Web klient příručka uživatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Web klient příručka uživatele"

Transkript

1 IceWarp Server Web klient příručka uživatele Verze 10

2 Začátek práce s rozhraním IceWarp Web klient Pro přístup do rozhraní je nutné přistoupit na adresu nastavenou správcem systému s použitím internetového prohlížeče. Mezi kompatibilní prohlížeče patří Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari a další. Přihlášení uživatele proběhne po zadání uživatelského jména a hesla. Pro přihlášení je možné vybrat si z několika možností: Zvolte volbu Udrž mě přihlášeného pokud si nepřejete být dotazováni na uživatelské jméno a heslo při každém přihlášení Zvolte Jméno pokud si přejete automaticky vyplňovat uživatelské jméno Zvolte Jméno a heslo pokud si přejete automaticky vyplňovat uživatelské jméno a heslo Zvolte Vždy se ptát pokud si přejete být vždy dotazováni Zvolte si požadovaný jazyk uživatelského rozhraní Upozornění: První přihlášení do web klientského rozhraní může zabrat více času. Do internetového prohlížeče uživatele se automaticky nahrává aplikační část uživatelského rozhraní tak, aby nebylo nutné jej stahovat při každém přihlašování.

3 Po přihlášení do web klientského rozhraní se zobrazí hlavní obrazovka sestávající se z následujících prvků: Hlavní nabídka Pole Přijmout Přijme nové zprávy a obnoví seznam složek Pro vytvoření nové položky klikněte na Vytvořit

4 Pole Zpráva Distribuční list Událost Úkol Žurnálu Poznámka Soubor SMS Volání Složka Otevře okno pro psaní nové ové zprávy Možnost definice distribučního listu pro odeslání u na více ových adres Vytvoření nové události do kalendáře Specifikace nového úkolu Vytvoření nového žurnálu Vytvoření nové poznámky Nahrání nového souboru do souborové složky Otevře okno pro psaní nové SMS zprávy. Možnost zavolat pomocí integrovaného VoIP klientského programu právě připojeným účastníkům. Pro správné fungování je nutné mít nainstalovaný prvek Java Media Framework. V případě problémů kontaktujte prosím správce systému. Možnost definice nové uživatelské složky do seznamu složek. Pole Možnosti Nastavení administrátora Otevře možnosti nastavení účtu. Kompletní přehled naleznete níže v dokumentu Možnost nastavení administrátora je pro běžné uživatele skryta. Dostupná je pouze pro uživatele s oprávněním správce systému.

5 Pravidla Účty Import / Export Licence Nastavení pravidel pro zpracování pošty. Veškerá nasdtavená pravidla se posléze zpracovávají přímo na straně serveru. Dialog umožňující nastavení a změnu uživatelského hesla a přidání dalších uživatelských účtů. Funkce pro exportování a importování dat z Web klientského rozhraní. Dialog pro zobrazení a správu licencí ostatních klientských programů. Pole Celkový počet zpráv / počet nepřečtených zpráv Přepnutí zobrazení z klasického na širokoúhlé Vypne nebo zapne zobrazení IM klientské aplikace Aktivuje nebo deaktivuje integrovaný VoIP klient Zobrazení složek Ikona Složka obsahující Přijaté zprávy Složka obsahující Odeslané zprávy

6 Standardní složka obsahující zprávy Složka obsahující zprávy označené jako Nevyžádané Složka obsahující seznam nevyžádaných adres Složka obsahující seznam vyžádaných adres Složka obsahující karanténu Ikona pro přístup ke kontaktům Ikona pro přístup do kalendáře Ikona pro přístup k práci se soubory Ikona pro přístup k zadávání úkolů Ikona pro zadávání Žurnálů Ikona pro ukládání smazaných položek Funkce po stisku pravého tlačítka v zobrazení zpráv Pole Otevřít v okně Otevře zprávu, kalendář, či jiný objekt v novém aplikačním okně Vytvořit Vytvoření nové položky Přídat Přidání nového kontaktu nebo IM kontaktu Odpověď Vytvoření odpovědi na zprávu Odpovědět všem Vytvoření odpovědi na zprávu všem odesilatelům Předat Předání zprávy na jinou ovou adresu Předat jako přílohu Původní bude přidán jako příloha k nové e- mailové zprávě Přesměrovat Předání ové adresy se zachováním

7 Označit jako přečtené Označit jako nepřečtené Označit jako vyžádaný Označit jako nevyžádané Uložit jako Přesunout do složky Kopírovat do složky Smazat původních adres odesilatele Zvolené zprávy budou označeny jako přečtené Zvolené zprávy budou označeny jako nepřečtené Označení ových zpráv označených jako Spam za vyžádané Označení ových zprávy, které nebyly korektně označeny jako Spam za nevyžádané Možnost uložení u jako Text, HTML nebo EML soubor Umožňuje přesunout zvolené zprávy do složky. Původní zprávy budou ze složky odstraněny. Umožňuje kopírovat zprávy do složky. Původní zprávy nebudou ze složky odstraněny. Umožňuje smazání položek. Funkce po stisku pravého tlačítka v zobrazení složek Pole Přidat složku Přesunout složku Vytvořit virtuální složku Přejmenovat složku Přidat sdílený účet Přístupová práva pro složku Označit složku jako přečtenou vyprázdnit Zobrazí dialog pro přidání nové složky Umožňuje přesunout složku do jiné složky Možnost definice virtuální složky. Ta umožňuje zobrazení několika nezávislých složek. Více se o ní dozvíme dale v dokumentu. Přejmenuje zvolenou složku s libovolným názvem Možnost přidání pohledu na sdílený účet. Funkci je možné použít v případě, kdy uživateli nabízí jiný uživatel ke sdílení svá data. Umožňuje uživateli nastavit přístupová práva a sdílet tak data ve složce jinému uživateli. Umožňuje označit všechny zprávy ve složce jako přečtené. Umožňuje jedním klikem vyprázdnit všechny zprávy určené pro smazání

8 Smazat složku Umožňuje smazání konkrétní složky. Přidání nové složky Dialog pro přidání zprávy je možné vyvolat pomocí kliknutí pravého tlačítka na seznam složek. Uživatel si může vybrat z následujících typů složek: Typ Pošta Kontakt Kalendář Žurnály Poznámky Úkoly Soubor RSS Přidání nové složky určené pro ukládání zpráv Možnost přidání nové složky obsahující Kontakty Možnost přidání nové složky pro Kalendáře Možnost přidání nové složky pro ukládání Žurnálů Možnost přidání nové složky pro ukládání Poznámek Možnost přidání nové složky pro ukládání Úkolů Možnost přidání nové složky pro práci se Soubory Možnost přidání nové složky pro práci s RSS

9 Přesunutí složky Přesunutí složky pomocí tohoto dialogu je možné provést velmi jednoduše. Stačí kliknout na konkrétní složku, podržet levé tlačítko a přesunout ji ve stromě do požadované úrovně. Vytvoření virtuální složky Pro vytvoření virtuální složky stačí kliknout ve stromě složek pravým tlačítkem a zvolit možnost Vytvořit virtuální složku

10 V dialogu pro vytvoření složky vyplňte položku Jméno a zvolte Typ složky. Virtuální složky umožňují sjednocovat do jednoho pohledu data ze všech podporovaných složek ve Web klientském rozhraní. Po volbě jednotlivých složek, které mají součástí virtuální složky je možné zvolit primární složku pro zobrazení pomocí kliknutí na tlačítko Primární. V primární složce se automaticky ukládájí veškeré položky, které se v rámci virtuální složky vytvoří. Po vytvoření se virtuální složka zobrazuje v seznamu složek následovně: Přejmenování složek Složku je možné přejmenovat kliknutím pravým tlačítkem na složku. Uložení proběhne ihned po zadání nového názvu.

11 Nastavení sdílení dat Jak nastavit sdílení dat? Klikněte pravým tlačítkem na složku, jejíž data si přejete sdílet jinému uživateli a zvolte v nabídce možnost Přístupová práva pro složku Klikněta na tlačítko Přidat nový

12 Nabídka pro volbu uživatelů, kterým chcete umožnit přístup do svých dat umožňuje ihned zvolit konkrétní uživatele pomocí levého panelu nebo zadat jejich ovou adresu manuálně pomocí pole v pravém panelu. V tomto případě umožňujeme přístup k datům uživateli Po volbě uživatele klikněte na tlačítko OK Následuje dialog pro nastavení vlastností sdílení. Uživateli umožňuje nastavit práva pro zápis, čtení, mazání, či kompletní správu dat v dané složce. Zobrazení sdílených dat Jakmile dojde ke zpřístupnění dat, je cílovému uživateli automaticky doručena zprávy upozorňující na možnost zobrazení složky a umožňení přístupu. Přístup je nutné manuálně potvrdím následujícím způsobem: Klikněte pravým tlačítkem na ikonku uživatele a zvolte položku Přidat sdílený účet

13 Systém ihned pro potvrzení sdílení automaticky navrhne adresy jednotlivých uživatelů, kteří možnost přístupu ke svým datům nabízejí. Na uživatele stačí kliknout a pomocí šipky uprostřed dialogu jej přesunout do zvolených adres. Volbu potvďte stisknutím tlačítka OK. Data uživatele budou ihned viditelná v seznamu složek. Od ostatních je bude odlišovat ikona s e- mailovou adresou v popisu. TIP: Automatická synchronizace složek

14 Obnovování dat v jednotlivých složkách probíhá ihned po stisknutí odkazu Přijmout v horním modrém panelu. ové a sdílené ové složky je ale možné synchronizovat zcela automaticky a to přímo serverem. Pokud potřebujete z nějakého důvodu zcela automatickou synchronizaci provádět, stačí kliknout pravým tlačítkem na složku a zaškrtnout položku Synchronizovat. Tato akce je dostupná pouze pro ové složky. Zobrazení zpráv Ikona Ikona označující nepřečtenou zprávu Ikona označující přečtenou zprávu Ikona označující zprávu s přílohou Ikona označující přečtenou a zodpovězenou zprávu Ikona označující zprávu s vysokou důležitostí

15 Panel vyhledávání Pole Pole vyhledávání Předmět, Odesilatel, Příjemce, Tělo Datum začátku a konce Minimální a maximální velikost Vyhledat Do tohoto pole vložte slovo, které si přejete vyhledat Definujte v jaké části zprávy si přejete vyhledávat Definujte v jakém časovém období si přejete vyhledávání provést Definujte minimální a maximální velikost zprávy Tlačítko pro spuštění vyhledávání Minimalizace a maximalizace oken Ovládácí prvek pro minimalizaci okna Stejně jako v případě bežných aplikací v operačním systému umožňuje IceWarp web klient minimalizovat nebo maximalizovat otevřená okna a umožnit tak plnou optimalizaci pracovního prostředí (obrázek 1). Minimalizovaná okna se poté přesunou do pravé části obrazovky odkud je možné klikem provést jejich maximalizaci. (obrázek 2) Nástrojová lišta pro maximalizaci

16 Ikona Ikona pro minimalizované okno kompozice nebo prohlížení ové zprávy. Ikona pro minimalizované okno zobrazení kontaktu Ikona pro minimalizované okno práce s kalendářem. Ikona pro minimalizované nastavení účtu Ikona pro minimalizované okno definice distribučního seznamu Ikona pro minimalizované okno poznámky Ikona pro minimalizované okno pro práci se soubory Ikona pro kompozici SMS zprávy Ikona pro minimalizaci psaní SMS zprávy Nastavení uživatelského účtu

17 Pole Pošta IM Obecné Kalendář Bezpečnost Základní nastavení vlastností uživatelských účtů jakými jsou například automatický odpovídač, přesměrování zpráv nebo definice podpisů. Nastavení IM klienta pro komunikaci s ostatními uživateli Obecné možnosti pro přizpůsobení vzhledu rozhraní nebo volba jazyka. Nastavení rozmezí pracovních hodin, prázdnin a připomínek. Správa certifikátů pro podepisování a šifrování zpráv nebo nastavení chování Antispam modulu.

18 Pole Výchozí označení Předat zprávy Zapnout zvukové upozornění Automaticky kontrolovat nové zprávy po Vyprázdnit koš každých (Dní) Přesunout smazané zprávy do koše Při vyprázdnění složky smazat zprávy Přidávat příjemce do adresáře Automaticky zobrazovat obrázky Výchozí znak pro označení ových zpráv Možnost nastavení předávání zpráv. Uživatel má možnost zvolit, zda má být zpráva předána jako příloha přiložená k předané zprávě nebo napřímo. V případě nové události nebo přijetí zprávy spustí web klient zvukové upozornění. Tato volba vyžaduje podporu technologie Adobe Flash. Zprávy ve složkách se neaktualizují automaticky. Tato volba umožňuje provádět kontrolu nově doručených zpráv v nastaveném časové periodě. Nastavení automatického mazání smazané pošty po určitém počtu dní. Umožňuje nastavit Web klient tak, aby se v případě smazání zprávy automaticky přesunula do koše. Bez použití této volby není standardně koš zobrazen. K prvnímu zobrazení ikony koše dojde až ve chvíli smazání ové zprávy. Po kliknutí pravým tlačítkem na určitý druh složek je možné nastavit automatické mazání zpráv namísto jejich umisťování do koše. V případě odeslání zprávy bude každý nový příjemce automaticky přidán do kontaktů. Zapíná automatické zobrazování náhledů na obrázky v ových zprávách.

19 Pole Zažádat potvrzení o přečtení Použít SmartAttach Ukládat zprávy do složky odeslané Šifrovat Formát zprávy Alias Odpovědět na adresu V případě odeslání ové zprávy bude automaticky vygenerován požadavek o potvrzení o přečtení u. Aktivuje nebo deaktivuje využití technologie SmartAttach při přikládání souborů k ovým zprávám. Automatické umisťování odeslaných ových zpráv do složky Odeslané. Šifrování odchozích ových zpráv. Pro korektní použití je nutné disponovat osobním certifikátem. Určuje, zda bude zpráva odeslána v HTML formátu nebo prostém textu. Výběr aliasu pro odeslání zprávy. Možnost výběru adresy určené pro odpověď.

20 Nastavení automatické odpovědi Pole Mód odpovědi Odesilatel Předmět Text Odpovědět pokud je zpráva adresována na moji adresu. Neodpovídat automatická odpověď není aktivní Odpovědět vždy Server bude automaticky odesílat odpovědi na všechny doručené ové zprávy Odpovědět jednou Server si pamatuje ové adresy odesilatelů a odpoví každému pouze jednou. Odpovědět znovu po nastaveném čase automatické zaslání odpovědi po nastaveném počtu dní. Nastavuje adresu odesilatele automatické odpovědi. Nastavuje předmět automatické odpovědi. Nastavuej text, který má být součástí automatické odpovědi. Toto nastavení doporučujeme použít vždy. Systém nebude zasílám automatickou odpověď v případech, kdy je adresa uživatele zahrnuta pouze v CC nebo je součástí mailing listu.

21 Odpovědět pouze mezi Nastavení času v rámci kterého má docházet k zasílání automatické odpovědi. Nastavení předávání zpráv Pole Předat na Zanechat zprávu na serveru Předat zprávy starší než (Dní) Předat starší zprávy na Pole pro nastavení cílové ové adresy k předávání zpráv. Kopie zprávy zůstane v přijatých zprávách i po přesměrování. Automatické předání zpráv starších než nastavený počet dní. Cílová adresa pro předání starších ových zpráv.

22 Potvrzení o přečtení Dialog umožňující nadefinovat ovou zprávu, která se využívá při potvrzení o přečtení zprávy. Pole Předmět Textová část Předmět u pro potvrzení. Obsahuje standardně definovaný text, který je možné libovolně měnit podle požadavků uživatele.

23 Nastavení podpisu Pole Zobrazit podpis na vrchu zprávy Textová oblast Zobrazuje podpis na horní části ové zprávy. Při každé kompozici zprávy bude automaticky podpis vložen. Obsahuje text automaticky vkládáného podpisu. Identity Funkce identity umožňuje nastavit koncovému uživateli další ové adresy, které využívá ke komunikaci.

24 Pole Identita Obsahuje další ové adresy, které si uživatel přeje využívat ke komunikaci. Pro přidání stačí definovat ovou adresu a kliknout na tlačítko Přidat. Textová oblast Na obrázku již bylo přidáno několik dalších e- mailových adres. V případě, že si je již nepřejete využívat, stačí kliknout na adresu a poté na tlačítko Vyjmout.

25 Identitu lze zvolit při kompozici ové zprávy kliknutím na tlačítko Možnosti. Volbu identity lze provést zvolením adresy v poli Alias.

26 Obecné nastavení účtu Pole Zapamatovat stav Zapnout zvukové upozornění Automatické otevřené okna rozhovoru Automaticky přihlašovat nové uživatele Instant Messaging klient si automaticky zapamatuje poslední stav (Online, Off-line, Nerušit..) V případě došlé IM zprávy webklient automaticky spustí zvukové upozornění. Po přijetí IM zprávy dojde k automatickému otevření dialogového okna. Zajistí automatické přidávání nových uživatelů do do seznamu kontaktů bez nutnosti autorizace.

27 Pole Skin Funkce, která umožňuje změnit vzhled aplikace. Na správcem definované grafické šablony. Jazyk Změna jazyka uživatelského rozhraní. Úvodní stránka Definuje úvodní stránku zobrazenou pro prihlášení. Uživatel si může zvolit, zda-li zobrat osah přijatých zpráv nebo úvodní stránku s informacemi o přihlášení. Formát data Umožňuje zvolit si mezi evropským a americkým formátem data. Přednačtené položky zobrazení Počet předem načtených řádků v zobrazení e- mailových zpráv po přihlášení.

28 Nastavení složek Tato obrazovka umožňuje uživateli nastavit jaké výchozí složky pro jednotlivé účely použít. Po kliknutí na tlačítko je možné zvolit si cílovou složku.

29 V případě, že cílová složka neexistuje, je možné ji vytvořit kliknutím na tlačítko Nová složka Nastavení kalendáře Pole Den začíná v Nastavuje začátek pracovního dne Den končí v Nastavuje konec pracovního dne Týden začíná v Nastavení začátku pracovního týdne Týden začíná konkrétní den Při použití této funkce bude automaticky pracovní týden začínat zvoleným dnem. ová adresa pro zasílání připomínek Pokud je adresa pro zasílání připomínek jiná, než standardní ová adresa uživatele, je možné ji nastavit v tomto poli. Odesílat denní agendu em Denní agenda bude automaticky odeslána e- mailem. Odesílat připomínky em Veškeré připomínky k událostem uloženým na server budou automaticky odeslány em.

30 Výchozí nastavení Pole Prohlížení událostí Zobrazit událost jako Sdílení Umožňuje nastavit výchozí pohled na události nastavené v kalendáři. Umožňuje zobrazovat události jako volné, předběžně zabrané (v případě, že událost nebyla ješte potvrzena), Obsazené (událost je potvrzena a uživatel nebude po dobu jejího trvání dostupný), Mimo kancelář (v případě kdy uživatel není přítomný v kanceláři). Výchozí nastavení sdílení pro jednotlivé typy položek. Je možné si zvolit z Veřejného a Soukromého sdílení.

31 Nastavení připomínek Pole Připomenout Typ Adresa Nastavení výchozí lhůty pro zasílání připomínek na ovou adresu. připomínka formou zaslání u Okno otevření nového okna aplikace Žádné s výchozím nastavením jsou připomínky aktivní Nastavení ové adresy pro zasílání připomínek. Nastavení prázdnin Správce systému může nastavit pro celý server seznam svátků v různých zemí. Ten je viditelný všem uživatelům. Ti pak mají možnost volit mezi svátky, které se vztahují na jejich pracovní dobu. K aplikaci svátků do kalendáře stačí pouze vybrat zemi a kliknout na tlačítko OK.

32 Bezpečnostní nastavení Umožňuje uživateli spravovat soukromé certifikáty pro podepisování zpráv a nastavit individuální vlastnosti Antispam modulu. Pole Nahrát Stáhnout Vyjmout Umožňuje nahrát platný certifikát na server Umožňuje stáhnout aktuální certifikát ze server Vyjme aktuální certifikát z nabídky Nastavení Antispam modulu

33 Umožňuje změnit chování Antispam jádra pro konkrétní uživatele. Pole Anti-Spam Karanténa Mód hlášení Antispamu Mód složky Spam Umožňuje uživateli aktivovat a deaktivovat kontrolu příchozích zpráv Antispam modulem. Umožňuje uživateli použít nebo nepoužít funkce karantény. Použití této funkce doporučujeme prodiskutovat se správcem server.u. Antispam modul umožňuje pravidelné každodenní zasílání hlášení o filtrované poště. Tuto funkci je nutné povolit správcem serveru. Antispam modul umožňuje umisťovat veškeré zprávy označené jako nevyžádané do izolované složky Spam. Politiku využití této funkce nastavuje správce serveru. Uživatel má možnost ji změnit.

34 Nastavení uživatelského účtu Parametry uživatelského účtu je možné nastavit kliknutím na Možnosti a Účty. Pole Jméno Staré heslo Nové heslo Potvrzení hesla Alternativní adresa Jméno uživatele uživatelského účtu Pole pro zadání původního hesla v případě změny Pole pro zadání nového hesla v případě změny Pole pro opětovné zadání hesla v případě změny Pole pro zadání alternativní adresy v případě

35 Záložka Ostatní umožňuje nastavení odběru dat z externího POP3 / IMAP účtu Pole Jméno Heslo Protokol Server Port Pole pro zadání vzdálené ové adresy Pole pro zadání uživatelského jména Pole pro zadání hesla Volba protokolu pro stahování zpráv Nastavení host adresy POP3 nebo IMAP server Nastavení portu pro stahování zpráv. Výchozí port pro server POP3 je 110, výchozí port pro IMAP server 143. Pole pro zadání libovolného popisu server Import a export Web klient umožňuje importovat a exportovat kontakty a data kalendáře uložené v různých formátech přímo na GroupWare server. Pole Zvolte vstupní formát Kliknutím na seznam zvolte vstupní formát dat, která si přejete importovat na server. Auto použitím této volby se pokusí Web klientské rozhraní automaticky rozeznat typ vstupního formát. CSV volba pro formát CSV (data jsou oddělená

36 čárkou) vcalendar formát pro ukládání kalendářových položek. vcard formát pro ukládání kontaktních dat LDIF formát dat uložených ve stylu LDAP Zvolte cílový adresář Klikněte na jméno složky, do které si přejete importovat data a klikněte na tlačítko OK Nahrát Kliknutím na tlačítko Nahrát zvolte soubor, ze kterého si přejete data importovat. Export dat Data ze serveru je možné pomocí Web klientského rozhraní take exportovat do CSV souboru. Cílový formát je podporován velkým množstvím cílových aplikací, do kterých je možné data přenést.

37 Pole Kontakty Zvolit CSV oddělovač Export CSV soubor Zvolte zdrojovou složku kontaktů na uloženou na server Formát CSV může být oddělen několika druhy znaků. Pokud si nejste jisti, jaký formát je čitelný v aplkaci, do které chcete svá data přenést, použijte první volbu. Umožňuje zvolit si cílový CSV soubor určený pro uložení exportu dat.

38 Instant Messaging klient IM klient se nachází v pravé uživatelského rozhraní a umožňuje komunikaci s ostatními uživateli v reálném čase. Viditelná část umožňuje kliknutím na hvězdičku změnit stav (Online, Offline, Nerušit..) nebo celý pravý panel schovat. Dolní část klientského rozhraní obsahuje potvrzené Kontakty uživatelů, se kterými je možnést komunikovat. Pro přidání uživatele do svého seznamu kontaktů klikněte pravým tlačítkem na pole Přidat kontakt Po kliknutí se objeví dialog pro zadání Jabber ID, přezdívky a Skupiny. Do pole Jabber ID zadejte e- mailovou adresu uživatele, kterého si přejete přidat. Přezdívka může být libovolná a pole Skupina není nutné vyplňovat pokud si nepřejete uživatele třídit do skupin (Kamarádi, Kolegové apod.). Přidání kontaktu musí odsouhlasit druhá strana tedy uživatel, kterého si přejete přidat. Po přihlášní do Web klientského rozhraní se druhé straně objeví dialog pro potvrzení přidání

39 Kliknutím na tlačítko Přijmout dojde na straně žadatele k přidání do seznamu kontaktů. Stejný dialog se objeví iu na straně žadatele. Po potvrzení dojde automaticky k přidání žadatele u žádaného. Pokud je akce úspěšná, objeví se kontakt v seznamu. Dvojklikem levým tlačítkem je možné ihned komunikovat a psát krátké textové zprávy. Pravé tlačítko umožňuje další akce.

40 Pole Otevřít rozhovor vcard Historie Odeslat Poslat soubor Volat nyní Přejmenovat Skupina Vyjmout Otevře okno pro komunikaci a kompozici zprávy Zobrazí kontaktní informace uživatele Umožňuje otevřít historii komunikace s uživatelem. Historie může být uložena na straně server a je dostupná také pomocí externích IM klientských programů. Umožňuje odeslat uživateli Umožňuje poslat soubor pomocí web klientského rozhraní. Pokud server podporuje VoIP funkce, umožňuje toto pole uživateli zavolat. Použití této funkce závisí nejen na nastavení serveru, ale take povolené politiky internetového prohlížeče. Přejmenování popisu uživatele v seznamu kontaktů. Zařadí uživatele do skupiny Umožňuje vyjmout uživatele ze seznamu kontaktů. Použití kalendáře Kalendář je pro uživatele dostupný po kliknutí na složku v levém stromě složek. Pro přidání položky kalendáře klikněte do pole kalendáře, držte levé tlačítko myši a táhněte ukazatelem po zvoleném časovém úseku.

41 Poté klikněte pravým tlačítkem pro přidání položky a klikněte na volbu Nová Pro událost je možné následující parametry:

42 Pole Zobrazit jako Lokalita Od Do Trvání Poznámky Kategorie Soukromý Připomenout Možnost nastavení změny způsobu zobrazení události. Ve standardním zobrazení se událost zobrazí jako obsazená. události, který se zobrazuje v náhledu kalendáře. Možnost definice locality, ve které se událost odehrává. Nastavení začátku události Nastavení konce události Doba trvání události Možnost dlouhého popisu události Volba kategorie Tato funkce nastaví událost jako soukromou. V případě, že kalendář sdílíte s jiným uživatelem nebude možné zobrazovat obsah události. Prostor v kalendáři je označen pouze jako obsazený. Možnost nastavení automatické připomíny.

43 Pole Opakující se Pro události je možné nastavovat opakování. Denně, týdně, měsíčně, či ročně. Záložka Plánovač umožňuje pozvat k události další učástníky. Pro participaci dalších uživatelů stačí kliknout na tlačítko Přidat nový.

44 Do vyznačeného pole zadejte ovou adresu učástnika a klikněte na OK. Učástník nemusí být nutně uživatel na stejném serveru.

45 Pole Přidat nový Poslat pozvánku všem učástníkám Pravý panel s kalendářem Přidá nového učástníka k události Funkce automaticky vygeneruje ovou zprávu s pozvánkou a pošle ji všem zvoleným učástníkům. ová zprávy je formátována v HTML a obsahuje tlačítka pro potvrzení účasti. Hned jakmile učástník svoji přítomnost potvrdí, objeví se u někoho zelená značka. Obsahuje náhled do kalendáře pozvaných učástníků. Modrá barva značí obsazený termín, červená barva volné místo. Tato část obrazovky zjednodušuje při plánování zjistit, zda má učástník volný nebo obsazený termín.

46 Poslední záložkou u kalendáře je záložka Přílohy. Každá událost nebo kontakt může stejně jako e- mailová zpráva obsahovat přílohu. Uživatel ji na server může přiložit kliknutím na tlačítko Nahrát a volbu potvrdit tlačítkem OK.

47 Sdílení kalendářů a kontaktů a ů Uložená data na serveru je možné sdílet se zvolenými uživateli a nastavit přístupová práva. Zvoltu si složku, kterou si přejete sdílet s dalším uživatelem a klikněte na ni pravým tlačítkem Klikněte na položku Přístupová práva pro složky Po zobrazení dialogu klikněte na Přidat nový.

48 Do zvýrazněného pole zadejte uživatele, se kterým si přejete svá data sdílet a klikněte na tlačítko OK. Sekce Položky nastavují přístupová práva pro jednotlivé položky uložené ve složce. Sekce Složka nastavuje práva pro celou Složku. Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka OK.

49 Aby uživatel Petr, kterému svá data v tomto případě sdílite viděl obsah sdílené složky, musí sám jeji zobrazení potvrdit pomocí kliknutí pravého tlačítka na ikonu uživatele v seznamu vlastních složek a kliknout na položku Přidat sdílený účet Uživatel Petr pak musí nastavit zobrazení sdílených složek užvatele admin. Postup je shodný s nastavením samotného sdílení. Stačí pouze zadat ovou adresu uživatele, jehož data chceme ve svém stromě zobrazovat.

50 Sdílená data uživatele admin se ihned po potvrzení zobrazí v levém stromě, kde je umísťen seznam složek.

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem.

Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem. Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem. SmartDiscover a automatická konfigurace Umožňuje zkonfigurovat veškerá potřebná nastavení na straně serveru a poskytnout

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

IceWarp Mail Server { Revoluce v komunikaci }

IceWarp Mail Server { Revoluce v komunikaci } ICEWARP MAIL SERVER VERZE 10 Novinky v modulu Mail server Služba AutoDiscover Služba určená pro automatickou konfiguraci klientských aplikací, která je založena na zadání e-mailové adresy a hesla. V produktu

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o.

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o. Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti Via Aurea, s.r.o. Aktualizováno: 31.10.2013 Obsah NASTAVENÍ A VYUŽÍVÁNÍ EMAILOVÝCH SLUŽEB NA SERVERU SPOLEČNOSTI...1 VIA AUREA, S.R.O....1

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Notifikační nástroj umožňuje propojit pracovní stanicí s aplikací IceWarp Web klient. Kromě funkcí pro upozorňování na nové události je pomocí ní možné

Více

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Obsah 1. Přístup přes webové rozhraní... 1 2. Možnosti nastavení schránky... 1 2.1. Změna hesla... 1 2.2. Pravidla... 2 2.3. Podpis...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Outlook konektor Uživatelská příručka

Outlook konektor Uživatelská příručka Outlook konektor Uživatelská příručka Verze 9 Úvod Merak Outlook konektor Merak Outlook konektor umožňuje synchronizovat data mezi programem Outlook a účty v Meraku. Výhody a funkční vlastnosti produktu:

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Employee Surveillance - Uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Použití produtku CESS... 2 2.1. Administrace CESS... 3 2.1.1.

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Příručka pro obsluhu aplikace Elektronický kurýr. Elektronický kurýr - 1 -

Příručka pro obsluhu aplikace Elektronický kurýr. Elektronický kurýr - 1 - - 1 - Obsah: 1. ÚVOD... - 3-2. POPIS ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ... - 3-3. UŽIVATELÉ ELEKTRONICKÉHO KURÝRA... - 3-4. PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU ELEKTRONICKÝ KURÝR... - 3-5. NASTAVENÍ SCHRÁNKY UŽIVATELE... - 4-6. SPRÁVA

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Internetové prohlížeče

Internetové prohlížeče Internetové prohlížeče Internetový prohlížeč je software (program), který slouží k zobrazování obsahu internetu (webových stránek) a stahování souborů. Některé prohlížeče mohou mít i další funkce jako

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

www.posticka.cz Jak to funguje?

www.posticka.cz Jak to funguje? Poštička.cz je webová aplikace, díky které budete moci ukládat kontaktní údaje svých zákazníků a přátel a následně je oslovit hromadně rozeslaným e-mailem. www.posticka.cz Jak to funguje? 1. Poštička.cz

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 7 U k á z k a k n i h y

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Mailkit. Rychlá příručka. More power to your emails

Mailkit. Rychlá příručka. More power to your emails Mailkit Rychlá příručka Úvod Tato uživatelská příručka je určena všem, jež se chystají používat Mailkit pro správu emailových kampaní, a vysvětluje ty nejpodstatnější vlastnosti této aplikace. Většina

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

1 Přihlášení do aplikace Online Operátor. 2 Nastavení pro Adobe Flash Player

1 Přihlášení do aplikace Online Operátor. 2 Nastavení pro Adobe Flash Player Obsah 1 Přihlášení do aplikace Online Operátor... 3 2 Nastavení pro Adobe Flash Player... 3 3 Ukázka virtuální místnosti Online Operátor... 4 4 Funkce a vlastnosti aplikace Online Operátor... 5 4.1 Klientské

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.0 Poslední aktualizace: 5. dubna 2012 Obsah 1. Začínáme 4 1.1 Co je to Manažer datových shránek 4 1.2 Po prvním spuštění 4 1.4 Nastavení

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

2. Thunderbird: jak ho získat 19

2. Thunderbird: jak ho získat 19 Obsah Úvod 9 Komu je určena tato kniha 10 Co v knize najdete 10 Verze Mozilla Thunderbirdu 11 Typografické konvence 11 Zvláštní odstavce 12 Kontakt na autora 12 Poděkování 12 1. Mozilla Thunderbird: co

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Aplikace B-SMS plus. 1. Stáhněte si *.zip archiv z webu www.maternacz.com ( sekce Hromadné SMS)

Aplikace B-SMS plus. 1. Stáhněte si *.zip archiv z webu www.maternacz.com ( sekce Hromadné SMS) Aplikace B-SMS plus Úvod B-SMS plus je samostatná SMS aplikace s vlastním adresářem čísel kontaktů. Umožní zákazníkovi rozesílat jednotlivé SMS a navíc umí hromadně odeslat SMS z připraveného csv/txt souboru.

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte.

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Windows: Internet Explorer Str. 2 Mozilla Firefox Str. 3 Google Chrome Str. 4 Opera

Více

Obsah. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. Technická podpora: +420 731 641 133 webdispecink@webdispecink.

Obsah. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. Technická podpora: +420 731 641 133 webdispecink@webdispecink. Manuál pro komunikaci s navigacemi Garmin + Obsah POPIS ŘEŠENÍ...2 ZAPOJENÍ...2 PRÁCE DISPEČERA...2 Nastavení předdefinovaných zpráv a činností...3 Nastavení doplňování účelu jízd, řidiče, poznámky...4

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více