Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka"

Transkript

1 Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka 1

2 Copyright Acronis, Inc., Všechna práva vyhrazena. Acronis, Acronis Compute with Confidence a logo Acronis jsou ochranné známky společnosti Acronis, Inc. Linux je registrovaná ochranná známka Linuse Torvaldse. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých příslušných vlastníků. Distribuce podstatným způsobem změněných verzí tohoto dokumentu je bez výslovného dovolení vlastníka autorských práv zakázána. Distribuce tohoto díla nebo odvozených děl ve formě jakékoliv standardní (papírové) knihy pro obchodní účely je zakázáno, pokud není předem získáno povolení od vlastníka autorských práv. DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA «TAK, JAK JE» A VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ PODMÍNKY, VYJÁDŘENÍ A ZÁRUKY VČETNĚ VŠECH IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NENARUŠENÍ CIZÍCH PRÁV, JSOU VYLOUČENY S VÝJIMKOU ROZSAHU, V NĚMŽ JSOU TAKOVÁTO ODMÍTNUTÍ ZÁRUK POVAŽOVÁNA ZA PRÁVNĚ NEÚČINNÁ. 2

3 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM JEJICH AKCEPTOVÁNÍM POTVRZUJETE (JAKO PRVNÍ KUPUJÍCÍ) SVŮJ SOUHLAS S LICENČNÍMI PODMÍNKAMI. POKUD NECHCETE AKCEPTOVAT POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU ZA TĚCHTO PODMÍNEK, MŮŽETE ODSTOUPIT KLEPNUTÍM NA "Nesouhlasím..." A NEINSTALOVAT SOFTWARE. Acronis Recovery for MS SQL Server (software) je copyright společnosti Acronis. Všechna práva vyhrazena. PRVNÍ KUPUJÍCÍ získává LICENCI pro používání software pouze za dodržení následujících omezení a pravidel. 1. Licence je udělena pouze prvnímu kupujícímu a není dále přenosná bez předchozího písemného schválení společností Acronis. 2. První kupující může software používat na jednom počítači, který vlastní nebo jej má v pronájmu. Není možno používat software na více než jednom počítači (i pokud je všechny máte ve vlastnictví nebo pronájmu) bez předchozího písemného schválení společností Acronis. 3. První kupující nesmí provádět žádnou z následujících činností a nesmí povolit jejich provádění ani třetím osobám: A. Povolit používání nebo šíření softwaru třetím osobám. B. Poskytovat použití softwaru jako službu, v servisní organizaci, síti, sdílení nebo ve víceuživatelském provozu uživatelům, kteří nejsou individuálně licencováni společností Acronis. C. Provádět změny nebo kopie jakéhokoliv druhu u tohoto software (kromě výslovně povolených výše). D. Usilovat o dekompilaci nebo zpětné inženýrství Software jakýmkoliv způsobem. E. Udělovat sublicence, pronájem nebo jakákoliv práva k tomuto softwaru jiným uživatelům. F. Vytvářet kopie nebo verbální či mediální překlady uživatelské příručky. G. Přenášet software prostřednictvím telekomunikačních sítí. Společnost Acronis má právo ukončit tuto licenční smlouvu, pokud došlo k porušení jejich podmínek prvním kupujícím. Při ukončení této smlouvy z jakýchkoliv důvodů musí být veškeré kopie Software okamžitě vráceny společnosti Acronis a první kupující bude odpovědný za jakékoliv škody vzniklé společnosti Acronis porušením těchto podmínek. VEŠKERÁ RIZIKA VEŠKERÁ RIZIKA POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU CO SE TÝČE KVALITY A VÝKONU NESETE VY JAKO KUPUJÍCÍ. SPOLEČNOST ACRONIS NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE NEBO JEHO FUNKCE BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY NA NĚ KLADENÉ, A ŽE FUNKČNOST SOFTWARE BUDE PLYNULÁ A NEBUDE VYKAZOVAT ŽÁDNÉ CHYBY. ACRONIS DÁLE NEZARUČUJE, ŽE BUDOU OPRAVENY JAKÉKOLIV CHYBY VE FUNKČNOSTI SOFTWARE. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY - SPOLEČNOST ACRONIS ANI JEJÍ PRODEJCI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ŠKODY, (VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ, ŠKODY ZE ZTRÁT ZISKU, Z PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZE ZTRÁT PODNIKATELSKÝCH INFORMACÍ NEBO JAKÉKOLIV DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ ZTRÁTY) ZPŮSOBENÉ UŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ UŽÍVAT SOFTWARE A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOSTI 3

4 ACRONIS AVIZOVÁNA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCHTO ZTRÁT. 4

5 Obsah KAPITOLA 1. ÚVOD K PROGRAMU ACRONIS RECOVERY FOR MS SQL SERVER CO JE ACRONIS RECOVERY FOR MS SQL SERVER PROČ ACRONIS RECOVERY FOR MS SQL SERVER VÝHODY KLÍČOVÉ FUNKCE PODPOROVANÉ VERZE SERVERU MICROSOFT SQL SERVER PODPOROVANÉ PLATFORMY PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY LICENCE TECHNICKÁ PODPORA KAPITOLA 2. POROZUMĚNÍ PROGRAMU ACRONIS RECOVERY FOR MS SQL SERVER SOUČÁSTI Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console Acronis Recovery for MS SQL Server Agent SPOLUPRÁCE MEZI SOUČÁSTMI KAPITOLA 3. INSTALACE PROGRAMU ACRONIS RECOVERY FOR MS SQL SERVER MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Osobní údaje Nastavení firewallu OBECNÁ PRAVIDLA INSTALACE Instalace komponentů programu Acronis Recovery for MS SQL Server Vzdálená instalace programu Acronis Recovery for MS SQL Server Agent Extrakce komponentů programu Acronis Recovery for MS SQL Server Odstranění komponentů programu Acronis Recovery for MS SQL Server KAPITOLA 4. ZAČÍNÁME S PROGRAMEM ACRONIS RECOVERY FOR MS SQL SERVER SPUŠTĚNÍ PROGRAMU ACRONIS RECOVERY FOR MS SQL SERVER MANAGEMENT CONSOLE ACRONIS RECOVERY FOR MS SQL SERVER PRACOVNÍ PLOCHA Hlavní oblast Panel Počítače Nabídka programu Nabídka Nápověda Stavový řádek NAVIGACE SPRÁVA HLEDÁNÍ SERVERŮ PŘIDÁNÍ SERVERŮ PŘIPOJENÍ KE VZDÁLENÉMU DATABÁZOVÉMU SERVERU VZDÁLENÁ INSTALACE AGENTA ACRONIS RECOVERY FOR MS SQL SERVER AGENT KAPITOLA 5. TVORBA ZÁLOH OBECNÉ INFORMACE Co je záloha? Metody zálohování Jakou strategii zálohování zvolit? Modely obnovy Úrovně zálohování Plán pro obnovu poškození Zálohování do knihoven pásek a na páskové jednotky ZÁLOHA Určení strategie zálohování Určení účtu pro spuštění úlohy... 34

6 5.2.3 Výběr objektů pro zálohování Určení osobních údajů Výběr umístění zálohy Používání asistenta Acronis Recovery for MS SQL Server Assistant Nastavení parametrů plánování záloh Možnosti zálohování Zadání názvu úlohy a komentářů Shrnutí zálohování NASTAVENÍ VÝCHOZÍCH MOŽNOSTÍ ZÁLOHOVÁNÍ Pre/post příkazy Úroveň komprese Priorita zálohy Ochrana zálohy Náhrada typu zálohy Omezení šířky pásma Další nastavení KAPITOLA 6. PLÁN PRO OBNOVU PO POŠKOZENÍ OKAMŽITÉ ZOBRAZENÍ PLÁNU PRO OBNOVU PO POŠKOZENÍ PLÁNOVÁNÍ PŘÍJMU PLÁNU PRO OBNOVU PO POŠKOZENÍ SHRNUTÍ KAPITOLA 7. IMPORT PLÁNU ÚDRŽBY URČENÍ ÚČTU PRO SPUŠTĚNÍ ÚLOHY VÝBĚR PLÁNU ÚDRŽBY SHRNUTÍ IMPORTU KAPITOLA 8. VYČIŠTĚNÍ UMÍSTĚNÍ ZÁLOH Určení účtu pro spuštění úlohy Výběr umístění záloh databáze Zadání hesla Určení možností vyčištění Plánování vyčištění Shrnutí vyčištění umístění záloh KAPITOLA 9. OBNOVENÍ DAT ZÁLOHY OBNOVA Výběr času obnovy Určení účtu pro spuštění úlohy Výběr umístění záloh databáze Výběr úlohy zálohování Zadání hesla Výběr bodu obnovení Výběr obsahu Možnosti obnovení Výběr parametrů spuštění Shrnutí obnovy NASTAVENÍ VÝCHOZÍCH MOŽNOSTÍ OBNOVY Pre/post příkazy Priorita obnovení Další nastavení KAPITOLA 10. PLÁNOVÁNÍ ÚLOH CO JE ÚLOHA? NASTAVENÍ PARAMETRŮ PLÁNOVÁNÍ KAPITOLA 11. SPRÁVA ÚLOH ÚPRAVY ÚLOHY ODSTRANĚNÍ ÚLOHY SPUŠTĚNÍ ÚLOHY

7 11.4 ZOBRAZENÍ PLÁNU PRO OBNOVU PO POŠKOZENÍ KAPITOLA 12. UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ PŘES SNMP PROTOKOLOVÝ SOUBOR UDÁLOSTÍ SYSTÉMU WINDOWS KAPITOLA 13. ZOBRAZENÍ PROTOKOLOVÝCH SOUBORŮ DODATEK A. ACRONIS RECOVERY FOR MS SQL SERVER: NEJVHODNĚJŠÍ POSTUPY 80 A.1 JAK CHRÁNIT SERVER PŘED SELHÁNÍM HARDWARU, CHYBAMI UŽIVATELŮ A DALŠÍMI POŠKOZENÍMI, NAPŘÍKLAD VIRY Scénář Řešení Acronis A.2 JAK ZABEZPEČIT SERVER A MINIMALIZOVAT MOŽNOU ZTRÁTU DAT Scénář Řešení Acronis A.3 JAK PROVÉST OBNOVENÍ NA JINOU VERZI SERVERU MICROSOFT SQL SERVER Scénář Řešení Acronis A.4 JAK ZÁLOHOVAT VÍCE DATABÁZÍ Scénář Řešení Acronis A.5 JAK BEZPEČNĚ UKLÁDAT DŮLEŽITÉ DATABÁZE (ŠIFROVÁNÍ/DEŠIFROVÁNÍ) Scénář Řešení Acronis A.6 JAK OBNOVIT DATABÁZE V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI SPRÁVCE (PLÁN PRO OBNOVU PO POŠKOZENÍ) Scénář Řešení Acronis A.7 JAK OKAMŽITĚ OBNOVIT DATABÁZE POMOCÍ ROLUJÍCÍCH SNÍMKŮ (JEN PRO MICROSOFT SQL SERVER 2005 ENTERPRISE) Scénář Řešení Acronis A.8 RUČNÍ ZÁLOHOVÁNÍ (PŘED DŮLEŽITÝMI ZMĚNAMI DATABÁZÍ) Scénář Řešení Acronis DODATEK B. INSTALACE PROGRAMU ACRONIS RECOVERY FOR MS SQL SERVER Z PŘÍKAZOVÉHO ŘÁDKU

8 Kapitola 1. Úvod k programu Acronis Recovery for MS SQL Server Tato kapitola obsahuje obecné informace o funkcích a výhodách nového produktu společnosti Acronis Acronis Recovery for MS SQL Server. Naleznete zde informace o podporovaných databázích, operačních systémech a platformách. 1.1 Co je Acronis Recovery for MS SQL Server Acronis Recovery for MS SQL Server nabízí výkonné, spolehlivé a cenově výhodné nástroje pro zálohování a obnovu databází a celých instancí serverů Microsoft SQL Server. Při použití programu Acronis Recovery for MS SQL Server si můžete být jisti, že jste neustále chráněni a data lze kdykoliv obnovit. Acronis Recovery for MS SQL Server vytváří obrazy databází o 70 % rychleji než samostatný Acronis True Image. Nová technologie společnosti Acronis pro tvorbu obrazů databází vyžaduje na disku až o 96 % méně místa. Menší a lépe spravovatelné archivy Oceňovaná technologie Acronis nabízí kvalitnější optimalizaci souborů obrazů. Nastavitelné úrovně komprese zmenšují objem ukládaných a přenášených dat. Rychlá obnova po poškození Jednokroková automatická obnova do bodu selhání zajišťuje nejrychlejší řešení nežádoucí situace. Rolující snímky se mohou v případě chyby člověka nebo poškození logických dat obnovit téměř okamžitě. Bezpečnost díky šifrování Nejcennější data společnosti můžete chránit pomocí výkonného šifrování. Centralizovaná správa Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console automaticky vyhledá všechny databázové servery v síti. Servery jsou zobrazeny přehledně spolu s informacemi o jejich stavu, což usnadňuje správu instalací v rámci celé společnosti. Snadná správa 8

9 Intuitivní GUI s průvodci umožňuje bezpečně konfigurovat a implementovat profesionální strategie zálohování i uživatelům bez zkušeností se správou databází (DBA). Acronis Recovery for MS SQL Server nabízí dokonce i možnost importovat existující plán údržby serveru Microsoft SQL Server pomocí několika klepnutí. 1.2 Proč Acronis Recovery for MS SQL Server Chcete-li spolehlivě ochránit své databáze, je nutné zálohovat nejen data. Databáze serveru Microsoft SQL Server obsahuje tabulky, protokolové soubory a další součásti, které jsou nezbytné pro chod databázového systému. Ucelené, přizpůsobitelné a intuitivní řešení pro zálohování, jakým je Acronis Recovery for MS SQL Server, je velmi důležité pro tvorbu záloh běžících databází, ze kterých lze databázi v případě potřeby obnovit. Acronis Recovery for MS SQL Server vytvoří plán pro obnovu poškození obsahující podrobné informace o obnově systému. Podle plánu pro obnovu poškození může systém rychle obnovit i někdo, kdo nemá se správou databází žádné zkušenosti. Acronis Recovery for MS SQL Server zjednodušuje zálohování díky intuitivnímu grafickému rozhraní s integrovanými průvodci. Při použití programu Acronis Recovery for MS SQL Server Assistant k nastavení zálohování dokonce nepotřebujete ani zkušenosti se správou databází. Acronis Recovery for MS SQL Server obsahuje všechny potřebné techniky pro přizpůsobení procesů a minimalizaci času nečinnosti databáze při správě a tvorbě záloh, díky čemuž optimalizuje využití softwaru i hardwaru. 1.3 Výhody Acronis Recovery for MS SQL Server nabízí následující výhody: Doladění strategie zálohování pomocí programu Acronis Recovery for MS SQL Server Assistant Acronis Recovery for MS SQL Server Assistant nabízí intuitivní GUI pro tvorbu a implementaci strategií zálohování i bez zkušeností se správou databází Obnova do vybraného bodu v čase Spojení záloh protokolových souborů transakcí s jednoduchým intuitivním grafickým rozhraním umožňuje obnovu databází do vybraného bodu v čase, například před chybnou transakci. Automatizovaná obnova do bodu selhání Umožňuje snadnou jednokrokovou obnovu do bodu před selháním nebo poškozením bez ztráty dat. Plán pro obnovu poškození Automaticky vytvoří plán pro obnovu poškození obsahující podrobné informace k obnově a odešle jej přes . Řízený proces umožňuje provést rychlou obnovu databází i uživatelům bez zkušeností se správou databází. Import existujícího plánu údržby serveru Microsoft SQL Server Importováním plánu údržby serveru Microsoft SQL Server můžete strategii zálohování nastavit během několika sekund. 9

10 Tvorba rolujících snímků Automaticky vytvořené snímky umožňují v případě poškození dat nebo chyby člověka obnovu databáze během sekund pomocí zrušení změn (pouze pro Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition) Šifrování Zálohy lze chránit pomocí normalizované šifrovací technologie. U technologie AES (Advanced Encryption Standard) lze použít tři délky klíčů 128, 192 a 256 bitů podle toho, zda požadujete zvýšený výkon nebo bezpečnost. Komprese Lze vytvářet zálohy až 10krát menší než původní nekomprimované soubory. Tři úrovně komprese umožňují provést optimalizaci pro vyšší výkon, menší velikost nebo kombinaci obou. Omezení šířky pásma Využití šířky pásma lze ovládat tak, aby byl proces zálohování pro síťové uživatele transparentní. Upozornění Upozornění je možné posílat přes nebo SNMP. Automatické dělení obnovy Každý scénář obnovy lze provést v jednom kroku. Není třeba provádět obnovu ručně z různých archivů a pamatovat si stav databáze. Zálohování za provozu Zálohování je možné provádět, i když je databáze online a obsluhuje klienty, což umožňuje dostupnost 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Obnova do jiné verze serveru Microsoft SQL Server Umožňuje převod na jinou verzi serveru Microsoft SQL Server pouhou obnovou databáze na novější instalaci serveru Microsoft SQL Server. Plánování úplné strategie zálohování Úplnou strategii zálohování včetně plných a rozdílových záloh a záloh protokolových souborů transakcí lze naplánovat pomocí jedné akce. Software Development Kit (dodává se samostatně) Acronis Recovery for MS SQL Server se dodává s SDK, které umožňuje uživatelům přizpůsobovat zálohování a obnovy podle jejich procesů a omezení. 1.4 Klíčové funkce Funkce zálohování Umístění: Lokální HDD Acronis Backup Server Centralizované úložiště 10

11 Síťově sdílená úložiště SAN, NAS FTP Pásky, autoloadery, knihovny pásek Typy: Plná Rozdílová Protokolové soubory transakcí Společné funkce: Ladění strategie zálohování pomocí programu Acronis Recovery for MS SQL Server Assistant Zálohování více databází současně Zálohování souborů/skupin souborů Rolující snímky v aplikaci Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Ochrana záloh šifrováním Zálohování systémových databází Ověřování záloh Uchovávání více verzí archivů Online zálohování Funkce obnovy Obnova z historie záloh Obnova do bodu v čase Obnova do bodu selhání (automatická) Jednokroková obnova Automatické dělení obnovy Funkce plánování Plánování úloh zálohování a obnovy Jednoduché intuitivní GUI nevyžaduje zkušenosti se správou databází Podpora pokročilých strategií zálohování Import existujících plánů údržby serveru Microsoft SQL Server Funkce pro podniky Centralizovaná správa Upozornění Zprávy SDK Omezení šířky pásma 11

12 Plány pro obnovu poškození Vzdálená instalace agenta 1.5 Podporované verze serveru Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server 7.0 (SP4+) Microsoft SQL Server 2000 (SP3a+, 32bitová i 64bitová verze) Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine Release A Microsoft SQL Server 2005 (32bitová i 64bitová verze) Microsoft SQL Server 2005 Express 1.6 Podporované platformy x86 x Podporované operační systémy Windows 2000 (SP4+) Windows XP (SP1+) Windows Vista Windows Server 2003 (32bitová i 64bitová verze) 1.8 Licence Licencování programu Acronis Recovery for MS SQL Server je založeno na počtu serverů, na něž chcete Acronis Recovery for MS SQL Server Agent nainstalovat. Pro každou instalaci programu Acronis Recovery for MS SQL Server Agent budete potřebovat jedinečné sériové číslo. Acronis Recovery for MS SQL Server se dodává se třemi typy licencí: Trvalá umožňuje používat plně funkční produkt bez časových omezení (vyžadováno trvalé sériové číslo) Zkušební umožňuje používat plně funkční produkt po dobu 14 dní (vyžadováno zkušební sériové číslo) Registrovaná používá se pro zákazníky registrované na webové stránce společnosti Acronis. Umožňuje rovněž práci s plně funkčním produktem po dobu 14 dní (není vyžadováno sériové číslo) Získání trvalých sériových čísel Získání trvalého sériového čísla závisí na způsobu zakoupení programu Acronis Recovery for MS SQL Server: Pokud jste zakoupili licencované CD programu Acronis Recovery for MS SQL Server, naleznete jej v obalu CD. V případě, že jste SI produkt stáhli, můžete sériové číslo obdržet po registraci na webové stránce společnosti Acronis (i během instalace produktu). 12

13 Zkušební sériová čísla Společnost Acronis umožňuje získat zkušební sériové číslo a používat Acronis Recovery for MS SQL Server po dobu 14 dní bez zakoupení. Zkušební sériové číslo lze získat jedním z těchto způsobů: na obalu CD, kontaktováním obchodních zástupců společnosti Acronis. Viz Když po stažení zkušební verzi programu Acronis Recovery for MS SQL Server z naší webové stránky chcete koupit trvalou licenci a pokračovat v používání produktu, spojte se s našimi obchodními zástupci. V takovém případě není nutné produkt znovu stahovat, ale stačí jen během instalace zadat registrované sériové číslo. Nezapomeňte, že Konzola pro správu musí být připojena k programu Acronis Recovery for MS SQL Server, protože jinak nebude nabídka Nápověda obsahovat položku Registrace. Počet instalací programu Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console není omezen. 1.9 Technická podpora Uživatelé legálně zakoupených kopií programu Acronis Recovery for MS SQL Server získají zdarma technickou podporu od společnosti Acronis. Pokud při instalování nebo používání produktů společnosti Acronis narazíte na problém, který nelze vyřešit pomocí této příručky, kontaktujte technickou podporu společnosti Acronis. Více informací o technické podpoře společnosti Acronis naleznete na následující adrese: 13

14 Kapitola 2. Porozumění programu Acronis Recovery for MS SQL Server Tato kapitola nabízí běžné informace o práci s programem Acronis Recovery for MS SQL Server. 2.1 Součásti Acronis Recovery for MS SQL Server obsahuje následující součásti: Nástroje pro správu včetně Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console Acronis Recovery for MS SQL Server Agent SDK (dodáváno samostatně) Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console je nástroj pro zálohování/obnovu dat v lokální síti z jednoho místa. S jeho pomocí můžete vzdáleně instalovat agenty, plánovat úlohy, provádět vzdálenou obnovu, nastavovat možnosti zálohování/obnovy na vzdálených databázových serverech a importovat existující plány údržby Acronis Recovery for MS SQL Server Agent Acronis Recovery for MS SQL Server Agent je aplikace umožňující lokální a vzdálenou správu zálohování/obnovy dat na síťovém počítači, na němž je program Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console nainstalován. 2.2 Spolupráce mezi součástmi Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console je nainstalován na počítači, ze kterého chcete plánovat správu procesů operací na vzdálených databázových serverech. Může být nainstalován i na databázovém serveru, což umožňuje lokální správu úloh (s nainstalovaným agentem Acronis Recovery for MS SQL Server Agent). Po naplánování příkazu zálohování nebo obnovy z konzoly pro správu odešle Acronis Recovery for MS SQL Server požadavek agentovi Acronis Recovery for MS SQL Server 14

15 Agent, čímž se získá instance nebo databáze z serveru Microsoft SQL Server a odešle se programu Acronis Recovery for MS SQL Server, který vybraná data zálohuje. Níže jsou uvedeny diagramy znázorňující spolupráci mezi konzolou pro správu, agentem a SDK. Spolupráce programu Acronis Recovery for MS SQL Server s agenty Acronis Recovery for MS SQL Server Agent Spolupráce programu Acronis Recovery for MS SQL Server SDK s agenty Acronis Recovery for MS SQL Server Agent 15

16 Kapitola 3. Instalace programu Acronis Recovery for MS SQL Server V této kapitole se dozvíte, jak instalovat součásti programu Acronis Recovery for MS SQL Server lokálně i vzdáleně. 3.1 Minimální systémové požadavky Acronis Recovery for MS SQL Server vyžaduje následující hardware: procesor Pentium nebo lepší 512 MB paměti RAM myš (doporučeno) 3.2 Bezpečnostní pravidla Osobní údaje Acronis Recovery for MS SQL Server používá pro přístup k počítačům v síti dva typy osobních údajů. 1. Osobní údaje s právy hosta používá se pro přístup k datům nastavení a stavu na každém z počítačů. Osobní údaje zadané během instalace programu Acronis Recovery for MS SQL Server se použijí na všechny síťové počítače. To je výhodné pro správce domén, kteří mohou vytvořit doménový uživatelský účet s právy hosta a právy pro vzdálený přístup pro všechny počítače. V pracovní skupině je vhodné vytvořit identické účty s právy hosta na všech počítačích, ke kterým Acronis Recovery for MS SQL Server přistupuje. Jestliže nechcete vytvářet jednotný účet, zadejte na každém počítači osobní údaje po instalaci a počátečním průzkumu sítě pomocí příkazů Správa počítačů -> Nastavit osobní údaje. Obě metody lze navzájem kombinovat, například vytvořit jednotný účet pro členy domény a jednotlivé účty pro členy pracovní skupiny. 2. Osobní údaje správce používá se pro převod, instalaci a další úlohy, které vyžadují taková práva. Tyto údaje se zadávají při tvorbě úlohy. 16

17 Osobní údaje správce lze přirozeně použít pro oba účely. Bude to fungovat, ale je nutné zkontrolovat, zda to vyhovuje bezpečnostním pravidlům nastaveným v síti Nastavení firewallu Acronis Recovery for MS SQL Server používá pro vzdálené operace následující porty: UDP port serveru (agentů Acronis Recovery for MS SQL Server Agent): 9876 TCP port serveru (agentů Acronis Recovery for MS SQL Server Agent): 9876, pokud není volný, vybere se port náhodně UDP port klienta (Acronis Recovery for MS SQL Server): 9877, pokud není volný, vybere se port náhodně Může být nutné nastavit příslušná nastavení firewallu. Volby pro firewall systému Windows obsažený ve Windows XP Service Pack 2, Windows 2003 Server a novějších verzích Windows se nastavují automaticky během instalace komponentů Acronis Recovery for MS SQL Server. Před spuštěním vzdálené operace však zkontrolujte, zda je na vzdáleném počítači zapnutá volba Sdílení souborů a tiskáren v části Ovládací panely -> Brána firewall systému Windows -> Výjimky. 3.3 Obecná pravidla instalace Komponenty programu Acronis Recovery for MS SQL Server a jejich funkce lze instalovat v různých konfiguracích ve smyslu rozdělení komponentů a funkcí mezi síťové počítače Instalace komponentů programu Acronis Recovery for MS SQL Server Komponenty programu Acronis Recovery for MS SQL Server lze instalovat dvěma způsoby lokálně a vzdáleně. Jak lokálně nainstalovat programy Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console a Acronis Recovery for MS SQL Server Agent: Spusťte instalační soubor programu Acronis Recovery for MS SQL Server. V instalační nabídce vyberte program pro instalaci: Nástroje pro správu Acronis Recovery for MS SQL Server nebo agenta Acronis Recovery for MS SQL Server. Postupujte podle pokynů průvodce na obrazovce. 17

18 Doporučuje se instalovat nejprve Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console. Tím umožníte vzdálenou instalaci agenta Acronis Recovery for MS SQL Server z Konzoly pro správu na libovolný počítač v síti (více informací o vzdálené instalaci naleznete v části Vzdálená instalace agenta Acronis Recovery for MS SQL Server Agent ). Kromě toho Acronis Recovery for MS SQL Server podporuje nástroj Microsoft Installer (msiexec.exe) a všechny jeho příkazy, které umožňují instalaci komponentů programu Acronis Recovery for MS SQL Server z příkazového řádku. Příkazy a volby instalace pomocí MSI naleznete v dodatku B Vzdálená instalace programu Acronis Recovery for MS SQL Server Agent Chcete-li Acronis Recovery for MS SQL Server Agent nainstalovat vzdáleně na databázový server, je nutné mít na lokálním počítači nainstalován program Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console. Vzdálený systém musí splňovat požadavky popsané v části 3.1 Minimální systémové požadavky. Spusťte Acronis Recovery for MS SQL Server a klepněte na položku Instalovat Acronis Recovery for MS SQL Server Agent v panelu Vyberte nástroj. 1. Určete umístění instalačních souborů komponentu Acronis, který chcete nainstalovat. Vyberte si registrované komponenty (implicitně). Najděte na vyměnitelném médiu požadované instalační soubory. V následujícím umístění vyhledejte instalátor. Pokračujte klepnutím na tlačítko Další. 2. Vyberte ze seznamu program, který chcete na vzdálený počítač nainstalovat, a klepněte na tlačítko Další. 3. Zadejte sériové číslo pro vybraný produkt. Více informací o získání sériového čísla naleznete v části 1.8 Licencování. Nezapomeňte, že tlačítko Další se neaktivuje, dokud nezadáte sériové číslo. 4. V poli Počítač vyberte počítač: zadejte název počítače ručně nebo klepněte na tlačítko Procházet a vyberte požadovaný počítač ze stromu. Do příslušných 18

19 polí zadejte Uživatelské jméno a Heslo pro přístup k vybranému počítači. Zaškrtnutím políčka Uložit heslo můžete uložit heslo aktuálního uživatele. Když vyberete parametr Povolit automatický restart počítače, vzdálený server se po instalaci programu Acronis Recovery for MS SQL Server Agent restartuje. 5. V okně shrnutí jsou zobrazeny všechny operace, které se provedou. Klepnutím na tlačítko Pokračovat nainstalujete Acronis Recovery for MS SQL Server Agent na vzdálený počítač. Po připojení ke vzdálenému počítači s nainstalovaným programem Acronis Recovery for MS SQL Server Agent můžete nastavovat úlohy zálohování a obnovy, procházet protokolové soubory, importovat existující plány údržby databáze serveru Microsoft SQL Server Extrakce komponentů programu Acronis Recovery for MS SQL Server Chcete-li program Acronis Recovery for MS SQL Server instalovat z příkazového řádku, je nutné před zahájením procesu instalace extrahovat soubor.msi. Zde je postup extrakce souboru: Spusťte instalační soubor programu Acronis Recovery for MS SQL Server. V instalační nabídce programu klepněte pravým tlačítkem na název komponentu a vyberte příkaz Rozbalit. Vyberte umístění instalačního souboru a klepněte na tlačítko Uložit Odstranění komponentů programu Acronis Recovery for MS SQL Server Libovolný komponent programu Acronis Recovery for MS SQL Server můžete odstranit samostatně výběrem příkazů Ovládací panely -> Přidat nebo odebrat programy -> <název komponentu> -> Odebrat. Názvy komponentů jsou: Acronis Recovery for MS SQL Server a Agent Acronis Recovery for MS SQL Server. 19

20 Potom postupujte podle instrukcí na obrazovce. Potom bude možná nutné počítač restartovat a tím tento úkon dokončit. 20

21 Kapitola 4. Začínáme s programem Acronis Recovery for MS SQL Server Tato kapitola vám pomůže začít pracovat s programem Acronis Recovery for MS SQL Server a provede vás připojením ke vzdálenému serveru a vzdáleným instalacím programu Acronis Recovery for MS SQL Server Agent. 4.1 Spuštění programu Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console Chcete-li Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console spustit, vyberte příkazy Start -> Programy -> Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console -> Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console. 4.2 Acronis Recovery for MS SQL Server Pracovní plocha Pracovní plocha programu Acronis Recovery for MS SQL Server zahrnuje okno Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console primární nástroj pro správu zálohování/obnovy dat na lokálních a vzdálených počítačích, na nichž je nainstalován program Acronis Recovery for MS SQL Server Agent. Pracovní plocha se skládá z hlavní oblasti s ikonami operací, nabídky, panelu nástrojů a panelu běžných úloh. Vlevo se nachází boční panel s panely Počítače a Nápověda. Nezapomeňte, že obsah hlavního okna se mění podle toho, zda je Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console připojen ke vzdálenému serveru nebo je odpojen Hlavní oblast Hlavní oblast pracovní plochy programu Acronis Recovery for MS SQL Server obsahuje skupiny Úloha a Nástroje. Před připojením k databázovému serveru, na němž je Acronis Recovery for MS SQL Server Agent nainstalován, můžete v hlavním okně programu obsahujícím ikony operací procházet a spravovat počítače. Skupina Vyberte úlohu obsahuje jednu operaci: 21

22 Připojení ke vzdálenému počítači provádí připojení ke vzdálenému serveru, na kterém je již nainstalován program Acronis Recovery for MS SQL Server Agent. Skupina Vyberte nástroj obsahuje následující položky: Přidat servery přidá do skupiny databázový server. Pokud v panelu Počítače vyberete server, na kterém není Acronis Recovery for MS SQL Server Agent nainstalován, bude pracovní plocha programu Acronis Recovery for MS SQL Server obsahovat ve skupině Vyberte nástroj dvě ikony operací: Přidat servery přidá do skupiny databázový server. Instalovat agenty Acronis nainstaluje na vzdálené počítače agenty Acronis. Po připojení k databázovému serveru, na němž je Acronis Recovery for MS SQL Server Agent nainstalován, se na pracovní ploše zobrazí operace, které lze na tomto serveru spustit, například zálohování nebo obnova, správa úloh atd. V takovém případě obsahuje hlavní oblast ikony operací rozdělené do dvou skupin. Skupina Vyberte úlohu obsahuje následující operace: Zálohovat vytvoří soubor zálohy databáze. 22

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Obsah 1 Hlavní součásti... 3

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka Acronis SharePoint Explorer Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod k aplikaci Acronis SharePoint Explorer...3 1.1 Podporované verze služby Microsoft SharePoint... 3 1.2 Podporovaná umístění záloh... 3 1.3 Licencování...

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1)

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) První vydání: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22 Str. 1/22 Obsah 1. Popis aplikace... 2 2. Programové verze aplikace... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2005 Express... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2008 R2 Express... 5 3. Instalace

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Exchange ZÁLOHOVÁNÍ DAT APLIKACE MICROSOFT EXCHANGE SERVER Obsah 1 Důležité poznámky... 4 2 Přehled... 5

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

IR-IS instalační příručka

IR-IS instalační příručka IR-IS instalační příručka Instalace systému IRIS není komplikovaná, vyžaduje však provedení několika kroků v přesném pořadí. Instalují se dvě hlavní součásti databázový server (úložiště dat) a klientská

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Kerio VPN Client. Kerio Technologies

Kerio VPN Client. Kerio Technologies Kerio VPN Client Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje program Kerio VPN Client ve verzi 7.3 pro Windows. Změny vyhrazeny.

Více

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Služba VPN umožňuje vstoupit do počítačové sítě UP téměř z každého místa na světě stejně plnohodnotně, jako by se uživatel nacházel v prostorách UP. Je tím umožněn

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle www.money.cz 2 Money S4 Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Instalace Money S4 Instalace produktu Money S4 je velmi snadná a intuitivní, instalační program uskuteční

Více

Acronis True Image Echo Enterprise Server Uživatelská příručka

Acronis True Image Echo Enterprise Server Uživatelská příručka Acronis True Image Echo Enterprise Server Uživatelská příručka www.acronis.cz Copyright Acronis, Inc., 2000-2007. Všechna práva vyhrazena. Acronis, "Acronis Compute with Confidence", Acronis Snap Restore,

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více