Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+"

Transkript

1 Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software s využitím moderních technologií jako Java EE, enterprise portály, BI, BPM a další. IBA CZ nabízí zejména outsourcingové služby v oblasti vývoje, údržby, podpory a migrace software. Kromě toho též nabízí konzultační, školicí a logistické služby v IT. Hlavní předností IBA CZ je možnost zapojit do lokálních projektových týmů offshore specialisty z dalších vývojových center a tak zákazníkům nabídnout široké portfolio technologií, silné personální zázemí a optimální cenové podmínky. Výchozí situace S&T CZ je jedním z deseti největších systémových integrátorů v České republice. Společnost je součástí nadnárodní skupiny S&T AG, předního evropského dodavatele IT řešení a služeb, zastoupeného v 19 evropských státech. Infor ERP MAX+ dodávaný firmou S&T představuje klasický informační systém kategorie Extended ERP s mimořádnou sílou v oblasti složité diskrétní výroby. Definice problému a potřeby zákazníka Infor ERP MAX+ je historicky starší ERP systém, který neobsahuje podporu pro efektivní modelování business procesů specifických pro každou společnost. Ze strany stávajících zákazníků je však zaznamenán zájem o inovační prvky zejména v oblasti Businees Process Managementu, Workflow a podnikových portálů a s tím související integraci stávajících informačních systémů. V oblasti Business Process Managementu převládá zájem především o procesy schvalování dokumentů klíčových pro daný typ společnosti, například schvalování poptávek, faktur či žádanek. Dále existuje potřeba snížit čas k zaškolení nových uživatelů a ulehčit funkci vzájemné zastupitelnosti uživatelů ERP systémů. Nový uživatel ERP systému je mnohdy vystaven zdlouhavému prohledávání nemalého množství formulářů systému, ve kterých musí nalézt úkoly čekající na vyřízení. Z tohoto důvodu nastává u nových uživatelů ERP systému zvýšené riziko nenalezení nebo opomenutí čekajících úkolů, které má daný uživatel vyřídit. K podobnému jevu dochází i při vzájemné zastupitelnosti uživatelů ERP systému. Klasickým případem může být odchod zaměstnance na dovolenou, kdy musí odcházející zaměstnanec předat všechnu svoji nevyřízenou práci a povinnosti svému zástupu. Zástupce je tedy vystaven nelehkému úkolu nalézt a orientovat se v nevyřízené práci svého kolegy. V konečném důsledku se tyto problémy mohou promítnout do kvality služeb poskytovaných společností používající ERP systém. 38 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2008

2 Vytvoření procesně integrační nástavby kubiki pro ERP systém MAX+ Řešení Dodavatel ERP systému byl nucen odpovědět na potřeby zákazníků a nalézt vhodnou outsourcingovou společnost, která by dodala chybějící funkcionalitu a obohatila ERP systém o procesně integrační nadstavbu. Z několika vhodných kandidátů byla vybrána společnost IBA CZ, která obohatila ERP systém MAX o procesně integrační portálovou platformu KUBIKI, která zachová zákazníkovu investici do stávajících ERP a za relativně malé částky umožní renovaci ERP. Vybrané řešení poskytuje souhrn nástrojů pro organickou integraci funkcí systému MAX do procesního modelu informačního systému podniku na bázi servisně orientované architektury (SOA). Na základě analýzy podnikových procesů a následné syntézy procesního modelu formou grafického návrhu bylo dosaženo nové formy interakce mezi informačním systémem a uživatelem (B2E). Konkrétní části řešení ERP systém byl obohacen o komplexní procesně integrační portálovou platformu KUBKI, která integruje podnikové systémy o sílu BPM. Na základě požadavků od zákazníků ERP systému MAX byly naimplementovány nejčastěji požadované business procesy, týkající se oblasti schvalování a workflow dokumentů v organizaci. Mezi tyto procesy patří například poptávkové řízení v odbytu a oběh faktur. Charakteristika procesů Proces poptávkové řízení v odbytu je součástí systému KUBIKI, stejně jako proces oběh faktur. Poptávkové řízení probíhá uvnitř společnosti a umožňuje schvalování došlých poptávek. Cílem schvalovacího procesu je zjistit, zda je společnost schopna poptávané výrobky vyrobit či nikoliv. Oběh faktur představuje workflow schvalovacího procesu došlých faktur. Řešení využívá principu servisně orientované architektury, kdy na základě požadavků zákazníka byl namodelován a formalizován proces dle BPMN. Prezentační vrstva byla zakomponována do intranetového portálu. Procesní nadstavba je integrována se stávajícím ERP systémem. Technologie KUBIKI jsou procesně-orientovaná portálová platforma určená k integraci podnikových aplikací již nasazených i nově dodaných systémů. Je postavena na moderních open source technologiích Java EE a otevřených standardech. Řešení je vhodné pro všechny typy podniků. Přináší možnost vylepšení například jen určité části podnikové struktury, není potřeba vynaložit velké náklady k dosažení pozitivních výsledků v krátké době, to vše samozřejmě bez nutnosti měnit svoje stávající IT prostředí. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

3 IBA CZ Portálová technologie KUBIKI představují sadu integrovaných komponent, tzv. portletů. Tyto portlety jsou postavené na specifikaci JSR-168, který všichni výrobci portálových technologií plně podporují. Zákazník není vázán na konkrétního dodavatele, s růstem firmy a tím i s rostoucími požadavky na IS může volit robustnější a dražší portálové řešení. KUBIKI jsou dodávány s open source portálovým serverem Liferay. Portálové řešení je vhodné pro tvorbu intranetových zaměstnaneckých, zákaznických a partnerských portálů. Administrátor definuje přístup a výchozí nastavení portletů na stránce pro každou uživatelskou roli ve firmě i mezi partnery. Uživatel si pak umístění a vzhled portletů na stránce může definovat podle svých potřeb. Aplikace se na klientských stanicích neinstalují, jedná se o tzv. tenké webové aplikace, které pro svůj provoz potřebují jen běžný webový prohlížeč (Internet Explorer, Firefox atd.), veškerý systém je nainstalován pouze na serveru. Portálové řešení je kompatibilní s různými operačními systémy (MS Windows, Linux atd.), i volba databázových systémů závisí na výběru zákazníka. Business Process Management Business process management (BPM) představuje způsob, jak přehledně a efektivně zobrazit, implementovat a nasadit obchodní procesy ve firmě (tzv. business procesy). Ty zahrnují různé typy aktivit např. zadávání údajů, schvalování nebo transakce nad stávajícími aplikacemi. 40 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2008

4 Vytvoření procesně integrační nástavby kubiki pro ERP systém MAX+ Podnikové procesy jsou nakreslené v přehledném diagramu v jednoduché notaci - BPMN (Business Process Management Notation). Výsledkem jsou jednoduché a konfigurovatelné grafy toku business procesů, přehledné i pro zákazníka. Business procesy lze pomocí speciálních nástrojů monitorovat, na základě výstupů a reportů management optimalizuje a zefektivňuje (např. vhodnou konfigurací) všechny procesy ve firmě. Integrační platforma Řešení KUBIKI představuje integrační platformu založenou na otevřených a v praxi používaných standardech. Implementuje infrastrukturu pro integraci různorodých aplikací nasazených v organizaci. K tomu využívá servisně orientovanou architekturu (SOA) a používá standardní webové služby. Podporuje dosažení SOA Governance ve společnosti, řízení nasazených služeb v průběhu jejího životního cyklu a zajišťuje kontrolu nad firemními procesy. Využívá standardizované řešení podnikové sběrnice - ESB (Enterprise Service Bus), s JBI (Java Business Integration) konektory. Použití těchto standardů umožňuje připojení modulů ke sběrnici bez nutnosti integrovat přímo s ostatními existujícími aplikacemi a komponenty. Architektura hlavní komponenty Jádro systému tvoří procesní server, který provádí předem definované podnikové procesy (business process) popsané jazykem BPEL, které zahrnují různé typy aktivit - například zadávání údajů, schvalování nebo transakce nad stávajícími aplikacemi. Důležitým architektonickým prvkem je podniková sběrnice ESB (Enterprise Service Bus), na kterou jsou připojeny všech komponenty systému KUBIKI i integrované aplikace dle principu servisněorientované architektury (SOA). Pro připojení na ESB jsou použity buď existující služby (web services) anebo konektory odpovídající standardu JBI (Java Business Integration). Systém KUBIKI disponuje portletovým rozhraním a je dodáván spolu s opensource portálem Liferay, takže jej lze použít jako základ intranetového portálu nebo naopak integrovat do již existujícího portálu. Vlastnosti platformy KUBIKI Mezi hlavní vlastnosti platformy KUBIKI patří: budování workflow nad podnikovými aplikacemi a jejich integrace, otevřené, standardizované a rozšiřitelné řešení, procesní engine vyhovující standardům BPEL, sběrnice ESB s JBI konektory, portálové rozhraní dle standardu JSR-168, Liferay portál dodávaný jako runtime prostředí, opensource technologie na bázi Java EE 5, řešení pro dosažení SOA governance, řešení pro dosažení BPM governance, SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

5 IBA CZ důraz na otevřené průmyslové standardy (Java EE, web services, BPEL, BPMN, JBI), implementace BPM, technologie založené na opensource (aplikační server SUN Glassfish, Open ESB, Intalio,...) Přínosy Řešení umožňuje velmi flexibilně reagovat na specifické potřeby zákazníků a díky zvolené architektuře umožňuje rychle a s nízkými investičními náklady přizpůsobit informační systém procesům specifickým pro každou organizaci. Výhody řešení KUBIKI Rychlejší nasazení (např. pomocí definice obchodní procesů a pravidel). Ochranu investice (např. pomocí kompatibility a otevřených standardů). Hladké zavedení integračního prostředí nad stávajícími aplikacemi a systémy ve firmě SOA Governance umožní ve firmě zavést pořádek ve webových službách Podporu vylepšování vnitrofiremních procesů, optimalizace celkových nákladů. BPM vede k zefektivnění procesů ve firmě. Procesy lze aktivně monitorovat za běhu, sledovat efektivitu jejich provádění a na základě poznatků dále procesy optimalizovat. Modulární přístup zákazník není nucen kupovat celý balík služeb, kupuje jen ty komponenty, které skutečně potřebuje. Možnost získat jednotlivé komponenty z více zdrojů, některé stáhnout zdarma z internetu z tzv. portlet katalogů. Zvyšování výkonnosti a spokojenosti zaměstnanců nasazení jako zaměstnanecký portál. Zvyšování efektivity obchodních partnerů nasazení jako partnerský portál zkvalitnění péče o zákazníky nasazení jako zákaznický portál. 42 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2008

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN

BUĎTE MISTREM V PROVÁDĚNÍ ZMĚN 2011 15. VYDÁNÍ STIMULUJTE VAŠE PODNIKÁNÍ V TOMTO ČÍSLE ONE NEBOJTE SE ZMĚN Získejte konkurenční výhodu VŠE POD KONTROLOU Reagujte na rostoucí potřeby podniku PŘIPRAVTE SE Změn se nemusíte bát BUĎTE MISTREM

Více

KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA

KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA PROFIL SPOLEČNOSTI Pomáháme našim klientům rozšířit a zefektivnit jejich podnikání prostřednictvím internetových a mobilních technologií. Jsme webový integrátor a

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta informatiky a statistiky Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu v prvním pololetí roku 2006 Semestrální práce v rámci kurzu IT_572 Petr Žůrek Ondřej Kousal Vasil

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt

Jako ve všech předchozích šesti ročnících soutěže IT produkt O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2013 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní

Více

Řízení projektu technologické integrace

Řízení projektu technologické integrace Libor Jirsák Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická Nám. Winstona Churchilla 3, Praha 3 Email: jirsak@vse.cz Abstrakt Rostoucí složitost business požadavků znamená vyšší složitost IT

Více

Představení aplikace Team assistant. Příklady konkrétního využití

Představení aplikace Team assistant. Příklady konkrétního využití Představení aplikace Team assistant Příklady konkrétního využití 20.9.2011 Co je team assistant? Team assistant je nástroj pro rychlé zlepšení řízení vaší společnosti. Pomůže vám procesy popsat, efektivně

Více

Naše inovace Váš růst. ELOprofessional 2011. Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow

Naše inovace Váš růst. ELOprofessional 2011. Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow Naše inovace Váš růst ELOprofessional 2011 Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow >> Business Vážený pane, vážená paní, Děkuji vám, že jste si jako řešení pro optimalizaci

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Popis a specifikace Autoři: Bc. Lukáš Peroutka Bc. Daniel Kobrle Bc. Jan Jurečka Bc. Václav Podlipný V Praze 20.12.2011 Obsah Úvod... 5 Komerční nástroje... 6 eclarus...

Více

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness dat?edi? Jak na elektronickou výměnu, září 2009 David Reichel ředitel divize ebusiness Libušina třída 23 623 00 Brno, Česká republika Tel. +420 541 212 199 Fax +420 541 217 969 Email: info@ccv.cz Obsah

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Obchodní procesy v GE Money o 50% rychleji a levněji

Obchodní procesy v GE Money o 50% rychleji a levněji 4 Shared Experience Informační systémy a integrace Obchodní procesy v GE Money o 50% rychleji a levněji BPM řešení v GE Money - nejen rychlejší a levnější zavádění automatizovaných procesů, ale i přehlednější

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

IBM Lotus Notes a Lotus Domino software

IBM Lotus Notes a Lotus Domino software IBM Software Messaging and Collaboration IBM Lotus Notes a Lotus Domino software Snadná cesta k vytváření obsahu, sdílení informací a spolupráci 2 IBM Lotus Notes a Lotus Domino software Poznejte softwarovou

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Katedra informačních technologií

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. František

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

COMOS Platform. Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení

COMOS Platform. Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení COMOS Platform Celosvětový přenos dat pro efektivní management technologických zařízení www.siemens.at/comos-cz www.siemens.at/comos COMOS Efektivní správa dat po celý životní cyklus technologického zařízení

Více

I střední podniky potřebují SOA

I střední podniky potřebují SOA I střední podniky potřebují SOA Jiří Gregor Architektura orientovaná na služby SOA (Service Oriented Architecture) je všeobecně pojímána a přijímána jako další fáze budování podnikových informačních systémů.

Více