Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012"

Transkript

1 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby Slovo úvodem... 2 Zlínský kraj proti krizi... 3 Podpora vzniku pracovních míst... 3 Podpora podnikatelů... 3 Snížení životních nákladů... 4 Hospodaření Zlínského kraje... 4 Zlínský kraj solidární... 5 Zdravotnictví... 5 Sociální politika... 5 Kraj přívětivý rodině, seniorům a zdravotně postiženým... 6 Zlínský kraj prosperující... 7 Kvalitní vzdělání... 7 Kvalitní dopravní infrastruktura... 7 Rozvoj venkova a zemědělství... 8 Životní prostředí... 8 Rozvoj obcí a měst efektivní regionální politika kraje... 9 Zlínský kraj atraktivní... 9 Cestovní ruch... 9 Kultura, folklór, tradice... 9 Sport Zlínský kraj bezpečný Integrovaný záchranný systém, protipovodňové opatření Bezpečnost na komunikacích S t r á n k a

2 Slovo úvodem Milí spoluobčané, moje 83letá maminka začíná každý den takto: Díky Bože, za tu nádheru, která nás obklopuje! Tím myslí tento kout světa, ve kterém žijeme, náš kraj. Je nejen krásný, ale jeden z nejrozmanitějších v ČR se svým Valašskem, Slováckem, i Hanou. Úžasné je, že navzdory všemu modernímu v dobrém i špatném si naši lidé uchovávají svou kulturu a tradice, které jsou součástí našich životů! To je pro nás vzácné dědictví, které je základem naší spokojenosti s životem v našem kraji! Právě podpora našeho způsobu života je na pomyslném žebříčku našich priorit při řízení kraje důležitým tématem. Samozřejmě vnímáme neduhy naší společnosti jako je korupce, neuvážená rozhodnutí vyvolaná mediálním tlakem, či v poslední době politika nepromyšlených škrtů, které nejen že táhnou ke dnu nejslabší skupiny obyvatel, ale také dusí celou naši ekonomiku a prohlubuje nezaměstnanost. Kdy se ale situace změní? Na tuto otázku je jednoduchá odpověď. Až nám budou sloužit politici, kteří lidově řečeno nemlátí prázdnou slámu a nesledují jen svůj vlastní prospěch. Chápou skutečné priority a nebojí se problémy jasně a správně pojmenovávat a řešit, často navzdory názorům ve sdělovacích prostředcích. Zkrátka politika pro ně není divadlo a cesta k moci, ale příležitost ke zvyšování kvality života občanů. Jsem přesvědčen, že náš překrásný region má obrovský potenciál pro kvalitní život nás všech. Musíme si ale uvědomit, že plnohodnotný život začíná výchovou v rodině, kvalitním a potřebným vzděláním a odpovídající prací. Kterým směrem se ale v dalších čtyřech letech vydáme, máte ve svých rukou. Volte lidi, které znáte. Jiří ČUNEK, kandidát na hejtmana a lídr KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky Ve Zlíně, 20. srpna S t r á n k a

3 Zlínský kraj proti krizi Podpora vzniku pracovních míst Evropské peníze chceme nadále využít především pro vznik pracovních míst a podnikatelských projektů, které zaměstnají místní lidi, a podpoříme také projekty domácí práce, kdy zaměstnanci konají práci z domu. Podpoříme příchod dalších investorů do Strategické průmyslové zóny Holešov, která má velký potenciál vytvářet nová pracovní místa. Nové výroby nesmí ohrozit zdroje pitné vody. Budeme podporovat obsazení dalších průmyslových zón v kraji. Podpoříme cestovní průmysl, který je významným zdrojem ekonomického růstu a vzniku nových pracovních míst. Zlepšíme dopravní obslužnost a propustnost v kraji. Zaměříme se na zkvalitnění dopravní obslužnosti v mikroregionech kraje, které jsou postižené vysokou nezaměstnaností. Podpoříme větší spolupráci firem a škol. Naším záměrem je dosáhnout propojení potřeb na trhu práce se studijními obory. Cílem je rozšíření nabídky kvalifikované pracovní síly v regionu. Budeme pokračovat v projektu podpory řemesel v odborném školství. Podpora podnikatelů Podpoříme krajské organizace Regionální podpůrný zdroj, s.r.o., Technologické inovační centrum, které podporují menší a střední firmy, nebo Kontaktní centrum pro východní trhy, které pomáhá místním firmám uplatnit se na nových trzích mimo EU. Podpoříme vznik nového dotačního programu pro začínající drobné živnostníky, soukromníky, kteří se svou činností budou podílet na zkvalitnění služeb občanům v rámci mikroregionů, a mohli by tak požádat o účelovou, jednorázovou dotaci na nákup základního vybavení ve výši 50 až 150 tisíc korun podle charakteru činnosti. Pro rozvoj podnikání budeme maximálně chtít využít peníze z fondů Evropské unie. Budeme důslední v oblasti snižování administrativní zátěže a odstraňování byrokratických překážek v praxi, v rámci kompetencí kraje aktivním přístupem úředníků ve smyslu poskytnutí kvalitního servisu aplikovaného zákona v praxi, minimalizace negativního dopadu na podnikatelské prostředí. 3 S t r á n k a

4 Snížení životních nákladů Prosadíme připojení Zlínského kraje k projektu na podporu výměny stávajících kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu, který momentálně probíhá v Moravskoslezském kraji. Budeme dále rozvíjet projekt rodinné pasy, který přináší konkrétní finanční úlevy pro rodiny s dětmi. Nově zavedeme ve Zlínském kraji tzv. senior pasy pro podporu seniorů. Podstatou obou projektů je vytvoření sítě míst, kde jsou poskytovány slevy na výrobky a služby v kraji. Hospodaření Zlínského kraje Prosadíme, aby se v hospodaření kraje a jeho příspěvkových organizacích vynakládalo méně peněz na provoz a více na důležité a opodstatněné investice. Jednou z hlavních priorit bude stabilizace hospodaření krajských nemocnic. Zasadíme se o větší koncentraci a centralizaci specializované zdravotnické péče. Nedovolíme nárust zadlužování kraje. Další finanční prostředky z úvěrů mohou být vynaloženy pouze na spolufinancování důležitých a opodstatněných projektů z operačních programů. Zaměříme se na transparentnost hospodaření. 4 S t r á n k a

5 Zlínský kraj solidární Zdravotnictví Krajské nemocnice musí zůstat v krajských rukou. Stát a kraj se nesmí zříci odpovědnosti za tvorbu sítě zdravotnických zařízení. Kraj má povinnost všem občanům zajistit a zaručit dostupnou kvalitní zdravotní péči. Nepřijatelný je pro nás i pronájem nemocnic tzv. strategickým partnerům. Nedopustíme vyvádění lukrativních činností mimo nemocnice či jiné formy skryté privatizace. Zaměříme se na stabilizaci hospodaření nemocnic, na centralizaci a koncentraci specializované zdravotní péče. Zaměříme se na stabilizaci zdravotního personálu a profesionalizaci managementu řízení nemocnic. Veškerá smluvní ujednání mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními musí být veřejně přístupná. Veřejné prostředky podléhají veřejné kontrole a nemohou být předmětem obchodního tajemství. Budeme prosazovat transparentnější zadávání i vyhodnocování veřejných zakázek, větší využití elektronických aukcí a vyloučení uchazečů s nejasnou majetkovou strukturou. Zvýšíme krajskou podporu postgraduálního vzdělávání lékařů nedostatkových profesí (např. anesteziologů, rentgenologů, ORL, dětských a praktických lékařů). Sociální politika Budeme usilovat o to, aby stát zlepšil systém financování sociálních služeb tak, aby poskytovatelé sociálních služeb mohli přejít na systém stabilního a dlouhodobého financování. Stávající situace, kdy se peníze přidělují pouze na jeden rok, neumožňuje celý systém stabilizovat a efektivně plánovat sociální služby. Podporou dlouhodobého financování chceme docílit také lepšího odměňování pracovníků v sociálních službách. Podpoříme větší propojenost a návaznost sociálních služeb a budeme je více hodnotit např. z hlediska kvalitativního, hospodářského nebo územního, abychom vytvořili skutečně efektivní a dlouhodobě udržitelnou síť sociálních služeb. Budeme usilovat o to, aby se problémy řešily tam, kde vznikají. Proto budeme podporovat poskytování služeb v domácím prostředí těm lidem, kteří tuto pomoc potřebují. Budeme usilovat o účinnější spolupráci s obcemi a budeme podporovat 5 S t r á n k a

6 větší zapojení soukromého sektoru v oblasti sociálních služeb. Zaměříme se také na rozvoj dobrovolnictví. Kraj přívětivý rodině, seniorům a zdravotně postiženým Budeme budovat rovnoměrně rozloženou sít sociálních služeb pro rodiny s dětmi v celém Zlínském kraji. Stávající síť nerovnoměrně pokrývá území kraje, a z toho důvodu ji nepovažujeme za dostatečnou. Budeme pokračovat v úspěšném projektu rodinné pasy, který přináší konkrétní finanční úlevy pro rodiny s dětmi. V současné době je do projektu zapojeno přibližně 5400 rodin a 268 poskytovatelů. Zavedeme i nové senior pasy, které budou fungovat na stejném principu. Musíme se více zaměřit na prevenci a řešení problémů rodin i jednotlivých osob vznikajících v souvislosti se zvyšováním jejich zadlužení, a to například poskytováním dluhového poradenství. Budeme prosazovat zapojení rodinných příslušníků do řešení nepříznivých životních situací blízkých osob. Podpoříme rozvoj služeb na podporu rodin, které mají dítě v náhradní rodinné péči. Ze statistik vyplývá, že každá pátá maminka s dětmi ve věku tři až sedm let nemůže najít práci. Proto chceme v našem kraji vyčlenit až 20% pracovních míst v krajské správě na částečné úvazky pro maminky s dětmi. Podpoříme finanční a časovou dostupnost ambulantních a terénních služeb pro seniory, aby jim byl umožněn život v jejich přirozeném prostředí. Zaměříme se na zajištění přepravních potřeb pro osoby s tělesným postižením. Budeme usilovat o postupné zvyšování počtu nízkopodlažních vozidel a počtu bezbariérově upravených zastávek zejména na páteřních linkách a na linkách, kde lze očekávat zvýšený počet osob s tělesným postižením. Zvýšíme sociální integraci osob se zdravotním postižením formou podpory samostatného a chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a podporou služby následné péče a sociální rehabilitace. Podpoříme vzdělávání žáků se speciálním vzdělávacími potřebami od škol speciálních, praktických, až po žáky individuálně integrované. Zaměříme se podporu bezbariérovosti obecně - na úřadech, na veřejných prostranstvích měst a obcí. Budeme podporovat mapování bezbariérovosti a vytváření podmínek pro odstraňování bariér. 6 S t r á n k a

7 Zlínský kraj prosperující Kvalitní vzdělání Prosadíme zásadu dostupného a kvalitního školství a dostatečnou kapacitu středního všeobecného i odborného vzdělávání. Při optimalizaci sítě škol, při otevírání nových oborů a omezování nevyužitých kapacit budeme postupovat ve shodě s obcemi. Prosadíme zachování škol s velkou tradicí a s ojedinělými obory, jako např. dvou uměleckoprůmyslových škol, jediné konzervatoře, jediné střední veterinární školy, jediné mlékárenské průmyslové školy, jediné konzervatoře apod. Ve školách na území kraje budeme sledovat výsledky jednotlivých škol a vytvářet podmínky pro jejich zlepšení. Budeme klást důraz na přidanou hodnotu školy, tedy na to, jak škola dokázala zlepšit výsledky svých žáků. Podpoříme řemesla a učební obory, o které je zájem na trhu práce, a to i formou osvědčených motivačních stipendií. Více podpoříme aktivity spolupráce, které směřují k vybudování dlouhodobých vazeb mezi firmami ve Zlínském kraji a institucemi výzkumu a vývoje. Podpoříme základní umělecké školy a centra volného času, organizace pracující s dětmi a mládeží v oblasti sportu a zájmových činností jako je Skaut, Sbory dobrovolných hasičů a další. Zasadíme se o zachování základních škol v malých obcích. Podpoříme zavedení etické výchovy v základních školách, kurzy finanční gramotnosti. Kvalitní dopravní infrastruktura Budeme usilovat o realizaci staveb na důležitých regionálních tazích. Prioritní bude pokračovat v napojení kraje na evropskou síť rychlostních silnic a dálnic R55, I/57, I/35. Budeme se zasazovat o to, aby co nejdříve byla zahájena stavba R49, která byla zařazena mezi prioritní stavby v evropské dopravní síti TEN-T. Budeme pokračovat ve výstavbě obchvatů obcí a měst. Budeme prosazovat přednostní vybudování důležitých obchvatů měst - souměstí Kunovice, Uherské Hradiště, Staré Město, Valašské Meziříčí apod. Zasadíme se o další modernizaci a rekonstrukce silnic II. a III. třídy. 7 S t r á n k a

8 Zaměříme se na zlepšení dopravní obslužnosti okrajových regionů v kraji. Budeme pokračovat v postupném budování Integrovaného dopravního systému v kraji. Budeme podporovat rozvoj cyklodopravy jako alternativní, prospěšné a zdravé dopravy, zejména při cestách do práce či do školy. Rozvoj venkova a zemědělství Naším cílem bude posílit konkurenceschopnost a udržitelnost zemědělské výroby. Zlepšíme informování zemědělských subjektů ohledně možností získávání dotací z národních i evropských zdrojů. Zajistíme lepší komunikaci mezi zemědělci a veřejnou správou. Podpoříme poptávku po regionálních zemědělských produktech. Budeme systematicky podporovat místní producenty a propagovat regionální produkty. Podpoříme specializované výroby (včelařství, vinařství, ovocnářství, drobné chovatelství a zahrádkářství). Budeme pokračovat v podpoře obnovy nevyužitých venkovských průmyslových a zemědělských objektů a v obnově zastaralého zemědělského majetku. Podpoříme aktivity Místních akčních skupin (MAS), které jsou tvořeny vyváženým poměrem zástupců samosprávy, podnikatelů a neziskového sektoru a jsou nositelem strategie pro dané území. Budeme pokračovat v podpoře ekologického zemědělství, zachování tradičních plodin, rozšíření trvalých travních porostů v méně příznivých oblastech a podporovat pastevectví. Zaměříme se na zvýšení návštěvnosti venkova dalším rozvíjením moderních forem cestovního ruchu (církevní turistika, agroturistika, hipoturistika, cykloturistika apod.). Životní prostředí Budeme pokračovat v dotační podpoře péče o přírodní bohatství kraje a údržby krajiny, hospodaření v lesích. Budeme pokračovat v odstraňování dlouhodobých ekologických zátěží a v realizaci energetických úspor budov. Snížíme znečištění ovzduší z lokálních zdrojů podporou výměny starých kotlů za nové. 8 S t r á n k a

9 Rozvoj obcí a měst efektivní regionální politika kraje Budeme aktivně vystupovat proti centralizaci veřejné správy. Zaměříme se na prosazení spravedlivějšího rozdělení daní pro obce a kraje - nelze předávat kompetence na kraje a obce bez zvýšení finančních prostředků. Budeme prosazovat princip: Méně dotačních titulů z ministerstev, více přímých peněz do rozpočtů kraje a obcí. Ve spolupráci s obcemi a ministerstva pro místní rozvoj budeme zlepšovat možnosti rozvoje bydlení další metodickou podporou územního plánování a informační podporou spolupráce obcí při přípravě pozemků apod. Zlínský kraj atraktivní Cestovní ruch Budeme všestranně podporovat rozvoj cestovního ruchu. Cestovní ruch ovlivňuje příliv investic, tvorbu nových pracovních míst a ekonomický rozvoj kraje. Zákon o podpoře cestovního ruchu nastaví nové podmínky pro rozvoj turismu v regionech. Budeme dále prohlubovat spolupráci s obcemi, městy a podnikateli při marketingu a propagaci turistických oblastí Zlínského kraje. Podpoříme další činnost Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s. Zlínského kraje. Podpoříme další rozvoj aktivní turistiky, lázeňství a kulturní turistiky. Vedle tradičních sektorů se zaměříme i na podporu nových forem cestovního ruchu, jako je např. poutní nebo církevní turistika. Budeme pokračovat v úspěšných projektech, jako jsou Otevřené brány nebo Velehrad Zajistíme marketingovou podporu významných kulturních a sportovních akcí. Kultura, folklór, tradice Prosadíme navazující projekty u dalších významných investičních akcí v našem kraji, jako je obnova Velehradu nebo Kroměřížských zahrad. Podpoříme další propojení kultury s cestovním ruchem. Podpoříme živou kulturu a pořádání neregionálně významných kulturních akcí a festivalů. Podpoříme udržení spolkového života, místních tradic a folkloru. Budeme pokračovat v podpoře obnovy kulturních památek. 9 S t r á n k a

10 Zaměříme se na propagaci a podporu hmotných i nehmotných památek UNESCO (Zámek a zahrady Kroměříž, Jízda králů, Slovácký verbuňk a další), jakož i jiných ojedinělých unikátních památek architektonického, přírodního či duchovního dědictví. Nadále budeme rozvíjet spolupráci s církvemi a náboženskými společnostmi. Sport Podpoříme dobudování a modernizaci sportovní a kulturní infrastruktury v kraji. Podpoříme reálné projekty i s možností využití evropských peněz na dobudování a modernizaci sportovišť, sportovních areálů se sportovním využitím v rámci mikroregionů Zlínského kraje. Zaměříme se na dva základní pilíře této oblasti: výraznější rozvoj hromadného sportování pro všechny a velkou podporu sportu dětí a mládeže. Chceme vychovávat a podporovat naše sportovní talenty až na úroveň reprezentace. Podpoříme investice na rozvoj zařízení a vybavení sloužící k údržbě a bezpečnosti sportovišť. Budeme podporovat pořádání sportovních akcí. Podpoříme mládežnický sport i s ohledem na možné snížení finančních prostředků, které do tohoto sektoru povinně odváděly loterijní společnosti. 10 S t r á n k a

11 Zlínský kraj bezpečný Integrovaný záchranný systém, protipovodňové opatření Kraj má nezastupitelné místo při mimořádných a krizových situacích. Jsme si vědomi důležitosti krajského systému krizového řízení. Nadále budeme cíleně podporovat obce, jednotky dobrovolných hasičů, okresní sdružení hasičů. Klademe důraz na obnovu a rozvoj hasičské techniky, důležité pro rychlý, efektivní, bezpečný a profesionální zásah i v těch nejnáročnějších podmínkách. Budeme rozvíjet spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje. Budeme dále rozvíjet krajskou zdravotní záchrannou službu. Díky zřízení nových výjezdových míst zdravotnické záchranné služby zajistíme lepší dostupnost, účinnější a efektivnější záchranu životů. Budeme podporovat lepší osvětu a informovanost občanů týkající se poskytování první pomoci, a to prostřednictvím znalostí a zkušeností odborníků, profesionálních záchranářů integrovaného záchranného systému kraje. Podpoříme dobudování účinných protipovodňových opatření v rámci celého kraje a kvalitnější monitorování jednotlivých povodňových oblastí. Naším cílem je řešení problematiky pomocí důsledného plánování a eliminace rizik při výstavbě nových objektů. Bezpečnost na komunikacích Zaměříme se na snížení dopravní nehodovosti, a to zejména zlepšením plynulosti dopravy. Budeme odstraňovat technickou zaostalost stávající dopravní infrastruktury. Budeme pokračovat ve výstavbě obchvatů obcí a měst, prioritní bude oprava silnic a mostů v havarijním stavu, řešení možných kolizních míst. Podpoříme projekty zvyšující bezpečnost provozu na silnicích a cyklostezkách. Podpoříme výstavby nových dětských dopravních hřišť. 11 S t r á n k a

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti

I. Priorita Podnikání a zaměstnanost A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti Program e Královéhradeckého kraje 2008-2010 Priority a specifické cíle PRK Opatření PRK Odbor krajského úřadu I. Priorita Podnikání a A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální

Více

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Rada Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008-2012 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové tel.: 495 817 222 fax: 495

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

Příloha 4: Přehled krajských programů

Příloha 4: Přehled krajských programů Příloha 4: Přehled krajských programů Kraj Program/podprogram/grantové schéma/dotační titul Kód aktivit Liberecký Podpora hospodářského rozvoje 16, 35 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, popř.

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí

Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí Dotazník je zaměřen na zhodnocení spokojenosti obyvatel, návštěvníků, podnikatelů a dalších místní aktérů s podmínkami a příležitostmi pro jejich aktivity a život v Pobeskydí.

Více

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012

Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 CHCEME ODPOVĚDNÝ, TRANSPARENTNÍ A VSTŘÍCNÝ LIBERECKÝ KRAJ Volební program politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj krajské volby 2012 Liberecký kraj a jeho řádné fungování je pro Vás, jeho obyvatele,

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2012 2016

Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2012 2016 Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2012 2016 Preambule Občané Karlovarského kraje ve svobodných a demokratických volbách do zastupitelstev krajů v říjnu roku 2012 dali svoji důvěru

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA 167 STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. 1. VIZE o základní směrech budoucího rozvoje obcí; sestavené na veřejných jednáních s občany a představiteli

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Téma: Zaměstnanost a podpora podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření

Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření Kulatý stůl k projektu Místní partnerství zaměstnanosti, CZ1.04/5.1.01/77.00419 Doloplazy, 7.11. 2013 a 27.11.2013

Více

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA program Název Fiche 1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Vymezení Fiche Podpora je zaměřena

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region

Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Šumperský venkov, z. s. 2014 2020 Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region STRATEGICKÁ ČÁST 1 Obsah 4 Strategická část... 4 4.1 Vize strategie...

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013)

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) 1 Metodický úvod pro stanovení vazeb Východiska Součástí

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR Ing. Michal Rozkopal Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 Vize PRK 2014 2020: Jihočeský kraj bude atraktivním regionem posilujícím

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová

Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině. Magdaléna Svatoňová Rozvoj venkovských oblastí na Vysočině Jak podpořit rozvoj regionu? Vše začalo schválením programu rozvoje kraje Nově založené regiony si do vínku vetkly starost o rozvoj svého území. Program rozvoje kraje

Více

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ B. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Město Cheb hodlá reagovat na závěry průzkumu podnikatelského prostředí a vytvořit příznivé podmínky pro vznik a rozvoj podnikání v místě. Vědomo si svých možností a kompetencí

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EU PRO ZŠ BOHDALICE A OBEC BOHDALICE (Bakalářská práce) Autor: Jana Šoupalová Vedoucí

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Vsetínsko pro programové období 2014 2020 3. STRATEGICKÁ ČÁST

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Vsetínsko pro programové období 2014 2020 3. STRATEGICKÁ ČÁST Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Vsetínsko pro programové období 2014 2020 3. STRATEGICKÁ ČÁST MAS Střední Vsetínsko, z.s. Aktivity pro zkvalitnění tvorby SCLLD byly

Více

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

Pokyny pro žadatele o dotaci z PRV v rámci 9. výzvy

Pokyny pro žadatele o dotaci z PRV v rámci 9. výzvy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tento projekt je financován Evropskou unií Pokyny pro žadatele o dotaci z PRV v rámci 9. výzvy Realizace projektů v

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období Z Á P I S ze 21 schůze Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, která se konala ve dnech 12. - 13. dubna při konferenci ISSS

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Zhodnocení uplynulého období Priority MAS Valašská tradiční vesnice pohoda života na Valašsku a pohoda při trávení volného času. Zvýšení

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER. NAD ORLICÍ, o.p.s. 51 41 Kostelecké Horky 57 27513823 www.nadorlici.cz

STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER. NAD ORLICÍ, o.p.s. 51 41 Kostelecké Horky 57 27513823 www.nadorlici.cz STŘEDNĚDOBÉ HODNOCENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER NAD ORLICÍ, o.p.s. 51 41 Kostelecké Horky 57 27513823 www.nadorlici.cz 29. prosince 2011 Zpracovali: Ing. Kateřina Loučková Bc. Martina Lorencová Mgr. Petr

Více

Krajský kulatý stůl k udržiteln. itelnému rozvoji v Libereckém m kraji

Krajský kulatý stůl k udržiteln. itelnému rozvoji v Libereckém m kraji Krajský kulatý stůl k udržiteln itelnému rozvoji v Libereckém m kraji Základní principy UR: Propojení základních oblastí života ekonomika, společnost, životní prostředí Dlouhodobá perspektiva zvažování

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA ČÁST 2 NÁVRH STRATEGIE Objednatel: Město Turnov Zhotovitel: ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec Hlavní řešitel zakázky: RNDr. Zdeněk Kadlas Spolupráce:

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

Luhačovské Zálesí, o.p.s. Prezentace aktivit společnosti

Luhačovské Zálesí, o.p.s. Prezentace aktivit společnosti Luhačovské Zálesí, o.p.s. Prezentace aktivit společnosti ÚVOD Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí, o.p.s. byla založena v roce 2007 Jediným zakladatelem společnosti je Mikroregion Luhačovské

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Silné stránky Jihomoravského kraje silná infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace v kraji (vysoké školy, veřejné

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Český Západ - Místní partnerství Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 8 Podpora rozvoje drobného podnikání Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony

VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony 1 Informace k verzi PD IROP ze dne 28. 2. 2014 Programový dokument je zpracován v rozsahu šablony pro programový dokument, definované Metodickým pokynem pro přípravu

Více

Analýza pokroku realizace ROP SČ

Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza pokroku realizace ROP SČ K 31. 12. 2008 Interní evaluace leden únor 2009 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Hlavní zjištění a závěry... 4 3. Doporučení... 7 4. Harmonogram a použitá metodika... 9

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

- Ve spolupráci s Regionálním muzeem budeme usilovat o obnovení expozice plakátů A. Muchy - Zvýšíme spolupráci s Muzeem loutkářských kultur

- Ve spolupráci s Regionálním muzeem budeme usilovat o obnovení expozice plakátů A. Muchy - Zvýšíme spolupráci s Muzeem loutkářských kultur Programové prohlášení Rady města Chrudim Rada města Chrudim v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu stran ČSSD, SNK ED, Koalice pro Chrudim, VV,TOP09 a Strany svobodných občanů, vzešlých z komunálních

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou. Strategická část Listopad 2017

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou. Strategická část Listopad 2017 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Nad Prahou Strategická část Listopad 2017 Obsah 1. Stanovení cílů a priorit SCLLD......................................... 5 1.1 Stanovení vize strategie..........................................

Více

B. 2. NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ

B. 2. NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. 2. NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ jejichž realizace by měla přispívat k postupnému naplňování VIZÍ sestavených na veřejných jednáních s občany a představiteli samospráv.

Více

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.

SVĚŘTE TO DO SPRÁVNÝCH RUKOU. Volební program. České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA. Volební program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu v letech 2006 2010 WWW.CSSDPRAHA.CZ PRAHA - metropole pro všechny Program České strany sociálně demokratické pro hlavní město Prahu

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ITI ostravské aglomerace Manažerský souhrn integrované teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, listopad 2015 1 Jaká jsou

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Leden 2016 Olomoucký kraj OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Podporované aktivity: Program je určen na podporu záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Aktuální úkoly regionální politiky 2012-2013 z pohledu měst a obcí

Aktuální úkoly regionální politiky 2012-2013 z pohledu měst a obcí Aktuální úkoly regionální politiky 2012-2013 z pohledu měst a obcí MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. JOSEF POSTRÁNECKÝ Faktory ovlivňující budoucí vývoj regionální politiky v ČR - Omezené finanční

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy

STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Statutární město Opava Aktualizace 2014 STRATEGICKÝ PLÁN Statutárního města Opavy Základní východisko Zdraví a kvalita života obyvatel se zlepší a směřování města k udržitelnému rozvoji bude zajištěno,

Více

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOTACE EU 2014+ PRO VZDĚLÁVÁNÍ 30. DUBNA 2014 PROGRAMY PRO OBDOBÍ 2014+ EFRR + ESF + FS EZFRV Cíl: Investice pro růst a zaměstnanost Cíl: Evropská územní spolupráce Program rozvoje venkova OP Podnikání

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

A. Oblast infrastruktury města a podnikání

A. Oblast infrastruktury města a podnikání A. Oblast infrastruktury a podnikání A.1. Vytvořit podmínky pro stabilní rozvoj Územně plánovací dokumentace A.1.1. Do r. 2012 vytvoření nové závazné UPD jako předpokladu rozvoje A.2. Zajistit kvalitní

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 Strategická část Předkladatel: MAS Hustopečsko, z.s. Zpracovatel: Ing. Přemysl Pálka - manažer MAS Ing. Michal Zich - koordinátor ISÚ Spolupráce:

Více

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026 Program rozvoje obce Lopeník na období od 2016 do Úvod Tento dokument má sloužit jako opora pro vedení obce i veřejnost pro budoucí rozhodování o směřování a rozvoji obce v následujících letech. Zohledňuje

Více

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR EVROPSKÉ FONDY 2015-2020 Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR Dotační podpora EU v ČR Alokace programového období 2014 2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou

Více

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz Stínová vláda ČSSD Vláda společenské odpovědnosti www.cssd.cz 14.7.2010 www.cssd.cz 1 Stínový předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka Věk 38 Rodinný stav ženatý, 2 děti Vzdělání Právnická fakulta Masarykovy

Více

PROGRAM ROZVOJE. Libereckého kraje 2014 2020

PROGRAM ROZVOJE. Libereckého kraje 2014 2020 PROGRAM ROZVOJE Libereckého kraje 2014 2020 pracovní verze 1.5 04/2014 Obsah 1 Úvod... 4 2 Východiska programu rozvoje Libereckého kraje 2014 2020... 5 2.1 Zkušenosti s tvorbou programů rozvoje Libereckého

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje vydané nařízením Moravskoslezského kraje č.1/2009 ze dne 4. 3. 2009 24.4.2012 Identifikace zpracovatele: obchodní firma:

Více

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza absorpční kapacity Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Analýza dalších potřeb regionu na základě dopadu realizovaných projektů Závěrečná evaluační zpráva Zpracovatel: Regionální

Více

Strategie MAS Horní Pomoraví Návrhová část. Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013

Strategie MAS Horní Pomoraví Návrhová část. Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013 Strategie MAS Horní Pomoraví Návrhová část Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013 1 Strategie MAS Horní Pomoraví Návrhová část Strategická - návrhová část 2 Strategie MAS Horní Pomoraví

Více

Regionální stálá konference KHK. 3. zasedání 26. 5. 2015, Hradec Králové

Regionální stálá konference KHK. 3. zasedání 26. 5. 2015, Hradec Králové Regionální stálá konference KHK 3. zasedání 26. 5. 2015, Hradec Králové Program zasedání RSK 1. Úvod 2. Stanovení zapisovatele zápisu z jednání RSK 3. Schválení programu jednání RSK 4. Schválení změn v

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy Příloha č. 1 Synergie, komplementarity a mechanismy mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů ve verzích z listopadu 2013 a výsledků jednání uskutečněných do 27. 2. 2014)

Více

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019 listopad 2014 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Obecná část... 3 1. Preambule / Prohlášení o podpoře rodinné politiky... 3 2. Současná situace

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Vaše nápady, náš kapitál Regionální operační program NUTS II Severovýchod Vaše nápady, náš kapitál Vážení čtenáři, představuji Vám skvělou příležitost pro náš region - Regionální operační program NUTS II Severovýchod, pomocí něhož

Více

Návrh způsobu měření vize

Návrh způsobu měření vize Hlavní tematické okruhy k oblasti Růst a správa města : 1. Sdílená vize Ostravy a její koncepční naplňování 2. Image Ostravy a řízení značky 3. Ostrava podnikavá a podnikající 4. Ostrava přitažlivá pro

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část 1 2 Obsah 1 Definování vize a principů dodržovaných při realizaci strategie... 5 2

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

Partner Národního parku Šumava Zachování a rozvoj přírodního i kulturního dědictví území Národního parku Šumava

Partner Národního parku Šumava Zachování a rozvoj přírodního i kulturního dědictví území Národního parku Šumava 2013 Partner Národního parku Šumava Zachování a rozvoj přírodního i kulturního dědictví území Národního parku Šumava Partner Národního parku Šumava, přispívá k udržitelnému rozvoji ve prospěch příštích

Více

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU Halina Starzyczná, Pavlína Pellešová, Beata Blechová Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Email: starzyczna@opf.slu.cz,

Více

Otázky od ŘO IROP k 4.11 2015

Otázky od ŘO IROP k 4.11 2015 Otázky od ŘO IROP k 4.11 2015 SC 1.2 1) V rámci předchozích odpovědí byl semafor u přechodu pro chodce označen za způsobilý výdaj, radar za nezpůsobilý. Rádi bychom se zeptali na způsobilost "semaforu

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 019 288 1112 Daň z

Více

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení?

Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? Hodnocení založené na důkazech: je možné u ex-ante hodnocení? RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, principal consultant Cíle hodnocení založeného na důkazech Zvýšit dopady a přidanou hodnotu intervencí politiky

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje

Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 MONITORING Monitorovací zpráva za rok 2009 červen 2010 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.: +420

Více

ALOKACE* MAS HRUŠOVANSKO

ALOKACE* MAS HRUŠOVANSKO ALOKACE* MAS HRUŠOVANSKO IROP SC 4.1 IROP SC 4.2 PRV 19.2.1 PRV 19.2.3 16,278 mil Kč 7, 682952 mil Kč 11,076 mil Kč 0,528 mil Kč IROP SC 4.1 částka je vymezena na projekty žadatelů IROP SC 4.2 (celkem

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Cestovní ruch ve Zlínském kraji a na Slovácku. Jan Pijáček, člen Rady Zlínského kraje Setkání starostů ORP Uherské Hradiště Boršice, 3.

Cestovní ruch ve Zlínském kraji a na Slovácku. Jan Pijáček, člen Rady Zlínského kraje Setkání starostů ORP Uherské Hradiště Boršice, 3. Cestovní ruch ve Zlínském kraji a na Slovácku Jan Pijáček, člen Rady Zlínského kraje Setkání starostů ORP Uherské Hradiště Boršice, 3. května 2018 Základní koncepční dokumenty pro cestovní ruch Aktualizace

Více

Programový rámec: PRV

Programový rámec: PRV Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 2020 Programový rámec: PRV Plánovaná alokace pro období 2016(2017) 2023: 11,241 mil Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce)

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3

1. Úvod... 2. 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2. 3. Povodňový plán města... 3 Strategický plán rozvoje města Příbora Část 2 analytická část 1. Úvod... 2 2. Hlavní rozvojové dokumenty města... 2 2.1 Územní plán města Příbora... 2 3. Povodňový plán města... 3 4. Místní program zlepšení

Více

REGIONY A MĚSTA VE SVĚTLE NOVÝCH PRAVIDEL EU V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2014-2020

REGIONY A MĚSTA VE SVĚTLE NOVÝCH PRAVIDEL EU V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2014-2020 REGIONY A MĚSTA VE SVĚTLE NOVÝCH PRAVIDEL EU V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2014-2020 Konference "Region v rozvoji společnosti", 23. 10. 2014 Brno, MZLU Viktor Jaroš, Vyjednávací tým AKČR Teoretický základ - nové

Více

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 9 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa: Opatření:

Více

Zprávy z regionu Hranicko

Zprávy z regionu Hranicko www.regionhranicko.cz Zprávy z regionu Hranicko Rok 2009, červen 13 úspěšných projektů v Programu LEADER! Programový výbor Rozvojového partnerství Regionu Hranicko na svém zasedání 11. června schválil

Více