Web klient příručka uživatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Web klient příručka uživatele"

Transkript

1 IceWarp Server Web klient příručka uživatele Verze 10

2 Začátek práce s rozhraním IceWarp Web klient Pro přístup do rozhraní je nutné přistoupit na adresu nastavenou správcem systému s použitím internetového prohlížeče. Mezi kompatibilní prohlížeče patří Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari a další. Přihlášení uživatele proběhne po zadání uživatelského jména a hesla. Pro přihlášení je možné vybrat si z několika možností: Zvolte volbu Udrž mě přihlášeného pokud si nepřejete být dotazováni na uživatelské jméno a heslo při každém přihlášení Zvolte Jméno pokud si přejete automaticky vyplňovat uživatelské jméno Zvolte Jméno a heslo pokud si přejete automaticky vyplňovat uživatelské jméno a heslo Zvolte Vždy se ptát pokud si přejete být vždy dotazováni Zvolte si požadovaný jazyk uživatelského rozhraní Upozornění: První přihlášení do web klientského rozhraní může zabrat více času. Do internetového prohlížeče uživatele se automaticky nahrává aplikační část uživatelského rozhraní tak, aby nebylo nutné jej stahovat při každém přihlašování.

3 Po přihlášení do web klientského rozhraní se zobrazí hlavní obrazovka sestávající se z následujících prvků: Hlavní nabídka Pole Přijmout Přijme nové zprávy a obnoví seznam složek Pro vytvoření nové položky klikněte na Vytvořit

4 Pole Zpráva Distribuční list Událost Úkol Žurnálu Poznámka Soubor SMS Volání Složka Otevře okno pro psaní nové ové zprávy Možnost definice distribučního listu pro odeslání u na více ových adres Vytvoření nové události do kalendáře Specifikace nového úkolu Vytvoření nového žurnálu Vytvoření nové poznámky Nahrání nového souboru do souborové složky Otevře okno pro psaní nové SMS zprávy. Možnost zavolat pomocí integrovaného VoIP klientského programu právě připojeným účastníkům. Pro správné fungování je nutné mít nainstalovaný prvek Java Media Framework. V případě problémů kontaktujte prosím správce systému. Možnost definice nové uživatelské složky do seznamu složek. Pole Možnosti Nastavení administrátora Otevře možnosti nastavení účtu. Kompletní přehled naleznete níže v dokumentu Možnost nastavení administrátora je pro běžné uživatele skryta. Dostupná je pouze pro uživatele s oprávněním správce systému.

5 Pravidla Účty Import / Export Licence Nastavení pravidel pro zpracování pošty. Veškerá nasdtavená pravidla se posléze zpracovávají přímo na straně serveru. Dialog umožňující nastavení a změnu uživatelského hesla a přidání dalších uživatelských účtů. Funkce pro exportování a importování dat z Web klientského rozhraní. Dialog pro zobrazení a správu licencí ostatních klientských programů. Pole Celkový počet zpráv / počet nepřečtených zpráv Přepnutí zobrazení z klasického na širokoúhlé Vypne nebo zapne zobrazení IM klientské aplikace Aktivuje nebo deaktivuje integrovaný VoIP klient Zobrazení složek Ikona Složka obsahující Přijaté zprávy Složka obsahující Odeslané zprávy

6 Standardní složka obsahující zprávy Složka obsahující zprávy označené jako Nevyžádané Složka obsahující seznam nevyžádaných adres Složka obsahující seznam vyžádaných adres Složka obsahující karanténu Ikona pro přístup ke kontaktům Ikona pro přístup do kalendáře Ikona pro přístup k práci se soubory Ikona pro přístup k zadávání úkolů Ikona pro zadávání Žurnálů Ikona pro ukládání smazaných položek Funkce po stisku pravého tlačítka v zobrazení zpráv Pole Otevřít v okně Otevře zprávu, kalendář, či jiný objekt v novém aplikačním okně Vytvořit Vytvoření nové položky Přídat Přidání nového kontaktu nebo IM kontaktu Odpověď Vytvoření odpovědi na zprávu Odpovědět všem Vytvoření odpovědi na zprávu všem odesilatelům Předat Předání zprávy na jinou ovou adresu Předat jako přílohu Původní bude přidán jako příloha k nové e- mailové zprávě Přesměrovat Předání ové adresy se zachováním

7 Označit jako přečtené Označit jako nepřečtené Označit jako vyžádaný Označit jako nevyžádané Uložit jako Přesunout do složky Kopírovat do složky Smazat původních adres odesilatele Zvolené zprávy budou označeny jako přečtené Zvolené zprávy budou označeny jako nepřečtené Označení ových zpráv označených jako Spam za vyžádané Označení ových zprávy, které nebyly korektně označeny jako Spam za nevyžádané Možnost uložení u jako Text, HTML nebo EML soubor Umožňuje přesunout zvolené zprávy do složky. Původní zprávy budou ze složky odstraněny. Umožňuje kopírovat zprávy do složky. Původní zprávy nebudou ze složky odstraněny. Umožňuje smazání položek. Funkce po stisku pravého tlačítka v zobrazení složek Pole Přidat složku Přesunout složku Vytvořit virtuální složku Přejmenovat složku Přidat sdílený účet Přístupová práva pro složku Označit složku jako přečtenou vyprázdnit Zobrazí dialog pro přidání nové složky Umožňuje přesunout složku do jiné složky Možnost definice virtuální složky. Ta umožňuje zobrazení několika nezávislých složek. Více se o ní dozvíme dale v dokumentu. Přejmenuje zvolenou složku s libovolným názvem Možnost přidání pohledu na sdílený účet. Funkci je možné použít v případě, kdy uživateli nabízí jiný uživatel ke sdílení svá data. Umožňuje uživateli nastavit přístupová práva a sdílet tak data ve složce jinému uživateli. Umožňuje označit všechny zprávy ve složce jako přečtené. Umožňuje jedním klikem vyprázdnit všechny zprávy určené pro smazání

8 Smazat složku Umožňuje smazání konkrétní složky. Přidání nové složky Dialog pro přidání zprávy je možné vyvolat pomocí kliknutí pravého tlačítka na seznam složek. Uživatel si může vybrat z následujících typů složek: Typ Pošta Kontakt Kalendář Žurnály Poznámky Úkoly Soubor RSS Přidání nové složky určené pro ukládání zpráv Možnost přidání nové složky obsahující Kontakty Možnost přidání nové složky pro Kalendáře Možnost přidání nové složky pro ukládání Žurnálů Možnost přidání nové složky pro ukládání Poznámek Možnost přidání nové složky pro ukládání Úkolů Možnost přidání nové složky pro práci se Soubory Možnost přidání nové složky pro práci s RSS

9 Přesunutí složky Přesunutí složky pomocí tohoto dialogu je možné provést velmi jednoduše. Stačí kliknout na konkrétní složku, podržet levé tlačítko a přesunout ji ve stromě do požadované úrovně. Vytvoření virtuální složky Pro vytvoření virtuální složky stačí kliknout ve stromě složek pravým tlačítkem a zvolit možnost Vytvořit virtuální složku

10 V dialogu pro vytvoření složky vyplňte položku Jméno a zvolte Typ složky. Virtuální složky umožňují sjednocovat do jednoho pohledu data ze všech podporovaných složek ve Web klientském rozhraní. Po volbě jednotlivých složek, které mají součástí virtuální složky je možné zvolit primární složku pro zobrazení pomocí kliknutí na tlačítko Primární. V primární složce se automaticky ukládájí veškeré položky, které se v rámci virtuální složky vytvoří. Po vytvoření se virtuální složka zobrazuje v seznamu složek následovně: Přejmenování složek Složku je možné přejmenovat kliknutím pravým tlačítkem na složku. Uložení proběhne ihned po zadání nového názvu.

11 Nastavení sdílení dat Jak nastavit sdílení dat? Klikněte pravým tlačítkem na složku, jejíž data si přejete sdílet jinému uživateli a zvolte v nabídce možnost Přístupová práva pro složku Klikněta na tlačítko Přidat nový

12 Nabídka pro volbu uživatelů, kterým chcete umožnit přístup do svých dat umožňuje ihned zvolit konkrétní uživatele pomocí levého panelu nebo zadat jejich ovou adresu manuálně pomocí pole v pravém panelu. V tomto případě umožňujeme přístup k datům uživateli Po volbě uživatele klikněte na tlačítko OK Následuje dialog pro nastavení vlastností sdílení. Uživateli umožňuje nastavit práva pro zápis, čtení, mazání, či kompletní správu dat v dané složce. Zobrazení sdílených dat Jakmile dojde ke zpřístupnění dat, je cílovému uživateli automaticky doručena zprávy upozorňující na možnost zobrazení složky a umožňení přístupu. Přístup je nutné manuálně potvrdím následujícím způsobem: Klikněte pravým tlačítkem na ikonku uživatele a zvolte položku Přidat sdílený účet

13 Systém ihned pro potvrzení sdílení automaticky navrhne adresy jednotlivých uživatelů, kteří možnost přístupu ke svým datům nabízejí. Na uživatele stačí kliknout a pomocí šipky uprostřed dialogu jej přesunout do zvolených adres. Volbu potvďte stisknutím tlačítka OK. Data uživatele budou ihned viditelná v seznamu složek. Od ostatních je bude odlišovat ikona s e- mailovou adresou v popisu. TIP: Automatická synchronizace složek

14 Obnovování dat v jednotlivých složkách probíhá ihned po stisknutí odkazu Přijmout v horním modrém panelu. ové a sdílené ové složky je ale možné synchronizovat zcela automaticky a to přímo serverem. Pokud potřebujete z nějakého důvodu zcela automatickou synchronizaci provádět, stačí kliknout pravým tlačítkem na složku a zaškrtnout položku Synchronizovat. Tato akce je dostupná pouze pro ové složky. Zobrazení zpráv Ikona Ikona označující nepřečtenou zprávu Ikona označující přečtenou zprávu Ikona označující zprávu s přílohou Ikona označující přečtenou a zodpovězenou zprávu Ikona označující zprávu s vysokou důležitostí

15 Panel vyhledávání Pole Pole vyhledávání Předmět, Odesilatel, Příjemce, Tělo Datum začátku a konce Minimální a maximální velikost Vyhledat Do tohoto pole vložte slovo, které si přejete vyhledat Definujte v jaké části zprávy si přejete vyhledávat Definujte v jakém časovém období si přejete vyhledávání provést Definujte minimální a maximální velikost zprávy Tlačítko pro spuštění vyhledávání Minimalizace a maximalizace oken Ovládácí prvek pro minimalizaci okna Stejně jako v případě bežných aplikací v operačním systému umožňuje IceWarp web klient minimalizovat nebo maximalizovat otevřená okna a umožnit tak plnou optimalizaci pracovního prostředí (obrázek 1). Minimalizovaná okna se poté přesunou do pravé části obrazovky odkud je možné klikem provést jejich maximalizaci. (obrázek 2) Nástrojová lišta pro maximalizaci

16 Ikona Ikona pro minimalizované okno kompozice nebo prohlížení ové zprávy. Ikona pro minimalizované okno zobrazení kontaktu Ikona pro minimalizované okno práce s kalendářem. Ikona pro minimalizované nastavení účtu Ikona pro minimalizované okno definice distribučního seznamu Ikona pro minimalizované okno poznámky Ikona pro minimalizované okno pro práci se soubory Ikona pro kompozici SMS zprávy Ikona pro minimalizaci psaní SMS zprávy Nastavení uživatelského účtu

17 Pole Pošta IM Obecné Kalendář Bezpečnost Základní nastavení vlastností uživatelských účtů jakými jsou například automatický odpovídač, přesměrování zpráv nebo definice podpisů. Nastavení IM klienta pro komunikaci s ostatními uživateli Obecné možnosti pro přizpůsobení vzhledu rozhraní nebo volba jazyka. Nastavení rozmezí pracovních hodin, prázdnin a připomínek. Správa certifikátů pro podepisování a šifrování zpráv nebo nastavení chování Antispam modulu.

18 Pole Výchozí označení Předat zprávy Zapnout zvukové upozornění Automaticky kontrolovat nové zprávy po Vyprázdnit koš každých (Dní) Přesunout smazané zprávy do koše Při vyprázdnění složky smazat zprávy Přidávat příjemce do adresáře Automaticky zobrazovat obrázky Výchozí znak pro označení ových zpráv Možnost nastavení předávání zpráv. Uživatel má možnost zvolit, zda má být zpráva předána jako příloha přiložená k předané zprávě nebo napřímo. V případě nové události nebo přijetí zprávy spustí web klient zvukové upozornění. Tato volba vyžaduje podporu technologie Adobe Flash. Zprávy ve složkách se neaktualizují automaticky. Tato volba umožňuje provádět kontrolu nově doručených zpráv v nastaveném časové periodě. Nastavení automatického mazání smazané pošty po určitém počtu dní. Umožňuje nastavit Web klient tak, aby se v případě smazání zprávy automaticky přesunula do koše. Bez použití této volby není standardně koš zobrazen. K prvnímu zobrazení ikony koše dojde až ve chvíli smazání ové zprávy. Po kliknutí pravým tlačítkem na určitý druh složek je možné nastavit automatické mazání zpráv namísto jejich umisťování do koše. V případě odeslání zprávy bude každý nový příjemce automaticky přidán do kontaktů. Zapíná automatické zobrazování náhledů na obrázky v ových zprávách.

19 Pole Zažádat potvrzení o přečtení Použít SmartAttach Ukládat zprávy do složky odeslané Šifrovat Formát zprávy Alias Odpovědět na adresu V případě odeslání ové zprávy bude automaticky vygenerován požadavek o potvrzení o přečtení u. Aktivuje nebo deaktivuje využití technologie SmartAttach při přikládání souborů k ovým zprávám. Automatické umisťování odeslaných ových zpráv do složky Odeslané. Šifrování odchozích ových zpráv. Pro korektní použití je nutné disponovat osobním certifikátem. Určuje, zda bude zpráva odeslána v HTML formátu nebo prostém textu. Výběr aliasu pro odeslání zprávy. Možnost výběru adresy určené pro odpověď.

20 Nastavení automatické odpovědi Pole Mód odpovědi Odesilatel Předmět Text Odpovědět pokud je zpráva adresována na moji adresu. Neodpovídat automatická odpověď není aktivní Odpovědět vždy Server bude automaticky odesílat odpovědi na všechny doručené ové zprávy Odpovědět jednou Server si pamatuje ové adresy odesilatelů a odpoví každému pouze jednou. Odpovědět znovu po nastaveném čase automatické zaslání odpovědi po nastaveném počtu dní. Nastavuje adresu odesilatele automatické odpovědi. Nastavuje předmět automatické odpovědi. Nastavuej text, který má být součástí automatické odpovědi. Toto nastavení doporučujeme použít vždy. Systém nebude zasílám automatickou odpověď v případech, kdy je adresa uživatele zahrnuta pouze v CC nebo je součástí mailing listu.

21 Odpovědět pouze mezi Nastavení času v rámci kterého má docházet k zasílání automatické odpovědi. Nastavení předávání zpráv Pole Předat na Zanechat zprávu na serveru Předat zprávy starší než (Dní) Předat starší zprávy na Pole pro nastavení cílové ové adresy k předávání zpráv. Kopie zprávy zůstane v přijatých zprávách i po přesměrování. Automatické předání zpráv starších než nastavený počet dní. Cílová adresa pro předání starších ových zpráv.

22 Potvrzení o přečtení Dialog umožňující nadefinovat ovou zprávu, která se využívá při potvrzení o přečtení zprávy. Pole Předmět Textová část Předmět u pro potvrzení. Obsahuje standardně definovaný text, který je možné libovolně měnit podle požadavků uživatele.

23 Nastavení podpisu Pole Zobrazit podpis na vrchu zprávy Textová oblast Zobrazuje podpis na horní části ové zprávy. Při každé kompozici zprávy bude automaticky podpis vložen. Obsahuje text automaticky vkládáného podpisu. Identity Funkce identity umožňuje nastavit koncovému uživateli další ové adresy, které využívá ke komunikaci.

24 Pole Identita Obsahuje další ové adresy, které si uživatel přeje využívat ke komunikaci. Pro přidání stačí definovat ovou adresu a kliknout na tlačítko Přidat. Textová oblast Na obrázku již bylo přidáno několik dalších e- mailových adres. V případě, že si je již nepřejete využívat, stačí kliknout na adresu a poté na tlačítko Vyjmout.

25 Identitu lze zvolit při kompozici ové zprávy kliknutím na tlačítko Možnosti. Volbu identity lze provést zvolením adresy v poli Alias.

26 Obecné nastavení účtu Pole Zapamatovat stav Zapnout zvukové upozornění Automatické otevřené okna rozhovoru Automaticky přihlašovat nové uživatele Instant Messaging klient si automaticky zapamatuje poslední stav (Online, Off-line, Nerušit..) V případě došlé IM zprávy webklient automaticky spustí zvukové upozornění. Po přijetí IM zprávy dojde k automatickému otevření dialogového okna. Zajistí automatické přidávání nových uživatelů do do seznamu kontaktů bez nutnosti autorizace.

27 Pole Skin Funkce, která umožňuje změnit vzhled aplikace. Na správcem definované grafické šablony. Jazyk Změna jazyka uživatelského rozhraní. Úvodní stránka Definuje úvodní stránku zobrazenou pro prihlášení. Uživatel si může zvolit, zda-li zobrat osah přijatých zpráv nebo úvodní stránku s informacemi o přihlášení. Formát data Umožňuje zvolit si mezi evropským a americkým formátem data. Přednačtené položky zobrazení Počet předem načtených řádků v zobrazení e- mailových zpráv po přihlášení.

28 Nastavení složek Tato obrazovka umožňuje uživateli nastavit jaké výchozí složky pro jednotlivé účely použít. Po kliknutí na tlačítko je možné zvolit si cílovou složku.

29 V případě, že cílová složka neexistuje, je možné ji vytvořit kliknutím na tlačítko Nová složka Nastavení kalendáře Pole Den začíná v Nastavuje začátek pracovního dne Den končí v Nastavuje konec pracovního dne Týden začíná v Nastavení začátku pracovního týdne Týden začíná konkrétní den Při použití této funkce bude automaticky pracovní týden začínat zvoleným dnem. ová adresa pro zasílání připomínek Pokud je adresa pro zasílání připomínek jiná, než standardní ová adresa uživatele, je možné ji nastavit v tomto poli. Odesílat denní agendu em Denní agenda bude automaticky odeslána e- mailem. Odesílat připomínky em Veškeré připomínky k událostem uloženým na server budou automaticky odeslány em.

30 Výchozí nastavení Pole Prohlížení událostí Zobrazit událost jako Sdílení Umožňuje nastavit výchozí pohled na události nastavené v kalendáři. Umožňuje zobrazovat události jako volné, předběžně zabrané (v případě, že událost nebyla ješte potvrzena), Obsazené (událost je potvrzena a uživatel nebude po dobu jejího trvání dostupný), Mimo kancelář (v případě kdy uživatel není přítomný v kanceláři). Výchozí nastavení sdílení pro jednotlivé typy položek. Je možné si zvolit z Veřejného a Soukromého sdílení.

31 Nastavení připomínek Pole Připomenout Typ Adresa Nastavení výchozí lhůty pro zasílání připomínek na ovou adresu. připomínka formou zaslání u Okno otevření nového okna aplikace Žádné s výchozím nastavením jsou připomínky aktivní Nastavení ové adresy pro zasílání připomínek. Nastavení prázdnin Správce systému může nastavit pro celý server seznam svátků v různých zemí. Ten je viditelný všem uživatelům. Ti pak mají možnost volit mezi svátky, které se vztahují na jejich pracovní dobu. K aplikaci svátků do kalendáře stačí pouze vybrat zemi a kliknout na tlačítko OK.

32 Bezpečnostní nastavení Umožňuje uživateli spravovat soukromé certifikáty pro podepisování zpráv a nastavit individuální vlastnosti Antispam modulu. Pole Nahrát Stáhnout Vyjmout Umožňuje nahrát platný certifikát na server Umožňuje stáhnout aktuální certifikát ze server Vyjme aktuální certifikát z nabídky Nastavení Antispam modulu

33 Umožňuje změnit chování Antispam jádra pro konkrétní uživatele. Pole Anti-Spam Karanténa Mód hlášení Antispamu Mód složky Spam Umožňuje uživateli aktivovat a deaktivovat kontrolu příchozích zpráv Antispam modulem. Umožňuje uživateli použít nebo nepoužít funkce karantény. Použití této funkce doporučujeme prodiskutovat se správcem server.u. Antispam modul umožňuje pravidelné každodenní zasílání hlášení o filtrované poště. Tuto funkci je nutné povolit správcem serveru. Antispam modul umožňuje umisťovat veškeré zprávy označené jako nevyžádané do izolované složky Spam. Politiku využití této funkce nastavuje správce serveru. Uživatel má možnost ji změnit.

34 Nastavení uživatelského účtu Parametry uživatelského účtu je možné nastavit kliknutím na Možnosti a Účty. Pole Jméno Staré heslo Nové heslo Potvrzení hesla Alternativní adresa Jméno uživatele uživatelského účtu Pole pro zadání původního hesla v případě změny Pole pro zadání nového hesla v případě změny Pole pro opětovné zadání hesla v případě změny Pole pro zadání alternativní adresy v případě

35 Záložka Ostatní umožňuje nastavení odběru dat z externího POP3 / IMAP účtu Pole Jméno Heslo Protokol Server Port Pole pro zadání vzdálené ové adresy Pole pro zadání uživatelského jména Pole pro zadání hesla Volba protokolu pro stahování zpráv Nastavení host adresy POP3 nebo IMAP server Nastavení portu pro stahování zpráv. Výchozí port pro server POP3 je 110, výchozí port pro IMAP server 143. Pole pro zadání libovolného popisu server Import a export Web klient umožňuje importovat a exportovat kontakty a data kalendáře uložené v různých formátech přímo na GroupWare server. Pole Zvolte vstupní formát Kliknutím na seznam zvolte vstupní formát dat, která si přejete importovat na server. Auto použitím této volby se pokusí Web klientské rozhraní automaticky rozeznat typ vstupního formát. CSV volba pro formát CSV (data jsou oddělená

36 čárkou) vcalendar formát pro ukládání kalendářových položek. vcard formát pro ukládání kontaktních dat LDIF formát dat uložených ve stylu LDAP Zvolte cílový adresář Klikněte na jméno složky, do které si přejete importovat data a klikněte na tlačítko OK Nahrát Kliknutím na tlačítko Nahrát zvolte soubor, ze kterého si přejete data importovat. Export dat Data ze serveru je možné pomocí Web klientského rozhraní take exportovat do CSV souboru. Cílový formát je podporován velkým množstvím cílových aplikací, do kterých je možné data přenést.

37 Pole Kontakty Zvolit CSV oddělovač Export CSV soubor Zvolte zdrojovou složku kontaktů na uloženou na server Formát CSV může být oddělen několika druhy znaků. Pokud si nejste jisti, jaký formát je čitelný v aplkaci, do které chcete svá data přenést, použijte první volbu. Umožňuje zvolit si cílový CSV soubor určený pro uložení exportu dat.

38 Instant Messaging klient IM klient se nachází v pravé uživatelského rozhraní a umožňuje komunikaci s ostatními uživateli v reálném čase. Viditelná část umožňuje kliknutím na hvězdičku změnit stav (Online, Offline, Nerušit..) nebo celý pravý panel schovat. Dolní část klientského rozhraní obsahuje potvrzené Kontakty uživatelů, se kterými je možnést komunikovat. Pro přidání uživatele do svého seznamu kontaktů klikněte pravým tlačítkem na pole Přidat kontakt Po kliknutí se objeví dialog pro zadání Jabber ID, přezdívky a Skupiny. Do pole Jabber ID zadejte e- mailovou adresu uživatele, kterého si přejete přidat. Přezdívka může být libovolná a pole Skupina není nutné vyplňovat pokud si nepřejete uživatele třídit do skupin (Kamarádi, Kolegové apod.). Přidání kontaktu musí odsouhlasit druhá strana tedy uživatel, kterého si přejete přidat. Po přihlášní do Web klientského rozhraní se druhé straně objeví dialog pro potvrzení přidání

39 Kliknutím na tlačítko Přijmout dojde na straně žadatele k přidání do seznamu kontaktů. Stejný dialog se objeví iu na straně žadatele. Po potvrzení dojde automaticky k přidání žadatele u žádaného. Pokud je akce úspěšná, objeví se kontakt v seznamu. Dvojklikem levým tlačítkem je možné ihned komunikovat a psát krátké textové zprávy. Pravé tlačítko umožňuje další akce.

40 Pole Otevřít rozhovor vcard Historie Odeslat Poslat soubor Volat nyní Přejmenovat Skupina Vyjmout Otevře okno pro komunikaci a kompozici zprávy Zobrazí kontaktní informace uživatele Umožňuje otevřít historii komunikace s uživatelem. Historie může být uložena na straně server a je dostupná také pomocí externích IM klientských programů. Umožňuje odeslat uživateli Umožňuje poslat soubor pomocí web klientského rozhraní. Pokud server podporuje VoIP funkce, umožňuje toto pole uživateli zavolat. Použití této funkce závisí nejen na nastavení serveru, ale take povolené politiky internetového prohlížeče. Přejmenování popisu uživatele v seznamu kontaktů. Zařadí uživatele do skupiny Umožňuje vyjmout uživatele ze seznamu kontaktů. Použití kalendáře Kalendář je pro uživatele dostupný po kliknutí na složku v levém stromě složek. Pro přidání položky kalendáře klikněte do pole kalendáře, držte levé tlačítko myši a táhněte ukazatelem po zvoleném časovém úseku.

41 Poté klikněte pravým tlačítkem pro přidání položky a klikněte na volbu Nová Pro událost je možné následující parametry:

42 Pole Zobrazit jako Lokalita Od Do Trvání Poznámky Kategorie Soukromý Připomenout Možnost nastavení změny způsobu zobrazení události. Ve standardním zobrazení se událost zobrazí jako obsazená. události, který se zobrazuje v náhledu kalendáře. Možnost definice locality, ve které se událost odehrává. Nastavení začátku události Nastavení konce události Doba trvání události Možnost dlouhého popisu události Volba kategorie Tato funkce nastaví událost jako soukromou. V případě, že kalendář sdílíte s jiným uživatelem nebude možné zobrazovat obsah události. Prostor v kalendáři je označen pouze jako obsazený. Možnost nastavení automatické připomíny.

43 Pole Opakující se Pro události je možné nastavovat opakování. Denně, týdně, měsíčně, či ročně. Záložka Plánovač umožňuje pozvat k události další učástníky. Pro participaci dalších uživatelů stačí kliknout na tlačítko Přidat nový.

44 Do vyznačeného pole zadejte ovou adresu učástnika a klikněte na OK. Učástník nemusí být nutně uživatel na stejném serveru.

45 Pole Přidat nový Poslat pozvánku všem učástníkám Pravý panel s kalendářem Přidá nového učástníka k události Funkce automaticky vygeneruje ovou zprávu s pozvánkou a pošle ji všem zvoleným učástníkům. ová zprávy je formátována v HTML a obsahuje tlačítka pro potvrzení účasti. Hned jakmile učástník svoji přítomnost potvrdí, objeví se u někoho zelená značka. Obsahuje náhled do kalendáře pozvaných učástníků. Modrá barva značí obsazený termín, červená barva volné místo. Tato část obrazovky zjednodušuje při plánování zjistit, zda má učástník volný nebo obsazený termín.

46 Poslední záložkou u kalendáře je záložka Přílohy. Každá událost nebo kontakt může stejně jako e- mailová zpráva obsahovat přílohu. Uživatel ji na server může přiložit kliknutím na tlačítko Nahrát a volbu potvrdit tlačítkem OK.

47 Sdílení kalendářů a kontaktů a ů Uložená data na serveru je možné sdílet se zvolenými uživateli a nastavit přístupová práva. Zvoltu si složku, kterou si přejete sdílet s dalším uživatelem a klikněte na ni pravým tlačítkem Klikněte na položku Přístupová práva pro složky Po zobrazení dialogu klikněte na Přidat nový.

48 Do zvýrazněného pole zadejte uživatele, se kterým si přejete svá data sdílet a klikněte na tlačítko OK. Sekce Položky nastavují přístupová práva pro jednotlivé položky uložené ve složce. Sekce Složka nastavuje práva pro celou Složku. Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka OK.

49 Aby uživatel Petr, kterému svá data v tomto případě sdílite viděl obsah sdílené složky, musí sám jeji zobrazení potvrdit pomocí kliknutí pravého tlačítka na ikonu uživatele v seznamu vlastních složek a kliknout na položku Přidat sdílený účet Uživatel Petr pak musí nastavit zobrazení sdílených složek užvatele admin. Postup je shodný s nastavením samotného sdílení. Stačí pouze zadat ovou adresu uživatele, jehož data chceme ve svém stromě zobrazovat.

50 Sdílená data uživatele admin se ihned po potvrzení zobrazí v levém stromě, kde je umísťen seznam složek.

Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor

Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor Dokumentace k produktu IceWarp Outlook konektor IceWarp Outlook konektor 4 umožňuje synchronizovat informace mezi IceWarp serverem a klientskou aplikací Outlook. Konektor přináší: Vysokou stabilitu a nízké

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Přihlášení k webmailu a jeho nastavení

Přihlášení k webmailu a jeho nastavení Přihlášení k webmailu a jeho nastavení Obsah Kontakt technické podpory... 2 Přihlášení k webmailu... 2 Změna hesla... 2 Nastavení podpisu... 4 Nastavení automatické odpovědi... 7 Jak odesílat e-mailem

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem.

Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem. Návod k nastavení účtu v emclient (IceWarp Desktop) pro práci s IceWarp Mail serverem. SmartDiscover a automatická konfigurace Umožňuje zkonfigurovat veškerá potřebná nastavení na straně serveru a poskytnout

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Hromadné licence společnosti Adobe

Hromadné licence společnosti Adobe Hromadné licence společnosti Adobe Konzole pro správu zákazníků programu VIP Příručka pro uživatele programu Value Incentive Plan (VIP) Verze 2.5 20. listopadu 2013 Obsah Co je Konzole pro správu pro zákazníky

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Notifikační nástroj umožňuje propojit pracovní stanicí s aplikací IceWarp Web klient. Kromě funkcí pro upozorňování na nové události je pomocí ní možné

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ

Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Groupwise PŘÍSTUP A NASTAVENÍ E-MAILOVÉ SCHÁNKY PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ Obsah 1. Přístup přes webové rozhraní... 1 2. Možnosti nastavení schránky... 1 2.1. Změna hesla... 1 2.2. Pravidla... 2 2.3. Podpis...

Více

IceWarp Mail Server { Revoluce v komunikaci }

IceWarp Mail Server { Revoluce v komunikaci } ICEWARP MAIL SERVER VERZE 10 Novinky v modulu Mail server Služba AutoDiscover Služba určená pro automatickou konfiguraci klientských aplikací, která je založena na zadání e-mailové adresy a hesla. V produktu

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 01-04 - 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o.

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o. Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti Via Aurea, s.r.o. Aktualizováno: 31.10.2013 Obsah NASTAVENÍ A VYUŽÍVÁNÍ EMAILOVÝCH SLUŽEB NA SERVERU SPOLEČNOSTI...1 VIA AUREA, S.R.O....1

Více

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu 1. Obecné informace Příchozí zprávy se ukládají do vaší schránky na serveru mail.ktkadan.cz. Tuto schránku

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 1.0 (170714) 1 Obsah 1. Základní informace o používání SKV - aplikace pro výběr kvalitních výsledků...3 1.1 Příhlášení do SKV...3 2.1 Změna

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

MS Exchange a MS Outlook

MS Exchange a MS Outlook MS Exchange a MS Outlook Břetislav Regner PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Faxový server společnosti PODA s.r.o.

Faxový server společnosti PODA s.r.o. Faxový server společnosti PODA s.r.o. Vážení zákazníci, jako doplněk k poskytovaným službám VoIP jsme pro vás zprovoznili službu faxového serveru. Tento server vám umožní pohodlně odesílat a přijímat faxy

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

y v TimeMakeru

y v TimeMakeru E-Maily v TimeMakeru Jakákoliv komunikace od externího uživatele (uživatele, který nemá TimeMaker) anebo pro něj. Po doručení se objeví ve Vašem Souhrnném Inboxu. Vždy se pozná podle znaku @ v adrese,

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Návod popisuje kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v prostředí operačního systému Apple

Více

Úvod 2 Snížení intervalu pro automatický import zásilek 3 Možnost použít jiné jméno odesílatele na štítku 4 Podporujeme i webový prohlížeč Opera

Úvod 2 Snížení intervalu pro automatický import zásilek 3 Možnost použít jiné jméno odesílatele na štítku 4 Podporujeme i webový prohlížeč Opera Moje DPD Víkendová aktualizace 21. 1. 2017 Obsah 1 Úvod 1 2 Snížení intervalu pro automatický import zásilek 2 3 Možnost použít jiné jméno odesílatele na štítku 3 4 Podporujeme i webový prohlížeč Opera

Více

Uživatelský manuál. Obsah

Uživatelský manuál. Obsah Uživatelský manuál Obsah Úvodní stránka a horní menu Registrace uživatele Registrace studenta Registrace pedagoga Registrace firmy Přihlášeni do systému Obnovení zapomenutého hesla Nastavení uživatelského

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů.........................................

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

3D EDITOR. Základy práce s programem. Verze 1.0.0

3D EDITOR. Základy práce s programem. Verze 1.0.0 3D EDITOR Základy práce s programem Verze 1.0.0 OBSAH 1. Přehled verzí aplikace... 3 2. Spuštění aplikace... 4 3. Princip jednoho souboru... 4 4. Práce ve více oknech... 4 5. Rozložení okna s úlohou...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

1.2 Nastavení datové schránky

1.2 Nastavení datové schránky 1.2 Nastavení datové schránky Důležitou částí systému datových schránek je samotné uživatelské nastavení datové schránky. Mezi jeho nejvýznamnější prvky pak patří nastavení upozorňování o příchozích zprávách

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač.

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikace My Instant Communicator Desktop. Aplikace My Instant Communicator pro počítač. OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Aplikace My Instant Communicator pro počítač Aplikace My Instant Communicator pro počítač ve svém intuitivním uživatelském

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

UCTRADER. FX Trading Online. Uživatelská příručka. Spots Forwards Swaps Online

UCTRADER. FX Trading Online. Uživatelská příručka. Spots Forwards Swaps Online UCTRADER FX Trading Online Uživatelská příručka Spots Forwards Swaps Online Jak používat UCTrader Přihlášení Klikněte na poskytnutou URL adresu, vložte Uživatelské jméno, PIN, Heslo a potvrďte tlačítkem

Více

Návod na používání webmailu

Návod na používání webmailu Návod na používání webmailu Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní školní e-mailovou schránku. K té se lze připojit buď pomocí webového klienta http://webmail.utb.cz, nebo libovolného e-mailového

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru. Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client

Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru. Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client Návod: Připojení ke školnímu FTP serveru Návodu sloužící k přípojení k FTP serveru pomocí: Total Commander Webové rozhraní FTP Novell Client Příhlášní ke školnímu FTP serveru pomocí programu Total Commander

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Ve spojení s aplikací Microsoft Outlook přináší software Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite vysokou

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Nastavení datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které je určené k doručování písemností státních institucí (orgánů veřejné moci)

Více

První přihlášení k Office 365

První přihlášení k Office 365 První přihlášení k Office 365 Na webové stránce https://outlook.office365.com se přihlaste pomocí své emailové adresy (uživatelské jméno) a přiděleného hesla pro první přihlášení. Ihned po přihlášení budete

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/13 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

Dispatcher PDA Dokumentace

Dispatcher PDA Dokumentace Dispatcher PDA Dokumentace květen 2005 1 Obsah: 1. Základní popis programu 2. Blokové schéma zapojení 3.1. Úvodní obrazovka 3.2. Zahájení jízdy 3.3. Ukončení jízdy 3.4. Záznam o tankování 3.5. Události

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Outlook konektor Uživatelská příručka

Outlook konektor Uživatelská příručka Outlook konektor Uživatelská příručka Verze 9 Úvod Merak Outlook konektor Merak Outlook konektor umožňuje synchronizovat data mezi programem Outlook a účty v Meraku. Výhody a funkční vlastnosti produktu:

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/20 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Aplikace NAM tracker

Aplikace NAM tracker Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů (výchozí obrazovka)..............................

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Doručená pošta... 2. 5. Nevyžádaná pošta... 3. 6. Správa složek...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Doručená pošta... 2. 5. Nevyžádaná pošta... 3. 6. Správa složek... 1. Obsah 2. Úvod 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Doručená pošta... 2 5. Nevyžádaná pošta... 3 6. Správa složek... 4 7. Adresář... 4 8. Nová pošta... 7 9. Přizpůsobení pošty... 11 10. Kalendář...

Více

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA Strana č. 1 ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ OBČANA NÁVOD NA VYPLŇOVÁNÍ A ODESLÁNÍ FORMULÁŘŮ IČ: 63078236, DIČ: CZ63078236, OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 3044 Strana 1 / 13 Strana č. 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod...

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Přihlášení Přihlaste na server: https://el.lf1.cuni.cz a zvolte přihlášení jako Charles University Prague: Medical students, employees and graduates.

Přihlášení Přihlaste na server: https://el.lf1.cuni.cz a zvolte přihlášení jako Charles University Prague: Medical students, employees and graduates. Adobe Connect stručný průvodce vkládáním a zveřejňováním výukových materiálů Vkládat lze soubory v jednom z následujících formátů: *.ppt, pptx*, *.flv, *.swf, *.pdf, *.gif, *.jpg, *.png, *.mp3, *.html,

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze

Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze Obsah: 1) Úvod charakteristika funkcí 2) Instalace 3) První spuštění - menu 4) Selektivní vyhodnocení plochy + uložení 5) Práce s projektem a exporty 6) Poznámky

Více

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Employee Surveillance - Uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Použití produtku CESS... 2 2.1. Administrace CESS... 3 2.1.1.

Více