MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 11493/2014/OÚPSŘ-328/Ho Oprávněná úřední osoba: Ing. Hoffmannová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve věci žádosti ze dne o vydání rozhodnutí o umístění staveb domovních přípojek ke stavbám v rámci akce "Kanalizace Janová" na pozemcích st. p. č. 29/1, 71, 287, 308, 309, 311, 327, 347, 359, 374, parc. č. 15, 30/3, 856/7, 857/7, 915/10, 918/20, 918/25, 918/78, 918/108, 932/33, 1036/5, 2837/12, 2940, 2955 v kterou podala Obec Janová, IČO , Janová 200, Vsetín (dále jen "žadatel") vydává podle 79 a 92 odst. 1 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (dále jen vyhláška č. 503/2006 Sb. ), r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y domovní přípojka ke stavbě č.p. 166 umístěna na pozemku parc. č. st. 327 (zastavěná plocha a nádvoří) v domovní přípojka ke stavbě č.p. 156 umístěna na pozemku parc. č. 918/20 (zahrada) v katastrálním domovní přípojka ke stavbě č.p. 207 umístěna na pozemku parc. č. 15 (trvalý travní porost) v domovní přípojka ke stavbě č.p. 159 umístěna na pozemcích parc. č. st. 374, parc. č. 918/25 (zahrada) v domovní přípojka ke stavbě č.p. 160 umístěna na pozemku parc. č. st. 311 (zastavěná plocha a nádvoří) v domovní přípojka ke stavbě č.p. 130 umístěna na pozemcích parc. č. 856/7 (zahrada), 857/7 (zahrada) v domovní přípojka ke stavbě č.p. 129 umístěna na pozemcích parc. č. st. 287 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 856/7 (zahrada), 857/7 (zahrada) v domovní přípojka ke stavbě č.p. 153 umístěna na pozemku parc. č. st. 308 (zastavěná plocha a nádvoří) v domovní přípojka ke stavbě č.p. 261 umístěna na pozemku parc. č. 915/10 (orná půda) v katastrálním domovní přípojka ke stavbě č.p. 154 umístěna na pozemku parc. č. st. 309 (zastavěná plocha a nádvoří) v domovní přípojka ke stavbě č.p. 254 umístěna na pozemku parc. č. 30/3 (trvalý travní porost) v domovní přípojka ke stavbě č.p. 192 umístěna na pozemku parc. č. st. 359 (zastavěná plocha a nádvoří) v domovní přípojka ke stavbě č.p. 7 umístěna na pozemku parc. č (ostatní plocha) v katastrálním domovní přípojka ke stavbě č.p. 5 umístěna na pozemku parc. č. st. 29/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v domovní přípojka ke stavbě č.p. 230 umístěna na pozemcích parc. č. st. 71 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2955, 1036/5 v domovní přípojka ke stavbě č.p. 13 umístěna na pozemku parc. č. 2837/12 (ostatní plocha) v katastrálním domovní přípojka ke stavbě č.p. 48 umístěna na pozemku parc. č. st. 347 (zastavěná plocha a nádvoří) v

2 Č.j. MUVS-S 11493/2014/OÚPSŘ-328/Ho-7 str. 2 domovní přípojka ke stavbě č.p. 275 umístěna na pozemku parc. č. 932/33 (ostatní plocha) v katastrálním domovní přípojka ke stavbě č.p. 211 umístěna na pozemku parc. č. 918/78 (ostatní plocha) v katastrálním domovní přípojka ke stavbě č.p. 238 umístěna na pozemku parc. č. 918/108 (orná půda) v katastrálním území Janová (dále jen stavba nebo záměr ) dle ověřené grafické přílohy. Druh a účel stavby: kanalizační přípojky splaškové kanalizace Vymezení území dotčeného vlivy stavby: pozemky st. p. č. 29/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 71 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 287 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 308 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 309 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 311 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 327 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 347 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 359 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 374 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 15 (trvalý travní porost), parc. č. 30/3 (trvalý travní porost), parc. č. 856/7 (zahrada), parc. č. 857/7 (zahrada), parc. č. 915/10 (orná půda), parc. č. 918/20 (zahrada), parc. č. 918/25 (zahrada), parc. č. 918/78 (ostatní plocha), parc. č. 918/108 (orná půda), parc. č. 932/33 (ostatní plocha), parc. č. 1036/5 (zahrada), parc. č. 2837/12 (ostatní plocha), parc. č (ostatní plocha), parc. č (ostatní plocha) v katastrálním území Janová. Podmínky pro využití a ochranu území, přípravu a realizaci záměru, projektovou přípravu stavby: 1. Záměr bude umístěn dle situačního výkresu v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb a vybrané části dokumentace (dále jen ověřená grafická příloha), která bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zaslána žadateli. 2. Domovní přípojka ke stavbě č.p. 166 v délce 24,0 m bude umístěna na pozemku parc. č. st Domovní přípojka ke stavbě č.p. 156 v délce 7,0 m bude umístěna na pozemku parc. č. 918/20 4. Domovní přípojka ke stavbě č.p. 207 v délce 4,0 m bude umístěna na pozemku parc. č. 15 v katastrálním území Janová a bude napojena na veřejnou kanalizaci, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500 zpracovaném na podkladu katastrální mapy, který je součástí ověřené grafické přílohy, kde je umístění přípojky a jejího napojení vyznačeno a okótováno. 5. Domovní přípojka ke stavbě č.p. 159 v délce 26,0 m bude umístěna na pozemcích parc. č. st. 374, parc. č. 918/25 v katastrálním území Janová a bude napojena na veřejnou kanalizaci, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500 zpracovaném na podkladu katastrální mapy, který je součástí ověřené grafické přílohy, kde 6. Domovní přípojka ke stavbě č.p. 160 v délce 29,0 m bude umístěna na pozemku parc. č. st Domovní přípojka ke stavbě č.p. 130 v délce 13,0 m + 18 m (společné přípojky) bude umístěna na pozemcích parc. č. 856/7, parc. č. 857/7 v katastrálním území Janová a bude napojena na veřejnou kanalizaci, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500 zpracovaném na podkladu katastrální mapy, který je součástí ověřené grafické přílohy, kde je umístění přípojky a jejího napojení vyznačeno a okótováno.

3 Č.j. MUVS-S 11493/2014/OÚPSŘ-328/Ho-7 str Domovní přípojka ke stavbě č.p. 129 v délce 7,0 m + 18 m (společné přípojky) bude umístěna na pozemcích st. p. č. 287, parc. č. 856/7, 857/7 v katastrálním území Janová a bude napojena na veřejnou kanalizaci, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500 zpracovaném na podkladu katastrální mapy, který je součástí ověřené grafické přílohy, kde je umístění přípojky a jejího napojení vyznačeno a okótováno. 9. Domovní přípojka ke stavbě č.p. 153 v délce 16,0 m bude umístěna na pozemku parc. č. st. 308, 10. Domovní přípojka ke stavbě č.p. 261 v délce 5,0 m bude umístěna na pozemku parc. č. 915/ Domovní přípojka ke stavbě č.p. 154 v délce 27,0 m bude umístěna na pozemku parc. č. st. 309, 12. Domovní přípojka ke stavbě č.p. 254 v délce 3,0 m bude umístěna na pozemku parc. č. 30/3 v katastrálním území Janová a bude napojena na veřejnou kanalizaci, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500 zpracovaném na podkladu katastrální mapy, který je součástí ověřené grafické přílohy, kde je umístění přípojky a jejího napojení vyznačeno a okótováno. 13. Domovní přípojka ke stavbě č.p. 192 v délce 27,0 m bude umístěna na pozemku parc. č. st Domovní přípojka ke stavbě č.p. 7 v délce 8,0 m bude umístěna na pozemku parc. č v katastrálním území Janová a bude napojena na veřejnou kanalizaci, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500 zpracovaném na podkladu katastrální mapy, který je součástí ověřené grafické přílohy, kde je umístění přípojky a jejího napojení vyznačeno a okótováno. 15. Domovní přípojka ke stavbě č.p. 5 v délce 13,0 m bude umístěna na pozemku parc. č. st. 29/1, 16. Domovní přípojka ke stavbě č.p. 230 v délce 25,0 m bude umístěna na pozemcích parc. č. st. 71, parc. č. 2955, 1036/5 v katastrálním území Janová a bude napojena na veřejnou kanalizaci, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500 zpracovaném na podkladu katastrální mapy, který je součástí ověřené grafické přílohy, kde 17. Domovní přípojka ke stavbě č.p. 13 v délce 6,0 m bude umístěna na pozemku parc. č. 2837/ Domovní přípojka ke stavbě č.p. 48 v délce 16,0 m bude umístěna na pozemku parc. č. st. 347

4 Č.j. MUVS-S 11493/2014/OÚPSŘ-328/Ho-7 str Domovní přípojka ke stavbě č.p. 275 v délce 8,0 m bude umístěna na pozemku parc. č. 932/ Domovní přípojka ke stavbě č.p. 211 v délce 12,0 m bude umístěna na pozemku parc. č. 918/ Domovní přípojka ke stavbě č.p. 238 v délce 18,0 m bude umístěna na pozemku parc. č. 918/108 Odůvodnění Stavení úřad obdržel dne žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby domovních přípojek ke stavbám v rámci akce "Kanalizace Janová" na pozemcích st. p. č. 29/1, 71, 287, 308, 309, 311, 327, 347, 359, 374, parc. č. 15, 30/3, 856/7, 857/7, 915/10, 918/20, 918/25, 918/78, 918/108, 932/33, 1036/5, 2837/12, 2940, 2955 v katastrálním území Janová (dále jen žádost), kterou podala Obec Janová, IČO , Janová 200, Vsetín. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení Stavební úřad oznámil přípisem ze dne zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a podle ustanovení 87odst. 1 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto. Rovněž upozornil účastníky řízení, že k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního plánu, se nepřihlíží a že ve svých námitkách mají uvést skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníků řízení a že osoba, která je účastníkem řízení podle 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno; obec uplatňuje námitky k ochraně zájmů obce a občanů obce. Vzhledem k tomu, že počet účastníků řízení byl více než 30, stavební úřad podle 144 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o zahájení řízení uvědomil účastníky řízení dle 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona veřejnou vyhláškou, která byla na úřední desce: Městského úřadu Vsetín vyvěšena dne: sejmuta dne: Obecního úřadu Janová vyvěšena dne: sejmuta dne: I. Stavební úřad podle 90 stavebního zákona posoudil, zda záměr je v souladu: 1. s požadavky zvláštních právních předpisů, stanovisky dotčených orgánů a s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení a) Stanoviska sdělili: - Městský úřad Vsetín, Koordinované stanovisko, OŽP 20 x - Správa CHKO Beskydy Rožnov pod Radhoštěm ze dne ČEZ Distribuce, a.s., ze dne , RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne Telefónica Czech Republic, a.s. ze dne

5 Č.j. MUVS-S 11493/2014/OÚPSŘ-328/Ho-7 str. 5 Záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, podle nichž záměr posuzují dotčené orgány. Stanoviska vlastníků dopravní a technické infrastruktury jsou součástí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí jako její kapitola Dokladová část. Bylo zabezpečeno plnění požadavků vlastníků sítí technické infrastruktury. Záměr je v souladu s požadavky vlastníků technické infrastruktury, byl doložen jejich souhlas s umístěním záměru v ochranném pásmu. b) Označení účastníků územního řízení dle stavebního zákona, 85: - odst. 1 písm. a) žadatel - Obec Janová - odst. 1 písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - Obec Janová - odst. 2 písm. a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, neboť má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě - Oldřich Mikulenčák, Dagmar Hradecká, Kateřina Sklářová, Ing. Josef Růžička, Jiřina Růžičková, Rudolf Galetka, Marie Galetková, Arnošt Šmahel, Michal Řepka, Ondřej Pěcha, Michal Ficek, Ing. Pavel Hromada, Ing. Alexandra Hromadová, Ing. Roman Valla, Ing. Eva Vallová, Věra Trlicová, Filip Hromada, Zdeňka Lagová, MUDr. Miloslav Hromada, Ludmila Hromadová, Josef Galetka, Zdislava Galetková, Ján Vraník, Jiřina Vraníková, Oskar Grygara, Olga Grygarová, Josef Halaš, Jiřina Halašová, Ing. Jiří Veska, Anna Vesková, Wüstenrot hypoteční banka a.s., Hypoteční banka, a.s., Komerční banka, a.s., Marie Sklářová, Miroslav Sklář, Soňa Pěchová, O2 Czech Republic a.s., ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Arnošt Šmahel - odst. 2 písm. b), osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno vlastníci pozemků parc. č. st. 78, 524, 474, 396, 308, 309, 287, 311, parc.č. 918/68, 2827/4, 2806/1, 2964, 918/61, 30/9, 30/10, 915/7, 2783/15, 856/7, 857/7, 918/25, 918/21, 918/33, 918/32, 2837/1 v k.ú. Janová Vlastnická práva ani jiné věcné právo k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. V průběhu územního řízení účastníci řízení neuplatnili námitky. 2. s vydanou územně plánovací dokumentací, cíly a úkoly územního plánování Územní plán Janová nabyl účinnosti Dle územního plánu Janová, výkresové části - Vodního hospodářství - schéma, je záměr v souladu s koncepcí odkanalizovaní obce založenou územním plánem. Výše uvedená stavba je v souladu s územním plánem sídelního útvaru Janová. 3. s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Stavební úřad zjistil, že žádost o územní rozhodnutí byla úplná a byla podána na předepsaném formuláři a obsahuje náležitosti stanovené v příloze č. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. V souladu s ustanovení 86 odst. 2 stavebního zákona si stavební úřad doklady prokazující vlastnické právo k pozemku a stavbě dne ověřil dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. Žadatel k žádosti přiložil smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích st. p. č. 287, parc. č. 856/7 katastrální území Janová. Dále žadatel k žádosti připojil: - souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, - stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, - dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí byla zpracována v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace obsahuje části A až E členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu stavby, jejímu umístění stavebně technickému provedení,

6 Č.j. MUVS-S 11493/2014/OÚPSŘ-328/Ho-7 str. 6 účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Předložená dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Záměr a je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu stanovenými vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a to s: 23 odst. 1, dále dle vyhl. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a to s: 33 odst. 2. Podle 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 503/2006 Sb., stavební úřad v rozhodnutí nevymezil území dotčené vlivy umísťovaných staveb nad rozsah pozemků st. p. č. 29/1, 71, 287, 308, 309, 311, 327, 347, 359, 374, parc. č. 15, 30/3, 856/7, 857/7, 915/10, 918/20, 918/25, 918/78, 918/108, 932/33, 1036/5, 2837/12, 2940, 2955 v neboť jak z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné infrastruktury, tak z reakce účastníků řízení a vlastního posouzení stavebním úřadem nevzešly skutečnosti svědčící o opaku. 4. s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu Navrhování stavba se navazuje na nově budovanou stokovou síť v obci Janové, na kterou se přípojky napojí prostřednictvím odboček zakončených revizními šachtami. II. Po posouzení záměru dospěl stavební úřad k závěru, že záměr je v souladu s požadavky stanovenými 90 stavebního zákona. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, cíly a úkoly územního plánování, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými technickými požadavky na výstavbu s požadavky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů. Stavební úřad rozhodl na základě výše uvedených skutečností tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Podle 93 odst. 1 stavebního zákona územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podle 93 odst. 4 stavebního zákona územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, - bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává. Podle 93 odst. 5 stavebního zákona územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena. Poučení účastníků Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, podáním u odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy Městského úřadu Vsetín. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

7 Č.j. MUVS-S 11493/2014/OÚPSŘ-328/Ho-7 str. 7 Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Otisk úředního razítka Ing. Lenka Hoffmannová referent odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy Příloha pro žadatele (bude doručena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): ověřená grafická příloha Toto rozhodnutí bude účastníkům řízení dle 85 odst. 2 písm. b) a c) stavebního zákona doručeno veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vsetín, Obecního úřadu Janová po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem doručení je 15-tý den po vyvěšení oznámení na úřední desce Městského úřadu Vsetín. Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Obdrží: Městský úřad Vsetín, odbor vnitřní správy, k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obecní úřad Janová k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Účastníci řízení dle 85 stavebního zákona: - odst. 1 a odst. 2 písm. a) (jednotlivě) Obec Janová, IDDS: wh5b6qj Oldřich Mikulenčák, Janová č.p. 166, Vsetín 1 Dagmar Hradecká, Železná č.p. 45, Mladá Boleslav I, Mladá Boleslav 1 Kateřina Sklářová, Výškovická č.p. 553/144, Výškovice, Ostrava 30 Ing. Josef Růžička, Janová č.p. 159, Vsetín 1 Jiřina Růžičková, Janová č.p. 159, Vsetín 1 Rudolf Galetka, Janová č.p. 160, Vsetín 1 Marie Galetková, Janová č.p. 160, Vsetín 1 Arnošt Šmahel, Famfulíkova č.p. 1148/3, Praha 8-Kobylisy, Praha 82 Michal Řepka, Janová č.p. 129, Vsetín 1 Ondřej Pěcha, Janová č.p. 153, Vsetín 1

8 Č.j. MUVS-S 11493/2014/OÚPSŘ-328/Ho-7 str. 8 Michal Ficek, Janová č.p. 261, Vsetín 1 Ing. Pavel Hromada, Janová č.p. 154, Vsetín 1 Ing. Alexandra Hromadová, Janová č.p. 154, Vsetín 1 Ing. Roman Valla, Janová č.p. 254, Vsetín 1 Ing. Eva Vallová, Janová č.p. 254, Vsetín 1 Věra Trlicová, Janová č.p. 192, Vsetín 1 Filip Hromada, Janová č.p. 7, Vsetín 1 Zdeňka Lagová, Janová č.p. 5, Vsetín 1 MUDr. Miloslav Hromada, Janová č.p. 230, Vsetín 1 Ludmila Hromadová, Janová č.p. 230, Vsetín 1 Josef Galetka, Kurkova č.p. 1211/4, Praha 8-Kobylisy, Praha 82 Zdislava Galetková, Kurkova č.p. 1211/4, Praha 8-Kobylisy, Praha 82 Ján Vraník, Janová č.p. 48, Vsetín 1 Jiřina Vraníková, Janová č.p. 48, Vsetín 1 Oskar Grygara, Janová č.p. 275, Vsetín 1 Olga Grygarová, Janová č.p. 275, Vsetín 1 Josef Halaš, Janová č.p. 211, Vsetín 1 Jiřina Halašová, Janová č.p. 211, Vsetín 1 Ing. Jiří Veska, Janová č.p. 238, Vsetín 1 Anna Vesková, Janová č.p. 238, Vsetín 1, které zastupuje Obec Janová, IDDS: wh5b6qj Arnošt Šmahel, Famfulíkova č.p. 1148/3, Praha 8-Kobylisy, Praha 82 Marie Sklářová, Janová č.p. 207, Vsetín 1 Miroslav Sklář, Janová č.p. 207, Vsetín 1 Soňa Pěchová, Janová č.p. 153, Vsetín 1 RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h Wüstenrot hypoteční banka a.s., IDDS: vjtg3cb Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5 Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw - odst. 2 písm. c); a odst. 2 písm. b) (veřejnou vyhláškou) parc. č. st. 78, 524, 474, 396, 308, 309, 287, 311, parc.č. 918/68, 2827/4, 2806/1, 2964, 918/61, 30/9, 30/10, 915/7, 2783/15, 856/7, 857/7, 918/25, 918/21, 918/33, 918/32, 2837/1 v k.ú. Janová Dotčený orgán: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, IDDS: vvedyiy Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, Svárov č.p. 1080, Vsetín 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Č.j.: MUVS-S 8870/2014/OÚPSŘ-330/Hrn-9 07.11.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Hrňa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S 8870/2014/OÚPSŘ-330/Hrn-9 07.11.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Hrňa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8870/2014/OÚPSŘ-330/Hrn-9 07.11.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Hrňa VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad

Více

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 795/16 Vrdy, dne: 4. 4. 2016 Spis zn. 227/2015mar Oprávněná úřední osoba: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 313 035 905 jindrich.martinec@obecvrdy.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Filip Špetík Lešná 154 756 41 Lešná zastupuje Nikola Sovák Šípková č.p. 1343 757 01 Valašské

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Vsetín, Rokytnice p. 1024/4, MIDON NNK - podzemní kabelové vedení nízkého napětí

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Vsetín, Rokytnice p. 1024/4, MIDON NNK - podzemní kabelové vedení nízkého napětí MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 12760/2015/OÚPSŘD-328/Pí-17 24.02.2016 Oprávněná úřední osoba: Ing. Píšek VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8020/2013/OÚPSŘ-330/Pa-11 10.01.2014 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pačevová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 733/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 023405/2010 ST2/Sam MMHK/063684/2010 Pavel Samek 495 707 885 pavel.samek@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 8.4.2010 VEŘEJNÁ

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov *MEJAX007TMXT* MEJAX007TMXT Sp. zn.: ÚPSŘ/1257/2015/Ka Jablunkov, 14. července 2015 Č. j.: MEJA 11618/2015

Více

Spis. zn.: Výst./1003/2011/Šu Hanušovice, dne Č.j. MUHA 8025/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Spis. zn.: Výst./1003/2011/Šu Hanušovice, dne Č.j. MUHA 8025/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15 Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování pracoviště Balbínova 59 Spis. zn.: OVÚP/2017/16/Ka Č.j.: OVÚP/3457/16/Ka Vyřizuje:: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 E-mail: ikamenova@mukt.cz Datum:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: ,

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: , MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800 Sp. zn..: S-MUCK 42501/2010-Be Č.j.: MUCK 52569/2010 Český Krumlov, dne 14.10.2010 Vyřizuje: Petra Benčová

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 331/15 95/2015-Rad Chlumec nad Cidlinou, dne 2. března 2015 Naše č.j.:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383416151 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx005gvgf* MUBLX005GVGF Pavel Kapr Tchořovice 60 388 01 Blatná Ing. Eva Kaprová

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/866/2016/Po Dle přílohy č. 4 vyřizuje: Ing. Sandra Potyková prostřednictvím tel. : 558 666 443, kl. 142 Obec Fryčovice e-mail

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1809/2016/Po Dle přílohy č. 5 vyřizuje: Ing. Sandra Potyková prostřednictvím tel. : 558 666 443, kl. 142 Obec Fryčovice e-mail

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0381/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 23.4.2012

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, náměstí Míru 22 SPIS. ZN..: 6381/2016 Č.J.: SPIS Č.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: DATUM: 2.1.2017 MUHR_0014/2017/STU2 ZVU

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10292/2012/OÚPSŘ-328/Fi 3.12.2012 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 85/12-Mo 85/12-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874 132

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/11383/2012/Lon Nový Bydžov, dne 17. října 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Územní rozhodnutí STAVEBNÍ ÚŘAD. Výroková část: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Územní rozhodnutí STAVEBNÍ ÚŘAD. Výroková část: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Č. j.: OSÚ/11558-12/Ra /764-2012 Rumburk, 6. dubna 2012 Oprávněná úřední osoba: Ranušová E-mail: ranusova.stavu@rumburk.cz

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty Spis.zn.: 17922/SÚ/13/No Karlovy Vary, dne 20.2.2014 Č.j.: 2186/SÚ/14 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního plánování a

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012 00256095 *00256095* Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou IČ 245585, DIČ CZ-00245585 Číslo jednací: MÚT/15867/2012 Spisová značka: MÚT/11953/2012/ORR/H.

Více

Stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč Karlovy Vary, dne Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506

Stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč Karlovy Vary, dne Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč-328.3 Karlovy Vary, dne 5.1.2011 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Zašová Zašová č.p. 36 756 51 Zašová ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Váš dopis značky / ze dne

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Vypraveno dne:... Počet listů příloh:0 Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Spisová značka: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Fax:

Více

Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, Rudná, tel , fax

Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, Rudná, tel , fax Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, 252 19 Rudná, tel. 311 652 337, fax 311 652 381 Sp.zn.: 03140/14/Š Rudná, dne 2.6.2014 Č.j.: 04413/14/MUR/JŠť Vyřizuje: Jan Šťastný Tel.:311 652 324, e-mail:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/490/2012/STAV Nový Knín, dne 10.9.2012 Č.j.: MUNK/2414/2012/STAV-Čer Vyřizuje: Červená Iveta Telefon: 318

Více

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j.: OZP/4781/12-3 Hranice dne 2.05.2012 Vyřizuje: Ing. Táňa Drábková E-mail: tana.drabkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0032278/VUP/2016/JZí

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0035911/VUP/2016/JČe

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003M5PE* MUHTX003M5PE SPIS.ZN.: OVÚP/8060/2012/Šp Č.J.: MUHT 10171/2012 VYŘIZUJE: Václav

Více

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne 22.2.2008 Vyřizuje: Petra Benčová Výroková část: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 508/2015 OV MUMI 7030/2015 14.10.2015 Dobrota

Více

Spis. zn.: METR_S 1532/2011 OÚPaSŘ Č.j. METR 1557/2011 ToJa Vyřizuje: Tobolková V Třeboni dne ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Spis. zn.: METR_S 1532/2011 OÚPaSŘ Č.j. METR 1557/2011 ToJa Vyřizuje: Tobolková V Třeboni dne ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 166, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 ROZHODNUTI ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 ROZHODNUTI ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ " Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 11111111111 111111111111 111111111 1111111111 1111 111111111111111111111111 MUZAX005UVC4 Žatec úřad Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: E-mail:

Více

Městský úřad Jesenice stavební odbor

Městský úřad Jesenice stavební odbor Městský úřad Jesenice stavební odbor Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka Č.j.: Výst./2540/11/M Vyřizuje: Makovský Počet listů dokumentu: 3 Tel: 313 599 214 (328) V Jesenici 19.3.2012 Stavebník:

Více

Č.j.: MUVS-S 15985/2008/OÚPSŘ-330/Ma-6 6.1.2009 Vyřizuje: Ing. Maňáková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S 15985/2008/OÚPSŘ-330/Ma-6 6.1.2009 Vyřizuje: Ing. Maňáková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 15985/2008/OÚPSŘ-330/Ma-6 6.1.2009 Vyřizuje: Ing. Maňáková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 030 / 311 636 181, e-mail: bibova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./4649/2015/B VYST-B/5019/2015

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/790-2014/5706-2013/vls Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více

Obecní úřad Vrdy stavební úřad

Obecní úřad Vrdy stavební úřad Obecní úřad Vrdy stavební úřad Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 591/11 Vrdy, dne: 11. 5. 2011 Spis zn: 96/2011mar Vyřizuje: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 327 397 148 su@obecvrdy.cz mggbq64

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/3427/OST/13 May V Rokycanech: 1.7.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/35448-11/4790-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-64/11-CP Číslo jednací: VRAND 315/2011 Oprávněná úřední osoba: Bc. Ctirad Pisk Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 9141/2012/OÚPSŘ-328/Fi 22.10.2012 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1554/09-Z V Nové Bystřici dne 23.6.2009 Č.j.: 2256/09/SU

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav ROZHODNUTÍ

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav ROZHODNUTÍ SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 5.9.2016 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav OStRM/13245/2016/ivku

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Spisový znak: SÚ-36/2012/Lun Číslo jednání: 3/2012 Oprávněná úřední osoba: Lunga Luděk MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Slušovice

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/33300-11/4770-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. I. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. I. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y: MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 4706/2010/OÚPSŘ-328/Va-7 07.06.2010 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/05400/2012-VÚP/V MěÚ BnJ/06279/2012/VÚP

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

Obecní úřad Vrdy stavební úřad

Obecní úřad Vrdy stavební úřad Obecní úřad Vrdy stavební úřad Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 829/11 Vrdy, dne: 1. 7. 2011 Spis zn: 135/2011mar Vyřizuje: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 327 397 148 su@obecvrdy.cz mggbq64

Více

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD -

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/018419/2012 ST2/Vos MMHK/138266/2012 ST2/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1953/1954/12-Z V Nové Bystřici dne 19.7.2012 Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 29.12.2011 Naše zn.: MěÚ-R/Výst.4750/2011-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina

Více

Spis.zn.: 7385/SÚ/12/Boč Karlovy Vary, dne Č.j.: 9994/SÚ/12 Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Spisový znak: Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 7385/SÚ/12/Boč Karlovy Vary, dne Č.j.: 9994/SÚ/12 Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Spisový znak: Skartační znak: A/5 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: 7385/SÚ/12/Boč Karlovy Vary, dne

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, Klatovy tel.: , fax:

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, Klatovy tel.: , fax: MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/250/13/My V Klatovech, dne : 27.2.2013 Č.j.: OVÚP/1337/13/My

Více

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD -

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-7984/2008-1633/PJ Rousínov, dne 21. ledna 2009 Vyřizuje: Ing.

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad ROZHODNUTÍ

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad ROZHODNUTÍ M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Kalová Bohdana, Ing. Tel.: 533304558, e-mail.: kalovab@slapanice.cz

Více

Vaše č.j.

Vaše č.j. l OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE l- STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 13.11.2012 Naše zn.: MUCL/72435/2012 Vyřizuje: Dan Paszek Telefon: 487 881 174 Počet stran

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/4928/2012/br Jana Brožová 777 759 471 26.4.2013 Č.j.: MěÚ/1459/2013/Br e-mail: jana.brozova@rudolfov.cz

Více

Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou

Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Č.j: 2013/109/20-154/2-3 Luka nad Jihlavou, dne: 5.3.2013 Vyřizuje: Roman Göth E-mail: stavebniurad@lukanadjihlavou.cz Telefon:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: MUMV746/2010/výst/Ko,Ru Ing. Růžičková / 381 201 917 13.8.2010

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5728/2013/OÚPSŘ-280/13/Suš-10 2.9.2013 Oprávněná úřední osoba: Sušková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S11292016ÚPaSŘ Ze dne : 21.03.2016 Č.j.: METR2575/2016RoMi

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o d ě l e n í p o z e m k u. Spis.zn. Č.j.: 283/11-Mo 283/11-Mo. Vyřizuje: Tel.:

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o d ě l e n í p o z e m k u. Spis.zn. Č.j.: 283/11-Mo 283/11-Mo. Vyřizuje: Tel.: Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 283/11-Mo 283/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./00762/12/2 Č.j. : 01748/12

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 544/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-2353/2008-582/PJ Rousínov, dne 30. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1763/12/Kr/roz Zliv, dne 27.11.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 165/2016 OV MUMI 1974/2016 8.4.2016 Dobrota

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.: 169/4807/2012-Pe Č.j. : MU-0316/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 18.1.2013 TEL.: E-MAIL:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-5498/2011-840/PJ Rousínov, dne 20. října 2011 Oprávněná úřední

Více

Počet listů: 5 Příloh/listů: 1. Datum: 30.09.2014. Územní rozhodnutí. rozhodnutí o umístění stavby:

Počet listů: 5 Příloh/listů: 1. Datum: 30.09.2014. Územní rozhodnutí. rozhodnutí o umístění stavby: Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně 664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tel.: 547 426 819; fax: 547 230 140; GSM: 608 958 351 e-mail: podatelna@rajhrad.cz; http://www.rajhrad.cz; ID datové schránky:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.11.2010 MUMV1271/2010/výst/Ad

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: 1695/12/VYS/Mat 13128/12

Více