SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY"

Transkript

1 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet Objekt 0 Název objektu FINÁLNÍ JKSO SKP 01 Stavba stavební úpravy šatny Název stavby Měrná jednotka Počet jednotek 2013/38 Stavební úpravy šaten žáků - Trávničkova Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu 0 Objednatel Dodavatel Rozpočtoval Základní rozpočtové náklady HSV celkem ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Zakázkové číslo Počet listů 0 Ztížené výrobní podmínky 0 Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0 R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0 N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0 ZRN celkem Ostatní rozpočtové náklady 0 Zařízení staveniště 0 Provoz investora 0 HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 ZRN+ost.náklady+HZS 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis : Podpis: Podpis: Základ pro DPH 21.0 % 0 Kč DPH 21.0 % 0 Kč Základ pro DPH 0.0 % 0 Kč DPH 0.0 % 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : 0 Kč Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

2 2013/38 Stavební úpravy šaten žáků - Trávničkova Rozpočet : FINÁLNÍ REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 11 Přípravné a přidružené práce 0 3 Svislé a kompletní konstrukce 0 4 Vodorovné konstrukce 0 61 Upravy povrchů vnitřní 0 64 Výplně otvorů 0 94 Lešení a stavební výtahy 0 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbá 0 96 Bourání konstrukcí 0 99 Staveništní přesun hmot Vnitřní plynovod Otopná tělesa Dřevostavby Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Podlahy z dlaždic a obklady Obklady keramické Nátěry Malby Čalounické úpravy 0 M21 Elektromontáže 0 D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 CELKEM OBJEKT 0 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč Ztížené výrobní podmínky Oborová přirážka Přesun stavebních kapacit Mimostaveništní doprava Zařízení staveniště Provoz investora Kompletační činnost (IČD) Rezerva rozpočtu CELKEM VRN 0 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

3 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 11 Přípravné a přidružené práce Zakrytí (ochrana před poškozením) podlah Geotext. m2 92 Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 10 P3,3 124 x 24,9 x X5: Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm desky P 2-500, 599 x 249 x 100 mm m : 2,31*2, : 0,7*2, : 2,91*2, : 2,31*2, Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, m minerální izolace tl.50 mm,folie, 1.05: 17,95*2, Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky standard tl. 12,5 mm, m minerální izolace tl.50 mm,folie, 1.07/1.08: (1,725+1,95+1,725)*2, Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky standard tl. 12,5 mm, m minerální izolace tl.50 mm,folie, 1.05: (0,5+1,975+0,5+0,5+1,975+0,5)*1, (2,8*1,9)+(2,79*1,9) *1, ,4*1, Příplatek k příčce sádrokart. za izolaci 5-8 cm m : (0,5+1,975+0,5+0,5+1,975+0,5)*1, (2,8*1,9)+(2,79*1,9) *1, ,4*1, Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 m : (2,8*1,9)+(2,79*1,9)+(0,4*1,9) Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 2x tl.12,5, izolace tl. 40 mm m : 2,63*2, : 5,9*2, (6,505+0,2+0,58)*2, : 3*2, NP: 55, Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce Díl: 4 Vodorovné konstrukce Kazeta minerální podhled, tl.12,5mm,bez izol dle PD m : 797, Celkem za 4 Vodorovné konstrukce Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní Omítka stropů štuková přepěnování m Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

4 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Omítka štuková přepěnování m2 1, : (2,91+9,33)* (3*2)*3, : (0,94+2,69)* : (2,51+2,91)* : (2,61+2,67)* : (12,555+27,1)* ,1+70,1+17,95+17,95+27,1+1,7+1,5+5,2+2,5+3, : (5,2+17,95)* : (5,2+17,95)* : ( 2,69+2,7)* : (5,91+11,41)* : (0,94+2,69)* ,45*2,93 1, odpočet obklady: Penetrace hloubková pod novou štukovou omítku m2 1, stropy: stěny: 1.01: (2,91+9,33)* (3*2)*3, : (0,94+2,69)* : (2,51+2,91)* : (2,61+2,67)* : (12,555+27,1)* ,1+70,1+17,95+17,95+27,1+1,7+1,5+5,2+2,5+3, : (5,2+17,95)* : (5,2+17,95)* : ( 2,69+2,7)* : (5,91+11,41)* : (0,94+2,69)* ,45*2,93 1, odpočet obklady: Zakrývání výplní vnitřních otvorů m (1,75*2,07)* (2,1*1,64)* (1,75*1,97) ,6*2, Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

5 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Hrubá výplň rýh jakékoli šířky maltou ve stropech s použitím suché maltové směsi m /1.08: 5,4*0, /1.03: 2,62*0, : (3,05+2,43)*0, Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi m Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS m /1.08: 2,93* /1.03: 2,93* : 2,93* Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi m2 1, : (2,91+9,33)* (3*2)*3, : (0,94+2,69)* : (2,51+2,91)* : (2,61+2,67)* : (12,555+27,1)* ,1+70,1+17,95+17,95+27,1+1,7+1,5+5,2+2,5+3, : (5,2+17,95)* : (5,2+17,95)* : ( 2,69+2,7)* : (5,91+11,41)* : (0,94+2,69)* ,45*2,93 1, odpočet obklady: Vni omítka stěn SMS Ytong tl 10mm m Celkem za Díl: : 2,31*2, : (0,7*2,1)+(2,31*2,93) : 2,91*2, : 2,31*2, : (2,91*2,93)+(2,31*2,93) Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 8 napojení nových a stáv.konstrukcí: 40 4 Omítky přechody nová/stará omítka: Upravy povrchů vnitřní Výplně otvorů Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm 2.00 D1/L: D1/P: Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 5

6 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) D9/P: Zárubeň ocelová H x1970x D9/P: Celkem za 64 Výplně otvorů Díl: 94 Lešení a stavební výtahy Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 1, Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1, Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách Díl: 96 Bourání konstrukcí Bourání příček cihelných tl. 10 cm m /1.08: 5,4*2, /1.03: 2,62*2, : (3,05+2,43)*2, Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl 20% z celk plochy ručně, dlaždice keramické m2 - místa s porušenou dlažbou - místa po demontáži konstrukce bývalých šaten celková plocha: 1.05: 797, % plochy:(904,35/100)* Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m : 0,8* Celkem za 96 Bourání konstrukcí Díl: 99 Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t Celkem za 99 Staveništní přesun hmot Díl: 723 Vnitřní plynovod Demontáž potrubí svařovaného závitového DN m , ,5+2,75+22, Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 1 pár Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m % Celkem za 723 Vnitřní plynovod Díl: 735 Otopná tělesa Tělesa otopná litinová,termohlavice,úprava napojení,vypušt.a napuště.systému,tlak.zkouška soubor 1.00 X4: Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % Celkem za 735 Otopná tělesa Díl: 763 Dřevostavby Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 6

7 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Mtž SDK šachta deska 2x12,5mm m obklad kanalizačního potrubí: (0,4*4)*2,93* Mtž pouzdro dveře 2kř -185 cm SDK 2k 1.00 D11: Pouzdro dveřní dle tabulky prvku 2.00 D11: Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m % Celkem za 763 Dřevostavby Díl: 766 Konstrukce truhlářské Stěny plné hladké, 180 x 190 cm, dle tabulky prvků soubor 4.00 Z5: Stěny. plné 280 x 190 cm,dle tabulky prvků soubor 2.00 Z6: Šatní lavice,dle tabulky prvků 5 Z7: ventilační mřížka včetně montáže dle tabulky prvků ks 9.00 V1: Montáž a dodávka,madlo,dle tabulky prvků m Z11: 33, Těsnění dveří atické, dle tabulky prvků m 9.48 D7/L,P: (1,97+0,8+1,97)* Mtž samozavírač ocelová zárubeň dle tabulky prvků D4: D8: D9: D12: Mtž dokování stavěče křídla dle tabulky prvků D4: D8: D9: D12: Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m Montáž vstupních dveří se zárubní včetně dveří 2.00 D7/P: D7/L: Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m 2.00 D4/P: Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm 4.00 D8/L: D8/P: Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří 1.00 D11: Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukřídl D11: Montáž kliky a štítku Šatní skříň 3 x v x600x500 mm dle tabulky prvků 9.00 Z2: Šatní skříň 3x v.1800 x900x500 mm dle tabulky prvků Z3: Šatní skříň 2x v.1800x600x500 mm dle tabulky prvků 7.00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 7

8 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Z4: Šatní skřín3x v. 1500x900x500 mm dle tabulky prvků 10 Z1: Zákryt topných těles 220 x 35 x 80 cm dle tabulky prvků ks Z9: D+M recepční pult dle tabulky prvku PD soubor 1.00 Z8: Dveřní kování,dle tabulky prvků D6: D8: D9: D12: D13: Bezp. kování nerez-mat, dle tabulky prvků 2.00 D7: Samozavírač dveří dle tabulky prvků koordinátor zavírání dle tabulky prvků ks Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 dýha dle tabulky prvků v PD 5.00 D/13: D1/L: D1/P: Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x 197 dýha dle tabulky prvků 3.00 D6/P: D6 L.: Dveře vnitřní hladké plné 2kř.125x197 dýha dle tabulky prvků 2.00 D12/L: D12/P: Dveře vnitřní hladké plné 2kř.145x197 dýha dle tabulky prvků 6.00 D4/P: D8/L: D8/P: Dveře vnitřní hladké plné 2kř.165x197 dýha dle tabulky prvků 3.00 D9/P: Dveře vnitřní posuvné hladké plné 2kř.185x197 dle tabulky prvků 1.00 D11: Dveře vnitřní protipožární EI30 145x197 cm HPL 0,8 dle tabulky prvků 4.00 D8/L: D8/P: Dveře vchodové plné atické 80 x197 cm dle tabulky prvků 2.00 D7/L: D7/P: Zárubeň obkladová Sapeli š.185 cm/tl. stěny 7-15cm 1.00 D11: Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % Celkem za 766 Konstrukce truhlářské Díl: 767 Konstrukce zámečnické Demontáž stěn pro zasklení m Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 8

9 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 1.05: (17,95*2,93)+(1,5*2) : 5,29*2, : 4,56*2, : 2,3*2, : 2,71*2, : (1,5*2,1)+(1,77*2,93) : 2,61*2, : 2,31*2, : (1,5*2,1)+(1,77*2,93) : 1,6*2, Montáž stěn pro zasklení, m D2/P: 2,71*2, D3/P. 2,61*2, D5/P: (,7*2,93)* Demontáž stěn s drátěnou sítí svařovaných m šatní ko je: (27,08*2,75)* (6,59*2,75)* (27,08*2,75)* (6,6*2,75)* Mtž dveře vnitřní 2kř 2.00 D10/P: Čistící zońa včetně montáže ks 1.00 X1: poklop pro osazení dlažby,povrchová úprava zinek včetně montáže dle tabulky prvků soubor 9.00 X2: Sloupek jekl 80/80/3,patní plech,kotvený do podlah chemická kotva ks 7.00 X3: Prosklená stěna,dle tabulky prvků 2.00 D5/P: Dveře hliníkové prosklené,dle tabulky prvků 2.00 D10/P: Prosklená stěna,dle tabulky prvků 1.00 D2/P: Prosklená stěna,dle tabulky prvků 1.00 D3/P: Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % Celkem za 767 Konstrukce zámečnické Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm m2 celková plocha: 1.05: 797, Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 9

10 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 20% plochy:(904,35/100)* Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr m , ,87*11 1, Očištění dlažby a oprava spár,spárovací hmotou, spárovací hmota m % plochy z celkové plochy:(904,35/100)* Stěrka samonivelační kg *1, Dlažba Taurus 300x300 mm stejného typu a odstínu jako dlažba původní m ,87*1, Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady Díl: 781 Obklady keramické Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota) m : Obkládačka Color One 19,8x19,8 barevná přesný typ a odstín určí investor dle předložených vzorků m : 165*1, Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % Celkem za 781 Obklady keramické Díl: 783 Nátěry Nátěr olejový zárubní 2x + 1x m D1/L,P: (0,03+0,15+0,03)*(1,97+0,7+1,97)* D4/P, D8/L,P: (0,03+0,15+0,03)*(1,97+1,45+1,97)* D6/L,P, D7/L,P: (0,03+0,15+0,03)*(1,97+0,8+1,97)* D9/P:(0,03+0,15+0,03)*(1,97+1,65+1,97)* D12/L,P: (0,03+0,15+0,03)*(1,97+1,25+1,97)* D13/P: (0,03+0,15+0,03)*(1,97+0,6+1,97)* Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením m D1/L,P: (0,03+0,15+0,03)*(1,97+0,7+1,97)* D4/P, D8/L,P: (0,03+0,15+0,03)*(1,97+1,45+1,97)* D6/L,P, D7/L,P: (0,03+0,15+0,03)*(1,97+0,8+1,97)* D9/P:(0,03+0,15+0,03)*(1,97+1,65+1,97)* D12/L,P: (0,03+0,15+0,03)*(1,97+1,25+1,97)* D13/P: (0,03+0,15+0,03)*(1,97+0,6+1,97)* Nátěr olejový o radiátor. dle tabulek vprvků ks Celkem za Díl: % plochy:(904,35/100)*20 Opr dlažba keramika lepení a spárování-11ks/m2 včetně,flex.lepidla a spár.hmoty 20% plochy:(904,35/100)*20 20% plochy:(904,35/100)*20 Zárubně: X6: Nátěr omyvatelný stěn barevný 2x + 1x, odstín určí investor po předložení vzorků m , 1.05, 1.09: Nátěry Malby Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 10

11 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Penetrace podkladu univerzální 1x m2 2, stropy: 1117,78-(108,29+105,14) stěny: 1 213,42+(33,33*2) 1, Malba tekutá, barva, 2 x,odstíny určí investor po předložení vzorků m2 2, Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 1, stropy: stěny: 1.01: (2,91+9,33)* (3*2)*3, : (0,94+2,69)* : (2,51+2,91)* : (2,61+2,67)* : (12,555+27,1)* ,1+70,1+17,95+17,95+27,1+1,7+1,5+5,2+2,5+3, : (5,2+17,95)* : (5,2+17,95)* : ( 2,69+2,7)* : (5,91+11,41)* : (0,94+2,69)* ,45*2,93 1, odpočet obklady: Celkem za 784 Malby Díl: 786 Čalounické úpravy D+M žaluzie lam.oken zdvoj.otev.kovových, dle tabulky prvků m X7: 9, Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 6 m % Celkem za 786 Čalounické úpravy Díl: M21 Elektromontáže elektroinstalace dle přílohy soubor 1.00 Celkem za M21 Elektromontáže Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t Příplatek k odvozu za každý další 1 km t Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t Poplatek za skládku stavební suti t Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 11

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 22.8.2012 Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno - odpočty Objednatel : Statutární město Kladno IČO : 00234516 DIČ : CZ00234516 Zhotovitel : IČO : 14915 DIČ

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 p.č. název položky MJ množství Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 2 Překlad nenosný do příčky

Více

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Zakázka : oprava velké a malé tělocvičny, oprava sociálního zařízení a chodeb Sokolovny Část : na AS Krnov Faktura : Zakázka číslo : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum:.6.206 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 5 % DPH 5 % Základ pro DPH 2 % DPH

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Priorita č.1: Výměna a úprava stavebních otvorů A) špaletová okna (uliční fasáda) Stavba : Název stavby : SKP : Oprava a zateplení fasád BD Sokolovská

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba : 429 OBJEKTY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY -RÁCOV Datum: Objednatel : Zemědělské družstvo Rácov IČO : 13693298 Rácov 15 DIČ : CZ 13693298 58851 Rácov Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí Zakázka číslo: 2011-012728-VP VÝKAZ VÝMĚR Technická pomoc Návrh technického řešení opravy plochých střech Budova základní škola, Železnická 460 50601 Jičín Holínské předměstí Zpracováno v období: listopad

Více

Položkový rozpočet. Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném. Cena celkem: Popis: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady

Položkový rozpočet. Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném. Cena celkem: Popis: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Položkový rozpočet Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném Zhotovitel: IČO: DIČ: Objedna... Obec Rovečné IČO: 00295281 Rovečné 82 DIČ: 592 65 Rovečné Vypracoval: Ing. Jan Eisner Rozpis ceny MON

Více

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel:

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Krycí list rozpočtu Název stavby: Druh stavby: Lokalita: rekonstrukce Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracoval: 8013913 Mraveniště-ZŠ Říčany, Bezručova 94 Ing.arch. V. Drobný,

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1281 Varianta č.1 - jednoduchá JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Varianta č.1 - jednoduchá Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 128 Rekonstrukce sborového domu Náklady

Více

Změnový list č vícepráce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Změnový list č vícepráce ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Změnový list č. 01 - vícepráce Rozpočet 001 Střecha JKSO Objekt Název objektu SKP 001 Budova C Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 437 SŠHS Kroměříž - Realizace úspor energie Náklady na

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : BD Sokolovská 86/97 JKSO : Priorita č.2: Oprava keramické uliční fasády B) bez čištění, vč. opravy keramických tvarovek Stavba : Název stavby : SKP : Oprava

Více

Výkaz výměr ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Výkaz výměr ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Výkaz výměr Rozpočet 35 Oprava střechy JKSO Objekt Název objektu SKP 35 Oprava střechy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 35 Oprava střechy kaple povýšení svatého kříže ve Vítonicích Náklady

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Rozpočet 01.1 BOURÁNÍ - postupné rozebírání JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Bourací práce Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2016-06-05 Demolice v areálu ZŠ nám. Míru 73, Svitavy Náklady

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

Položkový rozpočet. Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec. Zakázka: Cena celkem: Popis:

Položkový rozpočet. Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec. Zakázka: Cena celkem: Popis: Položkový rozpočet Zakázka: Oprava společenského sálu Podbořanský Rohozec Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Obec Podbořanský Rohozec 6 IČO: DIČ: 00556408 44101 Podbořanský Rohozec Vypracoval: Rozpis ceny

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 0 Česká Kamenice JKSO Objekt Název objektu SKP 02 Oprava sociálního zařízení II.NP - chlapci Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2009135 ZŠ ul. Komenského, Česká

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 0 Česká Kamenice JKSO Objekt Název objektu SKP 03 Oprava sociálního zařízení III.NP - dívky Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2009135 ZŠ ul. Komenského, Česká

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0108-5-2skladka JKSO: Místo: Tyršova 79, Broumov Datum: 5.4.2016 CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 76489337 CZ8002143259 Zpracovatel:

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ve věci zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách čj.: sekr/614/2011 č.ev. 1827/2011 I.

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Výměna oken - MŠ Krnov, Maxima Gorkého 842/22 Objednatel: Město Krnov IČ: 00296139 79401 Krnov Hlavní náměstí 1 DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1361-52 Česlovna JKSO Objekt SKP SO 01.3 Česlovna Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 1361-52 Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc. 1562 Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část P.č. Montáž Dodávka Cena Celkový součet 5 617 851 7 476

Více

Slepý rozpočet. prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00

Slepý rozpočet. prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 310237251R00 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 tl. zdi do 45 cm kus 3,00 0,00 0,00 2 317121033RT2 3 317121033RT5 prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00 kus 13,00 0,00 0,00

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon C - Stavební

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rekonstrukce WC a sociálního zařízení v MŠ Pod Smrkem. Místo: Vysoké Mýto Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rekonstrukce WC a sociálního zařízení v MŠ Pod Smrkem. Místo: Vysoké Mýto Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU JKSO: CC-CZ: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: 28791193 CZ28791193 Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH 2 830,00 115 673,76 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Stavební rozpočet Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Stavební rozpočet Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 02.11.2017 Stavba : M380 Český Těšín, ZŠ Pod Zvonek Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : MŽT Stavitelství, a.s. IČO : 27762157 Suderova 2024/8 DIČ : CZ27762157 709 00

Více

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

SLEPÝ ROZPOČET. HZS 0 ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0 SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 1 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek PS78-2017 Stavební úpravy chodníků na ul. Vřesinská Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Smlouva o dílo - dodatek č. 1. Havarijní stav podlah a souvisejícího vybavení MŠ Bobková

Smlouva o dílo - dodatek č. 1. Havarijní stav podlah a souvisejícího vybavení MŠ Bobková Smlouva o dílo - dodatek č. 1 č. j. 0400/2018/01/1050 Havarijní stav podlah a souvisejícího vybavení MŠ Bobková mezi: ^Jázev: Městská část Praha 14 Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 IČO: 00231312

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Praha 7 Datum: 4.3.2014 Objednavatel: 00063754 Městská část Praha 7 D CZ00063754 Zhotovitel: 26186896 GLOBSTAV s.r.o. D CZ26186896 Projektant: Zpracovatel:

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Priorita č.2: Oprava keramické uliční fasády A) čištění a oprava obkladu (bez tvarovek) Stavba : Název stavby : SKP : Oprava a zateplení fasád BD Sokolovská

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

1. SMLUVNí STRANY 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. SMLUVNí STRANY 2. PŘEDMĚT SMLOUVY .tavel... ",'~ i9i.~nosh(něždub. spol. s r. O. Jiřího Z Poděbrad 998 696 62 STRÁlNICE Tel./fax.: 518332004-5 Dodatek č.3 Smlouvy o dílo Č. 23121100 na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

provedené práce na 8ZŠ které nebyly zahrnuty v rozpočtu /učební pavilon-soc,zařízení

provedené práce na 8ZŠ které nebyly zahrnuty v rozpočtu /učební pavilon-soc,zařízení provedené práce na 8ZŠ které nebyly zahrnuty v rozpočtu /učební pavilon-soc,zařízení Dodavatel: IČO: 88888169 DIČ: David Muller vodoinstalaterství Kosmova 2757 44001 Louny Odběratel. IČ: 0 CZ9406152899

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.3.207 420 Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 75/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : zhotovitel dle výběru investora IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ

Více

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 Příloha č. 3 - výkaz výměr Poř. Alter. kód Popis MJ výměra Jcen Cena J/hmot. Hmotn. Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 0062: Omítky vnější 77,40 1. 622325203/R Oprava vnějších ploch

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 001 JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 13_o2_28 Regenerace sídliště Muglinov - 2. etapa Náklady na m.j. 0 Projektant HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Více

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne 13.10.2016 Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch který uzavřely smluvní strany: Správa Krkonošského národního se sídlem: IČ: DIČ: zastoupená:

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: N170501 Objednatel: Státní pozemkový úřad IČO: 01312774 Husinecká 1024/11a 13000 Praha-Žižkov DIČ: Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142 69156 Vypracoval: U Zbrojnice

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Stavba: 8062016 BD Stojanova 6 Objekt: 6 BD Stojanova 6, Brno Rozpočet: 08062016 Rekonstrukce balkónů na BD Stojanova 6, Brno Objednatel: IČO: DIČ: Zhotovitel: RIVA DEVELOPMENT

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Zakázka Číslo zakázky B-1220.1 Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Verze Popis výkaz výměr Komentář Firmy Typ Firmy Název Projektant Ing.Luboš Brandeis,

Více

Soupis prací stavby Datum: 8.7.2015 Stavba : 2015/073 Kulturní a společenské centrum Jesenice Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : MIRAS stavitelství a sanace s.r.o. IČO : 26385759 Pražská 810/16, 102

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1282 Varianta č.2 - rozšířená JKSO Objekt Název objektu SKP 2 Varianta č.2 - rozšířená Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 128 Rekonstrukce sborového domu Náklady

Více

Výkaz výměr. Oprava deseti bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům s pečovatelskou službou (DPS)

Výkaz výměr. Oprava deseti bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům s pečovatelskou službou (DPS) Výkaz výměr Oprava deseti bytových jednotek v objektech: Název stavby: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům Doba výstavby: Objednatel: s pečovatelskou službou (DPS) Druh stavby: Občanská vybavenost

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 24.10.2016 146c Oprava chod. tělesa Boletice,ul. Čsl.part. Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : Bajger s.r.o. IČO : 2701101 DIČ : CZ2701101

Více

Nabídkový rozpočet. Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář. Verze Popis Komentář. Firmy. Uživatelé Význam (funkce) Zpracovatel

Nabídkový rozpočet. Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář. Verze Popis Komentář. Firmy. Uživatelé Význam (funkce) Zpracovatel Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Nabídkový rozpočet Nové hygienické zázemí pro zaměstnance v 1.NP budovy magistrátu CZK Verze Popis Komentář Firmy Typ Firmy Bajger s.r.o. Uživatelé

Více

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Stavba: Číslo: 20120101 Název: Rozpočet: 20120109.1 Výběrové řízení - část stavby Projektant Objednatel: Zhotovitel: Projektant - Architekt Novák Franta Dle výběrovího řízení Projektová

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NABÍDKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 101 JKSO 8.59 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 15074 Božejov - Střeziměřice Náklady na m.j. 0 Projektant Ing.František Stráský - Atelier

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 9 Vícepráce střešní pláštˇ, fasáda, vnjkso Objekt Název objektu SKP 01 Regenerace pláště ZŠ Partyzánská Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 336 Regenerace plástě

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ MÍSTO STAVBY: VELESLAVINOVA, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 15.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky Strana

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 00002998 Koupaliště Veselí n/moravou II - SO JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0000 Koupaliště Veselí n/moravou II Náklady na m.j.

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet SO03 Vroutek, ul.sadová - Rozšíření kanaljkso 7.11.A1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek H 011-00 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov odbor nakládání s majetkem

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov odbor nakládání s majetkem Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k VZ MR č. P15V00000179 ÚDRŽBA A OPRAVY VODOINSTALACE A TOPENÍ OBJEKTŮ

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon A - Stavební

Více

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07.

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07. REKAPITULACE STAVBY Místo: Třinec Datum: 03.12.2013 Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec D 25394282 D CZ25394282 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze 126 461,40

Více

Stavební úpravy objektu č.p. 185

Stavební úpravy objektu č.p. 185 REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY veřejná zakázka na stavební práce Stavební úpravy objektu č.p. 185 Ceny uvedeny v Kč Název objektu - prací Cena bez DPH DPH14% DPH 20% Cena včetně DPH Realizační projektová

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 05/14/2142/18 č. zhotovitele 387/2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 05/14/2142/18 č. zhotovitele 387/2018 Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 05/14/2142/18 č. zhotovitele 387/2018 Objednatel: Město Třebíč Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou,

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7.

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7. Stavební rozpočet Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - dvorní část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

Rozpočet stavby Datum:

Rozpočet stavby Datum: stavby Datum: 26.6.2018 312 Oprava opěrné zdi Březová,Děčín-varianta1 Objednatel : Statutární město Děčín IČO : Mírové nám. 1175/5 DIČ : 40502 Děčín Zhotovitel : SVS stavitelství s.r.o. IČO : 24806293

Více

Uchazeč: IČ: ELGO CZ, s.r.o. DIČ: CZ

Uchazeč: IČ: ELGO CZ, s.r.o. DIČ: CZ KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Výměna výplní otvorů, ul. Mariánská č.p. 204, Česká Lípa - oprava Objekt: 170715 - Výměna výplní otvorů, ul. Mariánská č.p. 204, Česká Lípa Soupis: 170715-1 - Výměna výplní otvorů,

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2018076A SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH 0,00 DPH základní

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt:

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Domov Mladá Objekt: balkon - Oprava balkonu a fasády SV KSO: CC-CZ: Místo: Milovice nad Labbem, ul. Rakouská Datum: 00.01.1900 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: 18/2-18 Revitalizace infrastruktury ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejem ZMĚNOVÝ LIST Č.1 Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem IČO: 00294136 Příční 405 59301 Bystřice nad Pernštejnem DIČ:

Více

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název:

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU B Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Vazební věznice Praha - Ruzyně Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně NPROSAN - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: S_16_22 - Hotelový dům Olomouc - rekonstrukce výtahů Místo: Velkomoravská 325/8, Olomouc Datum: 09.06.2016 Objednavatel: IČ: 25898736 Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Zhotovitel:

Více

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav 2014 Srpen 2014 ._-------------_.._-----_.- - složení rozpočtu - krycí list rozpočtu I objekt základní objekt základn{ rozpočtové náklady s speciňkace stroje

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

STAVBA : MŠ Malátova, Ústí nad Labem REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.1

STAVBA : MŠ Malátova, Ústí nad Labem REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.1 STAVBA : MŠ Malátova, Ústí nad Labem REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.1 Změnový list č.1 ZRN ZRN+VRN 1,5% DPH 21% VČ.DPH 21% Přípočty celkem 85 163,47 Kč 86 440,92 Kč 18 152,60 Kč 104 593,52 Kč Odpočty celkem

Více

S004P01E3TV1 POLOŽKOVÉ ROZPOČTY DÍLA

S004P01E3TV1 POLOŽKOVÉ ROZPOČTY DÍLA S004P01E3TV1 I POLOŽKOVÉ ROZPOČTY DÍLA r -) 1 -- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Zadavatel Město HODONÍN Masarykovo nám. 53/1 69501 Hodonín-Hodonín _ IČO: 00284891 DIČ: Skupinove_DPH Zhotovitel:

Více

Položkový rozpočet. Zakázka: Stavebníúpravybytučíslo1vdoměMasarykova302,KutnáHora. Cena celkem: Popis:

Položkový rozpočet. Zakázka: Stavebníúpravybytučíslo1vdoměMasarykova302,KutnáHora. Cena celkem: Popis: Položkový rozpočet Zakázka: Stavebníúpravybytučíslo1vdoměMasarykova302,KutnáHora Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195 28401 Kutná Hora

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY ód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY JSO: CC-CZ: Místo: Praha 7 Datum: 30062015 Objednavatel: MČ Praha 7 Zhotovitel: 48026921 VLTAVÍN HOLDING stavební podnik sro CZ48026921 Projektant: atelier AXON, Ing Marek Richtera

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 01 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek AKTÉ16/01 "B" a "D" MÚ Kroměříž Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel projektu Objednatel Dodavatel

Více

Název listu Numbers Název tabulky Numbers Název pracovního listu Excel

Název listu Numbers Název tabulky Numbers Název pracovního listu Excel Tento dokument byl exportován z Numbers. Všechny tabulky byly převedeny do pracovních listů Excel. Všechny ostatní objekty ze všech listů Numbers byly umístěny na samostatné pracovní listy. Je možné, že

Více

DODATEK č. 1. ke smlouvě o dílo ze dne 21.3.2013 registrované pod ID - 67543

DODATEK č. 1. ke smlouvě o dílo ze dne 21.3.2013 registrované pod ID - 67543 Kraj vysočina itikava 57, 587 33 Jihlava DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.3.2013 registrované pod ID - 67543 KUJIP01101KV uzavřené na akci: VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k VZ MR č. P15V00000180 ÚDRŽBA A OPRAVY KANALIZACE OBJEKTŮ MĚSTA LITVÍNOVA

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7. PA Půbal a Rosenberg

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7. PA Půbal a Rosenberg Stavební rozpočet Název stavby: Oprava fasády objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: 12.8.2014 Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita:

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený podle 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právních předpisů mezi těmito smluvními stranami: ve znění pozdějších Smluvní strany: Obec Dlouhý Most

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014041 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: 00063754 Městská část Praha 7 CZ00063754 Zhotovitel: 26186896 GLOBSTAV s.r.o. CZ26186896 Projektant: Zpracovatel: Fulín, Ra Náklady z rozpočtů

Více