11 bodů Pro Prahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz"

Transkript

1 11 bodů Pro Prahu

2 2

3 Úvodní slovo Úvodní slovo lídra a předsedkyně politického hnutí Pro Prahu Pro Prahu je první celopražské politické hnutí, které má na rozdíl od všech politických stran a dalších hnutí jedinou ambici řádnou správu hlavního města Prahy, a to na všech jeho úrovních. Jsme hnutí, které vzniklo především z iniciativy starostů a zastupitelů menších městských částí, kteří dlouhá léta úspěšně spravují své volební obvody a za nimiž jsou jasně vidět výsledky dobré práce. Každodenně se setkávají přímo se svými občany, jejichž starosti, přání a náměty jim nejsou lhostejné ani po skončení voleb. Ze strany Magistrátu hlavního města Prahy dlouhodobě chybí komunikace, především ale chuť a zájem řešit společně s městskými částmi otázky lokální i celopražské. Jsme přesvědčeni, že starostové těchto aglomerací musí být pro vedení magistrátu partnery. Jejich společným úkolem je rozvíjet jak jednotlivé městské části, tak samozřejmě hlavní město Prahu jako celek, a to na základě rozumného a spravedlivého rozdělování zdrojů. Nosná myšlenka našeho hnutí je založena na principech řízení, které vycházejí zespodu, od občanů, z jednotlivých částí Prahy. Zkušenost jasně ukazuje, že obyvatelům a problémům dané městské části nejlépe rozumějí ti, kteří tam žijí, kteří mají opravdový zájem o veřejné dění a navíc dostali mandát od svých spoluobčanů. Touto nosnou myšlenkou samotného vzniku našeho hnutí jsme ojedinělí a postupně jsme s ní začali oslovovat i další, kteří chtějí změnit současný nepříznivý stav. Začali se k nám přidávat i představitelé z větších městských částí, tedy ti slušní zastupitelé, kterým se příčí neustálé intriky na jejich působištích. Mezi našimi příznivci jsou nejen odborníci z různých oblastí, od dopravy přes vodohospodářství až po energetiku a kulturu, ale i běžní občané, kteří chtějí leccos změnit, maminky s dětmi, učitelé, dobrovolní hasiči a mnozí další. Cílem nás všech je zásadní proměna řízení Magistrátu hlavního města Prahy tak, aby naše hlavní město řádně fungovalo a vynakládalo efektivně prostředky Pražanů i prostředky přidělované nadnárodně. Chceme oslovit rodilé Pražany i ty, kteří sem přišli, Prahu si zamilovali, zůstali zde a hodlají zde žít i nadále. Být Pražanem je srdeční záležitost, není důležité, kde máte kořeny. I proto chceme nastavit novou kvalitu správy hlavního města, zahrnující transparentní rozhodování a příslušnou kontrolu, a přiblížit ji daleko více občanům. Na dalších stránkách vám představujeme základní teze naší správy Prahy, kterým se chceme věnovat. Rozhodli jsme se, že nebudeme vypisovat nekonečně dlouhé elaboráty, které nám vždy politici představují, ale nikdy nesplní. Udělali jsme proto program, který je jednoduchý, lze ho splnit, který přinese rozvoj Prahy a zlepšení života jejích obyvatel. Petra Venturová a Zbyněk Passer 3

4 Obsah Úvodní slovo lídra a předsedkyně politického hnutí Pro Prahu 3 V těchto městských částech kandidujeme s... 5 Řízení magistrátu a decentralizace Pro Prahu 6 Bezpečnost Pro Prahu 8 Doprava Pro Prahu 10 Energetika, odpady a vodohospodářství Pro Prahu 12 Zdravé životní prostředí Pro Prahu 14 Školství Pro Prahu 15 Územní plán a rozvoj Pro Prahu 16 Sociální, zdravotní a rodinná politika Pro Prahu 17 Bytová politika Pro Prahu 18 Sport a volnočasové aktivity Pro Prahu 19 Kultura a památková péče Pro Prahu 19 4

5 V těchto městských částech kandidujeme s... Jako politické hnutí intenzivně vnímáme potřeby a starosti Pražanů. Proto jsme se rozhodli v některých městských částech kandidovat společně s vybranými občanskými a politickými uskupeními, které se dlouhodobě těší vysoké voličské podpoře. Praha 2 Občané za spokojené bydlení: Sdružení Občané za spokojené bydlení vzniklo před 7 lety jako vyústění sporů o privatizaci obecních bytů v druhé městské části. V posledních komunálních volbách získalo téměř 20 % hlasů. Praha 10 Desítka pro domácí: Hnutí, které vzniklo z popudu fotbalových fanoušků na Praze 10 a v minulých komunálních volbách získalo 3 mandáty v zastupitelstvu městské části. Praha 17 Hnutí LEPŠÍ ŘEPY: Skupina lidí, jejíž představitelé se již 8 let úspěšně podílí na kvalitní správě Řep. Praha 19 Sdružení nezávislých kandidátů Kbely náš domov: Sdružení nezávislých kandidátů okolo jednoho z nejúspěšnějších pražských starostů, které podporuje ideje a myšlenky politického hnutí Pro Prahu. Praha Ďáblice Nezávislí Ďáblice: Uskupení, které vzniklo z popudu nezávislých zastupitelů, kterým nebylo lhostejné, jak je v Ďáblicích nakládáno s veřejnými prostředky a přistupováno k tématu skládkování. Praha Křeslice SPOLEČNĚ PRO KŘESLICE: Skupina okolo nezávislých zastupitelů obce Křeslice tvrdí, že práce pro obec s přímými výsledky je pro ně důležitější. Praha Zbraslav NEZÁVISLÍ: Skupina nezávislých kandidátů, která na Zbraslavi vyhrála poslední komunální volby se ziskem 22 %. 5

6 1. Řízení magistrátu a decentralizace Pro Prahu Více pravomocí a prostředků pro městské části Řízení a hospodaření Magistrátu hlavního města Prahy Důležitá je pro nás čitelnost a transparentnost celého řízení úřadu. Finance z magistrátu musí být rozdělovány na základě univerzálního klíče, nikoli podle toho, v jakém vztahu je starosta městské části k vedení magistrátu. Chceme zefektivnit vynakládání finančních prostředků a odlehčit administrativě magistrátu, aby úředníci mohli pracovat a nebyli zavaleni zbytečnou prací. Tímto efektem snížíme i finanční náklady magistrátu, který musí dnes najímat externí odbornou pomoc na věci, které mají řešit úředníci. Politici se nesmí bát činit politická rozhodnutí a nést za ně odpovědnost. Situace, kdy se politici alibisticky zbavují odpovědnosti a schovávají se za instituci magistrátu nebo úředníky, musí skončit. Politická odpovědnost ve vztahu politik volič musí být jak na centrální magistrátní úrovni, tak na úrovni městských částí. Praha musí opustit nesmyslné megalomanské projekty, které jsou navíc předražené a nesystémové. Ušetřené peníze je možné investovat do rozvoje celkové infrastruktury. V následujícím funkčním období chceme ušetřit na správě a řízení města až 7 miliard korun ročně. Legislativní iniciativou navrhneme úpravu rozpočtového určení daní zpět na úroveň roku 2012, kdy zcela nesmyslným zásahem přišla Praha o část příjmů rozpočtu, a to přibližně o 500 miliónů korun ročně. Prosadíme princip tzv. e-radnice, kdy bude možné komunikovat s úřady a vyřídit maximální počet záležitostí přes internet. Otevřeme taktéž otázku přenosu některých agend z magistrátu na městské části, blíže k občanovi. Je pro nás nezbytné, aby se Praha dále rozvíjela a měla koncepci, kam chce směřovat, jak v oblasti rozvoje, tak i své prezentace v rámci Evropy. Zřídíme proto organizaci, která bude řešit nejen investování, ale i rozvoj a propagaci Prahy s ohledem na zahraniční investory i instituce. Přenos pravomocí na městské části Naším cílem je přenést na městské části agendy, které jsou na magistrátní úrovni zbytečné a navíc zvyšují administrativu. Magistrát se nesmí dobrovolně zahlcovat agendami, které by lépe vykonala městská část, která je blíže občanům. Městské části by měly mít pravomoc samy rozhodovat o věcech a investičních projektech, které se týkají jich, jejich území či kompetencí. Projekty, které přesahují úroveň městské části, již musí být řešeny ve spolupráci s magistrátem. Rozhodování se tak více přiblíží k občanům prostřednictvím starostů a starostek, které si lidé ve své lokalitě zvolili. Budeme usilovat o znovuobnovení Sněmu starostů, který zde historicky působil, ale byl zrušen. Sněm starostů bude sloužit jako partner a zároveň kontrolor vzhledem k magistrátní úrovni: Sněm bude spolurozhodovat o nejdůležitějších projektech a investičních akcích, abychom se do budoucna vyvarovali některých kontroverzních projektů. Sněm bude spoluschvalovat i rozpočtová pravidla a rozpočet. 6

7 Řízení firem spravovaných městem Je-li město hardware, jsou městské služby softwarem. Cílem námi připraveného systému je zajistit udržitelnou kvalitu života Pražanů a dále ji rozvíjet. Městské firmy bez cizí účasti by měly zajišťovat výhradně ten typ služeb, kde je účast soukromého subjektu nežádoucí. Všechny ostatní společnosti by podle míry strategického významu měly mít v nepřímé úměře odpovídající podíl soukromého kapitálu a managementu. Městské firmy musejí hledat synergie. Synergie provozní i synergie obchodní. To je naše hlavní vize, neboť by pak došlo k větší efektivitě a systematičnosti práce i nákladů. Městské firmy by se měly chovat tržně a hledat úspory ve společném postupu a přístupu. Měly by se hledat společné jmenovatele, kde je možné si vzájemně pomoci, a tím uspořit finanční prostředky. Taktéž by měly městské společnosti samy hledat další možnosti úspor, např. při nákupu zboží a komodit. Městské firmy jsou dnes řízeny politicko-lobbisticky, generální ředitel má málokdy potřebnou manažerskou autonomii ve spoludefinování cest k dosažení cílů organizace, personální politice a dodavatelsko-odběratelských vztazích. To se musí změnit. Je třeba přestat posílat do městských firem za odměnu vysloužilé nebo nekompetentní představitele, ale odborníky, kteří musí být schopni provádět efektivní kontrolu a výkon práv akcionáře, tedy hlavního města Prahy. Z hlediska řízení městských firem je pro nás nejpřijatelnější model řízení, který si bere příklad z privátního sektoru. V dozorčích radách by měli sedět zástupci akademické obce, lidé z profesních sdružení pro daný obor a občanských iniciativ a dále zástupci Sněmu starostů. Důvodem je koordinace městských firem a městských částí. Praha dostane ročně od státu přes Kč na jednoho obyvatele, ale pouze necelých 10 % pošle městským částem. S těmito prostředky musí poté starostové městských částí hospodařit, zatímco zbytek magistrát často utratí za předražené a megalomanské projekty. 7

8 2. bezpečnost pro prahu Větší bezpečí na ulicích a v MHD Pro Prahu a její obyvatele je zásadní pocit bezpečí, ochrana jejich života, zdraví a majetku. Proto jsou v oblasti bezpečnosti pro nás prioritní tři oblasti: Efektivní prevence kriminality. Zvýšení každodenní bezpečnosti občanů na veřejných prostranstvích a v prostředcích městské hromadné dopravy. Připravenost městských částí a Prahy jako celku na krizové situace a mimořádné události, jasné vymezení kompetencí mezi městskými částmi a magistrátem a jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému. Připravíme novou městskou koncepci prevence kriminality a podpoříme preventivní aktivity zaměřené na pouliční kriminalitu, na kriminalitu mládeže a násilí páchané na seniorech. Přispějeme tak k zajištění většího pocitu bezpečí ve městě, zejména cestou prosazování účinného systému prevence kriminality a sociálně patologických jevů. Podpoříme preventivní programy v mateřských a základních školách a klubech pro seniory. Budeme věnovat maximální úsilí modernizaci a rozvoji bezpečnostních technologií, jejich celoměstskému pokrytí a vzájemné provázanosti. Zásadní je integrita a schopnost výměny informací mezi složkami integrovaného záchranného systému. Do působnosti hlavního města Prahy spadá záchranný zdravotnický sbor a městská policie, systémy na informační podporu krizového řízení magistrátu a městských částí. S tím dále souvisejí technologie varovného systému, městského kamerového a radiového systému. Modernizace vybavení a zázemí záchranného zdravotnického sboru, městské policie, ale i dobrovolných hasičů je nedílnou součástí bezpečně fungujícího města. V součinnosti s městskou policií a Policií ČR budeme usilovat o zvýšení bezpečí na veřejných prostranstvích a v ulicích, o zvýšení bezpečnosti cestujících v prostředcích MHD, o rozšiřování počtu bezpečných přechodů pro chodce, o navýšení počtu strážníků městské policie k potírání pouliční kriminality na místech jejího výskytu. Podporujeme, aby se radnice městských částí mohly podílet na určování priorit městské policie na svém území, a současně umožníme radnicím městských částí, aby mohly své strážníky lépe motivovat pro činnost na jejich území. V rámci městského kamerového systému je nezbytné se zaměřit nejenom na monitorování veřejných prostranství, ale i zvýšit výtěžnost získávaných dat za účelem odhalování pachatelů trestné činnosti a přestupků a snížení škod způsobených obyvatelům. Vedení magistrátu v posledním volebním období zcela upustilo od přípravy na krizové situace, jako je black out, výpadky pitné vody a další problémy související s krizovým řízením. Politická reprezentace se zaměřila primárně na populistickou propagaci osob namísto praktického řešení krizových situací. Je nezbytné ujasnění rolí jednotlivých subjektů v oblasti krizového řízení, jasné vymezení kompetencí jednotlivých zainteresovaných organizací, aby byla příprava na řešení mimořádných událostí a krizových situací v hlavním městě Praze úspěšná. Jedná se především o odbory hlavního města Prahy, městské části, jednotlivé složky integrovaného záchranného systému a další organizace zajišťující primární funkce na území města. Budeme důsledně vyžadovat pravidelná cvičení zahrnující simulace vzniku krizových situací. Přispěje to ke zlepšení koordinace orgánů magistrátu a městských částí a složek integrovaného záchranného systému při řešení takových situací a odstraňování následků, při poskytování pomoci občanům 8

9 a firmám poškozeným důsledky mimořádných událostí v souladu s platnou legislativou. Chceme dlouhodobě pracovat na zajištění bezpečnosti obyvatel a návštěvníků Prahy, na ochraně obecního i soukromého majetku. Městská policie by v současné době potřebovala zhruba 300 nových strážníků, aby mohla kvalitně zajišťovat ochranu obyvatel a jejich majetku. 9

10 3. Doprava Pro Prahu 10 nových stanic metra do 10 let Doprava v klidu Nabízíme ucelenou koncepci parkování, která řeší záchytná parkoviště, systém parkování v Praze i v jejím centru. Cílem naší koncepce je napomoci propojení všech druhů dopravy ve městě a jejich plynulá návaznost. Naše koncepce je inspirována funkčními parkovacími systémy v moderních evropských metropolích, jako je Madrid, Vídeň nebo Amsterdam. Chceme vybudovat nových parkovacích míst v multifunkčních domech P+R na okrajových částech Prahy. V centrálních částech Prahy prosadíme využití nevyužívaných kapacit mimo ulice volnější ulice pro chodce. Systém placených parkovacích míst musí být finančně stupňovaný podle lokalit. Hlavním rozpoznávacím znakem rezidenta a v parkovací zóně má být SPZ, nikoli zbytečné parkovací karty jako dnes. Učiníme přesnější specifikaci rezidentních zón s prioritou na komfort a zájmy rezidentů. Naším cílem je, aby rezident zaparkoval v blízkosti svého bydliště. Celý systém bude více zapojovat moderní technologické prvky, mobily, GPS navigace, soukromá parkoviště, atp. Cílem celé koncepce je motivovat lidi, aby zbytečně necestovali do centrálních částí Prahy autem, ale MHD. Rozvoj hromadné dopravy v Praze Podporujeme výrazně vyšší využití potenciálu Vltavy, který je dlouhodobě opomíjen. Chceme zahájit rozvoj přístavů a koncepčního využití náplavek. Vodu chceme využít i při přepravě obyvatel, např. pomocí systému vodní obslužnosti ze Smíchova do Podolí, zavedeme tzv. vodní tramvaje a vybudujeme 23 nových přístavišť, které budou navazovat na cyklostezky a další volnočasové aktivity. Do 10 let vybudujeme novou trasu metra D z Písnice na náměstí Míru, a to v její lehké variantě, která je finančně méně náročná než klasické metro, čímž snížíme náklady o 30 %. V první fázi chceme propojit Letiště Václava Havla s centrem města železniční tratí a zahájit přípravy dostavby metra na letiště. Praha má kvalitní MHD, chceme však, aby byla ještě více vstřícná k matkám s kočárky nebo handicapovaným. Důležitá je pro nás i bezpečnost v MHD, kterou chceme zajistit posílením městské policie v této oblasti. Zasadíme se o zkvalitnění a větší využití potenciálu příměstské vlakové dopravy. Železnice se musí stát plnohodnotnou součástí pražské dopravy, zejména z hlediska jejího využití Pražany. Podpoříme rozvoj tramvajové dopravy v centru města na Václavském náměstí a budeme usilovat o navrácení chybně zrušených tramvajových tratí. 10

11 Doprava v pohybu Zcela zásadní je dobudování silniční obslužnosti v Praze: Rozvoj dopravní obslužnosti na území Bubny Holešovice v návaznosti na zprovoznění tunelového komplexu Blanka. U Pražského okruhu zajistíme optimalizované řešení úseku 511 u Běchovic v co nejkratším čase, aby mohl být Pražský okruh v tomto úseku zprovozněn a ulevilo se tak dopravě v centrálních částech města. Zajistíme regulaci kamionové dopravy pomocí moderních telematických technologií. Vyřešíme dílčí stávající problémy, jako je Spořilovská radiála, výstavba křižovatky Kačerov, Dvorecký most propojující Prahu 4 a Prahu 5 nebo Radlická radiála. Podstatná je pro nás plynulá průjezdnost Prahy. Toho chceme docílit rozšířením tzv. inteligentního systému semaforů na křižovatkách. Praha disponuje parkovacích míst v systému P+R, reálně jich však potřebuje 10x více. 11

12 4. Energetika, odpady a vodohospodářství Pro Prahu Výhodné ceny energií Energetika a kritická infrastruktura Pro Prahu vytvoříme centrální uložiště geografických dat, které pomůže zmapovat veškerou infrastrukturu v Praze. Praha má podle nás aktivně pracovat jako obchodník s energiemi, a to v oblasti nákupu i prodeje. Možnost vidíme ve využití energetické burzy v Lipsku. Tím dojde k úspoře finančních prostředků pro město. Praha by měla rovněž začít prodávat elektrickou energii, kterou produkuje Spalovna Malešice, a to organizacím a firmám Prahy, např. Dopravnímu podniku a dalším. Hlavní město by si mělo ponechat rozvody energií, plynu i tepla, tedy základní infrastrukturu, nikoli správu, kterou je možné zajistit soukromými subjekty. Budeme usilovat o maximální využití zdrojů obnovitelné energie v majetku hlavního města Prahy, a to formou umisťování solárních kolektorů na školy i veřejné budovy. Aby byl takový systém motivační, chceme zavést pro městské části v Praze bavorský systém města, která vyprodukují nejvíce solární energie, dostanou zpětně dotace. Systém musí být rovněž udržitelný, tedy do systému se musí dodat pouze tolik energie, kolik jich subjekt ze systému vyčerpá, tj. systém nalij a vylij. Podpoříme i další zdroje výroby energií šetrných k životnímu prostředí, jako je bioplyn nebo biomasa, např. chceme začít využívat štěpku, kterou produkuje Technická správa komunikací při čištění prostor okolo komunikací. Zavedeme finanční motivaci uživatelů lokálních topení, kteří se rozhodnou nahradit stávající systém systémem s využitím obnovitelných zdrojů (tepelná čerpadla atd.). Vytvoříme dotační programy na přeměnu topných systémů, abychom vytěsnili fosilní paliva a zvýšili podíl využití obnovitelných zdrojů. Odpady Chceme motivovat lidi k třídění odpadů a vytvářet takové podmínky, které jim to umožní, zajistíme také osvětu v této oblasti. Prosadíme větší využití Spalovny Malešice, ve které je možné pálit kaly z čistírny odpadních vod. Nepodporujeme další rozvoj skládkování v Praze, naopak chceme postupně se skládkováním zcela přestat, abychom podpořili zdraví obyvatel Prahy a kvalitu životního prostředí ve městě. Jsme přesvědčeni, že většinu odpadů, které se dnes skládkují, lze pálit v Malešické spalovně. Zamezíme černému svozu odpadů od živnostníků pomocí vyhlášky pro skladování odpadů pro živnostníky podle vzoru dalších evropských metropolí. Zavedeme monitoring kvality a kvantity vypouštění odpadních vod ve sběrných místech. Zde vidíme prostor pro spolupráci s pražskými vysokými školami. Vodohospodářství Prosadíme větší využití tzv. průmyslové vody, zejména k čištění ulic, ale i například k závlaze pražské zeleně. Převezmeme iniciativu pro zajištění kapacitního rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod v Praze a splníme tak požadavek Evropské unie. 12

13 Prosadíme audity v magistrátních objektech a budeme klást důraz na systematické snižování spotřeby vody, což povede k významným úsporám. Otevřeme debatu o revitalizaci štolového přivaděče ze Želivky do Prahy. Zajistíme postupnou revitalizaci vodních toků a nádrží ve městě. Vyčistíme koryta vodních toků a nádrží s důrazem na podporu přirozených tvarů vodních toků s funkčními břehovými porosty. Praha koupila na jaře roku 2014 za 6 miliard Kč Pražskou plynárenskou jako distributora energie. Z věcného a praktického hlediska však není distributor složkou strategické a kritické infrastruktury. 13

14 5. Zdravé životní prostředí Pro Prahu Více zeleně a parků v Praze Aktivně budeme podporovat výsadbu zeleně a zřizování přírodě podobných ploch. Naším cílem je vytvořit okolo Prahy tzv. zelený prstenec pro relaxaci a odpočinek. Důležitá je pro nás také ochrana současné zeleně a porostu v Praze a spolupráce s občanskými iniciativami při údržbě zeleně v okolí bydlišť. Dlouhodobě se podceňuje a zanedbává problém polétavého prachu (PM10), který je dle některých studií na úrovni škodlivosti kouření. Tento problém chceme řešit pravidelným kropením a čištěním pevných ploch (silnic a chodníků) v Praze, ideálně za využití průmyslové vody, která celý proces zlevní, neboť dnes se kropí pitnou vodou. Rovněž podpoříme nákup speciálních vozidel s čisticími filtry, které vzduch reálně čistí. Po vzoru Vídně budeme také prosazovat výsadbu zeleně, která pojímá polétavý prach, přednostně u všech nových developerských projektů v Praze. Musí být přepracována energetická koncepce Prahy tak, aby došlo ke snížení emisí. V tomto směru může Praha využít své pozice regulátora a vytvořit tlak na zdroje znečištění např. formou nastavení emisních stropů. Podporujeme vyšší míru využití obnovitelných zdrojů v Praze, jak již bylo zmíněno v kapitole Energetika. Při výstavbě nových vozovek a drážních těles tramvají a železnic, popřípadě při rekonstrukcích stávajících, budeme prosazovat používání technologií, které snižují hluk z dopravy. Budeme rovněž budovat protihlukové stěny v místech s vysokou intenzitou hluku. Praha dlouhodobě zanedbává problém polétavého prachu, který je extrémně škodlivý a ohrožuje každého Pražana. 14

15 6. školství Pro Prahu Dostatek míst v mateřských a základních školách pro děti Zasadíme se o to, aby se zvýšila a zlepšila odborná i politická komunikace magistrátu směrem k městským částem v oblasti školství a byla zavedena pravidelná jednání obou těchto úrovní. Praha se musí více vžít do role servisního poradce pro školy při čerpání evropských fondů. Změníme současný systém špatně přerozdělovaných finančních prostředků a praxi krajských normativů. Budeme podporovat městské části ve snaze stavět a zřizovat nové kvalitní mateřské školy. Každý rodič má mít právo umístit dítě do mateřské školy ve své městské části. Současně ale počítáme s tím, že přijde demografický pokles, a proto je třeba nové budovy školek koncipovat tak, aby mohly být jejich části poté využity např. pro zájmovou činnost dětí a mládeže, popř. komerčně. Řešit budeme rovněž chybějící místa v základních školách na okraji Prahy. Zvýšíme objem finančních prostředků na asistenty pedagoga a psychology ve školách a podpoříme programy na zvýšení úrovně školství, kde dlouhodobě zaostáváme. Zvýšíme podíl finančních prostředků na investiční náklady do školství pro městské části na potřebnou úroveň. Prostředky se nesmí dále rozdělovat podle toho, jak je kdo zadobře s vedením města, ale podle jasného, čitelného a srozumitelného klíče. Vytvoříme odpovídající a kvalitní koncepci oborů ve středních školách a oborů ve středním odborném školství dle požadavků trhu práce. Zvýšíme finanční prostředky na programy dalšího vzdělávání pedagogů, aby se mohli stále odborně rozvíjet, reflektovat nové trendy a sebevzdělávat se. Praha poslala městským částem 200 miliónů Kč na investiční výdaje do školství. Aby se však mohly opravit školy a školky a začít budovat chybějící zařízení, bylo by potřeba 4x více. 15

16 7. Územní plán a rozvoj Pro Prahu Odpovědný růst a udržitelný rozvoj Prahy V oblasti územního plánování a rozvoje je pro nás podstatná kontinuita a čitelnost. Nechceme zbytečně rušit koncepce, které se připravují, neboť se jedná o téma, které musí přesahovat několik funkčních období. To se týká i přípravy tzv. metropolitního plánu. Chceme ovšem provést takové změny, které učiní plán smysluplnějším a konkrétnějším. Opřeme rozvoj o udržitelné užívání krajiny včetně péče o přírodní, kulturní a historické hodnoty našeho hlavního města. Budeme ve všech koncepčních materiálech klást důraz na komplexní přístup k území a koordinovat tvorbu územně plánovací dokumentace na všech úrovních. Posílíme při tvorbě územně plánovací dokumentace spolupráci s městskými částmi, které znají svá území. Nastavíme parametry a pravidla pro správný územní rozvoj, dohlédneme na to, aby developeři plnili svoji společenskou odpovědnost a podobně, jako se to děje např. ve Spojených státech, pomohli stavět školky, školy, které naplní svými novými projekty. Dopracujeme Pražské stavební předpisy do takové úrovně, aby stavební odbory a odbor územního plánu mohly na jejich základě správně rozhodovat. Chceme zefektivnit náklady na nově zřízený Institut pro plánování a rozvoj, který stojí Pražany ročně několik stovek miliónů korun. Praha připravuje nový územní plán, který by měl nastavit dlouhodobou vizi rozvoje Prahy, musí ovšem dojít ke sladění s českou legislativou. 16

17 8. sociální, zdravotní a Rodinná politika Pro Prahu Důstojný život a stáří Podpoříme programy pro rodiny a koncepci slaďování rodinného a pracovního života: Podpoříme využití potenciálu mateřských a rodinných center a kontaktních bodů pro rodinu, neboť jde o základní opory komunikace s rodinou, které slouží jako forma prevence. Podpoříme služby pro rodiny s dětmi. Podpoříme zřizování kvalitních mateřských škol. Vytvoříme a rozvineme místa přátelská rodině, seniorům a handicapovaným. Důležitá je pro nás i podpora volnočasových aktivit pro děti a rodiče s dětmi, stejně jako podpora služeb péče o děti. Praha musí vytvářet prostředí, které je přátelské rodině, kde budou eliminovány fyzické bariéry a vytvořeny slevové programy pro rodiny. Nezastupitelnou roli ve společnosti hrají senioři. Vnímáme jejich specifické potřeby a chceme zabránit jejich prohlubujícímu se vyčleňování ze společnosti. Podpoříme proto programy zaměřené na: domácí péči o seniory, aktivity seniorů, podporu mezigeneračního soužití, bytovou politiku. Vytvoříme další programy sociální pomoci a integrace sociálně vyloučených obyvatel a budeme aktivně řešit problematiku bezdomovectví v Praze, kterou vnímáme jako dlouhodobě zanedbanou. Zavedeme program podpory přestavby bytů pro seniory a zdravotně postižené tak, aby mohli dál pohodlně žít v prostředí, na které jsou zvyklí. Podpoříme finančně vznik dalších nízkoprahových zařízení pro neorganizované děti a mládež. Zasadíme se o zvýšení počtu lůžek následné péče a vybudujeme nové domy s pečovatelskou službou či hospice. Budeme intenzivně řešit aktuální problém se Zdravotnickým záchranným sborem, který dnes je příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy. Problém však nevidíme v jejím fungování, ale v přijímání pacientů zdravotnickými zařízeními, které má v gesci Ministerstvo zdravotnictví. Proto se zasadíme, aby byl akutní pacient v Praze přijat nejbližším zdravotnickým zařízením. Zajistíme, aby na každé městské části byla akutní zubní pohotovost. V Praze žije přes 220 tisíc obyvatel ve věku 65+ a Praha dlouhodobě podceňuje programy podporující integraci této skupiny do běžného života. 17

18 9. Bytová politika Pro Prahu Spokojené a dostupné bydlení v Praze Hlavní město nesmí rezignovat na svoji koordinační úlohu v oblasti privatizace majetku svěřeného do správy městských částí a nájemního bydlení. Hlavní město Praha musí mapovat podmínky prodeje a politiky bydlení v jednotlivých městských částech a vykonávat v této oblasti koordinační úlohu a metodickou podporu. Hlavní město Praha i každá městská část si má určit, jakou část bytového fondu potřebuje pro sociální účely a interní potřeby. Zbylý domovní fond mají hlavní město Praha i městské části přednostně nabídnout oprávněným nájemníkům, kteří v nich dlouhodobě žijí. Stanovíme základní koncept sociální bytové politiky pro město, který bude východiskem i pro městské části. Výše nájemného v obecních bytech by měla respektovat potřeby sociálního bydlení a podporovat stabilizaci dlouhodobých rezidentů. Provedeme revizi systému správy a svěřování majetku v Praze, a to v součinnosti s městskými částmi. Tento systém musí být nadále efektivní a transparentní. Hlavní město Praha má ve své správě zhruba bytů, které nesvěřila městským částem, ale pronajímá je sama. 18

19 10. Sport a volnočasové aktivity Pro Prahu Spravedlivé a čitelné financování sportu Budeme usilovat o to, aby do podpory sportu šla pevná procentuální částka z rozpočtu hlavního města Prahy. Praha musí vypisovat víceleté granty na podporu rozvoje sportu mládeže a sportovních aktivit občanů Prahy. Chceme zajistit dlouhodobější koncepci sportu v Praze, jejíž součástí budou víceleté granty. Půjde i o granty investiční na budování a opravy sportovišť a jejich další rozvoj, kde cítíme velký dluh a velké podfinancování z minulých let. Chceme dovést sportoviště na evropskou úroveň 21. století. Podstatné jsou pro nás investice do členské základny, tj. na každého sportujícího a sportující dítě, a současně podpora sportovních klubů a členů sportovních organizací takovým způsobem, aby měli dlouhodobou perspektivu. Podpoříme rovněž rozvoj sportovních klubů a svazů a jejich členské základny. Důležité je, aby podpora byla transparentní, čitelná, pravidelná a dlouhodobá. Podstatný je pro nás i rozvoj investic do kvality sportovišť a podpora tradičních pražských klubů, které považujeme za reprezentaci Prahy. Praha nemá dlouhodobou koncepci sportu z pohledu finanční podpory, sportovní organizace tak nevědí, kolik finančních prostředků dostanou v dalších letech. 11. Kultura a památková péče Pro Prahu Kulturní vyžití v Praze Budeme v kontextu současných evropských trendů podporovat kulturní a kreativní odvětví na území Prahy. Jsou významným segmentem v oblasti zaměstnanosti, tvorby HDP, rozvoje turismu i propagace Prahy a jednotlivých městských částí. Podpoříme multikulturní rozmanitosti prostřednictvím inovativních projektů zlepšujících konkurenceschopnost pražských aktivit v zahraničí. Zároveň prosadíme nástroje zkulturnění veřejného prostoru i rozvoje občanské společnosti s přesahem k rozšířenému vzdělávání. Vzhledem k historické významnosti Prahy se zasadíme o ochranu a údržbu památkové péče v Praze. Praha má historicky daný potenciál být evropským centrem kultury, je třeba ho naplno využít. 19

20 Pro Prahu, Panská 5, Praha 1 tel.: ,

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Programové prohlášení Rady města Hranic

Programové prohlášení Rady města Hranic Programové prohlášení Rady města Hranic pro volební období 2014-2018 Programové prohlášení Rady města Hranic na období 2014-2018 vychází ze znalosti potřeb obyvatel města, opírá se o Program rozvoje města

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ Podpořte číslo 1 - kandidátku sociální demokracie v opavských komunálních volbách ve dnech 10. a 11.10.2014 NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE KVALITNÍ

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města SWOT analýza Název projektu: Registrační číslo projektu: Město Hodonín plánuje s veřejností CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002829 Obsah Obsah... 2 1 SWOT analýza... 3 2 1 SWOT

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ Zastupitelstvo města Vrchlabí předkládá občanům programové prohlášení, které obsahuje základní cíle o jejichž realizaci bude v průběhu funkčního období

Více

STRANY NECHTE V PARLAMENTU, OBEC PATŘÍ OBČANŮM!

STRANY NECHTE V PARLAMENTU, OBEC PATŘÍ OBČANŮM! Občané za spokojené bydlení Sdružení nezávislých kandidátů Program pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 2, 15.-16.10.2010 STRANY NECHTE V PARLAMENTU, OBEC PATŘÍ OBČANŮM! www.osb-praha2.cz 1

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Rozpočet hl. m. Prahy 2013

Rozpočet hl. m. Prahy 2013 Rozpočet hl. m. Prahy 2013 doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 11111111111 11111 Celkový přehled finanční zdroje 45,3 mld. Kč - z toho sdílené daně 35,9 mld. Kč - z toho příjmy z hazardu 0,8 mld. Kč - z

Více

Váš kraj, Váš rozpočet

Váš kraj, Váš rozpočet Váš kraj, Váš rozpočet Dotazníkové šetření Váš kraj, Váš rozpočet Šetření probíhalo pro občany Jihomoravského kraje od 2.října do 7. listopadu 2012 Tři kategorie respondentů Neidentifikovaný občan Identifikovaný

Více

Smlouva o volební koalici. pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. a pro volební období 2014-2018. uzavřená mezi krajskými organizacemi

Smlouva o volební koalici. pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. a pro volební období 2014-2018. uzavřená mezi krajskými organizacemi Smlouva o volební koalici pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a pro volební období 2014-2018 uzavřená mezi krajskými organizacemi Strany zelených (SZ), Křesťanské a demokratické unie - Československé

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 1 P ROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RM 2010-2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana a Nezávislé občanské sdružení vytvořily dohodu o

Více

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě

Strategický cíl 4 Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě Tvář města v široce pojatém estetickém slova smyslu především pak jeho část, kterou nazýváme sdíleným veřejným prostorem, reflektuje hodnotový systém jeho

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

VOLEBNÍ PROGRAM. Kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do městského zastupitelstva. v Sadské

VOLEBNÍ PROGRAM. Kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do městského zastupitelstva. v Sadské VOLEBNÍ PROGRAM Kandidátů Komunistické strany Čech a Moravy pro volby do městského zastupitelstva v Sadské ----------------- 10. a 11. října 2014 ----------------- Vážení spoluobčané! Rozhodně nepatříme

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Volební program Starostové ProOlomoucký kraj. Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016

Volební program Starostové ProOlomoucký kraj. Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016 Volební program Starostové ProOlomoucký kraj Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016 Živé město + Živý venkov = ŽIVÝ KRAJ Olomoucký kraj je dobrým místem k životu, kde se snoubí

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Příprava rozvojového dokumentu Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Teplice. Magistrát města Teplice

Příprava rozvojového dokumentu Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Teplice. Magistrát města Teplice Příprava rozvojového dokumentu Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Teplice Magistrát města Teplice 3. 11. 2016 Vize Plán udržitelné městské mobility určí předpoklady pro budování trvale

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek

Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Výkon veřejné správy a její reformy Miroslav Kalous Miloš Vystrčil Dan Jiránek Koncepce reformy veřejné správy 90 léta min. stol. nultá fáze reformy VS Vytvoření krajů Ukončení okresních úřadů Obce s rozšířenou

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 31.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 07.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení záměru předložení žádosti o finanční podporu prostřednictvím Operačního

Více

Co je koncept SMART CITY?

Co je koncept SMART CITY? Co je koncept SMART CITY? V Evropě je koncepce Smart City reakcí na značnou urbanizaci a do značné míry také dalším vývojovým krokem regionální politiky EU, která se doposavad soustředila na podporu regionů

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou technickou univerzitou Ostrava Praha listopad 2007 Program ke zlepšení kvality

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

1) MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM HL. M. PRAHY (MKS) 2) LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 I. MULTIFUNKČNÍ DOHLEDOVÉ CENTRUM

1) MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM HL. M. PRAHY (MKS) 2) LOKÁLNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 I. MULTIFUNKČNÍ DOHLEDOVÉ CENTRUM KAMEROVÝ SYSTÉM Kamerový systém hl. m. Prahy ve spojení s Multifunkčním dohledovým centrem patří k nejdůležitějším podpůrným nástrojům prevence kriminality a poskytuje důkazní materiály pro potřeby Městské

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

RNDr. Mgr. Petr Soudek, Ph.D. koordinátor expertní skupiny ŽP (Stř. kraj) petr.soudek@stc.top09.cz 605 47 80 09

RNDr. Mgr. Petr Soudek, Ph.D. koordinátor expertní skupiny ŽP (Stř. kraj) petr.soudek@stc.top09.cz 605 47 80 09 RNDr. Mgr. Petr Soudek, Ph.D. koordinátor expertní skupiny ŽP (Stř. kraj) petr.soudek@stc.top09.cz 605 47 80 09 R.J. Dubos Koncept člověka, kterému byla Bohem svěřena Země, aby se o ni staral a tím na

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Volební program sdružení ML100

Volební program sdružení ML100 Volební program sdružení ML100 verze 20. 8. 2014 ML100 Město na 100% www.ml100.cz strana 1 z 5 Transparentní radnice spolupracující s občany Radnice by měla fungovat jako živá organizace, kde všichni pracují

Více

Financování sportu statutárními městy a kraji I I Praha. 1) Tvorba koncepce (plánu) rozvoje sportu samosprávných celků

Financování sportu statutárními městy a kraji I I Praha. 1) Tvorba koncepce (plánu) rozvoje sportu samosprávných celků Financování sportu statutárními městy a kraji I 1. 12. 2016 I Praha 1) Tvorba koncepce (plánu) rozvoje sportu samosprávných celků 2) Dotační programy podpory sportu na lokální úrovni Mgr. Jakub Popelka,

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů

Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Výzvy pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Ing. Radka Soukupová 7.4.2009 Ministerstvo vnitra ČR tzv. zprostředkující subjekt pro Integrovaný operační

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí České Budějovice

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí České Budějovice INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Podpora obcí 26.8.2016 České Budějovice IROP 2014-2020 Navazuje na ROP a IOP, ale aktivity nejsou totožné Financování pouze z EFRR Alokace: 4,64 mld. EUR = 144 mld.

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Podpora mladých rodin, pomoc rodičům a dětem se obecně řadí mezi hlavní priority Kraje Vysočina. Kraj Vysočina průřezově podporuje vznik a zachování

Více

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 Újezd nad Lesy 19.listopadu 2012 Strategický tým ÚMČ Praha 21 STRATEGICKÝ PLÁN MČ Schválen 18. června 2012 zastupitelstvem MČ Praha 21 Zpracován komunitní metodou Na dobu 10 let

Více

1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi?

1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi? Dotazník meziobecní spolupráce: VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ za ORP Nové Město nad Metují Počet zúčastněných obcí: 12 Počet zúčastněných svazků obcí: 3 1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS Hradská 52, 344 01 Domažlice IČ: 266 79 973 web: http://www.masceskyles.cz/ Dokument Strategie spolupráce obcí na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP

Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP 1 Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP Telč, 4.8.2001 Ivo Skrášek vedoucí oddělení IT KÚ Zlínského kraje 1. Vývoj projektu Komunikační infrastruktury ZK 2 První

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 263/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 255 ze dne 22.04.2015 Koncepce rozvoje spolupráce Městské části Praha 3 s nestátními neziskovými organizacemi na období 2015-2018

Více

ZELENÁ PRO PRAHU 6. Volební program Strany zelených pro Prahu 6 podzim 2010

ZELENÁ PRO PRAHU 6. Volební program Strany zelených pro Prahu 6 podzim 2010 ZELENÁ PRO PRAHU 6 Volební program Strany zelených pro Prahu 6 podzim 2010 Strana zelených získala v minulých volbách od voličů čtyři mandáty v zastupitelstvu městské části a je na čase skládat účty. Kromě

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E 2014-2018 Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL navazuje na uzavřenou

Více

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --,

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --, , v AVRH ROZPOCT TECKÉHO KRAJE A ROK 2010 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 2025 Cílem Vládního plánu financování

Více

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Zpracoval: Ing. Rostislav Rožnovský Datum: 5. 6. 2015 Východisko: Obyvatelé Moravskoslezského kraje jsou dlouhodobě postiženi zhoršenou kvalitou životního

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více