Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2018. Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického roku 2017/2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 3/2018. Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického roku 2017/2018"

Transkript

1 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 3/2018 Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického roku 2017/2018 Čl. 1 Změna opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického roku 2017/ V čl. 3 se v nadpisu za slovo studium doplňuje čárka a slova státní rigorózní zkouška. 2. V čl. 3 řádek s termínem konání přijímacích zkoušek ke studiu pro studium začínající akademickým rokem 2018/2019 nově zní takto: Termíny konání přijímacích zkoušek ke studiu pro studium začínající akademickým rokem 2018/2019 Písemné zkoušky ke studiu bakalářských studijních oborů Dějiny umění, Filmová studia, Filozofie, Religionistika: (náhradní termín ) (náhradní termín ) (náhradní termín ) 3. V čl. 3 řádek se zadáním bakalářských a diplomových prací nově zní takto: Zadávání bakalářských a diplomových prací Průběžně, v případě bakalářských studijních programů obvykle do konce 5. semestru, v případě magisterských studijních programů navazujících obvykle do konce 2. semestru, v případě magisterských studijních programů nenavazujících obvykle do konce 8. semestru. 4. V čl. 3 řádek s odevzdáním závěrečných prací nově zní takto: Odevzdávání bakalářských a diplomových prací Standardně nejpozději jeden měsíc před začátkem období, kdy se dle harmonogramu akademického roku konají státní zkoušky a v němž má být práce na základě podané přihlášky obhajována, pokud vedoucí příslušné základní součásti fakulty nestanoví odlišný termín, přičemž takto stanovený termín musí spadat do období od tří měsíců do tří týdnů před termínem konání obhajoby.

2 5. V čl. 3 řádek se závaznou přihláškou k rigorózní zkoušce nově zní takto: Závazná přihláška ke státní rigorózní zkoušce dubnový termín do listopadový termín do V čl. 4 řádek s termíny konání státní doktorské zkoušky nově zní takto: Termíny konání státní doktorské zkoušky (po dohodě je možné stanovit termín individuálně) V čl. 4 řádek s termíny konání doktorské promoce nově zní takto: Doktorské promoce V čl. 4 řádek s termínem konání přijímacích zkoušek ke studiu pro studium začínající akademickým rokem 2018/2019 nově zní takto: Termíny konání přijímacích zkoušek ke studiu pro studium začínající akademickým rokem 2018/2019 Zkouška ke studiu studijního oboru Sociální práce (společný studijní obor s FHS UK): (náhradní termín ) (náhradní termín ) Čl. 2 Závěrečná ustanovení 1. Součástí tohoto opatření je Příloha 1 Úplné znění opatření děkana č. 10/2017, Harmonogram akademického roku 2017/ Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne V Praze dne Č. j.: 2018UKFF10071 doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. děkan FF UK

3 Příloha 1 Úplné znění opatření děkana č. 10/2017 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 10/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018 ve znění opatření děkana č. 3/2018 Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření stanoví harmonogram akademického roku 2017/2018 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen fakulta a univerzita ) a navazuje na ustanovení čl. 3 odst. 1 až 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění, a příslušná ustanovení opatření rektora č. 14/2017 Harmonogram akademického roku 2017/18. Čl. 2 Obecný harmonogram Zahájení akademického roku Slavnostní zahájení akademického roku v aule fakulty Den otevřených dveří Děkanský sportovní den (sobota) Týden diverzity duben/květen 2018 (bude upřesněno) Rektorský den Konec akademického roku Čl. 3 Bakalářské a magisterské studium, státní rigorózní zkouška Imatrikulace a od do Výuka v zimním semestru Zápis předmětů do SIS (pro zimní semestr) (10:00) (18:00) Zápis předmětů do SIS pro studenty jiných fakult (23:00) (18:00)

4 Vánoční prázdniny Zkouškové období Výuka v letním semestru Zápis předmětů do SIS (pro letní semestr) (10.00) (18:00) Zápis předmětů do SIS pro studenty jiných fakult (10.00) (18:00) Zkouškové období Letní prázdniny Zkouškové období (září) Podání žádosti o uznání předmětů do Splnění studijních povinností v SIS do Podání el. žádosti o zápis do dalšího ročníku Termíny konání přijímacích zkoušek ke studiu pro studium začínající akademickým rokem 2018/2019 do (resp. kdykoliv dříve po dosažení minimálního počtu kreditů nutných pro zápis do dalšího ročníku) Písemné zkoušky ke studiu bakalářských studijních oborů Dějiny umění, Filmová studia, Filozofie, Religionistika: (náhradní termín ) (náhradní termín ) (náhradní termín ) Termíny zápisů studentů do prvních ročníků (shodné s termíny ověření podmínek přijetí ke studiu doložitelných doklady) se zveřejňují na internetových stránkách fakulty a na vývěsce před Studijním oddělením děkanátu fakulty. Státní zkoušky bakalářské a magisterské (BZK a SZZK) Konkrétní termíny bakalářských a magisterských státních zkoušek jsou vypisovány v SIS. Typ státní zkoušky Termín státní zkoušky (od do) Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce Státní zkouška bakalářská BZK

5 Státní zkouška magisterská SZZK a SZZK Učitelství pro střední školy a a Postupová zkouška PZK prosinec 2017 / únor Kontrola splnění studijních povinností 1. cyklu a závazná přihláška k PZK Zadávání bakalářských a diplomových prací Odevzdávání bakalářských a diplomových prací Bakalářské promoce Magisterské promoce nejpozději 15 kalendářních dnů před vypsaným termínem Průběžně, v případě bakalářských studijních programů obvykle do konce 5. semestru, v případě magisterských studijních programů navazujících obvykle do konce 2. semestru, v případě magisterských studijních programů nenavazujících obvykle do konce 8. semestru. Standardně nejpozději jeden měsíc před začátkem období, kdy se dle harmonogramu akademického roku konají státní zkoušky a v němž má být práce na základě podané přihlášky obhajována, pokud vedoucí příslušné základní součásti fakulty nestanoví odlišný termín, přičemž takto stanovený termín musí spadat do období od tří měsíců do tří týdnů před termínem konání obhajoby. 17., 18. a , 5., 8. a a , 13. a

6 Závazná přihláška ke státní rigorózní zkoušce Rigorózní promoce dubnový termín do listopadový termín do dle harmonogramu Rektorátu univerzity Studentské hodnocení výuky Příprava hodnocení zimního semestru (ZS) prosinec 2017 Studentské hodnocení kurzů ZS, elektronické Prostor pro reakce pedagogů na výsledky hodnocení ZS Zveřejnění výsledků hodnocení ZS na webu Příprava hodnocení letního semestru (LS) Studentské hodnocení kurzů LS, elektronické Prostor pro reakce pedagogů na výsledky hodnocení LS Zveřejnění výsledků hodnocení LS na webu Čl. 4 Doktorské studium Zápis nových studentů do studia Imatrikulace Zápis předmětů do SIS v zimním semestru (nad rámec individuálního studijního plánu ISP) Termín odevzdání ISP nově přijatých studentů školitelem a oborovými radami Zápis předmětů do SIS v letním semestru (nad rámec ISP) Termín odevzdání disertačních prací studentů 8. ročníků Termíny konání státní doktorské zkoušky (po dohodě je možné stanovit termín individuálně) Splnění povinností ISP pro hodnocení studenta za akademický rok 2016/2017 Založení a vyplňování ročního hodnocení studentů za akademický rok 2016/ nejpozději šest měsíců před uplynutím maximální doby studia, obvykle do do

7 Termín pro odevzdání hodnocení studentů za akademický rok 2016/2017 školitelem Termín pro odevzdání hodnocení studentů za akademický rok 2016/2017 oborovými radami Doktorské promoce Termíny konání přijímacích zkoušek ke studiu pro studium začínající akademickým rokem 2018/2019 do do Zkouška ke studiu studijního oboru Sociální práce (společný studijní obor s FHS UK): (náhradní termín ) (náhradní termín ) Čl. 5 Závěrečná ustanovení Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne Změna tohoto opatření byla provedena opatřením děkana č. 3/2018 a nabyla účinnosti dne