telefonu. Vyskytují se dvě různé základní situace: na obrazovce je pouze jedna položka, kterou lze uložit; na obrazovce je více položek, které lze uložit. Zpřístupněte seznam oblíbených položek a posuňte se na odpovídající stránku oblíbených. Klepněte a podrže odpovídající tlačítko oblíbených položek na obrazovce. Pokud je na obrazovce pouze jedna položka, kterou lze uložit, ozve se zvukový signál a stanice je uložena pod odpovídající tlačítko obrazovky. Pokud je obrazovce více než jedna položka, kterou lze uložit, je stránka oblíbených položek minimalizována a předchozí zobrazená nabídka je znovu aktivována. Vyberte položku, kterou chcete uložit jako oblíbenou. Ozve se zvukový signál a stanice je uložena pod odpovídající tlačítko obrazovky. Níže je uvedeno několik příkladů ukládání oblíbených položek. Příklad: Rozhlasová stanice Opakovaně stiskněte tlačítko RADIO a aktivujte funkci rádia a požadované vlnové pásmo. Vyberte stanici, kterou chcete uložit jako oblíbenou Chcete-li tuto stanici uložit jako oblíbenou, zobrazte seznam oblíbených položek a přesuňte se na odpovídající stránku. Klepněte a podrže odpovídající tlačítko oblíbených položek na obrazovce. Stanice se uloží do oblíbených. Příklad: Album (Album) Opakovaně stiskněte tlačítko MEDIA a vyberte požadovaný zdroj zvuku. Vyberte tlačítko PROHLÍŽET a aktivujte nabídku procházení, pak zvolte kartu ALBA Chcete-li jedno z alb uložit jako oblíbenou položku, zobrazte seznam oblíbených položek a přesuňte se na odpovídající stránku. Klepněte a podrže odpovídající tlačítko oblíbených položek na obrazovce. Stránka oblíbených položek je minimalizovaná a seznam alb se znovu zobrazí. Vyberte album, které chcete uložit jako oblíbené. Vybrané album se uloží do oblíbených položek. Příklad: Cíl Stiskněte tlačítko ; a zobrazte úvodní obrazovku, pak vyberte ikonu NAV. Vyberte CÍL v interaktivním panelu a pak vyberte kartu PŘEDCHOZÍ Chcete-li jednu z adres v seznamu nedávných cílů uložit jako oblíbenou položku, zobrazte seznam oblíbených položek a přesuňte se na odpovídající stránku.

32 32 Základní funkce Klepněte a podrže odpovídající tlačítko oblíbených položek na obrazovce. Stránka oblíbených položek je minimalizovaná a nabídka nedávných cílů se znovu zobrazí. Vyberte adresu, kterou chcete uložit jako oblíbenou. Vybraná adresa se uloží do oblíbených položek. Příklad: Telefonní číslo Stiskněte tlačítko ; a zobrazte úvodní obrazovku, pak vyberte ikonu TELEFON. Vyberte kartu KLÁVESNICE a zadejte číslo, které chcete volat Chcete-li toto číslo uložit jako oblíbenou položku, zobrazte seznam oblíbených položek a přesuňte se na odpovídající stránku. Klepněte a podrže odpovídající tlačítko oblíbených položek na obrazovce. Číslo se uloží do oblíbených položek. Načítání oblíbených položek Zobrazte stránku oblíbených položek (viz výše) a posuňte se k odpovídající stránce oblíbených (v případě potřeby). Nedostupné oblíbené položky jsou zobrazeny šedé. Zvolte požadovanou oblíbenou položku (tlačítko na obrazovce). V závislosti na typu vybraných oblíbených položek se přehraje rozhlasová stanice nebo skladba, aktivuje se telefonní volání, je vypočítána trasa nebo aplikace. Aktivní oblíbená položka je vybrána. Použití dálkového ovladače u pravostranného řízení Opakovaně stiskněte tlačítka k nebo l a vyberte požadovanou zvukovou oblíbenou položku. Alternativně použijte pětisměrný ovladač: Stiskněte tlačítko i a zobrazte sdruženou nabídku pro výběr aplikace. Vyberte seznam položek Audio a pak Oblíbené. Zvolte požadovanou oblíbenou položku. Úprava oblíbených položek Vyberte ikonu NASTAVENÍ na Úvodní obrazovce, seznam položek Rádio pak Správa oblíbených. Náhled třech řad seznamu oblíbených položek se zobrazí s možnostmi editace zobrazenými v interaktivním panelu. Přejmenování oblíbených položek V případě potřeby se přesuňte k odpovídající stránce oblíbených položek.

33 Základní funkce 33 Vyberte oblíbenou položku, kterou chcete upravovat. Na obrazovce stiskněte tlačítko PŘEJMEN.. Otevře se klávesnice s textem jmenovky aktuální oblíbené položky v poli záznamu, stejně jako v oblasti náhledu jmenovky. Zadejte nový text jmenovky a vyberte tlačítko Jméno. Vrátíte se na stránku oblíbených položek. Vyberte tlačítko o na dolním okraji obrazovky a zobrazte interaktivní panel, pak vyberte tlačítko KONEC a vraťte se do nabídky nastavení. Odstranění oblíbených položek V případě potřeby se přesuňte k odpovídající stránce oblíbených položek. Vyberte oblíbenou položku, kterou chcete odstraňovat. Na obrazovce stiskněte tlačítko VYMAZAT. Oblíbené položky a všechna související data jsou vybrána. Zvolte tlačítko KONEC a vraťte se do nabídky nastavení. Přesunutí oblíbených položek V případě potřeby se přesuňte k odpovídající stránce oblíbených položek. Přetáhněte oblíbenou položku, kterou chcete přesunout, do nového umístění. Chcete-li uložit oblíbenou položku do umístění za aktuálně zobrazenou stránkou oblíbených položek, přetáhněte ji na symboly p nebo q na horním okraji stránky oblíbených položek. Seznam se začne posouvat. Chcete-li posouvání zastavit, přesuňte se zpět na stránku oblíbených položek. Vyberte tlačítko KONEC a potvrďte akci, pak se vraťte se do nabídky nastavení. Definování počtu zobrazených oblíbených položek Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NASTAVENÍ. Vyberte seznam nabídky Rádio a pak Zobrazení počtu oblíbených. Aktivujte požadovaný počet zobrazených oblíbených položek. Pokud počet oblíbených položek překročí počet oblíbených položek aktivovaných v nabídce nastavení, další uložené oblíbené položky nejsou odstraněny, ale pouze skryty.

34 34 Základní funkce Mohou být znovu aktivovány zvýšením počtu zobrazitelných oblíbených položek. Kontakty Z informačního systému jsou přístupné dva různé typy seznamů kontaktu: Seznamy kontaktů stažené ze zařízení Bluetooth nebo dalších externích zdrojů. Seznam kontaktů ve vozidle. V seznamu kontaktů ve vozidle lze uložit maximálně 1000 kontaktů. Pro stažený seznam kontaktů není žádné omezení. Výběr zdroje kontaktů Seznam kontaktů zobrazení jako první po zpřístupnění se liší podle právě aktivní aplikace a připojených zařízení. Změna zdroje Vyberte tlačítko Změnit seznam kontaktů na pravé straně obrazovky. Zobrazí se seznam všech dostupných zdrojů kontaktů. Právě aktivní seznam kontaktů je označen tlačítkem 9. Vyberte požadovaný seznam kontaktů. Zobrazí se odpovídající seznam. Systém si pamatuje seznam vybraný v dané aplikaci. Při opětovném zadávání seznamu kontaktů z této aplikace, je znovu zobrazen dříve vybraný seznam. Odstranění kontaktů vozidla Vyberte tlačítko Změnit seznam kontaktů na pravé straně obrazovky. Zobrazí se seznam všech dostupných zdrojů kontaktů. Právě aktivní seznam kontaktů je označen tlačítkem 9. Vyberte tlačítko vedle Vozidlo. Zobrazí se potvrzující hlášení. Potvrďte zprávu a odstraňte seznam. Třídění seznamů kontaktů Standardně jsou seznamy tříděny abecedně podle jména. Pokud žádné jméno (křestní) není dostupné, je místo toho použito příjmení. Pokud není zadáno jméno ani příjmení, pro třídění se použije první zadaný znak. Pořadí třídění může být změněno, pokud jsou jméno a příjmení uloženy do dvou různých polí. Chcete-li změnit pořadí třídění, vyberte tlačítko Seř.. Zvolte pořadí třídění. Seznam je roztříděn odpovídajícím způsobem.

35 Základní funkce 35 Použití seznamu kontaktů Chcete-li zobrazit seznam kontaktů, vyberte kartu KONTAKTY v odpovídající aplikaci. Navigační aplikace: Telefonní aplikace: Chcete-li zobrazit podrobnosti kontaktu, vyberte jeden ze záznamů v aktivním seznamu kontaktů. Podrobnosti kontaktů mohou obsahovat: Jméno a příjmení Několik telefonních čísel Několik ových adres Několik adres (například domů a do práce) V seznamu kontaktů z vozidla: záznam kategorie V seznamu kontaktů z vozidla: pole poznámky Pro záznamy POI: informace o hodinách, nabídky, ceny atd. Informace jsou tříděny podle aktivní aplikace, například v telefonní aplikací jsou telefonní čísla zobrazena jako první. Spuštění navigace Chcete-li spustit navádění k cíli, vyberte jednu z adres uložených pro vybraný kontakt nebo ikonu rychlé funkce vedle odpovídajícího kontaktu v seznamu. Zobrazí se podrobností o cíli Zahájení telefonního hovoru Chcete-li provést telefonní hovor, vyberte jedno telefonních čísel uložených pro vybraný kontakt nebo ikonu rychlé funkce vedle odpovídajícího kontaktu v seznamu. Zobrazí se nabídka odchozích volání 3 90.

36 36 Základní funkce Přidání nového kontaktu Chcete-li přidat informace z nabídky aplikace do seznamu kontaktů z vozidla, otevřete odpovídající aplikaci. Navigační aplikace Vyberte nebo zadejte cíl Zobrazí se podrobností o cíli. Na obrazovce stiskněte tlačítko Ulož. Zobrazí se nabídka. Telefonní aplikace Vyberte kartu POSLEDNÍ. Vyberte tlačítko w vedle telefonního čísla, které chcete přidat do seznamu kontaktů. Zobrazí se nabídka. Vyberte jednu z možností. Vytvořit nový kontakt Zobrazí se nabídka výběru kategorií dat. Vyberte odpovídající kategorii dat pro informace, které chcete uložit, například pracovní adresu nebo mobilní telefon. Zobrazí se podrobností o kontaktu. Kategorie dat uvedené v nové nabídce odpovídají informacím, které chcete uložit, například pokud je ukládanou informací adresa, jsou v seznamu zobrazeny pouze typy adres. Dokončete zadávání a vyberte tlačítko Ulož, čímž uložíte kontakt. Přidat k exist. kontaktům Zobrazí se seznam kontaktů z vozidla. Zvolte požadovaný kontakt. Zobrazí se podrobnosti o kontaktu s informacemi, které chcete přidat, jež budou uvedeny samostatně na pravé straně obrazovky. Vyberte odpovídající kategorii dat pro informace, které chcete uložit, například pracovní adresu nebo mobilní telefon. Pokud vyberete stávající kategorii dat, jsou stávající informace přepsány. Vyberte tlačítko Ulož a uložte nové informace. Úprava kontaktů Chcete-li změnit kontakt, vyberte požadovaný záznam v seznamu kontaktů z vozidla. Klepněte na tlačítko Upravit kontakt na pravé straně obrazovky.

37 Základní funkce 37 Zobrazí se okno úprav. Změna informací Vyberte pole, které chcete změnit. V závislosti na vybraném poli je zobrazena klávesnice. Zadejte změny Vyberte tlačítko Ulož v okně podrobností kontaktů a uložte změny. Přidání nových informací Vyberte pole, do kterého chcete přidat další informace. Pokud chcete vytvořit nové pole pro již stávající kategorii dat, například druhé číslo mobilního telefonu, vyberte tlačítko w v odpovídajícím datovém poli. Tlačítko w se zobrazí pouze v případě, že je možné přidat další informace pro data dané kategorie. V závislosti na vybraném poli je zobrazena klávesnice Zadejte nová data a vyberte tlačítko před vstupním polem, označujícím vybrané pole. Vyberte tlačítko Ulož v okně podrobností kontaktů a uložte změny. Odstranění kontaktu Chcete-li odstranit záznam kontaktu a všechny související informace, vyberte tlačítko Vymazat. Zobrazí se potvrzující hlášení. Potvrďte zprávu. Záznam je odstraněn.

38 38 Základní funkce Přehled dotykového ovládání Tabulka níže obsahuje souhrn všech pohybů (gest) na dotykové obrazovce a dotykovém panelu, které můžete učinit pomocí jednoho, dvou nebo tří prstů pro aktivování specifických akcí v nabídce. Nabídka Akce Dotyková obrazovka Dotykový panel Všechny nabídky Navigace k prvku obrazovky 1 prst, přesuňte přes dotykový panel Vybrat/aktivovat prvek 1 prst, klepněte jednou na prvek 1 prst, stiskněte dotykový panel Posouvání seznamu 1 prst, přesuňte nahoru nebo dolů 2 prsty, přesuňte nahoru nebo dolů 1 prst, přesuňte posuvník na přetáčecí liště 1 prst, opakovaně klepněte, nebo klepněte a podržte tlačítko n nebo o na horním či dolním posuvníku Posouvání textu 1 prst, přesuňte nahoru nebo dolů 2 prsty, přesuňte nahoru nebo dolů

39 Základní funkce 39 Nabídka Akce Dotyková obrazovka Dotykový panel Oblíbené Nabídka Rádio Zvednutí/spuštění řádek oblíbených položek Přesunutí na předchozí/ následující stránku oblíbených položek Ukládání oblíbených položek 1 prst, klepněte na volicí panel a přetáhněte nahoru nebo dolů 3 prsty, přesuňte nahoru nebo dolů 1 prst, přesuňte vlevo nebo vpravo 3 prsty, přesuňte vlevo nebo vpravo 1 prst, klepněte a podržte tlačítko oblíbených položek Odeslání aktuálních 1 prst, přesuňte ve směru informačního zvukových informací do centra řidiče informačního centra řidiče Vyhledání rozhlasových stanic Změna vlnového pásma Procházení 1 prst, stiskněte a podržte tlačítko oblíbených položek 2 prsty, přesuňte vlevo nebo vpravo a hledejte směrem nahoru nebo dolů 2 prsty, přesuňte nahoru nebo dolů a přeskočte k předchozímu nebo následujícímu rozhlasovému pásmu 2 prsty, stiskněte a podržte dotykový panel

40 40 Základní funkce Nabídka Akce Dotyková obrazovka Dotykový panel Nabídka médií Odeslání aktuálních 1 prst, přesuňte ve směru informačního zvukových informací do centra řidiče informačního centra řidiče Změna skladby Změna zdroje médií Procházení Aktivace rychlého přehrávání 2 prsty, přesuňte vlevo nebo vpravo a přeskočte k předchozí nebo následující skladbě 2 prsty, přesuňte nahoru nebo dolů a přeskočte k předchozímu nebo následujícímu zdroji médií 2 prsty, stiskněte a podržte dotykový panel 1 prst, klepněte a podržte odpovídající položku nabídky

41 Základní funkce 41 Nabídka Akce Dotyková obrazovka Dotykový panel Nabídka navigace Nabídka telefonu Funkce rozpoznávání znaků Odeslání aktuálních 1 prst, přesuňte ve směru informačního zvukových informací do centra řidiče informačního centra řidiče Posouvání mapy 1 prst, přesuňte napříč obrazovkou 2 prsty, přesuňte nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo Centrování mapy 1 prst, klepněte na místo na mapě, okolo kterého ji chcete vycentrovat Zvětšení mapy Tlačítko w na obrazovce 2 prsty, roztáhnout od sebe Zmenšení mapy Tlačítko na obrazovce 2 prsty, spojit k sobě (sevřít) Odeslání aktuálních 1 prst, přesuňte ve směru informačního zvukových informací do centra řidiče informačního centra řidiče Nakreslit znak 1 prst, přesuňte napříč obrazovkou 1 prst, přesuňte přes panel Započetí hledání cíle Funkce uzavření 2 prsty, stiskněte a podržte na panelu 2 prsty, stiskněte panel

42 42 Základní funkce Nastavení zvuku V nabídce nastavení tónů lze nastavit vlastnosti zvuku. Pokud nastavení provedete v jedné hlavní nabídce, jsou všechna nastavení provedena globálně ve všech režimech zdroje. Do nabídky je možné vstoupit z jednotlivých hlavních nabídek audia. Jako oblíbenou položku lze uložit přizpůsobenou sadu nastavených tónů. Podrobné informace naleznete na Chcete-li otevřít nabídku nastavení tónů, vyberte tlačítko MENU v odpovídající hlavní nabídce zvuku. Zvolte Nastavení zvuku. Výšky Pomocí tohoto nastavení zvyšte nebo snižte vysoké frekvence audio zdrojů. Upravte nastavení pomocí tlačítka nebo w. Střední rozsah Pomocí tohoto nastavení zvyšte nebo snižte střední frekvence zdrojů audia. Upravte nastavení pomocí tlačítka nebo w. Basy Pomocí tohoto nastavení zvyšte nebo snižte hluboké frekvence audio zdrojů. Upravte nastavení pomocí tlačítka nebo w. Vyvážení a rozložení hlasitosti dopředu a dozadu Na obrázku vpravo v nabídce definujte bod v kabině cestujících, ve kterém má být dostupný nejkvalitnější zvuk. Chcete-li upravit nastavení, použijte tlačítka n, o, p a q. Chcete-li rychle provést přepnutí mezi předními a zadními reproduktory, vyberte tlačítko Vpředu nebo Vzadu na horním nebo dolním schématu vozidla. Klepněte na středový bod vodítka a resetujte nastavení na nulu. Prostorový zvuk (pokud je vozidlo vybaveno systémem prostorového zvuku)

43 Základní funkce 43 Toto nastavení použijte pro zlepšení nebo utlumení prostorového efektu. Upravte nastavení pomocí tlačítka nebo w. Režimy ekvalizéru (pokud vozidlo není vybaveno systémem prostorového zvuku) Vyberte jedno z tlačítek na obrazovce v interaktivním panelu a optimalizujte tón podle specifického stylu hudby. Zvolte tlačítko Vlastní profil, pokud chcete definovat nastavení tónového zabarvení sami. Režimy prostorového zvuku (pokud je vozidlo vybaveno systémem prostorového zvuku) Vyberte jedno z tlačítek v interaktivním panelu obrazovky a optimalizujte tón podle různých míst sezení. Zvolte tlačítko Normální, pokud chcete dosáhnout nejlepšího zvuku na všech sedadlech. Nastavení hlasitosti Maximální hlasitost při spouštění Stiskněte tlačítko ; a pak zvolte ikonu NASTAVENÍ na Úvodní obrazovce. Procházejte seznamem a vyberte Rádio a pak Maxim. hlasitost zapnutí. Klepněte na tlačítka nebo w a nastavte požadovanou úroveň. Automatické nastavení hlasitosti Hlasitost může být nastavte automaticky, relativně podle rychlosti vozidla. V závislosti na výbavě vozidla je k dispozici jedna z následujících možností. Automatická hlasitost Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NASTAVENÍ. Procházejte seznamem a vyberte Rádio a pak Autom. regulace hlasitosti. Chcete-li nastavit stupeň uzpůsobení hlasitosti, nastavte Autom. regulace hlasitosti na jednu z dostupných možností. Vyp.: při zvyšování rychlosti vozidla se hlasitost nezvýší. Vysoká: při zvyšování rychlosti vozidla se hlasitost zvýší na maximum. Bose AudioPilot Tato funkce automaticky nastavuje hlasitosti podle všech zvuků zaregistrovaných ve vozidle. Tímto způsobem je zajištěno, že nižší hlasitost zůstane slyšitelná. Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NASTAVENÍ. Procházejte seznamem a vyberte Rádio a pak Bose AudioPilot. Klepněte na položku nabídky Bose AudioPilot a vypněte nebo zapněte funkci.

44 44 Základní funkce Zvuková zpětná vazba dotyku Pokud je funkce Zvuková dotyková odezva zapnuta, je každé klepnutí na tlačítko nebo položku nabídky indikováno pípnutím. Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NASTAVENÍ. Procházejte seznamem a vyberte Rádio a pak Zvuková dotyková odezva. Zvolte Zap. nebo Vyp.. Hlasitost zvukových pokynů Když je systém zapnutý nebo vypnutý, je přehrávána hudba. Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NASTAVENÍ. Procházejte seznamem a vyberte Rádio a pak Hlasitost zvukového signálu. Zvolte Zap. nebo Vyp.. Chcete-li nastavit zvuky při spouštění a vypínání, zvolte tlačítka nebo w. Pokud je aktivní odpovídající zdroj, hlasitost může být nastavena přímo pomocí ovladače m. Systémová nastavení Různá nastavení a úpravy informačního systému lze provádět v aplikaci NASTAVENÍ. Čas a datum Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NASTAVENÍ. Vyberte položku nabídky Čas a datum. Nastavení času Pro aktivaci příslušné podnabídky vyberte položku Nastavit čas. Ve spodní části obrazovky vyberte tlačítko Auto nast.. Aktivujte Zap. - RDS nebo Vyp. - ručně. Pokud vyberete možnost Vyp. - ručně, nastavte hodiny a minuty pomocí tlačítek n nebo o. Klepněte na tlačítko h. na pravé straně obrazovky a vyberte režim času.

45 Základní funkce 45 Pokud zvolíte 12hodinový režim, zobrazí se třetí sloupec pro nastavení dopoledne nebo odpoledne. Zvolte požadovanou volbu. Nastavení data Pro aktivaci příslušné podnabídky vyberte položku Nastavit datum. Pokud je automaticky poskytnuta informace o datu, není tato položka nabídky dostupná. Ve spodní části obrazovky vyberte tlačítko Auto nast.. Aktivujte Zap. - RDS nebo Vyp. - ručně. Pokud vyberete možnost Vyp. - ručně, nastavte datum pomocí tlačítek n nebo o. Zobrazení hodin Pro aktivaci příslušné podnabídky vyberte položku Hodiny. Chcete-li vypnout zobrazení digitálních hodin v nabídce, zvolte položku nabídky Vyp.. Jazyk Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NASTAVENÍ. Procházejte seznam a vyberte položku nabídky Jazyk. Právě aktivní jazyk je označen 9. Procházejte seznamem a vyberte požadovaný jazyk. Režim parkování zajišťovaného obsluhou Pokud aktivujete režim parkování zajišťovaného obsluhou (tzv. Valet mode), všechny displeje ve vozidle se uzamknout a v systému nebude možné provádět žádné změny. Zprávy související s vozidlem a kamera zadní polosféry zůstanou aktivovány. Uzamčení systému Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NASTAVENÍ. Procházejte seznam a vyberte položku nabídky Servisní režim. Zobrazí se klávesnice. Zadejte čtyřčíselný kód a vyberte tlačítko Potvrdit. Znovu se zobrazí klávesnice. Chcete-li potvrdit první vstup, zadejte čtyřčíselný kód a vyberte tlačítko Zablokovat. Systém je uzamčený. Odemčení systému Zapněte informační systém. Zobrazí se klávesnice.

46 46 Základní funkce Zadejte odpovídající čtyřčíselný kód a vyberte tlačítko Odblokovat. Systém je odemčený. Zapomenutý kód PIN Chcete-li resetovat kód PIN na výchozí nastavení, kontaktujte servisního partnera společnosti Opel. Displej Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NASTAVENÍ. Procházejte seznam a vyberte položku nabídky Displej. Režim Pro aktivaci příslušné podnabídky vyberte položku Den/noc. V závislosti na podmínkách externího osvětlení vyberte nabídku Den nebo Noc. Pokud vyberete možnost Autom., systém automaticky nastaví displej. Kalibrace dotykové obrazovky Pro aktivaci příslušné podnabídky vyberte položku Kalibrace dotykového displeje. Postupujte podle pokynů na obrazovce a klepněte na odpovídající označené body. Dotyková obrazovka se zkalibruje. Vypnutí displeje Zvolte položku nabídky Vypnout displej a vypněte displej. Chcete-li displej znovu zapnout, dotkněte se obrazovky nebo stiskněte tlačítko na přístrojové desce. Obnovení továrního nastavení Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NASTAVENÍ.

47 Základní funkce 47 Procházejte seznam a vyberte položku nabídky Obnovit standard. nastavení. Obnovení nastavení vozidla Zvolte možnost Obnovit nastavení vozidla a obnovte osobní nastavení vozidla. Zobrazí se výstražné hlášení. Na obrazovce stiskněte tlačítko Obnovit. Nastavení se resetuje. Vymazání všech soukromých dat Vyberte možnost Vymazat všechna soukr. data a odstraňte následující data: Spárovaná zařízení Bluetooth Uložené telefonní seznamy Seznam kontaktů ve vozidle Seznam cílů Oblíbené Zobrazí se výstražné hlášení. Na obrazovce stiskněte tlačítko Vymazat. Data jsou odstraněna. Obnovení nastavení rádia Vyberte možnost Obnovit nastavení rádia a resetujte následující data: Nastavení zvuku Nastavení hlasitosti Nastavení hlasu Panel aplikací Zdroje kontaktů. Zobrazí se výstražné hlášení. Na obrazovce stiskněte tlačítko Obnovit. Nastavení se resetuje. Informace o softwaru Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NASTAVENÍ. Procházejte seznam a vyberte položku nabídky Informace o softwaru. Zobrazí se seznam čísel verzí všech položek nahraných do systému. Aktualizace systému Chcete-li aktualizovat systémový software, kontaktujte svého servisního partnera společnosti Opel. Dotykový panel V této nabídce můžete definovat směr posouvání při ovládání dotykového panelu. Pokud nastavíte tuto funkci na Invertní, je směr posunu obrácen, tj. pokud se posouváte nahoru prsty, na obrazovce se posouváte ve skutečnosti dolů.

48 48 Základní funkce Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NASTAVENÍ. Procházejte seznam a vyberte položku nabídky TouchPad. Chceteli zobrazit odpovídající podnabídku, vyberte Invertovat nahoru/dolů nebo Invertovat vlevo/vpravo. Zvolte Standard nebo Invertní.

49 Rádio 49 Rádio Používání Hledání stanice Nabídky vlnových pásem Rádiový informační systém (RDS) Digitální rozhlasové vysílání Používání Funkce rádia je součástí aplikace AUDIO. Zapnutí funkce rádia Stiskněte tlačítko RADIO. Volba vlnového pásma Opakovaným stisknutím tlačítka RADIO na přístrojové desce přepnete mezi různými vlnovými pásmy. Hledání stanice Automatické hledání stanice Stiskněte tlačítko t nebo v pro přehrání předchozí nebo další stanice. Manuální hledání stanic Stiskněte a podržte na obrazovce tlačítko t nebo v. Odpovídající tlačítko uvolněte těsně před dosažením požadované frekvence. Seznamy stanic V seznamu stanic FM si můžete vybrat všechny rozhlasové stanice FM, které lze v dané oblasti přijímat. Chcete-li zobrazit seznam stanic v právě aktivním vlnovém pásmu, můžete volitelně postupovat takto: Klepněte na libovolné místo na obrazovce. Vyberte tlačítko PROHLÍŽET na levé straně obrazovky. Otočte ovladač MENU. Zobrazí se seznam stanic.

50 50 Rádio Právě přijímaná stanice je zvýrazněna. Procházejte seznamem a vyberte požadovanou položku. Kategorie Chcete-li zobrazit seznam kategorií aktuálně aktivního vlnového pásma, vyberte tlačítko Kat. v horním levém rohu obrazovky. Vyberte jednu z kategorií. Posouvejte se seznamem (v případě potřeby) a vyberte požadovanou stanici. Všechny frekvence Seznamy Všechny frekvence AM, Všechny frekvence FM a Všechny frekvence DAB umožňují ruční ladění stanic v odpovídajícím vlnovém pásmu. Chcete-li zobrazit všechny frekvence dostupné pro aktuálně aktivní vlnové pásmo, vyberte tlačítko Zobr. v horním pravém rohu obrazovky. Chcete-li naladit požadovanou frekvenci, posouvejte se seznamem a vyberte požadovanou položku seznamu. Oblíbené Podrobný popis, viz Nabídky vlnových pásem Nabídky vlnových pásem umožňují přístup k různým možnostem nastavení. Pro všechna vlnová pásma jsou k dispozici následující možnosti. V následujících kapitolách naleznete podrobný popis specifických nastavení vlnových pásem FM a DAB. Chcete-li otevřít nabídku právě aktivního vlnového pásma, aktivujte funkci rádia a vyberte pásmo. Zvolte tlačítko MENU v interaktivním panelu.

51 Rádio 51 Nastavení zvuku Podrobný popis, viz Automatická hlasitost / Bose Audio-Pilot Podrobný popis, viz Aktualizace seznamu rozhlasových stanic Pokud již není možné přijímat stanice v seznamu stanic pro specifické vlnové pásmo, vyberte Aktualizovat seznam stanic. Pokud je aktualizován seznam stanic pro specifické vlnové pásmo, je také aktualizován odpovídající seznam kategorií (pokud je k dispozici). Na obrazovce se zobrazí Sez. stanic se akt., dokud hledání nebude dokončeno. Dopravní program (TP) (Není dostupné pro pásmo AM) Chcete-li stále přijímat dopravní zpravodajství, nastavte Dopravní program (TP) - zap.. Podrobný popis, viz Rádiový informační systém (RDS) RDS je služba stanic FM, která výrazně usnadňuje nalezení požadované stanice a její bezproblémový příjem. Výhody RDS Na displeji se zobrazí název programu nastavené stanice namísto její frekvence. Při vyhledávání stanice se informační systém naladí pouze na stanice RDS. Informační systém vždy naladí vysílací frekvenci nastavené stanice, která vykazuje nejlepší příjem, a to prostřednictvím AF (alternativní frekvence). V závislosti na přijímané stanici zobrazí informační systém text rádia, který může obsahovat informace o aktuálním programu. Nabídka FM Chcete-li nakonfigurovat možnosti nastavení systému RDS, aktivujte funkci rádia a pak zvolte vlnové pásmo FM. Zvolte tlačítko MENU v interaktivním panelu a zobrazte nabídku FM.

52 52 Rádio RDS Nastavení RDS - zap. nebo RDS - vyp.. Dopravní program (TP) Stanice rádiové dopravní služby jsou stanice RDS, které vysílají zprávy o dopravním provozu. Pokud je rozhlasová dopravní služba zapnuta, bude aktuálně aktivní funkce po dobu dopravního hlášení přerušena. Pokud je rozhlasová dopravní služba aktivní, zobrazí se v horní liště hlavních nabídek [TP]. Jestliže aktuální stanice (nebo přehrávané médium) není stanice rozhlasové dopravní služby, automaticky se zobrazí [ ] vyhledávání následující dostupné stanice rozhlasové dopravní služby. Po nalezení stanice rozhlasové dopravní služby se symbol [TP] zvýrazní. Pokud není nalezena další rozhlasová stanice, na obrazovce zůstane [ ]. Pokud se na příslušné stanici vysílá dopravní hlášení rozhlasové stanice, zobrazí se zpráva. Chcete-li oznámení přerušit a vrátit se k předchozí aktivované funkci, upozornění zrušte. Oblast Občas stanice RDS vysílají na různých frekvencích různé regionální programy. Nastavení Region - zap. nebo Region - vyp.. Pokud je zapnuté regionální vysílání, jsou podle potřeby vybírány alternativní frekvence se stejnými regionálními programy. Pokud je regionálního vysílání vypnuté, jsou alternativní frekvence stanic voleny bez ohledu na regionální programy. Digitální rozhlasové vysílání Digitální rozhlasové vysílání (DAB) je inovační a univerzální rozhlasový systém. Výhody DAB Stanice DAB jsou namísto vysílacích frekvencí uváděné názvem programu. Pomocí DAB je možné vysílat několik rozhlasových programů (služeb) na jediné frekvenci (souboru). Kromě vysoce kvalitních služeb digitálního rozhlasového vysílání je DAB také schopen vysílat údaje související s programem a velké množství dalších datových služeb, včetně informací o cestování a dopravním provozu. Dokud může daný přijímač DAB snímat signál vysílaný rozhlasovou stanicí (i v případě, že je tento signál velmi slabý), je zaručena reprodukce zvuku.

53 Rádio 53 Nedochází k ztrácení signálu (zeslabování zvuku, které je typické pro příjem v pásmech AM nebo FM). Signál DAB je reprodukovaný stálou hlasitostí. Pokud je signál DAB příliš slabý a nemůže být přijímačem snímán, příjem se zcela přeruší. Tuto událost můžete vyloučit aktivací Př. DAB na DAB a/nebo Přepnutí DAB na FM v nabídce možností DAB (viz níže). V případě DAB nedochází k rušení stanicemi, které jsou na sousedních frekvencích (jev, který je typický pro příjem AM a FM). Když je signál DAB odrážen přírodními překážkami nebo budovami, kvalita příjmu DAB se zlepší, zatímco příjem AM nebo FM se v takových případech výrazně zhorší. Pokud je aktivován příjem DAB, tuner FM informačního systému zůstane aktivní na pozadí a průběžně vyhledává stanice FM s nejlepším příjmem. Pokud je aktivní funkce TP 3 51, jsou vysílána dopravní hlášení stanice, která má aktuálně nejlepší příjem. Deaktivujte TP, pokud nechcete přerušovat příjem DAB dopravními hlášeními FM. Nabídka DAB Chcete-li nakonfigurovat možnosti nastavení vysílání DAB, aktivujte funkci rádia a pak zvolte vlnové pásmo DAB. Zvolte tlačítko MENU v interaktivním panelu a zobrazte nabídku DAB. Hlášení DAB Kromě hudebních programů vysílá mnoho stanic DAB také hlášení různých kategorií. Pokud aktivujte některé nebo všechny kategorie, aktuálně přijímaná rozhlasová služba DAB se při hlášení těchto kategorií přeruší. Zvolte Hlášení DAB a zobrazte seznam kategorií DAB. Zvolte požadované kategorie. Vybrané kategorie jsou označeny s 9. Zprávy DAB lze přijímat pouze pokud je zapnuto vlnové pásmo DAB. Propojení DAB s DAB Pokud je tato funkce aktivovaná, zařízení se přepne na stejnou službu (program) na jiném souboru DAB (frekvenci, je-li k dispozici) v případě, že je signál DAB příliš slabý, aby mohl být přijímačem zachycen. Nastavte Př. DAB na DAB na Zap. nebo Vyp..

54 54 Rádio Propojení DAB s FM Pokud je tato funkce aktivovaná, zařízení se přepne na odpovídající stanici aktivní služby DAB (je-li k dispozici) v případě, že je signál DAB příliš slabý, aby mohl být přijímačem zachycen. Nastavte Přepnutí DAB na FM na Zap. nebo Vyp.. Pásmo L Pokud aktivujete L pásmo, informační systém bude přijímat další frekvenční pásmo. Frekvence pásma L sestává z pozemních a družicových rozhlasových stanic ( MHz). Nastavte L pásmo na Zap. nebo Vyp.. Intellitext Funkce Intellitext umožňuje příjem doplňkových informací, jako jsou hlášení, finanční informace, sport, zprávy atd. Pro zobrazení podrobných informací vyberete jednu z kategorií a určitou položku.

55 CD přehrávač 55 CD přehrávač Všeobecné informace Používání Všeobecné informace CD přehrávač informačního a zábavního systému může přehrávat zvukové CD disky a CD disky MP3/ WMA. Výstraha Do zvukového přehrávače byste za žádných okolností neměli vkládat DVD disky, singlové CD disky s průměrem 8 cm nebo tvarované CD disky. Na CD disky nesmíte dávat žádné nálepky. Tyto disky mohou v CD mechanice uváznout a mechaniku zničit. Poté bude nezbytná nákladná výměna tohoto zařízení. Důležité informace o zvukových CD discích a CD discích MP3/ WMA Lze použít následující formáty CD disků: CD, CD-R a CD-RW. Lze použít následující formáty souborů: ISO9660 úroveň 1, úroveň 2, (Romeo, Joliet). Soubory MP3 a WMA nahrané v jakémkoliv jiném formátu než jsou výše uvedené se nemusejí přehrávat správně a jejich názvy souborů a adresářů se nemusejí správně zobrazovat. Zvukové CD disky s ochranou proti kopírování, které nesplňují standard pro zvukové CD disky, se nemusí přehrávat správně nebo vůbec. Disky CD-R a CD-RW, které si sami vypálíte, jsou citlivější na nesprávné zacházení, než sériově vypálené CD disky. Je nutné zajistit správné zacházení, obzvláště v případě vlastnoručně vypálených disků CD-R a CD-RW. Vlastnoručně vypálené disky CD-R a CD-RW se nemusejí přehrávat správně nebo vůbec. Na CD discích se smíšeným režimem (kombinace zvuku a dat, např. MP3) budou rozpoznány a přehrávány pouze zvukové stopy.

56 56 CD přehrávač Při vyměňování CD disků dbejte na to, abyste na nich nezanechali otisky prstů. Okamžitě po vyjmutí CD disků ze zvukového přehrávače je vložte zpět do jejich obalů, abyste je chránili před poškozením a nečistotami. Nečistoty a kapaliny na CD discích mohou zašpinit čočku uvnitř zvukového přehrávače a způsobit poruchy. Chraňte CD disky před teplem a přímým slunečním světlem. Následující omezení platí pro údaje uložené na MP3/WMA CD disku: Maximální počet souborů/skladeb: 800. Maximální hloubka hierarchie složek: 8. Nelze přehrávat soubory WMA se správou digitálních práv (DRM) z internetových hudebních obchodů. Soubory WMA je možné bezpečně přehrávat pouze v případě že jsou vytvořeny pomocí aplikace Windows Media Player verze 9 nebo vyšší. Použitelné přípony seznamu skladeb:.m3u,.pls. Zápisy seznamu skladeb musí být ve formě vzájemně souvisejících drah. Tato kapitola popisuje pouze přehrávání souborů MP3, jelikož ovládání pro soubory MP3 a WMA je identické. Při vložení CD se soubory WMA se zobrazí nabídky vztahující se k MP3. Používání Spuštění přehrávání CD Zatlačte disk audio CD nebo MP3 potištěnou stranou směrem nahoru do otvoru pro CD, dokud se nezasune dovnitř. Opakovaným stisknutím tlačítka MEDIA aktivujte funkci CD. Vyjmutí CD disku Stiskněte tlačítko R. CD disk je vytlačen ze štěrbiny pro CD disk. Pokud není CD disk po jeho vysunutí vyjmut, po uplynutí několika sekund se zasune dovnitř. Funkční tlačítka Pozastavení přehrávání CD Zvolte tlačítko = obrazovky pro pozastavení přehrávání. Zvolte tlačítko l obrazovky pro obnovení přehrávání.

57 CD přehrávač 57 Přeskočení k předchozí nebo následující skladbě Vyberte tlačítko t nebo v pro přehrání předchozí nebo další stopy. Alternativně otočte ovladačem MENU a přeskočte k předchozí nebo další skladbě. Rychlé přehrávání dopředu nebo dozadu Klepněte a podržte tlačítka t nebo v a přesuňte skladbu rychle vzad nebo vpřed. Seznam stop Chcete-li zobrazit seznam stop, můžete postupovat takto: Klepněte na libovolné místo na obrazovce. Vyberte tlačítko PROHLÍŽET na levé straně obrazovky. Otočte ovladač MENU. Zobrazí se seznam stop. Právě přehrávaná skladba je zvýrazněna. Procházejte seznamem a vyberte požadovanou položku. Ve 3 61 vyhledejte podrobný popis pro procházení disků CD se soubory MP3. Nabídka CD Chcete-li zobrazit nabídku CD, vyberte tlačítko MENU v interaktivním panelu. Nastavení zvuku Podrobný popis, viz Náhodně Pokud je položka Náhodné přehrávání nastavena na Zap., všechny skladby na aktivním disku CD jsou přehrávány v náhodném pořadí. Nastavte Náhodné přehrávání na Zap. nebo Vyp.. Automatická hlasitost / Bose AudioPilot Podrobný popis, viz 3 43.

58 58 Externí zařízení Externí zařízení Všeobecné informace Poslech rádia Přehrávání videa Používání aplikací Všeobecné informace Zásuvka pro zařízení AUX, USB nebo kartu SD slouží pro připojení externích zařízení a je umístěna pod loketní opěrkou ve středové konzole. Vyhledejte podrobný popis zvedání loketní opěrky v uživatelské příručce. Tyto zásuvky se musí udržovat čisté a suché. Vstup AUX Do vstupu AUX je možné připojit například ipod nebo jiné přídavné zařízení. Při připojení do vstupu AUX je signál audia přídavného zařízení přenášen prostřednictvím reproduktorů informačního systému. Hlasitost a nastavení zvuku lze nastavit pomocí informačního systému. Všechna ostatní nastavení se musí ovládat prostřednictvím přídavného zařízení. Připojení zařízení Pro připojení přídavného zařízení do zásuvky vstupu AUX informačního systému použijte následující kabel: 3pólová pro zdroj zvuku. Chcete-li zařízení AUX odpojit, vyberte jinou funkci a pak zařízení AUX odpojte. Funkce audia AUX Informační systém může přehrávat hudební soubory obsažené v pomocných zařízeních, například v ipodu nebo smartphonu. USB port K USB portu lze připojit MP3 přehrávač, ipod nebo smartphone, nebo paměť USB.

59 Externí zařízení 59 Při připojení k USB portu, lze pomocí ovládacích prvků a nabídek informačního systému ovládat různá zařízení. Informační systém není kompatibilní se všemi modely přehrávačů MP3, USB, ipod nebo chytrými telefony. Připojení/odpojení zařízení Připojte USB zařízení nebo ipod do USB portu. Pro ipod použijte příslušný připojovací kabel. Pokud je připojeno UBS zařízení nebo ipod, který nelze načíst, zobrazí se odpovídající chybová zpráva a informační systém automaticky přepne na předchozí funkci. Pro odpojení USB zařízení nebo ipodu vyberte jinou funkci a potom vyjměte paměťové USB zařízení. Výstraha Zařízení neodpojujte během přehrávání. Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo informačního systému. Funkce audia USB Informační systém je schopen přehrávat audio soubory uložené paměťových USB zařízeních, jako jsou například chytré telefony nebo zařízení ipod/iphone. Funkce videa USB Informační systém je schopen přehrávat videa uložená v paměťových USB zařízeních. SD karta Do zásuvky pro kartu SD lze zasunout příslušnou paměťovou kartu. Po zasunutí lze kartu SD ovládat prostřednictvím ovládacích prvků a nabídek informačního systému. Informační systém nepodporuje všechny typy karet SD. Vložení/vyjmutí karty SD Výstraha Nikdy se nepokoušejte použít SD kartu, která je prasklá, deformovaná nebo byla opravována pomocí lepicí pásky. Mohlo by dojít k poškození zařízení. Vložte kartu SD do zásuvky podle obrázku níže. Hudební funkce se spustí automaticky.

60 60 Externí zařízení Pokud je připojena karta SD, kterou nelze načíst, zobrazí se odpovídající chybová zpráva a informační systém automaticky přepne na předchozí funkci. Chcete-li kartu SD vyjmout, nejprve aktivujte jinou funkci. Pak opatrně kartu SD zatlačte hlouběji do zásuvky. Karta SD se vysune ze zásuvky a lze ji vytáhnout. Výstraha Zařízení neodpojujte během přehrávání. Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo informačního systému. Audio funkce karty SD Informační systém může přehrávat hudební soubory uložené na kartě SD. Video funkce karty SD Informační systém může přehrávat filmy uložené na kartě SD. Bluetooth K informačnímu systému lze bezdrátově připojit audio zdroje s aktivovaným rozhraním Bluetooth (např. mobilní telefony s hudbou, přehrávače MP3 s rozhraním Bluetooth apod.), které podporují profily hudby Bluetooth A2DP a AVRCP. Připojení zařízení Podrobný popis připojení Bluetooth viz Funkce audia Bluetooth Informační systém může přehrávat hudební soubory obsažené v zařízeních Bluetooth, například v ipodu nebo smartphonu. Formáty souborů Podporována jsou pouze zařízení naformátovaná v souborových systémech FAT32, NTFS a HFS+. Některé soubory nemusí být přehrávány správně. To může být způsobeno rozdílným formátem záznamu nebo poškozením souboru. Soubory z internetových obchodů, u kterých byla uplatněna správa digitálních práv DRM (Digital Rights Management), nelze přehrávat. Informační systém je schopen přehrávat následující audio a video soubory uložené v externích zařízeních. Audio soubory Přehrávatelné formáty audio souborů jsou.mp3,.wma,.aac,.m4a a.aif.

61 Externí zařízení 61 Při přehrávání souboru s informacemi s příznakem ID3 může informační systém zobrazit například informace o názvu stopy a interpretovi. Video soubory Přehrávatelné formáty video souborů jsou.avi,.mpg,.mp4,.xvid a.wmv. Obecně jsou podporovány běžné kombinace zvuku a obrazu pro mobilní zařízení. Poslech rádia Spuštění přehrávání Pokud není zařízení připojeno, připojte jej Opakovaně stiskněte tlačítko MEDIA a aktivuje požadovaný zdroj média. Příklad: hlavní nabídka USB. Alternativně vyberte Moje knihovna médií a zobrazte knihovnu obsahující hudební data všech připojených zařízení. Funkční tlačítka Během přehrávání zdroje AUX nejsou funkční tlačítka dostupná. Pozastavení přehrávání Zvolte tlačítko = obrazovky pro pozastavení přehrávání. Zvolte tlačítko l obrazovky pro obnovení přehrávání. Přeskočení k předchozí nebo následující skladbě Vyberte tlačítko t nebo v pro přehrání předchozí nebo další stopy. Alternativně otočte ovladačem MENU a přeskočte k předchozí nebo další skladbě. Rychlé přehrávání dopředu nebo dozadu Klepněte a podržte tlačítka t nebo v a přesuňte skladbu rychle vzad nebo vpřed. Funkce procházení Funkce procházení není dostupná pro zdroje AUX a Bluetooth. Chcete-li zobrazit obrazovku procházení, můžete postupovat takto: Klepněte na libovolné místo na obrazovce Vyberte tlačítko PROHLÍŽET na levé straně obrazovky Otočte ovladač MENU.

62 62 Externí zařízení Zvolte PLAYLISTY, UMĚLCI, ALBA, SKLADBY, ŽÁNRY nebo VÍC. VÍC obsahuje další kategorie: Podcasts, Audio knihy, Videa a Skladatelé. Procházejte kategoriemi, dokud nenaleznete požadovanou skladbu. Zvolte skladbu, kterou chcete začít přehrávat. Nabídky audia Chcete-li zobrazit odpovídající nabídku audia, vyberte tlačítko MENU v interaktivním panelu. V některých nabídkách audio nejsou některé položky nabídky k dispozici. Nastavení zvuku Podrobný popis, viz Náhodně Pokud je položka Náhodné přehrávání aktivována, skladby na aktivním zařízení jsou přehrávány v náhodném pořadí. Při přehrávání USB, SD nebo ipod je funkce náhodného přehrávání závislá na režimu vybraného filtru přehrávání skladby, například album, interpret, žánr. Nastavte Náhodné přehrávání na Zap. nebo Vyp.. Automatická hlasitost / Bose AudioPilot Podrobný popis, viz Správa zařízení Bluetooth (dostupné pouze v nabídce hudby Bluetooth) Vyberte Správa zařízení Bluetooth a zobrazte seznam zařízení. Podrobný popis, viz Dopravní program (TP) Chcete-li stále přijímat dopravní zpravodajství, nastavte Dopravní program (TP) - zap.. Podrobný popis, viz Přehrávání videa Spuštění přehrávání videa Připojte zařízení Opakovaně stiskněte tlačítko MEDIA a aktivuje požadovaný zdroj média.

63 Externí zařízení 63 Zvolte tlačítko PROHLÍŽET obrazovky a kartu VÍC. Zvolte položku v seznamu Videa a pak požadovaný soubor filmu. Spustí se přehrávání videa. Funkční tlačítka Pozastavení přehrávání Zvolte tlačítko = obrazovky pro pozastavení přehrávání. Zvolte tlačítko l obrazovky pro obnovení přehrávání. Přeskočení k předchozímu nebo následujícímu souboru Vyberte tlačítko t nebo v pro přehrání předchozí nebo další soubor filmu. Alternativně otočte ovladačem MENU a přeskočte k předchozí nebo další soubor filmu. Rychlé přehrávání dopředu nebo dozadu Klepněte a podržte tlačítka t nebo v a přesuňte skladbu rychle vzad nebo vpřed. Nabídka videa Chcete-li zobrazit nabídku videa, vyberte tlačítko MENU v interaktivním panelu. Podrobný popis nabídky viz Používání aplikací Informační systém podporuje obsluhu aplikací prostřednictvím ovládacích prvků informačního systému. Před tím, než lze aplikaci ovládat pomocí ovládacích prvků informačního systému, musí být tato aplikace nainstalována prostřednictvím chytrého telefonu. Aktivace párovací funkce smartphonu Aktivujte párovací funkci a Bluetooth funkci smartphonu (viz uživatelská příručka smartphonu). Funkce Tethering se musí správně nastavit v závislosti na poskytovateli sítě. Připojte smartphone k informačnímu systému prostřednictvím funkce Bluetooth Vytvoření nového účtu Stiskněte tlačítko ; a pak vyberte ikonu Apps, čímž zobrazíte uvítací obrazovku. Chcete-li nastavit nový účet, vyberte odpovídající tlačítko na dolním okraji obrazovky. Budete provedeni různými obrazovkami nastavení.

64 64 Externí zařízení Nejprve se zobrazí seznam všech telefonů spárovaných se systémem. Zvolte telefon, se kterým chcete vytvořit internetové připojení s obchodem s aplikacemi. Pak se zobrazí klávesnice pro zadání ové adresy. Zadejte svou e- mailovou adresu. V zobrazené nabídce je nutné nastavit kód PIN. Zvolte pole zadání kódu PIN. Zobrazí se klávesnice. Zvolte požadované číslice. Potvrzení kódu PIN provedete zvolením pole Potvrdit nový kód PIN. Znovu se zobrazí klávesnice. Zadejte kód PIN ještě jednou. Potvrďte zadání. Zobrazí se nabídka pro výběr země. Procházejte seznamem a vyberte požadovaná země. Nakonec je zobrazena obrazovka se zásadami ochrany soukromí obchodu s aplikacemi. Vyberte tlačítko Souhlasím a vytvořte si účet. Zobrazí se hlavní nabídka aplikací. Instalace nové aplikace Stiskněte tlačítko ; a pak vyberte ikonu Apps, čímž zobrazíte hlavní nabídku aplikací. Vyberte tlačítko Apps na dolním okraji obrazovky a zobrazte jejich nabídku. Všechny Chcete-li zobrazit seznam všech dostupných aplikací, vyberte tlačítko Všechny na dolním okraji obrazovky. Procházejte seznamem a vyberte požadovanou aplikaci. Zobrazí se podnabídka s podrobnými informacemi o odpovídající mapě. Chcete-li nainstalovat aplikaci do informačního systému, vyberte Instalovat na dolním okraji obrazovky. Aplikace je instalována. Když je proces instalace dokončen, tlačítko Instalovat se změní na Spustit. Aplikace nainstalované v informačním systému se zobrazují na domovské stránce jako ikony. o Chcete-li vyhledat specifickou aplikaci, vyberte tlačítko o. Zobrazí se klávesnice. Zadejte hledaný název. Zobrazí se seznam všech aplikací nalezených podle zadané názvu. Zvolte požadované aplikace. Zobrazí se podnabídka s podrobnými informacemi o odpovídající mapě. Chcete-li nainstalovat aplikaci do informačního systému, vyberte Instalovat na dolním okraji obrazovky. Aplikace je instalována. Když je proces instalace dokončen, tlačítko Instalovat se změní na Spustit. Aplikace nainstalované v informačním systému se zobrazují na domovské stránce jako ikony. Moje aplikace Stiskněte tlačítko ; a pak vyberte ikonu Apps, čímž zobrazíte hlavní nabídku aplikací.

65 Externí zařízení 65 Vyberte tlačítko Apps na dolním okraji obrazovky a zobrazte jejich nabídku. Chcete-li zobrazit seznam všech aplikací nainstalovaných v informačním systému, vyberte tlačítko Moje aplikace na dolním okraji obrazovky. Vyberte požadované možnosti, například spuštění nebo odstranění aplikace. Nastavení Nabídka nastavení poskytuje možnosti pro správu účtů. Stiskněte tlačítko ; a pak vyberte ikonu Apps, čímž zobrazíte hlavní nabídku aplikací. Vyberte tlačítko Nastavení na dolním okraji obrazovky a zobrazte odpovídající podnabídku. Zvolte požadovanou volbu.

66 66 Navigace Navigace Všeobecné informace Použití Zadání cílového místa Navádění Všeobecné informace Navigační systém vás bude spolehlivě navádět do cíle. Nebude nutné používat skutečné mapy, ani když o okolí nevíte vůbec nic. Při výpočtu trasy je aktuální dopravní situace vždy vzata v úvahu. Za tímto účelem dostává informační a zábavní systém v aktuální příjmové oblasti dopravní hlášení prostřednictvím RDS-TMC. Navigační systém však nemůže brát v úvahu dopravní nehody, teprve nedávno změněné dopravní předpisy a rizika nebo problémy, které vzniknou náhle (např. práce na silnici). Výstraha Používání navigačního systému nezbavuje řidiče odpovědnosti za správné, obezřelé chování v dopravním provozu. Musí být vždy dodržovány příslušné dopravní předpisy. Pokud navigační pokyny odporují dopravním předpisům, vždy platí dopravní předpisy. Fungování navigačního systému Poloha a pohyb vozidla jsou detekovány navigačním systémem se snímači. Ujetá vzdálenost se určuje na základě signálu z tachometru vozidla a zatáčení v zatáčkách pomoci gyro snímače. Poloha je zjišťována pomocí satelitů GPS (systém globální navigace). Na základě porovnání signálů ze snímačů s digitálními mapami na SD kartě lze polohu určit s přesností cca. 10 metrů. Systém rovněž pracuje při nedostatečné intenzitě signálu GPS. Přesnost stanovení polohy se však sníží. Po zadání adresy cíle nebo bodu zájmu (nejbližší čerpací stanice, hotel apod.) se vypočítá trasa z aktuálního místa do zvoleného cíle.

67 Navigace 67 Navádění trasy se provádí hlasovým výstupem a pomocí šipky a také s pomocí zobrazení vícebarevné mapy. Důležité informace Pořadí dat pro zadávání cílové adresy Pořadí, ve kterém budou části adresy zadávány, závisí na zemi, kde se cíl nachází. Albánie, Andora: <ulice> <číslo domu> <město> <země> Rakousko, Bělorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Makedonie, Moldávie, Monako, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, San Marino, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Vatikánský městský stát: <ulice> <číslo domu> <PSČ> <město> <země> Francie: <číslo domu> <ulice> <PSČ> <město> <země> Německo: <ulice> <číslo domu> <PSČ> <město> <země> nebo <město> <ulice> <číslo domu> <země> Gibraltar, Irsko: <číslo domu> <ulice> <město> <země> Velká Británie: <číslo domu> <ulice> <město> <země> nebo <PSČ> <země> Lotyšsko, Ukrajina: <ulice> <číslo domu> <město> <PSČ> <země> Černá Hora: <ulice> <číslo domu> <PSČ> <lokalita> <země> Systém dopravních informací TMC a dynamické navádění trasy Systém dopravních informací TMC přijímá všechny aktuální dopravní informace z rádiových stanic TMC. Tato informace je zahrnuta do výpočtu celkové trasy. Během tohoto procesu je trasa plánována tak, aby se bylo možné vyhnout dopravním problémům vztahujícím se k předvoleným kritériím. Pokud se během aktivního navádění trasy vyskytne dopravní problém, zobrazí se v závislosti na předběžném nastavení zpráva o tom, zda by se trasa měla změnit. Dopravní informace TMC se zobrazují na displeji s mapou jako symboly nebo jako podrobný text nabídky zpráv TMC.

68 68 Navigace Aby bylo možné používat dopravní informace TMC, musí systém přijímat stanice TMC v příslušné oblasti. Dopravní stanice TMC mohou být navoleny v nabídce navigace Mapové podklady Všechna potřebná data map jsou uložena v informačním systému. Pro aktualizování mapového softwaru prostřednictvím karty SD kontaktujte svého servisního partnera společnosti Opel. Použití Informace na displeji mapy Chcete-li zobrazit mapu navigace, stiskněte tlačítko ; a pak vyberte ikonu NAV. Navádění trasy není zapnuto Aktuální umístění je indikováno ikonou vozidla. Po uplynutí asi 15 sekund může panel aplikací a interaktivní panel zmizet, aby se mapa zobrazila na celé mapě. Chcete-li znovu zobrazit panel aplikací a interaktivní panel, klepněte kdekoliv na obrazovce. Zapnuté navádění trasy Střední displej:

69 Navigace 69 Zobrazí se mapa. Aktivní trasa je označena barevnou čarou. Pohybující se vozidlo je označeno kroužkem. Následující odbočovací manévr je označen šipkou na pravé straně obrazovky. Navádění do jízdních pruhů je na levé straně obrazovky. Čas příjezdu je zobrazen nad symbolem šipky. Vzdálenost k následujícímu odbočovacímu manévru je zobrazena pod šipkou. Informační centrum řidiče, téma Sport: Zobrazí se název trasy, na které se právě nacházíte. Následující odbočovací manévr je označen šipkou. Zobrazí se vzdálenost k následujícímu odbočovacímu manévru. Manipulace s mapou Posun Chcete-li mapu přesunout, můžete postupovat následujícím způsobem: Umístěte prst kdekoliv na obrazovce a pak jej přesuňte nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo, podle směru ve kterém se posouváte. Umístěte dva prsty na dotykový panel a pak je přesuňte nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo, podle směru ve kterém se posouváte. Mapa se posune odpovídajícím způsobem a zobrazí novou část. Chcete-li se vrátit do aktuálního umístění, vyberte tlačítko RESET v interaktivním panelu. Centrování Klepněte do požadovaného umístění na obrazovce. Mapa se vycentruje okolo tohoto umístění. Červený symbol v se zobrazí v odpovídajícím umístění a na jmenovce se zobrazí odpovídající adresa.

70 70 Navigace Chcete-li se vrátit do aktuálního umístění, vyberte tlačítko RESET v interaktivním panelu. Zvětšování/zmenšování Zvětšování vybraného míst na mapě, vyberte tlačítko LUPA ZAP.. Chcete-li obraz znovu zmenšit a zobrazit větší plochu okolo výběru, zvolte tlačítko LUPA VYP.. Tlačítko přehledu Během aktivního navádění po trase se zobrazí tlačítko PŘEHLED v interaktivním panelu. Chcete-li zobrazit přehled právě aktivní trasy na mapě, zvolte tlačítko PŘEHLED. Tlačítko na obrazovce se změní na RESET. Chcete-li se vrátit k normálnímu zobrazení, stiskněte na obrazovce tlačítko RESET. Změna zobrazení mapy Chcete-li přepnout mezi různými zobrazeními mapy (3D zobrazení, Náhled ve směru jízdy, Směrem na sever), opakovaně zvolte tlačítko x v panelu aplikací. Zobrazení mapy může být uzpůsobeno pomocí nabídky navigace (viz níže). Informace o aktuálním umístění Zvolte tlačítko MENU v interaktivním panelu a zobrazte nabídku navigace. Zvolte položku seznamu Současná poloha a zobrazte odpovídající podnabídku s podrobnostmi o nejbližší adrese, souřadnice a o místě zájmu (3 74) okolo aktuálního umístění.

71 Navigace 71 Nejbližší adresa Z této podnabídky můžete uložit nejbližší adresu do systému. Zvolte tlačítko Nejbližší adresa a zobrazte podrobnosti o cíli. Vyhledejte podrobný popis o tom, jak uložit adresu jako kontakt jako oblíbenou položku Body zájmu Z této podnabídky můžete začít navádění po trase do jednoho z nejbližších míst zájmu. Zvolte požadovaný bod zájmu. Zobrazí se podrobností o cíli. Na obrazovce stiskněte tlačítko Spustit. Vyhledejte podrobný popis o tom, jak zadat cíl Zobrazení mapy Zobrazení Zvolte tlačítko MENU v interaktivním panelu a pak zvolte položku nabídky Zobrazení mapy, čímž zobrazíte odpovídající podnabídku. Vyberte požadované zobrazení mapy (3D zobrazení, Náhled ve směru jízdy, Směrem na sever). Audio informace Pokud aktivujete Audio informace, tlačítka ovládání zvuku se zobrazí v interaktivním panelu zobrazené mapy. Zvolte tlačítko MENU v interaktivním panelu a pak zvolte položku nabídky Zobrazení mapy, čímž zobrazíte odpovídající podnabídku. Nastavte Audio informace na Zap. nebo Vyp.. Režim displeje Zvolte tlačítko MENU v interaktivním panelu a pak zvolte položku nabídky Zobrazení mapy, čímž zobrazíte odpovídající podnabídku. Pro otevření příslušné podnabídky vyberte Režim Den / Noc. V závislosti na podmínkách externího osvětlení, aktivujte Den nebo Noc. Pokud chcete nastavit obrazovku automaticky, aktivujte položku nabídky Autom.. Ikony POI Zvolte tlačítko MENU v interaktivním panelu a pak zvolte položku nabídky Zobrazit ikony bodů zájmu, čímž zobrazíte odpovídající podnabídku. Je-li aktivována položka Ikony POI, na mapě jsou zobrazeny body zájmu okolo aktuálního umístění nebo podél trasy. Nastavte Ikony POI na Zap. nebo Vyp..

72 72 Navigace Pokud je položka Ikony POI nastavena na Zap., vyberte kategorie bodů zájmu POI, které chcete zobrazit. Zvolte Vymazat vše, chcete-li zrušit výběr všech kategorií. Správa navigačních dat Zvolte tlačítko MENU v interaktivním panelu a pak zvolte položku nabídky Osobní údaje. Zobrazí se seznam různých umístění dat navigační aplikace. Seznam kontaktů Pro otevření příslušné podnabídky vyberte Adresář. Odstranění všech záznamů Chcete-li odstranit všechny záznamy v seznamu kontaktů, vyberte položku seznamu Vymazat všechny záznamy. Zobrazí se zpráva. Potvrďte zprávu a odstraňte celý seznam kontaktů. Úprava seznamu kontaktů Vyberte Upravit adresář a zobrazte seznam kontaktů. Vyhledejte podrobný popis úprav seznamu kontaktů Seznam nedávných cílů Pro otevření příslušné podnabídky vyberte Poslední cíle. Odstranění všech cílů Chcete-li odstranit všechny záznamy v seznamu nedávných cílů, vyberte položku seznamu Vymazat všechny cíle. Zobrazí se zpráva. Potvrďte zprávu a odstraňte celý seznam nedávných cílů. Odstranění jednotlivých cílů Vyberte Vymazat jednotlivé cíle a zobrazte seznam nedávných cílů. Chcete-li cíl odstranit, vyberte ikonu vedle odpovídajícího cíle. Zobrazí se zpráva. Potvrďte zprávu a odstraňte cíl. Stažené body zájmu POI Pro otevření příslušné podnabídky vyberte Moje POIs. Body zájmu POI, které byly předtím staženy do systému, mohou být odstraněny. Ostatní body zájmu POI v systému setrvají. Odstranění všech stažených bodů zájmu POI Chcete-li odstranit všechny záznamy v seznamu kontaktů, vyberte položku seznamu Vymazat všechny Moje POIs. Zobrazí se zpráva. Potvrďte zprávu a odstraňte celý seznam bodů zájmu POI. Odstranění kategorií Vyberte Vymazat osobní kategorie a zobrazte seznam kategorií bodů zájmu (POI). Chcete-li kategorii odstranit, vyberte ikonu vedle odpovídající kategorie. Zobrazí se zpráva. Potvrďte zprávu a odstraňte kategorii. Nahrání dat cíle do zařízení USB Pro pozdější použití, například v jiném vozidle, můžete uložit seznam kontaktů vozidla a body POI stažené dříve (například "Vytvoření a stažení uživatelem definovaných bodů POI" níže) do zařízení USB: Zvolte Načíst uložená data lokalit.

73 Navigace 73 Seznam kontaktů a data POI jsou uložena na připojeném zařízení USB ve složkách "F:\myContacts", respektive "F:\myPOIs", kde "F:\" je kořenová složka zařízení USB. Tato funkce může být použita pouze v případě, že je připojeno zařízení USB s dostatečným paměťovým prostorem. Stahování dat kontaktů Seznam kontaktů vozidla si můžete vyměňovat s informačními systémy jiných vozidel: Chcete-li nahrát data do zařízení USB, viz také "Nahrávání navigačních dat do zařízení USB" výše. Připojte zařízení USB do informačního systému jiného vozidla Zobrazí se zpráva, která vás vyzve k potvrzení stahování. Po potvrzení jsou data kontaktů stažena do informačního systému. Stažené kontakty jsou pak volitelné prostřednictvím nabídky KONTAKTY Vytváření a stažení uživatelem nadefinovaných bodů zájmů (Moje POIs) Kromě předdefinovaných bodů POI již uložených do informačního systému můžete vytvořit uživatelem definované POI, které splní vaše osobní požadavky. Vytvořené uživatelské body zájmu lze stáhnout do informačního systému. Pro každé odpovídající umístění musíte nadefinovat popisný název a souřadnice GPS polohy (zeměpisnou šířku a délku). Po stažení dat POI do informačního systému naleznete odpovídající POI jako volitelné cíle v nabídce Moje POIs, viz "Výběr bodu zájmu" v kapitole "Zadání cílového místa Vytvoření textového souboru s daty POI Vytvořte textový soubor například pomocí jednoduchého textového editoru) s libovolným názvem a příponou.poi, například "TomsPOIs.poi". Zadejte data POI do textového souboru v následujícím formátu: Zeměpisná délka, zeměpisná šířka, "Název bodu zájmu", "Případné další informace", "Číslo telefonu" Příklad: , , "Michalův dům", "Bonn, Hellweg 6", " ". Viz obrázek nahoře.

74 74 Navigace Souřadnice GPS musí být vyjádřeny v desetinných stupních a mohou být převzaty například z topografické mapy. Další informace a telefonní čísla jsou volitelné. Název bodu POI a další informace nesmí překročit délku 60 znaků. Telefonní číslo nesmí překročit 30 znaků. Informace o bodech zájmů pro každou adresu cíle se musí zadávat do samostatných řádků. Viz obrázek nahoře. Uložení dat POI do paměti USB V kořenovém adresáři paměti USB vytvořte složku s názvem "mypois", např. "F:\myPOIs", přičemž "F:\" je kořenový adresář paměti USB. Do složky "mypois" uložte textový soubor s cílovými body zájmu, např. "F:\myPOIs\TomsPOIs.poi". Volitelně mohou být ve složce "mypois" vytvořeny podřízené složky a uloženo několik souborů s body POI. Stahování informací o bodech zájmů do informačního systému Připojte zařízení USB s daty k uživatelským bodům zájmu na USB port 3 58 informačního systému. Zobrazí se zpráva, která vás vyzve k potvrzení stahování. Po potvrzení budou data POI stažena do informačního systému. Stažené body POI pak lze volit jako cíle v nabídce Moje POIs, viz "Výběr bodu zájmu" v kapitole "Zadání cílového místa Zadání cílového místa Navigační aplikace poskytuje různé možnosti pro nastavení cíle pro navádění po trase. Stisknutím tlačítka ; a potom ikony NAV zobrazíte mapu navigace. Zadání adresy klávesnicí Zvolte tlačítko CÍL v interaktivním panelu a pak zvolte položku karty ADRESA. Můžete zadat adresu, křižovatku nebo název silnice. Vyhledejte důležité informace o specifickém pořadí zadávání dat pro cílové adresy Pokud je použito odlišné pořadí zadání, než je stanoveno pro danou zemi, systém nebude moci požadovaný cíl najít. Zadejte požadované adresy. Podrobný popis nabídky klávesnic viz 3 25.

75 Navigace 75 Chcete-li potvrdit zadávaná data, vyberte tlačítko Spustit v horním levém rohu obrazovky. Pokud podle zadaných informací existuje více než jeden možný cíl, zobrazí se seznam všech odpovídajících cílů. Zvolte požadovanou adresu. Zobrazí se podrobností o cíli. Výběr adresy ze seznamu nedávných cílů Zvolte tlačítko CÍL v interaktivním panelu a pak zvolte položku karty PŘEDCHOZÍ. Zobrazí se seznam všech nedávných cílů. Výběr adresy ze seznamu kontaktů Zvolte tlačítko CÍL v interaktivním panelu a pak zvolte položku karty KONTAKTY. Zobrazí se seznam kontaktů. Chcete-li spustit navádění po trase, zvolte tlačítko Spustit. Vyberte jeden ze záznamů. Zobrazí se podrobností o cíli. Chcete-li spustit navádění po trase, zvolte tlačítko Spustit. Ikona rychlé funkce Pokud existuje pouze jedna uložená adresa pro daný kontakt, zobrazí se ikona rychlé trasy vedle odpovídajícího záznamu v seznamu kontaktů. Zvolte tlačítko y a zobrazte přímo podrobnosti o cíli.

76 76 Navigace Chcete-li spustit navádění po trase, zvolte tlačítko Spustit. Zobrazení podrobností kontaktu Pokud existuje více než jedna uložená adresa kontaktu, vyberte požadovaný záznam kontaktu. Zobrazí se podrobností o kontaktu. Vyberte jednu z adres uloženého kontaktu. Zobrazí se podrobností o cíli. Chcete-li spustit navádění po trase, zvolte tlačítko Spustit. Volba bodu zájmu Bod zájmu (POI) představuje konkrétní místo, které mohou být obecně zajímavé, například čerpací stanici, parkoviště nebo restauraci. Data uložená v navigačním systému obsahují velký počet předdefinovaných bodů POI, které jsou na mapě označeny (je-li aktivováno, 3 68). Můžete uložit jednotlivé body POI do systému, viz také "Vytváření a stahování uživatelem definovaných bodů POI" v kapitole "Použití" Tyto body POI jsou zobrazeny v Moje POIs v seznamu kategorií. Chcete-li vybrat bod POI jako cíl pro navádění po trase, vyberte tlačítko CÍL v interaktivním panelu a pak kartu POIS. Zobrazí se seznam hlavních kategorií bodů POI. Nastavení místa hledání Místo hledání je stanoveno podle vybrané části mapy. Pokud se budete po mapě posouvat, zvětšovat nebo zmenšovat ji, nebo spustíte navádění po trase, body POI v seznamu jsou uzpůsobeny. Chcete-li nastavit obecné místo hledání, vyberte tlačítko Hledat v blízkosti na mapě. Zobrazí se seznam možných míst hledání. Pokud se nacházíte v aktivním režimu navádění, je k dispozici více možností. Zvolte požadovanou volbu. Hledání bodů POI prostřednictvím kategorií Vyberte jednu z hlavních kategorií v seznamu. Zobrazí se seznam podkategorií. Chcete-li zobrazit všechny dostupné body POI v odpovídající hlavní kategorii, vyberte položku nabídky Zobrazit vše. Procházejte seznamem a vyberte požadovaný bod POI. Chcete-li zobrazit všechny body POI v jedné podkategorii, vyberte odpovídající podkategorii. Procházejte seznamem a vyberte požadovaný bod POI. Zobrazí se podrobností o cíli. Hledání bodů POI prostřednictvím klávesnice Chcete-li hledat specifický bod POI, kategorii nebo specifické umístění, vyberte položku nabídky Hled. v seznamu hlavních kategorií bodů POI nebo v jednom seznamu podkategorií. Zobrazí se klávesnice.

77 Navigace 77 Zadejte požadovaný název, kategorie nebo umístění. Podrobný popis nabídky klávesnic viz Pro potvrzení zadání vyberte tlačítko Spustit na obrazovce. Zobrazí se podrobností o cíli. Chcete-li spustit navádění po trase, zvolte tlačítko Spustit. Zvolení adresy z mapy Klepněte do požadovaného umístění na mapě. Mapa se vycentruje okolo tohoto umístění. Červený symbol v se zobrazí v odpovídajícím umístění a na jmenovce se zobrazí odpovídající adresa. Klepněte na jmenovku. Zobrazí se podrobností o cíli. Chcete-li spustit navádění po trase, zvolte tlačítko Spustit. Vytvoření trasy po traťových bodech Traťový bod je mezilehlý cíl, který je zvažován ve výpočtech trasy do konečného cíle. Chcete-li vytvořit traťový bod, můžete přidat jeden nebo několik traťových bodů. Zadejte nebo vyberte konečný cíl trasy po traťových bodech a spusťte navádění po trase. Během aktivního navádění po trase vyberte tlačítko CÍL v interaktivním panelu zobrazené mapy. Alternativně klepněte na symbol šipky označující váš následující odbočovací manévr na pravé straně obrazovky, a zobrazte nabídku navádění po trase Zvolte tlačítko CÍL v interaktivním panelu nabídky navádění po trase. Zadejte nebo vyberte novou adresu. Zobrazí se zpráva.

78 78 Navigace Na obrazovce stiskněte tlačítko Přidat jako dílčí cíl. Trasa se přepočte a do aktuální trasy je přidán nový cíl jako traťový bod. Pokud je do trasy přidán traťový bod, je tato trasa automaticky uložena v seznamu kontaktů ve složce Uložené trasy. Cesta je určena podle konečného cíle. Vyhledejte podrobný popis o tom, jak upravit cestu po traťových bodech Volání cíle Po zadání cíle a před započetím navádění po trase se zobrazí podrobnosti o cíli. Chcete-li iniciovat volání do vybraného cíle, vyberte tlačítko Hovor. Tlačítko Hovor je dostupné pouze v případě, že je pro odpovídající umístění uloženo telefonní číslo. Uložení cílů Zadání kontaktů Po zadání cíle a před započetím navádění po trase se zobrazí podrobnosti o cíli. Chcete-li uložit odpovídající cíl do seznamu kontaktů, vyberte tlačítko Ulož. Vyhledejte podrobný popis o tom, jak uložit adresu do seznamu kontaktů Tlačítko Ulož je dostupné pouze v případě, že adresa již nebyla v systému uložena. Oblíbené Oblíbené položky mohou být uloženy téměř ze všech obrazovek. Vyhledejte podrobný popis jak uložit oblíbené cíle Navádění Všeobecné informace Navigační systém po trase navádí pomocí vizuálních pokynů a hlasových výzev (hlasové navádění). Vizuální pokyny Vizuální pokyny jsou zobrazovány na displeji.

79 Navigace 79 Hlasové výzvy navigace Před křižovatkou, na které máte zabočit, informují hlasové výzvy navigace o směru, kam máte zabočit. Chcete-li aktivovat funkci hlasových výzev a nastavit hlasitost, viz také pokyny "Nastavení hlasové navigace" níže. Spuštění a zrušení navádění po trase Spuštění navádění po trase Chcete-li spustit navádění po trase do nového cíle, vyberte tlačítko Spustit v zobrazení cílů. Chcete-li přímo začít navádění po trase do posledního vybraného cíle, zvolte tlačítko MENU v interaktivním panelu a pak zvolte položku nabídky Pokračovat do. Navádění po trase do posledního vybraného cíle je obnoveno. Zrušení navádění po trase Chcete-li zrušit navádění po trase, zvolte tlačítko MENU v interaktivním panelu a pak navolte položku Zrušit trasu. Alternativně klepněte na symbol šipky označující váš následující odbočovací manévr na pravé straně obrazovky, a zobrazte nabídku navádění po trase (viz "Nabídka navádění po trase" níže). Zvolte tlačítko KONEC v interaktivním panelu nabídky navádění po trase. Nastavení navádění a výpočtu trasy Nastavení hlasové navigace Zvolte tlačítko MENU v interaktivním panelu a pak zvolte položku nabídky Volba hlasu navigace, čímž zobrazíte odpovídající podnabídku. Je-li aktivována položka Hlasové pokyny, jsou hlasové výzvy navigace přečteny systémem, funkcí aktivního navádění po trase. Nastavte Hlasové pokyny na Zap. nebo Vyp.. Je-li aktivována položka Pokyny během telefonátu, jsou hlasové výzvy navigace přečteny také během telefonních hovorů. Nastavte Pokyny během telefonátu na Zap. nebo Vyp.. Chcete-li nastavit hlasitost hlasových výzev, zvolte tlačítko nebo w. Nastavení trasy Zvolte tlačítko MENU v interaktivním panelu a pak zvolte položku nabídky Možnosti trasy, čímž zobrazíte odpovídající podnabídku.

80 80 Navigace Styl trasy Chcete-li definovat, jaká kritéria trasy mohou být vypočítána, vyberte položku nabídky Typ trasy. Ze seznamu vyberte Rychle, Ekologická nebo Stručně. Pokud vyberete Ekologická, ekologicky přívětivý styl trasy může být uzpůsoben zatížení vozidla. Pro otevření příslušné podnabídky vyberte položku Upravit profil ekol. jízdy. Opakovaně vyberte Zatížení střechy a Přívěs a přepněte mezi dostupnými možnostmi zatížení. Nastavte možnosti podle potřeby. Výběr silnice Ze seznamu vyberte, který typ silnice má být zahrnut do výpočtu trasy. Dopravní nehody Zvolte tlačítko MENU v interaktivním panelu a pak zvolte položku nabídky Doprava, čímž zobrazíte odpovídající podnabídku. Blízké dopravní nehody Chcete-li zobrazit seznam dopravních nehod okolo aktuálního umístění, vyberte položku Zobrazit dopravní události v okolí. V závislosti na zobrazených nehodách vyberte tlačítko Na trase nebo Vše na dolním okraji obrazovky. Chcete-li zobrazit podrobnosti o dopravní nehodě v seznamu, vyberte ji. Dopravní ikony na mapě Je-li aktivována položka Zobrazit ikony na mapě, na mapě jsou zobrazeny ikony dopravních nehod okolo aktuálního umístění a podél trasy. Nastavte Zobrazit ikony na mapě na Zap. nebo Vyp.. Vedení trasy Tato podnabídka obsahuje nastavení způsobu, kterým může systém pracovat s dopravními nehodami před a během navádění trasy. Pro otevření příslušné podnabídky vyberte položku Nastavení objetí překážky. Pokud se chcete obecně vyhnout pomalé dopravě, nastavte Objet pomalou dopravu na Zap.. Vyberte Překážku automaticky objet nebo Zeptat se před objetím během aktivního navádění trasy. Typy dopravních nehod Pro otevření příslušné podnabídky vyberte Dopravní informace. Zvolte typy dopravních nehod, kterým se chcete vyhnout. Stanice TMC Rozhlasové stanice TMS poskytují informace o aktuální dopravní situaci s ohledem na výpočet trasy. Pro otevření příslušné podnabídky vyberte Stanice TMC. Výchozí nastavení je Autom. s ohledem na různé stanice TMC. Chcete-li sledovat specifickou stanici TMC, vyberte ji ze seznamu. Pokud tato stanice již není přijímána, systém přepne zpět na funkci Autom..

81 Navigace 81 Nabídka navádění po trase Nabídka navádění po trase může být zobrazena pouze v případě, že navádění aktivní. Nabídka navádění po trase poskytuje dodatečné možnosti pro nastavení změny trasy během aktivního navádění po trase. Chcete-li zobrazit nabídku navádění po trase, klepněte na symbol šipky označující váš následující odbočovací manévr na pravé straně obrazovky. Zobrazí se nabídka navádění po trase. V závislosti na typu trasy, na které se nacházíte, se bude nabídka navádění po trase zobrazovat odlišně. Normální trasa (jeden cíl) Cesta podél traťových bodů (několik cílů) Změna trasy Po započetí navádění trasy klepněte na tlačítko šipky a zobrazte nabídku navádění po trase. Přidání traťového bodu Zvolte tlačítko CÍL v interaktivním panelu a pak zadejte nebo zvolte novou adresu. Zobrazí se zpráva. Na obrazovce stiskněte tlačítko Přidat jako dílčí cíl. Trasa se přepočte a do aktuální trasy je přidán nový cíl jako traťový bod. Změna cíle Zvolte tlačítko CÍL v interaktivním panelu a pak zadejte nebo zvolte novou adresu. Zobrazí se zpráva. Na obrazovce stiskněte tlačítko Nastavit nový cíl. Trasa je přepočtena na nový cíl. Ukončení navádění po trase Po započetí navádění trasy klepněte na tlačítko šipky a zobrazte nabídku navádění po trase.

82 82 Navigace Chcete-li zrušit navádění po trase, zvolte tlačítko KONEC. Vyloučení ulic z navádění po trase Jakmile se spustí navádění po trase, můžete vyloučit z předchozí vypočítané trasy některé ulice. Trasa je přepočtena a jsou vynechány dříve vyloučené ulice. Klepněte na šipku a zobrazte nabídku navádění po trase, pak zvolte kartu VYHNOUT SE. Zobrazí se seznam odboček (viz "Zobrazení seznamu odboček" níže). Zvolte ulici, dálnici nebo dálniční křižovatku, které se chcete vyhnout. Zobrazí se zpráva. Zvolte požadovanou volbu vzdálenosti. Odpovídající ulice nebo dálnice je zobrazena v části Objeté oblasti na horním okraji seznamu odboček, červeně označené 9. Část Objeté oblasti rovněž obsahuje silnice, kterým se má systém automaticky vyhnout v důsledku dopravních nehod. Chcete-li znovu vyloučenou zahrnout ulici nebo dálnici do trasy, zrušte výběr příslušné položky v seznamu. Zobrazení seznamu odboček V seznamu odboček se zobrazí všechny ulice na vypočítané trase, počínaje aktuálním místem. Klepněte na šipku a zobrazte nabídku navádění po trase, pak zvolte kartu ODBOČKY. Zobrazí se seznam odboček a systém přečte následující manévr. Každá položka v seznamu může obsahovat následující informace: Název ulice, dálnice nebo dálniční křižovatky. Šipka směru. Vzdálenost k další ulici na trase. Odhadovaný čas dojezdu při dosažení následující ulice. Chcete-li zobrazit všechny dostupné informace o specifické položce seznamu, vyberte odpovídající položku a pak zvolte tlačítko Info na horní řádce obrazovky.

83 Navigace 83 Zobrazení seznamu traťových bodů Seznam traťových bodů zobrazuje všechny traťové body vypočtené trasy po traťových bodech, počínaje následujícím traťovým bodem. Klepněte na šipku a zobrazte nabídku navádění po trase, pak zvolte kartu ZASTÁVKY. Zobrazí se seznam traťových bodů. Každá položka v seznamu může obsahovat následující informace: Název nebo adresa traťového bodu. Vzdálenost k následujícímu traťovému bodu. Odhadovaný čas dojezdu při dosažení následujícího traťového bodu. Optimalizace trasy po traťových bodech Pokud bylo přidáno několik traťových bodů a trasa byla několikrát upravována, může být nutné znovu uspořádat traťové body v nejúčinějším pořadí. Vyberte kartu OPTIMÁLNĚ. Vyčkejte, dokud nebude seznam traťových bodů aktualizován. Zvolte tlačítko Ulož na horním okraji obrazovky a uložte změny. Úprava trasy po traťových bodech Chcete-li přeuspořádat trasu vedenou po traťových bodech, klepněte na tlačítko šipky a zobrazte nabídku navádění po trase, pak zvolte kartu UPRAVIT. Zobrazí se seznam traťových bodů. Chcete-li změnit polohu traťových bodů v seznamu, vyberte symboly a vedle odpovídajících položek seznamu. Chcete-li odstranit traťový bod v seznamu, vyberte symbol. Podrobný popis způsobu přidávání nových traťových bodů viz "Přidání traťového bodu" výše. Zvolte tlačítko Ulož na horním okraji obrazovky a uložte změny.

84 84 Rozpoznávání řeči Rozpoznávání řeči Všeobecné informace Použití Všeobecné informace Integrované rozpoznávání hlasu Integrované rozpoznávání řeči prostřednictvím informačního systému umožňuje ovládat několik funkcí systému prostřednictvím hlasového vstupu. Rozpoznává příkazy a číselné sekvence nezávisle na případné mluvící osobě. Příkazy a číselné sekvence je možné vyslovovat bez pauzy mezi jednotlivými slovy. V případě nesprávného ovládání nebo povelů systém rozpoznávání řeči vizuálně nebo akusticky zareaguje a požádá vás o opětovné zadání požadovaného příkazu. Jinak toto rozpoznávání řeči potvrdí důležité příkazy a bude se dotazovat, pokud je to třeba. Obecně existují různé možnosti, jak vyslovovat příkazy k provedení požadovaných akcí. Většina z nich může být dokončena jedním příkazem, kromě zadání cíle a hlasové klávesnice. Pokud akce vyžaduje více než provedení jednoho příkazu, postupujte takto: V rámci prvního příkazu uveďte typ provedené akce, například "Zadání cíle navigace". Systém odpoví výzvami, které vás povedou dialogem pro zadání potřebných informací. Pokud je potřebné například zadat cíl pro navádění pro trase, vyslovte "Navigace" nebo "Zadání cíle". Aby hovor uvnitř vozidla nevedl k nechtěnému spuštění funkcí systému, rozpoznávání řeči se nespustí, dokud nebude aktivováno. Důležité informace Jazyková podpora Systém rozpoznávání řeči nedokáže pracovat se všemi jazyky, které jsou k dispozici pro displej informačního systému. Pokud první vybraný jazyk není podporován systémem rozpoznávání hlasu, nebude tato funkce dostupná.

85 Rozpoznávání řeči 85 Chcete-li ovládat informační systém pomocí hlasových příkazů, musíte v tomto případě zvolit pro displej jiný jazyk. Změna jazyka displeje, viz také "Jazyk" v kapitole "Systémová nastavení" Zadávání adresy jako cíle v zahraničí V případě, že chcete zadat adresu cíle umístěného v cizí zemi pomocí hlasového zadání, musíte změnit jazyk informačního displeje na ten, který je používán v cizí zemi. Pokud je například displej nastaven na angličtinu a chcete zadat název města umístěného ve Francii, musíte změnit jazyk displeje na francouzštinu. Výjimky: Pokud chcete zadat adresy v Belgii, můžete volitelně změnit jazyk displeje na francouzštinu nebo holandštinu. Chcete-li zadat adresu ve Švýcarsku, můžete volitelně změnit jazyk displeje na francouzštinu, němčinu nebo italštinu. Změna jazyka displeje, viz také "Jazyk" v kapitole "Systémová nastavení" Pořadí dat pro zadávání cílové adresy Pořadí, ve kterém budou části adresy zadávány pomocí systému rozpoznávání hlasu, závisí na zemi, kde se cíl nachází. Rakousko, Německo: <město> <ulice> <číslo domu> Belgie, Francie, Velká Británie: <číslo domu> <ulice> <město> Itálie, Nizozemí, Portugalsko, Rusko, Španělsko, Švýcarsko: <ulice> <číslo domu> <město> Nastavení rozpoznávání hlasu V informačním systému lze provést několik nastavení a přizpůsobení pro integrovanou funkci rozpoznávání hlasu. Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NASTAVENÍ. Pro aktivaci příslušné podnabídky vyberte položku Hlas. Citlivost rozpoznávání řeči V závislosti na možnosti vybrané v odpovídající nabídce je funkce rozpoznávání hlasu více či méně spolehlivá v porozumění vašich příkazů. Častější dotaz: Pokud je vybrána tato možnost, systém se vás táže relativně často na potvrzení příkazů. V důsledku toho systém ve většině případů provede správnou akci. Méně častý dotaz: Pokud je vybrána tato možnost, systém se vás táže méně často na potvrzení hlasových příkazů. V důsledku toho může

86 86 Rozpoznávání řeči systém občas nesprávně interpretovat vaše příkazy a neprovede akci správně. Když začnete používat rozpoznávání hlasu, může být výhodné použít nastavení Častější dotaz. Jakmile získáte nějaké zkušenosti, tj. seznámíte se s tím, jak vyslovovat příkazy způsobem, aby jim systém rozpoznávání hlasu správně rozuměl, může být výhodné použít nastavení Méně častý dotaz. Délka nápovědy Délka a podrobnost otázek a výrazů rozpoznávání hlasu může být nastavena v odpovídající podnabídce. Rychlost hlasového potvrzení Rychlost, se kterou systém rozpoznávání hlasu klade otázky nebo odpovídá, lze nastavit v odpovídající podnabídce. Pokud vyberete možnost Střední, rychlost řeči systému odpovídá přirozené řeči. Když začnete používat rozpoznávání hlasu, může být výhodné použít nastavení Podrobněji. Po získání dalších zkušeností může být výhodné použít nastavení Stručně. Přenosová hlasová aplikace Přenosová hlasová aplikace informačního systému umožňuje přístup k příkazům rozpoznávání hlasu ve vašem smartphonu. Viz také uživatelská příručka výrobce vašeho smartphonu, kde naleznete informace, zda telefon tuto funkci podporuje. Použití Integrované rozpoznávání hlasu Zapnutí rozpoznávání hlasu Rozpoznávání řeči není během aktivního telefonního hovoru k dispozici. Aktivace stiskem tlačítka w na volantu Stiskněte tlačítko w na volantu (levostranné řízení). Audio systém se ztlumí, systém vás vyzve k vydání povelu a na informačním centru řidiče se zobrazí nabídka nápovědy s nejdůležitějšími povely, které jsou k dispozici. Jakmile je rozpoznávání hlasu připraveno k činnosti, ozve se zvukový signál. Symbol rozpoznávání hlasu v levém horním rohu nabídky nápovědy se změní z bílé na červenou.

87 Rozpoznávání řeči 87 Nyní můžete pomocí hlasového povelu spustit funkci systému (například přehrávání rozhlasové stanice z předvolby) resp. můžete spustit dialogovou sekvenci s několika kroky (například zadání adresy cíle). Viz dále "Ovládání pomocí hlasových povelů". Po dokončení dialogové sekvence se rozpoznávání řeči automaticky vypne. Chcete-li spustit další dialogovou sekvenci, musí rozpoznávání řeči aktivovat znovu. Aktivace pomocí tlačítka HLAS na středním displeji Zvolte tlačítko HLAS v interaktivním panelu hlavní nabídky středního displeje. Audio systém se ztlumí, systém vás vyzve k vydání povelu a na středním displeji se zobrazí nabídka nápovědy s nejdůležitějšími povely, které jsou k dispozici. Jakmile je rozpoznávání hlasu připraveno k činnosti, ozve se zvukový signál. Symbol rozpoznávání hlasu na pravé straně nabídky nápovědy se změní z černé na červenou. Nyní můžete vyslovit hlasový příkaz, viz popis výše. Nastavení hlasitosti hlasových výzev Stiskněte tlačítko! / # na pravé straně volantu směrem nahoru (zvýšení hlasitosti) nebo dolů (snížení hlasitosti). Přerušení hlasové výzvy Jako zkušený uživatel můžete přerušit příslušnou hlasovou výzvu krátkým stisknutím tlačítka w na volantu. Ihned se ozve zvukový signál, symbol rozpoznávání hlasu se změní na červenou a bez nutnosti dalšího čekání lze vyslovit povel. Zrušení dialogové sekvence Existují různé možnosti pro zrušení sekvence dialogu a deaktivaci rozpoznávání hlasu: Vyslovte "Zrušit" nebo "Konec". Stiskněte tlačítko n na volantu (levostranné řízení). Pokud bylo rozpoznávání hlasu spuštěno prostřednictvím tlačítka HLAS na středním displeji, můžete alternativně provést následující: Stiskněte tlačítko ; na přístrojové desce. Vyberte tlačítka m nebo Zpět v nabídce nápovědy.

88 88 Rozpoznávání řeči V následujících situací se dialogová sekvence automaticky zruší: Pokud po jistou dobu nevydáte žádné povely (ve výchozím nastavení budete třikrát požádáni o vydání povelu). Pokud vydáte povely, které systém nerozpozná (ve výchozím nastavení budete třikrát požádáni, abyste vydali správný povel). Ovládání pomocí hlasových povelů Funkce rozpoznávání hlasu dokáže porozumět příkazům, které jsou buď přirozeným způsobem vysloveny formou věty, nebo přímých příkazů s uvedením aplikace a akce. Pro dosažení nejlepších výsledků: Poslouchejte hlasovou výzvu a vyčkejte na zvukový signál, až poté vyslovte příkaz nebo odpověď. Vyslovte "Nápověda" nebo přečtěte příklad příkazu na obrazovce. Hlasová výzva může být přerušena dalším stisknutím tlačítka w. Vyčkejte na zvukový signál a pak vyslovte příkaz přirozeně, ne moc rychle a ne moc pomalu. Používejte krátké a přímé příkazy. Obvykle lze telefonní nebo zvukové příkazy vyslovit ve formě jednoho příkazu. Například "Volat Davida Nováka domů", "Přehrát" s následným jménem interpreta nebo skladby, nebo "Naladit na" s následným názvem stanice a vlnovým pásmem. Cíle navigování jsou však příliš složité, aby je bylo možné popsat jediným příkazem. Nejprve vyslovte příkaz, který vysvětluje typ požadovaného cíle, například "Směr k adrese", "Navigovat na křižovatku", "Vyhledat místo zájmu" nebo "Směr ke kontaktu". Systém odpoví vyžádáním dalších podrobností. Po vyslovení "Místo zájmu" lze vybrat podle názvu pouze velké řetězce. Řetězce jsou podniky s minimálně 20 místy. Pro další místa zájmu (POI) vyslovte název kategorie, například "Restaurace", "Nákupní centra" nebo "Nemocnice". Přímým příkazům systém rozumí snáze, například "Volat ". Příklady těchto přímých příkazů jsou zobrazeny na většině obrazovek, zatímco je aktivní funkce rozpoznávání hlasu. Pokud vyslovíte "Telefon" nebo "Telefonní příkazy", systém rozumí, že požadujete telefonát a reaguje odpovídajícími dotazy, dokud nezíská dostatek podrobností. Pokud bylo telefonní číslo uloženo se jménem a místem, měl by přímý příkaz oba údaje obsahovat, například "Volat Davida Nováka do práce". Výběr položek seznamu Když se zobrazí seznam, dotáže se hlasová výzva na potvrzení nebo požádá o výběr položky ze seznamu. Položka seznamu může být vybrána ručně, nebo vyslovením čísla řádku položky.

89 Rozpoznávání řeči 89 Seznam na obrazovce rozpoznávání hlasu plní stejnou funkci jako seznam na jiných obrazovkách. Ruční posouvání seznamu na obrazovce během rozpoznávání pozastaví aktuální činnost rozpoznávání hlasu a přehraje výzvu, například "Proveďte výběr ze seznamu pomocí ručních ovladačů, stiskněte tlačítko zpět na čelním panelu nebo stiskněte tlačítko zpět na obrazovce a zkuste to znovu". Pokud do 15 sekund neprovedete žádný ruční výběr, funkce rozpoznávání hlasu se ukončí, jste vyzváni zprávou a znovu se zobrazí předchozí obrazovka. Příkaz "Zpět" Chcete-li se vrátit do předchozí nabídky, volitelně: vyslovte "Zpět", stiskněte tlačítko k BACK na přístrojové desce nebo m na obrazovce. Příkaz "Nápověda" Po vyslovení příkazu "Nápověda" je nahlas přečtena výzva pro aktuální obrazovku. Kromě toho se na obrazovce zobrazí výzva. V závislosti na tom, jak bylo rozpoznávání hlasu iniciováno, je na informačním centru řidiče nebo na středovém displeji zobrazena nápověda. Chcete-li výzvu nápovědy přerušit, stiskněte w. Ozve se zvukový signál. Můžete vyslovit příkaz. Přenosová hlasová aplikace Zapnutí rozpoznávání řeči Vyberte ikonu TELEFON (se symbolem mikrofonu) na úvodní obrazovce. Zobrazí se nabídka přenosové hlasové aplikace. Vyberte tlačítko Start a aktivujte funkci rozpoznávání hlasu. Jakmile se ozve zvukový signál, můžete vyslovit příkaz. Seznam podporovaných příkazů naleznete v uživatelské příručce výrobce vašeho smartphonu. Během funkce rozpoznávání hlasu se displej informačního systému nezmění. Výjimka: Pokud inicializujete volání pomocí hlasového příkazu, zobrazí se nabídka telefonu v informačním systému a bude dostupná pro ruční interakci, pokud bude probíhat telefonát. Přerušení hlasové výzvy Jako zkušený uživatel můžete přerušit hlasovou výzvu výběrem tlačítka Stop. Vypnutí rozpoznávání hlasu Na obrazovce stiskněte tlačítko Zpět. Úvodní obrazovka informačního systému je znovu zobrazena.

90 90 Telefon Telefon Všeobecné informace Připojení Bluetooth Tísňové volání Použití Mobilní telefony a občanské radiostanice (CB)...98 Všeobecné informace Portál telefonu Vám poskytuje možnost realizovat konverzaci mobilním telefonem prostřednictvím mikrofonu a reproduktorů vozidla a také ovládat nejdůležitější funkce mobilního telefonu prostřednictvím informačního a zábavního systému ve vozidle. Abyste mohli používat portál telefonu, musí být mobilní telefon s informačním systémem prostřednictvím Bluetooth. Ne každý mobilní telefon podporuje všechny funkce telefonu. Použitelné funkce telefonu závisejí na příslušném mobilním telefonu a poskytovateli sítě. Další informace na toto téma najdete v návodu k obsluze Vašeho mobilního telefonu nebo se na ně můžete zeptat svého provozovatele sítě. Důležité informace ohledně ovládání a bezpečnosti silničního provozu 9 Varování Mobilní telefony mají vliv na Vaše okolí. Z tohoto důvodu byly připraveny bezpečnostní nařízení a pokyny. Měli byste se seznámit s těmito pokyny před použitím telefonní funkce. 9 Varování Používání zařízení náhlavní soupravy při jízdě může být nebezpečné, protože během telefonování je snížena Vaše pozornost. Před použitím zařízení náhlavní soupravy Vaše vozidlo zaparkujte. Dodržujte podmínky země, ve které se právě nacházíte. Nezapomeňte dodržovat zvláštní nařízení, která platí ve zvláštních oblastech a vždy vypněte mobilní

91 Telefon 91 telefon pokud je používání mobilního telefonu zakázáno, pokud způsobuje mobilní telefon rušení nebo pokud mohou nastat nebezpečné situace. Bluetooth Telefonní portál je certifikován organizací Bluetooth Special Interest Group (SIG). Další informace o specifikaci naleznete na internetu na adrese Připojení Bluetooth Bluetooth je rádiový standard pro bezdrátové připojení například mobilních telefonů, modelů ipod/ iphone nebo jiných zařízení. Chcete-li nastavit připojení Bluetooth k informačnímu systému, funkce Bluetooth na příslušném zařízení musí být zapnuta. Další informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení Bluetooth. Pomocí nabídky nastavení Bluetooth se provádí párování (výměna PIN kódu mezi zařízením Bluetooth a informačním systémem) a připojení zařízení Bluetooth k informačnímu systému. Nabídka nastavení Bluetooth Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NASTAVENÍ. Pro otevření příslušné podnabídky vyberte Bluetooth. Párování zařízení Důležité informace Se systémem lze spárovat až pět zařízení. K informačnímu systému může být v daný okamžik připojeno pouze jedno spárované zařízení. Párování se zpravidla musí provést pouze jednou. To neplatí v případě, že se zařízení vymaže ze seznamu spárovaných zařízení. Pokud bylo zařízení spárování již dříve, naváže informační systém automaticky spojení. Funkce Bluetooth výrazně zvyšuje spotřebu energie z baterie. Připojte proto zařízení k napájecí zásuvce pro nabíjení. Párování prostřednictvím Nastavení aplikace 1. Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NASTAVENÍ. Pro otevření příslušné podnabídky vyberte Bluetooth. 2. Zvolte Spárovat zařízení. Alternativně vyberte Správa zařízení a zobrazte seznam zařízení, pak vyberte tlačítko Spárovat zařízení. 3. V informačním systému se zobrazí zpráva označující název a kód PIN informačního systému. 4. Začněte vyhledávat párované zařízení Bluetooth.

92 92 Telefon 5. Potvrzení postupu párování: Pokud je podporováno SSP (bezpečné jednoduché párování): Porovnejte kód PIN (v případě požadavku) a potvrďte zprávy na informačním systému a zařízení Bluetooth. Pokud není podporováno SSP (bezpečné jednoduché párování): V případě potřeby vyberte tlačítko Nastav. PIN a změňte kód PIN informačního systému. Zobrazí se klávesnice. Zadejte nový kód PIN a potvrďte zadání. Zadejte kód PIN informačního systému na zařízení Bluetooth a potvrďte svou volbu. 6. Informační systém a zařízení jsou spárována a zobrazí se seznam zařízení. Pokud připojení Bluetooth selže, zobrazí se na displeji informačního systému chybová zpráva. 7. Do informačního systému jsou staženy telefonní seznam a seznamy volání, pokud jsou v zařízení Bluetooth k dispozici. V případě potřeby potvrďte odpovídající zprávu na svém smartphonu. Pokud tato funkce není podporována zařízením Bluetooth, zobrazí se příslušná zpráva v informačním systému. Párování prostřednictvím Nastavení telefonu 1. Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu TELEFON. 2. Na obrazovce stiskněte tlačítko Spárovat zařízení. 3. Postupujte od kroku 3 v kapitole "Párování prostřednictvím Nastavení aplikace" (viz výše). 4. Pokud bylo zařízení úspěšně spárováno, zobrazí se nabídka telefonu. Pokud připojení Bluetooth selže, zobrazí se na displeji informačního systému chybová zpráva. Připojení spárovaného zařízení 1. Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NASTAVENÍ. Pro otevření příslušné podnabídky vyberte Bluetooth. 2. Vyberte Správa zařízení a zobrazte seznam zařízení. 3. Vyberte Bluetooth zařízení, které chcete připojit. 4. Zařízení je připojeno a zobrazeno v poli Spojeno seznamu zařízení. Odpojení zařízení 1. Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NASTAVENÍ. Pro otevření příslušné podnabídky vyberte Bluetooth. 2. Vyberte Správa zařízení a zobrazte seznam zařízení.

93 Telefon Vyberte tlačítko na obrazovce vedle aktuálně vybraného zařízení Bluetooth. Zobrazí se zpráva. 4. Pro odpojení zařízení vyberte tlačítko Ano na obrazovce. Vymazání zařízení 1. Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NASTAVENÍ. Pro otevření příslušné podnabídky vyberte Bluetooth. 2. Vyberte Správa zařízení a zobrazte seznam zařízení. 3. Vyberte tlačítko na obrazovce vedle aktuálně vybraného zařízení Bluetooth. Zobrazí se zpráva. 4. Pro vymazání zařízení vyberte tlačítko Ano na obrazovce. Tísňové volání 9 Varování Ustanovení spojení nelze zaručit ve všech situacích. Z tohoto důvodu byste se neměli výhradně spoléhat na mobilní telefon, pokud se jedná o životně důležitou komunikaci (např. lékařská pomoc). V některých sítích může být nezbytné mít v mobilním telefonu správně vloženou platnou SIM kartu. 9 Varování Pamatujte na to, že můžete volat nebo přijmout hovor pomocí mobilního telefonu pouze pokud je v oblasti pokrytí s dostatečně silným signálem. Za určitých podmínek nelze uskutečnit nouzová volání ve všech telefonních sítích; je možné, že je nelze uskutečnit pokud jsou aktivovány určité služby poskytované sítí a/nebo určité telefonní funkce. Můžete se na to zeptat místních provozovatelů sítě. Číslo nouzového volání se může lišit v závislosti na oblasti a zemi. Prosím zeptejte se předem na správné číslo nouzového volání příslušné oblasti. Vytáčení nouzového volání Vytočte číslo nouzového volání (např. 112). Naváže se telefonní spojení se střediskem nouzového volání. Odpovězte na otázky zaměstnanců střediska k nouzové situaci. 9 Varování Hovor neukončujte dokud k tomu nejste vyzváni centrálou nouzových volání.

94 94 Telefon Použití Jakmile je prostřednictvím Bluetooth realizováno propojení mezi vaším mobilním telefonem a informačním systémem, můžete také ovládat celou řadu funkcí vašeho mobilního telefonu prostřednictvím informačního systému. Některé mobilní telefony nepodporují všechny funkce portálu telefonu. Proto s těmito specifickými mobilními telefony mohou nastat odchylky od popsaného rozsahu funkcí. Telefonní aplikace Stiskněte tlačítko ; a potom vyberte ikonu TELEFON (se symbolem telefonu). Otevře se příslušná nabídka. Telefonní portál je tvořen různými zobrazeními, která jsou dostupná prostřednictvím karet. Vyberte požadovanou kartu. Hlavní nabídka TELEFON je k dispozici pouze, pokud je mobilní telefon připojen k informačnímu systému prostřednictvím Bluetooth. Podrobné informace naleznete na Zahájení telefonního hovoru Klávesnice Stisknutím tlačítka ; a potom ikony TELEFON zobrazíte odpovídající nabídku. V případě potřeby vyberte kartu KLÁVESNICE v interaktivním panelu. Zobrazí se klávesnice. Zadejte požadované číslo a vyberte tlačítko Hovor. Číslo je vytočeno. Chcete-li číslo vytočit zrychlenou volbou, zadejte číslo, klepněte a podržte poslední číslici. Číslo je vytočeno. Kontakty Stisknutím tlačítka ; a potom ikony TELEFON zobrazíte odpovídající nabídku. V případě potřeby vyberte kartu KONTAKTY v interaktivním panelu. Zobrazí se seznam kontaktů.

95 Telefon 95 Vyhledejte podrobný popis úprav seznamů kontaktů Posuňte se do požadovaného záznamu kontaktů. Ikona rychlé funkce Pokud existuje pouze jedno uložené číslo pro daný kontakt, zobrazí se ikona rychlé volby vedle odpovídajícího záznamu v seznamu kontaktů. Hovor přímo aktivujete stisknutím tlačítka z na obrazovce. Zobrazení podrobností kontaktu Pokud je pro kontakt uloženo více než jedno číslo, vyberte odpovídající kontakt. Zobrazí se podrobností o kontaktu. Vyberte jedno z telefonních čísel uloženého kontaktu. Číslo je vytočeno. Seznamy volání Stisknutím tlačítka ; a potom ikony TELEFON zobrazíte odpovídající nabídku. V případě potřeby vyberte kartu POSLEDNÍ v interaktivním panelu. Zobrazí se příslušný seznam nedávných volání. Zmeškaná volání jsou vybrána červeně v seznamu nedávných volání a označena symbolem 9 vedle ikony telefonu v panelu aplikací. Vyberte jedno z telefonních čísel uložených v seznamu nedávných volání. Číslo je vytočeno. Oblíbené Zobrazte stránku oblíbených položek. V případě potřeby se stránkami posuňte. Zvolte požadovanou oblíbenou položku (tlačítko na obrazovce). Podrobný popis, viz Příchozí telefonní hovor Přijetí telefonního hovoru Pokud je aktivní rádio nebo zdroj médií v okamžiku zazvonění příchozího telefonátu, zdroj zvuku je vypnut a zůstává vypnutý, dokud hovor není ukončen. Na dolním okraji obrazovky se zobrazí zpráva se jménem nebo číslem volajícího.

96 96 Telefon Chcete-li hovor přijmout, vyberte tlačítko Odpověď ve zprávě. Odmítnutí telefonního hovoru Chcete-li hovor odmítnout, vyberte tlačítko Ignorovat ve zprávě. Změna vyzváněcího tónu Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NASTAVENÍ. Vyberte Bluetooth a zobrazte odpovídající podnabídku, pak vyberte položku seznamu Vyzváněcí tóny. Zobrazí se seznam všech telefonů spárovaných s informačním systémem. Zvolte požadovaný telefon. Zobrazí se seznam všech vyzváněcích tónů dostupných pro odpovídající telefon. Zvolte požadovaný vyzváněcí tón. Funkce během telefonního hovoru Během telefonátu se zobrazí náhled hovoru. Ukončení telefonního hovoru Hovor ukončíte stisknutím tlačítka Ukončit na obrazovce. Deaktivace mikrofonu Vyberte tlačítko Vyp. zvuk a dočasně vypněte mikrofon. Tlačítko na obrazovce se změní na Zap. zvuk. Opětovné aktivování telefonu: na obrazovce stiskněte Zap. zvuk. Deaktivace funkce handsfree Pro pokračování rozhovoru prostřednictvím mobilního telefonu stiskněte tlačítko Mob.přístr. na obrazovce. Tlačítko na obrazovce se změní na Handsfree. Opětovné aktivování funkce handsfree: na obrazovce stiskněte Handsfree. Druhý hovor Zahájení druhého telefonního hovoru Chcete-li aktivovat druhý telefonní hovor, vyberte tlačítko Přidat v zobrazení hovoru. Zobrazí se nabídka telefonu. Iniciujte druhý telefonní hovor. Podrobný popis viz výše.

97 Telefon 97 Chcete-li zrušit iniciaci druhého volání a vrátit se k zobrazení během hovoru, vyberte tlačítko Akt. hovor. Oba hovory jsou zobrazeny v rámci zobrazení během hovoru. Ukončení telefonních hovorů Chcete-li ukončit obě volání, zvolte tlačítko Ukončit na dolním okraji obrazovky. Chcete-li ukončit pouze jeden hovor, zvolte tlačítko A vedle odpovídajícího volání. Konferenční hovor Oba hovory sloučíte stisknutím tlačítka B na obrazovce. Oba hovory se aktivují. Tlačítko na obrazovce B se změní na C. Opětovné rozpojení hovorů provedete výběrem tlačítka obrazovce C. Telefony Vyberte kartu TELEFONY a zobrazte seznam zařízení. Druhý příchozí hovor Na dolním okraji zobrazení během hovoru se zobrazí zpráva se jménem nebo číslem volajícího. Vyberte tlačítko Odpověď nebo Ignorovat ve zprávě. Podrobný popis, viz 3 91.

98 98 Telefon Mobilní telefony a občanské radiostanice (CB) Pokyny k montáži a použití Při montáži a používání mobilního telefonu se musí dodržovat pokyny k montáži a používání od výrobce mobilního telefonu a handsfree sady pro dané vozidlo. V opačném případě může dojít ke zrušení platnosti homologace vozu (Směrnice EU 95/54/ES). Doporučení k používání bez poruch: Odborně nainstalovaná vnější anténa pro zajištění maximálního možného dosahu, Maximální přenosový výkon je 10 W, Montáž telefonu na vhodné místo - věnujte pozornost příslušné poznámce v Příručce uživatele, kapitola Systém airbagů. Informujte se o umístění vnější antény, držáku zařízení a způsobu použití zařízení s vysílacím výkonem nad 10 W. Používání připojení sady handsfree bez vnější antény se standardy mobilního telefonu GSM 900/1800/1900 a UMTS je povoleno pouze v případě, že je maximální vysílací výkon mobilního telefonu 2 W pro GSM 900 nebo 1 W pro ostatní typy. Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte telefon během jízdy. Dokonce i použití handsfree sady může během jízdy rozptylovat. 9 Varování Vysílačky a mobilní telefony, které nesplňují výše zmíněné standardy pro mobilní telefony, používejte pouze spolu s anténou umístěnou vně vozidla. Výstraha Pokud nejsou dodrženy výše zmíněné předpisy a uvnitř vozidla bez vnější antény jsou používány mobilní telefony a vysílačky, může to vést k poruchám v elektronice vozidla.

99 Časté dotazy 99 Časté dotazy Časté dotazy Časté dotazy Telefon?Jak mohu spárovat telefon s informačním systémem?! Chcete-li spárovat telefon, stiskněte tlačítko ;, vyberte ikonu TELEFON a pak vyberte tlačítko Spárovat zařízení. Postupujte podle pokynů na zařízení a ujistěte se, že je povolena funkce Bluetooth. Podrobný popis 3 91.?Jak mohu zpřístupnit kontakty v telefonním seznamu a nedávná volání?! Chcete-li zpřístupnit kontakty nebo seznamy volání, stiskněte tlačítko ;, vyberte ikonu TELEFON a pak zvolte KONTAKTY nebo POSLEDNÍ. Ujistěte se, že přístup k telefonnímu seznamu a seznamu nedávných volání je v telefonu povolen. V závislosti na telefonu může načítání telefonního seznamu a seznamy nedávného volání může několik minut trvat. Podrobný popis Dotykový panel?jak mohu vybrat tlačítko pomocí dotykového panelu? Při klepnutí na dotykový panel se nic nestane.! Stiskněte dotykový panel. Klepnutím se neprovede žádná akce. Podrobný popis 3 16.?Jaká gesta prováděná více prsty dotykový panel podporuje?! Dotykový panel podporuje několik gest prováděná více prsty, například přesunutí 3 prstů nahoru/dolů a posunutí řádky oblíbené položky nahoru/dolů. Podrobný popis 3 38.

100 100 Časté dotazy?jak mohu zlepšit detekci gest prováděných více prsty?! Zkuste umístit prsty na dotykový panel současně a pak provést gesto. Netiskněte dotykový panel při provádění gesta. Podrobný popis 3 16.?Jak mohu zvýšit výkonnost rozpoznání gest dotykovým panelem?! Zkuste jiná nastavení rychlost vykreslování (Standard, Rychleji, Pomaleji). Tato nastavení jsou přístupná prostřednictvím obrazovky rozpoznávání znaků. Při zadávání cíle navigování vykreslujte pouze velká písmena. Podrobný popis Oblíbené?Co lze uložit jako oblíbenou položku?! Uložit je možné až 60 oblíbených položek téměř všech prvků, například cíle, telefonní kontakty, seznamy přehrávání, rozhlasové stanice atd. Podrobný popis 3 29.?Jak mohu uložit novou oblíbenou položku?! Aktivujte odpovídající aplikaci a klepněte na tlačítko oblíbené položky a podržte jej a uložte tak jako novou oblíbenou položku v tomto umístění. Uložení je potvrzeno krátkým zvukovým signálem. V některých případech se vyžaduje výběr specifické položky. Podrobný popis 3 29.?Jak mohu přejmenovat, odstranit nebo přesunout moje oblíbené položky?! Stiskněte tlačítko ;, vyberte ikonu NASTAVENÍ na Úvodní obrazovce, seznam položek Rádio v seznamu nastavení a pak Správa oblíbených, čímž přejmenujete, odstraníte nebo přesunete oblíbené položky. Podrobný popis 3 29.?Kde jsou všechny oblíbené položky uloženy a jak je lze vyvolat?! Oblíbené položky jsou uloženy v seznamu. Chcete-li vyvolat oblíbenou položku, vyberte odpovídající tlačítko na obrazovce v zobrazené řádce oblíbených položek. Na některých obrazovkách je seznam oblíbených položek skryt, aby se prodloužilo zobrazení hlavního obsahu. Na této obrazovce vyberte tlačítko n na dolním pravém okraji obrazovky nebo prstem přetáhněte interaktivní panel nahoru. Podrobný popis Navigace?Po zadání cílové adresy je zobrazena chybová zpráva. Co dělám špatně?! Pro zadání úplné adresy očekává navigační systém jisté pořadí zadávání. V závislosti na zemi, ve

101 Časté dotazy 101 které se zadaná adresa nachází, může být vyžádáno jiné pořadí zadávání dat. Pokud byl zadán cíl v jiné zemi, přidejte název země na konec zadávaného záznamu. Podrobný popis 3 74.?Jak mohu zrušit aktivní navádění po trase?! Chcete-li zrušit navádění po trase, zvolte tlačítko MENU v interaktivním panelu a pak navolte položku Zrušit trasu. Podrobný popis Audio?Jak mohu změnit zdroj zvuku?! Opakovaným stisknutím tlačítka RADIO se můžete přepínat veškerými dostupnými zdroji zvuku (AM/FM/DAB). Opakovaným stisknutím tlačítka MEDIA se můžete přepínat mezi všemi dostupnými zdroji (USB, karta SD, ipod, Bluetooth audio, CD, AUX). Podrobný popis rádia 3 49, CD 3 55, externích zařízení 3 58.?Jak mohu procházet rozhlasovými stanicemi nebo hudbou v médiích?! Chcete-li procházet rozhlasovými stanicemi nebo hudbou na médiích, například seznamy skladeb nebo alb, zvolte tlačítko PROHLÍŽET na obrazovce zvuku. Podrobný popis rádia 3 49, CD 3 56, externích zařízení Jiné?Dozvěděl jsem se, že pro informační systém jsou k dispozici aplikace. Jak je mohu stáhnout?! Nové aplikace lze stáhnout do systému s obchodu AppShop. Stiskněte tlačítko ; a pak vyberte ikonu Apps na Úvodní obrazovce, čím zobrazíte hlavní nabídku Apps. Ujistěte se, že je povolena a řádně nakonfigurovaná funkce Bluetooth a párování na mobilním telefonu. Nejprve uživatelé musí vytvořit nový účet, až poté mohou instalovat aplikace. Zvolte průvodce nastavením a postupujte podle pokynů. Podrobný popis 3 63.?Jak mohu zlepšit výkonnost rozpoznávání hlasu?! Funkce rozpoznávání hlasu je navržena tak, aby rozuměla přirozeně vyslovovaným hlasovým příkazům. Vyčkejte na zvukový signál a poté mluvte. Zkuste mluvit přirozeně, nikoliv příliš rychle ani nahlas. Podrobný popis 3 84.?Jak mohu zlepšit výkonnost dotykové obrazovky?! Dotyková obrazovka je citlivá na tlak. Obzvláště při používání gest přetahováním zkuste působit prstem větším tlakem. Podrobný popis 3 16.

102 102 Rejstřík A Adresář... 34, 74 Aktivace aplikace Aktivace AUX Aktivace funkce Bluetooth Music.. 61 Aktivace informačního systému Aktivace karty SD Aktivace telefonního portálu Aktivace tlačítka obrazovky Aktivace USB... 61, 62 Audio soubory Automatická hlasitost Automatické nastavení Automatické nastavení hlasitosti Automatická hlasitost Bose AudioPilot AUX B Basy Bose AudioPilot C Cesta podél traťových bodů Č Čas Časté dotazy D DAB Datum Digitální rozhlasové vysílání Digitální rozhlasové vysílání (DAB) Displeje Informační centrum řidiče Střední displej Dopravní nehody Dopředu/dozadu Dotyková obrazovka Dotykový panel... 16, 44 Posun E Ekvalizér EQ (ekvalizér) F Filmy Formáty souborů Audio soubory Video soubory Funkce ztlumení zvuku H Hlasitost Automatická hlasitost Bose AudioPilot... 43

103 103 Funkce vypnutí zvuku Hlasitost zvukových pokynů Maximální hlasitost při spouštění Nastavení hlasitosti Zvuková zpětná vazba dotyku..43 Hlasitost zvukových pokynů Hledání stanice Hudba Bluetooth I Intellitext J Jazyk Jednotlivé body zájmů K Kalibrace dotykové obrazovky Klávesnice Abecední klávesnice Symbolová klávesnice Kontakty Načítání Ukládání Změna M Mapy Maximální hlasitost při spouštění. 43 Mobilní telefony a občanské radiostanice (CB) Modifikátory znaků N Nabídky vlnových pásem Načítání oblíbených položek Nastavení hlasitosti Nastavení zvuku Navádění Navádění trasy Navigace Adresář... 34, 74 Aktualizace mapy Aktuální poloha Cesta podél traťových bodů Dopravní nehody Hlasové výzvy Jednotlivé body zájmů Kontakty Manipulace s mapou Nabídky navádění po trase Navádění trasy Nedávné cíle Oblíbené Seznam odboček Seznam traťových bodů Stanice TMC... 66, 78 Tlačítko PŘEHLED Zadání cílového místa Zobrazení mapy Zobrazení podrobností cíle Nesprávný směr posunu O Oblast Oblíbené Načítání Přejmenování Sdružený displej Ukládání Vymazání Zobrazování Oblíbené položky Obnovení továrního nastavení Obsluha AUX CD Displeje Hudba Bluetooth Informační systém Klávesnice Kontakty Navigační systém Oblíbené Rádio SD karta Telefon USB... 61, 62 Obsluha nabídky... 22

104 104 Ochrana proti odcizení... 7 Ovládací panel informačního systému... 8 Ovládací prvky Informační systém... 8 Volant... 8 Ovládací prvky informačního systému Ovládací prvky na volantu Ovladač MENU Ovládání nabídky P Panel aplikací Párování Pásmo L Pětisměrný ovladač Podokno rozpoznávání znaků POIs (body zájmů) Poslech rádia Posouvání seznamu Posouvání stránek... 16, 22 Použití... 68, 86, 94 AUX CD Displeje Hudba Bluetooth Informační systém Navigační systém Ovládací prvky informačního systému SD karta Telefon USB... 61, 62 Používání... 13, 49, 56 Používání aplikací Prostorový zvuk Přehled dotykového ovládání Přehled ovládacích prvků... 8 Přehrávač CD Přehrávání videa Připojení Bluetooth Připojení DAB R Rádio DAB Digitální rozhlasové vysílání (DAB) Hlášení DAB Intellitext Nabídka DAB Nabídka FM Nabídka vlnových pásem Oblast Oblíbené Pásmo L Radio Data System RDS Regionální vysílání Seznam frekvencí Seznam kategorií Seznam vysílačů TP Traffic Program Vlnové pásmo Vyhledávání stanice Rádiový informační systém (RDS) 51 Regionální vysílání Režim displeje Režim parkování zajišťovaného obsluhou Odemknutí Zamknutí Rozpoznávání hlasu Rozpoznávání řeči S SD karta Seznam frekvencí Seznam kategorií Seznam odboček Seznam traťových bodů Seznam vysílačů Stanice TMC Střední rozsah Styl trasy Systémová nastavení Čas a datum... 44

105 105 Displej Dotykový panel Jazyk Obnovení továrního nastavení..44 Režim parkování zajišťovaného obsluhou Systém prostorového zvuku T TA Telefon Bluetooth Kontakty Nedávná volání Nouzová volání Oblíbené Připojení Bluetooth Režim náhlavní soupravy Telefonní seznam... 34, 94 Vyzváněcí tón Telefonická volání Iniciace Odmítnutí Přijmutí Telefonní seznam... 34, 94 Tísňové volání Tlačítko BACK Tlačítko Domů... 16, 22 Tlačítko PŘEHLED Tlačítko RESETOVAT TP Traffic Program U Ukládání oblíbených položek USB Ú Úvodní obrazovka V Video soubory Volicí interaktivní panel Všeobecné informace , 58, 66, 84, 90 AUX CD Hudba Bluetooth Informační systém... 6 Navigace Rádio SD Telefonní portál USB Výběr vlnového pásma Výšky Vyvážení Vyzváněcí tón Z Zadání cílového místa Základní operace Displeje Dotyková obrazovka Dotykový panel Klávesnice Kontakty Nabídky Oblíbené... 29, 38 Ovládací prvky Ovládací prvky na volantu Panel aplikací Pětisměrný ovladač Podokno rozpoznávání znaků Přístrojová deska Úvodní obrazovka Volicí interaktivní panel Zapínání navigačního systému Zapnutí informačního systému Zapnutí přehrávače CD disku Zapnutí rádia Zapomenutý kód PIN Zobrazení hodin Zobrazování oblíbených položek.. 29 Zprávy Zvuková zpětná vazba dotyku... 43

106 106

107 R300 Color / R400 Color Úvod Základní funkce Rádio CD přehrávač Externí zařízení Telefon Rejstřík

108 108 Úvod Úvod Všeobecné informace Ochrana proti odcizení Přehled ovládacích prvků Používání Všeobecné informace Tento informační a zábavní systém Vám poskytuje nejmodernější informační a zábavní systém zabudovaný uvnitř vozidla. Pomocí funkcí rozhlasových pásem FM, AM a DAB můžete zaregistrovat velký počet stanic na různých stránkách oblíbených položek. K informačnímu systému můžete pomocí kabelu nebo přes Bluetooth připojit jako další zdroje audia také externí paměťová zařízení, například ipod, USB zařízení nebo jiné zdroje audia. Digitální zvukový procesor Vám za účelem optimalizace zvuku poskytuje několik předvolených režimů ekvalizéru. Dále je informační systém vybaven portálem umožňujícím pohodlné a bezpečné použití mobilního telefonu ve vozidle. Volitelně může být informační systém ovládán pomocí ovládacího panelu nebo ovládacích prvků na volantu. Tato příručka popisuje všechny možnosti a funkce, které jsou dostupné v různých informačních systémech. Některé popisy, včetně popisů funkcí displeje a nabídek, nemusí z důvodu varianty modelu, specifikací země, speciálního zařízení nebo příslušenství platit pro váš vůz. Důležité informace ohledně ovládání a bezpečnosti dopravního provozu 9 Varování Když používáte informační systém, vždy jezděte bezpečně. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, zastavte vozidlo a až potom ovládejte informační systém.

109 Úvod Varování V některých oblastech nejsou na mapě označeny jednosměrné ulice a jiné cesty a vjezdy (např. pěší zóny), do kterých Vám není dovoleno odbočit. V takových oblastech může informační systém vydat výstrahu, která musí být akceptována. Zde musíte věnovat zvláštní pozornost jednosměrným ulicím, cestám a vjezdům, do kterých nemáte povoleno vjet. Ochrana proti odcizení K odrazení zlodějů je informační systém vybaven elektronickým zabezpečovacím systémem. Informační a zábavní systém tudíž funguje pouze ve vašem vozidle a pro zloděje je bezcenný. Příjem rádia Příjem rádia může být přerušován atmosférickými poruchami, šumem, zkreslením nebo ztrátou příjmu z důvodů: změny vzdálenosti od vysílače, příjmu z několika směrů v důsledku odrazu, stínění.

110 110 Úvod Přehled ovládacích prvků Ovládací panel

111 Úvod X ovladač Je-li vypnuto: krátké stisknutí: vypnutí napájení Je-li zapnuto: krátké stisknutí: vypnutí zvuku systému; dlouhé stisknutí: vypnutí napájení Otočení: nastavení hlasitosti 2 Tlačítko N Stisknutí: posuňte se k předchozí stránce oblíbených položek 3 Displej 4 Softwarové klávesy Oblíbené položky: stisknutí: vyberte oblíbené položky; stisknutí a podržení: uložte rozhlasové stanice jako oblíbené položky Interaktivní panel: stisknutí: vyberte odpovídající tlačítko na obrazovce Tlačítko O Stisknutí: posuňte se k následující stránce oblíbených položek 6 MENU ovladač Centrální ovládání pro volbu a přesun v nabídkách Tlačítko ; Stisknutí: zobrazení Úvodní obrazovky Tlačítko BACK Nabídka: o jednu úroveň zpět Zadávání: vymazání posledního znaku nebo celého zápisu Tlačítko v Rádio: krátké stisknutí: přeskočení k následující stanici; stisknutí a podržení: hledání směrem nahoru Externí zařízení: krátké stisknutí: přeskočení k následující skladbě; stisknutí a podržení: rychle vpřed Tlačítko d (je-li ve výbavě přehrávač CD) Stisknutí: vysunutí disku Tlačítko TONE (není-li ve výbavě přehrávač CD) Stisknutí: nabídka nastavení tónů displeje

112 112 Úvod 11 Tlačítko t Rádio: krátké stisknutí: přeskočení k předchozí stanici; stisknutí a podržení: hledání směrem dolů Externí zařízení: krátké stisknutí: přeskočení k předchozí skladbě; stisknutí a podržení: rychle vzad Tlačítko MEDIA Aktivace média nebo změna zdroje médií Tlačítko RADIO Aktivuje rádio nebo mění vlnové pásmo Zásuvka CD (je-li ve výbavě přehrávač CD) Ovládací prvky na volantu, levostranné řízení 1 Tlačítko s Stisknutí: přijmutí telefonního hovoru Tlačítko n Stisk: ukončení/odmítnutí hovoru nebo aktivace/deaktivace funkce ztlumení zvuku Popis všech dalších ovládacích prvků viz uživatelská příručka. Ovládací prvky na volantu, pravostranné řízení 1 Pětisměrný ovladač Stisknutí tlačítek: aktivace nabídek v informačním centru řidiče (viz obrázky níže) Tlačítko i - zobrazení nabídky pro výběr aplikace; návrat k následující úrovní nabídky

113 Úvod 113 Tlačítko j - zobrazení hlavní nabídky specifické pro aplikaci Tlačítko P / Q - výběr položky nabídky Tlačítko 9 - potvrzení výběru 2 Tlačítko! / # Stisknutí nahoru: zvýšení hlasitosti Stisknutí dolů: snížení hlasitosti 3 Tlačítka k / l Pokud rádio není aktivní: stiskněte a vyberte následující / předchozí oblíbenou položku Pokud zdroj médií není aktivní: stiskněte a vyberte následující / předchozí skladbu Informační centrum řidiče V informačním centru řidiče jsou zobrazeny informace a nabídky související se zábavním systémem. Nabídky v informačním centru řidiče se ovládají prostřednictvím pětisměrného ovladače na pravé straně volantu. Používání Ovládací prvky Informační systém se ovládá prostřednictvím funkčních tlačítek, ovladače MENU a nabídek, které jsou zobrazeny na displeji. Vstupy se provádějí volitelně prostřednictvím: ovládacího panelu informačního systému ovládacích prvků audia na volantu Zapnutí nebo vypnutí informačního a zábavního systému Krátce stiskněte ovladač X. Po zapnutí informačního systému bude aktivní naposledy zvolený zdroj. Pro vypnutí systému stiskněte a podržte znovu ovladač X.

114 114 Úvod Automatické vypnutí Pokud je informační systém zapnutý pomocí tlačítka X, zatímco je vypnuté zapalování, vypne se znovu automaticky po 1 hodině. Nastavení hlasitosti Otočte ovladač m. Na displeji se zobrazí aktuální nastavení. Při zapnutí informačního systému se nastaví naposledy zvolená hlasitost, pokud je tato hlasitost menší než maximální hlasitost při spuštění Kompenzace hlasitosti v závislosti na rychlosti Pokud je aktivována funkce automatické hlasitosti 3 117, hlasitost se automaticky upravuje tak, aby kompenzovala ztrátu v důsledku hluku z vozovky a větru během jízdy. Funkce vypnutí zvuku Stiskněte ovladač m a zcela ztlumte zdroje zvuku. Chcete-li vypnout funkci deaktivace: otočte ovladač m. Provozní režimy Rádio Stisknutím tlačítka RADIO otevřete hlavní nabídku rádia nebo přepnete mezi různými vlnovými pásmy. Podrobný popis funkcí rádia, viz Přehrávač CD Stiskněte opakovaně tlačítko MEDIA a aktivujte přehrávač CD. Podrobný popis funkcí přehrávače CD, viz Externí zařízení Stiskněte opakovaně tlačítko MEDIA a aktivujte režim přehrávání pro připojení externí zařízení (například zařízení USB, ipod nebo smartphone). Vyhledejte podrobné popisy pro připojení a ovládání externích zařízení Telefon Stisknutím tlačítka ; zobrazíte Úvodní obrazovku. Pro navázání Bluetooth spojení mezi informačním systémem a mobilním telefonem vyberte tlačítko TEL na obrazovce. Pokud lze spojení navázat, zobrazí se hlavní nabídka režimu telefonu. Podrobný popis ovládání mobilního telefonu prostřednictvím informačního systému viz Pokud nelze spojení navázat, zobrazí se příslušná zpráva. Podrobný popis přípravy a navázání spojení prostřednictvím Bluetooth mezi informačním systémem a mobilním telefonem viz

115 Základní funkce 115 Základní funkce Základní funkce Nastavení zvuku Nastavení hlasitosti Systémová nastavení Základní funkce Přístrojová deska Ovladač MENU Ovladač MENU je jeden z centrálních ovládacích prvků pro nabídky ovládání. Otočení: Výběr tlačítka na obrazovce nebo položky v nabídce. Procházení seznamem s položkami v nabídce. Změna hodnoty nastavení. Vybraná položka je zvýrazněna. Stiskněte: Aktivace zvoleného tlačítka na obrazovce nebo položky v nabídce. Potvrzení změněné nastavené hodnoty. Přepnutí na jinou položku. Zobrazení podnabídky specifické pro danou aplikaci. V následujících kapitolách bude výběr a aktivace tlačítka na obrazovce nebo položky nabídky popisovány slovy "...zvolte na obrazovce tlačítko..." nebo "...zvolte položku nabídky...". Tlačítko Domů Stiskněte tlačítko ; na přístrojové desce a zpřístupněte Úvodní obrazovku. Tlačítko BACK Při ovládání nabídek se můžete stisknutím tlačítka BACK na obrazovce vrátit do nabídky vyšší úrovně.

116 116 Základní funkce Softwarové klávesy Stiskněte jednu ze softwarových kláves a aktivujte tlačítko oblíbených položek nebo funkcí, které se zobrazí ihned nad odpovídající softwarovou klávesou. V následujících kapitolách bude výběr a aktivace tlačítka na obrazovce nebo položky nabídky popisovány slovy "...zvolte na obrazovce tlačítko..." nebo "...zvolte položku nabídky...". Ovládací prvky na volantu Přehled všech odpovídajících ovládacích prvků na volantu naleznete v kapitole "Přehled ovládacích prvků Pětisměrný ovladač Pětisměrný ovladač se používá k obsluze nabídek v informačním centru řidiče. Pětisměrný ovladač se skládá ze čtyř směrových tlačítek a potvrzujícího tlačítka (9). Tlačítko i (zpět) V podnabídkách v informačním centru řidiče, slouží tlačítko i pro pohyb zpět. Stisknutím tlačítka i se vrátíte do nabídky o úroveň výše. Výběr aplikace Chcete-li zobrazit nabídku pro výběr aplikace, stiskněte tlačítko i. Opakovaně stiskněte tlačítko P nebo Q a přesuňte se k položce nabídky. Stisknutím tlačítka 9 potvrďte výběr. Aktivuje se odpovídající aplikace. Výběr funkce specifické aplikace Chcete-li zobrazit hlavní nabídku právě aktivní aplikace, stiskněte tlačítko j. Opakovaně stiskněte tlačítko P nebo Q a vyberte položku nabídky. Stisknutím tlačítka 9 potvrďte výběr. Zobrazí se podnabídka dalších možností nebo vybraná funkce. Pokud máte požadavek na potvrzení funkce nebo zprávy v informačním centru řidiče, stiskněte tlačítko SEL (Volba) a pak stiskněte tlačítko 9. Nastavení zvuku V nabídce nastavení tónů lze nastavit vlastnosti zvuku. Pokud nastavení provedete v jedné nabídce, jsou všechna nastavení provedena globálně ve všech režimech zdroje. Do nabídky je možné vstoupit z jednotlivých hlavních nabídek audia.

117 Základní funkce 117 Stiskněte ovladač MENU, posuňte se seznamem a vyberte Nastavení zvuku. Nastavení hloubek, středního rozsahu a výšek Posuňte se seznamem a stiskněte ovladač MENU, čímž aktivujete Hloub., Středy nebo Výšky. Otočte ovladač MENU a upravte požadované nastavení. Stisknutím ovladače MENU toto nastavení potvrdíte. Nastavení rozdělení hlasitosti mezi přední a zadní část Posuňte se seznamem a stiskněte ovladač MENU, čímž aktivujete Dozn.. Otočte ovladač MENU a upravte požadované nastavení. Stisknutím ovladače MENU toto nastavení potvrdíte. Nastavení rozdělení hlasitosti mezi pravou a levou stranu Posuňte se seznamem a stiskněte ovladač MENU, čímž aktivujete Vyváž.. Otočte ovladač MENU a upravte požadované nastavení. Stisknutím ovladače MENU toto nastavení potvrdíte. Výběr stylu zvuku Posuňte se seznamem a stiskněte ovladač MENU, čímž aktivujete EQ (ekvalizér). Volby nabízejí přednastavení optimalizovaných hloubek, středů a výšek pro příslušný styl hudby. Různé možnosti můžete procházet otáčením ovladače MENU. Stisknutím ovladače MENU toto vybranou možnost potvrdíte. Pokud je EQ nastavena na Vlastní, Hloub., Středy a Výšky lze upravit ručně. Nastavení hlasitosti Maximální hlasitost při spouštění Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NAST. Procházejte seznamem a vyberte Rádio a pak Maximální počáteční hlasitost. Otočte ovladač MENU a nastavte požadovanou hlasitost. Automatické nastavení hlasitosti Hlasitost může být nastavte automaticky, relativně podle rychlosti vozidla.

118 118 Základní funkce Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NAST. Procházejte seznamem a vyberte Rádio a pak Automatická hlasitost. Chcete-li zpřístupnit nastavení hlavní nabídky zvuku, stiskněte ovladač MENU, posuňte se seznamem a vyberte Automatická hlasitost. Chcete-li nastavit stupeň uzpůsobení hlasitosti, nastavte Automatická hlasitost na jednu z dostupných možností. Vyp: při zvyšování rychlosti vozidla se hlasitost nezvýší. Vysoké: při zvyšování rychlosti vozidla se hlasitost zvýší na maximum. Systémová nastavení Různá nastavení a úpravy informačního systému lze provádět v aplikaci NAST. Čas Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NAST. Vyberte položku nabídky Čas. Nastavení času Pro aktivaci příslušné podnabídky vyberte položku Nastavit čas. Ve spodní části obrazovky vyberte tlačítko AUT.NAS. Aktivujte Zap - RDS nebo Vypnout ruční. Pokud vyberete Vypnout ruční, nastavte čas a minuty. Opakovaně vyberte tlačítko 12/24 hod na dolním okraji obrazovky a vyberte režim času. Pokud zvolíte 12hodinový režim, zobrazí se třetí sloupec pro výběr dopoledne nebo odpoledne. Zvolte požadovanou volbu. Zobrazení hodin Pro aktivaci příslušné podnabídky vyberte položku Zobrazení hodin. Chcete-li vypnout zobrazení digitálních hodin v nabídce, zvolte položku nabídky Vyp. Jazyk Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NAST. Vyberte položku nabídky Jazyk. Procházejte seznamem a vyberte požadovaný jazyk.

119 Základní funkce 119 Režim parkování zajišťovaného obsluhou Pokud aktivujete režim parkování zajišťovaného obsluhou (tzv. Valet mode), všechny displeje ve vozidle se uzamknout a v systému nebude možné provádět žádné změny. Zprávy související s vozidlem jsou aktivovány. Uzamčení systému Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NAST. Procházejte seznam a vyberte položku nabídky Režim obsluhy. Zobrazí se klávesnice. Zadejte čtyřčíselný kód a vyberte tlačítko OK. Znovu se zobrazí klávesnice. Chcete-li potvrdit první vstup, zadejte čtyřčíselný kód a vyberte tlačítko ZAMK. Systém je uzamčený. Odemčení systému Zapněte informační systém. Zobrazí se klávesnice. Zadejte odpovídající čtyřčíselný kód a vyberte tlačítko ODMK. Systém je odemčený. Zapomenutý kód PIN Chcete-li resetovat kód PIN na výchozí nastavení, kontaktujte servisního partnera společnosti Opel. Displej Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NAST. Procházejte seznam a vyberte položku nabídky Displej. Zvolte položku nabídky Vypnout displej a vypněte displej.

120 120 Základní funkce Chcete-li znovu zapnout displej, stiskněte tlačítko na přístrojové desce. Obnovení továrního nastavení Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NAST. Procházejte seznam a vyberte položku nabídky Návrat do výr. nastavení. Obnovení nastavení vozidla Zvolte možnost Obnovit nastavení vozidla a obnovte osobní nastavení vozidla. Zobrazí se výstražné hlášení. Na obrazovce stiskněte tlačítko Obnov. Nastavení se resetuje. Obnovení nastavení rádia Vyberte Obnovit nastavení rádia a resetujte nastavení informačního systému, například nastavení zvuku. Zobrazí se výstražné hlášení. Na obrazovce stiskněte tlačítko Obnov. Nastavení se resetuje. Informace o softwaru Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NAST. Procházejte seznam a vyberte položku nabídky Softwarové informace. Tato nabídka obsahuje specifické informace o softwaru. Vymazání všech soukromých dat Vyberte Smazat všechna soukr. data a odstraňte například spárovaná zařízení Bluetooth, uložené telefonní seznamy nebo oblíbené položky. Zobrazí se výstražné hlášení. Na obrazovce stiskněte tlačítko ODST. Data jsou odstraněna.

121 Rádio 121 Rádio Používání Hledání stanice Seznamy oblíbených stanic Rádiový informační systém (RDS) Digitální rozhlasové vysílání Používání Funkce rádia je součástí aplikace ZVUK. Zapnutí funkce rádia Stiskněte tlačítko RADIO. Volba vlnového pásma Opakovaným stisknutím tlačítka RADIO na přístrojové desce přepnete mezi různými vlnovými pásmy. Hledání stanice Automatické hledání stanice Stiskněte tlačítko t nebo v pro přehrání předchozí nebo další stanice. Manuální hledání stanic Stiskněte a podržte na obrazovce tlačítko t nebo v. Odpovídající tlačítko uvolněte těsně před dosažením požadované frekvence. Ruční ladění Vlnové pásmo FM a DAB Stiskněte ovladač MENU a otevřete nabídku vlnových pásem, pak vyberte položku Ruční ladění. V závislosti na vybraném vlnovém pásmu se zobrazí seznam všech frekvencí FM a DAB. Zvolte požadované frekvence. Vlnové pásmo AM Otočte ovladačem MENU a nastavte optimální frekvenci příjmu.

122 122 Rádio Seznamy stanic Vlnové pásmo FM nebo DAB Otočte ovladač MENU a zobrazte seznam všech stanic, které lze právě přijímat. Procházejte seznamem a vyberte požadovanou stanici. Vlnové pásmo AM Stiskněte ovladač MENU a otevřete nabídku vlnových pásem, pak vyberte položku Stanice kategorie. Vyberte tlačítko Všechny silné stanice a zobrazte seznam všech stanic, které lze právě přijímat. Procházejte seznamem a vyberte požadovanou stanici. Seznamy kategorií Řada RDS a DAB stanic vysílá kód PTY, který specifikuje typ vysílaného programu (např. zprávy). Některé stanice také mění kód PTY v závislosti na právě vysílaném obsahu. Informační systém ukládá tyto stanice roztříděné podle typu programu do seznamu příslušné kategorie. Položka seznamu Kategorie je k dispozici pouze pro vlnová pasme FM a DAB. Stiskněte ovladač MENU a zobrazte odpovídající nabídku vlnových pásem, pak vyberte položku Kategorie. Zobrazí se seznam aktuálně dostupných typů kategorií. Zvolte požadovanou kategorii. Zobrazí se seznam stanic, které vysílají program zvoleného typu. Zvolte požadovanou stanici. Aktualizování seznamů stanic Vlnové pásmo FM a DAB Stiskněte ovladač MENU a otevřete nabídku vlnových pásem, pak vyberte nabídku Aktualizovat seznam stanic. Aktualizuje se odpovídající seznam stanic Pokud je aktualizován seznam stanic pro specifické vlnové pásmo, je také aktualizován odpovídající seznam kategorií (pokud je k dispozici). Vlnové pásmo AM Stiskněte ovladač MENU a otevřete nabídku vlnových pásem, pak vyberte nabídku Stanice kategorie. Zvolte Aktualizovat seznam stanic. Aktualizuje se seznam stanic Seznamy oblíbených stanic Do seznamů oblíbených stanic lze ručně ukládat stanice všech vlnových pásem.

123 Rádio 123 K dispozici je 25 individuálních oblíbených umístění, zobrazených jako pět oblíbených položek na stránku. V hlavní nabídce vlnových pásem je stránka oblíbených položek standardně zobrazena na dolním okraji obrazovky. Chcete-li zobrazit seznam oblíbených položek ve všech ostatních nabídkách, vyberte jednu ze softwarových kláves. Pokud je umístění oblíbených položek obsazeno, tlačítko oblíbených položek zobrazí text jmenovky odpovídající položky. Je-li pozice oblíbené položky prázdná, je uvedeno číslo pozice oblíbené položky (1 až 25). Uložení stanice Nastavte stanici, kterou hodláte uložit. Stiskněte a podržte odpovídající tlačítko oblíbené položky, dokud se neozve zvukové znamení a na odpovídajícím tlačítko obrazovky se nezobrazí příslušný název stanice. Stanice se uloží do oblíbených. Vyvolání stanice V případě potřeby stiskněte tlačítka N nebo O a posuňte se k odpovídající stránce oblíbených položek. Zvolte požadovanou oblíbenou položku (tlačítko na obrazovce). Přehraje se odpovídající rozhlasová stanice. Aktivní oblíbená položka je vybrána. Použití ovladače u pravostranného řízení Opakovaně stiskněte tlačítka k nebo l a vyberte požadovanou stanici. Alternativně použijte pětisměrný ovladač: Stiskněte tlačítko i a zobrazte sdruženou nabídku pro výběr aplikace. Vyberte seznam položek ZVUK a pak Favorites. Zvolte požadovanou oblíbenou položku. Úprava oblíbených položek Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NAST. Vyberte seznam nabídky Rádio a pak Správa oblíbených. Všechny oblíbené položky se zobrazí na obrazovce.

124 124 Rádio Odstranění oblíbených položek Vyberte oblíbenou položku, kterou chcete odstraňovat. Na obrazovce stiskněte tlačítko ODST. Oblíbené položky a všechna související data jsou vybrána. Přesunutí oblíbených položek Zvolte oblíbenou položku, kterou chcete přesunout, pak vyberte tlačítko PŘES. Vyberte oblíbené umístění, do kterého chcete oblíbenou položku přesunout, pak vyberte tlačítko VLOŽ. Oblíbená položka se přesune do nového umístění. Definování počtu zobrazených oblíbených položek Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NAST. Vyberte seznam nabídky Rádio a pak Počet zobr. oblíbených. Zvolte požadovanou volbu. Pokud počet oblíbených položek překročí počet oblíbených položek aktivovaných v nabídce nastavení, další uložené oblíbené položky nejsou odstraněny, ale pouze skryty. Mohou být znovu aktivovány zvýšením počtu zobrazitelných oblíbených položek. Rádiový informační systém (RDS) RDS je služba stanic FM, která výrazně usnadňuje nalezení požadované stanice a její bezproblémový příjem. Výhody RDS Na displeji se zobrazí název programu nastavené stanice namísto její frekvence. Při vyhledávání stanice se informační systém naladí pouze na stanice RDS. Informační systém vždy naladí vysílací frekvenci nastavené stanice, která vykazuje nejlepší příjem, a to prostřednictvím AF (alternativní frekvence). V závislosti na přijímané stanici zobrazí informační systém text rádia, který může obsahovat informace o aktuálním programu. Nabídka FM Chcete-li nakonfigurovat možnosti nastavení systému RDS, aktivujte funkci rádia a pak zvolte vlnové pásmo FM. Nabídku FM zobrazíte stisknutím ovladače MENU.

125 Rádio 125 RDS Nastavte RDS na Zap nebo Vyp. Dopravní program (TP) Stanice rádiové dopravní služby jsou stanice RDS, které vysílají zprávy o dopravním provozu. Pokud je rozhlasová dopravní služba zapnuta, bude aktuálně aktivní funkce po dobu dopravního hlášení přerušena. Pokud je rozhlasová dopravní služba aktivní, zobrazí se v horní liště hlavních nabídek [TP]. Jestliže aktuální stanice (nebo přehrávané médium) není stanice rozhlasové dopravní služby, automaticky se zobrazí [ ] vyhledávání následující stanice rozhlasového dopravního zpravodajství. Po nalezení stanice rozhlasové dopravní služby se symbol [TP] zvýrazní. Pokud není nalezena další rozhlasová stanice, na obrazovce zůstane [ ]. Pokud se na příslušné stanici vysílá dopravní hlášení rozhlasové stanice, zobrazí se zpráva. Chcete-li oznámení přerušit a vrátit se k předchozí aktivované funkci, upozornění zrušte. Oblast Občas stanice RDS vysílají na různých frekvencích různé regionální programy. Nastavte Region na Zap nebo Vyp. Pokud je zapnuté regionální vysílání, jsou podle potřeby vybírány alternativní frekvence se stejnými regionálními programy. Pokud je regionálního vysílání vypnuté, jsou alternativní frekvence stanic voleny bez ohledu na regionální programy. Digitální rozhlasové vysílání Digitální rozhlasové vysílání (DAB) je inovační a univerzální rozhlasový systém. Výhody DAB Stanice DAB jsou namísto vysílacích frekvencí uváděné názvem programu. Pomocí DAB je možné vysílat několik rozhlasových programů (služeb) na jediné frekvenci (souboru). Kromě vysoce kvalitních služeb digitálního rozhlasového vysílání je DAB také schopen vysílat údaje související s programem a velké množství dalších datových služeb, včetně informací o cestování a dopravním provozu. Dokud může daný přijímač DAB snímat signál vysílaný rozhlasovou stanicí (i v případě, že je tento signál velmi slabý), je zaručena reprodukce zvuku.

126 126 Rádio Nedochází k ztrácení signálu (zeslabování zvuku, které je typické pro příjem v pásmech AM nebo FM). Signál DAB je reprodukovaný stálou hlasitostí. Pokud je signál DAB příliš slabý a nemůže být přijímačem snímán, příjem se zcela přeruší. Tuto událost můžete vyloučit aktivací Přip. DAB-DAB a/nebo Spojení DAB a FM v nabídce možností DAB (viz níže). V případě DAB nedochází k rušení stanicemi, které jsou na sousedních frekvencích (jev, který je typický pro příjem AM a FM). Když je signál DAB odrážen přírodními překážkami nebo budovami, kvalita příjmu DAB se zlepší, zatímco příjem AM nebo FM se v takových případech výrazně zhorší. Pokud je aktivován příjem DAB, tuner FM informačního systému zůstane aktivní na pozadí a průběžně vyhledává stanice FM s nejlepším příjmem. Pokud je aktivní funkce TP 3 124, jsou vysílána dopravní hlášení stanice, která má aktuálně nejlepší příjem. Pokud nechcete, aby byl příjem DAB přerušován dopravními hlášeními stanice FM, deaktivujte funkci TP. Nabídka DAB Chcete-li nakonfigurovat možnosti nastavení vysílání DAB, aktivujte funkci rádia a pak zvolte vlnové pásmo DAB. Nabídku DAB zobrazíte stisknutím ovladače MENU. Hlášení DAB Kromě hudebních programů vysílá mnoho stanic DAB také hlášení různých kategorií. Pokud aktivujte některé nebo všechny kategorie, aktuálně přijímaná služba DAB se při hlášení těchto kategorií přeruší. Zvolte Oznámení DAB -- a zobrazte seznam kategorií DAB. Zvolte požadované kategorie. Vybrané kategorie jsou označeny 9. Zprávy DAB lze přijímat pouze pokud je zapnuto vlnové pásmo DAB. Propojení DAB s DAB Pokud je tato funkce aktivovaná, zařízení se přepne na stejnou službu (program) na jiném souboru DAB (frekvenci, je-li k dispozici) v případě, že je signál DAB příliš slabý, aby mohl být přijímačem zachycen. Nastavte Přip. DAB-DAB na Zap nebo Vyp.

127 Rádio 127 Propojení DAB s FM Pokud je tato funkce aktivovaná, zařízení se přepne na odpovídající stanici aktivní služby DAB (je-li k dispozici) v případě, že je signál DAB příliš slabý, aby mohl být přijímačem zachycen. Nastavte Spojení DAB a FM na Zap nebo Vyp. Pásmo L Pokud aktivujete Pásmo L, informační systém bude přijímat další frekvenční pásmo ( MHz). Nastavte Pásmo L na Zap nebo Vyp. Intellitext Funkce Intellitext umožňuje příjem doplňkových informací, jako jsou hlášení, finanční informace, sport, zprávy atd. Pro zobrazení podrobných informací vyberete jednu z kategorií ze seznamu a určitou položku.

128 128 CD přehrávač CD přehrávač Všeobecné informace Používání Všeobecné informace CD přehrávač informačního a zábavního systému může přehrávat zvukové CD disky a CD disky MP3/ WMA. Výstraha Do zvukového přehrávače byste za žádných okolností neměli vkládat DVD disky, singlové CD disky s průměrem 8 cm nebo tvarované CD disky. Na CD disky nesmíte dávat žádné nálepky. Tyto disky mohou v CD mechanice uváznout a mechaniku zničit. Poté bude nezbytná nákladná výměna tohoto zařízení. Důležité informace o zvukových CD discích a CD discích MP3/ WMA Lze použít následující formáty CD disků: CD, CD-R a CD-RW. Lze použít následující formáty souborů: ISO9660 úroveň 1, úroveň 2, (Romeo, Joliet). Soubory MP3 a WMA nahrané v jakémkoliv jiném formátu než jsou výše uvedené se nemusejí přehrávat správně a jejich názvy souborů a adresářů se nemusejí správně zobrazovat. Zvukové CD disky s ochranou proti kopírování, které nesplňují standard pro zvukové CD disky, se nemusí přehrávat správně nebo vůbec. Disky CD-R a CD-RW, které si sami vypálíte, jsou citlivější na nesprávné zacházení, než sériově vypálené CD disky. Je nutné zajistit správné zacházení, obzvláště v případě vlastnoručně vypálených disků CD-R a CD-RW. Vlastnoručně vypálené disky CD-R a CD-RW se nemusejí přehrávat správně nebo vůbec. Na CD discích se smíšeným režimem (kombinace zvuku a dat, např. MP3) budou rozpoznány a přehrávány pouze zvukové stopy.

129 CD přehrávač 129 Při vyměňování CD disků dbejte na to, abyste na nich nezanechali otisky prstů. Okamžitě po vyjmutí CD disků ze zvukového přehrávače je vložte zpět do jejich obalů, abyste je chránili před poškozením a nečistotami. Nečistoty a kapaliny na CD discích mohou zašpinit čočku uvnitř zvukového přehrávače a způsobit poruchy. Chraňte CD disky před teplem a přímým slunečním světlem. Následující omezení platí pro údaje uložené na MP3/WMA CD disku: Maximální počet souborů/skladeb: 800. Hloubka hierarchie složek: 8. Nelze přehrávat soubory WMA se správou digitálních práv (DRM) z internetových hudebních obchodů. Soubory WMA je možné bezpečně přehrávat pouze v případě že jsou vytvořeny pomocí aplikace Windows Media Player verze 9 nebo vyšší. Použitelné přípony seznamu skladeb:.m3u,.pls. Zápisy seznamu skladeb musí být ve formě vzájemně souvisejících drah. Tato kapitola popisuje pouze přehrávání souborů MP3, jelikož ovládání pro soubory MP3 a WMA je identické. Pokud je vložen CD disk se soubory WMA, zobrazí se nabídka související s MP3. Používání Spuštění přehrávání CD Zatlačte disk audio CD nebo MP3 potištěnou stranou směrem nahoru do otvoru pro CD, dokud se nezasune dovnitř. Opakovaným stisknutím tlačítka MEDIA aktivujte funkci CD. Vyjmutí CD disku Stiskněte tlačítko R. CD disk je vytlačen ze štěrbiny pro CD disk. Pokud není CD disk po jeho vysunutí vyjmut, po uplynutí několika sekund se zasune dovnitř. Funkční tlačítka Pozastavení přehrávání CD Zvolte tlačítko / obrazovky pro pozastavení přehrávání. Zvolte tlačítko 6 obrazovky pro obnovení přehrávání.

130 130 CD přehrávač Přeskočení k předchozí nebo následující skladbě Vyberte tlačítko d nebo c pro přehrání předchozí nebo další stopy. Alternativně otočte ovladačem MENU a přeskočte k předchozí nebo další skladbě. Rychlé přehrávání dopředu nebo dozadu Klepněte a podržte tlačítka d nebo c a přesuňte skladbu rychle vzad nebo vpřed. Pořadí přehrávání Chcete-li přehrát skladby na disku CD v náhodném pořadí, vyberte tlačítko 9. Pokud je aktivována funkce náhodného přehrávání, červeně se zvýrazní 9. Deaktivování funkce náhodného přehrávání: na obrazovce znovu stiskněte 9. Seznam stop Stiskněte ovladač MENU a zobrazte nabídku CD, pak vyberte položku Procházet média CD. Zobrazí se seznam stop. Právě přehrávaná skladba je zvýrazněna. Procházejte seznamem a vyberte požadovanou položku. Ve vyhledejte podrobný popis pro procházení disků CD se soubory MP3.

131 Externí zařízení 131 Externí zařízení Všeobecné informace Poslech rádia Všeobecné informace Zásuvka pro zařízení AUX, USB nebo kartu SD slouží pro připojení externích zařízení a je umístěna pod loketní opěrkou ve středové konzole. Vyhledejte podrobný popis zvedání loketní opěrky v uživatelské příručce. Tyto zásuvky se musí udržovat čisté a suché. Vstup AUX Do vstupu AUX je možné připojit například ipod, smartphone nebo jiné přídavné zařízení. Při připojení do vstupu AUX je signál audia přídavného zařízení přenášen prostřednictvím reproduktorů informačního systému. Hlasitost a nastavení zvuku lze nastavit pomocí informačního systému. Všechna ostatní nastavení se musí ovládat prostřednictvím přídavného zařízení. Připojení/odpojení zařízení Pro připojení přídavného zařízení do zásuvky vstupu AUX informačního systému použijte následující kabel: 3pólová pro zdroj zvuku. Chcete-li zařízení AUX odpojit, vyberte jinou funkci a pak zařízení AUX odpojte. Funkce audia AUX Informační systém může přehrávat hudební soubory obsažené v pomocných zařízeních, například v ipodu nebo smartphonu. USB port K USB portu lze připojit MP3 přehrávač, ipod nebo smartphone, nebo paměť USB.

132 132 Externí zařízení Při připojení k USB portu, lze pomocí ovládacích prvků a nabídek informačního systému ovládat různá zařízení. Informační systém není kompatibilní se všemi modely přehrávačů MP3, USB, ipod nebo chytrými telefony. Připojení/odpojení zařízení Připojte USB zařízení nebo ipod do USB portu. Pro ipod použijte příslušný připojovací kabel. Hudební funkce se spustí automaticky. Pokud je připojeno UBS zařízení nebo ipod, který nelze načíst, zobrazí se odpovídající chybová zpráva a informační systém automaticky přepne na předchozí funkci. Pro odpojení USB zařízení nebo ipodu vyberte jinou funkci a potom vyjměte paměťové USB zařízení. Výstraha Zařízení neodpojujte během přehrávání. Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo informačního systému. Funkce audia USB Informační systém je schopen přehrávat audio soubory uložené paměťových USB zařízeních, jako jsou například chytré telefony nebo zařízení ipod/iphone. SD karta Do zásuvky pro kartu SD lze zasunout příslušnou paměťovou kartu. Po zasunutí lze kartu SD ovládat prostřednictvím ovládacích prvků a nabídek informačního systému. Informační systém nepodporuje všechny typy karet SD. Vložení/vyjmutí karty SD Výstraha Nikdy se nepokoušejte použít SD kartu, která je prasklá, deformovaná nebo byla opravována pomocí lepicí pásky. Mohlo by dojít k poškození zařízení. Vložte kartu SD do zásuvky podle obrázku níže. Hudební funkce se spustí automaticky.

133 Externí zařízení 133 Pokud je připojena karta SD, kterou nelze načíst, zobrazí se odpovídající chybová zpráva a informační systém automaticky přepne na předchozí funkci. Chcete-li kartu SD vyjmout, nejprve aktivujte jinou funkci. Pak opatrně kartu SD zatlačte hlouběji do zásuvky. Karta SD se vysune ze zásuvky a lze ji vytáhnout. Výstraha Zařízení neodpojujte během přehrávání. Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo informačního systému. Audio funkce karty SD Informační systém může přehrávat hudební soubory uložené na kartě SD. Bluetooth K informačnímu systému lze bezdrátově připojit audio zdroje s aktivovaným rozhraním Bluetooth (např. mobilní telefony s hudbou, přehrávače MP3 s rozhraním Bluetooth apod.), které podporují profily hudby Bluetooth A2DP a AVRCP. Připojení zařízení Podrobný popis připojení Bluetooth viz Funkce audia Bluetooth Informační systém může přehrávat hudební soubory obsažené v zařízeních Bluetooth, například v ipodu nebo smartphonu. Formáty souborů Podporována jsou pouze zařízení naformátovaná v souborových systémech FAT32, NTFS a HFS+. Některé soubory nemusí být přehrávány správně. To může být způsobeno rozdílným formátem záznamu nebo poškozením souboru. Soubory z internetových obchodů, u kterých byla uplatněna správa digitálních práv DRM (Digital Rights Management), nelze přehrávat. Informační systém je schopen přehrávat následující audio soubory uložené v externích zařízeních. Audio soubory Přehrávatelné formáty audio souborů jsou.mp3,.wma,.aac,.m4a a.aif. Při přehrávání souboru s informacemi s příznakem ID3 může informační systém zobrazit například informace o názvu stopy a interpretovi. Poslech rádia Spuštění přehrávání Připojte zařízení

134 134 Externí zařízení Opakovaně stiskněte tlačítko MEDIA a aktivuje požadovaný zdroj média. Příklad: hlavní nabídka USB. Funkční tlačítka Během přehrávání zdroje AUX nejsou funkční tlačítka dostupná. Pozastavení přehrávání Zvolte tlačítko / obrazovky pro pozastavení přehrávání. Zvolte tlačítko 6 obrazovky pro obnovení přehrávání. Přeskočení k předchozímu nebo následujícímu souboru Vyberte tlačítko d nebo c pro přehrání předchozí nebo další stopy. Alternativně otočte ovladačem MENU a přeskočte k předchozí nebo další skladbě. Rychlé přehrávání dopředu nebo dozadu Klepněte a podržte tlačítka d nebo c a přesuňte skladbu rychle vzad nebo vpřed. Pořadí přehrávání Chcete-li přehrát skladby v náhodném pořadí, vyberte tlačítko 9. Při přehrávání USB, SD nebo ipod je funkce náhodného přehrávání závislá na režimu vybraného filtru přehrávání skladby, například album, interpret, žánr. Deaktivování funkce náhodného přehrávání: na obrazovce znovu stiskněte 9. Pokud je aktivována funkce náhodného přehrávání, červeně se zvýrazní 9. Funkce procházení Funkce procházení není dostupná pro zdroje AUX a Bluetooth. Složky (dostupné pouze v případě, že struktura adresářů je v zařízení uložena) Stiskněte ovladač MENU a potom zvolte v položce seznamu Náhled složky. Struktura složek v odpovídajícím zařízení se zobrazí. V případě potřeby se přesuňte strukturou složek a vyberte požadovanou skladbu. Kategorií médií Stiskněte ovladač MENU a potom zvolte v položce seznamu Proch. Zobrazí se seznam obsahující různé kategorie procházení, například Seznamy, Interpreti nebo Alba.

135 Procházejte seznamem a vyberte požadovanou položku. V případě potřeby se přesuňte podkategoriemi a vyberte požadovanou skladbu. Externí zařízení 135

136 136 Telefon Telefon Všeobecné informace Připojení Bluetooth Tísňové volání Použití Mobilní telefony a občanské radiostanice (CB) Všeobecné informace Portál telefonu Vám poskytuje možnost realizovat konverzaci mobilním telefonem prostřednictvím mikrofonu a reproduktorů vozidla a také ovládat nejdůležitější funkce mobilního telefonu prostřednictvím informačního a zábavního systému ve vozidle. Abyste mohli používat portál telefonu, musí být mobilní telefon s informačním systémem prostřednictvím Bluetooth. Ne každý mobilní telefon podporuje všechny funkce telefonu. Použitelné funkce telefonu závisejí na příslušném mobilním telefonu a poskytovateli sítě. Další informace na toto téma najdete v návodu k obsluze Vašeho mobilního telefonu nebo se na ně můžete zeptat svého provozovatele sítě. Důležité informace ohledně ovládání a bezpečnosti silničního provozu 9 Varování Mobilní telefony mají vliv na Vaše okolí. Z tohoto důvodu byly připraveny bezpečnostní nařízení a pokyny. Měli byste se seznámit s těmito pokyny před použitím telefonní funkce. 9 Varování Používání zařízení náhlavní soupravy při jízdě může být nebezpečné, protože během telefonování je snížena Vaše pozornost. Před použitím zařízení náhlavní soupravy Vaše vozidlo zaparkujte. Dodržujte podmínky země, ve které se právě nacházíte. Nezapomeňte dodržovat zvláštní nařízení, která platí ve zvláštních oblastech a vždy vypněte mobilní

137 Telefon 137 telefon pokud je používání mobilního telefonu zakázáno, pokud způsobuje mobilní telefon rušení nebo pokud mohou nastat nebezpečné situace. Bluetooth Telefonní portál je certifikován organizací Bluetooth Special Interest Group (SIG). Další informace o specifikaci naleznete na internetu na adrese Připojení Bluetooth Bluetooth je rádiový standard pro bezdrátové připojení například mobilních telefonů, modelů ipod/ iphone nebo jiných zařízení. Chcete-li nastavit připojení Bluetooth k informačnímu systému, funkce Bluetooth na příslušném zařízení musí být zapnuta. Další informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení Bluetooth. Pomocí nabídky nastavení Bluetooth se provádí párování (výměna PIN kódu mezi zařízením Bluetooth a informačním systémem) a připojení zařízení Bluetooth k informačnímu systému. Nabídka nastavení Bluetooth Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NAST. Pro otevření příslušné podnabídky vyberte Bluetooth. Párování zařízení Důležité informace Se systémem lze spárovat až pět zařízení. K informačnímu systému může být v daný okamžik připojeno pouze jedno spárované zařízení. Párování se zpravidla musí provést pouze jednou. To neplatí v případě, že se zařízení vymaže ze seznamu spárovaných zařízení. Pokud bylo zařízení spárování již dříve, naváže informační systém spojení automaticky. Funkce Bluetooth výrazně zvyšuje spotřebu energie z baterie. Připojte proto zařízení k napájecí zásuvce pro nabíjení. Párování prostřednictvím nastavení aplikace 1. Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NAST. Pro otevření příslušné podnabídky vyberte Bluetooth. 2. Vyberte Párovat zařízení nebo Správa zařízení a zobrazte seznam zařízení, pak vyberte tlačítko PÁRO. 3. V informačním systému se zobrazí zpráva označující název a kód PIN informačního systému. 4. Začněte vyhledávat párované zařízení Bluetooth. 5. Potvrzení párování: Pokud je podporováno SSP (bezpečné jednoduché párování):

138 138 Telefon Porovnejte kód PIN (v případě požadavku) a potvrďte zprávy na informačním systému a zařízení Bluetooth. Pokud není podporováno SSP (bezpečné jednoduché párování): Zadejte kód PIN informačního systému na zařízení Bluetooth a potvrďte svou volbu. 6. Informační systém a Bluetooth zařízení se spárují. 7. Do informačního systému jsou staženy telefonní seznam a seznamy volání, pokud jsou v zařízení Bluetooth k dispozici. V případě potřeby potvrďte odpovídající zprávu na svém smartphonu. Pokud tato funkce není podporována zařízením Bluetooth, zobrazí se příslušná zpráva v informačním systému. 8. Pokud bylo zařízení úspěšně spárováno, zobrazí se seznam zařízení. Pokud připojení Bluetooth selže, zobrazí se na displeji informačního systému chybová zpráva. Párování prostřednictvím Nastavení telefonu 1. Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu TEL. Zobrazí se hlavní nabídka telefonu. 2. Vyberte seznam položek Zařízení Bluetooth a zobrazte seznam zařízení. 3. Na obrazovce stiskněte tlačítko PÁRO. 4. Postupujte od kroku 3 v kapitole "Párování prostřednictvím nastavení aplikace" (viz výše). 5. Pokud bylo zařízení úspěšně spárováno, zobrazí se nabídka telefonu. Pokud připojení Bluetooth selže, zobrazí se na displeji informačního systému chybová zpráva. Párování prostřednictvím aplikace Audio Hlavní nabídka zvuku Bluetooth je k dispozici pouze, pokud je hudební zařízení Bluetooth spárováno s informačním systémem. 1. Opakovaně stiskněte tlačítko MEDIA a zobrazte hlavní nabídku hudby Bluetooth, pak stiskněte ovladač MENU. 2. Vyberte seznam položek Zařízení Bluetooth a zobrazte seznam zařízení. 3. Chcete-li spárovat zařízení, vyberte tlačítko PÁRO. 4. Postupujte od kroku 3 v kapitole "Párování prostřednictvím nastavení aplikace" (viz výše). 5. Pokud bylo zařízení úspěšně spárováno, zobrazí se seznam zařízení. Pokud připojení Bluetooth selže, zobrazí se na displeji informačního systému chybová zpráva.

139 Telefon 139 Připojení spárovaného zařízení 1. Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NAST. Pro otevření příslušné podnabídky vyberte Bluetooth. 2. Vyberte Správa zařízení a zobrazte seznam zařízení. 3. Zvolte zařízení Bluetooth, které chcete připojit, pak vyberte tlačítko PŘIP. Zobrazí se zpráva. 4. Potvrďte zprávu. Zařízení je připojeno a zobrazeno v poli Připojeno seznamu zařízení. Odpojení zařízení 1. Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NAST. Pro otevření příslušné podnabídky vyberte Bluetooth. 2. Vyberte Správa zařízení a zobrazte seznam zařízení. 3. Zvolte zařízení Bluetooth, které chcete odpojit, pak vyberte tlačítko VLOŽ. Zobrazí se zpráva. 4. Potvrďte zprávu. Zařízení je odpojeno a zobrazeno v poli Není připojeno seznamu zařízení. Vymazání zařízení 1. Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NAST. Pro otevření příslušné podnabídky vyberte Bluetooth. 2. Vyberte Správa zařízení a zobrazte seznam zařízení. 3. Zvolte zařízení Bluetooth, které chcete odstranit, pak vyberte tlačítko ODST. Zobrazí se zpráva. 4. Potvrďte zprávu. Zařízení je odstraněno ze seznamu. Tísňové volání 9 Varování Ustanovení spojení nelze zaručit ve všech situacích. Z tohoto důvodu byste se neměli výhradně spoléhat na mobilní telefon, pokud se jedná o životně důležitou komunikaci (např. lékařská pomoc). V některých sítích může být nezbytné mít v mobilním telefonu správně vloženou platnou SIM kartu. 9 Varování Pamatujte na to, že můžete volat nebo přijmout hovor pomocí mobilního telefonu pouze pokud je v oblasti pokrytí s dostatečně silným signálem. Za určitých podmínek nelze uskutečnit nouzová volání ve všech telefonních sítích; je možné, že je nelze uskutečnit pokud jsou

140 140 Telefon aktivovány určité služby poskytované sítí a/nebo určité telefonní funkce. Můžete se na to zeptat místních provozovatelů sítě. Číslo nouzového volání se může lišit v závislosti na oblasti a zemi. Prosím zeptejte se předem na správné číslo nouzového volání příslušné oblasti. Vytáčení nouzového volání Vytočte číslo nouzového volání (např. 112). Naváže se telefonní spojení se střediskem nouzového volání. Odpovězte na otázky zaměstnanců střediska k nouzové situaci. 9 Varování Hovor neukončujte dokud k tomu nejste vyzváni centrálou nouzových volání. Použití Jakmile je prostřednictvím Bluetooth realizováno propojení mezi vaším mobilním telefonem a informačním systémem, můžete také ovládat celou řadu funkcí vašeho mobilního telefonu prostřednictvím informačního systému. Některé mobilní telefony nepodporují všechny funkce portálu telefonu. Proto s těmito specifickými mobilními telefony mohou nastat odchylky od popsaného rozsahu funkcí. Telefonní aplikace Stiskněte tlačítko ; a pak vyberte ikonu TEL, čímž zobrazíte hlavní nabídku telefonu. Pokud je při aktivaci hlavní nabídky telefonu aktivní hovor, zobrazí se další položka nabídky. Vyberte Aktivní volání a zobrazte obrazovku hovoru. Zahájení telefonního hovoru Klávesnice Stiskněte tlačítko ; a pak vyberte ikonu TEL, čímž zobrazíte hlavní nabídku telefonu. Zvolte seznam položek Klávesnice. Zobrazí se klávesnice.

141 Telefon 141 Otočte ovladač MENU a vyberte číslici, kterou chcete zadat, pak stiskněte ovladač MENU a vyberte odpovídající číslici. Zadejte požadované číslo. Funkce automatického dokončování porovná zadané číslice s čísly uloženými v systému. Chcete-li zobrazit seznam všech nalezených záznamů, vyberte tlačítko SHOD. Zvolte požadované číslo. Telefonní hovor aktivujete stisknutím tlačítka VOL na obrazovce. Kontakty Stiskněte tlačítko ; a pak vyberte ikonu TEL, čímž zobrazíte hlavní nabídku telefonu. Vyberte položku nabídky Kontakty. Zobrazí se seznam kontaktů. Procházejte seznamem a vyberte požadovaný záznam země. Zobrazí se podrobností o kontaktu. Vyberte jedno z telefonních čísel uložených pro daný kontakt. Číslo je vytočeno. Seznamy volání Stiskněte tlačítko ; a pak vyberte ikonu TEL, čímž zobrazíte hlavní nabídku telefonu. Zvolte seznam položek Poslední volání. Zobrazí se příslušný seznam nedávných volání. Zobrazí se seznam nedávných volání pro aktuálně připojený mobilní telefon. Vyberte jedno z telefonních čísel uložených v seznamu nedávných volání. Číslo je vytočeno. Příchozí telefonní hovor Přijetí telefonního hovoru Pokud je aktivní rádio nebo zdroj médií v okamžiku zazvonění příchozího telefonátu, zdroj zvuku je vypnut a zůstává vypnutý, dokud hovor není ukončen. Zobrazí se zpráva se jménem nebo číslem volající. Chcete-li hovor přijmout, vyberte tlačítko ODP ve zprávě. Odmítnutí telefonního hovoru Chcete-li hovor odmítnout, vyberte tlačítko IGN ve zprávě.

142 142 Telefon Změna vyzváněcího tónu Stiskněte tlačítko ; a potom zvolte ikonu NAST. Vyberte Bluetooth a zobrazte odpovídající podnabídku, pak vyberte položku seznamu Vyzváněcí tóny. Zobrazí se seznam všech telefonů spárovaných s informačním systémem a právě vybraných vyzváněcích tónů pro odpovídající telefon. Zvolte požadovaný telefon. Zobrazí se seznam všech vyzváněcích tónů dostupných pro odpovídající telefon. Zvolte požadovaný vyzváněcí tón. Funkce během telefonního hovoru Během telefonátu se zobrazí náhled hovoru. Ukončení telefonního hovoru Hovor ukončíte stisknutím tlačítka KON na obrazovce. Deaktivace mikrofonu Vyberte tlačítko ZTL a dočasně vypněte mikrofon. Tlačítko na obrazovce se změní na ZR.ZT. Opětovné aktivování telefonu: na obrazovce stiskněte ZR.ZT. Deaktivace funkce handsfree Pro pokračování rozhovoru prostřednictvím mobilního telefonu stiskněte tlačítko SLCH na obrazovce. Tlačítko na obrazovce se změní na HNFR. Opětovné aktivování funkce handsfree: na obrazovce stiskněte HNFR. Druhý hovor Zahájení druhého telefonního hovoru Chcete-li aktivovat druhý telefonní hovor, vyberte tlačítko PODR v zobrazení hovoru. Aktivní telefonát je podržen. Iniciujte druhý telefonní hovor. Pokud chcete použít klávesnici, vyberte tlačítko KLÁVESN v zobrazení telefonního hovoru. Podrobný popis viz výše. Oba hovory jsou zobrazeny v rámci zobrazení během hovoru.

143 Telefon 143 Druhý příchozí hovor Zobrazí se zpráva se jménem nebo číslem volající. Vyberte tlačítko PŘEP a přijměte druhý telefonát, přičemž první přepněte na podržení. Vyberte tlačítko IGN a odmítněte druhý příchozí telefonát. Ukončení telefonních hovorů Hovory lze ukončit jeden po druhém. Na obrazovce stiskněte tlačítko KON. Je ukončen právě aktivní hovor. Přepínání mezi telefonními hovory Otočte ovladač MENU a vyberte volání, které chcete aktivovat. Na obrazovce stiskněte tlačítko PŘEP. Právě aktivní hovor je podržen a vybraný hovor je aktivován. Mobilní telefony a občanské radiostanice (CB) Pokyny k montáži a použití Při montáži a používání mobilního telefonu se musí dodržovat pokyny k montáži a používání od výrobce mobilního telefonu a handsfree sady pro dané vozidlo. V opačném případě může dojít ke zrušení platnosti homologace vozu (Směrnice EU 95/54/ES). Doporučení k používání bez poruch: Odborně nainstalovaná vnější anténa pro zajištění maximálního možného dosahu, Maximální přenosový výkon je 10 W, Montáž telefonu na vhodné místo - věnujte pozornost příslušné poznámce v Příručce uživatele, kapitola Systém airbagů. Informujte se o umístění vnější antény, držáku zařízení a způsobu použití zařízení s vysílacím výkonem nad 10 W. Používání připojení sady handsfree bez vnější antény se standardy mobilního telefonu GSM 900/1800/1900 a UMTS je povoleno pouze v případě, že je maximální vysílací výkon mobilního telefonu 2 W pro GSM 900 nebo 1 W pro ostatní typy. Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte telefon během jízdy. Dokonce i použití handsfree sady může během jízdy rozptylovat.

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému

OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému OPEL ASTRA Příručka k informačnímu systému Obsah Navi 900 IntelliLink... 5 R 4.0 IntelliLink... 87 R300 BT... 131 Držák telefonu... 163 Navi 900 IntelliLink Úvod... 6 Základní funkce... 13 Rádio... 31

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 30 CD přehrávač... 47 Vstup AUX... 53 USB port... 55 Rámeček digitálního obrazu... 59 Navigace... 62 Rozpoznávání řeči... 107 Telefon... 122

Více

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Obsah Úvod... 4 Rádio... 29 Přehrávač CD disků... 45 Vstup AUX... 51 USB port... 53 Rámeček digitálního obrazu... 57 Navigace... 60 Rozpoznávání řeči... 106 Telefon...

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

OPEL INSIGNIA Příručka k informačnímu systému

OPEL INSIGNIA Příručka k informačnímu systému OPEL INSIGNIA Příručka k informačnímu systému Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 105 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 46 CD přehrávač... 52 Externí

Více

Opel Antara Infotainment System

Opel Antara Infotainment System Opel Antara Infotainment System Obsah Touch & Connect... 5 CD 30/CD 30 MP3 Typ 1... 93 Mobile Phone Portal... 121 Touch & Connect Úvod... 6 Rádio... 22 CD přehrávač... 27 Vstup AUX... 32 USB port...

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

1 Stiskněte. Zapnutí zdroje zvuku. Zapnutí zdroje zvuku. Vypnutí režimu zvuku. Displej obrazovky ovládání zvuku

1 Stiskněte. Zapnutí zdroje zvuku. Zapnutí zdroje zvuku. Vypnutí režimu zvuku. Displej obrazovky ovládání zvuku Zapnutí zdroje zvuku Zapnutí zdroje zvuku Vypnutí režimu zvuku Stiskněte. Stiskněte. Vyberte zvukový režim, který chcete použít. Klepněte na Audio Off. Opětovným klepnutím na Audio Off začnete přijímat

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

TomTom Bridge Referenční příručka

TomTom Bridge Referenční příručka TomTom Bridge Referenční příručka 15300 15400 Obsah Vítá vás zařízení TomTom Bridge 5 Co je nového 6 Novinky v této verzi... 7 Zařízení TomTom Bridge 9 Spuštění zařízení TomTom Bridge... 10 Používání gest...

Více

Uživatelská User manual příručka

Uživatelská User manual příručka Uživatelská User manual příručka Tab speed VF-1397 Obsah 1 Vaše zařízení...1 1.1 Tlačítka a konektory...1 1.2 Začínáme...4 1.3 Úvodní obrazovka...7 2 Zadávání textu... 17 2.1 Používání klávesnice na obrazovce...

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky Uživatelská příručka Navigační software Blaupunkt BikePilot Česky Děkujeme, že jste si vybrali navigační systém Blaupunkt. Velmi dobrá volba. Přejeme Vám mnoho zábavy a ujetých kilometrů s Vaším novým

Více

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení >

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Vítejte Český Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení,

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka

Grand X In. Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka Grand X In Mobilní telefon pro sítě WCDMA/GSM Uživatelská příručka 1 PRÁVNÍ INFORMACE Copyright 2012 ZTE CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být citována, reprodukována,

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

User Uživatelská manual příručka Smart speed

User Uživatelská manual příručka Smart speed User Uživatelská manual příručka Smart speed Vodafone Group 2015. Vodafone a loga Vodafone jsou ochranné známky skupiny Vodafone Group. Uvedené názvy všech produktů a společností jsou ochrannými známkami

Více

Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka

Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka Vivaz pro Rozšířená uživatelská příručka Obsah Další nápověda...5 Začínáme...6 Uvedení do provozu...6 Nápověda v telefonu...9 Přehled telefonu...10 Přehled nabídek*...11 Procházení nabídek...12 Používání

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1

TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1 TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1 Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 7 Co je nového 8 Novinky v této verzi... 8 Videa TomTom... 8 Start 10 Instalace zařízení do vozidla... 10 Umístění

Více

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-J100H/DS SM-J100H Uživatelská příručka Czech. 03/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

SM-A300FU. Uživatelská příručka. Czech. 12/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-A300FU. Uživatelská příručka. Czech. 12/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-A300FU Uživatelská příručka Czech. 12/2014. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 15 Používání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

SM-T700. Uživatelská příručka. Czech. 07/2014. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-T700. Uživatelská příručka. Czech. 07/2014. Rev.1.1. www.samsung.com SM-T700 Uživatelská příručka Czech. 07/2014. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 Nabíjení baterie 12 Používání paměťové karty 14 Zapínání

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

Uživatelská příručka. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Uživatelská příručka. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Uživatelská příručka Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce... 6 Základy práce...7 Používání dotykového displeje...7 Zamknutí a odemknutí obrazovky...9

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka P8 Uživatelská příručka Obsah Předmluva Nejdůležitější položky Začínáme Hlasové probuzení 2 Nové režimy fotoaparátu 3 Režim režisér 4 Wi-Fi+ 4 Režim palce 5 Touchplus 6 Sejf 8 Hovory a kontakty Zamknutí

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Pokyny pro použití CZ.3

Pokyny pro použití CZ.3 R-Link Obsah Opatření pro použití...................................................................... CZ.3 Obecné údaje.......................................................................... CZ.4

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

SGH-X461 Uživatelská příručka

SGH-X461 Uživatelská příručka SGH-X461 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení

Více

GT-E2121B. Uživatelská příručka

GT-E2121B. Uživatelská příručka GT-E2121B Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

Nokia 701 - Uživatelská příručka

Nokia 701 - Uživatelská příručka Nokia 701 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone Czech Obsah Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace o produktu... 3 1.1 Tlačítka a připojení... 3 1.2

Více

Návod k obsluze Evolve MultiTraxx

Návod k obsluze Evolve MultiTraxx Návod k obsluze Evolve MultiTraxx Navigační software pro systém PNA Čeština 1.0 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tuto příručku,

Více

Rychlý referenční návod Rychlý referenční návod Vlastnosti vizuálního diagnostického systému InnerVue Monitor Rameno monitoru Klávesnice vypínače počítače Konektor ručního přístroje Mechanika pro vypalování

Více

Samsung Mobile. Příručka k funkcím

Samsung Mobile. Příručka k funkcím Příručka k funkcím Úvod O této příručce k funkcím mobilních telefonů Samsung V této online příručce jsou obsaženy obecné informace o funkcích, se kterými se můžete setkat v různých modelech mobilních telefonů

Více

Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ Z-E4626 ZJEDNODUŠENÝ NÁVOD K POUŽITÍ CZ OBSAH PŘEHLED ZAŘÍZENÍ PŘEHLED O TÉTO PŘÍRUČCE... str. 02 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... str. 02 PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... str. 02 SYSTÉM ZENEC 5 6 7 PŘEHLED ZAŘÍZENÍ SYSTÉM

Více

Stručný přehled Gigaset DA610

Stručný přehled Gigaset DA610 Stručný přehled Gigaset DA60 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Displej a tlačítka Displej ( str. 4) 2 Ovládací tlačítko ( str. 5) 3 Tlačítka zkrácené volby 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované volby /pauzy 6 Tlačítko

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i Uživatelská příručka Xperia J ST26i Obsah Xperia J Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled telefonu...7 Uvedení do provozu...8 Zapnutí a vypnutí telefonu...10 Zámek obrazovky...11

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

SM-G361F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G361F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G361F Uživatelská příručka Czech. 06/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 14 Používání

Více

Doro Liberto 820 Mini. Čeština

Doro Liberto 820 Mini. Čeština Doro Liberto 820 Mini Čeština 2 3 1 12 11 14 13 15 16 17 4 10 5 6 7 9 8 Poznámka: Veškerá vyobrazení slouží výhradně k ilustrativním účelům a nemusí zcela přesně odpovídat podobě konkrétního přístroje.

Více

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití 24 Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Návod k použití 1 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI

Více

Co je součástí balení a Váš TomTom ONE XL HDT D E F G H

Co je součástí balení a Váš TomTom ONE XL HDT D E F G H TomTom ONE XL HDT 1. Co je součástí balení Co je součástí balení a Váš TomTom ONE XL HDT A B C D E F G H A Kontrolka dobíjení B Dotyková obrazovka C Vypínač D Reproduktor E Konektor externí antény F USB

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

SM-G531F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G531F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G531F Uživatelská příručka Czech. 08/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 14 Používání

Více

Lenovo A7010a48. Uživatelská příručka V1.0

Lenovo A7010a48. Uživatelská příručka V1.0 Lenovo A7010a48 Uživatelská příručka V1.0 Základy Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte tyto dokumenty: Stručná úvodní příručka Regulatorní prohlášení Příloha Na webových stránkách http://support.lenovo.com

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com

PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH. Návod k obsluze. www.soehnle-professional.com PRO MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH 3020 Návod k obsluze www.soehnle-professional.com Obsah 1.............................................Úvod.................Strana 3 2.....................................Základní funkce.................strana

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 11 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

SM-T713 SM-T813. Uživatelská příručka. Czech. 05/2016. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-T713 SM-T813. Uživatelská příručka. Czech. 05/2016. Rev.1.0. www.samsung.com SM-T713 SM-T813 Uživatelská příručka Czech. 05/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Baterie 11 Paměťová karta (micro SD karta) 13 Zapínání

Více

ALVA - řada BC6. Stručný průvodce Verze 4. UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014

ALVA - řada BC6. Stručný průvodce Verze 4. UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014 ALVA - řada BC6 Stručný průvodce Verze 4 UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014 Optelec 2993 LT Barendrecht Nizozemsko Telefon: +31 (0)88 6783 444. Fax +31 (0)88

Více

CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD

CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD CITROËN C5 ART/NAV - X4 - CS - 51/3 - ADD 1 NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAÈNÍ SYSTÉM Pøed prvním použitím navigaèního systému nebo po odpojení akumulátoru je tøeba provést jeho inicializaci. Vozidlo je tøeba odstavit

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon

prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon prodejnamobilu.cz Návod na Váš nový mobilní telefon www.prodejnamobilu.cz Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie

Více