Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Acronis SharePoint Explorer Uživatelská příručka

2 Obsah 1 Úvod k aplikaci Acronis SharePoint Explorer Podporované verze služby Microsoft SharePoint Podporovaná umístění záloh Licencování Instalace Součásti a systémové požadavky Příklady instalace Verze SharePoint Services 3.0 a SharePoint Server Verze SharePoint Server 2010 a novější Postup instalace Konfigurace síťového portu Odinstalace Extrahování dat služby SharePoint Připojení k agentovi Výběr metody extrahování Alternativní pracovní postup Výběr zdroje Jednoprůchodová záloha Databáze SQL Data k extrahování Formát dat Cílové umístění Shrnutí Akce po extrahování Co dělat, pokud extrahovaný web není dostupný Co dělat se souborem balíčku migrace obsahu Copyright Acronis International GmbH,

3 1 Úvod k aplikaci Acronis SharePoint Explorer Aplikace Acronis SharePoint Explorer slouží k extrahování dat služby Microsoft SharePoint z jednoprůchodových záloh nebo z databází Microsoft SQL. Jednoprůchodová záloha je záloha disků rozeznávající aplikace umožňující procházet a obnovit zálohovaná data aplikace bez nutnosti obnovovat celý disk nebo svazek. Pokud je pro ochranu databázových serverů SharePoint používán Acronis Backup & Recovery Agent pro Microsoft SQL Server (jednoprůchodový), pomocí aplikace Acronis SharePoint Explorer je možné z jednoprůchodových záloh vytvořených tímto agentem extrahovat dokumenty a ostatní položky na serveru SharePoint. Aplikace Acronis SharePoint Explorer společně s agentem dočasně připojí zálohovanou databázi ke spuštěné instanci serveru Microsoft SQL Server. Po připojení databáze lze importovat data k funkční farmě SharePoint nebo je uložit do složky v systému souborů. Pokud databázové servery SharePoint zálohujete na úrovni disku (pomocí agenta Acronis Backup & Recovery Agent pro Windows) nebo k zálohování databází používáte aplikace od jiných dodavatelů, je možné databázi obnovit jako sadu souborů a poté pomocí aplikace Acronis SharePoint Explorer extrahovat potřebná data. U tohoto postupu je nutné mít konzistentní sadu souborů MDF, LDF a (nepovinně) NDF a funkční farmu Microsoft SharePoint. 1.1 Podporované verze služby Microsoft SharePoint Aplikace Acronis SharePoint Explorer podporuje následující verze služby SharePoint: Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 SP2* Microsoft Office SharePoint Server 2007 SP2* Microsoft SharePoint Foundation 2010 SP1 Microsoft SharePoint Foundation 2010 SP1 Microsoft SharePoint 2013 Technical Preview *U těchto verzí služby Microsoft SharePoint je dostupné pouze extrahování z databází. Pro správnou funkci aplikace Acronis SharePoint Explorer s těmito verzemi je nutné mít farmu SharePoint určenou k obnovování, ke které budou připojeny databáze. Jednoprůchodové zálohy nebo databáze, ze kterých se mají extrahovat data, musí pocházet ze stejné verze serveru SharePoint jako je ta, kde je nainstalována aplikace Acronis SharePoint Explorer. 1.2 Podporovaná umístění záloh Extrahování dat služby SharePoint přímo z jednoprůchodových záloh je podporováno v následujících umístěních: místní složky v počítačích, kde je spuštěna Konzola aplikace Acronis SharePoint Explorer (s výjimkou optických disků), sdílené síťové složky, včetně osobních úložišť a centralizovaných nespravovaných úložišť. Přístup k úložištím je stejný jako k síťovým složkám. 3 Copyright Acronis International GmbH,

4 Chcete-li extrahovat data služby SharePoint z jednoprůchodových záloh nacházejících se ve spravovaných úložištích, zóně Acronis Secure Zone a dalších umístěních, je nutné provést další kroky. Popisy možných řešení se nacházejí v tématu Výběr metody extrahování (str. 11). 1.3 Licencování Pokud chcete nainstalovat aplikaci Acronis SharePoint Explorer, je nutné vlastnit licenční klíč k doplňku Acronis Backup & Recovery Microsoft SharePoint. 4 Copyright Acronis International GmbH,

5 2 Instalace 2.1 Součásti a systémové požadavky Pro použití aplikace Acronis SharePoint Explorer je nutné mít funkční farmu Microsoft SharePoint. Aplikace Acronis SharePoint Explorer se skládá z agenta a konzoly. Systémové požadavky pro tyto součásti jsou popsány dále. Další informace naleznete v tématu Příklady instalace (str. 5). Agent aplikace Acronis SharePoint Explorer Agenta je nutné nainstalovat do počítače se 64bitovým systémem a front-end serverem Microsoft SharePoint. Agent je spuštěný jako služba a umožňuje přístup k farmě Microsoft SharePoint pomocí konzoly. Pokud používáte služby Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 nebo aplikaci Microsoft Office SharePoint Server 2007, nainstalujte agenta do farmy SharePoint určené k obnovování. Další informace o vytvoření farmy určené k obnovování naleznete v následujícím článku znalostní databáze Microsoft: Konzola aplikace Acronis SharePoint Explorer Konzolu lze nainstalovat do počítače s 32bitovou nebo 64bitovou verzí systému Windows XP nebo novějšího. Konzola používá rozhraní Microsoft.NET Framework, které lze nainstalovat automaticky během instalace konzoly (při dostupném připojení k internetu). Rozhraní Microsoft.NET Framework je také možné nainstalovat ručně před nebo po instalaci konzoly. Aby bylo možné plně využít možností aplikace Acronis SharePoint Explorer, nainstalujte konzolu do počítače, ve kterém je spuštěný server Microsoft SQL Server. Konzola využívá server Microsoft SQL Server k připojení databází k instancím. Jestliže chcete extrahovat data z jednoprůchodových záloh, je nutné do počítače s konzolou nainstalovat agenta Acronis Backup & Recovery Agent pro Microsoft SQL Server (jednoprůchodový) a Nástroj příkazového řádku pro Acronis Backup & Recovery. 2.2 Příklady instalace Konfigurace instalace závisí na používané verzi služby Microsoft SharePoint Verze SharePoint Services 3.0 a SharePoint Server 2007 Správné fungování aplikace Acronis SharePoint Explorer s těmito verzemi vyžaduje mít farmu SharePoint určenou k obnovování, ve které je umístěna alespoň jedna prázdná webová aplikace. Agent musí být nainstalován ve farmě určené k obnovování. V následujících příkladech jsou součásti aplikace Acronis SharePoint Explorer zobrazeny kurzívou. Obě konfigurace umožňují extrahovat data serveru SharePoint z databáze Microsoft SQL připojené k jakékoliv instanci serveru SQL dostupné v síti. Pokud se databáze nachází v jednoprůchodové 5 Copyright Acronis International GmbH,

6 záloze, je nejprve nutné databázi připojit k instanci serveru SQL pomocí agenta Acronis Backup & Recovery Agent pro Microsoft SQL Server (jednoprůchodový). Jediný rozdíl je v manipulaci s nepřipojenými databázemi. Příklad 1: Typická konfigurace Farma Microsoft SharePoint (64bitová, jakákoliv konfigurace) Acronis Backup & Recovery Agent pro Microsoft SQL Server (jednoprůchodový) Farma Microsoft SharePoint určená k obnovování (64bitová) Agent aplikace Acronis SharePoint Explorer Konzola aplikace Acronis SharePoint Explorer Rozhraní Microsoft.NET Framework Pokud databáze není připojená, aplikace Acronis SharePoint Explorer ji připojí k instanci serveru SQL spuštěné ve farmě určené k obnovování. Příklad 2: Vzdálená konzola Farma Microsoft SharePoint (64bitová, jakákoliv konfigurace) Acronis Backup & Recovery Agent pro Microsoft SQL Server (jednoprůchodový) Farma Microsoft SharePoint určená k obnovování (64bitová) Agent aplikace Acronis SharePoint Explorer Konzola aplikace Acronis SharePoint Explorer Rozhraní Microsoft.NET Framework Pokud databáze není připojená, je nutné ji nejprve ručně připojit k jakékoliv dostupné instanci serveru SQL v síti. Další informace o vytvoření farmy určené k obnovování naleznete v následujícím článku znalostní databáze Microsoft: Další informace o vytvoření prázdné webové aplikace naleznete v následujícím článku znalostní databáze Microsoft: Verze SharePoint Server 2010 a novější V následujících příkladech jsou součásti aplikace Acronis SharePoint Explorer zobrazeny kurzívou. 6 Copyright Acronis International GmbH,

7 Typická instalace: Plná funkčnost Front-end webový server Microsoft SharePoint (64bitový) Agent aplikace Acronis SharePoint Explorer Microsoft SQL Server Konzola aplikace Acronis SharePoint Explorer Rozhraní Microsoft.NET Framework Acronis Backup & Recovery Agent pro Microsoft SQL Server (jednoprůchodový) Nástroj příkazového řádku pro Acronis Backup & Recovery Tato konfigurace umožňuje extrahovat data SharePoint z jednoprůchodových záloh disků a aplikací nebo z databází SQL. Pokud některý z produktů uvedený pod čárkovanou čárou není nainstalován, je možné extrahovat data pouze z databází SQL. Instalace na jediný počítač: Plná funkčnost Farma Microsoft SharePoint na jednom serveru (64bitová) Agent aplikace Acronis SharePoint Explorer Konzola aplikace Acronis SharePoint Explorer Rozhraní Microsoft.NET Framework Acronis Backup & Recovery Agent pro Microsoft SQL Server (jednoprůchodový) Nástroj příkazového řádku pro Acronis Backup & Recovery Tato konfigurace je doporučena pro řešení založená na serveru Small Business Server. Tato konfigurace umožňuje extrahovat data SharePoint z jednoprůchodových záloh disků a aplikací nebo z databází SQL. Pokud některý z produktů uvedený pod čárkovanou čárou není nainstalován, je možné extrahovat data pouze z databází SQL. 7 Copyright Acronis International GmbH,

8 Instalace se vzdáleným serverem SQL: Omezená funkčnost Front-end webový server Microsoft SharePoint (64bitový) Microsoft SQL Server Agent aplikace Acronis SharePoint Explorer Konzola aplikace Acronis SharePoint Explorer Rozhraní Microsoft.NET Framework Tato konfigurace umožňuje extrahovat data SharePoint z databází SQL připojených k instanci serveru SQL umístěné kdekoliv v síti, pokud k ní může mít přístup jak konzola, tak front-end webový server SharePoint. Extrahování dat z jednoprůchodových záloh není možné, pokud je konzola nainstalována v počítači bez serveru Microsoft SQL Server. 2.3 Postup instalace Jak nainstalovat aplikaci Acronis SharePoint Explorer 1. Přihlaste se jako správce a spusťte instalační program aplikace Acronis SharePoint Explorer. 2. Potvrďte podmínky licenčního ujednání aplikace Acronis SharePoint Explorer. 3. Zadejte licenční klíč doplňku Acronis Backup & Recovery Microsoft SharePoint. 4. Vyberte součásti, které chcete nainstalovat, nebo zrušte výběr součástí, které instalovat nechcete. Vyberte konfiguraci instalace, která nejlépe odpovídá vašim potřebám. Další informace naleznete ve schématu instalace v aplikaci nebo v tématu Příklady instalace (str. 5). [Nepovinné] Určete složku, kam se produkty mají instalovat. Výchozí složka pro instalaci je %ProgramFiles(x86)%\Acronis\SharePoint Explorer v počítačích s 64bitovými operačními systémy a %ProgramFiles%\Acronis\SharePoint Explorer, pokud je konzola nainstalována v počítači s 32bitovým operačním systémem. 5. Při instalaci agenta aplikace Acronis SharePoint Explorer: a. Zadejte účet, pod kterým bude spuštěna služba agenta. Dostupné jsou následující možnosti: Vytvoření nového účtu Vytvoří se nový účet ASPE Agent User, který se přidá do místní skupiny Administrators. Použití existujícího účtu Zadejte uživatelské jméno a heslo uživatele, který je v počítači členem místní skupiny Administrators. Jednomu nebo druhému účtu bude přiřazeno uživatelské právo Přihlásit jako službu. Pokud je počítač součástí domény Active Directory, ujistěte se, že zásady zabezpečení domény nebrání účtu v používání tohoto uživatelského práva. 8 Copyright Acronis International GmbH,

9 b. Ve výchozím nastavení používá agent pro komunikaci s konzolou TCP port Pokud je tento port již používán jiným programem, zobrazí se výzva k zadání jiného portu, na kterém agent může naslouchat příchozím spojením. Podrobnosti. Jestliže je agent nastaven k naslouchání na jiném než výchozím portu, je nutné při připojování konzoly k agentovi zadat server ve formátu <název serveru>:<port>. 6. Kliknutím na tlačítko Instalovat spusťte instalaci. 2.4 Konfigurace síťového portu Port, na kterém agent aplikace Acronis SharePoint Explorer naslouchá, se určí při instalaci agenta. Port je po instalaci možné změnit. Jak změnit port používaný agentem 1. V počítači, ve kterém je spuštěn agent, zadejte číslo portu jako hodnotu Port v klíči registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Acronis\ASPDE\Agent. 2. Restartujte službu agenta aplikace Acronis SharePoint Explorer. V modulu snap-in Služby klikněte pravým tlačítkem na položku Acronis SharePoint Explorer Service a poté klikněte na příkaz Restartovat. Výchozím portem je port TCP Jestliže je agent nastaven k naslouchání na jiném než výchozím portu, je nutné při připojování konzoly k agentovi zadat server ve formátu <název serveru>:<port>. 2.5 Odinstalace Jak odinstalovat všechny součásti aplikace Acronis SharePoint Explorer 1. Zobrazte Ovládací panely a vyberte položku Programy a funkce (nebo položku Přidat nebo odebrat programy v systému Windows XP) -> Acronis SharePoint Explorer -> Odinstalovat. 2. Vyčkejte, dokud nebude proces odinstalace dokončen. Jak odinstalovat jednotlivé součásti aplikace Acronis SharePoint Explorer 1. Zobrazte Ovládací panely a vyberte položku Programy a funkce (nebo položku Přidat nebo odebrat programy v systému Windows XP) -> Acronis SharePoint Explorer -> Změnit. 2. Klikněte na Upravit. 3. Zrušte výběr součástí, které chcete odinstalovat. 4. Kliknutím na tlačítko Upravit potvrďte výběr. 5. Vyčkejte, dokud nebude proces odinstalace dokončen. 9 Copyright Acronis International GmbH,

10 3 Extrahování dat služby SharePoint 3.1 Připojení k agentovi Jak připojit konzolu k agentovi 1. Proveďte jeden z následujících úkonů: Klikněte na položku Konzola Acronis SharePoint Explorer na ploše počítače, ve kterém je konzola nainstalována. Pokud je Konzola pro správu Acronis Backup & Recovery spuštěna ve stejném počítači, klikněte na možnost Extrahovat data SharePoint v nabídce Nástroje. 2. V nově otevřeném okně zadejte front-end webový server SharePoint, na kterém je nainstalován agent aplikace Acronis SharePoint Explorer. Tipy Pokud jsou konzola i front-end webový server SharePoint zahrnuty ve službě Active Directory, v textovém poli se automaticky vyplní plně kvalifikovaný název domény. Toto nastavení je doporučeno zachovat. Také se doporučuje zadat místo IP adresy název serveru, obzvláště v případě, kdy má server více síťových adaptérů. Pokud byl agent během instalace nastaven na naslouchání na jiném než výchozím portu TCP, zkontrolujte, zda je server zadaný ve formátu <název serveru>:<port> nebo <IP adresa serveru>:<port>. Příklad: SharePointWFE:5555 nebo : Zadejte pověření správce farmy SharePoint. Tato pověření budou vyplněna automaticky vždy, když bude vyžadováno ověření. Tip Pověření uživatelského účtu služby Active Directory je nutné zadat ve formátu DOMÉNA\Uživatelské jméno. Požadavky na účet správce farmy SharePoint Účet správce farmy SharePoint musí být přiřazen k následujícím rolím: Serverové role dbcreator a securityadmin pro všechny instance serveru SQL využívané farmou. Role db_owner pro databáze SharePoint_AdminContent a SharePoint_Config. Správce, který vytvořil farmu, je vždy k těmto rolím přiřazen. Ostatní účty správců k těmto rolím přiřazeny být nemusí. Účet správce farmy se doporučuje přiřadit k následujícím rolím: Role db_owner pro všechny databáze s obsahem ve farmě. Role sysadmin pro instanci serveru SQL, která je vzhledem ke konzole místní. Role db_owner je nezbytná pro extrahování dat z databáze (i z databáze uvnitř jednoprůchodové zálohy). Role sysadmin je nezbytná k extrahování dat z nepřipojených souborů databází, protože tyto soubory budou připojeny k místní instanci serveru SQL. Role db_owner v tomto případě vyžadována není. Pokud k těmto rolím není přiřazen účet správce farmy, je nutné zadat pověření účtu, který je k požadovaným rolím přiřazen pokaždé, když se aplikace Acronis SharePoint Explorer připojí k instanci serveru SQL. 10 Copyright Acronis International GmbH,

11 3.2 Výběr metody extrahování Aplikace Acronis SharePoint Explorer umožňuje extrahovat data služby SharePoint z jednoprůchodových záloh nebo z databází Microsoft SQL. Jednoprůchodové zálohy nebo databáze, ze kterých se mají extrahovat data, musí pocházet ze stejné verze serveru SharePoint jako je ta, kde je nainstalována aplikace Acronis SharePoint Explorer. Pokud chcete extrahovat data z databáze SQL, přejděte k tématu Databáze SQL (str. 13). Před extrahováním dat z jednoprůchodových záloh zvažte následující předpoklady. 1. Je jednoprůchodová záloha uložena v místní složce v počítači, ve kterém je spuštěna konzola aplikace Acronis SharePoint Explorer (kromě optických disků) nebo v síťové sdílené složce? Pokud ano, pokračujte další otázkou. Pokud ne, můžete provést jeden z následujících postupů: Extrahujte zálohu do jednoho z umístění uvedených výše a pokračujte další otázkou. Pokud jsou jednoprůchodové zálohy uloženy v zóně Acronis Secure Zone, je možné extrahovat data pomocí alternativního pracovního postupu (str. 12). Pokračujte krokem Používáte verzi Microsoft SharePoint Server 2007, nebo jsou jednoprůchodové zálohy chráněny heslem? Pokud není ani jedno tvrzení pravdivé, pokračujte další otázkou. Jestliže je jedno nebo obě tvrzení pravdivá, můžete provést jeden z následujících postupů: Extrahujte data pomocí alternativního pracovního postupu (str. 12). (Doporučeno) Pokračujte krokem Jsou jednoprůchodové zálohy katalogizovány aplikací Acronis Backup & Recovery? Pokud ano, pokračujte další otázkou. Pokud ne, můžete provést jeden z následujících postupů: Extrahujte data pomocí alternativního pracovního postupu (str. 12). (Doporučeno v naléhavých případech) Katalogizujte zálohy a pokračujte další otázkou. (Proces katalogizace může být časově náročný, ale pokud plánujete aplikaci Acronis SharePoint Explorer používat pravidelně, je velmi užitečný.) Pokračujte krokem Je konzola aplikace Acronis SharePoint Explorer nainstalována v počítači se spuštěným serverem Microsoft SQL Server, agentem Acronis Backup & Recovery Agent pro Microsoft SQL Server (jednoprůchodový) a Nástrojem příkazového řádku pro Acronis Backup & Recovery? Pokud ano, extrahujte data pomocí hlavního pracovního postupu (str. 12). Pokud ne, můžete provést jeden z následujících postupů: Nainstalujte konzolu do počítače s aplikacemi popsanými výše a poté extrahujte data pomocí hlavního pracovního postupu (str. 12). (Doporučeno) Extrahujte data pomocí alternativního pracovního postupu (str. 12). Pokračujte krokem Obnovte databázi obsahující požadovaná data a extrahujte data z této databáze SQL (str. 13). Pokud je databáze velká, může tento úkon vyžadovat hodně času a místa na disku. 11 Copyright Acronis International GmbH,

12 3.2.1 Alternativní pracovní postup Tuto metodu extrahování se doporučuje použít v případě, že je jakýkoliv z následujících předpokladů pravdivý: Používáte verze Microsoft Office SharePoint Server 2007 nebo Microsoft Windows SharePoint Services 3.0. Jednoprůchodové zálohy jsou šifrovány nebo chráněny heslem. V obou případech je nutné nejprve připojit potřebnou databázi a poté použít aplikaci Acronis SharePoint Explorer. Jak extrahovat data služby SharePoint z jednoprůchodové zálohy 1. Připojte konzolu pro správu Acronis Backup & Recovery k počítači, kde je nainstalován Agent pro SQL (jednoprůchodový). 2. V nabídce Akce klikněte na položku Připojit databáze SQL z obrazu. 3. Klikněte na položku Vybrat data a potom vyberte zálohu a databázi, kterou chcete připojit. 4. Aplikace Acronis Backup & Recovery se pokusí určit cílovou instanci pro vybranou databázi tak, že použije původní cestu ze zálohy. Pokud není původní instance nalezena nebo pokud chcete připojit databázi k jiné instanci, zadejte cílovou instanci ručně. Jestliže aktuální účet nemá dostatečná pověření pro přístup k cílové instanci serveru SQL, budete vyzváni k zadání pověření. 5. Klikněte na tlačítko OK. Aplikace připojí databázi do instance. Podrobnosti. Připojená databáze bude mít následující název: <původní název databáze>-mounted. Pokud již existuje databáze se stejným názvem, připojená databáze se bude jmenovat následovně: <původní název databáze>-mounted (<pořadové číslo>). 6. Spusťte sadu Microsoft SQL Server Management Studio a připojte se k instanci, ke které je připojena databáze. 7. Nastavte databázi do stavu čtení/zápis: a. Pravým tlačítkem klikněte na databázi a potom na položku Properties. Tím zobrazíte dialogové okno Database Properties. b. Na panelu Select a page klikněte na tlačítko Options. c. Možnost Database Read-Only nastavte na False. 8. Podrobné pokyny naleznete v tématu Databáze SQL (str. 13). 3.3 Výběr zdroje Po výběru metody extrahování vyberte jednoprůchodovou zálohu nebo databázi SQL, ze které chcete extrahovat data Jednoprůchodová záloha Jak určit jednoprůchodovou zálohu k extrahování dat služby SharePoint 1. Vyberte možnost Extrahovat data z jednoprůchodové zálohy následujícího webu nebo kolekce webů. Zadejte web nebo kolekci webů služby SharePoint, kde byla data, která chcete extrahovat, původně umístěna. Aplikace Acronis SharePoint Explorer nalezne odpovídající databáze Microsoft SQL, instanci serveru Microsoft SQL a počítač, ve kterém je tato instance spuštěna. 12 Copyright Acronis International GmbH,

13 2. Zadejte umístění jednoprůchodové zálohy tohoto počítače. Pokud se zobrazí výzva, zadejte pověření k přístupu k umístění. 3. Vyberte bod v čase, který se použije k extrahování. Data budou extrahována ve stavu, v jakém byla v zadaném bodu v čase. 4. Vyberte místní instanci serveru SQL, do které chcete databázi připojit. Zadejte pověření pro přístup k instanci. Pokud automaticky vyplněná pověření nemají dostatečná oprávnění, zadejte pověření pro server SQL. Minimální požadované bezpečnostní role serveru SQL: public pro instanci, db_owner pro databázi. Aplikace Acronis SharePoint Explorer společně s aplikací Acronis Backup & Recovery dočasně připojí zálohovanou databázi k zadané instanci serveru Microsoft SQL Server. Po připojení databáze aplikace zobrazí svůj obsah ve vybraném bodu v čase. 5. Pokračujte částí Data k extrahování (str. 14) Databáze SQL Předpoklady Databáze obsahující potřebná data musí být dostupná jedním z následujících způsobů: Databáze je připojená k instanci serveru SQL (buď vzdálené, nebo místní vzhledem ke konzole). Důležité. Databázi, která je připojena k funkční farmě SharePoint, nelze použít. Sada souborů MDF, LDF a (nepovinně) NDF, ze kterých se databáze skládá, je umístěna v počítači, ve kterém je spuštěna konzola. V tomto případě je nutné, aby byla konzola instalována v počítači se serverem Microsoft SQL Server. Je možné, že databázi bude nejprve nutné obnovit ze zálohy. Jak určit databázi SQL k extrahování dat SharePoint 1. Vyberte možnost Extrahovat data z databáze SQL. 2. Zadejte umístění zdrojové databáze. Je možné vybrat jednu z následujících možností: Databáze je připojená k místní instanci serveru SQL. Databáze s daty, která budou extrahována, je připojena k místní instanci serveru Microsoft SQL. Databáze je připojena ke vzdálené instanci serveru SQL. Síťové umístění vzdálené instance serveru Microsoft SQL Server, ke které je databáze s daty k extrahování připojena, je známo. Databáze není připojena. Konzistentní sada souborů MDF, LDF a (nepovinně) NDF je dostupná v místním systému souboru. 3. V závislosti na výběru možnosti v předchozím kroku se stane jedna z následujících situací: Aplikace zobrazí seznam dostupných místních instancí. Rozbalte instanci obsahující databázi. Zadejte pověření pro přístup k instanci. Pokud automaticky vyplněná pověření nemají dostatečná oprávnění, zadejte pověření pro server SQL. Minimální požadované bezpečnostní role serveru SQL: public pro instanci, db_owner pro databázi. Vyberte databázi obsahující data k extrahování. Aplikace zobrazí výzvu k zadání umístění vzdálené instance. Zadejte umístění ve formátu název_serveru\název_instance. 13 Copyright Acronis International GmbH,

14 Tip: Pokud se chcete připojit k výchozí instanci serveru SQL, zadejte název_serveru\mssqlserver. Klikněte na položku Seznam databází. Zadejte pověření pro přístup k instanci. Pokud automaticky vyplněná pověření nemají dostatečná oprávnění, zadejte pověření pro server SQL. Minimální požadované bezpečnostní role serveru SQL: public pro instanci, db_owner pro databázi. Zobrazí se seznam databází připojených k zadané instanci. Vyberte databázi obsahující data k extrahování. Aplikace zobrazí výzvu k výběru souborů databáze obsahující data k extrahování. Zadejte umístění konzistentní sady souborů MDF, LDF a (nepovinně) NDF. Vyberte místní instanci serveru SQL, ke které chcete databázi připojit. Zadejte pověření pro přístup k instanci. Pokud automaticky vyplněná pověření nemají dostatečná oprávnění, zadejte pověření pro server SQL. Minimální požadovaná bezpečnostní role serveru SQL: sysadmin pro instanci. 3.4 Data k extrahování Zaškrtněte políčka u datových položek, které chcete extrahovat. Pomocí vyhledávání určete umístění dokumentů a příloh. Vyhledávání je založeno na názvech souborů a jejich příponách. Zástupné znaky nelze použít. Jestliže vyhledávaný řetězec neobsahuje žádné znaky mezer, výsledkem vyhledávání budou dokumenty a přílohy, které ve svém názvu nebo příponě obsahují hledaný řetězec. Například výsledkem vyhledávání řetězce soubor.doc budou položky soubor.doc, tentosoubor.doc, tento_2_soubor.doc atd. Soubor doc.pdf nalezen nebude. Pokud vyhledávaný řetězec obsahuje slova oddělená mezerami, výsledkem vyhledávání budou dokumenty a přílohy, které ve svém názvu nebo příponě obsahují všechna slova. Například výsledkem vyhledávání řetězce tento doc budou položky tento.doc, tento_soubor.doc, tentodoc.pdf, tento_2_doc.pdf, tento 2 doc.pdf atd. Ve výchozím nastavení se extrahují všechny verze položek. Pokud potřebujete extrahovat pouze určité verze, rozbalte uzel položky a vyberte verze, které chcete extrahovat. Extrahování pracovních postupů není podporováno. Jestliže vyberete celý web, extrahují se všechny položky v rámci webu kromě pracovních postupů. 3.5 Formát dat Vyberte formát extrahovaných dat. Je možné vybrat jednu z následujících možností: Uložit pouze přílohy (v původním formátu) Z položek vybraných v předchozím kroku budou uloženy pouze dokumenty a přílohy položek seznamu.všechny položky specifické službě Microsoft SharePoint (například knihovna dokumentů nebo položka seznamu) nebudou uloženy, jejich přílohy však uloženy budou. Tato možnost není dostupná, pokud byly v předchozím kroku vybrány položky z kolekce několika webů. Uložit všechny položky jako balíček migrace obsahu (CMP) Všechny položky vybrané v předchozím kroku budou uloženy jako soubor balíčku migrace obsahu (CMP). Tuto možnost vyberte v případě, že potřebujete tyto položky importovat do funkční farmy SharePoint za pomocí jiných než výchozích hodnot parametrů. Další informace o tomto procesu naleznete v tématu Co dělat s obsahem souboru balíčku migrace obsahu (str. 16). Extrahovat všechny položky na funkční web. 14 Copyright Acronis International GmbH,

15 Všechny položky vybrané v předchozím kroku budou extrahovány do složky %TEMP% a poté automaticky importovány do funkční farmy SharePoint. V počítači s agentem aplikace Acronis SharePoint Explorer musí být pro tyto dočasné soubory dostatek místa na disku. 3.6 Cílové umístění Vyberte umístění pro extrahovaná data. Podle výběru možnosti v předchozím kroku lze vybrat jedno z následujících umístění: Pokud bylo vybráno pouze uložení příloh nebo uložení položek jako balíček migrace obsahu (CMP), zadejte místní nebo síťovou složku. Pokud se zobrazí výzva, zadejte pověření k přístupu. Pokud byla vybrána možnost extrahování položek na funkční web, zadejte server služby SharePoint nebo kolekci serverů, kam mají být data extrahována. Při extrahování celého webu je tento přidán do cílového webu nebo kolekce webů jako nový podřízený web. Existující web je možné přepsat a nahradit jej webem založeným na stejné šabloně a se stejným názvem. Chcete-li přepsat existující web, zadejte jako cílové umístění jeho přímo nadřazený web nebo kolekci webů. Při extrahování položky se všechny nadřazené objekty položky znovu vytvoří na webu nebo v kolekci webů. Pokud položka již existuje na cílovém webu, budou přidány nové verze položky. Jestliže chcete vyřešit konflikt názvů jiným způsobem (například přepsáním existujících položek), přejděte k tématu Co dělat se souborem balíčku migrace obsahu (str. 16). 3.7 Shrnutí Na stránce shrnutí zkontrolujte nastavení extrahování. Kliknutím na tlačítko Extrahovat zahajte extrahování a počkejte, dokud nebude dokončeno. Pokud byla vybrána možnost uložení dat do složky, pomocí odkazu Zobrazit ve složce je možné přejít k extrahovaným souborům. Jestliže potřebujete importovat obsah balíčku migrace obsahu do farmy SharePoint pomocí aplikace pro správu služeb Windows SharePoint (Stsadm.exe), přejděte k tématu Co dělat se souborem balíčku migrace obsahu (str. 16). 15 Copyright Acronis International GmbH,

16 4 Akce po extrahování 4.1 Co dělat, pokud extrahovaný web není dostupný Pokud byl web extrahován do funkční farmy a účet původního správce tohoto webu ve farmě neexistuje, služba SharePoint nepovolí přístup k webu. Tento případ může nastat, pokud byl web extrahován z jiné farmy nebo pokud byl účet správce odstraněn. Aby bylo možné povolit přístup k webu, je nutné určit existujícího uživatele jako správce webu pomocí Centrální správy služby SharePoint. Další informace o tomto postupu naleznete v následujícím článku znalostní databáze Microsoft: Po určení správce webu bude přístup k webu povolen a budou použita všechna dřívější oprávnění k přístupu. 4.2 Co dělat se souborem balíčku migrace obsahu V této části je popsán postup, pomocí kterého lze importovat obsah balíčku migrace obsahu do funkční farmy SharePoint pomocí aplikace pro správu služeb Windows SharePoint (Stsadm.exe). Tyto informace mohou být užitečné, pokud byla vybrána možnost uložení extrahovaných dat jako soubor balíčku migrace obsahu (CMP). Výsledkem může být jeden nebo více souborů (CMP). Nyní je možné je importovat pomocí aplikace Stsadm.exe. Ve výchozím nastavení je aplikace Stsadm.exe nainstalována automaticky společně se serverem Microsoft SharePoint a je umístěna ve složce %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\web server extensions\14\bin.další informace o aplikaci Stsadm.exe naleznete v následujícím článku znalostní databáze Microsoft: Příklady použití Používáno v příkladech níže: <název URL> je platná adresa URL, například která určuje umístění cílového webu nebo kolekce webů. <název souboru importu> je cesta k souboru CMP, například C:\data.cmp nebo \\síťové_umístění\složka\data.cmp. Příklad 1: Různé způsoby řešení konfliktů názvů Během importu položky služby SharePoint na web, kde se již tato položka nachází, aplikace Acronis SharePoint Explorer přidá novou verzi položky. Pokud chcete konflikt názvů vyřešit jiným způsobem, extrahujte položky pomocí aplikace Acronis SharePoint Explorer a uložte je jako balíček migrace obsahu. Poté spusťte aplikaci Stsadm.exe s následujícími parametry: stsadm -o import -url <název URL> -filename <název souboru importu> -updateversions { } Hodnota parametru -updateversions určuje, jakým způsobem budou data aktualizována: 1 (výchozí) 16 Copyright Acronis International GmbH,

17 2 3 4 Přidá k aktuální položce novou verzi. Přepíše položku a všechny její verze (odstraní položku a poté ji přidá). Vynechá položku. Pokud zjistí konflikt názvů, přeruší operaci importu. Příklad 2: Import do jiné farmy Microsoft SharePoint Pomocí aplikace Acronis SharePoint Explorer je možné importovat data pouze do farmy SharePoint, ve které je instalován agent. Jestliže chcete data importovat do jiné farmy Microsoft SharePoint, extrahujte data pomocí aplikace Acronis SharePoint Explorer a uložte je jako balíček migrace obsahu. Poté spusťte soubor Stsadm.exe s následujícími parametry: stsadm -o import -url <název URL> -filename <název souboru importu> Příklad 3: Smazání bezpečnostních informací a uživatelských dat Během importu položky služby SharePoint na funkční web aplikace Acronis SharePoint Explorer zachovává bezpečnostní informace a uživatelská data. Pokud chcete tato nastavení vymazat, extrahujte data pomocí aplikace Acronis SharePoint Explorer a uložte je jako balíček migrace obsahu. Poté spusťte soubor Stsadm.exe bez parametru -includeusersecurity: stsadm -o import -url <název URL> -filename <název souboru importu> 17 Copyright Acronis International GmbH,

18 Prohlášení o autorských právech Autorská práva Acronis International GmbH, Všechna práva vyhrazena. Acronis a Acronis Secure Zone jsou registrované ochranné známky společnosti Acronis International GmbH. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery Manager, Acronis Active Restore a logo Acronis jsou ochranné známky společnosti Acronis International GmbH. Linux je registrovaná ochranná známka Linuse Torvaldse. VMware a VMware Ready jsou ochrannými známkami a/nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti VMware, Inc. v USA a/nebo dalších jurisdikcích. Windows a MS-DOS jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých příslušných vlastníků. Distribuce podstatným způsobem změněných verzí tohoto dokumentu je bez výslovného dovolení vlastníka autorských práv zakázána. Distribuce tohoto díla nebo odvozených děl ve formě jakékoliv standardní (papírové) knihy pro obchodní účely je zakázáno, pokud není předem získáno povolení od vlastníka autorských práv. DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA TAK, JAK JE A VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ PODMÍNKY, VYJÁDŘENÍ A ZÁRUKY VČETNĚ VŠECH IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NENARUŠENÍ CIZÍCH PRÁV, JSOU VYLOUČENY S VÝJIMKOU ROZSAHU, V NĚMŽ JSOU TAKOVÁTO ODMÍTNUTÍ ZÁRUK POVAŽOVÁNA ZA PRÁVNĚ NEÚČINNÁ. Se softwarem a/nebo službami může být dodáván kód třetích stran. Licenční podmínky těchto produktů třetích stran jsou popsány v souboru license.txt v kořenovém adresáři instalace. Nejnovější seznam kódu třetích stran a příslušné licenční podmínky těchto produktů používaných se softwarem a/nebo službami naleznete na adrese Technologie patentované Acronis Technologie použité v tomto produktu jsou chráněny následujícími patenty: U.S. Patent # 7,047,380; U.S. Patent # 7,246,211; U.S. Patent # 7,318,135; U.S. Patent # 7,366,859; U.S. Patent # 7,636,824; U.S. Patent # 7,831,789; U.S. Patent # 7,886,120; U.S. Patent # 7,934,064; U.S. Patent # 7,949,635; U.S. Patent # 7,979,690; U.S. Patent # 8,069,320; U.S. Patent # 8,073,815; U.S. Patent # 8,074, Copyright Acronis International GmbH,

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, vydání 5 Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný v

Více

AVG Anti-Virus Business Edition 2012

AVG Anti-Virus Business Edition 2012 AVG Anti-Virus Business Edition 2012 Uživatelský manuál Verze dokumentace 2012.04 (9/29/2011) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Instalace. Poznámka. Aktuální verzi programu SMILE najdete na stránkách. http://www.vrk.cz

Instalace. Poznámka. Aktuální verzi programu SMILE najdete na stránkách. http://www.vrk.cz Dokumentace správce Dokumentace správce Instalace... 1 Požadavky na konfiguraci... 2 Instalace na Windows... 3 Instalace aplikace SMILE... 3 Instalace serveru MySQL... 3 Instalace MySQL Administrator...

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Příručka k produktu GFI. Příručka ke klientu

Příručka k produktu GFI. Příručka ke klientu Příručka k produktu GFI Příručka ke klientu Informace a obsah v tomto dokumentu slouží jen pro informační účely a jsou poskytovány, tak jak jsou, bez jakýchkoli dalších záruk, výslovných či implikovaných,

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

Instalační návod programu

Instalační návod programu Instalační návod programu programu: TachoScan, 4Trans, GBOX PC NET SERVICE Stocerz Sp. J. 4Trans, TachoScan, GBOX Kopírování, zavádění změn, zasílání, veřejná reprodukce a veškeré používání tohoto obsahu

Více

KAPITOLA 17. Správa služby Active Directory

KAPITOLA 17. Správa služby Active Directory KAPITOLA 17 Správa služby Active Directory Po dokončení instalace a počáteční konfiguraci vašeho prostředí služby Active Directory zjistíte, že se vaše pracovní vytížení podstatně snížilo. Je-li služba

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition

ABBYY FineReader 11 Corporate Edition ABBYY FineReader 11 Corporate Edition 2011 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Verze 2.0 Duben 2014 702P02595. Xerox Mobile Print Cloud Uživatelská příručka s návody a řešením problémů

Verze 2.0 Duben 2014 702P02595. Xerox Mobile Print Cloud Uživatelská příručka s návody a řešením problémů Verze 2.0 Duben 2014 702P02595 Xerox Mobile Print Cloud Uživatelská příručka s návody a řešením problémů 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox and Design, ConnectKey a Xerox Secure

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server

KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server KASPERSKY LABS LTD. Kaspersky Anti-Virus 4.5 for Microsoft NT Server Manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS 4.5 FOR MICROSOFT NT SERVER Manuál Kaspersky Labs Ltd. Navštivte Web Site: http://www.kaspersky.com/ Datum

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Příručka správy stolního počítače HP Business PC

Příručka správy stolního počítače HP Business PC Příručka správy stolního počítače HP Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows,

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více