Šance pohnout světem k čisté energii zítřka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šance pohnout světem k čisté energii zítřka"

Transkript

1 1

2 Nové výzvy Vyčerpávání surovin Priorita ekologie Růst spotřeby Nové příležitosti Nové technologie Nové koncepty podnikání Nová situace ČEZ Velká úspěšná firma Regionální leader Již ne follower, ale leader Šance pohnout světem k čisté energii zítřka

3 Strategické směry, kterými se vydáváme Podpora vědy a výzkumu a využití nových technologií a postupů ve výrobě, spotřebě i distribuci Doplnění tradiční energetiky o nový pilíř: lokální výrobu Rozšíření možnosti lidí rozhodovat o svém způsobu využití energií Podpora elektromobility Snížení zátěže životního prostředí Zvýšení bezpečnosti dodávek a snížení celkových nákladů na energii Zvýšení pohodlí, prostor pro úspory energie i peněz Zásadní snížení hluku a emisí aut, zlevnění osobní dopravy

4 FUTUREMOTION pohledem technologií Spotřeba Elektromobily Úspory Sázíme na inovace! Výroba Inovativní OZE Inteligentní Malé elektroměry kogenerace Smart OZE Grid Efektivnost Akumulace uhelných a jad. elektr. energie Dálkové odečty a řízení sítě Distribuce

5 Technika je jen cesta naše cíle: Pohodlný a bezpečný život lidí, co nejméně zatěžující životní prostředí Podpora orientace ČR na znalostní ekonomiku, konkurenceschopnost republiky v mezinárodní soutěži Dlouhodobá stabilita a prosperita společnosti ČEZ

6 Jak si náš cíl dnes představujeme?

7 Jak budeme postupovat Dlouhodobý proces hovoříme o vizi na příštích 20 let Potřeba dodatečných odborných i lidských kapacit příležitost pro kariéru i partnerství Nová řešení jsou vázána na rozvoj potřebné infrastruktury Věda a výzkum Pilotní projekty Nasazení

8 Volby postupu v jednotlivých oblastech Sledování technologie Podpora výzkumu Strategická spolupráce Corporate venture capital Strategické akvizice Nákup technologie uvedené na trh Cíl Spuštění nových projektů nebo sestavení víceoborového týmu Investice do aplikovaného výzkumu v oblastech s identifikovaným potenciálem Identifikace zajímavých partnerů pro spolupráci ve vybraných oblastech Investice do atraktivních začínajících příležitostí, které se hodí do vlastní strategie Vstup na trh s novým produktem, do nové oblasti Nákup hotových technologií v okamžiku jejich uvedení na trh Kdy použít Spolupráce s externími experty jednorázová setkání Rychlé přehledy o technologických trendech nízké náklady Neřeší přístup k technologiím Partnerství s universitami a výzkumnými ústavy Vlastnictví a řízení zaměření výzkumu Často součástí rozvoje Pokračující průzkum technologií Pilotní projekty Často součástí rozvoje podnikání Pokračující komercializace technologií Atraktivní projekty pro vstup na trh Průzkum a testování technologií a obchodních modelů Spojování s partnery na trhu Dlouhodobá strategie Obvykle se používá pro technologie s nákladným výzkumem Zapojení do uvedení na trh Nákladná strategie

9 Přiblížení jednotlivých strategických směrů Podpora vědy a výzkumu a využití nových technologií a postupů ve výrobě, spotřebě i distribuci Technologie se rychle posunují dopředu v prakticky všech oblastech Potenciál může využít jen silná firma s jasnou strategií nikdo nemůže jít všemi směry Podmínkou úspěchu je spolupráce Oblasti, které pokládá ČEZ za perspektivní: Inovativní OZE Projekty energetické efektivnosti Akumulace energie Zvýšení účinnosti tradičních zdrojů

10 Inovativní OZE NOVÉ TECHNOLOGIE Významný lokální energetický zdroj Musí sehrát významný podíl při plnění národního cíle dosažení podílu OZE Současnost OZE zatím dominují tradiční směry využití větru, slunce a vody za použití komerčně dostupných existujících technologií Budoucnost Využití geotermální energie Inovativní fotovoltaické systémy s širším využitím (využití nanotechnologií, poloprůhledné fotovoltaické panely pro aplikace na budovách, oknech atd.) Nízkopotenciálové vodní elektrárny

11 Projekty energetické efektivnosti NOVÉ TECHNOLOGIE Využití potenciálu úspor na všech úrovních (firmy, domácnosti, veřejný sektor) V průmyslové sféře možnost kombinace s efektivní výrobou elektřiny a tepla/chladu Výrazný potenciál spolupráce s municipalitami a veřejným sektorem Současnost Oddělené řešení jednotlivých dílčích komponent energetické efektivnosti (např. zateplení a využití odpadního tepla) Krátkodobý pohled preferující řešení s nejnižšími náklady Administrativní a jiné bariéry, nízká informovanost Budoucnost Komplexní projekty řešící efektivní energetické hospodářství jako celek (úspory, snížení ztrát, efektivní výroba, využití OZE atd.)

12 Akumulace energie NOVÉ TECHNOLOGIE Elektřina ze své povahy obtížně skladovatelná nedá se vyrábět do zásoby Nevyrovnanost spotřeby v podobě výkyvů klade nároky na stabilizaci sítě pomocí záložních zdrojů a tzv. systémových služeb Akumulovaná energie může sloužit i jako záložní zdroj pro případ výpadku elektřiny Současnost Přečerpávací elektrárny Budoucnost Stlačování vzduchu v geologickém podloží Baterie Vodík

13 Zvýšení účinnosti tradičních zdrojů NOVÉ TECHNOLOGIE Výroba v klasických zdrojích zůstane páteří energetického systému - musí však být efektivnější - ze stejného množství paliva vyrobit více elektřiny a tepla s menším dopadem na Zemi Současnost Soustavné zvyšování spolehlivosti a výkonu ve stávajících jaderných elektrárnách: (15 a 16 TERA bezpečně v JETE a JEDU) Zvyšování účinnosti a snižování emisí ve stávajících uhelných elektrárnách Obnova uhelných elektráren Budoucnost CCS oddělování a ukládání CO 2 4. generace jaderných reaktorů Uzavřený palivový cyklus v JE Vysoceteplotní parní cyklus při spalování fosilních paliv

14 Přiblížení jednotlivých strategických směrů Doplnění tradiční energetiky o nový pilíř: lokální výrobu Doplňkové zdroje zvyšující pružnost a bezpečnost elektrické sítě Využití í obnovitelných paliv v místě jejich vzniku Umožní nové technologie úspěch i bez dotací? Oblasti, které pokládá ČEZ za perspektivní: Větrné a solární elektrárny Malá kogenerace - spojení výroby elektřiny, tepla a chladu Biomasa a bioplyn

15 Obnovitelné zdroje energie LOKÁLNÍ VÝROBA Doplnění klasických zdrojů energie Díky podpoře rentabilní i se současnými technologiemi Rozvoj technologií slibuje významný pokrok Současnost Provoz velkých i malých vodních elektráren Výstavba větších projektů v zahraničí (Fantanelle) Stavba menších projektů využívajících vítr a sluneční energii v ČR Budoucnost Významné vylepšení stávajících technologií díky vědeckému a technickému pokroku (nanotechnologie, organická barviva) Geotermální elektrárny Biomasa a bioplyn

16 Malá kogenerace LOKÁLNÍ VÝROBA Vysoce účinná společná výroba elektřiny, tepla v místě spotřeby Vhodné pro budovy, které vedle připojení energetické sítě potřebují i nezávislý zdroj energie (např. nemocnice) Vhodné řešení pro průmysl, velké budovy, sportovní centra Může sloužit jako zdroj špičkové elektřiny doplněk stávajícím klasickým zdrojům Současnost Využití kogenerace zejména u velkých zdrojů, lokální aplikace zatím velmi omezená Obtížná dostupnost technologií menší velikosti Budoucnost Trigenerace přechod ke společné výrobě elektřiny, tepla a chladu Aplikace šité na míru včetně malých zdrojů až na úrovni domácností Snižování nákladů na distribuci a řízení sítě, možnost regulace zdrojů na dálky za pomoci chytrých sítí

17 Biomasa a bioplyn LOKÁLNÍ VÝROBA Významný lokální energetický zdroj Možnost využití ploch nevhodných k potravinářské produkci Dlouhodobě stabilní odběr perspektiva pro pěstitele (alternativa potravinářské produkce) Musí sehrát významný podíl při plnění národního cíle dosažení podílu OZE Současnost Využití zejména zbytků dřevní a částečně i zemědělské výroby Značná část produkce dřevní biomasy se vyváží Použití pro energetické účely regionálně omezené Budoucnost Výrazný nárůst cíleně pěstované biomasy energetické byliny a rychle rostoucí dřeviny Dlouhodobá spolupráce se zemědělci Dostupnost biomasy pro všestranné použití včetně domácností

18 Přiblížení jednotlivých strategických směrů Rozšíření možnosti lidí rozhodovat o svém způsobu využití energií Technologický pokrok se musí projevit i na úrovni distribuce a řízení energetické soustavy Energetická soustava musí být flexibilní, operativně řiditelná, dynamická. Důležitým prvkem je efektivní komunikace se spotřebiteli a přizpůsobení energetiky potřebám a požadavkům spotřebitelů Současnost Budoucnost Pasivní přístup spotřebitelů Omezené možnosti rozhodovat o spotřebě elektřiny, omezená obousměrná komunikace mezi zákazníkem a výrobcem / dodavatelem Dálkový sběr dat a řízení sítě, automatizace procesů Snadný přístup k údajům o spotřebě energií a lepší možnost řízení této spotřeby Integrované měření spotřeby energií (elektřiny, tepla, vody )

19 Přiblížení jednotlivých strategických směrů Využití elektřiny jako nejčistší energie v osobní dopravě, které dosud dominuje špinavá technologie 19. století spalovací motor Zveme Vás na tiskovou konferenci 23. června 2009 na Žofíně

20 Smart Grid Klíčový stavební kámen na cestě k energii zítřka Zveme Vás na letní workshop

21 Otevíráme se spolupráci ČEZ má zájem spolupracovat na otevírání cesty k energii zítřka se všemi, kdo o to mají skutečný zájem. Jako hlavní partnery vidíme: Univerzity a vědecké ústavy Municipality Průmysl Nevládní organizace

22 Cíle klíčových aktivit FUTUREMOTION do roku 2020 Výzkum a vývoj Portfolio OZE Elektromobility Biopaliva Smart Grids Vůdčí role ČEZ v energetickém VaV v ČR; ČEZ uznáván jako významný evropský hráč na poli energetických inovací Do roku 2020 bude ČEZ investovat do vědy a výzkumu nejméně 5 miliard korun. Jednička v zemích střední a jihovýchodní Evropy V ČR proinvestováno min. 30 miliard Kč ČEZ nejvýznamnějším poskytovatelem služeb elektromobility ve střední Evropě Pilotní projekty v Praze a Ostravě do r v hodnotě až 0.5 mld. Kč Alespoň 500 tis. tun pevných biopaliv vyrobených nad rámec stávající kapacity ČR Investice do spolupráce se zemědělci řádově v miliardách korun Pilotní projekt Smart Region do r. 2015: implementace nejpokročilejších distribučních technologií s vazbou na decentralizovanou výrobu, v hodnotě až 1 mld. Kč Cíle dalších aktivit budou průběžně představovány

23 Pohodlný a bezpečný život lidí, co nejméně zatěžující životní prostředí Efektivnější využití zdrojů, snížení spotřeby, kde je to možné Znalostní ekonomika, konkurenceschopnost ČR Podpora univerzit a výzkumných pracovišť, průmyslu s přidanou hodnotou. Firmy, které se naučí nové technologie, porostou a uplatní se i v zahraničí Dlouhodobá stabilita a prosperita ČEZ Navázání na tradice české energetiky Důvěra investorů ve společnost, která pasivně nečeká, jak se svět změní, ale ujímá se iniciativy.

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Unie malých a středních podniků ČR Mgr. David Šeich Praha 18.11.2014 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) Globální cíl Operačního programu:

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s.

KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. KONCEPCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY ČEZ A SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s. Příloha č. 1 k č. j.: 90B000000 / 0704 2015 / 2014 SKUPINA ČEZ OBSAH Úvod 1. Poslání a vize Skupiny ČEZ 2. Předmět podnikání Skupiny

Více

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho

Více

ČEZINFO. Obnovitelné zdroje energie jsou naše budoucnost... říká ředitel marketingu společnosti ETA Zdeněk Hašek

ČEZINFO. Obnovitelné zdroje energie jsou naše budoucnost... říká ředitel marketingu společnosti ETA Zdeněk Hašek ČEZINFO odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 12 srpen 2009 Obnovitelné zdroje energie jsou naše budoucnost... říká ředitel marketingu společnosti ETA Zdeněk Hašek FutureMotion konkretizuje budoucnost

Více

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG)

III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) III. Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) únor 2015 OBSAH 1. Úvod... 10 2. Předpokládaný vývoj energetického sektoru... 13 2.1 Období do roku 2019... 13 2.2 Období od roku 2020 do 2024... 14 2.3

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl Program podpory OP PIK PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

Servisní systémy v oblasti Smart Grids

Servisní systémy v oblasti Smart Grids MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Servisní systémy v oblasti Smart Grids DIPLOMOVÁ PRÁCE Pavel Máša Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

SEZNAM REFERÁTŮ KONGRESU

SEZNAM REFERÁTŮ KONGRESU PŘÍLOHA 2 SEZNAM REFERÁTŮ KONGRESU V této příloze je uveden kompletní seznam referátů zaslaných kongresu, které jsou v originále dostupné na internetové stránce www.worldenergy.com. Členění na 4 hlavní

Více

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY SOUČASNOST A BUDOUCNOST Kompilace 13.7. 2012 s připomínkami MPO a členů NEK II, poslední revize 15.7.2012 POPIS VERZE A JEJÍ HISTORIE: Podklady k této verzi byly sestaveny

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA V ENERGETICE (Verze 1) 29.12.2010 1 OBSAH OBSAH...2 STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA V ENERGETICE SHRNUTÍ...4 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...6 TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA UDRŽITELNÁ ENERGETIKA...

Více

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie 32 4 39 20 31 46 Obsah 4 Budoucnost energetiky Solární elektrárny a odsolování mořské vody 6 Svět ČEZ Výsledky hospodaření Skupiny

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Implementační akční plán v energetice

Implementační akční plán v energetice Implementační akční plán v energetice Verze 1 (18.12.2012) Zpracoval: Tým pro IAP 20.12.2012 1 Obsah 1. Úvod... 10 2. Tematická oblast 1: Výroba elektřiny a tepla v jaderných zdrojích... 12 2.1 Podoblast

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj červen 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ O.P.S BERMAN GROUP, S.R.O. Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací OBSAH ÚVOD... 6 1. STROJÍRENSTVÍ

Více

červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn

červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn 32 6 16 10 34 42 Obsah 4 Aktuality 6 Událost měsíce Kalamitní stav na severu Moravy

Více

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ O.P.S BERMAN GROUP, S.R.O. KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PŘÍLOHA Č. 2 - ČÁST C TECHNOLOGICKÝ FORESIGHT

Více

1 ÚVODNÍ SLOVO 2 CO JSOU TO SMART GRIDS 4 KOMPONENTY SMART GRIDS 6 CHYTRÉ SÍTĚ VE SVĚTĚ 8 CHYTRÁ DOMÁCNOST 10 SMART REGION 12 PŘÍNOSY SMART GRIDS

1 ÚVODNÍ SLOVO 2 CO JSOU TO SMART GRIDS 4 KOMPONENTY SMART GRIDS 6 CHYTRÉ SÍTĚ VE SVĚTĚ 8 CHYTRÁ DOMÁCNOST 10 SMART REGION 12 PŘÍNOSY SMART GRIDS 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 CO JSOU TO SMART GRIDS 4 KOMPONENTY SMART GRIDS 6 CHYTRÉ SÍTĚ VE SVĚTĚ 8 CHYTRÁ DOMÁCNOST 10 SMART REGION 12 PŘÍNOSY SMART GRIDS 13 BUDOUCÍ DEN S CHYTROU SÍTÍ ÚVODNÍ SLOVO Elektřina slouží

Více

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

FUTUREMOTION. Energie zítřka SKUPINA ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný FUTUREMOTION Energie zítřka prof. Úsporný 2 Futur/e/Motion Projektem Futuremotion neboli Energie zítřka se Skupina ČEZ podílí na formování budoucnosti energetiky. Skupina ČEZ v iniciativě FutureMotion

Více