Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Acronis SharePoint Explorer Uživatelská příručka

2 Obsah 1 Úvod k aplikaci Acronis SharePoint Explorer Podporované verze služby Microsoft SharePoint Podporovaná umístění záloh Licencování Instalace Součásti a systémové požadavky Příklady instalace Verze SharePoint Services 3.0 a SharePoint Server Verze SharePoint Server 2010 a novější Postup instalace Konfigurace síťového portu Odinstalace Extrahování dat služby SharePoint Připojení k agentovi Výběr metody extrahování Alternativní pracovní postup Výběr zdroje Jednoprůchodová záloha Databáze SQL Data k extrahování Formát dat Cílové umístění Shrnutí Akce po extrahování Co dělat, pokud extrahovaný web není dostupný Co dělat se souborem balíčku migrace obsahu Copyright Acronis International GmbH,

3 1 Úvod k aplikaci Acronis SharePoint Explorer Aplikace Acronis SharePoint Explorer slouží k extrahování dat služby Microsoft SharePoint z jednoprůchodových záloh nebo z databází Microsoft SQL. Jednoprůchodová záloha je záloha disků rozeznávající aplikace umožňující procházet a obnovit zálohovaná data aplikace bez nutnosti obnovovat celý disk nebo svazek. Pokud je pro ochranu databázových serverů SharePoint používán Acronis Backup & Recovery Agent pro Microsoft SQL Server (jednoprůchodový), pomocí aplikace Acronis SharePoint Explorer je možné z jednoprůchodových záloh vytvořených tímto agentem extrahovat dokumenty a ostatní položky na serveru SharePoint. Aplikace Acronis SharePoint Explorer společně s agentem dočasně připojí zálohovanou databázi ke spuštěné instanci serveru Microsoft SQL Server. Po připojení databáze lze importovat data k funkční farmě SharePoint nebo je uložit do složky v systému souborů. Pokud databázové servery SharePoint zálohujete na úrovni disku (pomocí agenta Acronis Backup & Recovery Agent pro Windows) nebo k zálohování databází používáte aplikace od jiných dodavatelů, je možné databázi obnovit jako sadu souborů a poté pomocí aplikace Acronis SharePoint Explorer extrahovat potřebná data. U tohoto postupu je nutné mít konzistentní sadu souborů MDF, LDF a (nepovinně) NDF a funkční farmu Microsoft SharePoint. 1.1 Podporované verze služby Microsoft SharePoint Aplikace Acronis SharePoint Explorer podporuje následující verze služby SharePoint: Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 SP2* Microsoft Office SharePoint Server 2007 SP2* Microsoft SharePoint Foundation 2010 SP1 Microsoft SharePoint Foundation 2010 SP1 Microsoft SharePoint 2013 Technical Preview *U těchto verzí služby Microsoft SharePoint je dostupné pouze extrahování z databází. Pro správnou funkci aplikace Acronis SharePoint Explorer s těmito verzemi je nutné mít farmu SharePoint určenou k obnovování, ke které budou připojeny databáze. Jednoprůchodové zálohy nebo databáze, ze kterých se mají extrahovat data, musí pocházet ze stejné verze serveru SharePoint jako je ta, kde je nainstalována aplikace Acronis SharePoint Explorer. 1.2 Podporovaná umístění záloh Extrahování dat služby SharePoint přímo z jednoprůchodových záloh je podporováno v následujících umístěních: místní složky v počítačích, kde je spuštěna Konzola aplikace Acronis SharePoint Explorer (s výjimkou optických disků), sdílené síťové složky, včetně osobních úložišť a centralizovaných nespravovaných úložišť. Přístup k úložištím je stejný jako k síťovým složkám. 3 Copyright Acronis International GmbH,

4 Chcete-li extrahovat data služby SharePoint z jednoprůchodových záloh nacházejících se ve spravovaných úložištích, zóně Acronis Secure Zone a dalších umístěních, je nutné provést další kroky. Popisy možných řešení se nacházejí v tématu Výběr metody extrahování (str. 11). 1.3 Licencování Pokud chcete nainstalovat aplikaci Acronis SharePoint Explorer, je nutné vlastnit licenční klíč k doplňku Acronis Backup & Recovery Microsoft SharePoint. 4 Copyright Acronis International GmbH,

5 2 Instalace 2.1 Součásti a systémové požadavky Pro použití aplikace Acronis SharePoint Explorer je nutné mít funkční farmu Microsoft SharePoint. Aplikace Acronis SharePoint Explorer se skládá z agenta a konzoly. Systémové požadavky pro tyto součásti jsou popsány dále. Další informace naleznete v tématu Příklady instalace (str. 5). Agent aplikace Acronis SharePoint Explorer Agenta je nutné nainstalovat do počítače se 64bitovým systémem a front-end serverem Microsoft SharePoint. Agent je spuštěný jako služba a umožňuje přístup k farmě Microsoft SharePoint pomocí konzoly. Pokud používáte služby Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 nebo aplikaci Microsoft Office SharePoint Server 2007, nainstalujte agenta do farmy SharePoint určené k obnovování. Další informace o vytvoření farmy určené k obnovování naleznete v následujícím článku znalostní databáze Microsoft: Konzola aplikace Acronis SharePoint Explorer Konzolu lze nainstalovat do počítače s 32bitovou nebo 64bitovou verzí systému Windows XP nebo novějšího. Konzola používá rozhraní Microsoft.NET Framework, které lze nainstalovat automaticky během instalace konzoly (při dostupném připojení k internetu). Rozhraní Microsoft.NET Framework je také možné nainstalovat ručně před nebo po instalaci konzoly. Aby bylo možné plně využít možností aplikace Acronis SharePoint Explorer, nainstalujte konzolu do počítače, ve kterém je spuštěný server Microsoft SQL Server. Konzola využívá server Microsoft SQL Server k připojení databází k instancím. Jestliže chcete extrahovat data z jednoprůchodových záloh, je nutné do počítače s konzolou nainstalovat agenta Acronis Backup & Recovery Agent pro Microsoft SQL Server (jednoprůchodový) a Nástroj příkazového řádku pro Acronis Backup & Recovery. 2.2 Příklady instalace Konfigurace instalace závisí na používané verzi služby Microsoft SharePoint Verze SharePoint Services 3.0 a SharePoint Server 2007 Správné fungování aplikace Acronis SharePoint Explorer s těmito verzemi vyžaduje mít farmu SharePoint určenou k obnovování, ve které je umístěna alespoň jedna prázdná webová aplikace. Agent musí být nainstalován ve farmě určené k obnovování. V následujících příkladech jsou součásti aplikace Acronis SharePoint Explorer zobrazeny kurzívou. Obě konfigurace umožňují extrahovat data serveru SharePoint z databáze Microsoft SQL připojené k jakékoliv instanci serveru SQL dostupné v síti. Pokud se databáze nachází v jednoprůchodové 5 Copyright Acronis International GmbH,

6 záloze, je nejprve nutné databázi připojit k instanci serveru SQL pomocí agenta Acronis Backup & Recovery Agent pro Microsoft SQL Server (jednoprůchodový). Jediný rozdíl je v manipulaci s nepřipojenými databázemi. Příklad 1: Typická konfigurace Farma Microsoft SharePoint (64bitová, jakákoliv konfigurace) Acronis Backup & Recovery Agent pro Microsoft SQL Server (jednoprůchodový) Farma Microsoft SharePoint určená k obnovování (64bitová) Agent aplikace Acronis SharePoint Explorer Konzola aplikace Acronis SharePoint Explorer Rozhraní Microsoft.NET Framework Pokud databáze není připojená, aplikace Acronis SharePoint Explorer ji připojí k instanci serveru SQL spuštěné ve farmě určené k obnovování. Příklad 2: Vzdálená konzola Farma Microsoft SharePoint (64bitová, jakákoliv konfigurace) Acronis Backup & Recovery Agent pro Microsoft SQL Server (jednoprůchodový) Farma Microsoft SharePoint určená k obnovování (64bitová) Agent aplikace Acronis SharePoint Explorer Konzola aplikace Acronis SharePoint Explorer Rozhraní Microsoft.NET Framework Pokud databáze není připojená, je nutné ji nejprve ručně připojit k jakékoliv dostupné instanci serveru SQL v síti. Další informace o vytvoření farmy určené k obnovování naleznete v následujícím článku znalostní databáze Microsoft: Další informace o vytvoření prázdné webové aplikace naleznete v následujícím článku znalostní databáze Microsoft: Verze SharePoint Server 2010 a novější V následujících příkladech jsou součásti aplikace Acronis SharePoint Explorer zobrazeny kurzívou. 6 Copyright Acronis International GmbH,

7 Typická instalace: Plná funkčnost Front-end webový server Microsoft SharePoint (64bitový) Agent aplikace Acronis SharePoint Explorer Microsoft SQL Server Konzola aplikace Acronis SharePoint Explorer Rozhraní Microsoft.NET Framework Acronis Backup & Recovery Agent pro Microsoft SQL Server (jednoprůchodový) Nástroj příkazového řádku pro Acronis Backup & Recovery Tato konfigurace umožňuje extrahovat data SharePoint z jednoprůchodových záloh disků a aplikací nebo z databází SQL. Pokud některý z produktů uvedený pod čárkovanou čárou není nainstalován, je možné extrahovat data pouze z databází SQL. Instalace na jediný počítač: Plná funkčnost Farma Microsoft SharePoint na jednom serveru (64bitová) Agent aplikace Acronis SharePoint Explorer Konzola aplikace Acronis SharePoint Explorer Rozhraní Microsoft.NET Framework Acronis Backup & Recovery Agent pro Microsoft SQL Server (jednoprůchodový) Nástroj příkazového řádku pro Acronis Backup & Recovery Tato konfigurace je doporučena pro řešení založená na serveru Small Business Server. Tato konfigurace umožňuje extrahovat data SharePoint z jednoprůchodových záloh disků a aplikací nebo z databází SQL. Pokud některý z produktů uvedený pod čárkovanou čárou není nainstalován, je možné extrahovat data pouze z databází SQL. 7 Copyright Acronis International GmbH,

8 Instalace se vzdáleným serverem SQL: Omezená funkčnost Front-end webový server Microsoft SharePoint (64bitový) Microsoft SQL Server Agent aplikace Acronis SharePoint Explorer Konzola aplikace Acronis SharePoint Explorer Rozhraní Microsoft.NET Framework Tato konfigurace umožňuje extrahovat data SharePoint z databází SQL připojených k instanci serveru SQL umístěné kdekoliv v síti, pokud k ní může mít přístup jak konzola, tak front-end webový server SharePoint. Extrahování dat z jednoprůchodových záloh není možné, pokud je konzola nainstalována v počítači bez serveru Microsoft SQL Server. 2.3 Postup instalace Jak nainstalovat aplikaci Acronis SharePoint Explorer 1. Přihlaste se jako správce a spusťte instalační program aplikace Acronis SharePoint Explorer. 2. Potvrďte podmínky licenčního ujednání aplikace Acronis SharePoint Explorer. 3. Zadejte licenční klíč doplňku Acronis Backup & Recovery Microsoft SharePoint. 4. Vyberte součásti, které chcete nainstalovat, nebo zrušte výběr součástí, které instalovat nechcete. Vyberte konfiguraci instalace, která nejlépe odpovídá vašim potřebám. Další informace naleznete ve schématu instalace v aplikaci nebo v tématu Příklady instalace (str. 5). [Nepovinné] Určete složku, kam se produkty mají instalovat. Výchozí složka pro instalaci je %ProgramFiles(x86)%\Acronis\SharePoint Explorer v počítačích s 64bitovými operačními systémy a %ProgramFiles%\Acronis\SharePoint Explorer, pokud je konzola nainstalována v počítači s 32bitovým operačním systémem. 5. Při instalaci agenta aplikace Acronis SharePoint Explorer: a. Zadejte účet, pod kterým bude spuštěna služba agenta. Dostupné jsou následující možnosti: Vytvoření nového účtu Vytvoří se nový účet ASPE Agent User, který se přidá do místní skupiny Administrators. Použití existujícího účtu Zadejte uživatelské jméno a heslo uživatele, který je v počítači členem místní skupiny Administrators. Jednomu nebo druhému účtu bude přiřazeno uživatelské právo Přihlásit jako službu. Pokud je počítač součástí domény Active Directory, ujistěte se, že zásady zabezpečení domény nebrání účtu v používání tohoto uživatelského práva. 8 Copyright Acronis International GmbH,

9 b. Ve výchozím nastavení používá agent pro komunikaci s konzolou TCP port Pokud je tento port již používán jiným programem, zobrazí se výzva k zadání jiného portu, na kterém agent může naslouchat příchozím spojením. Podrobnosti. Jestliže je agent nastaven k naslouchání na jiném než výchozím portu, je nutné při připojování konzoly k agentovi zadat server ve formátu <název serveru>:<port>. 6. Kliknutím na tlačítko Instalovat spusťte instalaci. 2.4 Konfigurace síťového portu Port, na kterém agent aplikace Acronis SharePoint Explorer naslouchá, se určí při instalaci agenta. Port je po instalaci možné změnit. Jak změnit port používaný agentem 1. V počítači, ve kterém je spuštěn agent, zadejte číslo portu jako hodnotu Port v klíči registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Acronis\ASPDE\Agent. 2. Restartujte službu agenta aplikace Acronis SharePoint Explorer. V modulu snap-in Služby klikněte pravým tlačítkem na položku Acronis SharePoint Explorer Service a poté klikněte na příkaz Restartovat. Výchozím portem je port TCP Jestliže je agent nastaven k naslouchání na jiném než výchozím portu, je nutné při připojování konzoly k agentovi zadat server ve formátu <název serveru>:<port>. 2.5 Odinstalace Jak odinstalovat všechny součásti aplikace Acronis SharePoint Explorer 1. Zobrazte Ovládací panely a vyberte položku Programy a funkce (nebo položku Přidat nebo odebrat programy v systému Windows XP) -> Acronis SharePoint Explorer -> Odinstalovat. 2. Vyčkejte, dokud nebude proces odinstalace dokončen. Jak odinstalovat jednotlivé součásti aplikace Acronis SharePoint Explorer 1. Zobrazte Ovládací panely a vyberte položku Programy a funkce (nebo položku Přidat nebo odebrat programy v systému Windows XP) -> Acronis SharePoint Explorer -> Změnit. 2. Klikněte na Upravit. 3. Zrušte výběr součástí, které chcete odinstalovat. 4. Kliknutím na tlačítko Upravit potvrďte výběr. 5. Vyčkejte, dokud nebude proces odinstalace dokončen. 9 Copyright Acronis International GmbH,

10 3 Extrahování dat služby SharePoint 3.1 Připojení k agentovi Jak připojit konzolu k agentovi 1. Proveďte jeden z následujících úkonů: Klikněte na položku Konzola Acronis SharePoint Explorer na ploše počítače, ve kterém je konzola nainstalována. Pokud je Konzola pro správu Acronis Backup & Recovery spuštěna ve stejném počítači, klikněte na možnost Extrahovat data SharePoint v nabídce Nástroje. 2. V nově otevřeném okně zadejte front-end webový server SharePoint, na kterém je nainstalován agent aplikace Acronis SharePoint Explorer. Tipy Pokud jsou konzola i front-end webový server SharePoint zahrnuty ve službě Active Directory, v textovém poli se automaticky vyplní plně kvalifikovaný název domény. Toto nastavení je doporučeno zachovat. Také se doporučuje zadat místo IP adresy název serveru, obzvláště v případě, kdy má server více síťových adaptérů. Pokud byl agent během instalace nastaven na naslouchání na jiném než výchozím portu TCP, zkontrolujte, zda je server zadaný ve formátu <název serveru>:<port> nebo <IP adresa serveru>:<port>. Příklad: SharePointWFE:5555 nebo : Zadejte pověření správce farmy SharePoint. Tato pověření budou vyplněna automaticky vždy, když bude vyžadováno ověření. Tip Pověření uživatelského účtu služby Active Directory je nutné zadat ve formátu DOMÉNA\Uživatelské jméno. Požadavky na účet správce farmy SharePoint Účet správce farmy SharePoint musí být přiřazen k následujícím rolím: Serverové role dbcreator a securityadmin pro všechny instance serveru SQL využívané farmou. Role db_owner pro databáze SharePoint_AdminContent a SharePoint_Config. Správce, který vytvořil farmu, je vždy k těmto rolím přiřazen. Ostatní účty správců k těmto rolím přiřazeny být nemusí. Účet správce farmy se doporučuje přiřadit k následujícím rolím: Role db_owner pro všechny databáze s obsahem ve farmě. Role sysadmin pro instanci serveru SQL, která je vzhledem ke konzole místní. Role db_owner je nezbytná pro extrahování dat z databáze (i z databáze uvnitř jednoprůchodové zálohy). Role sysadmin je nezbytná k extrahování dat z nepřipojených souborů databází, protože tyto soubory budou připojeny k místní instanci serveru SQL. Role db_owner v tomto případě vyžadována není. Pokud k těmto rolím není přiřazen účet správce farmy, je nutné zadat pověření účtu, který je k požadovaným rolím přiřazen pokaždé, když se aplikace Acronis SharePoint Explorer připojí k instanci serveru SQL. 10 Copyright Acronis International GmbH,

11 3.2 Výběr metody extrahování Aplikace Acronis SharePoint Explorer umožňuje extrahovat data služby SharePoint z jednoprůchodových záloh nebo z databází Microsoft SQL. Jednoprůchodové zálohy nebo databáze, ze kterých se mají extrahovat data, musí pocházet ze stejné verze serveru SharePoint jako je ta, kde je nainstalována aplikace Acronis SharePoint Explorer. Pokud chcete extrahovat data z databáze SQL, přejděte k tématu Databáze SQL (str. 13). Před extrahováním dat z jednoprůchodových záloh zvažte následující předpoklady. 1. Je jednoprůchodová záloha uložena v místní složce v počítači, ve kterém je spuštěna konzola aplikace Acronis SharePoint Explorer (kromě optických disků) nebo v síťové sdílené složce? Pokud ano, pokračujte další otázkou. Pokud ne, můžete provést jeden z následujících postupů: Extrahujte zálohu do jednoho z umístění uvedených výše a pokračujte další otázkou. Pokud jsou jednoprůchodové zálohy uloženy v zóně Acronis Secure Zone, je možné extrahovat data pomocí alternativního pracovního postupu (str. 12). Pokračujte krokem Používáte verzi Microsoft SharePoint Server 2007, nebo jsou jednoprůchodové zálohy chráněny heslem? Pokud není ani jedno tvrzení pravdivé, pokračujte další otázkou. Jestliže je jedno nebo obě tvrzení pravdivá, můžete provést jeden z následujících postupů: Extrahujte data pomocí alternativního pracovního postupu (str. 12). (Doporučeno) Pokračujte krokem Jsou jednoprůchodové zálohy katalogizovány aplikací Acronis Backup & Recovery? Pokud ano, pokračujte další otázkou. Pokud ne, můžete provést jeden z následujících postupů: Extrahujte data pomocí alternativního pracovního postupu (str. 12). (Doporučeno v naléhavých případech) Katalogizujte zálohy a pokračujte další otázkou. (Proces katalogizace může být časově náročný, ale pokud plánujete aplikaci Acronis SharePoint Explorer používat pravidelně, je velmi užitečný.) Pokračujte krokem Je konzola aplikace Acronis SharePoint Explorer nainstalována v počítači se spuštěným serverem Microsoft SQL Server, agentem Acronis Backup & Recovery Agent pro Microsoft SQL Server (jednoprůchodový) a Nástrojem příkazového řádku pro Acronis Backup & Recovery? Pokud ano, extrahujte data pomocí hlavního pracovního postupu (str. 12). Pokud ne, můžete provést jeden z následujících postupů: Nainstalujte konzolu do počítače s aplikacemi popsanými výše a poté extrahujte data pomocí hlavního pracovního postupu (str. 12). (Doporučeno) Extrahujte data pomocí alternativního pracovního postupu (str. 12). Pokračujte krokem Obnovte databázi obsahující požadovaná data a extrahujte data z této databáze SQL (str. 13). Pokud je databáze velká, může tento úkon vyžadovat hodně času a místa na disku. 11 Copyright Acronis International GmbH,

12 3.2.1 Alternativní pracovní postup Tuto metodu extrahování se doporučuje použít v případě, že je jakýkoliv z následujících předpokladů pravdivý: Používáte verze Microsoft Office SharePoint Server 2007 nebo Microsoft Windows SharePoint Services 3.0. Jednoprůchodové zálohy jsou šifrovány nebo chráněny heslem. V obou případech je nutné nejprve připojit potřebnou databázi a poté použít aplikaci Acronis SharePoint Explorer. Jak extrahovat data služby SharePoint z jednoprůchodové zálohy 1. Připojte konzolu pro správu Acronis Backup & Recovery k počítači, kde je nainstalován Agent pro SQL (jednoprůchodový). 2. V nabídce Akce klikněte na položku Připojit databáze SQL z obrazu. 3. Klikněte na položku Vybrat data a potom vyberte zálohu a databázi, kterou chcete připojit. 4. Aplikace Acronis Backup & Recovery se pokusí určit cílovou instanci pro vybranou databázi tak, že použije původní cestu ze zálohy. Pokud není původní instance nalezena nebo pokud chcete připojit databázi k jiné instanci, zadejte cílovou instanci ručně. Jestliže aktuální účet nemá dostatečná pověření pro přístup k cílové instanci serveru SQL, budete vyzváni k zadání pověření. 5. Klikněte na tlačítko OK. Aplikace připojí databázi do instance. Podrobnosti. Připojená databáze bude mít následující název: <původní název databáze>-mounted. Pokud již existuje databáze se stejným názvem, připojená databáze se bude jmenovat následovně: <původní název databáze>-mounted (<pořadové číslo>). 6. Spusťte sadu Microsoft SQL Server Management Studio a připojte se k instanci, ke které je připojena databáze. 7. Nastavte databázi do stavu čtení/zápis: a. Pravým tlačítkem klikněte na databázi a potom na položku Properties. Tím zobrazíte dialogové okno Database Properties. b. Na panelu Select a page klikněte na tlačítko Options. c. Možnost Database Read-Only nastavte na False. 8. Podrobné pokyny naleznete v tématu Databáze SQL (str. 13). 3.3 Výběr zdroje Po výběru metody extrahování vyberte jednoprůchodovou zálohu nebo databázi SQL, ze které chcete extrahovat data Jednoprůchodová záloha Jak určit jednoprůchodovou zálohu k extrahování dat služby SharePoint 1. Vyberte možnost Extrahovat data z jednoprůchodové zálohy následujícího webu nebo kolekce webů. Zadejte web nebo kolekci webů služby SharePoint, kde byla data, která chcete extrahovat, původně umístěna. Aplikace Acronis SharePoint Explorer nalezne odpovídající databáze Microsoft SQL, instanci serveru Microsoft SQL a počítač, ve kterém je tato instance spuštěna. 12 Copyright Acronis International GmbH,

13 2. Zadejte umístění jednoprůchodové zálohy tohoto počítače. Pokud se zobrazí výzva, zadejte pověření k přístupu k umístění. 3. Vyberte bod v čase, který se použije k extrahování. Data budou extrahována ve stavu, v jakém byla v zadaném bodu v čase. 4. Vyberte místní instanci serveru SQL, do které chcete databázi připojit. Zadejte pověření pro přístup k instanci. Pokud automaticky vyplněná pověření nemají dostatečná oprávnění, zadejte pověření pro server SQL. Minimální požadované bezpečnostní role serveru SQL: public pro instanci, db_owner pro databázi. Aplikace Acronis SharePoint Explorer společně s aplikací Acronis Backup & Recovery dočasně připojí zálohovanou databázi k zadané instanci serveru Microsoft SQL Server. Po připojení databáze aplikace zobrazí svůj obsah ve vybraném bodu v čase. 5. Pokračujte částí Data k extrahování (str. 14) Databáze SQL Předpoklady Databáze obsahující potřebná data musí být dostupná jedním z následujících způsobů: Databáze je připojená k instanci serveru SQL (buď vzdálené, nebo místní vzhledem ke konzole). Důležité. Databázi, která je připojena k funkční farmě SharePoint, nelze použít. Sada souborů MDF, LDF a (nepovinně) NDF, ze kterých se databáze skládá, je umístěna v počítači, ve kterém je spuštěna konzola. V tomto případě je nutné, aby byla konzola instalována v počítači se serverem Microsoft SQL Server. Je možné, že databázi bude nejprve nutné obnovit ze zálohy. Jak určit databázi SQL k extrahování dat SharePoint 1. Vyberte možnost Extrahovat data z databáze SQL. 2. Zadejte umístění zdrojové databáze. Je možné vybrat jednu z následujících možností: Databáze je připojená k místní instanci serveru SQL. Databáze s daty, která budou extrahována, je připojena k místní instanci serveru Microsoft SQL. Databáze je připojena ke vzdálené instanci serveru SQL. Síťové umístění vzdálené instance serveru Microsoft SQL Server, ke které je databáze s daty k extrahování připojena, je známo. Databáze není připojena. Konzistentní sada souborů MDF, LDF a (nepovinně) NDF je dostupná v místním systému souboru. 3. V závislosti na výběru možnosti v předchozím kroku se stane jedna z následujících situací: Aplikace zobrazí seznam dostupných místních instancí. Rozbalte instanci obsahující databázi. Zadejte pověření pro přístup k instanci. Pokud automaticky vyplněná pověření nemají dostatečná oprávnění, zadejte pověření pro server SQL. Minimální požadované bezpečnostní role serveru SQL: public pro instanci, db_owner pro databázi. Vyberte databázi obsahující data k extrahování. Aplikace zobrazí výzvu k zadání umístění vzdálené instance. Zadejte umístění ve formátu název_serveru\název_instance. 13 Copyright Acronis International GmbH,

14 Tip: Pokud se chcete připojit k výchozí instanci serveru SQL, zadejte název_serveru\mssqlserver. Klikněte na položku Seznam databází. Zadejte pověření pro přístup k instanci. Pokud automaticky vyplněná pověření nemají dostatečná oprávnění, zadejte pověření pro server SQL. Minimální požadované bezpečnostní role serveru SQL: public pro instanci, db_owner pro databázi. Zobrazí se seznam databází připojených k zadané instanci. Vyberte databázi obsahující data k extrahování. Aplikace zobrazí výzvu k výběru souborů databáze obsahující data k extrahování. Zadejte umístění konzistentní sady souborů MDF, LDF a (nepovinně) NDF. Vyberte místní instanci serveru SQL, ke které chcete databázi připojit. Zadejte pověření pro přístup k instanci. Pokud automaticky vyplněná pověření nemají dostatečná oprávnění, zadejte pověření pro server SQL. Minimální požadovaná bezpečnostní role serveru SQL: sysadmin pro instanci. 3.4 Data k extrahování Zaškrtněte políčka u datových položek, které chcete extrahovat. Pomocí vyhledávání určete umístění dokumentů a příloh. Vyhledávání je založeno na názvech souborů a jejich příponách. Zástupné znaky nelze použít. Jestliže vyhledávaný řetězec neobsahuje žádné znaky mezer, výsledkem vyhledávání budou dokumenty a přílohy, které ve svém názvu nebo příponě obsahují hledaný řetězec. Například výsledkem vyhledávání řetězce soubor.doc budou položky soubor.doc, tentosoubor.doc, tento_2_soubor.doc atd. Soubor doc.pdf nalezen nebude. Pokud vyhledávaný řetězec obsahuje slova oddělená mezerami, výsledkem vyhledávání budou dokumenty a přílohy, které ve svém názvu nebo příponě obsahují všechna slova. Například výsledkem vyhledávání řetězce tento doc budou položky tento.doc, tento_soubor.doc, tentodoc.pdf, tento_2_doc.pdf, tento 2 doc.pdf atd. Ve výchozím nastavení se extrahují všechny verze položek. Pokud potřebujete extrahovat pouze určité verze, rozbalte uzel položky a vyberte verze, které chcete extrahovat. Extrahování pracovních postupů není podporováno. Jestliže vyberete celý web, extrahují se všechny položky v rámci webu kromě pracovních postupů. 3.5 Formát dat Vyberte formát extrahovaných dat. Je možné vybrat jednu z následujících možností: Uložit pouze přílohy (v původním formátu) Z položek vybraných v předchozím kroku budou uloženy pouze dokumenty a přílohy položek seznamu.všechny položky specifické službě Microsoft SharePoint (například knihovna dokumentů nebo položka seznamu) nebudou uloženy, jejich přílohy však uloženy budou. Tato možnost není dostupná, pokud byly v předchozím kroku vybrány položky z kolekce několika webů. Uložit všechny položky jako balíček migrace obsahu (CMP) Všechny položky vybrané v předchozím kroku budou uloženy jako soubor balíčku migrace obsahu (CMP). Tuto možnost vyberte v případě, že potřebujete tyto položky importovat do funkční farmy SharePoint za pomocí jiných než výchozích hodnot parametrů. Další informace o tomto procesu naleznete v tématu Co dělat s obsahem souboru balíčku migrace obsahu (str. 16). Extrahovat všechny položky na funkční web. 14 Copyright Acronis International GmbH,

15 Všechny položky vybrané v předchozím kroku budou extrahovány do složky %TEMP% a poté automaticky importovány do funkční farmy SharePoint. V počítači s agentem aplikace Acronis SharePoint Explorer musí být pro tyto dočasné soubory dostatek místa na disku. 3.6 Cílové umístění Vyberte umístění pro extrahovaná data. Podle výběru možnosti v předchozím kroku lze vybrat jedno z následujících umístění: Pokud bylo vybráno pouze uložení příloh nebo uložení položek jako balíček migrace obsahu (CMP), zadejte místní nebo síťovou složku. Pokud se zobrazí výzva, zadejte pověření k přístupu. Pokud byla vybrána možnost extrahování položek na funkční web, zadejte server služby SharePoint nebo kolekci serverů, kam mají být data extrahována. Při extrahování celého webu je tento přidán do cílového webu nebo kolekce webů jako nový podřízený web. Existující web je možné přepsat a nahradit jej webem založeným na stejné šabloně a se stejným názvem. Chcete-li přepsat existující web, zadejte jako cílové umístění jeho přímo nadřazený web nebo kolekci webů. Při extrahování položky se všechny nadřazené objekty položky znovu vytvoří na webu nebo v kolekci webů. Pokud položka již existuje na cílovém webu, budou přidány nové verze položky. Jestliže chcete vyřešit konflikt názvů jiným způsobem (například přepsáním existujících položek), přejděte k tématu Co dělat se souborem balíčku migrace obsahu (str. 16). 3.7 Shrnutí Na stránce shrnutí zkontrolujte nastavení extrahování. Kliknutím na tlačítko Extrahovat zahajte extrahování a počkejte, dokud nebude dokončeno. Pokud byla vybrána možnost uložení dat do složky, pomocí odkazu Zobrazit ve složce je možné přejít k extrahovaným souborům. Jestliže potřebujete importovat obsah balíčku migrace obsahu do farmy SharePoint pomocí aplikace pro správu služeb Windows SharePoint (Stsadm.exe), přejděte k tématu Co dělat se souborem balíčku migrace obsahu (str. 16). 15 Copyright Acronis International GmbH,

16 4 Akce po extrahování 4.1 Co dělat, pokud extrahovaný web není dostupný Pokud byl web extrahován do funkční farmy a účet původního správce tohoto webu ve farmě neexistuje, služba SharePoint nepovolí přístup k webu. Tento případ může nastat, pokud byl web extrahován z jiné farmy nebo pokud byl účet správce odstraněn. Aby bylo možné povolit přístup k webu, je nutné určit existujícího uživatele jako správce webu pomocí Centrální správy služby SharePoint. Další informace o tomto postupu naleznete v následujícím článku znalostní databáze Microsoft: Po určení správce webu bude přístup k webu povolen a budou použita všechna dřívější oprávnění k přístupu. 4.2 Co dělat se souborem balíčku migrace obsahu V této části je popsán postup, pomocí kterého lze importovat obsah balíčku migrace obsahu do funkční farmy SharePoint pomocí aplikace pro správu služeb Windows SharePoint (Stsadm.exe). Tyto informace mohou být užitečné, pokud byla vybrána možnost uložení extrahovaných dat jako soubor balíčku migrace obsahu (CMP). Výsledkem může být jeden nebo více souborů (CMP). Nyní je možné je importovat pomocí aplikace Stsadm.exe. Ve výchozím nastavení je aplikace Stsadm.exe nainstalována automaticky společně se serverem Microsoft SharePoint a je umístěna ve složce %CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\web server extensions\14\bin.další informace o aplikaci Stsadm.exe naleznete v následujícím článku znalostní databáze Microsoft: Příklady použití Používáno v příkladech níže: <název URL> je platná adresa URL, například která určuje umístění cílového webu nebo kolekce webů. <název souboru importu> je cesta k souboru CMP, například C:\data.cmp nebo \\síťové_umístění\složka\data.cmp. Příklad 1: Různé způsoby řešení konfliktů názvů Během importu položky služby SharePoint na web, kde se již tato položka nachází, aplikace Acronis SharePoint Explorer přidá novou verzi položky. Pokud chcete konflikt názvů vyřešit jiným způsobem, extrahujte položky pomocí aplikace Acronis SharePoint Explorer a uložte je jako balíček migrace obsahu. Poté spusťte aplikaci Stsadm.exe s následujícími parametry: stsadm -o import -url <název URL> -filename <název souboru importu> -updateversions { } Hodnota parametru -updateversions určuje, jakým způsobem budou data aktualizována: 1 (výchozí) 16 Copyright Acronis International GmbH,

17 2 3 4 Přidá k aktuální položce novou verzi. Přepíše položku a všechny její verze (odstraní položku a poté ji přidá). Vynechá položku. Pokud zjistí konflikt názvů, přeruší operaci importu. Příklad 2: Import do jiné farmy Microsoft SharePoint Pomocí aplikace Acronis SharePoint Explorer je možné importovat data pouze do farmy SharePoint, ve které je instalován agent. Jestliže chcete data importovat do jiné farmy Microsoft SharePoint, extrahujte data pomocí aplikace Acronis SharePoint Explorer a uložte je jako balíček migrace obsahu. Poté spusťte soubor Stsadm.exe s následujícími parametry: stsadm -o import -url <název URL> -filename <název souboru importu> Příklad 3: Smazání bezpečnostních informací a uživatelských dat Během importu položky služby SharePoint na funkční web aplikace Acronis SharePoint Explorer zachovává bezpečnostní informace a uživatelská data. Pokud chcete tato nastavení vymazat, extrahujte data pomocí aplikace Acronis SharePoint Explorer a uložte je jako balíček migrace obsahu. Poté spusťte soubor Stsadm.exe bez parametru -includeusersecurity: stsadm -o import -url <název URL> -filename <název souboru importu> 17 Copyright Acronis International GmbH,

18 Prohlášení o autorských právech Autorská práva Acronis International GmbH, Všechna práva vyhrazena. Acronis a Acronis Secure Zone jsou registrované ochranné známky společnosti Acronis International GmbH. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery Manager, Acronis Active Restore a logo Acronis jsou ochranné známky společnosti Acronis International GmbH. Linux je registrovaná ochranná známka Linuse Torvaldse. VMware a VMware Ready jsou ochrannými známkami a/nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti VMware, Inc. v USA a/nebo dalších jurisdikcích. Windows a MS-DOS jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých příslušných vlastníků. Distribuce podstatným způsobem změněných verzí tohoto dokumentu je bez výslovného dovolení vlastníka autorských práv zakázána. Distribuce tohoto díla nebo odvozených děl ve formě jakékoliv standardní (papírové) knihy pro obchodní účely je zakázáno, pokud není předem získáno povolení od vlastníka autorských práv. DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA TAK, JAK JE A VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ PODMÍNKY, VYJÁDŘENÍ A ZÁRUKY VČETNĚ VŠECH IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NENARUŠENÍ CIZÍCH PRÁV, JSOU VYLOUČENY S VÝJIMKOU ROZSAHU, V NĚMŽ JSOU TAKOVÁTO ODMÍTNUTÍ ZÁRUK POVAŽOVÁNA ZA PRÁVNĚ NEÚČINNÁ. Se softwarem a/nebo službami může být dodáván kód třetích stran. Licenční podmínky těchto produktů třetích stran jsou popsány v souboru license.txt v kořenovém adresáři instalace. Nejnovější seznam kódu třetích stran a příslušné licenční podmínky těchto produktů používaných se softwarem a/nebo službami naleznete na adrese Technologie patentované Acronis Technologie použité v tomto produktu jsou chráněny následujícími patenty: U.S. Patent # 7,047,380; U.S. Patent # 7,246,211; U.S. Patent # 7,318,135; U.S. Patent # 7,366,859; U.S. Patent # 7,636,824; U.S. Patent # 7,831,789; U.S. Patent # 7,886,120; U.S. Patent # 7,934,064; U.S. Patent # 7,949,635; U.S. Patent # 7,979,690; U.S. Patent # 8,069,320; U.S. Patent # 8,073,815; U.S. Patent # 8,074, Copyright Acronis International GmbH,

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Obsah 1 Hlavní součásti... 3

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Exchange ZÁLOHOVÁNÍ DAT APLIKACE MICROSOFT EXCHANGE SERVER Obsah 1 Důležité poznámky... 4 2 Přehled... 5

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro Linux Server Advanced pro PC Advanced pro VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Modul IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Nápověda k instalaci

Modul IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Nápověda k instalaci IBM Connections Verze 4 Modul IBM Connections Plug-In for Microsoft Outlook Nápověda k instalaci Doložka k vydání Poznámka: Před použitím těchto informací a podporovaného produktu si přečtěte informace

Více

Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka

Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka www.acronis.cz 1 Copyright Acronis, Inc., 2008. Všechna práva vyhrazena. Acronis, Acronis Compute with Confidence a logo Acronis jsou ochranné známky

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

IR-IS instalační příručka

IR-IS instalační příručka IR-IS instalační příručka Instalace systému IRIS není komplikovaná, vyžaduje však provedení několika kroků v přesném pořadí. Instalují se dvě hlavní součásti databázový server (úložiště dat) a klientská

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Instalační příručka Install Guide

Instalační příručka Install Guide Install Guide Obsah 1. Požadavky a kontrola před instalací... 3 1.1. Požadavky na server... 3 1.2. Kontrola.NET Framework... 3 2. Instalační proces... 4 2.1. Stažení instalačního programu... 4 2.2. Instalace...

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1)

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) První vydání: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22 Str. 1/22 Obsah 1. Popis aplikace... 2 2. Programové verze aplikace... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2005 Express... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2008 R2 Express... 5 3. Instalace

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

Acronis Backup & Recovery 10

Acronis Backup & Recovery 10 Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server SBS Edition Instalační příručka Obsah 1. Instalace Acronis Backup & Recovery 10... 3 1.1. Součásti Acronis Backup & Recovery 10... 3 1.1.1. Agent for Windows...

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA Vážený zákazníku, máte k dispozici médium, s jehož pomocí můžete na svém systému zprovoznit funkce čipové karty ProID+. Pro správnou funkčnost

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

Průvodce instalací a spuštěním. Pro WebReporter 2012

Průvodce instalací a spuštěním. Pro WebReporter 2012 Pro WebReporter 2012 Poslední aktualizace: 13. září 2012 Obsah Instalace nezbytných komponentů... 1 Přehled... 1 Krok 1: Aktivace Internet Information Services... 1 Krok 2: Spusťte soubor setup.exe a

Více

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe.

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe. Návod pro Windows 7 Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již nainstalovány (většinou od výrobce)

Více

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Tento návod řeší instalaci MS SQL Serveru 2005 včetně nastavení serveru a lokálních stanic pro korektní fungování aplikace DUEL

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro Linux Server Advanced pro PC Advanced pro VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Nastavení CADprofi pro CAD, aktivace a registrace CADprofi

Nastavení CADprofi pro CAD, aktivace a registrace CADprofi Nastavení pro CAD, aktivace a registrace Obsah 1 Nastavení pro program CAD... 1 1.1 Automatické nastavení pro program CAD... 1 1.2 Ruč ní nastavení do programu CAD... 3 2 Registrace a aktivace licence...

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Obsah Elektronický podpis... 2 Další možnosti... 4 Registrace knihoven... 6 Modul epodání... 7 Komunikace s ČSSZ přes rozhraní VREP... 8 Komunikace s MFCR

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm a Paradigm Link jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Úvod...4 1.1 Co je aplikace Acronis True Image 2016?... 4 1.2 Nově v této verzi... 4 1.3 Systémové požadavky... 5 1.4 Instalace, aktualizace a odebrání aplikace Acronis True

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Vytvoření plánu zálohování

Vytvoření plánu zálohování O aplikaci Memeo Backup Premium představuje jednoduché řešení zálohování pro celý digitální svět. Automatickým zálohováním vašich cenných a citlivých dokumentů může Memeo Backup Premium obnovit vaše soubory,

Více