HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance"

Transkript

1 HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance

2 Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu! Používejte pouze originální příslušenství Siemens ( strana 90)! Používání jiného příslušenství je nebezpečné a vede k neplatnosti záruky a označení CE. Telefon přídavný modul nikdy neotvírejte! Vyskytnou-li se problémy, obraťte se na správce systému. Telefon nesmí přijít do styku s barvícími agresivními kapalinami, jako např. čajem, kávou, mošty jinými nápoji. Údržba telefonu strana 92. Prohlášení o shodě Tyto přístroje splňují technické požadavky na rádiová a telekomunikační zařízení podle zákona 22/1997 Sb. v posledním znění a nařízení vlády č. 426/2000 Sb. a bylo na ně vydáno Prohlášení o shodě. Označení CE Shoda přístroje se směrnicí EU 1999/5/EG je potvrzena označením CE. Označení na ochranu životního prostředí Tento přístroj byl vyroben podle našeho certifikovaného systému na ochranu životního prostředí (ISO 14001). Tento proces zabezpečuje minimální spotřebu primárních surovin a energie, jakož i minimální odpad. 2

3 První seznámení s přístrojem První seznámení s přístrojem optipoint 500 economy basic standard advance Tlačítka funkcí Plně duplexní hlasité telefonování - - Osvětlení displeje Přípojka pro náhlavní soupravu Rozhraní USB - Rozhraní pro přídavné moduly - Pozice pro adaptéry Ovládací panel optipoint 500 economy/basic/standard Tlačítka pro nastavení telefonu Displej Pevně přiřazená tlačítka funkcí Sluchátko Reproduktor pro hlasitý příposlech Mikrofon pro hlasité telefonování (jen pro optipoint 500 standard) Tlačítková číselnice Dialogové tlačítko pro potvrzení funkce Pevně přiřazená tlačítka funkcí a příklad pro vícelinkové zapojení: Dialogová tlačítka pro listování Opakování volby Schránka Reproduktor Převzetí volání Druhé volání Rozpojení Převzetí volání Parkování Zobrazení linky Vyzvánění vyp/zap Privátní hovor Přidržení Výhradní přidržení Rozpojení 3

4 První seznámení s přístrojem Ovládací panel optipoint 500 advance s optipoint key module Tlačítka pro nastavení telefonu Displej Pevně přiřazená tlačítka funkcí Sluchátko Reproduktor pro hlasitý příposlech Mikrofon pro hlasité telefonování Tlačítko Shift pro druhou úroveň tlačítek Tlačítková číselnice Dialogové tlačítko pro po- pro listování Dialogová tlačítka tvrzení funkce optipoint key module s dalšími volně programovatelnými tlačítky Pevně přiřazená tlačítka funkcí pro základní, komfortní a skupinové funkce a příklad pro vícelinkové zapojení: Opakování volby Schránka Reproduktor Převzetí volání Druhé volání Převzetí volání Parkování Zobrazení linky Vyzvánění vyp/zap Privátní hovor Přidržení Výhradní přidržení Rozpojení Rozpojení 4

5 První seznámení s přístrojem K návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefony optipoint 500 economy, optipoint 500 basic, optipoint 500 standard a optipoint 500 advance ve spolupráci s komunikačním serverem HiPath 4000, verzí 1.0. V případě, že telefony optipoint 500 jsou použity na starších komunikačních platformách Hicom 300 E/300 H, mohou být některé funkce odlišné. Popisovány jsou všechny funkce prováděné prostřednictvím telefonu. Pokud zjistíte, že některé funkce na telefonu nejsou k dispozici, může to mít tyto příčiny: Funkce není pro telefon zřízena - obraťte se prosím na správce systému, Vaše komunikační platforma nemá tuto funkci k dispozici - obraťte se prosím na nejbližší pobočku Siemens ohledně dovybavení. Reproduktor Šéf Průvodce návodem k použití Obslužné kroky se graficky zobrazují v levém sloupci v logickém pořadí. Zobrazení mají následující významy: Zvedněte sluchátko. Položte/zavěšte sluchátko. Zadejte telefonní číslo kód. Stiskněte na telefonu tlačítka pro nastavení. Stiskněte tlačítko. Stiskněte svítící tlačítko. Stiskněte blikající tlačítko. Na displeji se zobrazí nabízená funkce. Potvrďte tlačítkem. Výběr z nabízených funkcí. Pomocí dialogových tlačítek listujte k požadované funkci. Pak potvrďte tlačítkem. > Zobrazení na displeji V 1. řádku se podle aktuální situace zobrazují výzvy potvrzovací hlášení. V 2. řádku se zobrazují nabídky funkcí, které můžete potvrdit tlačítkem. Je-li vpravo znak >, existují další nabídky, ve kterých můžete listovat pomocí. 5

6 Přístup k funkcím Přístup k funkcím... přímým dialogem Některé funkce lze vybrat přímo v klidovém stavu, např.: Listujte pomocí a výběr potvrďte dialogovým tlačítkem. Jiné funkce lze vybrat při telefonování přímo v závislosti na aktuální situaci. Například voláte, ale přípojka má obsazeno: Potvrďte pomocí. Pomocí pomocí listujte k požadované funkci, potvrďte a volte jiné telefonní číslo.... prostřednictvím servisního menu Stiskněte nejdříve tlačítko. Poté Vám budou nabídnuty dostupné funkce, např. potlačení zobrazení telefonního čísla u volaného účastníka ( strana 23): Stiskněte tlačítko. Přejděte k funkcí Potlačení zobrazení pomocí kódu servisního menu. Kódy servisního menu najdete mimo jiné ve stručném návodu k použití (dodatek). Stiskněte tlačítko. Vyberte pomocí a potvrďte pomocí. Vyberte ještě jednou pomocí a potvrďte pomocí.... tlačítkem funkce Druhé volání Funkci, kterou jste uložili na tlačítko ( strana 49), můžete vyvolat přímo, např. Stiskněte tlačítko. Funkce se provede. 6

7 Přístup k funkcím Jaké funkce můžete použít? Základní a komfortní funkce Můžete použít všechny základní a komfortní funkce své komunikační platformy, které se Vám nabízejí v přímém dialogu s displejem, v servisním menu a na tlačítkách funkcí. Doplňující vícelinkové a skupinové funkce strana 68. Tyto funkce zřizuje správce systému. Vícelinkové a skupinové funkce můžete používat vedle základních a komfortních funkcí. Telefon s tlačítky linky poznáte podle toho, že své telefonní číslo a číslo svých spolupracovnic a spolupracovníků najdete na tlačítkách linky. Máte přístup na všechny linky a můžete rovněž telefonovat současně prostřednictvím více linek. Pro jednotlivé pracovníky nezařazené do skupiny makléře, kteří kontaktují zákazníky současně na více linkách, lze jednotlivý telefon konfigurovat také pro vícelinkový provoz (jako keyset). Doplňující šéf-sekretářské funkce strana 84. Tyto funkce zřizuje správce systému a můžete je používat vedle základních a komfortních funkcí. Telefon s touto konfigurací poznáte podle tlačítek Šéf Sekretariát pro přímá volání k nadřízenému popř. na sekretariát, tlačítka Přepnutí vyzvánění a na telefonu sekretariátu tlačítka Převzetí a Zastoupení. 7

8 Přístup k funkcím Jak využijete svůj telefon efektivně Jistě existují spolupracovnice/spolupracovníci externí účastníci, se kterými telefonujete obzvláště často. Taková telefonní čísla si můžete uložit na jmenná tlačítka, abyste je mohli volit rychleji a pohodlněji. (Uložení telefonního čísla na tlačítko strana 47). Volené telefonní číslo má často obsazeno. Abyste nezapomněli zavolat později, použijte funkci Zpětné volání ( strana 39). Basis- und Komfortfunktionen 8

9 Obsah První seznámení s přístrojem Ovládací panel optipoint 500 economy/basic/standard Ovládací panel optipoint 500 advance s optipoint key module K návodu k použití Průvodce návodem k použití Zobrazení na displeji Přístup k funkcím přímým dialogem prostřednictvím servisního menu tlačítkem funkce Jaké funkce můžete použít? Základní a komfortní funkce Doplňující vícelinkové a skupinové funkce Doplňující šéf-sekretářské funkce Jak využiteje svůj telefon efektivně Základní a komfortní funkce Příjem volání a telefonování Příjem volání Příjem volání bez vyzvednutí sluchátka (hlasité telefonování a příposlech) Hlasitý příposlech v místnosti během hovoru Přepnutí na hlasité telefonování a příposlech Přepnutí na sluchátko Druhé volání Zapnutí/vypnutí druhého volání Příjem druhého volání Schránka Prohlížení schránky Provedení žádosti o zpětné volání Vymazání záznamů ve schránce Ukončení prohlížení schránky Funkce schránky (volitelná) Připomenutí termínu Přímé hlasité oslovení Zapnutí/vypnutí zábrany přímého oslovení Příjem volání s náhlavní soupravou Zapnutí/vypnutí funkce Nerušit Identifikace anonymního volání ( zachycení )

10 Obsah Volba Volba Volba se zavěšeným sluchátkem Potlačení zobrazení telefonního čísla u volaného účastníka Přímé oslovení spolupracovnice/spolupracovníka přes reproduktor Ovládání pomocí tónové volby (dovolba DTMF) Telefonování s více účastníky současně Volání druhého účastníka (zpětný dotaz) Střídání mezi dvěma hovory Konference podporovaná systémem Sestavení konference Rozšíření konference Předání konference Během konference Předání hovoru Tlačítka pro přepínání funkcí Volba pomocí uložených cílů Použití seznamu volání Prohlížení seznamu volání Volba telefonního čísla ze seznamu volání Vymazání záznamu ze seznamu volání Opakování volby (uloženého telefonního čísla) Opakování volby (naposled voleného telefonního čísla) Volba pomocí jmenných tlačítek (cílové volba) Volba pomocí individuálních čísel pro zkrácené volby Volba pomocí centrálních čísel pro zkrácené volby Volání s výpočtem hovorného Volba s přiřazením k projektu Zobrazení délky hovoru Pokud jste nedostali spojení použijte zpětné volání Uložení zpětného volání Příjem zpětného volání Odmítnutí zpětného volání Kontrola/vymazání uložených zpětných volání Upozornění připomenutí Napojení vstup do hovoru

11 Obsah Nastavení telefonu Změna hlasitosti vyzvánění Změna melodie vyzvánění Přizpůsobení hlasitého telefonování akustice místnosti Nastavení hlasitosti upozorňovacího tónu Osvětlení displeje Nastavení kontrastu displeje (HiPath 4000) Přizpůsobení sklonu displeje Zablokování telefonu proti zneužití Výběr jazyka pro nápovědu na displeji Uložení telefonních čísel, funkcí systému HiPath a terminů Uložení telefonního čísla pro cílovou volbu na tlačítko Uložení telefonního čísla pro opakování volby Uložení voleného telefonního čísla čísla volajícího Uložení libovolného čísla Uložení individuálních čísel pro zkrácené volby Uložení funkce na tlačítko Uložení terminů Kontrola telefonu Kontrola funkčnosti Kontrola přiřazení tlačítek Přesměrování volání Přesměrování Pevné přesměrování Variabilní přesměrování Zapnutí/vypnutí přesměrování v servisním menu Automatické přesměrování volání Přesměrování volání pro cizí přípojku Uložení cíle pro cizí telefon/zapnutí přesměrování Uložení cíle pro fax, PC pro obsazeno / zapnutí přesměrování Kontrola/vypnutí přesměrování pro cizí telefon Kontrola/vypnutí přesměrování pro fax, PC pro obsazeno. 62 Změna přesměrování pro cizí přípojku Použití cizího telefonu jako vlastního Identifikace na cizím telefonu Identifikace a volba pomocí PIN

12 Obsah Identifikace pomocí čipové karty Vypnutí identifikace na cizím telefonu Stěhování s telefonem Odhlášení telefonu na dosavadní přípojce Přihlášení telefonu na cíl stěhování Vícelinkové a skupinové funkce Telefonování pomocí více linek a ve skupině Použití tlačítek linky Světelná signalizace tlačítka linky Přehled o linkách Příjem volání pomocí tlačítek linky Příjem volání v nabízeném pořadí Přednostní příjem volání Vypnutí/zapnutí vyzvánění Volba pomocí tlačítek linky Identifikace použité linky Telefonování střídavě na několika linkách Ukončení spojení na lince Vstup do hovoru na lince (konference tří účastníků) Povolení zabránění vstupu do hovoru Povolení vstupu do hovoru Zabránění vstupu do hovoru Ukončení spojení na lince Přidržení a opětný příjem hovoru tlačítkem linky Výhradní přidržení hovoru tlačítkem linky a opětný příjem Cílené převzetí přidržené linky Přesměrování volání pro linky Uložení a zapnutí variabilního přesměrování volání pro linku Uložení cíle a zapnutí pevného přesměrování volání pro linku Zapnutí pevného přesměrování volání pro linku (bez uložení cíle) Vymazání cíle pevného přesměrování volání pro linku Vypnutí pevného přesměrování volání pro linku Převzetí volání pro spolupracovnici/spolupracovníka ve skupině Cílené převzetí volání Zobrazení čísla volané pobočky Příjem volání ve skupinové přípojce Odpojení a opětné zapojení z/do skupinové přípojky Automatické parkování a opětný příjem hovoru Manuální parkování a opětný příjem hovoru Převzetí zaparkovaného volání

13 Obsah Přímé volání účastníka Signalizace na tlačítkách linky pro přímé volání Přímé volání účastníka Příjem přímého volání pro účastníka ve skupině pro převzetí volání 83 Šéf-sekretářské funkce Telefonování ve skupině Šéf-sekretariát Volání nadřízeného sekretariátu Signalizace na tlačítkách pro přímé volání Volání nadřízeného na sekretariát Převzetí volání pro nadřízeného v sekretariátu Příjem volání pro nadřízeného během hovoru Předání hovoru nadřízenému Přepnutí vyzvánění přímo k nadřízenému Příjem volání u nadřízeného Příjem volání pro jiné skupiny Šéf-sekretariát Použití druhého telefonu pro nadřízeného Zapnutí/vypnutí druhého volání pro nadřízeného Signální vyzvánění Zastoupení pro sekretariát Další informace o telefonu Popisky, dokumentace a příslušenství Popisky k tlačítkům Umístění štítků s telefonními čísly Dokumentace Příslušenství Použití počítačových telefonních aplikací Rádce pro uživatele Údržba telefonu Odstraňování poruch funkcí Chybová hlášení na displeji Konzultační partner v případě problémů Rejstřík

14 Příjem volání a telefonování Příjem volání a telefonování Příjem volání Telefon vyzvání. Zobrazí se volající účastník. Zvedněte sluchátko. Ukončení hovoru: Položte sluchátko. Příjem volání bez vyzvednutí sluchátka (hlasité telefonování a příposlech) Reproduktor Tato funkce není k dispozici u optipoint 500 economy/ basic. Telefon vyzvání. Zobrazí se volající účastník. Je zapnuto hlasité telefonování a příposlech. Nastavte hlasitěji tišeji. Tiskněte tlačítka tolikrát, až se nastaví požadovaná hlasitost. Ukončení hovoru: Reproduktor Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. Pokyny k hlasitému telefonování: Řekněte svému telefonnímu partnerovi, že telefonujete hlasitě a že je zapnut reproduktor. Hlasité telefonování funguje lépe, jestliže snížíte hlasitost reproduktoru. Optimální vzdálenost od telefonu je při hlasitém telefonování asi 50 cm.. 14

15 Příjem volání a telefonování Hlasitý příposlech v místnosti během hovoru Můžete dovolit také jiným osobám v místnosti zapojit se do hovoru. Řekněte svému telefonnímu partnerovi, že zapínáte reproduktor. Předpoklad: Hovoříte přes sluchátko. Zapnutí: Reproduktor Vypnutí: Reproduktor Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. Reproduktor a Přepnutí na hlasité telefonování a příposlech Tato funkce není k dispozici u optipoint 500 economy/ basic. Předpoklad: Hovoříte přes sluchátko. Držte tlačítko stisknuté a přitom položte sluchátko. Poté tlačítko uvolněte. Pokračujte v hovoru. Přepnutí na sluchátko Předpoklad: Hovoříte pomocí hlasitého telefonování a příposlechu. Zvedněte sluchátko. Pokračujte v hovoru. 15

16 Příjem volání a telefonování PREPINAC? DRUHE VOLANI? ZAPNOUT? VYPNOUT? a Druhé volání Jestliže očekáváte důležitý hovor, měli byste zapnout druhé volání. Během hovoru Vám pak upozorňovací tón ohlásí druhé volání, které můžete buď ignorovat přijmout. Zapnutí/vypnutí druhého volání Zadejte kód servisního menu. Převzetí volání Příjem druhého volání Předpoklad: Telefonujete. Je zapnuto druhé volání. Uslyšíte upozorňovací tón. Signalizace bliká. Volající účastník uslyší vyzváněcí tón, jako kdyby byla Vaše linka volná. Stiskněte tlačítko. Jste spojeni s druhým volajícím účastníkem. První telefonní partner čeká. Ukončení druhého hovoru, pokračování v prvním: Rozpojení Stiskněte tlačítko. Položte a opět zvedněte sluchátko. 16

17 Příjem volání a telefonování Schránka Volající účastníci, kteří Vás nezastihli, mohou ve Vaší schránce zanechat žádost o zpětné volání. Ve schránce najdete kromě toho hlasové faxové zprávy poštovního serveru (pokud je zřízen). Prohlížení schránky Schránka Signalizace svítí, jestliže jsou ve schránce nové, dosud nevyslechnuté zprávy. Stiskněte tlačítko. Zobrazí se první záznam. Abyste si mohli prohlédnout další záznamy, stiskněte opakovaně tlačítko Schránka. Význam zobrazení na displeji: MEIER HOVOR HOVOR = žádost o zpětné volání, např. od pana Meiera MEIER VYSTUP? HOVOR Provedení žádosti o zpětné volání Zobrazí se žádost o zpětné volání. Účastník je volán. 17

18 Příjem volání a telefonování Vymazání záznamů ve schránce SMAZAT? Hlasové zprávy, které jste si ještě celé nevyslechli, nemůžete smazat. Ukončení prohlížení schránky: Schránka Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. Nevymazané zprávy zůstávají uložené ve schránce. Funkce schránky (volitelné) Funkce hlasových schránek jsou závislé na použitém hlasovém systému. Mluvená nápověda vysvětluje všechny dostupné funkce. Číslo hlasového systému se při zapnutém přesměrování ke schránce zobrazí na displeji. Informace o přesměrování najdete v kapitole Přesměrování volání na straně 53. TERMIN: Připomenutí termínu Předpoklad: Uložili jste termín ( strana 50). Nastane uložený okamžik. Telefon vyzvání. Zvedněte sluchátko. Zobrazí se čas termínu. Položte sluchátko. Pokud sluchátko nevyzvednete, telefon ještě několikrát zazvoní a zobrazí se TERMIN předtím, než se termín smaže. 18

19 Příjem volání a telefonování Přímé hlasité oslovení Spolupracovnice spolupracovník Vás osloví přímo přes reproduktor. Automaticky se zapne hlasité telefonování a příposlech (ne u optipoint 500 economy/basic). Pomocí hlasitého telefonování je odpověď okamžitě možná. Zvedněte sluchátko a odpovězte. Přímé oslovení spolupracovnice/spolupracovníků ( strana 23). Zapnutí/vypnutí zábrany přímého oslovení PREPINAC? ZABRANA PRIM. OSLOVENI? a Přímé oslovení můžete zakázat. Pokus oslovit Vás přímo přes reproduktor se pak stane běžným voláním. Zadejte kód servisního menu. ZAPNOUT? VYPNOUT? Náhlavní souprava Náhlavní souprava Příjem volání s náhlavní soupravou Předpoklad: Váš optipoint 500 basic standard musí být vybaven optipoint acoustic adaptérem. Telefon optipoint 500 advance má již k dispozici přípojku pro náhlavní hovorovou soupravu. Náhlavní souprava je připojena a je zřízeno tlačítko Náhlavní souprava. Signalizace bliká při příchozím volání. Stiskněte tlačítko. Hovořte. Ukončení hovoru: Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. 19

20 Příjem volání a telefonování PREPINAC? NERUSIT? ZAPNOUT? VYPNOUT? a Zapnutí/vypnutí funkce Nerušit Abyste nebyli rušeni, můžete zapnout funkci Nerušit. Interní volající uslyší vyzváněcí tón a na displeji se krátce zobrazí Nerušit, externí volající budou přepojeni ke spojovatelce. Správce systému může pro funkci Nerušit zřídit také cíle přesměrování, ke kterým lze přesměrovat interní i externí volání. Předpoklad: Pro všechny účastníky systému HiPath 4000 je správcem systému uvolněna funkce Nerušit. Zadejte kód servisního menu. Displej zobrazí, zda je funkce Nerušit zapnuta vypnuta. Tón Vám při vyzvednutí sluchátka připomene zapnutou funkci Nerušit. Spojovatelka může tuto funkci přerušit a zastihnout Vás. Jestliže správce systému funkci Nerušit všeobecně pro HiPath 4000 zablokoval, neobjeví se tato funkce v servisním menu. 20

21 Příjem volání a telefonování DALSI FUNKCE? ZACHYCENI? Identifikace anonymního volání ( zachycení ) Zlomyslná externí volání můžete identifikovat. Číslo volajícího lze podržet do 30 vteřin po ukončení hovoru. Vy sami přitom nesmíte zavěsit. Zadejte kód servisního menu. Jestliže bylo zachycení úspěšné, uloží se zjištěné údaje u provozovatele sítě. Obraťte se na svého správce systému! 21

22 Volba Volba Volba Zvedněte sluchátko. Interní: Zadejte číslo volaného. Externí: Zadejte externí kód a číslo volaného. Volaný účastník neodpovídá má obsazeno: Položte sluchátko. Volba se zavěšeným sluchátkem Interní: Zadejte číslo volaného. Externí: Zadejte externí kód a číslo volaného. Účastník se ohlásí přes reproduktor: Zvedněte sluchátko. V případě zavěšeného sluchátka telefonujte hlasitě (tato funkce není k dispozici u optipoint 500 economy/basic). Účastník neodpovídá má obsazeno: Reproduktor Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. 22

23 Volba DALSI FUNKCE? POTLACIT ZOBRAZENI? a Potlačení zobrazení telefonního čísla u volaného účastníka Potlačení zobrazení platí vždy jen pro následující volání a při opakování volby se neukládá. Zadejte kód servisního menu. Je slyšet oznamovací tón. Je slyšet oznamovací tón. Zadejte číslo volaného účastníka. Jestliže účastník volání přijme, Vaše telefonní číslo se na jeho displeji nezobrazí. Přímé oslovení Přímé oslovení spolupracovnice/ spolupracovníka přes reproduktor Interního účastníka HiPath 4000 Hicom 300 E/H můžete oslovit přímo přes reproduktor jeho telefonu. Předpoklad: Na Vašem telefonu je zřízeno tlačítko Přímé oslovení. Stiskněte tlačítko. Zadejte číslo účastníka, kterého chcete oslovit. Počkejte na tón. Zvedněte sluchátko a oslovte účastníka. V případě zavěšeného sluchátka telefonujte hlasitě. Jestliže oslovený účastník zapnul zábranu přímého oslovení ( strana 19), obdrží Váš pokus o oslovení jako běžné volání. 23

24 Volba DALSI FUNKCE? TONOVA DOVOLBA? Ovládání pomocí tónové volby (dovolba DTMF) Po volbě telefonního čísla můžete pomocí tónové volby ovládat zařízení jako telefonní záznamník automatické informační a spojovací systémy zadáním příkazů v režimu dvoutónové vícefrekvenční dovolby. Zadejte kód servisního menu. Tlačítky 0 až 9, hvězdičkou a čtverečkem na tlačítkové číslenici můžete nyní zadat příkazy. Při ukončení spojení se ukončí také tónová dovolba. Podle konfigurace telefonu se může již na konci zadání telefonního čísla objevit zobrazení TONO- VA DOVOLBA. Pak můžete ihned po volbě telefonního čísla provést zadání příkazů. 24

25 Telefonování s více účastníky současně Telefonování s více účastníky současně ZPETNY DOTAZ? UKONCIT A ZPET? STRIDANI? Volání druhého účastníka (zpětný dotaz) Během hovoru můžete zavolat druhého účastníka. První účastník čeká. Zavolejte druhého účastníka. Ukončení druhého hovoru zpět k prvnímu: Střídání mezi dvěma hovory Předpoklad: Během hovoru jste zavolali druhého účastníka (viz výše) přijali druhé volání ( strana 16). Střídání k právě čekajícímu účastníkovi: 25

26 Telefonování s více účastníky současně Ukončení aktuálního hovoru zpět k čekajícímu: UKONCIT A ZPET? Připojení partnera ke konferenci tří účastníků: KONFERENCE? Upozorňovací tón Vám signalizuje, že nyní existuje konferenční spojení mezi všemi třemi účastníky. Konference podporovaná systémem Do konference podporované systémem můžete zapojit až 8 interních i externích účastníků. Účastníci se systémovými telefony mohou provádět popř. používat všechny následující funkce. Telefony ISDN a externí účastníci jsou pasivními účastníky a mohou být připojeni pouze k aktuální konferenci. Ke své konferenci můžete připojit účastníky a konference ze vzdáleného systému. Vzdálení účastníci mohou vytvářet a rozšiřovat svou vlastní konferenci. Účastníci této konference jsou připojeni k Vaší aktuální konferenci, nemohou však provádět ani používat následující funkce. Pro všechny účastníky konference se systémovým telefonem jsou podporovány následující funkce: Sestavení konference voláním účastníka příjmem volání popř. voláním na zpětný dotaz připojením druhého volání. Příjem druhého volání a připojení volajícího účastníka ke konferenci. Střídání mezi konferencí a zpětným dotazem druhým voláním. Přidržení zpětného dotazu během konference a jeho zapojení do konference. Propojení účastníků dvou nezávislých konferencí přes vzdálenou síť. Přidržení konference, jsou-li zřízena tlačítka linky. Získání přehledu o všech účastnících konference. Předání konference novému účastníkovi. Uvedené funkce mohou provádět všichni účastníci konference současně. 26

27 Telefonování s více účastníky současně Sestavení konference Konferenci lze sestavit při následujících typech spojení: běžné volání zpětný dotaz druhé volání Vytvoření konference při běžném volání VYTVORIT KONFERENCI? KONFERENCE? ZPETNY DOTAZ? KONFERENCE? Chcete sestavit konferenci. Příjem volání. Zavoláte účastníka. Zavolejte druhého účastníka. Oznamte prosím vytvoření konference. Obdržíte krátké hlášení: 1 JE VASE POZICE. Následuje toto hlášení na displeji. Vytvoření konference při hovoru ve zpětném dotazu Jste spojeni s jedním účastníkem a voláte druhého. Zavolejte druhého účastníka. Druhý účastník se ohlásí a Vy oznámíte vytvoření konference. Obdržíte hlášení: 1 JE VASE POZICE. Vytvoření konference při druhém volání Převzetí volání KONFERENCE? Hovoříte a obdržíte druhé volání. Uslyšíte upozorňovací tón. Signalizace bliká. Stiskněte tlačítko. Jste spojeni s druhým volajícím účastníkem. První účastník čeká (je přidržen). Obdržíte hlášení: 1 JE VASE POZICE. Všichni účastníci jsou propojeni do konference. 27

28 Telefonování s více účastníky současně Rozšíření konference Každý účastník systémové konference může tuto konferenci rozšířit tím, že zavolá dalšího účastníka a připojí ho ke konferenci, připojí účastníka ke konferenci voláním na zpětný dotaz, přijme druhé volání a připojí volajícího ke konferenci. Zavolání a připojení dalšího účastníka KONFERENCI ROZSIRIT? KONFERENCE? ZPET KE KONFERENCI? ZPETNY DOTAZ? KONFERENCE? STRIDANI? UKONCIT A ZPET? Chcete zavolat dalšího účastníka, abyste ho připojili ke konferenci. Zavolejte nového účastníka. Oznamte prosím vytvoření konference. Účastník je připojen ke konferenci. Pokud se nový účastník nehlásí: Rozšíření konference voláním na zpětný dotaz Během konference chcete provést volání na zpětný dotaz. Konference čeká. Zavolejte účastníka. Hovoříte ve zpětném dotazu. Vyberte a potvrďte, abyste připojili účastníka ze zpětného dotazu ke konferenci. Přepínejte mezi konferencí a hovorem ve zpětném dotazu. Vyberte a potvrďte pro ukončení hovoru ve zpětném dotazu a návrat ke konferenci. Příjem druhého volání a připojení ke konferenci Jestliže obdržíte během konference druhé volání (druhé volání je zapnuto), můžete volajícího účastníka připojit ke konferenci. 28

29 Telefonování s více účastníky současně Převzetí volání KONFERENCE? STRIDANI? UKONCIT A ZPET? ZPETNY DOTAZ? KONFERENCI ROZSIRIT? PREDAT KONFERENCI? ZOBRAZIT UCASTNIKA? Uslyšíte upozorňovací tón. Signalizace bliká. Stiskněte tlačítko. Jste spojeni s volajícím účastníkem. Konference čeká. Vyberte a potvrďte pro připojení volajícího účastníka ke konferenci. Přepínejte mezi konferencí a druhým voláním. Vyberte a potvrďte pro ukončení druhého volání a návrat ke konferenci. Předání konference Každý účastník může předat konferenci třetímu účastníkovi, kterého zavolal prostřednictvím zpětného dotazu pomocí funkce Konferenci rozšířit. Tento volaný partner ještě není účastníkem konference. Konferenci nelze předat volajícímu v režimu Druhé volání. Účastníte se konference. Konference je přidržena. Zavolejte účastníka. Zavolejte účastníka. Oznamte předání konference. Jste odpojeni z konference. Položte sluchátko. Během konference Jste připojeni ke konferenci tří až osmi účastníků a chcete být informováni o ostatních účastnících některého účastníka odpojit. Prohlížení konference a odpojení účastníka 29

30 Telefonování s více účastníky současně UKONCIT ZOBRAZENI? ODPOJIT PARTNERA? Zobrazí se telefonní číslo popř. jméno účastníka konference s 1. pořadovým číslem. Potvrďte pro zobrazení dalšího účastníka. Vyberte a potvrďte pro ukončení zobrazení. Vyberte a potvrďte pro odpojení aktuálního účastníka z konference. Pokud předtím existovala konference tří účastníků, je nyní rozpuštěna. Odpojení posledního účastníka z konference ZRUSIT POSLEDNIHO UC.? Z konference chcete odpojit naposledy připojeného účastníka. Naposledy připojený účastník je odpojen. Pokud předtím existovala konference tří účastníků, je nyní rozpuštěna. Linka PRIDRZET? Linka Přidržení konference Jsou-li zřízena tlačítka linky ( strana 68), můžete konferenci přidržet a např. hovořit na jiné lince. Stiskněte tlačítko linky. Konference je přidržena, na displeji se zobrazí hlášení: 1. řádek: KONFERENCE, 2. řádek: PRIDRZENO. Stiskněte tlačítko linky, na kterém je konference přidržena jste opět připojeni ke konferenci. ZPETNY DOTAZ? Předání hovoru Jestliže chce Váš telefonní partner hovořit ještě s jiným Vaším spolupracovníkem, předejte spojení. Předání s oznámením: Zadejte číslo požadovaného účastníka. Oznamte telefonního partnera. 30

31 Telefonování s více účastníky současně Položte sluchátko. Váš telefonní partner a účastník, se kterým si přeje hovořit, jsou spojeni. PROVEST PREDANI? Předání bez oznámení: Zadejte číslo požadovaného účastníka. Položte sluchátko. Pokud nedojde do 40 vteřin ke spojení mezi oběma účastníky, volání se Vám vrátí. Jste opět spojeni s prvním telefonním partnerem. Druhé volání Tlačítka pro přepínání funkcí Následující funkce Vám může zřídit správce systému na tlačítka Vašeho telefonu: Zpětný dotaz (zpět k čekajícímu účastníku popř. zpět k čekající konferenci) Střídání Příjem druhého volání Příjem volání ve skupině Druhé volání Uslyšíte upozorňovací tón. Na displeji se zobrazí informace pro volání. Stiskněte blikající tlačítko. Přebíráte upozorňovaný hovor. Signalizace se rozsvítí. 31

32 Telefonování s více účastníky současně Střídání Střídání Jste spojeni se dvěma účastníky. Jeden účastník čeká. Tlačítko pro přepínání svítí. Stiskněte tlačítko pro přepnutí k druhému účastníku. První účastník čeká. Zpětný dotaz Zpětný dotaz Voláte druhého účastníka, který se nehlásí. Stiskněte tlačítko pro návrat k čekajícímu účastníkovi čekající konferenci. Příjem volání ve skupině Převzetí volání Jste spojeni s účastníkem. Je signalizováno volání pro Vaši skupinu. Na displeji se zobrazí informace o volání na skupinu. Stiskněte blikající tlačítko. Přebíráte skupinový hovor, první účastník čeká. Signalizace se rozsvítí. 32

33 Volba pomocí uložených cílů Volba pomocí uložených cílů Použití seznamu volání Jestliže nemůžete přijmout externí a/ interní volání, uloží se tato žádost o volání do seznamu volání. Pro Váš telefon lze kromě toho stanovit, že se zapíšou do seznamu volání také přijatá volání. Váš telefon ukládá do paměti posledních 6 odchozích a posledních 12 příchozích volání v časovém pořadí. Každé volání je opatřeno časovým údajem. Zobrazení začíná nejaktuálnějším ještě nesmazaným záznamem ze seznamu. U volání od stejného volajícího účastníka se nevytváří pokaždé nový záznam v seznamu volání, nýbrž se aktualizuje jen poslední platný časový údaj pro tohoto volajícího. Prohlížení seznamu volání Předpoklad: Správce systému zřídil pro Váš telefon seznam volání. Zadejte kód servisního menu pro příchozí volání. Zadejte kód servisního menu pro odchozí volání. CILE? SEZNAM VOLANI? PRICHOZI VOLANI? ODCHOZI VOLANI? 33

34 Volba pomocí uložených cílů Zobrazí se první volání ze seznamu volání: DALSI VOLANI? Účastník Příčina, datum a čas záznamu. Zobrazení začíná nejaktuálnějším nesmazaným záznamem. V případě volání od stejného volajícího se zobrazí počet volání. Zobrazení dalšího volání ze seznamu volání: Ukončení prohlížení: Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. Volba telefonního čísla ze seznamu volání VYSTUP? Předpoklad: Prohlížíte si seznam volání, zobrazí se požadované volání. Volá se vybraný účastník ze seznamu volání. Vymazání záznamu ze seznamu volání SMAZAT? Předpoklad: Prohlížíte si seznam volání, zobrazí se požadované volání. Opakování volby (uloženého telefonního čísla) Opakování volby Je-li tento typ opakování volby u Vás zřízen, můžete uložit telefonní číslo pro pozdější opakování volby ( strana 48). Uložené telefonní číslo můžete volit znovu stiskem tlačítka. Stiskněte tlačítko. 34

35 Volba pomocí uložených cílů Volaný účastník se ohlásí: Zvedněte sluchátko. V případě zavěšeného sluchátka: Hlasité telefonování a příposlech (ne u optipoint 500 economy/basic). Opakování volby (naposled voleného telefonního čísla) Opakování volby Zadejte kód! Pokud je u Vás tento druh opakování volby zřízen, ukládá se automaticky každé naposled volené číslo pro opakování volby. Stiskněte tlačítko. Zadejte kód pro Opakování volby naposled voleného čísla zřízený ve Vašem systému (popř. se zeptejte správce systému!). Volaný účastník se ohlásí: Zvedněte sluchátko. V případě zavěšeného sluchátka: Hlasité telefonování a příposlech. Volba pomocí jmenných tlačítek (cílová volba) Předpoklad: Na tlačítko s funkcí cílové volby jste uložili telefonní číslo ( strana 47). Stiskněte tlačítko s uloženým telefonním číslem. Jestliže je číslo uloženo na tlačítku v druhé úrovni, stiskněte předtím Shift. Volaný účastník se ohlásí: Zvedněte sluchátko. V případě zavěšeného sluchátka: Hlasité telefonování a příposlech (ne u optipoint 500 economy/basic). 35

36 Volba pomocí uložených cílů POUZIT ZKRACENOU VOL- a Volba pomocí individuálních čísel pro zkrácené volby Předpoklad: Uložili jste individuální čísla pro zkrácené volby ( strana 49). Zadejte kód servisního menu. Zadejte číslo pro zkrácenou volbu. Volaný účastník se ohlásí: Zvedněte sluchátko. V případě zavěšeného sluchátka: Hlasité telefonování a příposlech (ne u optipoint 500 economy/basic). Volba pomocí centrálních čísel pro zkrácené volby Centrální seznam čísel pro zkrácené volby obdržíte např. vytištěný u svého správce systému ho najdete v podnikovém telefonním seznamu. Po volbě čísla pro zkrácenou volbu, pod kterým je jako cíl uloženo jiné telekomunikační zařízení, můžete také ještě dodatečně volit číslo požadované pobočky. 36

37 Volání s výpočtem hovorného Volání s výpočtem hovorného PIN A OPRAVNENI? PIN 1? popř. a Odchozí externí volání můžete přiřadit specifickým projektům. Předpoklad: Jsou zřízena čísla (od 1 do 5) pro určité projekty a Vy máte povolen projekční kód (PIN) pro jednotlivé projekty. Volba s přiřazením k projektu Zadejte kód servisního menu 61 (pro číslo projektu 1) až 65 (pro číslo projektu 5). Zadejte PIN. Vyberte a potvrďte PIN2 až PIN5. Zadejte externí telefonní číslo. Pak telefonujte jako obvykle ( strana 22). Přiřazení k projektu je časově omezeno. Vypíná se automaticky, jestliže jste například svůj telefon již pět minut nepoužili. 37

38 Volání s výpočtem hovorného Zobrazení délky hovoru Funkci pro zobrazení délky hovoru zřizuje správce systému. Na displeji se zobrazí buď délka hovoru hovorné. Zobrazení lze také vypnout. Délka hovoru se zobrazuje v prvním řádku vpravo na displeji v podobě HH:MM:SS ve 24hodinovém cyklu. Zobrazení se objeví 10 vteřin po zahájení hovoru. Funkce pro zobrazení hovorného musí být vyžádána u provozovatele sítě a zřízena správcem systému. 38

39 Pokud jste nedostali spojení... Pokud jste nedostali spojení... ZPETNE VOLANI? ZPETNE VOLANI? použijte zpětné volání Má-li volaná interní přípojka obsazeno se nikdo nehlásí, můžete dát žádost o zpětné volání. To platí také u externích volání v sítích ISDN, pokud je tato funkce podporována provozovatelem veřejné telefonní sítě. Tím si můžete ušetřit opakované pokusy o volání. Zpětné volání obdržíte jakmile již volaný účastník nemá obsazeno, jakmile volaný účastník, který se neohlásí, provedl opět nějaký hovor, jakmile účastník zkontroluje svou schránku a reaguje na Vaši žádost o zpětné volání ( strana 17). Uložení zpětného volání Předpoklad: Volaná interní přípojka má obsazeno se nikdo nehlásí. Vyberte a potvrďte, pokud volaný účastník aktivoval přesměrování volání. (Zpětné volání obdržíte v tomto případě z cíle přesměrování). Příjem zpětného volání Reproduktor Předpoklad: Zpětné volání bylo uloženo. Telefon vyzvání. Zpětné volání poznáte tak, že se na displeji zobrazí ZRUSIT ZPETNE VOLANI?. Zvedněte sluchátko. Uslyšíte vyzváněcí tón. Uslyšíte vyzváněcí tón. Jste v režimu hlasitého telefonování a příposlechu (ne pro optipoint 500 economy/basic). ZRUSIT ZPETNE VOLANI? Odmítnutí zpětného volání Telefon vyzvání. Zpětné volání poznáte tak, že se na displeji zobrazí ZRUSIT ZPETNE VOLANI?. nechte 4krát vyzvánět a volání nepřijímejte. 39

40 Pokud jste nedostali spojení... Kontrola/vymazání uložených zpětných volání ZOBRAZIT ZPETNA VOLANI? DALSI ZPETNE VOLANI? Předpoklad: Uložili jste zpětná volání. Nejdříve se zobrazí nejstarší záznam. Vyberte a potvrďte pro zobrazení dalších záznamů. Vymazání zobrazeného záznamu: SMAZAT? Ukončení prohlížení: Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. 40

41 Pokud jste nedostali spojení... UPOZORNENI? Upozornění připomenutí Předpoklad: Volaná interní přípojka má obsazeno. Musíte se naléhavě spojit se spolupracovníkem. Vyberte, potvrďte a krátce čekejte. Spolupracovnice/spolupracovník uslyší během hovoru upozorňovací tón. Na telefonu bliká tlačítko Převzetí volání. Pokud má telefon displej, zobrazí se Vaše jméno popř. Vaše telefonní číslo. Pro funkci Upozornění musíte obdržet příslušné oprávnění. Upozornění není možné, jestliže je u volaného účastníka zřízena ochrana před upozorněním. Napojení vstup do hovoru NAPOJENI? Předpoklad: Volaná přípojka má obsazeno. Musíte se naléhavě spojit se spolupracovníkem. Spolupracovník a jeho telefonní partner uslyší upozorňovací tón. Můžete ihned hovořit. K napojení musíte obdržet odpovídající oprávnění. Napojení není možné, jestliže je u volaného účastníka zřízena ochrana před napojením. 41

42 Nastavení telefonu Nastavení telefonu Změna hlasitosti vyzvánění HLASITOST VYZVANENI? V klidovém stavu telefonu stiskněte tlačítko. Nastavte hlasitěji tišeji. Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud se nenastaví požadovaná hlasitost. Uložte. Změna melodie vyzvánění UPOZORNOVACI TON? V klidovém stavu telefonu stiskněte jedno z tlačítek. Změňte melodii. Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud se nenastaví požadovaná melodie. Uložte. 42

43 Nastavení telefonu Přizpůsobení hlasitého telefonování akustice místnosti Tato funkce není k dispozici u optipoint 500 economy/ basic. HLASITE TELEFONOVANI? Aby Vám Váš telefonní partner co nejlépe rozuměl, když hovoříte přes mikrofon, můžete telefon nastavit v závislosti na svém okolí pro normální místnost, halu a tlumenou místnost. V klidovém stavu telefonu stiskněte jedno z tlačítek. Nastavte typ místnosti. Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud se nezobrazí požadované nastavení. Uložte. Nastavení hlasitosti upozorňovacího tónu UPOZORNOVACI TON? Upozorňovací tón uslyšíte například, když během hovoru obdržíte druhé volání když ve Vaší skupině není volání přijímáno. V klidovém stavu telefonu stiskněte jedno z tlačítek. Změňte hlasitost. Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud se nenastaví požadovaná hlasitost. Uložte. 43

44 Nastavení telefonu Osvětlení displeje Tato funkce je k dispozici pouze u optipoint 500 advance. Při obsluze optipoint 500 advance, např. při zadávání telefonního čísla, se automaticky zapne osvětlení displeje. Osvětlení automaticky zhasne za několik vteřin po ukončení poslední akce. Nastavení kontrastu displeje (HiPath 4000) DISPLEJ? KONTRAST DISPLEJE? Kontrast displeje můžete přizpůsobit svým světelným podmínkám pomocí čtyř stupňů. V klidovém stavu telefonu stiskněte jedno z tlačítek. Změňte kontrast displeje. Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud se nenastaví požadovaný stupeň. Uložte. Přizpůsobení sklonu displeje Displejem můžete pohybovat. Nastavte displej tak, abyste mohli jeho zobrazení dobře číst. 44

45 Nastavení telefonu Zablokování telefonu proti zneužití Můžete zabránit tomu, aby Váš telefon a telefonní seznam používaly během Vaší nepřítomnosti neoprávněné osoby. Předpoklad: Od správce systému jste obdrželi osobní identifikační číslo (PIN). PIN A OPRAVNENI? ZMENIT OPRAVNENI? a Zablokování telefonu proti neoprávněné volbě: Zadejte PIN (osobní identifikační číslo). optipoint signature module: Zasuňte čipovou kartu U optipoint 500 advance, optipoint 500 basic a optipoint 500 standard s přídavným modulem optipoint signature: Zasuňte čipovou kartu. Všechny signalizace krátce bliknou. Po úspěšném zadání se zobrazí PROVEDENO. Zasunutou čipovou kartu opět vytáhněte. V zablokovaném stavu zazní při vyzvednutí sluchátka zvláštní oznamovací tón. Interní účastníky HiPath 4000 lze volit jako obvykle. 45

46 Nastavení telefonu Opětné odblokování telefonu: Zadejte kód servisního menu. PIN A OPRAVNENI? ZMENIT OPRAVNENI? Jazyk a Zadejte PIN (osobní identifikační číslo). Po úspěšném zadání se zobrazí PROVEDENO. Výběr jazyka pro nápovědu na displeji Váš systém HiPath 4000 popř. Hicom 300 E/H lze konfigurovat až v pěti jazycích. Prvním nastaveným jazykem je standardní jazyk. Je-li na Vašem telefonu naprogramováno tlačítko Jazyk, můžete zvolit nápovědu na displeji v jiném jazyce. Jak dlouho zůstane přepnutí do jiného jazyka aktivní, závisí na tom, jak je volba jazyka zřízena. Existují dvě varianty: Stálá volba jazyka Při ní zůstává jazyk nastaven tak dlouho, dokud opět nezvolíte jiný jazyk. Dočasná volba jazyka Při ní zůstává jazyk nastaven až do ukončení dalšího hovoru a poté se opět provede přepnutí do standardního jazyka. Výběr jazyka: Stiskněte tlačítko. Vybraný jazyk se zobrazí po dobu pěti vteřin a poté se nastaví. Pro výběr jiného jazyka tlačítko opakovaně stiskněte. 46

47 Uložení telefonních čísel, funkcí systému HiPath a termínů Uložení telefonních čísel, funkcí systému HiPath a termínů Na každé tlačítko, které není předem přiřazeno správcem systému, můžete uložit často používané telefonní číslo často používanou funkci. Tlačítka přídavného modulu optipoint key module můžete přiradit ve dvou úrovních. Před uložením můžete zkontrolovat přiřazení tlačítek ( strana 52). NOVE ZADANI? ULOZIT? NOVA VOLBA? Uložení telefonního čísla pro cílovou volbu na tlačítko Stiskněte dosud neobsazené tlačítko pro cílovou volbu. Pro využití druhé úrovně přídavného modulu optipoint key module stiskněte předtím tlačítko Shift. Zobrazí se aktuální přiřazení tlačítek. Zadejte telefonní číslo. U externích telefonních čísel zadejte externí kód a pak telefonní číslo. Jestliže jste zadali špatné telefonní číslo: Zadejte opět telefonní číslo. Přiřazená tlačítka byste měli popsat ( strana 89). 47

48 Uložení telefonních čísel, funkcí systému HiPath a termínů Uložení telefonního čísla pro opakování volby Předpoklad: Je zřízeno opakování volby s uloženým telefonním číslem, nikoli opakování volby s naposled voleným telefonním číslem. Uložení voleného telefonního čísla čísla volajícího Opakování volby Reproduktor Zavolali jste účastníka a ještě s ním telefonujete. Nebo jste byli zavoláni interním účastníkem externím účastníkem v síti ISDN a ještě s ním telefonujete. Stiskněte tlačítko. Po ukončení hovoru stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. Položte sluchátko. Opakování volby NOVE ZADANI? ULOZIT? Uložení libovolného čísla Předpoklad: Váš telefon je v klidovém stavu hovoříte a partner Vám předává telefonní číslo, které chcete uložit. Stiskněte tlačítko. Stiskněte tlačítko. Zadejte telefonní číslo. Uložené telefonní číslo volte stiskem tlačítka Opakování volby ( strana 34). 48

49 Uložení telefonních čísel, funkcí systému HiPath a termínů CILE? ZKRACENA VOLBA? NOVE ZADANI? ULOZIT? Uložení individuálních čísel pro zkrácené volby Na číslicová tlačítka 0 až 9 můžete uložit po jednom telefonním čísle a to volit stiskem tlačítka ( strana 36). Zadejte požadované číslo pro zkrácenou volbu (0 až 9). Je-li odpovídající číslice již obsazena, zobrazí se příslušné číslo. Zadejte telefonní číslo. U externích telefonních čísel zadejte externí kód a pak telefonní číslo. Uložení funkce na tlačítko Zadejte kód servisního menu. PRIRAZENI TLACITEK? a ZMENIT? NOVA FUNKCE: ULOZIT? Stiskněte programovatelné tlačítko funkce. Zobrazí se přiřazení tlačítka. Vyberte a potvrďte jednu z nabízených funkcí. Tlačítka předem pevně přiřazená správcem systému nelze změnit. Pak je nabízeno ZPET?. Stiskem tlačítka provedete nyní funkci přímo. U aktivovaných funkcí, např. druhé volání, zapnete funkci stiskem tlačítka a dalším stiskem ji opět vypnete. U zapnuté funkce svítí signalizace tlačítka. 49

50 Uložení telefonních čísel, funkcí systému HiPath a termínů TERMIN? NOVY TERMIN? ULOZIT? Uložení termínů Svým telefonem se můžete nechat zavolat, aby Vám připomenul různé termíny ( strana 18). K tomu musíte uložit požadovaný termín volání. Toto můžete provést na dobu příštích 24 hodin. Zadejte kód servisního menu. Zobrazí se, zda je již nějaký termín uložen. U prvního termínu: U dalšího termínu: a Zadejte hodinu se třemi čtyřmi číslicemi, např. 845 pro 8.45 hod 1500 pro hod. TERMIN? DALSI TERMIN? SMAZAT? a Vymazání uloženého termínu: Zadejte kód servisního menu. Zobrazí se uložený termín. Potvrďte, pokud jste uložili více termínů. Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. 50

51 Kontrola telefonu Kontrola telefonu TEST PRISTROJE? a Kontrola funkčnosti Můžete zkontrolovat a zjistit funkčnost svého telefonu: Je signalizace tlačítek v pořádku? Je displej v pořádku? Jsou všechna tlačítka v pořádku? Jsou v pořádku reproduktor, sluchátko, hlasitost a melodie vyzváněcího tónu, upozorňovací tón a hlasité telefonování? (Funkce Hlasité telefonování není k dispozici u optipoint 500 economy/basic). Kromě toho může správce systému zkontrolovat: ID (identitu) telefonu, softwarovou verzi telefonu optipoint 500, dosah napájení linky. Předpoklad: Telefon je v klidovém stavu. Zadejte kód servisního menu. Vyberte a potvrďte požadovanou testovací funkci. Sledujte další nápovědu na displeji! Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. Test je ukončen. 51

52 Kontrola telefonu PRIRAZENI TLACITEK? a ZPET? Kontrola přiřazení tlačítek Na svém telefonu můžete zkontrolovat přiřazení funkcí k tlačítkům. Právě tak můžete zkontrolovat, co jste na svých tlačítkách uložili sami. Možné jsou následující druhy přiřazení tlačítek: cílová volba ( strana 47), přímé volání ( strana 83 a strana 84) funkce ( strana 49). Předpoklad: Telefon je v klidovém stavu. Zadejte kód servisního menu. Stiskněte kontrolované tlačítko. Zobrazí se přiřazení tlačítka. Potvrďte a poté stiskněte jiné tlačítko pro zobrazení jeho přiřazení. Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. 52

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití HiPath 4000 optipoint 410 economy optipoint 410 standard Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefon optipoint 410 ve spolupráci s komunikačním serverem HiPath 4000, verzí

Více

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Úvod Úvod Řada HiPath 1100

Více

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Stručný návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Stručný návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H Stručný návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte telefon

Více

Hicom 300 E / 300 H Návod k použití optiset E standard optiset E advance optiset E advance plus optiset E advance conference

Hicom 300 E / 300 H Návod k použití optiset E standard optiset E advance optiset E advance plus optiset E advance conference Hicom 300 E / 300 H Návod k použití optiset E standard optiset E advance optiset E advance plus optiset E advance conference Information and Communications 28.11.00 standard-300v30-de-uv.fm Hicom 300 E

Více

HiPath 3000 Hicom 150 E/H

HiPath 3000 Hicom 150 E/H HiPath 3000 Hicom 150 E/H optipoint 500 entry Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu! Používejte pouze originální příslušenství

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

Návod k použití. HiPath 4000. OpenStage 60/80 OpenStage Key Module. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 4000. OpenStage 60/80 OpenStage Key Module. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 4000 OpenStage 60/80 OpenStage Key Module www.siemens.cz/enterprise Důležitá upozornění Důležitá upozornění Q Z bezpečnostních důvodů smí být telefon napájen pouze následovně: Pomocí

Více

Dokumentace. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise

Dokumentace. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise Dokumentace HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath OpenOffice OpenStage 40, OpenStage 40 G OpenStage Key Module 40 OpenStage Busy Lamp Field 40 Návod k použití Communication for the open minded Siemens

Více

Návod k použití. HiPath 4000. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 4000. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 4000 Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise www.siemens.cz/enterprise Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Přenosná část Nebezpečí: Nepoužívejte přenosnou

Více

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Výrobce: Typ zařízení: Siemens Gigaset C470 IP Firmware: 02223 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 11.05.2010 Gigaset C470IP

Více

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 Digitální telefon M740 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku...

Příjem volání...15. Nastavení hlasitosti vyzvánění...15 Vypnutí vyzvánění...15 Příjem hovoru...15 Převzetí hovoru určeného pro jinou pobočku... Obsah Obsah Popis telefonu... 6 Přehled... 6 Navigační klávesy... 8 LED přidružené k programovatelným klávesám... 8 Alfanumerická klávesnice... 9 Standardní kódy... 9 Režimy telefonování...10 Hlasitý telefon

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Výrobce: Typ zařízení: Firmware: Služba: Thomson Thomson ST2022, Thomson ST2030 Thomson ST2022 (3.61), Thomson ST2030(1.61) VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

Ovládání IP telefonů Well YV2 a YV3

Ovládání IP telefonů Well YV2 a YV3 Ovládání IP telefonů Well YV2 a YV3 Výrobce: Typ zařízení: Well Well YV2, Well YV3 Firmware: 1.21.2 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 27.07.2009 Well YV2 Well

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím

Více

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Koncepce telefonů optipoint 500 umožňuje rychlý a jednoduchý přístup ke komfortním funkcím HiPath TM /Hicom. Pro obsluhu jsou

Více

HiPath 3000/4000 optipoint WL 2 professional

HiPath 3000/4000 optipoint WL 2 professional HiPath 3000/4000 optipoint WL 2 professional Zkrácený návod k použití Informace o přenosné části Informace o přenosné části Důležitá upozornění Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy

Více

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 1200 optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití K tomuto návodu k použití K tomuto návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefony

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon 1 Displej 2 Programovatelná tlačítka 3 Soft tlačítka 4 Navigační tlačítko 5 Tlačítka menu 6 Tlačítka nastavení hlasitosti

Více

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip Aastra 7433ip a Aastra 7434ip IP telefony pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7433ip IP telefon 1 Displej 2 Soft tlačítka 3 Navigační tlačítka 4 Vypnutí mikrofinu 5 Funkční tlačítka 6 Tlačítka

Více

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Yealink W52P a W52H Balení obsahuje: Telefonní sluchátko Základnová stanice (u modelu W52P) Nabíjecí stojánek Ethernetový kabel (u modelu W52P) Klip na opasek 2x AAA baterie Tištěné dokumenty 2x adaptér

Více

Co nabízí Telefonní linka Premium?

Co nabízí Telefonní linka Premium? Co nabízí Telefonní linka Premium? Služby Telefonní linky Premium Společná zkrácená volba v Podnikové síti Výpis hovorů Čekající hovor Identifikace spojeného účastníka Stejnou zkrácenou volbou zastihnete

Více

Gigaset 2000S. řady Gigaset 1000 a 2000. 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM. Deutsch. Inhalt

Gigaset 2000S. řady Gigaset 1000 a 2000. 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM. Deutsch. Inhalt 2000s-titul-1.fm Seite 1 Freitag, Juni 5, 1998 12:20 PM 12.11.96 2000s-titul- Gigaset 2000S BRD: A30852-X1100-B101-2-19, Deutsch. Inhalt Přenosná část pro bezšňůrové telefony řady Gigaset 1000 a 2000 Gigaset

Více

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Koncepce telefonů optipoint 500 umožňuje rychlý a jednoduchý přístup ke komfortním funkcím HiPath TM /Hicom. Pro obsluhu jsou

Více

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Koncepce telefonů optipoint 500 umožňuje rychlý a jednoduchý přístup ke komfortním funkcím HiPath TM /Hicom. Pro obsluhu jsou

Více

Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN. Návod k použití

Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN. Návod k použití Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN Návod k použití Obsah Hicom 150 E... 5 Vysvětlení symbolů... 5 Příjem volání... 6 Volba spojení... 6 Zpětný dotaz (neplatí

Více

Stručný přehled Gigaset DA610

Stručný přehled Gigaset DA610 Stručný přehled Gigaset DA60 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Displej a tlačítka Displej ( str. 4) 2 Ovládací tlačítko ( str. 5) 3 Tlačítka zkrácené volby 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované volby /pauzy 6 Tlačítko

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení

1. Zobrazení typu telefonního přístroje. 3. Protokol LLDP Link Layer Discover Protocol. 4. Inicializace síťového připojení Úvodem... 3 Vlastnosti telefonu... 3 Požadavky pro použití telefonního přístroje... 3 Připojení a spuštění telefonu... 3 Zobrazení displeje v klidovém stavu... 4 Popis telefonu:... 6 Nastavení telefonu...

Více

Dokumentace. HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 60/80 T OpenStage Key Module. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 60/80 T OpenStage Key Module. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 60/80 T OpenStage Key Module Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise Důležitá upozornění

Více

HiPath HiPath 1120 HiPath 1130 HiPath 1150 HiPath Návod k použití Systémový telefon Profiset 3030

HiPath HiPath 1120 HiPath 1130 HiPath 1150 HiPath Návod k použití Systémový telefon Profiset 3030 HiPath 1100 HiPath 1120 HiPath 1130 HiPath 1150 HiPath 1190 Návod k použití Systémový telefon Profiset 3030 Obsah Instalační pokyny... 3 Instalace... 4 Systémový telefon Profiset 3030... 5 Charakteristiky...

Více

Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu!

Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu! HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000 optipoint 420 economy optipoint 420 economy plus optipoint 420 standard optipoint 420 advance optipoint SLK module Návod k použití K návodu k použití K návodu k použití

Více

HiPath 500 HiPath 3000 HiPath optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance.

HiPath 500 HiPath 3000 HiPath optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. HiPath 500 HiPath 3000 HiPath 5000 optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití K návodu k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje

Více

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 610d Uživatelská příručka A150 A300

A150 A300. Komunikační systémy Ascotel IntelliGate. Aastra 610d Uživatelská příručka A150 A300 Komunikační systémy Ascotel IntelliGate A150 A150 A300 A300 2025 2025 2045 2065 Aastra 610d Uživatelská příručka Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací a displej prvky Ovládací prvky

Více

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P

NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P NÁVOD KE SNADNÉ INSTALACI IP TELEFONU YEALINK W52P Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Stručný průvodce. Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic.

Stručný průvodce. Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic. TS600FX-QG_Czech.fm Page 1 Friday, March 17, 2006 10:21 AM Stručný průvodce Standardní telefonní přístroj Typové číslo KX-TS600FX Děkujeme vám, že jste si koupili nový telefonní přístroj Panasonic. Uschovejte

Více

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání

Více

Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50

Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50 Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50 Výrobce: Panasonic Typ zařízení: KX-TGP 500, KX-TPA 50 Firmware: 22.02, 22.10, 22.53 (KX TGP 500, KX TGP 550) Služba: VoIP CTX / VoIP Connect (O2 Virtuální

Více

GPRS TELEFON SGH-D500

GPRS TELEFON SGH-D500 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. SAMSUNG ELECTRONICS Printed in Korea World Wide Web

Více

Aastra Dialog 4425 IP Vision

Aastra Dialog 4425 IP Vision Aastra Dialog 4425 IP Vision IP telefon pro komunikační systémy MD110, MX-ONE a BusinessPhone Uživatelská příručka Obsah Úvod...4 Popis...6 Bezpečnostní pokyny...21 Zapnutí telefonu - přihlášení/odhlášení...22

Více

Kapitola 5: Testování a údržba... 23 5.1 Test chůzí...23 5.2 Test systému...24 5.3 Test výstupů (PC4216)...24 5.4 Údržba systému...

Kapitola 5: Testování a údržba... 23 5.1 Test chůzí...23 5.2 Test systému...24 5.3 Test výstupů (PC4216)...24 5.4 Údržba systému... Obsah Obsah... 1 Úvod... 3 Kapitola 1: Základní funkce systému... 4 1.1 Základní informace...4 1.2 Zapnutí...4 1.3 Ostatní způsoby zapnutí...5 1.4 Vypnutí...6 1.5 Paměť poplachů...7 1.6 Hlasitá signalizace

Více

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Návod k obsluze Úvod Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku Volbou telefonního

Více

Uživatelský manuál MAGELLAN 6160

Uživatelský manuál MAGELLAN 6160 Uživatelský manuál MAGELLAN 6160 MAGELLAN 6160 Uživatelský manuál Obsah 1.0 ÚVOD 1.1 Přehled ikon použitých v manuálu 2 1.2 Popis 2 1.3 Základní ovládací prvky 3 1.4 LCD displej 4 1.5 Klíčenky pro dálkové

Více

AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ

AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ VOLÍCÍ A OZNAMOVACÍ TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ INFOTEL 2+ ČTÚ 2000 3 T 575 Návod k instalaci a obsluze 2 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Všeobecně 4 2.1 Podmínky připojení 4 2.2 Podmínky záruky 4 3 Základní

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje funkce,

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Push to talk. 1. vydání

Push to talk. 1. vydání Push to talk 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je

Více

Česky. Návod k použití

Česky. Návod k použití Česky CZ Návod k použití NÁVOD K POUŽITÍ ADRESAR A, B, C... DENIK HOVORU Promeskané hovory Prijaté hovory Vyslané hovory VOLTE CISLO OVLÁDÁNÍ HLAS. Adresar Klíčová slova Telefonovat, Zavěsit, Bydliště,

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

[ [ Přehled. e r. Dialogová tlačítka. (+Seznam) stiskněte tlačítko a vyberte zemi. <Vlastní èíslo> <Nový záznam> Britta. (Menu)

[ [ Přehled. e r. Dialogová tlačítka. (+Seznam) stiskněte tlačítko a vyberte zemi. <Vlastní èíslo> <Nový záznam> Britta. (Menu) Přehled 1 Indikátory na displeji Intenzita signálu, nabití akumulátoru. Tlačítko přímé volby Lze mu přiřadit důležité telefonní číslo nebo funkci. Volání - Volba zobrazeného čísla či jména. - Přijetí volání.

Více

Dokumentace. Zkrácený návod k použití. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz

Dokumentace. Zkrácený návod k použití. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Dokumentace OpenScape Voice (HiPath 8000) OpenStage 15 SIP OpenStage 20 SIP, OpenStage 20G SIP, OpenStage 20E SIP OpenStage 40 SIP, OpenStage 40G SIP OpenStage 60 SIP, OpenStage 60G SIP OpenStage 80 SIP,

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

Stručný přehled zařízení Gigaset DA310

Stručný přehled zařízení Gigaset DA310 1 Stručný přehled zařízení Gigaset DA310 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Tlačítka přímé volby 2 Místo pro zapsání obsazení tlačítek přímé a zkrácené volby 3 Tlačítko zkrácené volby 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované

Více

Obsah. Viz též rejstřík na konci této příručky. 5/9/02 k45dol-gerivz.fm A50 - Stingray, cs, A31008-H5110-A17-1-2D19

Obsah. Viz též rejstřík na konci této příručky. 5/9/02 k45dol-gerivz.fm A50 - Stingray, cs, A31008-H5110-A17-1-2D19 5/9/02 k45dol-gerivz.fm A50 - Stingray, cs, A31008-H5110-A17-1-2D19 Obsah 1 Bezpečnostní pokyny... 3 Přehled telefonu... 4 Uvedení do provozu... 5 Vložení SIM karty/akumulátoru... 6 Nabíjení akumulátoru...

Více

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Uživatelská příručka R100 8AL90894CSAAed02

Více

Návod k pužití telefonního přístroje 3COM 3102

Návod k pužití telefonního přístroje 3COM 3102 Návod k pužití telefonního přístroje 3COM 3102 1 Interaktivní tlačítka umožňují vybrat funkci zobrazenou nad tlačítky na displeji telefonu. Funkce které se zobrazují jsou: Zvol (výběr položky v menu přístroje)

Více

Programovací manuál k TCSK-01

Programovací manuál k TCSK-01 11/2003 Programovací manuál k TCSK-01 Platný od verze Softwaru 1.9 VAROVÁNÍ! Servisní jednotka TCSK-01 pracuje pouze s aktivačním kódem! Na obalu je vytištěno čtyřmístné sériové číslo vašeho servisního

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Stručný přehled Gigaset DA510

Stručný přehled Gigaset DA510 Stručný přehled Gigaset DA50 3 4 5 6 7 8 Tlačítka Tlačítka přímé volby Vkládací štítek pro popis obsazení tlačítek přímé volby 3 Tlačítko přepnutí 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované volby / pauzy

Více

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Obsah Seznámení s telefonem...................... 4 Ikony................................. 9 Přehled systému menu.................. 12 Telefonování............................. 16 Zprávy..................................

Více

Panasonic KX-TGP500 Příručka uživatele Vodafone OneNet

Panasonic KX-TGP500 Příručka uživatele Vodafone OneNet Panasonic KX-TGP500 Příručka uživatele Vodafone OneNet Panasonic KX-TGP500 Příručka uživatele Vodafone OneNet Popis tlačítek telefonu 2 3 4 1 7 8 9 10 1 Indikátor vyzvánění/nabíjení 2 Hlasitý reproduktor

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000co- 16.07.01. Be inspired. Návod k použití. a bezpečnostní pokyny! ČESKY

Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000co- 16.07.01. Be inspired. Návod k použití. a bezpečnostní pokyny! ČESKY Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000co- 16.07.01 Be inspired Návod k použití a bezpečnostní pokyny! ČESKY Gigaset 4000 Micro, IM cz, A31008-G4000-B022-1-6Z19 4000cou.fm 16.07.01 Přehl

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6755

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6755 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6755 Digitální telefon Aastra 6755 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno:

Více

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Návod k obsluze Úvod Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

Hicom 150 E. optiset E standard optiset E advance plus/comfort optiset E advance conference/ conference

Hicom 150 E. optiset E standard optiset E advance plus/comfort optiset E advance conference/ conference Hicom 150 E optiset E standard optiset E advance plus/comfort optiset E advance conference/ conference Návod k použití 2 Při čištění telefonu nepoužívejte abrazivní prostředky chemikálie, které poškozují

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Informace. HiPath 1100 Dokonalá komunikace pro malé a střední podniky. Communication for the open minded

Informace. HiPath 1100 Dokonalá komunikace pro malé a střední podniky. Communication for the open minded Informace HiPath 00 Dokonalá komunikace pro malé a střední podniky Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise Komunikace šitá na míru Provozujete právní

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 HiPath 1100 HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 Spojovatelké pracoviště (AC) Sytémový telefon optipoint 500 economy optipoint 500 baic optipoint 500 tandard optipoint 500 advance Zkrácený návod k použití

Více

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM 1. NÁVOD NA POUŽITÍ ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali tuto motocyklovou přilbu s vestavěným komunikátorem Bluetooth DWO-3. Tento návod Vám poskytne nezbytné informace k ovládání a obsluze tohoto zařízení.

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Uživatelská příručka zařízení Cisco IP Phone 8800 Series pro systémy řízení hovorů od jiných výrobců

Uživatelská příručka zařízení Cisco IP Phone 8800 Series pro systémy řízení hovorů od jiných výrobců Uživatelská příručka zařízení Cisco IP Phone 8800 Series pro systémy řízení hovorů od jiných výrobců První vydání: January 29, 2016 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Uživatelský manuál JA-60 Comfort

Uživatelský manuál JA-60 Comfort Uživatelský manuál JA-60 Comfort 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Displej Poplach Sabotáž Porucha Baterie Zajištěno Napájení

Více

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Obsah Seznámení s telefonem...................... 3 Telefonování............................. 19 Zprávy.................................. 31 Práce s obrázky........................... 39 Zábava..................................

Více

TELEFONNí LiNKA PREMiUM PRŮVODCE NASTAVENíM SLuŽBY MEET-ME KONFERENCE

TELEFONNí LiNKA PREMiUM PRŮVODCE NASTAVENíM SLuŽBY MEET-ME KONFERENCE TELEFONNí LiNKA PREMiUM PRŮVODCE NASTAVENíM SLuŽBY MEET-ME KONFERENCE úvod Služba poskytuje komfortní plánované audio konference stejně jako jednoduché konference bez rezervace. Jednoduchý webový klient

Více

Axolute Videodisplej. obj. č. 349311-349312 - 349313. Návod k použití. Part. U1925A - 06/07-02 PC

Axolute Videodisplej. obj. č. 349311-349312 - 349313. Návod k použití. Part. U1925A - 06/07-02 PC Axolute Videodisplej obj. č. 349311-349312 - 349313 Návod k použití Part. U1925A - 06/07-02 PC Obsah CZ 1 Úvod a základní funkce 5 Všeobecné informace 6 Axolute videodisplej: používejte ho hned! 6 Funkční

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Telefonní bluetooth sada do auta BCK-04. Návod k použití

Telefonní bluetooth sada do auta BCK-04. Návod k použití Telefonní bluetooth sada do auta BCK-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 2 VLASTNOSTI PRODUKTU... 2 OBSAH BALENÍ... 3 POPIS VÝROBKU... 3 POUŽÍVÁNÍ MIKROFONŮ... 4 INSTALACE BLUETOOTH SADY V AUTOMOBILU...

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Panasonic KX-TGP600 Příručka uživatele Vodafone OneNet

Panasonic KX-TGP600 Příručka uživatele Vodafone OneNet Panasonic KX-TGP600 Příručka uživatele Vodafone OneNet Panasonic KX-TGP600 Příručka uživatele Vodafone OneNet Popis tlačítek telefonu 1 Indikátor vyzvánění/nabíjení 2 Zdířka pro náhlavní soupravu 3 Tlačítko

Více

Gigaset Repeater. Návod k použití. front-grep.fm5. Gigaset Repeater - cz: A30853-X600-B101-1-2D19 28.4.99

Gigaset Repeater. Návod k použití. front-grep.fm5. Gigaset Repeater - cz: A30853-X600-B101-1-2D19 28.4.99 28.4.99 front-grep.fm5 Gigaset Repeater - cz: A30853-X600-B101-1-2D19 Gigaset Repeater Návod k použití Před uvedením do provozu si laskavě přečtěte tento návod k použití s bezpečnostními pokyny! 30.9.99

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001

Více