11 bodů Pro Prahu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11 bodů Pro Prahu www.proprahu.cz"

Transkript

1 11 bodů Pro Prahu

2 2

3 Úvodní slovo Úvodní slovo lídra a předsedkyně politického hnutí Pro Prahu Pro Prahu je první celopražské politické hnutí, které má na rozdíl od všech politických stran a dalších hnutí jedinou ambici řádnou správu hlavního města Prahy, a to na všech jeho úrovních. Jsme hnutí, které vzniklo především z iniciativy starostů a zastupitelů menších městských částí, kteří dlouhá léta úspěšně spravují své volební obvody a za nimiž jsou jasně vidět výsledky dobré práce. Každodenně se setkávají přímo se svými občany, jejichž starosti, přání a náměty jim nejsou lhostejné ani po skončení voleb. Ze strany Magistrátu hlavního města Prahy dlouhodobě chybí komunikace, především ale chuť a zájem řešit společně s městskými částmi otázky lokální i celopražské. Jsme přesvědčeni, že starostové těchto aglomerací musí být pro vedení magistrátu partnery. Jejich společným úkolem je rozvíjet jak jednotlivé městské části, tak samozřejmě hlavní město Prahu jako celek, a to na základě rozumného a spravedlivého rozdělování zdrojů. Nosná myšlenka našeho hnutí je založena na principech řízení, které vycházejí zespodu, od občanů, z jednotlivých částí Prahy. Zkušenost jasně ukazuje, že obyvatelům a problémům dané městské části nejlépe rozumějí ti, kteří tam žijí, kteří mají opravdový zájem o veřejné dění a navíc dostali mandát od svých spoluobčanů. Touto nosnou myšlenkou samotného vzniku našeho hnutí jsme ojedinělí a postupně jsme s ní začali oslovovat i další, kteří chtějí změnit současný nepříznivý stav. Začali se k nám přidávat i představitelé z větších městských částí, tedy ti slušní zastupitelé, kterým se příčí neustálé intriky na jejich působištích. Mezi našimi příznivci jsou nejen odborníci z různých oblastí, od dopravy přes vodohospodářství až po energetiku a kulturu, ale i běžní občané, kteří chtějí leccos změnit, maminky s dětmi, učitelé, dobrovolní hasiči a mnozí další. Cílem nás všech je zásadní proměna řízení Magistrátu hlavního města Prahy tak, aby naše hlavní město řádně fungovalo a vynakládalo efektivně prostředky Pražanů i prostředky přidělované nadnárodně. Chceme oslovit rodilé Pražany i ty, kteří sem přišli, Prahu si zamilovali, zůstali zde a hodlají zde žít i nadále. Být Pražanem je srdeční záležitost, není důležité, kde máte kořeny. I proto chceme nastavit novou kvalitu správy hlavního města, zahrnující transparentní rozhodování a příslušnou kontrolu, a přiblížit ji daleko více občanům. Na dalších stránkách vám představujeme základní teze naší správy Prahy, kterým se chceme věnovat. Rozhodli jsme se, že nebudeme vypisovat nekonečně dlouhé elaboráty, které nám vždy politici představují, ale nikdy nesplní. Udělali jsme proto program, který je jednoduchý, lze ho splnit, který přinese rozvoj Prahy a zlepšení života jejích obyvatel. Petra Venturová a Zbyněk Passer 3

4 Obsah Úvodní slovo lídra a předsedkyně politického hnutí Pro Prahu 3 V těchto městských částech kandidujeme s... 5 Řízení magistrátu a decentralizace Pro Prahu 6 Bezpečnost Pro Prahu 8 Doprava Pro Prahu 10 Energetika, odpady a vodohospodářství Pro Prahu 12 Zdravé životní prostředí Pro Prahu 14 Školství Pro Prahu 15 Územní plán a rozvoj Pro Prahu 16 Sociální, zdravotní a rodinná politika Pro Prahu 17 Bytová politika Pro Prahu 18 Sport a volnočasové aktivity Pro Prahu 19 Kultura a památková péče Pro Prahu 19 4

5 V těchto městských částech kandidujeme s... Jako politické hnutí intenzivně vnímáme potřeby a starosti Pražanů. Proto jsme se rozhodli v některých městských částech kandidovat společně s vybranými občanskými a politickými uskupeními, které se dlouhodobě těší vysoké voličské podpoře. Praha 2 Občané za spokojené bydlení: Sdružení Občané za spokojené bydlení vzniklo před 7 lety jako vyústění sporů o privatizaci obecních bytů v druhé městské části. V posledních komunálních volbách získalo téměř 20 % hlasů. Praha 10 Desítka pro domácí: Hnutí, které vzniklo z popudu fotbalových fanoušků na Praze 10 a v minulých komunálních volbách získalo 3 mandáty v zastupitelstvu městské části. Praha 17 Hnutí LEPŠÍ ŘEPY: Skupina lidí, jejíž představitelé se již 8 let úspěšně podílí na kvalitní správě Řep. Praha 19 Sdružení nezávislých kandidátů Kbely náš domov: Sdružení nezávislých kandidátů okolo jednoho z nejúspěšnějších pražských starostů, které podporuje ideje a myšlenky politického hnutí Pro Prahu. Praha Ďáblice Nezávislí Ďáblice: Uskupení, které vzniklo z popudu nezávislých zastupitelů, kterým nebylo lhostejné, jak je v Ďáblicích nakládáno s veřejnými prostředky a přistupováno k tématu skládkování. Praha Křeslice SPOLEČNĚ PRO KŘESLICE: Skupina okolo nezávislých zastupitelů obce Křeslice tvrdí, že práce pro obec s přímými výsledky je pro ně důležitější. Praha Zbraslav NEZÁVISLÍ: Skupina nezávislých kandidátů, která na Zbraslavi vyhrála poslední komunální volby se ziskem 22 %. 5

6 1. Řízení magistrátu a decentralizace Pro Prahu Více pravomocí a prostředků pro městské části Řízení a hospodaření Magistrátu hlavního města Prahy Důležitá je pro nás čitelnost a transparentnost celého řízení úřadu. Finance z magistrátu musí být rozdělovány na základě univerzálního klíče, nikoli podle toho, v jakém vztahu je starosta městské části k vedení magistrátu. Chceme zefektivnit vynakládání finančních prostředků a odlehčit administrativě magistrátu, aby úředníci mohli pracovat a nebyli zavaleni zbytečnou prací. Tímto efektem snížíme i finanční náklady magistrátu, který musí dnes najímat externí odbornou pomoc na věci, které mají řešit úředníci. Politici se nesmí bát činit politická rozhodnutí a nést za ně odpovědnost. Situace, kdy se politici alibisticky zbavují odpovědnosti a schovávají se za instituci magistrátu nebo úředníky, musí skončit. Politická odpovědnost ve vztahu politik volič musí být jak na centrální magistrátní úrovni, tak na úrovni městských částí. Praha musí opustit nesmyslné megalomanské projekty, které jsou navíc předražené a nesystémové. Ušetřené peníze je možné investovat do rozvoje celkové infrastruktury. V následujícím funkčním období chceme ušetřit na správě a řízení města až 7 miliard korun ročně. Legislativní iniciativou navrhneme úpravu rozpočtového určení daní zpět na úroveň roku 2012, kdy zcela nesmyslným zásahem přišla Praha o část příjmů rozpočtu, a to přibližně o 500 miliónů korun ročně. Prosadíme princip tzv. e-radnice, kdy bude možné komunikovat s úřady a vyřídit maximální počet záležitostí přes internet. Otevřeme taktéž otázku přenosu některých agend z magistrátu na městské části, blíže k občanovi. Je pro nás nezbytné, aby se Praha dále rozvíjela a měla koncepci, kam chce směřovat, jak v oblasti rozvoje, tak i své prezentace v rámci Evropy. Zřídíme proto organizaci, která bude řešit nejen investování, ale i rozvoj a propagaci Prahy s ohledem na zahraniční investory i instituce. Přenos pravomocí na městské části Naším cílem je přenést na městské části agendy, které jsou na magistrátní úrovni zbytečné a navíc zvyšují administrativu. Magistrát se nesmí dobrovolně zahlcovat agendami, které by lépe vykonala městská část, která je blíže občanům. Městské části by měly mít pravomoc samy rozhodovat o věcech a investičních projektech, které se týkají jich, jejich území či kompetencí. Projekty, které přesahují úroveň městské části, již musí být řešeny ve spolupráci s magistrátem. Rozhodování se tak více přiblíží k občanům prostřednictvím starostů a starostek, které si lidé ve své lokalitě zvolili. Budeme usilovat o znovuobnovení Sněmu starostů, který zde historicky působil, ale byl zrušen. Sněm starostů bude sloužit jako partner a zároveň kontrolor vzhledem k magistrátní úrovni: Sněm bude spolurozhodovat o nejdůležitějších projektech a investičních akcích, abychom se do budoucna vyvarovali některých kontroverzních projektů. Sněm bude spoluschvalovat i rozpočtová pravidla a rozpočet. 6

7 Řízení firem spravovaných městem Je-li město hardware, jsou městské služby softwarem. Cílem námi připraveného systému je zajistit udržitelnou kvalitu života Pražanů a dále ji rozvíjet. Městské firmy bez cizí účasti by měly zajišťovat výhradně ten typ služeb, kde je účast soukromého subjektu nežádoucí. Všechny ostatní společnosti by podle míry strategického významu měly mít v nepřímé úměře odpovídající podíl soukromého kapitálu a managementu. Městské firmy musejí hledat synergie. Synergie provozní i synergie obchodní. To je naše hlavní vize, neboť by pak došlo k větší efektivitě a systematičnosti práce i nákladů. Městské firmy by se měly chovat tržně a hledat úspory ve společném postupu a přístupu. Měly by se hledat společné jmenovatele, kde je možné si vzájemně pomoci, a tím uspořit finanční prostředky. Taktéž by měly městské společnosti samy hledat další možnosti úspor, např. při nákupu zboží a komodit. Městské firmy jsou dnes řízeny politicko-lobbisticky, generální ředitel má málokdy potřebnou manažerskou autonomii ve spoludefinování cest k dosažení cílů organizace, personální politice a dodavatelsko-odběratelských vztazích. To se musí změnit. Je třeba přestat posílat do městských firem za odměnu vysloužilé nebo nekompetentní představitele, ale odborníky, kteří musí být schopni provádět efektivní kontrolu a výkon práv akcionáře, tedy hlavního města Prahy. Z hlediska řízení městských firem je pro nás nejpřijatelnější model řízení, který si bere příklad z privátního sektoru. V dozorčích radách by měli sedět zástupci akademické obce, lidé z profesních sdružení pro daný obor a občanských iniciativ a dále zástupci Sněmu starostů. Důvodem je koordinace městských firem a městských částí. Praha dostane ročně od státu přes Kč na jednoho obyvatele, ale pouze necelých 10 % pošle městským částem. S těmito prostředky musí poté starostové městských částí hospodařit, zatímco zbytek magistrát často utratí za předražené a megalomanské projekty. 7

8 2. bezpečnost pro prahu Větší bezpečí na ulicích a v MHD Pro Prahu a její obyvatele je zásadní pocit bezpečí, ochrana jejich života, zdraví a majetku. Proto jsou v oblasti bezpečnosti pro nás prioritní tři oblasti: Efektivní prevence kriminality. Zvýšení každodenní bezpečnosti občanů na veřejných prostranstvích a v prostředcích městské hromadné dopravy. Připravenost městských částí a Prahy jako celku na krizové situace a mimořádné události, jasné vymezení kompetencí mezi městskými částmi a magistrátem a jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému. Připravíme novou městskou koncepci prevence kriminality a podpoříme preventivní aktivity zaměřené na pouliční kriminalitu, na kriminalitu mládeže a násilí páchané na seniorech. Přispějeme tak k zajištění většího pocitu bezpečí ve městě, zejména cestou prosazování účinného systému prevence kriminality a sociálně patologických jevů. Podpoříme preventivní programy v mateřských a základních školách a klubech pro seniory. Budeme věnovat maximální úsilí modernizaci a rozvoji bezpečnostních technologií, jejich celoměstskému pokrytí a vzájemné provázanosti. Zásadní je integrita a schopnost výměny informací mezi složkami integrovaného záchranného systému. Do působnosti hlavního města Prahy spadá záchranný zdravotnický sbor a městská policie, systémy na informační podporu krizového řízení magistrátu a městských částí. S tím dále souvisejí technologie varovného systému, městského kamerového a radiového systému. Modernizace vybavení a zázemí záchranného zdravotnického sboru, městské policie, ale i dobrovolných hasičů je nedílnou součástí bezpečně fungujícího města. V součinnosti s městskou policií a Policií ČR budeme usilovat o zvýšení bezpečí na veřejných prostranstvích a v ulicích, o zvýšení bezpečnosti cestujících v prostředcích MHD, o rozšiřování počtu bezpečných přechodů pro chodce, o navýšení počtu strážníků městské policie k potírání pouliční kriminality na místech jejího výskytu. Podporujeme, aby se radnice městských částí mohly podílet na určování priorit městské policie na svém území, a současně umožníme radnicím městských částí, aby mohly své strážníky lépe motivovat pro činnost na jejich území. V rámci městského kamerového systému je nezbytné se zaměřit nejenom na monitorování veřejných prostranství, ale i zvýšit výtěžnost získávaných dat za účelem odhalování pachatelů trestné činnosti a přestupků a snížení škod způsobených obyvatelům. Vedení magistrátu v posledním volebním období zcela upustilo od přípravy na krizové situace, jako je black out, výpadky pitné vody a další problémy související s krizovým řízením. Politická reprezentace se zaměřila primárně na populistickou propagaci osob namísto praktického řešení krizových situací. Je nezbytné ujasnění rolí jednotlivých subjektů v oblasti krizového řízení, jasné vymezení kompetencí jednotlivých zainteresovaných organizací, aby byla příprava na řešení mimořádných událostí a krizových situací v hlavním městě Praze úspěšná. Jedná se především o odbory hlavního města Prahy, městské části, jednotlivé složky integrovaného záchranného systému a další organizace zajišťující primární funkce na území města. Budeme důsledně vyžadovat pravidelná cvičení zahrnující simulace vzniku krizových situací. Přispěje to ke zlepšení koordinace orgánů magistrátu a městských částí a složek integrovaného záchranného systému při řešení takových situací a odstraňování následků, při poskytování pomoci občanům 8

9 a firmám poškozeným důsledky mimořádných událostí v souladu s platnou legislativou. Chceme dlouhodobě pracovat na zajištění bezpečnosti obyvatel a návštěvníků Prahy, na ochraně obecního i soukromého majetku. Městská policie by v současné době potřebovala zhruba 300 nových strážníků, aby mohla kvalitně zajišťovat ochranu obyvatel a jejich majetku. 9

10 3. Doprava Pro Prahu 10 nových stanic metra do 10 let Doprava v klidu Nabízíme ucelenou koncepci parkování, která řeší záchytná parkoviště, systém parkování v Praze i v jejím centru. Cílem naší koncepce je napomoci propojení všech druhů dopravy ve městě a jejich plynulá návaznost. Naše koncepce je inspirována funkčními parkovacími systémy v moderních evropských metropolích, jako je Madrid, Vídeň nebo Amsterdam. Chceme vybudovat nových parkovacích míst v multifunkčních domech P+R na okrajových částech Prahy. V centrálních částech Prahy prosadíme využití nevyužívaných kapacit mimo ulice volnější ulice pro chodce. Systém placených parkovacích míst musí být finančně stupňovaný podle lokalit. Hlavním rozpoznávacím znakem rezidenta a v parkovací zóně má být SPZ, nikoli zbytečné parkovací karty jako dnes. Učiníme přesnější specifikaci rezidentních zón s prioritou na komfort a zájmy rezidentů. Naším cílem je, aby rezident zaparkoval v blízkosti svého bydliště. Celý systém bude více zapojovat moderní technologické prvky, mobily, GPS navigace, soukromá parkoviště, atp. Cílem celé koncepce je motivovat lidi, aby zbytečně necestovali do centrálních částí Prahy autem, ale MHD. Rozvoj hromadné dopravy v Praze Podporujeme výrazně vyšší využití potenciálu Vltavy, který je dlouhodobě opomíjen. Chceme zahájit rozvoj přístavů a koncepčního využití náplavek. Vodu chceme využít i při přepravě obyvatel, např. pomocí systému vodní obslužnosti ze Smíchova do Podolí, zavedeme tzv. vodní tramvaje a vybudujeme 23 nových přístavišť, které budou navazovat na cyklostezky a další volnočasové aktivity. Do 10 let vybudujeme novou trasu metra D z Písnice na náměstí Míru, a to v její lehké variantě, která je finančně méně náročná než klasické metro, čímž snížíme náklady o 30 %. V první fázi chceme propojit Letiště Václava Havla s centrem města železniční tratí a zahájit přípravy dostavby metra na letiště. Praha má kvalitní MHD, chceme však, aby byla ještě více vstřícná k matkám s kočárky nebo handicapovaným. Důležitá je pro nás i bezpečnost v MHD, kterou chceme zajistit posílením městské policie v této oblasti. Zasadíme se o zkvalitnění a větší využití potenciálu příměstské vlakové dopravy. Železnice se musí stát plnohodnotnou součástí pražské dopravy, zejména z hlediska jejího využití Pražany. Podpoříme rozvoj tramvajové dopravy v centru města na Václavském náměstí a budeme usilovat o navrácení chybně zrušených tramvajových tratí. 10

11 Doprava v pohybu Zcela zásadní je dobudování silniční obslužnosti v Praze: Rozvoj dopravní obslužnosti na území Bubny Holešovice v návaznosti na zprovoznění tunelového komplexu Blanka. U Pražského okruhu zajistíme optimalizované řešení úseku 511 u Běchovic v co nejkratším čase, aby mohl být Pražský okruh v tomto úseku zprovozněn a ulevilo se tak dopravě v centrálních částech města. Zajistíme regulaci kamionové dopravy pomocí moderních telematických technologií. Vyřešíme dílčí stávající problémy, jako je Spořilovská radiála, výstavba křižovatky Kačerov, Dvorecký most propojující Prahu 4 a Prahu 5 nebo Radlická radiála. Podstatná je pro nás plynulá průjezdnost Prahy. Toho chceme docílit rozšířením tzv. inteligentního systému semaforů na křižovatkách. Praha disponuje parkovacích míst v systému P+R, reálně jich však potřebuje 10x více. 11

12 4. Energetika, odpady a vodohospodářství Pro Prahu Výhodné ceny energií Energetika a kritická infrastruktura Pro Prahu vytvoříme centrální uložiště geografických dat, které pomůže zmapovat veškerou infrastrukturu v Praze. Praha má podle nás aktivně pracovat jako obchodník s energiemi, a to v oblasti nákupu i prodeje. Možnost vidíme ve využití energetické burzy v Lipsku. Tím dojde k úspoře finančních prostředků pro město. Praha by měla rovněž začít prodávat elektrickou energii, kterou produkuje Spalovna Malešice, a to organizacím a firmám Prahy, např. Dopravnímu podniku a dalším. Hlavní město by si mělo ponechat rozvody energií, plynu i tepla, tedy základní infrastrukturu, nikoli správu, kterou je možné zajistit soukromými subjekty. Budeme usilovat o maximální využití zdrojů obnovitelné energie v majetku hlavního města Prahy, a to formou umisťování solárních kolektorů na školy i veřejné budovy. Aby byl takový systém motivační, chceme zavést pro městské části v Praze bavorský systém města, která vyprodukují nejvíce solární energie, dostanou zpětně dotace. Systém musí být rovněž udržitelný, tedy do systému se musí dodat pouze tolik energie, kolik jich subjekt ze systému vyčerpá, tj. systém nalij a vylij. Podpoříme i další zdroje výroby energií šetrných k životnímu prostředí, jako je bioplyn nebo biomasa, např. chceme začít využívat štěpku, kterou produkuje Technická správa komunikací při čištění prostor okolo komunikací. Zavedeme finanční motivaci uživatelů lokálních topení, kteří se rozhodnou nahradit stávající systém systémem s využitím obnovitelných zdrojů (tepelná čerpadla atd.). Vytvoříme dotační programy na přeměnu topných systémů, abychom vytěsnili fosilní paliva a zvýšili podíl využití obnovitelných zdrojů. Odpady Chceme motivovat lidi k třídění odpadů a vytvářet takové podmínky, které jim to umožní, zajistíme také osvětu v této oblasti. Prosadíme větší využití Spalovny Malešice, ve které je možné pálit kaly z čistírny odpadních vod. Nepodporujeme další rozvoj skládkování v Praze, naopak chceme postupně se skládkováním zcela přestat, abychom podpořili zdraví obyvatel Prahy a kvalitu životního prostředí ve městě. Jsme přesvědčeni, že většinu odpadů, které se dnes skládkují, lze pálit v Malešické spalovně. Zamezíme černému svozu odpadů od živnostníků pomocí vyhlášky pro skladování odpadů pro živnostníky podle vzoru dalších evropských metropolí. Zavedeme monitoring kvality a kvantity vypouštění odpadních vod ve sběrných místech. Zde vidíme prostor pro spolupráci s pražskými vysokými školami. Vodohospodářství Prosadíme větší využití tzv. průmyslové vody, zejména k čištění ulic, ale i například k závlaze pražské zeleně. Převezmeme iniciativu pro zajištění kapacitního rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod v Praze a splníme tak požadavek Evropské unie. 12

13 Prosadíme audity v magistrátních objektech a budeme klást důraz na systematické snižování spotřeby vody, což povede k významným úsporám. Otevřeme debatu o revitalizaci štolového přivaděče ze Želivky do Prahy. Zajistíme postupnou revitalizaci vodních toků a nádrží ve městě. Vyčistíme koryta vodních toků a nádrží s důrazem na podporu přirozených tvarů vodních toků s funkčními břehovými porosty. Praha koupila na jaře roku 2014 za 6 miliard Kč Pražskou plynárenskou jako distributora energie. Z věcného a praktického hlediska však není distributor složkou strategické a kritické infrastruktury. 13

14 5. Zdravé životní prostředí Pro Prahu Více zeleně a parků v Praze Aktivně budeme podporovat výsadbu zeleně a zřizování přírodě podobných ploch. Naším cílem je vytvořit okolo Prahy tzv. zelený prstenec pro relaxaci a odpočinek. Důležitá je pro nás také ochrana současné zeleně a porostu v Praze a spolupráce s občanskými iniciativami při údržbě zeleně v okolí bydlišť. Dlouhodobě se podceňuje a zanedbává problém polétavého prachu (PM10), který je dle některých studií na úrovni škodlivosti kouření. Tento problém chceme řešit pravidelným kropením a čištěním pevných ploch (silnic a chodníků) v Praze, ideálně za využití průmyslové vody, která celý proces zlevní, neboť dnes se kropí pitnou vodou. Rovněž podpoříme nákup speciálních vozidel s čisticími filtry, které vzduch reálně čistí. Po vzoru Vídně budeme také prosazovat výsadbu zeleně, která pojímá polétavý prach, přednostně u všech nových developerských projektů v Praze. Musí být přepracována energetická koncepce Prahy tak, aby došlo ke snížení emisí. V tomto směru může Praha využít své pozice regulátora a vytvořit tlak na zdroje znečištění např. formou nastavení emisních stropů. Podporujeme vyšší míru využití obnovitelných zdrojů v Praze, jak již bylo zmíněno v kapitole Energetika. Při výstavbě nových vozovek a drážních těles tramvají a železnic, popřípadě při rekonstrukcích stávajících, budeme prosazovat používání technologií, které snižují hluk z dopravy. Budeme rovněž budovat protihlukové stěny v místech s vysokou intenzitou hluku. Praha dlouhodobě zanedbává problém polétavého prachu, který je extrémně škodlivý a ohrožuje každého Pražana. 14

15 6. školství Pro Prahu Dostatek míst v mateřských a základních školách pro děti Zasadíme se o to, aby se zvýšila a zlepšila odborná i politická komunikace magistrátu směrem k městským částem v oblasti školství a byla zavedena pravidelná jednání obou těchto úrovní. Praha se musí více vžít do role servisního poradce pro školy při čerpání evropských fondů. Změníme současný systém špatně přerozdělovaných finančních prostředků a praxi krajských normativů. Budeme podporovat městské části ve snaze stavět a zřizovat nové kvalitní mateřské školy. Každý rodič má mít právo umístit dítě do mateřské školy ve své městské části. Současně ale počítáme s tím, že přijde demografický pokles, a proto je třeba nové budovy školek koncipovat tak, aby mohly být jejich části poté využity např. pro zájmovou činnost dětí a mládeže, popř. komerčně. Řešit budeme rovněž chybějící místa v základních školách na okraji Prahy. Zvýšíme objem finančních prostředků na asistenty pedagoga a psychology ve školách a podpoříme programy na zvýšení úrovně školství, kde dlouhodobě zaostáváme. Zvýšíme podíl finančních prostředků na investiční náklady do školství pro městské části na potřebnou úroveň. Prostředky se nesmí dále rozdělovat podle toho, jak je kdo zadobře s vedením města, ale podle jasného, čitelného a srozumitelného klíče. Vytvoříme odpovídající a kvalitní koncepci oborů ve středních školách a oborů ve středním odborném školství dle požadavků trhu práce. Zvýšíme finanční prostředky na programy dalšího vzdělávání pedagogů, aby se mohli stále odborně rozvíjet, reflektovat nové trendy a sebevzdělávat se. Praha poslala městským částem 200 miliónů Kč na investiční výdaje do školství. Aby se však mohly opravit školy a školky a začít budovat chybějící zařízení, bylo by potřeba 4x více. 15

16 7. Územní plán a rozvoj Pro Prahu Odpovědný růst a udržitelný rozvoj Prahy V oblasti územního plánování a rozvoje je pro nás podstatná kontinuita a čitelnost. Nechceme zbytečně rušit koncepce, které se připravují, neboť se jedná o téma, které musí přesahovat několik funkčních období. To se týká i přípravy tzv. metropolitního plánu. Chceme ovšem provést takové změny, které učiní plán smysluplnějším a konkrétnějším. Opřeme rozvoj o udržitelné užívání krajiny včetně péče o přírodní, kulturní a historické hodnoty našeho hlavního města. Budeme ve všech koncepčních materiálech klást důraz na komplexní přístup k území a koordinovat tvorbu územně plánovací dokumentace na všech úrovních. Posílíme při tvorbě územně plánovací dokumentace spolupráci s městskými částmi, které znají svá území. Nastavíme parametry a pravidla pro správný územní rozvoj, dohlédneme na to, aby developeři plnili svoji společenskou odpovědnost a podobně, jako se to děje např. ve Spojených státech, pomohli stavět školky, školy, které naplní svými novými projekty. Dopracujeme Pražské stavební předpisy do takové úrovně, aby stavební odbory a odbor územního plánu mohly na jejich základě správně rozhodovat. Chceme zefektivnit náklady na nově zřízený Institut pro plánování a rozvoj, který stojí Pražany ročně několik stovek miliónů korun. Praha připravuje nový územní plán, který by měl nastavit dlouhodobou vizi rozvoje Prahy, musí ovšem dojít ke sladění s českou legislativou. 16

17 8. sociální, zdravotní a Rodinná politika Pro Prahu Důstojný život a stáří Podpoříme programy pro rodiny a koncepci slaďování rodinného a pracovního života: Podpoříme využití potenciálu mateřských a rodinných center a kontaktních bodů pro rodinu, neboť jde o základní opory komunikace s rodinou, které slouží jako forma prevence. Podpoříme služby pro rodiny s dětmi. Podpoříme zřizování kvalitních mateřských škol. Vytvoříme a rozvineme místa přátelská rodině, seniorům a handicapovaným. Důležitá je pro nás i podpora volnočasových aktivit pro děti a rodiče s dětmi, stejně jako podpora služeb péče o děti. Praha musí vytvářet prostředí, které je přátelské rodině, kde budou eliminovány fyzické bariéry a vytvořeny slevové programy pro rodiny. Nezastupitelnou roli ve společnosti hrají senioři. Vnímáme jejich specifické potřeby a chceme zabránit jejich prohlubujícímu se vyčleňování ze společnosti. Podpoříme proto programy zaměřené na: domácí péči o seniory, aktivity seniorů, podporu mezigeneračního soužití, bytovou politiku. Vytvoříme další programy sociální pomoci a integrace sociálně vyloučených obyvatel a budeme aktivně řešit problematiku bezdomovectví v Praze, kterou vnímáme jako dlouhodobě zanedbanou. Zavedeme program podpory přestavby bytů pro seniory a zdravotně postižené tak, aby mohli dál pohodlně žít v prostředí, na které jsou zvyklí. Podpoříme finančně vznik dalších nízkoprahových zařízení pro neorganizované děti a mládež. Zasadíme se o zvýšení počtu lůžek následné péče a vybudujeme nové domy s pečovatelskou službou či hospice. Budeme intenzivně řešit aktuální problém se Zdravotnickým záchranným sborem, který dnes je příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy. Problém však nevidíme v jejím fungování, ale v přijímání pacientů zdravotnickými zařízeními, které má v gesci Ministerstvo zdravotnictví. Proto se zasadíme, aby byl akutní pacient v Praze přijat nejbližším zdravotnickým zařízením. Zajistíme, aby na každé městské části byla akutní zubní pohotovost. V Praze žije přes 220 tisíc obyvatel ve věku 65+ a Praha dlouhodobě podceňuje programy podporující integraci této skupiny do běžného života. 17

18 9. Bytová politika Pro Prahu Spokojené a dostupné bydlení v Praze Hlavní město nesmí rezignovat na svoji koordinační úlohu v oblasti privatizace majetku svěřeného do správy městských částí a nájemního bydlení. Hlavní město Praha musí mapovat podmínky prodeje a politiky bydlení v jednotlivých městských částech a vykonávat v této oblasti koordinační úlohu a metodickou podporu. Hlavní město Praha i každá městská část si má určit, jakou část bytového fondu potřebuje pro sociální účely a interní potřeby. Zbylý domovní fond mají hlavní město Praha i městské části přednostně nabídnout oprávněným nájemníkům, kteří v nich dlouhodobě žijí. Stanovíme základní koncept sociální bytové politiky pro město, který bude východiskem i pro městské části. Výše nájemného v obecních bytech by měla respektovat potřeby sociálního bydlení a podporovat stabilizaci dlouhodobých rezidentů. Provedeme revizi systému správy a svěřování majetku v Praze, a to v součinnosti s městskými částmi. Tento systém musí být nadále efektivní a transparentní. Hlavní město Praha má ve své správě zhruba bytů, které nesvěřila městským částem, ale pronajímá je sama. 18

19 10. Sport a volnočasové aktivity Pro Prahu Spravedlivé a čitelné financování sportu Budeme usilovat o to, aby do podpory sportu šla pevná procentuální částka z rozpočtu hlavního města Prahy. Praha musí vypisovat víceleté granty na podporu rozvoje sportu mládeže a sportovních aktivit občanů Prahy. Chceme zajistit dlouhodobější koncepci sportu v Praze, jejíž součástí budou víceleté granty. Půjde i o granty investiční na budování a opravy sportovišť a jejich další rozvoj, kde cítíme velký dluh a velké podfinancování z minulých let. Chceme dovést sportoviště na evropskou úroveň 21. století. Podstatné jsou pro nás investice do členské základny, tj. na každého sportujícího a sportující dítě, a současně podpora sportovních klubů a členů sportovních organizací takovým způsobem, aby měli dlouhodobou perspektivu. Podpoříme rovněž rozvoj sportovních klubů a svazů a jejich členské základny. Důležité je, aby podpora byla transparentní, čitelná, pravidelná a dlouhodobá. Podstatný je pro nás i rozvoj investic do kvality sportovišť a podpora tradičních pražských klubů, které považujeme za reprezentaci Prahy. Praha nemá dlouhodobou koncepci sportu z pohledu finanční podpory, sportovní organizace tak nevědí, kolik finančních prostředků dostanou v dalších letech. 11. Kultura a památková péče Pro Prahu Kulturní vyžití v Praze Budeme v kontextu současných evropských trendů podporovat kulturní a kreativní odvětví na území Prahy. Jsou významným segmentem v oblasti zaměstnanosti, tvorby HDP, rozvoje turismu i propagace Prahy a jednotlivých městských částí. Podpoříme multikulturní rozmanitosti prostřednictvím inovativních projektů zlepšujících konkurenceschopnost pražských aktivit v zahraničí. Zároveň prosadíme nástroje zkulturnění veřejného prostoru i rozvoje občanské společnosti s přesahem k rozšířenému vzdělávání. Vzhledem k historické významnosti Prahy se zasadíme o ochranu a údržbu památkové péče v Praze. Praha má historicky daný potenciál být evropským centrem kultury, je třeba ho naplno využít. 19

20 Pro Prahu, Panská 5, Praha 1 tel.: ,

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ

NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KVALITNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE BOHATÉ KULTURNÍ VYŽITÍ Podpořte číslo 1 - kandidátku sociální demokracie v opavských komunálních volbách ve dnech 10. a 11.10.2014 NAŠE PRIORITA - LIDÉ NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE KVALITNÍ

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 ČESKÉ BUDĚJOVICE PREAMBULE ŽENY 2014 (sdružení politické strany SNK Evropští demokraté a nezávislých kandidátek) prosazují osobní odpovědnost za rozhodování při správě věcí veřejných.

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 2014 Preambule: Majíce na zřeteli rozvoj, stabilitu vedení města, nutnost eliminovat co největší míře dopady ekonomické krize a zajistit ekonomické zdroje

Více

DOHODA o koaliční spolupráci mezi ANO 2011, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo města Brna v období 2014 2018

DOHODA o koaliční spolupráci mezi ANO 2011, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo města Brna v období 2014 2018 DOHODA o koaliční spolupráci mezi ANO 2011, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo města Brna v období 2014 2018 Hnutí ANO 2011 (dále jen ANO) zastoupené Ing. Petrem

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018

VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 VOLEBNÍ PROGRAM 2014-2018 Kandidátní listina č. 7 Komunální volby 10. - 11.října 2014 Milí spoluobčané, vážení voliči, v říjnu letošního roku nás čekají další komunální volby na období 2014 2018. Občanská

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Čl. I. Preambule 1. Programové prohlášení Rady městské části Praha 20 - Horní Počernice pro období 2014-2018 je základním politickým

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

RNDr. Mgr. Petr Soudek, Ph.D. koordinátor expertní skupiny ŽP (Stř. kraj) petr.soudek@stc.top09.cz 605 47 80 09

RNDr. Mgr. Petr Soudek, Ph.D. koordinátor expertní skupiny ŽP (Stř. kraj) petr.soudek@stc.top09.cz 605 47 80 09 RNDr. Mgr. Petr Soudek, Ph.D. koordinátor expertní skupiny ŽP (Stř. kraj) petr.soudek@stc.top09.cz 605 47 80 09 R.J. Dubos Koncept člověka, kterému byla Bohem svěřena Země, aby se o ni staral a tím na

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018

Volební program uskupení. Třebíč můj domov. pro volební období 2014 2018 Volební program uskupení Třebíč můj domov pro volební období 2014 2018 Chceme navázat na bohaté zkušenosti řady našich kandidátů v komunální politice už od 90. let a nemáme se za co stydět. NAŠÍM CÍLEM

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

VOLEBNÍ PROGRAM PODĚBRADY 2014

VOLEBNÍ PROGRAM PODĚBRADY 2014 VOLEBNÍ PROGRAM PODĚBRADY 2014 Preambule Sdružení nezávislých kandidátů Poděbradského Fóra se rozhodlo v dalším volebním období spolupracovat se Stranou zelených a s Českou pirátskou stranou. Protože jsme

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018

Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018 Společné programové prohlášení trojkoalice ČSSD, Patrioti, KDU-ČSL pro období 2014-2018 Na základě mandátu od občanů Náchoda, vyjádřeného ve volbách do Zastupitelstva města Náchoda ve dnech 10. a 11. října

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ PRŮVODCE PROJEKTEM STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PROJEKT STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ LEPŠÍ MĚSTO LEPŠÍ ŽIVOT

UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ LEPŠÍ MĚSTO LEPŠÍ ŽIVOT UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ LEPŠÍ MĚSTO LEPŠÍ ŽIVOT 1 UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ Spojuje nás touha po aktivním životě ve městě přátelském pro lidi, které nabízí vše potřebné pro kvalitní a smysluplné trávení

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů www.pwc.com Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů 2. května 2012 1 Obsah Definice rizikového kapitálu Podpora rizikového kapitálu v ČR Další formy podpory návratného financování z veřejných zdrojů

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty

servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení vypracovává klíčové dokumenty IPR Praha slouží jako servis a podpora činnosti města poskytuje městu odborná doporučení, jak postupovat při rozhodování v oblasti strategického a územního plánování vypracovává klíčové dokumenty pro rozvoj

Více

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015

Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Místně specifické indikátorové sady v praxi měst 1. ŘÍJNA 2015 Petr Pavelčík 1 Místně specifické indikátory PROČ? Reagují na místní specifika každé město/mč je originál Hodnotí stav a vývoj Propojení se

Více

Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010. Cesta k e-praze. Obsah. Východiska informační strategie

Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010. Cesta k e-praze. Obsah. Východiska informační strategie Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010 Cesta k e-praze Obsah Východiska informační strategie Hlavní poznatky se SWOT Hlavní problémy informatiky Klíčovém podněty k rozvoji informatiky Vize e-prahy

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

Programové prohlášení Rady města Jihlavy

Programové prohlášení Rady města Jihlavy Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2014 2018 Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2014-2018 Rada města Jihlavy se dohodla na programových prioritách v jednotlivých oblastech správy

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

OVV Praha 3. rozšířená verze.

OVV Praha 3. rozšířená verze. OVV Praha 3 Volební program ČSSD pro Prahu 3 rozšířená verze. Česká strana sociálně demokratická chce, aby byla naše čtvrť, Praha 3, přátelská k občanům 1. Praha 3 pro rodinu Chci svou mladší dcerku ráno

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018

Městská část Praha Zličín. Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady Městské části Praha Zličín na období 2014 2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha Zličín pro období 2014-2018 je základním strategickým dokumentem Rady MČ, vztahujícím se k

Více

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014

Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 2014 Šest strategických cílů 1. Otevřené a soudržné město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel (lidé) 2. Živé, kulturní a kreativní město (kreativita)

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY

VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY VOLEBNÍ PROGRAM OBČANSKÉ DEMOKRATICKÉ STRANY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA PARDUBIC 2014 Obsah: 1. Rozvoj města 2. Doprava 3. Bezpečnost 4. Životní prostředí 5. Školství 6. Sport 7. Kultura 8. Cestovní

Více

Hospodaření obcí a nové investice

Hospodaření obcí a nové investice Hospodaření obcí a nové investice Komerční banka, a.s. 41. Den malých obcí 27.2. 2014 Prostějov 4.3. 2014 Praha Vývoj ekonomiky ČR a hospodaření obcí Do roku 2008 stabilní prostředí - ekonomický růst,

Více