Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded"

Transkript

1 Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications V1 R3.x V1 R4.x

2 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Přenosná část Nebezpečí: Nepoužívejte přenosnou část v prostředí s nebezpečím výbuchu! Nepokládejte přenosnou část vedle elektronických přístrojů, abyste zabránili vzájemnému ovlivňování! Nepoužívejte přenosnou část ve vlhkém prostředí! Přístroje nejsou odolné proti stříkající vodě. Vaše přenosná část vydává vysílací výkon. Je třeba dodržovat místní bezpečnostní předpisy! Upozornění: Vyzvánění, upozornění na volání a hlasité telefonování jsou přehrávány pomocí reproduktoru. Nedržte telefon u ucha, jestliže vyzvání popř. jestliže jste zapnuli funkci hlasitého telefonování. Můžete si tím způsobit těžká a trvalá poškození sluchu. Upozornění: Pro uživatele sluchadel: Do sluchadel mohou proniknout radiové signály. Třetím osobám předávejte svou přenosnou část pouze s návodem k použití! Akumulátory Nebezpečí: Používejte pouze povolené, dobíjecí originální akumulátory Siemens! Nepoužívejte žádné běžné baterie, které nelze znovu dobíjet! Nedodržení tohoto pokynu může vyvolat nebezpečné situace (nebezpečí exploze, zničení obalu baterie, funkční poruchy a poškození přenosné části). Nenamáčejte akumulátory do vody a nevhazujte do ohně! Používejte pouze dodaný síťový napáječ! 2

3 K návodu k použití Označení WEEE Upozornění: Všechny elektrické a elektronické přístroje je třeba likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu na místech k tomu určených. Odborná likvidace a oddělený sběr starých přístrojů slouží jako prevence potenciálních škod na zdraví a životním prostředí a jsou předpokladem pro recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Podrobné informace o likvidaci starých přístrojů získáte od svého obecního zastupitelství, služby pro likvidaci odpadu, obchodníka, u kterého jste produkt zakoupili nebo od svého konzultačního partnera v oblasti prodeje. Tyto výroky platí jen pro zařízení, která jsou instalována a prodávána v zemích Evropské unie a podléhají evropské směrnici 2002/96/EC. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení odlišná ustanovení. K návodu k použití Tento návod k použití popisuje přenosnou část a její funkce ve spolupráci s Vaším komunikačním systémem. Popisovány jsou všechny funkce prováděné prostřednictvím Vaší přenosné části. Pokud zjistíte, že některé funkce nejsou na Vaší přenosné části k dispozici, může to mít tyto příčiny: Funkce není pro Vaši přenosnou část zřízena - obraťte se prosím na správce systému. Vaše komunikační platforma nemá tuto funkci k dispozici. Obraťte se na nejbližší pobočku Siemens ohledně dovybavení. 3

4 Přehled Přehled Sluchátková vložka 9 Tlačítko pro rozpojení/zpětný dotaz 2 Displej 10 Mikrofon 3 Displejová tlačítka 11 Tlačítko pro vypnutí mikrofonu 4 Ovládací tlačítko 12 Tlačítko pro blokování tlačítek 5 Tlačítko pro hlasité telefonování 13 Číslicová tlačítka 6 Tlačítko vyzvednutí 14 Tlačítko zavěšení a zap./vyp. 7 Přípojka pro náhlavní soupravu 8 Tlačítko pro zapnutí/ vypnutí vyzvánění 15 Tlačítko zpráv 16 Tlačítko hlasitosti Používání tlačítek: strana 9 4

5 Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny Přenosná část Akumulátory Označení WEEE K návodu k použití Přehled Popis tlačítek Tlačítka funkcí Tlačítko R pro zpětný dotaz Ovládací tlačítko Displejová tlačítka Postranní tlačítka Symboly v hlavním menu Uvedení přenosné části do provozu Odstranění ochranné fólie Založení akumulátorů Nabíjení a používání akumulátorů Provozní a nabíjecí doba akumulátorů Povolené akumulátory Připevnění příchytky Připevnění umělohmotného krytu Připojení náhlavní soupravy Připojení datového kabelu USB Nastavení jazyka pro texty na displeji přenosné části Nastavení jazyka pro texty na displeji systému Nastavení přenosné části Nastavení hlasitosti volání Během hovoru V klidovém stavu Nastavení varovných tónů Nastavení zvuku

6 Obsah Nastavení vyzváněcích tónů a obrázků pomocí správce souborů (Media-Pool) Přejmenování/smazání obrázků/melodií Kontrola paměti Vypnutí/zapnutí vyzvánění Vypnutí vyzvánění Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu Zapnutí/vypnutí automatického vyzvednutí Nastavení data a času Nastavení displeje Nastavení seznamu pro přenos vcard Nastavení náhledu menu Obnovení továrního nastavení Telefonování základní funkce Zapnutí/vypnutí přenosné části Nejdříve obsazení linky a poté volba Nejdříve volba a poté obsazení linky Manuální opakování volby Zpětné volání Zpětný dotaz Příjem nebo odmítnutí volání Převzetí volání ve skupině pro převzetí volání Ukončení hovoru Přesměrování volání Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek Po opuštění radiové sítě Telefonování komfortní funkce Hlasité telefonování Telefonování pomocí náhlavní soupravy Šňůrová náhlavní souprava Bezšňůrová náhlavní souprava Opakování volby Automatické opakování volby Vymazání záznamu popř. seznamu pro opakování volby Převzetí čísla do telefonního seznamu Zkrácená volba v celém systému Individuální zkrácená volba v celém systému Systémový telefonní seznam Telefonní databáze (LDAP) Telefonní seznam přenosné části Uložení záznamu Vyhledání záznamu a volba Volba záznamu pomocí číslice pro zkrácenou volbu

7 Obsah Prohlížení záznamu Změna záznamu Smazání záznamu nebo telefonního seznamu Zobrazení volné paměti Poslání záznamu nebo telefonního seznamu do přenosné části nebo systému Cílené obsazení mnohonásobného telefonního čísla (MSN) Volání s identifikačním kódem Použití přenosné části jako cizí přípojky Vypnutí zobrazení telefonního čísla Cílené převzetí volání Zapnutí/vypnutí funkce Nerušit Zobrazení hovorného Zachycení Vstupní telefon u dveří Aktivace spínače Vyslání signálu do sítě Přesměrování mnohonásobného telefonního čísla (MSN) Noční zapojení Ovládání pomocí tónové volby (dovolba DTMF) Parkování/aktivace hovorů Telefonování s více účastníky současně Upozornění Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu Zákaz/povolení automatického upozornění Napojení Předání hovoru (přiřazení) Přidržení hovoru Střídání mezi dvěma hovory Konference Druhé volání Skupinové funkce Vypnutí/zapnutí skupinového vyzvánění Přiřazení vyzvánění Rovnoměrná distribuce volání UCD (Universal Call Distribution) Skupina MULAP (Multiple Line Application - použití mnohonásobné linky)

8 Obsah Funkce zpráv Zanechání zprávy/textové odpovědi Posílání/vyvolání textové zprávy Prohlížení textové zprávy nebo zprávy hlasové pošty Seznam volajících Dodatečné funkce Budík přenosné části Funkce termínu přenosné části Funkce termínu v systému Výběr systému Nastavení základny Zkrácená volba Rychlý přístup k funkcím Datová komunikace s PC Rozhraní Bluetooth Přenos telefonního seznamu Zablokování přenosné části Zamknutí přenosné části Programování kódu zámku přenosné části Zamknutí/odemknutí přenosné části Centrální kód zámku/zamknutí/odemknutí cizích přenosných částí Systémové funkce Prostřednictvím menu Pomocí kódu Přehled funkcí a kódů Dodatek Odstraňování poruch funkcí Údržba přenosné části Dokumentace Technické údaje Nabíječe Příslušenství Směrnice EU Prohlášení o shodě Rejstřík

9 Popis tlačítek Popis tlačítek Tlačítka funkcí K dispozici jsou následující tlačítka funkcí: Tlačítko Název Použití a c d tlačítko zavěšení a zapnutí/ vypnutí tlačítko vyzvednutí tlačítko pro hlasité telefonování ukončení hovoru přerušení funkce zpět do nejbližší vyšší úrovně menu zapnutí nebo vypnutí přenosné části příjem volání volba telefonního čísla otevření seznamu pro opakování volby přístup k funkcím telefonního systému příjem volání volba telefonního čísla střídání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování přístup k funkcím telefonního systému f seznam zpráv přístup k seznamu zpráv * tlačítko pro zapnutí/vypnutí vyzvánění # tlačítko pro blokování tlačítek h S tlačítko pro vypnutí mikrofonu tlačítko pro rozpojení/zpětný dotaz zapnutí/vypnutí vyzvánění zapnutí/vypnutí blokování tlačítek vypnutí mikrofonu funkce zpětného dotazu strana 10 9

10 Popis tlačítek Tlačítko R pro zpětný dotaz Tlačítko pro zpětný dotaz umožňuje krátkým stisknutím v různých provozních situacích přístup k následujícím funkcím: Při volbě: vložení pauzy (např. mezi číslo předvolby a telefonní číslo nebo při prohlížení schránky) Při hovoru: ukončení hovoru Při hovoru ve zpětném dotazu: ukončení hovoru ve zpětném dotazu Při zpětném dotazu, při zahájení konference nebo při předání hovoru: ukončení spojení ke schránce Ovládací tlačítko Ovládacímu tlačítku jsou přiřazeny různé funkce podle aktuální situace: Situace V klidovém stavu Při hovoru V hlavním menu V seznamech a menu t s stisk nahoře stisk dole - otevření telefonního seznamu přenosné části nastavení jazyka/hlasitosti přenosné části otevření telefonního seznamu přenosné části výběr symbolu menu výběr symbolu menu nejbližší vyšší nejbližší nižší prvek seznamu prvek seznamu u stisk vlevo otevření telefonního seznamu přenosné části v stistk vpravo otevření hlavního menu přenosné části - výběr hlasitosti, melodie, nastavit zakladnu výběr symbolu výběr symbolu menu menu nejbližší vyšší úroveň menu, přerušení postupu Při zadávání kurzor o jeden řádek nahoru kurzor o jeden řádek dolů kurzor vlevo Změna hodnot - - snížení hodnoty výběr záznamu (OK) kurzor vpravo zvýšení hodnoty 10

11 Popis tlačítek Displejová tlačítka Přenosná část má k dispozici dvě displejová tlačítka, kterým lze přiřadit jednu nebo dvě funkce. Jsou-li tlačítku přiřazeny dvě funkce, volí se požadovaná funkce buď levou nebo pravou stranou displejového tlačítka. Funkce displejových tlačítek závisí na aktuálním provozním stavu. zpet ulozit aktuální funkce displejových tlačítek displejová tlačítka Některá důležitá displejová tlačítka jsou: Symbol Moznost OK Û zpet ulozit Þ Použití Otevření menu přenosné části v závislosti na situaci Potvrzení vybrané položky menu Mazání zadání po jednotlivých znacích zprava doleva Zpět do nejbližší vyšší úrovně menu/přerušení postupu Uložení zadání Otevření seznamu pro opakování volby Postranní tlačítka Pro nastavení hlasitosti sluchátka, vyzvánění, hlasitého telefonování, budíku, připomenutí termínů a náhlavní soupravy v závislosti na situaci stiskněte tlačítka vpravo na přenosné části. Tlačítko ø Zvýšení hlasitosti Snížení hlasitosti Použití 11

12 Popis tlačítek Symboly v hlavním menu v u v t s Hlavní menu přenosné části lze vyvolat stiskem pravé strany ovládacího tlačítka. Symboly menu lze vybrat stiskem horní, dolní, pravé nebo levé strany ovládacího tlačíka. Alternativně můžete stisknout také číslicová tlačítka, např. 4 pro Budik nebo O pro Nastaveni. Záznamy menu, které jsou k dispozici pouze v expertním režimu, jsou označeny symbolem. Pro změnu viz strana 35. Symbol Název Použití ò É ì Ê Ì á Â Spravce souboru (Media-Pool) Bluetooth Extra Budik Seznamy volani Zaznamnik Organizator Telefonni seznam Správa obrázků a melodií: Sporice displeje Foto volajiciho Zvuky Kapacita Zřízení rozhraní Bluetooth: Aktivace Vyhledat pren. c. Vyhledat datove zar. Duveryhodna zar. Vlastni zar. Viz Spravce souboru Zřízení funkce buzení Jsou-li k dispozici volání, vyvolejte seznam volání. Jsou-li v síťovém záznamníku k dispozici hlasové zprávy, vyvolejte záznamník. Správa termínů: Kalendar Zmeskane udalosti Správa telefonního seznamu 12

13 Popis tlačítek Symbol Název Použití Ï Nastaveni Nastavení přenosné části: Datum/cas Nastaveni zvuku Hlasitost pren. c. Varovne tony Vyzvaneni (prenosna cast) Displej Sporic displeje Velka pismena Barva displeje Podsviceni Jazyk Prihlaseni Prihlasit pren.cast Odhlasit pren.cast Vybrat zakladnu Prenosna cast Aut.prijem vol. Mistni predvolby System PIN pren. c. Reset pren. c. Nastavit zakladnu Nahled menu 13

14 Uvedení přenosné části do provozu Uvedení přenosné části do provozu Odstranění ochranné fólie Před použitím stáhněte prosím ochrannou fólii s displeje. Založení akumulátorů Přenosná část se dodává spolu se dvěma nenabitými akumulátory, které se nabíjí teprve v přenosné části. Upozornění: Dodržujte bezpečnostní pokyny strana 2! Používejte jen povolené akumulátory strana 17! Vyměňujte vždy oba akumulátory najednou a zakládejte jen akumulátory stejného výrobce. Přihrádku akumulátoru otvírejte jen v bezprašném prostředí! Po vyjmutí akumulátoru zůstanou záznamy Vašeho telefonního seznamu a všechna nastavení zachována. Nastavení data a hodiny se zruší. Akumulátory vyjímejte jen tehdy, jsou-li vadné. Každé zbytečné vyjmutí akumulátoru snižuje jeho životnost. 1. V případě montáže: Sejmutí příchytky pro nošení telefonu Zasuňte šroubovák mezi příchytku pro nošení telefonu a víčko akumulátoru (1) a tlačte příchytku pomocí šroubováku směrem ven (2), dokud se neuvolní. 1 2 Rovněž uvolněte příchytku pro nošení telefonu na zadní straně a poté odstraňte. 14

15 Uvedení přenosné části do provozu 2. Otevření přihrádky akumulátoru Sáhněte do prohlubně na krytu akumulátoru a zvedněte víčko. 3. Založení akumulátorů Nové akumulátory vložte správnými póly (viz schématický obrázek). Póly jsou vyznačeny v popř. na přihrádce akumulátoru Uzavření přihrádky akumulátoru Nejdříve umístěte víčko akumulátoru postranními otvory nad úchytky vnitřní strany krytu. Poté kryt přitlačte, dokud nezapadne. 15

16 Uvedení přenosné části do provozu Nabíjení a používání akumulátorů Pro nabíjení akumulátorů postavte přenosnou část do nabíječe tlačítky dopředu. Pozor: Pro provoz nabíječe používejte jen povolené napáječe (objednací čísla viz strana 136). Stav nabití akumulátoru se zobrazuje na displeji následujícími symboly: = akumulátor je vybit e akumulátor je nabit na 33% V akumulátor je nabit na 66% U akumulátor je nabit na 100% Upozornění: První nabití: Nabíjejte akumulátor nepřerušeně po dobu minimálně 10 hodin bez ohledu na signalizaci. Poté používejte přenosnou část tak dlouho, dokud nezazní varovný tón vybití akumulátoru, aniž byste ji vložili zpět do nabíječe. Symbol stavu nabití se tím přizpůsobí provozní době akumulátoru. Pro dosažení plných provozních a nabíjecích dob strana 17: Používejte ze začátku přenosnou část tak dlouho, dokud nezazní varovný tón vybití akumulátoru, aniž byste ji vložili zpět do nabíječe. Každé další nabití: Poté můžete po každém použití položit svou přenosnou část do nabíječe. Nabíjení je řízeno elektronicky, takže akumulátor se nabíjí optimálně a šetrně. 16

17 Provozní a nabíjecí doba akumulátorů Uvedení přenosné části do provozu Provozní doby se dosáhne teprve po několika nabitích a vybitích a závisí na: kapacitě akumulátoru, stáří akumulátoru, provedených nastaveních, chování uživatele, použitém bezšňůrovém systému DECT Kapacita (mah) ca Doba pohotovosti (hodiny) a 140 / / / / 83 Doba hovoru (hodiny) Provozní doba při 1,5 hodině za den (hodiny) b Nabíjecí doba v nabíječi (hodiny) 6,5 7,5 8,5 10,5 [a] bez osvětlení displeje/s osvětlením displeje [b] bez osvětlení displeje (Nastavení osvětlení displeje strana 33) Povolené akumulátory Pro přenosnou část jsou povolené následující akumulátory. Nikl-metal-hybridové (NiMH) akumulátory GPI International LTD 700 mah AAA UNION SUPPO Batt. 650 mah AAA SHENZHEN High Power Tech. Co. Ltd 650 mah AAA Připevnění příchytky Nasaďte příchytku pro nošení na zadní stranu přenosné části tak, aby její postranní výstupky zapadly do příslušných otvorů. 17

18 Uvedení přenosné části do provozu Připevnění umělohmotného krytu Nasaďte dodávaný umělohmotný kryt pro konektor náhlavní soupravy, abyste dosáhli optimálního zvuku v režimu hlasitého telefonování. Připojení náhlavní soupravy Po odstranění umělohmotného krytu můžete na levé straně své přenosné části připojit náhlavní soupravu pomocí kolíkové zástrčky o délce 2,5 mm. Hlasitost náhlavní soupravy odpovídá nastavení hlasitosti ve sluchátku strana 21. Po použití náhlavní soupravy nasaďte opět umělohmotný kryt pro dosažení optimálního zvuku v režimu hlasitého telefonování. Připojení datového kabelu USB Pro připojení své přenosné části k PC strana 121 můžete spojit standardní datový kabel s mini zásuvkou B na zadní straně své přenosné části USB. Sejměte příchytku pro nošení (je-li namontována) strana 17. Sejměte kryt akumulátoru strana 15. Připojte datový kabel USB ke konektoru USB (1). 1 18

19 Uvedení přenosné části do provozu Nastavení jazyka pro texty na displeji přenosné části v Jazyk textů na displeji si můžete sami nastavit. Jazyk displejových textů komunikačního systému může nastavit pouze správce. Otevření hlavního menu Otevřte hlavní menu přenosné části. Otevření prvního submenu u v Ï Nastaveni [ Vyberte symbol menu a potvrďte. Otevření druhého submenu st Jazyk [ Vyberte položku menu a potvrďte. Výběr jazyka st Deutsch [ Vyberte požadovaný jazyk a potvrďte. a English Francais Italiano Espanol Portugues Nederlands Dansk Norsk Svenska Suomi Cesky Polski Turkce Ellinika Magyar Russkij Hrvatski Slovenscina Romana Srpski Catalan Bulgarski Bosanski Ukrayinska Arabic Pro ukončení postupu stiskněte několikrát tlačítko zavěšení. Upozornění: Jestliže jste omylem nastavili jiný jazyk displejových textů než požadovaný, stiskněte v O5 a poté volte jazyk znovu. Nastavení přenosné části zpět do stavu při dodání:n: strana

20 Uvedení přenosné části do provozu c nebo d menu Nastavení jazyka pro texty na displeji systému Chcete-li změnit jazyk displejových textů, je třeba změnit jazyk nejen na přenosné části, ale také v systému. Pro každou přenosnou část lze v systému nastavit vlastní jazyk. Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování. Otevřte systémové menu. > < servisni menu? [ Vyberte položku menu a potvrďte. > < dalsi funkce? [ Vyberte položku menu a potvrďte. > < * 48= [ Vyberte položku menu a potvrďte. vyber jazyka? > < 11=cesky... [ Vyberte požadovaný jazyk a potvrďte. a Pro ukončení postupu stiskněte několikrát tlačítko zavěšení. 20

21 Nastavení přenosné části Nastavení přenosné části Pokud Vám nevyhovují standardní nastavení přenosné části, můžete je změnit. p Nastavení hlasitosti volání Během hovoru Během hovoru můžete nastavit hlasitost jednoduše pomocí postranních tlačítek hlasitosti. Odpovídající hlasitost nastavte v závislosti na tom, zda hovoříte přes sluchátko nebo v režimu hlasitého telefonování. Hovoříte. ø Stiskněte postranní tlačítko hlasitosti pro vyvolání menu Hlasitost pren. c.. ø Změňte hlasitost ve sluchátku nebo hlasitého telefonování. nebo t r Stiskněte ovládací tlačítko pro vyvolání menu Hlasitost pren. c. Nastavte hlasitost ve sluchátku popř. hlasitého telefonování. ulozit nebo Uložte nastavení. Asi po 3 vteřinách se nastavení uloží automaticky. 21

22 Nastavení přenosné části v V klidovém stavu V klidovém stavu můžete změnit hlasitost prostřednictvím menu. Otevřte hlavní menu přenosné části. u v Nastaveni Ï [ Vyberte symbol menu a potvrďte. st Nastaveni zvuku [ Vyberte položku menu a potvrďte. st Hlasitost pren. [ Vyberte položku menu a potvrďte. c. Hlasitost pren.c Sluchatko: Hlasite tel.: zpet ulozit st Sluchatko [ Vyberte požadovanou položku menu. Hlasite tel. uv ulozit Zadejte nastavení. Stiskněte displejové tlačítko. 22

23 Nastavení přenosné části Nastavení varovných tónů Upozornění: Lze nastavit jen tehdy, je-li tato položka menu viditelná. Pro změnu viz strana 35. Varovné tóny mají následující význam: Varovný tón Tón stisku tlačítka Potvrzovací tóny Tón vybití akumulátoru Význam Potvrdí každý stisk tlačítka. Potvrzovací tón (vzestupná melodie) při ukládání zadání/nastavení a při pokládání přenosné části do nabíječe Chybový tón (sestupná melodie) u chybných zadání Tón konce menu na konci nabídky Akumulátor se musí nabít. v Otevřte hlavní menu přenosné části. u v Nastaveni Ï [ Vyberte symbol menu a potvrďte. st Nastaveni zvuku [ Vyberte položku menu a potvrďte. st Varovne tonyx [ Vyberte položku menu a potvrďte. st Ton tlac. [ Vyberte požadovanou položku menu. Potvrz. ton Vyb. aku uv ulozit Zapněte nebo vypněte. Uložte nastavení. 23

24 Nastavení přenosné části Nastavení zvuku v Ve Vaší přenosné části jsou uloženy tóny a melodie. Při výběru položky menu Hlasitost a Melodie zazní příslušný vyzváněcí tón v aktuálním nastavení. Otevřte hlavní menu přenosné části. u v Nastaveni Ï [ Vyberte symbol menu a potvrďte. st Nastaveni zvuku [ Vyberte položku menu a potvrďte. st Vyzvaneni (pren. [ Vyberte položku menu a potvrďte. c.) st Hlasitost [ Vyberte požadovanou položku menu a potvrďte. Melodie Casovani Anonym.vol.vyp.³ Upozornění: Funkce Anonym.vol.vyp. není ve Vašem komunikačním systému k dispozici.. Nastavení hlasitosti st Hlasitost [ Vyberte položku menu a potvrďte. Můžete volit mezi pěti stupni hlasitosti vyzvánění a hlasitostí Crescendo (hlasitost se postupně zvyšuje). Hlasitost Pro int. volani terminy: Pro ext.volani: zpet ulozit st Pro int. vola- [ Vyberte požadovanou položku menu. ni a terminy Pro ext.volani uv ulozit Uložte nastavení. Stiskněte displejové tlačítko. 24

25 Nastavení přenosné části Melodie Nastavení melodie Abyste mohli volání a termíny na své přenosné části snadněji rozlišovat, lze nastavit různé melodie vyzvánění pro různá volání. st [ Vyberte položku menu a potvrďte. st Pro int. volani [ Vyberte požadovanou položku menu. Pro ext.volani uv ulozit Uložte nastavení. Stiskněte displejové tlačítko. Nastavení časování pro externí volání Můžete zadat časový úsek, ve kterém nemá Váš telefon vyzvánět, např. v noci. st Casovani [ Vyberte položku menu a potvrďte. uv Uložte Zap nebo Vyp. V zapnutém stavu: st Nezvonit od [ Vyberte požadovanou položku menu Nezvonit do o Zadejte čas. ulozit Uložte nastavení. 25

26 Nastavení přenosné části Nastavení vyzváněcích tónů a obrázků pomocí správce souborů (Media-Pool) Správce souborů Vaší přenosné části spravuje melodie, které lze nastavit jako vyzváněcí tóny, a obrázky, které můžete používat jako fota volajícího popř. jako spořič displeje; předpoklad: přenos telefonního čísla (CLIP). Správce souborů může spravovat následující typy tónů a melodií: Typ Zvuky: Vyzváněcí tóny Monofonní Polyfonní Importované zvuky Obrázky: Fota volajícího Spořič displeje Formát interní interní interní WMA, MP3, WAV BMP, JPG, GIF 128 x 86 pixelů 128 x 160 pixelů v Ve Vaší přenosné části jsou přednastavené různé monofonní a polyfonní melodie. Stávající melodie si můžete poslechnout a obrázky nechat zobrazit. Obrázky a zvuky můžete stahovat z PC strana 121. Není-li v paměti dost místa, musíte předtím smazat jeden nebo více obrázků nebo melodií. Prohlížení obrázků/přehrávání melodií Otevřte hlavní menu přenosné části. u v Spravce [ Vyberte symbol menu a potvrďte. souboru st Sporic displeje [ Vyberte požadovanou položku menu a potvrďte. Foto volajiciho Zvuky st Vyberte záznam. 26

27 Nastavení přenosné části Zobrazit st Spořič displeje/fota volajících Stiskněte displejové tlačítko. Přepínejte mezi obrázky. Jestliže jste uložili obrázek v neplatném formátu souboru, obdržíte po výběru chybové hlášení. Melodie st Moznosti Označená melodie se ihned přehraje. Přepínejte mezi melodiemi. Při přehrávání můžete nastavit hlasitost: Stiskněte displejové tlačítko. st Hlasitost [ Vyberte položku menu a potvrďte. uv ulozit Nastavte hlasitost. Uložte nastavení. v Přejmenování/smazání obrázků/melodií Vybrali jste záznam. Otevřte hlavní menu přenosné části. u v Spravce [ Vyberte symbol menu a potvrďte. souboru st Sporic displeje [ Vyberte požadovanou položku menu a potvrďte. Foto volajiciho Zvuky st Moznosti Vyberte záznam. Stiskněte displejové tlačítko. Je-li obrázek/zvuk zablokován (è), nejsou k dispozici možnosti. st Zmenit nazev [ Vyberte položku menu a potvrďte. Název záznamu lze změnit. Délka: max. 16 znaků. Poté potvrďte zadání. nebo st Smazat zaznam [ Vyberte položku menu a potvrďte. Záznam se smaže 27

28 Nastavení přenosné části Spravce souboru Kontrola paměti Můžete si nechat zobrazit zbývající volnou pamě. v Otevřte hlavní menu přenosné části. u v [ Vyberte symbol menu a potvrďte. st Kapacita [ Vyberte položku menu a potvrďte. 28

29 Nastavení přenosné části Vypnutí/zapnutí vyzvánění Vypnutí vyzvánění * Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací tón. Na displeji se zobrazí symbol ó. Zapnutí vyzvánění * Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací tón. Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu Místo vyzváněcího tónu můžete zapnout upozorňovací tón. V případě volání pak zazní krátký tón ( pípnutí ) místo vyzvánění. Jestliže se přenosná část nachází ve skupině pro převzetí volání, je vyzvánění pro převzetí rovněž signalizováno upozorňovacím tónem. Zapnutí upozorňovacího tónu * Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací tón. Stiskněte displejové tlačítko do tří vteřin. Upozorňovací tón je zapnut. Hlasitost upozorňovacího tónu odpovídá hlasitosti externího vyzvánění. Pipnuti Vypnutí upozorňovacího tónu * Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací tón. 29

30 Nastavení přenosné části Zapnutí/vypnutí automatického vyzvednutí v Upozornění: Lze nastavit pouze tehdy, je-li tato položka menu viditelná. Pro změnu viz strana 35. Tato funkce umožňuje příjem volání vyjmutím přenosné části z nabíječe. Otevřte hlavní menu přenosné části. u v Nastaveni Ï [ Vyberte symbol menu a potvrďte. st Prenosna cast [ Vyberte položku menu a potvrďte. st Aut.prijem vol. Zmenit Vyberte položku menu. Stiskněte displejové tlačítko. Zapnuta funkce je označena háčkem (³) a lze ji opět vypnout. 30

Návod k použití. HiPath 4000. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 4000. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 4000 Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise www.siemens.cz/enterprise Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Přenosná část Nebezpečí: Nepoužívejte přenosnou

Více

Návod k použití. HiPath 3000/HiPath500. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Office. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 3000/HiPath500. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Office. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Office www.siemens.cz/enterprise Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Přenosná část Nebezpečí: Nepoužívejte přenosnou

Více

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath nabízí Siemens i bezšňůrové telefony, které lze provozovat ve spolupráci se systémem HiPath. Tyto bezšňůrové telefony umožňují neustálou

Více

Ovládání IP telefonů Well YV2 a YV3

Ovládání IP telefonů Well YV2 a YV3 Ovládání IP telefonů Well YV2 a YV3 Výrobce: Typ zařízení: Well Well YV2, Well YV3 Firmware: 1.21.2 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 27.07.2009 Well YV2 Well

Více

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Výrobce: Typ zařízení: Siemens Gigaset C470 IP Firmware: 02223 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 11.05.2010 Gigaset C470IP

Více

Návod k použití. HiPath Gigaset SL3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise.

Návod k použití. HiPath Gigaset SL3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise. Návod k použití HiPath 4000 Gigaset SL3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise www.siemens.cz/enterprise Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Přenosná část Nebezpečí: Nepoužívejte přenosnou

Více

Dokumentace. OpenScape Office MX HiPath OpenOffice ME/EE Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless IP. Návod k použití

Dokumentace. OpenScape Office MX HiPath OpenOffice ME/EE Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless IP. Návod k použití Dokumentace OpenScape Office MX HiPath OpenOffice ME/EE Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless IP Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz

Více

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Výrobce: Typ zařízení: Firmware: Služba: Thomson Thomson ST2022, Thomson ST2030 Thomson ST2022 (3.61), Thomson ST2030(1.61) VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální

Více

HiPath 3000, HiPath 500

HiPath 3000, HiPath 500 HiPath 3000, HiPath 500 Gigaset M2 professional Gigaset M2 Ex professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Toto zařízení je určeno pro průmyslové použití. Před uvedením do provozu si přečtěte

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

HiPath Gigaset SL2 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití

HiPath Gigaset SL2 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití HiPath 3000 Gigaset SL2 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Přenosná část Nebezpečí: Nepoužívejte přenosnou část v prostředí s nebezpečím

Více

HiPath 3000/4000 optipoint WL 2 professional

HiPath 3000/4000 optipoint WL 2 professional HiPath 3000/4000 optipoint WL 2 professional Zkrácený návod k použití Informace o přenosné části Informace o přenosné části Důležitá upozornění Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy

Více

HiPath 3000 Hicom 150 E/H

HiPath 3000 Hicom 150 E/H HiPath 3000 Hicom 150 E/H optipoint 500 entry Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu! Používejte pouze originální příslušenství

Více

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Informace Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath nabízí Siemens i bezšňůrové telefony, které lze provozovat ve spolupráci se systémem HiPath. Tyto bezšňůrové telefony

Více

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití HiPath 4000 optipoint 410 economy optipoint 410 standard Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefon optipoint 410 ve spolupráci s komunikačním serverem HiPath 4000, verzí

Více

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Stručný návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Stručný návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H Stručný návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte telefon

Více

Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50

Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50 Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50 Výrobce: Panasonic Typ zařízení: KX-TGP 500, KX-TPA 50 Firmware: 22.02, 22.10, 22.53 (KX TGP 500, KX TGP 550) Služba: VoIP CTX / VoIP Connect (O2 Virtuální

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Dokumentace. Communication for the open minded. Informace o přenosné části. Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz

Dokumentace. Communication for the open minded. Informace o přenosné části. Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Dokumentace Informace o přenosné části Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Informace o přenosné části Používání přenosné části Nepoužívejte přenosnou část

Více

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu!

Více

Informace Gigaset professional Bezdrátové telefony pro systémy HiPath

Informace Gigaset professional Bezdrátové telefony pro systémy HiPath Informace Gigaset Bezdrátové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath je rovněž možné používat bezdrátové telefony se systémy HiPath. Tyto bezdrátové telefony zajistí dosažitelnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6755

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6755 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6755 Digitální telefon Aastra 6755 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno:

Více

Analogový telefonní přístroj s velkými tlačítky IB-2084 N Á V O D K P O U Ž Í V Á N Í

Analogový telefonní přístroj s velkými tlačítky IB-2084 N Á V O D K P O U Ž Í V Á N Í Analogový telefonní přístroj s velkými tlačítky N Á V O D K P O U Ž Í V Á N Í 2 VLASTNOSTI 9 Tlačítek přímých pamětí s piktogramy 3 Tlačítka nouzové volby Nastavení hlasitosti zvuku (20dB) Nastavení hlasitosti

Více

Informace. Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.com

Informace. Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.com Informace Gigaset a OpenStage Mobile Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath a OpenScape. Vedle systémových stolních telefonů lze se systémy HiPath a OpenScape používat i bezdrátové telefony, které zajistí

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath nabízí Siemens i bezšňůrové telefony, které lze provozovat ve spolupráci se systémem HiPath. Tyto bezšňůrové telefony umožňují neustálou

Více

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise Informace OpenStage OpenStage 20/40/60/80 www.siemens.com/enterprise IP telefony OpenStage 40 (podobný OpenStage 20 kromě 1 ) Napájení PC [1] pouze OpenStage 40 [2] pouze OpenStage 40 HFA Přepínač Náhlavní

Více

Návod na rychlý start

Návod na rychlý start Zaregistrujte váš výrobek a získejte podporu na www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Návod na rychlý start 1 Připojení 2 Instalace 3 Používání Obsah balení Základna NEBO Sluchátko Kryt baterie

Více

HiPath HiPath 1120 HiPath 1130 HiPath 1150 HiPath Návod k použití Systémový telefon Profiset 3030

HiPath HiPath 1120 HiPath 1130 HiPath 1150 HiPath Návod k použití Systémový telefon Profiset 3030 HiPath 1100 HiPath 1120 HiPath 1130 HiPath 1150 HiPath 1190 Návod k použití Systémový telefon Profiset 3030 Obsah Instalační pokyny... 3 Instalace... 4 Systémový telefon Profiset 3030... 5 Charakteristiky...

Více

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Úvod Úvod Řada HiPath 1100

Více

Návod k obsluze odolného DECT zařízení RTX 8830

Návod k obsluze odolného DECT zařízení RTX 8830 Návod k obsluze odolného DECT zařízení RTX 8830 Zapojení zařízení: 1. Do sluchátka vložte přiloženou baterii. Podržením červeného tlačítka se symbolem zavěšení telefon zapněte. 1. Pootočte zámek na zadním

Více

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Koncepce telefonů optipoint 500 umožňuje rychlý a jednoduchý přístup ke komfortním funkcím HiPath TM /Hicom. Pro obsluhu jsou

Více

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 1 budík STAR Vibrační Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 2 Do budíku můžete vložit lithiovou baterie CR2032 (není součástí dodávky), která zajišťuje zálohu nastavení budíku při výpadku síťového

Více

Uživatelská příručka k SIP terminálu Mitel 6863i

Uživatelská příručka k SIP terminálu Mitel 6863i Uživatelská příručka k SIP terminálu Mitel 6863i 41-001575-00 REV00 KVĚTEN 2015 Následující návod popisuje nejčastěji používané funkce, nicméně možnosti tohoto přístroje jsou mnohem širší. Nastavení a

Více

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený)

BT220 HEADSET. Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) Informace o výrobku 1 Připojení nabíječky 2 tlačítko + 3 tlačítko - 4 Indikátor funkčnosti (modrý) 5 Indikátor baterie (červený) 6 Sluchátko 7 Mikrofon 8 Ušní spona 9 Indikátor nabíjení (červený) 10 Indikátor

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon 1 Displej 2 Programovatelná tlačítka 3 Soft tlačítka 4 Navigační tlačítko 5 Tlačítka menu 6 Tlačítka nastavení hlasitosti

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0 Zkrácený návod k použití Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které nejsou při konkrétním použití vždy k dispozici v uvedené

Více

Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000co- 16.07.01. Be inspired. Návod k použití. a bezpečnostní pokyny! ČESKY

Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000co- 16.07.01. Be inspired. Návod k použití. a bezpečnostní pokyny! ČESKY Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000co- 16.07.01 Be inspired Návod k použití a bezpečnostní pokyny! ČESKY Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000cou.fm 16.07.01 Přehl

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Gigaset 2000S. řady Gigaset 1000 a 2000. 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM. Deutsch. Inhalt

Gigaset 2000S. řady Gigaset 1000 a 2000. 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM. Deutsch. Inhalt 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM 12.11.96 2000s-titul- Gigaset 2000S BRD: A30852-X1100-B101-2-19, Deutsch. Inhalt Přenosná část pro bezšňůrové telefony řady Gigaset 1000 a 2000 Gigaset

Více

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise HiPath Cordless Enterprise V3.0 HiPath Cordless Enterprise V3.0 je integrované řešení rádiového systému pro IP komunikační systémy HiPath 4000 od V2.0, pracující v reálném čase, které umožňuje provoz bezšňůrových

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB n á v o d k p o u ž í v á n í

Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB n á v o d k p o u ž í v á n í Analogový telefonní přístroj IB-2037 / IB-2038 n á v o d k p o u ž í v á n í VLASTNOSTI Zobrazení jména a čísla volajícího Vícejazyčné menu včetně češtiny a slovenštiny 550 položek jmenného seznamu Seznam

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip Aastra 7433ip a Aastra 7434ip IP telefony pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7433ip IP telefon 1 Displej 2 Soft tlačítka 3 Navigační tlačítka 4 Vypnutí mikrofinu 5 Funkční tlačítka 6 Tlačítka

Více

Hicom 150 E optiset E entry

Hicom 150 E optiset E entry Hicom 150 E optiset E entry Návod k použití 2 Tento návod k použití popisuje všechny funkce a postupy. Dostupnost některých funkcí závisí na individuálním oprávnění telefonu a na konfiguraci systému. Při

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2 DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2 Videotelefony 1716/1 a 1716/2 jsou navrženy pouze pro instalaci v systémech 1083 (2Voice). POPIS A VLASTNOSTI 1 - Displej 2 - Mikrofon 3 - Signalizace ztlumení

Více

Obsah balení. 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér

Obsah balení. 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér Obsah balení 1 Sluchátka 2 Základnová stanice 3 Baterie ( 2 kusy) 4 Síťový adaptér 5 Audio adaptér RCA 6 Audio kabel 3.5 mm 7 Audio adaptér z 6.3 mm na 3.5 mm 8 Externí mikrofon Funkční prvky: Sluchátka

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 1 Návod na použití Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 2 Artone 3 je bezdrátová indukční smyčka pro poslech zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth. 2.1 + EDR Takto můžete poslouchat

Více

Bezdrátové handsfree na stínítko

Bezdrátové handsfree na stínítko Bezdrátové handsfree na stínítko Uživatelská příručka Funkce Poslech hudby z mobilního telefonu: Při jízdě s automobilem můžete poslouchat hudbu z mobilního telefonu. Ovládání příchozího hovoru: Při příchozím

Více

Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN. Návod k použití

Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN. Návod k použití Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN Návod k použití Obsah Hicom 150 E... 5 Vysvětlení symbolů... 5 Příjem volání... 6 Volba spojení... 6 Zpětný dotaz (neplatí

Více

EX3262C Instalační a uživatelský manuál

EX3262C Instalační a uživatelský manuál EX3262C Instalační a uživatelský manuál Technická data: Napájení telefonu je prováděno pomocí sběrnice Klidový odběr: Odběr při provozu: 8 ma 0,4 A Obrazovka: Barevné LCD 4 Pracovní teplota: 0 50 C Maximální

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

Panasonic KX-TGP600 Příručka uživatele Vodafone OneNet

Panasonic KX-TGP600 Příručka uživatele Vodafone OneNet Panasonic KX-TGP600 Příručka uživatele Vodafone OneNet Panasonic KX-TGP600 Příručka uživatele Vodafone OneNet Popis tlačítek telefonu 1 Indikátor vyzvánění/nabíjení 2 Zdířka pro náhlavní soupravu 3 Tlačítko

Více

HiPath Cordless Office pro HiPath 3000

HiPath Cordless Office pro HiPath 3000 HiPath Cordless Office pro HiPath 3000 HiPath Cordless Office je integrované řešení pro IP komunikační systémy HiPath 3000 pro bezšňůrovou komunikaci s komfortními účastnickými a systémovými funkcemi.

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 42 Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Zap./Vyp.

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

Údržba a servis. Údržba a servis. Building Technologies. Michal Bassy Strana 1

Údržba a servis. Údržba a servis. Building Technologies. Michal Bassy Strana 1 Michal Bassy Strana 1 Životnost baterií Bateriově napájené přístroje Synco 900 požadují 2 nebo 3 baterie typu AA (LR6). Typická životnost baterií jsou 3 roky. Životnost 3 roky je pro alkalické baterie

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Jabra. Talk 30. Návod k použití

Jabra. Talk 30. Návod k použití Jabra Talk 30 Návod k použití 1. Vítejte...3 2. Přehled Jabra Talk 30...4 2.1 Dodávané příslušenství 3. Způsob nošení...5 3.1 Nasazení gelových nástavců 4. Nabíjení...7 4.1 Význam kontrolních světel 4.2

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

ConCorde-550CID Uživatelská příručka

ConCorde-550CID Uživatelská příručka ConCorde-550CID Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Pozorně si přečtěte následující pokyny před použitím telefonu, aby bylo zařízení použito bezpečně a správně 2. Odpojte napájecí kabel od elektrické

Více

Hicom 300 E / 300 H Návod k použití optiset E standard optiset E advance optiset E advance plus optiset E advance conference

Hicom 300 E / 300 H Návod k použití optiset E standard optiset E advance optiset E advance plus optiset E advance conference Hicom 300 E / 300 H Návod k použití optiset E standard optiset E advance optiset E advance plus optiset E advance conference Information and Communications 28.11.00 standard-300v30-de-uv.fm Hicom 300 E

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Stručný návod k rychlému použití CD180

Stručný návod k rychlému použití CD180 Stručný návod k rychlému použití CD180 Důležité bezpečnostní pokyny Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v technických údajích. Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami. Při výměně akumulátorů

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 38 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3.

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S

G1342. Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S G1342 Rychlý průvodce 2QM02-00006-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro

Více

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4.

Funkce. Stiskněte pro rychlý přístup k naposledy používaným aplikacím nebo naposledy prohlížené stránky. Pro záznam zvuku. 4. Funkce Funkce Vlastnosti Držením tlačítko tablet zapnete nebo vypnete. 1. Tlačítko Power (zapnutí/vypnutí) Stisknutím tlačítka vypnete nebo zapnete displej. 2. Tlačítko nastavení hlasitosti Stisknutím

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

D I S C O M P X3S / X3SP / X3G. Zkrácený návod k použití. Fanvil Technology Co, Ltd.

D I S C O M P X3S / X3SP / X3G. Zkrácený návod k použití. Fanvil Technology Co, Ltd. V1 - X3S / X3SP / X3G Zkrácený návod k použití Fanvil Technology Co, Ltd. www.fanvil.com Obsah balení Kabel ke sluchátku Ethernetový kabel Zkrácený návod k použití IP telefon Sluchátko Stojan Popis ikon

Více

V1.0 D I S C O M P. Zkrácený návod k použití. Fanvil Technology Co, Ltd.

V1.0 D I S C O M P. Zkrácený návod k použití. Fanvil Technology Co, Ltd. V1.0 X6 Zkrácený návod k použití Fanvil Technology Co, Ltd. www.fanvil.com Obsah balení Kabel ke sluchátku Ethernetový kabel Zkrácený návod k použití IP telefon Sluchátko Stojan Napájecí zdroj Popis ikon

Více

VIDEOTELEFONY 1750/5 a 1750/6

VIDEOTELEFONY 1750/5 a 1750/6 VIDEOTELEFONY 1750/5 a 1750/6 POPIS A FUNKCE 1.Nastavení hlasitosti vyzvánění (MAX, MEDIUM, MUTE) 2. Reproduktor 3. Nastavení jasu (MAX - MIN) 4. Nastavení intenzity barev displeje (MAX - MIN) 5. Displej

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 36 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Zap./Vyp. VoLTE Zap./Vyp.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC

NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A. Bluetooth EDR, apt-x, ANC NÁVOD K POUŽITÍ BLUETOOTH SLUCHÁTKA F5A Bluetooth 4.0 + EDR, apt-x, ANC Děkujeme, že jste si zakoupili bluetooth sluchátka CEL-TEC F5A. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah 1. Hlavní vlastnosti...

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Co je v balení Základní stanice (XL375) Základní stanice (XL370) Poznámka * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

Více

Digitální sluchátka CL7200

Digitální sluchátka CL7200 1 Návod na použití Digitální sluchátka CL7200 2 Obsah balení 3 Instalace 4 5 Nabíjení baterií 6 Párování 7 Nastavení hlasitosti 8 Jak sluchátka CL7200 používat 9 Nyní máte vaše sluchátka CL7200 nastavené

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více