Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1."

Transkript

1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu AutoCont CZ a.s.

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOKUMENTU Připravil Ing. Milan Martinec Historie změn dokumentu Datum Verze Popis Autor Prvotní verze pro pilotní provoz Martinec Verze 1.0 Strana 2 z 24

3 OBSAH 1. Základní principy ovládání portálu Pás karet ribbon Skupiny oprávnění přidání uživatele do skupiny Zobrazení skupin oprávněn Přidání uživatele do skupiny Odebrání uživatele Možosti nastavení navigace Konforgurace horní navigace Konfigurace levého menu rychlé navigace Přidání odkazu Úprava odkazu Změna pořadí odkazů Přesun životních situací Úpravy úvodních stránek oblastí Uložení změn Publikování změn Vytváření a úprava stránek s obecnými texty Verze 1.0 Strana 3 z 24

4 1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY OVLÁDÁNÍ PORTÁLU 1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY OVLÁDÁNÍ PORTÁLU 1.1. PÁS KARET RIBBON Anonymní uživatel může v portálu pouze prohlížet obsah, proto mu není zpřístupněn pás karet s ovládacími prvky. Ten je zpřístupněn pouze registrovaným uživatelům a rozsah jeho prvků je závislý na úrovni oprávnění daného uživatele. Každá stránka systému SharePoint obsahuje pásy karet tzv. ribbony. Ribbony se mění podle toho, v jakém typu agendy se nacházíme. Na následujících obrázcích je zobrazeno několik typů ribbonů s krátkým popisem jejich funkcí. Obecný obrázek Ribbonu a stručný popis Obrázek 1 Ukázka Lišty nabídek - Ribbon Vlastní práce s Ribbonem viz kapitoly ke konkrétním aktivitám SKUPINY OPRÁVNĚNÍ PŘIDÁNÍ UŽIVATELE DO SKUPINY V portálu KudyKam jsou definovány tyto zásadní skupiny oprávnění: Editoři ŽS Oprávnění zakládat weby životních situací Oprávnění vytvářet, editovat, mazat stránky životních situací Oprávnění vkládat, editovat, mazat obrázky a dokumenty v knihovnách webů Správci KudyKam Oprávnění v rozsahu plného řízení portálu Ve struktuře portálu je nastaveno dědění oprávnění z nadřazeného webu na nižší úrovně. Na úrovni kořenového webu (webu nejvyšší úrovně) jsou pouze stanovena jedinečná oprávnění pro systémové knihovny/seznamy ZOBRAZENÍ SKUPIN OPRÁVNĚNÍ V příslušném webu: Akce webu oprávnění webů Verze 1.0 Strana 1 z 24

5 1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY OVLÁDÁNÍ PORTÁLU Zobrazí se stránka s přehledem skupin a rozsahem oprávnění pro daný web či knihovnu atd. Nad skupinou oprávnění lze provádět následujíc akce (viz lišta nabídek Ribbon) Verze 1.0 Strana 2 z 24

6 1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY OVLÁDÁNÍ PORTÁLU Udělit oprávnění Umožňuje udělit oprávnění uživatelům či skupinám Buď zařazením do skupiny nebo udělením jedinečného rozsahu oprávnění Vytvořit skupinu Umožňuje vytvořit novou skupinu a přiřadit jí konkrétní rozsah oprávnění Upravit uživatelská oprávnění Výběrem skupiny (zaškrtnutím) lze upravit rozsah oprávnění přiřazený této skupině Odebrat uživatelská oprávnění Výběrem skupiny (zaškrtnutím) lze odebrat rozsah oprávnění přiřazený této skupině Zkontrolovat oprávnění Zadáním uživatelského jména umožňuje zobrazit rozsah oprávnění uživatele pro daný objekt (web, knihovnu., položku) Anonymní přístup Umožňuje konfigurovat přístup anonymních uživatelů Úrovně oprávnění Umožňuje definovat sady úrovní oprávnění, které pak lze přiřazovat skupinám PŘIDÁNÍ UŽIVATELE DO SKUPINY Zobrazit skupinu oprávnění (kliknutím na její název). Tlačítko Nový přidat nového uživatele. Verze 1.0 Strana 3 z 24

7 1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY OVLÁDÁNÍ PORTÁLU Následně se zobrazí formulář pro výběr uživatele Verze 1.0 Strana 4 z 24

8 1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY OVLÁDÁNÍ PORTÁLU Po návratu do formuláře lze zaškrtnout volbu Odeslat uvítací všem novým uživatelům. Potvrzením OK bude uživatel přidán do skupiny a na ovou adresu uvedenou při registraci mu bude odeslán automaticky generovaný s informací, že byl přidán do skupiny uživatelů ODEBRÁNÍ UŽIVATELE Vybrat uživatele (zaškrtnutí políčka). V nabídce položka Akce Odebrat uživatele ze skupiny Označit a odebrat lze více uživatelů. Verze 1.0 Strana 5 z 24

9 2. MOŽOSTI NASTAVENÍ NAVIGACE 2. MOŽOSTI NASTAVENÍ NAVIGACE 2.1. KONFIRGURACE HORNÍ NAVIGACE V root webu je umístěn seznam HorniNavigace Seznam pro konfiguraci položek horní navigace Umožňuje definovat parametry položek horní navigace o Zobrazovaný název o url stránek o barevný motiv stránek dané větve webů Výběrem položky zobrazím její detail. V nástrojové liště zvolíme Upravit a můžeme upravovat nastavení položky: Nadpis URL Poradí Titulek VNovemOkne NazevMotivu VMenu ZobrazitBanner Popis SkrytMenu Položka Význam Název zobrazovaný v horní navigaci url adresa stránky, na kterou záložka horní navigace odkazuje Pořadí odkazu v horní navigaci Zobrazuje se po najetí myší nad záložku Zaškrtnutím bude odkaz záložky otevřen v novém okně prohlížeče Výběrem ze seznamu lze volit barevný motiv stránek webu a jeho podwebů Zaškrtnutím bude položka seznamu zobrazena v horní navigaci Zaškrtnutím bude zobrazen na stránkách dané sekce banner s obrázkem nad horní navigací Text zobrazovaný po najetí myší nad banner Zaškrtnutím bude v dané sekci skryto levé menu rychlé navigace Verze 1.0 Strana 6 z 24

10 2. MOŽOSTI NASTAVENÍ NAVIGACE 2.2. KONFIGURACE LEVÉHO MENU RYCHLÉ NAVIGACE V portálu je nastaveno dědění levého menu pro všechny weby a podweby (tj. na všech stránkách stejné menu rychlé navigace). V nastavení lze: Přidávat odkazy na stránky portálu Měnit pořadí položek v menu Nastavit omezení zobrazení položek menu skupinám uživatelů Konfiguraci provádíme v root webu (z domovské stránky). Na domovské stránce portálu Akce webu Nastavení webu Verze 1.0 Strana 7 z 24

11 2. MOŽOSTI NASTAVENÍ NAVIGACE následně vybrat položku Navigace Verze 1.0 Strana 8 z 24

12 2. MOŽOSTI NASTAVENÍ NAVIGACE Správu provádíme v části Úprava a řazení navigace (ostatní nastavení na stránce neměníme). Verze 1.0 Strana 9 z 24

13 2. MOŽOSTI NASTAVENÍ NAVIGACE PŘIDÁNÍ ODKAZU Tlačítkem Přidat odkaz vytvoříme novou položku Verze 1.0 Strana 10 z 24

14 2. MOŽOSTI NASTAVENÍ NAVIGACE Nadpis Adresa URL Otevřít odkaz v novém okně Popis Cílová skupina Popis zobrazovaný v levém menu Adresa na stránku. Tlačítkem procházet lze vybrat ze struktury portálu konkrétní stránku Zaškrtnutím bude odkaz otevřen v novém okně prohlížeče Text zobrazení při najetí myši na položku menu Lze vybrat skupinu uživatelů, které se bude položka v menu zobrazovat. Prázdné = bude zobrazeno všem uživatelům Výběr cílové skupiny Ikonkou knihy zobrazíme vyhledávací pole zvolíme Skupiny služby SharePoint a do pole zadáme část názvu skupiny. Tlačítkem lupy vyhledáme odpovídající skupiny. Dvojklikem na název skupiny bude přidána do seznamu. Tlačítkem OK přidáme skupinu. Verze 1.0 Strana 11 z 24

15 2. MOŽOSTI NASTAVENÍ NAVIGACE ÚPRAVA ODKAZU Vybereme položku menu (kliknutím) a nad seznamem použijeme tlačítko upravit odkaz. Zobrazí se nám formulář viz výše, v němž můžeme položky měnit ZMĚNA POŘADÍ ODKAZŮ Kliknutím na konkrétní odkaz jej označíme a z nabídky nad seznamem vybereme položku Přesunout nahoru nebo Přesunout dolu Před opuštěním stránky s nastavením navigace je třeba změny uložit tlačítkem OK v dolní části stránky. Verze 1.0 Strana 12 z 24

16 3. PŘESUN ŽIVOTNÍCH SITUACÍ 3. PŘESUN ŽIVOTNÍCH SITUACÍ Web životní situace musí být vytvořen v příslušné struktuře webů portálu (ŽS spadající do sekce Školství a ŽP musí být vytvořen v podwebu /kudykam/skolstviaevvo. Pokud dojde k vytvoření webu ve špatné struktuře, nebo je ŽS překatagorizována, lze celý web ŽS přesunout na jiné místo v portálu. Toro provádíme v zobrazení Obsahu a struktury webu Z libovolné stránky portálu Akce webu Obsah a struktura Zobrazí se stránka rozdělená do dvou částí v levé části je zobrazen strom webů a knihoven portálu a v pravé části je zobrazen aktuálně vybrané položky v levé části. Verze 1.0 Strana 13 z 24

17 3. PŘESUN ŽIVOTNÍCH SITUACÍ V levé části vybereme web ŽS, která chceme přesunout a kliknutím na rozbalovací šipoku za názvem životní situace zobrazíme kontextovou nabídku a vybereme položku Přesunout Následně se nám zobrazí okno s možností výběru místa (webu), do kterého chceme ŽS přesunout Verze 1.0 Strana 14 z 24

18 3. PŘESUN ŽIVOTNÍCH SITUACÍ Vybereme požadované umístění a tlačítkem OK potvrdíme akci. Verze 1.0 Strana 15 z 24

19 4. ÚPRAVY ÚVODNÍCH STRÁNEK OBLASTÍ 4. ÚPRAVY ÚVODNÍCH STRÁNEK OBLASTÍ Zobrazíme úvodní stránku oblasti Akce webu Upravit stránku Tímto se nám zobrazí stránka v editačním modu a můžeme upravovat zobrazený text Vlastní text píšeme v poli Obsah stránky. Text lze formátovat dle potřeby pomocí nabídek v ribbonu na záložce Formátování textu Verze 1.0 Strana 16 z 24

20 4. ÚPRAVY ÚVODNÍCH STRÁNEK OBLASTÍ Do textu lze vložit obrázek. K tomu využijeme nabídku Obrázek na záložce Vložení v ribbonu. Obrázek lze vložit výběrem souboru z počítače, výběrem obrázku uloženého v knihovně dokumentů na portále, popřípadě zadáním odkazu na internetovou adresu obrázku. Jak je patrné z obrázku, lze do textu vložit i tabulku či hypertextový odkaz ULOŽENÍ ZMĚN Máme-li text rozpracovaný a ještě jej nechceme publikovat, lze jej uložit pouze jako koncept. V ribbonu vybereme ikonu Uložit a zavřít Článek je na portále viditelný pouze autorovi PUBLIKOVÁNÍ ZMĚN Pro zobrazení změn je třeba stránku publikovat Verze 1.0 Strana 17 z 24

21 5. VYTVÁŘENÍ A ÚPRAVA STRÁNEK S OBECNÝMI TEXTY 5. VYTVÁŘENÍ A ÚPRAVA STRÁNEK S OBECNÝMI TEXTY Postupem popsaným výše lze upravovat i stránky s obecnými texty ( O portálu, Metodika, ). Vytvořit novou stránku lze tímto způsobem: Domovská stránka portálu Akce webu Zobrazit veškerý obsah webu knihovna Stránky Verze 1.0 Strana 18 z 24

22 5. VYTVÁŘENÍ A ÚPRAVA STRÁNEK S OBECNÝMI TEXTY Zobrazíme knihovnu stránek (zobrazuje již vytvořené stránky) a v liště nabídek zvolíme záložku Dokumenty Verze 1.0 Strana 19 z 24

23 5. VYTVÁŘENÍ A ÚPRAVA STRÁNEK S OBECNÝMI TEXTY V liště nabídek klikneme na ikonu Nový dokument a v zobrazeném formuláři zadáme Název stránky (systém sám navrhne její url název). V poli Rozložení stránky vybereme položku Interní stránka Verze 1.0 Strana 20 z 24

24 5. VYTVÁŘENÍ A ÚPRAVA STRÁNEK S OBECNÝMI TEXTY Tlačítkem vytvořit vytvoříme stránku. Následně jsme vráceni do seznamu vytvořených stránek, kde vybereme právě vytvořenou stránku postup její úpravy je totožný s postupem v předchozí kapitole. Verze 1.0 Strana 21 z 24

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Moje stránky. Návod k použití. (nejčastější otázky)

Moje stránky. Návod k použití. (nejčastější otázky) Moje stránky Návod k použití (nejčastější otázky) 1 Obsah Co je to Widget?... 3 Jak přidám na stránku text?... 3 Jak přidám na stránku obrázek?... 3 Jak zkopíruji/zduplikuji stránku?... 3 Jak změním vzhled

Více

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny

Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny Nástroj WebMaker TXV 003 28.01 desáté vydání březen 2013 změny vyhrazeny 1 TXV 003 28.01 Historie změn Datum Vydání Popis změn Únor 2009 1 První verze (odpovídá stavu nástroje ve verzi 1.6.2) Srpen 2009

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Nástroj PanelMaker a PanelSIM

Nástroj PanelMaker a PanelSIM Obsah Nástroj PanelMaker a PanelSIM 4. vydání - leden 2008 OBSAH 1.Úvod...2 2.Spuštění PanelMakeru...3 3.Popis prostředí a ovládání...6 3.1Základní obrazovka...6 3.2Popis Menu...7 3.3Nástrojová lišta...8

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Národní elektronický nástroj

Národní elektronický nástroj Národní elektronický nástroj Registrace a správa práva organizace a osob pro zadavatele V1.2 29.7.2014 Stránka 1 z 34 Obsah 1 Účel dokumentu......... 3 2 Registrace a správa organizace a osob... osob...

Více

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy abstract: Manuál slouží všem uživatelům systému Actavia, kteří v systému tvoří libovolné stránky nebo jejich fragmenty. Pro tvorbu stránek se používá editor

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Tato příručka vznikla v rámci projektu:

Tato příručka vznikla v rámci projektu: Tato příručka vznikla v rámci projektu: Inovace výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registrační číslo GP:

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele

úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 17 Zoner Photo Studio úpravy snímků a postupy pro začínající i zkušené uživatele17 Pavel Kristián 17 úpravy snímků a postupy pro začínající i

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více