Hodslavice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Hodslavice VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM Č.j.:ZŠ FP-Hod/ / Hana Pirková Hodslavice/ Výroční zpráva o hospodaření za rok Výnosy za rok činily celkem: ,20 Kč 1/ transfery od MS kraje UZ přímé náklady na vzdělávání ,-Kč 2/ transfery od MS kraje UZ hustota a specifika ,-Kč 3/ transfery od MS krajeuz školní vybavení pro žáky 1. tříd 9 000,-Kč 4/ transfery od MS kraje UZ posílení platové úrovně ped.prac ,-Kč 5/ transfery od Obce Hodslavice ,-Kč 6/ transfery od MS kraje UZ ,-Kč 5/ výnosy z vlastní činnosti ,20Kč 6/ výnosy z hospodářské činnosti ,-Kč 7/ čerpání fondů-účelové dary ,-Kč Náklady činily celkem: ,43Kč ad1/ z transferů od MS kraje UZ ,- ad 2/ z transferů MS kraje UZ ,- ad 3/ z transferů od MS kraje UZ ,- ad 4/ z transferů od MS kraje UZ ,- ad 5/ z transferů od Obce Hodslavice ,39 ad 6/ z transferů MS kraje: UZ ,- ad 7/ z výnosů z vlastní činnosti ,04 ad 8/ z výnosů z hospodářské činnosti ,- ad 9/ čerpání fondů-účelové dary ,- Rozdíl mezi výnosy a náklady ,77Kč, to je zlepšený výsledek hospodaření. Rozbory nákladů : ad 1/ Náklady z transferů od MS kraje UZ náklady na přímé vzdělání Kč Mzdové náklady na platy pedagogických pracovníků: ,- Mzdové náklady ns platy nepedagogických pracovníků: ,- Ostatní osobní náklady ped.prac.: 4 000,- Ostatní osobní náklady neped.prac ,- Zákonné pojištění zdravotní: ,- Zákonné pojištění sociální: ,- náklady na platy a odvody: ,-Kč Ostatní neinvestiční náklady: v tomto členění: ,-Kč

2 MATERIÁL: učebnice ,50 uč.pomůcky ZŠ 7 018,50 uč.pomůcky 5 534,- uč.pomůcky DDHM od3000,-kč ,- uč.pomůcky do 2 999,-Kč 4 598,- osob.ochran.prac.pomůcky 1 938,- osob.ochran.prac.pomůcky ŠJ 1 020,- OOP 1069,- Spotřeba materiál celkem ONIV ,- SLUŽBY: Další vzdělávání PP ZŠ ,- DVPP 2 210,- DV účetní 1 100,- Ostatní služby ONIV celkem ,- JINÉ SOC.POJIŠTĚNÍ: zák.pojistka 4,2 promile ,- Jiné sociální pojištění celkem ,- NÁHRADY ZA den nemoci: náhrady den nemoci ŠJ 6 269,- náhrady na den nem. Neped.pr ,- náhrady celkem ,- Zákonné sociální náklady - FKSP ,- Kč ad 2/ Náklady z transferů od MS kraje účelové prostředky na asistenta pedagoga UZ 33015: ,-Kč Mzdové náklady ,- Zák. odvody na ZP 3 998,- Zák. odvody na OSSZ ,- FKSP 444,- Celkem ,-Kč ad3/ Náklady z transferů od MS kraje - UZ vybavení žáků 1. třídy - školní potřeby: 9 000,-Kč materiální výdaje 9 000,- Celkem 9 000,-Kč ad 4/ Náklady z transferů od MS kraje UZ posílení platové úrovně pedegogických pracovníků: ,-Kč

3 mzdové náklady ,- zák.poj ZP ,- zák.poj.sociální 51500,- zák.soc.nák.fksp 2 000,- Celkem ,- ad 5/ Náklady z transferů na provoz od zřizovatele: ,39 Kč -spotřeba materiálu ,14 -spotřeba energií ,37 -opravy a udržování ,45 -cestovné ,00 - služby ,93 -mzdové náklady ,00 -zákonné odvody z mezd ,00 -jiné soc.pojištění mezd 417,00 -zákon.soc.náklady FKSP 971,00 -jiné ostatní náklady ,50 celkem ,39 Kč V materiálních výdajích je obsažen běžný spotřební materiál,čístící prostředky, kancelářský materiál, také školní potřeby pro děti, drobný dlouhodobý hmotný majetek -nad 3000Kč a materiál vedený v operativní evidenci: od1000,- do 2 999,-Kč. Co se týká DDHM od 3000 do Kč byly z prostředků zřizovatele pořízeny například: 2 ks tabule Triptych á ,-Kč, travní sekačka á 9450,-Kč, kopírka á ,-Kč, elektronický docházkový systém školy á Kč, pro školní jídelnu ZŠ nápojový zásobník á Kč a vybavení nově otevřené třídy s náklady s tím souvisejícícími Kč. Významnou položku čerpání prostředků na provoz je spotřeba energií /plyn, el.energie, vody/, oproti roku 2010 se celkově zvýšila o Kč, což bylo zapříčiněno především tím, že nová dodavatelská firma plynu na naši žádost o vyúčování plynu k nereagovala a vyšší zálohy na plyn byly zaúčtovány jako dohadná položka pasivní. Z oprav byly provedeny pouze nutné údržbové práce, instalatérské, elektro a opravy již značně opotřebovaných spotřebičů v ŠJ. Úpravy nové počítačové třídy a pořízení nových vchodových dveří bylo hrazeno z rozpočtu Obce Hodslavice. V nákladech za služby jsou výdaje za poštovné, telefonní poplatky,zpracování mezd, softwarové služby, internetové služby, metodické materiály, revize, odvoz odpadů. Služby na údržbu počítačové sítě, platby za povinnou plaveckou vyuku žáků ZŠ, software aj. Oproti roku 2010 došlo ke snížení celkových výdajů za služby o ,-Kč. Mzdové náklady poskytnuté na doplatek základních platů nepedegogických pracovníků činily Kč / + odvody 35,42 %/, dále jsou zde zaúčtovány dohody o provedení práce doplatek za topiče a ostatní osobní náklady spojené se zprovozněním nové třídy. Jiné ostatní náklady jsou bankovní poplatky, zákonné pojištění žáků a jiné poplatky. Z výše uvedeného vyplývá, že rozdíl mezi výnosy a náklady z transferů zřizovatele činí mínus ,39Kč. Tento rozdíl je pokryt z výnosů z vlastní činnosti školy viz níže. Podrobné členění nákladů z transferů zřizovatele je samostatnou přílohou této zprávy. ad 6/ Náklady z transterů MS kraje UZ :

4 Tyto prostředky jsme získali na základě projektu, který probíhá od do a je schválen v celkové výši ,-Kč.Jedná se o neinvestiční dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V loňském roce jsme obdrželi první zálohu Kč, kterou jsme čerpali ve výši ,-Kč. Za tyto prostředky jsme nakoupili vybavení počítačové učebny - 12 ks počítačů s monitorem a 3 ks počítačů bez monitoru pro děti, počítačové stoly, 4 ks interaktivní tabule pro vyuku nejen v počítačové učebně a 12 ks notebooků pro pedagogy. Dále se z tohoto projektu hradily ostatní osobní náklady dohody o provedení práce- vypracování učebních materiálů a ostatní náklady s projektem spojené. V rámci roční uzávěrky, byla dle metodiky MS kraje vytvořena tzv. dohadná položka aktivní ve výši vynaložených nákladů a to ve výši již zmíněné ,-Kč. ad 7 /náklady z výnosů z vlastní činnosti: ,04 Kč Jsou to náklady na služby a materiální výdaje související s vlastní činností školy: Stravování dětí a závodní stravování zaměstnanců, učební pomůcky hrazené dětmi, plavecká vyuka dětí ZŠ a, cestovné dětí, které si sami hradí a podobně: ZŠ : -spotřeba materiálu školní mléko 7 193,- -odměny za sběr 3 015,- -charita/drob.předměty 1 195,- -učební pomůcky 2 988,- -cestovné dětí ,- -pracovní sešity dětí ,- -sbírka Život dětem 1 875,- -cestovné děti 2 380,80 -cestovné na bazén 7 920,- -služby plavání ,- -školení 1 200,- Celkem ,80 -potraviny ,27 celkem ,27 ŠJ Potraviny ,97 celkem ,97 Materiál 373,- Cestovné Služby 50,- Plavecká vyuka dětí ,- Celkem ,-Kč Ad8/ náklady z hospodářské činnosti: ,- ZŠ Materiál zájmové kroužky ,- DDHM Materiál 3 600,- Energie plyn ,- Elektrická energie ,-

5 Voda 3 900,- Odpady 1 050,20 Celkem ,20 Potraviny ,- Materiál čistící 520,80 Mzdové náklady hosp.činnost ,- Zákonné odvody na ZP 7 187,- Zákonné odvody na OSSZ ,- Zák.poj. 335,- FKSP 808,- Náhrady na nemoc 954,- Celkem ,80 -energie/nájem/hč 2 340,- Celkem 2 340,- Ad9/ čerpání rezervního fondu tvořeného účelovými dary ,- ZŠ Software ,- Materiál 1 304,- Služby 2 000,- Opravy 1 920,- Záclony 1 079,- Fyzická inventura se uskutečnila k Dokladová inventura závazků a pohledávek k , porovnání dokladů dne V roce 2011 proběhla kontrola České školní inspekce. Kontrola z KHS ve ŠJ a. Kontrola zřizovatele. Kontrola OSSZ Nový Jičín. Zápisy z kontrol jsou uloženy v ředitelně ZŠ. Měsíčně je kontrolován výběr stravného u ŠJ a a taktéž soupis faktur za potraviny, vše je porovnáváno s účetnictvím. Minimálně 4 x ročně je namátkově kontrolován stav pokladní hotovosti. Vypracovala: Pirková Hana, účetní školy Schválila: Mgr Martina Holubová, ředitelka školy V Hodslavicích

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013. Vypracovala: Michaela Malá.. ekonomka školy. Schválila: Mgr. Fronika Burešová..

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013. Vypracovala: Michaela Malá.. ekonomka školy. Schválila: Mgr. Fronika Burešová.. Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/ 31, příspěvková organizace IČO: 60254190, PSČ 466 01 tel., fax: 483317588, e-mail: sekretariat@specialniskola-jbc.cz organizace zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace Jeremenkova 2, Ostrava Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Za PO: PhDr. Iva

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2011

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2011 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Riegrova 7 Datum vzniku: 1.1.2003 572 01 Polička IČO: 75008017 právní forma: příspěvková organizace

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Gymnázium J.A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského čp. 169 IČ: 603 717 57 Uherský Brod, PSČ

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vyhotovila: Ing. Hana Gawelczyková

Více

Mateřská škola Levínská Olešnice okres

Mateřská škola Levínská Olešnice okres Karel Pítro - kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz, schneide@wo.cz Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 4. 6. 2009

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace IČ: 47813563 1 A) Základní údaje o organizaci Název organizace:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2006 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského č.p. 169 IČ: 603 717 57 Uherský brod,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A J I H L A V A, D E M L O V A 32, 58606 J I H L A V A Obsah 1. Charakteristika organizace..3 2.

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více