Dokumentace k produktu IceWarp Web klient (příručka správce)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace k produktu IceWarp Web klient (příručka správce)"

Transkript

1 Dokumentace k produktu IceWarp Web klient (příručka správce) Úvod Tento dokument popisuje správu a instalaci nové generace klientského rozhraní Web klient, distribuovaného spolu s produktem Merak Mail server verze 10. Z pohledu administrátora je velmi důležité porozumět konceptu celé aplikace a zvláště pak postupu přechodu ze starší verze produktu a převodu dat (jakými jsou např. kontakty). Novinky IceWarp Web klient ve verzi 10 Pole Integrovaný Instant Messaging klient Integrovaný SIP Popis IceWarp Web klient obsahuje plně integrovaný IM klient disponující standardními funkcemi: Kontakt list Zobrazení informací pro jednotlivé kontakty při najetí myši na kontakt Rychlé vytáčení (chat, volání, , odesílání SMS) Odesílání skupinových zpráv Presence včetně možnosti neviditelnosti vcard, XMPP XEP vcard avatary Taby v konverzačních oknech Indikace psaní a čtení zprávy v reálném čase Minimalizace do pravé lišty Možnost schování kontaktů na pravé straně Přenos souborů Historie uložená na serveru Možnost integrace jiných IM serverů (ICQ, MSN, AOL, Yahoo) Plná integrace SIP modulu a SMS serveru Integrovaný SIP klient v aplikaci Web klient je možné použít v plně integrovaném módu s IceWarp SIP serverem nebo s jiným kompatibilním SIP serverem (Asterisk nebo ostatní VoIP SIP řešení). Umožňuje příjem a vytváření hovorů z jakéhokoliv prohlížeče nebo 1

2 kontrolovat externí VoIP zařízení. Integrace SMS ový Archiv Integrace s IceWarp Notifikačním nástrojem Správa S/MIME certifikátů TLS/SSL IMAP přístup Blokování obrázků Nový koncept sdílení pomocí ACL Zobrazení sdílených složek ve stromě Vyžaduje JRE (Java Runtime Environment) a JMF (Java Media Framework) Funkce volat nyní Funkce Quick Dial volání ze seznamu kontaktů Funkce pro volání z adresáře Možnost volání ové adresy nebo telefonního čísla Připravený systém pro videokonference V případě, kdy správce použije na straně serveru službu SMS, zobrazí se uživatelům při kompozici zpráv automaticky volba kompozice SMS. Samotné okno se pak rozdělí na dvě části. První indikuje kompozici samotného u, ve druhém se zobrazuje náhled na SMS včetně počtu znaků. Uživatelů tak vidí např. do kolika SMS zpráv bude sdělení rozloženo. Do příjemce lze namísto ové adresy přímo vkládat telefonní číslo. V případě zapnuté Archivace na straně serveru se uživatelům automaticky zobrazí speciální druh složky nazvaný Archiv. Do Archivu se ukládá veškerá příchozí a odchozí komunikace uživatele včetně SMS. Uživatelé mohou archiv procházet, ale není možné v něm data měnit ani mazat. Pomocí notifikačního nástroje je možné nastavit IceWarp Web klient jako výchozí program pro práci s elektronickou poštou ve Windows.. Jakýkoliv link mailto: je poté otevřen pomocí web rozhraní. IceWarp Web klient standardně podporuje certifikáty PEM, PKCS12 a PKCS7. Certifikáty je možné nahrát na, stáhnout nebo extrahovat ze zprávy. Podporováno je také více certifikátů pro kontakt s automatickou selekcí, dešifrováním, ověřováním, přidáním, mazáním a zobrazováním certifikátů. PHP IMAP rozšíření pracuje s výchozím nastavením přes TLS/SSL. Stejně jako v běžných ových klientech je podporováno blokování obrázků. Namísto obrázku je zobrazeno varování. Po kliknutí a potvrzení ze strany uživatele je poté možné obrázek zobrazit. Dialog pro nastavení přístupů u jednotlivých foyerů umožňuje nově nastavit sdílení jakémukoliv uživateli. ACL přístup je možné definovat na jakoukoliv složku v systému. Velmi jednoduše je tak možné sdílet y i jednotlivé kalendářové položky. Pokud se rozhodne uživatel sdílet svá data jinému uživateli, je o tom druhá strana 2

3 Zobrazení skupinových veřejných složek Navržené kontakty Virtuální složky Chytré přílohy Oficiální podpora prohlížeče Opera Potvrzení při opuštění aplikace informována pomocí ové zprávy. Nastavení práv ke sdílení složce ale nezpůsobí, že by se sdílena data automaticky zobrazovala ve struktuře cílového uživatele. Ten musí zobrazení složek sám potvrdit kliknutím pravým tlačítkem na strukturu složek a použitím funkce přidat sdílený účet. V tomto dialogu pak stačí zadat ovou adresu uživatele, který data sdílí. Všechny jeho sdílené složky se pak ve stromě automaticky zobrazí. Pokud je uživatel členem skupiny s vytvořenou veřejnou složkou, probíhá zobrazení i přihlášení složky automaticky bez nutnosti potvrzení. Web klient automaticky zobrazuje kontakty, které uživateli sdílí data. Tlačítko pro funkci je dostupné v dialogu Přidat sdílený účet, nastavit ACL přístupy a volby kontaktů. Virtuální složky sdružuje několik fyzických složek. Mohou být vytvořeny pomoci stisknutí pravého tlačítka v seznamu složek a vyvoláním kontextové nabídky. Pomocí jejich využití je například možné zobrazovat několik kalendářů v jednom pohledu. Nová verze Web klientského rozhraní umožňuje využít nový způsob přikládání souborů ke zprávě tzv. SmartAttach neboli chytré přílohy. Uživatel má možnost zvolit si při psaní zprávy, zda příloha bude připojena ke zprávě klasickým způsobem nebo bude uložena na straně serveru a příjemce ji dodatečně stáhne z URL, které je vloženo do patičky zprávy. Od verze 10 je kromě klasických prohlížečů (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Apple Safari a Google Chrome) podporována také Opera. Abychom zabránili nechtěnému zavírání prohlížeče ze strany uživatelů, integrovali jsme potvrzovací dialog, kterým je nutné potvrdit, že si skutečně přejeme prohlížeč zavřít a aplikaci opustit. Kromě plnohodnotné AJAXové platformy je pro uživatele připravena v moha ohledech zjednodušená verze Web klientského rozhraní, která není tak náročná na prostředí koncového uživatele. Rozhraní přináší několik výhod: Podpora Unicode Základní verze IceWarp Web klient Nevyžaduje podporu technologie JavaScript Možnost práce s y, kalendáři, kontakty, správa složek, vyhledávání Podpora S/MIME Podpora starších prohlížečů URL pro přístup: PDA verze IceWarp Web klient Zcela nové provedení PDA rozhraní 3

4 Automatické mapování složek Archiv a Spam Automatické doplňování ové adresy Domácí stránka po přihlášení Rozšířené možnosti zobrazení příloh Otevírání HTML příloh Rozšíření možnosti zobrazení u Souborové složky Nové nastavení administrátora Oblíbené položky URL pro přístup: Žádná složka nemusí být ručně mapována správcem. Zobrazování a přihlašování složek funguje na pozadí a automaticky pokud uživatel disponuje potřebným přístupem. Zadávání ové adresy probíhá již s automaticky doplňováním. Jako zdroj slouží kalendáře GAL (Global Address List) účet. Uživateli se po přihlášení do Web klientského rozhraní nemusí již nutně zobrazit obsah jeho přijaté pošty. Správce může určit URL internetové stránky (např. intranetu), která se zobrazí každému, kdo se do systému přihlásí. Uživatel nyní může zobrazit více 10 příloh při prohlížení zpráv. HTML přílohy jsou nově otevírány v separátním okně, nebo tabu tak, aby nemohlo docházet k odhlašování uživatele. Dialog pro zobrazení u přináší nové možnosti jednoduchého zobrazení hlaviček, obrázku nebo částí textu. Do Web klientského rozhraní je nyní možné mapovat přímo fyzické adresáře uložené na serveru. Administrátor má právo povolit jednotlivým skupinám nebo uživatelům možnost přistupovat k takto uloženým datům. Umožňují vypnutí pravidel a volby identity. Uživatelé si mohou definovat systém vlastních oblíbených položek v levém panelu. Koncept aplikace Web klient 4

5 Základní myšlenkou při návrhu této aplikace bylo nejen co nejvíce přiblížit prostředí webové aplikace klasickému aplikačnímu Win32 prostředí, ale také lépe zpřístupnit jednotlivé součásti produktu IceWarp Mail server (zejména funkcionalitu spojenou s GroupWare serverem a sdílením dat). Web klient tedy přináší uživateli pohodlnější přístup k elektronické poště, plánování v kalendáři, vlastní správu kontaktů a ukládání souborů do speciálních složek. Díky unikátní architektuře aplikace je možné také jakoukoliv uloženou informaci sdílet s jednotlivými uživateli, nebo nadefinovanými skupinami. Přístupnost rozhraní a kompatibilita s prohlížeči IceWarp Web klient 10 generace podporuje následující přohlížeče: Mozilla Firefox 2, 3 Apple Safari 3, 4 Opera 9, 10 Microsoft Internet Explorer 7 a 8 Pro pouižítí IceWarp Web klient rozhraní je nutné mít povolené v prohlížeči JavaScripty. (Nástroje Možnosti - Upřesnit - Obsah Nastavení Javascriptu Pokud internetový prohlížeč plně nepodporuje technologii JavaScript, je možné použít následující dvě rozhraní: Základní rozhraní WebMail Basic Nebo verzi pro mobilní telefony: Koncept aplikace Web klient Základní myšlenkou při návrhu této aplikace bylo nejen co nejvíce přiblížit prostředí webové aplikace klasickému aplikačnímu Win32 prostředí, ale také lépe zpřístupnit jednotlivé součásti produktu Merak 5

6 Mail server (zejména funkcionalitu spojenou s GroupWare serverem a sdílením dat). Web klient Pro tedy přináší uživateli pohodlnější přístup k elektronické poště, plánování v kalendáři, vlastní správu kontaktů a ukládání souborů do speciálních složek. Díky unikátní architektuře aplikace je možné také jakoukoliv uloženou informaci sdílet s jednotlivými uživateli, nebo nadefinovanými skupinami. V konečném důsledku vede tedy nasazení takové aplikace k jasnému zpřehlednění elektronického pracovního prostředí a s tím i růstu produktivity práce. Technologie V rámci produktu WebMail klient využíváme posledních dostupných technologií a trendů. Zde nabízíme jejich krátký přehled spolu s definicí cíle, který jsme si vytyčili jejím využitím: Web 2.0 (technologie AJAX) rychlost vyrovnávající se konvenčním aplikacím XML protokol pro komunikaci se serverem možnost neomezeného rozšiřování funkcionality UTF8 nativně pro celou aplikaci unifikovaná podpora všech světových jazyků Podpora vícera klientských certifikátů, šifrování na straně serveru maximální bezpečnost při přenosu a správy pošty Podpora protokolů http, HTTPS, POP3, IMAP, SMTP, SIP Univerzálnost Hierarchie přístupových práv na úrovni Administrátor, Doménový administrátor a Uživatel dosažení co nejflexibilnějšího přístupu ke správě uživatelských dat XML konfigurační soubory ušetření času zkušeným administrátorům Integrační kit pro externí prostředí a portály využití aplikace pod značkou zákazníka a integrace do složitých struktur informačních systémů Licenční podmínky Webmail Pro vyžaduje aktuální platné licence pro produkty Merak Mail server a Merak Webmail. Důvodem je silné propojení obou aplikací. Webmail Pro také nebude funkční na jakékoliv verzi Meraku starší než verze 9. Oddělený Merak Webmail (distribuovaný dříve jako samostatná aplikace) nemůže být aktualizován na Webmail Pro. Od vydání verze 9 bude k dispozici s ukončeným vývojem a technickou podporou. Webmail je distribuovaný s vlastním IceWarp WebServer modulem. Sám o sobě může fungovat také pod platformami Apache nebo IIS. Jedinou podmínku je, že platforma musí být nainstalována na stejném serveru jako Merak Mail server. Jakákoliv interní komunikace tak probíhá lokálně. Pro využití kalendářových funkcí (a jiných podobných funkcí) je nutné mít nainstalován a zalicencován modul GroupWare. Pokud není GroupWare modul dostupný, nebude možné využívat jakýchkoliv funkcí určených pro sdílení dat vlastní individuální kalendáře pro uživatele budou dostupné. Databáze na pozadí Zprávy, složky a soubory jsou uloženy přímo na serveru bez nutnosti databázového systému. Data dostupná v původním rozhraní budou tak dostupná i v rámci aplikace Web klient. 6

7 Ostatní data (kalendáře, úkoly, kontakty, poznámky..) jsou uložena v dedikované databázi. Pokud již vlastníte licenci ke Groupwaru a máte data uložena v databázi, nebude třeba dalších změn a data budou automaticky viditelná. Pokud ale licence ke GroupWaru nebyla na serveru dostupná, nebo byly z jakéhokoliv jiného důvodu data uložena v souborech, bude nutné provést manuální migraci dat zejména pak Adresářů (Uživatelských i Globálních). Web klient je pro tento účel vybaven konverzními skripty. Samotná procedura je popsána níže. S výchozí konfigurací instaluje IceWarp Mail srever automaticky databázi založenou na technologii SQLite. Tu doporučujeme využívat pro maximálně 100 uživatelských účtů. Pokud překračujete toto množství uživatelů, je doporučeno využít pro GroupWare externí databázi (v ideálním případě MySQL/MSSQL a technologii ODBC). Instalace Upozornění pro instalaci na operačním systému Linux Pokud instalujte IceWarp Mail server 10 jako aktualizaci na předchozí verzi produktu, ujistěte se prosím, že máte vytvořené následující symbolické linky. Bez nich nebude nová verze produktu Web klient fungovat. # ln -s /lib/libssl.so.0.9.7a /opt/merak/libssl.so # ln -s /lib/libcrypto.so.0.9.7a /opt/merak/libcrypto.so Doporučujeme stejné linky nastavit i v případě čisté instalace. Čistá instalace Pokud instalujete Merak Mail server 9 na čistou instalaci, není se čeho obávat. Hned po dokončení instalace bude možné využít všech před-nastavených vlastností a nebude třeba podnikat žádné další kroky. Instalační program administrátora provede všemi nezbytnými procedurami a to včetně nastavení databáze. Nastavení v administrační konzoly 7

8 Pole Aktivní SMTP server IMAP server URL Přihlásit pomocí ové adresy PDO spojení Popis Aktivace nebo deaktivace Web klient rozhraní Funkce slouží k možnost použití externího SMTP serveru, ale také k možnost nastavení IP adresy SMTP služby. Pokud změníte IP adresu v nastavení služeb, je nutné ji změnit i zde. Funkce slouží k možnost použití externího IMAP serveru, ale také k možnost nastavení IP adresy IMAP služby. Pokud změníte IP adresu v nastavení služeb, je nutné ji změnit i zde. Hodnota v poli URL se odesílá pomocí služby SmartDiscover klientským aplikacím k nastavení jejich přístupu. Toto nastavení je možné použít v případech, kdy na serveru existuje více domén a někteří uživatelé existují v různých doménách. Nastavením přihlašování pomocí ové adresy vznikne unikátní přihlašovací jméno. Nastavení spojení řetězce do databáze. S výchozím nastavením se používá databáze SQLite. Mezi podporované platformy patří MySQL a MSSQL. Pro využití MySQL databáze je v systému požadována knihovna libmysql.dll a php_pdo_mysql.dll. Druhá zmiňovaná knihovna nesmí být okomentována v souboru php.ini. K použití MSSQL je nutné použít ODBC. DSN pro přístup do DB se pak nastavuje pomocí řetězce odbc:dsn (např. odbc:webmail). Ujistěte 8

9 se prosím, že v souboru php.ini není odkomentován řádek s použitím knihovny php_pdo_odbc.dll. Uživatel Heslo Full text vyhledávání Uživatelské jméno pro přístup do DB Heslo pro přístup do DB Tlačítkem je možné povolit použití fulltextového prohledávání zpráv v aplikaci Web klient. Systém začne do zvolené databáze ukládat i těla zpráv. Když je tato funkce neaktivní, uživatelé mohou i přes to v tělech zpráv vyhledávat. Vyhledání výsledků ale nebude tak rychlé. Nastavení administrátora a aplikaci WebMail klient Jako administrátor máte možnost přizpůsobit do značné míry chování rozhraní pro všechny uživatele na serveru a donutit je využívat funkce striktně definovanou cestou. Jakožto v Meraku samotném, tak i ve Webmailu existují dvě úrovně konfigurace: Administrátor serveru Nastavení provedené v modu server administrátor bude aplikováno na všechny uživatele serveru Doménový administrátor Nastavení které bude aplikováno pouze na uživatele konkrétní domény spadající do pravomoci doménového administrátora. Práva uživatele aplikace díky integraci automaticky rozpozná: 9

10 Nastavení chování Web klientského rozhraní pro všechny uživatele Volba na levé straně ovlivní chování lokálního účtu administrátora Červené volby ovlivní chování pro doménové administrátory a uživatele Zelené volby ovlivní chování pouze pro uživatele 10

11 Pole Popis Výchozí označení Možnost nastavení výchozího označení pro zprávy. Předat zprávy Přímo původní zpráva se stane součástí zprávy, kterou předáváte. Jako přílohu původní zpráva se přiloží k nově vytvořené zprávě. Zapnout zvukové upozornění Zvukové upozornění pro novou zprávu nebo událost Automaticky kontrolovat zprávy po minutách Automatická kontrola nových zpráv. S výchozím nastavením se používá interval 5 minut. Pro kontrolu nových zpráv lze použit odkaz Přijmout v horní levé části obrazovky. Vyprázdnit koš každých (Dní) Automatické mazání zpráv z koše v nastaveném intervalu. Ukládat rozepsané zprávy každých Minut Automatické ukládání rozepsaných zpráv do složky Koncepty. Přesunout smazané zprávy do koše Nastavení automatického přesouvání smazaných zpráv do složky Koš Při vyprázdnění složky smazat zprávy Při kliknutím pravým tlačítkem a použití funkce Vyprázdnit složku budou smazány veškeré zprávy v ní uložené. Přidávat příjemce do adresáře Při odeslání zprávy příjemci je jeho cílová e- mailová adresa automaticky uložena do kontaktů. Automaticky zobrazovat obrázky Automatické zobrazení náhledů na obrázky přiložených k ovým zprávám. Sdružovat prefixy předmětu Aby nedocházelo k násobení znaků v předmětech zpráv, jsou prefixy (např. odpovědi nebo předávání zprávy) automaticky sdružovány a nejsou přidávány. Vrátit zpět nedoručitelné zprávy Pokud je jedna nebo více ových adres příjemců zprávy neplatných, dojde k automatickému vrácení zprávy. Ostatním příjemců se zpráva doručí běžným způsobem. 11

12 Pole Nadpis stránky Popis Možnost nastavení popisu aplikace v okně prohlížeče a nadpisu nad přihlašovací obrazovkou. Nadpis přihlášení Nastavení popisu zobrazeného u přihlašovací obrazovky Firemní logo Možnost změny firemního loga na přihlašovací obrazovce. 12

13 Logo je uloženo v souboru: <InstallDirectory>\html\webmail\client\skins\default\images\logo.gif Jazyk Výchozí nastavení použité jazykové lokalizace pro všechny uživatele v systému. Skin Výchozí Použití výchozí skinu Banner Zobrazí na nad horní nástrojovou lištou banner. Ten je možné pozměnit dle požadavků správce systému Data skinu banner jsou uložena v adresáři: <InstallDirectory>html\webmail\client\skins\banner Úvodní stránka Domácí stránka Po přihlášení do rozhraní se uživateli zobrazí nastavené domácí stránka (viz. Popis domácí stránky níže v dokumentaci) Přijaté Po přihlášení do aplikace se uživateli zobrazí jeho přijatá pošta Zapamatovat poslední složku Po přihlášení se uživateli zobrazí složka, ve které se naposledy nacházel Formát data Cache položek ze seznamu Nastavení formátu data Počet přednačtených položek v seznamech. 13

14 Domácí stránka uživatele Po přihlášení do systému nebo po klinutí na ikonku uživatele (v tomto případě Admin ) v horním levém rohu obrazovky může uživatel přejít do své domácí stránky. Ta obsahuje několik důležitých informací. V případě, kdy je zapnutá kvóta na uživatelskou schránku, zobrazí se uživateli indikátor volného místa ve schránce. Každého uživatele pak stránky informuje o základních údajích týkajících se jeho účtu posledním čase a datumu přihlášení, poslední použité IP adrese, aktuálním čase a aktuální IP adrese. Horní část domácí stránky pak může obsahovat libovolnou vnořenou internetovou stránku, jejíž URL i parametry nastavuje administrátor ve své nabídce. 14

15 Pole Zapnou informační banner Banner URL Výška banner (px) Popis Možnost zobrazení informačního banneru tedy vnořené internetové stránky. Nastavení zdroje stránky. Výška okna zobrazujícího URL. Funkce Zapomenuté heslo 15

16 Systém umožňuje zasílá koncovým uživatelům heslo v případě ztráty na alternativní ovou adresu. Ta může být nastavena jednak samotným správcem v konfigurační konzoly produktu IceWarp Mail server nebo koncovým uživatele přímo ve Web klientském rozhraní Nastavení alternativní e- mailové adresy pomocí konfigurační konzole Nastavení alternativní e- mailové adresy pomocí Web klientského rozhraní. 16

17 Funkci pro získání zapomenutého hesla je nutné povolit v nastavení administrátora. Systém umožňuje nadefinovat předmět i tělo zprávy s použitím proměnných. Po povolení funkce se uživatelům při přihlašování do systému vedle klasického dialogu k přihlášení objeví ještě druhá možnost Zapomenuté heslo. Do pole vyplní svoji skutečnou ovou adresu v systému a opíší vygenerovaný kód z obrázku. Po stisknutí tlačítka Odeslat systém vygeneruje nastavený a odešle jej na alternativní adresu uživatele. 17

18 Nastavení práce se serverem Pole IMAP server SMTP server XMPP server Přihlašování ovou adresou Podpora národního třídění zpráv pro MySQL Popis Nastavení připojení k IMAP serveru Nastavení připojení k SMTP server Nastavení připojení k XMPP (Jabber) instant Messaging serveru Toto nastavení je možné použít v případech, kdy na serveru existuje více domén a někteří uživatelé existují v různých doménách. Nastavením přihlašování pomocí ové adresy vznikne unikátní přihlašovací jméno. Podpora kódování UTF8 pro práci s MySQL DB Vypnout záznamy Kompletní deaktivace záznamů Komunikační záznamy Záznamy Základní struktura záznamů komunikace mezi serverem a klientskou vrstvou Komunikační a odlaďovací záznamy Rozšířená forma záznamů použitelná zejména k odstraňování problému při komunikaci 18

19 serverové a klientské vrstvy. Nastavení restrikcí rozhraní Pole Vypnout MSIE6 varování Deaktivovat změnu hesla Deaktivovat ostatní účty Vypnout přizpůsobení Zakázat vytváření účtů Popis Microsoft Internet Explorer 6 plně nepodporuje některé vizuální prvky rozhraní. Pokud je k přihlášení do systému použitý tento internetový prohlížeč, objeví se koncovému uživateli varování. To je možné deaktivovat. Uživatelům se přestane v sekci Účty zobrazovat možnost pro změnu hesla. Systém umožňuje definovat externí ové účty, které se do rozhraní dají stahovat. Tuto funkcionalitu je možné plošně zakázat. Uživatelé ztratí možnost přizpůsobit některé prvky uživatelského rozhraní. Web klient umožňuje neznámým uživatelům 19

20 Vypnout SmartAttach Vypnout VoIP Vypnout IM Vypnout SMS Vypnout pravidla Zakázat zapamatování přihlášení Zakázat možnost předání Schovat Antispam-tab Zakázat zvolené typy položek vytvářet a registrovat si nové uživatelské účty. Toto nastavení využívají zejména různé fre ové platformy. S výchozím nastavením je položka samozřejmě zakázána. Centrálně znemožní používat chytré přílohy Centrálně znemožní využití integrovaného SIP klientského programu. Centrálně znemožní využití integrovaného Instant Messaging klientského programu. Centrálně znemožní využívat dialogu pro kompozici SMS zpráv. Centrálně znemožní definici pravidel pro práci s poštou. Pokud je funkce vypnuta, není možné se do Web klientského rozhraní přihlašovat automaticky se zapamatovaným heslem a jménem. Uživatelé nebudou moci předávat zprávy jiným příjemcům. Po aktivaci nebudou moci uživatel schopni měnit chování Antispam modulu pro svůj účet. Systém schová v rozhraní zvolené typy položek tak, aby je uživatelé nemohli používat. 20

Web klient příručka uživatele

Web klient příručka uživatele IceWarp Server Web klient příručka uživatele Verze 10 Začátek práce s rozhraním IceWarp Web klient Pro přístup do rozhraní je nutné přistoupit na adresu nastavenou správcem systému s použitím internetového

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

Rychlý úvod do nastavení

Rychlý úvod do nastavení IceWarp server 10 Rychlý úvod do nastavení Version 10 Printed on 29 November, 2009 1 K A P I T O L A 1 Smyslem tohoto textu je pomoci uživatelům, kteří se s programem IceWarp server setkávají poprvé,

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka uživatele Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál je uživatelskou příručkou k produktu Kerio Connect 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s.

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML TME, TME PoE Teploměry s přenosem dat po Ethernetu Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML Také ve verzi s PoE napájením (napájení přes Ethernet). TME TME Katalogový list Vytvořen:

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Uživatelská příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011 ESET, spol. s.r.o. ESET NOD32 Antivirus byl vyvinut

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů

Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Hostingový systém a zabezpečení serveru studentských projektů Secure hosting system for student projects server Bc. Tomáš Zimáček Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Webhostingový trh je již velmi nasycen,

Více

WebWorks WebCreator CMS - changelog

WebWorks WebCreator CMS - changelog Jan VOLEJNÍK, DiS. e-mail: jan.volejnik@web-works.cz www: http://www.web-works.cz tel: +420 731 574 999 ICQ: 89-280-876 Informace o změnách mezi jednotlivými verzemi Obsah Obsah... 1 Verze 1.0 beta...

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více