REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ"

Transkript

1 REKAPITULACE STAVBY Oprava střechy ZUŠ Místo: Datum: ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa CZ Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 1% ze zákl. přenesená 21,00% ze sníž. přenesená 1% ze nulová % ze Cena s DPH v CZK REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Oprava střechy ZUŠ Místo: ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p Datum: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa Projektant: Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ Náklady stavby celkem a e Oprava střechy A Oprava střechy E STA STA h Oprava střechy H STA

2 KRYCÍ LIST SOUPISU Oprava střechy ZUŠ a - Oprava střechy A KSO: Místo: ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p Datum: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa Projektant: Poznámka: CZ Cena bez DPH DPH základní 2% ze snížená 1% ze Cena s DPH v CZK REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Oprava střechy ZUŠ a - Oprava střechy A Místo: ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p Datum: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa Projektant: Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 4 - Vodorovné konstrukce 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesun hmot PSV - Práce a dodávky PSV Povlakové krytiny Izolace tepelné Zdravotechnika - vnitřní kanalizace Elektromontáže - hrubá montáž Elektromontáže - rozvody vodičů měděných Konstrukce tesařské Konstrukce klempířské VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0 - Vedlejší rozpočtové náklady

3 SOUPIS PRACÍ Oprava střechy ZUŠ a - Oprava střechy A Místo: ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p Datum: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Projektant: Lípa PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 4 - Vodorovné konstrukce 1 K Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 0,634 15,85*0,2*0,2 0,634 2 K Zřízení bednění ztužujících věnců m2 6,340 15,85*0,2*2 6,340 3 K Odstranění bednění ztužujících věnců m2 6, Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 K Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm m2 6,340 15,85*0,2*2 6,340 5 M deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm m2 6,467 6,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6, Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesun hmot Vnitrostaveništní doprava suti a 6 K vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s t 0,871 7 K použitím mechanizace Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,871 8 K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 13,065 0,871*15 'Přepočtené koeficientem množství 13,065 Poplatek za uložení stavebního odpadu z 9 K t 0,871 izolačních hmot na skládce (skládkovné) 10 K Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 1,521 PSV - Práce a dodávky PSV Povlakové krytiny 11 K Odstranění povlakové krytiny střech do 10 dvouvrstvé m2 77,665 15,85*4,9 77,665 Provedení povlakové krytiny střech do K m2 77,665 pásy NAIP přitavením v plné ploše 15,85*4,9 77, M pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50 dekor m2 89,315 77,665*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 89,315 vtok střešní s folií BITUMEN pro pl.stř. s vyhříváním 14 M kus mm Provedení povlakové krytiny vytažením na 15 K m2 7,515 konstrukce pásy přitavením NAIP 15,85*0,3+4,6*2*0,3 7, M pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50 dekor m2 9,8 7,515*1,2 'Přepočtené koeficientem množství Provedení povlakové krytiny vytažením na 17 K m2 7,515 konstrukce fólií přilepenou v plné ploše 18 M R pás asfaltovaný modifikovaný SBS samolepící m2 9,8 7,515*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 9,8 9,8

4 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 19 K t 0,810 povlakové v objektech v do 12 m Izolace tepelné 20 K Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z polystyrenu tl do 100 mm m2 77, K Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby vnitřní pole, budova v m2 38,833 77,665/2 38, M deska z pěnového polystyrenu EPS 70Z spádové klíny m3 8, M deska EPS 100 Z kašírovaná V x1000x50 mm m2 79,218 Poznámka k položce: Stabilizovaný pěnový polystyren kašírovaný bitumenovými střešními pásy. 77,665*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 79, K Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 170 mm šrouby krajní pole, budova v m2 38, K Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0, Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 26 K Demontáž vpustí střešních DN 100 kus Elektromontáže - hrubá montáž Montáž drát nebo lano hromosvodné 31 K m 8,000 svodové D do 10 mm s podpěrou 32 M drát průměr 8 mm FeZn kg 3,200 Poznámka k položce: Hmotnost: 0,4 kg/m 8/2,5 Demontáž drát nebo lano hromosvodné 36 K R m 8,000 svodové D do 10 mm s podpěrou Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR K kus 4,000 se 2 šrouby 34 M svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 2, M svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů kus 2, Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 27 K R Kabeláž + napojení vyhřívaného vtoku sou 1 "připojení na rozvod elektro v liště do vzd. 20m + osazení spínače" 3, Konstrukce tesařské 28 K Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz lepených m2 4,755 15,85*0,3 "včetně kotvení do věnce" 4, Konstrukce klempířské 29 K Lemování TiZn plech zdí plochá střecha rš 250 mm m 40,900 4,6*2+15,85*2 40, K Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,078 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0 - Vedlejší rozpočtové náklady 37 K Dokumentace skutečného provedení stavby Kč dokumentace dle SoD, čl. II. odst K Zařízení staveniště Kč náklady na zařízení staveniště dle SoD, čl. II. odst. 38 K Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč náklady na zařízení staveniště dle SoD, čl. II. odst. 39 K Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Kč náklady na zařízení staveniště dle SoD, čl. II. odst. 41 K Měření bez rozlišení Kč

5 zkoušky a ostatní měření dle SoD, čl. II. odst K Revize Kč provedení revizí dle SoD, čl. II. odst K Kompletační činnost Kč kompletační činnost dle SoD, čl. II. odst K Koordinační činnost Kč koordinační činnost dle SoD, čl. II. odst K Pojištění proti vlivu vyšší moci Kč finanční náklady na zajištění pojištění dle SoD, čl. II. odst K Provozní vlivy Kč provozní vlivy dle SoD, čl. II. odst K Provoz dalšího subjektu Kč provoz dalšího subjektu dle SoD, čl. II. odst K Fotodokumentace díla Kč pořízení fotodokumentace dle SoD, čl. II. odst. 2.8.

6 KRYCÍ LIST SOUPISU Oprava střechy ZUŠ e - Oprava střechy E KSO: Místo: ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p Datum: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa Projektant: Poznámka: CZ Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 1% ze Cena s DPH v CZK REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Oprava střechy ZUŠ e - Oprava střechy E Místo: ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p Datum: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa Projektant: Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 4 - Vodorovné konstrukce 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesun hmot PSV - Práce a dodávky PSV Povlakové krytiny Izolace tepelné Zdravotechnika - vnitřní kanalizace Elektromontáže - hrubá montáž Elektromontáže - rozvody vodičů měděných Konstrukce tesařské Konstrukce klempířské VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0 - Vedlejší rozpočtové náklady

7 SOUPIS PRACÍ Oprava střechy ZUŠ e - Oprava střechy E Místo: ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p Datum: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Projektant: Lípa PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 4 - Vodorovné konstrukce 1 K Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 2,817 0,3*0,3*31,3 2,817 2 K Zřízení bednění ztužujících věnců m2 18,780 31,3*0,3*2 18,780 3 K Odstranění bednění ztužujících věnců m2 18, Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 K Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm m2 9,390 31,3*0,3 9,390 5 M deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm m2 9,578 9,39*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,578 6 K Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 10 mm m Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesun hmot 7 K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 2,641 8 K Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 2,641 9 K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 39,615 2,641*15 'Přepočtené koeficientem množství 39, K Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 2, K Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 7,330 PSV - Práce a dodávky PSV Povlakové krytiny 12 K Odstranění povlakové krytiny střech do 10 dvouvrstvé m2 239, ,3+31,3*0,5 239, K Provedení povlakové krytiny střech do 10 pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 252, M pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50 dekor m2 290, ,47*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 290, M vtok střešní s folií BITUMEN pro pl.stř. s vyhříváním mm kus 16 K Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 18,240 (12,6+17,8)*2*0,3 18, M pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50 dekor m2 21,888 18,24*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 21, K Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše m2 18,240 (12,6+17,8)*2*0,3 18, M R pás asfaltovaný modifikovaný SBS samolepící 18,24*1,2 'Přepočtené koeficientem množství m2 21,888 21,888

8 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 20 K t 2,525 objektech v do 12 m Izolace tepelné Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z 21 K m2 224,300 polystyrenu tl do 100 mm 224,3 Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm 22 K m2 239,500 šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m deska z pěnového polystyrenu EPS 70 Z 1000 x 1000 x 23 M m3 44, mm spádové klíny 224,3*0,2 24 M deska EPS 100 Z kašírovaná V x1000x100 mm m2 228,786 Poznámka k položce: Stabilizovaný pěnový polystyren kašírovaný bitumenovými střešními pásy. 224,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 170 mm 25 K m2 56,000 šrouby krajní pole, budova v do 20 m Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v 26 K t 1,648 objektech v do 12 m 224,300 44, , Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 27 K Demontáž vpustí střešních DN 100 kus Elektromontáže - hrubá montáž Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do K m 77,000 mm s podpěrou 3*13+2* M drát průměr 8 mm FeZn kg 30,800 Poznámka k položce: Hmotnost: 0,4 kg/m 53 M podpěra vedení PV21 FeZn na ploché střechy 100 mm kus 30 77,000 Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 37 K R m 77, mm s podpěrou 38 K Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby kus 78, M svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 2, M svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů kus 76, Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 28 K R Kabeláž + napojení vyhřívaného vtoku soubo r 1 "připojení na stávající elektroinstalaci v liště do 20m + spínač" Konstrukce tesařské 29 K Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz lepených m2 9,390 31,3*0,3 "vč. kotvení do věnce" 9, Konstrukce klempířské 30 K Lemování TiZn plech zdí rš 250 mm m 18,400 18,4 18, K Lemování TiZn plech zdí rš 400 mm m 31, K Lemování TiZn plech zdí rš 660 mm m 12, K Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,129 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0 - Vedlejší rozpočtové náklady 37 K Dokumentace skutečného provedení stavby Kč dokumentace dle SoD, čl. II. odst K Zařízení staveniště Kč náklady na zařízení staveniště dle SoD, čl. II. odst. 38 K Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč náklady na zařízení staveniště dle SoD, čl. II. odst. 39 K Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Kč

9 náklady na zařízení staveniště dle SoD, čl. II. odst. 41 K Měření bez rozlišení Kč zkoušky a ostatní měření dle SoD, čl. II. odst K Revize Kč provedení revizí dle SoD, čl. II. odst K Kompletační činnost Kč kompletační činnost dle SoD, čl. II. odst K Koordinační činnost Kč koordinační činnost dle SoD, čl. II. odst K Pojištění proti vlivu vyšší moci Kč finanční náklady na zajištění pojištění dle SoD, čl. II. odst K Provozní vlivy Kč provozní vlivy dle SoD, čl. II. odst K Provoz dalšího subjektu Kč provoz dalšího subjektu dle SoD, čl. II. odst K Fotodokumentace díla Kč pořízení fotodokumentace dle SoD, čl. II. odst. 2.8.

10 KRYCÍ LIST SOUPISU Oprava střechy ZUŠ h - Oprava střechy H KSO: Místo: ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p Datum: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa Projektant: Poznámka: CZ Cena bez DPH DPH základní 2% ze snížená 1% ze Cena s DPH v CZK REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Oprava střechy ZUŠ h - Oprava střechy H Místo: ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p Datum: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa Projektant: Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesun hmot PSV - Práce a dodávky PSV Povlakové krytiny Izolace tepelné Zdravotechnika - vnitřní kanalizace Elektromontáže - hrubá montáž Elektromontáže - rozvody vodičů měděných Konstrukce tesařské Konstrukce klempířské Konstrukce truhlářské VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0 - Vedlejší rozpočtové náklady

11 SOUPIS PRACÍ Oprava střechy ZUŠ h - Oprava střechy H Místo: ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p Datum: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Projektant: Lípa PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 1 K m2 1,060 nadpraží 5,3*0,2 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových 2 K m2 11,520 desek tl do 80 mm 57,6*0,2 1,060 11,520 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 3 M m2 11,750 mm 11,52*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,750 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl 4 K m2 30 do 10 mm 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 K Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 2, Přesun hmot 6 K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace t 2,781 7 K Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 2,781 8 K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 41,715 2,781*15 'Přepočtené koeficientem množství 41,715 9 K Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) t 2, K Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,931 PSV - Práce a dodávky PSV Povlakové krytiny Odstranění povlakové krytiny střech do K m2 235,000 dvouvrstvé 117,5*2 Provedení povlakové krytiny střech do 10 pásy NAIP 12 K m2 235,400 přitavením v plné ploše 117,7*2 13 M pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50 dekor m2 270, ,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 235, , ,710 vtok střešní s folií BITUMEN pro pl.stř. s vyhříváním 14 M kus 2, mm Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 15 K m2 65,820 pásy přitavením NAIP 46,6*0,9+5,5*2*0,9+46,6*0,3 16 M pás asfaltovaný modifikovaný SBS 50 dekor m2 78,984 65,82*1,2 'Přepočtené koeficientem množství Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 17 K m2 68,820 fólií přilepenou v plné ploše 68, M R pás asfaltovaný modifikovaný SBS samolepící m2 82,584 68,82*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 65,820 78,984 68,820 82,584

12 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 19 K t 3,171 objektech v do 24 m Izolace tepelné Odstranění tepelné izolace stropů volně kladených z 20 K m2 235,400 polystyrenu tl do 100 mm Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm 21 K m2 261,320 šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m 117,7*2+46,6*0,45+5,5*2*0,45 261,320 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x M m3 44,726 x 1000 mm spádové klíny 117,7*2*0,19 44,726 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 50 SF M m2 33,582 mm 24 M deska EPS 100 Z kašírovaná V x1000x100 mm m2 259,150 Poznámka k položce: Stabilizovaný pěnový polystyren kašírovaný bitumenovými střešními pásy. Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 170 mm 25 K m2 90 šrouby krajní pole, budova v do 20 m Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v 26 K t 2,166 objektech v do 24 m Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 27 K Demontáž vpustí střešních DN 100 kus 2, Elektromontáže - hrubá montáž Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do K m 6,000 mm s podpěrou 38 M drát průměr 8 mm FeZn kg 2,400 Poznámka k položce: Hmotnost: 0,4 kg/m 55 M podpěra vedení PV21 FeZn na ploché střechy 100 mm kus 3,000 Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 39 K R m 6, mm s podpěrou 40 K Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby kus 2, M svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 42 M svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů kus Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 28 K R Kabeláž + napojení vyhřívaného vtoku soubo 2,000 r 2"napojení v liště na stávající rozvod el. vč. spínače" 2, Konstrukce tesařské 29 K Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz lepených m2 25,920 57,6*0,45 "vč. kotvení do konstrukce" 25, Konstrukce klempířské 30 K Lemování TiZn plech zdí plochá střecha rš 250 mm m 46, K Lemování TiZn plech zdí plochá střecha rš 660 mm m 57,600 46, , K Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m t 0, Konstrukce truhlářské Montáž balkónových dveří zdvojených 2křídlových bez 33 K kus nadsvětlíku včetně rámu do zdiva 34 M dveře plastové balkonové 1křídlové OS 130x200 cm kus Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 35 K t 0,085 objektech v do 24 m VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0 - Vedlejší rozpočtové náklady 37 K Dokumentace skutečného provedení stavby Kč

13 dokumentace dle SoD, čl. II. odst K Zařízení staveniště Kč náklady na zařízení staveniště dle SoD, čl. II. odst. 38 K Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč náklady na zařízení staveniště dle SoD, čl. II. odst. 39 K Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Kč náklady na zařízení staveniště dle SoD, čl. II. odst. 41 K Měření bez rozlišení Kč zkoušky a ostatní měření dle SoD, čl. II. odst K Revize Kč provedení revizí dle SoD, čl. II. odst K Kompletační činnost Kč kompletační činnost dle SoD, čl. II. odst K Koordinační činnost Kč koordinační činnost dle SoD, čl. II. odst K Pojištění proti vlivu vyšší moci Kč finanční náklady na zajištění pojištění dle SoD, čl. II. odst K Provozní vlivy Kč provozní vlivy dle SoD, čl. II. odst K Provoz dalšího subjektu Kč provoz dalšího subjektu dle SoD, čl. II. odst K Fotodokumentace díla Kč pořízení fotodokumentace dle SoD, čl. II. odst. 2.8.

14 Struktura údajů, formát souboru a metodika pro Struktura Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku. Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.v sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče. V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: STA ING PRO VON OST Soupis Stavební objekt pozemní Stavební objekt inženýrský Provozní soubor Vedlejší a ostatní náklady Ostatní Soupis prací pro daný typ objektu Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací. Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny. Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek inženýrského materiálů a služeb objektu, nezbytných provozního pro souboru, zhotovení vedlejších stavebního a ostatních objektu, nákladů. Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: PČ TYP Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem Cenová soustava Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu Typ položky: K - konstrukce, M - materiál Kód položky Zkrácený popis položky Měrná jednotka položky Množství v měrné jednotce Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.cenu položky. Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny Příslušnost položky do cenové soustavy Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: Plný popis položky Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky. Metodika pro zpracování Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích. Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

15 J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst - uvedených pokud sestavy v poli soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna Poznámka nenulovými - nepovinný kladnými údaj pro číslicemi položku soupisu V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: - J.materiál - jednotková cena materiálu - J.montáž - jednotková cena montáže Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou. Rekapitulace stavby Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Stavba A Kód a Název String stavby spojený 20 + pomlčkou 120 Místo N Místo stavbystring 50 Datum A Datum vykonaného Date exportu Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50 IČ N IČ zadavatele String zadaní 20 DIČ N DIČ zadavatele String zadaní 20 Uchazeč N Uchazeč veřejné Stringzakázky50 Projektant N Projektant String 50 Poznámka N Poznámka kzadání String 255 Sazba DPH A Rekapitulace egsazbadph sazeb DPH u položek soupisů Základna DPH A Základna DPH Double určena součtem celkové ceny zpoložek soupisů Hodnota DPH A Hodnota DPHDouble Cena bez DPH A Celková cena Double bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Cena s DPH A Celková cena Double sdph za celou stavbu Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Stavba A Přebírá se zrekapitulace String 20 stavby Místo N Přebírá se zrekapitulace String 50 stavby Datum A Přebírá se zrekapitulace Date stavby Zadavatel N Přebírá se zrekapitulace String 50 stavby Projektant N Přebírá se zrekapitulace String 50 stavby Uchazeč N Přebírá se zrekapitulace String 50 stavby Kód A Kód objektu String 20 Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120 Cena bez DPH A Cena bez DPH Double za daný objekt Cena s DPH A Cena spolu sdph Double za daný objekt Typ A Typ zakázky egtypzakazky Krycí list soupisu Název Povinný Popis Typ Max. počet

16 atributu (A/N) znaků Stavba A Přebírá se zrekapitulace String 20 stavby Objekt A Kód a název String objektu Soupis A Kód a název String soupisu KSO N Klasifikace stavebního String objektu 15 Místo N Přebírá se zrekapitulace String 50 stavby Zadavatel N Přebírá se zrekapitulace String 50 stavby Uchazeč N Přebírá se zrekapitulace String 50 stavby Projektant N Přebírá se zrekapitulace String 50 stavby Poznámka N Poznámka ksoupisu String prací255 Sazba DPH A Rekapitulace egsazbadph sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu Základna DPH A Základna DPH Double určena součtem celkové ceny zpoložek aktuálního so Hodnota DPH A Hodnota DPHDouble Cena bez DPH A Cena bez DPH Double za daný soupis Cena sdph A Cena sdph za Double daný soupis Rekapitulace členění soupisu prací Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Stavba A Přebírá se zrekapitulace String 20 stavby Objekt A Kód a název String objektu, přebírá 20 + se 120z Krycího listu soupisu Soupis A Kód a název String objektu, přebírá 20 + se 120zKrycího listu soupisu Místo N Přebírá se zrekapitulace String 50 stavby Datum A Přebírá se zrekapitulace Date stavby Zadavatel N Přebírá se zrekapitulace String 50 stavby Projektant N Přebírá se zrekapitulace String 50 stavby Uchazeč N Přebírá se zrekapitulace String 50 stavby Kód dílu - Popis A Kód a název String dílu ze soupisu Cena celkem A Cena celkem Double za díl ze soupisu Soupis prací Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků Stavba A Přebírá se zrekapitulace String 20 stavby Objekt A Kód a název String objektu Soupis A Přebírá se z Krycího String listu 20 soupisu Místo N Přebírá se z Krycího String listu 50 soupisu Datum A Přebírá se z Krycího Date listu soupisu Zadavatel N Přebírá se z Krycího String listu 50 soupisu Projektant N Přebírá se z Krycího String listu 50 soupisu Uchazeč N Přebírá se z Krycího String listu 50 soupisu PČ A Pořadové číslo Long položky soupisu Typ A Typ položky soupisu egtyppolozky1 Kód A Kód položky String ze soupisu 20 Popis A Popis položky String ze soupisu 255 MJ A Měrná jednotka String položky 10 Množství A Množství položky Double soupisu J.Cena A Jednotková cena Double položky

17 Cena celkem A Cena celkem Double vyčíslena jako J.Cena * Množství Cenová soustava N Zařazení položky Stringdo cenové 50 soustavy Typ věty Datová věta Hodnota Význam egsazbadph základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená egtypzakazky STA PRO ING VON OST Stavební objekt Provozní soubor Inženýrský objekt Vedlejší a ostatní náklady Ostatní náklady egtyppolozky Položka typu HSV Položka typu PSV Položka typu M Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY. 201328V - Opravy a stavební úpravy nebytového prostoru č. 429-101 na pobočku městské knihovny v Praze.

REKAPITULACE STAVBY. 201328V - Opravy a stavební úpravy nebytového prostoru č. 429-101 na pobočku městské knihovny v Praze. REKAPITULACE STAVBY Stavba: Místo: Praha Datum: 09.05.2013 Zadavatel: Projektant: D D D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00 snížená 15,00% ze 23 775,00 Cena s DPH v CZK 182 275,00 Strana

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY Oprava střechy ZŠ Tyrše. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,65. Cena bez DPH. Místo: Datum:

REKAPITULACE STAVBY Oprava střechy ZŠ Tyrše. Stavba: Cena s DPH v CZK , ,65. Cena bez DPH. Místo: Datum: REKAPITULACE STAVBY Stavba: 20130508 - Oprava střechy ZŠ Tyrše Místo: Datum: 30.05.2013 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 719 64 258 David Blažej, PROREKO, Dolní Podluží 524, 407 55, Dolní Podluží DIČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Oprava komunikace Záplotí ,81. Cena s DPH v CZK ,61. Cena bez DPH. KomunikaceZaploti.

REKAPITULACE STAVBY. Oprava komunikace Záplotí ,81. Cena s DPH v CZK ,61. Cena bez DPH. KomunikaceZaploti. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KomunikaceZaploti KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 24.5.2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 26949890 POLANSKÝ s.r.o. DIČ: CZ26949890 Projektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: PFUPOL - Rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů budovy B Místo: Olomouc Datum: 6.6.03 Zadavatel: UP Olomouc,Křížkovského 8, Olomouc IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 6030095 ELEKTRO-FA.PAVELEK,

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

2015_120_T_DODATEK Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p na Ortenově nám etapa TŘÍDY

2015_120_T_DODATEK Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p na Ortenově nám etapa TŘÍDY REKAPITULACE STAVBY Kód: 2015_120_T_DODATEK KSO: CC-CZ: Místo: Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7 Datum: 24.2.2016 Zadavatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000 IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

REKAPITULACE STAVBY. 7s-13002FD - ZŠ Dany a Emila Zátopkových - tělocvična - dodatek VV. Stavba: CZK 0,00. Cena s DPH 0,00.

REKAPITULACE STAVBY. 7s-13002FD - ZŠ Dany a Emila Zátopkových - tělocvična - dodatek VV. Stavba: CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. á Č í ř á á ř ř é á Š á ý ř ř ří áž í á ř ý á á é í á í č é á í í á á ř é á á ý ř č é í á ř é č ř á í Ž čí á í í í čí á ížá á ů á ří ú í Ž Ž Í ý ů Ý á é ž ž ž ž á í Žá á á í á í ří ž á žá á š í ž č íří

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Odstranění křoví -zimní období. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. Kód: 27/2014

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Odstranění křoví -zimní období. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. Kód: 27/2014 REKAPITULACE STAVBY Kód: 27/2014 KSO: Místo: Obvod ST Zlín Datum: 25.11.2014 CC-CZ: Zadavatel: Projektant: D D D Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní snížená Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH UKOTVENÍ PODIA. Kód: Stavba: Místo: TP Datum:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH UKOTVENÍ PODIA. Kód: Stavba: Místo: TP Datum: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: TP Datum: 8.8.2017 Zadavatel: IČ: 00266621 STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE Uchazeč: IČ: Vyplň údaj PORR a.s. DIČ: Vyplň údaj Projektant: IČ: 25045393 RAPID

Více

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Chodník Slezská ,16. Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH. chodnikslezska1. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: chodnikslezska1 Chodník Slezská KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 26. 5. 2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 26949890 POLANSKÝ s.r.o. DIČ: CZ26949890

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

PŠ Vltava, ř.km 0,0-11,3 Vraňany - soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění. Místo: Mělník - Vraňany Datum:

PŠ Vltava, ř.km 0,0-11,3 Vraňany - soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění. Místo: Mělník - Vraňany Datum: REKAPITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Místo: Mělník - Vraňany Datum: 30.8.2014 Zadavatel: Povodí Vltavy, st. p. Projektant: HG partner s.r.o. D D D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 0,00 Sazba

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. 04-03/14 SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. 04-03/14 SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 04-03/14 SEN - centrum sociálních služeb v Třanovicích KSO: 801 99 CC-CZ: 126 Místo: Třanovice Datum: 30.06.2014 Zadavatel: IČ: 00576921 Obec Třanovice DIČ: CZ00576921

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Svor Datum: 11.02. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava severozápadní stěny budovy obecního úřadu Svor 195 KSO: CC-CZ: Místo: Svor Datum: 11.02.2014 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Soupis

Více

REKAPITULACE STAVBY Spisovna Hálkova rozšíření spisovny. Stavba: CZK ,17. Cena s DPH ,98.

REKAPITULACE STAVBY Spisovna Hálkova rozšíření spisovny. Stavba: CZK ,17. Cena s DPH ,98. REKAPITULACE STAVBY Stavba: 20131112 - Spisovna Hálkova 1794 - rozšíření spisovny Místo: Datum: 3.12.2013 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25424220 FASSAX spol. s r.o., Střelnice 2667, Česká Lípa DIČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Místo: Olomouc - Povel Datum: Zadavatel: Česká republika- Generální ředitelství cel Projektant: ateliér-r, spol.s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. M2017-9op1 Oprava tramvajové trati ul. 8. května, Olomouc.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. M2017-9op1 Oprava tramvajové trati ul. 8. května, Olomouc. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M2017-9op1 Oprava tramvajové trati ul. 8. května, Olomouc KSO: CC-CZ: Místo: Olomouc Datum: 10. 10. 2017 Zadavatel: Dopravní podnik města Olomouce IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 409 750,00 338 636,00. Cena bez DPH. 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 409 750,00 338 636,00. Cena bez DPH. 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily KSO: 833 26 CC-CZ: 21524 Místo: Semily Datum: 18.11.2014 Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. M Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc.

REKAPITULACE STAVBY CZK 0,00. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH. M Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M2017-10 Oprava havarijního krytu TT ul. Masarykova, Olomouc KSO: CC-CZ: Místo: Olomouc Datum: 11. 10. 2017 Zadavatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IČ: DIČ: Uchazeč:

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: 15.4.2016 Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,73. Cena s DPH ,20. Cena bez DPH PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU III.ETAPA. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,73. Cena s DPH ,20. Cena bez DPH PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU III.ETAPA. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 16-03-15 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU III.ETAPA KSO: CC-CZ: Místo: DĚČÍN Datum: 16.3.2016 Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 06659969 HANTYCH s.r.o. DIČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY ,29. Cena s DPH v CZK ,16. Cena bez DPH. 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad.

REKAPITULACE STAVBY ,29. Cena s DPH v CZK ,16. Cena bez DPH. 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 17_2017 Sportovní hala Svojsíkova, SO 04.1 Vodovodní řad KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 10.11.2017 Zadavatel: Město Český Těšín IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD pro výměnu technologie areálu Lochotín a Bory - VS3. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH 0,00. Cena bez DPH PD pro výměnu technologie areálu Lochotín a Bory - VS3. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 172343 PD pro výměnu technologie areálu Lochotín a Bory - VS3 KSO: CC-CZ: Místo: Plzeň Datum: 6. 9. 2017 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň

Více

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE Stavba: Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa Část: Rekapitulace Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 16. zasedání dne 25. 5. 2015 USNESENÍ č. 129/15/RMČ k cenové nabídce společnosti Krostav s.r.o. na sanaci stávajících podlah v nově rekonstruovaných, dispozičně

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2018076A SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH 0,00 DPH základní

Více

SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010. uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010. uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami: NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 355,LUČNÍ ULICE,SEMILY SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010 uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami: ZHOTOVITEL: Stavo

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0108-5-2skladka JKSO: Místo: Tyršova 79, Broumov Datum: 5.4.2016 CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 76489337 CZ8002143259 Zpracovatel:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2

REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2 REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2 Kód: 1 KSO: CC-CZ: Zadavatel: Centrum sociálních služeb Poruba, p.o. D Uchazeč: 64087379 Ricka Karel s.r.o. D CZ64087379 Projektant: Zpracovatel: D D Poznámka: Cena bez

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: Česká republika- Generální ředitelství cel Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: ateliér-r, spol.s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

Krycí list výkazu výměr

Krycí list výkazu výměr Krycí list výkazu výměr Číslo zakázky Zakázka 201312 MŠ Horoměřice - kuchyňský pavilon - 3. etapa Komentář Popis verze výkaz výměr Komentář verze sestaveno dle cenové soustavy ÚRS 2013/I Adresa Horoměřice

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - k Dodatku č.1

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - k Dodatku č.1 Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY - k Dodatku č.1 Statické zajištění a sanace suterénu kina Central - ZAZDÍVKY OTVORŮ PO VZT - dodatečné stavební práce JKSO: CC-CZ: Objednatel: město Český Těšín IČ: 00297437 CZ00297437

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88 REKAPITULACE STAVBY Kód: 3 01/24 KSO: Místo: Datum: 31.10.2016 CC-CZ: IČ: DIČ. Uchazeč: IČ: 61943592 WD OKNA s.r.o. DIČ: C261943592 IČ: DIČ. Poznámka: Cena bez DPH 1 544 185,88 Sazba daně Základ daně Výše

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7 KSO: 822 59 CC-CZ: Místo: Praha 7 - Bubeneč Datum: 30.09.2014 Zadavatel: Hlavní město Praha, Praha

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

SC Nymburk - REKO střešního pláště, osvětlení a ozvučení basketbalové haly CENA PRACÍ PODLE DOHODNUTÉ ZMĚNY DODÁVKY (VČETNĚ DPH)

SC Nymburk - REKO střešního pláště, osvětlení a ozvučení basketbalové haly CENA PRACÍ PODLE DOHODNUTÉ ZMĚNY DODÁVKY (VČETNĚ DPH) SC Nymburk - REKO střešního pláště, osvětlení a ozvučení basketbalové haly ÚPLNÝ ROZPOČET CENA PRACÍ PODLE DOHODNUTÉ ZMĚNY DODÁVKY (VČETNĚ DPH) CENA DODÁVKY PODLE PŮVODNÍHO ZADÁNÍ NÁRŮST CENY DODAVATEL

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 10. 2. 2018 Zadavatel: IČ: 00854662 Obec Levínská Olešnice č.p. 94 DIČ: CZ00854662 Uchazeč: IČ: DIČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská KSO: CC-CZ: Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 2.6.2016 Zadavatel: IČ: 00287113 Město Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 Uchazeč:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Oplocení a mobiliář EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Sinpps s.r.o. Zhotovitel

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Horní očernice - rojekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, dodatečných informací č. 2 a 3. Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace

Více

V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14. Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG

V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14. Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14 Věc: Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG V rámci prováděného cenového marketingu a v souladu s ustanovením 6, 12 odst.

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18-04 JKSO: CC-CZ: Objednatel: Město Tábor D Zhotovitel: Projektant: 72173831 D Zpracovatel: 72173831 D Poznámka: D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :.

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :. POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK ke dni : 05032013 strana 1 STAVBA : 0003020 OBJEKT ČP100, HORNÍ MALÁ ÚPA ZAKÁZKA : 120/11-13 OBJEKT : 0004 SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP100 REGČÍSLO: 11/2010 POŘADÍ POLOŽKA

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název:

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU B Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Vazební věznice Praha - Ruzyně Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně NPROSAN - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY Z1438 JKSO: CC-CZ: Místo: Lipí u Náchoda Datum: 24.10.2014 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Dodatečné práce na zateplení MŠ Velká Okružní čp. 1343/8 Duchcov KSO: CC-CZ: Místo: Duchcov Datum: 11.10.2013 Zadavatel: Město Duchcov Uchazeč: Vyplň údaj Projektant: BIOPLAN

Více

SMLOUVY 4679/2014. stranami o. S o: Z CZ /0100 7sc78va. Objednatel: : Z Bc em Bardonem, editel pis v OR: veden dem DI :

SMLOUVY 4679/2014. stranami o. S o: Z CZ /0100 7sc78va. Objednatel: : Z Bc em Bardonem, editel pis v OR: veden dem DI : SMLOUVA 4679/2014 stranami o I. Zhotovitel: S o: Z pis v OR: DI : SILBA - Elstav s.r.o. 64358844 CZ64358844 2463450277/0100 7sc78va Objednatel: : Z Bc em Bardonem, editel pis v OR: veden dem 00377805 DI

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt:

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Domov Mladá Objekt: balkon - Oprava balkonu a fasády SV KSO: CC-CZ: Místo: Milovice nad Labbem, ul. Rakouská Datum: 00.01.1900 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07.

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07. REKAPITULACE STAVBY Místo: Třinec Datum: 03.12.2013 Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec D 25394282 D CZ25394282 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze 126 461,40

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 726/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 663 ze dne 16.10.2013 Splnění povinností dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 7. března 2013, čj. 9 C 190/2010-239,

Více

REKAPITULACE STAVBY - ODPOČTY, PŘÍPOČTY

REKAPITULACE STAVBY - ODPOČTY, PŘÍPOČTY List obsahuje: 1) Rekapitulace stávbv 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů práci MULNR00R4Y4S REKAPITULACE STAVBY - ODPOČTY, PŘÍPOČTY Kód: ZS-LOUNY-Z1 REKONSTRUKCE PLAVECKÉ UČEBNY ZŠ LOUNY-ZMĚNA STAVBY

Více

Přednáška 3. Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady

Přednáška 3. Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady Přednáška 3 Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady NÁKLADY a CENA ve stavebnictví I.úroveň náklady na realizaci stavební činnosti II.úroveň náklady na stavební objekt III.úroveň celkové náklady výstavby

Více

Blok 2. Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady. Hotel. Projekt. a průzkumné práce, Kompletace. Stavební část SO1- blok A. Zdivo nosné z bloků

Blok 2. Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady. Hotel. Projekt. a průzkumné práce, Kompletace. Stavební část SO1- blok A. Zdivo nosné z bloků Blok 2 Výkaz výměr Rozpočet Oceňovací podklady Hotel III. Pozemek Technolog. část část SO1- blok A Projekt. a průzkumné práce, Kompletace Rezerva, Ostatní investice II. konstrukce a práce konstrukce a

Více

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací.

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ Antonína Sovy 1718-1721 Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH)

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH) Zakázka: Domov pro seniory Skalka u Chebu Popis Cena 001: Etapa I 000: Společné práce 001: Zemní práce 002: Základy 003: Svislé konstrukce 004: Vodorovné konstrukce 005: Komunikace 006: Úpravy povrchu

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61.

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61. ZADÁNÍ Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61 P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci KUJIP00ZGJAG DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - gynekologicko-porodnický pavilon" Smluvní strany

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více