Web klient příručka uživatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Web klient příručka uživatele"

Transkript

1 IceWarp Server Web klient příručka uživatele Verze 10

2 Začátek práce s rozhraním IceWarp Web klient Pro přístup do rozhraní je nutné přistoupit na adresu nastavenou správcem systému s použitím internetového prohlížeče. Mezi kompatibilní prohlížeče patří Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari a další. Přihlášení uživatele proběhne po zadání uživatelského jména a hesla. Pro přihlášení je možné vybrat si z několika možností: Zvolte volbu Udrž mě přihlášeného pokud si nepřejete být dotazováni na uživatelské jméno a heslo při každém přihlášení Zvolte Jméno pokud si přejete automaticky vyplňovat uživatelské jméno Zvolte Jméno a heslo pokud si přejete automaticky vyplňovat uživatelské jméno a heslo Zvolte Vždy se ptát pokud si přejete být vždy dotazováni Zvolte si požadovaný jazyk uživatelského rozhraní Upozornění: První přihlášení do web klientského rozhraní může zabrat více času. Do internetového prohlížeče uživatele se automaticky nahrává aplikační část uživatelského rozhraní tak, aby nebylo nutné jej stahovat při každém přihlašování.

3 Po přihlášení do web klientského rozhraní se zobrazí hlavní obrazovka sestávající se z následujících prvků: Hlavní nabídka Pole Přijmout Přijme nové zprávy a obnoví seznam složek Pro vytvoření nové položky klikněte na Vytvořit

4 Pole Zpráva Distribuční list Událost Úkol Žurnálu Poznámka Soubor SMS Volání Složka Otevře okno pro psaní nové ové zprávy Možnost definice distribučního listu pro odeslání u na více ových adres Vytvoření nové události do kalendáře Specifikace nového úkolu Vytvoření nového žurnálu Vytvoření nové poznámky Nahrání nového souboru do souborové složky Otevře okno pro psaní nové SMS zprávy. Možnost zavolat pomocí integrovaného VoIP klientského programu právě připojeným účastníkům. Pro správné fungování je nutné mít nainstalovaný prvek Java Media Framework. V případě problémů kontaktujte prosím správce systému. Možnost definice nové uživatelské složky do seznamu složek. Pole Možnosti Nastavení administrátora Otevře možnosti nastavení účtu. Kompletní přehled naleznete níže v dokumentu Možnost nastavení administrátora je pro běžné uživatele skryta. Dostupná je pouze pro uživatele s oprávněním správce systému.

5 Pravidla Účty Import / Export Licence Nastavení pravidel pro zpracování pošty. Veškerá nasdtavená pravidla se posléze zpracovávají přímo na straně serveru. Dialog umožňující nastavení a změnu uživatelského hesla a přidání dalších uživatelských účtů. Funkce pro exportování a importování dat z Web klientského rozhraní. Dialog pro zobrazení a správu licencí ostatních klientských programů. Pole Celkový počet zpráv / počet nepřečtených zpráv Přepnutí zobrazení z klasického na širokoúhlé Vypne nebo zapne zobrazení IM klientské aplikace Aktivuje nebo deaktivuje integrovaný VoIP klient Zobrazení složek Ikona Složka obsahující Přijaté zprávy Složka obsahující Odeslané zprávy

6 Standardní složka obsahující zprávy Složka obsahující zprávy označené jako Nevyžádané Složka obsahující seznam nevyžádaných adres Složka obsahující seznam vyžádaných adres Složka obsahující karanténu Ikona pro přístup ke kontaktům Ikona pro přístup do kalendáře Ikona pro přístup k práci se soubory Ikona pro přístup k zadávání úkolů Ikona pro zadávání Žurnálů Ikona pro ukládání smazaných položek Funkce po stisku pravého tlačítka v zobrazení zpráv Pole Otevřít v okně Otevře zprávu, kalendář, či jiný objekt v novém aplikačním okně Vytvořit Vytvoření nové položky Přídat Přidání nového kontaktu nebo IM kontaktu Odpověď Vytvoření odpovědi na zprávu Odpovědět všem Vytvoření odpovědi na zprávu všem odesilatelům Předat Předání zprávy na jinou ovou adresu Předat jako přílohu Původní bude přidán jako příloha k nové e- mailové zprávě Přesměrovat Předání ové adresy se zachováním

7 Označit jako přečtené Označit jako nepřečtené Označit jako vyžádaný Označit jako nevyžádané Uložit jako Přesunout do složky Kopírovat do složky Smazat původních adres odesilatele Zvolené zprávy budou označeny jako přečtené Zvolené zprávy budou označeny jako nepřečtené Označení ových zpráv označených jako Spam za vyžádané Označení ových zprávy, které nebyly korektně označeny jako Spam za nevyžádané Možnost uložení u jako Text, HTML nebo EML soubor Umožňuje přesunout zvolené zprávy do složky. Původní zprávy budou ze složky odstraněny. Umožňuje kopírovat zprávy do složky. Původní zprávy nebudou ze složky odstraněny. Umožňuje smazání položek. Funkce po stisku pravého tlačítka v zobrazení složek Pole Přidat složku Přesunout složku Vytvořit virtuální složku Přejmenovat složku Přidat sdílený účet Přístupová práva pro složku Označit složku jako přečtenou vyprázdnit Zobrazí dialog pro přidání nové složky Umožňuje přesunout složku do jiné složky Možnost definice virtuální složky. Ta umožňuje zobrazení několika nezávislých složek. Více se o ní dozvíme dale v dokumentu. Přejmenuje zvolenou složku s libovolným názvem Možnost přidání pohledu na sdílený účet. Funkci je možné použít v případě, kdy uživateli nabízí jiný uživatel ke sdílení svá data. Umožňuje uživateli nastavit přístupová práva a sdílet tak data ve složce jinému uživateli. Umožňuje označit všechny zprávy ve složce jako přečtené. Umožňuje jedním klikem vyprázdnit všechny zprávy určené pro smazání

8 Smazat složku Umožňuje smazání konkrétní složky. Přidání nové složky Dialog pro přidání zprávy je možné vyvolat pomocí kliknutí pravého tlačítka na seznam složek. Uživatel si může vybrat z následujících typů složek: Typ Pošta Kontakt Kalendář Žurnály Poznámky Úkoly Soubor RSS Přidání nové složky určené pro ukládání zpráv Možnost přidání nové složky obsahující Kontakty Možnost přidání nové složky pro Kalendáře Možnost přidání nové složky pro ukládání Žurnálů Možnost přidání nové složky pro ukládání Poznámek Možnost přidání nové složky pro ukládání Úkolů Možnost přidání nové složky pro práci se Soubory Možnost přidání nové složky pro práci s RSS

9 Přesunutí složky Přesunutí složky pomocí tohoto dialogu je možné provést velmi jednoduše. Stačí kliknout na konkrétní složku, podržet levé tlačítko a přesunout ji ve stromě do požadované úrovně. Vytvoření virtuální složky Pro vytvoření virtuální složky stačí kliknout ve stromě složek pravým tlačítkem a zvolit možnost Vytvořit virtuální složku

10 V dialogu pro vytvoření složky vyplňte položku Jméno a zvolte Typ složky. Virtuální složky umožňují sjednocovat do jednoho pohledu data ze všech podporovaných složek ve Web klientském rozhraní. Po volbě jednotlivých složek, které mají součástí virtuální složky je možné zvolit primární složku pro zobrazení pomocí kliknutí na tlačítko Primární. V primární složce se automaticky ukládájí veškeré položky, které se v rámci virtuální složky vytvoří. Po vytvoření se virtuální složka zobrazuje v seznamu složek následovně: Přejmenování složek Složku je možné přejmenovat kliknutím pravým tlačítkem na složku. Uložení proběhne ihned po zadání nového názvu.

11 Nastavení sdílení dat Jak nastavit sdílení dat? Klikněte pravým tlačítkem na složku, jejíž data si přejete sdílet jinému uživateli a zvolte v nabídce možnost Přístupová práva pro složku Klikněta na tlačítko Přidat nový

12 Nabídka pro volbu uživatelů, kterým chcete umožnit přístup do svých dat umožňuje ihned zvolit konkrétní uživatele pomocí levého panelu nebo zadat jejich ovou adresu manuálně pomocí pole v pravém panelu. V tomto případě umožňujeme přístup k datům uživateli Po volbě uživatele klikněte na tlačítko OK Následuje dialog pro nastavení vlastností sdílení. Uživateli umožňuje nastavit práva pro zápis, čtení, mazání, či kompletní správu dat v dané složce. Zobrazení sdílených dat Jakmile dojde ke zpřístupnění dat, je cílovému uživateli automaticky doručena zprávy upozorňující na možnost zobrazení složky a umožňení přístupu. Přístup je nutné manuálně potvrdím následujícím způsobem: Klikněte pravým tlačítkem na ikonku uživatele a zvolte položku Přidat sdílený účet

13 Systém ihned pro potvrzení sdílení automaticky navrhne adresy jednotlivých uživatelů, kteří možnost přístupu ke svým datům nabízejí. Na uživatele stačí kliknout a pomocí šipky uprostřed dialogu jej přesunout do zvolených adres. Volbu potvďte stisknutím tlačítka OK. Data uživatele budou ihned viditelná v seznamu složek. Od ostatních je bude odlišovat ikona s e- mailovou adresou v popisu. TIP: Automatická synchronizace složek

14 Obnovování dat v jednotlivých složkách probíhá ihned po stisknutí odkazu Přijmout v horním modrém panelu. ové a sdílené ové složky je ale možné synchronizovat zcela automaticky a to přímo serverem. Pokud potřebujete z nějakého důvodu zcela automatickou synchronizaci provádět, stačí kliknout pravým tlačítkem na složku a zaškrtnout položku Synchronizovat. Tato akce je dostupná pouze pro ové složky. Zobrazení zpráv Ikona Ikona označující nepřečtenou zprávu Ikona označující přečtenou zprávu Ikona označující zprávu s přílohou Ikona označující přečtenou a zodpovězenou zprávu Ikona označující zprávu s vysokou důležitostí

15 Panel vyhledávání Pole Pole vyhledávání Předmět, Odesilatel, Příjemce, Tělo Datum začátku a konce Minimální a maximální velikost Vyhledat Do tohoto pole vložte slovo, které si přejete vyhledat Definujte v jaké části zprávy si přejete vyhledávat Definujte v jakém časovém období si přejete vyhledávání provést Definujte minimální a maximální velikost zprávy Tlačítko pro spuštění vyhledávání Minimalizace a maximalizace oken Ovládácí prvek pro minimalizaci okna Stejně jako v případě bežných aplikací v operačním systému umožňuje IceWarp web klient minimalizovat nebo maximalizovat otevřená okna a umožnit tak plnou optimalizaci pracovního prostředí (obrázek 1). Minimalizovaná okna se poté přesunou do pravé části obrazovky odkud je možné klikem provést jejich maximalizaci. (obrázek 2) Nástrojová lišta pro maximalizaci

16 Ikona Ikona pro minimalizované okno kompozice nebo prohlížení ové zprávy. Ikona pro minimalizované okno zobrazení kontaktu Ikona pro minimalizované okno práce s kalendářem. Ikona pro minimalizované nastavení účtu Ikona pro minimalizované okno definice distribučního seznamu Ikona pro minimalizované okno poznámky Ikona pro minimalizované okno pro práci se soubory Ikona pro kompozici SMS zprávy Ikona pro minimalizaci psaní SMS zprávy Nastavení uživatelského účtu

17 Pole Pošta IM Obecné Kalendář Bezpečnost Základní nastavení vlastností uživatelských účtů jakými jsou například automatický odpovídač, přesměrování zpráv nebo definice podpisů. Nastavení IM klienta pro komunikaci s ostatními uživateli Obecné možnosti pro přizpůsobení vzhledu rozhraní nebo volba jazyka. Nastavení rozmezí pracovních hodin, prázdnin a připomínek. Správa certifikátů pro podepisování a šifrování zpráv nebo nastavení chování Antispam modulu.

18 Pole Výchozí označení Předat zprávy Zapnout zvukové upozornění Automaticky kontrolovat nové zprávy po Vyprázdnit koš každých (Dní) Přesunout smazané zprávy do koše Při vyprázdnění složky smazat zprávy Přidávat příjemce do adresáře Automaticky zobrazovat obrázky Výchozí znak pro označení ových zpráv Možnost nastavení předávání zpráv. Uživatel má možnost zvolit, zda má být zpráva předána jako příloha přiložená k předané zprávě nebo napřímo. V případě nové události nebo přijetí zprávy spustí web klient zvukové upozornění. Tato volba vyžaduje podporu technologie Adobe Flash. Zprávy ve složkách se neaktualizují automaticky. Tato volba umožňuje provádět kontrolu nově doručených zpráv v nastaveném časové periodě. Nastavení automatického mazání smazané pošty po určitém počtu dní. Umožňuje nastavit Web klient tak, aby se v případě smazání zprávy automaticky přesunula do koše. Bez použití této volby není standardně koš zobrazen. K prvnímu zobrazení ikony koše dojde až ve chvíli smazání ové zprávy. Po kliknutí pravým tlačítkem na určitý druh složek je možné nastavit automatické mazání zpráv namísto jejich umisťování do koše. V případě odeslání zprávy bude každý nový příjemce automaticky přidán do kontaktů. Zapíná automatické zobrazování náhledů na obrázky v ových zprávách.

19 Pole Zažádat potvrzení o přečtení Použít SmartAttach Ukládat zprávy do složky odeslané Šifrovat Formát zprávy Alias Odpovědět na adresu V případě odeslání ové zprávy bude automaticky vygenerován požadavek o potvrzení o přečtení u. Aktivuje nebo deaktivuje využití technologie SmartAttach při přikládání souborů k ovým zprávám. Automatické umisťování odeslaných ových zpráv do složky Odeslané. Šifrování odchozích ových zpráv. Pro korektní použití je nutné disponovat osobním certifikátem. Určuje, zda bude zpráva odeslána v HTML formátu nebo prostém textu. Výběr aliasu pro odeslání zprávy. Možnost výběru adresy určené pro odpověď.

20 Nastavení automatické odpovědi Pole Mód odpovědi Odesilatel Předmět Text Odpovědět pokud je zpráva adresována na moji adresu. Neodpovídat automatická odpověď není aktivní Odpovědět vždy Server bude automaticky odesílat odpovědi na všechny doručené ové zprávy Odpovědět jednou Server si pamatuje ové adresy odesilatelů a odpoví každému pouze jednou. Odpovědět znovu po nastaveném čase automatické zaslání odpovědi po nastaveném počtu dní. Nastavuje adresu odesilatele automatické odpovědi. Nastavuje předmět automatické odpovědi. Nastavuej text, který má být součástí automatické odpovědi. Toto nastavení doporučujeme použít vždy. Systém nebude zasílám automatickou odpověď v případech, kdy je adresa uživatele zahrnuta pouze v CC nebo je součástí mailing listu.

21 Odpovědět pouze mezi Nastavení času v rámci kterého má docházet k zasílání automatické odpovědi. Nastavení předávání zpráv Pole Předat na Zanechat zprávu na serveru Předat zprávy starší než (Dní) Předat starší zprávy na Pole pro nastavení cílové ové adresy k předávání zpráv. Kopie zprávy zůstane v přijatých zprávách i po přesměrování. Automatické předání zpráv starších než nastavený počet dní. Cílová adresa pro předání starších ových zpráv.

22 Potvrzení o přečtení Dialog umožňující nadefinovat ovou zprávu, která se využívá při potvrzení o přečtení zprávy. Pole Předmět Textová část Předmět u pro potvrzení. Obsahuje standardně definovaný text, který je možné libovolně měnit podle požadavků uživatele.

23 Nastavení podpisu Pole Zobrazit podpis na vrchu zprávy Textová oblast Zobrazuje podpis na horní části ové zprávy. Při každé kompozici zprávy bude automaticky podpis vložen. Obsahuje text automaticky vkládáného podpisu. Identity Funkce identity umožňuje nastavit koncovému uživateli další ové adresy, které využívá ke komunikaci.

24 Pole Identita Obsahuje další ové adresy, které si uživatel přeje využívat ke komunikaci. Pro přidání stačí definovat ovou adresu a kliknout na tlačítko Přidat. Textová oblast Na obrázku již bylo přidáno několik dalších e- mailových adres. V případě, že si je již nepřejete využívat, stačí kliknout na adresu a poté na tlačítko Vyjmout.

25 Identitu lze zvolit při kompozici ové zprávy kliknutím na tlačítko Možnosti. Volbu identity lze provést zvolením adresy v poli Alias.

26 Obecné nastavení účtu Pole Zapamatovat stav Zapnout zvukové upozornění Automatické otevřené okna rozhovoru Automaticky přihlašovat nové uživatele Instant Messaging klient si automaticky zapamatuje poslední stav (Online, Off-line, Nerušit..) V případě došlé IM zprávy webklient automaticky spustí zvukové upozornění. Po přijetí IM zprávy dojde k automatickému otevření dialogového okna. Zajistí automatické přidávání nových uživatelů do do seznamu kontaktů bez nutnosti autorizace.

27 Pole Skin Funkce, která umožňuje změnit vzhled aplikace. Na správcem definované grafické šablony. Jazyk Změna jazyka uživatelského rozhraní. Úvodní stránka Definuje úvodní stránku zobrazenou pro prihlášení. Uživatel si může zvolit, zda-li zobrat osah přijatých zpráv nebo úvodní stránku s informacemi o přihlášení. Formát data Umožňuje zvolit si mezi evropským a americkým formátem data. Přednačtené položky zobrazení Počet předem načtených řádků v zobrazení e- mailových zpráv po přihlášení.

28 Nastavení složek Tato obrazovka umožňuje uživateli nastavit jaké výchozí složky pro jednotlivé účely použít. Po kliknutí na tlačítko je možné zvolit si cílovou složku.

29 V případě, že cílová složka neexistuje, je možné ji vytvořit kliknutím na tlačítko Nová složka Nastavení kalendáře Pole Den začíná v Nastavuje začátek pracovního dne Den končí v Nastavuje konec pracovního dne Týden začíná v Nastavení začátku pracovního týdne Týden začíná konkrétní den Při použití této funkce bude automaticky pracovní týden začínat zvoleným dnem. ová adresa pro zasílání připomínek Pokud je adresa pro zasílání připomínek jiná, než standardní ová adresa uživatele, je možné ji nastavit v tomto poli. Odesílat denní agendu em Denní agenda bude automaticky odeslána e- mailem. Odesílat připomínky em Veškeré připomínky k událostem uloženým na server budou automaticky odeslány em.

30 Výchozí nastavení Pole Prohlížení událostí Zobrazit událost jako Sdílení Umožňuje nastavit výchozí pohled na události nastavené v kalendáři. Umožňuje zobrazovat události jako volné, předběžně zabrané (v případě, že událost nebyla ješte potvrzena), Obsazené (událost je potvrzena a uživatel nebude po dobu jejího trvání dostupný), Mimo kancelář (v případě kdy uživatel není přítomný v kanceláři). Výchozí nastavení sdílení pro jednotlivé typy položek. Je možné si zvolit z Veřejného a Soukromého sdílení.

31 Nastavení připomínek Pole Připomenout Typ Adresa Nastavení výchozí lhůty pro zasílání připomínek na ovou adresu. připomínka formou zaslání u Okno otevření nového okna aplikace Žádné s výchozím nastavením jsou připomínky aktivní Nastavení ové adresy pro zasílání připomínek. Nastavení prázdnin Správce systému může nastavit pro celý server seznam svátků v různých zemí. Ten je viditelný všem uživatelům. Ti pak mají možnost volit mezi svátky, které se vztahují na jejich pracovní dobu. K aplikaci svátků do kalendáře stačí pouze vybrat zemi a kliknout na tlačítko OK.

32 Bezpečnostní nastavení Umožňuje uživateli spravovat soukromé certifikáty pro podepisování zpráv a nastavit individuální vlastnosti Antispam modulu. Pole Nahrát Stáhnout Vyjmout Umožňuje nahrát platný certifikát na server Umožňuje stáhnout aktuální certifikát ze server Vyjme aktuální certifikát z nabídky Nastavení Antispam modulu

33 Umožňuje změnit chování Antispam jádra pro konkrétní uživatele. Pole Anti-Spam Karanténa Mód hlášení Antispamu Mód složky Spam Umožňuje uživateli aktivovat a deaktivovat kontrolu příchozích zpráv Antispam modulem. Umožňuje uživateli použít nebo nepoužít funkce karantény. Použití této funkce doporučujeme prodiskutovat se správcem server.u. Antispam modul umožňuje pravidelné každodenní zasílání hlášení o filtrované poště. Tuto funkci je nutné povolit správcem serveru. Antispam modul umožňuje umisťovat veškeré zprávy označené jako nevyžádané do izolované složky Spam. Politiku využití této funkce nastavuje správce serveru. Uživatel má možnost ji změnit.

34 Nastavení uživatelského účtu Parametry uživatelského účtu je možné nastavit kliknutím na Možnosti a Účty. Pole Jméno Staré heslo Nové heslo Potvrzení hesla Alternativní adresa Jméno uživatele uživatelského účtu Pole pro zadání původního hesla v případě změny Pole pro zadání nového hesla v případě změny Pole pro opětovné zadání hesla v případě změny Pole pro zadání alternativní adresy v případě

35 Záložka Ostatní umožňuje nastavení odběru dat z externího POP3 / IMAP účtu Pole Jméno Heslo Protokol Server Port Pole pro zadání vzdálené ové adresy Pole pro zadání uživatelského jména Pole pro zadání hesla Volba protokolu pro stahování zpráv Nastavení host adresy POP3 nebo IMAP server Nastavení portu pro stahování zpráv. Výchozí port pro server POP3 je 110, výchozí port pro IMAP server 143. Pole pro zadání libovolného popisu server Import a export Web klient umožňuje importovat a exportovat kontakty a data kalendáře uložené v různých formátech přímo na GroupWare server. Pole Zvolte vstupní formát Kliknutím na seznam zvolte vstupní formát dat, která si přejete importovat na server. Auto použitím této volby se pokusí Web klientské rozhraní automaticky rozeznat typ vstupního formát. CSV volba pro formát CSV (data jsou oddělená

36 čárkou) vcalendar formát pro ukládání kalendářových položek. vcard formát pro ukládání kontaktních dat LDIF formát dat uložených ve stylu LDAP Zvolte cílový adresář Klikněte na jméno složky, do které si přejete importovat data a klikněte na tlačítko OK Nahrát Kliknutím na tlačítko Nahrát zvolte soubor, ze kterého si přejete data importovat. Export dat Data ze serveru je možné pomocí Web klientského rozhraní take exportovat do CSV souboru. Cílový formát je podporován velkým množstvím cílových aplikací, do kterých je možné data přenést.

37 Pole Kontakty Zvolit CSV oddělovač Export CSV soubor Zvolte zdrojovou složku kontaktů na uloženou na server Formát CSV může být oddělen několika druhy znaků. Pokud si nejste jisti, jaký formát je čitelný v aplkaci, do které chcete svá data přenést, použijte první volbu. Umožňuje zvolit si cílový CSV soubor určený pro uložení exportu dat.

38 Instant Messaging klient IM klient se nachází v pravé uživatelského rozhraní a umožňuje komunikaci s ostatními uživateli v reálném čase. Viditelná část umožňuje kliknutím na hvězdičku změnit stav (Online, Offline, Nerušit..) nebo celý pravý panel schovat. Dolní část klientského rozhraní obsahuje potvrzené Kontakty uživatelů, se kterými je možnést komunikovat. Pro přidání uživatele do svého seznamu kontaktů klikněte pravým tlačítkem na pole Přidat kontakt Po kliknutí se objeví dialog pro zadání Jabber ID, přezdívky a Skupiny. Do pole Jabber ID zadejte e- mailovou adresu uživatele, kterého si přejete přidat. Přezdívka může být libovolná a pole Skupina není nutné vyplňovat pokud si nepřejete uživatele třídit do skupin (Kamarádi, Kolegové apod.). Přidání kontaktu musí odsouhlasit druhá strana tedy uživatel, kterého si přejete přidat. Po přihlášní do Web klientského rozhraní se druhé straně objeví dialog pro potvrzení přidání

39 Kliknutím na tlačítko Přijmout dojde na straně žadatele k přidání do seznamu kontaktů. Stejný dialog se objeví iu na straně žadatele. Po potvrzení dojde automaticky k přidání žadatele u žádaného. Pokud je akce úspěšná, objeví se kontakt v seznamu. Dvojklikem levým tlačítkem je možné ihned komunikovat a psát krátké textové zprávy. Pravé tlačítko umožňuje další akce.

40 Pole Otevřít rozhovor vcard Historie Odeslat Poslat soubor Volat nyní Přejmenovat Skupina Vyjmout Otevře okno pro komunikaci a kompozici zprávy Zobrazí kontaktní informace uživatele Umožňuje otevřít historii komunikace s uživatelem. Historie může být uložena na straně server a je dostupná také pomocí externích IM klientských programů. Umožňuje odeslat uživateli Umožňuje poslat soubor pomocí web klientského rozhraní. Pokud server podporuje VoIP funkce, umožňuje toto pole uživateli zavolat. Použití této funkce závisí nejen na nastavení serveru, ale take povolené politiky internetového prohlížeče. Přejmenování popisu uživatele v seznamu kontaktů. Zařadí uživatele do skupiny Umožňuje vyjmout uživatele ze seznamu kontaktů. Použití kalendáře Kalendář je pro uživatele dostupný po kliknutí na složku v levém stromě složek. Pro přidání položky kalendáře klikněte do pole kalendáře, držte levé tlačítko myši a táhněte ukazatelem po zvoleném časovém úseku.

41 Poté klikněte pravým tlačítkem pro přidání položky a klikněte na volbu Nová Pro událost je možné následující parametry:

42 Pole Zobrazit jako Lokalita Od Do Trvání Poznámky Kategorie Soukromý Připomenout Možnost nastavení změny způsobu zobrazení události. Ve standardním zobrazení se událost zobrazí jako obsazená. události, který se zobrazuje v náhledu kalendáře. Možnost definice locality, ve které se událost odehrává. Nastavení začátku události Nastavení konce události Doba trvání události Možnost dlouhého popisu události Volba kategorie Tato funkce nastaví událost jako soukromou. V případě, že kalendář sdílíte s jiným uživatelem nebude možné zobrazovat obsah události. Prostor v kalendáři je označen pouze jako obsazený. Možnost nastavení automatické připomíny.

43 Pole Opakující se Pro události je možné nastavovat opakování. Denně, týdně, měsíčně, či ročně. Záložka Plánovač umožňuje pozvat k události další učástníky. Pro participaci dalších uživatelů stačí kliknout na tlačítko Přidat nový.

44 Do vyznačeného pole zadejte ovou adresu učástnika a klikněte na OK. Učástník nemusí být nutně uživatel na stejném serveru.

45 Pole Přidat nový Poslat pozvánku všem učástníkám Pravý panel s kalendářem Přidá nového učástníka k události Funkce automaticky vygeneruje ovou zprávu s pozvánkou a pošle ji všem zvoleným učástníkům. ová zprávy je formátována v HTML a obsahuje tlačítka pro potvrzení účasti. Hned jakmile učástník svoji přítomnost potvrdí, objeví se u někoho zelená značka. Obsahuje náhled do kalendáře pozvaných učástníků. Modrá barva značí obsazený termín, červená barva volné místo. Tato část obrazovky zjednodušuje při plánování zjistit, zda má učástník volný nebo obsazený termín.

46 Poslední záložkou u kalendáře je záložka Přílohy. Každá událost nebo kontakt může stejně jako e- mailová zpráva obsahovat přílohu. Uživatel ji na server může přiložit kliknutím na tlačítko Nahrát a volbu potvrdit tlačítkem OK.

47 Sdílení kalendářů a kontaktů a ů Uložená data na serveru je možné sdílet se zvolenými uživateli a nastavit přístupová práva. Zvoltu si složku, kterou si přejete sdílet s dalším uživatelem a klikněte na ni pravým tlačítkem Klikněte na položku Přístupová práva pro složky Po zobrazení dialogu klikněte na Přidat nový.

48 Do zvýrazněného pole zadejte uživatele, se kterým si přejete svá data sdílet a klikněte na tlačítko OK. Sekce Položky nastavují přístupová práva pro jednotlivé položky uložené ve složce. Sekce Složka nastavuje práva pro celou Složku. Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka OK.

49 Aby uživatel Petr, kterému svá data v tomto případě sdílite viděl obsah sdílené složky, musí sám jeji zobrazení potvrdit pomocí kliknutí pravého tlačítka na ikonu uživatele v seznamu vlastních složek a kliknout na položku Přidat sdílený účet Uživatel Petr pak musí nastavit zobrazení sdílených složek užvatele admin. Postup je shodný s nastavením samotného sdílení. Stačí pouze zadat ovou adresu uživatele, jehož data chceme ve svém stromě zobrazovat.

50 Sdílená data uživatele admin se ihned po potvrzení zobrazí v levém stromě, kde je umísťen seznam složek.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Využití Exchange Serveru pro skupinovou spolupráci

Využití Exchange Serveru pro skupinovou spolupráci Využití Exchange Serveru pro skupinovou spolupráci KAPITOLA 6 V této kapitole se dozvíte: Plánování událostí pomocí kalendářů Delegování přístupu do kalendáře pro jiného uživatele Firemní kontakty Využití

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard

Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Manuál Vydání 1.1 Verze SW 1.1 07/2006 Prohlášení Výrobce

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc MONITORING VOZIDEL ON-LINE sledování vozidel Elektronická kniha jízd Přehled o čerpání a spotřebě PHM Statistiky provozu vozidel Zabezpečení vozidel F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc Obsah

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací.

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací. Úvod Děkujeme za důvěru v produkty firmy 3D3. Vybrali jste si jeden z nejjednodušších a nejsilnějších nástrojů pro tvorbu webových stránech a internetových obchodů. Vytvořené stránky mohou sloužit vám

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více