Academic Initiation IBM. Internship program. IBM University Czech Republic IBM Corporation

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Academic Initiation IBM. Internship program. IBM University Czech Republic. 2009 IBM Corporation"

Transkript

1 Academic Initiation IBM University Czech Republic IBM Internship program

2 Cíl programu IBM University Czech Republic IBM Internship program Cílem programu studentských stáží v prostředí společnosti IBM je propojení teoretických znalostí studentů s reálnými zkušenostmi z praxe tak, aby měli možnost získat potřebnou kvalifikaci. Jedná se o neplacený program, jehož vysokou přidanou hodnotou je investice do vzdělání, zisk jedinečných zkušeností a zvýšení šance při umístění se na trhu práce. Program si klade za cíl rozvíjet i tolik potřebné dovednosti v oblasti soft skills. Nejlepší absolventi stáží mají možnost odstartovat svoji kariéru buď přímo v IBM na pozicích Junior Consultant nebo v partnerských firmách IBM

3 Program Délka programu: Program trvá necelý půlrok a kryje se ze školním semestrem, tak aby se projekty daly využít, po dohodě s vyučujícími, k získání kreditů. Pro koho je určen: Stáže jsou vhodné pro studenty od 2. ročníku (v závislosti na specializaci a zvoleném okruhu stáže). Obecné požadavky na studenty: ochota se dále vzdělávat aktivní přístup, samostatnost dobrý přehled v oblasti IT znalost anglického jazyka znalost programování v Javě výhodou

4 Program Průběh programu: Stáž lze většinou rozdělit na dvě části. V té první se stážista seznamuje s technologiemi, v druhé části pracuje na konkrétním projektu. Zadání projektu by mělo odpovídat časovému rozmezí stáže. Během stáže jsou definovány kontrolní schůzky s mentorem, garantem stáže a stážistou. Cílem schůzek je zjistit jak stáž postupuje, zda se stihne včas, zda funguje komnikace mezi mentorem a stážistou. Komunikace mezi mentorem a stažistou je na dohodě obou ( , tel., chat, přítomnost v IBM) Stáž probíhá přímo v Sofwarové divizi IBM ČR, která zaměstnává přes 60 specialistů, včetně technických konzultantů, kteří pokrývají široké spektrum produktů pro komunikaci a týmovou spolupráci; správu dat, IT a aktiv podniku; bezpečnost; dohled nad IT; zálohování; vývoj, provoz a integraci internetových aplikací; SOA; ukládání a správu dat/obsahu; business intelligence; nástroje pro vývoj softwaru a řízení projektů. Po celou dobu stáže bude mít student k dispozici ThinkPad a veškeré potřebné vybavení. Zakončení programu: Na závěr stáže prezentují studenti své výsledky (své projekty) v rámci společné schůzky se zástupci IBM. Každá prezentace je na 20 minut (15 min. + 5 min. diskuze). V rámci prezentace student představí zamě-ření projektu, proč se projekt zpra-covával, důležité milníky projektu (překážky, jak překonány) a krátce zhodnotí stáž. Všichni úspěšní absolventi získají absolventský certifikát.

5 Program Vzdělávací program: Každému účastníkovi bude ušit vzdělávací plán přímo na míru s ohledem na jeho vybrané téma a zaměření projektu. Zajímavým benefitem je možnost absolvovat zdarma technická školení. Pro všechny zájemce bude připraven doprovodný vzdělávací program zaměřený na oblasti tzv. soft skills (komunikační doved-nosti, řešení konfliktů, time managementu, vedení lidí) Naprosto unikátní bude zároveň možnost využít individuální nebo týmový koučink vycházející ze standardů ICF (International coaching federation) a absolvovat základní školení na toto téma. Průběh výběrového řízení: Zájemci o stáž jsou sezváni na jeden termín výběrového řízení. Termín je jim oznámen v předstihu minimálně 14 dní. Aby byl student přizván na výběrové řízení, musí vyplnit webový formulář. Den před konáním výběrového řízení je studentovi, v závislosti na oblast zájmu uvedenou v přihlášce, zasláno téma pro prezentaci. Studenti dané téma prezentují v délce cca 5-10 minut na výběrovém řízení.

6 Deset důvodů proč zvolit stáž u Softwarové skupiny IBM: 1. Dostanete se do společnosti, která je největším výrobcem produktů a poskytovatelem služeb informačních technologií na světě s více než osmdesátiletou tradicí v inovacích, která si cenní svých hodnot a odpověďně se chová vůči společnosti a životnímu prostředí. 2. Získáte nové znalosti v oblasti komplexního nasazení tzv. enterprise technologií. 3. Seznámíte se s prostředím a fungováním nadnárodní korporace, poznáte vyjímečnou firemní kulturu a zaměstnance, kteří se na ní podílejí. 4. Stáž v IBM je výborným odrazovým můstkem pro budoucí stáže nebo praxe v zahraničí. 5. Získáte neocenitelné zkušenosti s prací na reálném individuálním projektu. 6. Budete mít možnost navázat cenné kontakty v prostředí IBM, budete se moci účastnit jednání s manažery, zákazníky nebo kolegy ze zahraničí. 7. Můžete dát další směr svému profesnímu i osobnímu rozvoji, součástí programu je celá řada školení včetně speciálního programu soft skills dovedností. 8. Díky individuálnímu přístupu technického specialisty (mentora) získáte nové znalosti a know-how. 9. Můžete efektivně skloubit školní povinnosti v délce jednoho semestru se stážovým projektem a budete moci otestovat dosavadní znalosti a zkušenosti v praxi, velkou výhodou je, že si pracovní dobu určíte sami (možnost práce na projektu z domova) 10. Po úspěšném zakončení získáte prestižní certifikát, který vhodně doplní vaše CV.

7 Tématické okruhy stáže Stáže v Softwarové skupině IBM Česká republika s.r.o. probíhájí v následujích oblastech:

8 Portfolio produktů brandu Information Management softwarové skupiny IBM nabízí řešení pro práci se stále rostoucím objemem strukturovaných a nestrukturovaných dat a informací. Takto spravovaná data a informace umožňují zákazníkům další zpracování a provádění analýz, které vedou k lepšímu pochopení fungování jejich organizace, rychlejšímu a efektivnější zavádění svých produktů na trh a tím i vyšší konkurenceschopnosti. Jednotlivé organizace mohou díky našim řešením lépe porozumět požadavkům a potřebám svých zákazníků. Řešení brandu Information Management pokrývá tři následující oblasti. Správa obsahu (Enterprise Content Management) Vytváření a správa obsahu (skenované dokumenty, elektronické dokumenty, y, formuláře) spolu s jeho managementem Vytváření, simulace a analýza procesů (WorkFlow) ve společnosti s možností napojení nejen na správu obsahu a dokumentů, ale i další firemní aplikace Ukládání strukturovaných i nestrukturovaných dat do uložiště s možností využití ochraných mechanizmů, které zabraňují výpadku a dalším chybám systému Efektivní návrh, vyhodnocení a zpracování elektronických formulářů s možnosti napojení na správu obsahu a dokuemntů Informační integrace a správa kmenových dat Datová Integrace různorodých informačních systémů Čistění a zvyšování kvality / důvěryhodnosti dat Nástroje proti podovodnému či útočnému jednání (zatajování informací, praní špinavých peněz,...) Efektivní budování kvalitního datového skladu v projektech BI Databázové servery a aplikace Databázové platformy pro partnerská řešení Distribuovaná replikace dat Řešení vysoké dostupnosti Rychlý vývoj webových databázových aplikací Vyhledávání strukturovaných a nestrukturovaných dokumentů

9 Produkty IBM Lotus Software patří mezi hlavní hráče na poli groupware, tedy software, který umožňuje lidem uvnitř organizací lépe komunikovat, spolupracovat, sdílet data. Vlajková loď IBM Lotus Software - Lotus Notes/Domino vlastně tuto kategorii software před 20 lety založila. Ale IBM Lotus Software, to nejsou jenom Notes a Domino. Patří sem všechny produkty IBM, které zajišťují interakci mezi uživatelem a počítačovým systémem, například elektronická pošta, správa dokumentů nebo portálová řešení. Bezpečnou a spolehlivou elektronickou komunikaci berou nyní společnosti jako nezbytný základ podnikové infrastruktury. IBM Lotus Software nabízí spolehlivé a léty prověřené produkty zajišťující jak elektronickou poštu, tak komunikaci v reálném čase. Firmy pracují s dokumenty neustále. Mají v nich uloženy obchodní případy, data o zakázkách ale i samotné know-how společnosti. Připojením dokumentů na workflow a firemní procesy zrychlí společnost rozhodo-vání a zamezí ztrátám informací. Spolupráce osob uvnitř týmu, sdílení informací a rychlá ko-munikace jsou klíčové pro správný chod společnosti. IBM Lotus Software produkty podporují týmy od velikosti několika osob, až po rozsáhlé tisícové komunity. S požadavky na sjednocení uživatelského prostředí při-chází nyní řada firem. Chtějí pro zaměstnance persona-lizovaný přístup k informacím, kdy jsou každému pří-stupna ta data, která právě potřebuje. Tyto požadavky řeší naše portálové produkty.

10 Produkty z rodiny Tivoli poskytují zákazníkům lepší a efektivnější možnost správy a dohledu ICT infrastruktury, provozu a definici IT procesů, které jsou neoddělitelně spjaty s obchodními procesy. Dohled a správa IT Sledování dostupnosti služeb a obchodních aplikací z hlediska uživatele (end-to-end) Integrace dohledu aplikací a služeb napříč všemi provozovanými technologiemi Sledování výkonnosti a dostupnosti infrastruktury, služeb a aplikací v reálném čase Report zobrazující dodržování SLA (Service Level Agreement) v průběhu času Správa prostředků a systémů libovolných technologií Udržování informací o systémech, jejich konfiguraci, dostupnosti a výkonnosti Storage Management Zálohování, archivace a obnovení dat Správa datových prostorů Security Management Správa uživatelských účtů apřístupů Sběr a vyhodnocení bezpečnostních logů Security audit Správa majetku (Asset Management) Nabízí zákazníkům správu a údržbu informací o IT i non-it majetku

11 WebSphere brand je zaměřen na provoz a integraci aplikací. Každý zákazník bez ohledu na velikost a oblast, ve které působí, čelí nutnosti integrace svých systémů, procesů a činností lidí, kteří se na byznysu zákazníka podílejí. Cílem řešení v brandu WebSphere je integrovat různorodé systémy tak, aby společně efektivně podporovaly každodenní potřeby byznysu našich zákazníků. Aplikační infrastruktura zahrnuje softwarové komponenty určené pro provoz a integraci aplikací. Infrastrukturní software bývá součástí kompexnějších aplikací a řešení (portály, e-commerce, integrace) a pro koncového uživatele je neviditelný. Aplikační server Aplikační server si lze představit jako operační systém pro internetové/intranetové aplilkace. Bez jeho existence bychom nemohli provozovat žádnout aplikaci na internetu či intranetu, nebylo by možné například objednávat zboží přes webové rozhraní, provádět internetové bankovnictví případně sledovat doručení naší zásilky po internetu. Aplikační Server je základem dalších řešení IBM Portál, Content Manager, MRO, Procesní enginy, FileNet atd. Integrační middleware pro zasílání zpráv Integrační middleware představuje integrační technologií jejímž smyslem je vytvoření komunikační middlewarové infrastruktury, která umožňuje efektivní komunikaci a spolupráci jednotlivých aplikací a systému uvnitř podniku i mezi podniky. Integrační infrastruktura neřeší pouze technologické propojení jednotlivých článků informačního systému, ale významně ovlivňuje procesního řízení a fungování každé společnosti jako celku. Nabízené řešení Integrační middleware na bázi MQ MQ middleware je softwarový komunikační prostředek na bázi messagingu, který zajišťuje komunikaci mezi aplikacemi. Pro přenos dat je využit asynchronní model komunikace, který řeší problematiku platformové nekompatibility, synchronizaci informací a síťovou dostupnost při provozu na všech typech sítí včetně Internetu. Asynchronní model komunikace je založen na principu doručování tzv. zpráv. Zprávou může být prakticky jakákoli elektronická informace Business Process management Základem BPM v pojetí IBM je ucelená sada nástrojů pro modelování, implementaci, automatizaci, provoz a monitorování obchodních procesů. Tatouzavřená smyčka umožňuje nejen efektivní zavádění nových procesů, alerovněž kontinuální optimalizaci procesů stávajících. V průběhu modelování lze totiž zpětně využívat data získaná z ostrého provozu, takže zvyšování produktivity a snižování nákladů nezůstává jen na papíře.

12 Co nabízí IBM Rational software, platforma vývoje softwaru pro strategii cíleného využití dostupných prostředků? Analýza, modelování, návrh a konstrukce Nástroje pro analýzu, modelování, návrh a konstrukci reprezentují formalizované metodiky a technologie (objektově orientované nebo neobjektové), které pomáhají ve vytváření nebo konstruování modelem generovaných aplikací, aplikačních požadavků, definic dat, programových specifikací, vývojových diagramů, datových a podnikových procesů a obchodních pravidel. Příklady: Lotus Domino Designer, Rational Application Developer for WebSphere Software, Rational Software Architect, WebSphere Developer for System Kvalita softwaru Nástroje, které pokrývají všechny rozměry kvality softwaru: funkčnost, spolehlivost a výkonnost. Sady pro vývoj softwaru Sady pro vývoj softwaru podporují proces vývoje a implementace softwaru. Správa podnikové architektury Integrace pohledů na obchodní cíle, strategii, podnikovou architekturu, informační systémy a infrastrukturu technologií Správa požadavkù Integrované nástroje pro správu požadavků, vývoj případů použití, obchodní modelování a modelování dat. Správa procesù, projektù a portfolia Integrované nástroje pro správu požadavků, modelování a testování, implementaci vývojového procesu a pro hodnocení a vykazování průběhu. Správa změn & konfigurace Řešení pro zjednodušení a správu změn včetně správy verzí, správy softwarových aktiv a sledování vad. Tradiční programovací jazyky a kompilátory Nástroje založené na jazycích 3GL a 4GL/RAD a unifikovaná vývojová prostředí. Software pro malé a střední podniky Úspěšné zajištění softwaru a systémů pro malé a středně velké podniky.

13 Dotazy, informace k programu, kontakty Informace k průběhu programu v IBM, přihlášky, náměty, přípomínky, konzultace, dotazy: Pavel Wimmer Academic Initiation Coordinator Telefon: Mobil: IBM Česká republika, spol. s r.o. Praha 4, Chodov V Parku 2294/4 PSČ IBM Intership program IBM University Czech Republic

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Blue Rose. The TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI. téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006

Blue Rose. The TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI. téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006 IBM âr ãerven 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006 str. 18 NONSTOP SLEDOVÁNÍ VOZIDEL GENERUJE SPOUSTU DAT software str.

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA

KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA KDYŽ POTŘEBUJETE WEBOVÉHO INTEGRÁTORA PROFIL SPOLEČNOSTI Pomáháme našim klientům rozšířit a zefektivnit jejich podnikání prostřednictvím internetových a mobilních technologií. Jsme webový integrátor a

Více

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2 www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 3 Nejvyšší verze informačního systému řady Gx, určená pro velké společnosti s vysokými nároky na výkon a dodávaná

Více

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Popis a specifikace Autoři: Bc. Lukáš Peroutka Bc. Daniel Kobrle Bc. Jan Jurečka Bc. Václav Podlipný V Praze 20.12.2011 Obsah Úvod... 5 Komerční nástroje... 6 eclarus...

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce Systémová podpora procesů advokátní kanceláře Bc. Martin

Více

Dostupnost business intelligence pro všechny

Dostupnost business intelligence pro všechny Dostupnost business intelligence pro všechny Obsah 1. Úvod... 3 2. Předejděte neúspěšné implementaci business intelligence... 4 2.1 Demokratizace business intelligence v praxi...4 3. Poskytnutí obchodního

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness dat?edi? Jak na elektronickou výměnu, září 2009 David Reichel ředitel divize ebusiness Libušina třída 23 623 00 Brno, Česká republika Tel. +420 541 212 199 Fax +420 541 217 969 Email: info@ccv.cz Obsah

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS

Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Vytvoření výukových materiálů pro podporu výuky v předmětu A0M33PIS David Pertl Vedoucí práce: Ing. Pavel

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více