Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11"

Transkript

1 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková, ředitelka školy V Říčanech dne

2 Základní údaje o škole... 3 Organizace studia... 4 Údaje o pracovnících školy... 4 Vzdělávání pedagogických pracovníků 6 Údaje o žácích... 7 Výsledky výchovy a vzdělávání... 7 Prevence sociálně patologických jevů a environmentální výchova.. 8 Výsledky soutěží EU peníze školám 14 Závěry kontrol Školská rada Závěr Obsah Zpráva o hospodaření za rok příloha č. 1 MPP příloha č. 2 EVV příloha č. 3 ICT plán... příloha č. 4 Autoevaluace. příloha č. 5 Zkratky.. příloha č

3 Základní údaje o škole Název: I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel školy: Město Říčany Ředitelka školy: Mgr. Svatava Škroníčková Zástupkyně ředitelky: PaedDr. Jana Helebrantová, Mgr. Petra Rohlíčková Škola si zpracovává mzdy. Účetnictví - formou služby do Jaroslava Staňková a od Markéta Nejedlíková. Druh školy: úplná základní škola Datum zařazení do sítě: Kapacita školy: 570 žáků Kapacita školní družiny: 125 žáků Součást školy: školní družina. Budovy školy: 1. Masarykovo nám Masarykovo nám Olivova

4 Organizace studia Vzdělávací programy: Základní škola, čj /96-22 v 5. ročníku. Školní vzdělávací plán Škola základ života v , ročníku. Na II. stupni je zřizována v každém ročníku jedna třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Údaje o pracovnících školy Jméno Vzdělání Aprobace Praxe Pozn. Bartková Tamara VŠ Čj Aj 17 Bartoníčková VŠ Rj D 36 Jaroslava Caudr Martin ÚSO Tv 8 Trenér kopané, studující VŠ Čásenská Zuzana VŠ Tv Z 17 Správce kabinetu Tv Červenková Jitka ÚSO Vych. 25 Vedoucí školní družiny Dohnalová Jana VŠ I. st. 21 Dynybilová Jana VŠ Čj D 30 Správce sbírek Z a D Grimová Jolana VŠ Rj Ov 18 Vých.poradkyně pro volbu povolání, kab. Ov a Rv Havlíček Jiří SŠ 0 Helebrantová Jana VŠ M Zt 26 Zást. II.st. + vedení foto kroniky, koordinátor ŠVP Hrbková Dana VŠ I. st. 23 Jeriová Libuše VŠ I. st., M 40 Správce kabinetu Pv Kadlecová Věra ÚSO 41 Důch. Kalná Martina VŠ 16 Správce kabinetu cizích jazyků, organizace sbírek charity apod. Kapinusová ÚSO Vych. 20 Asistent pedagoga Šárka Kouklíková Alena VŠ Čj Ov 20 Vedení školní kroniky, kabinet pomůcek I. st. -1-4

5 Krásný Jan VŠ M Tv 46 Správce kabinetu Hv Lodin Josef VŠ Tv 17 Trenér kopané Nejedlá Lucie VŠ Př Ch 20 Správce kabinetu Vv Pacovská Zuzana VŠ Čj D 18 Správce kabinetu Čj Pelikánová Anna VŠ I. st. 17 Žákovská knihovna I. st. Petrová Božena VŠ I. st., Čj 41 Důch. Poláková Ilona VŠ Ch Př 21 Správce kabinetu F, Ch Pospíšilová VŠ Vych. 29 Daniela Prchalová Lenka VŠ M Př 23 Metodik prevence patologických jevů, správce kabinetu Př Rohlíčková Petra VŠ I. st., spec. ped. 14 Zástupkyně řed. pro I.st. a ŠD + vých. poradce Schickerová VŠ M Zt 17 A-V kabinet, koordinátor ICT Lenka Skořepová Iva USO I. st. 10 Svádová Blanka VŠ Př Tv 47 Důch. Svobodová Jana VŠ I. st. 29 Metodik pro I. st., koordinátor ŠVP pro I.st. Škroníčková VŠ I. st. 33 Ředitelka Svatava Šourková Lenka VŠ I. st. Spec. ped. 13 Koordinátor EVV, spolupracovnice metodika prevence patolog. jevů Štěrbová Simona VŠ Čj Lat. 23 Váchová Jana VŠ I. st. 14 Vydrová Helena VŠ M Ch 15 Správce kabinetu M + videotéky, správce web. stránek školy Vyhnánková VŠ I. st. 23 Učitelská knihovna I. st. Milada Zachařová Lada VŠ I. st. 1 ICT pro I.st. Správní zaměstnanci : Hampejsková V. SO Mzdová účetní, hospodářka 33 Ikri Elemír ÚSO Školník/údržbář, topič, vedení skladu 29 Kadeřábková M. Z Uklízečka 37 Kadlecová V. UO Uklízečka 26 Kovandová M. UO Uklízečka 15 Rezková O. Z Uklízečka 33 Voráčová V. SO Uklízečka, topič 34 Vrbová P. ÚSO Školnice/uklízečka, topič 21 Zahradníková Z. Z Uklízečka

6 Vedení školy pracovalo ve stejném složení jako v loňském roce Mgr. Svatava Škroníčková (ředitelka), PaedDr. Jana Helebrantová (zástupkyně ředitelky pro II. stupeň), Mgr. Petra Rohlíčková (zástupkyně ředitelky pro I. stupeň). V učitelském sboru došlo během školního roku ke změnám na prvním stupni. V srpnovém přípravném týdnu nastoupily nové posily Mgr. Dana Hrbková na plný úvazek a Jiří Havlíček na zkrácený úvazek. K 1. listopadu 2010 u nás ukončila formou dohody své působení kolegyně Jaroslava Bartoníčková a velkou část jejího úvazku převzal mladý Jiří Havlíček. K 1. lednu 2011 odešla z naší školy po dohodě Mgr. Jana Dohnalová (denní dojíždění od Sedlčan je náročné) a za ni nastoupil Michal Šulc. Paní kolegyně se k 1. dubnu 2011 opět vrátila na naši školu a ukončila tak krátké působení M. Šulce ve zkušební době. Velký počet dětí ve školní družině s náročným převáděním mezi budovami nám pomohl řešit pan učitel Jan Krásný, který vypomáhal vedle svého úvazku na II. stupni, kde bylo potřeba. Velkou změnou bylo ukončení provozu naší školní kuchyně, resp. jídelny. Zřizovatel rozhodl, že naší škole budou dováženy obědy z nově otevřené základní školy, kde provozuje kuchyň firma Dora Gastro. Prozatímní řešení je, že děti docházejí na obědy do výdejny ve stávajících prostorách jídelny v Sokolské ulici, ale v blízké budoucnosti by měly být v obou našich budovách na Masarykově náměstí vybudovány výdejny obědů tak, aby se co možná nejvíce zmenšil počet přechodů dětí mezi budovami. Vzdělávání pedagogických pracovníků Prvním studujícím, který si doplňuje kvalifikaci, je kolega Martin Caudr. Úspěšně složil na Západočeské universitě státní zkoušky a získal titul bakalář. Pokračovat ve studiu bude od následujícího školního roku 2012/3. Druhou studentkou je Iva Skořepová, která studuje speciální pedagogiku na UJAK v Praze. Naši poněkud komplikovanou situaci několika pracovišť musíme v některých případech řešit nestandardně, např. zdvojením specialistů. Tak tomu bylo v případě studia ICT koordinátorů, které úspěšně zakončily Mgr. Lenka Schickerová a Mgr. Lada Zachařová. Stejným způsobem řešíme i nutnost zastupitelnosti v případě studia environmentální výchovy, kde vedle Mgr. Lenky Šourkové, která studium úspěšně ukončila a je koordinátorkou EVVO naší školy, pokračuje ve studiu stejného oboru druhá kolegyně Mgr. Jana Váchová. V pětiletém kurzu Komplexní výcvik preventisty pokračuje Mgr. Lenka Prchalová. Mgr. Jolana Grimová začala studovat výchovné poradenství se zaměřením na kariérní poradenství. Na různých akreditovaných pracovištích se devíti jednodenních kurzů zúčastnilo osm pedagogů (Problémový žák, Interaktivní seminář, Nakládání s nebezpečnými látkami v keramice, Školský zákon, Komunikační dovednosti, Komplexní výcvik prevence ). Topiči procházejí pravidelným proškolením a mzdová účetní podle potřeb a změn v zákonech. -1-6

7 Údaje o žácích V tomto školním roce navštěvovalo naši školu 457 žáků ve 21 třídách. Z toho vyplývá průměr 22 žáků ve třídě. Na I. stupni bylo 248 dětí ve 12 třídách (průměr 21), na II. stupni 209 žáků v 9 třídách (23 žáků). Z uvedeného počtu se na II. stupni vzdělávalo 92 dětí ve 4 třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (průměrně 23 žáků ve třídě). 362 dětí se učilo anglicky, 22 žáků rusky. Z uvedeného celkového počtu žáků máme evidováno 26 integrovaných žáků. Z celkového počtu žáků bylo 448 s českým občanstvím, 2 s ruským, 4 se slovenským, 2 s ukrajinským a 1 s vietnamským. 27. a 28. ledna proběhl zápis do 1. ročníku školního roku Celkem bylo zapsáno k tomuto datu 48 dětí. Výsledky výchovy a vzdělávání Čtrnáct žáků bylo přijato ke studiu na čtyřletých gymnáziích, třicet čtyři na střední školy, čtyři žáci do středních odborných učilišť. Z 5. ročníků odešlo15 dětí studovat osmiletá gymnázia. V PPP Praha východ proběhlo zdarma testování žáků devátých ročníků, tzv. profesní testy. Osmé ročníky navštívily úřad práce, kde besedovaly o volbě povolání. Školní rok absolvovalo 297 žáků s vyznamenáním, na II. stupni opakují ročník tři žáci a na I. stupni jeden žák. Devítiletou školní docházku v letošním školním roce ukončilo 52 žáků z 9. ročníku. Pravidelně konfrontujeme výsledky výuky formou srovnávacích testů v 5. a 9. ročníků. Porovnali jsme několik zadavatelů srovnávacích testů a několikátý rok již používáme Kalibro, které testuje a porovnává velké procento základních škol a gymnázií v celé republice. 5. ročník Předmět Průměr úspěšnosti v ČR Průměr úspěšnosti I. ZŠ Český jazyk 71,0% 72,4% Matematika 47,4% 48,8% 9.ročník Předmět Průměr úspěšnosti v ČR Průměr úspěšnosti I. ZŠ Český jazyk 50,6% 52,7 % Matematika 40,6 % 33,8 % -1-7

8 Snažíme se pomoci dětem i rodičům při výběru dalšího studia. Pravidelně je ve škole k dispozici výchovný poradce, který shromažďuje materiály a nabídky středních škol a učilišť, pomáhá a radí při orientaci ve velkém množství oborů. V rámci jednotlivých předmětů se snaží učitelé se žáky navštívit některé provozy, aby dětem přiblížili různé možnosti uplatnění. Např. Škodu Mladá Boleslav, Letiště Ruzyně, svíčkárnu Šestajovice, pivovar v Benešově, Úřad práce v Praze. Pro prvňáčky letos žáci 9.B připravili Dětský den a získali cennou zkušenost, jak obtížné je děti zabavit a postarat se o jejich bezpečnost. Deváťákům se akce natolik líbila, že si ji ještě zopakovali na vyžádání v MŠ Srdíčko. Osmým rokem naše škola nabízí rodičům předškoláků projekt První třída nanečisto pro děti zapsané do 1. ročníku naší školy. Této akci předchází Den otevřených dveří. V samotném projektu se jedná o přípravu budoucích prvňáčků na vstup do školy. Během dubna a května se scházejí jednou týdně a seznámí se s novým prostředím, novým kolektivem i učitelkami a nemají potom obavy z nástupu do školy. Také se odstraní některé drobné nedostatky. Na začátku školního roku proběhly pro třídy 6. ročníku adaptační pobyty. Děti 2. a 3. tříd jezdily na kurz plavání a žáci ze 7. ročníku se podle zájmu zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu. Nedílnou součástí výchovy a výuky jsou exkurze, ze kterých následně čerpáme v jednotlivých předmětech. Cíle výjezdů jsou velmi různorodé, od vlastivědných (Pražský hrad, Praha - Staré Město, Orloj, Liberec, Příbram, Terezín, Čapkova Strž ), přes přírodovědné (IMAX, Toulcův dvůr, ZOO Praha, ZOO Liberec, Akvárium Holešovice, výstava Ryby Vltavy, Planetárium, Petřínská hvězdárna ), až po kulturní (Divadlo v Celetné, divadlo Gong, Bez Zábradlí, Minor, Černé divadlo Metro, předvánoční koncerty souborů Mikeš a Bardáček ). Prevence sociálně patologických jevů a environmentální výchova Oblast prevence sociálně patologických jevů má v kompetenci Mgr. L. Prchalová, učitelka II. stupně v hlavní budově školy, organizaci a koordinaci v oblasti environmentální výchovy má na starosti Mgr. L. Šourková, učitelka I. stupně v budově u soudu. Obě kolegyně úzce spolupracují mezi sebou, s vedením školy, školní psycholožkou a dalšími institucemi zabývajícími se uvedenou problematikou. Pokračujeme i nadále ve spolupráci s manželi Kašparovými, ale v menším rozsahu. Paní doktorka se věnuje žákovským kolektivům a vztahům mezi dětmi prostřednictvím svého projektu Sám sebou a podle zájmu poskytuje konzultace i pedagogům a rodičům. Nepokračuje v individuálních konzultacích. Pan doktor přibližuje žákům problematiku sociálně-právní a je svou radou také k dispozici pedagogům a rodičům. Individuální péči poskytuje nově od září 2010 žákům, rodičům a učitelům naše školní psycholožka a speciální pedagožka Mgr. Veronika Hokeová. Žákovský parlament i letos pilně pracoval, pravidelně se děti scházely a paní učitelky Prchalová a Šourková se snažily radit a pomáhat. V parlamentu existuje šest skupin -1-8

9 ústavní, kulturní, ekologická, charitativní, sportovní a žurnalistická. Parlament spolupracuje s redakční radou školního časopisu, pomáhá při sběru papíru a hliníku, vyhlašuje a organizuje různé výstavy, soutěže a akce (Nejhezčí dýně, T. P. Fest, Rozlučka s deváťáky ). Žáci v parlamentu mají možnost navrhovat různá zlepšení, vyslovovat svá přání a touhy. K tomu také slouží schránka umístěná na chodbě. Novinkou letos byly besedy s hosty. Nejdřív byla do parlamentu pozvaná paní ředitelka naší školy a následně říčanský pan starosta. Na žádost školské rady sestavil parlament stravovací komisi, která bude svými poznatky doplňovat stravovací komisi dospělých, ustavenou zřizovatelem naší školy. Zástupci parlamentu také navázali spolupráci s Domovem důchodců Na Kavčí skále. Uskutečnila se tři setkání dětí se seniory, při kterých děti předvedly některá vystoupení z T. P. Festu, zahrály a zazpívaly si a společně pracovaly ve velikonoční výtvarné dílně. Projektu T. P. Festu předcházel v zimě projekt Jsem Čech, jsem Říčaňák. Rádi bychom viděli mezi dětmi více vlastenectví a hrdosti na své město. Jeden den byl věnován přípravě, získávání podkladů, informací a vytváření materiálů. Druhý den byl soutěžní, uskutečnil se ve sportovní hale a byl zvlášť pro mladší a starší děti. Žáci z II. stupně a školní družina již tradičně ve spolupráci s Ekocentrem Říčany pořádají soutěže na Masarykově náměstí v rámci Dne mobility. Oblíbenou akcí pro malé předškoláky z říčanských školek je projekt Deváťáci předškolákům. Žáci devátých tříd s pomocí svých třídních učitelek a vychovatelek školní družiny připravují každoročně na Sokolském hřišti soutěže a hry. Kluci a holky převlečení za pohádkové postavičky roztomile šišlají, sklánějí se, pomáhají capartům a ukazují svou, pro nás často neznámou, druhou tvář. V závěrečném měsíci školního roku se koná T. P. Fest = festival třídních projektů. Nejdříve se v Městském kulturním středisku U Labutě prezentují všechny projekty prakticky po celý den. Z nich se vybírá na večerní, přibližně dvouhodinové, představení pro rodiče a veřejnost. Velmi dobře se rozvíjí spolupráce s Muzeem, resp. Ekocentrem Říčany. Příkladem může být úklid určených částí města v rámci Dne Země, moc zajímavá přednáška o houbách spojená s výstavkou, výstavy Netopýři a Hliník se odstěhoval do Humpolce, akce pro školní družinu Ptačí oslavy, vycházky do lesa Většina dětí i učitelů má ráda tématické dny. Letos byly tři Den úrazu, Strašidýlkování aneb ozdob si svou dýni a Krtečkový den. V rámci školního Minimálního preventivního programu proběhlo několik akcí, některé ve spolupráci s klubem Cesta integrace. Příkladem je dopravní soutěž pro žáky I. stupně. Žáci v rámci výuky absolvovali několik besed a přednášek (o AIDS, policejní povědomí, o internetové šikaně a gamblingu, o sexuální problematice), divadelní představení Drogy ne, filmové představení s besedou v klubu Světozor Láska ano, děti ne. Velkým zážitkem bylo shlédnutí filmu Lidice. Snažíme se i o osvětovou činnost, např. přednáškou o zubech nebo zapojením do projektu Ovoce do škol, jehož cílem je vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí a motivovat je k vyšší spotřebě ovoce a zeleniny. Součástí zdravého způsobu života je i fyzická zdatnost. Proto se s dětmi zúčastňují učitelé soutěží v kopané, atletice, přespolním běhu, florbalu atd. (viz. kapitola Výsledky soutěží ), ale sami pro děti pořádáme školní turnaje. Nejoblíbenější jsou předvánoční ve vybíjené, přehazované a kopané. Za sportem vyjíždíme na zimní stadion do Velkých Popovic. Environmentální výchova je pevnou součástí školního života. Pravidelnými akcemi je sběr papíru, hliníku a pomerančové kůry. Sběr papíru pořádá pro region střední Čechy -1-9

10 společnost A.S.A. Odevzdali jsme celkem kg papíru (41,88 kg/žáka). Oproti loňskému školnímu roku se jedná o čtyřnásobný nárůst. Získali jsme od společnosti A.S.A. věcné ceny v hodnotě 5 000,-Kč a finanční hotovost ,-Kč, za kterou dovybavíme nábytkem a novými tituly školní žákovskou knihovnu na I. stupni. V rámci soutěže Těžíme hliník z našich domácností jsme se umístili na 32. místě z 59 účastníků. Sesbírali jsme 276 kg hliníku a získali tak finanční částku 3 856,-Kč, která byla použita na nákup kelímkových lup, kapesních atlasů rostlin a živočichů a dále jednoho mincíře k vážení hliníku a papíru. Velmi jsme spokojeni se spoluprací s Říčanským muzeem (viz. výše), tradičně kvalitním partnerem je pro nás Husova knihovna (besedy, Malování na rynku ), vstříc nám vychází MěKS (T.P.Fest, představení ), výborně s dětmi pracuje ragbyový klub (ragbyový den na jaře pro prvostupňové děti) a Sokol (Den dětí ). Není nám lhostejné neštěstí jiných. Proto se již několikátý rok zapojujeme aktivně do Českého dne proti rakovině, tzv. Květinový den. Letos v květnu prodali dobrovolníci z řad žáků devátých tříd kytiček za ,-Kč. Pořadatelem sbírky je Liga proti rakovině Praha, Na Truhlářce 100/60, Praha 8 (www.lpr.cz). Školní družina byla letos velmi aktivní. Děti byly dvakrát v divadle Gong, uspořádaly karneval, vyšly si do hájenky ve Světicích, uspořádaly předvánoční besídky a sportovní hry. Velký zájem je o členství v Klubu mladého diváka. Stoupá také zájem o kroužky o.s. Domino, které bylo v loňském roce založeno při naší škole Třikrát v týdnu odpoledne mají žáci možnost volného přístupu do počítačové pracovny, kde je přítomen odborný dohled. Výsledky soutěží Matematika Okres. kolo matematická olympiáda Z m. Jan Wiesner m. Sebastien Zikmund 24. m. Samantha Pražská Z m. Václav Petrželka -1-10

11 Z8 11. m. František Holzhauser m. Martin Nykodém 19. m. Jiří Černík Okres. kolo Pythagoriáda Kat m. Andrea Křešťáková m. V. Janovská, T. Müllerová, V. Novotná Neúspěšní řešitelé 5x Kat m. - Jakub Moudrý m. - E. Podzimková, V. Uhlíř Okres. kolo Klokan Benjamin 980 účastníků 3.místo 87 bodů Lucie Gašparínová Zeměpis Okres.kolo Kralupy n.v. 6. r. 6. místo Boris Kúdela -1-11

12 7. r. 4. místo Jan Hrdlička Okres.kolo Říčany r. 4. místo Ondřej Schröpfer 10. místo Ondřej Nejedlý Tělesná výchova Okresní kolo - přespolní běh - Čelákovice 1. místo st. žáci, st. a ml. žákyně 2. místo ml. žáci postup do kraje Okresní kolo - stolní tenis Čelákovice/ říjen 2. m. st. žákyně 4. m. st. žáci 5. m. ml. žákyně 5. m. ml. žáci Okresní kolo - lehká atletika Houšťka 7. m. ml. žákyně 7. m. ml. žáci 7. m. st. žákyně 7. m. st. žáci -1-12

13 Plavecký maratón Open Gate Babice - 3. místo smíšené družstvo Okresní kolo - dopravní soutěž Čelákovice 4. m. st.žáci 12. m. ml.žáci Okresní kolo minifotbal Čelákovice 1. místo postup do krajského kola Krajské kolo minifotbal Čelákovice - 5. místo Okresní kolo - taneční soutěž Benešov 1. m. družstvo 8. C/A postup do kraj. kola 2. m. družstvo 9.B - postup do kraj. kola 3. m. družstvo 8.C/B Krajské kolo Kralupy nad Vltavou 1.m. družstvo 8.C 2.m. družstvo 9.B -1-13

14 EU peníze školám Do uvedené výzvy jsme se zapojili v roce Cílem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost /EU OPVK/. V rámci výzvy 1.4 jsme si vybrali šablonu klíčových aktivit č. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a č. IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol. Získali jsme tak dotace na nákup interaktivních tabulí s příslušenstvím a vybavujeme jimi postupně všechny třídy. Učitelé se zavázali vytvořit digitální učební materiály (DUM/ v různých vyučovacích předmětech. Zpracované sady jsou postupně ověřovány ve výuce. Žáci tak mají možnost pracovat s interaktivní tabulí na dané vyučovací téma v jednotlivých hodinách. Učitelé připravují různé prezentace, doplňovací cvičení, testy, křížovky, shrnutí učiva, diktáty, atd. Vytvořené DUM přispívají k modernizaci výuky na naší škole. Celkově by škola měla získat ,-Kč (85% z fondu EU a 15% ze státního rozpočtu). Zatím z této částky škola dostala ve školním roce ,-Kč. Závěry kontrol Okresní správa sociálního zabezpečení v Praze východ provedla pracovnice OSSZ paní Marie Boudová plánovanou kontrolu zaměřenou na kontrolu pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodového pojištění ve smyslu ustanovení 6 odst. 4, písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění, a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění. Kontrolované období Závěr šetření : V průběhu kontroly byla zaměstnavatelem, v souladu s ustanovením 98 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění, poskytnuta potřebná součinnost. Nápravná opatření nebyla uložena. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje provedla pracovnice KHS paní Pavla Cihlářová kontrolu v budově školy na Masarykovu náměstí 71 zaměřenou na prostorové a hygienické požadavky školní družiny. Závěr šetření: V průběhu šetření provedeném dle zákona č.258/2000sb., ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny závady

15 Školská rada Školská rada se sešla na začátku školního roku, aby projednala a schválila Řád školní družiny, Školní řád a Školní vzdělávací program. Uvedené dokumenty projednávali členové rady 30. srpna dubna 2011 proběhly řádné volby do školské rady. Z řad pedagogů se zúčastnilo 97% voličů, z řad zákonných zástupců téměř 19%. Zřizovatel své zástupce jmenuje. Z voleb vyplynulo, že ve volebním období budou ve školské radě naší školy pracovat jako zástupci zřizovatele Mgr. Hana Špačková, Ing. Pavel Matoška, Ing. Zuzana Miltnerová, za zákonné zástupce dětí Mgr. Kateřina Herdová, Gabriela Žvejkalová a Šárka Pánková a za pedagogy PaedDr. Jana Helebrantová, Mgr. Petra Rohlíčková a Mgr. Jana Svobodová. Školská rada se v novém složení poprvé sešla 3. května Cílem bylo se seznámit, zvolit předsedu (Ing. Zuzana Miltnerová), dohodnout způsob zápisů (přímo na místě a následně rozeslat elektronicky), den a hodinu případných zasedání (úterý v 18,00h v kanceláři školy) s možností elektronického způsobu vedení diskuze a hlasování. Dále rada odsouhlasila zvýšení poplatku za školní družinu na 200,-Kč/měsíc/dítě s plnou docházkou, s platbou maximálně 2x za rok. S diskuze členů o problémech nového způsobu stravování naší školy vzešly připomínky pro stravovací komisi, která byla sestavená zřizovatelem za účelem kontroly a dohledu nad kvalitou stravy a dodržováním hygienických a dalších předpisů zvýšit počet členů komise a kontroly dělat nepravidelně a namátkově. Také bylo doporučeno zřídit dětskou stravovací komisi v rámci žákovského parlamentu a jejím prvním počinem by měla být anketa mezi strávníky. Dětská komise začala pracovat v květnu. Anketa proběhla a její výsledky byly předány členům školské rady. Závěr V tomto školním roce se nám podařilo provoz vtěsnat do tří budov, které spravujeme na Masarykově náměstí č. 71 a č. 82 a v Olivově ulici č Budovu Pod Školou 1110 jsme předali ZUŠ, uvolnili jsme propůjčenou učebnu v ZUŠ na Masarykově náměstí a přemístili jsme školní družinu ze Sokolské ulice do hlavní budovy školy za kostelem. Na tělesnou výchovu nadále docházíme do městské sportovní haly a na Sokolské hřiště. Na obědy zatím chodí žáci i učitelé do bývalé školní jídelny v Sokolské ulici 1376, která slouží jako výdejna obědů. Doufáme, že v blízké budoucnosti budou vybudovány výdejny obědů v obou budovách školy na Masarykově náměstí. Současný stav počet budov je pro náš provoz vyhovující a nabízí nám další možnosti modernizace a zkvalitňování výuky, ovšem za předpokladu investování do stavebních oprav -1-15

16 a úprav. Mnohé granty a dotace nemůžeme využít, protože se týkají vybavení, pomůcek, specializovaných učeben, ale nelze je využít např. na sanační omítky, elektrické rozvody, rozšíření odpadů apod. A do nevyhovujícího prostoru je nesmyslné umístit například laboratoř Velmi kladně ale hodnotíme skutečnost, že prvňáčci absolvují svůj první školní rok v klidu a v krásném prostředí se zahradou. Takové prostředí jim umožňuje velmi citlivý přechod z mateřských školek do školy, s možností výuky některých předmětů v altánu na zahradě nebo na vycházkách. Přemístění školní družiny je z našeho hlediska také pozitivní. Děti mohou vyběhnout na školní zahradu nebo hřiště, mohou případně využít učebny a pomůcky. Jednodušší jsou i přechody mezi družinou a kroužky, které jsou většinou v budovách školy nebo v budově ZUŠ. V době hlavních prázdnin proběhla tolik potřebná oprava a částečná výměna oken v budově U Soudu. Ještě nás čeká konečné řešení zatékání do budovy U Slunečnice. Střecha je stará a stále se opakující záplatování je neekonomické. Na vhodné granty a dotace čeká část suterénu v hlavní budově a půdní vestavba U Soudu

17 Příloha č.1 I.základní škola, Říčany, Masarykovo nám.71, okres Prahavýchod Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Název organizace : I.základní škola, Říčany Masarykovo nám Říčany IČO : Zřizovatel : MÚ Říčany Statutární zástupce : Mgr. Škroníčková Svatava ředitelka školy Předmět činnosti : vzdělávání žáků : pronájem učeben a pracovny TV -1-17

18 Informace o závazcích a pohledávkách : Dodavatelsko odběratelské vztahy Závazky po lhůtě splatnosti : 0 Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti : 0 Kč Spolupráce s ostatními subjekty a mezinárodní spolupráce : Škola pravidelně spolupracuje se svým zřizovatelem, dr.kašparovou, OPPP Praha-východ, Dominem o.s., SK Umbrem a Okresní Husovou knihovnou. Dále spolupracujeme s říčanskými státními školami všech stupňů, se základními školami v Tehově a Čestlicích, ZUŠ, úřadem práce, DPS, domovem důchodců a sportovními organizacemi ve městě. Výsledek hospodaření : V roce 2010 byl vytvořen zisk ,87 Kč Tvorba a použití peněžních fondů : zůstatky k Fond FKSP ,81 Kč Fond odměn ,00 Kč Rezervní f. ze zlepšeného HV ,66 Kč Rezervní f. z ostatních titulů ,00 Kč Fond reprodukce majetku ,00 Kč -1-18

19 Výnosy Základní škola měla k dispozici prostředky ve výši ,24 Kč Výrazným zdrojem ZŠ jsou dotace poskytnuté krajským a městským úřadem : MÚ ,-- celkem ,-- na provoz ,-- protidrogová prevence ,-- oprava střechy KÚ ,-- Prostředky poskytnuté krajským úřadem jsou použity na přesně stanovené náklady, kterými jsou mzdy, odvody a ONIV. Dalším příjmem ZŠ jsou tyto položky : Příspěvky školní družina ,-- Pronájem bytů, tělocvičny a učeben ,-- Příjmy ze stravného ,50 Ostatní výnosy úroky ,98 - náhrady žáci ,-- - sběr, jiné výnosy ,76 - pojistné plnění ,-- Dotace projekt EU ,

20 Náklady KÚ ,-- Přesně určené náklady dle rozpočtu : mzdové náklady činily ,-- Kč, pojistné SZ +ZP ,-- Kč, příděl do fondu FKSP ve výši ,-- Kč a ostatní sociální náklady náhrada nemoc ,-- Kč ONIV byly ve výši ,-- Kč. Jde především o nákup učebnic, učebních pomůcek, drobného majetku, seminářů a cestovného. Dále je zde povinné pojištění. V roce 2010 byly veškeré prostředky vyčerpány. MÚ + vlastní zdroje ,37 Ostatní provozní náklady ZŠ jsou hrazeny z prostředků vlastních a z dotace od MÚ. Účtová třída 50. = ,51 Mezi nejvýraznější položky této skupiny patří nákup energií el.en ,--, plyn ,57, vodné-stočné ,90 Kč. Další výraznou položkou je nákup materiálu-celkem ,04, jde např. o úklidové prostředky 44376,--, odbornou literaturu 52005,70, kancelářské potřeby 47129,01, učebnice a učební pomůcky ,39, materiál pro ŠD 12381,--, nákup drobného majetku ,- ( Trezor, zvonění, pila, skartovač, tel.fax, vysavač, 2x skříňový systém ). Na účtě 501 je také nákup potravin ve výši ,94, tyto náklady jsou však kryty příjmem za stravné. Účtová třída 51. = ,86 Nákup služeb poštovné 16647,--, semináře 26550,--, protidrogová prevence 18000,-- Kč, ( na protidrogovou prevenci byla poskytnuta dotace od MÚ ve výši Kč, náklady jsou složeny z mezd, služeb a nákupu materiálu), náklady za telefon a internet 89570,46, revize ,--, služby účetní ,--, odvoz odpadu 58635,--, software 50942,--, náklady plavání 44206,--, desinfekce 4500,-- praní prádla 8052,-- a ostatní služby ve výši ,40 Kč (výroba klíčů, startovné soutěže, vstupné, ověřování, doprava ). Náklady na opravy instalatérské práce, oprava rozhlasu, odpadu,kotle, oken, vysavače ve výši ,-- Kč, malování 27900,-- Kč, oprava štítu 67733,--. opravy ŠJ oprava vodovodního potrubí, myčky, kotle 23641,-- Kč. Celkem bylo použito na opravy ,-- Kč

21 Účtová třída 52. = mzdy ,--, odvody SZ a ZP 20773,-- Kč. Mezi další náklady, které zatížily hospodaření školy patří bankovní poplatky ve výši 37030,-- pojistné ve výši 22731,-- ostatní poplatky přípojka el.en. ve výši 15000,-- platba podílu OZP za nezaměstnávání invalidů 72695,-- V roce 2010 byly tvořeny účetní odpisy ve výši ,-- Kč. V této výši byly převedeny prostředky do fondu reprodukce majetku. Dotace EU ,00 Účtová třída 50. Vybavení pro žáky - drobný majetek ,-- - učební pomůcky ,-- Účtová třída 51. Software ,-- Kč. Celkové náklady ZŠ mimo rozpočet KÚ byly ve výši ,37 Kč. Výsledek hospodaření za rok 2010 zisk ve výši ,87 Kč. Návrh na rozdělení zisku Vytvořený zisk v roce ,87 Fond reprodukce DHIM 0,-- Fond rezervní ,87 Fond odměn ,-- Zpracovala : Jaroslava Staňková -1-21

22 Příloha č.2 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok Zpracovala : Mgr. Lenka Prchalová metodik prevence sociálně patologických jevů Složení preventivního týmu: Mgr. Lenka Prchalová Mgr. Lenka Šourková Mgr. Zuzana Čásenská Ing. Lucie Nejedlá Mgr. Petra Rohlíčková Preventivní program schválila : Mgr. Svatava Škroníčková (ředitelka školy) -1-22

23 Pracoviště školy: 1. Masarykovo náměstí 71, Říčany - 2. stupeň 2. Masarykovo náměstí 82, Říčany - 1. stupeň 3. Olivova ulice 1308, Říčany - 1. třídy Peněžní ústav školy : Česká spořitelna, a.s., Na Příkopě 29, Praha 1, PSČ IČ: Pobočka Říčany, Masarykovo náměstí 35, Říčany IČO školy: DIČ školy: CZ

24 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle projektu 4. Vymezení cílové populace 5. Realizace programu 6. Specializovaná činnost, spolupráce s dalšími subjekty 7. Spolupráce s rodiči 8. Pedagogičtí pracovníci a prevence 9. Měření efektivity programu 10. Hodnocení prevence společensky nežádoucích jevů na škole v minulém roce 11. Přílohy -1-24

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6 I.základní škola Říčany Masarykovo nám.71 Tel. 323 602 794 www.ricany.cz e-mail : skronda@post.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/6 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková, ředitelka školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http:// www.zs-ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14 Zpracoval: Mgr. Pavel Bednář podpis:

Více

I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3. tel.323 602 794 www.ricany.cz

I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3. tel.323 602 794 www.ricany.cz I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71 tel.323 602 794 www.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3 Zpracovala : Mgr.Svatava Škroníčková I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014 Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou okres Benešov, příspěvková organizace, Školní 190, 257 21 Poříčí nad Sázavou IČ: 70 991 634, tel. 317 779 110, e-mail: skolaporici@quick.cz, web: www.zsporicins.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více