HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 KATEDRA SLAVISTIKY. Univerzitní harmonogram akademického roku 2018/2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 KATEDRA SLAVISTIKY. Univerzitní harmonogram akademického roku 2018/2019"

Transkript

1 DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, Olomouc Tel.: , HARMONOGRAM FF UP NA AKADEMICKÝ ROK / KATEDRA SLAVISTIKY Univerzitní harmonogram akademického roku / akademický rok hlavní prázdniny 6.9. mezní termín pro splnění studijních povinností za minulý rok 2017/ :00 mezní termín pro zadávání výsledků IS STAG Zimní semestr výuka v zimním semestru, 13 výukových týdnů (poslední týden je zápočtový) katedra (pouze sekce rusistiky) zveřejní témata DP na www stránkách (studenti sekce polonistiky a ukrajinistiky se mluví s vyučujícími individuálně) konec evidence zadaných DP IS STAG Den otevřených dveří UP zimní zkouškové obbí Den otevřených dveří UP Letní semestr katedra (pouze sekce rusistiky) zveřejní témata BP na www stránkách (studenti sekce polonistiky a ukrajinistiky se mluví s vyučujícími individuálně) výuka v letním semestru, 13 výukových týdnů (poslední týden je zápočtový) Akademický týden: probíhá výuka letní zkouškové obbí a Sportovní den UP konec evidence zadaných BP IS STAG hlavní prázdniny 5.9. mezní termín pro splnění studijních povinností za rok / :00 mezní termín pro zadávání výsledků IS STAG za rok / 1

2 Přijímací řízení / AS fakult jsou povinny projednat a schválit podmínky přijímacího řízení zahájeného v ak. roce 18/ sumarizace a zveřejnění požadavků k přijímacímu řízení podání přihlášky pro všechny typy a formy a nmgr. studia oborů akreditovaných v českém jazyce (dále ČJ) podání přihlášky pro a nmgr. studium u oborů akreditovaných v cizím jazyce (dále CJ) podání přihlášky pro PhD. studium (česky i cizojazyčně akreditované obory) přijímací zkoušky bakalářské prezenční a kombinované (jedno i dvouoborové) studium akreditované v ČJ 1)písemné a ústní: víkend (v případě většího počtu uchazečů a pro uchazeče se specifickými potřebami i ) 2)ústní jen pro obory Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad a pro obor Psychologie: přijímací zkoušky navazující magisterské jednooborové prezenční i kombinované studium akreditované v ČJ (ústní část zkoušky z oboru Psychologie ) přijímací zkoušky navazující magisterské dvouoborové studium prezenční i kombinované studium akreditované v ČJ 3.9. mimořádný termín přijímací zkoušky pro všechny formy a typy studia zápis studia (imatrikulace proběhnou formálně jen podpisem imatrikulačního slibu u zápisu) náhradní termín zápisu + obory akreditované v CJ

3 Univerzitní rozpis termínů zápisu předmětů IS STAG / ZIMNÍ semestr 2. roč. 3. roč. a Mgr. 2. a roč. Mgr. zápis a odzápis od 8: : : : : Ph.D. 9: * odzápis ** zápis LETNÍ semestr 2. roč. 3. roč. a Mgr. a Ph.D. 2. a roč. Mgr a Ph.D. zápis a odzápis od 14: : : : : * odzápis ** Zápis předmětů pro zahraniční studenty přijíždějící na krátkobý studijní pobyt se prodlužuje o 14 dní vzhledem k zápisovému harmonogramu studentů FF. V ZIMNÍM semestru , v LETNÍM semestru *Nejpozději jeden týden před zahájením zápisu zajistí katedry vložení předmětů a rozvrhu IS STAG ( pro zimní semestr a pro letní semestr). **Nejpozději uvedeného data je možné se ze zapsaného předmětu i odepsat. Poslední dva dny zápisu jsou k dispozici pro zápis na poslední chvíli uvolněná místa. zápis Souborná postupová zkouška studenti 1. ročníků studia (rusistika, ukrajinistika pouze UHP) rusistika SPZ řádný termín opravný termín opravný termín ukrajinistika pouze UHP SPZ květen/červen - bude upřesněno řádný termín květen/červen - bude upřesněno 1. opravný termín květen/červen - bude upřesněno 2. opravný termín

4 Organizace státních závěrečných zkoušek / na FF UP Absolventskými ročníky jsou míněni ti studenti, kteří v daném semestru sáhnou požavaných kreditů pro splnění studijních povinností a jsou zapsáni k SZZk nebo obhajobě závěrečné práce. SZZk v lednu vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG) , 11:00 odevzdání a evidence (STAG) BP a DP**, ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG) průběh SZZk/obhajob v týdnu od promoce (zimní termín) vypsání termínů pro SZZk/obhajob pro (STAG) SZZk v květnu/ červnu odevzdání a evidence (STAG) BP a DP** ukončení výuky v kurzech pro absolventské ročníky 2.5., 11:00 ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG), průběh SZZk/obhajob červenec promoce (letní termín) SZZk a obhajoby v srpnu/ září (opravný termín, řádný pouze pro studenty, kteří absolvovali studium v zahraničí min. 3 měsíce) 7.6. vypsání termínů pro SZZk/obhajob (STAG) čtvrtka 20.6., 11:00 odevzdání a evidence (STAG) BP a DP*,**, ukončení zápisu k SZZk a obhajobě (STAG), průběh SZZk/obhajob pro 6. ročník a 5. ročník Mgr. **** průběh SZZk/obhajob pro nižší ročníky a Mgr. únor 2020 promoce v zimním termínu * Katedra si vybere jeden z uvedených termínů, a ten zveřejní nejpozději na začátku akademického roku v katederním harmonogramu (na nástěnce a na webu). ** Katedra může určit dřívější termín pro odevzdání BP nebo DP a ten zveřejní nejpozději na začátku akademického roku v katederním harmonogramu (na nástěnce a na webu katedry). *** Studenti, kteří odevzdají BP nebo DP v uvedeném termínu, se vzdávají svého práva dle čl. 26 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu UP v Olomouci, na seznámení s posudky své závěrečné práce nejméně jeden týden před konáním její obhajoby. Student při odevzdání své práce v uvedeném termínu podepíše souhlas se zkrácením této lhůty (viz formulář Souhlas se zkrácením lhůty pro seznámení studenta s posudky BP/DP ).

5 ****Po novele zákona a SZŘ od platí, že studenti končí v maximální bě studia (stanovené studijním programem a zvětšené o tři roky), která je daná dnem zápisu studia. Organizace CŽV / na FF UP mezní termín pro podání přihlášky programu CŽV zápis programu CŽV výuka v zimním semestru zimní zkouškové obbí mezní termín pro podání e-přihlášky pro všechny typy a formy a NMgr. ****** výuka v letním semestru letní zkouškové obbí 30.6.****** 1) mezní termín pro splnění povinností v CŽV za AR /19 2) mezní termín pro podání žásti o prominutí přijímací zkoušky 3) ukončení účasti v programu CŽV vyjádření k žásti o prominutí přijímací zkoušky ****** zápis řádného studia****** 3.9. mimořádný termín přijímací zkoušky náhradní termín zápisu ****** Bližší informace viz Harmonogram CŽV na Organizace zahraničních výjezdů / na FF UP (informativní termíny) zveřejnění výzvy k podávání žástí o finanční podporu z IP pro rok uzávěrka podávání žástí (přihlášek) oznámení výsledků