4 základní kroky autorkého podání písma Změna proporcí Verzálky Sjednocující schéma Atypické řádkování... Kompozice textu do formátu Tvary a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 základní kroky autorkého podání písma Změna proporcí Verzálky Sjednocující schéma Atypické řádkování... Kompozice textu do formátu Tvary a"

Transkript

1 4 základní kroky autorkého podání písma Změna proporcí Verzálky Sjednocující schéma Atypické řádkování... Kompozice textu do formátu Tvary a modifikace písmových znaků Zdůraznění segmentů Serify Tvary serifů Obrysové varianty Stín Barevnost a čitelnost Geometrické prvky místo písmen Kombinace různých typů písem Mínusky Kurzíva Vlastní postupy Forma a obsah Titulek a sazba Ukázky studentských prací Hry s písmem, materiály, návody, postupy Trhané písmo Vystřihované písmo Trhané a vystřihované písmo Písmo s geometrickými prvky Dekorativní písmo Vrstvení Proměny Nalezené písmo Razítka Šablony Moduly Negativ Iluze prostoru Slovo - pojem Iniciála Fragmenty Slitky

2 KALIGRAFIE...krasopis pro každého, kdo potřebuje rychle a pěkně něco napsat, ale neumí to... Písmo je kresba. Proto si nejprve musíme ověřit a prozkoumat, který nástroj nám bude vyhovovat, jaké jsou jeho výrazové kvality, kterým se bude dobře a pohodlně psát. Stačí pár čar, aby se ruka při kresbě uvolnila, aby linie byla jistá a osobitá (vyzkoušejte cokoliv-tužka měkká i tvrdá, pentelka, barevné fixy a popisovače, tuž, propiska, inkoustové pero, pastelky, vlasové štětce, čínské štětce...) DŮLEŽITÉ JSOU PRVNÍ ČTYŘI KROKY 1. Změna proporcí. Základní a nutnou podmínkou toho, abychom vytvořili autorskou a osobitou kaligrafii, je změna v tvarování písmových znaků, odlišná od běžného rukopisu. Záměrně budeme psát písmové znaky v jiném proporčním poměru. Písmena změníme na vysoká a štíhlá Píšeme pouze verzálky (velká písmena) a kolmo na řádek. Prozatím žádná kurziva (nakloněné písmo)! 3. Sjednotíme v celém textu u všech písmových znaků umístění středních vodorovných linií. Umístění v horní polovině působí odlehčeně a vzdušně, umístění do středu je klasické, pokud je umístíme do spodní části, opticky text usadíme. 4. Řádky píšeme volně. Nemusí být rovné ani vodorovné, mohou se vlnit a být měkce zprohýbané. Mezery mezi řádky děláme raději menší, popsaná plocha bude působit kompaktně.

3 5. Kompozice textu a tvaru plochy papíru na který píšeme, spolu s kvalitou papíru a jeho barvou, zásadně ovlivňuje výsledek. Formát nemusí být vždy klasický a očekávaný, ale měl by být nezvyklý a zajímavý. Sklon řádků můžeme měnit, skládát z řádků obrazce, psát jeden dlouhý řádek který pokračuje přes hranu papíru na jeho zadní stranu a zase zpět, vytvářet shluky z odstavců Písmové znaky můžeme volně při psaní tvarovat a modifikovat - jednomu písmenu přiřadíme opoziční tvar. 7. Když u písmen některé - např. vodorovné a šikmé linie nasílíme (ale jiné nikov), v celém textu se to projeví sytějším a výraznějším obrazem stránek. 8. Pokud k základní konstrukci písmen přidáme jednoduché patky - serify, původně jednoduchý lineární systém (grotesk, bod 6) posuneme do kategorie patkových - serifových písem (Antikvy), které jsou sice tvarově složitější, ale také důstojnější, kultivovanější, vznosnější. 9. Tvar serifů nemusí být jen lineární. Dobře vypadají geometrické tvary (tečky, trojúhelníky, kolečka, čtverečky...)

4 10. Obrysové písmo. Místo tvaru písmene, nakreslíme jeho obrys. Outline má mnoho výhod Obrysové písmo umožňuje vložit do plochy písmového znaku barvu, šrafuru...titulek získá na zajímavosti. 12. Stín. Místo písmene kreslíme jen jeho stín - pro zvýraznění slova je to dobré řešení. 13. Změna. Každé druhé slovo, nebo jen některý písmový znak můžeme napsat jinak silnou linií nebo barevně. Výsledek je živý, svěží, výtvarnější. Takto koncipovaný text se dá číst i když zrušíme mezislovní mezery. 14. Kombinace písma a geometrických prvků. Při zachování čitelnosti, lze nahradit písmeno geomerickým tvarem. 15. Kontrast dosáhneme kombinací dvou a více typů písem v textu. Kontrast můžeme podpořit změnou řezu písma, nebo typu a také přiřazením barvy k některému znaku.

5 16. Minusky. Při psaní volíme stejný postup změn proporcí a možných aplikací jako u verzálek (1-16). 17. Kurzíva. (Italic.) Kurzíva má blízko s osobnímu rukopisu, Možnosti tvarování písma jsou shodné jako u bodů (1-17) 18. Kombinujeme různé postupy a tvarově rozdílné skupiny písmových znaků. Pozor na zmatek, který může tento postup sebou přinést. 19. Písmo má svým výrazem podporovat obsah sdělení. Vztah obsahu a formy patří k obecným hodnotovým měřítkům v umění. V typografii se tento aspekt projevuje vhodným výběrem fontu. (Např. pro klasickou literaturu se nehodí sazba geometrickým groteskem, nebo lomeným či přehnamě zdobným písmem.) 20. Kreslený titulek a sazba. Nápis vložený (jako obrázek) do wordovského souboru oživí váš dokument a podpoří jeho výjimečnost a originalitu v porovnání s běžným úředním standardem.

6 Ukázky prací studentek a studentů Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU: Pro učitele Výtvarné výchovy je výhodou, že postup popsaný v krocích 1-20 je přístupný i těm žákům, kteří nemají nadání pro výtvarné vyjadřování. Písmo jako námět výtvarných aktivit je proces relativně snadno dostupný s dobrými výsledky... a je k žákům vstřícný. Umožňuje jim při práci (i na počítači) využít výše zmíněných postupů ke kreativitě a podpoře jejich zájmu o vytváření kvalitních vizuálních artefaktů. Tvar serifů je v tomto případě zvláště zdařilý. Barevný papír, červená fixa, černé hrotité serify a zvlněné řádkování podporuje dojem hravosti a je ve shodě s obsahem textu. Text na pravé ukázce pokračuje na zadní straně kartonu... Psát černou fixkou nebo tuší na černý papír se může zdát nevhodné. Výsledek ukazuje dostatečný kontrast mezi dvěma černými médii (matný papír, lesklý text). Řádky pokračují přes hranu papíru na zadní straně. Malíř Milivoj Husák má velmi originální rukopis, ručně psaná pozvánka na výstavu je osobitá a ve shodě s jeho uměleckým projevem.

7 Při tvarování jednotlivých písmen se využívá plošného vyplňování dílčích segmentů ve vnější i vnitřní konstrukci písma. Tento postup umožňuje psát písmena na dotyk. Kontrastní, výrazná a zároveň čitelná varianta. Nejprve vznikla koláž ze dvou barevných papírů a následné byl do ní napsán text. Psát bělobou nebo bílým (stříbrným, zlatým) popisovačem na tmavší podklad nabízí možnost využít psychologického působení barev. Každá změna barvy podkladu mění i význam textu. Text v negativní verzi je graficky výrazný.

8 Jako podklad pro tuto kaligrafii byl použit tzv. benzínový papír, vytvářející abstraktní dekor. Důležité je aby výrazná forma podkladu formálně shodovala s obsahem sdělení. Na ukázce je písmo napsáno bílou tuší. Výtvarná technika - vosková rezerváž - je zde plně využita ve prospěch informace. Písmena jsou proškrabávána do barevného podkladu, celý text dostává tajemný nádech.

9 Novoročenka s jednoduchou, velmi přesvědčivou koncepcí realizace. Kresba ptáčka byla namnožena na kopírce, vystřižena a nalepena a barevný karton. Ručně psaný text dotváří pocit vstřícného, osobního sdělení. Obálka psaná štětcem je graficky kontrastní a dynamická. Kresba štětcem je vždy dramatická (viz Japonská a čínská kaligrafie). Kvalita podkladu je důležitá. Modrý karton se strukturou příjemnou na dotyk a text, který pokračuje přes hranu na zadní stranu kartičky vytváří kompaktní celek a osobitě pojatý výtvarný artefakt.

10 Zdařilá ukázka odvážné kompozice s rozdělením textu do několika bloků. Písmová kompozice realizovaná klasickou technikou - linorytem (matrice se ryje zrcadlově!).

11 Tento text je napsán tak, že ho lze přečít pouze v zrcadle. Velmi dekorativně pojaté serify a rozevlátá kompozice textu, to vše je v souladu s Nezvalovými verši.

12 Kaligrafie umožňuje poměrně snadno vytvářet z textu obrazce, někdy i dost složité. Proporcionální změny při kresbě písma lze aplikovat i na malá písmena. To spolu s výrazným osobitým rukopisem autora vytváří z informace velmi kvalitní práci.

13 Složitá kompozice z poskládaného papíru s vícebarevným řešením textu. Vlevo složená, vpravo tatáž, rozevřená skládačka. Humorný styl spisovatele a zoologa Geralda Durrella je zde zajímavě akcentován výtvarnými postupy. Vlastnoručně vyrobený ruční papír s výraznou texturou autorka popsala textem v harmonickém barevném odstínu.

14 Alternativní a atypická řešení jsou ve výsledky zpravidla atraktivní. Text je napsán na kartičkách, ty jsou vloženy do plastikových obalů na doklady, všechny jsou navzájem svázány koženými tkaničkami, svazek vytváří neposedné leporelo. Výsledkem je hravý a vzhledem k nutné manipulaci při čtení zajímavý objekt na hranici knihy a objektu.

15 Obálka a dopis v jednom. Transparence pauzovacího papíru, který byl předem pomalován a poskládán do tvaru obálky vytváří nový a nezvyklý vztah mezi textem a základním principem dopisu. O poštovní tajemství zřejmě nejde. Také v této práci je využito transparence pauzovacího papíru. Vrstvený, záměrně pomačkaný, potom nalepený pauzovací papír na černém papíře umožnil využít vzniklých vrstev a přitom zachovat text zřetelný a čitelný.

16 Tato kaligrafická kompozice využívá přednosti vlnité lepenky. Kresba býka je vytvořená vpichy jehlou do materiálu a kolorována. Složitá je kresba písmen z navrstvených linií což vytváří živou, dynamickou strukturu. Autorská kaligrafie není svázána s tradičními typografickými postupy. Jeden dlouhý řádek, který se jako stuha vine přes všechny stránky knihy -objektu- dává volnost a svobodu myšlenkám i výtvarníkovi - kaligrafovi.

17 Ruční lepenka, barevná stuha ve funkci ochrany obsahu knihy, asymetrické skládání formátu a osobitě pojatá kaligrafie je v tomto případě hodnotnou ukázkou nápaditosti, fantazie a kladného vztahu k písmu i knihám.

18 Text na ukázce se dá přečít pouze se šablonou. Vícestránková kompozice vyžaduje při čtení přikládat šablonu, to navozuje jistou tajemnost obsahu. Vlevo je stránka, která má pouze vizuální hodnotu, vpravo tatáž stránka se šablonou. Teprve nyní se můžeme dopátrat informace. Zelená na zelené, jedno písmeno tvarově i barevně odlišené od všech ostatních, hravá kompozice, náznak kurzívy, živá, barevně harmonická forma zpracování textu...kvalitní výsledek.

19 Jemná kresba písmových znaků je doprovozena vlastními ilustracemi autorky. Volně vlnící se řádky a barevné akcenty v textu posouvají Werichovu pohádku do kategorie kvalitní, originální kaligrafické práce.

20 Hry s písmem, materiály, návody, postupy. Písmo můžeme nejen psát a vytvářet texsty osobitou kaligrafii jak vidíme na předešlých ukázkách. Můžeme využít běžných postupů při práci s papírem: stříhání, trhání, lepní, vrstvení, dokreslování, kolorování, linoryt, linořez, koláž tisků z kopírek, můžeme kombinovat formy zpracování, nalézat vlastní, vizuálně zajímavá řešení. 1. Trhané písmo. Slovo - titulek - vytrháme volně bez předkreslení tužkou z papíru. Slovo je napsáno jedním tahem. Postupujeme po obrysu tvaru. Výsledek nalepíme na barevný papír. 2. Vystřihované písmo. Slovo - titulek - nůžkami vystřihujeme, opět bez předkreslení tužkou. Postupujeme po obrysu. Tvary jsou přesnější, tvrdší, ostřejší v porovnání s trhanou verzí. Výsledek nalepíme na barevný podklad. 3. Vystřihované a trhané písmo. Sjednotíme výšku písma, účaří a dotažnice. Tady si už bez předkreslené linkové osnovy neporadíme. 4. Kreslené písmo s geomerickými prvky. Samostatná písmena částečně kreslíme od ruky, částečně s pomocí pravítka, kružítka nebo šablon. Vystřihneme, vytrháme, poskládáme celé slovo na vhodný podklad. Vznikne zajímavý kontrast dvou forem. Barevné aplikace výsledek umocní. 5. Dekorativní písmo. Písmena kreslíme s maximální snahou o dekorativnost obrysové linie, ale stále čitelně. Malíř Zdeněk Seydl je přesně tím umělcem, kterého doporučuji jako inspiraci.

21 6. Vrstvené písmo. Písmena kreslíme, vystřihujeme a doplníme nakreslenou iluzivní šrafurou, nebo přidáme několik vrstev které navršíme na sebe. Můžeme také kombinovat různě barevnosti papírů i vše dodatečně kolorovat. 7. Proměny. Jednotlivá písmena kreslíme s inspirací různými materiály nebo funkcemi (kost, zdrhovadlo, kámen). 8. Nalezené písmo. Podobnosti jsou zřejmé a všude kolem nás. Nalezené tvary připomínající písmena zdokumentujeme kresbou, vyfotíme, počítačově dotvoříme a pak složíme slovo - titulek. 9. Razítka. Písmena vyřežeme z pryže, školní gumy, z brambor. K tisku stačí tempery, razítkovací barva. Výsledek je vždy hravý, kontakt s materiálem příjemný, celek zajímavý. 10. Šablony. Jednotlivá písmena vystřihneme z pevnějšího kartonu a ta použijeme jako šablonu. Podle šablon obkreslujeme, překrýváme a vrstvíme tvary na sebe, posouváme překrytí apod.

22 11. Moduly. Jeden tvar - modul - použijeme k vytvoření celého tvaru písmene. Vhodné je kreslení, lepení, práce se šablonami, využití prvků z barevných papírů. Využijeme také kontrast podkladu a barvy písmen. 12. Negativ. Bílé písmo na tmavším podkladu vypadá vždy výrazněji. Vhodné jako titulek i písmová dominanta plakátu. Realizujeme jako sprej přes šablonu, malbu temperou, nalepením bílého papíru na černý...atd. 13. Iluze prostoru. Různé struktury, navrstvené tvary, různá hustota modulů, iluze prostoru či materiálu, axonometrie, krystalické lineární tvary, vržený stín atd. 14. Slovo - pojem. Kvalitní kaligrafie může svou formou vizuálního zpracování a grafickýcm výrazem vyjádřit obsah pojmu, titulku nebo i delšího textu.

23 15. Iniciála. Obrysová varianta umožňuje plochy uvnitř písmene dokreslit, domalovat, vybarvit, kolorovat... Skvělé inicály vytvářeli Josef Lada a Jiří Trnka. 16. Fragmenty. Detaily písmových znaků z různých abeced byly inspirací malířského směru - Lettristů. Dekorativní pásy a vlysy mohou doplnit, podobně jako typografické ornamenty, delší texty. 17. Slitek písmene a tvaru. Kresbu písmene a artefakt lze spojit do jednoho tvaru s velmi zajímavými přesahy. Obrazová metafora jako titulek, nebo doprovod textu tvůrce nezklame. Lze kombinovat i fotografický obraz a kresbu. Kaligrafie - ručně psaní písmo - je osobní výtvarnou výpovědí, je obrazem osobnosti, nezapře charakter svého tvůrce.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy LUCIE MIČÍNOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ VÝTVARNÁ ŘADA PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY POHÁDKOVÉ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Netradiční materiály ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Netradiční materiály ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Netradiční materiály ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Hana

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Studijní opora distančního vzdělávání Formální úprava textu Libor Klubal Ostrava 2005 Recenzenti: Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Pedagogická fakulta Ostravské

Více

Kreslíme v Zoner Callisto 5

Kreslíme v Zoner Callisto 5 VOŠ a SPŠ Jičín Kreslíme v Zoner Callisto 5 Projekt SIPVZ 2006 Výuka kreslení vektorových obrázků 3 polakova@vos-sps-jicin.cz 10. 12. 2006 4 1. lekce... 8 1. Pracovní plocha Zoner Callisto 5... 8 2. Kreslení

Více

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Obr. 1: Loga - Office a Word Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce textového editoru Word,

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

Naučte se víc... Metodická příručka

Naučte se víc... Metodická příručka Naučte se víc... Metodická příručka Microsoft Office Word 2007 Autor: Lukáš Polák Metodická příručka Microsoft Word 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft

Více

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 2006 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ DTP a pokročilé zpracování textu 1 PÍSMO... 4 1.1 Historie... 4 1.1.1 Johannes Gensfleisch - Gutenberg... 4 1.1.2 Claude Garamond

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení:

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Základy vztahu k technice a administrativě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Využití netradičních technik kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy

Využití netradičních technik kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Diplomová práce Využití netradičních technik kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy Vedoucí práce: Mgr. Karel Řepa Vypracovala:

Více

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA (typus lat. = znak; vzor: grafó lat. = píši) - velké rozšíření počítačů, vývoj software a kvalitního tisku umožňují téměř každému přípravu tiskovin. - řadu drobnějších tiskovin (pozvánky,

Více

VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA

VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA Výuka zprostředkovává hravé setkání se základními výtvarnými technikami (kresba, malba) a první pokusy práce s jiným materiálem

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Úprava seminárních prací na středních školách

Úprava seminárních prací na středních školách Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání SVSČ - Koordinace v oblasti ICT Úprava seminárních prací na středních školách Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová

Více

Kouzla s textem. V té to ka pi to le:

Kouzla s textem. V té to ka pi to le: 7 Kouzla s textem V té to ka pi to le: Písmo Sazba Odstavcová úprava Členění textu a dělení slov Práce s textem Převedení textu do křivek Identifikace fontu K1389_sazba.indd 157 23.1.2009 16:45:15 Kapitola

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 33 33 33 66 66 Učební texty: 1 1. období A) Cíle vzdělávací

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Výtvarné fantazie v ročních obdobích s prvky arteterapie v hodinách výtvarné výchovy na ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word Kapitola 5 Zpracování textů v programu MS Word Úvodní poznámky Typografická pravidla je nutné realizovat při každém zpracování textu s knižním písmem. Některé systémy však nemají dostatek služeb pro to,

Více

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Petra MOLÍKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Hana STADLEROVÁ, PhD. Brno, 2013 Bibliografický záznam MOLÍKOVÁ, Petra. Prostorová tvorba

Více

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Plzeň Hřebíky Obsah 1. Úvod... 1 2. Než začneme kreslit... 1 2.1. Zobrazení panelu nástrojů Kreslení... 2 2.2. Kreslicí plátno... 2 2.3. Mřížka...

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ)

TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ) TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ) aneb sám sobě písařkou Textové editory jsou programy, které slouží pro psaní textů a jejich následné zpracování (upravování, editování). Podle rozsahu funkcí a výkonnosti

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více