Regulátor teploty pro systémy s ventilátorem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulátor teploty pro systémy s ventilátorem"

Transkript

1 2 725 Regulátor teploty pro systémy s ventilátorem Standardní model bez zónové funkce RRV851 Multifunkční regulátor pro centrální regulaci HVAC systémů s prouděním vzduchu pracující v kombinaci s řídicí prostorovou jednotkou QAX850. Použití Použití Aplikace Komfortní regulace HVAC systémů s ventilátorem pro vytápění a chlazení: Soukromé byty Rodinné domy Menší veřejné nebo administrativní budovy Regulátor RRV851 je vytvořen pro centrální HVAC systémy pracující s proudícím vzduchem, které vyžadují snadnou obsluhu uživatelem. Jako MMI se k regulátoru připojuje řídicí prostorová jednotka QAX850. Regulátor je vybaven výstupy pro ventilátor, vytápění a (nebo) chlazení pro řízení teploty uvnitř budovy. RRV851 může být přizpůsoben pro ovládání různých druhů HVAC zařízení: 4-trubkové fan-coilové jednotky 2-trubkové fan-coilové jednotky Teplovzdušné vytápění Vzduchotechnické chladicí systémy Kompresorové systémy s jednostupňovým ventilátorem Kompresorové systémy s třístupňovým ventilátorem Tepelná čerpadla vzduch - vzduch Tepelná čerpadla voda - vzduch Jedno nebo třístupňové řízení ventilátoru AP1N2725cz Siemens Building Technologies HVAC Products

2 Funkce Přizpůsobení funkcí regulátoru konkrétní aplikaci se volí nastavením DIP přepínače. Regulační parametry a druh provozu se nastavují na prostorové jednotce QAX850. Příklad aplikace: 4-trubková fan-coilová jednotka HB B1 Q9 Q8 Q7 Y1 Y2 Y3 D2 D1 N1 Y1 Y2 FCU D2 D1 SAF C1 H1 B1 T N2 N1 Regulátor RRV851 N2 Prostorová jednotka QAX850 FCU Fan coliová jednotka B1 Volitelné externí teplotní čidlo SAF Ventilátor H1 Registr vytápění C1 Registr chlazení D1 Dálkové spínání komfortního režimu D2 Porucha nebo bezpečnostní vstup požadavku na teplo Y1 Regulační ventil chlazení Y2 Regulační ventil vytápění Přehled typů Typové označení Popis Kompatibilní s RRV851 Regulátor teploty QAX850, QAA32, QAH11.1 Poznámka QAX850 ovládací jednotku pro regulátor RRV851 je třeba objednat samostatně. Pokud je vyžadováno oddělené teplotní čidlo je třeba jej také objednat samostatně. Kryty připojovacích svorek jsou obsaženy v balení regulátoru RRV851. Nelze použít s prostorovými jednotkami řady Desigo RX. Mechanické provedení 2/11

3 Regulátor RRV851 sestává z následujících částí: Základová deska pro montáž na DIN lištu nebo montáž šrouby na rovný povrch Třmeny pro připevnění kabelů IP30 kryty (když je namontován přímo na stěnu nebo fan-coilovou jednotku bez DIN lišty) Plošný spoj s transformátorem Kryt plošného spoje Vstupní a výstupní připojovací svorky Svorky RS485 Svorky sběrnice pro připojení MMI (QAX850) LED pro indikaci stavu napájení DIP přepínače pro konfiguraci regulátoru Připojovací svorky Sběrnice (HB+, HB-) RS485 (TX+, TX-) Digitální vstupy (D1, D2) Svorky HB+ a HB- pro dva vodiče, které slouží pro napájení malým napětím (12 V DC) a komunikaci s prostorovou jednotkou QAX850. Pokud se vyskytne porucha v komunikaci mezi RRV851 a QAX850 na delší dobu než 5 sekund, začne blikat na prostorové jednotce LED indikátor. Připojení na RS485 je určeno pouze pro nahrávání SW a speciálních parametrů ve výrobním závodě. Regulátor je vybaven dvěma digitálními vstupy. Když je přepínač provozních režimů nastaven na Automatický režim s časovým programem přepne bezpotenciálový kontakt, který propojí svorky D1 a D_GND, regulátor do komfortního režimu. Vstup D2 může být nastaven na signál od nouzového zdroje tepla nebo jako blokovací signál od vnější poruchy. Volba funkce se provádí nastavením DIP přepínače. Když je vybrána funkce vstupu signálu od nouzového zdroje tepla, pak propojení svorky D2 a D_GND bezpotenciálovým kontaktem zablokuje primární výstup pro vytápění a odblokuje výstup pro nouzový zdroj tepla. Výstup pro nouzový zdroj tepla bude aktivován pouze pokud bude požadavek na vytápění. Tato funkce není k dispozici v aplikacích A2, A3, A4 a A5. Když je vybrána funkce externí poruchy (tovární nastavení), deaktivuje propojení svorek D2 a D_GND bezpotenciálovým kontaktem všechny výstupy regulátoru a na displeji prostorové jednotky QAX850 začne blikat jako signalizace poruchy symbol ochranného režimu. Porucha zmizí po rozpojení kontaktu. Vstup pro teplotní čidlo (B1, M) Ke svorkám B1 a M může být připojeno NTC teplotní čidlo. Může sloužit k následujícím funkcím: Dálkové snímání prostorové teploty: Jednotka QAX850 nemusí používat své vestavěné teplotní čidlo. Pro přesnější snímání teploty lze využít oddělené prostorové teplotní čidlo (QAA32) namontované na místo s příhodnějšími podmínkami pro měření teploty. Snímání teploty vratného vzduchu: Pokud není možné přesně měřit prostorovou teplotu v místnosti, lze použít kabelové teplotní čidlo (QAH11.1) pro měření teploty vratného vzduchu do fan-coilové jednotky. Přepínání vytápění / chlazení 2-trubkových fan-coilových jednotek: Pro aplikaci A8 (2-trubková fan-coilová jednotka) se pro přepínání režimů vytápění / chlazení 3/11

4 připevní na potrubí teplotní čidlo (QAH11.1/ARG86.3) snímající teplotu teplonosné látky. Výstupy pro řízení rychlosti ventilátoru Výstupy pro vytápění/chlazení Regulátor RRV851 může být nastaven na jednostupňové nebo třístupňové řízení ventilátoru. Baznapěťové přepínací kontakty výstupních relé Q74, Q84 a Q94 mohou spínat zátěž do AC 250 V, 6 (4) A. Napájení je přivedeno na svorku Q71. V nastavení pro jednorychlostní ventilátor se použije výstupní relé pro rychlost I. Při rozběhu se ventilátor spouští nejprve na 3 sekundy na rychlost III, pak pokračuje podle zvolené rychlosti. Pokud je ventilátor v režimu automatického řízení otáček zvolí se rychlost podle pokynu regulátoru. Další podrobnosti o řízení rychlosti ventilátoru naleznete v aplikačním listu A2725cz. Výstup Y1: Chlazení nebo kompresor Výstup Y2: Vytápění nebo reverzní ventil Výstup Y3: Přídavný výstup, který může být nakonfigurován pro přídavné vytápění, nouzové vytápění, druhý stupeň chlazení nebo druhý stupeň kompresoru. Řídicí výstupy jsou dvoupolohové. Tříbodové řízení je možné zvolit parametrem P17 a to pouze pro aplikace A1, A2 a A8. Konfigurace DIP přepínače Nastavení DIP Nastavení regulátoru RRV pro danou aplikaci a přizpůsobení funkcí ovládanému zařízení se provádí pomocí DIP přepínačů na vrchu regulátoru. V balení regulátoru se nachází nálepka pro zaznamenání konečné polohy DIP přepínače. Aby se předešlo nežádoucím zásahům, je možné ji nalepit na DIP přepínač. Pokud to aplikace vyžaduje nastavují se další parametry na prostorové jednotce QAX850. Funkce Význam Y3 Příd. výstup Přídavný ohřev s prodlevou 20 min off off Přídavný ohřev s prodlevou 10 min on off Nouzový ohřev přes D2 off on stupeň chlazení nebo kompresoru on on Jednorychlostní - - off Typ ventilátoru Třírychlostní - - on Aplikace A1 Pouze vytápění off off off off A2 Pouze chlazení on off off off A3 - Chlazení / (vytápění, 3 rychlostní ventilátor) off on off off A4 - Chlazení / (vytápění 1 rychlostní ventilátor) on on off off A5 Tepelné čerpadlo (kompresor + RV) off off on off A6 Tepelné čerpadlo (vytápění/chlazení) on off on off A7 4-trubkový fan-coil off on on off A8 2-trubkový fan-coil on on on off Nastavení z výroby ve v textu označeno zvýrazněním. 4/11

5 Poznámky k uvedení do provozu Odezva při spuštění Po připojení jednotky QAX850 k napájení zobrazí LCD displej přibližně na 3 sekundy všechny své segmenty a poté na další 3 sekundy číslo verze softwaru. Pak se vrátí k normálnímu zobrazení. Pokud je třeba nastavit aktuální čas, blikají segmenty zobrazení času. Nastavte čas podle návodu k obsluze. Regulátor se spustí s určitým zpožděním, daným komunikací a přenesením informací o všech regulačních parametrech. Ovládání uživatelem Uživatel by neměl mít přístup k DIP přepínačům a k nastavení parametrů. Ovládání uživatelem probíhá přes prostorovou jednotku QAX850. Bližší informace o obsluze pro uživatele naleznete v Návodu k obsluze QAX850 v balení jednotky B2725cz01. Kalibrace čidla Obecně není třeba teplotní čidlo kalibrovat, jedině pokud by se teplota zobrazovaná na displeji lišila od reálné teploty v prostoru naměřené jiným kalibrovaným teploměrem. Kalibraci spustíme současným stisknutím tlačítek a na 5 sekund. Zobrazovaná teplota může být posunuta těmito tlačítky v krocích po 0,1K. Rozsah nastavení je +/- 3 K od naměřené teploty. Uvedení do provozu Nastavení regulátoru RRV tak aby vyhovoval ovládanému zařízení a dané aplikaci se provádí nastavením DIP přepínačů na vrchní části regulátoru. Další nastavení se provádí změnou regulačních parametrů na jednotce QAX850. Tovární nastavení je závislé na vybrané aplikaci a typu připojeného RRV regulátoru. Podrobnosti pro montáž, nastavení a uvedení do provozu stejně jako konkrétní tovární nastavení naleznete v příslušném návodu a aplikačním listu. Vstup do nastavení regulačních parametrů Pro vstup do režimu nastavení regulačních parametrů stiskněte na 3 sekundy současně tlačítka a, pak do 2 sekund stiskněte tlačítko na 3 sekundy a uvolněte. Parametry nejsou k dispozici pokud je systém v režimu vypnuto (Standby). Regulační parametry Č. Parametr Rozsah nastavení P00 Zobrazení teploty C/ F P01 P02 Nastavení protimrazové ochrany pro režim vypnuto (OFF mode) Nastavení ochrany proti přehřátí pro režim vypnuto (OFF mode) Off/5 8 C Off/30 35 C P03 Minimální doba vypnutí s P04 Minimální doba zapnutí s P05 Mrtvé pásmo mezi vytápěním a chlazením 0,5 6K P06 RV zapnutý v režimu vytápění nebo chlazení Heat/Cool P07 Doběh ventilátoru po vypnutí výstupu pro vytápění s P08 Doběh ventilátoru po vypnutí výstupu pro chlazení s P09 Doba pro propláchnutí fan-coilové jednotky s P11 Teplota teplonosné látky pro přepnutí na vytápění C P12 Teplota teplonosné látky pro přepnutí na chlazení C P13 Automatické přepnutí na rychlost ventilátoru III H: % P14 Automatické přepnutí na rychlost ventilátoru II M:30 75% P15 Automatické přepnutí na rychlost ventilátoru I L:1...15% P17 Dvoubodové / tříbodové řízení výstupu 2-p/3-p P18 Pásmo proporcionality nebo spínací hystereze pro vytápění 0,5 10 K 5/11

6 P19 Pásmo proporcionality nebo spínací hystereze pro chlazení 0,5 10 K P20 Integrační konstanta ,0 minut po 0,5 minutách P21 Doba přeběhu pro 3-bodové servopohony ventilu s P23 Chod ventilátoru v mrtvém pásmu Off, H/C, C only Poznámky k montáži a zapojení Regulátor RRV851 může být namontován v jakékoliv poloze: Montáž na DIN lištu Zadní část krytu regulátoru umožňuje montáž na DIN lištu, typ EN x 7.5 (Regulátor lze sejmout pomocí šroubováku). Montáž na rovný povrch Na krytu jsou dva otvory pro montáž pomocí šroubů (viz. Rozměry ). Šrouby: Max. průměr 3,5 mm, min. délka 38 mm Při montáži dodržujte následující: Regulátor by neměl být volně přístupný. Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu pro odvod tepla vytvářeného provozem regulátoru. Pro servisní účely je třeba snadný přístup kvalifikovaným osobám. Je třeba dodržet příslušné předpisy a normy. Balení regulátoru RRV851 obsahuje Návod k montáži. STOP Poznámka! Při montáži mimo rozvaděč musí být všechny kabely zajištěny proti vytržení ze svorek. Doporučujeme připáskovat je ke třmenům na regulátoru (viz. obrázek) Kryt připojovacích svorek V balení regulátoru RRV851 se dodávají také kryty připojovacích svorek. Na krytech jsou šrouby pro připevnění k regulátoru a vylamovací otvory pro kabely. Ochrana připojovacích svorek jen kryty by měla být použita tam, kde je přístup omezen pouze na kvalifikované osoby a je zajištěna ochrana před vlivy vnějšího prostředí. Kryty svorek zajišťují při montáži na rovnou stěnu nebo rovný povrch krytu fan-coilové jednotky krytí IP30. 6/11

7 Sejmutí krytu svorek Technické parametry Napájení L, N Analogový vstup B1 Digitální vstupy, D1 & D2 (beznapěťové kontakty) Komunikační rozhraní Výstupy pro ventilátor Q.. Výstupy Y... Krytí Podmínky okolního prostředí Směrnice a normy Ostatní Napájecí napětí AC 230 V, +10%, -15% Kmitočet 50/60 Hz Příkon 12 VA Pasivní NTC rezistor Měřicí rozsah 0 49 o C Snímací kontakty Napětí DC 5 V max. Proud Typicky 8 ma HCC bus Firemní Přenosová rychlost 9.6 kbit/s Dovolená délka kabelů Max. 60 m při A 0.5 mm² Max. 100 m při A 1 mm² Typ kabelu 2-žilový instalační kabel (nestíněný) Poznámka: Pro zvýšení odolnosti proti rušení vnějším elektromagnetickým polem (např. v blízkosti rádiových vysílačů nebo frekvenčních měničů) doporučujeme použít kroucený nestíněný dvoužilový kabel. Kontakty relé (bezpotenciálové) Zatížitelnost Max. AC 250 V, 6(4) A Kontakty relé (bezpotenciálové) Zatížitelnost Max. AC 250 V, 3(1) A Krytí dle EN IP30 s kryty připojovacích svorek IP20 bez krytů svorek Provoz IEC Třída 3K5 Teplota ºC Vlhkost < 85 % r.v. (bez kondenzace) Doprava IEC třída 2K3 Teplota ºC Vlhkost < 95 % r.v. (bez kondenzace) Skladování IEC Třída 1K3 Teplota ºC Vlhkost < 95 % r.v. (bez kondenzace) -shoda Směrnice pro EMC 89/336/EEC Odolnost a vyzařování EN , EN , EN Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC Elektrická bezpečnost EN , EN N474 shoda Australian EMC Framework Radio communication act 1992 EMC norma pro vyzařování AS/NZS Třída software A dle EN Hmotnost 0,735 kg 7/11

8 N L Q71 Q74 Q84 Q94 Y31 Y34 Y11 Y14 Y12 Y21 Y24 Y22 B1 M D1 D_GND D2 HB+ HB- HB+ HB- TX+ TX- 485 gnd Schéma zapojení Svorky RRV851 B1 Signálový vstup (ext. Čidlo NTC) HB+ HB- Komunikační sběrnice M Signálová zem L, N Napájení AC 230 V D1,D2 Digitální vstupy Q Digitální výstupy, AC V, 6(4) A D_GND Zem digitálních vstupů Y... Digitální výstupy, AC V, 3(1) A RRV851 typické zapojení B1 D1 D2 RS485 N1 N2 L N AC 230V Y1 Y2 F1 Y3 F2 N1 Regulátor RRV851 Y3 Přídavné vytápění, nouzové vytápění N2 Prostorová jednotka QAX850 nebo 2. stupeň chlazení B1 Externí teplotní čidlo (volitelné) nebo čidlo pro F1 Třírychlostní ventilátor přepínání vytápění / chlazení, aplikace A8 F2 Jednorychlostní ventilátor D1 Dálkové spínání komfortního režimu RV Reverzní ventil D2 Porucha nebo nouzový zdroj tepla CR1 Relé pro 1. stupeň kompresoru Y1 Výstup pro chlazení CR2 Relé pro 2. stupeň kompresoru Y2 Výstup pro vytápění Y4 Pohon ventilu, AC24/ 230V 8/11

9 Y31 Y34 Y11 Y14 Y12 Y21 Y24 Y22 Y1 Y2 Y1 Y2 Y11 Y14 Y12 Y21 Y24 Y22 Y11 Y14 Y12 Y21 Y24 Y22 Zapojení výstupů N1 N1 AC 24 /230V AC 24 /230V Y4 Y4 2-trubkový fan-coil, 2-bodová regulace (aplikace A8) Volitelná 3-bodová regulace (aplikace A1, A2 & A8) Zapojení výstupů N1 (Pro tepelná čerpadla s jednostupňovým kompresorem není CR2) CR2 CR1 RV AC 24 /230V Tepelná čerpadla (aplikace A5) Poznámka: Pro bližší informace o konkrétní aplikaci kontaktuje zastoupení firmy Siemens Building Technologies. Spojení naleznete na konci toho katalogového listu. STOP Poznámka! Žádné vstupy ani svorky komunikační sběrnice nejsou chráněny před připojením k napětí AC 230 V. Všechny kabely musí splňovat požadavky na izolační pevnost podle použitého napájecího napětí. Vodiče vedoucí napětí AC 24 V musí být odděleny od vodičů s napětím AC 250 V. Zvýšenu pozornost je třeba věnovat kabelům, které vedou přes ostré hrany kovových potrubí a kanálů. Pro výstupy doporučujeme použít kabely s dvojitou izolací. Montáž a elektrické připojení musí splňovat příslušné předpisy a normy. Poznámky Výrobek smí být používán pouze ve výše zmíněných aplikacích. Při aplikaci výrobku je třeba respektovat údaje v části Technické parametry. Další dokumentace QAX850 Katalogový list, dokument č. AP1N2722cz QAX850 Návod k montáži, dokument č. AP1M2721 RRV851 Návod k montáži a uvedení do provozu, dokument č. AP1G2725cz RRV851 Návod k použití, dokument č. AP1B2725cz RRV851 Aplikační listy 9/11

10 10/11

11 Rozměry Bez krytů připojovacích svorek S kryty připojovacích svorek Rozměry jsou uvedeny v mm. Siemens s.r.o. Divize Building Technologies Evropská 33a Praha 6 Tel.: Fax: http: // Siemens Building Technologies. Změny vyhrazeny 11/11

Řídicí prostorová jednotka pro regulátory RRV

Řídicí prostorová jednotka pro regulátory RRV 2 722 Řídicí prostorová jednotka pro regulátory RRV Připojení dvěma vodiči po komunikační sběrnici QAX850 Multifunkční, digitální prostorová jednotka pro nastavování a ovládání regulátorů řady RRV. Použití

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 051 RDF10 RDF10.2 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro 2-trubkové jednotky fan-coil Pro komresorové chlazení s přímým výparníkem (pouze RDF10) RDF10 Výstup pro pohon ventilu on / off (otevřeno

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 4-trubkové jednotky fan-coil RDF30 Řídící výstup pro pohon ventilu : on / off (Otevřeno/zavřeno) Výstup pro ovládání 3-otáčkového ventilátoru Regulace

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 055 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro dvoutrubkové jednotky fan-coil RDF50.1 Spojitá PI regulace Výstup pro pohon ventilu DC 0 10 V Výstupy pro třírychlostní ventilátor Regulace dle teploty

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 056 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF60.1 PI řídicí algoritmus Výstup pro ovládání tříbodového pohonu ventilu Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 065 RDU50 RDU50.2 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU50... Použití PI regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Výstup pro servopohon

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 055 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF50.1 PI regulace Výstup pro pohon s lineárním řídicím signálem 0 až 10 V DC Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro 4-trubkové jednotky fan-coil Pro kompresorové chlazení s přímým výparníkem a reverzním ventilem RDF30 Výstupy pro pohony ventilů on / off (otevřeno

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 062 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU20 Volitelná PI regulace nebo ON/OFF regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Tříbodový výstup

Více

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem 3 057 Regulátory prostorové teploty s LCD displejem Pro dvoutrubkové fan-coilové jednotky Pro kompresorové chlazení s přímým výparníkem RDF110 Výstup pro pohon ventilu on / off nebo pro jednostupňový kompresor

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 641 DESIGO RX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 Pro použití : s přístroji Desigo RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi Desigo PX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX32.1 Měření prostorové

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 642 DESIGO RX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 Pro použití : s přístroji Desigo RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi Desigo PX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX33.1 Měření prostorové

Více

Bezdrátový zónový modul

Bezdrátový zónový modul s 1 428 Bezdrátový zónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový zónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová regulace

Více

Zapojte vodiče do svorkovnice a přišroubujte základovou desku na stěnu: M1 ventilátor, V1 ventil vytápění, V2 - ventil chlazení

Zapojte vodiče do svorkovnice a přišroubujte základovou desku na stěnu: M1 ventilátor, V1 ventil vytápění, V2 - ventil chlazení M3181.LICON Návod k uvedení do provozu RDG100T s fan-coilovými jednotkami LICON 4.0 9.0 4.0 128.0 16.0 27.7 93.0 28.5 30.8 28.2 27.8 1. Povolte šroubky na levém boku a odklopte regulátor 2. Zapojte vodiče

Více

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living C 212 CZ Synco living Převodník signálu pro ventilační jednotky RRV924-10 Převodník signálu pro ventilační jednotky: 3 beznapěťová relé z modulu RRV934 => analogový signál 0 10 V DC Výstup pro ovládání

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living

C 212 RRV Převodník signálu pro ventilační jednotky. Synco living C 212 CZ Synco living Převodník signálu pro ventilační jednotky RRV924-10 Převodník signálu pro ventilační jednotky: 3 beznapěťová relé z modulu RRV934 => analogový signál 0 10 V DC Výstup pro ovládání

Více

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce OEM SICLIMAT SAPHIR Regulátor VVK Pro regulační, řídící a kontrolní funkce ACX36... Regulátor ACX36 se používají v systémech větrání, klimatizace a chlazení. Patří do řady SICLIMAT SAPHIR. Jsou k dispozici

Více

QXA2000. Čidlo rosného bodu. Siemens Building Technologies HVAC Products

QXA2000. Čidlo rosného bodu. Siemens Building Technologies HVAC Products 1 542 1542P01 1542P02 Čidlo rosného bodu Čidlo rosného bodu zamezuje poškození zařízení, které může být způsobeno kondenzací na chladících stropech a v zařízeních VVK. Pracuje s napájením AC/DC 24 V a

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

Prostorová jednotka pro regulátory Synco 700

Prostorová jednotka pro regulátory Synco 700 1 633 Prostorová jednotka pro regulátory Synco 700 Pripojení na komunikaci Konnex QAW740 Multifunkcní, digitální prostorová jednotka pro jednoduché dálkové ovládání regulátoru Synco 700. Použití Použití

Více

C 316. Prostorový termostat. Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky s ECM ventilátory

C 316. Prostorový termostat. Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky s ECM ventilátory C 316 Prostorový termostat Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky s ECM ventilátory RAB21-DC Prostorový termostat pro vytápění nebo chlazení Funkce automatického přepínání vytápění / chlazení (s externím

Více

RDH10RF/SET. Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení

RDH10RF/SET. Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení 3 070 Bezdrátový regulátor prostorové teploty s přehledným LCD displejem RDH10RF/SE Bez časového programu, pro vytápění nebo chlazení Velký LCD displej Bateriové napájení 2 x Alkalické baterie typ AA,

Více

Regulátory prostorové teploty s polozapuštěnou

Regulátory prostorové teploty s polozapuštěnou s 3 076 Regulátory prostorové teploty s polozapuštěnou montáží pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové pro použití s kompresory v zařízeních s výparníkem... Napájecí

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 510 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAV..P.. se zdvihem 40 mm Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAV81P00 Napájecí

Více

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro polozapuštěnou montáž

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro polozapuštěnou montáž 3 076 RDF300.02, RDF340 RDF400.01 Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro polozapuštěnou montáž pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové pro použití s kompresory

Více

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem 3 058 Regulátory prostorové teploty s LCD displejem s týdenním programem Pro dvoutrubkové fan-coilové jednotky Pro kompresorové chlazení s přímým výparníkem RDF210 Výstup pro pohon ventilu on / off nebo

Více

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1

s přístroji s rozhraním PPS2 V objednávce uvádějte počet, název a typové označení. Příklad: 30 ovladačů QAX33.1 s 1 642 Ovladač do místnosti s rozhraním PPS2 pro použití s přístroji Desigo RX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX33.1 Snímání teploty v místnosti Změna požadované hodnoty teploty v místnosti Kolébkové tlačítko

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco 900 Zesilovač rádiového signálu ERF910 Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900 Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V

Více

Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty

Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty C 303 Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty Pro systémy vytápění 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPUO/VYPUO Komfortní a úsporný druh

Více

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory OEM Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory Rozhraní PPS Digitální multifunkční prostorový přístroj určený k rozšíření ekvitermní regulace. Obsahuje čidlo teploty, topný program a regulační funkce.

Více

Regulátor diference teploty

Regulátor diference teploty 3 335 SYCO 100 Regulátor diference teploty RE125 Regulátor diference teploty pro systémy se zásobníkem a spínáním pořadí kotlů. 2-bodové řízení s přepínačem. Kompaktní provedení s 2-bodovým řídícím výstupem

Více

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty

QFM3160. Kanálové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty 1 882 1882P01 Symaro Kanálové čidlo Relativní vlhkosti ( vysoká přesnost) a teploty QFM3160 Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13.5...3 Výstupní signál DC 0...10 V pro relativní vlhkost a teplotu Vysoká přesnost

Více

Modul TX OPEN RS232/485

Modul TX OPEN RS232/485 s 8 185 8185P01 TX-I/O ; DESIGO OPEN Modul TX OPEN RS/485 TXI1.OPEN pro integraci cizích systémů a přístrojů do systému DESIGO (V4 nebo vyšší) Platforma pro integraci cizích systémů a přístrojů do řídícího

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Kanálový regulátor teploty vzduchu

Kanálový regulátor teploty vzduchu 3 332 SYNCO 100 Kanálový regulátor teploty vzduchu se 2 výstupy DC 0...10 V RL162 Kanálový regulátor teploty vzduchu pro regulaci teploty přiváděného a odváděného vzduchu v jednoduchých větracích a klimatizačních

Více

QXA2100 QXA2101. Čidla kondenzace QXA2101 QXA2100. Čidlo zamezuje poškození způsobenému kondenzací na chladicích stropech a ostatních HVAC zařízeních.

QXA2100 QXA2101. Čidla kondenzace QXA2101 QXA2100. Čidlo zamezuje poškození způsobenému kondenzací na chladicích stropech a ostatních HVAC zařízeních. QXA2100 Čidla kondenzace QXA2100 Čidlo zamezuje poškození způsobenému kondenzací na chladicích stropech a ostatních HVAC zařízeních. Aplikace Monitoruje tvorbu kondenzace v budovách s chladicími stropy

Více

Univerzální regulátor

Univerzální regulátor 3 341 Univerzální regulátor Pro komfortní regulaci v systémech vytápění, větrání a klimatizace Autonomní elektronický regulátor s algoritmy P nebo PI Napájecí napětí 230 V st nebo 24 V st Možnost navolení

Více

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro nástěnnou montáž

Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro nástěnnou montáž s 3 181 RDG100 / RDG110 RDG140 / RDG100 RDG100/H Regulátory prostorové teploty s LCD displejem pro nástěnnou montáž Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace Pro použití s kompresory

Více

Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem

Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem 2 213 Regulátor prostorové teploty s tříbodovým výstupem S podsvětleným dotykovým displejem (Touch screen) REV300 Síťově nezávislý regulátor prostorové teploty Jednoduchá obsluha pomocí dotykového displeje

Více

ILH Detektor těkavých organických látek Návod k obsluze

ILH Detektor těkavých organických látek Návod k obsluze ILH Detektor těkavých organických látek Návod k obsluze Montáž Zařízení lze instalovat v suchém prostředí (IP20) pomocí šroubů na stěnu nebo zapuštěný do krabice (rozvaděče). Doporučená výška instalace

Více

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, spínač

Bezdrátový zásuvkový adaptér, spínač s 2 718 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, spínač KRF960-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání elektrických zátěží do 10 A Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně)

Více

Servopohony VZT klapek s velmi rychlou dobou přeběhu

Servopohony VZT klapek s velmi rychlou dobou přeběhu 4 609 OpenAir TM Servopohony VZT klapek s velmi rychlou dobou přeběhu Rotační provedení s havarijní funkcí, GNP19 Elektronické servopohony s dvoubodovým, tříbodovým nebo spojitým řízením, jmenovitý krouticí

Více

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace s 3 191 Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace RDG100KN Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LE mód) Podsvětlení displeje 2-bod /

Více

Servopohony VZT klapek s velmi rychlou dobou přeběhu

Servopohony VZT klapek s velmi rychlou dobou přeběhu 4 608 OpenAir TM Servopohony VZT klapek s velmi rychlou dobou přeběhu Rotační provedení, GAP19 Elektronické servopohony s dvoubodovým, tříbodovým nebo spojitým řízením, jmenovitý krouticí moment 6 Nm,

Více

Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty

Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty C 303 Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty Pro systémy vytápění RDE10 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPUO/VYPUO Komfortní a úsporný

Více

SAX..Y. ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily. se zdvihem 20 mm

SAX..Y. ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily. se zdvihem 20 mm s 4 515 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX..Y se zdvihem 20 mm SAX31..Y Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61..Y Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..Y

Více

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací s 3 7 RDF600KN Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací RDF600KN Pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové Pro použití s kompresory v zařízeních

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 649 1649p04 DESIGO RX, DESIGO PX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 QAX84.1/PPS2 Pro použití : s regulátory řady RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi DESIGO PX 1) s přístroji s rozhraním

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 1 645 DESIGO RX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 Pro použití : s přístroji Desigo RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi Desigo PX s přístroji s rozhraním PPS2 QAX34.1 Měření prostorové

Více

Digitální prostorové termostaty

Digitální prostorové termostaty s 1 420 Digitální prostorové termostaty pro systémy vytápění RDD100.. Regulace prostorové teploty Komfort, Útlum a Ochranný režim 2-polohová regulace s výstupem Zap/Vyp Nastavitelné konfigurační a regulační

Více

KÓD TYP NAPÁJENÍ URČENÍ TFF01M IVAR.TFF01M 230 V / 24 V Fancoily SILENCE

KÓD TYP NAPÁJENÍ URČENÍ TFF01M IVAR.TFF01M 230 V / 24 V Fancoily SILENCE 1) Výrobek: Digitální termostat pro řízení fancoilu 2) Typ: IVAR.TFF 3) Charakteristika použití: Digitální regulátor je určen k regulaci teploty v místnostech vybavených fancoily pro chlazení i vytápění.

Více

Prostorový termostat s týdenním programem a displejem

Prostorový termostat s týdenním programem a displejem 3 035 Prostorový termostat s týdenním programem a displejem Pro systémy vytápění RDE10... 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPNUO/VYPNUO Normální a úsporný druh provozu ýdenní program

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Elektromotorické pohony pro ventily

Elektromotorické pohony pro ventily s CDV ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX..9.. se zdvihem 20 mm SAX319.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál SAX619.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20

Více

Prostorové termostaty s týdenním programem, displejem a volitelným externím čidlem teploty

Prostorové termostaty s týdenním programem, displejem a volitelným externím čidlem teploty C 303 Prostorové termostaty s týdenním programem, displejem a volitelným externím čidlem teploty Pro systémy vytápění RDE10.1 RDE20.1 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPNUO/VYPNUO Normální

Více

Modul dvojitých čerpadel

Modul dvojitých čerpadel 145 145P01 Synco 700 Modul dvojitých čerpadel RMZ786 Rošiřující modul pro použití s univerzálním regulátorem RMU7... a regulátorem vytápění RMH760 4 digitální vstupy pro zpětnou vazbu 4 bezpotencionálové

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti

RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti Prostorový regulátor s komunikací KNX RDG165KN Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti Intern www.siemens.com/thermostats Sortiment regulátorů RDG Fan coilové a univerzální aplikace NEW VAV/CAV

Více

Univerzální regulátor

Univerzální regulátor 3 342 Univerzální regulátor Pro komfortní regulaci v systémech vytápění, větrání a klimatizace Autonomní elektronický regulátor s algoritmy P nebo PI Napájecí napětí 24 V st ožnost navolení konfigurace

Více

RDG165KN (S55770-T347)

RDG165KN (S55770-T347) 1 RDG165KN: Informace k uvedení na trh Úvod K uspokojení rostoucí poptávky po prostorových regulátorech obsahujících řízení teploty a vlhkosti uvádíme začátkem října 2015 na trh regulátor: RDG165KN (S55770-T347)

Více

Building Technologies

Building Technologies Building Technologies Regulátory prostorové teploty a příložné termostaty Prostorové termostaty Sortiment prostorových termostatů vhodný zejména tam, kde se vyžaduje nekomplikované ovládání a atraktivní

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační verze, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-bodovým řízením Jmenovitý krouticí moment 1.5 Nm Napájecí napětí

Více

Bezdrátový multizónový přijímač

Bezdrátový multizónový přijímač s 1428 Bezdrátový multizónový přijímač pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu 2-polohová regulace s výstupem

Více

Modul pro prodloužení modulové sběrnice

Modul pro prodloužení modulové sběrnice s 8 184 8184P01 TX-I/O Modul pro prodloužení modulové sběrnice TXA1.IBE Umožňuje prodloužení modulové sběrnice na vzdálenost až 2 x 200 m Kompaktní rozměry dle DIN 43 880 Jednoduchá montáž a nastavení

Více

Regulátor topných okruhů

Regulátor topných okruhů 2 706 Synco living Regulátor topných okruhů Bezdrátový regulátor až osmi topných okruhů Rádiová komunikace protokolem KX RF (868 MHz, obousměrně) Možnost připojení až osmi 2-bodových pohonů apájecí napětí

Více

Výběr z ceníku produktů. autonomní zónová regulace + prostorové termostaty. www.zonovaregulace.cz

Výběr z ceníku produktů. autonomní zónová regulace + prostorové termostaty. www.zonovaregulace.cz www.zonovaregulace.cz Výběr z ceníku produktů autonomní zónová regulace + prostorové termostaty Rosch2 DIS s.r.o. Pelušková 1406 198 00 - Praha 14 www.rosch2dis.cz www.zonovaregulace.cz Answers for infrastructure.

Více

Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO

Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL skupina: příslušenství typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO VERZE: 1V0 31.05.2012 Změny a doplňky 1v0 13/06/2012 M P VERZE DATUM NÁZEV POPIS str. 2 z 14 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Hanazeder FP-6. Instalace, obsluha, nastavení. Pozor: Před použitím přečíst návod! Před otevřením krytu odpojit od sítě!

Hanazeder FP-6. Instalace, obsluha, nastavení. Pozor: Před použitím přečíst návod! Před otevřením krytu odpojit od sítě! Hanazeder FP-6 Instalace, obsluha, nastavení Funkce 8 výstupů 230V beznapěťový výstup Všechny výstupy s manuálním přepínáním přes tlačítko a LED k indikaci provozního stavu regulace otáček pro 3 čerpadla

Více

Kompaktní analogové regulátory TC-8900 se silovými moduly PM-8900

Kompaktní analogové regulátory TC-8900 se silovými moduly PM-8900 Sekce katalogu Regulátory Fan Coil jednotek Informace o výrobku PM-8900 Datum vydání 0600/0800CZ Rev.1 Kompaktní analogové regulátory TC-8900 se silovými moduly PM-8900 Úvod TC-8900 je řada analogových

Více

Servopohony vzduchotechnických

Servopohony vzduchotechnických 4 634 OpenAir T Servopohony vzduchotechnických klapek GDB...1 GLB...1 GSF 1 Rotační provedení, / AC 230 V Elektronické rotační servopohony s tříbodovým a spojitým řízením, jmenovitý krouticí moment 5 Nm

Více

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2

Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 s 1 640 1640P01 DESIGO RX Prostorový přístroj s rozhraním PPS2 Pro použití : s regulátory řady RXC, RXB, RXL a RXA (PPS2) s procesními podstanicemi DESIGO PX s ostatními přístroji s rozhraním PPS2 QAX34.3

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 000 RAA10 RAA20 RAA RAA40 Prostorové termostaty Pro systémy vytápění nebo chlazení RAA10 RAA20 RAA RAA40 Dvoupolohová regulace Provozní napětí 24 až 250 V AC Použití ermostaty k udržování nastavené prostorové

Více

Regulátor prostorové teploty RCU60../61..

Regulátor prostorové teploty RCU60../61.. 3 046 RCU60 RCU61 RCU60.1 RCU61.1 Regulátor prostorové teploty RCU60../61.. pro systémy CAV a VAV (s konstantním nebo proměnným průtokem vzduchu) Spojitá P regulace Řídící výstupní signál 0-10 V ss pro

Více

SSB31... SSB61... SSB81... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products ...

SSB31... SSB61... SSB81... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products ... 4 891 SSB bez pomocného kontaktu Elektrické pohony pro malé ventily VVP45, VXP45, VMP45 (max D25, k VS = 6,3 m 3 /h) SSB1 s pomocným kontaktem SSB31 SSB61 SSB81 SSB31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový

Více

QFA3160. Prostorové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti a teploty

QFA3160. Prostorové čidlo. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. Relativní vlhkosti a teploty 1 858 1858P01 1858P02 Symaro Prostorové čidlo Relativní vlhkosti a teploty QFA3160 Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 13.5...3 Výstupní signál DC 0...10 V pro relativní vlhkost a teplotu Vysoká přesnost v

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Regulátor topných okruhů

Regulátor topných okruhů 2 706 Synco 900 Regulátor topných okruhů RRV918 Bezdrátově řízený regulátor až osmi topných okruhů Rádiová komunikace, protokol KNX standard (868 MHz, obousměrně) Možnost připojení až osmi 2-bodových pohonů

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Regulátor pokojové teploty

Regulátor pokojové teploty 2 213 Regulátor pokojové teploty S prosvětleným dotykovým displejem (Touch screen) REV300 Síťově nezávislý regulátor pokojové teploty Jednoduchá obsluha pomocí touch screen Tříbodový regulátor s PI regulací

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony OEM SQS35954 se zpětnou pružinou, bez ručního ovládání SQS35903, SQS35905, SQS85900, bez zpětné pružiny, s ručním ovládáním Elektromotorické pohony pro ventily VVG549, VVP459, VXP459, VVG44 a VXG44 SQS359

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily s 4 659 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VA..61.. / VB..61.. a VA..60.. / VB..60.. AC 24 V / DC 24 48 V / AC 230 V GQD..9A Elektromotorické rotační pohony se zpětnou pružinou pro havarijní

Více

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O

TXM1.8RB. Modul pro žaluzie TX-I/O 8178p01 s 8 178 TX-I/O Modul pro žaluzie TXM1.8RB 8 beznapěťových reléových výstupů pro... 4 pohony žaluzií se 2 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se 3 koncovými spínači, nebo 2 pohony žaluzií se

Více

Čidlo tlakové diference

Čidlo tlakové diference 1 919 1919P01 1919P03, QBM75-1U/C Čidlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny, s kalibračním protokolem QBM75.1-1/C Vysoká přesnost měření, s kalibračním certifikátem Jednoduchá a rychlá montáž

Více

Prostorové přístroje pro regulaci kotle

Prostorové přístroje pro regulaci kotle OEM Prostorové přístroje pro regulaci kotle s komunikačním rozhraním OpenTherm Digitální, multifunkční prostorový přístroj určený k rozšíření základní regulace kotle. Obsahuje čidlo teploty prostoru, topný

Více

Ponorný regulátor teploty

Ponorný regulátor teploty 3 333 SYNCO 100 Ponorný regulátor teploty se 2 výstupy DC 0...10 V RLE162 Ponorný regulátor teploty pro regulaci na straně vody v malých zařízeních určených pro vytápění a chlazení. Kompaktní provedení.

Více

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Provozní napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

Elektrické pohony. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ..

Elektrické pohony. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ.. 4 83122 MP2020 I/SBC28 Elektrické pohony pro kulové ventily I/VBZ a TG/VBZ MP2020 I/SBC282 I/SBC283 MP2020 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál I/SBC282 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Na I/O modulech jsou všechny svorky, které umožnují přímé připojení periferních přístrojů bez dodatečných svorek.

Na I/O modulech jsou všechny svorky, které umožnují přímé připojení periferních přístrojů bez dodatečných svorek. s 8 176 8176P01 TX-I/O Měřící modul TXM1.8P 8 vstupů s LED indikací - signál / porucha. 8 vstupů pro odporové články, individuálně konfigurovatelných pro měření odporu nebo teploty. Je hlavně určen pro

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

RDG100KN RDG160KN. Edition 3.1. CE1N3191cz 2013-06-17 Building Technologies

RDG100KN RDG160KN. Edition 3.1. CE1N3191cz 2013-06-17 Building Technologies s 3 191 Regulátory prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace Pro použití s kompresory v zařízeních s výparníkem RDG100KN RDG160KN Komunikace po

Více

KÓD TYP NAPÁJENÍ TFZ01M IVAR.TFZ01M 230 V nebo 24V AC

KÓD TYP NAPÁJENÍ TFZ01M IVAR.TFZ01M 230 V nebo 24V AC 1) Výrobek: Digitální termostat pro řízení fancoilu 2) Typ: IVAR.TFZ 3) Charakteristika použití: Toto elektronické regulační zařízení funguje jako digitální termostat k ovládání pokojové teploty v místnostech

Více

Čidlo tlakové diference

Čidlo tlakové diference 1 922 Čidlo tlakové diference Pro neutrální a středně korosivní kapaliny a plyny QBE3000-D.. QBE3100-D.. Čidlo tlakové diference je určeno pro měření tlakových diferencí v plynech nebo kapalinách v systémech

Více

Prostorové teplotní čidlo

Prostorové teplotní čidlo 2 701 Synco living Prostorové teplotní čidlo QAA910 Bezdrátové čidlo pro měření prostorové teploty Rádiová komunikace založená na KNX RF standardu (868 MHz jednosměrně) Bateriové napájení běžnými články

Více