Slepý rozpočet stavby Datum:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slepý rozpočet stavby Datum:"

Transkript

1 stavby Datum: Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 5 % DPH 5 % Základ pro DPH 2 % DPH 2 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH Základ DPH 2 DPH celkem 5 % % % kancelář Kuchyně škrabka brambor Elektroinstalace Celkem za stavbu Rekapitulace stavebních rozpočtů Číslo Základ DPH Základ DPH 2 Číslo a název rozpočtu Cena celkem DPH celkem objektu 5 % % % kancelář -stavební úpravy Rekonstrukce kuchyně - stavební část škrabárna brambor Elektroinstalace Celkem za stavbu Rekapitulace stavebních dílů Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS 2-M Ostatní materiál Stěny a příčky Úpravy povrchu, podlahy Podlahy a podlahové konstrukce Izolace proti vodě Vnitřní kanalizace Vnitřní vodovod Zařizovací předměty Dřevostavby Konstrukce truhlářské Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Stránka z 30

2 767 Konstrukce zámečnické Podlahy z dlaždic a obklady Podlahy povlakové Obklady keramické Nátěry Malby Montáž zařízení velkokuchyní Ostatní konstrukce, bourání Dokončovací konstrukce na pozemních Práce HSV, PSV, montáže Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot M2 Elektromontáže VRN3 Ostatní materiál VRN9 Ostatní materiál Celkem za stavbu Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů Název vedlejšího nákladu Cena celkem Ztížené výrobní podmínky 0 Přesun stavebních kapacit 0 Mimostaveništní doprava 0 Zařízení staveniště 0 Provoz investora 0 Kompletační činnost (IČD) 0 Celkem za stavbu 0 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Stránka 2 z 30

3 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet kancelář -stavební úpravy JKSO Objekt SKP kancelář Měrná jednotka Stavba Počet jednotek Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlume Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0 Z PSV celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0 R M práce celkem 0 Mimostaveništní doprava 0 N M dodávky celkem 0 Zařízení staveniště 0 ZRN celkem 0 Provoz investora 0 HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 2,0 % DPH 2,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

4 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Rozpočet : kancelář kancelář -stavební úpravy REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 34 Stěny a příčky Úpravy povrchu, podlahy Podlahy a podlahové konstrukce Práce HSV, PSV, montáže Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Dřevostavby Podlahy povlakové Nátěry Malby M Ostatní materiál VRN3 Ostatní materiál VRN9 Ostatní materiál CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky 0 0 Přesun stavebních kapacit 0 0 Mimostaveništní doprava 0 0 Zařízení staveniště 0 0 Provoz investora 0 0 Kompletační činnost (IČD) 0 0 CELKEM VRN 0 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

5 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Rozpočet: kancelář kancelář -stavební úpravy Díl: 34 Stěny a příčky U00 Tmelení akrylát spára -200mm2 m 22,70 0, ,0 2*2,80 (3,0+5,55)*2 7,0 Celkem za 34 Stěny a příčky 0,0 Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy U00 VC štuk omítka rýha stěna -50 mm m2 0,5 0,0453 0,0 *0,5 0,5 Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy 0,0 Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce U00 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 7,76 5,55*3,2 7,76 Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce Díl: 95 Práce HSV, PSV, montáže R00 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 6,65 0, ,00 5,60 3*5,55 6,65 Celkem za 95 Práce HSV, PSV, montáže 0,00 Díl: 96 Bourání konstrukcí Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky včetně soklíku m2 7,76-0,0000-0,02 7, R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm 7,76 m 0, ,00-0, ,00 2*0, R00 Vybourání dřevěné garnyže m 3,20-0,0600-0,05 3,2 3, U00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 0, U00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do km se složením t 0,07 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 5

6 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Rozpočet: kancelář kancelář -stavební úpravy U00 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD km přes km t, U00 Skládkovné plasty t 0,07 Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,00-0,07 Díl: 99 Staveništní přesun hmot U00 Přesun ruční budova v -6m t 0,02 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot Díl: 763 Dřevostavby RT Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 2,5 mm, bez izolace m2 7,76 0,0860 0,33 5,55*3,2 7, RA Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 2,5 mm 2x, bez izolace m2 6,37 0, ,4 5,55*2,95 6, U00 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 7,76 0, ,00 7,76 7, U00 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 6,37 0,0000 0,00 6, U00 SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky xdf 2,5 6,37 m 0, ,0 2*0, U00 Přesun SDK kce objekt v -6m % Celkem za 763 Dřevostavby 0,76 Díl: 776 Podlahy povlakové U00 Lepení plastové lišty přechodové samolepicí soklíky a lišty m 6,30 0, ,00 (3+5,55)*2-0,8 6, R00 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 6,65 0, ,0 3*5,55 6, U00 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa m2 6,65 0, ,0 6,65 6,65 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 6

7 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Rozpočet: kancelář kancelář -stavební úpravy lišta podlahová - upřesnit dle výběru m 7,2 6,3*,05 7, podlahovina PVC třída zatížení 32 m2 8,32 6,65*, 8, R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % Celkem za 776 Podlahy povlakové 0, Díl: 783 Nátěry Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením m2,60 0,8*2, Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2,60,6, Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2,60,6, R00 Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z +2x +x m 7,90 0, ,00 2*0,5*2+2*2,95 7,90 Celkem za 783 Nátěry 0,00 Díl: 784 Malby Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 28,8 3*2,8*2-0,8*2-2*0,8*,6 5,55*2,8 5, R00 Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m m2 28,8 0,0007 0,00 2,64 28,8 28, Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 28,8 28,8 28, Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 60,23 28,8 28,8 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 7

8 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Rozpočet: kancelář kancelář -stavební úpravy 3*5,55 6,65 5,5*2,8 5,40 Celkem za 784 Malby 0,00 Díl: 2-M Ostatní materiál 33 Agr.cena 2M Dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace (viz samostatný dílčí rozpočet) kpl Celkem za 2-M Ostatní materiál Díl: VRN3 Ostatní materiál Zařízení staveniště % Celkem za VRN3 Ostatní materiál Díl: VRN9 Ostatní materiál Ztzížené podmínky a provoz invesdtora % Celkem za VRN9 Ostatní materiál Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 8

9 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet Rekonstrukce kuchyně - stavební čájkso Objekt SKP 2 Kuchyně Měrná jednotka Stavba Počet jednotek Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlume Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0 Z PSV celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0 R M práce celkem 0 Mimostaveništní doprava 0 N M dodávky celkem 0 Zařízení staveniště 0 ZRN celkem 0 Provoz investora 0 HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 2,0 % DPH 2,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 9

10 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Rozpočet : 2 Kuchyně Rekonstrukce kuchyně - stavební část REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 6 Úpravy povrchu, podlahy Ostatní konstrukce, bourání Bourání konstrukcí Staveništní přesun hmot Izolace proti vodě Vnitřní kanalizace Vnitřní vodovod Zařizovací předměty Konstrukce truhlářské Podlahy z dlaždic a obklady Obklady keramické Nátěry Malby Montáž zařízení velkokuchyní M Ostatní materiál VRN3 Ostatní materiál VRN9 Ostatní materiál CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky 0 0 Přesun stavebních kapacit 0 0 Mimostaveništní doprava 0 0 Zařízení staveniště 0 0 Provoz investora 0 0 Kompletační činnost (IČD) 0 0 CELKEM VRN 0 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 0

11 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Rozpočet: 2 Kuchyně Rekonstrukce kuchyně - stavební část Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 6,45 0, ,07 6,45 6, U00 Vyrovnání vni stěna cem malta tl-0 m2 38,89 0,02730,06 38,89 38, R00 Očištění zdí a valů před opravou, ručně m2 74,6 38,59 35, , U00 Vyplň rýh mazanin hl 7cm š 7cm m 6,5 0,0075 0,7 6,5 6, RT3 Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 0 mm Nivello 0 samonivelační, vč. penetrace Grund m2 35,57 0,059 0,57 6,5*5,85-0,45*0,45*2-0,4 Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy,87 Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání R00 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 35,57 0, ,00 38,59 35,98 35, , R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 2,00 2 2,00 Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 00 kus -0,0296-0, R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 00 mm pl p m3 0,72-2, ,58 6,5*5,85*0,02 0, U00 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 0 mm plochy přes m2 m2 35,57-0, ,25 6,5*5,85 35,98 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana

12 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Rozpočet: 2 Kuchyně Rekonstrukce kuchyně - stavební část -0,45*0,45*2-0, U00 Sekání rýh zdi cih hl 3cm š 5cm m 6,45 0, ,0-0, ,05 elektro:6*,5 2*2,4 9,00 4,80 2,65 2, R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x7 cm m 6,5-0, ,3 podlahy ele:6,5 4 6,5 4,00 2*3 6, U00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes m2 m2 38,89-0, ,64 (6,5+5,85)*2*,8+2*(0,45+0,45*2)*,8-0,8*2*2-0,7*0,6-0,8*0,9-5,7*0,9 48,06-9,47 (0,7*2+0,6)*0,5 0, R00 Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad m2 m2 38,89-0, ,84 38,89 38, U00 Doprava suť budova v-6m ručně t 8, U00 Odvoz suti na skládku -km t 8, U00 Přípl odvoz suti na skládku ZKD km t 27, U00 Skládkovné směsný odpad t 8,52 Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,0-8,52 Díl: 99 Staveništní přesun hmot U00 Přesun ruční budova v -6m t, U00 Přípl ruč přesun bud zděn ZKD 00m t,88 Celkem za 99 Staveništní přesun hmot Díl: 7 Izolace proti vodě R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 24,20 0, ,0 (6,5+5,85)*2-2*0,8+4*0,45 24, RT Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna ASO Dichtband-2000-Ecken vnější, vnitřní roh kus 2,00 0, ,00 2 2,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

13 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Rozpočet: 2 Kuchyně Rekonstrukce kuchyně - stavební část R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr m2 35,57 0,0002 0,0 35, , U00 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná m2 35,57 0, ,6 6,5*5,85-2*0,45*0,45 35, R00 Těsnění prostupů těsnicí manžetou kus 8,00 0, ,00 8 8, U00 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá m2 42,4 0, ,9 38,89 38,89 ((6,5+5,85)*2+2*0,45*2-0,8*2-0,9-5,7)*0,2 3, R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % Celkem za 7 Izolace proti vodě 0,38 Díl: 72 Vnitřní kanalizace R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m -0,0020 0, U00 Montáž vpustí podlahových DN 0 kus 0, , vpusť podlahová nerezová teleskopická, pro mazaniny a dlaždice EG50V/0T kus U00 Kanal potr PVC připoj FRIAP DN 50 m 3,50 0, ,00 3+0,5 3, R00 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 25 m 3,50 3,5 3, R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % Celkem za 72 Vnitřní kanalizace 0,00 0,00 Díl: 722 Vnitřní vodovod R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m -0, , U00 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 6 D 6 x 2,2 mm m 0, , R00 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

14 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Rozpočet: 2 Kuchyně Rekonstrukce kuchyně - stavební část R00 Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem kus 5,00 0, ,00 5 5, U00 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 0, , R00 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 00 m 0, , R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 0,0000 0, R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % Celkem za 722 Vnitřní vodovod 0,0 0,00 Díl: 725 Zařizovací předměty R00 Demontáž dřezů jednodílných na konzolách soubor -0,0707-0, R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 0,0022 0, R00 Demontáž dřezů dvojitých velkokuchyňských soubor -0,0750-0, R00 Montáž dřezů dvojitých soubor 0,0039 0, R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor -0,0056 0, U00 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 0,0006 0, R00 Sifon dřezový HL00G, DN 40, 50, 6/4" kus 2,00 0, , R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % Celkem za 725 Zařizovací předměty 0,0-0,09 Díl: 766 Konstrukce truhlářské U00 Mtž kř dveře závěs na zárubeň kus 2,00 2 2,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

15 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Rozpočet: 2 Kuchyně Rekonstrukce kuchyně - stavební část R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % Celkem za 766 Konstrukce truhlářské Díl: 77 Podlahy z dlaždic a obklady R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm m2 35,57 0, ,6 6,5*5,85-2*0,45*0,45 35, U00 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým m2 35,57 35, , U00 Podlahy penetrace podkladu m2 35,57 0, ,0 35, , U00 Podlahy spárování silikonem m 33,20 0, ,00 obvod:(6,5+5,85)*2-2*0,8+2*0,45*2 24,20 přívod plynu v podl.:(3+,5)*2 9, U00 Podlahy řezání keramických dlaždic rovné kus 60,00 (6,5+5,85)/0,2 60, Dlažba neglazovaná slinutá Taurus SR7 200x200x9 mm m2 39,3 0,0900 0,74 35,5725*, 39, R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % Celkem za 77 Podlahy z dlaždic a obklady 0,92 Díl: 78 Obklady keramické R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 5x5 cm m2 42,4 0, ,20 42,4 42, U00 Přípl keram hladká plocha -0m2 m2 42,4 42,4 42, U00 Přípl keram hladká spáry tmel 2slož m2 42,4 42,4 42, U00 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 6,00 0,0003 0,00 8*2 6, U00 Plastový profil flex lep ukončovací m 25,60 0, ,0 7,6 2*2*2 7,60 8,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 5

16 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Rozpočet: 2 Kuchyně Rekonstrukce kuchyně - stavební část U00 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 42,4 0, ,0 42,4 42, U00 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 9,20 0, ,00 2*2*2 (0,7+0,6)*2 0,9+2* 5,7 5, U00 Řezání rovné keramických obkládaček kus 8,33 (8*2+(0,6+0,7)*2+0,9+2*+5,7)/0,5 8, U00 Montáž obkladů parapetů šířky do 50 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m 5,70 0, ,00 5,7 5, Obkládačka Color One 4,8x4,8 lesk m2 47,59 0,0050 0,50 42,4*, 5,7*0,5*, 0, R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % Celkem za 78 Obklady keramické 0,73 Díl: 783 Nátěry R00 Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm m 2,60 2*2,65 4* 8,00 2,60 2,90 46,65 6,5*2 2, Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 2,40 2*(2*2+0,8)*0,25 2, R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením m2 2,40 0,0003 0,00 2,4 2, R00 Nátěr kovových konstr.disperz.balakryl z +2x m2 2,40 0, ,00 2,4 2, R00 Nátěr disperzní kovových konstrukcí základní m2 2,40 0,0007 0,00 2,4 5,30 4,00 2,40 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 6

17 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Rozpočet: 2 Kuchyně Rekonstrukce kuchyně - stavební část R00 Nátěr olejový litin. radiátorů Z + 2x + 2x m2 2,40 0, ,00 0,8*,5*2 2, R00 Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z +2x +x m 2,60 0, ,00 2,6 2,60 Celkem za 783 Nátěry 0,0 Díl: 784 Malby R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 52,34 35,5725 (6,5+5,85+2*0,45)*2*(2,65-2,0) 6, R00 Penetrace podkladu protiplísňová Primalex x m2 52,34 0,0003 0,0 52, , R00 Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8 m m2 52,34 0, ,03 52, , U00 Malba 2xdisp PRIMALEX fu bílá m-3,8 m2 52,54 0, ,02 52, ,54 Celkem za 784 Malby 0,06 Díl: 79 Montáž zařízení velkokuchyní 8 SUBDODÁVKA Demontáž a montáž vybavení kuchyně včetně revize plynu KPL Celkem za 79 Montáž zařízení velkokuchyní Díl: 2-M Ostatní materiál 82 Agr.cena 2M Dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace (viz samostatný dílčí rozpočet) kpl Celkem za 2-M Ostatní materiál Díl: VRN3 Ostatní materiál Zařízení staveniště % Celkem za VRN3 Ostatní materiál Díl: VRN9 Ostatní materiál Ztzížené podmínky a provoz invesdtora % Celkem za VRN9 Ostatní materiál 35,57 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 7

18 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet škrabárna brambor JKSO Objekt SKP 3 škrabka brambor Měrná jednotka Stavba Počet jednotek Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlume Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0 Z PSV celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0 R M práce celkem 0 Mimostaveništní doprava 0 N M dodávky celkem 0 Zařízení staveniště 0 ZRN celkem 0 Provoz investora 0 HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 2,0 % DPH 2,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 8

19 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Rozpočet : 3 škrabka brambor škrabárna brambor REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 6 Úpravy povrchu, podlahy Dokončovací konstrukce na pozemních stavbá Bourání konstrukcí Izolace proti vodě Staveništní přesun hmot Izolace proti vodě Vnitřní kanalizace Vnitřní vodovod Zařizovací předměty Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Podlahy z dlaždic a obklady Obklady keramické Nátěry Malby Montáž zařízení velkokuchyní M Ostatní materiál VRN3 Ostatní materiál VRN9 Ostatní materiál CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky 0 0 Přesun stavebních kapacit 0 0 Mimostaveništní doprava 0 0 Zařízení staveniště 0 0 Provoz investora 0 0 Kompletační činnost (IČD) 0 0 CELKEM VRN 0 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 9

20 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Rozpočet: 3 škrabka brambor škrabárna brambor Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy U00 Vyrovnání vni stěna cem malta tl-0 m2 22,32 0, ,6 22,32 22, R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 4,50 0, ,02 4,5 4, R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5cm maltou z SMS m 7,50 0,0373 0,28 7,5 7, R00 Očištění zdí a valů před opravou, ručně m2 34,22,9 22,32 22, R00 Doplnění mazanin betonem do m2, do tl. 8 cm m3 0,03 2, ,07 0 poklop:0,6*0,6*0,08 0, U00 Vyplň rýh mazanin hl 7cm š 7cm m 3,53 0,0075 0,04 3,525 3, RT3 Potěr ze SMS Baumit, ruční zpracování, tl. 0 mm Nivello 0 samonivelační, vč. penetrace Grund m2,90 0,059 0,9,9,90 Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy,2 Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách R00 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2,90 0, ,00,9,90 Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00 Díl: 96 Bourání konstrukcí R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus, R00 Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 00 kus -0,0296-0, R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 00 mm pl p m3 0,24-2, ,52 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 20

21 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Rozpočet: 3 škrabka brambor škrabárna brambor 2,8*4,25*0,02 0, U00 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 0 mm plochy přes m2 m2,90-0, ,42 2,8*4,25, U00 Sekání rýh zdi cih hl 3cm š 5cm m 4,50 0, ,00-0, ,0 elektro:3*,5 4, R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 0 x 5 cm m 7,50 0, ,00-0, ,20 voda:4,25 4,25 odpad:3,25 3, R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x7 cm m 3,53-0, ,03 podlahy ele:(2,8+4,25)/2 3, U00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes m2 m2 22,32-0, ,52 (2,8+4,25)*2*,8 25,38-0,8*,8-0,9*0,9*2-3, R00 Odsekání omítky a izolace lepenk. svislé nad m2 m2 22,32-0, ,63 22,32 22, U00 Doprava suť budova v-6m ručně t 4, U00 Odvoz suti na skládku -km t 4, U00 Přípl odvoz suti na skládku ZKD km t 65, U00 Skládkovné směsný odpad t 4,36 Celkem za 96 Bourání konstrukcí 0,0-4,36 Díl: 7 Izolace proti vodě R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr m2 36,52 0,0002 0,0,9+24,62 36,52 Celkem za 7 Izolace proti vodě 0,0 Díl: 99 Staveništní přesun hmot U00 Přesun ruční budova v -6m t, U00 Přípl ruč přesun bud zděn ZKD 00m t,2 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

22 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Rozpočet: 3 škrabka brambor škrabárna brambor Celkem za 99 Staveništní přesun hmot Díl: 7 Izolace proti vodě R00 Těsnění prostupů těsnicí manžetou kus 6,00 0, ,00 6 6, R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 3,30 0, ,00 (2,8+4,25)*2-0,8 3, RT Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna vnější, vnitřní roh kus 4,00 0, ,00 4 4, U00 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná m2,90 0, ,05 2,8*4,25, U00 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá m2 24,62 0, , (2,8+4,25)*2*2-0,8*2-0,9*,*2 24, R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % Celkem za 7 Izolace proti vodě 0,7 Díl: 72 Vnitřní kanalizace R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 2,30-0,0020 0,00,8+0,5 2, R00 Demontáž potrubí z PVC do D 4 m -0,0098 0,00 2*0, U00 Kanal potr PVC připoj FRIAP DN 50 m,80 0, ,00 2*0,9, U00 Kanal potr PVC připoj FRIAP DN 70 m 0,50 0, ,00 0,5 0, U00 Kanal potr PVC připoj FRIAP DN00 m 0, , U00 Montáž vpustí podlahových DN 0 kus 0, , Vpusť podlahová přímá odlučovací kus 0, , R00 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 25 m 3,30 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 22

23 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Rozpočet: 3 škrabka brambor škrabárna brambor 3,3 3, R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % Celkem za 72 Vnitřní kanalizace 0,0-0,0 Díl: 722 Vnitřní vodovod R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 9,50-0, ,00 2*4,25+2*0,5 9, U00 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 6 D 6 x 2,2 mm m 8,50 0, ,00 2*4,25 8, U00 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 6 D 20 x 2,8 mm m,80 0, ,00 2*0,9, R00 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 0,30 8,5+,8 0, R00 Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem kus 3,00 0, ,00 3 3, U00 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G /2 soubor 0,0002 0, U00 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 3,00 0, ,00 3 3, R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 0,30 0,3 0, R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 0,30 0,0000 0,00 0,3 0, ventil rohový mosazný TE66 DN 5 /2' kus 3,00 3 3, R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % Celkem za 722 Vnitřní vodovod 0,0 0,00 Díl: 725 Zařizovací předměty R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor -0, ,03 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 23

24 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Rozpočet: 3 škrabka brambor škrabárna brambor R00 Zpětná montáž výlevky bez nádrže a armatur kus 0, , R00 Demontáž dřezů dvojitých na konzolách soubor -0, , R00 Montáž dřezů dvojitých soubor 0,0039 0, R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,00-0,0056 0,00 2 2, U00 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 2,00 0,0006 0,00 2 2, R00 Sifon dřezový HL00G, DN 40, 50, 6/4" kus 0, , R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % Celkem za 725 Zařizovací předměty 0,0-0,07 Díl: 766 Konstrukce truhlářské U00 Mtž kř dveře závěs na zárubeň kus R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % Celkem za 766 Konstrukce truhlářské Díl: 767 Konstrukce zámečnické U00 Montáž atypických zámečnických konstrukcí i do 50 kg kg 2,00 0, ,00 2 2,00 62 MAT podlahový poklop nerez rozměr 940/620mm -dílný pro zabetonování vč.dlažby kus R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 0,00 Díl: 77 Podlahy z dlaždic a obklady R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm m2,90 0, ,05,9,90 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 24

25 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Rozpočet: 3 škrabka brambor škrabárna brambor U00 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým m2,90,9, U00 Podlahy penetrace podkladu m2,90 0, ,00,9, U00 Podlahy spárování silikonem m 3,30 0, ,00 obvod:(2,8+4,25)*2-0,8 3, U00 Podlahy řezání keramických dlaždic rovné kus 35,25 (2,8+4,25)/0,2 35, Dlažba neglazovaná slinutá Taurus SR7 200x200x9 mm m2 3,09 0,0900 0,25,9*, 3, R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % Celkem za 77 Podlahy z dlaždic a obklady 0,3 Díl: 78 Obklady keramické R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 5x5 cm m2 24,62 0, , 24,62 24, U00 Přípl keram hladká plocha -0m2 m2 24,62 24,62 24, U00 Přípl keram hladká spáry tmel 2slož m2 4,62 4,62 4, U00 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 8,00 0,0003 0,00 4*2 8, U00 Plastový profil flex lep ukončovací m,50 0, ,00 (2,8+4,25)*2-0,8-2*0,9, U00 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 24,62 0, ,0 24,62 24, U00 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 0,20 0, ,00 (,*4+2*2) 2*0, U00 Řezání rovné keramických obkládaček kus 2,33 8,40,80 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 25

26 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Rozpočet: 3 škrabka brambor škrabárna brambor (4*2+4*,+2*0,9+2*2)/0,5 2, U00 Montáž obkladů parapetů šířky do 50 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m,80 0, ,00 2*0,9, Obkládačka Color One 4,8x4,8 lesk m2 27,38 0,0050 0,29 24,62*, 2*0,9*0,5*, 0, R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % Celkem za 78 Obklady keramické 0,42 Díl: 783 Nátěry R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením m2,20 0,0003 0,00,2, R00 Nátěr disperzní kovových konstrukcí základní m2,20 0,0007 0,00 (2*2+0,8)*0,25, R00 Nátěr kovových konstr.disperz.balakryl z +2x m2,20 0, ,00 27,08,2, Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2,20 *(2*2+0,8)*0,25, R00 Nátěr olejový litin. radiátorů Z + 2x + 2x m2,44 0, ,00 0,8*0,9*2, R00 Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm m 8,0 2*2,65+,4* R00 Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z +2x +x m 8,0 0, ,00 8, 8,0 Celkem za 783 Nátěry 0,00 Díl: 784 Malby R00 Penetrace podkladu protiplísňová Primalex x m2 2,97 0,0003 0,00 2,965 2, R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 2,97 8,0 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 26

27 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Rozpočet: 3 škrabka brambor škrabárna brambor,9,90 (2,8+4,25)*2*(2,65-2)--0,9*0,5*2 0, U00 Malba 2xdisp PRIMALEX fu bílá m-3,8 m2 2,97 0, ,0 2,965 2, R00 Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8 m m2 2,97 0, ,0 2,965 2,97 Celkem za 784 Malby 0,03 Díl: 79 Montáž zařízení velkokuchyní 93 SUBDODÁVKA Demontáž a montáž vybavení škrabárny KPL Celkem za 79 Montáž zařízení velkokuchyní Díl: 2-M Ostatní materiál 94 Agr.cena 2M Dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace (viz samostatný dílčí rozpočet) kpl Celkem za 2-M Ostatní materiál Díl: VRN3 Ostatní materiál Zařízení staveniště kpl Celkem za VRN3 Ostatní materiál Díl: VRN9 Ostatní materiál Ztzížené podmínky a provoz invesdtora kpl Celkem za VRN9 Ostatní materiál Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 27

28 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet Elektroinstalace JKSO Objekt SKP 4 Elektroinstalace Měrná jednotka Stavba Počet jednotek Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlume Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel Zakázkové číslo Rozpočtoval Počet listů Základní rozpočtové náklady ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Ostatní rozpočtové náklady HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0 Z PSV celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0 R M práce celkem 0 Mimostaveništní doprava 0 N M dodávky celkem 0 Zařízení staveniště 0 ZRN celkem 0 Provoz investora 0 HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 2,0 % DPH 2,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 % CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 28

29 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Rozpočet : 4 Elektroinstalace Elektroinstalace REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS M2 Elektromontáže CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky 0 0 Přesun stavebních kapacit 0 0 Mimostaveništní doprava 0 0 Zařízení staveniště 0 0 Provoz investora 0 0 Kompletační činnost (IČD) 0 0 CELKEM VRN 0 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 29

30 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Rozpočet: 4 Elektroinstalace Elektroinstalace Díl: M2 Elektromontáže M2- Elektroinstalace viz sam. rozpočet kpl Celkem za M2 Elektromontáže Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 30

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 22.8.2012 Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno - odpočty Objednatel : Statutární město Kladno IČO : 00234516 DIČ : CZ00234516 Zhotovitel : IČO : 14915 DIČ

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 0 Česká Kamenice JKSO Objekt Název objektu SKP 02 Oprava sociálního zařízení II.NP - chlapci Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2009135 ZŠ ul. Komenského, Česká

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18CHT010 Stavební úpravy domova pro seniory Na Blatech čp.3211, Česká Lípadodatek č.1 JKSO: CC-CZ: 2. 7. 2018 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 0 Česká Kamenice JKSO Objekt Název objektu SKP 03 Oprava sociálního zařízení III.NP - dívky Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2009135 ZŠ ul. Komenského, Česká

Více

Položkový rozpočet. Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném. Cena celkem: Popis: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady

Položkový rozpočet. Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném. Cena celkem: Popis: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Položkový rozpočet Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném Zhotovitel: IČO: DIČ: Objedna... Obec Rovečné IČO: 00295281 Rovečné 82 DIČ: 592 65 Rovečné Vypracoval: Ing. Jan Eisner Rozpis ceny MON

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon C - Stavební

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rekonstrukce WC a sociálního zařízení v MŠ Pod Smrkem. Místo: Vysoké Mýto Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rekonstrukce WC a sociálního zařízení v MŠ Pod Smrkem. Místo: Vysoké Mýto Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU JKSO: CC-CZ: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: 28791193 CZ28791193 Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH 2 830,00 115 673,76 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon A - Stavební

Více

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc. 1562 Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část P.č. Montáž Dodávka Cena Celkový součet 5 617 851 7 476

Více

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 p.č. název položky MJ množství Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 2 Překlad nenosný do příčky

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1281 Varianta č.1 - jednoduchá JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Varianta č.1 - jednoduchá Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 128 Rekonstrukce sborového domu Náklady

Více

Smlouva o dílo - dodatek č. 1. Havarijní stav podlah a souvisejícího vybavení MŠ Bobková

Smlouva o dílo - dodatek č. 1. Havarijní stav podlah a souvisejícího vybavení MŠ Bobková Smlouva o dílo - dodatek č. 1 č. j. 0400/2018/01/1050 Havarijní stav podlah a souvisejícího vybavení MŠ Bobková mezi: ^Jázev: Městská část Praha 14 Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 IČO: 00231312

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel:

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Krycí list rozpočtu Název stavby: Druh stavby: Lokalita: rekonstrukce Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracoval: 8013913 Mraveniště-ZŠ Říčany, Bezručova 94 Ing.arch. V. Drobný,

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0108-5-2skladka JKSO: Místo: Tyršova 79, Broumov Datum: 5.4.2016 CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 76489337 CZ8002143259 Zpracovatel:

Více

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Zakázka : oprava velké a malé tělocvičny, oprava sociálního zařízení a chodeb Sokolovny Část : na AS Krnov Faktura : Zakázka číslo : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Priorita č.1: Výměna a úprava stavebních otvorů A) špaletová okna (uliční fasáda) Stavba : Název stavby : SKP : Oprava a zateplení fasád BD Sokolovská

Více

provedené práce na 8ZŠ které nebyly zahrnuty v rozpočtu /učební pavilon-soc,zařízení

provedené práce na 8ZŠ které nebyly zahrnuty v rozpočtu /učební pavilon-soc,zařízení provedené práce na 8ZŠ které nebyly zahrnuty v rozpočtu /učební pavilon-soc,zařízení Dodavatel: IČO: 88888169 DIČ: David Muller vodoinstalaterství Kosmova 2757 44001 Louny Odběratel. IČ: 0 CZ9406152899

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 17.06.2015 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

Výkaz výměr. Oprava deseti bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům s pečovatelskou službou (DPS)

Výkaz výměr. Oprava deseti bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům s pečovatelskou službou (DPS) Výkaz výměr Oprava deseti bytových jednotek v objektech: Název stavby: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům Doba výstavby: Objednatel: s pečovatelskou službou (DPS) Druh stavby: Občanská vybavenost

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet Objekt 0 Název objektu FINÁLNÍ JKSO SKP 01 Stavba stavební úpravy šatny Název stavby Měrná jednotka Počet jednotek 2013/38 Stavební úpravy šaten žáků - Trávničkova Náklady na m.j.

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ MÍSTO STAVBY: VELESLAVINOVA, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 15.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky Strana

Více

Nabídkový rozpočet. Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář. Verze Popis Komentář. Firmy. Uživatelé Význam (funkce) Zpracovatel

Nabídkový rozpočet. Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář. Verze Popis Komentář. Firmy. Uživatelé Význam (funkce) Zpracovatel Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Nabídkový rozpočet Nové hygienické zázemí pro zaměstnance v 1.NP budovy magistrátu CZK Verze Popis Komentář Firmy Typ Firmy Bajger s.r.o. Uživatelé

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Rozpočet 01.1 BOURÁNÍ - postupné rozebírání JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Bourací práce Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2016-06-05 Demolice v areálu ZŠ nám. Míru 73, Svitavy Náklady

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 9 Vícepráce střešní pláštˇ, fasáda, vnjkso Objekt Název objektu SKP 01 Regenerace pláště ZŠ Partyzánská Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 336 Regenerace plástě

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba : 429 OBJEKTY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY -RÁCOV Datum: Objednatel : Zemědělské družstvo Rácov IČO : 13693298 Rácov 15 DIČ : CZ 13693298 58851 Rácov Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne 13.10.2016 Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch který uzavřely smluvní strany: Správa Krkonošského národního se sídlem: IČ: DIČ: zastoupená:

Více

Změnový list č vícepráce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Změnový list č vícepráce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Změnový list č. 01 - vícepráce Rozpočet 001 Střecha JKSO Objekt Název objektu SKP 001 Budova C Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 437 SŠHS Kroměříž - Realizace úspor energie Náklady na

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ve věci zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách čj.: sekr/614/2011 č.ev. 1827/2011 I.

Více

Položkový rozpočet. Zakázka: Stavebníúpravybytučíslo1vdoměMasarykova302,KutnáHora. Cena celkem: Popis:

Položkový rozpočet. Zakázka: Stavebníúpravybytučíslo1vdoměMasarykova302,KutnáHora. Cena celkem: Popis: Položkový rozpočet Zakázka: Stavebníúpravybytučíslo1vdoměMasarykova302,KutnáHora Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195 28401 Kutná Hora

Více

STAVBA : MŠ Malátova, Ústí nad Labem REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

STAVBA : MŠ Malátova, Ústí nad Labem REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.1 STAVBA : MŠ Malátova, Ústí nad Labem REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.1 Změnový list č.1 ZRN ZRN+VRN 1,5% DPH 21% VČ.DPH 21% Přípočty celkem 85 163,47 Kč 86 440,92 Kč 18 152,60 Kč 104 593,52 Kč Odpočty celkem

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY ód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY JSO: CC-CZ: Místo: Praha 7 Datum: 30062015 Objednavatel: MČ Praha 7 Zhotovitel: 48026921 VLTAVÍN HOLDING stavební podnik sro CZ48026921 Projektant: atelier AXON, Ing Marek Richtera

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Zakázka Číslo zakázky B-1220.1 Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Verze Popis výkaz výměr Komentář Firmy Typ Firmy Název Projektant Ing.Luboš Brandeis,

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY EK-091/2016-real JKSO: 801 91 42 CC-CZ: 11301 Objednatel: 00266621 Statutární město Teplice D CZ00266621 Zhotovitel: 28701101 BAJGER s.r.o. D CZ28701101 Projektant: D neplátce

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2018076A SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH 0,00 DPH základní

Více

1. SMLUVNí STRANY 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. SMLUVNí STRANY 2. PŘEDMĚT SMLOUVY .tavel... ",'~ i9i.~nosh(něždub. spol. s r. O. Jiřího Z Poděbrad 998 696 62 STRÁlNICE Tel./fax.: 518332004-5 Dodatek č.3 Smlouvy o dílo Č. 23121100 na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : BD Sokolovská 86/97 JKSO : Priorita č.2: Oprava keramické uliční fasády B) bez čištění, vč. opravy keramických tvarovek Stavba : Název stavby : SKP : Oprava

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1361-52 Česlovna JKSO Objekt SKP SO 01.3 Česlovna Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 1361-52 Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 Příloha č. 3 - výkaz výměr Poř. Alter. kód Popis MJ výměra Jcen Cena J/hmot. Hmotn. Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 0062: Omítky vnější 77,40 1. 622325203/R Oprava vnějších ploch

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Příloha č. 1

KRYCÍ LIST SOUPISU Příloha č. 1 KRYCÍ LIST SOUPISU Příloha č. 1 KSO: CC-CZ: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 64087379 Ricka Karel s.r.o. DIČ: CZ64087379 IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH 182 905,64 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00

Více

Slepý rozpočet. prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00

Slepý rozpočet. prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 310237251R00 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 tl. zdi do 45 cm kus 3,00 0,00 0,00 2 317121033RT2 3 317121033RT5 prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00 kus 13,00 0,00 0,00

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 001 JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 13_o2_28 Regenerace sídliště Muglinov - 2. etapa Náklady na m.j. 0 Projektant HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí Zakázka číslo: 2011-012728-VP VÝKAZ VÝMĚR Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní škola, Železnická 460 50601 Jičín Holínské předměstí Zpracováno v období: listopad

Více

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88 REKAPITULACE STAVBY Kód: 3 01/24 KSO: Místo: Datum: 31.10.2016 CC-CZ: IČ: DIČ. Uchazeč: IČ: 61943592 WD OKNA s.r.o. DIČ: C261943592 IČ: DIČ. Poznámka: Cena bez DPH 1 544 185,88 Sazba daně Základ daně Výše

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Výměna oken - MŠ Krnov, Maxima Gorkého 842/22 Objednatel: Město Krnov IČ: 00296139 79401 Krnov Hlavní náměstí 1 DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18CHT010 Stavba B - UT + ZTI +opravy podlahy, poklopy UT JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 2. 7. 2018 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: URS201 01 Náklady

Více

MŠ Laudova Laudova 1030/3 a 1031/1 Praha 6 - Řepy

MŠ Laudova Laudova 1030/3 a 1031/1 Praha 6 - Řepy MŠ Laudova Laudova 1030/3 a 1031/1 Praha 6 - Řepy Vypracoval: Datum: Rekonstrukce páteřních rozvodů vody a přivedení potrubí pro sociálních zařízení rekonstrukce rozvodu vody v předávací stanici Oprava

Více

položkový rozpočet stavby Stavba: ZŠ Dr. Peška 768, Chrudim - Rekonstrukce objektu tělocvičny

položkový rozpočet stavby Stavba: ZŠ Dr. Peška 768, Chrudim - Rekonstrukce objektu tělocvičny položkový rozpočet stavby Stavba: 2018-095 ZŠ Dr. Peška 768, Chrudim - Rekonstrukce objektu tělocvičny objekt: 1 objekt Rozpočet: 22 Dodatečně prováděné práce Objednatel: Město Chrudim IČO: 00270211 Resselovo

Více

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07.

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07. REKAPITULACE STAVBY Místo: Třinec Datum: 03.12.2013 Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec D 25394282 D CZ25394282 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze 126 461,40

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18-04 JKSO: CC-CZ: Objednatel: Město Tábor D Zhotovitel: Projektant: 72173831 D Zpracovatel: 72173831 D Poznámka: D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ. Slepý stavební rozpočet. Obec Přerov nad Labem. C e l k e m s DPH 0,00

Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ. Slepý stavební rozpočet. Obec Přerov nad Labem. C e l k e m s DPH 0,00 Akce: Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ Druh: Rekonstrukce Místo: Přerov nad Labem Stavebník: Obec Přerov nad Labem Věc: Slepý stavební rozpočet R e k a p i t u l a c e n á k l a d ů Úpravy povrchu,podlahy

Více

Výkaz výměr ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Výkaz výměr ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Výkaz výměr Rozpočet 35 Oprava střechy JKSO Objekt Název objektu SKP 35 Oprava střechy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 35 Oprava střechy kaple povýšení svatého kříže ve Vítonicích Náklady

Více

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Staré Křečany - změna během výstavby (návrh ZML) Založená nabídka Verze Popis Komentář Nabídka Firmy

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.3.207 420 Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 75/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : zhotovitel dle výběru investora IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Stavba: 8062016 BD Stojanova 6 Objekt: 6 BD Stojanova 6, Brno Rozpočet: 08062016 Rekonstrukce balkónů na BD Stojanova 6, Brno Objednatel: IČO: DIČ: Zhotovitel: RIVA DEVELOPMENT

Více

Uchazeč: IČ: ELGO CZ, s.r.o. DIČ: CZ

Uchazeč: IČ: ELGO CZ, s.r.o. DIČ: CZ KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Výměna výplní otvorů, ul. Mariánská č.p. 204, Česká Lípa - oprava Objekt: 170715 - Výměna výplní otvorů, ul. Mariánská č.p. 204, Česká Lípa Soupis: 170715-1 - Výměna výplní otvorů,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Priorita č.2: Oprava keramické uliční fasády A) čištění a oprava obkladu (bez tvarovek) Stavba : Název stavby : SKP : Oprava a zateplení fasád BD Sokolovská

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1282 Varianta č.2 - rozšířená JKSO Objekt Název objektu SKP 2 Varianta č.2 - rozšířená Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 128 Rekonstrukce sborového domu Náklady

Více

Položkový rozpočet ,00 CZK. VCP 2 - Rekonstrukce sociálních zařízení na DM. Zakázka: Cena celkem: Popis: Rozpis ceny ,00

Položkový rozpočet ,00 CZK. VCP 2 - Rekonstrukce sociálních zařízení na DM. Zakázka: Cena celkem: Popis: Rozpis ceny ,00 Položkový rozpočet Zakázka: VCP 2 - Rekonstrukce sociálních zařízení na DM Zhotovi... 63900 DA power, s.r.o. IČO: 05787491 Holandská 878/2 DIČ: CZ05787491 Brno-Štýřice Objedn... Střední škola André Citroëna

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 02.11.2017 Stavba : M380 Český Těšín, ZŠ Pod Zvonek Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : MŽT Stavitelství, a.s. IČO : 27762157 Suderova 2024/8 DIČ : CZ27762157 709 00

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí

Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí Příloha 2 Analytická metoda výpočtu opotřebení 12. 8. 2008 Pol. č. Konstrukce a vybavení Výpočet stupně dokončení Přepočt. podíl Stupeň dokončení % Dokončení z celku

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO:

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO: 12 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,300

Více

Položkový rozpočet. Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec. Zakázka: Cena celkem: Popis:

Položkový rozpočet. Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec. Zakázka: Cena celkem: Popis: Položkový rozpočet Zakázka: Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Obec Podbořanský Rohozec 6 IČO: DIČ: 00556408 44101 Podbořanský Rohozec Vypracoval: Rozpis ceny

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 159710 - OIP - Ústí nad Labem, rekonstrukce VS - Technologie vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 159710 - OIP - Ústí nad Labem, rekonstrukce VS - Technologie vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 1

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt:

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Domov Mladá Objekt: balkon - Oprava balkonu a fasády SV KSO: CC-CZ: Místo: Milovice nad Labbem, ul. Rakouská Datum: 00.01.1900 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Více

Název listu Numbers Název tabulky Numbers Název pracovního listu Excel

Název listu Numbers Název tabulky Numbers Název pracovního listu Excel Tento dokument byl exportován z Numbers. Všechny tabulky byly převedeny do pracovních listů Excel. Všechny ostatní objekty ze všech listů Numbers byly umístěny na samostatné pracovní listy. Je možné, že

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: S_16_22 - Hotelový dům Olomouc - rekonstrukce výtahů Místo: Velkomoravská 325/8, Olomouc Datum: 09.06.2016 Objednavatel: IČ: 25898736 Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Zhotovitel:

Více

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav 2014 Srpen 2014 ._-------------_.._-----_.- - složení rozpočtu - krycí list rozpočtu I objekt základní objekt základn{ rozpočtové náklady s speciňkace stroje

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2017 Skalice, most přes Skaličku u zvoničky JKSO: CC-CZ: Místo: Skalice Datum: 26.6.2017 Objednatel: 00293474 Obec Skalice Zhotovitel: Projektant: 60744456 Zpracovatel:

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: 18/2-18 Revitalizace infrastruktury ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejem ZMĚNOVÝ LIST Č.1 Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem IČO: 00294136 Příční 405 59301 Bystřice nad Pernštejnem DIČ:

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 00002998 Koupaliště Veselí n/moravou II - SO JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0000 Koupaliště Veselí n/moravou II Náklady na m.j.

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Stavební rozpočet Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Výměna oken Cena s DPH v CZK ,57. Strana 1 z 24. Cena bez DPH ,01. Stavba:

KRYCÍ LIST SOUPISU Výměna oken Cena s DPH v CZK ,57. Strana 1 z 24. Cena bez DPH ,01. Stavba: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni Objekt: 01 - Výměna oken 2016 KSO: Místo: Datum: 21.4.2016 CC-CZ: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ:

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby pokus -Střelcová- JKSO Název objektu EČO Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Místo IČ Praha DIČ Rozpočet číslo Zpracoval Dne Střelcová 24.11.2012 Měrné a účelové

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Zeměchy - čekárna (celková oprava) JKSO Název objektu 5000114052 EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 25.10.2012 Měrné

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Zhotovitel Zdeněk Hybner, Firma VODAŘ, Kosmická 2/1723,0strava Poruba C Rozpočet číslo Zpracoval Dne

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Zhotovitel Zdeněk Hybner, Firma VODAŘ, Kosmická 2/1723,0strava Poruba C Rozpočet číslo Zpracoval Dne KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Rekonstrukce ZŠ Komenského JKSO Název objektu Hygienické zázemí budov AB SOO1 ECO Název části D.1.4.2 Zdravotně technicke instalace Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel

Více