Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka"

Transkript

1 Acronis Recovery for MS SQL Server Uživatelská příručka 1

2 Copyright Acronis, Inc., Všechna práva vyhrazena. Acronis, Acronis Compute with Confidence a logo Acronis jsou ochranné známky společnosti Acronis, Inc. Linux je registrovaná ochranná známka Linuse Torvaldse. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých příslušných vlastníků. Distribuce podstatným způsobem změněných verzí tohoto dokumentu je bez výslovného dovolení vlastníka autorských práv zakázána. Distribuce tohoto díla nebo odvozených děl ve formě jakékoliv standardní (papírové) knihy pro obchodní účely je zakázáno, pokud není předem získáno povolení od vlastníka autorských práv. DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA «TAK, JAK JE» A VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ PODMÍNKY, VYJÁDŘENÍ A ZÁRUKY VČETNĚ VŠECH IMPLICITNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NENARUŠENÍ CIZÍCH PRÁV, JSOU VYLOUČENY S VÝJIMKOU ROZSAHU, V NĚMŽ JSOU TAKOVÁTO ODMÍTNUTÍ ZÁRUK POVAŽOVÁNA ZA PRÁVNĚ NEÚČINNÁ. 2

3 LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM JEJICH AKCEPTOVÁNÍM POTVRZUJETE (JAKO PRVNÍ KUPUJÍCÍ) SVŮJ SOUHLAS S LICENČNÍMI PODMÍNKAMI. POKUD NECHCETE AKCEPTOVAT POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU ZA TĚCHTO PODMÍNEK, MŮŽETE ODSTOUPIT KLEPNUTÍM NA "Nesouhlasím..." A NEINSTALOVAT SOFTWARE. Acronis Recovery for MS SQL Server (software) je copyright společnosti Acronis. Všechna práva vyhrazena. PRVNÍ KUPUJÍCÍ získává LICENCI pro používání software pouze za dodržení následujících omezení a pravidel. 1. Licence je udělena pouze prvnímu kupujícímu a není dále přenosná bez předchozího písemného schválení společností Acronis. 2. První kupující může software používat na jednom počítači, který vlastní nebo jej má v pronájmu. Není možno používat software na více než jednom počítači (i pokud je všechny máte ve vlastnictví nebo pronájmu) bez předchozího písemného schválení společností Acronis. 3. První kupující nesmí provádět žádnou z následujících činností a nesmí povolit jejich provádění ani třetím osobám: A. Povolit používání nebo šíření softwaru třetím osobám. B. Poskytovat použití softwaru jako službu, v servisní organizaci, síti, sdílení nebo ve víceuživatelském provozu uživatelům, kteří nejsou individuálně licencováni společností Acronis. C. Provádět změny nebo kopie jakéhokoliv druhu u tohoto software (kromě výslovně povolených výše). D. Usilovat o dekompilaci nebo zpětné inženýrství Software jakýmkoliv způsobem. E. Udělovat sublicence, pronájem nebo jakákoliv práva k tomuto softwaru jiným uživatelům. F. Vytvářet kopie nebo verbální či mediální překlady uživatelské příručky. G. Přenášet software prostřednictvím telekomunikačních sítí. Společnost Acronis má právo ukončit tuto licenční smlouvu, pokud došlo k porušení jejich podmínek prvním kupujícím. Při ukončení této smlouvy z jakýchkoliv důvodů musí být veškeré kopie Software okamžitě vráceny společnosti Acronis a první kupující bude odpovědný za jakékoliv škody vzniklé společnosti Acronis porušením těchto podmínek. VEŠKERÁ RIZIKA VEŠKERÁ RIZIKA POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU CO SE TÝČE KVALITY A VÝKONU NESETE VY JAKO KUPUJÍCÍ. SPOLEČNOST ACRONIS NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE NEBO JEHO FUNKCE BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY NA NĚ KLADENÉ, A ŽE FUNKČNOST SOFTWARE BUDE PLYNULÁ A NEBUDE VYKAZOVAT ŽÁDNÉ CHYBY. ACRONIS DÁLE NEZARUČUJE, ŽE BUDOU OPRAVENY JAKÉKOLIV CHYBY VE FUNKČNOSTI SOFTWARE. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY - SPOLEČNOST ACRONIS ANI JEJÍ PRODEJCI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ŠKODY, (VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ, ŠKODY ZE ZTRÁT ZISKU, Z PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZE ZTRÁT PODNIKATELSKÝCH INFORMACÍ NEBO JAKÉKOLIV DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ ZTRÁTY) ZPŮSOBENÉ UŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ UŽÍVAT SOFTWARE A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOSTI 3

4 ACRONIS AVIZOVÁNA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCHTO ZTRÁT. 4

5 Obsah KAPITOLA 1. ÚVOD K PROGRAMU ACRONIS RECOVERY FOR MS SQL SERVER CO JE ACRONIS RECOVERY FOR MS SQL SERVER PROČ ACRONIS RECOVERY FOR MS SQL SERVER VÝHODY KLÍČOVÉ FUNKCE PODPOROVANÉ VERZE SERVERU MICROSOFT SQL SERVER PODPOROVANÉ PLATFORMY PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY LICENCE TECHNICKÁ PODPORA KAPITOLA 2. POROZUMĚNÍ PROGRAMU ACRONIS RECOVERY FOR MS SQL SERVER SOUČÁSTI Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console Acronis Recovery for MS SQL Server Agent SPOLUPRÁCE MEZI SOUČÁSTMI KAPITOLA 3. INSTALACE PROGRAMU ACRONIS RECOVERY FOR MS SQL SERVER MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Osobní údaje Nastavení firewallu OBECNÁ PRAVIDLA INSTALACE Instalace komponentů programu Acronis Recovery for MS SQL Server Vzdálená instalace programu Acronis Recovery for MS SQL Server Agent Extrakce komponentů programu Acronis Recovery for MS SQL Server Odstranění komponentů programu Acronis Recovery for MS SQL Server KAPITOLA 4. ZAČÍNÁME S PROGRAMEM ACRONIS RECOVERY FOR MS SQL SERVER SPUŠTĚNÍ PROGRAMU ACRONIS RECOVERY FOR MS SQL SERVER MANAGEMENT CONSOLE ACRONIS RECOVERY FOR MS SQL SERVER PRACOVNÍ PLOCHA Hlavní oblast Panel Počítače Nabídka programu Nabídka Nápověda Stavový řádek NAVIGACE SPRÁVA HLEDÁNÍ SERVERŮ PŘIDÁNÍ SERVERŮ PŘIPOJENÍ KE VZDÁLENÉMU DATABÁZOVÉMU SERVERU VZDÁLENÁ INSTALACE AGENTA ACRONIS RECOVERY FOR MS SQL SERVER AGENT KAPITOLA 5. TVORBA ZÁLOH OBECNÉ INFORMACE Co je záloha? Metody zálohování Jakou strategii zálohování zvolit? Modely obnovy Úrovně zálohování Plán pro obnovu poškození Zálohování do knihoven pásek a na páskové jednotky ZÁLOHA Určení strategie zálohování Určení účtu pro spuštění úlohy... 34

6 5.2.3 Výběr objektů pro zálohování Určení osobních údajů Výběr umístění zálohy Používání asistenta Acronis Recovery for MS SQL Server Assistant Nastavení parametrů plánování záloh Možnosti zálohování Zadání názvu úlohy a komentářů Shrnutí zálohování NASTAVENÍ VÝCHOZÍCH MOŽNOSTÍ ZÁLOHOVÁNÍ Pre/post příkazy Úroveň komprese Priorita zálohy Ochrana zálohy Náhrada typu zálohy Omezení šířky pásma Další nastavení KAPITOLA 6. PLÁN PRO OBNOVU PO POŠKOZENÍ OKAMŽITÉ ZOBRAZENÍ PLÁNU PRO OBNOVU PO POŠKOZENÍ PLÁNOVÁNÍ PŘÍJMU PLÁNU PRO OBNOVU PO POŠKOZENÍ SHRNUTÍ KAPITOLA 7. IMPORT PLÁNU ÚDRŽBY URČENÍ ÚČTU PRO SPUŠTĚNÍ ÚLOHY VÝBĚR PLÁNU ÚDRŽBY SHRNUTÍ IMPORTU KAPITOLA 8. VYČIŠTĚNÍ UMÍSTĚNÍ ZÁLOH Určení účtu pro spuštění úlohy Výběr umístění záloh databáze Zadání hesla Určení možností vyčištění Plánování vyčištění Shrnutí vyčištění umístění záloh KAPITOLA 9. OBNOVENÍ DAT ZÁLOHY OBNOVA Výběr času obnovy Určení účtu pro spuštění úlohy Výběr umístění záloh databáze Výběr úlohy zálohování Zadání hesla Výběr bodu obnovení Výběr obsahu Možnosti obnovení Výběr parametrů spuštění Shrnutí obnovy NASTAVENÍ VÝCHOZÍCH MOŽNOSTÍ OBNOVY Pre/post příkazy Priorita obnovení Další nastavení KAPITOLA 10. PLÁNOVÁNÍ ÚLOH CO JE ÚLOHA? NASTAVENÍ PARAMETRŮ PLÁNOVÁNÍ KAPITOLA 11. SPRÁVA ÚLOH ÚPRAVY ÚLOHY ODSTRANĚNÍ ÚLOHY SPUŠTĚNÍ ÚLOHY

7 11.4 ZOBRAZENÍ PLÁNU PRO OBNOVU PO POŠKOZENÍ KAPITOLA 12. UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ PŘES SNMP PROTOKOLOVÝ SOUBOR UDÁLOSTÍ SYSTÉMU WINDOWS KAPITOLA 13. ZOBRAZENÍ PROTOKOLOVÝCH SOUBORŮ DODATEK A. ACRONIS RECOVERY FOR MS SQL SERVER: NEJVHODNĚJŠÍ POSTUPY 80 A.1 JAK CHRÁNIT SERVER PŘED SELHÁNÍM HARDWARU, CHYBAMI UŽIVATELŮ A DALŠÍMI POŠKOZENÍMI, NAPŘÍKLAD VIRY Scénář Řešení Acronis A.2 JAK ZABEZPEČIT SERVER A MINIMALIZOVAT MOŽNOU ZTRÁTU DAT Scénář Řešení Acronis A.3 JAK PROVÉST OBNOVENÍ NA JINOU VERZI SERVERU MICROSOFT SQL SERVER Scénář Řešení Acronis A.4 JAK ZÁLOHOVAT VÍCE DATABÁZÍ Scénář Řešení Acronis A.5 JAK BEZPEČNĚ UKLÁDAT DŮLEŽITÉ DATABÁZE (ŠIFROVÁNÍ/DEŠIFROVÁNÍ) Scénář Řešení Acronis A.6 JAK OBNOVIT DATABÁZE V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI SPRÁVCE (PLÁN PRO OBNOVU PO POŠKOZENÍ) Scénář Řešení Acronis A.7 JAK OKAMŽITĚ OBNOVIT DATABÁZE POMOCÍ ROLUJÍCÍCH SNÍMKŮ (JEN PRO MICROSOFT SQL SERVER 2005 ENTERPRISE) Scénář Řešení Acronis A.8 RUČNÍ ZÁLOHOVÁNÍ (PŘED DŮLEŽITÝMI ZMĚNAMI DATABÁZÍ) Scénář Řešení Acronis DODATEK B. INSTALACE PROGRAMU ACRONIS RECOVERY FOR MS SQL SERVER Z PŘÍKAZOVÉHO ŘÁDKU

8 Kapitola 1. Úvod k programu Acronis Recovery for MS SQL Server Tato kapitola obsahuje obecné informace o funkcích a výhodách nového produktu společnosti Acronis Acronis Recovery for MS SQL Server. Naleznete zde informace o podporovaných databázích, operačních systémech a platformách. 1.1 Co je Acronis Recovery for MS SQL Server Acronis Recovery for MS SQL Server nabízí výkonné, spolehlivé a cenově výhodné nástroje pro zálohování a obnovu databází a celých instancí serverů Microsoft SQL Server. Při použití programu Acronis Recovery for MS SQL Server si můžete být jisti, že jste neustále chráněni a data lze kdykoliv obnovit. Acronis Recovery for MS SQL Server vytváří obrazy databází o 70 % rychleji než samostatný Acronis True Image. Nová technologie společnosti Acronis pro tvorbu obrazů databází vyžaduje na disku až o 96 % méně místa. Menší a lépe spravovatelné archivy Oceňovaná technologie Acronis nabízí kvalitnější optimalizaci souborů obrazů. Nastavitelné úrovně komprese zmenšují objem ukládaných a přenášených dat. Rychlá obnova po poškození Jednokroková automatická obnova do bodu selhání zajišťuje nejrychlejší řešení nežádoucí situace. Rolující snímky se mohou v případě chyby člověka nebo poškození logických dat obnovit téměř okamžitě. Bezpečnost díky šifrování Nejcennější data společnosti můžete chránit pomocí výkonného šifrování. Centralizovaná správa Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console automaticky vyhledá všechny databázové servery v síti. Servery jsou zobrazeny přehledně spolu s informacemi o jejich stavu, což usnadňuje správu instalací v rámci celé společnosti. Snadná správa 8

9 Intuitivní GUI s průvodci umožňuje bezpečně konfigurovat a implementovat profesionální strategie zálohování i uživatelům bez zkušeností se správou databází (DBA). Acronis Recovery for MS SQL Server nabízí dokonce i možnost importovat existující plán údržby serveru Microsoft SQL Server pomocí několika klepnutí. 1.2 Proč Acronis Recovery for MS SQL Server Chcete-li spolehlivě ochránit své databáze, je nutné zálohovat nejen data. Databáze serveru Microsoft SQL Server obsahuje tabulky, protokolové soubory a další součásti, které jsou nezbytné pro chod databázového systému. Ucelené, přizpůsobitelné a intuitivní řešení pro zálohování, jakým je Acronis Recovery for MS SQL Server, je velmi důležité pro tvorbu záloh běžících databází, ze kterých lze databázi v případě potřeby obnovit. Acronis Recovery for MS SQL Server vytvoří plán pro obnovu poškození obsahující podrobné informace o obnově systému. Podle plánu pro obnovu poškození může systém rychle obnovit i někdo, kdo nemá se správou databází žádné zkušenosti. Acronis Recovery for MS SQL Server zjednodušuje zálohování díky intuitivnímu grafickému rozhraní s integrovanými průvodci. Při použití programu Acronis Recovery for MS SQL Server Assistant k nastavení zálohování dokonce nepotřebujete ani zkušenosti se správou databází. Acronis Recovery for MS SQL Server obsahuje všechny potřebné techniky pro přizpůsobení procesů a minimalizaci času nečinnosti databáze při správě a tvorbě záloh, díky čemuž optimalizuje využití softwaru i hardwaru. 1.3 Výhody Acronis Recovery for MS SQL Server nabízí následující výhody: Doladění strategie zálohování pomocí programu Acronis Recovery for MS SQL Server Assistant Acronis Recovery for MS SQL Server Assistant nabízí intuitivní GUI pro tvorbu a implementaci strategií zálohování i bez zkušeností se správou databází Obnova do vybraného bodu v čase Spojení záloh protokolových souborů transakcí s jednoduchým intuitivním grafickým rozhraním umožňuje obnovu databází do vybraného bodu v čase, například před chybnou transakci. Automatizovaná obnova do bodu selhání Umožňuje snadnou jednokrokovou obnovu do bodu před selháním nebo poškozením bez ztráty dat. Plán pro obnovu poškození Automaticky vytvoří plán pro obnovu poškození obsahující podrobné informace k obnově a odešle jej přes . Řízený proces umožňuje provést rychlou obnovu databází i uživatelům bez zkušeností se správou databází. Import existujícího plánu údržby serveru Microsoft SQL Server Importováním plánu údržby serveru Microsoft SQL Server můžete strategii zálohování nastavit během několika sekund. 9

10 Tvorba rolujících snímků Automaticky vytvořené snímky umožňují v případě poškození dat nebo chyby člověka obnovu databáze během sekund pomocí zrušení změn (pouze pro Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition) Šifrování Zálohy lze chránit pomocí normalizované šifrovací technologie. U technologie AES (Advanced Encryption Standard) lze použít tři délky klíčů 128, 192 a 256 bitů podle toho, zda požadujete zvýšený výkon nebo bezpečnost. Komprese Lze vytvářet zálohy až 10krát menší než původní nekomprimované soubory. Tři úrovně komprese umožňují provést optimalizaci pro vyšší výkon, menší velikost nebo kombinaci obou. Omezení šířky pásma Využití šířky pásma lze ovládat tak, aby byl proces zálohování pro síťové uživatele transparentní. Upozornění Upozornění je možné posílat přes nebo SNMP. Automatické dělení obnovy Každý scénář obnovy lze provést v jednom kroku. Není třeba provádět obnovu ručně z různých archivů a pamatovat si stav databáze. Zálohování za provozu Zálohování je možné provádět, i když je databáze online a obsluhuje klienty, což umožňuje dostupnost 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Obnova do jiné verze serveru Microsoft SQL Server Umožňuje převod na jinou verzi serveru Microsoft SQL Server pouhou obnovou databáze na novější instalaci serveru Microsoft SQL Server. Plánování úplné strategie zálohování Úplnou strategii zálohování včetně plných a rozdílových záloh a záloh protokolových souborů transakcí lze naplánovat pomocí jedné akce. Software Development Kit (dodává se samostatně) Acronis Recovery for MS SQL Server se dodává s SDK, které umožňuje uživatelům přizpůsobovat zálohování a obnovy podle jejich procesů a omezení. 1.4 Klíčové funkce Funkce zálohování Umístění: Lokální HDD Acronis Backup Server Centralizované úložiště 10

11 Síťově sdílená úložiště SAN, NAS FTP Pásky, autoloadery, knihovny pásek Typy: Plná Rozdílová Protokolové soubory transakcí Společné funkce: Ladění strategie zálohování pomocí programu Acronis Recovery for MS SQL Server Assistant Zálohování více databází současně Zálohování souborů/skupin souborů Rolující snímky v aplikaci Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Ochrana záloh šifrováním Zálohování systémových databází Ověřování záloh Uchovávání více verzí archivů Online zálohování Funkce obnovy Obnova z historie záloh Obnova do bodu v čase Obnova do bodu selhání (automatická) Jednokroková obnova Automatické dělení obnovy Funkce plánování Plánování úloh zálohování a obnovy Jednoduché intuitivní GUI nevyžaduje zkušenosti se správou databází Podpora pokročilých strategií zálohování Import existujících plánů údržby serveru Microsoft SQL Server Funkce pro podniky Centralizovaná správa Upozornění Zprávy SDK Omezení šířky pásma 11

12 Plány pro obnovu poškození Vzdálená instalace agenta 1.5 Podporované verze serveru Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server 7.0 (SP4+) Microsoft SQL Server 2000 (SP3a+, 32bitová i 64bitová verze) Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine Release A Microsoft SQL Server 2005 (32bitová i 64bitová verze) Microsoft SQL Server 2005 Express 1.6 Podporované platformy x86 x Podporované operační systémy Windows 2000 (SP4+) Windows XP (SP1+) Windows Vista Windows Server 2003 (32bitová i 64bitová verze) 1.8 Licence Licencování programu Acronis Recovery for MS SQL Server je založeno na počtu serverů, na něž chcete Acronis Recovery for MS SQL Server Agent nainstalovat. Pro každou instalaci programu Acronis Recovery for MS SQL Server Agent budete potřebovat jedinečné sériové číslo. Acronis Recovery for MS SQL Server se dodává se třemi typy licencí: Trvalá umožňuje používat plně funkční produkt bez časových omezení (vyžadováno trvalé sériové číslo) Zkušební umožňuje používat plně funkční produkt po dobu 14 dní (vyžadováno zkušební sériové číslo) Registrovaná používá se pro zákazníky registrované na webové stránce společnosti Acronis. Umožňuje rovněž práci s plně funkčním produktem po dobu 14 dní (není vyžadováno sériové číslo) Získání trvalých sériových čísel Získání trvalého sériového čísla závisí na způsobu zakoupení programu Acronis Recovery for MS SQL Server: Pokud jste zakoupili licencované CD programu Acronis Recovery for MS SQL Server, naleznete jej v obalu CD. V případě, že jste SI produkt stáhli, můžete sériové číslo obdržet po registraci na webové stránce společnosti Acronis (i během instalace produktu). 12

13 Zkušební sériová čísla Společnost Acronis umožňuje získat zkušební sériové číslo a používat Acronis Recovery for MS SQL Server po dobu 14 dní bez zakoupení. Zkušební sériové číslo lze získat jedním z těchto způsobů: na obalu CD, kontaktováním obchodních zástupců společnosti Acronis. Viz Když po stažení zkušební verzi programu Acronis Recovery for MS SQL Server z naší webové stránky chcete koupit trvalou licenci a pokračovat v používání produktu, spojte se s našimi obchodními zástupci. V takovém případě není nutné produkt znovu stahovat, ale stačí jen během instalace zadat registrované sériové číslo. Nezapomeňte, že Konzola pro správu musí být připojena k programu Acronis Recovery for MS SQL Server, protože jinak nebude nabídka Nápověda obsahovat položku Registrace. Počet instalací programu Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console není omezen. 1.9 Technická podpora Uživatelé legálně zakoupených kopií programu Acronis Recovery for MS SQL Server získají zdarma technickou podporu od společnosti Acronis. Pokud při instalování nebo používání produktů společnosti Acronis narazíte na problém, který nelze vyřešit pomocí této příručky, kontaktujte technickou podporu společnosti Acronis. Více informací o technické podpoře společnosti Acronis naleznete na následující adrese: 13

14 Kapitola 2. Porozumění programu Acronis Recovery for MS SQL Server Tato kapitola nabízí běžné informace o práci s programem Acronis Recovery for MS SQL Server. 2.1 Součásti Acronis Recovery for MS SQL Server obsahuje následující součásti: Nástroje pro správu včetně Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console Acronis Recovery for MS SQL Server Agent SDK (dodáváno samostatně) Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console je nástroj pro zálohování/obnovu dat v lokální síti z jednoho místa. S jeho pomocí můžete vzdáleně instalovat agenty, plánovat úlohy, provádět vzdálenou obnovu, nastavovat možnosti zálohování/obnovy na vzdálených databázových serverech a importovat existující plány údržby Acronis Recovery for MS SQL Server Agent Acronis Recovery for MS SQL Server Agent je aplikace umožňující lokální a vzdálenou správu zálohování/obnovy dat na síťovém počítači, na němž je program Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console nainstalován. 2.2 Spolupráce mezi součástmi Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console je nainstalován na počítači, ze kterého chcete plánovat správu procesů operací na vzdálených databázových serverech. Může být nainstalován i na databázovém serveru, což umožňuje lokální správu úloh (s nainstalovaným agentem Acronis Recovery for MS SQL Server Agent). Po naplánování příkazu zálohování nebo obnovy z konzoly pro správu odešle Acronis Recovery for MS SQL Server požadavek agentovi Acronis Recovery for MS SQL Server 14

15 Agent, čímž se získá instance nebo databáze z serveru Microsoft SQL Server a odešle se programu Acronis Recovery for MS SQL Server, který vybraná data zálohuje. Níže jsou uvedeny diagramy znázorňující spolupráci mezi konzolou pro správu, agentem a SDK. Spolupráce programu Acronis Recovery for MS SQL Server s agenty Acronis Recovery for MS SQL Server Agent Spolupráce programu Acronis Recovery for MS SQL Server SDK s agenty Acronis Recovery for MS SQL Server Agent 15

16 Kapitola 3. Instalace programu Acronis Recovery for MS SQL Server V této kapitole se dozvíte, jak instalovat součásti programu Acronis Recovery for MS SQL Server lokálně i vzdáleně. 3.1 Minimální systémové požadavky Acronis Recovery for MS SQL Server vyžaduje následující hardware: procesor Pentium nebo lepší 512 MB paměti RAM myš (doporučeno) 3.2 Bezpečnostní pravidla Osobní údaje Acronis Recovery for MS SQL Server používá pro přístup k počítačům v síti dva typy osobních údajů. 1. Osobní údaje s právy hosta používá se pro přístup k datům nastavení a stavu na každém z počítačů. Osobní údaje zadané během instalace programu Acronis Recovery for MS SQL Server se použijí na všechny síťové počítače. To je výhodné pro správce domén, kteří mohou vytvořit doménový uživatelský účet s právy hosta a právy pro vzdálený přístup pro všechny počítače. V pracovní skupině je vhodné vytvořit identické účty s právy hosta na všech počítačích, ke kterým Acronis Recovery for MS SQL Server přistupuje. Jestliže nechcete vytvářet jednotný účet, zadejte na každém počítači osobní údaje po instalaci a počátečním průzkumu sítě pomocí příkazů Správa počítačů -> Nastavit osobní údaje. Obě metody lze navzájem kombinovat, například vytvořit jednotný účet pro členy domény a jednotlivé účty pro členy pracovní skupiny. 2. Osobní údaje správce používá se pro převod, instalaci a další úlohy, které vyžadují taková práva. Tyto údaje se zadávají při tvorbě úlohy. 16

17 Osobní údaje správce lze přirozeně použít pro oba účely. Bude to fungovat, ale je nutné zkontrolovat, zda to vyhovuje bezpečnostním pravidlům nastaveným v síti Nastavení firewallu Acronis Recovery for MS SQL Server používá pro vzdálené operace následující porty: UDP port serveru (agentů Acronis Recovery for MS SQL Server Agent): 9876 TCP port serveru (agentů Acronis Recovery for MS SQL Server Agent): 9876, pokud není volný, vybere se port náhodně UDP port klienta (Acronis Recovery for MS SQL Server): 9877, pokud není volný, vybere se port náhodně Může být nutné nastavit příslušná nastavení firewallu. Volby pro firewall systému Windows obsažený ve Windows XP Service Pack 2, Windows 2003 Server a novějších verzích Windows se nastavují automaticky během instalace komponentů Acronis Recovery for MS SQL Server. Před spuštěním vzdálené operace však zkontrolujte, zda je na vzdáleném počítači zapnutá volba Sdílení souborů a tiskáren v části Ovládací panely -> Brána firewall systému Windows -> Výjimky. 3.3 Obecná pravidla instalace Komponenty programu Acronis Recovery for MS SQL Server a jejich funkce lze instalovat v různých konfiguracích ve smyslu rozdělení komponentů a funkcí mezi síťové počítače Instalace komponentů programu Acronis Recovery for MS SQL Server Komponenty programu Acronis Recovery for MS SQL Server lze instalovat dvěma způsoby lokálně a vzdáleně. Jak lokálně nainstalovat programy Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console a Acronis Recovery for MS SQL Server Agent: Spusťte instalační soubor programu Acronis Recovery for MS SQL Server. V instalační nabídce vyberte program pro instalaci: Nástroje pro správu Acronis Recovery for MS SQL Server nebo agenta Acronis Recovery for MS SQL Server. Postupujte podle pokynů průvodce na obrazovce. 17

18 Doporučuje se instalovat nejprve Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console. Tím umožníte vzdálenou instalaci agenta Acronis Recovery for MS SQL Server z Konzoly pro správu na libovolný počítač v síti (více informací o vzdálené instalaci naleznete v části Vzdálená instalace agenta Acronis Recovery for MS SQL Server Agent ). Kromě toho Acronis Recovery for MS SQL Server podporuje nástroj Microsoft Installer (msiexec.exe) a všechny jeho příkazy, které umožňují instalaci komponentů programu Acronis Recovery for MS SQL Server z příkazového řádku. Příkazy a volby instalace pomocí MSI naleznete v dodatku B Vzdálená instalace programu Acronis Recovery for MS SQL Server Agent Chcete-li Acronis Recovery for MS SQL Server Agent nainstalovat vzdáleně na databázový server, je nutné mít na lokálním počítači nainstalován program Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console. Vzdálený systém musí splňovat požadavky popsané v části 3.1 Minimální systémové požadavky. Spusťte Acronis Recovery for MS SQL Server a klepněte na položku Instalovat Acronis Recovery for MS SQL Server Agent v panelu Vyberte nástroj. 1. Určete umístění instalačních souborů komponentu Acronis, který chcete nainstalovat. Vyberte si registrované komponenty (implicitně). Najděte na vyměnitelném médiu požadované instalační soubory. V následujícím umístění vyhledejte instalátor. Pokračujte klepnutím na tlačítko Další. 2. Vyberte ze seznamu program, který chcete na vzdálený počítač nainstalovat, a klepněte na tlačítko Další. 3. Zadejte sériové číslo pro vybraný produkt. Více informací o získání sériového čísla naleznete v části 1.8 Licencování. Nezapomeňte, že tlačítko Další se neaktivuje, dokud nezadáte sériové číslo. 4. V poli Počítač vyberte počítač: zadejte název počítače ručně nebo klepněte na tlačítko Procházet a vyberte požadovaný počítač ze stromu. Do příslušných 18

19 polí zadejte Uživatelské jméno a Heslo pro přístup k vybranému počítači. Zaškrtnutím políčka Uložit heslo můžete uložit heslo aktuálního uživatele. Když vyberete parametr Povolit automatický restart počítače, vzdálený server se po instalaci programu Acronis Recovery for MS SQL Server Agent restartuje. 5. V okně shrnutí jsou zobrazeny všechny operace, které se provedou. Klepnutím na tlačítko Pokračovat nainstalujete Acronis Recovery for MS SQL Server Agent na vzdálený počítač. Po připojení ke vzdálenému počítači s nainstalovaným programem Acronis Recovery for MS SQL Server Agent můžete nastavovat úlohy zálohování a obnovy, procházet protokolové soubory, importovat existující plány údržby databáze serveru Microsoft SQL Server Extrakce komponentů programu Acronis Recovery for MS SQL Server Chcete-li program Acronis Recovery for MS SQL Server instalovat z příkazového řádku, je nutné před zahájením procesu instalace extrahovat soubor.msi. Zde je postup extrakce souboru: Spusťte instalační soubor programu Acronis Recovery for MS SQL Server. V instalační nabídce programu klepněte pravým tlačítkem na název komponentu a vyberte příkaz Rozbalit. Vyberte umístění instalačního souboru a klepněte na tlačítko Uložit Odstranění komponentů programu Acronis Recovery for MS SQL Server Libovolný komponent programu Acronis Recovery for MS SQL Server můžete odstranit samostatně výběrem příkazů Ovládací panely -> Přidat nebo odebrat programy -> <název komponentu> -> Odebrat. Názvy komponentů jsou: Acronis Recovery for MS SQL Server a Agent Acronis Recovery for MS SQL Server. 19

20 Potom postupujte podle instrukcí na obrazovce. Potom bude možná nutné počítač restartovat a tím tento úkon dokončit. 20

21 Kapitola 4. Začínáme s programem Acronis Recovery for MS SQL Server Tato kapitola vám pomůže začít pracovat s programem Acronis Recovery for MS SQL Server a provede vás připojením ke vzdálenému serveru a vzdáleným instalacím programu Acronis Recovery for MS SQL Server Agent. 4.1 Spuštění programu Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console Chcete-li Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console spustit, vyberte příkazy Start -> Programy -> Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console -> Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console. 4.2 Acronis Recovery for MS SQL Server Pracovní plocha Pracovní plocha programu Acronis Recovery for MS SQL Server zahrnuje okno Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console primární nástroj pro správu zálohování/obnovy dat na lokálních a vzdálených počítačích, na nichž je nainstalován program Acronis Recovery for MS SQL Server Agent. Pracovní plocha se skládá z hlavní oblasti s ikonami operací, nabídky, panelu nástrojů a panelu běžných úloh. Vlevo se nachází boční panel s panely Počítače a Nápověda. Nezapomeňte, že obsah hlavního okna se mění podle toho, zda je Acronis Recovery for MS SQL Server Management Console připojen ke vzdálenému serveru nebo je odpojen Hlavní oblast Hlavní oblast pracovní plochy programu Acronis Recovery for MS SQL Server obsahuje skupiny Úloha a Nástroje. Před připojením k databázovému serveru, na němž je Acronis Recovery for MS SQL Server Agent nainstalován, můžete v hlavním okně programu obsahujícím ikony operací procházet a spravovat počítače. Skupina Vyberte úlohu obsahuje jednu operaci: 21

22 Připojení ke vzdálenému počítači provádí připojení ke vzdálenému serveru, na kterém je již nainstalován program Acronis Recovery for MS SQL Server Agent. Skupina Vyberte nástroj obsahuje následující položky: Přidat servery přidá do skupiny databázový server. Pokud v panelu Počítače vyberete server, na kterém není Acronis Recovery for MS SQL Server Agent nainstalován, bude pracovní plocha programu Acronis Recovery for MS SQL Server obsahovat ve skupině Vyberte nástroj dvě ikony operací: Přidat servery přidá do skupiny databázový server. Instalovat agenty Acronis nainstaluje na vzdálené počítače agenty Acronis. Po připojení k databázovému serveru, na němž je Acronis Recovery for MS SQL Server Agent nainstalován, se na pracovní ploše zobrazí operace, které lze na tomto serveru spustit, například zálohování nebo obnova, správa úloh atd. V takovém případě obsahuje hlavní oblast ikony operací rozdělené do dvou skupin. Skupina Vyberte úlohu obsahuje následující operace: Zálohovat vytvoří soubor zálohy databáze. 22

Acronis True Image 9.0

Acronis True Image 9.0 Acronis True Image 9.0 Uživatelská příručka www.acronis.com Copyright Acronis, Inc., 2000 2005. Veškerá práva vyhrazena. Linux je zapsaná ochranná známka Linuse Torvaldse. OS/2 je zapsaná ochranná známka

Více

Update 1. Uživatelská příručka

Update 1. Uživatelská příručka Update 1 Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod...7 1.1 Co je aplikace Acronis True Image 2014?... 7 1.2 Co je aplikace Acronis True Image 2014 Premium?... 8 1.3 Nově v této verzi... 8 1.4 Systémové požadavky

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Exchange ZÁLOHOVÁNÍ DAT APLIKACE MICROSOFT EXCHANGE SERVER Obsah 1 Důležité poznámky... 4 2 Přehled... 5

Více

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka

Acronis SharePoint Explorer. Uživatelská příručka Acronis SharePoint Explorer Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod k aplikaci Acronis SharePoint Explorer...3 1.1 Podporované verze služby Microsoft SharePoint... 3 1.2 Podporovaná umístění záloh... 3 1.3 Licencování...

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer / Oracle VM ZÁLOHOVÁNÍ VIRTUÁLNÍCH POČÍTAČŮ Obsah 1 O tomto dokumentu...

Více

Norton. AntiVirus. Uživatelská příručka k aplikaci

Norton. AntiVirus. Uživatelská příručka k aplikaci Norton TM AntiVirus Uživatelská příručka k aplikaci Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí.

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.0.0. Změny vyhrazeny.

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 14. dubna 2008 Uživatelská příručka GNOME www.novell.com Uživatelská příručka GNOME Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 15. května 2007 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc. Právní upozornění Tato příručka

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012

Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Průvodce správou a instalací SOLIDWORKS 2012 Obsah Právní ustanovení...v 1 Instalace a správa programu SolidWorks...8 Individuální instalace nebo administrativní kopie...9 Zahájení instalace SolidWorks...10

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

AVG 8.5 Anti-Virus. Uživatelský manuál. Verze dokumentace 85.3 (6.3.2009)

AVG 8.5 Anti-Virus. Uživatelský manuál. Verze dokumentace 85.3 (6.3.2009) AVG 8.5 Anti-Virus Uživatelský manuál Verze dokumentace 85.3 (6.3.2009) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich registrovaných

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 10. dubna 2008 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET NOD32 Antivírus 4...4 1.1 Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky...

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Norton TM AntiVirus Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad

Více