Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP)"

Transkript

1 Příloha č. 1 Smlouvy: Podrobné vymezení díla Specifikace předmětu zakázky intranetový portál (INP) Předmětem zakázky je vybudování intranetového portálu (dále jen INP) na Městském úřadu Mikulov. Cílem INP je integrovaná sada serverových funkcí, pomocí kterých lze zlepšit efektivitu organizace díky komplexní správě obsahu a vyhledávání v síti, optimalizaci sdílených procesů a usnadnění sdílení informací. Zadavatel preferuje vybudovat portál na platformě již existujících standardních softwarových produktů a jejich přizpůsobení potřebám zadavatele. Hlavním důvodem požadavku je jednodušší a levnější upgrade řešení na standardní platformě s preferencí paramertizizace prostředí před programovaným řešením. Zadavatel nepřipouští výměnu používaných agendových informačních systémů ani systémových SW. Popis současného řešení ICT a použitelných licencí je v příloze č. 1 s názvem Popis současného stavu. INP je určen: - interním přihlášeným uživatelům Městského úřadu Mikulov (zaměstnanci MěÚ, zaměstnanci organizačních složek), - externím přihlášeným uživatelům (např. členové rady města a zastupitelstva). Přihlášeným externím uživatelům budou zpřístupněny všechny části INP dle jejich oprávnění. Komunikace těchto uživatelů s INP bude probíhat zabezpečenou formou (přes VPN) a protokol HTTPS. Plnění zakázky zahrnuje: a) vytvoření implementační dokumentace nasazení INP, b) dodávku všech potřebných SW a licencí pro plnohodnotný provoz INP, c) implementaci a nastavení INP, d) kompletní migraci dat tj. do INP budou importovány osobní dokumenty zaměstnanců, společné dokumenty odborů a společné dokumenty úřadu a veřejné složky zms Exchange 2007 (vnitřní předpisy, rezervace, zápisy se zasedání RM, ZM apod.), e) dodávku konektorů do MS Exchange, MS Office a MS Windows Exploer (tyto konektory budou umožňovat čerpání dat), f) provedení školení administrátorů a operátorů INP, g) vytvoření provozní směrnice pro správce portálu a uživatele Filozofie řešení Implementací INP bude řešena problematika standardních činností, jednoduchého ovládání a integrace s každodenně používanými AIS a aplikacemi Office, vyhledávání napříč portálem, sdílení datového prostoru s komfortním řízení oprávnění přístupu k funkcionalitám a datovým strukturám, jednoduchého sdílení souborů, úkolů s ostatními kolegy, přehled o plnění úkolů ze schůzek, jednotné platformy pro získávání informací.

2 Dále bude INP plnit funkci: Společné nástěnky a vývěsky. Rezervačního systému prostředků (auta, fotoaparáty, dataprojektory, ) Oběhu elektronických dokumentů, formulářů a žádostí (žádanka o přepravu, cestovní příkaz, dovolenka, ) sřízeným workflow a schvalovacím procesem a nástrojem prokazatelného seznámení s dokumentem. Společné fotogalerie a knihovny pro data typu směrnice, pokyny, materiály rady a zastupitelstva, atd Osobní portál úředníka (dokumenty, kalendář, úkoly, ). Skupinové portály pro odbory, oddělení, projektové týmy, skupiny úředníků pracující na stejném úkolu nebo projektu s podporou projektového řízení a sdílení souvisejích dokumentů Nástroje pro dotazníková šetření a ankety Nástroje pro verzování, vyhledávání a třídění dat dle metadat a dalších kritérií Nástroj pro generování a sledování plnění úkolů, evidenci požadavků (typu helpdesku) a sledování průběhu jejich řešení. Jednotliví uživatelé budou mít přístup k datům, formulářům, vývěskám, osobním miniportálům a osobním vývěskám. Správci a manažeři INP dostanou do rukou nástroj k snadnému vytváření oběžníků, anket, hlasovacích systémů a jiných vnitro úřadových miniaplikací. Budou definována workflow pro nejfrekventovanější procesy. Vložené dokumenty bude možné verzovat, členit do kategorií (např. nabídky, poptávky apod.), snadno vyhledat, třídit, seskupovat (dle kategorie, autora a ostatních atributů a metadat), ale i prohledávat v obsahu těchto dokumentů. Řešení musí umožňovat přípravu návrhů na jednání jednotlivých útvarů úřadu (Rada, Zastupitelstvo, Komise, Výbor, Odbor apod. Rezervace prostředků bude realizována formou společných vývěsek a kalendáře exchange. INP umožní týmům účinně spolupracovat, podílet se na vytváření a publikování dokumentů včetně jejich verzování, řízeného procesu tvorby, schvalování a distribuce, udržovat seznamy úkolů a požadavků, implementovat pracovní postupy (workflow). Vytváření portálů a osobních webů pro sdílení informací a úpravu uživatelského rozhraní a obsahu webu je formováno na základě profilu uživatele. Rychlé a snadné vyhledávání v datových strukturách INP aplikacích je pružné pomocí webovského rozhraní. Správci INP a pokročilí administrátoři získají možnost navrhovat formuláře, ke kterým lze přistupovat přímo z prohlížeče a integrovat je s databázemi a dalšími aplikacemi. Integrace probíhá i se systémy MS Office. Je požadován softwarový produkt podporující spolupráci pracovních skupin, který pomůže se sdílením obsahu, spoluprací a s urychlením spolupráce s pracovními skupinami prostřednictvím komunikační sítě. INP bude integrován se stávajícím prostředím a bude plně využívat stávajících HW a SW prostředků. Softwarový produkt musí podporovat spolupráci členů pracovních skupin, který může pomoci při přístupu a bezprostřední spolupráci s osobami a při práci s informacemi a projektovými materiály, které potřebujete k realizaci pracovních úkolů. Je požadováno vybavení bohatým spektrem funkcí: Knihovny obsahu umožňují sdílení běžných pracovních souborů včetně verzování a řízení přístupových oprávnění, týmová diskusní fóra a blogy umožňují bezprostřední komunikaci, portály wiki umožňují vytváření a

3 bezprostřední upravování obsahu, konektory usnadňují sdílení obsahu přímo z používaných desktopových aplikací MS Office a MS Outlook. Požadovány jsou následující vlastnosti: Účinnější spolupráce v rámci projektových týmů a pracovních skupin. Podpora projektového řízení. Odstranění či omezení duplicitních činností a chyb v konzistenci obsahu. Sdílení týmového obsahu, přístup k tomuto obsahu včetně jeho verzí a bezprostřední spolupráce nad týmovým obsahem, který je průběžně aktualizován. Poskytnutí účinných prostředků pracovním skupinám ke zřizování a správě jejich informací a projektů v důkladně zabezpečeném prostředí bez podpory IT. Účinná alternativa elektronické pošty pro ukládání a správu obsahu omezení provozní zatížení elektronické pošty. Podpora tvorby workflow v grafickém prostředí. Jednoduché a efektivní sledování úkolů a požadavků a jejich plnění SW musí umožňovat uchovat obsah na jednom místě (v určeném týmovém prostoru) a místo velkých příloh si uživatelé zasílají pouze odkazy do společného úložiště. Je nutné propojení s poštovním klientem, takže přístup k uloženým datům z elektronické pošty je ještě jednodušší. Důležité dokumenty už nebude třeba ukládat v poštovní databázi pomocí odkazu v u se lidé dostanou přímo k aktuální verzi dokumentu. Tyto přílohy budou ukládány do knihovny dokumentů v příslušném týmovém prostoru. Každý tým může mít knihoven několik, například tým kanceláře tajemníka bude využívat jednu knihovnu pro interní žádosti a druhou pro ukládání dokumentů k jednotlivým externím požadavkům. Uvnitř knihovny se dokumenty třídí do složek a pohledů, což usnadňuje orientaci. Jak celou knihovnu, tak jednotlivé dokumenty lze zabezpečit a nastavit přístupová práva uživatelům nebo skupinám uživatelů. K týmovým prostorům (a knihovnám dokumentů uvnitř nich) musí být možno přistupovat z webového prohlížeče a tedy v podstatě odkudkoliv, uvnitř i vně úřadu, podle bezpečnostních nastavení firewallu. Součástí software musí být navíc konektory do uživatelských aplikací, které umožní lidem využít jeho možnosti a přitom pracovat s programy, na které jsou uživatelé zvyklí, především konektory (pluginy) do MS Exchange, balíku MS Office a MS Windows Exploreru. Konektory propojí externí aplikaci s knihovnami dokumentů v softwaru. Díky nim lze například přímo z programu MS Word otevřít nebo uložit dokument do knihovny. Řešení musí být otevřeno pro rozšíření o konektory do dalších AIS Licence a vymezení HW Licence Součástí dodávky díla jsou veškeré potřebné licence umožňující práci všem uživatelům se všemi požadovanými funkcionalitami INP. Typ licence Počet požadovaných identit Interní přihlášení uživatelé MěÚ 70 Interní přihlášení uživatelé organizační složky 18 Interní přihlášení uživatelé členové RM 3 Externí uživatelé 115

4 Licencování portálu požaduje, že budou zajištěny licence na přístup k MS Windows Serverům Standard, Enterprise, či Datacenter a přístup k MS Exchange a MS SQL Vymezení HW Uchazeč ve své nabídce navrhne optimalizované řešení pro provoz ve virtualizovaném prostředí. Virtualizace je u zadavatele řešena pomocí VMware vsphere 5 Enterprice Plus. Instalace portálu bude provedena na nové instanci virtuálního serveru. SQL pro INP se předpokládá rovněž na samostané instanci virtuálního serveru. Data budou ukládána na datové uložiště na rychlých RAID discích Školení Zaškolení do úrovně Administrátora je určeno 2 uživatelům v potřebném rozsahu. Dodavatel odpovídá za organizaci školení. Zaškolení do úrovně Operátora je určeno minimálně pro 2 uživatele v potřebném rozsahu. Dodavatel odpovídá za organizaci školení. Školení bude probíhat v sídle zadavatele před spuštěním do ostrého provozu Požadovaná minimální funkcionalita INP: INP bude personifikovaný Portál úředníka, kde každý podle oprávnění nastavených v AD uvidí všechny jemu dostupné zdroje. Pracovní plocha portálu musí být konfigurovatelná. Minimální požadavky na rozsah portálu jsou: - Rozcestník (domácí stránka) bude sloužit jako úvodní obrazovka portálu o Navigace do jednotlivých částí systému o Novinky o Pomůcka pro komfortnější a jednoduší práci uživatelů komponenta zobrazující seznam posledních míst na portálu navštívená uživatelem a seznam posledních míst, se kterými uživatel pracoval - Osobní složky (Jedná se o složky jednotlivých zaměstnanců.) o Knihovny obsahu (Nástroj pro správu dokumentů včetně jejich verzování, třídění, prohledávání.) uvnitř knihovny se dokumenty třídí do složek a pohledů o Kalendář (Nástroj pro plánování času. Nadřízený může nahlížet do kalendářů svých podřízených.) o Úkoly (Nástroj pro řízení úkolů. Úkoly mohou vznikat z vlastního podnětu nebo z podnětu nadřízeného. Nadřízený může nahlížet do úkolů podřízených o Fotogalerie (Nástroj pro správu fotodokumentací.) - Společné pracovní prostory (Jedná se o složky odborů, pracovních skupin i společné složky celého úřadu.), které obsahují: o Knihovny obsahu (Nástroj pro správu dokumentů včetně jejich verzování.) uvnitř knihovny se dokumenty třídí do složek a pohledů

5 jak celou knihovnu, tak jednotlivé dokumenty lze zabezpečit a nastavit přístupová práva uživatelům nebo skupinám uživatelů nad dokumenty je možnost definovat procesy (workflow) pro jejich řízené schvalování, publikaci či řízení životního cyklu. Lze dohledat historii jednotlivých kroků průběhu workflow. Tvorba workflow probíhá zaškolenými uživateli v grafickém prostředí bez nutnosti programování. o Kalendář (Nástroj pro plánování času. Může sloužit pro vytváření jednoduchých procesních modelů.) o Úkoly (Nástroj pro řízení úkolů. Úkolování v rámci pracovní skupiny. Musí být možno nastavit, kdo může koho úkolovat.) o Nástěnka/Vývěska (Nástroj pro rychlé sdílení aktuálních dokumentů.) o Fotogalerie (Nástroj pro správu projektových fotodokumentací a společných galerií.) o Miniportály ( o Portály Wiki (Nástroj pro tvorbu databáze znalostí.) o Budou vytvořeny prostory těchto odborů Sekretariát starosty Sekretariát tajemníka Odbor organizační a vnitřních věcí Odbor sociálních věcí Odbor majetkoprávní Odbor stavební a životního prostředí Odbor finanční Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Městská policie Městská knihovna o Dynamicky bude možno vytvářet další pracovní prostory, které budou mít stejnou strukturu Vytváření nových prostorů lze provádět uživatelsky přímo z portálu Systém umožňuje konfigurovat schvalovací workflow pro vytváření prostorů - Workflow a rezervace prostředků o Rezervace prostředků (auta, fotoaparáty, dataprojektory, atd. o Schvalovací workflow pro rezervaci prostředků o Schvalovací workflow pro interní žádosti úřadu Nástup zaměstnance Odchod zaměstnance Schvalování žádosti o dovolenou Schvalování použití služebního vozidla Schvalování služební cesty Schvalování školení Schvalování nákupu materiálu (fasování) o Tvorba workflow probíhá zaškolenými uživateli v grafickém prostředí bez nutnosti programování. - Nástroje řízení o Zadávání a kontrola ( reportování ) plnění úkolů o Plánování času formou žádostí o schůzku s vazbou na kalendář s možností rezervace zasedacích místností

6 o HelpDesk/ Servisdesk aplikace pro sledování a evidenci servisních požadavků ( obecně, nejen IT )a tvorbu znalostní databáze. - Sada formulářů pro schvalovací workflow o Žádost o dovolenou o Cestovní příkaz o Žádost o použití služebního vozidla o Žádost o účast na školení o Žádost o kancelářské potřeby o Vstupní list zaměstnance o Výstupní list zaměstnance - Možnost vytváření oběžníků, anket a jiných interních miniaplikací - Diskusní systém včetně umožnění správci diskuse moderování příspěvků - Zasílání notifikačních mailů u schvalovacích workflow, při aktualizaci společných složek odborů a pracovních skupin, - Rozšířené hledání včetně fultextového vyhledávání napříč celým portálem - Propojení s poštovním klientem - INP umožní administraci přístupových práv. Systém bude umožňovat definovat neomezený počet jednotlivých uživatelů a uživatelských skupin, přičemž uživatele lze vložit do více skupin najednou. Současně lze tomuto uživateli navíc mimo práv získaných ze skupin přiřadit další práva přímo. Konkrétnímu uživateli nebo skupině např. odbor lze nastavit přístupová oprávnění ke složkám. - Prokazatelný doklad o seznámení s dokumentem ( směrnicí, pracovním pokynem) K týmovým prostorům (a knihovnám, dokumentů uvnitř nich) musí být možno přistupovat z webového prohlížeče a tedy v podstatě odkudkoliv, uvnitř i vně úřadu, podle bezpečnostních nastavení firewallu.

Spolupráce na vyšší úrovni

Spolupráce na vyšší úrovni Spolupráce na vyšší úrovni E-maily a týmová spolupráce Sdílení a schvalování dokumentů Správa znalostí, aktivit a informací v týmu Instant messaging a videokonference Integrovaný editor textů, tabulek

Více

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice VŘ na dodavatele Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice Příloha č. 2 Specifikace předmětu zakázky 1. část Technologické centrum ORP Zadavatel

Více

Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu

Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu Příloha č. 1 zadávací dokumentace Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu 1. Všeobecné, technické a funkční náležitosti: pořízení

Více

Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě Ostravská univerzita v Ostravě Projekt přípravy a realizace elektronické evidence klíčových dokumentů v DMS (Document Management System) Závěrečná zpráva o řešení rozvojového projektu MŠMT č. 159/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VYTVOŘENÍ PORTÁLU SA A ZAJIŠTĚNÍ JEHO HOSTINGU NA SERVERU Zakázka malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3.

Více

Přehled funkcionality produktu IDEAPOINT 2014

Přehled funkcionality produktu IDEAPOINT 2014 Přehled funkcionality produktu IDEAPOINT 2014 Obsah Přehled funkcí a vlastností... 3 Obecné vlastnosti... 3 CRM... 3 DMS... 3 Portál... 3 Obecný popis... 4 Zákaznické rozšíření funkcionality, propojení

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

- 1 - Tento materiál vznikl překladem originálu Microsoft SharePoint 2010 Evaluation Guide Beta version firmy Microsoft ve firmě EMRIS, spol. s r.o.

- 1 - Tento materiál vznikl překladem originálu Microsoft SharePoint 2010 Evaluation Guide Beta version firmy Microsoft ve firmě EMRIS, spol. s r.o. - 1 - Obsah ÚVOD... - 4 - SHAREPOINT 2010... - 5 - SHAREPOINT FOUNDATION... - 5 - WEBY... - 8 - Uživatelské rozhraní... - 8 - Snadné úpravy webu... - 8 - Vícejazyčné uživatelské rozhraní (MUI)... - 9 -

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y : " S Y S T É M Ř Í Z E N Í I D E N T I T A S P R Á V A D O K U M E N T Ů " ( DLE 38 A 44 AN. ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH) I. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Souhrnná zpráva projektu

Souhrnná zpráva projektu Souhrnná zpráva projektu Tato souhrnná zpráva je výsledkem projektu Multiplatformní přístup k univerzitním datům a aplikacím z mobilních zařízení (dále jen projekt), který byl za podpory Fondu rozvoje

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ 1. část

Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ 1. část MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ 1. část Verze 2 Březen 2014 1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Národní orgán

Více

Mapový portál pro MČ Praha 3

Mapový portál pro MČ Praha 3 Mapový portál pro MČ Praha 3 Analýza požadavků a návrh řešení Vypracoval: Marek Šmolík, Luboš Hovorka Počet stran: 29 Dne: 12. dubna 2012 Počet příloh: 2 Revize: 130, Zapsána v OR vedenémměstskýmsoudem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro projekt: Rozvoj IS a zvýšení bezpečnosti dat ve společnosti GEMEC-UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Naše inovace Váš růst. ELOprofessional 2011. Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow

Naše inovace Váš růst. ELOprofessional 2011. Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow Naše inovace Váš růst ELOprofessional 2011 Software pro Enterprise Content Management Správu dokumentů Archivaci Workflow >> Business Vážený pane, vážená paní, Děkuji vám, že jste si jako řešení pro optimalizaci

Více

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP R R BYZNYS ERP Informační systémy BYZNYS ERP nabízejí nejmodernější technologie, pohodlnou každodenní práci a rozsáhlé možnosti ve zpracování dat, včetně správy dokumentů, obchodních

Více

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 536 a násl.

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická dokumentace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická dokumentace Technická dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více