11 bodů Pro Prahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz"

Transkript

1 11 bodů Pro Prahu

2 2

3 Úvodní slovo Úvodní slovo lídra a předsedkyně politického hnutí Pro Prahu Pro Prahu je první celopražské politické hnutí, které má na rozdíl od všech politických stran a dalších hnutí jedinou ambici řádnou správu hlavního města Prahy, a to na všech jeho úrovních. Jsme hnutí, které vzniklo především z iniciativy starostů a zastupitelů menších městských částí, kteří dlouhá léta úspěšně spravují své volební obvody a za nimiž jsou jasně vidět výsledky dobré práce. Každodenně se setkávají přímo se svými občany, jejichž starosti, přání a náměty jim nejsou lhostejné ani po skončení voleb. Ze strany Magistrátu hlavního města Prahy dlouhodobě chybí komunikace, především ale chuť a zájem řešit společně s městskými částmi otázky lokální i celopražské. Jsme přesvědčeni, že starostové těchto aglomerací musí být pro vedení magistrátu partnery. Jejich společným úkolem je rozvíjet jak jednotlivé městské části, tak samozřejmě hlavní město Prahu jako celek, a to na základě rozumného a spravedlivého rozdělování zdrojů. Nosná myšlenka našeho hnutí je založena na principech řízení, které vycházejí zespodu, od občanů, z jednotlivých částí Prahy. Zkušenost jasně ukazuje, že obyvatelům a problémům dané městské části nejlépe rozumějí ti, kteří tam žijí, kteří mají opravdový zájem o veřejné dění a navíc dostali mandát od svých spoluobčanů. Touto nosnou myšlenkou samotného vzniku našeho hnutí jsme ojedinělí a postupně jsme s ní začali oslovovat i další, kteří chtějí změnit současný nepříznivý stav. Začali se k nám přidávat i představitelé z větších městských částí, tedy ti slušní zastupitelé, kterým se příčí neustálé intriky na jejich působištích. Mezi našimi příznivci jsou nejen odborníci z různých oblastí, od dopravy přes vodohospodářství až po energetiku a kulturu, ale i běžní občané, kteří chtějí leccos změnit, maminky s dětmi, učitelé, dobrovolní hasiči a mnozí další. Cílem nás všech je zásadní proměna řízení Magistrátu hlavního města Prahy tak, aby naše hlavní město řádně fungovalo a vynakládalo efektivně prostředky Pražanů i prostředky přidělované nadnárodně. Chceme oslovit rodilé Pražany i ty, kteří sem přišli, Prahu si zamilovali, zůstali zde a hodlají zde žít i nadále. Být Pražanem je srdeční záležitost, není důležité, kde máte kořeny. I proto chceme nastavit novou kvalitu správy hlavního města, zahrnující transparentní rozhodování a příslušnou kontrolu, a přiblížit ji daleko více občanům. Na dalších stránkách vám představujeme základní teze naší správy Prahy, kterým se chceme věnovat. Rozhodli jsme se, že nebudeme vypisovat nekonečně dlouhé elaboráty, které nám vždy politici představují, ale nikdy nesplní. Udělali jsme proto program, který je jednoduchý, lze ho splnit, který přinese rozvoj Prahy a zlepšení života jejích obyvatel. Petra Venturová a Zbyněk Passer 3

4 Obsah Úvodní slovo lídra a předsedkyně politického hnutí Pro Prahu 3 V těchto městských částech kandidujeme s... 5 Řízení magistrátu a decentralizace Pro Prahu 6 Bezpečnost Pro Prahu 8 Doprava Pro Prahu 10 Energetika, odpady a vodohospodářství Pro Prahu 12 Zdravé životní prostředí Pro Prahu 14 Školství Pro Prahu 15 Územní plán a rozvoj Pro Prahu 16 Sociální, zdravotní a rodinná politika Pro Prahu 17 Bytová politika Pro Prahu 18 Sport a volnočasové aktivity Pro Prahu 19 Kultura a památková péče Pro Prahu 19 4

5 V těchto městských částech kandidujeme s... Jako politické hnutí intenzivně vnímáme potřeby a starosti Pražanů. Proto jsme se rozhodli v některých městských částech kandidovat společně s vybranými občanskými a politickými uskupeními, které se dlouhodobě těší vysoké voličské podpoře. Praha 2 Občané za spokojené bydlení: Sdružení Občané za spokojené bydlení vzniklo před 7 lety jako vyústění sporů o privatizaci obecních bytů v druhé městské části. V posledních komunálních volbách získalo téměř 20 % hlasů. Praha 10 Desítka pro domácí: Hnutí, které vzniklo z popudu fotbalových fanoušků na Praze 10 a v minulých komunálních volbách získalo 3 mandáty v zastupitelstvu městské části. Praha 17 Hnutí LEPŠÍ ŘEPY: Skupina lidí, jejíž představitelé se již 8 let úspěšně podílí na kvalitní správě Řep. Praha 19 Sdružení nezávislých kandidátů Kbely náš domov: Sdružení nezávislých kandidátů okolo jednoho z nejúspěšnějších pražských starostů, které podporuje ideje a myšlenky politického hnutí Pro Prahu. Praha Ďáblice Nezávislí Ďáblice: Uskupení, které vzniklo z popudu nezávislých zastupitelů, kterým nebylo lhostejné, jak je v Ďáblicích nakládáno s veřejnými prostředky a přistupováno k tématu skládkování. Praha Křeslice SPOLEČNĚ PRO KŘESLICE: Skupina okolo nezávislých zastupitelů obce Křeslice tvrdí, že práce pro obec s přímými výsledky je pro ně důležitější. Praha Zbraslav NEZÁVISLÍ: Skupina nezávislých kandidátů, která na Zbraslavi vyhrála poslední komunální volby se ziskem 22 %. 5

6 1. Řízení magistrátu a decentralizace Pro Prahu Více pravomocí a prostředků pro městské části Řízení a hospodaření Magistrátu hlavního města Prahy Důležitá je pro nás čitelnost a transparentnost celého řízení úřadu. Finance z magistrátu musí být rozdělovány na základě univerzálního klíče, nikoli podle toho, v jakém vztahu je starosta městské části k vedení magistrátu. Chceme zefektivnit vynakládání finančních prostředků a odlehčit administrativě magistrátu, aby úředníci mohli pracovat a nebyli zavaleni zbytečnou prací. Tímto efektem snížíme i finanční náklady magistrátu, který musí dnes najímat externí odbornou pomoc na věci, které mají řešit úředníci. Politici se nesmí bát činit politická rozhodnutí a nést za ně odpovědnost. Situace, kdy se politici alibisticky zbavují odpovědnosti a schovávají se za instituci magistrátu nebo úředníky, musí skončit. Politická odpovědnost ve vztahu politik volič musí být jak na centrální magistrátní úrovni, tak na úrovni městských částí. Praha musí opustit nesmyslné megalomanské projekty, které jsou navíc předražené a nesystémové. Ušetřené peníze je možné investovat do rozvoje celkové infrastruktury. V následujícím funkčním období chceme ušetřit na správě a řízení města až 7 miliard korun ročně. Legislativní iniciativou navrhneme úpravu rozpočtového určení daní zpět na úroveň roku 2012, kdy zcela nesmyslným zásahem přišla Praha o část příjmů rozpočtu, a to přibližně o 500 miliónů korun ročně. Prosadíme princip tzv. e-radnice, kdy bude možné komunikovat s úřady a vyřídit maximální počet záležitostí přes internet. Otevřeme taktéž otázku přenosu některých agend z magistrátu na městské části, blíže k občanovi. Je pro nás nezbytné, aby se Praha dále rozvíjela a měla koncepci, kam chce směřovat, jak v oblasti rozvoje, tak i své prezentace v rámci Evropy. Zřídíme proto organizaci, která bude řešit nejen investování, ale i rozvoj a propagaci Prahy s ohledem na zahraniční investory i instituce. Přenos pravomocí na městské části Naším cílem je přenést na městské části agendy, které jsou na magistrátní úrovni zbytečné a navíc zvyšují administrativu. Magistrát se nesmí dobrovolně zahlcovat agendami, které by lépe vykonala městská část, která je blíže občanům. Městské části by měly mít pravomoc samy rozhodovat o věcech a investičních projektech, které se týkají jich, jejich území či kompetencí. Projekty, které přesahují úroveň městské části, již musí být řešeny ve spolupráci s magistrátem. Rozhodování se tak více přiblíží k občanům prostřednictvím starostů a starostek, které si lidé ve své lokalitě zvolili. Budeme usilovat o znovuobnovení Sněmu starostů, který zde historicky působil, ale byl zrušen. Sněm starostů bude sloužit jako partner a zároveň kontrolor vzhledem k magistrátní úrovni: Sněm bude spolurozhodovat o nejdůležitějších projektech a investičních akcích, abychom se do budoucna vyvarovali některých kontroverzních projektů. Sněm bude spoluschvalovat i rozpočtová pravidla a rozpočet. 6

7 Řízení firem spravovaných městem Je-li město hardware, jsou městské služby softwarem. Cílem námi připraveného systému je zajistit udržitelnou kvalitu života Pražanů a dále ji rozvíjet. Městské firmy bez cizí účasti by měly zajišťovat výhradně ten typ služeb, kde je účast soukromého subjektu nežádoucí. Všechny ostatní společnosti by podle míry strategického významu měly mít v nepřímé úměře odpovídající podíl soukromého kapitálu a managementu. Městské firmy musejí hledat synergie. Synergie provozní i synergie obchodní. To je naše hlavní vize, neboť by pak došlo k větší efektivitě a systematičnosti práce i nákladů. Městské firmy by se měly chovat tržně a hledat úspory ve společném postupu a přístupu. Měly by se hledat společné jmenovatele, kde je možné si vzájemně pomoci, a tím uspořit finanční prostředky. Taktéž by měly městské společnosti samy hledat další možnosti úspor, např. při nákupu zboží a komodit. Městské firmy jsou dnes řízeny politicko-lobbisticky, generální ředitel má málokdy potřebnou manažerskou autonomii ve spoludefinování cest k dosažení cílů organizace, personální politice a dodavatelsko-odběratelských vztazích. To se musí změnit. Je třeba přestat posílat do městských firem za odměnu vysloužilé nebo nekompetentní představitele, ale odborníky, kteří musí být schopni provádět efektivní kontrolu a výkon práv akcionáře, tedy hlavního města Prahy. Z hlediska řízení městských firem je pro nás nejpřijatelnější model řízení, který si bere příklad z privátního sektoru. V dozorčích radách by měli sedět zástupci akademické obce, lidé z profesních sdružení pro daný obor a občanských iniciativ a dále zástupci Sněmu starostů. Důvodem je koordinace městských firem a městských částí. Praha dostane ročně od státu přes Kč na jednoho obyvatele, ale pouze necelých 10 % pošle městským částem. S těmito prostředky musí poté starostové městských částí hospodařit, zatímco zbytek magistrát často utratí za předražené a megalomanské projekty. 7

8 2. bezpečnost pro prahu Větší bezpečí na ulicích a v MHD Pro Prahu a její obyvatele je zásadní pocit bezpečí, ochrana jejich života, zdraví a majetku. Proto jsou v oblasti bezpečnosti pro nás prioritní tři oblasti: Efektivní prevence kriminality. Zvýšení každodenní bezpečnosti občanů na veřejných prostranstvích a v prostředcích městské hromadné dopravy. Připravenost městských částí a Prahy jako celku na krizové situace a mimořádné události, jasné vymezení kompetencí mezi městskými částmi a magistrátem a jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému. Připravíme novou městskou koncepci prevence kriminality a podpoříme preventivní aktivity zaměřené na pouliční kriminalitu, na kriminalitu mládeže a násilí páchané na seniorech. Přispějeme tak k zajištění většího pocitu bezpečí ve městě, zejména cestou prosazování účinného systému prevence kriminality a sociálně patologických jevů. Podpoříme preventivní programy v mateřských a základních školách a klubech pro seniory. Budeme věnovat maximální úsilí modernizaci a rozvoji bezpečnostních technologií, jejich celoměstskému pokrytí a vzájemné provázanosti. Zásadní je integrita a schopnost výměny informací mezi složkami integrovaného záchranného systému. Do působnosti hlavního města Prahy spadá záchranný zdravotnický sbor a městská policie, systémy na informační podporu krizového řízení magistrátu a městských částí. S tím dále souvisejí technologie varovného systému, městského kamerového a radiového systému. Modernizace vybavení a zázemí záchranného zdravotnického sboru, městské policie, ale i dobrovolných hasičů je nedílnou součástí bezpečně fungujícího města. V součinnosti s městskou policií a Policií ČR budeme usilovat o zvýšení bezpečí na veřejných prostranstvích a v ulicích, o zvýšení bezpečnosti cestujících v prostředcích MHD, o rozšiřování počtu bezpečných přechodů pro chodce, o navýšení počtu strážníků městské policie k potírání pouliční kriminality na místech jejího výskytu. Podporujeme, aby se radnice městských částí mohly podílet na určování priorit městské policie na svém území, a současně umožníme radnicím městských částí, aby mohly své strážníky lépe motivovat pro činnost na jejich území. V rámci městského kamerového systému je nezbytné se zaměřit nejenom na monitorování veřejných prostranství, ale i zvýšit výtěžnost získávaných dat za účelem odhalování pachatelů trestné činnosti a přestupků a snížení škod způsobených obyvatelům. Vedení magistrátu v posledním volebním období zcela upustilo od přípravy na krizové situace, jako je black out, výpadky pitné vody a další problémy související s krizovým řízením. Politická reprezentace se zaměřila primárně na populistickou propagaci osob namísto praktického řešení krizových situací. Je nezbytné ujasnění rolí jednotlivých subjektů v oblasti krizového řízení, jasné vymezení kompetencí jednotlivých zainteresovaných organizací, aby byla příprava na řešení mimořádných událostí a krizových situací v hlavním městě Praze úspěšná. Jedná se především o odbory hlavního města Prahy, městské části, jednotlivé složky integrovaného záchranného systému a další organizace zajišťující primární funkce na území města. Budeme důsledně vyžadovat pravidelná cvičení zahrnující simulace vzniku krizových situací. Přispěje to ke zlepšení koordinace orgánů magistrátu a městských částí a složek integrovaného záchranného systému při řešení takových situací a odstraňování následků, při poskytování pomoci občanům 8

9 a firmám poškozeným důsledky mimořádných událostí v souladu s platnou legislativou. Chceme dlouhodobě pracovat na zajištění bezpečnosti obyvatel a návštěvníků Prahy, na ochraně obecního i soukromého majetku. Městská policie by v současné době potřebovala zhruba 300 nových strážníků, aby mohla kvalitně zajišťovat ochranu obyvatel a jejich majetku. 9

10 3. Doprava Pro Prahu 10 nových stanic metra do 10 let Doprava v klidu Nabízíme ucelenou koncepci parkování, která řeší záchytná parkoviště, systém parkování v Praze i v jejím centru. Cílem naší koncepce je napomoci propojení všech druhů dopravy ve městě a jejich plynulá návaznost. Naše koncepce je inspirována funkčními parkovacími systémy v moderních evropských metropolích, jako je Madrid, Vídeň nebo Amsterdam. Chceme vybudovat nových parkovacích míst v multifunkčních domech P+R na okrajových částech Prahy. V centrálních částech Prahy prosadíme využití nevyužívaných kapacit mimo ulice volnější ulice pro chodce. Systém placených parkovacích míst musí být finančně stupňovaný podle lokalit. Hlavním rozpoznávacím znakem rezidenta a v parkovací zóně má být SPZ, nikoli zbytečné parkovací karty jako dnes. Učiníme přesnější specifikaci rezidentních zón s prioritou na komfort a zájmy rezidentů. Naším cílem je, aby rezident zaparkoval v blízkosti svého bydliště. Celý systém bude více zapojovat moderní technologické prvky, mobily, GPS navigace, soukromá parkoviště, atp. Cílem celé koncepce je motivovat lidi, aby zbytečně necestovali do centrálních částí Prahy autem, ale MHD. Rozvoj hromadné dopravy v Praze Podporujeme výrazně vyšší využití potenciálu Vltavy, který je dlouhodobě opomíjen. Chceme zahájit rozvoj přístavů a koncepčního využití náplavek. Vodu chceme využít i při přepravě obyvatel, např. pomocí systému vodní obslužnosti ze Smíchova do Podolí, zavedeme tzv. vodní tramvaje a vybudujeme 23 nových přístavišť, které budou navazovat na cyklostezky a další volnočasové aktivity. Do 10 let vybudujeme novou trasu metra D z Písnice na náměstí Míru, a to v její lehké variantě, která je finančně méně náročná než klasické metro, čímž snížíme náklady o 30 %. V první fázi chceme propojit Letiště Václava Havla s centrem města železniční tratí a zahájit přípravy dostavby metra na letiště. Praha má kvalitní MHD, chceme však, aby byla ještě více vstřícná k matkám s kočárky nebo handicapovaným. Důležitá je pro nás i bezpečnost v MHD, kterou chceme zajistit posílením městské policie v této oblasti. Zasadíme se o zkvalitnění a větší využití potenciálu příměstské vlakové dopravy. Železnice se musí stát plnohodnotnou součástí pražské dopravy, zejména z hlediska jejího využití Pražany. Podpoříme rozvoj tramvajové dopravy v centru města na Václavském náměstí a budeme usilovat o navrácení chybně zrušených tramvajových tratí. 10

11 Doprava v pohybu Zcela zásadní je dobudování silniční obslužnosti v Praze: Rozvoj dopravní obslužnosti na území Bubny Holešovice v návaznosti na zprovoznění tunelového komplexu Blanka. U Pražského okruhu zajistíme optimalizované řešení úseku 511 u Běchovic v co nejkratším čase, aby mohl být Pražský okruh v tomto úseku zprovozněn a ulevilo se tak dopravě v centrálních částech města. Zajistíme regulaci kamionové dopravy pomocí moderních telematických technologií. Vyřešíme dílčí stávající problémy, jako je Spořilovská radiála, výstavba křižovatky Kačerov, Dvorecký most propojující Prahu 4 a Prahu 5 nebo Radlická radiála. Podstatná je pro nás plynulá průjezdnost Prahy. Toho chceme docílit rozšířením tzv. inteligentního systému semaforů na křižovatkách. Praha disponuje parkovacích míst v systému P+R, reálně jich však potřebuje 10x více. 11

12 4. Energetika, odpady a vodohospodářství Pro Prahu Výhodné ceny energií Energetika a kritická infrastruktura Pro Prahu vytvoříme centrální uložiště geografických dat, které pomůže zmapovat veškerou infrastrukturu v Praze. Praha má podle nás aktivně pracovat jako obchodník s energiemi, a to v oblasti nákupu i prodeje. Možnost vidíme ve využití energetické burzy v Lipsku. Tím dojde k úspoře finančních prostředků pro město. Praha by měla rovněž začít prodávat elektrickou energii, kterou produkuje Spalovna Malešice, a to organizacím a firmám Prahy, např. Dopravnímu podniku a dalším. Hlavní město by si mělo ponechat rozvody energií, plynu i tepla, tedy základní infrastrukturu, nikoli správu, kterou je možné zajistit soukromými subjekty. Budeme usilovat o maximální využití zdrojů obnovitelné energie v majetku hlavního města Prahy, a to formou umisťování solárních kolektorů na školy i veřejné budovy. Aby byl takový systém motivační, chceme zavést pro městské části v Praze bavorský systém města, která vyprodukují nejvíce solární energie, dostanou zpětně dotace. Systém musí být rovněž udržitelný, tedy do systému se musí dodat pouze tolik energie, kolik jich subjekt ze systému vyčerpá, tj. systém nalij a vylij. Podpoříme i další zdroje výroby energií šetrných k životnímu prostředí, jako je bioplyn nebo biomasa, např. chceme začít využívat štěpku, kterou produkuje Technická správa komunikací při čištění prostor okolo komunikací. Zavedeme finanční motivaci uživatelů lokálních topení, kteří se rozhodnou nahradit stávající systém systémem s využitím obnovitelných zdrojů (tepelná čerpadla atd.). Vytvoříme dotační programy na přeměnu topných systémů, abychom vytěsnili fosilní paliva a zvýšili podíl využití obnovitelných zdrojů. Odpady Chceme motivovat lidi k třídění odpadů a vytvářet takové podmínky, které jim to umožní, zajistíme také osvětu v této oblasti. Prosadíme větší využití Spalovny Malešice, ve které je možné pálit kaly z čistírny odpadních vod. Nepodporujeme další rozvoj skládkování v Praze, naopak chceme postupně se skládkováním zcela přestat, abychom podpořili zdraví obyvatel Prahy a kvalitu životního prostředí ve městě. Jsme přesvědčeni, že většinu odpadů, které se dnes skládkují, lze pálit v Malešické spalovně. Zamezíme černému svozu odpadů od živnostníků pomocí vyhlášky pro skladování odpadů pro živnostníky podle vzoru dalších evropských metropolí. Zavedeme monitoring kvality a kvantity vypouštění odpadních vod ve sběrných místech. Zde vidíme prostor pro spolupráci s pražskými vysokými školami. Vodohospodářství Prosadíme větší využití tzv. průmyslové vody, zejména k čištění ulic, ale i například k závlaze pražské zeleně. Převezmeme iniciativu pro zajištění kapacitního rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod v Praze a splníme tak požadavek Evropské unie. 12

13 Prosadíme audity v magistrátních objektech a budeme klást důraz na systematické snižování spotřeby vody, což povede k významným úsporám. Otevřeme debatu o revitalizaci štolového přivaděče ze Želivky do Prahy. Zajistíme postupnou revitalizaci vodních toků a nádrží ve městě. Vyčistíme koryta vodních toků a nádrží s důrazem na podporu přirozených tvarů vodních toků s funkčními břehovými porosty. Praha koupila na jaře roku 2014 za 6 miliard Kč Pražskou plynárenskou jako distributora energie. Z věcného a praktického hlediska však není distributor složkou strategické a kritické infrastruktury. 13

14 5. Zdravé životní prostředí Pro Prahu Více zeleně a parků v Praze Aktivně budeme podporovat výsadbu zeleně a zřizování přírodě podobných ploch. Naším cílem je vytvořit okolo Prahy tzv. zelený prstenec pro relaxaci a odpočinek. Důležitá je pro nás také ochrana současné zeleně a porostu v Praze a spolupráce s občanskými iniciativami při údržbě zeleně v okolí bydlišť. Dlouhodobě se podceňuje a zanedbává problém polétavého prachu (PM10), který je dle některých studií na úrovni škodlivosti kouření. Tento problém chceme řešit pravidelným kropením a čištěním pevných ploch (silnic a chodníků) v Praze, ideálně za využití průmyslové vody, která celý proces zlevní, neboť dnes se kropí pitnou vodou. Rovněž podpoříme nákup speciálních vozidel s čisticími filtry, které vzduch reálně čistí. Po vzoru Vídně budeme také prosazovat výsadbu zeleně, která pojímá polétavý prach, přednostně u všech nových developerských projektů v Praze. Musí být přepracována energetická koncepce Prahy tak, aby došlo ke snížení emisí. V tomto směru může Praha využít své pozice regulátora a vytvořit tlak na zdroje znečištění např. formou nastavení emisních stropů. Podporujeme vyšší míru využití obnovitelných zdrojů v Praze, jak již bylo zmíněno v kapitole Energetika. Při výstavbě nových vozovek a drážních těles tramvají a železnic, popřípadě při rekonstrukcích stávajících, budeme prosazovat používání technologií, které snižují hluk z dopravy. Budeme rovněž budovat protihlukové stěny v místech s vysokou intenzitou hluku. Praha dlouhodobě zanedbává problém polétavého prachu, který je extrémně škodlivý a ohrožuje každého Pražana. 14

15 6. školství Pro Prahu Dostatek míst v mateřských a základních školách pro děti Zasadíme se o to, aby se zvýšila a zlepšila odborná i politická komunikace magistrátu směrem k městským částem v oblasti školství a byla zavedena pravidelná jednání obou těchto úrovní. Praha se musí více vžít do role servisního poradce pro školy při čerpání evropských fondů. Změníme současný systém špatně přerozdělovaných finančních prostředků a praxi krajských normativů. Budeme podporovat městské části ve snaze stavět a zřizovat nové kvalitní mateřské školy. Každý rodič má mít právo umístit dítě do mateřské školy ve své městské části. Současně ale počítáme s tím, že přijde demografický pokles, a proto je třeba nové budovy školek koncipovat tak, aby mohly být jejich části poté využity např. pro zájmovou činnost dětí a mládeže, popř. komerčně. Řešit budeme rovněž chybějící místa v základních školách na okraji Prahy. Zvýšíme objem finančních prostředků na asistenty pedagoga a psychology ve školách a podpoříme programy na zvýšení úrovně školství, kde dlouhodobě zaostáváme. Zvýšíme podíl finančních prostředků na investiční náklady do školství pro městské části na potřebnou úroveň. Prostředky se nesmí dále rozdělovat podle toho, jak je kdo zadobře s vedením města, ale podle jasného, čitelného a srozumitelného klíče. Vytvoříme odpovídající a kvalitní koncepci oborů ve středních školách a oborů ve středním odborném školství dle požadavků trhu práce. Zvýšíme finanční prostředky na programy dalšího vzdělávání pedagogů, aby se mohli stále odborně rozvíjet, reflektovat nové trendy a sebevzdělávat se. Praha poslala městským částem 200 miliónů Kč na investiční výdaje do školství. Aby se však mohly opravit školy a školky a začít budovat chybějící zařízení, bylo by potřeba 4x více. 15

16 7. Územní plán a rozvoj Pro Prahu Odpovědný růst a udržitelný rozvoj Prahy V oblasti územního plánování a rozvoje je pro nás podstatná kontinuita a čitelnost. Nechceme zbytečně rušit koncepce, které se připravují, neboť se jedná o téma, které musí přesahovat několik funkčních období. To se týká i přípravy tzv. metropolitního plánu. Chceme ovšem provést takové změny, které učiní plán smysluplnějším a konkrétnějším. Opřeme rozvoj o udržitelné užívání krajiny včetně péče o přírodní, kulturní a historické hodnoty našeho hlavního města. Budeme ve všech koncepčních materiálech klást důraz na komplexní přístup k území a koordinovat tvorbu územně plánovací dokumentace na všech úrovních. Posílíme při tvorbě územně plánovací dokumentace spolupráci s městskými částmi, které znají svá území. Nastavíme parametry a pravidla pro správný územní rozvoj, dohlédneme na to, aby developeři plnili svoji společenskou odpovědnost a podobně, jako se to děje např. ve Spojených státech, pomohli stavět školky, školy, které naplní svými novými projekty. Dopracujeme Pražské stavební předpisy do takové úrovně, aby stavební odbory a odbor územního plánu mohly na jejich základě správně rozhodovat. Chceme zefektivnit náklady na nově zřízený Institut pro plánování a rozvoj, který stojí Pražany ročně několik stovek miliónů korun. Praha připravuje nový územní plán, který by měl nastavit dlouhodobou vizi rozvoje Prahy, musí ovšem dojít ke sladění s českou legislativou. 16

17 8. sociální, zdravotní a Rodinná politika Pro Prahu Důstojný život a stáří Podpoříme programy pro rodiny a koncepci slaďování rodinného a pracovního života: Podpoříme využití potenciálu mateřských a rodinných center a kontaktních bodů pro rodinu, neboť jde o základní opory komunikace s rodinou, které slouží jako forma prevence. Podpoříme služby pro rodiny s dětmi. Podpoříme zřizování kvalitních mateřských škol. Vytvoříme a rozvineme místa přátelská rodině, seniorům a handicapovaným. Důležitá je pro nás i podpora volnočasových aktivit pro děti a rodiče s dětmi, stejně jako podpora služeb péče o děti. Praha musí vytvářet prostředí, které je přátelské rodině, kde budou eliminovány fyzické bariéry a vytvořeny slevové programy pro rodiny. Nezastupitelnou roli ve společnosti hrají senioři. Vnímáme jejich specifické potřeby a chceme zabránit jejich prohlubujícímu se vyčleňování ze společnosti. Podpoříme proto programy zaměřené na: domácí péči o seniory, aktivity seniorů, podporu mezigeneračního soužití, bytovou politiku. Vytvoříme další programy sociální pomoci a integrace sociálně vyloučených obyvatel a budeme aktivně řešit problematiku bezdomovectví v Praze, kterou vnímáme jako dlouhodobě zanedbanou. Zavedeme program podpory přestavby bytů pro seniory a zdravotně postižené tak, aby mohli dál pohodlně žít v prostředí, na které jsou zvyklí. Podpoříme finančně vznik dalších nízkoprahových zařízení pro neorganizované děti a mládež. Zasadíme se o zvýšení počtu lůžek následné péče a vybudujeme nové domy s pečovatelskou službou či hospice. Budeme intenzivně řešit aktuální problém se Zdravotnickým záchranným sborem, který dnes je příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy. Problém však nevidíme v jejím fungování, ale v přijímání pacientů zdravotnickými zařízeními, které má v gesci Ministerstvo zdravotnictví. Proto se zasadíme, aby byl akutní pacient v Praze přijat nejbližším zdravotnickým zařízením. Zajistíme, aby na každé městské části byla akutní zubní pohotovost. V Praze žije přes 220 tisíc obyvatel ve věku 65+ a Praha dlouhodobě podceňuje programy podporující integraci této skupiny do běžného života. 17

18 9. Bytová politika Pro Prahu Spokojené a dostupné bydlení v Praze Hlavní město nesmí rezignovat na svoji koordinační úlohu v oblasti privatizace majetku svěřeného do správy městských částí a nájemního bydlení. Hlavní město Praha musí mapovat podmínky prodeje a politiky bydlení v jednotlivých městských částech a vykonávat v této oblasti koordinační úlohu a metodickou podporu. Hlavní město Praha i každá městská část si má určit, jakou část bytového fondu potřebuje pro sociální účely a interní potřeby. Zbylý domovní fond mají hlavní město Praha i městské části přednostně nabídnout oprávněným nájemníkům, kteří v nich dlouhodobě žijí. Stanovíme základní koncept sociální bytové politiky pro město, který bude východiskem i pro městské části. Výše nájemného v obecních bytech by měla respektovat potřeby sociálního bydlení a podporovat stabilizaci dlouhodobých rezidentů. Provedeme revizi systému správy a svěřování majetku v Praze, a to v součinnosti s městskými částmi. Tento systém musí být nadále efektivní a transparentní. Hlavní město Praha má ve své správě zhruba bytů, které nesvěřila městským částem, ale pronajímá je sama. 18

19 10. Sport a volnočasové aktivity Pro Prahu Spravedlivé a čitelné financování sportu Budeme usilovat o to, aby do podpory sportu šla pevná procentuální částka z rozpočtu hlavního města Prahy. Praha musí vypisovat víceleté granty na podporu rozvoje sportu mládeže a sportovních aktivit občanů Prahy. Chceme zajistit dlouhodobější koncepci sportu v Praze, jejíž součástí budou víceleté granty. Půjde i o granty investiční na budování a opravy sportovišť a jejich další rozvoj, kde cítíme velký dluh a velké podfinancování z minulých let. Chceme dovést sportoviště na evropskou úroveň 21. století. Podstatné jsou pro nás investice do členské základny, tj. na každého sportujícího a sportující dítě, a současně podpora sportovních klubů a členů sportovních organizací takovým způsobem, aby měli dlouhodobou perspektivu. Podpoříme rovněž rozvoj sportovních klubů a svazů a jejich členské základny. Důležité je, aby podpora byla transparentní, čitelná, pravidelná a dlouhodobá. Podstatný je pro nás i rozvoj investic do kvality sportovišť a podpora tradičních pražských klubů, které považujeme za reprezentaci Prahy. Praha nemá dlouhodobou koncepci sportu z pohledu finanční podpory, sportovní organizace tak nevědí, kolik finančních prostředků dostanou v dalších letech. 11. Kultura a památková péče Pro Prahu Kulturní vyžití v Praze Budeme v kontextu současných evropských trendů podporovat kulturní a kreativní odvětví na území Prahy. Jsou významným segmentem v oblasti zaměstnanosti, tvorby HDP, rozvoje turismu i propagace Prahy a jednotlivých městských částí. Podpoříme multikulturní rozmanitosti prostřednictvím inovativních projektů zlepšujících konkurenceschopnost pražských aktivit v zahraničí. Zároveň prosadíme nástroje zkulturnění veřejného prostoru i rozvoje občanské společnosti s přesahem k rozšířenému vzdělávání. Vzhledem k historické významnosti Prahy se zasadíme o ochranu a údržbu památkové péče v Praze. Praha má historicky daný potenciál být evropským centrem kultury, je třeba ho naplno využít. 19

20 Pro Prahu, Panská 5, Praha 1 tel.: ,

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Program do komunálních voleb 1 MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Příběh města vytvářejí jeho obyvatelé. Politika je služba občanům a zastupitelé musí s rozumem koordinovat jejich potřeby. O

Více

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA

VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA 2014 VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD PRAHA Vážení Pražané, Praha je místem, kde žijeme, pracujeme, studujeme, vychováváme děti a trávíme chvíle odpočinku a zábavy. Je to jedno z nejkrásnějších měst Evropy, lokalita

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010

Kvalita života v Brně. Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Kvalita života v Brně Volební program brněnské Strany zelených pro léta 2006-2010 Schváleno městskou konferencí Strany zelených 7. září 2006 1. Vstřícné úřady i politici - Brno bude patřit jeho občanům

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

PRO PRAHU 9. Konkrétní závazky. Měníme Prahu 9 na dobrou adresu DEVÍTKA V PROMĚNÁCH

PRO PRAHU 9. Konkrétní závazky. Měníme Prahu 9 na dobrou adresu DEVÍTKA V PROMĚNÁCH V PROMĚNÁCH Konkrétní závazky PRO PRAHU 9 Rozšíříme Park Přátelství Nová parkovací místa Nová místa v mateřských školách Měníme Prahu 9 na dobrou adresu Volby do Zastupitelstva Městské části Praha 9 10.

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Programové prohlášení

Programové prohlášení Programové prohlášení koaličních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Vize pro Liberec v jakém městě chceme žít? Dobrá vize je základ všech úspěšných dlouhodobých projektů. Chceme přispět k tomu,

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

Volební program Strany zelených

Volební program Strany zelených Volební program Strany zelených Volby do poslanecké sněmovny 2013 www.zeleni.cz OBSAH DŮSTOJNÝ ŽIVOT V MODERNÍ SPOLEČNOSTI... 2 Moderní sociální stát: opora pro rodiny, seniory, občany se znevýhodněním,

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Volební program. Kvalita života

Volební program. Kvalita života Volební program Kvalita života OBSAH: 1. ÚVOD 7 2. MODERNIZACE ČESKÉ SPOLEČNOSTI 10 2.1. ZDRAVÁ EKONOMIKA základ dlouhodobé prosperity 10 Globální prostředí Podpora investic Stát a podnikání Daňový systém:

Více

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi Svoboda Spravedlnost Solidarita Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie je kvalita života každého

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012

Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012 Volební program TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj krajské volby 2012 1. ROZPOČTOVÁ POLITIKA Odpovědná rozpočtová politika sledující nejen momentální potřeby, ale také budoucí možnosti krajského rozpočtu

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 - Fiskální konsolidace vlád ČSSD byla v letech 2003-2007 úspěšná - Snižování tempa zadlužování až k 2,6% HDP v roce 2006 a 0,7% HDP

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Dne: 5. března 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 4 1/2 Úvodní

Více

Volební program pro Liberecký kraj

Volební program pro Liberecký kraj Volební program pro Liberecký kraj Mgr. Lenka Kadlecová Vážení spoluobčané, letos na podzim se bude opět u volebních uren rozhodovat o tom, jaká politická seskupení budou vést krajskou vládu a tedy i o

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ Dlouhodobý politický program Programová konference Praha, 9. června 2012 Obsah 1 Preambule... 13 2. Zaměstnanost... 16 2.1 Zvýšeni flexibility pracovních sil... 16

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více