Anglický romantismus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický romantismus"

Transkript

1 Anglický romantismus

2 John Keats Žil v letech Především básník Motivy přírody, smyslového opojení, rozporu ideálů a skutečnosti Nebyl tak rebelský, jako jiní romantikové, spíše mu šlo prostě o zachycení krásy Často psal ódy, známá je Óda na řeckou vázu (antické téma) Ve 20. století ke Keatsovi odkázal americký kritik Cleanth Brooks literárně-vědnou knihou o poezii, kterou nazval Dobře tepaná váza

3 John Keats: Óda na řeckou vázu Nevěsto ticha neposkvrněná, schovanko mlčení a dávných roků! Tvá tesaná báj, listím vroubená, je líbeznější nad básnickou sloku. Jaký to pestrý příběh vypráví, božstev či smrtelníků, či snad obou? Z údolí Tempé? Z hájů Arkádie? Koho to představují ony postavy? Proč dívky prchají, před jakou zlobou? Nač píšťaly a bubny? Jak vše žije! ( )

4 William Blake Především výtvarník, jeho výtvarné cítění se dostává i do jeho básní Známé jsou Písničky nevinnosti a zkušenosti, které vznikly ze sbírek Písničky nevinnosti a Písničky zkušenosti Sklon k mysticismu je pak znát ze sbírky Snoubení nebe a pekla

5 William Blake: Rudý drak, Nabukadnezar

6 Francouzský romantismus

7 René de Chateaubriand Předchůdce francouzského romantismu, často řazen do tzv. preromantismu Nejznámější dílo: Atala aneb láska dvou divochů na poušti Motivy náboženství, tragické lásky, exotiky a dobrodružství

8 René de Chateaubriand Pro preromantismus byl také typický obdiv k velikosti přírody a to, že příroda často reflektovala nálady postav (hněv -> bouře, rozjímání -> klidný les) Také romantický čin sebevraždy V českém prostředí byl velmi významný překlad Ataly, který vytvořil Josef Jungmann a kterým chtěl dokázat, že je čeština hodnotný básnický jazyk Jungmann při překladu Ataly vymyslel řadu dnes užívaných slov, např. kolouch, ples či dědina

9 Victor Hugo Básník, prozaik a dramatik Napsal velký počet románů Byl velmi oblíbený již zas svého života Jeho dílo nese znaky romantična, ale také už i realismu

10 Victor Hugo: Chrám Matky Boží v Paříži Román odehrávající se ve středověké Paříži Významnou roli v příběhu hraje i samotná katedrála Notre Dame (gotická stavba gotika byla v romantismu obzvláště oblíbená) Příběh hrbatého zvoníka Quasimoda zamilovaného do Esmeraldy Zlá a pokrytecká postava kněze Frolla Příběh končí popravou Esmeraldy, načež Quasimodo zabije Frolla Opět tedy tragický příběh lásky Kontrasty: Dobro (zvoník Quasimodo) Zlo (zlý kněz Frollo) Krása (Esmeralda) Ošklivost (Quasimodo)

11 Opakování: gotika Od národa Gótů Umělecký sloh projevující se zejména ve vrcholném středověku, tedy zhruba ve století Sklony k monumentálnosti, propracovanosti, vertikalismu (výškovost) Romantismus se rád vracel ke středověku a ke gotice pak zejména V 19. století také existovalo období novogotiky

12 Chrám Matky Boží (Notre Dame)

13 Victor Hugo: Bídníci Pětidílný román Společenská tématika Příběh zločince (Jean Valjean), který se změní v dobrého člověka, a policejního inspektora (Javert), který jej pronásleduje a stále této přeměně nemůže uvěřit; nakonec se mu hroutí svět a utopí se v Seině Romantické motivy provinění a trestu, také sebevraždy

14 Victor Hugo: Devadesát tři Román Devadesát tři napsal Hugo na sklonku života (v r. 1871) Situuje děj do roku 1793, tedy do období Velké francouzské revoluce Vyjadřuje se tak i k politickým tématům Tento román mimo jiné ponoukl Aloise Jiráska k napsání knihy Skaláci, na níž pak navázal mnohými historickými romány

15 Victor Hugo v moderních adaptacích

16 Stendhal Vlastním jménem Marie Henri Beyle Červený a černý Dvojdílný román Kontrast barev: červená (symbol revoluce a lásky) černá (tmářství) Hlavní hrdina Julien Sorel také obdivuje Napoleona (červená uniforma), ale stává se v jednu chvíli knězem (černá uniforma ) Julien Sorel se chce společensky dostat výš, používá různých úskoků, svádí výše postavené ženy a vše obětuje svému cíli; nakonec je popraven

17 Stendhal Kartouza parmská Dvojdílný román Situovaný do historie

18 Alexandre Dumas Autor velkého množství historických románů, v nichž ale historická látka sloužila především pro oživení a větší atraktivnost Jeho romány mají napínavý a dobrodružný děj Rané dílo: Dáma s kaméliemi Třídílný román Tři mušketýři vypráví o věrnosti, odvaze a ušlechtilosti, je také velmi dobrodružný; odehrává se v 17. století, prvky realismu Athos, Porthos, Aramis a D Artagnan Román Hrabě Monte Christo je o útěku z žaláře a následné pomstě; odehrává se za napoleonských válek

19 Alfred de Musset Prozaik a dramatik Román Zpověď dítěte svého věku Obsahuje autobiografické prvky Řeší mezigenerační problematiku Kniha je o ztrátě idejí a ideálů, o nejistotě a rozčarování mladých intelektuálů Ztráta nadějí, které se mezi lidmi rozmohly po Velké francouzské revoluci

20 Théophile Gautier Žil v letech Básník a prozaik Napsal životopis Honoré de Balzaca Propagoval tzv. lartpourlartismus: umění jen pro umění; tedy umění, které neplní společenské, politické, naučné ani jiné funkce, ale pouze potěší člověka esteticky (později silný přístup k umění v druhé polovině 19. století, v době parnasismu)

21 George Sandová Jedna z prvních předchůdkyň feministického hnutí Psala romány s ženskou tematikou, např. román Indiana V českém prostředí měla velký vliv na Boženu Němcovou, Karolínu Světlou či Sofii Podlipskou

22 Ruský romantismus

23 Alexandr Sergejevič Puškin Žil na začátku 19. století, zemřel v pouhých 38 letech v duelu o ženu Básník, prozaik, dramatik a publicista Sympatizoval s děkabristy: se skupinou, která povstala proti ruskému caru Mikulášovi I. V jeho poezii je místy patrný vliv byronismu

24 Alexandr Sergejevič Puškin: Evžen Oněgin Román ve verších, podle jeho formy se nazývá tzv. oněginská sloka, která sestává z 14 devítislabičných rýmovaných veršů Dílo se řadí do několika hlav Hlavní hrdina Evžen Oněgin je tzv. zbytečný člověk : je sice urozený, nadaný a silný, ale nedokáže nic z toho použít, je pasivní, nemá žádné zásadnější životní cíle, nedokáže nic naplno prožívat či něco změnit, nemá ideály a žádný životní cíl či pevný bod Evžen Oněgin je znuděný svým životem, stěhuje se na venkov Evžen Oněgin je dandy : pojem z 19. století, zejména z anglofonních zemí; je to někdo, kdo dbá na svůj vysoký styl chování i oblékání, je galantní a intelektuální

25 Alexandr Sergejevič Puškin: Evžen Oněgin Protikladem Evžena je dívka Taťána, která je ušlechtilá, mravní a dokáže prožívat opravdové city Taťána se do Evžena zamiluje, on však její lásku neopětuje (motiv neopětované lásky) Když se nakonec zamiluje Evžen do Taťány, když chce konečně nějak vykročit z té své netečnosti a stát se lepším, tak už je pozdě Taťána je již provdaná a rozhodne se dát přednost svým povinnostem a manželství, takže Evžena odmítne Další postavy: dívka Olga, básník Lenský

26 Alexandr Sergejevič Puškin: Boris Godunov Historické drama situované do 16. a 17. století (Boris Godunov byl ruský car vládnoucí krátce po Ivanu Hrozném) Řešena společenská témata, problém moci Tragédie

27 Michail Jurjevič Lermontov Žil v letech Ruský básník, prozaik a dramatik Zemřel, stejně jako Puškin, v duelu

28 Michail Jurjevič Lermontov: Démon Básnická povídka (poema) Hlavní hrdina je padlý seraf (anděl) Vzepřel se Bohu (romantický motiv) Zamiluje se do princezny Tamary I když je svou podstatou zlý, přesto touží po lásce (kontrast), chce se napravit a stát dobrým Když ale Tamaru políbí, zabije ji Svému osudu tak neutekl (motivy fatalismu, beznaděje)

29 Michail Jurjevič Lermontov: Démon Démon, duch vyhnanství a vzpoury, v neklidném srdci beznaděj, nad světem bloudil steskem chorý a hlavou se mu honil rej vzpomínek na ráj, kde tak sladce sen serafa snil před lety, kde uměl ještě radovat se, kde na oblačné křižovatce ho zdravil úsměv komety. ( )

30 Michail Jurjevič Lermontov: Hrdina naší doby Román, sestává z pěti novel Hlavní hrdina Grigor Alexandrovič Pečorin Pečorin je znuděný, pasivní, přehnaně sebevědomý Lermontov v postavě navazuje na Puškina a jeho Evžena Oněgina, Pečorin je taktéž tzv. zbytečný člověk Zbytečný člověk se jako literární typ objevuje v ruské literatuře v průběhu celého 19. století

31 Romantismus vlastenecký a subjektivní V celé první půlce 19. století se spolu střetávají dva hlavní proudy romantismu: Romantismus vlastenecký: zaměřený na lásku ke své zemi, na pocit ztracené vlasti, romantický motiv čarovného zrodu národa, příklon k minulosti Romantismus subjektivní: hrdina ve sporu se světem, revoltující hrdina, silný, ale i rozervaný jedinec; láska, osobní tragika Tyto dva proudy spolu bojují ve různých národních literaturách, i v českém prostředí byl zprvu Máchův Máj (subjektivní romantismus) odmítnut z pozice vlasteneckého romantismu

32 Nikolaj Vasiljevič Gogol Žil v první polovině 19. století Psal romány, dramata i povídky Jeho romány a dramata spíše patří k realismu, jeho povídky jsou ale mnohem blíž k směru romantismu Sbírka novel Mirgorod, ukrajinsky Myrhorod (ukrajinské město) Ze sbírky je nejznámější povídka Taras Bulba Gogol je významný zejména pro rozvoj realismu; později se k němu vrátíme

33 Nikolaj Vasiljevič Gogol: Taras Bulba Historická novela Právě v Tarasi Bulbovi jsou výrazně přítomny oba hlavní typy romantismu (vlastenecký i subjektivní), střetávají se zde, jsou ve sporu Příběh o bojích kozáků s Poláky Kozácký bojovník Taras Bulba je skoro až fanatickým bojovníkem za svůj lid a za pravoslavnou víru, reprezentuje vlastenecký romantismus Taras má dva syny: Ostapa a Andreje Ostap jde v otcových stopách a je také fanatickým kozákem Andrej naopak reprezentuje subjektivní romantismus: zamiluje se do krásné Polky, kvůli ní zběhne k nepříteli; nakonec tragicky zemře, když ho zastřelí jeho vlastní otec Taras Bulba

34 Nikolaj Vasiljevič Gogol: Taras Bulba V Tarasi Bulbovi je také další znak romantismu: patos, patetičnost Dvojí známé filmové zpracování (1962, 2009)

35 Polský romantismus

36 Adam Mickiewicz Žil v první polovině 19. století Básník a dramatik Inspiroval se lidovou slovesností Psal historicky laděné básně V Polsku uznáván jako jeden z nejvýznamnějších národních spisovatelů

37 Adam Mickiewicz: Pan Tadeáš Jedno z nejznámějších Mickiewiczových děl Rozsáhlý vlastenecky laděný epos Odehrává se v Litvě Zaměřuje se na polskou šlechtu Končí pozitivně: zrušením nevolnictví na panství pana Tadeáše Původně mělo být dílo idylické, ale nakonec líčí život šlechty i lidu poměrně realisticky

38 Dánský romantismus

39 Hans Christian Andersen Žil v letech Sběratel lidových pohádek, ale také autor nových umělých pohádek Např. Ošklivé káčátko nebo Malá mořská víla Malá mořská víla je příběh o tragické lásce, v němž mořská víla spáchá sebevraždu, protože její láska k princi nemůže dojít naplnění

40 Slovenský romantismus

41 Ľudovít Štúr Žil v první polovině 19. století Jazykovědec, básník, novinář a politik Působil ve slovenském časopisu Tatranka Snažil se o slovenské obrození, o vytvoření spisovné slovenštiny Do té doby spisovná slovenština neexistovala Politicky byl pro příklon k Rusku Často byl ve sporu s Josefem Jungmannem

42 Americký romantismus

43 James Fenimore Cooper Autor dobrodružné literatury Nejznámější dílo: Poslední Mohykán Součást románové pentalogie Motivy divoké a nezkrotné přírody Indiáni zde symbolizují harmonické splynutí člověka s přírodou

44 Edgar Allan Poe Básník a prozaik Zpracovával zejména fantastická, hororová, vědecká, detektivní a mysteriózní témata; motivy exotiky Předchůdce moderního fantasy, hororu a podobných žánrů Povídky s takovými náměty: Jáma a kyvadlo, Vraždy v ulici Morgue, William Wilson, Zánik domu Usherů, Maska červené smrti ad.

45 Edgar Allan Poe: Havran Poeova nejznámější báseň Noční monolog básníka truchlícího nad svou milenkou Témata lásky a smrti Postava havrana, který je vykreslen až démonicky V básni se neustále opakuje Nevermore ( Nikdy víc )

46 Herman Melville Básník a prozaik Román Bílá velryba O zápasu člověka s přírodou Kapitán velrybářské lodi je posedlý ulovením velryby, která ho připravila o nohu Velryba se jmenuje Moby Dick

47 Henry Wadsworth Longfellow Překladatel a básník Zabýval se indiánskými bájemi a legendami Epos Píseň o Hiawathovi Čerpá právě z indiánské ústní slovesnosti Do češtiny přeložil J. V. Sládek

48 Harriet Beecher-Stoweová Spisovatelka Psala díla orientovaná proti otrokářství Nejznámějším dílem je román Chaloupka strýčka Toma

49 Francouzská literatura na pomezí romantismu a realismu

50 Honoré de Balzac Žil a tvořil v první půlce 19. století Velmi plodný autor prózy Studoval práva, ale pak se začal živit psaním brakové literatury Sám si vymyslel šlechtickou minulost a začal si říkat de Balzac Psal zhruba 20 let a to podle některých zpráv až 15 hodin denně, při čemž vypil někdy až 50 káv denně Zemřel na infarkt krátce po svatbě s bohatou šlechtičnou

51

52 Honoré de Balzac Většina jeho děl tvoří dohromady cyklus Lidská komedie: 137 děl, z toho 95 je hotových románů či novel Původně chtěl tato díla rozdělit na: Studie mravů Studie filozofické Studie analytické Chtěl vytvořit systematický obraz společnosti Tuto řadu děl díla Balzac pojmenoval jako Lidskou komedii ve 40. letech, jde o parafrázi na Dantovu Božskou komedii Zasahuje svými romány do realismu, vykresluje věrohodně francouzskou společnost

53 Honoré de Balzac: Plukovník Chabert Román Chudý muž se začne vydávat za veterána z napoleonských válek Nakonec však skončí v blázinci Řeší se zde mimo jiné manželské vztahy

54 Honoré de Balzac: Evženie Grandetová Román O lidském neštěstí a nenaplněné lásce F. M. Dostojevský na počátku své spisovatelské kariéry přeložil toto dílo do ruštiny

55 Honoré de Balzac: Otec Goriot Román Silné rysy realismu Hlavní hrdinové románu Goriot a Evžen de Rastignac Goriot má dcery Anastázii a Delfínu, jsou jeho jedinou radostí a udělal by pro ně vše; nakonec však umírá v bídě a opuštěn dcerami (motiv nevděčných a sobeckých dětí) Lidská dobrota vnímána společností jako naivita Evžen Rastignac je mladý člověk plný ideálů, o které v průběhu knihy postupně přichází; nakonec mu zbývá jen ctižádost a on jedná jen tak, aby to dotáhl co nejvýše

56 Honoré de Balzac: Ztracené iluze Třídílný román Hlavní postavy jsou Lucien a David Kniha pojednává o aristokratickém prostředí, o přetvářce a intrikách Jak napovídá název, je opět o ztrátě iluzí a vznešených ideálů Lucien, který je básník, zažívá vzestup do aristokratických kruhů a následný pád David mezitím poctivě pracuje, podporuje snílkovského Luciena

57 Honoré de Balzac: Lesk a bída kurtizán Čtyřdílný román Opět zde vystupuje básník Lucien ze Ztracených iluzí Zase se román zaměřuje na vyšší společnost, ale tentokrát zároveň i na tu nejnižší: na podsvětí, na prostitutky Postava kurtizány Ester, která se opět snaží všemožně dostat do vyšší společnosti a uspět, nakonec končí sebevraždou (romantický motiv)

58 Honoré de Balzac: Dívka se zlatýma očima Román V díle vystupuje postava Henri de Marsay Téma tragické lásky: Henri miluje dívku, ale ona v závěru příběhu zemře Henri je typově dandy : v době 19. století označení pro někoho, často pro romantického básníka, který velmi dbá na své vzezření, extravagantně se obléká, užívá si naplno života

59 Prokletí básníci Zejména francouzští básníci z poloviny 19. století Často se o nich už říká, že byli dekadentní, i když období literární dekadence je spíše spojováno s koncem 19. století Dekadence: úpadek; absence dlouhodobých hodnot, snaha si jen užívat života, nevázaná sexuální aktivita, užívání alkoholu a drog, revoltování proti veřejným pravidlům Často je pojem dandy spojován právě s těmito básníky Někdy se za prvního prokletého básníka považuje François Villon Zejména Ch. Baudelaire, P. Verlaine a A. Rimbaud O Verlainovi a Rimbaudovi vypráví film Úplné zatmění

60 Charles Baudelaire Vedl poměrně dobrodružný život Snažil se ve svých básních nacházet estetično nejen v tom, co bylo do té doby považováno za krásné, ale také v ošklivosti Sbírka Květy zla: vyšla v 50. letech, byla zprvu zakázaná; motivy ošklivosti, zla, rozkladu, smrti atd., ale také typicky romantické motivy (např. láska k ženám, příroda); známá je báseň Mršina Sbírka Květy zla je literárně velmi významná a zlomová: hledání umělecké hodnoty nejen v tom, co je líbivé a na první pohled krásné

61 Paul Verlaine Také vedl dobrodružný život Měl vztah s A. Rimbaudem Některé sbírky: Romance beze slov, Láska, Ženy Psal převážně lyrickou (pocitovou) poezii Píseň podzimní Sám sklon a ston, svých viol tón podzim roní, a duši mou rve touhou mdlou, monotónní. ( )

62 Arthur Rimbaud Romantické rysy: revolta, vnitřní prožitky, dobrodružství, opojení smyslů Jeden z nejvýznamnějších prokletých básníků

63 Arthur Rimbaud: Opilý koráb Motiv korábu na rozbouřeném moři Romantický motiv divokého přírodního živlu a dobrodružství, ale také odraz básníkova bouřlivého nitra Velmi výtvarně pojaté: výrazné barvy, útok na smysly, synestézie ( ) Znám nebe, třpytící se pod průtrží mračen, znám kouzlo večerů a velkých povodní, znám jitra nadšená jak hejno vodních kačen a časem viděl jsem to, o čem lidé sní. Znám slunce, mystické jak rudá maska herce, když vrhá sraženou a fialovou zář na vlny valící se jako přes koberce, znám slunce, příšerné jak maskovaná tvář. Snil jsem o zelené a zasněžené noci, o žhavých polibcích, jež víří v prostoru, o koloběhu míz, jež mají vesmír v moci, o modrém procitnutí zpěvných fosforů. ( )

64 Arthur Rimbaud: Spáč v úvalu Báseň popisuje spáče, po chvíli zjistíme, že jde o zastřeleného vojáka Návaznost na Baudelaira: spojení tradiční krásy s ošklivostí a zlem Motiv smrti ( ) Vojáček bez čapky a s nachýlenou šíjí spí s ústy dokořán v modravé řeřiše pod mráčkem, z kterého se proudy světla lijí až na zem do trávy, kde leží na břiše. Má nohy v kosatcích, spí, usmívá se sladce, jak děcko v nemoci, když přitulí se k matce. Přírodo, zahřej ho, je velmi chladný rok! S nehybným chřípím spí za rosy, která studí, spí s rukou složenou na svojí klidné hrudi a dvěma ranami má prostřelený bok.

65 Americká a anglická literatura na pomezí romantismu a realismu

66 Walt Whitman Americký básník Nejznámější dílo Stébla trávy Bývá považován za tvůrce volného verše

67 Emily Brönteová Anglická spisovatelka Román Na větrné hůrce (někdy též Bouřlivé výšiny) Brönteová vychází částečně z romantismu, ale zároveň již píše i realistickým stylem: nehodnotí své postavy, nezkresluje realitu, řeší společenské problémy

68 Charlotte Brönteová Sestra Emily Brönteové Nejznámější dílo Jana Eyrová Romantické rysy v Janě Eyrové Romanticky založená hlavní postava Silná vzepětí vášní a lásky Motiv tragické lásky, ale také zvrat se šťastným koncem Realistické rysy v Janě Eyrové Vykreslení těžkých osudů sirotků v soudobé Anglii Přednost povinnosti před láskou Jana dosáhne svého díky svým schopnostem, píli, odhodlání a trpělivosti Jana Eyrová dala vznik pojmu Madwoman in the Attic (ženské hnutí)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Literatura pro 2. ročník gymnázia (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba: Petr Bezruč: Slezské písně - alespoň

Více

Vliv francouzské literatury na vietnamskou literaturu

Vliv francouzské literatury na vietnamskou literaturu Vliv francouzské literatury na vietnamskou literaturu Vypracovala: Petra Karlová Vietnamistika, 4. ročník Praha, květen 2002 Obsah ÚVOD... 3 1. UTVÁŘENÍ LITERÁRNÍCH PROUDŮ... 4 2. LITERÁRNÍ PROUDY VE VIETNAMSKÉ

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Edita Krouská Škola: Gymnázium

Více

Tradice a duchovní identita

Tradice a duchovní identita Tradice a duchovní identita lidové pověry a magie jezuitské školství piaristická opozice habáni jednota bratrská moravští bratři deisté predikanti blouznivci spiritisté svatořečení Jana z Nepomuku rušení

Více

Opakování: rysy romantismu

Opakování: rysy romantismu Romantismus Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Opakování: rysy romantismu Další znaky romantismu Populární žánry Převažuje spíše poezie, především lyrická poezie Hodně se tvoří lyrickoepické

Více

Tipy na vánoční dárek

Tipy na vánoční dárek Tipy na vánoční dárek Arnaldur Indriđason Codex Regius 312 stran, vázáno 319 Kč Mladý Islanďan Valdemar se vydává studovat do Kodaně. Chce se zabývat středověkými rukopisy. Profesor, kterého mu doporučili,

Více

ARGO spol. s r. o. e-mail: argo@argo.cz www.argo.cz. Milíčova 13 Praha 3, 130 00 tel.: +420 222 781 601 fax: +420 222 780 184

ARGO spol. s r. o. e-mail: argo@argo.cz www.argo.cz. Milíčova 13 Praha 3, 130 00 tel.: +420 222 781 601 fax: +420 222 780 184 Ředitel: Milan Gelnar, tel.: 222 781 361 Jednatel: Jiří Michek, tel.: 226 519 376 Jednatelka: Hana Gelnarová, tel.: 222 781 361 Asistentka: Zdenka Křikavová, tel.: 222 781 601, 733 650 762 Redakce: Eva

Více

Divadlo J. K. Tyla. The J. K. Tyl Theatre. Das J. K. Tyl Theater

Divadlo J. K. Tyla. The J. K. Tyl Theatre. Das J. K. Tyl Theater Divadlo J. K. Tyla v Plzni The J. K. Tyl Theatre in Pilsen Das J. K. Tyl Theater in Pilsen CZ Ředitelství Prokopova 14, 301 00 Plzeň tel.: +420 378 038 048 fax: +420 377 330 653 Obchodní útvar Odd. prodeje

Více

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Střední škola Waldorfské lyceum Křejpského 1501/12 149 00, Praha 4 Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Odborná maturitní práce Vypracovala: Barbora Eichlerová Vedoucí práce: Jitka Ferencová

Více

obsah beletrie 6 35 Chandler Případ naruby 21 Martin Goffa Vánoční zpověď 22 Warren Ellis Soustrojí

obsah beletrie 6 35 Chandler Případ naruby 21 Martin Goffa Vánoční zpověď 22 Warren Ellis Soustrojí obsah beletrie 6 35 Arnošt Lustig Colette 6 7 Isabelle Laflèche J adore New York 8 9 Kapka Kassabová Dvanáct minut lásky 10 Karolína Dubová, Lenka Kny Přijde letos Ježíšek? 11 Iva Pekárková Levhartice

Více

Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte

Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte ÚVOD DO PROBLEMATIKY A2.9 Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte L UCIE S TAŇKOVÁ Příspěvek se zaměřuje na definici pohádky a její místo v dětské literatuře, typické rysy pohádkových vyprávění,

Více

B E L E T R I E str. 1 1.12.2009

B E L E T R I E str. 1 1.12.2009 B E L E T R I E str. 1 1.12.2009 Terminátor. Kniha první, Omnibus. 1. vyd. v českém jazyce, Praha : BB art : Crew, 2009, 352 s. : vše barev. il. ; 24 cm příběhy, komiksy, sci-fi, fantasy, roboti, budoucnosti,

Více

CHYSTÁME NA ROK 2007. NA CESTĚ edice americké literatury. ARKÁDA edice světové literatury SYMPOSIUM

CHYSTÁME NA ROK 2007. NA CESTĚ edice americké literatury. ARKÁDA edice světové literatury SYMPOSIUM CHYSTÁME NA ROK 2007 NA CESTĚ edice americké literatury 1. Robert M. Pirsig: Lila Zkoumání morálních hodnot Z angličtiny přeložil Martin Svoboda Pirsigův filosofický román představuje myšlenkově velmi

Více

Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován)

Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován) Máj (1836) Karel Hynek Mácha (1810-1836) Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován) Literární žánr: lyrickoepická báseň Literární směr: český romantismus (30.-50.let.19.st.) Celková

Více

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT

(NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT (NE)PŘEHLEDNÉ, avšak podrobné, kompletní a místy i vtipné, DĚJINY LITERATURY napsal JAKUB SALÁT Hlavní inspirační zdroje: - profesor českého jazyka Petr Šimek (Gymnázium Omská), který mě učil na střední

Více

5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století )

5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století ) 1 5. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře ( počátek 14. století počátek 17. století ) Středověký člověk se ocitl na křižovatce rozumového rozhodnutí: slepě poslouchat, věřit církvi, jejich

Více

Volnost je klíč [ 80 ] Adam Borzič: Rozevírání. Praha, Dauphin 2011.

Volnost je klíč [ 80 ] Adam Borzič: Rozevírání. Praha, Dauphin 2011. Volnost je klíč Adam Borzič: Rozevírání. Praha, Dauphin 2011. Adam Borzič (nar. 1978) je spoluzakla datelem skupiny Fantasía. Borzič, Kamil Bouška a Petr Řehák v nakladatelství Dauphin společně vydali

Více

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu)

Literatura pro 4. ročník gymnázia. (Od starověku do preromantismu) Literatura pro 4. ročník gymnázia (Od starověku do preromantismu) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba (platí pro všechny, první dva tituly zadány již v 1. ročníku): Bible. Části ze Starého zákona:

Více

HOMOSEXUALITA s přesahem v arteterapii Mgr. Dana Hrbková (608/887294) TEORETICKÁ ČÁST

HOMOSEXUALITA s přesahem v arteterapii Mgr. Dana Hrbková (608/887294) TEORETICKÁ ČÁST HOMOSEXUALITA s přesahem v arteterapii Mgr. Dana Hrbková (608/887294) TEORETICKÁ ČÁST Nejdříve bych tímto krátkým nástinem, nejen ze světa umění, ráda vyvrátila mylná tvrzení považující homosexualitu za

Více

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra bohemistiky MARIE BENETKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích OSOBNOST

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav české literatury a knihovnictví Český jazyk a literatura Mgr. Pavla Ondrušková POHLEDY DO ŽÁNRU TATÍNKOVSKÝCH POHÁDEK Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

Obsah ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI

Obsah ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI Nahlížení 2009 Jak využít divadlo v práci s žáky a studenty s poruchami učení Edukace loutkou - vzdělávací aktivita s terapeutickými účinky využívající loutek Josef Krofta, Jakub Krofta, Jiří Vyšohlíd

Více

Co Vám můžeme v rámci tohoto programu nabídnout? Mimořádná nabídka pouze pro školní skupiny: Vážení pedagogové,

Co Vám můžeme v rámci tohoto programu nabídnout? Mimořádná nabídka pouze pro školní skupiny: Vážení pedagogové, Vážení pedagogové, až do této chvíle se chodili žáci do kina bavit a do školy vzdělávat. Nyní mohou spojit oboje dohromady. Společnost Cinema City si Vám dovoluje představit jedinečný projekt - vzdělávací

Více

VIEWEGH, URBAN A POLITIKA

VIEWEGH, URBAN A POLITIKA VIEWEGH, URBAN A POLITIKA VIEWEGH, URBAN A POLITIKA Mezi četnými jevy a sférami, které dnes nejsou zcela v pořádku, je na tom nejhůře politika: ne náhodou také dva nejznámější z bývalých mladých autorů,

Více

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava

3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců. stanice Český rozhlas Vltava 3 2013 Čtvrtletník posluchačů a příznivců stanice Český rozhlas Vltava Renzo Piano MUSE 1999 Foto: Alessandro Gadotti Archivio TrentoFutura 02 Giuseppe Verdi 05 11. září 06 Víkend z Olomouce 09 Denis Diderot

Více

LISTY Z AURA PONTU 4/2008

LISTY Z AURA PONTU 4/2008 LISTY Z AURA PONTU 4/2008 1 Obsah: Vážení přátelé.....3 Kontakty......4 Česká a slovenská dramatika...5 Václav Havel Vladimír Morávek Petr Oslzlý Petr Kolečko Pavel Trtílek Jan Krupa Jiří Macků Nové překlady...8

Více

s. 2 frontispice - 2 -

s. 2 frontispice - 2 - s. 2 frontispice -2- Ivo Fencl DVĚ TVÁŘE DOKTORA JEKYLLA Plzeň 2012-3- s. 4 Ivo Fencl, 2012 frontispice Marek Škubal, 2012 epilogue Vladimír Novotný, 2012-4- s 5. Generace, která si neumí hrát, je na tom

Více

Obsah. Editorial. Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně

Obsah. Editorial. Prof. Petr Oslzlý ředitel Centra experimentálního divadla v Brně Obsah Editorial Prostředí českého divadla je rozmanité, podobně jako je členitá reálná krajina České republiky. I české divadlo má stejně jako česká krajina své vrcholy, své řeky či spíše proudy, své rozlehlé

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XII /2013 9. 12. 2013 19. 1. 2014. Skutečná Středozemě

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XII /2013 9. 12. 2013 19. 1. 2014. Skutečná Středozemě ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XII /2013 9. 12. 2013 19. 1. 2014 24 25 Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz Karmelitánské nakladatelství a distribuce Objednávkový

Více