Zápis ze zasedání Pracovního týmu RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu (PT RHSD)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Pracovního týmu RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu (PT RHSD)"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Pracovního týmu RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu (PT RHSD) Datum a čas: 29. května 2015, od 9:00 hodin Místo: Ministerstvo dopravy (MD), Malé kolegium Přítomni: Bedřich Danda (Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR) Jan Kadečka (Svaz odborářů služeb a dopravy) Jaroslav Hanák (Svaz průmyslu a dopravy ČR) Petr Kašík (Svaz průmyslu a dopravy ČR) Dr. Lubomír Ondroušek (Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR) Luboš Pomajbík (Odborový svaz dopravy) Jaroslav Pejša (Odborové sdružení železničářů) Ing. Dan Ťok (ministr dopravy) Mgr. Kamil Rudolecký (náměstek ministra) Ing. Jindřich Kušnír (ředitel odboru drážní a vodní dopravy) JUDr. Ondřej Michalčík (ředitel odboru veřejné dopravy) Ing. Milan Raba (Svaz dopravy) Ing. Jiří Samek (Svaz dopravy) Jan Rejský (OS DOSIA) Ing. Ondřej Votruba (náměstek ministra) Ing. Milan Dont, Ph.D. (ředitel odboru pozemních komunikací) Ing. Miloslav Černý (Svaz dopravy) Bedřich Suldovský (SAČM) Ing. Vojtěch Dabrowski (MD) Jaroslav Foldyna (PSP) Jindřich Berounský (Svaz odborářů služeb a dopravy)

2 Program jednání: 1) Problematika otevírání trhu železniční dopravy 2) Koncepce Mýta po roce ) Vodní doprava zrušení samostatného odboru vodní dopravy na MD návrh dalšího postupu optimalizace vodní dopravy po neschválení doporučené podpory 4) Čekání mezi spoji analýza dopravního pojmosloví 5) Různé Průběh jednání: Vedoucí pracovního týmu náměstek ministra dopravy pan Rudolecký přivítal účastníky i pana ministra. Pan Ťok uvedl, že bude muset odejít pravděpodobně před ukončením jednání a proto požádal o případné přednostní projednání některých záležitostí. Pan Rudolecký uvedl, že byl osloven některými subjekty o trvalou účast při jednáních PT RHSD ČR. K této záležitosti se vyjádřili pan Ťok, pan Hanák i pan Pejša s tím, že obdobný problém je i při jednání RHSD ČR avšak složení delegací pro sociální dialog je dáno jednak statutem RHSD, Jednacím řádem a schválením na jednotlivých úrovních orgánu. Bylo konstatováno, že PT RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu má zastoupení všech významných partnerů a není možno překračovat počet daný Statutem, který hovoří o maximálním počtu devíti členů PT RHSD ČR. Dále byla diskutována žádost ministryně Marksové (MPSV) o materiál Priority výstavby a rozvoje dopravní infrastruktury v jednotlivých krajích ČR pro společné jednání tripartity a zástupců krajů na den Vzhledem k charakteru požadovaného materiálu bylo konstatováno, že MD ho zajistí a že není třeba ho projednávat v rámci PT. Dále bylo přistoupeno k projednávání dle avizovaného programu jednání. Ad 1) Problematika otevírání trhu železniční dopravy Pan Ťok uvedl, že k otevírání trhu železniční dopravy je schváleno Usnesení vlády. Pan Michalčík upozornil na skutečnost, že bylo schváleno skutečně postupné otevírání trhu a že stát je povinen zabezpečit dopravní obslužnost jako celek a tedy některé tratě budou zatím obsluhovány Českými drahami a.s. Pan Michalčík upozornil na provázání OPD k modernizaci vozidel. Dále upozornil na problematiku předávání dotovaných drážních vozidel po 15 letech dalšímu přepravci. Přímé zadání na železnici je možné. Pan Pejša uvedl, že v převážné míře s panem Michalčíkem souhlasí, nanesl otázku uznávání tarifu, které zatím není vyřešeno a nevyřešením by mohlo dojít ke ztrátě síťovosti.

3 Pan Pejša dále upozornil na znevýhodnění ČD a.s. v rámci zadávání veřejných zakázek a s tím spojený problém, který představuje pomalé rozhodování ÚOHS. Pan Pejša dále komentoval vystoupení pana Ťoka dne v Bruselu. Pan Hanák sdělil, že materiál není špatný a že Svaz dopravy podporuje otevírání trhu. Dle jeho názoru současné řešení spojení Ostrava/Praha se moc nepovedlo. Pan Hanák rovněž upozornil na nutnost zajištění síťovosti pro obsluhu území, přičemž uvedl, že v oblasti autobusové dopravy jde o problém složitější. Pan Kašík upozornil na dlouhé výrobní termíny u železničních vozidel, dále na skutečnost, že tato vozidla jsou velmi drahá a je nutno zabezpečit smluvně i řádnou údržbu těchto vozidel do doby předání dalšímu přepravci. Pan Ťok uvedl několik poznámek k jednání v Bruselu dne , co se týče Německa, trh ve veřejné dopravě je postupně otevírán. První soutěž nepočítá s novými vlaky, bylo diskutováno, zda nejsou zpochybněny rovné podmínky, názor Českých drah soutěž zastavit. Systém ve veřejné dopravě v Dánsku je inspirující, mají jednotnou jízdenku na všechnu veřejnou dopravu mimo letecké. K poznámce pana Hanáka, trať Praha/Brno/Ostrava konstatoval pan Ťok, že je liberalizovaná, nový zákon o drahách by měl roli regionů vyřešit, případně soukromí dopravci mohou dát stížnost. V souvislosti s VZ na opravu tratí uvedl pan Pejša, že např. na trati Praha/Hr.Králové je výluka, vítězný dodavatel však nemá potřebnou techniku a výluka se proto prodlužuje. Doporučuje při veřejných soutěžích upravit zadávací podmínky a lépe koordinovat výluky. Pan Ťok uvedl, že tyto opravy jsou realizovány ještě podle dříve vysoutěžených podmínek a že dal pokyn ke snižování výluk. Pan Kašík konstatoval, že letošní rok je ve výlukách enormní. K tomu pan Ťok podotkl, že letos to bohužel bude i na silnicích. Pan Michalčík komentoval současné veřejné soutěže, jejich podmínky, zdůraznil zajištění role síťovosti. Dále uvedl, že v cizině nejsou tarify nařízeny státem, ale jde o dohody mezi dopravci. Pan Rudolecký komentoval roli čestných prohlášení pro splnění podmínek veřejné soutěže. Pan Ťok doporučuje změnit zákon a umožnit zadavateli nespolehlivé dodavatele do budoucna vyloučit. K obecným výtkám o nedodržení koaliční smlouvy rezortem dopravy uvedl, že rezort tuto v zásadě dodržuje. Pan Hanák za SD uvedl, že nemají problém s otevíráním trhu k čemuž pan Pejša podotkl, že jistě za spravedlivých podmínek pro všechny účastníky soutěže. Pan Ťok navodil otázku, co jsou spravedlivé podmínky soutěže? Pan Pejša vznesl otázku, jak je možné při výběrovém řízení změnit podmínky a přitom neposunout termín? Pan Berounský opět připomenul, že musí být pro všechny rovné podmínky, přičemž ČD jsou znevýhodněny již jen tím, že poskytují zázemí ostatním dopravcům. Pan Ťok doporučil se vrátit k racionální diskuzi, tedy k věcem, které MD skutečně může ovlivnit.

4 Závěr: K bodu 1) shodně účastníci potvrdili závěr navržený panem Hanákem, že účastníci jednání podporují otevírání trhu veřejné dopravy za rovných podmínek pro všechny dopravce. Ad 2) Koncepce Mýta po roce 2016 Pan Rudolecký konstatoval, že materiál k tomuto bodu byl zpracován a zaslán účastníkům a předal slovo řediteli odboru pozemních komunikací Ing. Dontovi. Pan Dont informoval o setkání s novináři. A dále o schváleném materiálu Koncept přípravy systému elektronického Mýta po roce 2016 vládou, kde konstatoval, že schválené termíny jsou velmi napjaté, je uloženo vypsat neutrální výběrové řízení, prozatím ponechat rozsah zpoplatněných silnic, umožnit případné využití stávající infrastruktury, předpokládá se nezasahování do stávající legislativy. Důraz je na fiskální stránku, regulační role je předpokládána slabší, ekologické slevy se zatím projevily kladně na obnově parku vozidel, předpokládá se efektivita výběru Mýta v rozmezí 10-20%. Nyní proběhnou jednání s firmou Kapsch za účelem dohodnutí podmínek pro předání systému, který mj. obsahuje i OBU jednotek. Firmě Kapsch byly předány otázky (požadavky) související s vyhlášením výběrového řízení. Pan Ťok uvedl několik poznámek k rozšíření složení Řídícího výboru Mýta. V rámci ŘV probíhá bohatá diskuse. Dále uvedl, že dne jede do ASFINAGu, který přislíbil pomoc při přípravě veřejné soutěže včetně případné zapůjčení odborných pracovníků. Dále pan Ťok upozornil, že není možno podléhat silným mediálním tlakům, Mýto musí plnit primárně fiskální roli, pokud by mělo plnit roli regulátora na silnicích nižších tříd, musí si tuto infrastrukturu hradit Kraje. Dále sdělil, že jednal osobně v Bruselu o systému evropské služby elektronického Mýta, situace pro ČR je celkem dobrá, EU chystá nový balíček k silniční dopravě, který mj. obsahuje např. vyloučení spaní v kamionech, v otázce minimální mzdy v Německu EK není zásadně proti, nesmí to však omezit volný pohyb osob a věcí. Pan Hanák upozornil, že je třeba se věnovat práci a ne politizování. Dle jeho názoru se Mýto dá stihnout, zásadně je třeba trvat na zadávacích podmínkách dle stávající legislativy, vyjasnit rozsah zpoplatněné sítě a souhlasí s názorem pana Ťoka, aby regulace na silnicích nižší třídy si řešily Kraje, což je možné i dopravním značením. Za nejdůležitější cíl považuje fiskální rozměr a toto je ochoten podpořit i v PSP. Zmínil se rovněž o minimální mzdě v Německu a porovnal příklady HDP v okolních státech, zákaz spaní v kamionech je problematický, sumárně zaměstnavatelská strana podporuje předpokládaný vývoj v zajištění Mýta. Pan Kašík se dotázal na studii k Mýtu zadanou údajně na ČVUT. Pan Ťok potvrdil zadání s tím, že jde o upgrade dřívější studie sloužící k porovnání efektivity při rozšíření zpoplatněné sítě. Pan Ondroušek uvedl, že předpokládaný postup v oblasti Mýta podporují, doporučil případnou účast autodopravců v ŘV. K tomu se někteří účastníci, např. pan Danda, vyjádřili negativně s tím, že je třeba práci ŘV racionalizovat a k tomu pan Ťok dodal též odpolitizovat. Pan Rudolecký se dotázal, zda členové PT souhlasí se závěry z usnesení vlády. Pan Hanák i ostatní přítomní projevili souhlas. Pan Pomajbík upozornil, že minimální mzda v Německu se týká zaměstnanců a ne OSVČ, upozornil tím na nerovné podnikatelské prostředí. Pan Ťok potvrdil myšlenku pana Pomajbíka s tím, že tento problém Němci zcela nechápou. Pan Pomajbík se zmínil o připravovaném silničním balíčku EK a upozornil, že v ČR chybí cca odpočinkových míst. K tomu pan Ťok doporučoval o věci diskutovat přímo s EK. Pan

5 Pomajbík potvrdil, že v EK jednají přímo přes profesní organizace a upozornil, že připravovaný silniční balíček bude muset být součástí koncenzu stran. Závěr: K bodu 2) Pan Hanák uvedl, že je souhlas s předloženým materiálem s tím, že podporují v oblasti dalšího postupu v přípravě systému elektronického Mýta po roce 2016 odpolitizování činnosti ŘV. Ad 3) Vodní doprava Pan Ťok objasnil situaci na MD, kde v souvislosti s účinností služebního zákona bylo nutno rozhodnout, zda zrušit ŘVC a posílit odbor plavby nebo odbor plavby zrušit a začlenit jednotlivá oddělení do odboru drážní a vodní dopravy, což se stalo. Je předpoklad převedení ŘVC na státní podnik. Pan Ťok v Bruselu podpořil splavnění Labe, pravděpodobně jako první z ministrů dopravy a sdělil, že z následného jednání s Alexanderem Dobrindtem vyplynulo, že Němci naši snahu podporují, zatím jim to však ekonomicky nevychází. Dále pan Ťok uvedl, že musíme postavit plavební stupeň Děčín a pak postupovat dál, požadujeme podporu z DG Moove, což je reálné avšak DG ENVI zastává spíše negativní stanovisko. Pan Pomajbík uvedl, že platí jistě závěr z PS RHSD ČR z července 2014, od té doby se vedla řada jednání, předpokládá, že neschválení podpory vodní dopravy není definitivní, neboť ani Ministerstvo financí to definitivně nezamítlo. Podotkl, že dostavba Labské vodní cesty stále citelně chybí. Pan Ťok informoval o jednání v této záležitosti u pana premiéra, předpokládá, že dotace na povodně by mohly být schváleny a že panuje všeobecná shoda, že se budou hledat cesty, jak pomoci rejdařům. Pan Foldyna ocenil snahu budovat vodní cestu, konstatoval, že EK v zásadě není proti podpoře podnikatelů a nanesl řečnickou otázku, jak odůvodníme, že třeba bude vodní cesta, ale v době kdy již nebudou lodě. Pan Ťok upozornil, že je zodpovědný hlavně za infrastrukturu a konstatoval, že situace je složitá. Pan Kušnír, informoval o novém složení svého odboru, do kterého byla plavba začleněna. Pan Hanák upozornil, že bývalý ministr dopravy Peltrám již v Bruselu kdysi o vodní dopravě jednal. Dále konstatoval, že Svaz dopravy musí zastupovat všechny druhy dopravy a sdělil, že bývalý ministr dopravy Prachař pravděpodobně otázku vodní dopravy poškodil. Jako zásadní vidí tyto čtyři body: 1) Budovat Labskou vodní cestu z národních zdrojů, pokud možno stanovit harmonogram prací. 2) Urychlené vyplácení dotací za poškozenou infrastrukturu při povodních. 3) Jak MD podpoří obnovu plavidel? 4) Jednoznačné stanovisko k vyplacení dotací rejdařům za ztráty způsobené nesplavností vodní cesty. Dle pana Raby se problém vodní dopravy řeší příliš dlouho, přičemž stále ubývá lodní park a postrádá od MD systémové řešení. Pan Ťok k výzvě pana Hanáka potvrdil, že MD zpracuje odpovědi na výše uvedené čtyři body.

6 Pan Pomajbík upozornil, že pokud by MD ustoupilo od vodní dopravy, budou odboráři vyžadovat zajištění odpovídajícího sociálního programu. Pan Černý vidí problém v běhu času, ale i v možnostech sjednání a realizace pojištění v oblasti vodní dopravy a dotázal se, zda bude Program na povodně. Pan Kušnír sdělil, že na Programu se pracuje, někde lze využít i OPD, lze využít i podpor pro kombinovanou dopravu. Pan Černý upozornil, že povodeň je velká přírodní katastrofa s velkými následky např. rozpůlila Trojský ostrov v Praze a upozornil, že prohrábky stále nejsou po poslední povodni dokončeny. Pan Pejša připomněl jednání minulé tripartity a nastolil otázku, jak je to s možnostmi podpory, lze-li podporovat jednotlivé zásilky a jaké jsou možnosti ve vodní dopravě. Domnívá se, že Svaz dopravy by měl specifikovat, co je třeba podpořit. Pan Hanák připomenul odpovědi na výše uvedené tři body s tím, že uznává, že s plněním čtvrtého bodu může být problém, ale i ke čtvrtému bodu požaduje Svaz dopravy jasnou odpověď. Pan Rudolecký ocenil racionalitu dosavadní debaty, uvedl, že samozřejmě půjde o politické rozhodnutí. Pan Raba se domnívá, že dosavadní stanoviska MD vodní dopravu nevyřešila. Pan Pomajbík uvedl, že na politickém rozhodnutí se pracuje, jednání pokračují, problém zůstává na MF. Pan Foldyna uved, že souhlasí s body navrženými panem Hanákem Závěr: K bodu 3) Účastníci jednání požadují písemné stanovisko pro jednání RHSD ČR k těmto čtyřem bodům: 1) Budovat Labskou vodní cestu z národních zdrojů, pokud možno stanovit harmonogram prací. 2) Urychlené vyplácení dotací za poškozenou infrastrukturu při povodních. 3) Jak MD podpoří obnovu plavidel? 4) Jednoznačné stanovisko k vyplacení dotací rejdařům za ztráty způsobené nesplavností vodní cesty. Ad 4) Čekání mezi spoji analýza dopravního pojmosloví Pan Michalčík, ředitel odboru veřejné dopravy MD sdělil, že při jednání na MPSV bylo dohodnuto, že MD zpracuje analýzu pojmosloví. Tato analýza je součástí materiálů, které účastníci obdrželi. Týká se pojmosloví čekání mezi spoji. Upozornil, že je zásadní, kdo vydává licenci. Pan Hanák informoval o jednání na MPSV, považuje materiál připravený k dnešnímu jednání za dobře zpracovaný a uvedl, že je připraven v této věci jednat i s náměstkem ministryně práce a sociálních věcí, panem Šimerkou. Dle pana Rejského by se čekání na městskou a příměstskou dopravu nemělo vztahovat. Pan Pomajbík uvedl, že problém je hlavně ve stávajících licencích, jde o zachování čekání v městské a příměstské dopravě.

7 Pan Michalčík konstatoval, že MD předá materiál na MPSV v podobě jak byl projednán, upozornil na problematiku nízkopodlažnosti a zdůraznil, že dopravci musí mít předem dány přesné podmínky. Pan Rudolecký konstatoval, že z dosavadní rozpravy vyplynulo, že rozhodujícím znakem bude vydání licence. Pan Hanák formuloval závěr k tomuto bodu Závěr: K bodu 4) Sociální partneři se shodli na navržené formulaci a podpoří projednání s MPSV. Ad 5) Různé V tomto bodě byly přítomnými diskutovány některé problémy, např. co by mělo být předmětem příštích jednání pracovního týmu, dlouhodobé problémy v silniční dopravě, sociální analýza silniční dopravy, spolupráce s BESIPem, nedostatek řidičů nákladní a kamionové dopravy a možnosti dopravců v jejich výchově, problematika ekonomických hodnocení staveb. Pan Pomajbík upozornil na konání semináře k vodní dopravě, které se ve dnech září 2015 uskuteční v Praze za účasti zástupců EK. Pozvánky budou včas rozeslány. Pan Rudolecký poděkoval účastníkům za aktivní přístup k jednání a toto v 11:15 ukončil. Zapsal: Mgr. Jaroslav Pacovský Schválil: Mgr. Kamil Rudolecký Přílohy: - Dopis p. Kašíka ze Svazu dopravy České republiky - Materiály dle programu PT RHSD ČR - Pozvánka ze dne 25. května Prezenční listina

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR

Záznam. ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Záznam ze zasedání 117. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, konané dne 27. dubna 2015 na Úřadu vlády ČR Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Materiály k projednání 1.1 Situace

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

1/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ

1/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 1/2015 VyDáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J. zápis č. 19. 12. ledna 2015 11,00 13,20 hod.

M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J. zápis č. 19. 12. ledna 2015 11,00 13,20 hod. M I N I S T E R S T V O P R O M Í S T N Í R O Z V O J PRACOVNÍ TÝM RHSD ČR PRO MÍSTNÍ ROZVOJ zápis č. 19 Praha, MMR Staroměstské nám. 6, Praha 1 12. ledna 2015 11,00 13,20 hod. Zápis vyhotovila Schválila

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky Stav podnikatelského prostředí v 2011 dopravě v ČR Popis nejvýznamnějších deficitů v resortu dopravy v České republice a náměty na zlepšení obsažené v tomto dokumentu jsou výzvou k zahájení diskuse mezi

Více

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2010 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Téma: Kraje Vám to řeknou.......................................................... Kulaté stoly v regionech Valná hromada SP ČR Návrh

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

Z Á P I S z 23. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci

Z Á P I S z 23. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci Z Á P I S z 23. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 25. listopadu 2011 v Herálci Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Podklad pro jednání RHSD Únor 2015 Obsah Úvod... 2 1. Stav vyjednávání programů

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o připravované novele stavebního zákona a o časovém harmonogramu legislativních prací

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o připravované novele stavebního zákona a o časovém harmonogramu legislativních prací Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o připravované novele stavebního zákona a o časovém harmonogramu legislativních prací Podklad pro jednání RHSD Březen 2015 1. ÚVOD Podle programového prohlášení

Více

Zápis z 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni

Zápis z 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni Zápis z 1. jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy na pracovní úrovni Místo konání: Dominikánský klášter, Jilská 7a, Praha 1 Datum konání: 21. ledna 2015, 13:00 hodin Přítomni: dle prezenční

Více

STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ČR

STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ČR STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ČR TEZE K DISKUSI Národohospodářský význam dopravní infrastruktury Současné diskuse o dlouhodobém rozvoji dopravní infrastruktury postrádají komplexní makroekonomický

Více

Tragédie a její transformační souvislosti

Tragédie a její transformační souvislosti Bulletin č.9-10 září - říjen 23. 10. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz Tragédie a její transformační souvislosti Milé kolegyně, milí kolegové, psát úvodník do

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné.

I. ÚVOD Předseda přivítal přítomné, a konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné. ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 9. 4. 2013 ČAS 10.00 18.00 HODIN Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička P. Janda, M. Košař (do 17:00), P. Lešek, D. Mareš (do 16:30), V. Milunić, J. Panna, J. Sapák

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

ekonomiky českého stavebnictví, se odbory mohou setkávat s názory řady stavebních podnikatelů, optimismu v záležitosti

ekonomiky českého stavebnictví, se odbory mohou setkávat s názory řady stavebních podnikatelů, optimismu v záležitosti ČASOPIS OS STAVBA ČR http: //stavba.cmkos.cz KVĚTEN 2015 ROČNÍK 127 č. 3 PRVNÍ SNĚM OS STAVBA ČR: O KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ V ROCE 2016 Informace o výrobě a mzdovém vývoji ve stavebnictví za rok 2014 a

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 Středoušní záněty u dětí Záněty orofaryngu a jejich léčba Adenotomie pohledem otolaryngologa Rhinosinusitis - společný problém

Více

Analýza plánování dopravních staveb v České republice

Analýza plánování dopravních staveb v České republice Analýza plánování dopravních staveb v České republice Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje

Více

Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic

Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic Členové projektového týmu Projektu 1: Monica Buga (CFR),

Více