Fraud Insights. Páchanie zamestnaneckých podvodov. Novinky z oblasti prevencie, odhaľovania a vyšetrovania podvodov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fraud Insights. Páchanie zamestnaneckých podvodov. Novinky z oblasti prevencie, odhaľovania a vyšetrovania podvodov"

Transkript

1 Fraud Insights Novinky z oblasti prevencie, odhaľovania a vyšetrovania podvodov Páchanie zamestnaneckých podvodov Hlavné zistenia z aktuálneho prieskumu ACFE Vydanie 1/2018

2 Vážená pani, vážený pán, v rámci novej aktivity forenzného oddelenia Deloitte s názvom Fraud Insights Vám predstavujeme náš forenzný newsletter. Každé jeho vydanie bude venované aktuálnej téme z oblasti prevencie, odhaľovania a vyšetrovania podvodného konania v organizáciách. Súčasťou newslettra bude tiež stručný popis vybraných aktuálnych prípadov odhalených podvodov. Tie môžu prispieť k úvahe, či by sa uvedené typy podvodných schém mohli stať vo vašej spoločnosti a či máte zavedené adekvátne preventívne opatrenia a interné kontroly, ktoré by takéto konanie dokázali včas odhaliť. V prvom vydaní Vám predkladáme hlavné zistenia z posledného prieskumu podvodov páchaných zamestnancami, ktorý pravidelne uskutočňuje Asociácia certifikovaných vyšetrovateľov podvodov ( ACFE ). Výsledky prieskumu dokazujú, že podvody môžu páchať zamestnanci v akejkoľvek organizácii bez ohľadu na jej veľkosť, predmet podnikania, právnu formu, odvetvie alebo geografické pôsobenie. Niektoré zistenia potvrdzujú dlhodobé trendy v tejto oblasti, iné môžu byť prekvapivé. Veríme, že náš newsletter môže prispieť k zvýšeniu povedomia o rizikách podvodného konania v organizáciách a tiež poskytnúť tipy pre zavádzanie a zlepšovanie preventívnych opatrení na znižovanie jeho výskytu. S pozdravom Pavla Hladká Director, Deloitte Forensic 2

3 Obsah 1Kľúčové zistenia Páchatelia Aký drahý je podvod? Ako je podvod páchaný? Spôsoby odhaľovania podvodov Organizácie, ktoré sa stali obeťami podvodu podvodov 7Regionálne porovnanie 8Aktuálne podvodné kauzy 3

4 1 Kľúčové zistenia prieskumu Podvod vo všeobecnosti predstavuje významnú hrozbu pre všetky typy organizácií po celom svete bez ohľadu na ich veľkosť. KORUPCIA je najbežnejšou formou podvodu v každom regióne zahrnutom v prieskume O prieskume ACFE Aktuálna správa zhrňujúca zistenia prieskumu ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) s názvom Report to the Nations bola publikovaná v apríli Vychádza z analýzy prípadov podvodov, ktoré boli vyšetrované v 125 krajinách v období od januára 2016 do júla Poskytovaním štatistických zistení a trendov v tejto oblasti sa ACFE snaží zvýšiť všeobecné povedomie o rizikách podvodného konania. Správa sa vydáva každé 2 roky a vychádza z reálnych prípadov podvodov, ktoré v danom období preverovali certifikovaní vyšetrovatelia podvodov (CFEs). Prvýkrát bola správa z prieskumu ACFE vydaná v roku O ACFE Association of Certified Fraud Examiners je najväčšie celosvetové združenie vyšetrovateľov podvodov a poskytovateľ vzdelávania v oblasti boja proti podvodom. Má vyše členov a 230 lokálnych pobočiek vo viac ako 160 krajinách sveta. Sídli v Austine, štát Texas, USA. Asociáciu založil v roku 1988 Dr. Joseph T. Wells účtovník, ktorý sa stal agentom FBI. Dr. Wells je popredným forenzným expertom a autorom viacerých forenzných publikácií. 4

5 1 Kľúčové zistenia prieskumu Zamestnanci pracujúci vo firme dlhšie páchajú väčšie škody Viac ako 5 rokov vo firme $ medián škody Menej ako 5 rokov vo firme $ medián škody Škody spôsobené mužmi boli o 75 % vyššie než škody spôsobené ženami Odvetvia s najväčším počtom korupčných prípadov 53% Energetický priemysel 51% Výroba 50% Verejná správa a vládne organizácie 5

6 2 Aký drahý je podvod? Škody organizácií v dôsledku podvodov Odborníci, ktorí sa zameriavajú na boj proti podvodom, si sú vedomí, aké devastujúce následky môže podvod poškodeným organizáciám priniesť. Informácie o rozsahu možných škôd by však mali mať aj vedúci zamestnanci a majitelia firiem. Tí by si mali uvedomiť mieru rizika a koľko je v stávke pri posudzovaní rizík podvodov a rozdeľovaní finančných prostriedkov. Regulačné orgány by si mali určiť oblasti ich záujmu a zamerať sa na ne v prípade vykonávania kontrol. Investorom a zákazníkom takéto informácie pomáhajú pri rozhodovaní o ich budúcich investíciách a obchodných partneroch. Vyčíslenie škôd a finančných strát v dôsledku podvodov v organizáciách je dôležité pre všetky zainteresované strany. Ide však o veľmi náročný proces, keďže nikto nevie s istotou povedať, koľko podvodov zostalo nepovšimnutých, alebo aké boli skutočné straty v zistených prípadoch podvodu. Otázka: Aké škody spôsobí podvod zistený v spoločnosti? Medián škôd vo všetkých zaznamenaných prípadoch podvodu bol USD. Nižšie uvedený graf ukazuje rozdelenie jednotlivých prípadov podľa veľkosti napáchanej škody. Zatiaľ čo 55 % prípadov spôsobilo škodu menšiu ako USD, viac ako pätina prípadov zapríčinila spoločnostiam škodu presahujúcu 1 milión USD. NÁHRADY ŠKÔD Akonáhle spoločnosť zistí, že sa stala obeťou podvodu, mala by sa pokúsiť získať náhradu škody od podvodníka alebo z iných zdrojov. Zistenia z prieskumu ukazujú, že iba malej časti poškodených organizácií sa to podarí v plnom rozsahu. 53% Nezískalo späť nič Čím je spôsobená škoda vyššia, tým je menej pravdepodobné, že sa ju podarí získať späť v plnom rozsahu Škoda $ < % obnoví všetky straty Škoda $ Škoda $ Škoda $ % 13% 8% obnoví všetky straty obnoví všetky straty obnoví všetky straty 15% Získalo náhradu škody v plnej výške 32% Získalo čiastočnú náhradu škody 6

7 3 Ako je podvod páchaný? Metódy využívané podvodníkmi pri páchaní podvodov Hlavnými skupinami podvodov podľa ACFE sú sprenevera majetku, korupcia a podvodné výkazníctvo. Spreneverou je podľa trestného zákona odcudzenie majetku. V spoločnostiach sa najčastejšie stretávame s odcudzením hotovosti alebo zneužívaním firemného majetku (krádeže). Korupcia zahŕňa prijímanie/poskytovanie úplatkov s cieľom získať určitú výhodu. Podvodným výkazníctvom je manipulovanie s finančnými výsledkami a ich následnou nesprávnou prezentáciou vo finančných výkazoch. Otázka: Aký je najčastejší typ podvodu a aký je medián strát u jednotlivých typov podvodov? Otázka: Ako dlho trvajú rôzne typy podvodov? Prieskum sa zaoberal aj otázkou dĺžky trvania jednotlivých podvodov. Zo zistení vyplýva, že najdlhšie trvajúcimi podvodmi bývajú mzdové podvody s dĺžkou trvania až 30 mesiacov do ich odhalenia, zatiaľ čo podvodné schémy spojené s vyplácaním hotovosti (cash on hand) alebo registrovaním platieb (register disbursement) zvyknú byť odhalené do jedného roka. Majitelia/výkonní zamestnanci sú zodpovední najmä za malé % podvodných prípadov, Výsledky prieskumu ukazujú, že sprenevera majetku je síce najčastejšie sa vyskytujúcim typom podvodu v organizáciách (89 % prípadov), je však zároveň aj typom podvodu s najmenším finančným dopadom pre organizáciu (medián strát je USD). Korupcia a korupčné praktiky sú druhým najčastejšie sa vyskytujúcim typom podvodu (38 % prípadov). Tento typ podvodu má viac ako dvojnásobný finančný dopad na organizáciu ako sprenevera majetku (medián strát je USD). Najmenej vyskytujúcim sa typom podvodu (10 % prípadov) je podvodné výkazníctvo, ktoré ale prestavuje najvyšší medián strát - až USD. (mesiacov) 19% prípadov ktoré však spôsobili medián strát až do výšky $

8 Ako je podvod páchaný? 3Zakrývanie podvodu ZAKRÝVANIE PODVODU Zaznamenané prípady podvodov ukázali, že podvodníci veľakrát páchajú viac ako len jeden typ podvodu 80% vytvorilo falošné dôkazy 80% upravilo existujúce dôkazy 43% vymazalo alebo zničilo dôkazy Vytvoriť, upraviť alebo zničiť dôkazy? 8

9 4 Spôsoby odhaľovania podvodov Otázka: Ako je podvod v organizáciách odhalený? Odhaleniu zamestnaneckého podvodu zvyčajne predchádza nejaký podnet. Najčastejším podnetom býva tip, interný audit alebo kontrola manažmentu. Nejde o prekvapujúce zistenia, pretože od roku 2010 priniesol každý prieskum ACFE podobné výsledky. Otázka: Kto nahlasuje zamestnanecký podvod? Viac ako polovica z nahlásených tipov (53 %) pochádza od zamestnancov danej spoločnosti. Takmer tretina (32 %) tipov naopak prichádza od ľudí mimo postihnutej organizácie zákazníkov, dodávateľov, ale aj konkurencie. Interný zdroj Externý zdroj Iné Všetky analyzované interné opatrenia a kontroly proti podvodom sa spájajú s NIŽŠOU FINANČNOU STRATOU a RÝCHLEJŠOU DETEKCIOU 9

10 5 Organizácie, ktoré sa stali obeťami podvodu Ako podvod na pracovisku ovplyvňuje rôzne typy organizácií Otázka: Aké typy spoločností sú obeťami podvodu? Viac ako 70 % podvodov sa udialo v spoločnostiach vykazujúcich zisk, z čoho 42 % podvodov sa udialo v súkromných spoločnostiach a 29 % podvodov bolo preverovaných vo verejnom sektore. Súkromné spoločnosti okrem toho zaznamenali aj najväčší medián strát ( USD). Neziskové organizácie boli obeťou podvodu iba v 9 % prípadov s mediánom strát USD. Treba však uviesť, že vzhľadom na obmedzený rozpočet viacerých neziskových organizácií, by strata v takej hodnote mohla byť pre väčšinu z nich devastujúca. Otázka: Aký je vzťah medzi veľkosťou spoločnosti a výskytom podvodu? Časť prieskumu sa venovala aj otázke výšky strát vo vzťahu k veľkosti spoločnosti (na základe počtu zamestnancov). Výsledky ukázali, že malé spoločnosti do 100 zamestnancov sú ohrozené najviac. Až 28 % prípadov sa vyskytlo práve v malých firmách, pričom medián strát bol až USD. Zhrnutie zistení malé verzus veľké firmy Red flags sa líšia v závislosti od pozície páchateľa MAJITEĽ/ VÝKONNÝ ZAMESTNANEC RADOVÝ ZAMESTNANEC Všetky nezverejnené prípady podvodov spáchali majitelia, resp. výkonní zamestnanci Len 3 % prípadov nevykazovali žiadne známky pokusu o spáchanie podvodu 10

11 5 Organizácie, ktoré sa stali obeťami podvodu Opatrenia proti podvodom a ich účinnosť Pre malé spoločnosti je bežné, že majú zavedených menej preventívnych opatrení proti podvodom ako veľké, nadnárodné organizácie. Preto sú aj viac zraniteľné voči podvodom. Podvod v malých spoločnostiach do 100 zamestnancov môže predstavovať devastačné, resp. existenčné riziko. Prostriedky vynakladané na prevenciu alebo zotavenie sa z podvodu sú v malých firmách omnoho menšie. V dôsledku obmedzených možností implementovať rozsiahle proti podvodné opatrenia sa v malých firmách vyžaduje zvýšená úroveň dôvery voči zamestnancom, čo môže pomáhať podvodníkom. Otázka: Aký je vzťah medzi preventívnymi kontrolami a mediánom strát podvodov? $ $ $ $ $ $- 12% 20% 23% 29% 33% 35% 38% 38% 41% 43% 46% 47% 50% 50% 50% 51% 52% 56% % zníženia Aké sú hlavné interné nedostatky v prípade spáchania podvodu? Nedostatok internej kontroly: 30 % Obídenie existujúcich kontrol: 19 % Nedostatok manažérskej kontroly: 18 % V snahe zistiť efektivitu jednotlivých proaktívnych opatrení proti podvodu prieskum porovnával finančné straty, ktoré vykázali organizácie so zavedenými a fungujúcimi opatreniami s podvodom v organizáciách, ktoré takéto opatrenia nemajú. Bola zistená pozitívna korelácia medzi zavedenými kontrolami a výškou strát. Najvýraznejším príkladom je používanie zásad správneho správania a proaktívneho monitorovania a analyzovania dát, pri ktorých sa v oboch prípadoch zaznamenal pokles finančných škôd o viac ako polovicu. Medián strát bez kontrol Medián strát so zavedenými kontrolami Slabý dohľad zhora: 10 % Chýbajúca osoba zodpovedná za dohľad: 8 % Iné: 6 % 11

12 Páchatelia podvodov 6Kto je typický podvodník Ďalším z cieľov prieskumu bola aj snaha identifikovať spoločné znaky páchateľov a vymedziť ich rizikový profil. Varovné znaky (tzv. red flags) môžu pochádzať z rôznych zdrojov, ako napríklad druh zamestnaneckého pomeru, základné demografické údaje, prípadne predchádzajúce previnenia, ktoré by mali organizáciám vyslať varovný signál o potenciálnom podvodníkovi. Otázka: Ako súvisí pracovná pozícia s výskytom zamestnaneckého podvodu? Nižšie uvedený graf ukazuje vysokú koreláciu medzi pracovnou pozíciou a výškou škody spôsobenej podvodom. Výkonní zamestnanci spáchali asi 19 % podvodov, pričom spôsobili najrozsiahlejšie škody. Medián strát je v tomto prípade až USD, čo je šesťkrát viac ako v prípade manažérov, a dokonca 17-krát viac ako v prípade radových zamestnancov. Bežní zamestnanci spôsobili až 44 % zaznamenaných podvodov, pričom medián strát u týchto podvodov je USD. Otázka: Ako súvisí dĺžka pracovného pomeru s výskytom podvodu na pracovisku? S rastúcou dobou strávenou páchateľom v jednej organizácií rastie aj výška spôsobenej škody. Páchatelia pracujúci v organizácií menej ako 1 rok majú na svedomí 9 % zaznamenaných prípadov podvodu. Medián strát je v ich prípade USD. U zamestnancov pracujúcich v jednej spoločnosti viac ako 10 rokov bol najvyšší medián strát ( USD). 12

13 6 Páchatelia podvodov Páchatelia podľa pohlavia, veku a dosiahnutého vzdelania Otázka: Aká je súvislosť medzi výskytom zamestnaneckého podvodu a pohlavím páchateľa? Väčšina páchateľov v skúmaných prípadoch boli muži (69 %). Tí takisto spôsobili väčší medián strát ( USD) v porovnaní s podvodmi páchanými ženami (31 %), pri ktorých medián strát bol USD. Toto zistenie je konzistentné s výsledkami z prechádzajúcich prieskumov ACFE, v ktorých muži spôsobili 65 % 70 % podvodov, ako aj väčšiu výšku škôd. Otázka: Aký je súvis medzi vekom zamestnanca, výskytom podvodu a výškou škôd? Vekové rozdelenie páchateľov podľa počtu prípadov má zhruba zvoncovitý tvar. Najviac podvodov spáchali podvodníci v strednom veku (36 45 rokov). V prípade nižšieho alebo vyššieho veku sa počet prípadov znižuje. Pri výške škôd je trend odlišný. Najväčšie škody spôsobili páchatelia vo veku rokov, zatiaľ čo podvodníci vo veku rokov spôsobili omnoho nižšie škody. Otázka: Aký je súvis medzi výskytom zamestnaneckého podvodu a dosiahnutým vzdelaním páchateľa? Zistená bola aj korelácia medzi dosiahnutým vzdelaním páchateľov a výškou spôsobenej škody. Podvodníci s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním spôsobili spoločnosti vyššie škody ako menej vzdelaní zamestnanci. Toto zistenie by mohlo indikovať, že vzdelanejší páchatelia majú väčšie technické znalosti, ktoré ich robia efektívnejšími pri páchaní podvodov. Ovplyvnené to však môže byť aj postavením jednotlivých páchateľov v rámci organizácie. Pri majiteľoch a výkonných zamestnancoch je väčšia pravdepodobnosť, že sa budú na podvode podieľať s niekým ďalším (tajné dohody) Majitelia/výkonní zamestnanci Radoví zamestnanci 66% prípadov zahŕňalo tajnú dohodu 45% prípadov zahŕňalo tajnú dohodu Dohody pri podvodných schémach zvyknú spôsobiť firme väčšie škody než v prípade podvodného konania jednotlivcov 13

14 7 Regionálne porovnanie Východná Európa a západná/centrálna Ázia vs. západná Európa vs. svet Otázka: Aké sú najčastejšie podvodné schémy? Graf vpravo zobrazuje porovnanie najčastejšie páchaných podvodov vo svete, v západnej Európe a východnej Európe spolu so západnou a centrálnou Áziou. Globálne dáta sú rozdelené na dve skupiny, malé spoločnosti do 100 zamestnancov a veľké organizácie nad 100 zamestnancov. Z porovnania vyplýva, že celosvetovo aj regionálne je najčastejším problémom korupcia. Výskyt ostatných typov podvodu sa už líši od regiónu. Korupcia Nepenažné vyrovnania Daňové doklady Preplatenie nákladov Krádež hotovosti 22% 16% 17% 18% 15% 11% 21% 13% 11% 9% 14% 8% 10% 30% 29% 28% 32% 36% 43% 60% Svet Západná Európa Druhým najčastejším podvodom vo východnej Európe a v západnej a centrálnej Ázii sú podvody s nepeňažným vyrovnaním v porovnaní s daňovými podvodmi, ktoré sú druhým najčastejším podvodom v západnej Európe aj celosvetovo v spoločnostiach s viac ako 100 zamestnancami. Podvodné výkazníctvo Vyplatená hotovosť Neoprávnené platby 7% 16% 8% 10% 14% 20% 15% 9% 8% 22% 8% 5% svet >100 svet <100 Skimming Registrované finančné vyrovnania Mzdové podvody 8% 5% 4% 2% 3% 1% 4% 5% 4% 2% 13% 20% zapadná Európa východná Európa a západná/centrálna Ázia (súčasťou je aj Slovensko) Východná Európa a západná/centrálna Ázia 14

15 7 Regionálne porovnanie Východná Európa a západná/centrálna Ázia vs. západná Európa vs. svet Otázka: Akým spôsobom je podvod odhalený? Porovnanie podnetov na odhalenie podvodov prinieslo podobné výsledky pri svetovom aj pri regionálnom porovnaní západnej a východnej Európy a Ázie. Najviac odhalených podvodov je jednoznačne na základe tipu, interného auditu a manažérskej kontroly. Najmenej častým podnetom bolo priznanie zo strany vinníka (menej ako 1 % prípadov). Všeobecným odporúčaním pre organizácie je, aby sa primárne zamerali na podnety, ktoré vedia samé ovplyvniť. Ide najmä o interný audit, manažérsku kontrolu a kontrolu účtovnej závierky. Tip Interný audit Manažérska kontrola Náhoda Iné Účtovná závierka Dohľad/monitoring IT kontroly 15% 9% 13% 11% 16% 7% 5% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 3% 2% 1% 2% 2% 20% svet 40% 40% 46% ACFE REPORT TO THE NATIONS (2018) Celú správu ACFE publikovanú v apríli 2018 možno stiahnuť (v angličtine) kliknutím na odkaz nižšie: 2018 ACFE RTTN (PDF) Upozornenie verejným činiteľom 2% 2% 1% západná Európa Externý audit Previerka dokumentov 1% 1% 4% 4% 4% 4% východná Európa a západná/centrálna Ázia (súčasťou je aj Slovensko) Monitorovanie Priznanie 3% 4% 1% 1% Fraud in general poses a tremendous threat to organizations of all types and sizes, in all parts of the world. 15

16 Aktuálne podvodné kauzy Všetky uvedené kauzy boli čerpané z verejne dostupných zdrojov 2018 Deloitte na Slovensku Forenzný newsletter Fraud Insights 16

17 8 Aktuálne podvodné kauzy Obsidian Energy Ltd. Podvodné znižovanie nákladov Americký súd nariadil v júni 2018 vyšetrovanie dvoch bývalých výkonných zamestnancov ropnej spoločnosti Penn West Petroleum Ltd. (dnes s názvom Obsidian Energy Ltd.) z napomáhania pri niekoľko rokov trvajúcom podvode, ktorý spočíval v znižovaní prevádzkových nákladov. Todd Takeyasu, bývalý výkonný finančný riaditeľ a Jeffery Curran, vice prezident účtovného a reportingového oddelenia boli americkým regulačným úradom obvinení z napomáhaní pri nezákonnom presúvaní stoviek miliónov USD z prevádzkových nákladových účtov na účty kapitálových výdavkov. Ropný gigant sa takto snažil prezentovať ťažbu ropy ako zdanlivo efektívnejšiu a ziskovejšiu. Regulátor konštatoval, že: obaja boli prinajmenšom oboznámení s nesprávnymi účtovnými postupmi a neurobili nič na ich nápravu alebo inak nezabezpečili fungovanie vnútorných kontrol spoločnosti. Po odhalení kauzy sa spoločnosť Obsidian v novembri 2017 dohodla na urovnaní žaloby zo strany SEC a zaplatení pokuty vo výške 8,5 milióna dolárov. Spoločnosť už v roku 2016 zaplatila 41 miliónov USD na urovnanie sporov súvisiacich so žalobou od akcionárov. Americký finančný úrad Falošné daňové priznanie 37 ročný americký občan Jaquon MucSarney bol v polovici roka 2018 odsúdený na 12 rokov väzenia za podvod spáchaný voči americkému finančnému úradu. Odsúdený podával v rokoch nepravdivé daňové priznania s cieľom získať neoprávnené vrátenie dane. Súd ďalej informoval, že toto podvodné konanie sa dialo dokonca aj počas jeho pobytu vo väzení za skutok nijako nesúvisiaci s týmto prípadom. Podľa obžaloby MucSarney vytvoril celkovo 50 fiktívnych spoločností, ktoré existovali iba na papieri, a na ktoré si následne s použitím ukradnutého čísla sociálneho poistenia uplatňoval daňové vratky v hodnote takmer 2,17 miliónov USD. Na základe podvodných nárokov finančný úrad páchateľovi vyplatil takmer USD. Spolu s J. MucSarneym bola za spoluúčasť na tomto podvode obžalovaná aj jeho priateľka a matka. Priateľka bola odsúdená na 18 mesiacov väzenia a matke súd udelil podmienečný trest 5 rokov a nariadil jej zaplatiť USD americkému finančnému úradu, ako náhradu škody. Medzinárodná letecká spoločnosť Sprenevera finančných prostriedkov Bývalá asistentka britskej pobočky medzinárodnej leteckej spoločnosti bola v júni 2018 odsúdená na 2,5 roka väzenia za krádež takmer GBP od svojho vtedajšieho zamestnávateľa. Britský súd potvrdil 59 prípadov zneužitia právomocí, keď asistentka platila síce skutočné firemné výdavky svojou kreditnou kartou, následne si ich však dávala preplácať 2-krát. Podvod trval do júna 2015, kedy letecký gigant začal interné vyšetrovanie, ktoré neskôr prebrala polícia. Bolo zistené, že obžalovaná si za podvodne získané prostriedky kupovala viaceré dovolenky, hotelové pobyty či luxusné doplnky. Polícií svoje správanie neskôr odôvodnila tvrdením, že chcela žiť nad svoje pomery preto, aby sa cítila lepšie. Bývalá zamestnankyňa svoje činy pred súdom obhajovala tým, že mala finančné a osobné problémy, ktoré neskôr viedli k jej zdravotným komplikáciám a depresiám. Súd napriek tomu rozhodol v neprospech obžalovanej s konštatovaním, že obžaloba bola natoľko závažná (výška škody a dĺžka trvania podvodu), že odsúdenie môže byť jediným spravodlivým rozsudkom. Zdroj: reuters.com Zdroj: bizjournals.com Zdroj: bbc.com Celková škoda: takmer 50 miliónov USD Celková škoda: USD Celková škoda: GBP 17

18 8 Aktuálne podvodné kauzy Oakmont Senior Living Mzdový podvod, sprenevera Európske spoločnosti CEO fraud Service Container Co. Sprenevera, krádež Za mzdový podvod a spreneverenie viac ako USD odsúdil americký súd na 4 roky väzenia 60-ročnú Frances Farias, bývalú zamestnankyňu pracujúcu na oddelení ľudských zdrojov pre developerskú spoločnosti Oakmont Senior Living. Súd uzatvoril tento prípad v júni 2018 s konštatovaním, že Farias od januára 2014, kedy začala pre spoločnosť pracovať, vytvorila zoznam falošných zamestnancov (tzv. ghost employees). Tých nahrala do mzdového systému firmy a následne si ich mzdy vyplácala na svoj bankový účet. Zamestnankyňa manipulovala aj s bankovými účtami niekoľkých existujúcich zamestnancov, ktorým v systéme zmenila čísla účtov a poberala aj ich mzdy. Podvod trval tri roky a odhalený bol na základe auditu, ktorý odhalil mzdové nezrovnalosti. Zaujímavosťou je, že táto zamestnankyňa bola už v minulosti tresne stíhaná a odsúdená za podobný trestný čin. Tento prípad poukazuje na dôležitosť previerky zamestnancov pred ich nástupom do zamestnania (tzv. pre-employment screening), čím by sa v tomto prípade mohlo zabrániť spáchaniu podvodu. V júni 2018 Europol informoval o odhalení a zadržaní medzinárodnej organizovanej skupiny zodpovednej za najmenej 24 prípadov CEO fraudu (falošné príkazy riaditeľa k finančným prevodom) po celej Európe. Celková škoda sa odhaduje na 4,6 až 18 miliónov EUR. Vyšetrovanie začalo v júni 2016 po tom, ako sa obeťou tohto podvodu stali dve francúzske spoločnosti. Pôvodná škoda bola vtedy odhadovaná na 1,2 milióna EUR. Francúzskym vyšetrovateľom sa následne v spolupráci s Europolom a expertmi z Belgicka, Rumunska, Izraela a Švajčiarska podarilo identifikovať viacero podozrivých osôb zdržiavajúcich sa prevažne na území Belgicka a Francúzka za účelom otvárania bankových účtov, zakladania falošných spoločností a sprostredkovania finančných prevodov. Následne boli identifikované aj vedúce osoby celej skupiny zdržiavajúce sa mimo EÚ, ktoré boli v priebehu júna 2018 takisto zadržané. Zástupca výkonného riaditeľa Europolu po tomto úspechu potvrdil rastúci výskyt prípadov CEO fraudu v Európe a zdôraznil dôležitosť medzinárodnej spolupráce, nakoľko sa podvodníci veľakrát vyskytujú mimo územia Európskej Únie. Bývalý kontrolór rodinnej logistickej spoločnosti Service Container Co., Kevin Weber bol v júni 2018 odsúdený na 24 mesiacov väzenia za podvod a spreneveru v hodnote takmer USD. Americký súd uvádza, že Weber zneužil svoje postavenie a prostredníctvom viacerých neautorizovaných kreditných platieb, debetných a šekových transakcií, falošných poistných platieb a vyplatením neoprávnených bonusov sa obohatil o 592 tisíc USD. Odsúdený okrem toho zneužíval služobné kreditné karty na financovanie hazardných hier, osobných výdavkov a útrat v drahých reštauráciách. V snahe zakryť tieto podvodné praktiky sa K. Webber vydával za majiteľa spoločnosti s cieľom získať bankové úvery, ktorými by následne pokryl firemné dlhy. K. Webber svojím konaním spôsobil zánik spoločnosti, ktorá bola v lete 2017 nútená prejsť konkurzným konaním. Okrem dvojročnej väzby je bývalý kontrolór povinný zaplatiť plnú spreneverenú sumu svojmu bývalému zamestnávateľovi ako náhradu spôsobenej škody. Zdroj: pressdemocrat.com Zdroj: helpnetsecurity.com Zdroj: biztimes.com Celková škoda: viac ako USD Odhadovaná škoda: až 18 miliónov EUR Celková škoda: USD 18

19 V prípade otázok k problematike uvedenej v tomto newsletteri alebo ďalších otázok z oblasti prevencie, odhaľovania a vyšetrovania neetickej a podvodnej činnosti v organizáciách, sa na nás môžete obrátiť: Slovensko Pavla Hladká Director Forensic Deloitte Advisory s.r.o. Digital park II, Einsteinova 23, Bratislava Mobile: Česká republika Alexander Nagy Partner Forensic Deloitte Advisory s.r.o. Nile House, Karolinská 654/2, Praha Mobile: Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jeho členských firiem sa uvádza na adrese Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach súkromného a verejného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne odborníkov spoločnosti Deloitte sa usiluje konať tak, aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží. Náš forenzný tím, ktorý tvoria certifikovaní vyšetrovatelia podvodov, forenzní audítori, právnici a špecialisti na forenzné technológie, si na Slovensku a v Českej republike vydobyl nesporné vedúce postavenie vo svojom odbore, keď tu realizoval väčšinu forenzných projektov. Oddelenie forenzných služieb pre strednú Európu dnes tvorí špecializovaná skupina odborníkov so skúsenosťami z rôznych odvetví a krajín, ktorá je schopná riešiť aj prípady prekračujúce hranice jedného štátu. Poskytujeme podporu v oblasti prevencie a vyšetrovania podvodov v 17 krajinách, ktoré spadajú do pôsobnosti pobočky Deloitte v strednej Európe Deloitte na Slovensku