Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11"

Transkript

1 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková, ředitelka školy V Říčanech dne

2 Základní údaje o škole... 3 Organizace studia... 4 Údaje o pracovnících školy... 4 Vzdělávání pedagogických pracovníků 6 Údaje o žácích... 7 Výsledky výchovy a vzdělávání... 7 Prevence sociálně patologických jevů a environmentální výchova.. 8 Výsledky soutěží EU peníze školám 14 Závěry kontrol Školská rada Závěr Obsah Zpráva o hospodaření za rok příloha č. 1 MPP příloha č. 2 EVV příloha č. 3 ICT plán... příloha č. 4 Autoevaluace. příloha č. 5 Zkratky.. příloha č

3 Základní údaje o škole Název: I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel školy: Město Říčany Ředitelka školy: Mgr. Svatava Škroníčková Zástupkyně ředitelky: PaedDr. Jana Helebrantová, Mgr. Petra Rohlíčková Škola si zpracovává mzdy. Účetnictví - formou služby do Jaroslava Staňková a od Markéta Nejedlíková. Druh školy: úplná základní škola Datum zařazení do sítě: Kapacita školy: 570 žáků Kapacita školní družiny: 125 žáků Součást školy: školní družina. Budovy školy: 1. Masarykovo nám Masarykovo nám Olivova

4 Organizace studia Vzdělávací programy: Základní škola, čj /96-22 v 5. ročníku. Školní vzdělávací plán Škola základ života v , ročníku. Na II. stupni je zřizována v každém ročníku jedna třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Údaje o pracovnících školy Jméno Vzdělání Aprobace Praxe Pozn. Bartková Tamara VŠ Čj Aj 17 Bartoníčková VŠ Rj D 36 Jaroslava Caudr Martin ÚSO Tv 8 Trenér kopané, studující VŠ Čásenská Zuzana VŠ Tv Z 17 Správce kabinetu Tv Červenková Jitka ÚSO Vych. 25 Vedoucí školní družiny Dohnalová Jana VŠ I. st. 21 Dynybilová Jana VŠ Čj D 30 Správce sbírek Z a D Grimová Jolana VŠ Rj Ov 18 Vých.poradkyně pro volbu povolání, kab. Ov a Rv Havlíček Jiří SŠ 0 Helebrantová Jana VŠ M Zt 26 Zást. II.st. + vedení foto kroniky, koordinátor ŠVP Hrbková Dana VŠ I. st. 23 Jeriová Libuše VŠ I. st., M 40 Správce kabinetu Pv Kadlecová Věra ÚSO 41 Důch. Kalná Martina VŠ 16 Správce kabinetu cizích jazyků, organizace sbírek charity apod. Kapinusová ÚSO Vych. 20 Asistent pedagoga Šárka Kouklíková Alena VŠ Čj Ov 20 Vedení školní kroniky, kabinet pomůcek I. st. -1-4

5 Krásný Jan VŠ M Tv 46 Správce kabinetu Hv Lodin Josef VŠ Tv 17 Trenér kopané Nejedlá Lucie VŠ Př Ch 20 Správce kabinetu Vv Pacovská Zuzana VŠ Čj D 18 Správce kabinetu Čj Pelikánová Anna VŠ I. st. 17 Žákovská knihovna I. st. Petrová Božena VŠ I. st., Čj 41 Důch. Poláková Ilona VŠ Ch Př 21 Správce kabinetu F, Ch Pospíšilová VŠ Vych. 29 Daniela Prchalová Lenka VŠ M Př 23 Metodik prevence patologických jevů, správce kabinetu Př Rohlíčková Petra VŠ I. st., spec. ped. 14 Zástupkyně řed. pro I.st. a ŠD + vých. poradce Schickerová VŠ M Zt 17 A-V kabinet, koordinátor ICT Lenka Skořepová Iva USO I. st. 10 Svádová Blanka VŠ Př Tv 47 Důch. Svobodová Jana VŠ I. st. 29 Metodik pro I. st., koordinátor ŠVP pro I.st. Škroníčková VŠ I. st. 33 Ředitelka Svatava Šourková Lenka VŠ I. st. Spec. ped. 13 Koordinátor EVV, spolupracovnice metodika prevence patolog. jevů Štěrbová Simona VŠ Čj Lat. 23 Váchová Jana VŠ I. st. 14 Vydrová Helena VŠ M Ch 15 Správce kabinetu M + videotéky, správce web. stránek školy Vyhnánková VŠ I. st. 23 Učitelská knihovna I. st. Milada Zachařová Lada VŠ I. st. 1 ICT pro I.st. Správní zaměstnanci : Hampejsková V. SO Mzdová účetní, hospodářka 33 Ikri Elemír ÚSO Školník/údržbář, topič, vedení skladu 29 Kadeřábková M. Z Uklízečka 37 Kadlecová V. UO Uklízečka 26 Kovandová M. UO Uklízečka 15 Rezková O. Z Uklízečka 33 Voráčová V. SO Uklízečka, topič 34 Vrbová P. ÚSO Školnice/uklízečka, topič 21 Zahradníková Z. Z Uklízečka

6 Vedení školy pracovalo ve stejném složení jako v loňském roce Mgr. Svatava Škroníčková (ředitelka), PaedDr. Jana Helebrantová (zástupkyně ředitelky pro II. stupeň), Mgr. Petra Rohlíčková (zástupkyně ředitelky pro I. stupeň). V učitelském sboru došlo během školního roku ke změnám na prvním stupni. V srpnovém přípravném týdnu nastoupily nové posily Mgr. Dana Hrbková na plný úvazek a Jiří Havlíček na zkrácený úvazek. K 1. listopadu 2010 u nás ukončila formou dohody své působení kolegyně Jaroslava Bartoníčková a velkou část jejího úvazku převzal mladý Jiří Havlíček. K 1. lednu 2011 odešla z naší školy po dohodě Mgr. Jana Dohnalová (denní dojíždění od Sedlčan je náročné) a za ni nastoupil Michal Šulc. Paní kolegyně se k 1. dubnu 2011 opět vrátila na naši školu a ukončila tak krátké působení M. Šulce ve zkušební době. Velký počet dětí ve školní družině s náročným převáděním mezi budovami nám pomohl řešit pan učitel Jan Krásný, který vypomáhal vedle svého úvazku na II. stupni, kde bylo potřeba. Velkou změnou bylo ukončení provozu naší školní kuchyně, resp. jídelny. Zřizovatel rozhodl, že naší škole budou dováženy obědy z nově otevřené základní školy, kde provozuje kuchyň firma Dora Gastro. Prozatímní řešení je, že děti docházejí na obědy do výdejny ve stávajících prostorách jídelny v Sokolské ulici, ale v blízké budoucnosti by měly být v obou našich budovách na Masarykově náměstí vybudovány výdejny obědů tak, aby se co možná nejvíce zmenšil počet přechodů dětí mezi budovami. Vzdělávání pedagogických pracovníků Prvním studujícím, který si doplňuje kvalifikaci, je kolega Martin Caudr. Úspěšně složil na Západočeské universitě státní zkoušky a získal titul bakalář. Pokračovat ve studiu bude od následujícího školního roku 2012/3. Druhou studentkou je Iva Skořepová, která studuje speciální pedagogiku na UJAK v Praze. Naši poněkud komplikovanou situaci několika pracovišť musíme v některých případech řešit nestandardně, např. zdvojením specialistů. Tak tomu bylo v případě studia ICT koordinátorů, které úspěšně zakončily Mgr. Lenka Schickerová a Mgr. Lada Zachařová. Stejným způsobem řešíme i nutnost zastupitelnosti v případě studia environmentální výchovy, kde vedle Mgr. Lenky Šourkové, která studium úspěšně ukončila a je koordinátorkou EVVO naší školy, pokračuje ve studiu stejného oboru druhá kolegyně Mgr. Jana Váchová. V pětiletém kurzu Komplexní výcvik preventisty pokračuje Mgr. Lenka Prchalová. Mgr. Jolana Grimová začala studovat výchovné poradenství se zaměřením na kariérní poradenství. Na různých akreditovaných pracovištích se devíti jednodenních kurzů zúčastnilo osm pedagogů (Problémový žák, Interaktivní seminář, Nakládání s nebezpečnými látkami v keramice, Školský zákon, Komunikační dovednosti, Komplexní výcvik prevence ). Topiči procházejí pravidelným proškolením a mzdová účetní podle potřeb a změn v zákonech. -1-6

7 Údaje o žácích V tomto školním roce navštěvovalo naši školu 457 žáků ve 21 třídách. Z toho vyplývá průměr 22 žáků ve třídě. Na I. stupni bylo 248 dětí ve 12 třídách (průměr 21), na II. stupni 209 žáků v 9 třídách (23 žáků). Z uvedeného počtu se na II. stupni vzdělávalo 92 dětí ve 4 třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (průměrně 23 žáků ve třídě). 362 dětí se učilo anglicky, 22 žáků rusky. Z uvedeného celkového počtu žáků máme evidováno 26 integrovaných žáků. Z celkového počtu žáků bylo 448 s českým občanstvím, 2 s ruským, 4 se slovenským, 2 s ukrajinským a 1 s vietnamským. 27. a 28. ledna proběhl zápis do 1. ročníku školního roku Celkem bylo zapsáno k tomuto datu 48 dětí. Výsledky výchovy a vzdělávání Čtrnáct žáků bylo přijato ke studiu na čtyřletých gymnáziích, třicet čtyři na střední školy, čtyři žáci do středních odborných učilišť. Z 5. ročníků odešlo15 dětí studovat osmiletá gymnázia. V PPP Praha východ proběhlo zdarma testování žáků devátých ročníků, tzv. profesní testy. Osmé ročníky navštívily úřad práce, kde besedovaly o volbě povolání. Školní rok absolvovalo 297 žáků s vyznamenáním, na II. stupni opakují ročník tři žáci a na I. stupni jeden žák. Devítiletou školní docházku v letošním školním roce ukončilo 52 žáků z 9. ročníku. Pravidelně konfrontujeme výsledky výuky formou srovnávacích testů v 5. a 9. ročníků. Porovnali jsme několik zadavatelů srovnávacích testů a několikátý rok již používáme Kalibro, které testuje a porovnává velké procento základních škol a gymnázií v celé republice. 5. ročník Předmět Průměr úspěšnosti v ČR Průměr úspěšnosti I. ZŠ Český jazyk 71,0% 72,4% Matematika 47,4% 48,8% 9.ročník Předmět Průměr úspěšnosti v ČR Průměr úspěšnosti I. ZŠ Český jazyk 50,6% 52,7 % Matematika 40,6 % 33,8 % -1-7

8 Snažíme se pomoci dětem i rodičům při výběru dalšího studia. Pravidelně je ve škole k dispozici výchovný poradce, který shromažďuje materiály a nabídky středních škol a učilišť, pomáhá a radí při orientaci ve velkém množství oborů. V rámci jednotlivých předmětů se snaží učitelé se žáky navštívit některé provozy, aby dětem přiblížili různé možnosti uplatnění. Např. Škodu Mladá Boleslav, Letiště Ruzyně, svíčkárnu Šestajovice, pivovar v Benešově, Úřad práce v Praze. Pro prvňáčky letos žáci 9.B připravili Dětský den a získali cennou zkušenost, jak obtížné je děti zabavit a postarat se o jejich bezpečnost. Deváťákům se akce natolik líbila, že si ji ještě zopakovali na vyžádání v MŠ Srdíčko. Osmým rokem naše škola nabízí rodičům předškoláků projekt První třída nanečisto pro děti zapsané do 1. ročníku naší školy. Této akci předchází Den otevřených dveří. V samotném projektu se jedná o přípravu budoucích prvňáčků na vstup do školy. Během dubna a května se scházejí jednou týdně a seznámí se s novým prostředím, novým kolektivem i učitelkami a nemají potom obavy z nástupu do školy. Také se odstraní některé drobné nedostatky. Na začátku školního roku proběhly pro třídy 6. ročníku adaptační pobyty. Děti 2. a 3. tříd jezdily na kurz plavání a žáci ze 7. ročníku se podle zájmu zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu. Nedílnou součástí výchovy a výuky jsou exkurze, ze kterých následně čerpáme v jednotlivých předmětech. Cíle výjezdů jsou velmi různorodé, od vlastivědných (Pražský hrad, Praha - Staré Město, Orloj, Liberec, Příbram, Terezín, Čapkova Strž ), přes přírodovědné (IMAX, Toulcův dvůr, ZOO Praha, ZOO Liberec, Akvárium Holešovice, výstava Ryby Vltavy, Planetárium, Petřínská hvězdárna ), až po kulturní (Divadlo v Celetné, divadlo Gong, Bez Zábradlí, Minor, Černé divadlo Metro, předvánoční koncerty souborů Mikeš a Bardáček ). Prevence sociálně patologických jevů a environmentální výchova Oblast prevence sociálně patologických jevů má v kompetenci Mgr. L. Prchalová, učitelka II. stupně v hlavní budově školy, organizaci a koordinaci v oblasti environmentální výchovy má na starosti Mgr. L. Šourková, učitelka I. stupně v budově u soudu. Obě kolegyně úzce spolupracují mezi sebou, s vedením školy, školní psycholožkou a dalšími institucemi zabývajícími se uvedenou problematikou. Pokračujeme i nadále ve spolupráci s manželi Kašparovými, ale v menším rozsahu. Paní doktorka se věnuje žákovským kolektivům a vztahům mezi dětmi prostřednictvím svého projektu Sám sebou a podle zájmu poskytuje konzultace i pedagogům a rodičům. Nepokračuje v individuálních konzultacích. Pan doktor přibližuje žákům problematiku sociálně-právní a je svou radou také k dispozici pedagogům a rodičům. Individuální péči poskytuje nově od září 2010 žákům, rodičům a učitelům naše školní psycholožka a speciální pedagožka Mgr. Veronika Hokeová. Žákovský parlament i letos pilně pracoval, pravidelně se děti scházely a paní učitelky Prchalová a Šourková se snažily radit a pomáhat. V parlamentu existuje šest skupin -1-8

9 ústavní, kulturní, ekologická, charitativní, sportovní a žurnalistická. Parlament spolupracuje s redakční radou školního časopisu, pomáhá při sběru papíru a hliníku, vyhlašuje a organizuje různé výstavy, soutěže a akce (Nejhezčí dýně, T. P. Fest, Rozlučka s deváťáky ). Žáci v parlamentu mají možnost navrhovat různá zlepšení, vyslovovat svá přání a touhy. K tomu také slouží schránka umístěná na chodbě. Novinkou letos byly besedy s hosty. Nejdřív byla do parlamentu pozvaná paní ředitelka naší školy a následně říčanský pan starosta. Na žádost školské rady sestavil parlament stravovací komisi, která bude svými poznatky doplňovat stravovací komisi dospělých, ustavenou zřizovatelem naší školy. Zástupci parlamentu také navázali spolupráci s Domovem důchodců Na Kavčí skále. Uskutečnila se tři setkání dětí se seniory, při kterých děti předvedly některá vystoupení z T. P. Festu, zahrály a zazpívaly si a společně pracovaly ve velikonoční výtvarné dílně. Projektu T. P. Festu předcházel v zimě projekt Jsem Čech, jsem Říčaňák. Rádi bychom viděli mezi dětmi více vlastenectví a hrdosti na své město. Jeden den byl věnován přípravě, získávání podkladů, informací a vytváření materiálů. Druhý den byl soutěžní, uskutečnil se ve sportovní hale a byl zvlášť pro mladší a starší děti. Žáci z II. stupně a školní družina již tradičně ve spolupráci s Ekocentrem Říčany pořádají soutěže na Masarykově náměstí v rámci Dne mobility. Oblíbenou akcí pro malé předškoláky z říčanských školek je projekt Deváťáci předškolákům. Žáci devátých tříd s pomocí svých třídních učitelek a vychovatelek školní družiny připravují každoročně na Sokolském hřišti soutěže a hry. Kluci a holky převlečení za pohádkové postavičky roztomile šišlají, sklánějí se, pomáhají capartům a ukazují svou, pro nás často neznámou, druhou tvář. V závěrečném měsíci školního roku se koná T. P. Fest = festival třídních projektů. Nejdříve se v Městském kulturním středisku U Labutě prezentují všechny projekty prakticky po celý den. Z nich se vybírá na večerní, přibližně dvouhodinové, představení pro rodiče a veřejnost. Velmi dobře se rozvíjí spolupráce s Muzeem, resp. Ekocentrem Říčany. Příkladem může být úklid určených částí města v rámci Dne Země, moc zajímavá přednáška o houbách spojená s výstavkou, výstavy Netopýři a Hliník se odstěhoval do Humpolce, akce pro školní družinu Ptačí oslavy, vycházky do lesa Většina dětí i učitelů má ráda tématické dny. Letos byly tři Den úrazu, Strašidýlkování aneb ozdob si svou dýni a Krtečkový den. V rámci školního Minimálního preventivního programu proběhlo několik akcí, některé ve spolupráci s klubem Cesta integrace. Příkladem je dopravní soutěž pro žáky I. stupně. Žáci v rámci výuky absolvovali několik besed a přednášek (o AIDS, policejní povědomí, o internetové šikaně a gamblingu, o sexuální problematice), divadelní představení Drogy ne, filmové představení s besedou v klubu Světozor Láska ano, děti ne. Velkým zážitkem bylo shlédnutí filmu Lidice. Snažíme se i o osvětovou činnost, např. přednáškou o zubech nebo zapojením do projektu Ovoce do škol, jehož cílem je vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí a motivovat je k vyšší spotřebě ovoce a zeleniny. Součástí zdravého způsobu života je i fyzická zdatnost. Proto se s dětmi zúčastňují učitelé soutěží v kopané, atletice, přespolním běhu, florbalu atd. (viz. kapitola Výsledky soutěží ), ale sami pro děti pořádáme školní turnaje. Nejoblíbenější jsou předvánoční ve vybíjené, přehazované a kopané. Za sportem vyjíždíme na zimní stadion do Velkých Popovic. Environmentální výchova je pevnou součástí školního života. Pravidelnými akcemi je sběr papíru, hliníku a pomerančové kůry. Sběr papíru pořádá pro region střední Čechy -1-9

10 společnost A.S.A. Odevzdali jsme celkem kg papíru (41,88 kg/žáka). Oproti loňskému školnímu roku se jedná o čtyřnásobný nárůst. Získali jsme od společnosti A.S.A. věcné ceny v hodnotě 5 000,-Kč a finanční hotovost ,-Kč, za kterou dovybavíme nábytkem a novými tituly školní žákovskou knihovnu na I. stupni. V rámci soutěže Těžíme hliník z našich domácností jsme se umístili na 32. místě z 59 účastníků. Sesbírali jsme 276 kg hliníku a získali tak finanční částku 3 856,-Kč, která byla použita na nákup kelímkových lup, kapesních atlasů rostlin a živočichů a dále jednoho mincíře k vážení hliníku a papíru. Velmi jsme spokojeni se spoluprací s Říčanským muzeem (viz. výše), tradičně kvalitním partnerem je pro nás Husova knihovna (besedy, Malování na rynku ), vstříc nám vychází MěKS (T.P.Fest, představení ), výborně s dětmi pracuje ragbyový klub (ragbyový den na jaře pro prvostupňové děti) a Sokol (Den dětí ). Není nám lhostejné neštěstí jiných. Proto se již několikátý rok zapojujeme aktivně do Českého dne proti rakovině, tzv. Květinový den. Letos v květnu prodali dobrovolníci z řad žáků devátých tříd kytiček za ,-Kč. Pořadatelem sbírky je Liga proti rakovině Praha, Na Truhlářce 100/60, Praha 8 (www.lpr.cz). Školní družina byla letos velmi aktivní. Děti byly dvakrát v divadle Gong, uspořádaly karneval, vyšly si do hájenky ve Světicích, uspořádaly předvánoční besídky a sportovní hry. Velký zájem je o členství v Klubu mladého diváka. Stoupá také zájem o kroužky o.s. Domino, které bylo v loňském roce založeno při naší škole Třikrát v týdnu odpoledne mají žáci možnost volného přístupu do počítačové pracovny, kde je přítomen odborný dohled. Výsledky soutěží Matematika Okres. kolo matematická olympiáda Z m. Jan Wiesner m. Sebastien Zikmund 24. m. Samantha Pražská Z m. Václav Petrželka -1-10

11 Z8 11. m. František Holzhauser m. Martin Nykodém 19. m. Jiří Černík Okres. kolo Pythagoriáda Kat m. Andrea Křešťáková m. V. Janovská, T. Müllerová, V. Novotná Neúspěšní řešitelé 5x Kat m. - Jakub Moudrý m. - E. Podzimková, V. Uhlíř Okres. kolo Klokan Benjamin 980 účastníků 3.místo 87 bodů Lucie Gašparínová Zeměpis Okres.kolo Kralupy n.v. 6. r. 6. místo Boris Kúdela -1-11

12 7. r. 4. místo Jan Hrdlička Okres.kolo Říčany r. 4. místo Ondřej Schröpfer 10. místo Ondřej Nejedlý Tělesná výchova Okresní kolo - přespolní běh - Čelákovice 1. místo st. žáci, st. a ml. žákyně 2. místo ml. žáci postup do kraje Okresní kolo - stolní tenis Čelákovice/ říjen 2. m. st. žákyně 4. m. st. žáci 5. m. ml. žákyně 5. m. ml. žáci Okresní kolo - lehká atletika Houšťka 7. m. ml. žákyně 7. m. ml. žáci 7. m. st. žákyně 7. m. st. žáci -1-12

13 Plavecký maratón Open Gate Babice - 3. místo smíšené družstvo Okresní kolo - dopravní soutěž Čelákovice 4. m. st.žáci 12. m. ml.žáci Okresní kolo minifotbal Čelákovice 1. místo postup do krajského kola Krajské kolo minifotbal Čelákovice - 5. místo Okresní kolo - taneční soutěž Benešov 1. m. družstvo 8. C/A postup do kraj. kola 2. m. družstvo 9.B - postup do kraj. kola 3. m. družstvo 8.C/B Krajské kolo Kralupy nad Vltavou 1.m. družstvo 8.C 2.m. družstvo 9.B -1-13

14 EU peníze školám Do uvedené výzvy jsme se zapojili v roce Cílem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost /EU OPVK/. V rámci výzvy 1.4 jsme si vybrali šablonu klíčových aktivit č. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a č. IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol. Získali jsme tak dotace na nákup interaktivních tabulí s příslušenstvím a vybavujeme jimi postupně všechny třídy. Učitelé se zavázali vytvořit digitální učební materiály (DUM/ v různých vyučovacích předmětech. Zpracované sady jsou postupně ověřovány ve výuce. Žáci tak mají možnost pracovat s interaktivní tabulí na dané vyučovací téma v jednotlivých hodinách. Učitelé připravují různé prezentace, doplňovací cvičení, testy, křížovky, shrnutí učiva, diktáty, atd. Vytvořené DUM přispívají k modernizaci výuky na naší škole. Celkově by škola měla získat ,-Kč (85% z fondu EU a 15% ze státního rozpočtu). Zatím z této částky škola dostala ve školním roce ,-Kč. Závěry kontrol Okresní správa sociálního zabezpečení v Praze východ provedla pracovnice OSSZ paní Marie Boudová plánovanou kontrolu zaměřenou na kontrolu pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodového pojištění ve smyslu ustanovení 6 odst. 4, písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění, a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění. Kontrolované období Závěr šetření : V průběhu kontroly byla zaměstnavatelem, v souladu s ustanovením 98 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění, poskytnuta potřebná součinnost. Nápravná opatření nebyla uložena. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje provedla pracovnice KHS paní Pavla Cihlářová kontrolu v budově školy na Masarykovu náměstí 71 zaměřenou na prostorové a hygienické požadavky školní družiny. Závěr šetření: V průběhu šetření provedeném dle zákona č.258/2000sb., ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny závady

15 Školská rada Školská rada se sešla na začátku školního roku, aby projednala a schválila Řád školní družiny, Školní řád a Školní vzdělávací program. Uvedené dokumenty projednávali členové rady 30. srpna dubna 2011 proběhly řádné volby do školské rady. Z řad pedagogů se zúčastnilo 97% voličů, z řad zákonných zástupců téměř 19%. Zřizovatel své zástupce jmenuje. Z voleb vyplynulo, že ve volebním období budou ve školské radě naší školy pracovat jako zástupci zřizovatele Mgr. Hana Špačková, Ing. Pavel Matoška, Ing. Zuzana Miltnerová, za zákonné zástupce dětí Mgr. Kateřina Herdová, Gabriela Žvejkalová a Šárka Pánková a za pedagogy PaedDr. Jana Helebrantová, Mgr. Petra Rohlíčková a Mgr. Jana Svobodová. Školská rada se v novém složení poprvé sešla 3. května Cílem bylo se seznámit, zvolit předsedu (Ing. Zuzana Miltnerová), dohodnout způsob zápisů (přímo na místě a následně rozeslat elektronicky), den a hodinu případných zasedání (úterý v 18,00h v kanceláři školy) s možností elektronického způsobu vedení diskuze a hlasování. Dále rada odsouhlasila zvýšení poplatku za školní družinu na 200,-Kč/měsíc/dítě s plnou docházkou, s platbou maximálně 2x za rok. S diskuze členů o problémech nového způsobu stravování naší školy vzešly připomínky pro stravovací komisi, která byla sestavená zřizovatelem za účelem kontroly a dohledu nad kvalitou stravy a dodržováním hygienických a dalších předpisů zvýšit počet členů komise a kontroly dělat nepravidelně a namátkově. Také bylo doporučeno zřídit dětskou stravovací komisi v rámci žákovského parlamentu a jejím prvním počinem by měla být anketa mezi strávníky. Dětská komise začala pracovat v květnu. Anketa proběhla a její výsledky byly předány členům školské rady. Závěr V tomto školním roce se nám podařilo provoz vtěsnat do tří budov, které spravujeme na Masarykově náměstí č. 71 a č. 82 a v Olivově ulici č Budovu Pod Školou 1110 jsme předali ZUŠ, uvolnili jsme propůjčenou učebnu v ZUŠ na Masarykově náměstí a přemístili jsme školní družinu ze Sokolské ulice do hlavní budovy školy za kostelem. Na tělesnou výchovu nadále docházíme do městské sportovní haly a na Sokolské hřiště. Na obědy zatím chodí žáci i učitelé do bývalé školní jídelny v Sokolské ulici 1376, která slouží jako výdejna obědů. Doufáme, že v blízké budoucnosti budou vybudovány výdejny obědů v obou budovách školy na Masarykově náměstí. Současný stav počet budov je pro náš provoz vyhovující a nabízí nám další možnosti modernizace a zkvalitňování výuky, ovšem za předpokladu investování do stavebních oprav -1-15

16 a úprav. Mnohé granty a dotace nemůžeme využít, protože se týkají vybavení, pomůcek, specializovaných učeben, ale nelze je využít např. na sanační omítky, elektrické rozvody, rozšíření odpadů apod. A do nevyhovujícího prostoru je nesmyslné umístit například laboratoř Velmi kladně ale hodnotíme skutečnost, že prvňáčci absolvují svůj první školní rok v klidu a v krásném prostředí se zahradou. Takové prostředí jim umožňuje velmi citlivý přechod z mateřských školek do školy, s možností výuky některých předmětů v altánu na zahradě nebo na vycházkách. Přemístění školní družiny je z našeho hlediska také pozitivní. Děti mohou vyběhnout na školní zahradu nebo hřiště, mohou případně využít učebny a pomůcky. Jednodušší jsou i přechody mezi družinou a kroužky, které jsou většinou v budovách školy nebo v budově ZUŠ. V době hlavních prázdnin proběhla tolik potřebná oprava a částečná výměna oken v budově U Soudu. Ještě nás čeká konečné řešení zatékání do budovy U Slunečnice. Střecha je stará a stále se opakující záplatování je neekonomické. Na vhodné granty a dotace čeká část suterénu v hlavní budově a půdní vestavba U Soudu

17 Příloha č.1 I.základní škola, Říčany, Masarykovo nám.71, okres Prahavýchod Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Název organizace : I.základní škola, Říčany Masarykovo nám Říčany IČO : Zřizovatel : MÚ Říčany Statutární zástupce : Mgr. Škroníčková Svatava ředitelka školy Předmět činnosti : vzdělávání žáků : pronájem učeben a pracovny TV -1-17

18 Informace o závazcích a pohledávkách : Dodavatelsko odběratelské vztahy Závazky po lhůtě splatnosti : 0 Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti : 0 Kč Spolupráce s ostatními subjekty a mezinárodní spolupráce : Škola pravidelně spolupracuje se svým zřizovatelem, dr.kašparovou, OPPP Praha-východ, Dominem o.s., SK Umbrem a Okresní Husovou knihovnou. Dále spolupracujeme s říčanskými státními školami všech stupňů, se základními školami v Tehově a Čestlicích, ZUŠ, úřadem práce, DPS, domovem důchodců a sportovními organizacemi ve městě. Výsledek hospodaření : V roce 2010 byl vytvořen zisk ,87 Kč Tvorba a použití peněžních fondů : zůstatky k Fond FKSP ,81 Kč Fond odměn ,00 Kč Rezervní f. ze zlepšeného HV ,66 Kč Rezervní f. z ostatních titulů ,00 Kč Fond reprodukce majetku ,00 Kč -1-18

19 Výnosy Základní škola měla k dispozici prostředky ve výši ,24 Kč Výrazným zdrojem ZŠ jsou dotace poskytnuté krajským a městským úřadem : MÚ ,-- celkem ,-- na provoz ,-- protidrogová prevence ,-- oprava střechy KÚ ,-- Prostředky poskytnuté krajským úřadem jsou použity na přesně stanovené náklady, kterými jsou mzdy, odvody a ONIV. Dalším příjmem ZŠ jsou tyto položky : Příspěvky školní družina ,-- Pronájem bytů, tělocvičny a učeben ,-- Příjmy ze stravného ,50 Ostatní výnosy úroky ,98 - náhrady žáci ,-- - sběr, jiné výnosy ,76 - pojistné plnění ,-- Dotace projekt EU ,

20 Náklady KÚ ,-- Přesně určené náklady dle rozpočtu : mzdové náklady činily ,-- Kč, pojistné SZ +ZP ,-- Kč, příděl do fondu FKSP ve výši ,-- Kč a ostatní sociální náklady náhrada nemoc ,-- Kč ONIV byly ve výši ,-- Kč. Jde především o nákup učebnic, učebních pomůcek, drobného majetku, seminářů a cestovného. Dále je zde povinné pojištění. V roce 2010 byly veškeré prostředky vyčerpány. MÚ + vlastní zdroje ,37 Ostatní provozní náklady ZŠ jsou hrazeny z prostředků vlastních a z dotace od MÚ. Účtová třída 50. = ,51 Mezi nejvýraznější položky této skupiny patří nákup energií el.en ,--, plyn ,57, vodné-stočné ,90 Kč. Další výraznou položkou je nákup materiálu-celkem ,04, jde např. o úklidové prostředky 44376,--, odbornou literaturu 52005,70, kancelářské potřeby 47129,01, učebnice a učební pomůcky ,39, materiál pro ŠD 12381,--, nákup drobného majetku ,- ( Trezor, zvonění, pila, skartovač, tel.fax, vysavač, 2x skříňový systém ). Na účtě 501 je také nákup potravin ve výši ,94, tyto náklady jsou však kryty příjmem za stravné. Účtová třída 51. = ,86 Nákup služeb poštovné 16647,--, semináře 26550,--, protidrogová prevence 18000,-- Kč, ( na protidrogovou prevenci byla poskytnuta dotace od MÚ ve výši Kč, náklady jsou složeny z mezd, služeb a nákupu materiálu), náklady za telefon a internet 89570,46, revize ,--, služby účetní ,--, odvoz odpadu 58635,--, software 50942,--, náklady plavání 44206,--, desinfekce 4500,-- praní prádla 8052,-- a ostatní služby ve výši ,40 Kč (výroba klíčů, startovné soutěže, vstupné, ověřování, doprava ). Náklady na opravy instalatérské práce, oprava rozhlasu, odpadu,kotle, oken, vysavače ve výši ,-- Kč, malování 27900,-- Kč, oprava štítu 67733,--. opravy ŠJ oprava vodovodního potrubí, myčky, kotle 23641,-- Kč. Celkem bylo použito na opravy ,-- Kč

21 Účtová třída 52. = mzdy ,--, odvody SZ a ZP 20773,-- Kč. Mezi další náklady, které zatížily hospodaření školy patří bankovní poplatky ve výši 37030,-- pojistné ve výši 22731,-- ostatní poplatky přípojka el.en. ve výši 15000,-- platba podílu OZP za nezaměstnávání invalidů 72695,-- V roce 2010 byly tvořeny účetní odpisy ve výši ,-- Kč. V této výši byly převedeny prostředky do fondu reprodukce majetku. Dotace EU ,00 Účtová třída 50. Vybavení pro žáky - drobný majetek ,-- - učební pomůcky ,-- Účtová třída 51. Software ,-- Kč. Celkové náklady ZŠ mimo rozpočet KÚ byly ve výši ,37 Kč. Výsledek hospodaření za rok 2010 zisk ve výši ,87 Kč. Návrh na rozdělení zisku Vytvořený zisk v roce ,87 Fond reprodukce DHIM 0,-- Fond rezervní ,87 Fond odměn ,-- Zpracovala : Jaroslava Staňková -1-21

22 Příloha č.2 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok Zpracovala : Mgr. Lenka Prchalová metodik prevence sociálně patologických jevů Složení preventivního týmu: Mgr. Lenka Prchalová Mgr. Lenka Šourková Mgr. Zuzana Čásenská Ing. Lucie Nejedlá Mgr. Petra Rohlíčková Preventivní program schválila : Mgr. Svatava Škroníčková (ředitelka školy) -1-22

23 Pracoviště školy: 1. Masarykovo náměstí 71, Říčany - 2. stupeň 2. Masarykovo náměstí 82, Říčany - 1. stupeň 3. Olivova ulice 1308, Říčany - 1. třídy Peněžní ústav školy : Česká spořitelna, a.s., Na Příkopě 29, Praha 1, PSČ IČ: Pobočka Říčany, Masarykovo náměstí 35, Říčany IČO školy: DIČ školy: CZ

24 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle projektu 4. Vymezení cílové populace 5. Realizace programu 6. Specializovaná činnost, spolupráce s dalšími subjekty 7. Spolupráce s rodiči 8. Pedagogičtí pracovníci a prevence 9. Měření efektivity programu 10. Hodnocení prevence společensky nežádoucích jevů na škole v minulém roce 11. Přílohy -1-24

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Světice, příspěvková organizace pro školní roky 2015-2016 Zpracovala : Bc. Milena Rulcová a Mgr. Pavla Žižková Složení preventivního týmu: Mgr. Pavla Žižková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-12 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://zsricanyweb.mzf.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-12 Zpracoval: Mgr. Pavel Bednář V Říčanech

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Preventivní program školy Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2015/2016 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více