Internet Je počítačová síť celosvětového rozsahu, spojující stovky zemí, milióny počítačů a milióny uživatelů. Charakteristika internetu: pozitiva:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Internet Je počítačová síť celosvětového rozsahu, spojující stovky zemí, milióny počítačů a milióny uživatelů. Charakteristika internetu: pozitiva:"

Transkript

1 Internet Je počítačová síť celosvětového rozsahu, spojující stovky zemí, milióny počítačů a milióny uživatelů. Charakteristika internetu: pozitiva: je obrovskou studnou informací komunikace přes internet je rychlá je spolehlivý je svobodný nepatří nikomu negativa: slouží i např. obchodníkům s drogami, teroristům,.. snazší porušování autorských práv totální anonymita Historie internetu Sahá zhruba třicet let zpět do minulosti. Byla to doba studené války mezi Západem a Východem, a tedy i doba různých tajných vojenských projektů. Na straně Američanů se podobnými projekty zabývala společnost RAND, která dostala v šedesátých letech za úkol vyřešit problém, jak by si mohly jednotlivé vojenské základny, města a státní úřady vyměňovat informace po případné nukleární válce. V roce 1964 zveřejnila společnost RAND na svou dobu odvážnou teorii. Navrhla síť, která neměla žádný centrální uzel všechny uzly byly totiž rovnocenné. Celá síť byla navržena tak, aby dokázala odolávat kolizím pokud by zkolaboval jeden uzel, zbytek sítě by dokázal pracovat bez potíží. Projektu se chopila společnost ARPA, v roce 1969 byl instalován první uzel sítě. Síť se jmenovala ARPANET. V roce 1972 bylo již 37 uzlů. Netrvalo dlouho a ARPANET přesáhl hranice USA. Jednalo se již o síť mezinárodní a začalo se jí říkat INTERNET. V roce 1991 vzniká World Wide Web standard pro přenos hypertextových a grafických informací. Jak internet pracuje? Neexistuje žádný server, který by byl nadřazený ostatním serverům všechny servery v internetu získávají rovnocenné postavení. Každý server tvoří jeden uzel (jednu křižovatku). Výhoda velká stabilita a spolehlivost fungování celého internetu.

2 Existující možnosti připojení po internetu: Telefonní linkou přes modem 52kb/s Je třeba: 1. počítač s nainstalovaným softwarem 2. modem zařízení, které je schopné přenést digitální data z počítače do analogové podoby, a naopak 3. telefonní linku 4. uživatelské jméno a heslo na internetu (např. contactel,quick, ) dial-up připojení připojení pomocí vytáčeného spojení pomocí modemu s využitím analogových telefonních linek. ISDN digitální telefonní síť (rychlost od 64 kb/s) ADSL kvalitnější typ připojení po telefonní lince ADSL modem - spliter- teoretická rychlost 256/128 kb/s 256kb/s od poskytovatele ke mně, 128kb/s ode mě k poskytovateli, může být 512,.. až do 2Mb/s pevnou linkou připojení vhodné pro firmy, kteří potřebují být na internetu kdykoliv a mít zaručenou určitou přenosovou rychlost: rádiový připojením (tzv.mikrovlnou) pevnou telekomunikační linkou pronajatou ISDN Proxy server jde o počítače, který je připojen do internetu a poskytuje ho všem uživatelům v lokální síti. Lze na proxy serveru nastavit omezení konkrétní stránky, maximální velikost stažených dat; auditing sleduje kdy, kde, jak dlouho a na jakých stávkách uživatel trávil čas. Kabelovou televizí Mobilní telefonem Jednosměrným satelitním připojením

3 Identifikace serveru v internetu IP adresy Každý server je označen má svoji číselnou adresu říká se jí IP adresa (složena za čtyř čísel oddělených tečkou Doménová adresa ke každé číselné IP adrese existuje doména např.:www.knihy.cz, Adresa je v internetu jedinečná. Úrovně domén Adresu tvoří několik domén oddělených tečkami: Před třetí úrovní může být ještě čtvrtá, pátá atd. Příklad: 1. cz - generická doména (doména 1. řádu) 2. seznam - doména 2. řádu (o tom to celé je) 3. www - doména 3 řádu (nejčastěji www nebo jméno počítače); jsou možné i domény dalších řádů, ty jsou nepovinné 4. součástí adresy bývá i cesta k souboru psaná za lomítkem (v tomto případě tam není) Další příklad: tato stránka měla adresu 1. cz je generická doména

4 2. pc-slany je doména 2. řádu 3. dusan je doména 3. řádu 4. za lomítkem máme cestu k souboru internet/domeny.htm (internet je moje jméno složky) Podstatné jsou domény druhého řádu. Když se mezi lidmi v Čechách mluví o doménách, myslí se tím většinou doména druhého řádu. (seznam, centrum, jakpsatweb, lupa apod.) WWW stránka World Wide Web celosvětová pavučinu, celosvětová síť Stránka může být libovolně dlouhá a v její tvorbě není autor vůbec omezen. Stránka je psána v jazyce HTML (HyperText MarkUp Language). - jednoduchý jazyk místo příkazů se používají takzvané tagy neboli značky, mezi kterými je zapsán text. Stránka při zadání do adresy se rozdělí do tzv. paketů (na spoustu malých kousků) a přes různé internetové cesty putují do našeho počítače. Hypertext na www stránkách se vyskytují odkazy na jiné internetové stránky dá se pomocí myši na ně přepnout

5 Internetový prohlížeč: V roce 2005 lze potkat tyto prohlížeče: Typ, verze Rozšířenost Vlastnosti Internet Explorer 5, 5.5 a 6 75 % všech wuživatelů, na Linuxu není Dobrý prohlížeč, který je v současnosti de facto standardem. Verze 5, 5.5 a 6 se liší pouze v detailech. Mozilla, (FireFox a další klony) 20% w-uživatelů, spousta linuxáků Velmi dobrý program označovaný obecně jako Mozilla nebo Gecko. Patří pod to i FireFox. Má budoucnost. Opera 7 a 8 5% w-uživatelů Velmi dobrý prohlížeč se zajímavým ovládáním. Konqueror 30% linuxáků Dobrý prohlížeč s podporou lecčeho Safari asi 90% macuživatelů Nejlepší prohlížeč platformy Mac Lynx Starší textový browser Textový prohlížeč pro Linux. Links Linux s textovým režimem Textový prohlížeč pro Linux, rychlý, původně český. Zvládá rámy, tabulky, ale ne styly. Prohlížeče mobilních zařízení Velmi různá podpora HTML, spíše špatná podpora CSS stylů. Prohlížení stránky: do políčka Adresa: napíšeme požadovanou webovou stránku K načtení je potřeba určitý čas (ovlivňuje rychlost, propustnost linky, grafická náročnost dané stránky, momentální zaneprázdněnost serveru. Stránka se načítá viz. stavový řádek, nebo logo

6

7 . Vyhledávání v internetu Každý poskytovatel Internetu nabízí odkazy na vyhledávací služby pod Hledat Existují vyhledavače jsou místa, která obsahují obrovské množství webových zdrojů utříděných podle určité hierarchie a umožňující nám je prohledávat. Vyhledávací služby se dají rozdělit do dvou kategorií: 1) Directories (adresářového, katalogového typu) jedná se o seznamy hypertextových odkazů na nejrůznější stránky uspořádané do hierarchické struktury podle hlavních kategorií, podkategorií atd. Po zadání vyhledávacího dotazu se softwarově prohledá hierarchická struktura a vrátí se seznam URL na stránky WWW zabývající se zadanou problematikou. Hierarchie adresářů bývá většinou vytvářena lidmi (ne počítači). Většinou u odkazu se nachází krátká recenze stránky. 2) Search engines (vyhledávací stroje, fulltextové vyhledávače) jedná se o počítači generované databáze odkazů na velké množství stránek WWW nebo skupin Usenetu po celém světě. Zpracování vyhledávacího odkazu v těchto vyhledávacích službách probíhá prohledáním naindexované databáze. Indexy jsou vytvářeny pomocí robotů programů, které prochází web a mechanicky mapují nejrůznější místa Interentu. Search Engines zřejmě pokrývá mnohem větší část Internetu a při nepříliš konkrétním dotazu vyhledá několik desítek nebo stovek tisíc nalezených odkazů. Katalogy jsou velmi rozsáhlé seznamy stránek, které někdo podle určitého klíče třídí dá se říct, že připomínají obsah knihy nebo katalog v knihovně. Vyhledávače prohledávají Internet podrobněji a vyhledají každou stránku, kde se nějaké jméno či termín vyskytují. Když použijeme katalog, dostaneme míň adres, ale budeme mít větší pravděpodobnost, že na nich najdeme to, co hledáme. Seznam českých vyhledávačů a katalogů: Seznam zahraničních vyhledávačů a katalogů: Šest tipů, jak hledat a najít

8 1) Pokud hledáme webovou stránku nějaké organizace nebo firmy, lze její adresu často jednoduše odvodit. Zkusme tedy napsat www. název organizace,firmy.cz (nebo jinou koncovku). Příklad: 2) Nezadávejme příliš obecné termíny. Pokud zadáme velmi obecný termín, vyhledá se nám pak hromada adres, které si musíme ručně vytřídit. Proto je dobré začít nejužším termínem a v případě neúspěchu vybrat slovo se širším významem. Příklad: Chceme-li najít stránky, které obsahují informace o nabídce kalkulaček, nepišme proto do vyhledávače elektro, nebo elektronika, ale přímo kalkulátory. 3) Vyhýbejme se dvou- a víceslovným pojmům, protože vyhledávač nás pak většinou zaplaví odkazy vztahujícími se pouze k jednomu z těchto slov. Pokud ale jde o zavedenou frázi, je nutné použít dvou-, nebo víceslovný pojem, který se musí dát do uvozovek. Příklad: Pokud hledáme stránky České pojišťovny, zadejme do vyhledávače ceska pojistovna. 4) Používejme při hledání logické operátory. V českých vyhledávačích se používají tyto: +, *, A, NEBO, NE. V zahraničních se A, NEBO, NE většinou nahradí AND, OR, NOT. Lze tak zařídit, aby byly vybrány pouze stránky, kde se vyskytují oba společně, nebo naopak právě takové stránky z hledání vyloučit. Podrobněji si to vysvětlíme na konci této lekce. 5) Využívejme možnosti zadat místo některých písmen ve slově žolíka neboli divokou kartu. Ve většině vyhledávačů se jedná o znak hvězdičky *. Je to velmi dobrá pomůcka, která hlavně u českých textů odstraní problém s různými tvary slov. Hvězdičku můžeme taky použít v případě, pokud neznáme úplně přesný tvar určitého slova hlavně slova z jiných jazyků. Příklad: Termín poč* zadaný do vyhledávače odpovídá všem termínům, kde se slovní základ vyskytuje například počítač, počítačový, počítadlo. 6) Zajímavé adresy si poznamenávejme např. do Oblíbené položky, protože pohyb na webu je z velké části dílem náhody. Vyhledávání pomocí do dialogu uprostřed stránky vepište klíčové slovo např. maturitní otázky český jazyk a zmáčkněte tlačítko Vyhledat Googlem pokud je nalezených stránek příliš mnoho, vyhledavač je rozdělí do skupin po deseti nalezených adresách. Některé adresy: - server ministerstva spravedlnosti, obchodní rejstřík (IČO, společníci, obchodní firmy,...), registr úpadců (v konkurzu)

9 - ministerstvo financí, registry plátců DPH, spotřebních daní, informace o veřejných dražbách, tiskopisy daňových přiznání, program pro podání daňových přiznání v elektronické podobě rzp.mpo.cz registry živnostenského podnikání, vyhledává se pomocí jména - ministerstvo vnitra, seznamy hledaných osob

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator).

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator). Koncepce webu Základní pojmy Internet a jeho služby Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. Počítače mezi sebou komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Internet poskytuje

Více

WORLD WIDE WEB (POPRVÉ)

WORLD WIDE WEB (POPRVÉ) WORLD WIDE WEB (POPRVÉ) aneb brouzdáme po internetu WWW (World Wide Web, W3 volně přeloženo pavučina, která pokrývá celý svět) je dnes nejrozšířenější službou internetu. Internet je z technického hlediska

Více

Vznik a vývoj internetu

Vznik a vývoj internetu d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Vznik a vývoj internetu Závěrečná práce Autor: Marek Tesař, Jan Palásek Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Vilém Lukáš Olomouc 2009 1 OBSAH

Více

Služby Internetu. Ing. Hana Vávrová, Ph.D., Ing. Pavel Mikan, RNDr. Dana Čermáková. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku

Služby Internetu. Ing. Hana Vávrová, Ph.D., Ing. Pavel Mikan, RNDr. Dana Čermáková. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Služby Internetu Učební text pro předmět U052 Ing. Hana Vávrová, Ph.D., Ing. Pavel Mikan, RNDr. Dana Čermáková Praha 2007 Obsah 3 Obsah 1. Seznámení

Více

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2009 Recenzent: Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. Název: TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ Autoři: RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD.,

Více

První kroky s internetem

První kroky s internetem První kroky s internetem David Procházka 3., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3884. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš Návrh a

Více

Internet. http(s) Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb.

Internet. http(s) Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb. Internet Internet poskytuje svým uživatel celou řadu nejrůznějších služeb. http(s) Http neboli Hypertext Transfer Protocol je protokol pro přenos dokumentů v Internetu, používá se nejčastěji na WWW. Protokol

Více

INTERNET WEBOVÝ PROHLÍŽEČ A ELEKTRONICKÁ POŠTA

INTERNET WEBOVÝ PROHLÍŽEČ A ELEKTRONICKÁ POŠTA INTERNET WEBOVÝ PROHLÍŽEČ A ELEKTRONICKÁ POŠTA aneb Kolem světa během několika vteřin Internet je největší počítačová síť propojující statisíce menších (lokálních) počítačových sítí a stamiliony počítačů

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Ladislav Lehotský VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY SEZIMOVO ÚSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Ladislav Lehotský Anotace Tato absolventská práce se zabývá tvorbou webových stránek pro ucelení středoškolských

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium Obor: přírodopis technická a informační výchova INTERNET A WORLD WIDE

Více

Příručka pro efektivní využívání ICT

Příručka pro efektivní využívání ICT Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro efektivní využívání ICT Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠPT Jablonec nad Nisou jaro 2014 OBSAH Charakteristika

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU

Více

Stručný obsah Předmluva... 13 1. Úvod... 15 2. AdresyveWWW URL... 23 3. ZákladyHTML... 35 4. Obrázky... 57 5. Pokročiléformátovánídokumentů... 83 6. Zpřístupněnístráneksvětu... 97 7. Tabulky... 109 8.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Bakalářská práce 2009 Souhrn Tato práce se zabývá dlouhodobým uchováváním webových stránek jako archivních dokumentů.

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Teoretická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Projekt Cesta za poznáním OS Dítě s diabetem Zpracoval: Marek Folwarczny Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

WWW. pro každého. Michal Lalík. Vše o WWW Jak získat na internetu prostor Tvorba vlastní WWW prezentace Zpráva a monitoring WWW Předplacené WWW

WWW. pro každého. Michal Lalík. Vše o WWW Jak získat na internetu prostor Tvorba vlastní WWW prezentace Zpráva a monitoring WWW Předplacené WWW WWW pro každého Michal Lalík Vše o WWW Jak získat na internetu prostor Tvorba vlastní WWW prezentace Zpráva a monitoring WWW Předplacené WWW WWW pro každého Michal Lalík Upozornění pro čtenáře a uživatele

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

Vyhledávání informací na internetu Vyhledávací nástroje a služby Rešeršní strategie

Vyhledávání informací na internetu Vyhledávací nástroje a služby Rešeršní strategie Vyhledávání informací na internetu Vyhledávací nástroje a služby Rešeršní strategie Mgr. Miluše Mírková Univerzitní knihovna ZČU URL: http://www.knihovna.zcu.cz e-mail: mirkova@uk.zcu.cz tel. 377637754

Více

Domácí síť a její nastavení

Domácí síť a její nastavení Domácí síť a její nastavení V dnešní době existuje mnoho domácností a malých firemních sítí, v nichž je více počítačů s běžným síťovým nastavením. Právě nutnost zapojit více počítačů a vybudovat domácí

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů itelligence a. s.,

Více

Obsah skříně počítače

Obsah skříně počítače Základní části počítače Minitower (minivěž) - je desktop postavený na výšku. Snadno se vejde pod stůl, takže nezabere příliš mnoho místa, a lze jej snadno hardwarově rozšířit. Skříně typu minitower dnes

Více

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY Jakub Englický, Šimon Polan Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník Náměstí Jana Žižky

Více

petr.novak@seznam.cz

petr.novak@seznam.cz Elektronická pošta a schránka E-mail aneb internetová komunik@ce V předchozích částech kurzu byl internet představen jako významná informační superdálnice. Internet ale velmi výrazně slouží pro komunikaci,

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) INTERNET Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více