Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy"

Transkript

1 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření stanoví harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen fakulta a univerzita ) a navazuje na ustanovení čl. 3 odst. 1 až 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění, a příslušná ustanovení opatření rektora č. 14/2017 Harmonogram akademického roku 2017/18. Čl. 2 Obecný harmonogram Zahájení akademického roku Slavnostní zahájení akademického roku v aule fakulty Den otevřených dveří Děkanský sportovní den (sobota) Týden diverzity duben/květen 2018 (bude upřesněno) Rektorský den Konec akademického roku Čl. 3 Bakalářské a magisterské studium Imatrikulace a od do Výuka v zimním semestru Zápis předmětů do SIS (pro zimní semestr) (10:00) (18:00) Zápis předmětů do SIS pro studenty jiných fakult (23:00) (18:00)

2 Vánoční prázdniny Zkouškové období Výuka v letním semestru Zápis předmětů do SIS (pro letní semestr) (10.00) (18:00) Zápis předmětů do SIS pro studenty jiných fakult (10.00) (18:00) Zkouškové období Letní prázdniny Zkouškové období (září) Podání žádosti o uznání předmětů do Splnění studijních povinností v SIS do Podání el. žádosti o zápis do dalšího ročníku Termín konání přijímacích zkoušek ke studiu pro studium začínající akademickým rokem 2018/2019 do (resp. kdykoliv dříve po dosažení minimálního počtu kreditů nutných pro zápis do dalšího ročníku) v rozmezí Termíny zápisů studentů do prvních ročníků (shodné s termíny ověření podmínek přijetí ke studiu doložitelných doklady) se zveřejňují na internetových stránkách fakulty a na vývěsce před Studijním oddělením děkanátu fakulty. Státní zkoušky bakalářské a magisterské (BZK a SZZK) Konkrétní termíny bakalářských a magisterských státních zkoušek jsou vypisovány v SIS. Typ státní zkoušky Termín státní zkoušky (od do) Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce Státní zkouška bakalářská BZK

3 Státní zkouška magisterská SZZK a SZZK Učitelství pro střední školy a a Postupová zkouška PZK prosinec 2017 / únor Kontrola splnění studijních povinností 1. cyklu a závazná přihláška k PZK Zadání bakalářských a diplomových prací Odevzdání závěrečných prací Bakalářské promoce Magisterské promoce Závazná přihláška k rigorózní zkoušce Rigorózní promoce nejpozději 15 kalendářních dnů před vypsaným termínem průběžně, nejpozději rok před konáním obhajoby Pokud základní součást fakulty nestanoví vlastní termín, tak měsíc před začátkem období, v němž se dle harmonogramu akademického roku konají státní zkoušky a v němž má být práce na základě podané přihlášky obhajována. 17., 18. a , 5., 8. a a , 13. a dubnový termín do listopadový termín do dle harmonogramu Rektorátu univerzity Studentské hodnocení výuky Příprava hodnocení zimního semestru (ZS) prosinec 2017 Studentské hodnocení kurzů ZS, elektronické Prostor pro reakce pedagogů na výsledky hodnocení ZS Zveřejnění výsledků hodnocení ZS na webu

4 Příprava hodnocení letního semestru (LS) Studentské hodnocení kurzů LS, elektronické Prostor pro reakce pedagogů na výsledky hodnocení LS Zveřejnění výsledků hodnocení LS na webu Čl. 4 Doktorské studium Zápis nových studentů do studia Imatrikulace Zápis předmětů do SIS v zimním semestru (nad rámec individuálního studijního plánu ISP) Termín odevzdání ISP nově přijatých studentů školitelem a oborovými radami Zápis předmětů do SIS v letním semestru (nad rámec ISP) Termín odevzdání disertačních prací studentů 8. ročníků Termíny konání státní doktorské zkoušky (po dohodě je možné stanovit termín individuálně) Splnění povinností ISP pro hodnocení studenta za akademický rok 2016/2017 Založení a vyplňování ročního hodnocení studentů za akademický rok 2016/2017 Termín pro odevzdání hodnocení studentů za akademický rok 2016/2017 školitelem Termín pro odevzdání hodnocení studentů za akademický rok 2016/2017 oborovými radami Doktorské promoce Termín konání přijímacích zkoušek ke studiu pro studium začínající akademickým rokem 2018/ nejpozději šest měsíců před uplynutím maximální doby studia, obvykle do do do do v rozmezí

5 Čl. 5 Závěrečná ustanovení 1. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne V Praze dne doc. Mirjam Friedová, Ph.D. děkanka FF UK