53. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "53. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ"

Transkript

1 Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 53. schůze Rady, konané dne 21. února 2018 v zasedací místnosti rady, Velkopavlovická 25 v 16:00 hodin Přítomni:,, Ing. Miloslava Orsavová, RNDr. Bohumil Pokorný CSc., Ing. Libor Štursa Omluveni: MUDr. Pavel Horský, Ing. Pavel Surý Dále přítomni: JUDr. Eva Goláňová, tajemnice Ing. Jan Černý, vedoucí odboru bytového a všeobecného Mgr. et. Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury PROGRAM 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. VZMR výběr zhotovitele PD pro výměnu ZTI ZŠ Mutěnická přidělení zakázky a schválení SOD 4. VZMR - Výběr zhotovitele prací na akci Oprava hygienického zázemí a výměna rozvodů vody MŠ Prušánecká 8 výzva k podání nabídky 5. VZMR - Výběr zhotovitele prací na akci Oprava hygienického zázemí a výměna rozvodů vody MŠ Velkopavlovická 15 výzva k podání nabídky 6. Návrh na dispozici s majetkem pozemek p. č u domu Bzenecká 4 Stránka 1 z 56 dodatečně Mgr. Karásek Mgr. Karásek Mgr. Karásek Ing. Pekárek 7. Provoz bezdrátové WIFI sítě na území městské části Ing. Pekárek 8. Vyjádření k novostavbě dvou rodinných domů na ulici Révová 9. Návrh na poskytnutí finančních darů pro členy komisí RMČ Brno-Vinohrady a peněžních plnění členům Ing. Pekárek Ing. Pekárek

2 výborů ZMČ Brno-Vinohrady, nečlenům Zastupitelstva MČ Brno-Vinohrady 10. Kácení břízy rostoucí na pozemku p.č. 9608, Mutěnická 8, k.ú. Židenice Ing. Pekárek 10a Květinová výzdoba na sloupech veřejného osvětlení Ing. Pekárek 11. Územní studie,,vinohrady Šedova Ing. Pekárek 12. Pronájem pozemku p.č. 9149/8 k.ú. Židenice Ing. Pekárek 13. Pronájem pozemku p.č. 9390/3 k.ú. Židenice Ing. Pekárek 14. Pacht části pozemku p.č k.ú. Židenice Ing. Pekárek 15. Rezidentní parkování Projednání předložených dokumentů 16. Souhlas se zvláštním užíváním komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování 17. Blokové čištění MČ Brno-Vinohrady 2018,,Návrh na vydání OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY označení místní komunikace 18. Zajištění přístupu k trafostanicím na území MČ Brno- Vinohrady Žádost o souhlas s navrženým vodorovným dopravním značením V12a u trafostanic na místních komunikacích ve správě BKOM 19. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace KVIC k , schválení zlepšeného výsledku hospodaření, přidělení do fondu a účetní závěrka za rok Rozbory hospodaření za rok 2017 ZŠ a MŠ m. č. Brno-Vinohrady, schválení zlepšeného výsledku hospodaření, přidělení do fondů, účetní závěrka za rok 2017 a odpisové plány ZŠ, MŠ na rok 2018 jednotlivé účetní uzávěrky budou k nahlédnutí u jednání 52. RMČ 21. Dotace z rozpočtu Výsledek z jednání kulturní komise návrh k projednání 22. Dotace z rozpočtu Knihovně Jiřího Mahena návrh k projednání Ing. Pekárek Ing. Pekárek Ing. Pekárek Ing. Pekárek Mgr. et. Mgr. Kratochvíl Mgr. et. Mgr. Kratochvíl Mgr. et. Mgr. Kratochvíl Mgr. et. Mgr. Kratochvíl 23. Nově zaevidované žádosti o byt 24. Změna bodů za další rok trvání žádosti žádosti podané v měsíci březnu Stránka 2 z 56

3 25. Nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou V. M., Valtická, byt č. 26. Nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou J. K., Pálavské náměstí, byt č. 27. Nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou MUDr. A. G., Vlčnovská, byt č. 28. Nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou H. K. Š., Vlčnovská, byt č. 29. Nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou L. A., Bzenecká, byt č. 30. Nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou J. J., Valtická, byt č. Stránka 3 z Změna nájemní smlouvy Valtická, byt č. 32. Žádost o rozšíření nájmu bytu - Vlčnovská, byt č. 33. Žádost o pronájem nebytových prostor v domě Valtická 15 zveřejnění záměru 34. Projednání oznámení paní L. T., nájemkyně nebytových prostor v domě Bzenecká Pronájem bytu č. v domě s pečovatelskou službou Bzenecká 36. Pronájem bytu č. v domě s pečovatelskou službou Bzenecká 37. Prominutí nedobytné pohledávky m.č. Brno- Vinohrady za panem J. S., dříve bytem Mutěnická, Brno-Vinohrady 38. Výběr zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci evakuačních výtahů a související stavební úpravy v bytovém domě Mikulovská 9 38a Nájemní smlouvy na dobu určitou pan J. F., Pálavské náměstí 39. Smlouvy o odběru a zpracování dokumentů určených ke skartování 40. Žádost o pronájem nebytových prostor v objektu Velkopavlovická 25- Uromeda s.r.o. 41. Žádost o pronájem nebytových prostor v objektu Velkopavlovická 25- MUDr. Blažková 42. Zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor Velkopavlovická 25, Brno dodatečně JUDr. Goláňová JUDr. Goláňová JUDr. Goláňová JUDr. Goláňová

4 43. Žádost o pronájem nebytových prostor v objektu Velkopavlovická Oznámení o konání akce Vozíkohraní a zápůjčka venkovních prostor v objektu Bzenecká 23 Liga vozíčkářů 45. Oznámení o konání akce soutěže a zápůjčka venkovních prostor v objektu Bzenecká 23-SDH Brno- Vinohrady 46 Návrh na schválení Dohody o splátkách, uznání dluhu a podmíněném prominutím zbytku dluhu mezi společností TRAWEKO 96 s.r.o. a Statutárním městem Brnem, Městskou části Brno- Vinohrady 46a Veřejná zakázka malého rozsahu- Komplexní řešení GDPR 47. Rozprava 48. Závěr dodatečně JUDr. Goláňová JUDr. Goláňová JUDr. Goláňová JUDr. Goláňová JUDr. Goláňová 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. VZMR výběr zhotovitele PD pro výměnu ZTI ZŠ Mutěnická přidělení zakázky a schválení SOD USNESENÍ č. 1877/18/7 v příloze 4. VZMR - Výběr zhotovitele prací na akci Oprava hygienického zázemí a výměna rozvodů vody MŠ Prušánecká 8 výzva k podání nabídky USNESENÍ č. 1878/18/7 v příloze 5. VZMR - Výběr zhotovitele prací na akci Oprava hygienického zázemí a výměna rozvodů vody MŠ Velkopavlovická 15 výzva k podání nabídky USNESENÍ č. 1879/18/7 v příloze 6. Návrh na dispozici s majetkem pozemek p. č u domu Bzenecká 4 USNESENÍ č. 1880/18/7 v příloze 7. Provoz bezdrátové WIFI sítě na území městské části USNESENÍ č. 1881/18/7 v příloze 8. Vyjádření k novostavbě dvou rodinných domů na ulici Révová USNESENÍ č. 1882/18/7 v příloze dodatečně Mgr. Karásek Mgr. Karásek Mgr. Karásek Ing. Pekárek Ing. Pekárek Ing. Pekárek Stránka 4 z 56

5 9. Návrh na poskytnutí finančních darů pro členy komisí RMČ Brno-Vinohrady a peněžních plnění členům výborů ZMČ Brno-Vinohrady, nečlenům Zastupitelstva MČ Brno-Vinohrady USNESENÍ č. 1883/18/7 v příloze 10. Kácení břízy rostoucí na pozemku p.č. 9608, Mutěnická 8, k.ú. Židenice USNESENÍ č. 1884/18/7 v příloze 10a Květinová výzdoba na sloupech veřejného osvětlení USNESENÍ č. 1885/18/7 v příloze 11. Územní studie,,vinohrady Šedova USNESENÍ č. 1886/18/7 v příloze 12. Pronájem pozemku p.č. 9149/8 k.ú. Židenice USNESENÍ č. 1887/18/7 v příloze 13. Pronájem pozemku p.č. 9390/3 k.ú. Židenice USNESENÍ č. 1888/18/7 v příloze 14. Pacht části pozemku p.č k.ú. Židenice USNESENÍ č. 1889/18/7 v příloze 15. Rezidentní parkování Projednání předložených dokumentů USNESENÍ č. 1890/18/7 v příloze 16. Souhlas se zvláštním užíváním komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování USNESENÍ č. 1891/18/7 v příloze 17. Blokové čištění MČ Brno-Vinohrady 2018,,Návrh na vydání OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY označení místní komunikace USNESENÍ č. 1892/18/7 v příloze 18. Zajištění přístupu k trafostanicím na území MČ Brno- Vinohrady Žádost o souhlas s navrženým vodorovným dopravním značením V12a u trafostanic na místních komunikacích ve správě BKOM USNESENÍ č. 1893/18/7 v příloze 19. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace KVIC k , schválení zlepšeného výsledku hospodaření, přidělení do fondu a účetní závěrka za rok 2017 USNESENÍ č. 1894/18/7 v příloze 20. Rozbory hospodaření za rok 2017 ZŠ a MŠ m. č. Brno-Vinohrady, schválení zlepšeného výsledku hospodaření, přidělení do fondů, účetní závěrka za Stránka 5 z 56 Ing. Pekárek Ing. Pekárek Ing. Pekárek Ing. Pekárek Ing. Pekárek Ing. Pekárek Ing. Pekárek Ing. Pekárek Ing. Pekárek Ing. Pekárek Ing. Pekárek Mgr. et. Mgr. Kratochvíl Mgr. et. Mgr. Kratochvíl

6 rok 2017 a odpisové plány ZŠ, MŠ na rok 2018 jednotlivé účetní uzávěrky budou k nahlédnutí u jednání 52. RMČ USNESENÍ č. 1895/18/7 v příloze 21. Dotace z rozpočtu Výsledek z jednání kulturní komise návrh k projednání USNESENÍ č. 1896/18/7 v příloze 22. Dotace z rozpočtu Knihovně Jiřího Mahena návrh k projednání USNESENÍ č. 1897/18/7 v příloze 23. Nově zaevidované žádosti o byt USNESENÍ č. 1898/18/7 v příloze 24. Změna bodů za další rok trvání žádosti žádosti podané v měsíci březnu USNESENÍ č. 1899/18/7 v příloze 25. Nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou V. M., Valtická, byt č. USNESENÍ č. 1900/18/7 v příloze 26. Nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou J. K., Pálavské náměstí, byt č. USNESENÍ č. 1901/18/7 v příloze 27. Nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou MUDr. A. G., Vlčnovská, byt č. USNESENÍ č. 1902/18/7 v příloze 28. Nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou H. K. Š., Vlčnovská, byt č. USNESENÍ č. 1903/18/7 v příloze 29. Nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou L. A., Bzenecká, byt č. USNESENÍ č. 1904/18/7 v příloze 30. Nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou J. J., Valtická, byt č. USNESENÍ č. 1905/18/7 v příloze 31. Změna nájemní smlouvy Valtická, byt č. USNESENÍ č. 1906/18/7 v příloze 32. Žádost o rozšíření nájmu bytu - Vlčnovská, byt č. USNESENÍ č. 1907/18/7 v příloze 33. Žádost o pronájem nebytových prostor v domě Valtická 15 zveřejnění záměru USNESENÍ č. 1908/18/7 v příloze Mgr. et. Mgr. Kratochvíl Mgr. et. Mgr. Kratochvíl Stránka 6 z 56

7 34. Projednání oznámení paní L. T., nájemkyně nebytových prostor v domě Bzenecká USNESENÍ č. 1909/18/7 v příloze 35. Pronájem bytu č. v domě s pečovatelskou službou Bzenecká USNESENÍ č. 1910/18/7 v příloze 36. Pronájem bytu č. v domě s pečovatelskou službou Bzenecká USNESENÍ č. 1911/18/7 v příloze 37. Prominutí nedobytné pohledávky m.č. Brno- Vinohrady za panem J. S., dříve bytem Mutěnická, Brno-Vinohrady USNESENÍ č. 1912/18/7 v příloze 38. Výběr zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci evakuačních výtahů a související stavební úpravy v bytovém domě Mikulovská 9 USNESENÍ č. 1913/18/7 v příloze 38a Nájemní smlouvy na dobu určitou pan J. F., Pálavské náměstí USNESENÍ č. 1914/18/7 v příloze 39. Smlouvy o odběru a zpracování dokumentů určených ke skartování USNESENÍ č. 1915/18/7 v příloze 40. Žádost o pronájem nebytových prostor v objektu Velkopavlovická 25- Uromeda s.r.o. USNESENÍ č. 1916/18/7 v příloze 41. Žádost o pronájem nebytových prostor v objektu Velkopavlovická 25- MUDr. Blažková USNESENÍ č. 1917/18/7 v příloze 42. Zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor Velkopavlovická 25, Brno USNESENÍ č. 1918/18/7 v příloze 43. Žádost o pronájem nebytových prostor v objektu Velkopavlovická 25 USNESENÍ č. 1919/18/7 v příloze 44. Oznámení o konání akce Vozíkohraní a zápůjčka venkovních prostor v objektu Bzenecká 23 Liga vozíčkářů USNESENÍ č. 1920/18/7 v příloze 45. Oznámení o konání akce soutěže a zápůjčka venkovních prostor v objektu Bzenecká 23-SDH Brno- Stránka 7 z 56 dodatečně dodatečně JUDr. Goláňová JUDr. Goláňová JUDr. Goláňová JUDr. Goláňová JUDr. Goláňová JUDr. Goláňová JUDr. Goláňová

8 Vinohrady USNESENÍ č. 1921/18/7 v příloze 46 Návrh na schválení Dohody o splátkách, uznání dluhu a podmíněném prominutím zbytku dluhu mezi společností TRAWEKO 96 s.r.o. a Statutárním městem Brnem, Městskou části Brno- Vinohrady USNESENÍ č. 1922/18/7 v příloze 46a Veřejná zakázka malého rozsahu- Komplexní řešení GDPR USNESENÍ č. 1923/18/7 v příloze 47. Rozprava 48. Závěr JUDr. Goláňová JUDr. Goláňová místo Stránka 8 z 56

9 USNESENÍ č. 1877/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 3 VZMR Výběr zhotovitele PD pro výměnu ZTI ZŠ Mutěnická přidělení zakázky a schválení SOD Rada na základě zápisu z jednání výběrové komise přidělení zakázky na akci: Výběr zhotovitele PD Výměna ZTI v ZŠ Mutěnická 23 firmě Technika budov, s.r.o. IČ , Křenová 42, Brno za celkovou cenu ,-- Kč SOD na akci Projektová dokumentace na výměnu ZTI v budově ZŠ Mutěnická 23 s firmou Technika budov, s.r.o. IČ , Křenová 42, Brno za celkovou cenu ,-- Kč včetně DPH pověřuje PhDr. Jiřího Čejku, starostu m.č. Brno-Vinohrady - podpisem shora uvedené SOD Mgr. et Mgr. Tomáši Kratochvílovi, vedoucímu odboru sociálního, školství a kultury - zajistit zaslání informace o přidělení/nepřidělení zakázky zúčastněným firmám - termín: místo Stránka 9 z 56

10 USNESENÍ č. 1878/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 4 VZMR Výběr zhotovitele prací na akci Oprava hygienického zázemí a výměna rozvodů vody MŠ Prušánecká 8 výzva k podání nabídky Rada 1) Text výzvy k podání nabídky, veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Výběr zhotovitele prací na akci Oprava hygienického zázemí a výměna rozvodů vody MŠ Prušánecká 8 podle předloženého materiálu 2) Seznam firem, které budou vyzvány k předložení nabídky: AX-Interier s.r.o., IČ , Slovákova 1262, Slavkov u Brna Stanislav Marcell, IČ , Koniklecová 470/5, Brno JARI INVEST s. r. o., IČ , Březová 624/68, Brno Ing. Dušan Brablec, IČ , Krausova 1046/11, Brno SIDO, spol. s r.o., IČ , Ferrerova 405/12, Brno HUK instalace s.r.o., IČ , Popelákova 25, Brno 3) Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Miloslava Orsavová RNDr. Bohumil Pokorný, CSc. Mgr. et. Mgr. Tomáš Kratochvíl Mgr. et Mgr. Tomáši Kratochvílovi, vedoucímu odboru sociálního, školství a kultury - zajistit zaslání textu výzvy schváleným firmám a zajistit průběh výběrového řízení a výsledek předložit RMČ. - termín 1: termín 2: místo Stránka 10 z 56

11 USNESENÍ č. 1879/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 5 VZMR Výběr zhotovitele prací na akci Oprava hygienického zázemí a výměna rozvodů vody MŠ Velkopavlovická 15 výzva k podání nabídky Rada 1) Text výzvy k podání nabídky, veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Výběr zhotovitele prací na akci Oprava hygienického zázemí a výměna rozvodů vody MŠ Velkopavlovická 15 podle předloženého materiálu 2) Seznam firem, které budou vyzvány k předložení nabídky: AX-Interier s.r.o., IČ , Slovákova 1262, Slavkov u Brna Stanislav Marcell, IČ , Koniklecová 470/5, Brno JARI INVEST s. r. o., IČ , Březová 624/68, Brno Ing. Dušan Brablec, IČ , Krausova 1046/11, Brno SIDO, spol. s r.o., IČ , Ferrerova 405/12, Brno HUK instalace s.r.o., IČ , Popelákova 25, Brno 3) Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Miloslava Orsavová RNDr. Bohumil Pokorný, CSc. Mgr. et. Mgr. Tomáš Kratochvíl Mgr. et Mgr. Tomáši Kratochvílovi, vedoucímu odboru sociálního, školství a kultury - zajistit zaslání textu výzvy schváleným firmám a zajistit průběh výběrového řízení a výsledek předložit RMČ. - termín 1: termín 2: místo Stránka 11 z 56

12 USNESENÍ č. 1880/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 6 Návrh na dispozici s majetkem pozemek p. č u domu Bzenecká 4 Rada doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno Vinohrady souhlasit s prodejem, příp. pronájmem části pozemku p. č v k. ú. Židenice pro zřízení nových balkonů nad vstupem do domu Bzenecká 4 místo Stránka 12 z 56

13 USNESENÍ č. 1881/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 7 Provoz bezdrátové WIFI sítě na území městské části Rada Dohodu o zajištění akceptace plnění předmětu veřejné zakázky Provoz bezdrátové WiFi sítě na území SMB podle předloženého materiálu lokalitu pro zřízení bezdrátové WiFi sítě prostor před budovou ÚMČ - pozemek p.č. 7652/112 a sousední pověřuje PhDr. Jiřího Čejku, starostu m.č. Brno-Vinohrady - podpisem dohody Ing. Květoslavu Pekárkovi, vedoucímu odboru finančního a výstavby - seznámit s usnesením Odbor městské informatiky MMB - termín: místo Stránka 13 z 56

14 USNESENÍ č. 1882/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 8 Vyjádření k novostavbě dvou rodinných domů na ulici Révová Rada nesouhlasí s umístěním a provedením stavby Novostavba dvou rodinných domů, Brno, k. ú. Židenice, p. č. 7644/1, 7644/3, 7646/1, 7647/1 podle projektové dokumentace č , vypracované firmou ATELIER TECL, s.r.o. v 11/2017 Ing. Květoslavu Pekárkovi, vedoucímu odboru finančního a výstavby - seznámit žadatele s usnesením RMČ - termín: místo Stránka 14 z 56

15 USNESENÍ č. 1883/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 9 Návrh na poskytnutí finančních darů pro členy komisí RMČ Brno Vinohrady a peněžních plnění členům výborů ZMČ Brno Vinohrady, nečlenům Zastupitelstva MČ Brno - Vinohrady Rada poskytnutí finančních darů členům komisí Rady MČ Brno Vinohrady, nečlenům Zastupitelstva MČ Brno Vinohrady, v celkové výši ,- Kč podle přílohy č. 1 doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno Vinohrady schválit poskytnutí peněžního plnění členům Finančního výboru a Kontrolního výboru ZMČ Brno Vinohrady, nečlenům Zastupitelstva MČ Brno Vinohrady, v celkové výši 4 000,- Kč podle přílohy č. 2 místo Stránka 15 z 56

16 USNESENÍ č. 1884/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 10 Kácení břízy rostoucí na pozemku p.č. 9608, Mutěnická 8, k.ú. Židenice Rada odstranění břízy před domem Mutěnická 8 pověřuje PhDr. Jiřího Čejku, starostu - podpisem žádosti o kácení Ing. Květoslavu Pekárkovi, vedoucímu odboru finančního a výstavby - zajistit realizaci usnesení - termín: do místo Stránka 16 z 56

17 USNESENÍ č. 1885/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 10a Květinová výzdoba na sloupech veřejného osvětlení Rada zajištění květinové výzdoby u firmy TSB v rozsahu minulých let, tj. na 14 sloupů VO za nabídkovou cenu 4400,- Kč na 1 stožár, tj ,- Kč; druh květin - převislé pelargónie mix červené a bílé barvy místo Stránka 17 z 56

18 USNESENÍ č. 1886/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 11 Územní studie Vinohrady Šedova Rada doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno Vinohrady nesouhlasit s předloženou územní studií Vinohrady Šedova zpracovanou UAD STUDIO, spol. s r.o., 08/2017 se zdůvodněním dle přílohy požadovat změnu Územního plánu v lokalitách 3, 4, 7, 8 vymezených v předmětné Územní studii ze stávajících Ploch s objekty pro individuální rekreaci na Plochy krajinné zeleně místo Stránka 18 z 56

19 USNESENÍ č. 1887/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 12 Pronájem pozemku p. č. 9149/8 k. ú. Židenice Rada uzavření nájemní smlouvy k pronájmu pozemku p. č. 9149/8 v k. ú. Židenice o výměře 130 m 2, Dům služeb, prodejna, Pálavské nám., č.p. 4286, podle předloženého materiálu Ing. Květoslavu Pekárkovi, vedoucímu odboru finančního a výstavby - zajistit uzavření nájemní smlouvy - termín.: místo Stránka 19 z 56

20 USNESENÍ č. 1888/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 13 Pronájem pozemku p. č. 9390/3 k. ú. Židenice Rada uzavření nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku p. č. 9390/3 v k. ú. Židenice o výměře 28,2 m 2 pro umístění 3 ks reklamních praporců spol. JYSK s. r. o. podle předloženého materiálu Ing. Květoslavu Pekárkovi, vedoucímu odboru finančního a výstavby - zajistit uzavření nájemní smlouvy - termín.: místo Stránka 20 z 56

21 USNESENÍ č. 1889/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 14 Pacht části pozemku p. č k. ú. Židenice Rada uzavření pachtovní smlouvy k části pozemku p. č v k. ú. Židenice o výměře m 2 s panem M. T. bytem Mikulčická, Brno dle přiloženého materiálu Ing. Květoslavu Pekárkovi, vedoucímu odboru finančního a výstavby - zajistit uzavření nájemní smlouvy - termín.: místo Stránka 21 z 56

22 USNESENÍ č. 1890/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 15 Rezidentní parkování - Projednání předložených dokumentů Rada nepožaduje dle USNESENÍ č. 545/15/7 z 15. schůze RMČ Brno Vinohrady, konané dne a USNESENÍ č. 117/VI/2015/7 z VI. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno Vinohrady, konaného dne zařazení do realizace rezidentního parkování bere na vědomí předložené dokumenty: Návrh Nařízení, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny Návrh Metodiky pro vydávání a platnost parkovacích oprávnění Návrh Statutu Fondu mobility Návrh Ceníku rezidentního parkování Ing. Květoslavu Pekárkovi, vedoucímu odboru finančního a výstavby - seznámit s usnesením RMČ Brno Vinohrady náměstka primátora Statutárního města Brna Bc. Matěje Holana - termín: místo Stránka 22 z 56

23 USNESENÍ č. 1891/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 16 Souhlas se zvláštním užíváním komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování Rada souhlasí se zvláštním užíváním komunikace k umístění vyhrazeného parkovacího stání pro žadatele: P.P., nar.:, Bzenecká, Brno souhlasí se zvláštním užíváním komunikace k umístění vyhrazeného parkovacího stání pro žadatele: J. H., nar.:, Prušánecká, Brno místo Stránka 23 z 56

24 USNESENÍ č. 1892/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 17 Blokové čištění MČ Brno Vinohrady 2018 Návrh na vydání OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY označení místní komunikace Rada Návrh na vydání - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY označení místní komunikace podle předloženého návrhu pověřuje PhDr. Jiřího Čejku, starostu m. č. Brno Vinohrady - podpisem Návrhu na vydání - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY označení místní komunikace - termín: místo Stránka 24 z 56

25 USNESENÍ č. 1893/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 18 Zajištění přístupu k trafostanicím na území MČ Brno Vinohrady Žádost o souhlas s navrženým vodorovným dopravním značením V12a u trafostanic na místních komunikacích ve správě BKOM Rada souhlasí s navrženým vodorovným dopravním značením V12a na místních komunikacích ve správě BKOM u těchto trafostanic: Mikulovská (TS 1601) p.č.7652/17 Velkopavlovická 11 (TS 1604) p.č. 7652/17 Pálavské nám. (TS 1607) p.č. 7652/17 Bořetická 18 (TS 1608) p.č. 7623/6 Čejkovická 6 (TS 1609) p.č. 7623/6 Valtická 23 (TS 1612) p.č.9370 Valtická 15 (TS 1613) p.č. 7623/6 Mutěnická (TS 1617) p.č. 7623/6 Bzenecká 17 (TS 1621) p.č.8209/3 Vlčnovská (TS 1627) p.č.8638/1 Prušánecká (TS 1629) p.č.8209/1 Bzenecká (TS 1632) p.č.8209/1 Čejkovická (TS 1633) p.č. 7966/9 vše v k.ú. Židenice místo Stránka 25 z 56

26 USNESENÍ č. 1894/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 19 Rozbor hospodaření příspěvkové organizace KVIC k , schválení zlepšeného výsledku hospodaření, přidělení do fondu a účetní závěrka za rok 2017 Rada rozbor hospodaření a zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace KVIC za rok 2017 účetní závěrku příspěvkové organizace KVIC za rok 2017 přidělení zlepšeného výsledku hospodaření KVIC za rok 2017 ve výši ,76 Kč do rezervního fondu doporučuje Zastupitelstvu m.č. Brno-Vinohrady vzít na vědomí rozbor hospodaření a zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace KVIC za rok 2017 přidělení zlepšeného výsledku hospodaření KVIC za rok 2017 ve výši ,76 Kč do rezervního fondu místo Stránka 26 z 56

27 USNESENÍ č. 1895/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 20 Rozbory hospodaření za rok 2017 ZŠ a MŠ, schválení zlepšeného výsledku hospodaření, přidělení do fondů, účetní závěrka za rok 2017 a odpisové plány ZŠ, MŠ na rok 2018 Rada rozbory hospodaření a zlepšený výsledek hospodaření ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací, za rok 2017 účetní závěrky ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací, za rok 2017 přidělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů za rok 2017 pro o ZŠ Mutěnická 23 - do RF ve výši ,47 Kč a do FO ve výši ,-- Kč o MŠ Bořetická 7 do RF ve výši ,71 Kč a do FO ve výši ,-- Kč o MŠ SNĚHURKA Bořetická 26 - do RF ve výši 1.041,68 Kč o MŠ Prušánecká 8 - do RF ve výši 2.339,97 Kč a do FO ve výši 6.000,-- Kč o MŠ Velkopavlovická 15 - do RF ve výši ,57 Kč odpisové plány na rok 2018 podle předloženého materiálu pro ZŠ Mutěnická 23, MŠ Bořetická 7, MŠ Sněhurka, Bořetická 26, MŠ Prušánecká 8 a MŠ Velkopavlovická 15 doporučuje Zastupitelstvu vzít na vědomí rozbory hospodaření a zlepšený výsledek hospodaření ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací, za rok 2017 přidělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů za rok 2017 pro o ZŠ Mutěnická 23 - do RF ve výši ,47 Kč a do FO ve výši ,-- Kč o MŠ Bořetická 7 do RF ve výši ,71 Kč a do FO ve výši ,-- Kč o MŠ SNĚHURKA Bořetická 26 - do RF ve výši 1.041,68 Kč o MŠ Prušánecká 8 - do RF ve výši 2.339,97 Kč a do FO ve výši 6.000,-- Kč o MŠ Velkopavlovická 15 - do RF ve výši ,57 Kč odpisové plány na rok 2018 podle předloženého materiálu pro ZŠ Mutěnická 23, MŠ Bořetická 7, MŠ Sněhurka, Bořetická 26, MŠ Prušánecká 8 a MŠ Velkopavlovická 15 místo Stránka 27 z 56

28 USNESENÍ č. 1896/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 21 Dotace z rozpočtu Výsledek z jednání kulturní komise návrh k projednání Rada poskytnutí dotací z rozpočtu m.č. Brno-Vinohrady ve výši: Kč pro Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce, z. s., Bří Kotrbů 26, Střelice na celoroční činnost a reprezantaci Kč pro Vinohraďánek Brno, z. s., Mikulovská 8, Brno na celoroční činnost a reprezentaci Kč pro Vinohradský hrozen, z. s., Mutěnická 21, Brno na péči o vinohrad jako příspěvek k prezentaci naší městské části Kč pro Vinohradský spolek, Velkopavlovická 14, Brno na kulturní akce Kč pro Základní uměleckou školu PhDr. Zbyňka Mrkose na almanach k 65. výročí založení ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose Mgr. et Mgr. Tomáši Kratochvílovi, vedoucímu odboru sociálních věcí, školství a kultury - zabezpečit realizaci usnesení - termín: do místo Stránka 28 z 56

29 USNESENÍ č. 1897/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 22 Dotace z rozpočtu Knihovně Jiřího Mahena návrh k projednání Rada poskytnutí dotace z rozpočtu m.č. Brno-Vinohrady ve výši ,- Kč Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace na podporu činnosti pobočky KJM, Velkopavlovická 25, Brno Mgr. et Mgr. Tomáši Kratochvílovi, vedoucímu odboru sociálních věcí, školství a kultury - zabezpečit realizaci usnesení - termín: do místo Stránka 29 z 56

30 USNESENÍ č. 1898/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 23 Nově zaevidované žádosti o byt Rada přidělení níže uvedených bodů B. K. 3 D. D. 3 J. S. 1 Ing. Janu Černému, vedoucímu odboru bytového a všeobecného - zajistit provedení změny v pořadí žadatelů o byt - termín: místo Stránka 30 z 56

31 USNESENÍ č. 1899/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 24 Změna bodů za další rok trvání žádosti žádosti podané v měsíci březnu Rada přidělení níže uvedených bodů březen původní nové roky Bc. M. Z H. Z I. R Mgr. I. S J. O J. K S. E R. T M. Ch L. K P. H P. S D. P M. B I. R Š. H Z. R J. D A. B L. K T. L R. Z K. B N. Š R. U D. H A. A M. O B. P M. C I. K L. J V. V Stránka 31 z 56

32 Ing. Janu Černému, vedoucímu odboru bytového a všeobecného - zajistit provedení změny v pořadí žadatelů o byt - termín: místo Stránka 32 z 56

33 USNESENÍ č. 1900/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 25 Nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou V. M., Valtická, byt č. Rada paní V. M. prodloužení nájemní smlouvy uzavřené na užívání bytu č. v domě Valtická. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let s platností od do předloženou Smlouvu o nájmu bytu č. v domě Valtická uzavřenou s paní V. M. Ing. Janu Černému, vedoucímu odboru bytového a všeobecného - zajistit uzavření smlouvy o nájmu bytu - termín: místo Stránka 33 z 56

34 USNESENÍ č. 1901/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 26 Nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou J. K., Pálavské náměstí, byt č. Rada paní J. K. prodloužení nájemní smlouvy uzavřené na užívání bytu č. v domě Pálavské náměstí. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let s platností od do předloženou Smlouvu o nájmu bytu č. v domě Pálavské náměstí uzavřenou s paní J. K. Ing. Janu Černému, vedoucímu odboru bytového a všeobecného - zajistit uzavření smlouvy o nájmu bytu - termín: místo Stránka 34 z 56

35 USNESENÍ č. 1902/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 27 Nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou MUDr. A. G., Vlčnovská, byt č. Rada paní MUDr. A. G. prodloužení nájemní smlouvy uzavřené na užívání bytu č. v domě Vlčnovská Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let s platností od do předloženou Smlouvu o nájmu bytu č. v domě Vlčnovská uzavřenou s paní MUDr. A. G. Ing. Janu Černému, vedoucímu odboru bytového a všeobecného - zajistit uzavření smlouvy o nájmu bytu - termín: místo Stránka 35 z 56

36 USNESENÍ č. 1903/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 28 Nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou H. K. Š., Vlčnovská, byt č. Rada paní H. K. Š. prodloužení nájemní smlouvy uzavřené na užívání bytu č. v domě Vlčnovská. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 roky s platností od do předloženou Smlouvu o nájmu bytu č. v domě Vlčnovská uzavřenou s paní H. K. Š. Ing. Janu Černému, vedoucímu odboru bytového a všeobecného - zajistit uzavření smlouvy o nájmu bytu - termín: místo Stránka 36 z 56

37 USNESENÍ č. 1904/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 29 Nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou L. A., Bzenecká, byt č. Rada paní L. A. prodloužení nájemní smlouvy uzavřené na užívání bytu č. v domě Bzenecká. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 roky s platností od do předloženou Smlouvu o nájmu bytu č. v domě Bzenecká uzavřenou s paní L. A. Ing. Janu Černému, vedoucímu odboru bytového a všeobecného - zajistit uzavření smlouvy o nájmu bytu - termín: místo Stránka 37 z 56

38 USNESENÍ č. 1905/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 30 Nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou J. J., Valtická, byt č. Rada panu J. J.prodloužení nájemní smlouvy uzavřené na užívání bytu č. v domě Valtická. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 roky s platností od do předloženou Smlouvu o nájmu bytu č. v domě Valtická uzavřenou s panem J. J. Ing. Janu Černému, vedoucímu odboru bytového a všeobecného - zajistit uzavření smlouvy o nájmu bytu - termín: místo Stránka 38 z 56

39 USNESENÍ č. 1906/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 31 Změna nájemní smlouvy Valtická, byt č. Rada dohodu o vystoupení z nájemní smlouvy, kterou bývalý manžel paní D. M. pan J. M. vystoupil ze společného nájmu bytu č. v domě Valtická. Jedinou nájemkyní bytu tak nadále zůstane paní D. M.. předloženou Smlouvu o nájmu bytu č. v domě Valtická uzavřenou s paní D. M. Ing. Janu Černému, vedoucímu odboru bytového a všeobecného - zajistit uzavření smlouvy o nájmu bytu - termín: místo Stránka 39 z 56

40 USNESENÍ č. 1907/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 32 Žádost o rozšíření nájmu bytu - Vlčnovská, byt č. Rada rozšíření nájmu bytu č. v domě Vlčnovská, jehož dosavadními nájemci jsou manželé paní L. C. B. a pan P. C. o jejich syna pana P. B. Byt tak bude ve společném nájmu paní L. C. B., pana P. C. a pana P. B. předloženou Smlouvu o nájmu bytu č. v domě Vlčnovská uzavřenou s paní L. C. B., panem P. C. a panem P.B. Ing. Janu Černému, vedoucímu odboru bytového a všeobecného - zajistit uzavření smlouvy o nájmu bytu - termín: místo Stránka 40 z 56

41 USNESENÍ č. 1908/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 33 Žádost o pronájem nebytových prostor v domě Valtická 15 zveřejnění záměru Rada zveřejnění předloženého záměru na pronájem nebytových prostor (19,65 m 2 + ½ sociálního zařízení 2,35 m 2 ) v přízemí domu Valtická 15 na dobu neurčitou ke komerčním účelům. Ing. Janu Černému, vedoucímu odboru bytového a všeobecného - zajistit zveřejnění záměru - termín: místo Stránka 41 z 56

42 USNESENÍ č. 1909/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 34 Projednání oznámení paní L. T., nájemkyně nebytových prostor v domě Bzenecká Rada paní L. T., nájemkyni nebytových prostor (místnosti č. 15) v domě Bzenecká, podnájem uvedených nebytových prostor paní P. J. IČO, za účelem provozování kosmetických služeb Ing. Janu Černému, vedoucímu odboru bytového a všeobecného - seznámit nájemkyni prostor s usnesením RMČ - termín: místo Stránka 42 z 56

43 USNESENÍ č. 1910/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 35 Pronájem bytu č.v domě s pečovatelskou službou Bzenecká Rada předloženou Smlouvu o nájmu bytu č. v domě Bzenecká uzavřenou s paní H.P. Ing. Janu Černému, vedoucímu odboru bytového a všeobecného - zajistit uzavření nájemní smlouvy - termín: místo Stránka 43 z 56

44 USNESENÍ č. 1911/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 36 Pronájem bytu č. v domě s pečovatelskou službou Bzenecká Rada předloženou Smlouvu o nájmu bytu č. v domě Bzenecká uzavřenou s panem J. K. Ing. Janu Černému, vedoucímu odboru bytového a všeobecného - zajistit uzavření nájemní smlouvy - termín: místo Stránka 44 z 56

45 USNESENÍ č. 1912/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 37 Prominutí nedobytné pohledávky m. č. Brno - Vinohrady za panem J. S., dříve bytem Mutěnická, Brno-Vinohrady Rada doporučuje Zastupitelstvu m. č. Brno Vinohrady prominout nedobytnou pohledávku za panem J. S., původně bytem Mutěnická, Brno - Vinohrady na dlužném nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve výši Kč včetně nákladů řízení a poplatků z prodlení ve výši Kč, vedenou v účetnictví m. č. z důvodu úmrtí povinného. místo Stránka 45 z 56

46 USNESENÍ č. 1913/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 38 Výběr zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci evakuačních výtahů a související stavební úpravy v bytovém domě Mikulovská 9 Rada na základě zápisu z jednání a doporučení komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek ze dne přiděluje zakázku Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci evakuačních výtahů a související stavební úpravy v bytovém domě Mikulovská 9 projekční firmě Jakub Tichý s.r.o., Kollárova1260/20, Boskovice, IČ: za cenu Kč vč. DPH smlouvu o dílo na zakázku Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci evakuačních výtahů a související stavební úpravy v bytovém domě Mikulovská 9 mezi Statutárním městem Brno, Městskou částí Brno-Vinohrady zastoupeným PhDr. Jiřím Čejkou, starostou a projekční firmou Jakub Tichý s.r.o., Kollárova1260/20, Boskovice, IČ: za cenu Kč vč. DPH pověřuje PhDr. Jiřího Čejku, starostu m.č. Brno-Vinohrady - podpisem smlouvy o dílo Ing. Janu Černému, vedoucímu odboru bytového a všeobecného - seznámit s usnesením Rady m. č. Brno Vinohrady vybraného účastníka - zajistit odeslání návrhu smlouvy o dílo - termín: místo Stránka 46 z 56

47 USNESENÍ č. 1914/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 38a Nájemní smlouva na dobu určitou pan J. F. a paní D. F., Pálavské náměstí v Brně Rada předloženou smlouvu o nájmu bytu č. v domě orientačním číslem na ulici Pálavské náměstí v Brně s panem J. F. a paní D. F. s platností od za předpokladu, že uhradí do dluh na nájemném vč. úhrad plnění spojených s užíváním bytu a poplatku z prodlení ve výši Kč a předloží kopii oddacího listu. Nová nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku. Ing. Janu Černému, vedoucímu bytového a všeobecného odboru - seznámit pana Jaromíra Fryče a paní Drahomíru Fryčovou s usnesením Rady m. č. Brno-Vinohrady. - termín: místo Stránka 47 z 56

48 USNESENÍ č. 1915/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 39 Smlouva o odběru a zpracování dokumentů určených ke skartování Rada Rámcovou smlouvu o odběru a zpracování dokumentů určených ke skartování s firmou EKO Century s.r.o. pověřuje PhDr. Jiřího Čejku, starostu m.č. Brno-Vinohrady - podpisem Rámcové smlouvy o odběru a zpracování dokumentů určených ke skartování firmou EKO Century s.r.o. místo Stránka 48 z 56

49 USNESENÍ č. 1916/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 40 Žádost o pronájem nebytových prostor v objektu Velkopavlovická 25-Uromeda s.r.o. Rada společnosti UROMEDA s.r.o. se sídlem na Viniční 235, Brno, IČ: s účinností od pronájem nebytových prostor id. ½ místnosti č. 169 v objektu Velkopavlovická 25 o celkové výměře 14,25 m2. Prostor (místnost č. 169) bude využíván jako denní místnost. dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřený mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Vinohrady a společností UROMEDA s.r.o. se sídlem na Viniční 235, Brno, IČ: ze dne JUDr. Evě Goláňové, tajemnici m.č. Brno-Vinohrady - informovat žadatele o výsledku jednání - zajistit uzavření dodatku - termín : pověřuje PhDr. Jiřího Čejku, starostu m.č. Brno Vinohrady - podpisem dodatku č. 2 uzavřeného ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne místo Stránka 49 z 56

50 USNESENÍ č. 1917/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 41 Žádost o pronájem nebytových prostor v objektu Velkopavlovická 25 MUDr. Blažková Rada paní MUDr. Miluši Blažkové, bytem J. F., IČO: s účinností od pronájem nebytových prostor v objektu Velkopavlovická 25 o celkové výměře 13,99 m2. Prostor (místnost č. 167) bude využíván jako sklad osobních věcí. dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne uzavřený mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Vinohrady a paní MUDr. Miluší Blažkovou, bytem J. F., IČO: JUDr. Evě Goláňové, tajemnici m.č. Brno-Vinohrady - informovat žadatele o výsledku jednání - zajistit uzavření dodatku - termín : pověřuje PhDr. Jiřího Čejku, starostu m.č. Brno Vinohrady - podpisem dodatku č. 3 uzavřeného ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne místo Stránka 50 z 56

51 USNESENÍ č. 1918/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 42 Zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor Velkopavlovická 25, Brno Rada zveřejnění záměru pronájmu části nebytových prostor v objektu Velkopavlovická 25. Prostory se nachází v I. podlaží objektu o celkové výměře 52,69 m 2, které tvoří hlavní prostory o výměře 51,27 m 2 a vedlejší prostory o výměře 1,42 m 2. Nebytové prostory se dávají do nájmu pro zdravotnické účely. Nájem prostor je možný od JUDr. Evě Goláňové, tajemnici m.č. Brno-Vinohrady - zajistit zveřejnění záměru - termín: místo Stránka 51 z 56

52 USNESENÍ č. 1919/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 43 Žádost o pronájem nebytových prostor v objektu Velkopavlovická 25 Rada společnosti UROMEDA s.r.o. se sídlem Viniční 235, Brno, IČ: pronájem nebytových prostor v objektu Velkopavlovická 25. Jedná se o pronájem nebytových prostor v I. podlaží objektu Velkopavlovická 25. Celková výměra činí 52,69 m 2 nájemní smlouvu mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Vinohrady a UROMEDA s.r.o. se sídlem Viniční 235, Brno, IČ: JUDr. Evě Goláňové, tajemnici m.č. Brno-Vinohrady - informovat žadatele o výsledku jednání - zajistit uzavření nájemní smlouvy - termín : pověřuje PhDr. Jiřího Čejku, starostu m.č. Brno Vinohrady - podpisem nájemní smlouvy místo Stránka 52 z 56

53 USNESENÍ č. 1920/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 44 Oznámení o konání akce Vozíkohraní a zápůjčka venkovních prostor v objektu Bzenecká 23 Liga vozíčkářů Rada organizaci Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, Brno bezplatné zapůjčení části venkovních prostor objektu Bzenecká 23 (část zahradního traktu u jejich provozovny) na konání akce Vozíkohraní na den bere na vědomí konání akce Vozíkohraní v pátek od 15,00 21,00 hodin v zahradním traktu objektu Bzenecká 23, Brno JUDr. Evě Goláňové, tajemnici m.č. Brno-Vinohrady - informovat žadatele o výsledku jednání - termín: místo Stránka 53 z 56

54 USNESENÍ č. 1921/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 45 Oznámení o konání akce- soutěže a zápůjčka venkovních prostor v objektu Bzenecká 23 SDH Brno - Vinohrady Rada Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Brno Vinohrady se sídlem Bzenecká 23, Brno, zastoupené Michalem Kincem, jednatelem pořádání celostátní soutěže v požárních dovednostech dětí a mládeže v termínech 22.září 2018 ve venkovním traktu objektu Bzenecká 23, Brno. zapůjčení venkovního areálu a zpřístupnění toalet v zadním traktu objektu Bzenecká 23, prostory tělocvičny možnost využití přilehlého parkoviště v objektu Bzenecká 23 pro účastníky soutěže za podmínky uvedení parkoviště do původního stavu (očištění povrchu) na náklady pořadatele. JUDr. Evě Goláňové, tajemnici m.č. Brno-Vinohrady - informovat žadatele o výsledku jednání - termín: místo Stránka 54 z 56

55 USNESENÍ č. 1922/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 46 Návrh na schválení Dohody o splátkách, uznání dluhu a podmíněném prominutím zbytku dluhu mezi společností TRAWEKO 96 s.r.o. a Statutárním městem Brnem, Městskou části Brno-Vinohrady Rada doporučuje Zastupitelstvu m.č. Brno-Vinohrady projednat Dohodu o splátkách, uznání dluhu a podmíněném prominutím zbytku dluhu společnosti TRAWEKO 96 s.r.o., Hranická 1455, Lipník nad Bečvou JUDr. Evě Goláňové, tajemnici m.č.brno-vinohrady - informovat žadatele o výsledku jednání - termín: pověřuje PhDr. Jiřího Čejky, starostu m.č. Brno-Vinohrady - podpisem Dohody o splátkách, uznání dluhu a podmíněném prominutím zbytku dluhu v případě schválení - termín: místo Stránka 55 z 56

56 USNESENÍ č. 1923/18/7 53. schůze Rady, konané dne K bodu 46a Veřejná zakázka malého rozsahu- Komplexní řešení GDPR Rada zadání veřejné zakázky malého rozsahu Komplexní řešení GDPR bez předchozí poptávky minimálně u tří dodavatelů z časových důvodů pověřuje JUDr. Evu Goláňovou, tajemnici m.č. Brno-Vinohrady - zadáním veřejné zakázky malého rozsahu Komplexní řešení GDPR firmě Centrum pro ochranu osobních údajů s.r.o. za cenu ,- kč bez DPH- zpracování analýzy a ,- kč bez DPH- maximální možná cena za provedení samotné implementace - termín: místo Stránka 56 z 56

55. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

55. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 55. schůze Rady, konané dne 4. dubna

Více

56. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

56. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 56. schůze Rady, konané dne 25. dubna

Více

38. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

38. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 38. schůze Rady, konané dne 15. března

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 32. schůze Rady, konané dne 2. listopadu 2016 v zasedací místnosti

Více

46. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

46. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 46. schůze Rady, konané dne 4. října

Více

50. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

50. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 50. schůze Rady, konané dne 18. prosince

Více

43. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

43. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 43. schůze Rady, konané dne 28. června

Více

54. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

54. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 54. schůze Rady, konané dne 14. března

Více

XV. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady USNESENÍ

XV. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady USNESENÍ Zastupitelstvo Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna USNESENÍ z XV. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 12.03.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti

Více

30. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

30. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 30. schůze Rady, konané dne 21. září 2016 v zasedací místnosti

Více

47. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

47. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 47. schůze Rady, konané dne 25. října

Více

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady, konané dne 11. srpna 2016 v zasedací

Více

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více

40. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

40. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 40. schůze Rady, konané dne 26. dubna

Více

51. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

51. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 51. schůze Rady, konané dne 10. ledna

Více

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z mimořádné schůze Rady, konané dne 26.

Více

42. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

42. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 42. schůze Rady, konané dne 7. června

Více

36. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

36. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 36. schůze Rady, konané dne 1. února 2017 v zasedací místnosti rady,

Více

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z mimořádné schůze Rady, konané dne 15.

Více

19. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

19. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 19. schůze Rady, konané dne 16. prosince 2015 v zasedací místnosti

Více

39. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

39. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 39. schůze Rady, konané dne 05. dubna

Více

37. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

37. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 37. schůze Rady, konané dne 22. února 2017 v zasedací místnosti rady, Velkopavlovická 25

Více

57. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

57. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 57. schůze Rady, konané dne 16. května

Více

5. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

5. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 5. schůze Rady, konané dne 25. února

Více

21. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

21. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 21. schůze Rady, konané dne 3. února 2016 v zasedací místnosti

Více

23. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

23. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 23. schůze Rady, konané dne 16. března 2016 v zasedací místnosti

Více

27. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

27. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 27. schůze Rady, konané dne 6. června 2016 v zasedací místnosti

Více

63. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

63. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 63. schůze Rady, konané dne 31. října

Více

33. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

33. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 33. schůze Rady, konané dne 23. listopadu 2016 v zasedací místnosti

Více

9. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

9. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 9. schůze Rady, konané dne 20. května

Více

11. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

11. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 11. schůze Rady, konané dne 1. července

Více

48. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

48. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 48. schůze Rady, konané dne 15. listopadu

Více

52. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

52. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 52. schůze Rady, konané dne 31. ledna

Více

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z mimořádné schůze Rady, konané dne 15.

Více

15. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

15. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 15. schůze Rady, konané dne 7. října 2015 v zasedací místnosti

Více

28. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

28. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 28. schůze Rady, konané dne 29. června 2016 v zasedací místnosti

Více

10. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

10. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 10. schůze Rady, konané dne 20. května 2015 v zasedací místnosti

Více

45. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

45. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 45. schůze Rady, konané dne 13. září

Více

9. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

9. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 9. schůze Rady, konané dne 29. dubna 2015 v zasedací místnosti

Více

49. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

49. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 49. schůze Rady, konané dne 6. prosince

Více

41. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

41. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 41. schůze Rady, konané dne 17. května

Více

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádná schůze Rady, konané dne 3. září 2014 v zasedací místnosti

Více

18. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

18. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 18. schůze Rady, konané dne 2. prosince 2015 v zasedací místnosti

Více

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady, konané dne 27. července 2016 v zasedací

Více

14. schůze Rady m. č. Brno - Vinohrady U S N E S E N Í

14. schůze Rady m. č. Brno - Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í Ze 14. schůze Rady, konané dne 16. září 2015 v zasedací místnosti

Více

24. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

24. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 24. schůze Rady, konané dne 6. dubna 2016 v zasedací místnosti

Více

13. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

13. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 13. schůze Rady, konané dne 2. září

Více

20. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

20. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 20. schůze Rady, konané dne 13. ledna 2016 v zasedací místnosti

Více

10. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

10. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 10. schůze Rady, konané dne 10. června

Více

62. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

62. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 62. schůze Rady, konané dne 3. října

Více

12. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

12. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 12. schůze Rady, konané dne 1. července 2015 v zasedací místnosti

Více

6. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

6. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 6. schůze Rady, konané dne 25. února 2015 v zasedací místnosti

Více

2. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

2. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 2. schůze Rady, konané dne 3. prosince

Více

1. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

1. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 1. schůze Rady, konané dne 10. listopadu 2014 v zasedací místnosti

Více

29. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

29. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 29. schůze Rady, konané dne 31. srpna 2016 v zasedací místnosti

Více

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady, konané dne 13. listopadu 2014 v zasedací

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

44. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

44. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 44. schůze Rady, konané dne 23. srpna

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Rozpočtové opatření č. 31 písemně Ing. Pekárek 4. Rozpočtové opatření č. 32 dodatečně písemně

U S N E S E N Í. 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Rozpočtové opatření č. 31 písemně Ing. Pekárek 4. Rozpočtové opatření č. 32 dodatečně písemně Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 3. schůze Rady, konané dne 17. prosince 2014 v zasedací místnosti

Více

VII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

VII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Zastupitelstvo Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 14. 3. 2016 v 18:00 hodin v zasedací

Více

11. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

11. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 11. schůze Rady, konané dne 10. června 2015 v zasedací místnosti

Více

60. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

60. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Rady m.č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 60. schůze Rady, konané dne 29. srpna

Více

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

Mimořádná schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady, konané dne 13. 4. 2016 v zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í PROGRAM JEDNÁNÍ

U S N E S E N Í PROGRAM JEDNÁNÍ U S N E S E N Í v 17:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25 K bodu 2 - Schválení programu II. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady

Více

X. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

X. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna USNESENÍ z X. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 12.12.2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Vinohrady,

Více

13. schůze Rady m. č. Brno - Vinohrady U S N E S E N Í

13. schůze Rady m. č. Brno - Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 13. schůze Rady, konané dne 26. srpna 2015 v zasedací místnosti

Více

XIII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady USNESENÍ

XIII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady USNESENÍ Zastupitelstvo Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna USNESENÍ z XIII. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 11.09.2017 v 18:00 hodin v zasedací místnosti

Více

Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od V. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne 14. 9.

Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od V. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne 14. 9. Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od V. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne 14. 9. 2015 K bodu: 22 14. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady konaná dne 16. 9. 2015 - rozpočtové

Více

8. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

8. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 8. schůze Rady, konané dne 8. dubna 2015 v zasedací místnosti

Více

34. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

34. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 34. schůze Rady, konané dne 14. prosince 2016 v zasedací místnosti

Více

IX. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

IX. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Zastupitelstvo Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z IX. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 12. 9. 2016 v 18:00 hodin v zasedací

Více

Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od IX. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno- Vinohrady, konaného dne

Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od IX. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno- Vinohrady, konaného dne Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od IX. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno- Vinohrady, konaného dne 12.09.2016 K bodu: 20 30. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady konaná dne 21.09.2016 schválila

Více

U S N E S E N Í. Dále přítomní: JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Ing. Květoslav Pekárek, vedoucí odboru finančního a výstavby

U S N E S E N Í. Dále přítomní: JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Ing. Květoslav Pekárek, vedoucí odboru finančního a výstavby Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 59. schůze Rady, konané dne 8. října 2014 v zasedací místnosti

Více

VI. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

VI. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Zastupitelstvo Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z VI. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 14. 12. 2015 v 18:00 hodin v zasedací

Více

XI. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady USNESENÍ

XI. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno-Vinohrady USNESENÍ Zastupitelstvo Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna USNESENÍ z XI. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 13.03.2017 v 18:00 hodin v zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í PROGRAM. Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna

U S N E S E N Í PROGRAM. Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 2. schůze Rady, konané dne 26. listopadu 2014 v zasedací místnosti

Více

26. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

26. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 26. schůze Rady, konané dne 18. května 2016 v zasedací místnosti

Více

Usnesení z VII/12. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 09.06.2015

Usnesení z VII/12. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 09.06.2015 Usnesení z VII/12. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 09.06.2015 VII/12/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 08/2015 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 08/2015,

Více

U S N E S E N Í. Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady

U S N E S E N Í. Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Vinohrady,

Více

VIII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

VIII. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Zastupitelstvo Členům Zastupitelstva Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z VIII. zasedání Zastupitelstva, konaného dne 13. 6. 2016 v 18:00 hodin v zasedací

Více

U S N E S E N Í PROGRAM JEDNÁNÍ

U S N E S E N Í PROGRAM JEDNÁNÍ U S N E S E N Í z I. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne 17.12.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25 K bodu 2 - Schválení programu Ustavujícího

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

U S N E S E N Í. Zastupitelstvo m. č. Brno Vinohrady u r č u j e

U S N E S E N Í. Zastupitelstvo m. č. Brno Vinohrady u r č u j e Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady,

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od VIII. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne

Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od VIII. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne Zpráva o činnosti Rady m. č. Brno-Vinohrady od VIII. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady, konaného dne 13. 6. 2016 K bodu: 15 28. schůze Rady m. č. Brno-Vinohrady konaná dne 29. 6. 2016 - výzvu

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18. 4. 2017 a 19. 4. 2017 Projednané návrhy: 1. 2. Návrh na jmenování předsedy

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.3.2016 Projednané návrhy: 1. Změna usnesení Rady MO Střekov č. 279/2015/A. 2. Rozpočtové

Více

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen.

ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 110. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan místostarosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R7/110 ze 110. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 18.07.2018 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 27.11.2013 VI/69/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. r. 2013 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 z 8. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 07.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 986/52/16 schvaluje program 52. schůze rady

Více

3. nebytového prostoru o velikosti 72,19 m2 nájemce Petr Hudlík. 4. nebytového prostoru o velikosti 52,91 m2 nájemce MVDr.

3. nebytového prostoru o velikosti 72,19 m2 nájemce Petr Hudlík. 4. nebytového prostoru o velikosti 52,91 m2 nájemce MVDr. Informace z usnesení 27. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 07.10.2015 1. Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla Souhlasí s tím, aby bylo na adrese Točná č. o. 5, 625 00 Brno umístěno sídlo

Více