ZELENOU! MÁŠ. Mezikulturní vzdělávání. Metodická příručka pro učitele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZELENOU! MÁŠ. Mezikulturní vzdělávání. Metodická příručka pro učitele"

Transkript

1 MÁŠ ZELENOU! Mezikulturní vzdělávání Metodická příručka pro učitele V rámci evropského projektu Alter Ego připravila Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s programem Varianty Člověka v Tísni a Českými centry. Editor: Jan Husák,

2 KOORDINÁTOR PROJEKTU ALTER EGO V ČESKÉ REPUBLICE Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničí ČR. Jejich posláním je rozvíjet dialog se zahraniční veřejností v oblasti kultury, vzdělávání, obchodu a turismu, a spoluvytvářet tak obraz České republiky jako moderní a dynamické země. V současné době působí ve světě 24 center ve 21 zemích na 3 kontinentech Česká centra se v roce 2008 stala koordinátorem evropského projektu Alter Ego společně s dalšími zahraničními kulturními instituty sdruženými v síti EUNIC SPOLUPRÁCE NA PŘÍRUČČCE Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní organizace, think-tank, působící v oblasti mezinárodních vztahů. Svojí činností se postupně zařadila mezi přední nevládní subjekty v České republice ve svém oboru. Posláním AMO je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu dění. Poskytuje prostor pro vyjadřování a realizaci idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi. Asociace zprostředkovává dialog mezi zástupci široké veřejnosti, akademické sféry, občanského sektoru, politiky a byznysu. Dlouhodobě podporuje zájem občanů České republiky o mezinárodní otázky a poskytuje jim informace nezbytné pro utváření vlastního názoru na současné mezinárodní problémy. Svoji činnost soustředí Asociace pro mezinárodní otázky do tří základních pilířů: 1. výzkum, 2. vzdělání, 3. podpora otevřené společnosti Program Varianty chce přispívat k rozvoji svobodného a zodpovědného jednotlivce, který se orientuje v současném světě, otevřeně a kriticky přistupuje k informacím a názorům a pozitivně ovlivňuje život společnosti a prostředí, ve kterém žije. Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni proto všestranně podporuje zavádění interkulturního vzdělávání (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV) do českého školství. Program je úzce provázán s dalšími vzdělávacími aktivitami společnosti Člověk v tísni, jakou je třeba program Jeden svět na školách. Spolupracuje i s ostatními projekty společnosti Člověk v tísni, například s Programy sociální integrace, kde se zaměřuje na spolupráci se školami, které navštěvují děti ze sociokulturně odlišného prostředí, nebo se sekcí humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Program Varianty nabízí krátkodobé i dlouhodobé kurzy na téma multikulturní výchovy a globální rozvojové výchovy, a to pedagogům, pracovníkům NNO, státní správy a studentům. Program Varianty také vydává a připravuje k tématům publikace, metodické listy a odborné statě PARTNEŘI PROJEKTU PATRON PROJEKTU Tonya Graves ZÁŠTITA Záštitu nad projektem převzal ministr školsví Mgr. Ondřej Liška

3 Slovo úvodem... 1 Jak naložit s touto příručkou?... 2 Milí studenti!... 3 Cíl programu... 4 Podoba aktivity Máš zelenou!... 4 Struktura programu... 5 Cílová skupina... 5 Časová náročnost... 5 Organizátoři... 6 Účastníci... 6 Co připravit?... 6 Jaké jsou role?... 8 Rozdělení pozic Jak probíhá realizace? Co říci účastníkům programu úvodem? PRAVIDLA DISKUZE: TÉMATA DISKUZE: Tipy na bližší informace Vyhodnocení interaktivních cvičení a her Vyhodnocení role games Měla by se také zmínit témata : Přílohy Malby finalistů soutěže Alter Ego v České republice... 44

4 Slovo úvodem Vážení učitelé, dostává se vám do rukou metodika vzdělávací hry pro studenty Máš zelenou!, která vznikla v rámci české části realizace celoevropského projektu Alter Ego. Jeho hlavní náplní byla soutěž pro středoškoláky z evropských škol. Studenti měli vytvořit dvojportrét autora a jeho skutečného či fiktivního vrstevníka z odlišného etnického, kulturního či sociálního prostředí. Metodika Máš zelenou! úzce navazuje na problematiku mezikulturního vzdělávání zejména na středních školách. Je psána tak, aby s ní mohli pracovat především sami studenti, kteří v rámci výuky dostanou prostor blíže se seznámit s tematikou. Vytvoří organizační tým, rozdělí si úkoly a připraví program pro své spolužáky nebo studenty dalších tříd či seminárních skupin. V příručce jsou všechny potřebné podklady, které si studenti dle instrukcí vytisknou nebo okopírují. Program Máš zelenou! a jeho další rozvedení společně s projektem Alter Ego přinášejí nové podněty a nápady do výuky. Také navazují na rámcové vzdělávací programy ZŠ a SŠ a průřezová témata, jako je např. multikulturní výchova, výchova k evropským a globálním souvislostem, osobnostně sociální výchova apod. Obsahově pracují s problematikou migrace, globalizace, mezietnických vztahů, klimatu společnosti atp. Pedagog, který je programu přítomen, si ale musí být vědom rizik, která tento prvek může přinést. Při jakýchkoliv nevhodných poznámkách či prezentacích radikálních názorů musí zareagovat tak, aby vše uvedl na pravou míru. Učitel by měl zasahovat, pokud toho není schopna sama skupina studentů. Věříme, že vám program Máš zelenou! pomůže zpestřit výuku a stane se jednou z možností, jak vzdělávat studenty. 1

5 Jak naložit s touto příručkou? Příprava programu je vhodná např. v seminární skupině nebo v rámci projektového týdne / práce. Pro provedení programu a jeho přípravu je zapotřebí minimálně 5 studentů. Každá organizátorská role může být však realizována více studenty, např. dvěma i třemi, což napomáhá zdárnému průběhu i samotným přípravám studenti nemusí pracovat jednotlivě. Na přípravu programu doporučujeme vyčlenit 2 vyučovací hodiny v rozmezí 1 týdne a čas na realizaci 3 hodiny. Na první hodině budou studenti seznámeni s programem, zjistí se míra zájmu jednotlivců zapojit se do příprav a organizace, rozdělí se role a úkoly. Detailnější přípravu mohou studenti dostat za domácí úkol. Je dobré zdůraznit, že úspěšnost celého programu záleží na jejich angažovanosti a zodpovědném přístupu. Druhou hodinu (po několika dnech) studenti prodiskutují možnosti, vzájemně zkontrolují zadané úkoly. Pedagog pomůže s případnými dotazy a při přípravě studentů zjistí jejich zapojení i případná rizika nezdaru. O rizicích se všichni společně pobaví tak, aby pokud možno sami studenti nalezli nejvhodnější způsob, jak tato rizika řešit či jak jim předcházet. V tuto chvíli by studenti měli být připraveni provést program pro své spolužáky nebo paralelní třídy či studenty mladších ročníků. Nejvhodnější je program prezentovat na středních školách, případně v ročnících odpovídajících nižším ročníkům víceletých gymnázií. Samotná realizace trvá 3 hodiny čistého času, tedy 180 minut plus krátká příprava. Po skončení programu je vhodné sejít se se studenty, kteří se podíleli na realizaci, a probrat s nimi celý proces, jeho slabé a silné stránky, co by se dalo příště udělat lépe. Je možné provést hodnocení dle instrukcí v příloze (Hodnocení interaktivních her). Pokud se v kolektivu vyskytují např. cizinci, není vhodné zaměřovat se při diskusi a programu na ně jako na zástupce jiné kultury. Je důležité zapojit celý kolektiv, všechny jednotlivce. 2

6 Milí studenti! Už jste se někdy zamysleli nad tím, jaké by to bylo, kdybyste zrovna vy žili v jiné zemi? Nebo snad menšinové komunitě? Už jste si někdy představili, že i vy sami jste okolím vnímáni jinak? Přináší vám toto vnímání nějaké nepříjemnosti? Nebo jste si podobnou zkušeností sami prošli? Jak vás to dokáže vnitřně ovlivnit? Dělali byste některé věci jinak, s větším porozuměním a s větší snahou o pochopení druhého? Dokázali byste poté řadu životních situací řešit s chladnější hlavou a větší rozvahou? Každý je doma ve své zemi a ve své komunitě, mezi svými přáteli a známými. Jakmile však opustíme hranice svého domova, ať již obce, města či státu, stáváme se cizinci v nových komunitách. Snadno se tak můžeme stát terčem předsudků a můžeme být nahlíženi skrze stereotypy druhých. Proces integrace je náročný, nicméně člověku jako stvoření společenskému do značné míry přirozený. Společnost neustále naráží na problémy s integrací. Jedním z důvodů je nesmyslná xenofobie, či přímo rasismus, pramenící často z vlastního strachu, obav a neznalosti poměrů. Každý člověk mívá často potíže s tím, že za normální považuje pouze to, co zná ze své minulosti principy chování, jednání, zvyky, etiketu, normy atd. Dokáže-li se však jedinec dostatečně otevřít novým impulsům a vnímat je v plné šíři, často sám na sobě pozoruje mnoho neduhů, které se poté snaží odbourat. Vlastně se ale snaží dostat sám k sobě ke svému Já. Nebo snad druhému Já? Na světě máme z tohoto pohledu více kultur než jedinců. Každý jedinec má svoji vlastní kulturu a společné aspekty vícera jedinců vytvářejí další společné kultury, a to na bázi různých skupinových vazeb a kulturních vzorců daných skupin. Nejvíce zdůrazňované jsou tzv. kultury národní, popř. etnické. Buďme si tedy vědomi této neuvěřitelné rozmanitosti pojmu kultura. Zároveň mějme na paměti, že každý z nás se dennodenně pohybuje mezi různými prostředími a kulturami a v každé reaguje trochu jinak mezi svými nejbližšími přáteli, v rodině, mezi kamarády, známými, na oslavě, ve škole, ve sportovním kolektivu, v zájmovém kroužku, mezi lidmi neznámými, příjemnými, nepříjemnými, společensky jinak postavenými apod. Pojem 3

7 kultura tedy zahrnuje i subkultury a způsoby jednání a myšlení každého jedince jako osobnosti. I těchto otázek se program Máš zelenou! dotýká. Cíl programu Zvýšení mezikulturní citlivosti účastníků a upozornění na problematiku migrace a azylu. Podoba aktivity Máš zelenou! Základní myšlenkou programu je poskytnout studentům příležitost v praxi se přiblížit procesu získávání azylu. V žádném případě se simulovaná procedura neshoduje s čistě reálnými podmínkami, pouze z nich částečně vychází. Každá ze skupin studentů dostává za úkol získat azyl pro jednoho cizince. Cizinci jsou specifikovaní životopisy a dalšími informacemi. Získání azylu znamená řádnou byrokratickou proceduru a proces posuzování všech okolností jednotlivce, což není jednoduché. Avšak byrokracie není stěžejní částí aktivity je jen pomocným metodickým vodítkem. Účastníci se během programu prokousávají úřednickou mašinérií tak, aby se dokázali se svým cizincem částečně sžít a zároveň jeho osobnost dále rozvíjeli dle svých představ. Je samozřejmé, že tento proces vede ke značné projekci předsudků a stereotypů na dané typy cizinců. Po skončení první aktivity, která trvá hodinu, následuje její vyhodnocení. Účastníkům jsou kladeny otázky na jejich zážitky a postřehy ze hry a zároveň probíhá diskuse o jejich osobních zkušenostech a názorech. Postupné zapojování osobní roviny a témat, která se dotýkají účastníků, vytváří poté živnou půdu pro následnou diskusi. Souběžně jsou taktéž využity další charaktery účastníků, tak jak byly zadány na začátku programu: novináři představí jednotlivé cizince a raportéři poté samotný průběh aktivity v jednotlivých skupinách. V závěru druhé fáze všichni účastníci v plénu rozhodují, zda daným cizincům bude azyl udělen získá-li cizinec zelenou. Důležité je získávat okamžitě zpětnou vazbu, proč ano a proč ne opět pro potřeby následné diskuse. Mezi druhou a třetí částí je přestávka, aby si účastníci mohli sdělit dojmy, odpočinout si, pobavit se nad jinými tématy, aby se předešlá zkušenost uložila hlouběji do jejich 4

8 vědomí. V následné diskusi se podrobněji rozebírají naťuknutá témata a získané postřehy o účastnících diskuse (jak směřovat diskusi, popř. zda jste si všimli nějakých zajímavých poznámek, které stojí za další rozvedení). Struktura programu Program se skládá ze tří základních částí: 1) Azylová procedura aktivita studentských týmů 2) Vyhodnocení aktivity a jejího průběhu a samotné udělování azylu 3) Diskuse s hlubším záběrem nad otevřenými tématy Cílová skupina Studenti SŠ, případně 2. stupně ZŠ ve věku od 12 let Ve středoškolských třídách se často stává, že kolektiv není zcela zdravý a plně funkční. V takovém případě je nutné mít tuto skutečnost na mysli a respektovat vazby a vzájemné postoje, které ve skupině jsou. Velikým úkolem lektorů je pomoci kolektiv přivést na myšlenku vzájemně se ucelit nebo např. jednotlivé konfliktní vazby uvolnit zejména jedná-li se o důvody spojené s mezikulturní problematikou. Zde je dobré upozornit, že problematika kultury je mnohovrstevnatý institut, který zdaleka neobsahuje jen národností či etnickou odlišnost. Budeme-li kulturu vnímat v jejím nejširším pojetí, jako soubor zvyklostí, tradic, interakcí, zážitků a zkušeností každého jednotlivce, můžeme dojít k mnohem lepším výsledkům. Časová náročnost Samotná prezentace programu i s diskusí by měla trvat 3 hodiny. První fáze: 1 hodina Druhá fáze: cca 40 minut Pauza: minut Třetí fáze plus diskuse: 1 hodina 5

9 Samozřejmě je nutné počítat i s časem na přípravu materiálů, sladění organizačního týmu a ujasnění úkolů. Příprava by měla probíhat částečně ve škole za účasti pedagoga, ale i mimo vyučování. V průběhu je možné flexibilně reagovat a dle uvážení lektorů či vyučujícího některé části časově upravit pro aktuální podmínky. Organizátoři Minimální počet organizátorů je 5. Jejich funkce je přijmout v první fázi roli daného úředníka či lékaře a vydávat účastníkům formuláře a zadávat jim úkoly. Poté vedou vyhodnocovací fázi a řídí diskusi. Je-li program prováděn pro více než 30 účastníků, je vhodnější, aby byly diskusní skupinky ve třetí fázi rozděleny na menší. Počet organizátorů to dovoluje, neboť diskusi mohou řídit jen dva mohou se doplňovat. Ve výjimečných případech i jeden schopný a zkušený lektor. Účastníci Pro plné využití potenciálu programu Máš zelenou! je nejvhodnější skupina 30 studentů. Program je však koncipován tak, aby počet mohl být variabilní. Nejvyšší únosnou horní hranicí je 60 studentů. Při této variantě je ovšem velmi důležité, aby závěrečná, třetí část (diskuse) byla rozdělena do menších skupin, ideálně po 20, případně 30 studentech. Nejnižší hranice počtu účastníků je 20 (využití všech charakterů v první fázi). Co připravit? Všechny materiály jsou v přílohách této brožury, zde jde pouze o jejich shromáždění pro přehled a pro potřeby přípravy. 1) Složky pro účastníky: Každý z účastníků dostává předem připravené složky na začátku, ideálně při vstupu do místnosti, kde bude program zahájen. Jelikož jsou účastníkům přidělovány různé role, je nutné předem připravit složky s informacemi pro pracovníky agentury, novináře a raportéry. Nejvhodnější je použít obálky, do kterých se roztřídí následující materiály. Podle vstupních informací se na rohu obálky barvou vyznačí skupina (celkem 5 skupin) a písmenem se označí daná role v rámci skupiny (N novinář, R raportér, P pracovník agentury). Označení slouží pro přehled lektorů, aby bylo jasné, že všechny role jsou rozdány mezi účastníky. 6

10 Složka obsahuje: 1. Vstupní informace s přivítáním a se základními informacemi. Mezi ty patří role, kterou bude účastník zastávat v první fázi programu. Ve většině případů se jedná o pracovníka agentury nebo novináře a raportéry (Vítej!). 2. Základní informaci s odůvodněním žádosti o azyl (Důvody migrace). 3. Základní žádost o azyl. (do jedné obálky na skupinu). Obálka s žádostí o azyl určuje vedoucího skupiny. 4. Materiály k problematice migrace. 2) Formuláře: Formuláře mají u sebe úředníci, se kterými postupně přicházejí účastníci do styku. 1. Povolení ke vstupu do uprchlického tábora Vydává jej správní úřad. Povolení musí být dostatečné množství, jelikož každý tým musí do tábora vstoupit minimálně třikrát (vydání životopisu, potvrzení vyplněného životopisu, potvrzení vyplněné lékařské zprávy). Je nutné mít také na paměti přísnost ředitele uprchlického tábora. Proto je třeba mít v zásobě dostatek formulářů pro případ, že by studenti nebyli schopni dostatečně přesně definovat důvod své návštěvy v uprchlickém táboře. V takovém případě totiž ředitel tábora musí žádost zamítnout a znehodnotit (např. přeškrtnout). Pro účel další návštěvy je potřeba nového, dosud nepoužitého formuláře. 2. Lékařská zpráva Vydává ji lékař. Stačí pouze jedna na tým, ale je lepší mít jich pár v zásobě. 3. Životopis Vydává jej ředitel uprchlického tábora. Jeden životopis připadá na jednoho uprchlíka, tedy na jeden tým. Je již částečně předpřipraven, další informace doplňují sami účastníci. 7

11 4. Odvolání proti zamítnutí žádosti o azyl Vydává správní úřad. Minimální počet musí být shodný s počtem týmů. Jaké jsou role? Rolí je hned několik a jejich vzájemná provázanost je poměrně hluboká, proto se pokusíme o co nejsrozumitelnější charakteristiku činnosti jednotlivých postav a jejich vztahů s ostatními. Organizátoři / lektoři si rozdělí pozice úředníků. Studenti zjistí svoji roli podle vstupní složky. Výhradně studentské role: Pro lepší pochopení doporučujeme pročíst přímo s listem Vítej! pro daný charakter. NOVINÁŘ: Tato postava se v první fázi nikde neprezentuje, popř. zapírá svoji roli. Novináři absolvují celý proces žádosti o azyl se skupinou a jejich úkolem je tajně monitorovat postup skupiny a při závěrečném hodnocení, tedy v druhé fázi, jej prezentovat. Úkolem novináře je pozorovat dění a náladu vně týmu. Jejich úkolem je popis procesů, jakými skupina při výkonu procházela, při střetávání s úředníky a jejich zadáním. Tedy co se dělo, jak se skupina zorganizovala, jak pracovala, kde se vyskytly nějaké problémy a jaké dojmy si z jednotlivých stanovišť účastníci / pracovníci agentury odnesli. Jak se chovají úřady a úředníci během výkonu své práce? RAPORTÉR: Úkolem raportéra je pozorovat dění a náladu uvnitř týmu a poté, při společné diskusi, prezentovat hlubší myšlenkové rozpoložení týmu. Jedná se o mluvčího celé skupiny, který popisuje také osobu cizince, pro kterou skupina získávala azyl. Měli by být schopni prezentovat důvody, proč se účastníci rozhodli dotvořit osobu cizince právě určitým způsobem. Zároveň informují o tom, jak členové skupiny hovořili o cizinci, jaké stereotypy používali, vtipy apod. Raportéři jsou dva, aby se mohli před prezentací poradit a domluvit. Jejich činnost je velmi důležitá pro zdárné pokračování programu. 8

12 PRACOVNÍK AGENTURY: Pracovníků je ve skupině nejvíce, neboť zejména jejich myšlenkové procesy a smýšlení o migrantovi jsou základním kamenem první části programu. Každý ze studentů, není-li dáno jinak, je právě zaměstnancem agentury. Organizátorské role: ŘEDITEL AGENTURY: Každá organizace, agentura či jiné uskupení má svého vedoucího či ředitele. Nejinak je tomu i u organizace, pro kterou pracují naši studenti. Jedná se o postavu, která nemá stálé stanoviště a pohybuje se po celém herním prostoru. Studenti tak mají znesnadněn úkol najít ředitele, kterého právě potřebují (kvůli povolení / potvrzení). Ředitelovým úkolem je potvrzovat svým pracovníkům žádosti o vstupy do uprchlických táborů. Bez jejich potvrzení nemůže skupinka do tábora vstoupit a získat tam požadované informace. Na závěr pak musí ředitel potvrdit žádost o azyl, případně odvolání k soudu, aby byly jednotlivé dokumenty platné. Jelikož je jedinou pohybující se postavou, má také důležitou organizátorskou roli, neboť jako jediný ze zapojených organizátorů může sledovat aktuální vývoj hry a reagovat na něj např. popohnat studenty nebo úředníky, prodloužit nebo zkrátit první fázi atp. LÉKAŘ: Součástí každé žádosti o azyl je i lékařská zpráva, vypovídající o zdravotním stavu uprchlíka. Lékař vydává formulář pro lékařskou zprávu, který budou muset studenti vyplnit částečně na základě informací, které získají z životopisu v uprchlickém táboře, a částečně na základě svých vlastních představ o uprchlíkovi. Samozřejmě je možné vytvářet zprávu nejen na základě svých představ, ale řídit se také zadáním úkolu protlačit uprchlíka skrze byrokratické překážky. Pak lze volit takové údaje, které by se mohly zdát jednotlivým úředníkům nejlíbivější. O těchto principech by měl taktéž informovat novinář nebo raportér. Lékař pak musí zprávu potvrdit. Potvrzuje také závěrečnou žádost o azyl s přiloženou lékařskou zprávou. 9

13 VEDOUCÍ UPRCHLICKÉHO TÁBORA: V uprchlickém táboře je uprchlík v současné době zadržován, a pokud budou studenti potřebovat jakékoliv dodatečné informace o něm, budou muset navštívit ředitele tábora a informace si vyžádat. Není možné postihnout všechny eventuality, takže vedoucí by měl být člověk s improvizačním talentem. Vyžádat si informace je možné pouze s platným povolením o návštěvě uprchlického tábora. (Platné znamená potvrzené od ředitele agentury.) Tato povolení se vydávají na správním úřadě. V uprchlickém táboře získávají účastníci základní životopis svého uprchlíka, který musí sami dopracovat a který obsahuje informace užitečné pro vyplňování lékařské zprávy. Vedoucí tábora musí účastníkům neustále připomínat, že mají dokumenty doplňovat dle svého uvážení. Od vedoucího uprchlického tábora budou také potřebovat potvrzení lékařské zprávy, aby bylo skutečně jasné, že se jedná o toho konkrétního uprchlíka. Vedoucí též potvrzuje řádně vyplněný životopis. Při každé návštěvě ředitele je nezbytně nutné mít vyplněné a ředitelem agentury potvrzené povolení o vstupu do uprchlického tábora s uvedeným účelem návštěvy. Účel návštěvy musí být velmi jasně stanoven a ředitel velmi přísně posuzuje, zda je uvedený účel skutečně shodný s tím, co pracovníci agentury po řediteli chtějí. Tento aspekt vede účastníky k jasným formulacím, které s právními záležitostmi souvisejí. SPRÁVNÍ ÚŘAD: Správní úřad je orgán státní moci příslušný k posouzení dané žádosti o azyl. K tomu ovšem potřebuje kompletní žádost o azyl, kterou musí skupina vyhotovit. Ale hezky popořádku. Správní úřad vydává formulář povolení ke vstupu do uprchlického tábora. Ten musí být řádně vyplněn a podepsán ředitelem agentury. Předmět návštěvy může být vyplněn chybně, ale to už posoudí ředitel uprchlického tábora. Ředitel agentury potvrzuje také doplněný životopis uprchlíka, vyhotovený účastníky. Potvrdit jej může pouze v případě, že je skutečně kompletní. Žádost může přijmout, pouze pokud obsahuje všechny náležitosti: životopis, lékařskou zprávu a samotnou žádost o azyl. Při naší hře se všechny žádosti zamítají, aby se týmy studentů mohly dostat i k dalšímu orgánu, který má co do činění s žádostí o azyl, a tím je soud. Výjimkou by měly být jen velmi kvalitně vypracované žádosti. SOUD: Soud přijímá odvolání proti rozhodnutí správního úřadu. Odvolání studenti vypracují sami a přiloží k němu veškerou dokumentaci, kterou přikládali k žádosti o azyl. V 10

14 odůvodnění odvolání se účastníci musejí zaměřit na nedostatky, které jim byly vytčeny správním úřadem. Tolik k popisu jednotlivých rolí. Jelikož však charakteristika obsahovala také všemožné dokumenty a nezbytná potvrzení, které mohou působit poněkud matoucím dojmem, uvádíme přehlednou tabulku, která jasně udává, jaké potvrzení daný formulář potřebuje k tomu, aby byl platný (mimo kompletace ze strany studentů). Povolení ke vstupu do uprchlického tábora Ředitel agentury ANO Lékař Vedoucí uprchlického tábora Správní úřad ANO Životopis ANO ANO Lékařská zpráva ANO ANO Žádost o azyl ANO ANO ANO Rozdělení pozic Před zahájením hry je nutné rozdělit si úlohy a pozice. Hra je totiž prostorově náročnější, proto je třeba přizpůsobit ji místu. Ideální je, když jsou jednotlivá stanoviště (úřad, lékař atd.) v oddělených místnostech. Ve skutečnosti jsou od sebe tyto úřady značně vzdáleny, podle zákonů schválnosti nejlépe každý na jiném konci města. Vzdálenost mezi stanovišti dělá hru akčnější a udržuje studenty v pohybu, což je důležité pro zachování pozornosti. Přesuny též dávají studentům čas na diskusi o dalším postupu. S rozdělením pozic souvisí i jejich řádné označení, aby se účastníci lépe orientovali v prostoru. Jedinou indicií, kterou je potřeba poskytnout, je prostorové vymezení, kde hra probíhá. Nechceme přece někoho rušit v jeho programu nebo naopak shánět chybějící týmy z různých koutů budovy, kde hra již neprobíhá. Jak probíhá realizace? Základem celého projektu je aktivita a napětí. Rozfázujeme si jednotlivé postupy tak, aby bylo vše srozumitelné a jasné: 11

15 Krok č.1: Nejprve je třeba rozdat všem účastníkům obálky (složky) s označeními tak, aby v každé skupině byli 1 novinář a 1 až 2 raportéři, ostatní jsou pracovníky agentury. Informační složky / obálky se vydávají nejlépe při vstupu do sálu / zahajovací třídy. Po rozdělení obálek se shromáždí všichni držitelé stejně označených obálek. Každý si prostuduje instrukce obsažené v obálce. Krok č. 2: Přivítání a krátké vysvětlení toho, co je cílem hry. Ze začátku jsou informace velmi kusé, aby účastníci sami smysl a význam hledali Co říci účastníkům programu úvodem? Většina účastníků jsou pracovníci nevládní agentury, která se zabývá pomocí uprchlíkům a podporou jejich žádosti o azyl, není-li ve složce definováno jinak. Žádost o azyl není jednoduchou záležitostí, a je tedy zapotřebí trpělivosti a vytrvalosti. Cílem každé skupiny je udělení azylu svěřenému uprchlíkovi. Cíle nemusí být dosaženo, jelikož v cestě stojí nelehké úkoly a také časový limit. Objasnit, že veškeré byrokratické orgány jsou různě umístěny, a také představit jednotlivé úředníky. Studentům se zdůrazní, že je třeba, aby se aktivně zapojili a nad jednotlivými problémy sami přemýšleli. Musejí se sami ptát a vyžadovat informace na správných místech, jinak získají jen základní instrukce. Účastníci by měli přemýšlet o osobě migranta, o jeho individualitě, a na základě toho doplňovat informace do formulářů. Časový limit na první část je jedna hodina, poté se všichni sejdou v zahajovací místnosti a začne část druhá. Po úvodu se jednotliví úředníci rozejdou na předem určená stanoviště, kde budou čekat, až je jednotlivé týmy najdou. Fáze 2: Krok č. 3: Nyní je třeba jen pozorovat, jak si účastníci počínají. Doporučujeme nezasahovat a neradit, pokud ano, tak jen v případech, které nesouvisí s hrou, nebo když dochází k porušování pravidel. Zásahy jsou na zvážení organizátorů, avšak doporučujeme zasahovat co nejméně, a nechat tak většinu na tvůrčím duchu žáků. 12

16 Toto se netýká případů, kdy studenti sami přijdou s žádostí o radu či pomoc ve smyslu organizačním. Ředitel agentury má pravomoci organizačního rázu a může napomínat úředníky, aby urychlili činnost, nebo pomáhat svým podřízeným a radit, jak nejlépe vyplnit formuláře. Z počátku může s tímto monitoringem pomáhat i soudce, neboť k němu se dostávají týmy jako k poslední instanci. Úředníci se chovají jako typičtí úředníci, dbají na přesná vyjádření, mohou na chvíli opustit svoji kancelář (např. zanechají lístek přijdu za 5 minut ) apod. Je však nutné dbát na to, že úředníci / organizátoři mají zodpovědnost za zdárný průběh aktivity, a proto svého postavení nemůžou zneužívat tak, aby to ohrozilo průběh hry. Krok č. 4: Po uplynutí časového limitu 60 minut se všechny týmy opět sejdou. Na to je třeba upozornit v úvodu. Úředníci by měli týmy upozorňovat na ubývající čas. Ředitel agentury má v tomto koordinační funkci. Když se opět všichni shromáždí na výchozím místě, začne prezentace jednotlivých týmu a jejich uprchlíků. Prvním úkolem novinářů každého týmu bude říci několik slov o praktickém průběhu, resp. souboji s byrokratickým aparátem. Zde je možno několik modifikací není nutné, aby mluvili novináři všech týmů, ale třeba jen vybraní jedinci nebo ti, kteří budou chtít sami něco poznamenat. Záleží na novinářské sdílnosti a na tom, zda moderátor usoudí, že všichni v sále mají přehled o tom, co probíhalo a jak. Po novinářích následují raportéři, kteří představí jednotlivé uprchlíky, vylíčí vnitřní dění ve skupině, její nálady vůči uprchlíkovi a myšlenkové pochody při vytváření jednotlivých dotazníků. Raportéři vystoupí všichni. Následuje všeobecné hlasování o tom, zda účastníci udělí konkrétnímu člověku azyl, či nikoliv. Hlasuje se postupně a je důležité, aby po každém hlasování několik účastníků (jak z kladné, tak záporné strany) sdělilo své důvody, proč se tak rozhodli. Jaké důvody mají účastníci k zamítnutí žádosti? Jaké předsudky a stereotypy zde můžeme odhalit? Pokud se v sále najde někdo, kdo by chtěl začít argumentovat proti prezentovanému názoru, organizátoři zdvořile, avšak asertivně argumentaci ukončí s odkazem, že nad tímto se bude konkrétně diskutovat po přestávce. Požádají tedy daného studenta, aby si své myšlenky uchoval, případně si připravil jejich krátkou prezentaci na začátku třetího bloku diskuse. Po hlasování je doporučena přestávka na minut. 13

17 3. fáze závěrečná diskuse pokyny pro moderátora Po přestávce moderátor přivítá účastníky na závěrečné diskusi. Je-li třeba, skupiny se představí. K tomuto je možné využít i některých z krátkých seznamovacích her (icebrakery), jsou k nalezení např. na internetu. Poté moderátor představí pravidla a zdůrazní studentům, že přínos diskuse bude takový, jaký vloží oni sami. Diskuse by měla trvat hodinu čistého času. Jak se bude diskuse vyvíjet je stěží odhadnutelné. Uvedeme zde alespoň základní metody vedení takovéto diskuse. Diskuse by neměla být konfliktní a neměla by mít formu, kterou teorie nazývá terapeutická skupina. Co si pod tímto označením představit? Každá diskuse, která se vede na osobní témata, pracuje s názory lidí a vlastními zážitky a zkušenostmi, vtipy, stereotypy až předsudky, se může zvrtnout v kroužek účastníků, kde padají bariéry, často je jedinec ochoten prozradit zcela osobní věci. Tohoto efektu by si měl být lektor vědom a měl by být schopen pracovat se skupinovou dynamikou tak, aby se tyto aspekty omezily na informace důležité pro diskusi. Proto se diskuse účastní i řádně vzdělaný vyučující, který v případě nutnosti pomáhá moderátorům. Diskuse by měla probíhat v atmosféře vzájemného respektu a naslouchání. Ověřenou metodou je sedět v kroužku (nikoliv v lavicích nebo u stolů), a to tak, aby na sebe všichni viděli a mohli spolu mluvit. Skákání do řeči, emočně vypjaté příspěvky apod. musí korigovat moderátor. Příspěvky by se měly držet tématu. Role moderátora není mentorská nebo učitelská. Moderátor nesmí říkat, co je dobře a co špatně. Jeho hlavní funkcí je rozproudit diskusi, udělovat slovo a motivovat pasivní členy k vyjádření. Moderátor by měl mít základní znalost o tématu. Zásadou je, že přínos diskuse je takový, jaký vloží sami účastníci. Správně vedená diskuse může prohloubit vazby ve skupině. Padají-li kontroverzní názory, vybízí moderátor ostatní, aby se k nim vyjádřili, okomentovali je, konfrontovali je se svým svědomím. Na začátku moderátor ustanoví základní pravidla pro diskusi a poté dbá jejich dodržování. Je vhodné, aby byla tato pravidla napsaná na flipchartu nebo na tabuli, a všichni účastníci je tak měli stále na očích. Na jejich porušení může upozornit i kdokoliv ze skupiny. Moderátor ukazuje na porušená pravidla a žádá diskutujícího o přeformulování příspěvku v souladu s pravidly, popřípadě přispěvatele vyzve, aby objasnil, proč pravidlo porušuje. Skupina by poté měla rozhodnout, zda je to v rámci přínosu k tématu diskuse. Pokud se chce moderátor zeptat na nějaké podrobnosti, používá jasné, návodné otázky. V případě nedorozumění by měl být schopen vysvětlit, kam otázkou míří, co jí zamýšlí. Po odpovědi poděkuje za názor, případně ho zopakuje vlastními slovy, aby byl opravdu dobře pochopen. Moderátor by neměl argumentovat proti názorům diskutujících. Moderátor nikdy neformuluje závěry k jednotlivým podtématům. 14

18 Vyčerpá-li se jedno podtéma, otevře se nové. V závěru diskuse moderátor pouze shrne, jaká témata byla diskutována a jaké zásadní názory padly. Po shrnutí diskuse se moderátor zeptá na hodnocení celého dne, na jeho negativa a přínosy. PRAVIDLA DISKUZE: Pravidlo č. 1: Každý mluví sám za sebe. Každý prezentuje svůj názor, nikoliv názor obecný nebo vyčtený např. z novin. Samozřejmě se může odkázat na názor někoho jiného, ale tak, aby bylo jasné, o čí názor se jedná. Takovéto příspěvky často začínají zájmenem já nebo moje. Jedná-li se o odkaz na názor nebo zkušenost někoho jiného (např. s použitím četl jsem v novinách, dědeček říká, někdo si myslí ), měl by diskutující tento názor kriticky posoudit a přidat svůj vlastní. PŘÍKLADY: ŠPATNĚ: Fialoví se myjí jen jednou za týden. No nejsou divní? Jsou to prasata. SPRÁVNĚ: V televizi byla reportáž, že fialoví se myjí jen jednou za týden. Mně se to nelíbí a přijde mi to nehygienické. Já se myji každý den. Věřím té zprávě z televize, protože jsem o tom slyšel i od kamarádů, kteří se s fialovými setkali osobně. Sdělovaná informace by měla být jasná a mělo by se na ni dát reagovat opět osobním názorem. Např.: No jo, já když byl malý, tak jsem se myl taky jen jednou týdně, protože jsem neměl rád mýdlo. Já třeba když jsem na táboře nebo na puťáku, tak se taky myji jen jednou týdně, protože prostě není příležitost. Pravidlo č. 2: Negeneralizuje se, nepoužívá se my a oni. Debatující by se měli být vědomi toho, že jakmile hovoří o jakékoliv skupině, dochází velmi často ke generalizacím, ze kterých pramení stereotypy a nedorozumění. Žádná skupina lidí není homogenní, a tak když mluvíme o skupině, měli bychom ukázat více aspektů, které v generalizačním vyjádření zanikají, a může tak dojít ke zkreslení skutečnosti. 15

19 PŘÍKLADY: ŠPATNĚ: Oni ti fialoví s námi nemluví. SPRÁVNĚ: Co jsem se zatím setkal s nějakými fialovými, tak se mnou nemluvili. Pravidlo č. 3: Každý má nárok ptát se ostatních a každý může být tázán. Pokud však někdo nechce na otázku odpovědět, má na to právo. Dodatkové pravidlo: Nevynášet soudy nediskutujeme proto, abychom objevili pravdu, ale podělili se o své zkušenosti. 16

20 TÉMATA DISKUZE: 1) Zhodnocení proběhlého programu, názory (metody viz příloha Vyhodnocení interaktivních cvičení a her) 2) Pokud se neobjeví žádné zásadní téma, vyzve moderátor případné zájemce, kteří se chtěli vyjádřit k ano / ne během hlasování o udělení azylu. 3) Jakou vysíláme jako společnost zprávu migrantům, kteří u nás chtějí žádat o azyl, přílišnou byrokracií? 4) Může být úkolem byrokracie to, že jí nepřímo naznačujeme, co bychom si jinak nedovolili? Nebo se jedná o nutnost, aby nebylo zneužíváno případných sociálních podpor státu, dokud se migrant nezapojí do společnosti? 5) Co je dle vás důležitější? Individuální osobnost migranta, nebo jeho původní zařazení do skupin? 6) Se členy jakých menšin máte nějakou osobní zkušenost? Jakou? 7) Byli jste někdy součástí nějaké menšiny? Za jakých okolností? Jaké to pro vás bylo? 8) Umíte si představit, že byste žili v nějaké menšině? požádat o rozvedení 9) Umíte si představit, že by byla vaše kultura menšinová ve státě, který považujete za svůj domov? 10) Jak byste se cítili jako členové menšiny? 11) Ke které menšině byste patřili nejraději? A ke které nejméně rádi? Proč? 12) Jaké problémy by vás mohly potkat? 13) Preferujete kontakt s většinovou společností? Proč ano a proč ne? 14) Kamarádíte se členy menšin? Obohacuje vás takový kontakt? Poznali jste něco, co byste jinak nepoznali? U otázek 6 11 je možné pro rozproudění diskuse využít i materiálů z projektu Alter Ego, zejména jednotlivých výtvarných ztvárnění. Výběr nejlepších prací ze zúčastněných zemí je na Do přílohy přikládáme osm nejlepších, které byly porotou nominovány do finále v České republice. Další zajímavé materiály ze závěrečného workshopu finalistů ze všech zúčastněných zemí EU naleznete na Diskusi můžete nastartovat otázkami typu: 1. Co vidíte na tomto obraze? 2. Jaké zajímavosti a rozdíly můžete najít? 3. Jak na vás obraz působí? 4. Jak se cítí znázorněná postava? 5. Jaký vztah máte k tomuto obrazu? 6. Co si myslíte, že chtěl autor znázornit? 17

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem Název lekce (projektu) Práva a povinnosti Škola ZŠ Plaňany Vyučující - autor lekce Mgr. Martina Kvasilová Věková skupina 12 13 let Počet dětí 24 Počet dívek 11 Počet chlapců 13 Charakteristika dětí (děti

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

STATUT ŽÁKOVSKÉ RADY GYMNÁZIA KROMĚŘÍŽ

STATUT ŽÁKOVSKÉ RADY GYMNÁZIA KROMĚŘÍŽ STATUT ŽÁKOVSKÉ RADY GYMNÁZIA KROMĚŘÍŽ Jakub Merc V Kroměříži dne 13.10.2010 STATUT ŽÁKOVSKÉ RADY GYMNÁZIA KROMĚŘÍŽ Tento aktualizovaný Statut Žákovské rady (dále jen ŽR) Gymnázia Kroměříž (dále jen GKM),

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

2. LEKCE STAVBA JÁ, AUTORREGULACE, DOMINIUM ČLOVĚKA

2. LEKCE STAVBA JÁ, AUTORREGULACE, DOMINIUM ČLOVĚKA 2. LEKCE STABA JÁ, AUTORREGULACE, DOMIIUM ČLOĚKA Úvod ycházejme z definice autoregulace jako souboru procesů a psychických mechanismů, které umožňují osobnosti řídit samostatně své chování, tzn. řídit

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Jak si založit účet na fóru ČKR

Jak si založit účet na fóru ČKR Jak si založit účet na fóru ČKR Tento dokument byl vytvořen pro vysvětlení postupů a pojmů, se kterými se můžete setkat při registraci na fórum. V manuálu najdete informace o : pravidlech fóra a podmínkách

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Průřezové téma Výchova demokratického občana

Průřezové téma Výchova demokratického občana Průřezové téma Výchova demokratického občana 1 Základní informace: Projektový formulář (VDO) Název projektu: Nedemokratická uspořádání dnes a v dějinách Stručný popis (anotace): Jednodenní projekt Nedemokratická

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Stručný úvod do AEGEE

Stručný úvod do AEGEE Stručný úvod do AEGEE European Students Forum AEGEE-Europe, European Students Forum Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55 1000 Bruxelles Belgium - Belgique Většina vizuálních materiálů použitých v této publikaci

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Uvědom si,

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Pobyt cizinců SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Seznam materiálů k Mediální výchově

Seznam materiálů k Mediální výchově Mediální výchova Rozumět médiím Pospíšil, J., Závodná, S.L. Mičienka, M., Jirák, J. Seznam materiálů k Mediální výchově Publikace které se zabývají problematikou Mediální výchovy Médiím nelze uniknout.

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Téma: Cesta na planetu Hula hula

Téma: Cesta na planetu Hula hula Téma: Cesta na planetu Hula hula Věk žáků: 5. ročník (10-11 let) Doba trvání: 7 vyučovacích hodin Se žáky pátého ročníku jsme se rozhodli vycestovat na planetu Hula hula a cestou na tuto planetu zdolávat

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR???

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci

Více

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Lektor: PhDr. Josef Filouš, Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí KOMPETENCE K UČENÍ Individualizovat vyučovací metody

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KOŘENY EVROPSKÉ UNIE

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KOŘENY EVROPSKÉ UNIE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KOŘENY EVROPSKÉ UNIE Projekt OP VK: Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního vzdělávání Název materiálu

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Laterna Medica. Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. Stanovy sdružení. Článek I. Název a sídlo sdružení

Laterna Medica. Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí. Stanovy sdružení. Článek I. Název a sídlo sdružení Laterna Medica Sdružení studentů biomedicíny, mladých lékařů a spřátelených profesí Stanovy sdružení Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení je: LATERNA MEDICA, Sdružení studentů biomedicíny,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2.

Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2. Je pravdivé tvrzení, že na našich školách příliš brzy rozdělujeme děti na schopné a méně schopné? Kulatý stůl SKAV a EDUin 28. 2. 2013 Dana Moree - Děti opravdu na našich školách oddělujeme příliš brzy.

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více