GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY"

Transkript

1 GRAFICKÝ MANUÁL

2 Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost studentů samotných. Tito studenti však navenek vystupují jako jeden celek pod zaštitou obce tento celek znázorňuje onen černý hrot procházející přes celou značku. Logo se skládá z grafického symbolu a textu Studentská obec fakulty architektury, který je umístěn vpravo nebo vlevo od značky. Základní barevná verze je složena z pestré škály barevných čtverců sjednocené černým pruhem a černým textem.

3 OBSAH ZNAČKA ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ INVERZNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ INVERZNÍ ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ OCHRANNÁ ZÓNA ZAKÁZANÉ VARIANTY POUŽITÍ NA PODKLADOVÉ PLOŠE BAREVNOST PÍSMO ZÁKLADNÍ PÍSMO MYRIAD PRO ZÁKLADNÍ PÍSMO VZORNÍK DOPLŇKOVÉ PÍSMO TIMES DOPLŇKOVÉ PÍSMO VZORNÍK ADMINISTRATIVA DOPISNÍ PAPÍR DOPISNÍ OBÁLKA VIZITKA RAZÍTKA OSTATNÍ 4.1 GRAFICKÝ MOTIV

4 ZÁKLADNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZNAČKA 1.1 Značka Studentské obce fakulty architektury je základním prvkem grafického manuálu a manuál přesně určuje její užití a aplikaci. Značka se skládá z grafického symbolu a textu psaným verzálkami písma Myriad Pro Light nebo její zkratkou SOFA. Grafický symbol představuje studenty FA jako různobarevné čtverce a jejich sjednocení v obci, jež představuje černý šíp. Základní barevné provedení vychází z přesně definovaných barev, viz. oddíl Barevnost. Značka může být provedena i v inverzním provedení, viz. oddíl 1.2.

5 INVERZNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZNAČKA 1.2

6 ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ ZNAČKA 1.3 Značka Studentské obce může být užita i v černobílém provedení a to v pozitivní nebo negativní variantě (viz. oddíl 1.4). Černobílá varianta nachází uplatnění v jednobarevném tisku černou barvou nebo v případě, kdy barevnost podkladové plochy nedovoluje použití značky v základním barevném provedení, neboť by tím byla snížena její čitelnost, či oslaben její grafický účin. Užití pozitivu či negativu definuje oddíl Použití na podkladové ploše Celkový tvar značky se nemění oproti základnímu barevnému pozitivnímu provedení, ale dochází zde ke změně týkající se kompozice čtverců. Tato úprava pomáhá zanechat jednotný vjem.

7 INVERZNÍ ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ ZNAČKA 1.4

8 OCHRANNÁ ZÓNA ZNAČKA x 2x 2x 2x x 2x 12x Ochranná zóna stanovuje minimální prostor kolem značky, do kterého nesmí zasahovat žádný text nebo grafický prvek. Ochranná zóna zároveň určuje minimální vzdálenost od kraje listu, tabule či jiné plochy, na kterou je značka aplikována. Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost značky. V žádném případě není ochrannou zónou myšlen zelený obdélník. Ochranná zóna je vymezena pomocí jednotky 2x. Jednotka x odpovídá straně čtverce v grafickém symbolu značky.

9 ZAKÁZANÉ VARIANTY ZNAČKA 1.6 STUDENTSKÁ OBEC Značka Studentské obce fakulty architektury má svou přesnou podobu, viz. oddíl 1.1 a nelze ji jakýmkoliv způsobem upravovat. Nelze měnit její barevnost, nelze deformovat její proporce, není možné svévolně zaměnit kodifikované písmo Myriad Pro za jiné. Je zakázáno značku doplňovat o stínovaní, měnit řádkování textu. Značku není možné doplňovat jakýmkoliv jiným obrazovým symbolem. Značka nesmí být umístěna v barevné ploše, pokud netvoří souvislou plochu. Je zakázáno značku otáčet. Všechny nestandartní úpravy značky snižují účin celého grafického stylu Studentské obce.

10 POUŽÍTÍ NA PODKLADOVÉ PLOŠE ZNAČKA % 30% 50% 70% 90% 100% Na podkladových plochách různé tonality černé od 0% do 50% se uplatní značka v barevné i černobílé variantě v pozitivní verzi. Bílá verze značky může nahradit základní barevné provedení již od tonality 50%. Od 50% výše je nutné nahradit černou barvu bílou. Černobílé provedení je vhodné i pro užití na pestrých podkladových plochách, kde by barevná varianta ztrácela na čitelnosti nebo grafickém účinu.

11 BAREVNOST ZNAČKA 1.8 PANTONE 213 C RGB CMYK WEB E21776 PANTONE 485 C RGB CMYK WEB D52B1E PANTONE 3115 C RGB CMYK WEB 00C6D7 PANTONE PROCESS YELLOW EC RGB CMYK WEB F9E300 PANTONE 360 C RGB CMYK WEB 61C250 PANTONE 1495 C RGB CMYK WEB FF9133 PANTONE RGB CMYK WEB 299 C A1DE PANTONE PROCESS BLACK EC RGB CMYK WEB Přesně kodifikované barvy jsou velmi významným prvkem grafického manuálu. Kodifikace vychází ze vzorníku přímých barev Pantone, jejich soutiskových hodnot CMYK, v hodnotách RGB pro zobrazení na monitoru a v hodnotách pro zobrazení na webu.

12 PÍSMO ZÁKLADNÍ PÍSMO MYRIAD PRO ZÁKLADNÍ PÍSMO VZORNÍK DOPLŇKOVÉ PÍSMO TIMES DOPLŇKOVÉ PÍSMO VZORNÍK

13 ZÁKLADNÍ PÍSMO PÍSMO 2.1 Myriad Pro Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz */.,:!?()% Myriad Pro Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz */.,:!?()% Myriad Pro Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz */.,:!?()% Myriad Pro Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz */.,:!?()% Grafický manuál Studentské obce fakulty architektury používá jako své základní písmo Myriad Pro. Písmo využívá 4 řezy tohoto písma. Myriad Pro Light, Myriad Pro Regular, Myriad Pro Bolt, Myriad Pro Italic. Ve vzorníku je ukázka sazby ze základního písma v nejčastěji užívaných velikostech bodů sázených v optimálním meziřádkovém prokladu a šíři sazby 75 mm. Ukázky přesvědčivě dokládají význam meziřádkového prokladu, světlosti mezi řádky pro čitelnost textů. Menší písmo při dlouhé řádce vyžaduje větší meziřádkový proklad, aby čtenář pokračoval snadno ve čtení na novém řádku a neztrácel rychlou orientaci. Únava z hustých textů odvádí pozornost a vyžaduje zvýšené soustředění. V ukázkách je užito i vyznačovacích řezů Myriad Pro Light, Myriad Pro Regular, Myriad Pro Bolt a Myriad Pro Italic.

14 ZÁKLADNÍ PÍSMO VZORNÍK PÍSMO 2.2 8/11 Myriad Pro Light, Bold, Regular, Italic Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost studentů samotných. Tito studenti však navenek vystupují jako jeden celek pod zaštitou obce tento celek znázorňuje onen černý hrot procházející přes celou značku. 8/13 Myriad Pro Light, Bold, Regular, Italic Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost studentů samotných. Tito studenti však navenek vystupují jako jeden celek pod zaštitou obce tento celek znázorňuje onen černý hrot procházející přes celou značku. 9/12 Myriad Pro Light, Bold, Regular, Italic Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost studentů samotných. Tito studenti však navenek vystupují jako jeden celek pod zaštitou obce tento celek znázorňuje onen černý hrot procházející přes celou značku. 9/13 Myriad Pro Light, Bold, Regular, Italic Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost studentů samotných. Tito studenti však navenek vystupují jako jeden celek pod zaštitou obce tento celek znázorňuje onen černý hrot procházející přes celou značku. 10/13 Myriad Pro Light, Bold, Regular, Italic Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost studentů samotných. Tito studenti však navenek vystupují jako jeden celek pod zaštitou obce tento celek znázorňuje onen černý hrot procházející přes celou značku. 10/13 Myriad Pro Light, Bold, Regular, Italic Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost studentů samotných. Tito studenti však navenek vystupují jako jeden celek pod zaštitou obce tento celek znázorňuje onen černý hrot procházející přes celou značku.

15 DOPLŇKOVÉ PÍSMO TIMES PÍSMO 2.3 Times New Roman Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz */.,:!?()% Times New Roman Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz */.,:!?()% Times New Roman Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz */.,:!?()% Times New Roman Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz */.,:!?()% Grafický manuál Studentské obce fakulty architektury užívá jako doplňkové písmo Times New Roman. Písmo se vyznačuje velmi otevřenou a vyrovnanou kresbou. Díky snadné dostupnostii v textových editorech a grafických programech bylo zvoleno pro vyplňování počítačových šablon administrativních tiskovin, pro prezentaci webových stránek a uplatní se všude tam, kde je základní písmo Myriad Pro nedostupné. Pro praktické užití se nabízí řezy Times New Roman, Times New Roman Bold, Italic Bolt Italic. Ve vzorníku je ukázka sazby ze základního písma v nejčastěji užívaných velikostech bodů sázených v optimálním meziřádkovém prokladu a šíři sazby 75 mm. Pro zvýraznění textu je povoleno užití vyznačovacích řezů písma (New Roman Bold, New Roman Italic). Je zakázáno užívat podtržení nebo změnu velikosti písma.

16 DOPLŇKOVÉ PÍSMO VZORNÍK PÍSMO 2.4 8/11 Times New Roman Bold, Regular, Italic Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost studentů samotných. Tito studenti však navenek vystupují jako jeden celek pod zaštitou obce tento celek znázorňuje onen černý hrot procházející přes celou značku. 8/13 Times New Roman Bold, Regular, Italic Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost studentů samotných. Tito studenti však navenek vystupují jako jeden celek pod zaštitou obce tento celek znázorňuje onen černý hrot procházející přes celou značku. 9/12 Times New Roman Bold, Regular, Italic Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost studentů samotných. Tito studenti však navenek vystupují jako jeden celek pod zaštitou obce tento celek znázorňuje onen černý hrot procházející přes celou značku. 9/13 Times New Roman Bold, Regular, Italic Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost studentů samotných. Tito studenti však navenek vystupují jako jeden celek pod zaštitou obce tento celek znázorňuje onen černý hrot procházející přes celou značku. 10/13 Times New Roman Bold, Regular, Italic Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost studentů samotných. Tito studenti však navenek vystupují jako jeden celek pod zaštitou obce tento celek znázorňuje onen černý hrot procházející přes celou značku. 10/13 Times New Roman Bold, Regular, Italic Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost studentů samotných. Tito studenti však navenek vystupují jako jeden celek pod zaštitou obce tento celek znázorňuje onen černý hrot procházející přes celou značku.

17 ADMINISTRATIVA DOPISNÍ PAPÍR DOPISNÍ OBÁLKA VIZITKA RAZÍTKA

18 DOPISNÍ PAPÍR ADMINISTRATIVA Jméno Příjmení Ulice, č.p./č.orient. PSČ Město 20 Brno 1. ledna 2009 Oslovení, text dopisu 11/18b S pozdravem TITUL. JMÉNO PŘÍJMENÍ funkce Jméno Příjmení Ulice, č.p./č.orient. PSČ Město 8/11b POŘÍČÍ 5 BRNO tel: fax Dopisní papír se užívá pro běžnou korespondenci s úřady, pro různá sdělení a blahopřání. Rozměr dopisního papíru je 210 x 297 mm. Papír obsahuje předstištěný text z písma Myriad Pro Light 8/11b, prostrkání 25 jednotkami Adobe Illustrator. V záhlaví v pravém rohu je umístěna značka Studetské obce fakulty architektury. V zápatí jsou dva řádky s kontakty. Text dopisu je psán doplňkovým písmem Times New Roman 11/18b nebo 1,5 řádkování v MS Word. Text se vyplňuje podle připravené elektronické šablony a je zarovnán k levému okraji. Dopisní papír je tištěn ofsetem na bílý papír o hmtnosti 80g/m 2. Je možno využít elektronickou šablonu s hlavičkou a celý dopis vytisknout na osobní tiskárně barevně, popřípadě černobíle.

19 DOPISNÍ OBÁLKA ADMINISTRATIVA Oslovení Jméno Příjmení Ulice, č.p./č.orient. PSČ Město 220 Dopisní obálka bílá s logem s logem formátu DL 220 x 110 mm slouží pro běžnou korespondenci s úřady, pro různá sdělení a blahopřání. Doplňkové velikosti obálek jsou C6 114 x 162 mm a CS 162 x 229 mm. Obálka obsahuje předtištenou značku SOFA. Barevnost - přímé barvy viz. oddíl 1.8. Tisk ofsetem.

20 VIZITKA ADMINISTRATIVA /7b Pořičí 5, Brno gsm: b 7b Bc. Viktor Odstrčilík tajemník Vizitka je oboustranně potištěna. Lícová strana obsahuje kontakty (velikost písma Myriad Pro Light 6/7b), Titul, jméno a příjmení je vysázeno z verzálek písma Myriad Pro Bold 11b, prostrkání 0 jednotkami Adobe Illustrator a pracovní pozice z písma Myriad Pro Light 7b. Rubová strana je potištěna dekorativním motivem, viz. oddíl 4.1. Barevnost při oboustranném tisku - soutisk hodnot CMYK. Tisk ofsetem na bílý karton o hmotnosti 250g/m 2.

21 RAZÍTKA ADMINISTRATIVA 3.4 TRODAT 4912 PRINTY 47 TRODAT 4913 PRINTY /7b 6/6b Razítka Studentské obce fakulty architektury se používají k označení tiskovin, objednávek, faktur, smluv apod. Razítko užívá písmo 6/7b, prostrkání 75 jednotkami Adobe Illustrator. Tvar štočku je obdélníkový o rozměrech 41 x 18 mm a 46 x 21 mm. Je vhodné použít samonamáčecí razítko Trodat Printy 4912 (47x18) a Trodat Printy 4915 (58x22).

22 OSTATNÍ 4.1 GRAFICKÝ MOTIV

23 GRAFICKÝ MOTIV OSTATNÍ 4.1 Grafickým motivem na různé tiskoviny a brožury vydávané Studentskou obci fakulty architektury mohou sloužit čtverce v barvách obce, viz. oddíl Barevnost. Jejich uspořádání není nijak omezeno, ale vždy by mělo vycházet z barevného složení grafického symbolu loga.

24 Tomáš Kocourek, 2009 Adam Guzdek, 2009

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy

manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy Jednotný vizuální styl Jednotný styl města Klatovy je vizuální způsob komunikace městského úřadu s veřejností. Podoba vizuálního stylu vychází z jednotného

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

grafický manuál jednotného vizuálního stylu Královéhradeckého kraje kolargrafik studio

grafický manuál jednotného vizuálního stylu Královéhradeckého kraje kolargrafik studio grafický manuál grafický manuál jednotného vizuálního stylu Královéhradeckého kraje kolargrafik studio Jeden z mých kolegů hejtmanů představuje svůj region jako největší samostatný územně správní celek.

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy KMENE Z VÁPN. HEM Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy TNÍM NEJPŮVNĚJŠÍM M POZDĚ K ŠERU, PRH YL RNÍM STOLETÍ. JDEŠ LÍHNÍ VYLODĚNÝ NOÍ JSI V ZH L ŠŤSTEN N STŮL RŮŽI T LENOŠÍŠ POHŘÍHU

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga

1. logo instituce. Grafický manuál použití loga 1. logo instituce Grafický manuál použití loga 1. logo instituce obsah 1. logo instituce 1. 1. anglická verze loga 1. 2. základní provedení loga 1. 3. negativní provedení 1. 4. grafická definice loga 1.

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny

Corporate Identity Akcidenční tiskoviny Akcidenční tiskoviny Logotyp /01 základní varianta loga Logotyp Logotyp CPI Group se skládá ze dvou různobarevných stejně velkých čtverců, které na sebe vodorovně navazují. Barevné složení Pantone: CMYK:

Více

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj LOGO MANUÁL Ministerstva pro místní rozvoj Určeno pro interní užití pracovníků Ministerstva pro místní rozvoj ČR a pro externí užití pracovníků reklamních agentur, tiskáren, DTP studií a dalších dodavatelů.

Více

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky 2.5.1 Značka na pozadí

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál 1 grafický manuál manuál jednotného vizuálního stylu GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEČNOSTI PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ Grafický manuál (GM) definuje prvky používané k systematickému budování jednotného vizuálního stylu

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků.

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Manuál vizuálního stylu Český rozhlas 1 O manuálu Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Základními prvky jednotného

Více